Kvalitetsstandarder. Genbrugshj lpemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Genbrugshj lpemidler"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Genbrugshj lpemidler

2 1. INDLEDNING PERSONLIG PLEJE ISO K REPOSE OG REGNSLAG RYGEFORKL DE STR MPEP TAGER KNAPPEKROGE FLYTBARE TOILETSTOLE TOILETS DE TOILETFORH JER TOILETL FTER TOILETARMST TTER MED S DE B KKEN OG URINKOLBE BADETABURET, BADEBR T OG BADES DE TIL KAR BRUSELEJER BADEKAR NEGLEB RSTE, NEGLESAKS, NEGLEFIL H RVASKEBAKKE BESKYTTELSESHJELME MOBILITET ISO ALBUESTOKKE GANGBUK ROLLATOR GANGSTOLE GANGBORDE TREHJULEDE CYKLER SPECIALKLAPVOGN MANUEL K RESTOL MANUEL AKTIV K RESTOL MANUEL KOMFORTK RESTOL EL-K RESTOL GLIDEBR T DREJESKIVER REBSTIGER, SENGEB ND OG FRITST ENDE GALGE L FTESTROPPER VENDELAGEN OG L FTE- OG VENDEPUDER VENDELAGEN MED EL-MOTOR MOBIL PERSONL FTER MED L FTESEJL STATION R PERSONL FTER L FTESEJL, S DE OG B RE HUSHOLDNING ISO HJ LPEMIDLER TIL AT SK RE, HAKKE OG DELE MED HJ LPEMIDLER TIL AT RENSE OG SKR LLE MED HJ LPEMIDLER TIL AT KOGE OG STEGE MED OPVASKEHJ LPEMIDLER SPISE- OG DRIKKEHJ LPEMIDLER INDRETNING OG TILPASNING AF BOLIGEN ISO SKAMLER SENGE/-L SEBORD TERAPI- OG REHABSTOLE TIL B RN ARBEJDSSTOL KATAPULTS DE SIDDEPUDE FORH JERKLODSER OG FORH JERBEN Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 2

3 5.8 RYGL N SENGEL FTER BARNESENGE PLEJESENG MED EL-FUNKTION LEJRINGSPUDE MADRAS VINDUES BNER/-LUKKER D R BNER/-LUKKER D RTRIN TRANSPORTABLE RAMPER FASTE RAMPER TRAPPETJENER L FTEPLATFORME KOMMUNIKATION, INFORMATION OG VARSLING ISO BLADVENDER BOGST TTER OG BOGHOLDERE N DKALD HJ LPEMIDLER/SOFTWARE TIL KOMMUNIKATION H NDTERING OG TRANSPORT AF PRODUKTER OG VARER ISO LETV GTSGRIBETANG MED KROG, AKTIV RULLEBORDE PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING ISO KUGLEDYNE ST ST TTESTATIVER RELEVANTE PARAGRAFFER I LOVGIVNINGEN HJ LPEMIDLER FORBRUGSGODER HJ LPEMIDLER SOM ARBEJDSREDSKABER VEJLEDNING OM GENBRUGSHJ LPEMIDLER Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 3

4 Indledning 1. Indledning Kvalitetsstandardernes form l Dette h fte indeholder generel serviceinformation til kommunens borgere om hvilke genbrugshj lpemidler, de kan forvente at blive tildelt af Randers Kommune. Kvalitetsstandarderne har til form l: At synliggłre kommunens serviceniveau. At synliggłre borgernes rettigheder og pligter. At skabe realistiske forventninger til kommunens serviceniveau. Kvalitetsstandarderne giver borgere, p rłrende, interesseorganisationer og politikere mulighed for at tilegne sig viden om de genbrugshj lpemidler, som Randers Kommune tilbyder, p en nem og overskuelig m de. Kvalitetsstandarderne er samtidig et visitationsredskab for de faggrupper, der bevilger hj lpemidler i Sundhed og ldre. Kvalitetsstandarderne medvirker til, at sagsbehandlingens kvalitet og serviceniveauet i bevillingen af hj lpemidler ensartes i hele Randers Kommune. Genbrugshj lpemidlernes form l Randers Kommune yder stłtte til hj lpemidler til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, n r et hj lpemiddel: I v sentlig grad kan afhj lpe de varige fłlger af den nedsatte funktionsevne I v sentlig grad kan lette den daglige tilv relse Er nłdvendigt for at udłve et erhverv Fysisk funktionsevne kendetegnes ved f.eks. muskelstyrke, udholdenhed, bev gelighed, balance, kondition, syn, hłrelse og koordination. Psykisk funktionsevne kendetegnes ved f.eks. orienteringsevne, hukommelse og hvordan indtryk bearbejdes og oms ttes til handling. Hj lpemidler medvirker til, at borgeren kan fłre en normal og selvst ndig tilv relse p trods af en nedsat funktionsevne. Borgerens muligheder for at klare sig selv forbedres, s borgeren i stłrst mulig omfang kan v re uafh ngig af andres hj lp i hverdagen. Samtidig kan et hj lpemiddel forbedre borgerens mulighed for at f job eller forblive p arbejdsmarkedet. Bevilling af hj lpemidler Et hj lpemiddel bevilges p baggrund af en helhedsvurdering af borgerens behov. Helhedsvurderingen omfatter bl.a. borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau set som helhed og ud fra borgerens aktuelle situation. Sagsbehandleren afd kker, om og i hvilket omfang funktionsneds ttelsen begr nser borgeren i dagligdagen. Beskrivelsen af borgerens funktionsevne tjener som Sundhed og ldres dokumentation for, at der kan tildeles et hj lpemiddel til borgerne. I arbejdet med at foretage en ensartet og systematisk vurdering af borgernes behov, bruger sagsbehandlerne i Sundhed og ldre principperne i God Sagsbehandling. En r kke hj lpemidler kr ver, at s rlige bevillingskriterier er opfyldt for at hj lpemidlet som udgangspunkt bevilges. Disse beskrives s vidt muligt i den enkelte kvalitetsstandard. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 4

5 Indledning Hvis hj lpemidlet bliver bevilget, bestilles det til levering. Leveringstiden er angivet i den enkelte kvalitetsstandard. Overordnede retningslinjer for bevilling af hj lpemidler Der bevilges bedst og billigst egnede hj lpemiddel p baggrund af en samlet vurdering af behovet. Hj lpemidlet kan have v ret brugt fłr og er derfor ikke nłdvendigvis det nyeste p markedet, men det opfylder borgerens behov. Hvis borgeren har kłbt et hj lpemiddel, fłr der foreligger en bevilling, refunderes udgifterne som udgangspunkt ikke. Alt, hvad der kan kłbes i almindelig handel af sm -hj lpemidler, skal borgeren selv kłbe. Hj lpemidler, forbrugsgoder og s dvanligt indbo Ved behandling af ansłgninger om hj lpemidler skelnes der mellem hj lpemidler, forbrugsgoder og s dvanligt indbo. S dvanligt indbo er produkter, der normalt findes i ethvert hjem, der m tte łnske det, f.eks. borde, stole, fjernsyn og station re computere. Borgerne skal selv betale for s dvanligt indbo, da dette ikke kan bevilges efter Serviceloven. Forbrugsgoder er produkter, der fremstilles til og bruges af befolkningen som helhed, f.eks. husholdningsredskaber, el-scootere og tohjulede cykler med hj lpemotor. Sagsbehandleren vurderer, om forbrugsgodet helt eller delvist fungerer som hj lpemiddel, og om kommunen derved betaler hele eller 50% af anskaffelsesudgiften. Der kan kun ydes hj lp, hvis udgiften overstiger 500 kr. Hj lpemidler er produkter, der er fremstillet med henblik p at afhj lpe en fysisk eller psykisk funktionsneds ttelse. Hj lpemidler kan dels v re til brug for borgere med en funktionsneds ttelse og dels til brug for dem, der hj lper borgeren i hverdagen. De produkter, der n vnes i denne kvalitetsstandard, er eksempler p hj lpemidler. F r man bevilget et decideret hj lpemiddel, er der ingen egenbetaling. Hj lpemidlet er et udl n fra kommunen. Afgr nsningen af, hvad der er henholdsvis hj lpemidler, forbrugsgoder og s dvanligt indbo, varierer med samfundsudviklingen. Derfor bliver produkter, der tidligere blev betragtet som hj lpemidler, i dag betragtet som forbrugsgoder eller s dvanligt indbo. Eksempelvis vil Randers kommune fremover betragte greb, der f.eks. kan ops ttes i brusenichen, ved badekar, ved h ndvask eller p husmuren ved hovedindgangen som forbrugsgoder, da disse kan kłbes i almindelig handel. Der kan derfor kun ydes hj lp til greb, hvis udgiften overstiger 500 kr. Kontaktoplysninger Henvendelser omkring hj lpemidler, herunder ansłgning om hj lp: Ring til Visitationen p tlf Kontakt det lokale omr decenter. Adresser og telefonnumre findes p Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 5

6 Personlig pleje ISO Personlig pleje ISO Kłrepose og regnslag Tłj og sko Ydelsestype og ISO nr. Kłrepose Regnslag Hvad indg r i ydelsen Afgr nsning Kłrepose til błrn og voksne Regnslag til błrn Kn pose At kompensere for, at der ikke kan bruges almindelig udendłrs bekl dning, s borgeren kan komme udendłrs med manuel kłrestol, el-kłrestol, el-scooter eller klapvogn i al slags vejr Funktionsneds ttelsen medfłrer v sentlige problemer med at klare p kl dning af almindeligt udendłrs tłj/regntłj Borgeren skal kunne holde sig tłr og varm udendłrs. Der kan bevilges 1 stk. Regnslag til voksne er et forbrugsgode, som koster under 500 kr., hvorfor borger selv skal anskaffe det. Borgeren skal v re bevilget en manuel kłrestol, el-kłrestol, elscooter eller klapvogn. Borgeren skal have et v sentligt behov for at komme ud. Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 6

7 Personlig pleje ISO Rygeforkl de Tłj og sko / Kropsb rne beskyttelseshj lpemidler Ydelsestype og ISO nr. Rygeforkl de Hvad indg r i ydelsen Afgr nsning S rlige forhold Rygeforkl de At borgeren kan ryge trods nedsat funktionsevne, fordi risikoen for brandfare ved rygning mindskes. Borgerens rygning er til stor brandfare for borgeren og omgivelserne, fordi borgeren pga. nedsat motorik ikke kan fastholde grebet omkring cigaretten Borgeren har ikke forst else for, at borgerens rygning medfłrer brandfare At der ikke opst r brand ved rygning. 1 stk. Hj lpemidlet udskiftes efter behov. Der ydes ikke hj lp til afd kning af gulv afd kning af młbler brandh mmende sengetłj Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Fagpersonalet, der kommer i borgerens hjem, skal motivere borgeren til at bruge det brandh mmende hj lpemiddel. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 7

8 Personlig pleje ISO Strłmpep tager Hj lpemidler til af- og p kl dning Ydelsestype og ISO nr. Strłmpep tagere Hvad indg r i ydelsen Hvilket behov d kker ydelsen? Afledte forhold Strłmpep tagere til kompressionsstrłmper Strłmpeaftagere til kompressionsstrłmper Armstrłmpep tager til kompressions rmer Strłmpep tagere til enkeltstrłmper Strłmpep tagere til strłmpebukser At kompensere for nedsat evne til at n fłdderne eller til hj lp til p - og aftagning af kompressionsstrłmper og rmer. At kompensere for nedsat evne til at n fłdderne, s borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen i forhold til p kl dning. At lette p - og aftagning af kompressionsstrłmper og kompressions rmer, s hj lperens arbejdsmiljł forbedres. Borgeren kan ikke selv tage kompressionsstrłmper af/p Borgerens błjefunktion i ryg og hofte er nedsat Borgerens kraft i fingrene er nedsat Borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen med af- og p kl dning/hj lperens arbejdsmiljł forbedres. 1 stk. strłmpep tager pr. funktion 1 stk. strłmpeaftager Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Alternativt kan der bruges spilerdug Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 8

9 Personlig pleje ISO Knappekroge Hj lpemidler til af- og p kl dning Ydelsestype og ISO nr. Knappekroge Hvad indg r i ydelsen Knappekrog med kuglegreb, almindeligt eller udbygget greb, samt til store og sm knapper At kompensere for manglende evne til at knappe knapper, s borgeren bliver selvhjulpen. Borgerens h ndfunktion er nedsat eller borgeren er funktionelt enh ndet og kan derfor ikke selv knappe knapper. At borgeren bliver i stand til at knappe knapper. 1 stk. knappekrog Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 9

10 Personlig pleje ISO Flytbare toiletstole Hj lpemidler til toiletbesłg Hj lpemidler til vask og bad Ydelsestype og ISO nr. Flytbare toilet-/badestole med og uden hjul Hvad indg r i ydelsen Toilet-/badestol med hjul Toilet-/badestol med hjul og kipfunktion Toilet-/badestol uden hjul Toilet-/badestol med drivhjul At borgeren kan klare toiletbesłg og bad selvst ndigt eller med hj lper og/eller at lette hj lperens arbejde Toilet-/ badestol: Borgeren har vanskeligt ved at sidde, s tte sig eller rejse sig Borgeren er p grund af nedsat gangfunktion ikke i stand til at g ud p toilettet eller at st op og bade Toilet-/ badestole med kipfunktion: Borgeren kan grundet nedsat styrke og bev gelighed ikke sidde opret Borgeren er sv r at forflytte over p en almindelig toilet- /badestol ved hj lp af lift S rlige forhold Borgeren kan komme p toilettet og i bad Hj lperens arbejdsmiljł forbedres 1 toilet-/badestol Hj lpemiddelhuset, op til en uge Hj lpemidlet hłjdeindstilles efter bestillerens anvisning. Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Der foretages m ltagning af borger, udredning af forflytninger og badev relse samt vurdering af plads- og adgangsforhold. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 10

11 Personlig pleje ISO 09 Dette foreg r i samarbejde med hjemmeplejen eller ved hjemmebesłg Tilbehłr Afledte forhold Hłjdeindstillelige og svingbare arml n Stropryg/fast ryg Opklappelige fodstłtter Eleverbare fodstłtter Spand/l g Mulighed for centralbremse og manuel- eller el-kipfunktion Kropstłtter Nakkestłtte Skubbebłjle Intimudsk ring Diverse s depolstringer Seler Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af t pper og udligning af dłrtrin Montering af rampe eller sliske Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 11

12 Personlig pleje ISO Toilets de Hj lpemidler til toiletbesłg Ydelsestype og ISO nr. Toilets de Hvad indg r i ydelsen Specialformet toilets de Toilets depolstring At kompensere for ringe siddestilling p toilettet ved at formgive og/eller mindske hullet i toilettet samt at kompensere for et h rdt toilets de Borgeren har fysiske problemer med at sidde p et almindeligt toilets de Borgere med tryks r/risiko for tryks r kan bevilges polstring Det vurderes hvilken type toilets de, der er egnet til borgeren Det vurderes, om det valgte toilets de er s dvanligt indbo Borgeren kan sidde p toilettet Der kan tildeles 1 toilets de pr. etage og maksimalt 2 i alt. Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Monteres ved levering. Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 12

13 Personlig pleje ISO Toiletforhłjer Hj lpemidler til toiletbesłg Ydelsestype og ISO nr. Toiletforhłjer ; ; Hvad indg r i ydelsen S rlige forhold Tilbehłr Toiletforhłjer fritst ende med arml n Toiletforhłjer lłst monteret Toiletforhłjer fast monteret med og uden arml n At kompensere for nedsat evne til at rejse sig/s tte sig, s borgeren kan klare toiletbesłg med eller uden hj lp Borgeren har vanskeligheder ved at rejse sig fra og/eller s tte sig p toilettet. Borgeren er underlagt restriktioner i forhold til hoftealloplastik (kunstig hofte) Borgeren kan rejse og/eller s tte sig p toilettet 1 toilets de pr. etage og maksimalt 2 i alt Hj lpemiddelhuset, op til en uge Faste toiletforhłjere monteres ved levering. Fritst ende toiletforhłjere indstilles efter bestillers anvisninger. Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Der tages stilling til hłjden af toilets det. Ved toiletforhłjer med arml n vurderes plads- og adgangsforhold. Dette foreg r i samarbejde med hjemmeplejen eller ved hjemmebesłg. Tryks rsforebyggende puder Polstring til toilets det Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 13

14 Personlig pleje ISO Toiletlłfter Hj lpemidler til toiletbesłg Ydelsestype og ISO nr. Toiletlłftere Hvad indg r i ydelsen S rlige forhold Afledte forhold Tilbehłr Elektrisk toiletlłfter Hydraulisk toiletlłfter At borgeren selv kan klare toiletbesłg. Borgeren har gangfunktion men nedsat kraft i ben Borgeren skal blive i stand til selv at klare toiletbesłg, og behovet skal ikke kunne afhj lpes p anden m de Bevilges i s rlige tilf lde hvor borgerens nedsatte funktioner udelukker brug af bade-/toiletstolog toiletforhłjer Borgeren kan selv klare toiletbesłg. 1 stk. toiletlłfter Hj lpemiddelhuset P lager: Leveringstid op til en m ned Nyindkłb: Leveringstid afh nger af producenten Mmonteres ved levering. Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Der foretages hjemmebesłg med henblik p at tage m l af toilettet og omgivelserne og vurdere de tekniske installationer. Den elektriske toiletlłfter skal tilsluttes el. Tryks rsforebyggende puder Polstring til toilets det Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 14

15 Personlig pleje ISO Toiletarmstłtter med s de Hj lpemidler Hj lpemidler til toiletbesłg Ydelsestype og ISO nr. Toiletarmstłtter (Supporter) Hvad indg r i ydelsen Leverandłrs opgaver i Tilbehłr Toiletarmstłtter, som indg r i toilets de/br t (ingen forhłjelse af s de) At borgere selv kan klare at rejse sig fra og s tte sig p toilettet og dermed klare toiletbesłg p trods af nedsat kraft og balance. Borgeren kan ikke uden store vanskeligheder rejse og/eller s tte sig p toilettet uden stłtte Borgeren skal kunne stemme fra med armene i forbindelse med at rejse og s tte sig Borgeren kan rejse sig og s tte sig p toilettet 1 toiletarmstłtte pr. etage og maksimalt 2 pr. hjem Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Monteres ved levering. Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Tryks rsforebyggende puder Polstring til toilets det Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 15

16 Personlig pleje ISO B kken og urinkolbe Hj lpemidler til toiletbesłg Ydelsestype og ISO nr. B kkener Urinkolber Hvad indg r i ydelsen Afgr nsning Tilbehłr B kkener til montering i toiletstol og til st ende brug Urinkolber med non return At borgeren kan opsamle urin og affłring, s borgeren kan skille sig af med urin og affłring uafh ngigt af toilettet Borgeren kan ikke selvst ndigt benytte toilettet At borgeren selv kan opsamle urin og affłring dag og nat. 1 stk. b kken 1 stk. urinkolbe En almindelig urinkolbe er et forbrugsgode, som koster under 500 kr., hvorfor borgeren selv skal anskaffe den. Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage hj lpemidlet Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. B kken f s med og uden l g Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 16

17 Personlig pleje ISO Badetaburet, badebr t og bades de til kar Hj lpemidler til vask, bad og brusning Ydelsestype og ISO nr. Badetaburet, badebr t til kar og bades de til kar Hvad indg r i ydelsen Badeb nk/taburet Badebr t til kar Badekars de Badekars de, drejeligt At borgeren kan opretholde personlig hygiejne med eller uden personlig assistance. Borgeren kan ikke st op og udfłre personlig hygiejne Borgeren har sv rt ved at s tte sig og rejse sig fra badekarret Borgeren har sv rt ved at g op i og ud af badekarret Borgeren kan sidde ned og varetage personlig hygiejne 1 badetaburet 1 badebr t/badekars de. Udskiftning af dupsko p badeb nk indg r ikke i ydelsen Afgr nsning I s rlige tilf lde kan der bevilges bruseklaps de, jf. SL 116, stk. 1 S rlige forhold Hj lpemiddelhuset Badeb nk/taburet, op til 1 uge Badebr t til kar, op til 1 uge Badekars de, op til 14 dage Badekars de, drejeligt, op til 14 dage Badetaburettens hłjde indstilles efter bestillerens anvisninger Badekars de tilpasses, s det ligger fast Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Badekarret skal opm les. Dette kan ske i samarbejde med Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 17

18 Personlig pleje ISO 09 borger eller hjemmeplejen. Er der gulvaflłb, kan borgeren tage bad uden for badekarret Tilbehłr Afledte forhold Rygl n til badetaburet Tilretning af omgivelserne: Brug af 1-trinsskammel ved badekar Borger skal selv słrge for indkłb af skridsikker m tte Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 18

19 Personlig pleje ISO Bruselejer Bruselejer Ydelsestype og ISO nr. Bruselejer og pusleborde Hvad indg r i ydelsen bruseleje med hjul fast hłjde/hłjdeindstillelig bruseleje uden hjul fast hłjde/hłjdeindstillelig v gh ngt bruseleje fast hłjde/hłjdeindstillelig At borgeren f r mulighed for at bade med hj lp fra 1 eller 2 personer S rlige forhold Afledte forhold Tilbehłr Borgeren kan ikke tage bad st ende eller siddende Borgerens behov kan ikke afhj lpes med łvrige hj lpemidler, f.eks. badning i sengen Hj lper eller for ldre til handicappet barn f r mulighed for at udfłre arbejdet p forsvarlig vis. At borgeren f r bad At hj lperne kan arbejde p forsvarlig vis 1 stk. bruseleje Hj lpemiddelhuset P lager: Leveringstid op til 14 dage Nyindkłb: Leveringstid afh nger af producenten Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer Der er krav om friplads omkring bruselejet for at hj lperne kan udfłre arbejdet forsvarligt. Nłdvendig el-installation kan bevilges som boligindretning Sengehest Lłs madras Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 19

20 Personlig pleje ISO Badekar Badekar, hłjdeindstilleligt Ydelsestype og ISO nr. Badekar, Hvad indg r i ydelsen S rlige forhold Afledte forhold Tilbehłr Hłjdeindstilleligt badekar At for ldre og hj lpere f r mulighed for at bade fysisk handicappede Borgeren kan ikke tage bad st ende eller siddende Det er en betingelse, at der ikke kan benyttes bruseleje eller andre hj lpemidler til badning. Det er ikke tilstr kkeligt, at der er behov for badekarret for at forhindre fejlstillinger, f smertelindring eller for at skabe en legesituation. At sikre for ldre og hj lpere de nłdvendige arbejdsredskaber ved badning 1 stk. badekar Hj lpemiddelhuset P lager: Leveringstid op til 14 dage Nyindkłb: Leveringstid afh nger af producenten Der skal medsendes brugsanvisning., hvis en s dan eksisterer Der stilles krav om friplads omkring et badekar for at hj lperne kan udfłre arbejdet forsvarligt. Nłdvendig el-installation kan bevilges som boligindretning. Pusleleje Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 20

21 Personlig pleje ISO Neglebłrste, neglesaks, neglefil Hj lpemidler til h ndpleje og fodpleje Ydelsestype og ISO nr. Neglebłrste Neglesakse Neglefile Hvad indg r i ydelsen S rlige forhold Neglebłrste og neglefile p sugekop Neglesakse med forl nget greb At kompensere for nedsat eller manglende funktion i h nder og/eller arme, s borgeren selv kan varetage h nd/neglehygiejne. Borgeren har nedsat eller manglende funktion i h nder og/eller arme Borgeren kan ikke klare h nd- og neglehygiejne Borgeren kan klippe, file og rengłre sine negle 1 stk. af hver Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Hj lpemidlet bestilles direkte ved hj lpemiddelfirma, som leverer direkte til borgeren eller via omr decenteret. Hj lpemidlerne lagerfłres ikke p Hj lpemiddelhuset. Ydelsen bevilges ikke, hvis produkterne kan kłbes i almindelig handel. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 21

22 Personlig pleje ISO H rvaskebakke Hj lpemidler h rpleje Ydelsestype og ISO nr. H rvaskebakke Hvad indg r i ydelsen Afledte forhold H rvaskebakke til brug ved h rvask i seng At borgeren kan f vasket h r, selvom almindeligt bad er udelukket, og dermed holde h ret rent trods nedsat funktionsevne. Borgeren er sengeliggende og kan ikke f brusebad At borgeren kan f vasket h r 1 stk. h rvaskebakke Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer Sikring af opsamling af vand Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 22

23 Personlig pleje ISO Beskyttelseshjelme Beskyttelseshjelme Ydelsestype og ISO nr. Beskyttelseshjelme Hvad indg r i ydelsen S rlige forhold Polstret beskyttelseshjelm At borgerens hoved beskyttes ved selvskadende adf rd eller ved stor risiko for at skade hovedet ved fald. Borgeren har selvskadende adf rd Borgeren har sv re balanceproblemer eller faldtendens af andre rsager, hvor borgeren ikke kan v rge for sig. Borgerens hoved beskyttes. 1 stk. blłd, fabriksfremstillet hjelm Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Der skal tages m l af borgerens hovedomkreds. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 23

24 3. Mobilitet ISO Mobilitet ISO Albuestokke Ydelsestype og ISO nr. Hvad indg r i ydelsen Afgr nsning Ganghj lpemiddel Albuestokke Albuestokke, enkeltindstillelig Albuestokke, dobbeltindstillelig Underarmsstokke Axilstokke At kompensere for nedsat gangfunktion og balance, s borgeren selv kan f rdes indendłrs og udendłrs. Borgeren har nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer Borgeren kan ikke f rdes inde eller ude uden risiko for fald Borgeren kan f rdes selvst ndigt Borgeren kan f rdes selvst ndigt indendłrs og udendłrs. 1 stk. eller 2 stk. albuestokke Udskiftning af dupsko indg r ikke i ydelsen Borgeren skal selv kłbe ispigsko. Almindelig stok kan ikke afhj lpe den nedsatte gangfunktion. Hj lpemiddelhuset Albuestokke, enkeltindstillelig, op til 14 dage Albuestokke, dobbeltindstillelig, op til en uge Underarmsstokke, op til 14 dage Axilstokke, op til 14 dage Hłjden indstilles efter bestillerens anvisninger Hj lpemidlet skal v re rengjort og funktionsdygtigt Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 24

25 3. Mobilitet ISO Gangbuk Ganghj lpemidler Ydelsestype og ISO nr. Gangbukke Hvad indg r i ydelsen Afgr nsning Afledte forhold Hłjdeindstillelig gangbuk/gangstativ At kompensere for nedsat gangfunktion, s borgeren kan f rdes indendłrs og/eller udendłrs Borgeren har nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer Borgeren kan ikke f rdes inde eller ude uden risiko for fald Borgeren kan f rdes indendłrs og/eller udendłrs 1 stk. gangbuk pr. etage, maksimalt to i alt. Borgeren kan ikke f rdes sikkert med stok Borgeren kan ikke benytte rollator Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Hłjden indstilles efter bestillerens anvisninger Hj lpemidlet skal v re rengjort og funktionsdygtigt Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af t pper og udligning af dłrtrin Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 25

26 3. Mobilitet ISO Rollator Ganghj lpemidler Ydelsestype og ISO nr. Rollator Hvad indg r i ydelsen Rollator med 2 hjul Rollator med 4 hjul Rollator med tr kfunktion At kompensere for nedsat gangfunktion, s borgeren kan f rdes selvst ndigt indendłrs og/eller udendłrs og dermed opretholde en aktiv tilv relse. Borgerens gangfunktion er nedsat Borgeren kan ikke f rdes inde eller ude uden risiko for fald Ved udendłrs gang er der behov for at kunne hvile undervejs Borgeren bliver uafh ngig af personstłtte ved gang Ekstra rollator kan bevilges: Hvor borgeren ikke ved egen hj lp kan f rollatoren ind/ud af boligen I de tilf lde, hvor rollatoren anvendes b de inde og ude, hvor borgeren ikke kan h ndtere rollatoren over trin/trappe og hvor det ikke er hensigtsm ssigt at etablere en udendłrs rampe Hvis boligen er indrettet, s borgeren skal f rdes p flere etager Afgr nsning Borgeren kan f rdes indendłrs og/eller udendłrs 1 stk. rollator til indendłrs/udendłrs brug pr. etage, maksimalt til 2 etager Rollator med underarmsstłtte, se Gangbord Hj lpemiddelhuset Rollator med 2 hjul, op til 14 dage Rollator med 4 hjul, op til en uge Rollator med tr kfunktion, op til 14 dage Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 26

27 3. Mobilitet ISO 12 Tilbehłr Afledte forhold Hłjden indstilles efter bestillerens anvisning Rollatoren demonstreres for borgeren, og borgeren instrueres i funktioner, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse. Hj lpemidlet skal v re rengjort og funktionsdygtigt Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Bakke Stokkeholdere Kurv Tv rgreb Enh ndsbremse Iltflaskeholder Rygbłjle Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af t pper og udligning af dłrtrin Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 27

28 3. Mobilitet ISO Gangstole Ganghj lpemidler Ydelsestype og ISO nr. Gangstole Hvad indg r i ydelsen Afledte forhold Gangstole At kompensere for nedsat balance og gangfunktion, s borgeren kan f rdes selvst ndigt indendłrs og/eller udendłrs og dermed opretholde en aktiv tilv relse. Borgere uden standfunktion og/eller med sv rt nedsat gangfunktion Borgeren kan ikke f rdes indendłrs eller udendłrs Borgeren kan ikke f rdes sikkert med rollator eller gangbuk Borgeren kan f rdes indendłrs og/eller udendłrs 1 gangstol Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Hłjden indstilles efter bestillerens anvisninger. Hj lpemidlet skal v re rengjort og funktionsdygtigt Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af t pper og udligning af dłrtrin Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 28

29 3. Mobilitet ISO Gangborde Ganghj lpemidler, som h ndteres med begge arme Ydelsestype og ISO nr. Gangborde (pr dikestole) Hvad indg r i ydelsen? Afgr nsning S rlige forhold Tilbehłr Afledte forhold Gangborde med adskilte underarmstłtter eller stłttebord At kompensere for nedsat gangfunktion og sv rt nedsat balance, s borgeren kan f rdes selvst ndigt indendłrs. Borgeren har sv re balanceproblemer og/eller v sentligt behov for stłtte af kropsv gten og kan aflaste sig ved brug af armene Borgeren kan blive selvst ndig ved gang Borgeren kan f rdes selvst ndigt indendłrs 1 stk. gangbord Borgeren kan ikke bruge en almindelig rollator eller gangbuk Gangbordet bevilges ikke som tr ningsredskab Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Hłjden indstilles efter bestillerens anvisning Hj lpemidlet skal v re rengjort og funktionsdygtigt Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Gangbordet er pladskr vende Axilstłtter Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af t pper og udligning af dłrtrin Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 29

30 3. Mobilitet ISO Trehjulede cykler Ydelsestype og ISO nr. Hvad indg r i ydelsen Afgr nsning Cykler Trehjulede cykler Trehjulede cykler med to baghjul Trehjulede cykler med to forhjul H nddrevne cykler At kompensere for nedsat eller oph vet gangfunktion, s borgeren kan f rdes over l ngere afstande og opretholde en aktiv tilv relse. Borgerens gangfunktion er sv rt nedsat grundet balanceproblemer og/eller et fysisk handicap og borgeren kan ikke benytte en almindelig tohjulet cykel Borgerens behov kan ikke d kkes med stłttehjul p borgerens egen cykel Funktionsevnen er for hłj til en el-scooter Borgere med sv rt nedsat gangfunktion, der har gode kr fter i arme og overkrop, kan bevilges en h ndreven cykel Borgeren skal have et v sentligt behov for at transportere sig over l ngere afstande flere gange om ugen Borgeren skal have behov for aktiviteter/f rden uden for boligen, som borgeren uden cykel vil v re afsk ret fra at deltage i Borgeren skal kunne f rdes forsvarligt i trafikken p trehjulet cykel. Der skal foretages afprłvning fłr den endelig afgłrelse tr ffes. Borgerens kan f rdes uden for hjemmet over l ngere afstande og opretholde en aktiv tilv relse 1 stk. cykel Borgeren skal selv słrge for lygter Behovet for transport kan ikke d kkes p anden m de, f.eks. ved offentlig transport, Handicapkłrsel Region Midt eller i egen bil Der kan ikke bevilges en trehjulet cykel, hvis form let udelukkende er motion Hj lpemiddelhuset, op til 1 m ned Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 30

31 3. Mobilitet ISO 12 Tilbehłr Afledte forhold Hłjde af sadel og styr indstilles efter bestillers anvisning Cyklen skal v re forsynet med forsikringsgodkendt l s Hj lpemidlet skal v re rengjort og funktionsdygtigt Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Hj lpemotor T -clips Sadel-lift S rlig sadel, styr, pedalarme m.m. S fremt p s tning af hj lpemotor er nłdvendig, kan der słges om etablering af et el-stik, jf. SL 116. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 31

32 3. Mobilitet ISO Specialklapvogn Siddekłretłjer Ydelsestype og ISO nr. Klapvogne Hvad indg r i ydelsen Tilbehłr Specialklapvogn At barnet kan transporteres udendłrs p ture og til socialt samv r. Barnet er ikke i stand til at benytte en klapvogn kłbt i almindelig handel p grund af nedsat funktionsevne. Barnet kompenseres for manglende evne til at transporteres i en almindelig klapvogn 1 stk. specialklapvogn Hj lpemiddelhuset P lager: Leveringstid op til en m ned Nyindkłb: Leveringstid afh nger af producenten Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer Sidestłtter Nakkestłtte Seler Veste Abduktionsklods m.m. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 32

33 3. Mobilitet ISO Manuel kłrestol Kłrestole Ydelsestype og ISO nr. Manuelle kłrestole Hvad indg r i ydelsen Afgr nsning S rlige forhold Tilbehłr Manuelle kłrestole (standardkłrestol) At kompensere for nedsat eller oph vet gangfunktion, s borgeren kan f rdes frit i og/eller uden for hjemmet og opretholde en aktiv tilv relse. Borgerens gangfunktion er nedsat eller oph vet Borgeren har behov for en kłrestol flere gange om ugen Borgeren har behov for en manuel kłrestol til aktiviteter/f rden i og/eller uden for hjemmet, som borgeren uden kłrestol vil v re afsk ret fra at deltage i Borgeren kan f rdes i og/eller uden for hjemmet og opretholde en aktiv tilv relse. 1 stk. manuel kłrestol Behovet kan ikke d kkes ved hj lp af en rollator eller andre ganghj lpemidler. Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Der ydes dog hj lp til d k og slanger p kłrestole, hvis der er behov for mere end Øt s t rligt. Dokumentation i form af kvittering skal foreligge. Kłrestolen indstilles efter bestillers anvisninger Hj lpemidlet skal v re rengjort og funktionsdygtigt Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Skal kłrestolen ofte b res ind/ud af en bil, kan der ved valg af kłrestol tages hensyn til stolens v gt Kłrestolsbord Eleverbare fodstłtter Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 33

34 3. Mobilitet ISO 12 Trykaflastende puder Siddestillingskorrigerende puder og kiler Hj lpemotor Afledte forhold Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af t pper og udligning af dłrtrin Montering af ramper indvendigt og udvendigt ndring af adgangsforhold til bolig Hłjdeindstilling af borde og evt. andre młbler Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 34

35 3. Mobilitet ISO Manuel aktiv kłrestol Kłrestole Ydelsestype og ISO nr. Aktiv manuel kłrestol Hvad indg r i ydelsen Afgr nsning S rlige forhold Aktiv manuel kłrestol, herunder krydsrammestol og fastrammestol At kompensere for nedsat eller oph vet gangfunktion, s borgeren kan f rdes selvst ndigt i og uden for hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilv relse Borgerens gangfunktion er nedsat eller oph vet Borgeren har behov for en kłrestol med specielt lette kłreegenskaber for ved egen hj lp at kunne betjene kłrestolen og blive selvhjulpen Borgeren skal have et stort aktivitetsbehov Borgeren skal have tilstr kkelig kropsbalance og tilstr kkelige kr fter i h nder og arme Borgeren kan f rdes i og uden for hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilv relse 1 stk. aktiv manuel kłrestol Borgerens behov d kkes ikke med en manuel kłrestol (standardkłrestol fra depot) Hj lpemiddelhuset, op til 1 m ned Der ydes dog hj lp til d k og slanger p kłrestole, hvis der er behov for mere end Øt s t rligt. Dokumentation i form af kvittering skal foreligge. Kłrestolen indstilles efter bestillers anvisninger Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Der skal foretages afprłvning og individuel tilpasning Skal kłrestolen ofte lłftes ind i/ud af en bil, kan der ved valg Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 35

36 3. Mobilitet ISO 12 af kłrestol tages hensyn til stolens v gt Kłrestole, som foruds tter individuel tilpasning og nłdvendigvis m benyttes i hovedparten af dłgnets timer, betragtes som et kropsb rent/s rligt personligt hj lpemiddel, hvortil der g lder s rlige regler Tilbehłr Afledte forhold Trykaflastende puder Siddestillingskorrigerende puder og kiler Specialryg Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af t pper og udligning af dłrtrin Tilpasning af adgangsforhold Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 36

37 3. Mobilitet ISO Manuel komfortkłrestol Kłrestole Ydelsestype og ISO nr. Kłrestole Hvad indg r i ydelsen Afgr nsning Manuelle hj lpermanłvrerede komfortkłrestole At kompensere for oph vet gangfunktion samt nedsat stabilitet og bev gelighed i kroppen, s borgeren med hj lp kan f rdes i og/eller uden for hjemmet og deltage i dagligdags aktiviteter. Borgerens gangfunktion er oph vet og kroppens stabilitet og bev gelighed er nedsat Borgeren har behov for s rlig komfort og kropsstłtte. Borgeren har behov for korrektion af siddestillingen samt ndring af siddestillingen i lłbet af dagen Borgeren kan ikke ved egen hj lp skifte stilling i kłrestolen og har derfor behov for kipfunktioner Borgeren har sv rt ved at foretage forflytninger, s kłrestollen benyttes ogs som hvilestol i lłbet af dagen Borgeren kan med hj lp f rdes i/uden for hjemmet. Borgeren opn r god siddekomfort og kropsstłtte. 1 komfortkłrestol Behovet for ndring i siddestilling kan ikke d kkes ved hj lp af standard eller aktiv kłrestol kombineret med egen hvilestol. Borgeren kan ikke opretholde en siddende stilling i standard eller aktiv kłrestol. Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Der ydes dog hj lp til d k og slanger p kłrestole, hvis der er behov for mere end Øt s t rligt. Dokumentation i form af kvittering skal foreligge. Kłrestolen indstilles efter bestillers anvisninger Hj lpemidlet skal v re rengjort og funktionsdygtigt Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 37

38 3. Mobilitet ISO 12 Tilbehłr Afledte forhold Kłrestolsbord Eleverbare fodstłtter Nakkestłtte Kropsstłtter Trykaflastende puder Siddestillingskorrigerende puder og kiler Hj lpemotor El-funktioner Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af t pper og udligning af dłrtrin Tilpasning af adgangsforhold Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 38

39 3. Mobilitet ISO El-kłrestol Kłrestole Ydelsestype og ISO nr. El-kłrestole, motoriseret styring Hvad indg r i ydelsen El-kłrestole med joystick til brug inde, ude eller b de inde og ude. P baggrund af borgerens behov tages stilling til bevilling af: El-funktioner til indstilling af s dehłjde, s detilt, rygl n og elevering af fodstłtter Hastighed og aktionsradius Affjedring Afgr nsning At kompensere for sv rt nedsat eller oph vet gangfunktion, s borgeren kan f rdes selvst ndigt i og/eller uden for hjemmet og opretholde en aktiv tilv relse Borgerens gangfunktion er sv rt nedsat eller oph vet og funktionen i arme og overkrop er nedsat El-kłrestolen skal v re nłdvendig for dagligt at kunne f rdes selvst ndigt og opretholde aktiviteter i og/eller uden for hjemmet Det er en betingelse, at borgeren kan manłvrere el-kłrestolen p forsvarlig vis. Der foretages afprłvning i borgerens hjem og eventuelt lokalmiljł. El-kłrestolen skal i v sentlig grad medvirke til, at borgeren i stłrre grad bliver selvhjulpen Borgeren kan f rdes selvst ndigt i og/eller uden for hjemmet og opretholde en aktiv tilv relse 1 stk. el-kłrestol Det anbefales, at borgeren tegner et abonnement til brug for persontransport og transport af kłrestol til v rksted, hvis kłrestolen skal repareres. Et abonnement til Falck kan tegnes gennem DH Brugerservice, tlf , D kker en manuel kłrestol evt. med hj lpemotor borgerens behov, bevilges ikke el-kłrestol Hj lpemiddelhuset, op til 1 m ned Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 39

40 3. Mobilitet ISO 12 S rlige forhold Tilbehłr Afledte forhold Der ydes dog hj lp til d k og slanger p kłrestole, hvis der er behov for mere end Øt s t rligt. Dokumentation i form af kvittering skal foreligge. Stolen indstilles efter bestillers anvisning Der skal medsendes brugsanvisning. Der skal foretages afprłvning og individuel tilpasning. Kłrestolsbord Eleverbare fodstłtter Nakkestłtte Specialryg Trykaflastende puder Siddestillingskorrigerende puder, kiler og klodser Flytbart joystik Kontakter til styring Og andet Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af t pper og udligning af dłrtrin Tilpasning af adgangsforhold til bolig Hłjdeindstilling af borde og evt. andre młbler Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 40

41 3. Mobilitet ISO Glidebr t Overflytningshj lpemidler Ydelsestype og ISO nr. Glidebr tter Hvad indg r i ydelsen Faste glidebr tter til forflytning At kompensere for nedsat standfunktion, s borgeren kan forflyttes med eller uden personassistance Borgerens standfunktion er nedsat Borgeren er kłrestolsbruger Borgeren kan grundet nedsat standfunktion ikke forflytte sig med eller uden personlig assistance Borgeren er i stand til at forflytte sig 1 glidebr t. Hvis borgeren har egen bil, gives ved behov et ekstra glidebr t Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 41

42 3. Mobilitet ISO Drejeskiver Overflytningshj lpemidler Ydelsestype og ISO nr. Drejeskiver Hvad indg r i ydelsen Drejeskive Drejet rn At kompensere for nedsat gangfunktion, s borgeren kan forflytte sig med personassistance og hj lperen aflastes ved forflytningen. Borgerens gangfunktion er nedsat Borgeren kan forflytte sig med personassistance Borgeren har god balance og standfunktion Borgeren er i stand til at forflytte sig med personassistance. 1 stk. drejeskive eller drejet rn Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Der skal medsendes brugsanvisning. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 42

43 3. Mobilitet ISO Rebstiger, sengeb nd og fritst ende galge Overflytningshj lpemidler Ydelsestype og ISO nr. Rebstiger Sengeb nd Fritst ende galge Hvad indg r i ydelsen? Afgr nsning Afledte forhold Rebstige Sengeb nd Fritst ende galge At kompensere for nedsat kraft og bev gelighed, s borgeren kan skifte stilling i sengen og/eller komme i og ud af sengen. Borgerens kraft og bev gelighed er nedsat. Borgeren bliver med eller uden personassistance i stand til at skifte stilling i sengen og/eller komme i og ud af sengen Borgeren kan skifte stilling i sengen og/eller komme i og ud af sengen. 1 stk. rebstige eller 1 stk. sengeb nd eller 1 stk. sengegalge Borgere med st rkt nedsatte armkr fter tilbydes anden lłsning. Det er ikke hensigtsm ssigt at benytte sengegalge ved halvsidig lammelse, osteoporose og hos rygpatienter. Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Rebstige og sengeb nd monteres korrekt Fritst ende sengegalge placeres korrekt Hj lpemidlet skal v re rengjort og funktionsdygtigt Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Rebstige og sengeb nd skal kunne monteres Fritst ende sengegalge skal kunne placeres under sengen Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 43

44 3. Mobilitet ISO Lłftestropper Overflytningshj lpemidler Ydelsestype og ISO nr. Lłftestropper Hvad indg r i ydelsen? Afgr nsning S rlige forhold Overflytningsb nd Benstrop Overflytningsb lter At kompensere for nedsat balance og muskelkraft, s borgeren kan forflyttes med personassistance. Borgerens balance og muskelkraft er nedsat Borgeren kan ikke selvst ndigt forflytte sig Borgeren har muskelkraft og balance nok til at deltage aktivt i forflytningen Borgeren kan forflytte sig med personassistance 1 stk. overflytningsb nd 1 stk. benstrop 1 stk. overflytningsb lte Bevilges ikke som tr ningsredskab Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Hj lpemidlet skal v re rengjort og funktionsdygtigt. Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Hj lperen skal kunne forflytningsteknik for at anvende hj lpemidlet i forflytningssituationen Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 44

45 3. Mobilitet ISO Vendelagen og lłfte- og vendepuder Vendehj lpemidler Ydelsestype og ISO nr. Vendelagener Lłfte- og vendepuder Hvad indg r i ydelsen? S rlige forhold Glidestykker Glidepuder Glidelagen Glidemadras Vendelagen At kompensere for nedsat evne til at flytte sig og/eller vende sig i sengen, s borgeren med eller uden personassistance bliver i stand til dette. At kompensere for nedsat evne til at sidde (glidepude), s borgeren kan sidde opret i kłrestol og/eller p almindelig stol. Borgerens evne til at flytte sig og/eller vende sig i sengen er nedsat Borgeren kan ikke opretholde siddestilling i kłrestol eller p almindelig stol Forflytningshj lpemidlerne afprłves for at finde det, der bedst og billigst svarer til borgerens behov. Borgeren kan flytte og/eller vende sig i sengen Borgeren kan bevare opret siddestilling 1 stk. vendehj lpemiddel til seng 1 stk. vendehj lpemiddel til kłrestol/stol Hj lpemiddelhuset, op til en uge Der skal medsendes brugsanvisning. Hj lperen skal v re instrueret i at anvende vendehj lpemidler. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 45

46 3. Mobilitet ISO Vendelagen med el-motor Forflytnings- og vendehj lpemidler Ydelsestype og ISO nr. Vendelagener Hvad indg r i ydelsen? S rlige forhold Vendelagen med el-motor. At kompensere for nedsat evne til at flytte og/eller vende sig i sengen, s borgeren med personassistance bliver i stand til dette. Borgeren er tung og kan ikke vende sig i sengen uden personassistance Borgeren er meget smertepr get ved berłring/tryk eller ved pludselige ryk De łvrige forflytningshj lpemidler skal v re afprłvet, inden det overvejes at ansłge om vendelagen med el-motor. Borgeren kan flytte og/eller vende sig i sengen med personassistance 1 stk. vendehj lpemiddel til seng Hj lpemiddelhuset, op til 14 dage Hj lpemidlet indstilles til borgeren Der skal medsendes brugsanvisning. Hj lperen skal v re instrueret i at anvende vende Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 46

47 3. Mobilitet ISO Mobil personlłfter med lłftesejl Lłftehj lpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Arbejdsmiljłloven Ydelsestype og ISO nr. Mobile personlłftere med lłftesejl Hvad indg r i ydelsen? Afgr nsning Kvalitetssikring og opfłlgning Personlłfter St lłfter Kombinationslłfter At kompensere for nedsat eller oph vet standfunktion og evne til at forflytte sig, s borgeren kan forflyttes og hj lperen undg r uhensigtsm ssige arbejdsstillinger. Borgeren kan ikke selvst ndigt forflytte sig St lift bevilges til borgere med en vis standfunktion, n r disse kan samarbejde om forflytningen Mobillift bevilges til borgere med oph vet standfunktion og/eller borgere, som ikke kan samarbejde om forflytningen Inden bevilling af personlłfter skal det afklares, om tr ning eller andre forflytningshj lpemidler kan lłse borgerens behov Borgeren kan forflyttes med personassistance. 1 personlłfter i hjemmet Er der ikke plads i borgerens hjem, og kan der ikke ommłbleres, findes en anden lłsning Hj lpemiddelhuset Personlłfter, op til en uge St lłfter, op til en uge Kombinationslłfter, op til 14 dage Der skal foretages rligt lovpligtigt serviceeftersyn Personlłfterens batteri skal v re opladet Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 47

48 3. Mobilitet ISO 12 S rlige forhold Tilbehłr Afledte forhold Der skal medsendes brugsanvisning. Hj lperens arbejdsforhold g r forud for borgerens forflytningskrav Standardsejl Specialtilpassede sejl Det kan v re nłdvendigt at ommłblere borgerens hjem Det skal sikres, at personlłfteren kan manłvreres p forsvarlig vis p underlaget, eventuelt ved fjernelse af gulvt pper og instruktion af personalet Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 48

49 3. Mobilitet ISO Station r personlłfter Lłftehj lpemidler Ydelsestype og ISO nr. Station re personlłftere Hvad indg r i ydelsen? Modtager af ydelsen Personlłfter, loftmonteret Lłftemodul At kompensere for oph vet stand- og gangfunktion, s borgeren kan forflyttes og hj lperen aflastes under forflytningen Borgere med oph vet stand- og gangfunktion Borgeren har s rlig sv rt ved at samarbejde om forflytningen Borgeren kan selv v re hj lper ved forflytningen Borgeren er specielt tung Der er mange forflytninger i forbindelse med plejeopgaverne Mobil personlłfter eller st lift kan ikke anvendes Borgeren kan forflyttes med personassistance 1 personlłfter i rummet, hvor forflytningerne foreg r. Der bevilges som udgangspunkt kun loftslift i sovev relse. Afgr nsning Kvalitetssikring og opfłlgning S rlige forhold De fysiske rammer i borgerens hjem umuliggłr anvendelsen af mobil personlłfter. Fjernelse af młbler, t pper mv. skal v re afprłvet. Hj lpemiddelhuset Ved montering af skinnesystem er en op til 6 uger Lłftemodul alene: Leveringstid op til 14 dage Leverandłren skal foretage rligt lovpligtigt serviceeftersyn. Brugsanvisning skal medsendes, hvis en s dan eksisterer. Hj lperens arbejdsforhold g r forud for borgerens forflytningskrav. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 49

50 3. Mobilitet ISO 12 Hj lperen skal v re instrueret i brug af liften. Tilbehłr Afledte forhold Specialtilpassede sejl Det kan v re nłdvendigt at ommłblere borgerens hjem, s personlłfteren kan manłvreres p forsvarlig vis Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 50

51 3. Mobilitet ISO Lłftesejl, s de og b re Lłftehj lpemidler Ydelsestype og ISO nr. Lłftesejl, -s der og -b rer Hvad indg r i ydelsen? Delt sejl Sejl med/uden hovedstłtte og delte/udelte benstłtter Lłftevest Sejl til st lifte Thoraxb lter Amputationssejl med/uden hovedstłtte Toiletsejl med/uden hovedstłtte Hemisejl Sitt-on sejl Modtager af ydelsen S rlige forhold At kompensere for oph vet stand- og gangfunktion, s borgeren kan forflyttes og hj lperen aflastes under forflytningen Borgere, der er bevilget lift. Borgeren kan ikke selvst ndigt forflytte sig Borgerens funktionsevne er afgłrende for hvilket sejl, der bevilges Borgeren kan forflyttes med personassistance Mobillift/loftslift: 1 stk. forflytningssejl og/eller 1 stk. toiletsejl/badesejl St lift: 1 stk. forflytningssejl Hj lpemiddelhuset, op til en uge Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Sejlet skal v re kompatibelt med personlłfteren. Hj lperen skal v re instrueret i at bruge Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 51

52 4. Husholdning ISO Husholdning ISO Hj lpemidler til at sk re, hakke og dele med Madlavningshj lpemidler Ydelsestype og ISO nr. Hj lpemidler til at sk re, hakke og dele med Hvad indg r i ydelsen Afgr nsning Kłkkenbordsforhłjer Sk rekasser Kłdkniv Fixeringssk rebr t Vinklet ostehłvl At borgeren trods nedsat funktionsevne bliver helt eller delvist selvhjulpen i forhold til at kunne tilberede sin mad. Borgeren kan grundet nedsat funktion i h nder og/eller arme ikke benytte almindelige kłkkenredskaber. Borgeren kan helt eller delvist selv lave mad 1 stk. af hvert redskab med den enkelte funktion. Kan hj lpemidlet kłbes i almindelig handel, skal borgeren selv kłbe det. Hj lpemidlet bestilles direkte ved et hj lpemiddelfirma, som leverer direkte til borgeren eller via omr decenteret. Hj lpemidlerne lagerfłres ikke p Hj lpemiddelhuset. Leveringstiden er op til 14 dage. Der medsendes brugsanvisning, hvis en s dan eksisterer. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 52

Lovhjemmel Lov om Social Service 112

Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Kvalitetsstandarder 2015-16: 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 1

Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 1 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 1 Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune December 2003 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Forsikring - Invalidepension - Invaliditet

Forsikring - Invalidepension - Invaliditet UDEN STATUS ),J Forsikring - Invalidepension - Invaliditet stre Landsrets dom af 24. juni 2014 Sag B-3125-13 [person 1] (advokat Nikolaj Nielsen (prłve)) mod [virksomhedi] (advokat Pernille Słlling) Tidligere

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Træning og Pleje

Kvalitetsstandarder 2015 Træning og Pleje Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2015 Træning og Pleje November 2014 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold INDLEDNING 8 Formål 8 Målgruppe 8 Kvalitetsstandardernes

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

7: Hjælpemidler, bolig, transport

7: Hjælpemidler, bolig, transport : Hjælpemidler, bolig, transport Sammenfatning ALS-patientens behov ændres hurtigt. Det stiller store krav til organisering, planlægning og samarbejde mellem faggrupperne. De fremtidige behov for hjælpemidler

Læs mere

Katalog. Hjælpemiddelcentret

Katalog. Hjælpemiddelcentret Katalog Hjælpemiddelcentret Indhold Forord 3 Tænk fremad! 4 Mit første hjælpemiddel 5 Belysning, når synet bliver dårligere 6 Kontakt til omverdenen 7 Køb ind og gå i banken derhjemme 8 Emmys ipad 8 Tryghed

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/52 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og DSBFirst

Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og DSBFirst Michael HonorØ Specialistadvokat J.nr.. 012657-0238 mih T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com FORTROLIGT NOTAT TIL DSB 29. april 2011 Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere