Statusrapport om inklusion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport om inklusion"

Transkript

1 Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Skole- og fritidsområdet TILRETTET VERSION

2 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 12 4 Fælles retning og forståelse 19 5 Overgangen mellem dagtilbud og skole 23 6 Samarbejdet med PPR og ressourcepersoner, der varetager opgaver i forbindelse med inklusion 25 7 Det tværgående samarbejde 28 8 Udfordringer med inklusion 30 9 Styring og økonomi 34

3 Forord Statusanalysen er et internt redskab til jeres kommune, der giver en status på jeres kommunes inklusionsindsats og pejlemærker for, hvilke områder, der skal prioriteres i det videre arbejde. Statusanalysen kan blandt andet vise, i hvilket omfang der er fælles retning og forståelse af inklusionsindsatsen i jeres kommune, og om lærere og pædagoger føler, at de er klædt godt nok på og har adgang til viden, og om rammerne er hensigtsmæssige. Statusanalysen er udarbejdet og udført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for rådgivningsteamet for inklusion under Ministeriet for Børn og Undervisning. Statusanalysen tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse på skole- og fritidsområdet gennemført i august Spørgeskemaet er på skoleområdet sendt ud til skoleledere, lærere, pædagoger beskæftiget med opgaver i forbindelse med undervisning i skolen og PPR-ansatte. På fritidsområdet har ledere af fritidshjem, afdelingsledere i SFO er, og pædagoger i SFO er og fritidshjem modtaget spørgeskemaet. I spørgeskemaet er inklusion på skoleområdet defineret som etableringen af fælles inkluderende læringsrum for alle børn og unge, så alle børn har udbytte af almenundervisningen og deltager aktivt i det sociale fællesskab i almenklassen. På fritidsområdet er inklusion defineret som etableringen af fælles inkluderende læringsrum for alle børn og unge, så alle børn udvikler kompetencer og er en reel del af det sociale fællesskab blandt børn og voksne i fritidstilbuddet. 176 personer besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 38 % for skole - fritidsområdet i Rebild Kommune. Svarprocenten bygger på det samlede antal svar der er modtaget for området, i afrapporteringen indgår dog ikke kategorier med under 20 % svar. Statusanalysen for Rebild Kommune bygger på svar fra: 19 Skoleledere 8 SFO ledere 120 Lærere 22 SFO Pædagoger 7 PPR-medarbejdere For at skabe det bedst mulige grundlag for sammenligning mellem de enkelte grupper af medarbejdere er besvarelserne illustreret i fælles diagrammer i de tilfælde hvor det er muligt. Dette betyder samtidig at spørgsmålsformuleringerne over diagrammerne er ændret en smule i forhold til formuleringerne i spørgeskemaerne til de enkelte medarbejdergrupper. Den præcise formulering findes i bilag. For overskuelighedens skyld er pædagoger i både SFO og Fritidshjem betegnet SFO pædagog, ligesom ledere i både SFO er og fritidshjem er betegnet SFO leder. I den grafiske fremstilling er udeladt svarkategorier som ingen respondenter har benyttet. Som bilag er vedlagt en tabelrapport, samt spørgeskemaerne til de enkelte medarbejdergrupper. Statusanalyse af inklusion 3

4 Inklusionsrådgivningen Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og Integrationsministeriet har i august 2012 etableret et nationalt rådgivningsteam for inklusion. Inklusionsrådgivningen skal bistå kommunerne med rådgivning og processtøtte til den igangværende omstilling til øget inklusion på dagtilbuds-, skole- og fritidstilbudsområdet. Rådgivningsteamet vil yde landsdækkende rådgivning til alle interesserede kommuner og indgå forpligtende samarbejde med cirka 20 kommuner, der ønsker at kvalificere deres inklusionsindsats. Læs mere om rådgivningsteamet og ansøgningsrunden for kommuner, der ønsker at indgå forpligtende samarbejde med rådgivningsteamet på Statusanalyse af inklusion 4

5 1 Status på arbejdet med inklusion I hvilken grad vurderer du at arbejdet med inklusion lykkes samlet set? Figur 1.1 For PPR lyder spørgsmålet: I hvilken grad vurderer du at arbejdet med inklusion lykkes på de skoler / i de SFO er og fritidshjem i kommunen du samarbejder med? I hvilken grad vurderer du at arbejdet med inklusion lykkes i din daglige praksis? Figur 1.2 Spørgsmålet er alene stillet til lærere og pædagoger. Statusanalyse af inklusion 5

6 2 Rådgivning og vejledning I hvilken grad har lærere / pædagoger adgang til den rådgivning og vejledning de har brug for i deres arbejde med inklusion? Figur 2.1 Svarmuligheden Ved ikke er alene tilgængelig for PPR. Hos hvilke fagpersoner søger lærere / pædagoger især rådgivning og vejledning i arbejdet med inklusion? (Sæt gerne flere markeringer) Svarkategorier: - Teamkolleger - Kollegaer - Ressourcepersoner på skolen / i institutionen - Ledelsen - Ansatte i PPR - Kommunens specialtilbud - Konsulenter i kommunen - Andre fagpersoner - Der søges ikke råd og vejledning hos fagpersoner - Ved ikke hvilke fagpersoner, der søges rådgivning og vejledning hos Statusanalyse af inklusion 6

7 Skoleleder: Figur svarmuligheder. Svarmuligheden Teamkolleger indgår alene for lærere og skoleledere. Ved ikke - svarmulighed er alene tilgængelig for skoleleder og SFO leder. Spørgsmålet er ikke stillet til PPR. SFO leder: Figur svarmuligheder. Svarmuligheden Teamkolleger indgår alene for lærere og skoleledere. Ved ikke - svarmulighed er alene tilgængelig for skoleleder og SFO leder. Spørgsmålet er ikke stillet til PPR. Statusanalyse af inklusion 7

8 Lærer: Figur svarmuligheder. Svarmuligheden Teamkolleger indgår alene for lærere og skoleledere. Ved ikke - svarmulighed er alene tilgængelig for skoleleder og SFO leder. Spørgsmålet er ikke stillet til PPR. SFO pædagog: Figur svarmuligheder. Svarmuligheden Teamkolleger indgår alene for lærere og skoleledere. Ved ikke - svarmulighed er alene tilgængelig for skoleleder og SFO leder. Spørgsmålet er ikke stillet til PPR. Statusanalyse af inklusion 8

9 Hvor søger lærere / pædagoger især viden om inklusion og inkluderende praksis? (Sæt gerne flere markeringer) Svarkategorier: - Kollegaer - Ressourcepersoner på skolen/ i institutionen - Kommunens ressourcecenter/kompetencecenter - PPR - Ledelsen - Faglitteratur - Faglige fora på internettet/nyhedsbreve - Faglige netværk - Kurser og konferencer/efteruddannelse - Kommunens specialtilbud - Der søges ikke viden om inklusion - Ved ikke hvor der søges viden om inklusion Skoleleder: Figur svarmuligheder. Ved ikke -svarmulighed er alene tilgængelig for skoleleder og SFO leder. Spørgsmålet er ikke stillet til PPR. Statusanalyse af inklusion 9

10 SFO leder: Figur svarmuligheder. Ved ikke -svarmulighed er alene tilgængelig for skoleleder og SFO leder. Spørgsmålet er ikke stillet til PPR. Lærer: Figur svarmuligheder. Ved ikke -svarmulighed er alene tilgængelig for skoleleder og SFO leder. Spørgsmålet er ikke stillet til PPR. Statusanalyse af inklusion 10

11 SFO pædagog: Figur svarmuligheder. Ved ikke -svarmulighed er alene tilgængelig for skoleleder og SFO leder. Spørgsmålet er ikke stillet til PPR. Statusanalyse af inklusion 11

12 3 Kompetencer I hvilken grad har lærere / pædagoger de fornødne kompetencer til at skabe inkluderende undervisning / pædagogik? Figur 3.1 Svarmuligheden Ved ikke er alene til stede for PPR. På hvilke områder har lærere / pædagoger et behov for at styrke kompetencerne i forhold til arbejdet med at skabe et inkluderende læringsmiljø? (Markér de tre vigtigste områder) Svarkategorier: - Planlægning og gennemførelse af undervisning/pædagogiske aktiviteter - Relationskompetencer - Klasse- og læringsledelse - Brug af forskellige undervisningsmetoder/pædagogiske metoder - Dokumentation og evaluering af undervisning/pædagogiske aktiviteter - Forældresamarbejde - Tværgående samarbejde - Ved ikke Statusanalyse af inklusion 12

13 Skoleleder: Figur svarmuligheder. Svarmuligheden Ved ikke er alene til stede for PPR. SFO leder: Figur svarmuligheder. Svarmuligheden Ved ikke er alene til stede for PPR. Statusanalyse af inklusion 13

14 Lærer: Figur svarmuligheder. Svarmuligheden Ved ikke er alene til stede for PPR. SFO pædagog: Figur Statusanalyse af inklusion 14

15 svarmuligheder. Svarmuligheden Ved ikke er alene til stede for PPR. PPR ift skole: Figur svarmuligheder. Svarmuligheden Ved ikke er alene til stede for PPR. PPR ift SFO/fritidshjem: Figur Statusanalyse af inklusion 15

16 svarmuligheder. Svarmuligheden Ved ikke er alene til stede for PPR. I hvilken grad har ledelsen de relevante kompetencer til at lede arbejdet med inklusion? Figur 3.3 Spørgsmålet er ikke stillet til lærere og SFO pædagoger. Statusanalyse af inklusion 16

17 I hvilken grad har ledelsen adgang til den relevante kompetenceudvikling i forhold til at lede arbejdet med inklusion? Figur 3.4 Spørgsmålet er ikke stillet til lærere og SFO pædagoger. I hvilken grad har lærere / pædagoger mulighed for den kompetenceudvikling, de har behov for i arbejdet med inklusion? Figur 3.5 Statusanalyse af inklusion 17

18 Spørgsmålet er ikke stillet til skoleledere og SFO ledere. Statusanalyse af inklusion 18

19 4 Fælles retning og forståelse Har kommunen en inklusionspolitik eller lignende for området? Figur 4.1 gsmålet er ikke stillet til PPR. Spør I hvilken grad skaber kommunens inklusionspolitik klare retningslinjer for arbejdet med inklusion? Figur 4.2 Spørgsmålet er ikke stillet til PPR. Statusanalyse af inklusion 19

20 Har kommunen udarbejdet en handleplan for arbejdet med inklusion? Figur 4.3 Spørgsmålet er ikke stillet til PPR. I hvilken grad skaber kommunens handleplan klare retningslinjer for arbejdet med inklusion? Figur 4.4 Spørgsmålet er ikke stillet til PPR. Statusanalyse af inklusion 20

21 Har I haft drøftelser om hvad det i praksis betyder at arbejde med inklusion? Figur 4.5 Spørgsmålet er ikke stillet til PPR. Har I jeres egne nedskrevne retningslinjer for arbejdet med inklusion? Figur 4.6 Spørgsmålet er ikke stillet til PPR. Statusanalyse af inklusion 21

22 I hvilken grad står det klart for dig, hvad dit ansvar er i forhold til at arbejde med inklusion? Figur 4.7 Statusanalyse af inklusion 22

23 5 Overgangen mellem dagtilbud og skole Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om overgangen mellem dagtilbud og skole? Der er et godt samarbejde mellem daginstitution og skole om overgangen for børn med særlige behov Figur 5.1 Spørgsmålet er ikke stillet til PPR. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om overgangen mellem dagtilbud og skole? Der er klare retningslinjer for samarbejdet mellem daginstitution og skole om overgangen for børn med særlige behov Statusanalyse af inklusion 23

24 Figur 5.2 gsmålet er ikke stillet til PPR. Spør Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om overgangen mellem dagtilbud og skole? Skolerne bruger den viden daginstitutionerne har om barnet i forbindelse med overgangen til indskolingen Figur 5.3 Spørgsmålet er ikke stillet til PPR. Statusanalyse af inklusion 24

25 6 Samarbejdet med PPR og ressourcepersoner, der varetager opgaver i forbindelse med inklusion Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om samarbejdet med PPR? PPR understøtter arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer Figur 6.1 Svarmuligheden Der har ikke været samarbejde med PPR er ikke tilgængelig for PPR. Statusanalyse af inklusion 25

26 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om samarbejdet med PPR? Samarbejdet med PPR giver bedre forudsætninger for at arbejde med inklusion Figur 6.2 Svarmuligheden Der har ikke været samarbejde med PPR er ikke tilgængelig for PPR. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om samarbejdet med skolens ressourcepersoner? Ressourcepersoner understøtter arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer Figur 6.3 Spørgsmålet er alene stillet til skoleledere og lærere. Statusanalyse af inklusion 26

27 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om samarbejdet med skolens ressourcepersoner? Samarbejdet med ressourcepersoner giver bedre forudsætninger for at arbejde med inklusion Figur 6.4 Spørgsmålet er alene stillet til skoleledere og lærere. Statusanalyse af inklusion 27

28 7 Det tværgående samarbejde Er der et tæt samarbejde med socialforvaltningen om barnets udvikling, trivsel og læring? Figur 7.1 Svarmuligheden Ved ikke er alene tilgængelig for PPR. Statusanalyse af inklusion 28

29 Afholdes der netværksmøder hvor de relevante parter omkring barnet er til stede? Figur 7.2 Svarmuligheden Ved ikke er alene tilgængelig for PPR. I hvilken grad bidrager netværksmøderne til at skabe tværgående indsatser for barnets udvikling, trivsel og læring? Figur 7.3 Statusanalyse af inklusion 29

30 8 Udfordringer med inklusion Hvad er de væsentligste udfordringer i arbejdet med inklusion? (Markér max tre udfordringer) Svarkategorier: - Samarbejdet om inklusion internt på skolen / i SFO en - Samarbejdet med PPR - Samarbejdet med ressourcepersoner - Samarbejdet med forældre til børn med særlige behov - Samarbejdet med øvrige forældre - Lærere og pædagoger mangler kompetencer til at arbejde inkluderende - Der mangler støtte i den daglige praksis (fx støttepædagoger og støttelærere) - Der mangler adgang til faglig sparring og udvikling af praksis - Der mangler klare retningslinjer for inklusionsarbejdet - Der mangler fælles forståelse af inklusionsarbejdet Skoleleder: Figur svarmuligheder. Svarmuligheden Samarbejdet med ressourcepersoner er alene tilgængelig for skoleleder og lærer. Statusanalyse af inklusion 30

31 SFO leder: Figur svarmuligheder. Svarmuligheden Samarbejdet med ressourcepersoner er alene tilgængelig for skoleleder og lærer. Lærer: Figur svarmuligheder. Svarmuligheden Samarbejdet med ressourcepersoner er alene tilgængelig for skoleleder og lærer. Statusanalyse af inklusion 31

32 SFO pædagog: Figur svarmuligheder. Svarmuligheden Samarbejdet med ressourcepersoner er alene tilgængelig for skoleleder og lærer. PPR ift skole: Figur svarmuligheder. Svarmuligheden Samarbejdet med ressourcepersoner er alene tilgængelig for skoleleder og lærer. Svarmuligheden Samarbejde med PPR dækker for PPR-medarbejderne over deres samarbejde med skolerne. Statusanalyse af inklusion 32

33 PPR ift SFO/fritidshjem: Figur svarmuligheder. Svarmuligheden Samarbejdet med ressourcepersoner er alene tilgængelig for skoleleder og lærer. Svarmuligheden Samarbejde med PPR dækker for PPR-medarbejderne over deres samarbejde med SFO/fritidshjem. De fem væsentligste udfordringer i arbejdet med inklusion på tværs af medarbejdergrupper: 1. Lærere og pædagoger mangler kompetencer til at arbejde inkluderende 2. Der mangler støtte i den daglige praksis (fx støttepædagoger og støttelærere) 3. Samarbejdet med PPR 4. Der mangler adgang til faglig sparring og udvikling af praksis 5. Der mangler klare retningslinjer for inklusionsarbejdet Statusanalyse af inklusion 33

34 9 Styring og økonomi I hvilken grad vurderer du, at kommunens ressourcetildelingsmodel understøtter ønsket om at udvikle inkluderende tilbud? Figur 9.1 Spørgsmålet er alene stillet til skoleleder og SFO leder I hvilken grad opstiller forvaltningen tydelige mål for arbejdet med inklusion? Figur 9.2 Statusanalyse af inklusion 34

35 Spørgsmålet er alene stillet til skoleleder og SFO leder I hvilken grad følger forvaltningen aktivt op på, i hvor stort omfang målene for inklusion, er opnået? Figur 9.3 Spørgsmålet er alene stillet til skoleleder og SFO leder Statusanalyse af inklusion 35

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA NYBORG D. 20. JUNI 2017 PPR KONFERENCE WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA Jonas Wittendorff, teamleder, Center for Udgående Kvalitetsarbejde, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet & Hanne

Læs mere

Skolen på Duevej ,9% Skole på la Cours vej ,3% Lindevangskolen ,1% Ny Hollænderskolen ,1%

Skolen på Duevej ,9% Skole på la Cours vej ,3% Lindevangskolen ,1% Ny Hollænderskolen ,1% DET STATISTISKE DATAGRUNDLAG Figur 1: Svarprocent Figur 2: Besvarelser fordelt på skolerne Skoleleder Administrativleder, pædagogiskleder eller lignende Lærer Pædagog eller pædagogmedhjæl per I alt Skolen

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune

Evaluering af inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune August 15 Evaluering af inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune 2012 2015 Sammenligning af surveys. V I A E v a l u e r i n g s t e a m w w w. v i a. d k / e v a l u e r i n g 1 Indhold INTRODUKTION.3 1.

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 41 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsdagsorden Dato 08. januar 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand),

Læs mere

STATUS PÅ ARBEJDET MED INKLUSION I VORDINGBORG KOMMUNE

STATUS PÅ ARBEJDET MED INKLUSION I VORDINGBORG KOMMUNE STATUS PÅ ARBEJDET MED INKLUSION I VORDINGBORG KOMMUNE Indhold 1. Indledning...1 1.1 Resume...2 1.2 Forståelse af begreber...7 1.3 Forskelle på ledelsens og medarbejdernes svar...8 2. Ledelse og styring

Læs mere

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Indhold 3 5 6 7 8 9 Inklusion i Dragør Kommune at høre til i et fællesskab Faglighed Organisering Forældresamarbejde

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet

TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ 2018 Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet Forslag til den nye formålsparagraf Dagtilbudsområdet er reguleret af dagtilbudsloven,

Læs mere

Notat Statusanalyse og handleplan for arbejdet med inklusion

Notat Statusanalyse og handleplan for arbejdet med inklusion Børn, Unge og Fritidsforvaltning Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Dato: 26. maj 2014 Sagsnr.: 2014-000233-41 Notat Statusanalyse og handleplan for arbejdet med inklusion Børn,

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast)

INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast) INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast) Revideret 2016 0 Indhold Inklusion i Dragør Kommune 2 Faglighed 4 Organisation 5 Forældresamarbejde 6 Tidlig indsats 7 Opfølgning og

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

Baselinerapport Middelfart Kommune

Baselinerapport Middelfart Kommune Baselinerapport Middelfart Kommune Evaluering af kommunale samarbejdsprojekter med Undervisningsministeriet om: Hvordan kommuner bedst lykkes med omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse Program for læringsledelse Dagtilbud og skoler i Kolding Kommune er med i Europas største udviklingsprogram Program for læringsledelse Alle børn fra 0-18 år er målgruppen for et 4-årigt udviklingsprogram

Læs mere

STATUS PÅ ARBEJDET MED INKLUSION

STATUS PÅ ARBEJDET MED INKLUSION STATUS PÅ ARBEJDET MED INKLUSION Lolland Kommune Forår 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Fokus for inklusionsarbejdet fremover i Lolland Kommune... 4 1.2 Forståelse af begreberne i rapporten... 13

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse En undersøgelse af samarbejdet om elevernes læring og trivsel på tværs af landets kommuner Fakta og spørgsmål til refleksion SKOLE Indhold 3 Hvorfor denne

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse. Tabelrapport

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse. Tabelrapport Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Tabelrapport INDHOLD Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse 1 Om tabelrapporten 4 2 Frekvenser fra undersøgelsen blandt skolechefer 8 3 Frekvenser

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2013

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2013 KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2013 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 1. EVALUERING AF INKLUSION... 3 1.1 Evalueringens formål... 3 1.2 Undersøgelsesdesign

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen 2016

Inklusionsundersøgelsen 2016 Inklusionsundersøgelsen 2016 Inklusionsundersøgelsen 2016 Side 1 af 14 Pressemeddelelse Inklusion er stadig en stor udfordring for folkeskolen i Randers. Flere og flere lærere oplever, at der er elever,

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Indledning...3. Inklusion som politisk indsatsområde...3. Undersøgelser af status...4. EVA statusrapport...4

Indledning...3. Inklusion som politisk indsatsområde...3. Undersøgelser af status...4. EVA statusrapport...4 Statusrapport Inklusion og forebyggende indsats Dagtilbud Børn, april 2013 J.nr. 28.00.00-P00-1-10 Kirsten Kousgaard/Rikke Jensen Indhold Indledning...3 Inklusion som politisk indsatsområde...3 Undersøgelser

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skolelærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 31 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse. En kortlægning blandt dagtilbudschefer

Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse. En kortlægning blandt dagtilbudschefer Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse En kortlægning blandt dagtilbudschefer INDHOLD Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse 1 Faglig ledelse på dagtilbudsområdet 4 2

Læs mere

Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter

Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Plan for overgange Evaluering 2012 Baggrund for evalueringen Af Overgangsplan fra daginstitution til fritidsinstitution og skole fremgår det, at udvalget vedrørende

Læs mere

Totalrapport Svarprocent: 40,1% Antal besvarelser: Skolerapport

Totalrapport Svarprocent: 40,1% Antal besvarelser: Skolerapport FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Totalrapport Svarprocent: 4% Antal besvarelser: 1.051 Skolerapport LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud INKLUSIONSSTRATEGI Børnefællesskaber i dagtilbud INDLEDNING Dagtilbuds inklusionsstrategi stiller gennem 6 temaer skarpt på, hvordan dagtilbud og alle dagtilbuds medarbejdere kan skabe de bedst mulige

Læs mere

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner.

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner. 28.10.17 Langhøjskolen skolen som fælles projekt Inklusionshandleplan Langhøjskolen har tydelig retning og lederskab i forhold til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, hvilket sikrer en tydeligere

Læs mere

Tabelrapport. Understøttende undervisning

Tabelrapport. Understøttende undervisning Tabelrapport Understøttende undervisning Tabelrapport Undersøgelse af understøttende undervisning i folkeskolen 1.0 22.06.2016 Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

INKLUSION. en medlemsundersøgelse i Helsingør Lærerforening januar 2017

INKLUSION. en medlemsundersøgelse i Helsingør Lærerforening januar 2017 INKLUSION en medlemsundersøgelse i Helsingør Lærerforening januar 2017 Inklusion - en medlemsundersøgelse i Helsingør Lærerforening Hvordan oplever lærerne muligheden for at arbejde inkluderende? Spørgeskemaet

Læs mere

Samarbejdsaftale - Dagtilbud og Interkulturelt Team - Sproglig og Interkulturel Indsats i Dagtilbud. Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale - Dagtilbud og Interkulturelt Team - Sproglig og Interkulturel Indsats i Dagtilbud. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Sproglig og Interkulturel Indsats i Dagtilbud Dagtilbud: Samarbejdsaftale imellem Pædagogisk Teamleder: Interkulturelt Team Interkulturel Sprogpædagog: For perioden: Rammen for samarbejdet

Læs mere

In INKLUSIONSPOLITIK

In INKLUSIONSPOLITIK In INKLUSIONSPOLITIK Vision I Vesthimmerlands Kommune vil vi samarbejde om, at alle børn kan inkluderes i de almindelige børnemiljøer. Nogle børn vil dog stadig have brug for et specialtilbud. Mission

Læs mere

Samleanalyse for kredsenes inklusionsundersøgelser

Samleanalyse for kredsenes inklusionsundersøgelser ANALYSENOTAT Samleanalyse for kredsenes inklusionsundersøgelser April 2017 Danmarks Lærerforenings lokale kredse har i efteråret 2016 og vinteren 2017 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om inklusion.

Læs mere

Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger

Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger 1 Indledning Inklusion har præget den offentlige debat siden 2012, hvor der blev gennemført

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Der mangler brugen af differentieret sprogbrug, hvilket får strategien til at fremstå som generaliserende. Bl.a. på side 3 i visionen for Egedal.

Der mangler brugen af differentieret sprogbrug, hvilket får strategien til at fremstå som generaliserende. Bl.a. på side 3 i visionen for Egedal. Høringssvar på inklusionsstrategien fra områdeledergruppen. Områdeledergruppen er undrende overfor strategiens form, processen og deltagelsen omkring udarbejdelsen. Formen ser vi som en blanding af vision,

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Inklusionsundersøgelse 2018

Inklusionsundersøgelse 2018 Inklusionsundersøgelse 2018 1 Inklusionsundersøgelsen 2018 Inklusion er en stor udfordring for folkeskolen i Randers Kommune. Kommunens skoler og elever er i en situation, hvor man fra politisk hold ønsker

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Læring til livet. En sammenhængende dag En ny folkeskolereform Nye fritidstilbud nye muligheder

Læring til livet. En sammenhængende dag En ny folkeskolereform Nye fritidstilbud nye muligheder Læring til livet En sammenhængende dag En ny folkeskolereform Nye fritidstilbud nye muligheder Læring til livet er ikke en afgrænset størrelse Læring foregår alle steder Alle skal være med Hvad er klubbernes

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Cubion værdiskabende udvikling TVÆRKOMMUNAL BASELINERAPPORT

Cubion værdiskabende udvikling TVÆRKOMMUNAL BASELINERAPPORT TVÆRKOMMUNAL BASELINERAPPORT Februar 2014 Evaluering af kommunale samarbejdsprojekter med Inklusionsudvikling, Undervisningsministeriet om: Hvordan kommuner bedst lykkes med omstillingen til øget inklusion

Læs mere

Selvevaluering. Selvevalueringen er et led i Task Forcens screening og analyse af kommunens organisering og sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

Selvevaluering. Selvevalueringen er et led i Task Forcens screening og analyse af kommunens organisering og sagsbehandling på børne- og ungeområdet. Selvevaluering Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og Social- og Integrationsministeriets Task Force på børne- og ungeområdet, vil vi bede jer beskrive og vurdere jeres praksis på børne- og ungeområdet

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 59,5% Antal besvarelser: 50 Skovagerskolen

Skolerapport Svarprocent: 59,5% Antal besvarelser: 50 Skovagerskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 59,5% Antal besvarelser: 50 Skovagerskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Forældretilfredshed og Indhold

Forældretilfredshed og Indhold Forældretilfredshed og Indhold Sammenfatning de vigtigste resultater 2 Baggrund 3 Svarprocenter og svarfordeling 4 Tilfredshed med skole, SFO og klub 5 Faglighed og læring i skolen 8 Trivsel og mobning

Læs mere

Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører

Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører Forældre, skole, sundhedspleje, PPR samt Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen 2 Kære læser Med Retningslinjer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse på skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Viden & Strategi i samarbejde med Dagtilbud og Undervisning 1. Indledning Børne- og familieudvalget har netop udarbejdet en Børne-

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 395 Fælleshåbsskolen

Skolerapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 395 Fælleshåbsskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 395 Fælleshåbsskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Specialundervisning/inklusion

Specialundervisning/inklusion Specialundervisning/inklusion Personaleevaluering/Statustal 2012 4.Delrapport 1. Indledning side 1 2. Baggrunddata side 1 3. Personaleundersøgelsens overordnede resultater side 2 3.1.Resultater vedrørende

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 66,2% Antal besvarelser: 477 Hældagerskolen

Skolerapport Svarprocent: 66,2% Antal besvarelser: 477 Hældagerskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 66,2% Antal besvarelser: 477 Hældagerskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Aug Kommissorium for ressourceteams

Aug Kommissorium for ressourceteams Aug. 2015 Kommissorium for ressourceteams Inklusion er på dagsordenen og der er udarbejdet en inklusionsstrategi i Dragør Kommune. I forlængelse af denne har forvaltningen fundet det nødvendigt at organisere

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE OM OMSTILLINGEN TIL EN NY SKOLE, FORÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE OM OMSTILLINGEN TIL EN NY SKOLE, FORÅR 2016 OMSTILLING TIL EN NY SKOLE FORÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE OM OMSTILLINGEN TIL EN NY SKOLE, FORÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY SKOLE FORÅR 2016 Om undersøgelsen

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Faglige pejlemærker. for den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Faglige pejlemærker. for den tidlige og forebyggende indsats i PPR Faglige pejlemærker for den tidlige og forebyggende indsats i PPR Baggrund Som led i projektet Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR er der udviklet faglige pejlemærker for den tidlige

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 80,7% Antal besvarelser: 209 Firehøjeskolen

Skolerapport Svarprocent: 80,7% Antal besvarelser: 209 Firehøjeskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 80,7% Antal besvarelser: 209 Firehøjeskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

Læs mere

Forældrepjece. Alle børn og unge er en del af fællesskabet. Herning Kommunes Inklusionsstrategi

Forældrepjece. Alle børn og unge er en del af fællesskabet. Herning Kommunes Inklusionsstrategi Forældrepjece Alle børn og unge er en del af fællesskabet Herning Kommunes Inklusionsstrategi 2016-2020 November 2015 1 Indledning Denne forældrepjece er i korte træk en hjælp til at forstå hvad inklusion

Læs mere

PROCEDURE FOR OMGÆNGERE BØRNEHAVE OG INDSKOLINGEN HERNING KOMMUNE

PROCEDURE FOR OMGÆNGERE BØRNEHAVE OG INDSKOLINGEN HERNING KOMMUNE PROCEDURE FOR OMGÆNGERE BØRNEHAVE OG INDSKOLINGEN HERNING KOMMUNE August 2015 Indhold Definition på omgængere... 3 Hvad gør dagtilbuddet?... 3 Procedure ift. et barn, der vender tilbage til børnehaven

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Efter tabellen følger en kort oplistning af de elementer, der indgår i Herning Kommunes Inklusionsstrategi, men som ikke fremgår i ekspertgruppens

Efter tabellen følger en kort oplistning af de elementer, der indgår i Herning Kommunes Inklusionsstrategi, men som ikke fremgår i ekspertgruppens Bilag 1 Skematisk sammenligning af anbefalingerne fra ekspertgruppen for inklusionseftersynet med eksisterende eller kommende indsatser/tiltag i Herning Kommune. I nedenstående tabel er kun medtaget de

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården TILSYN 2018 Tilsynsnotat Børnehaven Sct. Georgsgården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Sct.Georgs Gården Dato for tilsynet: 9 januar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra

Læs mere

Tema Beskrivelse Tegn

Tema Beskrivelse Tegn September 2018 Lokal handleplan Inklusionsstrategi Nedenstående er udarbejdet ud fra Dragør Kommunes inklusionspolitik fra 2016, og på baggrund af skolernes udviklingsplan og de otte skolepolitiske mål.

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG I KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGTILBUD 0-5 ÅR JUNI 2017 1 Indhold 1. Sociale relationer 2 2. Inklusion og fællesskab 3

Læs mere