Evaluering af Master i Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Master i Vejledning"

Transkript

1 Evaluering af Master i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i foråret 2009 udbudt et modul:. Ud af 31 tilmeldte, har 13 besvaret dette evalueringsskema, hvilket giver en svarprocent på 41,9. Denne svarprocent er lidt højere i forhold til den gennemsnitlige svarprocent på masteruddannelserne (35,3 %). Tabel 5.1 Svarprocent, Master i Vejledning Besvarelser Tilmeldte Svarprocent ,9% ,3% Som det fremgår af tabellens nederste række er der også medtaget et. Dette er gennemsnittet for samtlige evalueringer fra masteruddannelserne i foråret Det skal påpeges, at dette gennemsnit dækker over store variationer, hvorfor der skal tages højde for dette i tolkningen af tallene. Undervisningens organisering og formidling Vi vil her lægge ud med at se på de studerendes vurderinger af de praktiske og læringsmæssige rammer for undervisningen. For at få en større indsigt i disse rammer, er de studerende blevet stillet spørgsmål angående følgende forhold: Servicen fra Studie*Service, omfanget af praktiske informationer, dialogen mellem studerende og undervisere, formidlingen af stoffet, variationen og dynamikken i forløbet, kontinuitet i modulet, progression i modulet, vejledningens bidrag til læring, samarbejdet om vejledningen og brugen af Blackboard i modulet. Tabel Service fra Studie*Service Har servicen fra Studie*Service været tilfredsstillende? I høj 23,1% 61,5% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 100,0% ,1% 36,5% 15,4% 7,7% 3,8% 13,5% 100,0% Af tabellen ovenfor fremgår det, at størstedelen af de studerende (61,5 %) på i nogen har været tilfredse med servicen fra Studie*Service. Dermed er andelen af studerende på, der mener, at denne service i nogen har været tilfredsstillende, næsten dobbelt så stor som på gennemsnittet af alle masteruddannelserne (61,5 % i forhold til 36,5 %). Yderligere 23,1 % af de studerende på har i høj været tilfredse med servicen fra Studie*Service, mens de resterende 15,4 % ikke har fundet spørgsmålet. 1

2 Tabel Omfanget af praktiske informationer Har de praktiske informationer fra underviserne været tilstrækkelige? I høj 16,7% 66,7% 0,0% 8,3% 8,3% 0,0% 100,0% ,0% 50,0% 5,0% 10,0% 5,0% 0,0% 100,0% To tredjedele af de studerende (66,7 %) på har oplevet, at omfanget af praktisk information fra undervisernes side i nogen har været tilstrækkelige. 16,7 % af de studerende på har endog oplevet, at informationerne fra underviserne i høj har været tilstrækkelige. De resterende studerende på fordeler sig i to lige store dele: 8,3 % af de studerende mener, at niveauet af praktisk information fra underviserne i mindre har været tilstrækkeligt, mens tilsvarende 8,3 % mener at de praktiske informationer slet ikke har været tilstrækkelige. Tabel Dialogen mellem studerende og undervisere Har der været en god dialog mellem studerende og undervisere? I høj 30,8% 61,5% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,8% 42,6% 3,3% 1,6% 1,6% 0,0% 100,0% Over halvdelen af de studerende (61,5 %) på mener, at dialogen mellem underviser og studerende i nogen har været god, mens yderligere 30,8 % mener, at dette i høj har været tilfældet. En enkelt studerende (7,7 %) på mener, at dialogen imellem underviser og studerende i mindre har været god. Dermed mener de studerende på i højere end på gennemsnittet af masteruddannelserne, at dialogen underviser og studerende imellem i nogen har været god (61,5 % i forhold til 42,6 %). Til gengæld mener færre studerende på, at dialogen imellem underviser og studerende i høj har været god (30,8 % i forhold til 50,8 %). Tabel Formidling af stoffet Er stoffet blevet formidlet tydeligt og forståeligt? I høj 30,8% 61,5% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,4% 55,7% 4,9% 4,9% 0,0% 0,0% 100,0% ,5 % af de studerende på mener, at stoffet i nogen er blevet formidlet tydeligt og forståeligt, mens yderligere 30, 8 % af de studerende mener, at dette i høj har været tilfældet. En enkelt studerende (7,7 %) mener, at stoffet hverken er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde. 2

3 Tabel Variation og dynamik i forløbet Har undervisningens forskellige elementer - forelæsning, gruppearbejde/ øvelser og fælles diskussioner - skabt variation og dynamik i forløbet? I høj 15,4% 69,2% 7,7% 7,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,2% 55,7% 6,6% 11,5% 0,0% 0,0% 100,0% Næsten 70 % af de studerende på oplever, at de forskellige elementer i undervisningen i form af forelæsninger, gruppearbejde/øvelser og fælles diskussioner i nogen har skabt variation og dynamik i undervisningen, mens 15,4 % mener, at de forskellige undervisningselementer i høj har skabt varieret og dynamisk undervisning. De øvrige studerende fordeler sig i to ved at mene, at de forskellige elementer i undervisningen enten hverken (7,7 %) i mindre (7,7 %) har skabt varieret og dynamisk undervisning. Altså er andelen af studerende, der synes, at de forskellige undervisningselementer i høj har skabt variation og dynamik i undervisningen, mindre på end på gennemsnittet af masteruddannelserne (15,4 % i forhold til 26,2 %). Tabel Kontinuitet i modulet Har der været kontinuitet i modulet? I høj 7,7% 53,8% 15,4% 23,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 51,9% 9,6% 9,6% 1,9% 0,0% 100,0% Over halvdelen af de studerende (53,8 %) på mener, at der i nogen har været kontinuitet i modulet, mens 7,7 % mener, at dette i høj har været tilfældet. Derudover mener 15,4 % af de studerende på, at modulet hverken har båret præg af kontinuitet, mens 23,1 % mener, at det i mindre har været tilfældet. Dermed er andelen af studerende, der mener, at modulet kun i mindre har været præget af kontinuitet, større på end på gennemsnittet af masteruddannelserne, hvor 9,6 % af de masterstuderende mener, at det modul, de har fulgt, i mindre har været præget af kontinuitet. Tabel Progression i modulet Har der været progression i modulet? I høj 15,4% 38,5% 15,4% 30,8% 0,0% 0,0% 100,0% ,5% 45,9% 9,8% 11,5% 3,3% 0,0% 100,0% ,5 % af de studerende på mener, at modulet i nogen har været præget af progression. Øvrige 15,4 % af de studerende på mener, at modulet i høj har båret præg af progression, hvilket er halvt så mange som generelt set (29,5 %). Ligeledes mener 15,4 % af de studerende på, at modulet hverken har været præget af progression. De 3

4 resterende 30,8 % af de studerende på mener, at modulet i mindre har båret præg af progression, hvilket er en del flere end samlet set på masteruddannelserne, hvor 11,5 % er af samme mening. Tabel Vejledningens bidrag til læring Har vejledningen bidraget til, at du har oparbejdet de læringsmål, som studieordningen beskriver? I høj 9,1% 45,5% 9,1% 18,2% 18,2% 100,0% ,7% 34,0% 13,2% 7,5% 7,5% 100,0% Lidt under halvdelen af de studerende (45,5 %) på mener, at vejledningen i nogen har bidraget til, at de har oparbejdet de læringsmål, som studieordningen beskriver, hvilket er flere end samlet set for de masterstuderende (34 %). Til gengæld mener færre studerende på Vejledning og samfund end samlet set, at undervisningen i høj har bidraget til, at de har kunnet oparbejde de læringsmål, der er beskrevet i studieordningen (9,1 % i forhold til 37,7 %). Ligeledes mener 9,1 % af de studerende på, at undervisningen hverken har bidraget til, at de har oparbejdet de læringsmål, studieordningen foreskriver. 18,2 % af de studerende på mener, at undervisningen i mindre har bidraget til, at de har oparbejdet de kompetencer, studieordningen foreskriver, og ligeledes mener de resterende 18,2 % af de studerende, at dette slet ikke har været tilfældet. Tabel Samarbejdet om vejledningen Har samarbejdet om vejledningen fungeret godt? (enighed om "spillereglerne", overensstemmelse mellem forventninger m.v.) I høj 9,1% 54,5% 0,0% 18,2% 18,2% 100,0% ,3% 29,1% 7,3% 10,9% 5,5% 100,0% I forhold til de generelle tal for samtlige masterstuderende, mener en del færre studerende på Vejledning og samfund, at samarbejdet omkring vejledningen dvs. enighed om spillereglerne, overensstemmelse mellem forventninger m.m. i høj har fungeret godt (9,1 % i forhold til 47,3 %). Modsat er andelen af studerende på, der mener at samarbejdet omkring vejledningen i nogen har fungeret godt, langt større end på gennemsnittet af masteruddannelserne (54,5 % i forhold til 29,1 %). De resterende studerende på deler sig i to lige store grupper; 18,2 % af de studerende mener, at vejledningssamarbejdet i mindre har fungeret godt, mens endnu 18,2 % mener, at det slet ikke har fungeret. Dermed er andelen af studerende på, der mener at samarbejdet omkring vejledningen enten i mindre slet ikke har fungeret godt, større i forhold til det totale gennemsnit for masteruddannelserne (36,4 % i forhold til 16,4 %). 4

5 Tabel Brugen af Blackboard i modulet I Har Blackboard været anvendt i modulet? Ja Nej 92,3% 7,7% 100,0% ,4% 9,6% 100,0% Over 90 % af de studerende på angiver, at Blackboard har været anvendt i undervisningen, mens de resterende 7,7 % af de studerende angiver, at det ikke har været anvendt. Blackboard er dermed blevet anvendt i nogenlunde lige så høj på som på de øvrige masteruddannelser i gennemsnit. Tabel Brugen af Blackboard i modulet II Hvem er Blackboard anvendt af? Studerende Undervisere 25,0% 87,5% 100,0% ,3% 89,7% 100,0% På mener hele 87,5 % af de studerende, at underviserne har anvendt Blackboard i forbindelse med modulet. Kun 25 % af de studerende mener, at de studerende selv har anvendt Blackboard. Vær opmærksom på, at de studerende til dette spørgsmål har haft mulighed for at angive mere end et svar. Tabel Brugen af Blackboard i modulet III Hvordan er Blackboard anvendt? Info Vejledning Undervisningsmaterialer Kommunikation, studiegruppe 25,0% 37,5% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 43,6% 0,0% 10,3% 100,0% Af de studerende, der har svaret på, hvad Blackboard har været anvendt til i forbindelse med Vejledning og samfund, har flest svaret, at det er anvendt til at distribuere undervisningsmaterialer (37,5 %). Herudover har 25 % svaret, at Blackboard har været anvendt til at give informationer. Vær opmærksom på, at de studerende til dette spørgsmål har haft mulighed for at angive mere end et svar. Deltagelse og engagement Dette afsnit har til formål at give indsigt i de studerendes egen indsats i forbindelse med modulet Vejledning og samfund. De studerende er blevet bedt om at vurdere deres egen indsats i forhold til følgende aspekter af undervisningen: Forberedelse til undervisningen, itet i forbindelse med foredrag/gruppearbejde 5

6 /plenumdiskussioner, studiegruppearbejde, itet på Blackboard og øvrig brug af faciliteter (bibliotek, åbne forelæsninger, m.v.). Tabel Forberedelse til undervisning - forberedelse til undervisningen Meget Aktiv Mindre 23,1% 53,8% 23,1% 0,0% 100,0% ,2% 59,6% 19,2% 0,0% 100,0% Over halvdelen af de studerende (53,8 %) på Vejledning og Samfund betegner deres indsats i forbindelse med undervisningsforberedelsen som, mens de øvrige studerende fordeler sig imellem at angive deres indsats som meget (23,1 %) og mindre (23,1 %). De studerende på Vejledning og samfund afspejler alt i alt det generelle itetsniveau blandt de masterstuderende i forbindelse med undervisningsforberedelse. Tabel Aktivitet i forbindelse med foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner Meget - itet ved foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner Aktiv Mindre 30,8% 38,5% 30,8% 0,0% 100,0% ,5% 58,8% 13,7% 0,0% 100,0% Som det fremgår af tabellen, betegner 38,5 % af de studerende på deres indsats i forbindelse med iteter såsom foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner, som, hvilket er en del færre end samlet set for masteruddannelserne, hvor 58,8 % af de masterstuderende betegner deres indsats som. De øvrige studerende på fordeler sig i to ved at betegner deres indsats ved disse iteter som meget (30,8 %) mindre (l30,8 %). Dermed betegner flere end dobbelt så mange af de studerende på deres indsats som mindre i forhold til det samlede gennemsnit for de masterstuderende, hvor 13,7 % angiver deres indsats som mindre ved disse iteter. Tabel Aktivitet i studiegruppe - studiegruppearbejdet Meget Aktiv Mindre 30,8% 23,1% 15,4% 30,8% 100,0% ,5% 47,1% 9,8% 19,6% 100,0% Lige over 30 % af de studerende på har taget meget del i studiegruppearbejdet, hvilket er flere end gennemsnittet for de masterstuderende, hvor 23,5 % betegner deres deltagelse i studiegruppearbejdet som meget. Til gengæld angiver færre af de studerende på i forhold til det samlede gennemsnit deres indsats i studiegruppearbejdet som 6

7 (23,1 % i forhold til 47,1 %). De øvrige studerende på betegner enten deres indsats som mindre (15,4 %) som ikke (30,8 %). Især andelen af studerende på, der angiver deres indsats som ikke er større end på gennemsnittet af masteruddannelserne, hvor 19,6 % angiver deres deltagelse i studiegrupperne som ikke. Tabel Aktivitet på Blackboard - itet på Blackboard Meget Aktiv Mindre 7,7% 38,5% 30,8% 23,1% 100,0% ,8% 42,3% 42,3% 11,5% 100,0% ,5 % af de studerende på betegner deres brug af Blackboard som, mens 7,7 % angiver deres brug af Blackboard som meget. 30,8 % har været mindre e i deres brug af Blackboard, mens de resterende 23,1 % ikke har været e på Blackboard. Tabel Øvrig brug af faciliteter - øvrig brug af faciliteter (bibliotek, åbne forelæsninger, m.v.) Meget Aktiv Mindre 0,0% 25,0% 58,3% 16,7% 100,0% ,8% 33,3% 51,0% 7,8% 100,0% Næsten seks ud af 10 studerende (58,3 %) på betegner deres brug af øvrige faciliteter i form af bibliotek, åbne forelæsninger m.v. som mindre, mens 25 % angiver deres brug som værende. De resterende 16,7 % har ikke været e i deres brug af de øvrige faciliteter. Ingen af de studerende (0 %) på modulet har brugt bibliotek, åbne forelæsninger m.v. meget ativt. Fagligt indhold og niveau For at få indsigt i de studerendes oplevelse af undervisningens faglige dimensioner, er de blevet bedt om forholde sig til undervisningens faglige indhold og niveau. Det har de gjort ved at besvare spørgsmål angående følgende aspekter af undervisningen: Formidlingen af modulets mål, relationen mellem modulets mål og undervisningens indhold, undervisningens faglige niveau, omfanget af anbefalet litteratur og undervisningsmaterialets faglige niveau. Tabel Formidling af modulets mål Er modulets mål blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde? I høj 30,8% 61,5% 7,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,1% 50,8% 4,9% 6,6% 1,6% 100,0%

8 Flere end seks ud af 10 studerende (61,5 %) på mener, at modulets mål er blevet formidlet tydeligt og forståeligt, mens 30,8 % mener at dette i høj har været tilfældet. En enkelt studerende (7,7 %) mener, at modulets mål hverken er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde. Tabel Relationen mellem modulets mål og undervisningens indhold Har undervisningens indhold været relateret til modulets mål? I høj 38,5% 46,2% 7,7% 7,7% 0,0% 100,0% ,3% 41,7% 3,3% 10,0% 1,7% 100,0% Næsten halvdelen af de studerende (46,2 %) på mener, at undervisningsindholdet i nogen har været relateret til modulets mål, mens 38,5 % mener at dette i høj har været tilfældet. 7,7 % af de studerende mener, at indholdet i undervisningen hverken har været relateret til modulets mål, og ligeledes mener 7,7 % at dette har været tilfældet i mindre. Tabel Undervisningens faglige niveau Hvordan vurderer du undervisningens faglige niveau? For højt Tilpas For lavt 0,0% 84,6% 15,4% 0,0% 100,0% ,3% 86,9% 9,8% 0,0% 100,0% Størstedelen af de studerende (84,6 %) på vurderer, at undervisningens faglige niveau har været tilpas, mens de resterende 15,4 % vurderer, at det faglige niveau i undervisningen har været for lavt. Overordnet set ligger de studerendes vurderinger af det faglige niveau i undervisningen sig op ad det totale gennemsnit for masteruddannelserne. Tabel Omfanget af anbefalet litteratur Hvordan vurderer du omfanget af litteraturen til de enkelte undervisningsgange? For højt Tilpas For lavt 23,1% 76,9% 0,0% 0,0% 100,0% ,6% 73,8% 1,6% 0,0% 100,0% Mere end 75 % af de studerende (76,9 %) på vurderer, at litteraturomfanget til de enkelte undervisningsgange har været tilpas, mens de resterende 23,1 % vurderer, at det har været for højt. Dermed har de studerende på dette modul vurderet omfanget af anbefalet litteratur lige som de masterstuderende samlet set har vurderet omfanget af anbefalet litteratur. 8

9 Tabel Undervisningsmaterialets faglige niveau Hvordan vurderer du undervisningsmaterialets faglige niveau? For højt Tilpas For lavt 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,6% 96,7% 1,6% 0,0% 100,0% Samtlige studerende på vurderer, at undervisningsmaterialets faglige niveau har været tilpas. Læringsudbytte Afslutningsvis er de studerende blevet bedt om at vurdere deres læringsudbytte. I denne forbindelse er de blevet bedt om at forholde sig til følgende: Hvorvidt de har sat sig ind i målene med modulet, hvorvidt undervisningen har ledt til en oparbejdelse af kompetencer, hvorvidt undervisningen har bidraget med nye perspektiver i modulets fagområde, hvorvidt de er blevet i stand til at analysere og løse opgaver inden for fagområdet, hvorvidt undervisningen har kvalificeret dem til deres videre studieforløb, hvorvidt undervisningen har forberedt dem til eksamen, hvorvidt eksamen har givet et reelt billede af deres kunnen og hvorvidt de har fået udbytte af undervisningen i akademisk skrivning. Tabel Kendskab til målene med modulet Har du sat dig ind i målene med modulet? I høj 38,5% 61,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,5% 49,2% 1,7% 1,7% 0,0% 100,0% ,5 % af de studerende på har i nogen sat sig ind i målene med modulet, mens de resterende 38,5 % i høj har gjort dette. Dermed er andelen af studerende på Vejledning og samfund, der i høj har sat sig ind i modulets mål, lidt mindre end på masteruddannelserne i gennemsnit (38,5 % i forhold til 47,5 %). Tabel Undervisningens rolle i oparbejdelsen af kompetencer Har undervisningen ledt til, at du har oparbejdet de kompetencer, som studieordningen beskriver? I høj 23,1% 61,5% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,7% 65,6% 9,8% 4,9% 0,0% 0,0% 100,0% Over halvdelen af de studerende (61,5 %) på mener, at undervisningen i nogen har ledt til, at de har oparbejdet de kompetencer, der står beskrevet i studieordningen. Derudover 9

10 mener 23,1 % af de studerende, at dette i høj har været tilfældet, mens de resterende 15,4 % mener, at dette hverken har været tilfældet. Alt i alt afspejler de studerendes vurderinger af undervisningens rolle i oparbejdelsen af kompetencer nogenlunde gennemsnittet for masteruddannelserne. Tabel Undervisningens bidrag med nye perspektiver i modulets fagområde Har undervisningen bidraget til, at du nu ser nye perspektiver i modulets fagområde? I høj 53,8% 30,8% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,4% 32,8% 8,2% 1,6% 0,0% 0,0% 100,0% Over halvdelen af de studerende (53,8 %) på Vejledning og Samfund mener, at undervisningen i høj har bidraget til, at de nu ser nye perspektiver i modulets fagområde, mens 30,8 % mener, at dette i nogen har været tilfældet. De resterende 15,4 % af de studerende mener, at undervisningen hverken har bidraget til, at de nu ser nye perspektiver inden for modulets fagområde. Overordnet set lægger de studerendes vurderinger af undervisningens bidrag til nye perspektiver indenfor modulets fagområde sig op ad det totale gennemsnit for masteruddannelserne. Tabel Evne til at analysere og løse opgaver inden for fagområdet Har undervisningen bidraget til, at du bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet? I høj 46,2% 46,2% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,4% 52,5% 4,9% 6,6% 1,6% 0,0% 100,0% De studerende på er næsten enige om, at undervisningen har bidraget til at de bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet. Kun en enkelt studerende (7,7 %) mener, at dette hverken har været tilfældet. Ellers mener 46,2 % af de studerende, at undervisningen i høj har bidraget til, at de bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet, mens yderligere 46,2 % mener, at dette i nogen har været tilfældet. Ved sammenligning med gennemsnittet for masteruddannelserne ses det, at andelen af studerende på, der mener, at undervisningen i høj har bidraget til, at de er blevet i stand til at analysere og løse opgaver og problemer indenfor fagområdet, er noget større (46,2 % i forhold til 34,4 %). Tabel Kvalificering til videre studieforløb Har undervisningen kvalificeret dig til dit videre studieforløb? I høj 30,8% 61,5% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 45,9% 3,3% 4,9% 0,0% 0,0% 100,0%

11 Over halvdelen af de studerende (61,5 %) på har oplevet, at undervisningen i nogen har kvalificeret dem til deres videre studieforløb. Yderligere 30,8 % af de studerende har oplevet, at dette i høj har været tilfældet. En enkelt studerende (7,7 %) mener, at undervisningen i mindre har kvalificeret vedkommende til det videre studieforløb. I forhold til gennemsnittet for masteruddannelserne er flere studerende på af den mening, at undervisningen i nogen har kvalificeret dem til deres videres studieforløb (61,5 % i forhold til 45,9 %), mens lidt færre mener at dette i høj har været tilfældet (30,8 % i forhold til 45,9 %). Tabel Undervisning som forberedelse til eksamen Har undervisningen forberedt dig til eksamen? I høj 0,0% 53,8% 38,5% 0,0% 7,7% 0,0% 100,0% ,0% 50,8% 18,0% 8,2% 4,9% 0,0% 100,0% Over halvdelen af de studerende (53,8 %) på mener, at undervisningen i nogen har forberedt dem til eksamen, mens 38,5 % mener, at dette hverken har været tilfældet. En enkelt studerende (7,7 %) mener, at undervisningen slet ikke har forberedt vedkommende til eksamen. Ingen studerende (0 %) på mener, at undervisningen i høj har forberedt dem til eksamen modsat 18 % af de masterstuderende i gennemsnit. Tabel Eksamensformens afspejling af den studerendes kunnen Mener du, at eksamensformen har givet et reelt billede af det, du kan? I høj 7,7% 61,5% 0,0% 7,7% 23,1% 100,0% ,5% 57,9% 5,3% 10,5% 8,8% 100,0% Mere end 60 % af de studerende (61,5 %) på mener i nogen, at eksamensformen har givet et reelt billede af deres kunnen, mens yderligere 7,7 % mener, at eksamensformen i høj har afspejlet deres kunnen. Endnu 7,7 % af de studerende mener, at eksamensformen i mindre har givet et sådanne reelt billede af deres kunnen, mens 23,1 % mener, at den slet ikke har formået dette. Tabel Udbytte af undervisning i akademisk skrivning Har du fået udbytte af undervisningen i akademisk skrivning? I høj 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,6% 50,0% 7,1% 14,3% 0,0% 100,0% En enkelt studerende på har evalueret undervisningen i akademisk skrivning, og angiver at han/hun i nogen har fået udbytte af undervisningen. 11

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk

Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Der blev i foråret 2009 udbudt undervisning på to moduler på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk: Tekst og mundtlighed tekst og og. På Tekst og mundtlighed

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på modulerne og. I alt var der 57 studerende tilmeldt til de

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik I efteråret 2009 blev der på Masteruddannelsen i socialpædagogik udbudt undervisning på modulet. Der var 22 studerende tilmeldt dette modul, hvoraf de

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 På Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på de tre følgende

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Der blev i efteråret 2008 udbudt undervisning i et modul på masteruddannelsen i sundhedspædagogik. Det var i modulet Sundhedspædagogik og sundhedsfremme:

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på Masteruddannelsen i Socialpædagogik udbudt undervisning på to moduler og Udviklingsog/. På disse moduler var

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010 Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på masteruddannelsen i Ledelse udbudt undervisning på modulerne og Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier. I

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur I efteråret 2009 havde de studerende på Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur, mulighed for at følge disse fire moduler:, Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi For Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi foreligger der evalueringer af undervisningen på tre moduler: perspektiver i pædagogisk-antropologi,

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik: og Videnskabsteori

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 1 modul indenfor pædagogisk psykologi Videnskabsteori og metode i et. I alt var der 69 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi: : Aktuelle

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på fire moduler: Introduktion, Læring, kognition og

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk På Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk, blev der undervist på tre moduler i efteråret 2009: Almen didaktik, Litteratur og læsemåder tekst og og Danskfagenes

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på modulet Pædagogisk-psykologisk teori. På dette

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende tre moduler indenfor kandidatuddannelsen i Generel Pædagogik:, Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende fem moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi:

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt fire moduler hhv., Læring, kognition og udvikling,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor Pædagogisk Sociologi:, : Globalisering, videnssamfund

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi:

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende fem moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi:,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende otte moduler indenfor Pædagogisk Sociologi: Offentlige organisationer

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt to moduler, diversitet og perspektiv. Modulerne er blevet

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 Evaluering af Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der udbudt tre moduler på suppleringsuddannelsen i, Pædagogisk teori, Sociologisk teori og videnskabsteori. Modulerne er dog evalueret

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På Master in Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler: og Leading Innovation in a Global

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi udbudt to moduler, Praktisk filosofi og Pædagogikkens idehistorie

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi udbudt syv moduler. Nogle af modulerne blev udbudt i både

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi På Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på følgende fem moduler:,, Viden og dannelse i pædagogisk-filosofisk

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik På Kandidatuddannelsen i generel pædagogik blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på fem moduler:,,, Daginstitutions- og skolestartspædagogik

Læs mere

Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010

Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010 Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester en evaluering

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester

Læs mere

Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009

Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009 Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009 Som en del af kvalitetssikringen af Danmarks Pædagogiske Universitetsskoles uddannelser foretages der efter hvert afsluttet semester en evaluering af undervisningen.

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Svarprocent Ikke-gennemført 1 6,7% Nogen svar 1 6,7% Gennemført 13 86,6% I alt 15 100,0% Spørgsmål til semestret:

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Svarprocent Ikke-gennemført 3 8,1% Nogen svar 2 5,4% Gennemført 32 86,5% I alt 37 100,0% Spørgsmål til projektmodulet: Eksperimentel

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Svarprocent Distribueret 72 71,3% Nogen svar 1 1,0% Gennemført 28 27,7% I alt 101 100,0% Spørgsmål til semestret: 6. semester

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Februar 2018 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Tilvalg: Organisation og ledelse Der er i alt indleveret 29 besvarelser fra 2 fag: Retorik og mundtlig formidling; Styring og ansvarlighed

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Maj 2017 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011

7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011 7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011 Udsendt til 32 respondenter (11 sociologi + 21 HUM) Svar: 10 respondenter (9 Fuldført og 1 Nogen svar ) Koordinatorer: Anders Petersen Hvilken uddannelse

Læs mere

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data 4 3.1 Trivsel 4 3.2 Fremmøde 5 3.3 Semestrets overordnede

Læs mere

Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1

Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1 Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1 Læringsudbytte 1 Du har netop afsluttet semester 5. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen i det

Læs mere

Resultater for Semester (syde17) - E17 1

Resultater for Semester (syde17) - E17 1 Resultater for Semester 01 2017 (syde17) - E17 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1

Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1 Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet den teoretiske del af semester 4. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes

Læs mere

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/ Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/01 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 86,3% 1.0 Spørgsmål vedrørende modulets

Læs mere

Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene fordeler sig som følger (procenter afrundet til nærmeste hele tal):

Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene fordeler sig som følger (procenter afrundet til nærmeste hele tal): Afrapportering af undervisningsevaluering, SIV, engelsk, foråret 2011 Fagkoordinator: Lise-Lotte Holmgreen 1. november 2011 Kursusevaluering, 2. semester Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene

Læs mere

Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1

Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1 Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11, valgfaget kirkeforskning. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage

Læs mere

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2011 Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Cristina Lerche Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Navigating in Higher. Bilag 1: Komplet spørgeskema med svar fra studerende

Navigating in Higher. Bilag 1: Komplet spørgeskema med svar fra studerende Navigating in Higher Education - NiHE Et to-delt blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen Bilag 1: Komplet spørgeskema med fra studerende au AARHUS

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1

Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1 Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet semester 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 10. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (syde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1 Resultater for Modul 7 (3kde14) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 7. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (3kde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Indhold Indledning... 2 Mundtlig modulevaluering Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 3 Elektronisk modul-

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering IT/kommunikation kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis. 2. modul - Forår Studienævnets evalueringsskema - Master i sygepleje

Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis. 2. modul - Forår Studienævnets evalueringsskema - Master i sygepleje Studienævnets evalueringsskema - Master i sygepleje Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis. modul - Forår 5 /6= svarprocent 9 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet

Læs mere

Resultater for Cosmopolitanism (3kde15cos) - F18 1

Resultater for Cosmopolitanism (3kde15cos) - F18 1 Resultater for Cosmopolitanism (3kde15cos) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11, valgfaget Cosmopolitanism. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage

Læs mere

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Relationer og interaktioner, kursus 3. Kandidatuddannelse i Sygepleje. 2. semester - Emdrup - Forår 2015 Svarprocent: 22/35 = svarprocent 62 %.

Relationer og interaktioner, kursus 3. Kandidatuddannelse i Sygepleje. 2. semester - Emdrup - Forår 2015 Svarprocent: 22/35 = svarprocent 62 %. Studienævnets evalueringsskema - Sygepleje Relationer og interaktioner, kursus Kandidatuddannelse i Sygepleje. semester - Emdrup - Forår 5 Svarprocent: /5 = svarprocent 6 %. Jeg er overordnet set tilfreds

Læs mere

7. semester: Biografisk metode, Efterår 2011

7. semester: Biografisk metode, Efterår 2011 7. semester: Biografisk metode, Efterår 2011 Udsendt til 16 respondenter Svar: 9 respondenter (8 fuldført + 1 Nogen svar ) Koordinatorer: Trine Lund Thomsen Har du afleveret eksamensopgave? Ja 9 100,0%

Læs mere

Semesterevaluering Efterår semester:

Semesterevaluering Efterår semester: Semesterevaluering 1. semester: Der var tvivl om formålet med forløbet og hvad det skulle resultere i. 1 SEM. ALMEN Respondenter: 7 Studerende: 8 Svarprocent:88 % 71 % af respondenterne mener, de er blevet

Læs mere

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse:Besvarelsesprocent:38,4% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2018

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2018 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2018 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 81 studerende den 22. juni 2018. Der

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Modulevaluering 2 Hold B12. Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati

Modulevaluering 2 Hold B12. Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati 2012 Modulevaluering 2 Hold B12 Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati Indhold Samlet status... 3 Spørgsmål til mål og indhold

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet?

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet? Evalueringsrapport modul 12, RAD109 Antal studerende på holde 25 Antal besvarelser 14 Svarprocent 56 % Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været

Læs mere

Sundhedsfremmende sygepleje, teori og metode

Sundhedsfremmende sygepleje, teori og metode Studienævnets evalueringsskema - Sygepleje Sundhedsfremmende sygepleje, teori og metode. semester - Efterår Svarprocent: / = svarprocent. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet Læringsmål %

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Psykologi

Evaluering af undervisningen i Psykologi Evaluering af undervisningen i Psykologi Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 1 0,5% I nogen grad 24 12,4% I mindre grad 92 47,7% Slet ikke 73 37,8% Ved

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Master i IT Fagpakken Masterprojektet Studienævn for It og Læring, AAU. Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU Forår 2015 Evalueringsrapport, Masterprojektet,

Læs mere

Handleplan på baggrund af slutevaluering af undervisningsforløb 2015

Handleplan på baggrund af slutevaluering af undervisningsforløb 2015 Få tankerne ned VIA University College Dato: 4. februar 2016 Handleplan på baggrund af slutevaluering af undervisningsforløb 2015 VIA Bygningskonstruktør Horsens VIA Byggetekniker Horsens I 2015 er følgende

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato:

Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato: Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2016 Ref.: MSNI og MHOL Dato: 03.05.17 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodiske overvejelser...

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2018

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2018 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2018 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 93 studerende den 25. juni 2018.

Læs mere

Fagevaluering: Modul 10 Farmakologi hold SOA10 (juni 2012)

Fagevaluering: Modul 10 Farmakologi hold SOA10 (juni 2012) 2012 Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Lise Lotte Krogh Indhold Spørgsmål til mål og indhold i faget... 2 Spørgsmål til litteratur... 3 Spørgsmål

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? 1 15.05.2017/Pia

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Helt uenig 0 0,0% Uenig 0 0,0% Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig 3 14,3% I alt ,0%

Helt uenig 0 0,0% Uenig 0 0,0% Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig 3 14,3% I alt ,0% Modul 3 - Evidensbaseret praksis - projektledelse - F16 [svarprocent = 50%] Fysioterapi Der var klar sammenhæng mellem modulets mål og undervisningens indhold Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig

Læs mere

Navigating in Higher. Bilag 2: Komplet spørgeskema med svar fra undervisere

Navigating in Higher. Bilag 2: Komplet spørgeskema med svar fra undervisere Navigating in Higher Education - NiHE Et to-delt blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen Bilag 2: Komplet spørgeskema med fra undervisere au

Læs mere

Patologisk optik. 1. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab. Svarprocent: 8/15 = svarprocent 53 %.

Patologisk optik. 1. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab. Svarprocent: 8/15 = svarprocent 53 %. Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab Patologisk optik. semester - Efterår 4 Svarprocent: 8/ = svarprocent 3 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet % % Læringsmål %

Læs mere

Evalueringsskema for modul 7.

Evalueringsskema for modul 7. Evalueringsskema for modul 7. 05-12-2013 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 3 [TARGET_GROUP] 3 1. Har de nødvendige informationer om modul 7 været tilgængelige for dig? Procent Nej 0 Ved ikke

Læs mere

Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU

Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU v. Kirsten Hyldgaard Studieleder Notatet opsummerer de væsentligste resultater af

Læs mere