LærerTRÆF Program. Lærertræf i Odense den 10. april Læsning og skrivning i alle fag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LærerTRÆF 2013. Program. Lærertræf i Odense den 10. april 2013. Læsning og skrivning i alle fag"

Transkript

1 LærerTRÆF 2013 Program Lærertræf i Odense den 10. april 2013 Læsning og skrivning i alle fag

2 Program Registrering og morgenbrød Velkomst v. Anders Bondo Christensen Oplæg v. Lektor Elisabeth Arnbak Pause bånd med workshops Frokost (fra har alle deltagerne pause) bånd med workshops Pause Oplæg v. Mads Qwist

3 Velkommen til Lærertræf 2013 Danmarks Lærerforening ønsker at sætte fokus på kvaliteten i undervisningen og på lærernes mulighed for at lave god undervisning på baggrund af ny viden og løbende faglig udvikling. Derfor er vi rigtig glade for, at så mange lærere har valgt at deltage i Lærertræf I denne tid, hvor kvaliteten i skolen udfordres fra mange forskellige sider, er det afgørende, at lærerne holder fast i deres professionalisme, faglighed og engagement i elevernes undervisning. Med Læseprojektet Vi læser for livet har Danmarks Lærerforening sat fokus på faglig læsning og skrivning. Temaet for dette første lærertræf udspringer af læseprojektet, og de mange forskellige oplæg og workshops vil byde på både teoretiske og praktiske eksempler inden for netop dette tema. På Torvet vil der være mulighed for at komme i dialog med politikere fra Danmarks Lærerforening, da størstedelen af forenings hovedstyrelse er til stede på træffet. Her kan du også møde repræsentanter fra forlag, professionshøjskoler, Folkeskolen mv. Jeg håber, at I tager fra træffet med ny viden og konkret inspiration til undervisningen, og jeg glæder mig til en spændende dag sammen med så mange motiverede lærere. Vel mødt til Lærertræf Anders Bondo Christensen 1

4 Velkomst og oplæg (Carl Nielsen salen) Velkomst v. Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening Oplæg v. Elisabeth Arnbak, Aarhus Universitet, DPU Hvordan kan vi selv lave trylledrikken? Vi har i dag den nødvendige forskningsbaserede viden om udviklingen af elevernes faglige læsefærdigheder, metoder og redskaber. Men det er stadig en stor pædagogisk udfordring at få denne viden implementeret i skolens fagundervisning. Hvorfor er det så vanskeligt at transformere forskningsbaseret viden til praksis? Og hvad skal der til for at udvikle gode faglige læserutiner blandt eleverne? Elisabeth Arnbak er lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) - Århus Universitet. Hun er ekspert i læsning og har skrevet en lang række bøger, undervisningsmaterialer m.m. om faglig læsning. Derudover underviser og forsker Elisabeth i læsning, og hun er også hovedansvarlig for Ministeriet for Børn og undervisning og Danmarks Lærerforenings fælles læseprojekt VIS-projektet. Oplæg og workshops Formiddag kl Workshop 1 Fra gadebander i Bronx til bling bling og breakdance. Faglig læsning og skrivning i musik. Kl Lokale C Maja Rørvig Abildgaard, lærer på Skolen ved Søerne, Frederiksberg. Underviser i musik, dansk og sløjd. Musik har som fag meget at byde på i relation til udvikling af elevernes generelle læsekompetencer. På workshoppen dykker vi ned i et helt konkret undervisningsforløb på 6. klassetrin omhandlende hiphoppens historie og med særligt fokus på rapmusikken. Vi skal bl.a. besøge DR Skole på nettet, som er et godt bud på et spændende læringsrum for eleverne. Vi skal kigge på fag- og slangudtryk, se musik- og videoklip og herunder drøfte nogle af de mange muligheder for aktiviteter og strategier inden for faglig læsning og skrivning, der er i relation til dette undervisningsforløb. Som deltager kommer du også til at afprøve nogle af de redskaber, som eleverne har arbejdet med undervejs i forløbet, bl.a. det at lave dit helt eget elektroniske beat. Så kom og vær med! Du får helt sikkert nogle konkrete ideer med hjem i forhold til, hvordan du kan arbejde videre med faglig læsning og skrivning i musik. 2

5 Workshop 2 Læsning på skærm det skal læres. Kl Lokale: Foyer 1 Jeppe Bundsgaard, Ph.d. og lektor i kommunikative kompetencer på DPU, Aarhus Universitet. Stadig mere af vores læsning foregår på skærmen, og det giver nye udfordringer. Vi skal både kunne søge information, vurdere om den kan bruges, forholde os kritisk, og derefter læse den multimodale tekst (som både består af billeder, skrift, ikoner og layout). Vi skal også forholde os til reklamer, hoved-, side- og afveje og ikke mindst skal vi kunne sortere i alle de mange muligheder. Eleverne har derfor brug for nye kompetencer - både når de er store, og når de er små. På workshoppen arbejder vi med de mange typer læsning, og vi diskuterer, hvordan vi kan tilrettelægge undervisning i læsning på skærm. Deltagerne vil gå fra workshoppen med gode ideer til undervisning. Workshop 3 Faglig læsning i matematik. Kl Lokale 3 Michael Wahl Andersen, lektor i matematik og psykologi, professionshøjskolen UCC. Der bliver i øjeblikket afsat mange resurser til faglig læsning i skolens matematikundervisning. Den norske forsker Elin Reikerås argumenterer for, at halvdelen af læsesvage elever klarer sig markant bedre, når det gælder færdighedsregning, end når det gælder problemregning. Dette er en indikation af, at et øget fokus på faglig læsning er afgørende for at kvalificere undervisningen i problemregning i matematik. Forskeren Marit Johnsen Høines samler meget fint problemstillingen på følgende måde: Ofte er det ikke matematikken, der er problemet, men mødet med sproget og kommunikationen. I denne workshop diskuteres hvad der kan forstås ved faglig læsning i matematik, samt hvordan denne arbejdsform kan implementeres i den daglige undervisning. Workshop 4 Genrepædagogik i praksis. Erfaringer og idéer fra Jægerspris skole. Kl Lokale 1+2 Susanne Karen Jacobsen, lektor i engelsk, Professionshøjskolen Metropol, Institut for Skole og Læring. En gruppe lærere fra Jægerspris skole. Hvordan kan man arbejde med lokalhistorie så alle elever er med? Hvad sker der når læsevejlederen går ind som medpraktiserende underviser? Matematik og genrepædagogik kan man det? Kom forbi vores workshop og få svarene! Indledningsvis får du en kort præsentation af projektet, som har formet sig på Jægerspris skole, og så kan du ellers gå på opdagelse >> 3

6 i vores lille udstilling, hvor du kan tale med lærere, se eksempler på opgaver, elevarbejder og ikke mindst få gode ideer til hvordan man kan arbejde med en genrepædagogisk tilgang i forskellige fag. Workshop 5 Sku det nu være noget? Faglig skrivning i fagene. Kl Lokale K3 Klara Aalbæk Korsgaard, videncenterleder i Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne. Når vi skal læse og skrive i fagene, er målet ikke at blive bedre til at læse og skrive, men at blive bedre til at lære faget. Læsning i fagene har optaget sindene i en del år, men skrivning hvad med det? International forskning peger på en sammenhæng mellem skrivning og læring ikke stor, men den er der. Kan vi regne med det i Danmark, og skal der så skrives på en bestemt måde? Hvad skal der skrives, hvordan? Hvor ofte? Og betyder det, at faglærerne nu skal bruge tid og energi på at lære eleverne at skrive i deres fag? Er det ikke bare endnu en fiks idé? Hvordan kan vi vide, at det er skrivning, der fører frem til en øget faglig viden? Vi skriver da i forvejen i fagene, hvis vi har brug for det. Workshoppen tager afsæt i observationer i en dansk skolepraksis samt udenlandske teorier. På baggrund af det kan vi sammen drøfte om og i så fald hvordan faglig skrivning kan blive en funktionel del af alle fag i dansk skolehverdag. Workshop 7 Fotosyntese læs og forstå. Natur/teknik i 5. klasse. Kl Lokale 9 Birgitte Holck Bækgaard, lektor på UC Syddanmark, Haderslev. Hanne Sass Nymark, lærer på Christiansfeld skole. Hvordan kan natur/teknik læreren stilladsere læreprocesser, så eleverne kan læse og forstå fagtekster om eksempelvis fotosyntesen? På Christiansfeld skole har vi arbejdet med flere veje ind i naturfagsteksterne. Vi har både haft fokus på nøgleord og brug af forståelsesfigurer. Det vil vi gerne præsentere i workshoppen. Deltagerne skal selv eksperimentere med udvalgte tekster, nøgleord og forståelsesfigurer i form af små øvelser. Der vil blive udleveret papirer på helt konkrete og afprøvede forløb. 4

7 Workshop 10 Holder det i byretten? Implementering af projekter i skolen. Kl Lokale B Bent Suhr, chefkonsulent, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, COK. Mange projekter iværksættes i skolerne, både interne projekter og eksterne. Det store spørgsmål er: Hvilken effekt har projekterne? Har de den ønskede effekt, eller bliver de en irriterende forstyrrelse i hverdagen? Og kan projekterne overhovedet implementeres? Fælles for dem alle er, at hvis de ikke skal lide en krank skæbne, så er der nogle grundlæggende forudsætninger, der skal være til stede på alle niveauer i organisationen. Nøgleord er bl.a. motivation, relevans, samarbejde, ledelse, kommunikation og ikke mindst tid i en travl hverdag. Workshoppen sætter fokus på de udfordringer og muligheder, skolen og den enkelte lærer og leder har i forbindelse med implementering af projekter. Deltagerne vil blive udsat for en aktiv workshop, hvor oplæg, dialoger og involverende aktiviteter danner rammen. Workshop 11 Lav en læseindsats, der virker. Kl Lokale K2 Martin Holm, lærer og læsevejleder på Skolen på la Cours Vej, Frederiksberg. Det kan være en stor og ret uoverskuelig proces at skulle skabe et fundament for en samlet læseindsats på en skole. Står du over for en sådan opgave, eller kunne din skoles læsepolitik trænge til lidt fornyelse, så kom og lad dig inspirere af, hvordan vi har gjort det på Skolen på la Cours Vej. Vores læsepolitik bygger på et solidt, teoretisk fundament, men den er samtidig helt konkret. Den bygger på kontinuitet, men er samtidig progressiv. Det virker! I oplægget vil processen omkring tilblivelsen og opbygningen af vores læsepolitik blive gennemgået, så du kan tage hjem med en klar fornemmelse af, hvordan opgaven kan gribes an på din skole. Der vil være lidt deltageraktivitet undervejs, men kun af den helt ufarlige slags! 5

8 Workshop 13 Faglig læsning og inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser. Kl Lokale K4 Sofia Esmann, lektor i dansk og dansk som andetsprog på UC Sjælland. Inklusion er på dagsordenen på alle skoler, og elever med opmærksomhedsforstyrrelser skal også læse og skrive i alle fag! I denne workshop er fokus rettet mod den gruppe af elever, der har opmærksomhedsforstyrrelser. Udgangspunktet er, at de skal blive aktive deltagere, når klassen undervises i faglig læsning og skrivning og dermed inkluderes i læringsfællesskabet. Nøglebegreberne er undervisningsdifferentiering og struktur. I oplægget er der konkrete eksempler på skemaer, som lærerne kan observere ud fra og på den baggrund vurdere præcist, hvordan de i praksis skal tilrettelægge faglig læsning og skrivning for den enkelte elev, så inklusionen lykkes. Workshop 17 Vi kører den hjem med sneglen. Eksemplarisk forløb på Valhøj skole. Kl Lokale D Kristine Kabel, lektor i dansk ved Læreruddannelsen Zahle, UCC. Anja Partsch, lærer og læsevejleder på Valhøj skole, Rødovre. Malene Als, lærer og vejleder i dansk som andet sprog på Valhøj skole, Rødovre. Workshoppen har fokus på, hvorfor og hvordan undervisning i skolen kan støtte elever i at udvikle deres fagsprog og derved støtte læringsprocessen. På Valhøj Skole i Rødovre ved København har en stor gruppe lærere arbejdet intenst med at sætte sproglige mål for deres undervisning og organisere forløb, som medtænkte elevernes fagsproglige progression. I workshoppen afprøver deltagerne enkelte eksempler på det, lærerne har arbejdet med. Desuden fortæller læsevejleder Anja Partsch og dansk som andetsprogskonsulent Malene Als fra Valhøj Skole om organiseringen i praksis af Vi læser for livet, samt hvordan det eksemplariske forløb også har bidraget til lærernes fælles sprog på skolen. Som deltager i workshoppen går du hjem med ideer til organisering af sprogbaseret læring i forskellige fag særligt på mellemtrinnet og med ideer til, hvordan et større skoleprojekt helt konkret kan sættes i gang og inspirere til faglig udvikling på en skole. 6

9 Workshop 18 På vej til forståelse. Læseguides og tekstbaseret læring i naturfagene. Kl Lokale A Jesper Bremholm, DPU Aarhus Universitet. Formålet med at bruge tekster i fagene er at eleverne skal have et fagligt udbytte af læsningen. De skal lære noget. De fleste fagtekster stiller imidlertid store krav til elevernes læseforståelse, og ofte er faglærere ikke opmærksomme på disse krav. Den faglige læsning skal integreres i fagene, hvis indsatsen for alvor skal have effekt. Men hvordan løfter man som faglærer den udfordring i den almindelige undervisning? Læseguiden er et konkret svar på dette spørgsmål. En læseguide er et redskab, der er udviklet til at støtte eleverne i at læse fagtekster med forståelse og fagligt udbytte. I oplægget vil jeg formidle centrale resultater fra mit ph.d.-projekt om faglig læsning i naturfagene i grundskolen. Dels om de læseforståelsesudfordringer eleverne står over for i disse fag, og dels om brugen af læseguides som fag- og læsedidaktisk redskab. Oplæg og workshops Eftermiddag kl Workshop 6 Teamet som omdrejningspunkt for arbejdet med faglig læsning. Kl Lokale K2 Lena Bülow-Olsen, CFU konsulent, Center for undervisningsmidler, UC Sjælland. I denne workshop vil vi sætte fokus på teamet som det fælles omdrejningspunkt for elevernes læsning og skrivning i alle fag. At få læsning og skrivning implementeret i den daglige undervisning er nødvendigt for elevernes læring, men ikke nødvendigvis en let og ligetil opgave for lærere i alle fag. På workshoppen vil der blive givet eksempler på, hvordan teamet kan arbejde med læsning og skrivning i fagene. Hvad er det, vi skal samarbejde om? Hvem skal gøre det, og hvordan kommer vi i gang? Der vil blive mulighed for erfaringsudveksling i workshoppen, og deltagerne vil gå fra workshoppen med konkrete idéer til, hvordan teamet kan gribe den fælles opgave med læsning og skrivning i fagene an. 7

10 Workshop 8 WEB 2.0 værktøjer udvider læse- og skrivepotentialet i kristendomskundskab og samfundsfag. Kl Lokale 9 Birgitte Holck Bækgaard, lektor på UC Syddanmark, Haderslev. Mette Outzen Kruse, lærer på Brændkjærskolen, Kolding. I BRAMS (Brændkjærskolen arbejder med sprog) har vi arbejdet med emnet kulturmøder i kristendomskundskab og samfundsfag. Vi har blandt andet benyttet Google sites for at fremme elevernes læselyst og indgang til de faglige tekster. Det vil vi gerne præsentere på workshoppen. Deltagerne vil få demonstreret opbygning af Google sitet. Og der vil blive udleveret konkrete eksempler og anvisninger på, hvordan det kan benyttes i undervisningen. Workshop 9 Læsevejlederens rolle på skolen. Kl Lokale K3 Lis Pøhler, freelancekonsulent Workshoppen tager udgangspunkt i læsevejlederens rådgivende og vejledende funktion i forholdet mellem elev, lærer og kolleger. Hvad kan læsevejlederen bruges til? Hvilke rammer er nødvendige for at kvalificere læsevejlederens arbejde? Samarbejdsrelationer på skolen, deltagelse i læsevejledernetværk, kontinuerlig faglig opdatering, samarbejdet med skoleledelsen samt muligheder for planlægning, gennemførelse og evaluering af læsekonferencen er nogle af de faktorer, som giver læsevejlederen mulighed for at fungere som kollegial vejleder. Workshop 12 Tosprogede elever bliver bedre til fagene med en sprog- og genrebaseret undervisning. Kl Lokale A Fie Høyrup, lektor i dansk og dansk som andetsprog, Professionshøjskolen UCC. At forstå fagtekster er en udfordring fordi eleverne skal lære nyt fagligt indhold gennem et fagsprog, der på mange måder adskiller sig fra hverdagssproget. Det er en særlig udfordring for mange tosprogede elever, der skal tilegne sig det nye fagsprog på og gennem et sprog, som eleven er i færd med at lære. I oplægget drøftes forskellige tilgange til en sprogbaseret undervisning; bl.a. den genrebaserede undervisning. Genrebaseret undervisning i fagene er en måde at synliggøre på, hvordan sprog og indhold hænger sammen, så man på en gang kommer ind i teksten og ned i sproget. >> 8

11 I workshoppen vil vi bl.a. se på, hvordan fagtekster kan give særlige udfordringer for den tosprogede elev ud fra teksteksempler. Du får viden om den tosprogede elevs udfordringer i den faglige læsning og ideer til, hvordan man som underviser kan stilladsere. Workshop 14 At lære er at lære sprog. Kl Lokale C Ruth Mulvad, konsulent i faglig læsning, Nationalt Videncenter for Læsning. Tina Kornbeck, lærer og læsevejleder. Maria Cecilie Kousholt, lærer og tosprogsvejleder. Torben Juul Schou, lærer og naturfagsvejleder. Lene Nissen, matematik- og natur/tekniklærer. Merete Langeland, skoleleder. På Virupskolen i Hjortshøj gennemførtes eksemplariske forløb i 4. og 7. klasse, i fagene dansk, matematik og naturfag. Skolen ligger i et forstadsmiljø og har en lille gruppe elever med dansk som andetsprog, som if. Aarhus Kommunes skolepolitik busses til skolen. Lærerne ønskede at få læsning og skrivning integreret i alle fag på basis af udvikling af fælles viden, fælles fagligt sprog og opbygning af en fælles kultur. Deres skrækscenario var at mange bringer energi ind i projektet, og at der så ikke sker mere bagefter. Kom og hør om hvordan skolen organiserede projektet, om hvad det var lærerne ændrede, om skoleleders, læsevejleders og læreres oplevelse af projektet, hvad eleverne sagde, om forskelle på elevtekster før og efter, og om hvordan projektet videreføres. Workshop 15 Hvordan får man en hel skole til at gå i læsetakt? Erfaringer fra det eksemplariske forløb på Vestre Skole. Kl Lokale D Hanne Brixtofte Petersen, lektor, UC Lillebælt. Hensigten med det eksemplariske forløb på Vestre Skole har været at formulere en plan for arbejdet med faglig læsning, der kan fungere som et kollegialt forpligtetshedsdokument. Forløbet omfattede alle skolens lærere og blev ledet af en styregruppe på skolen i tæt samarbejde med konsulenten fra UCL. Ca. 50 lærere har, gennem oplæg, gruppedrøftelser og konsulentbesøg, haft til opgave at finde fælles fodslag om at opprioritere faglig læsning i den daglige undervisning. Resultatet blev et godt dokument men turen dertil er foregået i al slags vejr fra sommerbrise til truende skyer i horisonten. Vi vil gerne dele vores erfaringer med jer med udgangspunkt i processens milepæle hvordan fandt vi et fælles fokus. >> 9

12 I workshoppen kan I høre om faglig læsning set i et skoleudviklingsperspektiv, læsevejlederen som forandringsagent og fagudvalgenes betydning for udvikling af en kultur omkring faglig læsning. I skal samtidig arbejde konkret med temaerne: Fra faghæfte til faglig læsning - fra trinmål til sproglige mål, makkerlæsning i alle fag og før-læsning som hjemmearbejde. Workshop 16 Læremidler i dansk har du tjek på dem? Kl Lokale B Dorthe Carlsen, Lektor. Udvikling og forskning, UC Syddanmark og læremiddel.dk. Læsning er ikke kun dansklærerens opgave, men det er også dansklærerens opgave. Hvordan støtter de eksisterende læremidler læreren i at arbejde med læseog sprogforståelse i danskfaget? Læremiddel. dk har gennemført et læremiddeltjek af læremidler til dansk på mellemtrinnet. I tjekket indgår Fandango og Fandango sprog, D dansk, Plot, Pegasus og onlineportalen danskfaget.dk. På workshoppen præsenteres analyser og vurderinger af de fem dansksystemer gennem konkrete eksempler. Vi diskuterer, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen i dansk på mellemtrinnet med udgangspunkt i de vurderede læremidler hvad er deres styrker og svagheder i forhold til arbejdet med læse-og sprogforståelse i dansk. Workshop 19 Læsning på skærm det skal læres. Kl Lokale: Foyer 1 Jeppe Bundsgaard, Ph.d. og lektor i kommunikative kompetencer på DPU, Aarhus Universitet. Stadig mere af vores læsning foregår på skærmen, og det giver nye udfordringer. Vi skal både kunne søge information, vurdere om den kan bruges, forholde os kritisk, og derefter læse den multimodale tekst (som både består af billeder, skrift, ikoner og layout). Vi skal også forholde os til reklamer, hoved-, side- og afveje og ikke mindst skal vi kunne sortere i alle de mange muligheder. Eleverne har derfor brug for nye kompetencer - både når de er store, og når de er små. På workshoppen arbejder vi med de mange typer læsning, og vi diskuterer, hvordan vi kan tilrettelægge undervisning i læsning på skærm. Deltagerne vil gå fra workshoppen med gode ideer til undervisning. 10

13 Workshop 20 Faglig læsning i matematik. Kl Lokale 1+2 Michael Wahl Andersen, lektor i matematik og psykologi, professionshøjskolen UCC. Der bliver i øjeblikket afsat mange resurser til faglig læsning i skolens matematikundervisning. Den norske forsker Elin Reikerås argumenterer for, at halvdelen af læsesvage elever klarer sig markant bedre, når det gælder færdighedsregning, end når det gælder problemregning. Dette er en indikation af, at en øget fokus på faglig læsning er afgørende for at kvalificere undervisningen i problemregning i matematik. Forskeren Marit Johnsen Høines samler meget fint problemstillingen på følgende måde: Ofte er det ikke matematikken, der er problemet, men mødet med sproget og kommunikationen. I denne workshop diskuteres hvad der kan forstås ved faglig læsning i matematik, samt hvordan denne arbejdsform kan implementeres i den daglige undervisning. Workshop 21 Sku det nu være noget? Faglig skrivning i fagene. Kl Lokale 3 Klara Aalbæk Korsgaard, videncenterleder i Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne. Når vi skal læse og skrive i fagene, er målet ikke at blive bedre til at læse og skrive, men at blive bedre til at lære faget. Læsning i fagene har optaget sindene i en del år, men skrivning hvad med det? International forskning peger på en sammenhæng mellem skrivning og læring ikke stor, men den er der. Kan vi regne med det i Danmark, og skal der så skrives på en bestemt måde? Hvad skal der skrives, hvordan? Hvor ofte? Og betyder det, at faglærerne nu skal bruge tid og energi på at lære eleverne at skrive i deres fag? Er det ikke bare endnu en fiks idé? Hvordan kan vi vide, at det er skrivning, der fører frem til en øget faglig viden? Vi skriver da i forvejen i fagene, hvis vi har brug for det. Workshoppen tager afsæt i observationer i en dansk skolepraksis samt udenlandske teorier. På baggrund af det kan vi sammen drøfte om og i så fald hvordan faglig skrivning kan blive en funktionel del af alle fag i dansk skolehverdag. 11

14 Workshop 22 Faglig læsning og inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser. Kl Lokale K4 Sofia Esmann, lektor i dansk og dansk som andetsprog på UC Sjælland. Inklusion er på dagsordenen på alle skoler, og elever med opmærksomhedsforstyrrelser skal også læse og skrive i alle fag! I denne workshop er fokus rettet mod den gruppe af elever, der har opmærksomhedsforstyrrelser. Udgangspunktet er, at de skal blive aktive deltagere, når klassen undervises i faglig læsning og skrivning og dermed inkluderes i læringsfællesskabet. Nøglebegreberne er undervisningsdifferentiering og struktur. I oplægget er der konkrete eksempler på skemaer, som lærerne kan observere ud fra og på den baggrund vurdere præcist, hvordan de i praksis skal tilrettelægge faglig læsning og skrivning for den enkelte elev, så inklusionen lykkes. Afslutning og oplæg (Carl Nielsen salen) Oplæg v. Mads Qwist Afslutning v. Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening Udnyt dine styrker til arbejdsglæde og motivation Dine styrker handler ikke kun om, hvad du er god til - men også om, hvad du får energi af. Mads Qwist vil introducere dig for en anden tilgang til arbejdsglæde og motivation samt hvor dine personlige styrker spiller en afgørende rolle. Denne tilgang til styrker udspringer af positiv psykologi og har således et afprøvet teoretisk fundament med mange praktiske erfaringer. Du vil få konkret inspiration til, hvordan både du og dine kollegaer kan bringe jeres styrker i spil i hverdagen. Mads Qwist er motivator og driver virksomheden Stykefokus. Mads er bl.a. uddannet inden for strategisk ledelses- og organisationsudvikling, og han har med det udgangspunkt arbejdet med flere skoler. Han er kåret som Danmarks bedste foredragsholder inden for trivsel og arbejdsglæde i

15 Danmarks Lærerforening Vandkunsten København K

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Sammen om stort læseprojekt

Sammen om stort læseprojekt Sammen om stort læseprojekt Danmarks Lærerforening har succes med projekt Vi læser for livet, hvor der er fokus på læsning i alle fag i hele skoleforløbet. Arbejdet fortsættes i 2013 med en videreudvikling

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faglig Læsning i Matematikfaget

Faglig Læsning i Matematikfaget Faglig Læsning i Matematikfaget Udarbejdet af: Mette Strandgård Christensen - Forår 2012 Studienummer: 116443 Vejleder: Mette Vedelsby, University College Sjælland Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Professionshøjskolen UCC Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Et aktions- og interventionsprojekt i Helsingør Kommune Lene Herholdt og Susanne Arne-Hansen 01-07-2011 Indhold

Læs mere

Hvordan får man en hel skole til at gå i læsetakt? Erfaringer fra det eksemplariske forløb på Vestre Skole i Middelfart

Hvordan får man en hel skole til at gå i læsetakt? Erfaringer fra det eksemplariske forløb på Vestre Skole i Middelfart Hvordan får man en hel skole til at gå i læsetakt? Erfaringer fra det eksemplariske forløb på Vestre Skole i Middelfart Hanne Brixtofte Petersen UCL Hensigten med det eksemplariske forløb på Vestre Skole

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft.

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Tjek på læremidler! Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Af Thomas Illum Hansen, Erik Knudsen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard. Vol. 1 AARHUS UNIVERSITET

Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard. Vol. 1 AARHUS UNIVERSITET Susan Tetler, Kirsten Baltzer, Hilde Ulvseth, Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne-Hansen, Dorte Østergren-Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted,

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere