Kaizenevent En introduktion til metoden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kaizenevent En introduktion til metoden"

Transkript

1 : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver virksomheden ret til at: Kopiere, udskrive og anvende materialet Lave tilføjelser til materialet når det er tydeligt, at det er udført af virksomheden Fjerne andre sider end denne side Det er ikke tilladt at: Sælge materialet Fremvise materialet for tredje part mod betaling Fjerne denne side 2 Copyright by DI 1

2 : Indhold Formål med en kaizenevent Forløb for en kaizenevent Indhold for et værktøj (eksempel: Kanban) Audit af implementering af et læringstrin med et værktøj Kaizenlederens rolle og uddannelse Kaizenspecialistens rolle og uddannelse 3 Formål Kaizeneventen anvendes til at løse et større identificeret problem Ledelse og ledere lærer at indføre et læringstrin for Leanrejsen med de tilhørende systemer og dokumenter samt den hertil hørende adfærd Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Copy rights by DI Moderne ledelse Strategi udrulning 4 Copyright by DI 2

3 : Kaizen KAI Forandring ZEN Til det bedre 5 Kaizen Selv Piske KAI Forandring Får ZEN Til det bedre Alter 6 Copyright by DI 3

4 : Kaizen 7 Kaizenevent - motoren til forandring Kaizen betyder en forandring til det bedre I Japan er kaizen en del af kulturen. Der er en generel forventning til, at alle bidrager, så i morgen kan blive en bedre dag end i går Event betyder begivenhed Kaizenevent er en begivenhed, hvor en gruppe i en kort periode arbejder sammen for at skabe en forbedring Gruppen ofrer sig for helheden - vis dem respekt! 8 Copyright by DI 4

5 : Ledelsen sætter rammen Det skal give mening for medarbejderne Definér formålet med kaizeneventen og gør sammenhængen til strategien tydelig Ledelsen Definér opgaven som et problem, der er relevant i forhold til formålet Sæt et mål for det forventede output Planlæg håndteringen af frigjorte ressourcer og andre konsekvenser Medarbejderne 9 Løsning af problemer frigiver ressourcer Medarbejderne skal kende konsekvensen af kaizeneventen og føle sig tryg ved det, for at kunne bidrage med deres viden og ideer. Lad frigjorte ressourcer være eftertragtede til andre opgaver Opøv medarbejdernes kompetencer til at arbejde på andre opgaver i andre dele af værdistrømmen Lad medarbejderen periodevist arbejde i andre dele af værdistrømmen, så de kender opgaverne og kollegerne En leder kan ikke løse dette alene i sit område. 10 Copyright by DI 5

6 : Forløbet Kaizenevent 11 Program for kaizenevent 1. Undervisning At sikre at deltagerne har den fornødne viden og information for at kunne gennemføre en kaizenevent - Varighed højst ½ dag af gangen 2. Analyse af problemstillingen At få deltagerne til at se potentialet og mulighederne i værktøjet 3. Forslag til implementering af forbedring At udarbejde forslag til implementering af værktøjet. Forslaget præsenteres for afdelingen. 4. Gennemførelse af forandringen At udarbejde et eksempel på værktøjets implementering 5. Opbygning af en struktur til opfølgning At sikre at indretningen af flowet kan fastholdes og videreudvikles 6. Afrapportering At sikre ejerskab hos ledere og medarbejdere for de ændringer, der gennemføres 7. Evaluering At sikre læring af forløbet 12 Copyright by DI 6

7 : Kaizenleder gennemgår programmet Kaizenlederen gennemgår programmet for kaizeneventen - og fortæller, hvad der skal foregå Kaizenlederen gennemgår indkaldelsen til kaizeneventen - med fokus på afgrænsningen og dagenes indhold Evaluering af kaizeneventen foretages af deltagerne som afslutning på kaizeneventen Deltagerne modtager et diplom, hvis betingelserne er opfyldt Eventuel evaluering af kaizenleder og kaizenspecialist foretages efter kaizeneventen 13 Oplevelsen af forandring Forandringen annonceres Fornægtelse Motivation Chok Senere udgang af processen giver mere personlig styrke Bidrager aktivt Frygt Modstand Vrede Skyld Søger løsninger Accept Undersøger Personlig krise Tid 14 Copyright by DI 7

8 : Reaktion på forandringer Deltagerne reagerer på ændrede forhold for deres arbejde Alle gennemlever U -et, når de rammes af forandringer Reaktionen er udtalt første gang for hvert værktøj Alle skal ud af den personlige krise så motiverede som muligt Det sikres bedst ved involvering og tid til processen Varigheden af kaizeneventen er tilpasset dette behov Kaizenlederen skal sikre, at alle bliver involveret Hvis alle deltagere tidligere har været med i en kaizenevent, kan tiden reduceres 15 Varighed af kaizenevent 2 sammenhængende dage for at udarbejde et eksempel på en løsning 3 sammenhængende dage ved mindre indgreb i personlige arbejdsforhold 5 sammenhængende dage ved større indgreb i personlige arbejdsforhold Ved gentagelse kræves mindre tid, når alle deltagere har prøvet værktøjet før 16 Copyright by DI 8

9 : 1 - Undervisning 1. Sætter retning for den opgave, som skal løses 2. Placerer værktøjet på et trin i en fase i Leanrejsen 3. Demonstrerer værktøjets principper og metoder Fordele ved principperne vises ved øvelser Kriterier for succes defineres 4. Gennemgår værktøjets hjælpemidler til: Analyse af problemstillingen Løsning af problemet Standardisering Opfølgning Undervisning Undervisningen definerer rammer og kriterier for succes Krav: Løsningen er inden for de givne rammer Krav: Kriterierne for succes skal opfyldes Det gøres klart, at rammevilkårene nu ændres Vi får nye muligheder Vi kan gøre det bedre for os selv og andre 18 Copyright by DI 9

10 : 2 - Analyse af problemstillingen Problemstillingen analyseres med anviste metoder Alle deltager i analysen Alle har set et potentiale for forbedringer Alle har set uhensigtsmæssigheder Alle går problematiseret hjem (dagen afsluttes her) Næste dag starter med: Opfølgning på refleksioner Deltagere fra området taler med kollegaerne om erkendelserne Forslag til implementering af forbedring Lederen taler med deltagernes kollegaer om forløbet Løsninger diskuteres (ingen investeringer) Alt er muligt, hvis gruppen kan indføre det under kaizeneventen Deltagernes arbejdsprocesser ændres (ikke andres opgaver) Alle i området forventes at tilpasse sig til løsningen Alle påvirkes af konsekvenserne Alle går problematiseret hjem (dagen afsluttes her) Næste dag starter med: Opfølgning på refleksioner Deltagere fra området taler med kollegaerne om erkendelserne 20 Copyright by DI 10

11 : 4 - Gennemførelse af forandringen Lederen taler med deltagernes kollegaer om forløbet Løsningen implementeres (sidste chance for indflydelse) Den nye måde at arbejde på følges straks efter kaizeneventen Der skal være en plan for: Introduktion til brugerne af ændringerne Introduktion og træning i nye processer og metoder Introduktion og træning i ændret opfølgning Planen indeholder: Hvem gør hvad og hvornår? Opbygning af en struktur til opfølgning Lederen taler med deltagernes kollegaer om forløbet Opfølgning diskuteres Afvigelser gøres synlige Medarbejdernes præstationer bliver synlige ved opfølgningen Alle går problematiseret hjem (dagen afsluttes her) Næste dag starter med: Opfølgning på refleksioner Deltagere fra området taler med kollegaerne om erkendelserne 22 Copyright by DI 11

12 : 6 - Afrapportering Lederen taler med deltagernes kollegaer om forløbet Implementeringen afsluttes og opfølgningen etableres Kaizenlederen udfylder en kaizenrapport (hvis introduceret) Resultatet præsenteres for kollegaer og interessenter Gode råd: 1. Lad alle deltagere præsentere en del af arbejdet 2. Lad deltagere fra området præsentere resultatet Evaluering Kaizenlederen opsummerer kommentarerne ved præsentationen Kaizenlederen gennemgår de udestående punkter på P-pladsen - Der skal enten være et svar eller en plan for et svar Deltagerne kommenterer forløbet i forhold til forventningerne - Kaizenleder har noteret forventningerne ved opstarten Den samlede gruppe evaluerer forløbet For en aspirant til kaizenleder evalueres styringen af forløbet - Evalueringen fokuserer på forløbet og implementeringen 24 Copyright by DI 12

13 : Eksempel: Kanban Værktøjets indhold 25 Værktøj Alle værktøjer: Har samme struktur Anvendes til at implementere et trin på leanrejsen Anvendes i et afgrænset område af gangen Kan anvendes flere gange i samme område Anvendes for at løse et problem Implementerer en løsning ved en kaizenevent 26 Copyright by DI 13

14 : Værktøjets opdeling Filerne er opdelt efter, hvornår de anvendes: 1. Forberedelse 2. Undervisning 3. Udførelse 4. Opfølgning 5. Diplomer Antallet af filer varierer for hvert værktøj Filer for et specifikt værktøj har værktøjets nummer i filnavnet Fælles filer for flere værktøjer har ikke et nummer i filnavnet I kaizenlederens vejledning er en oversigt over filerne til værktøjet (som regel findes den på side 4) 27 Værktøj til kaizenevent for kanban 1 - Forberedelse Kaizenevent En introduktion til metoden Kanban - Eksempler på kanbankort Kanban - Kaizenevent indkaldelse Kanban - Kaizenlederens vejledning Kanban - Ledelsens vejledning 28 Copyright by DI 14

15 : Værktøj til kaizenevent for kanban 2 - Undervisning Kanban - Noter deltager Kanban - Noter underviser Kanban - Præsentation 29 Værktøj til kaizenevent for kanban 3 - Udførelse Kanban - Kontrolpanel for kalkulator Kanban - Opfyldningsmærkat Kanban - Testdata Kanbankalkulator Kanbankalkulator Vejledning Tegning af forbindelse og veje 30 Copyright by DI 15

16 : Værktøj til kaizenevent for kanban 4 - Opfølgning Afvigelsesskema Oversigt til tavler - Master Mål og resultat - L - Kø og Lager Mål og resultat - R - Rettidighed Kanban - Lederens standardarbejde Kanban - Audit - med makro Kanban - Auditbeskrivelse 31 Værktøj til kaizenevent for kanban 5 - Diplomer Kanban - Diplom for deltagelse i kaizenevent Kanban - Diplom for kaizenleder Kanban - Diplom for kaizenspecialist Kanban - Evalueringsskema 32 Copyright by DI 16

17 : For hvert værktøj (læringstrin) Audit af implementeringen 33 Leanrejsen Et værktøj der løser et defineret problem, forudsætter: 1. Værktøjet er kendt og beskrevet, så det kan anvendes 2. Der etableres en opfølgning som viser, at problemet er løst 3. Systemer og dokumenter ændres, så de støtter løsningen 4. Medarbejdernes adfærd ændres, så den støtter løsningen 5. Lederens adfærd ændres, så den støtter løsningen (opfølgning) Ovenstående fem Fodspor kan identificeres for hvert værktøj 34 Copyright by DI 17

18 : Tærskelværdier for forankring Forankring kræver, at værktøjernes auditværktøj skal opfylde hvert fodspor med forankring for mindst: 25 % af hvert af punkterne for Værktøjet er kendt og beskrevet, så det kan anvendes Der etableres en opfølgning som viser, at problemet er løst Systemer og dokumenter ændres, så de støtter løsningen 33 % af hvert af punkterne for Medarbejdernes adfærd ændres, så den støtter løsningen Lederens adfærd ændres, så den støtter løsningen (opfølgning) 35 Forankring af forbedring I praksis skal værktøjet sikre et solidt aftryk i alle fem fodspor Med værktøjet kobles adfærd og metoder, så forbedringen forankres Adfærd Strategi Målopfyldelse Metoder 36 Copyright by DI 18

19 : Verificering af implementering Audit anvendes til at verificere implementeringen af et læringstrin i et område med et værktøj Audit måler på de fem fodspor Værdier under tærskelværdierne skal forbedres Indsatspunkterne vælges ud fra afvigelserne fundet ved audit Sortér audit efter auditnummer 37 Roller og uddannelse Kaizenlederen 38 Copyright by DI 19

20 : Læringscirkler får hjulet til at dreje Kende: Deltag i en kaizenevent Kunne: Led en kaizenevent i dit eget område Beherske: DI Undervis og supportér en kaizenleder i at gennemføre en kaizenevent 39 Roller i kaizeneventen Teamet / deltagerne: - Forbedre processen Kaizenlederen: - Forbedre teamets evne til at forbedre processen Kaizenspecialisten: - Forbedre kaizenlederens evne til at forbedre teamets evne til at forbedre processen 40 Copyright by DI 20

21 : Forberedelse af kaizeneventen Kaizenlederen klarlægger det problem, som skal løses Kaizenlederen finder egnede værktøjer til opgaven Kaizenlederen får afklaret, hvilket værktøj der skal anvendes (kan være en kombination af værktøjer) 41 Forberedelse af kaizeneventen Kaizenlederen identificerer interessenter Kaizenlederen identificerer nødvendige kompetencer Kaizenlederen vælger deltagerne til kaizeneventen Kaizenlederen planlægger kaizeneventen og indkalder Indkaldelsen indeholder relevante praktiske informationer Indkaldelsen skal specificere opgaven og dens afgrænsning Indkaldelsen indeholder relevant information om forløbet 42 Copyright by DI 21

22 : Opstart af kaizeneventen Kaizenlederen indleder kaizeneventen Spilleregler aftales Introduktion af deltagere Deltagernes forventninger opsamles på flipover P-plads etableres 43 Gennemførelse af kaizeneventen Kaizenlederen leder kaizeneventen Kaizenlederen skal sikre, at: Frigjorte personer har andre opgaver Der er fremdrift Ressourcerne udnyttes Dagens program gennemføres Inddragelse af medarbejdere der ikke har deltaget i kaizeneventen Deltagernes bekymringer bliver håndteret Kaizenlederen skal opgøre effekten af løsningen Lederen for området redegør for den effekt, der realiseres 44 Copyright by DI 22

23 : Gode råd til kaizenleder Udfyld alle punkter i indkaldelsen Gennemgå indkaldelsen ved opstarten af kaizeneventen Anvend kaizenlederens vejledning Opdel opgaverne for dagene som anvist Hver dags problematiserende aktiviteter skal udføres på dagen Start dagen med at følge op på i går og deltagernes refleksioner Leverancerne er specificeret i kaizenlederens evalueringsskema Opdatér planen løbende, så leverancerne realiseres 45 Trænings- og uddannelsesforløb - Deltager Uddannelse som deltager Diplom for deltager Deltag i et fremmed område, så læring ikke hæmmes af viden Deltag i eget område og oplev, hvor meget der kan udføres Deltagerbevis udstedes ved 80% aktiv fremmøde under kaizeneventen 46 Copyright by DI 23

24 : Trænings- og uddannelsesforløb - Kaizenleder Uddannelse som kaizenleder Kaizenspecialist vejleder Mindst to deltagerbeviser Aspirere til kaizenleder ved at afholde egen kaizenevent i værktøjet Aspirant som kaizenleder får vejledning og støtte af en kaizenspecialist Kompetencen som kaizenleder styrkes ved at være kaizenleder i et fremmed område 47 Trænings- og uddannelsesforløb - Kaizenleder Uddannelse som kaizenleder Diplom for kaizenleder Aspirantens evner som kaizenleder evalueres af kaizenspecialisten - Der er et evalueringsskema til hvert værktøj Efter 3 måneder evalueres implementeringen - Der er et evalueringsskema til hvert værktøj Kaizenlederbevis udstedes, når begge evalueringer er bestået 48 Copyright by DI 24

25 : Kaizenleder dokumenter Læs Introduktion til kaizenevent Læs Kaizenleder vejledningen 3. Vælg problem som skal løses 4. Vælg deltagere 5. Informér ledelsen med Ledelsens vejledning 6. Udfyld og udsend Kaizenevent indkaldelse 7. Kopier Notér deltager 49 Kaizenleder dokumenter Forbered kaizeneventen 1. Forløbet for dagene 2. Tjeklisten i vejledningen 3. Evalueringen af kaizenleder 2. Udskriv skemaer 3. Forbered diplomer til deltagere 50 Copyright by DI 25

26 : Roller og uddannelse Kaizenspecialisten 51 Kaizenspecialist bistår kaizenlederen Forberedelse Valg af værktøj Interessenter udpeges Kompetencebehov Sammensætning af deltagere Forslag til forløb Kaizenevent Underviser deltagere Sætter rammerne Definerer succes Støtter kaizenleder Giver tilbagemelding til kaizenlederen 52 Copyright by DI 26

27 : Trænings- og uddannelsesforløb - Kaizenspecialist 1. Er kaizenleder i værktøjet 2. Har været kaizenleder mindst to gange 3. Aspirant som kaizenspecialist vejleder og støtter en aspirant som kaizenleder med: 1. Forberedelse af kaizeneventen 2. Gennemførelse af kaizeneventen 4. Aspiranten til kaizenspecialist evaluerer aspiranten til kaizenleder - Der er et evalueringsskema til hvert værktøj 53 Trænings- og uddannelsesforløb - Kaizenspecialist evaluering 1. En kaizenspecialist beviser sine evner ved at: 1. Levere en god og godkendt undervisning 2. Hjælper og vejleder en aspirant til at blive kaizenleder 2. En kaizenspecialist i værktøjet evaluerer undervisningen - Der er et evalueringsskema til hvert værktøj 3. Efter 3 måneder evaluerer den samme kaizenspecialist implementeringen 4. Hvis begge evalueringer er bestået, får begge aspiranter et bevis som hhv.: 1. Kaizenleder 2. Kaizenspecialist 54 Copyright by DI 27

28 : Kaizenspecialist dokumenter - 1 Forbered undervisningen: 1. Læs noterne til præsentationen i Notér underviser 2. Udskriv materiale til øvelser 3. Find filen med præsentationen 55 Kaizenspecialist dokumenter - 2 Evaluering: 1. Evaluer undervisning 2. Evaluer implementeringen 3. Ved godkendelse udstedes diplomer 56 Copyright by DI 28

29 : Leankompetencer - Enhed Ledelsen og ledere driver forandringsprocesser Forandringer forankres ved ny adfærd Ledelsen og ledere skal have de nødvendige kompetencer Implementering af lean kræver kendskab til leanværktøjer Skemaet for leankompetencer anvendes for enheden 57 Leankompetencer - Enhed Til tavlen for enheden vælges en relevant større fælles opgave for registrering af kompetencer Arbejdet med at implementere lean er i denne fase en større fælles opgave, hvor der er behov for, at alle kan følge, hvorledes kompetencerne breder sig i virksomheden Udbredelse af kendskabet til værktøjerne er en forudsætning for at forankre den nye adfærd Det er også en forudsætning for, at problemer løses ved at anvende elementer fra flere leanværktøjer, så opgaven gøres færdig i et samlet forløb Skemaet til at registrere kompetencer til leanværktøjerne er det samme, som anvendes for de øvrige processer 58 Copyright by DI 29

LSA. Lederens StandardArbejde

LSA. Lederens StandardArbejde DI-version 2015-12-15 LSA Lederens StandardArbejde Alle rettigheder tilhører DI 3-1-1 - LSA - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17 DI-version 2015-12-17 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-17 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen

Læs mere

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04 Kom godt i gang med DI s Guide til Leanledelse DI har samlet en værktøjskasse til dig, der vil have produktivitetsforbedringer med lean. DI s Guide til Leanledelse bygger på modellen Leanrejsen, der er

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12 DI-version 2014-12-12 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Ledelsens Vejledning - 2014-12-1207 side 1 af 5 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme DI-version 2014-11-26 KV Kundeværdi og værdistrømme 2-1-1 - KV - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 9 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

GLM. GenbaLedelse og Moral

GLM. GenbaLedelse og Moral DI-version 2015-04-28 GLM GenbaLedelse og Moral Alle rettigheder tilhører DI 3-3-1 - GLM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-28 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Strategiudrulning. Ledelsens vejledning. DI-version

Strategiudrulning. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2013-11-20 Ledelsens vejledning 1-1-1 - STU - Ledelsens Vejledning - 2013-11-2011-20 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 9 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version DI-version 2015-07-20 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-07-20 side 1 af 13 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning DI version 2015-06-19 Medarbejderuddannelse og træning Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-1 - MUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-06-19 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26 DI-version 2014-11-26 Strategiudrulning Kaizenlederens vejledning 1-1-1 - STU - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19 DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist.

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser FAS anvendes for at lære organisationen at holde en aftalt standard (5S) og for at etablere trækstyring for en proces.

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11 DI-version 2014-12-11 Kanban Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-4-1 - Kanban - Kaizenlederens Vejledning - 2014-12-11 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme DI-version 2012-07-04 KV Kundeværdi og værdistrømme 2-1-1 - KV - Kaizenlederens Vejledning - 2012-07-047-04 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 8 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Balancering og StandardArbejde

Balancering og StandardArbejde DI-version 2015-12-16 Balancering og StandardArbejde Alle rettigheder tilhører DI 2-5-1 - BSA - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-16 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder Balancering

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer LEANREJSEN - Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

GLM. GenbaLedelse og Moral

GLM. GenbaLedelse og Moral DI-version 2014-09-23 GLM GenbaLedelse og Moral Alle rettigheder tilhører DI 3-3-1 - GLM - Ledelsens Vejledning - 2014-09-233 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse LEANREJSEN - Flow-øvelse - Både Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 DI-version 2015-03-23 SMED Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Implementering og fastholdelse Det er ikke nok med de flotte planer!

Implementering og fastholdelse Det er ikke nok med de flotte planer! LEANREJSEN - En guide til leanledelse Implementering og fastholdelse Det er ikke nok med de flotte planer! HÆFTE 2 Stabilisering Organisation Kultur Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Konvertering

Læs mere

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version DI version 2015-12-15 5S og flow Kaizenlederens vejledning 2-3-1-5S Og Flow - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 14 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Opfølgning og Auditering

Opfølgning og Auditering DI version 2015-01-13 5S Opfølgning og Auditering 2-3-1-5S - Opfølgning Og Auditering - 2015-03-03 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 5S Opfølgning og Auditering Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere LEANREJSEN - duktion af nye medarbejdere og ledere Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Underviser udskriver et eksemplar til hver deltager af eksemplet med "5 x Hvorfor?" og kaizenrapporten. Undervisningen

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

5S-processen - Talspil

5S-processen - Talspil LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS)

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) DI version 2015-12-15 Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-3-2 - FAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 16 Rettigheder

Læs mere

Strategiudrulning 2 - Opfølgning

Strategiudrulning 2 - Opfølgning LEANREJSEN - Strategiudrulning 2 - Opfølgning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

VSM-p. Kaizenlederens vejledning

VSM-p. Kaizenlederens vejledning DI-version 2015-01-12 VSM-p Værdistrømsanalyse - Produktion 2-2-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2015-01-12 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 16 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2015-12-16 SAS Standardarbejde i Administration og Service Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-16 side 1 af 18 Rettigheder

Læs mere

VSM. Kaizenlederens vejledning

VSM. Kaizenlederens vejledning DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2011-08-3019 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 13 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VSM-t. Kaizenlederens vejledning

VSM-t. Kaizenlederens vejledning DI version 2015-02-13 VSM-t Værdistrømsanalyse 2-2-4 - VSM-T - Kaizenlederens Vejledning - 2015-02-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder VSM-t Værdistrømsanalyse

Læs mere

Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt, linjen i Organisation, efterår 2012

Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt, linjen i Organisation, efterår 2012 Evalueringsrapport Fagpakken Masterprojekt Masteruddannelsen i it, linjen i Organisation Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser & Master i it-sekretariatet, Aalborg Universitet Efterår 2012 1

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

GLM. Version:

GLM. Version: Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Konverteringen blev udført med fokus på processer. Ledelsen overtog ejerskabet til processerne og medarbejderne følger

Læs mere

Overskrift. SBS Group Presentation Torben Madsen. SBS Group Organization. DI Produktivitetskonferencen 2015 2015-04-21. Employees:

Overskrift. SBS Group Presentation Torben Madsen. SBS Group Organization. DI Produktivitetskonferencen 2015 2015-04-21. Employees: SBS Group Presentation Torben Madsen January 2014 1 Overskrift SBS Group Organization Employees: SBS Automotive 325 SBS Friction 85 Notox: 10 Management & shared serv. 30 Total 450 SBS Group SBS Group

Læs mere

Lederens standardarbejde og tavler

Lederens standardarbejde og tavler LEANREJSEN - Lederens standardarbejde og tavler Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Lederens standardarbejde og tavler

Lederens standardarbejde og tavler og tavler : LEANREJSEN - Lederens standardarbejde og tavler Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen HÆFTE 4 Stabilisering Organisation Kultur Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Konvertering Strategiudrulning

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Audit beskrivelser for MUT

Audit beskrivelser for MUT 3-5-1 V01 3-5-1 V02 3-5-1 V03 3-5-1 V04 3-5-1 V05 3-5-1 V06 3-5-1 V07 Er alle opgaver og for hvert element taget stilling til, hvor stor variation der må være under udførelsen? Punktet er opfyldt, hvis

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

Ordbog for Leanrejsen Forklaring til akronymer og begreber

Ordbog for Leanrejsen Forklaring til akronymer og begreber LEANREJSEN - En guide til leanledelse Ordbog for Leanrejsen Forklaring til akronymer og begreber HÆFTE 0 Stabilisering Organisation Kultur Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Konvertering

Læs mere

Hvordan måler vi vores indsats?

Hvordan måler vi vores indsats? Hvordan måler vi vores indsats? Oplæg til netværksmøde for økonomiske rådgivere V/ Charlotte Holm 29.oktober 2014 Oplæg om at dokumentere socialt arbejde De næste to timer handler om at dokumentere socialt

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Inden der udføres SMED, skal der være udført 5S og flow i området. Flowet er etableret for de gældende arbejdsrutiner.

Læs mere

Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse.

Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

Auditbeskrivelser for SAS

Auditbeskrivelser for SAS 2-5-4 V01 2-5-4 V02 2-5-4 V03 2-5-4 V04 2-5-4 V05 2-5-4 V06 2-5-4 V07 2-5-4 V08 2-5-4 V09 Er der for administrative opgaver: Opgjort TAKT for den enkelte administrative opgave (ydelse)? Punktet er opfyldt,

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort BILAG til vejledning af IKV Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Nedenfor ses oversigt over vejledende svar

Læs mere

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen.

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen. Identifikation af kundeværdi er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. Ved denne kaizenevent identificeres den værdi, virksomhedens ydelser har for kunderne. I fasen Konvertering

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Noter til underviser Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers egne

Læs mere

Lean-projekt i Jobcenter Middelfart og Jobcenter Vejen

Lean-projekt i Jobcenter Middelfart og Jobcenter Vejen Lean-projekt i Jobcenter Middelfart og Jobcenter Vejen Sammenfatning og overordnede resultater Maj 2009 1. Sammenfatning Lean-projektet i de to jobcentre har omfattet følgende områder: Jobcenter Middelfart:

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 1.2 FORMÅL MED OPGAVEN... 4 1.3 BAGGRUND... 4 1.4 MÅLGRUPPE FOR OPGAVEN...

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Social kapital som arbejdsmiljøværktøj

Social kapital som arbejdsmiljøværktøj Social kapital som arbejdsmiljøværktøj Arbejdsmiljødage 25-26 marts 2015 Hanne V. Moltke & Jens Karlsmose hanne@newstories.dk 30 40 23 60 Program for workshoppen Forventningsafstemning Oplæg om social

Læs mere

Læringsmetoder med effekt Læring under luppen

Læringsmetoder med effekt Læring under luppen LEANREJSEN - En guide til leanledelse Læringsmetoder med effekt Læring under luppen RAPPORT 2 Stabilisering Organisation Kultur Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Konvertering Strategiudrulning

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave SKAL OPGAVE: Samtaler i dagpleje/vuggestue. Ved 2½ års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Formål: At få afklaret om der er områder hvor der skal være særlig fokus frem mod starten i børnehaven.

Læs mere

SMED. Øvelse - Kaffebrygning

SMED. Øvelse - Kaffebrygning DI-version 2012-05-16 SMED Øvelse - Kaffebrygning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - Smed - Øvelse - Kaffebrygning - 2012-05-166 side 1 af 10 Øvelse - Kaffebrygning Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM Slutrapport 1/11-2014 GYMNASIELÆRER Er det bare noget man er? 1 Skoleudviklingsprojekt om klasserumsledelse på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse

Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse RAMMESÆTNING Mælkeby er et projekt som er baseret på, at elever, i matematik i indskolingen, skal kunne forstå, bearbejde og herved flytte et fysisk projekt ind i et digitalt,

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-9 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser SAS anvendes for at lære organisationen at følge en aftalt arbejdsstandard. Der måles efter denne kaizenevent på

Læs mere

U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg

U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Tlf: 96287700 www.vildbjerg-skole.dk Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 5 U. Pædagogiske processer -

Læs mere

Lederuddannelse og træning

Lederuddannelse og træning LEANREJSEN - Lederuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

Lederuddannelse og træning

Lederuddannelse og træning : LEANREJSEN - Lederuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Problemløsning i praksis

Problemløsning i praksis LEANREJSEN - Problemløsning i praksis Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

Tavlemøder og forbedringskultur

Tavlemøder og forbedringskultur All rights reserved These materials are copyright 2016 by Lean Farming. Tavlemøder og forbedringskultur Japansk: Kai = Forandring Zen= God Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, LEAN farming I sikre hænder

Læs mere

Hvad er PALS? Positiv Adfærd i Læring og Samspil PALS - er en udviklingsmodel, der omfatter hele skolen.

Hvad er PALS? Positiv Adfærd i Læring og Samspil PALS - er en udviklingsmodel, der omfatter hele skolen. PALS på Haderup Skole Vi er en af 8 skoler i Herning Kommune, som deltager i projektet. Projektet er støttet af Servicestyrelsen, som har ansat en PALS- vejleder, der er uddannet i Norge, og som kommer

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en:

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en: Notat A.1 NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail akr@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 LEAN I FORENINGSLIVET Uddannelsesforløb

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Evalueringsfaglighed på spil

Evalueringsfaglighed på spil Evalueringsfaglighed på spil 8. årgang Hvad ville vi?: Udforme et redskab til selvevaluering i alle fag Skabe basis for større bevidsthed hos eleverne om egen læring og arbejdsindsats med henblik på at

Læs mere

Mål, ramme- og effektstyringsmodel

Mål, ramme- og effektstyringsmodel Mål, ramme- og effektstyringsmodel Formål Organiseringen af Middelfart Kommune giver anledning til at sætte fokus på, hvordan de politiske visioner og mål fremover skal gennemføres i kommunen. Hvordan

Læs mere

Genba Ledelse og Moral - GLM

Genba Ledelse og Moral - GLM LEANREJSEN - Genba Ledelse og Moral - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere