LærerTRÆF Program. Lærertræf i Odense den 10. april Læsning og skrivning i alle fag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LærerTRÆF 2013. Program. Lærertræf i Odense den 10. april 2013. Læsning og skrivning i alle fag"

Transkript

1 LærerTRÆF 2013 Program Lærertræf i Odense den 10. april 2013 Læsning og skrivning i alle fag

2 Program Registrering og morgenbrød Velkomst v. Anders Bondo Christensen Oplæg v. Lektor Elisabeth Arnbak Pause bånd med workshops Frokost (fra har alle deltagerne pause) bånd med workshops Pause Oplæg v. Mads Qwist

3 Velkommen til Lærertræf 2013 Danmarks Lærerforening ønsker at sætte fokus på kvaliteten i undervisningen og på lærernes mulighed for at lave god undervisning på baggrund af ny viden og løbende faglig udvikling. Derfor er vi rigtig glade for, at så mange lærere har valgt at deltage i Lærertræf I denne tid, hvor kvaliteten i skolen udfordres fra mange forskellige sider, er det afgørende, at lærerne holder fast i deres professionalisme, faglighed og engagement i elevernes undervisning. Med Læseprojektet Vi læser for livet har Danmarks Lærerforening sat fokus på faglig læsning og skrivning. Temaet for dette første lærertræf udspringer af læseprojektet, og de mange forskellige oplæg og workshops vil byde på både teoretiske og praktiske eksempler inden for netop dette tema. På Torvet vil der være mulighed for at komme i dialog med politikere fra Danmarks Lærerforening, da størstedelen af forenings hovedstyrelse er til stede på træffet. Her kan du også møde repræsentanter fra forlag, professionshøjskoler, Folkeskolen mv. Jeg håber, at I tager fra træffet med ny viden og konkret inspiration til undervisningen, og jeg glæder mig til en spændende dag sammen med så mange motiverede lærere. Vel mødt til Lærertræf Anders Bondo Christensen 1

4 Velkomst og oplæg (Carl Nielsen salen) Velkomst v. Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening Oplæg v. Elisabeth Arnbak, Aarhus Universitet, DPU Hvordan kan vi selv lave trylledrikken? Vi har i dag den nødvendige forskningsbaserede viden om udviklingen af elevernes faglige læsefærdigheder, metoder og redskaber. Men det er stadig en stor pædagogisk udfordring at få denne viden implementeret i skolens fagundervisning. Hvorfor er det så vanskeligt at transformere forskningsbaseret viden til praksis? Og hvad skal der til for at udvikle gode faglige læserutiner blandt eleverne? Elisabeth Arnbak er lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) - Århus Universitet. Hun er ekspert i læsning og har skrevet en lang række bøger, undervisningsmaterialer m.m. om faglig læsning. Derudover underviser og forsker Elisabeth i læsning, og hun er også hovedansvarlig for Ministeriet for Børn og undervisning og Danmarks Lærerforenings fælles læseprojekt VIS-projektet. Oplæg og workshops Formiddag kl Workshop 1 Fra gadebander i Bronx til bling bling og breakdance. Faglig læsning og skrivning i musik. Kl Lokale C Maja Rørvig Abildgaard, lærer på Skolen ved Søerne, Frederiksberg. Underviser i musik, dansk og sløjd. Musik har som fag meget at byde på i relation til udvikling af elevernes generelle læsekompetencer. På workshoppen dykker vi ned i et helt konkret undervisningsforløb på 6. klassetrin omhandlende hiphoppens historie og med særligt fokus på rapmusikken. Vi skal bl.a. besøge DR Skole på nettet, som er et godt bud på et spændende læringsrum for eleverne. Vi skal kigge på fag- og slangudtryk, se musik- og videoklip og herunder drøfte nogle af de mange muligheder for aktiviteter og strategier inden for faglig læsning og skrivning, der er i relation til dette undervisningsforløb. Som deltager kommer du også til at afprøve nogle af de redskaber, som eleverne har arbejdet med undervejs i forløbet, bl.a. det at lave dit helt eget elektroniske beat. Så kom og vær med! Du får helt sikkert nogle konkrete ideer med hjem i forhold til, hvordan du kan arbejde videre med faglig læsning og skrivning i musik. 2

5 Workshop 2 Læsning på skærm det skal læres. Kl Lokale: Foyer 1 Jeppe Bundsgaard, Ph.d. og lektor i kommunikative kompetencer på DPU, Aarhus Universitet. Stadig mere af vores læsning foregår på skærmen, og det giver nye udfordringer. Vi skal både kunne søge information, vurdere om den kan bruges, forholde os kritisk, og derefter læse den multimodale tekst (som både består af billeder, skrift, ikoner og layout). Vi skal også forholde os til reklamer, hoved-, side- og afveje og ikke mindst skal vi kunne sortere i alle de mange muligheder. Eleverne har derfor brug for nye kompetencer - både når de er store, og når de er små. På workshoppen arbejder vi med de mange typer læsning, og vi diskuterer, hvordan vi kan tilrettelægge undervisning i læsning på skærm. Deltagerne vil gå fra workshoppen med gode ideer til undervisning. Workshop 3 Faglig læsning i matematik. Kl Lokale 3 Michael Wahl Andersen, lektor i matematik og psykologi, professionshøjskolen UCC. Der bliver i øjeblikket afsat mange resurser til faglig læsning i skolens matematikundervisning. Den norske forsker Elin Reikerås argumenterer for, at halvdelen af læsesvage elever klarer sig markant bedre, når det gælder færdighedsregning, end når det gælder problemregning. Dette er en indikation af, at et øget fokus på faglig læsning er afgørende for at kvalificere undervisningen i problemregning i matematik. Forskeren Marit Johnsen Høines samler meget fint problemstillingen på følgende måde: Ofte er det ikke matematikken, der er problemet, men mødet med sproget og kommunikationen. I denne workshop diskuteres hvad der kan forstås ved faglig læsning i matematik, samt hvordan denne arbejdsform kan implementeres i den daglige undervisning. Workshop 4 Genrepædagogik i praksis. Erfaringer og idéer fra Jægerspris skole. Kl Lokale 1+2 Susanne Karen Jacobsen, lektor i engelsk, Professionshøjskolen Metropol, Institut for Skole og Læring. En gruppe lærere fra Jægerspris skole. Hvordan kan man arbejde med lokalhistorie så alle elever er med? Hvad sker der når læsevejlederen går ind som medpraktiserende underviser? Matematik og genrepædagogik kan man det? Kom forbi vores workshop og få svarene! Indledningsvis får du en kort præsentation af projektet, som har formet sig på Jægerspris skole, og så kan du ellers gå på opdagelse >> 3

6 i vores lille udstilling, hvor du kan tale med lærere, se eksempler på opgaver, elevarbejder og ikke mindst få gode ideer til hvordan man kan arbejde med en genrepædagogisk tilgang i forskellige fag. Workshop 5 Sku det nu være noget? Faglig skrivning i fagene. Kl Lokale K3 Klara Aalbæk Korsgaard, videncenterleder i Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne. Når vi skal læse og skrive i fagene, er målet ikke at blive bedre til at læse og skrive, men at blive bedre til at lære faget. Læsning i fagene har optaget sindene i en del år, men skrivning hvad med det? International forskning peger på en sammenhæng mellem skrivning og læring ikke stor, men den er der. Kan vi regne med det i Danmark, og skal der så skrives på en bestemt måde? Hvad skal der skrives, hvordan? Hvor ofte? Og betyder det, at faglærerne nu skal bruge tid og energi på at lære eleverne at skrive i deres fag? Er det ikke bare endnu en fiks idé? Hvordan kan vi vide, at det er skrivning, der fører frem til en øget faglig viden? Vi skriver da i forvejen i fagene, hvis vi har brug for det. Workshoppen tager afsæt i observationer i en dansk skolepraksis samt udenlandske teorier. På baggrund af det kan vi sammen drøfte om og i så fald hvordan faglig skrivning kan blive en funktionel del af alle fag i dansk skolehverdag. Workshop 7 Fotosyntese læs og forstå. Natur/teknik i 5. klasse. Kl Lokale 9 Birgitte Holck Bækgaard, lektor på UC Syddanmark, Haderslev. Hanne Sass Nymark, lærer på Christiansfeld skole. Hvordan kan natur/teknik læreren stilladsere læreprocesser, så eleverne kan læse og forstå fagtekster om eksempelvis fotosyntesen? På Christiansfeld skole har vi arbejdet med flere veje ind i naturfagsteksterne. Vi har både haft fokus på nøgleord og brug af forståelsesfigurer. Det vil vi gerne præsentere i workshoppen. Deltagerne skal selv eksperimentere med udvalgte tekster, nøgleord og forståelsesfigurer i form af små øvelser. Der vil blive udleveret papirer på helt konkrete og afprøvede forløb. 4

7 Workshop 10 Holder det i byretten? Implementering af projekter i skolen. Kl Lokale B Bent Suhr, chefkonsulent, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, COK. Mange projekter iværksættes i skolerne, både interne projekter og eksterne. Det store spørgsmål er: Hvilken effekt har projekterne? Har de den ønskede effekt, eller bliver de en irriterende forstyrrelse i hverdagen? Og kan projekterne overhovedet implementeres? Fælles for dem alle er, at hvis de ikke skal lide en krank skæbne, så er der nogle grundlæggende forudsætninger, der skal være til stede på alle niveauer i organisationen. Nøgleord er bl.a. motivation, relevans, samarbejde, ledelse, kommunikation og ikke mindst tid i en travl hverdag. Workshoppen sætter fokus på de udfordringer og muligheder, skolen og den enkelte lærer og leder har i forbindelse med implementering af projekter. Deltagerne vil blive udsat for en aktiv workshop, hvor oplæg, dialoger og involverende aktiviteter danner rammen. Workshop 11 Lav en læseindsats, der virker. Kl Lokale K2 Martin Holm, lærer og læsevejleder på Skolen på la Cours Vej, Frederiksberg. Det kan være en stor og ret uoverskuelig proces at skulle skabe et fundament for en samlet læseindsats på en skole. Står du over for en sådan opgave, eller kunne din skoles læsepolitik trænge til lidt fornyelse, så kom og lad dig inspirere af, hvordan vi har gjort det på Skolen på la Cours Vej. Vores læsepolitik bygger på et solidt, teoretisk fundament, men den er samtidig helt konkret. Den bygger på kontinuitet, men er samtidig progressiv. Det virker! I oplægget vil processen omkring tilblivelsen og opbygningen af vores læsepolitik blive gennemgået, så du kan tage hjem med en klar fornemmelse af, hvordan opgaven kan gribes an på din skole. Der vil være lidt deltageraktivitet undervejs, men kun af den helt ufarlige slags! 5

8 Workshop 13 Faglig læsning og inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser. Kl Lokale K4 Sofia Esmann, lektor i dansk og dansk som andetsprog på UC Sjælland. Inklusion er på dagsordenen på alle skoler, og elever med opmærksomhedsforstyrrelser skal også læse og skrive i alle fag! I denne workshop er fokus rettet mod den gruppe af elever, der har opmærksomhedsforstyrrelser. Udgangspunktet er, at de skal blive aktive deltagere, når klassen undervises i faglig læsning og skrivning og dermed inkluderes i læringsfællesskabet. Nøglebegreberne er undervisningsdifferentiering og struktur. I oplægget er der konkrete eksempler på skemaer, som lærerne kan observere ud fra og på den baggrund vurdere præcist, hvordan de i praksis skal tilrettelægge faglig læsning og skrivning for den enkelte elev, så inklusionen lykkes. Workshop 17 Vi kører den hjem med sneglen. Eksemplarisk forløb på Valhøj skole. Kl Lokale D Kristine Kabel, lektor i dansk ved Læreruddannelsen Zahle, UCC. Anja Partsch, lærer og læsevejleder på Valhøj skole, Rødovre. Malene Als, lærer og vejleder i dansk som andet sprog på Valhøj skole, Rødovre. Workshoppen har fokus på, hvorfor og hvordan undervisning i skolen kan støtte elever i at udvikle deres fagsprog og derved støtte læringsprocessen. På Valhøj Skole i Rødovre ved København har en stor gruppe lærere arbejdet intenst med at sætte sproglige mål for deres undervisning og organisere forløb, som medtænkte elevernes fagsproglige progression. I workshoppen afprøver deltagerne enkelte eksempler på det, lærerne har arbejdet med. Desuden fortæller læsevejleder Anja Partsch og dansk som andetsprogskonsulent Malene Als fra Valhøj Skole om organiseringen i praksis af Vi læser for livet, samt hvordan det eksemplariske forløb også har bidraget til lærernes fælles sprog på skolen. Som deltager i workshoppen går du hjem med ideer til organisering af sprogbaseret læring i forskellige fag særligt på mellemtrinnet og med ideer til, hvordan et større skoleprojekt helt konkret kan sættes i gang og inspirere til faglig udvikling på en skole. 6

9 Workshop 18 På vej til forståelse. Læseguides og tekstbaseret læring i naturfagene. Kl Lokale A Jesper Bremholm, DPU Aarhus Universitet. Formålet med at bruge tekster i fagene er at eleverne skal have et fagligt udbytte af læsningen. De skal lære noget. De fleste fagtekster stiller imidlertid store krav til elevernes læseforståelse, og ofte er faglærere ikke opmærksomme på disse krav. Den faglige læsning skal integreres i fagene, hvis indsatsen for alvor skal have effekt. Men hvordan løfter man som faglærer den udfordring i den almindelige undervisning? Læseguiden er et konkret svar på dette spørgsmål. En læseguide er et redskab, der er udviklet til at støtte eleverne i at læse fagtekster med forståelse og fagligt udbytte. I oplægget vil jeg formidle centrale resultater fra mit ph.d.-projekt om faglig læsning i naturfagene i grundskolen. Dels om de læseforståelsesudfordringer eleverne står over for i disse fag, og dels om brugen af læseguides som fag- og læsedidaktisk redskab. Oplæg og workshops Eftermiddag kl Workshop 6 Teamet som omdrejningspunkt for arbejdet med faglig læsning. Kl Lokale K2 Lena Bülow-Olsen, CFU konsulent, Center for undervisningsmidler, UC Sjælland. I denne workshop vil vi sætte fokus på teamet som det fælles omdrejningspunkt for elevernes læsning og skrivning i alle fag. At få læsning og skrivning implementeret i den daglige undervisning er nødvendigt for elevernes læring, men ikke nødvendigvis en let og ligetil opgave for lærere i alle fag. På workshoppen vil der blive givet eksempler på, hvordan teamet kan arbejde med læsning og skrivning i fagene. Hvad er det, vi skal samarbejde om? Hvem skal gøre det, og hvordan kommer vi i gang? Der vil blive mulighed for erfaringsudveksling i workshoppen, og deltagerne vil gå fra workshoppen med konkrete idéer til, hvordan teamet kan gribe den fælles opgave med læsning og skrivning i fagene an. 7

10 Workshop 8 WEB 2.0 værktøjer udvider læse- og skrivepotentialet i kristendomskundskab og samfundsfag. Kl Lokale 9 Birgitte Holck Bækgaard, lektor på UC Syddanmark, Haderslev. Mette Outzen Kruse, lærer på Brændkjærskolen, Kolding. I BRAMS (Brændkjærskolen arbejder med sprog) har vi arbejdet med emnet kulturmøder i kristendomskundskab og samfundsfag. Vi har blandt andet benyttet Google sites for at fremme elevernes læselyst og indgang til de faglige tekster. Det vil vi gerne præsentere på workshoppen. Deltagerne vil få demonstreret opbygning af Google sitet. Og der vil blive udleveret konkrete eksempler og anvisninger på, hvordan det kan benyttes i undervisningen. Workshop 9 Læsevejlederens rolle på skolen. Kl Lokale K3 Lis Pøhler, freelancekonsulent Workshoppen tager udgangspunkt i læsevejlederens rådgivende og vejledende funktion i forholdet mellem elev, lærer og kolleger. Hvad kan læsevejlederen bruges til? Hvilke rammer er nødvendige for at kvalificere læsevejlederens arbejde? Samarbejdsrelationer på skolen, deltagelse i læsevejledernetværk, kontinuerlig faglig opdatering, samarbejdet med skoleledelsen samt muligheder for planlægning, gennemførelse og evaluering af læsekonferencen er nogle af de faktorer, som giver læsevejlederen mulighed for at fungere som kollegial vejleder. Workshop 12 Tosprogede elever bliver bedre til fagene med en sprog- og genrebaseret undervisning. Kl Lokale A Fie Høyrup, lektor i dansk og dansk som andetsprog, Professionshøjskolen UCC. At forstå fagtekster er en udfordring fordi eleverne skal lære nyt fagligt indhold gennem et fagsprog, der på mange måder adskiller sig fra hverdagssproget. Det er en særlig udfordring for mange tosprogede elever, der skal tilegne sig det nye fagsprog på og gennem et sprog, som eleven er i færd med at lære. I oplægget drøftes forskellige tilgange til en sprogbaseret undervisning; bl.a. den genrebaserede undervisning. Genrebaseret undervisning i fagene er en måde at synliggøre på, hvordan sprog og indhold hænger sammen, så man på en gang kommer ind i teksten og ned i sproget. >> 8

11 I workshoppen vil vi bl.a. se på, hvordan fagtekster kan give særlige udfordringer for den tosprogede elev ud fra teksteksempler. Du får viden om den tosprogede elevs udfordringer i den faglige læsning og ideer til, hvordan man som underviser kan stilladsere. Workshop 14 At lære er at lære sprog. Kl Lokale C Ruth Mulvad, konsulent i faglig læsning, Nationalt Videncenter for Læsning. Tina Kornbeck, lærer og læsevejleder. Maria Cecilie Kousholt, lærer og tosprogsvejleder. Torben Juul Schou, lærer og naturfagsvejleder. Lene Nissen, matematik- og natur/tekniklærer. Merete Langeland, skoleleder. På Virupskolen i Hjortshøj gennemførtes eksemplariske forløb i 4. og 7. klasse, i fagene dansk, matematik og naturfag. Skolen ligger i et forstadsmiljø og har en lille gruppe elever med dansk som andetsprog, som if. Aarhus Kommunes skolepolitik busses til skolen. Lærerne ønskede at få læsning og skrivning integreret i alle fag på basis af udvikling af fælles viden, fælles fagligt sprog og opbygning af en fælles kultur. Deres skrækscenario var at mange bringer energi ind i projektet, og at der så ikke sker mere bagefter. Kom og hør om hvordan skolen organiserede projektet, om hvad det var lærerne ændrede, om skoleleders, læsevejleders og læreres oplevelse af projektet, hvad eleverne sagde, om forskelle på elevtekster før og efter, og om hvordan projektet videreføres. Workshop 15 Hvordan får man en hel skole til at gå i læsetakt? Erfaringer fra det eksemplariske forløb på Vestre Skole. Kl Lokale D Hanne Brixtofte Petersen, lektor, UC Lillebælt. Hensigten med det eksemplariske forløb på Vestre Skole har været at formulere en plan for arbejdet med faglig læsning, der kan fungere som et kollegialt forpligtetshedsdokument. Forløbet omfattede alle skolens lærere og blev ledet af en styregruppe på skolen i tæt samarbejde med konsulenten fra UCL. Ca. 50 lærere har, gennem oplæg, gruppedrøftelser og konsulentbesøg, haft til opgave at finde fælles fodslag om at opprioritere faglig læsning i den daglige undervisning. Resultatet blev et godt dokument men turen dertil er foregået i al slags vejr fra sommerbrise til truende skyer i horisonten. Vi vil gerne dele vores erfaringer med jer med udgangspunkt i processens milepæle hvordan fandt vi et fælles fokus. >> 9

12 I workshoppen kan I høre om faglig læsning set i et skoleudviklingsperspektiv, læsevejlederen som forandringsagent og fagudvalgenes betydning for udvikling af en kultur omkring faglig læsning. I skal samtidig arbejde konkret med temaerne: Fra faghæfte til faglig læsning - fra trinmål til sproglige mål, makkerlæsning i alle fag og før-læsning som hjemmearbejde. Workshop 16 Læremidler i dansk har du tjek på dem? Kl Lokale B Dorthe Carlsen, Lektor. Udvikling og forskning, UC Syddanmark og læremiddel.dk. Læsning er ikke kun dansklærerens opgave, men det er også dansklærerens opgave. Hvordan støtter de eksisterende læremidler læreren i at arbejde med læseog sprogforståelse i danskfaget? Læremiddel. dk har gennemført et læremiddeltjek af læremidler til dansk på mellemtrinnet. I tjekket indgår Fandango og Fandango sprog, D dansk, Plot, Pegasus og onlineportalen danskfaget.dk. På workshoppen præsenteres analyser og vurderinger af de fem dansksystemer gennem konkrete eksempler. Vi diskuterer, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen i dansk på mellemtrinnet med udgangspunkt i de vurderede læremidler hvad er deres styrker og svagheder i forhold til arbejdet med læse-og sprogforståelse i dansk. Workshop 19 Læsning på skærm det skal læres. Kl Lokale: Foyer 1 Jeppe Bundsgaard, Ph.d. og lektor i kommunikative kompetencer på DPU, Aarhus Universitet. Stadig mere af vores læsning foregår på skærmen, og det giver nye udfordringer. Vi skal både kunne søge information, vurdere om den kan bruges, forholde os kritisk, og derefter læse den multimodale tekst (som både består af billeder, skrift, ikoner og layout). Vi skal også forholde os til reklamer, hoved-, side- og afveje og ikke mindst skal vi kunne sortere i alle de mange muligheder. Eleverne har derfor brug for nye kompetencer - både når de er store, og når de er små. På workshoppen arbejder vi med de mange typer læsning, og vi diskuterer, hvordan vi kan tilrettelægge undervisning i læsning på skærm. Deltagerne vil gå fra workshoppen med gode ideer til undervisning. 10

13 Workshop 20 Faglig læsning i matematik. Kl Lokale 1+2 Michael Wahl Andersen, lektor i matematik og psykologi, professionshøjskolen UCC. Der bliver i øjeblikket afsat mange resurser til faglig læsning i skolens matematikundervisning. Den norske forsker Elin Reikerås argumenterer for, at halvdelen af læsesvage elever klarer sig markant bedre, når det gælder færdighedsregning, end når det gælder problemregning. Dette er en indikation af, at en øget fokus på faglig læsning er afgørende for at kvalificere undervisningen i problemregning i matematik. Forskeren Marit Johnsen Høines samler meget fint problemstillingen på følgende måde: Ofte er det ikke matematikken, der er problemet, men mødet med sproget og kommunikationen. I denne workshop diskuteres hvad der kan forstås ved faglig læsning i matematik, samt hvordan denne arbejdsform kan implementeres i den daglige undervisning. Workshop 21 Sku det nu være noget? Faglig skrivning i fagene. Kl Lokale 3 Klara Aalbæk Korsgaard, videncenterleder i Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne. Når vi skal læse og skrive i fagene, er målet ikke at blive bedre til at læse og skrive, men at blive bedre til at lære faget. Læsning i fagene har optaget sindene i en del år, men skrivning hvad med det? International forskning peger på en sammenhæng mellem skrivning og læring ikke stor, men den er der. Kan vi regne med det i Danmark, og skal der så skrives på en bestemt måde? Hvad skal der skrives, hvordan? Hvor ofte? Og betyder det, at faglærerne nu skal bruge tid og energi på at lære eleverne at skrive i deres fag? Er det ikke bare endnu en fiks idé? Hvordan kan vi vide, at det er skrivning, der fører frem til en øget faglig viden? Vi skriver da i forvejen i fagene, hvis vi har brug for det. Workshoppen tager afsæt i observationer i en dansk skolepraksis samt udenlandske teorier. På baggrund af det kan vi sammen drøfte om og i så fald hvordan faglig skrivning kan blive en funktionel del af alle fag i dansk skolehverdag. 11

14 Workshop 22 Faglig læsning og inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser. Kl Lokale K4 Sofia Esmann, lektor i dansk og dansk som andetsprog på UC Sjælland. Inklusion er på dagsordenen på alle skoler, og elever med opmærksomhedsforstyrrelser skal også læse og skrive i alle fag! I denne workshop er fokus rettet mod den gruppe af elever, der har opmærksomhedsforstyrrelser. Udgangspunktet er, at de skal blive aktive deltagere, når klassen undervises i faglig læsning og skrivning og dermed inkluderes i læringsfællesskabet. Nøglebegreberne er undervisningsdifferentiering og struktur. I oplægget er der konkrete eksempler på skemaer, som lærerne kan observere ud fra og på den baggrund vurdere præcist, hvordan de i praksis skal tilrettelægge faglig læsning og skrivning for den enkelte elev, så inklusionen lykkes. Afslutning og oplæg (Carl Nielsen salen) Oplæg v. Mads Qwist Afslutning v. Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening Udnyt dine styrker til arbejdsglæde og motivation Dine styrker handler ikke kun om, hvad du er god til - men også om, hvad du får energi af. Mads Qwist vil introducere dig for en anden tilgang til arbejdsglæde og motivation samt hvor dine personlige styrker spiller en afgørende rolle. Denne tilgang til styrker udspringer af positiv psykologi og har således et afprøvet teoretisk fundament med mange praktiske erfaringer. Du vil få konkret inspiration til, hvordan både du og dine kollegaer kan bringe jeres styrker i spil i hverdagen. Mads Qwist er motivator og driver virksomheden Stykefokus. Mads er bl.a. uddannet inden for strategisk ledelses- og organisationsudvikling, og han har med det udgangspunkt arbejdet med flere skoler. Han er kåret som Danmarks bedste foredragsholder inden for trivsel og arbejdsglæde i

15 Danmarks Lærerforening Vandkunsten København K

Hvordan får man en hel skole til at gå i læsetakt? Erfaringer fra det eksemplariske forløb på Vestre Skole i Middelfart

Hvordan får man en hel skole til at gå i læsetakt? Erfaringer fra det eksemplariske forløb på Vestre Skole i Middelfart Hvordan får man en hel skole til at gå i læsetakt? Erfaringer fra det eksemplariske forløb på Vestre Skole i Middelfart Hanne Brixtofte Petersen UCL Hensigten med det eksemplariske forløb på Vestre Skole

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Sammen om stort læseprojekt

Sammen om stort læseprojekt Sammen om stort læseprojekt Danmarks Lærerforening har succes med projekt Vi læser for livet, hvor der er fokus på læsning i alle fag i hele skoleforløbet. Arbejdet fortsættes i 2013 med en videreudvikling

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 Center for Skole, Slagelse Kommune, april 2010 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Litteraturliste asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen Denne præsentation indeholder et udvalg og en sammenskrivning af slides fra det mundtlige oplæg om faglig læsning på DLFs konferencer Vi læser for livet Vi læser for livet Danmarks Lærerforening foråret

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Møder i læringscenterteamets netværk

Møder i læringscenterteamets netværk Møder i læringscenterteamets netværk Dato Skolebib.netværk IT-vejledernetværk Læsevejledernetværk 25/8 Kick of af På vej mod det ideelle læringscenter for læringscenterteamene og skoleledere Mødet afholdes

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Didaktikkens forandring Nye udfordringer for dansklæreren Multimodalitet

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Skrivelyst i den inkluderende skole kommer skrivelysten af sig selv? 19. april 2012. v. faglig og pædagogisk konsulent, MA, Kirsten Friis

Skrivelyst i den inkluderende skole kommer skrivelysten af sig selv? 19. april 2012. v. faglig og pædagogisk konsulent, MA, Kirsten Friis Skrivelyst i den inkluderende skole kommer skrivelysten af sig selv? 19. april 2012 v. faglig og pædagogisk konsulent, MA, Kirsten Friis Omdrejningsspørgsmål Hvordan kan elevernes skrivelyst stimuleres

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Velkommen til Ny Nordisk Skole Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Ny Nordisk Skole - i en nøddeskal Ved Katja Munch Thorsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Målene for Ny

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Nyhedsbrev, juni 2012 Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Hermed nyhedsbrev for juni måned. GOD LÆSELYST! Du er velkommen til at videresende dette

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft.

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Tjek på læremidler! Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Af Thomas Illum Hansen, Erik Knudsen

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Klasseledelse og fag. at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg

Klasseledelse og fag. at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Maria-Christina Secher Schmidt (red.) Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Thomas Binderup, Morten

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Dagens mål at kunne bruge AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet i egen undervisning at kunne

Læs mere

Økonomi i øjenhøjde? KLIK på dit område, og læs mere!

Økonomi i øjenhøjde? KLIK på dit område, og læs mere! Til alle skoler Danmarks Matematiklærerforening, og Finansrådet inviterer til fagdage om planlægning af Pengeugen 2015 og information om nye læremidler til økonomi.? Fagdagene afholdes i januar og februar

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Konsekvensen af inklusionsloven fra august 2012 er, at

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere