Analyse om kunderelationer marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse om kunderelationer marts 2011"

Transkript

1 Analyse om kunderelationer marts 2011

2 Indhold 1 Baggrund for analysen Dataindsamling og bearbejdning Analysens konklusion... 5 Marketing 08 - Uddrag fra tidligere analyse...11 Rethinking Marketing - Uddrag fra tidligere analyse Analysens resultat Hvilket marked arbejder din virksomhed på? Hvilken branche er virksomheden i? Hvad var jeres omsætning i sidste afsluttede regnskabsår? Virksomhedens seneste overskud eller underskud i forhold til den samlede omsætning? Hvilket organisatorisk niveau er du på? Hvordan vil du betegne din virksomhed? Hvilken beskrivelse passer bedst på din virksomheds definition af en kunde? Segmenterer I jeres kunder? Hvor mange segmenter har virksomheden? Hvilken beskrivelse passer bedst på den måde I segmentere jeres kunder på? Hvorfor arbejder virksomheden ikke med segmenter? : Hvordan måler I relationerne til kunden? (Flere svarmuligheder) Hvordan måles kundens værdi? Hvordan måles kundefastholdelse? Hvordan måles kunde akkvisitionen? Hvordan måles Brand Equity? Hvordan måles produkt/service udvikling og innovation? Hvordan måles salgsindsatsen? Hvordan er jeres marketing og salgsindsats fordelt? Arbejder virksomheden med kundeloyalitets programmer/koncepter? Hvordan er jeres marketingomkostninger fordelt?...26 Det er tilladt at anvende data fra analysen, når der oplyses udførlig kildeangivelse. Kilden angives som: Profitable kunder nu - Analyse om kunderelationer, Per Østergaard Jacobsen og Torsten Ringberg, CBS 2

3 1 Baggrund for analysen Mange virksomheder taler om at de skal være kundeorienterede. På baggrund af finanskrisen og den stigende globalisering, er der kommet mere fokus på at fastholde kunder. Den store støjmur, og den deraf stigende reklameindsat, har øget kravet om relevant og målrettet kommunikation, da modtagerne udtrykker en stigende reklamelede 1 og vi ser en stigning i antallet af husstande der siger Nej tak til reklamer 2 og flere og flere der kommer på Robinsonlisten 3, der er på vej mod at indeholde 1. mil. personer. Virksomhederne har erfaret, at det er blevet vanskeligere at få taletid og opmærksomhed hos kunderne. Dette betyder at behovet for øget viden om kunderne, bearbejdning af viden, deling af viden og sidst men ikke mindst anvendelse af viden i kommunikationen med kunden er steget markant. Fokus øges på at fastholde eksisterende kunder, i forhold til af få nye kunder der kan opveje afgangen. Den gode (men gamle) nyhed her er, at det meget billigere at fastholde en kunde end at skaffe en ny! Udviklingen betyder at virksomhederne skal forandre sig fra at være produktorienterede til kundeorienterede. Dette er dog ikke uden udfordringer og virksomhederne kan stille sig selv en række spørgsmål i denne anledning. Hvilken konsekvens får det for vores strategi? Hvilke krav stiller dette til viden om kunderne? Hvilke kompetencer har vi brug for? Hvilke udfordringer giver dette til vores kultur? Hvilke udfordringer giver dette til vores organisering? Hvilke udfordringer giver dette til vores processer? Hvilke udfordringer giver dette i relation til vores performance målinger og KPI er Hvilke udfordringer giver dette til vores belønningssystemer? Hvilke udfordringer giver dette til vores kommunikation med kunder? Vi har her derfor taget temperaturen på arbejdet med kunderelationerne i virksomhederne. Vi ser ligeledes denne undersøgelse som et supplement/en forsættelse af tidligere analyser gennemført på CBS. Den 8. marts 2011 afholdt vi en konference om kunderelationer, hvor der var mulighed for at høre om analysens resultater, samt høre Coop Danmark, Orifarm, Danske Bank og Tulip og deres arbejde med kunderelationerne - du kan se præsentationerne fra konferencen på Konferencen blev gennemført i et samarbejde mellem CBS, Huset Markedsføring og InterMail. 1 Ceva 2 Postdanmark 3 CPR, Det Centrale Personregister 3

4 2 Dataindsamling og bearbejdning Vi har gennemført analysen i samarbejde med Huset Markedsføring og InterMail. Spørgerammen er primært udsendt som personlig mail til personer i virksomhedernes databaser, samt sekundært som link via webside. 96 % af respondenterne kommer fra de personlige mails udsendelser Der er 834 personer der har åbnet spørgerammen, heraf har 717 besvaret spørgerammen helt eller delvist. I analysen har vi kun medtaget resultaterne af de fuldt gennemførte besvarelser. Der har været 387 unikke respondenter på spørgeskemaet. Dette svarer til en respons på ca. 10 %. Survey er gennemført i perioden ultimo januar/ primo februar Analysens resultater har været sammenlignet med resultaterne fra et survey gennemført i okt i samarbejde med Market Magazine. Her var der var 321 gennemførte besvarelser. Resultatet er også vægtet sammen med et næsten identisk survey gennemført i samarbejde med Dansk Eksportforening i september 2010, med deltagelse af marketingansvarlige fra 64 eksportvirksomheder. Omsætning Respondenterne fra stikprøven kommer typisk fra større virksomheder i forhold til det samlede danske marked. De har samtidig også en bedre finansiel performance i forhold til gennemsnittet af de danske virksomheder. Der er en stor andel af respondenterne der har ledelsesansvar, nemlig mere end 70 % (Se spørgsmål 5) Indtjening Vi vil gerne takke Huset Markedsføring og InterMail for deres deltagelse i forbindelse med at få adgang til respondenterne. Efficiens har stået for indsamling af svar og bearbejdning af data. Det er vores opfattelse, at resultatet giver et repræsentativ billede af arbejdet med kunderelation i de danske virksomheder. Analysen er uarbejdet af Per Østergaard Jacobsen, direktør i Efficiens og ekstern lektor, Institut for Erhvervsøkonomi, CBS og Torsten Ringberg, professor, Ph.D., Institut for Afsætningsøkonomi, CBS. 4

5 3 Analysens konklusion Der er mange indikatorer på, at marketing og salgs rolle står overfor en forandring indenfor de kommende år. Der kommer og vil komme endnu et øget fokus på virkningsgraden af indsatsen mod kunder og marked. En stigende reklamelede, og en voksende støjmur gør det vanskeligere at få taletid hos kunderne. Dette gælder på alle markeder. Alt andet lige vil det øge kravet til at få optimeret virkningsgraden af sin indsat. Vi ser samtidig at kunderne er presset på tid Tid er en knaphedsfaktor i vores samfund. Det stiller større krav til viden om kunden og kundens behov. Samtidig med en stigende konvergens i detailhandlen og en øget globalisering på B2B markedet vil det igen medvirke til at øge kundefokus og kundeorientering. Viden om kunderne bliver en forudsætning for at drive en profitabel forretning. Mange virksomheder synes ikke at være parate til dette paradigmeskift. Mange arbejder med CRM systemer, men hvor mange har CRM strategier til de respektive segmenter? Og hvor mange CRM systemer virker efter hensigten? Og ikke mindst hvor mange introducerede CRM systemer bliver faktisk implementeret/anvendt? Der skal formuleres en klar kundeorienteret strategi, der skal understøtte indsamling af viden om kunden, (transaktioner og relationer) samt sikre at denne viden bearbejdes i virksomheden. Denne viden skal naturligvis deles i virksomheden og implementeres for at skabe værdi for kunden. Forskning viser, at mange CRM initiativer bliver lagt på hylden og kun benyttet som facade indadtil og udadtil 4. Der stilles derfor krav til et strategisk paradigmeskift, der inkluderer budgetter, planlægning, gennemførsel og målinger. Dette har også konsekvenser for de kompetencer der bliver brug for i marketing og salg. Også på dette område skal der ske en bred fornyelse i forhold til de kompetencer som virksomhedens egne medarbejdere besidder og ikke mindst også hos deres rådgivere. Vi ser derfor en række udfordringer: Behov for kundestrategi(er) (for at sikre fokus mod at skabe profitabilitet) Målinger af kunderelationer (for at skabe bedre resultater og prioritering af indsats) Virksomhederne skal være kundeorienteret i al interaktion med kunden (Holdninger og service) Der skal arbejdes mere skarpt med kundesegmenter (Målrettethed og relevans i kommunikation, ydelser og service) Viden om kunderne giver mulighed for at skabe profitabilitet (Indsamle, bearbejde, dele og anvende viden aktivt i relation til kunde) Store omvæltninger i marketing og salg er påkrævet (Kultur, holdninger og processer samt andre kompetencer) En øget reklamelede og øget støj kræver målrettethed og relevans i kommunikationen (Dette peger igen på nødvendigheden af målinger af effekten) 4 Homburg et al. (2008) 5

6 Stor forskel på indtjening Marketing- og salgsafdelingens mission er at skabe vækst og værdi for virksomheden. Kort sagt så betyder det et fokus på Shareholder value. De responderende virksomheder i dette survey klarer sig pænt over gns. i forhold til de samlede danske virksomheder i forhold til underskud i virksomheden. Analysen afslører dog pæne forskelle på de forskellige markeder. B2C virksomhederne er dem der har det mindste antal virksomheder med underskud. Figur: Virksomhedernes indtjening efter marked Manglende målinger og manglende kundeorientering At hele 35 % af respondenterne ikke måler på kunderelation er lidt overraskende og foruroligende. Dette set i lyset af de seneste års udfordringer i mange virksomheder med at fastholde og få fat i nye kunder. Tendensen med manglende målinger er blevet bekræftet i de to andre surveys (Dansk Eksportforening og Market Magazine). Knap 50 % af respondenterne betegner deres virksomhed som kundeorienterede Det er måske igen lidt overraskende hvis hypotesen om, at der er knaphed på kunder er korrekt? Det er jo kunderne som skal skabe værdien for virksomhedens aktionærer og derfor bør de vel være i fokus? Dette sættes yderligere i relief når vi ved at mange virksomheder er klyngevirksomheder. Det er for eks. banker, forsikringsselskaber, teleselskaber og detailhandelskæder. På B2B er det virksomheder der sælger via grossister. Klyngevirksomheden er karakteriseret ved, at den ikke som mærkevarevirksomheden klart kan differentiere sig fra gruppen af tilsvarende virksomheder gennem sit brand. Den må i konkurrencen med andre lignende virksomheder både søge at skabe en unik positionering gennem udbygningen af sit brand og samtidig søge at opnå relative omkostnings- og effektivitetsfordele. Udtrykket klynge er derfor valgt for at indikere, at der er tale om en gruppe af virksomheder med stærke produkt- og markedsmæssige fællestræk, og som i kraft heraf af kunderne opfattes som ligebyrdige og indbyrdes relativt udifferentierede. Derfor burde kunderelationen være en afgørende konkurrenceparameter og flere virksomheder burde være kundeorienterede. Et er, at virksomheden betragter sig selv som kundeorienteret men i den sidste end er syretesten jo i øvrigt hvordan kunden opfatter virksomheden. 6

7 Mange definitioner af en kunde og klassiske segmentering Mere end 40 % af de kundeorienterede virksomheder har en entydig definition af en kunde. En anden interessant observation er, at definitionen af en kunde varierer meget fra virksomhed til virksomhed. Dette kan naturligvis være en forklaringsvariabel der kan sættes i direkte sammenhæng med en manglende måling. De virksomheder der har den mest uklare definition af en kunde En person/virksomhed som står i virksomheden database fordi der har været køb af ydelser/produkter og/eller rekvireret brochure og/eller deltaget i seminar/møde og/eller tilmeldt nyhedsbrev er de som typisk anvender en livsstilssegmentering eller relaterede kriterier. Dette kan betegnes som en løst koblet segmentering da disse kriterier efterhånden anses at være forældede. Modsat anvender de virksomheder der har den klareste definition af en kunde - En person /virksomhed der indenfor de sidste 12 mdr. har købt ydelse/produkt en segmentering der fokuserer på hvor meget værdi der skabes for kunderne. De virksomheder som har den skarpeste definition af en kunde er også dem der har den største indtjening. International forskning underbygger denne iagttagelse 5. En observation der understreger dette er, at de produktorienterede virksomheder i undersøgelsen er dem der har den dårligste indtjening! Det er mange virksomheder der arbejder med segmentering, faktisk er det 80 % af respondenternes virksomheder der arbejder med segmentering. Denne er typisk baseret på branche og/eller kundens købsadfærd og/eller størrelse på omsætning med kunden. Figur: Definition af en kunde i forhold til kundeorientering/produktorientering 5 Verhoef og Leeflang (Journal of Marketing, 2009) 7

8 Manglende målinger kan koste på bundlinjen Der er stor forskel på hvordan der måles i respondenternes virksomheder. Blandt de virksomheder der har underskud, er der 41,5 % der ikke måler på kunderelationen. Hos virksomhederne med overskud er det kun knap 28 % der ikke måler effekten af kunderelationen. International forskning viser ligeledes her at effekt målinger og innovation initieret af marketing afdelingen er vigtig for marketingafdelingens indflydelse på firmaet strategi. 6 Virksomhederne med overskud måler hyppigere på kundens værdi for virksomheden end de underskudsgivende virksomheder. Ligesom fastholdelsesgraden af kunderne bliver målt oftere hos de virksomheder med den største indtjening. Figur: Overskud/underskud i forhold til målinger 6 Verhoef and Leeflang ( Journal of Marketing,2009) 8

9 Forskel på hvordan ressourcerne anvendes Alt efter hvilket marked virksomheden arbejder på er der tale om forskellige prioriteter. Uanset marked (B2B, B2C eller begge) er der stor fokus på at fastholde kunder. På B2C markedet er fokusset på at skaffe nye kunder næsten lige så høj, nemlig knap 40 %. Dette kunne indikere en større kundeomsætning.b2b virksomhederne anvender 27 % af ressourcerne på nye kunder Modsat anvender B2B virksomhederne flere ressourcer på at udvikle deres kunder i forhold til B2C virksomhederne, måske fordi indtjeningen pr. kunde ligeledes er højere. Figur: Ressource fokus efter marked Det er dog interessant at se at der ikke er den store fokus på at genvinde tabte kunder, der anvendes mellem 5-8 % af ressourcerne på dette. Dette på trods af, at det ofte kan være mere effektivt at vinde tabte kunder (profitable)tilbage. De der tjener mest anvender hyppigst loyalitetsgrogrammer Figur: Anvendelse af loyalitetsprogrammer i forhold til overskud/underskud Blandt de mest profitable virksomheder er det mere end 35 % af de responderende virksomheder der anvender loyalitetsprogrammer/ koncepter. Modsat er det kun omtrent 22 % af de tabsgivende virksomheder der arbejder med loyalitet. Der er stor andel der overvejer at arbejde med loyalitet i fremtiden. Det er 21 % af de mest profitable virksomheder og 28 % af de ikke profitable virksomheder der har disse overvejelser 9

10 Marketing spending afhænger af markedet Det er jo ikke noget nyt. Internettet er den største enkelte post på marketing kontoen for alle 3 kategorier af markeder. Det ser dog ud som om, at detailhandlen endnu ikke er på niveau med de øvrige markeder i internet anvendelsen. Figur: Marketing spending i forhold til marked Lad os se på to tidligere gennemførte analyser og deres konklusioner, nemlig Marketing 08, Analysen om Performance Management & Marketing, december og Rethinking Marketing, november Der er en rød tråd i disse analyser i relation denne analyse. 7 Marketing 08 - Professor Jan B. Mouritsen, Professor John K. Christiansen, Lektor, PhD. Claus Varnes og Ekstern Lektor, Per Østergaard Jacobsen, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi 8 Rethinking Marketing, Lektor Anne Martensen, Institut for Afsætningsøkonomi og Professor Jan Mouritsen, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, CBS 10

11 Marketing 08 - Uddrag fra tidligere analyse Strategi Marketing og virksomhedens strategi fremstår løst koblet, idet der ikke findes nogen sammenhæng mellem marketings aktiviteter og den måde som virksomheden ønsker at skabe værdi overfor kunden på. Med udgangspunkt i økonomistyringen var det hypotesen, at der ville være en sammenhæng, men omvendt bekræfter dette danske studie kilder i den udenlandske litteratur. Dette er en tankevækkende observation, da der i stigende grad vil være fokus på anvendelsen af marketingressourcerne og optimering af ressourceindsatsen. Marketingaktiviteter Analysen viser at der opleves stor værdiskabelse af marketing, når reklame, direct marketing og webben er opprioriterede, mens events/pr, sales promotion, CRM og produktudvikling ikke bidrager hertil. Sammensætningen af marketingaktiviteter er lokal forankret i marketing, om end reklame, web og direct marketing hænger sammen med nøgletalsbudgettering. Samtidig er der en mulighed for en kompetencefælde, idet desto mere en aktivitet benyttes, jo mere ønskes den benyttet også i fremtiden og dette uanfægtet at der ikke måles på resultaterne? Større marketingfunktioner er særligt systematiske og besidder administrativ kompetence samt ressourcer til at koordinere. Budgettering Omkostningsstrukturen i marketing er stort set urelateret til aktiviteter bortset fra, at reklameindsats er større, når den interne andel af omkostningerne er lille. Derudover er der altså ingen sammenhæng mellem aktiviteter og omkostningsstruktur. Reklame, web og direct marketing findes især der, hvor budgettet er en procentdel af omsætningen (nøgletal). Planlægning Der er to planlægningsstile: Den ene stil er formalisering og den anden vej er intuition. Formalisering betyder at budgettet hænger logisk sammen med markedsføringsaktiviteter, og at der er en systematisk planlægningsprocedure bag marketingplanen. Intuition betyder at markedsføringsplanen opstår gradvist som problemerne opstår og at denne baseres på intuition og personlige erfaringer. Planlægning systematiseres med virksomhedsstørrelse, men formalisering, som fokuserer på koordination, har et modstykke i intuition, som i højere grad findes, når markeder er usikre. Begge stile producerer dog sammenhængende marketingplaner. Performance Formaliseringsstilen hænger sammen med opfyldelse af præcise mål, mens intuitionsstilen hænger sammen med håndtering af risiko- og usikkerhed, hvor der sættes spørgsmålstegn ved forudsætninger. Performance mål bruges ikke til at uddele ris og ros. Der er ingen relation til generelle strategielementer, men der er en association mellem virksomhedens rentabilitet og anvendelsen af DB til evaluering af marketingfunktionen. Tendensen er, at marketing bliver forankret mere og mere i tællelighed. Det vil sige, at finansielle tal vil få større betydning i fremtiden. 11

12 Men det synes stadig som om der er et stykke vej inden marketing er blevet professionaliseret gennem procesoptimering og målinger på samme måde som en række andre nøgleområder så som IT, økonomi, produktion og logistik. Ledelsen er fra Mars og Markting fra Venus? Sådan kan man jo fortolke dette resultat. Figur: Hvad måler marketing og hvad ønsker topledelsen der måles på Nogle åbne spørgsmål vi stadig mangler et svar på! Vi har stillet en række spørgsmål og få en række svar på disse. Når vi reflekterer lidt over disse kommer der så en række nye spørgsmål Er marketing underlagt virksomhedens strategi eller skal marketing være en integreret del af virksomhedens strategiudvikling? Hvordan kan denne umiddelbart løse kobling mellem marketing og topledelsen forklares? Skal der være overensstemmelse i målopfattelsen mellem marketing og topledelsen, og andre afdelinger? Hvordan kan/skal marketing påvirke virksomhedens performance mål? Skal marketing øge sin planlægningskompetence og i givet fald hvordan? Hvad bruges marketingplanerne til? Hvad er en marketingplan og hvordan koordinerer den marketingaktiviteterne? Hvilke problemer løser den? Strategier og planer giver tilfredshed men bliver de fuldt og bliver der korrigeret? Er planer mere et symbol udadtil, medens der indadtil foretages ad-hoc korrektioner og intuitive beslutninger? Hvad betyder det i øvrigt at være intuitiv? Hvorfor bruges mål og kriterier ikke til at fokusere processen og uddele ris og ros? Hvordan kan kompetencefælden forklares og løses? Hvordan er aktiviteterne organiseret i processerne? Er alle aktiviteter lige værdiskabende for virksomheden? Er marketing kun for marketingafdelingen? Hvad er det et en DB evaluering gør ved marketingafdelingen i forhold til at evaluere med ikkefinansielle målinger som f.eks. kundetilfredshed? 12

13 Rethinking Marketing 9 - Uddrag fra tidligere analyse Analysen konkluderer for det første at, danske marketingfunktioner kan kategoriseres i fire typer, der har forskellige roller og opgaver, men hvor de traditionelle marketingopgaver næppe kommer til at stå helt centralt i deres udviklingsaktiviteter. For det andet konkluderes det at, finansiel succes kun en direkte effekt af marketing når den satser på kernemarketing, specielt i form af marketing implementering, dvs. den traditionelle måde at drive marketing på. Derimod skabes en indirekte (og mere markant) finansiel effekt, når marketingfunktionens projekt drejer sig om at gøre hele virksomheden markedsorienteret snarere end blot marketingfunktionen. Dette resultat har den interessante konsekvens, at effektivisering af områder inden for kernemarketing er en kortsigtet ambition, mens kompetenceudvikling af marketing som organisatorisk problematik er en langsigtet ambition, der ikke direkte, men i høj grad indirekte, kan ses i virksomhedens regnskab. Tidshorisonten er forskellig for indsatsen for at markedsorientere virksomheden og indsatsen for at skabe financielle resultater. Rethinking Marketing projektet udfordrer marketing på tre centrale måder: En udfordring er relationen mellem marketing som en specialistaktivitet og som en generalistaktivitet. Dilemmaet er her, at marketings kerneopgaver generelt set har svagere relation til markedsorientering end den markedsudviklingsopgave, som især styrkes af generelle koordineringskompetencer. Markedsorientering er generelt løst koblet til marketings kerneopgaver. Rethinking Marketing rejser her spørgsmålet, i hvilket omfang marketing kan realisere sit potentiale alene ved at specialisere sig i marketing. Måske ville en anden rolle være at koordinere alle de andre funktioner i virksomheden. Dilemmaet er her, at alle andre funktioner også har fundet ud af, at den koordinerende rolle er attråværdig. Eller med lidt mere pompøse ord: Hvis marketing vil engagere sig i organisatorisk koordination, vil den blive udsat for inter-professionel konkurrence fra andre organisatoriske funktioner. Centrale spørgsmål er: Hvordan ser en markedsorienteret organisation ud? Hvem koordinerer hvem i en markedsorienteret virksomhed? En anden udfordring er, at der findes flere typer af marketingfunktioner. Denne analyse peger på fire typer, som er meget forskellige i forhold til ekspertise, størrelse, ressourcer, og mulighed for at indgå i samspil med andre i virksomheden. Det er ret klart, at disse karakteristika er forskellige mellem virksomheder, herunder forskellige mellem store/små virksomheder og BtB/BtC virksomheder. Men det er ikke nok. Det viser sig, at der er forskel på de investeringer i udvikling, som kan være relevante for de fire forskellige typer af marketingfunktioner. Dilemmaet er derfor, at marketingfunktioner kan vælge at flytte sig mellem typer, men det er ikke sikkert, at det er en god idé. Det er klart, at den bredspektrede marketingfunktion er god til det hele, men det er også klart, at den er 9 Rethinking Marketing, Lektor Anne Martensen, Institut for Afsætningsøkonomi og Professor Jan Mouritsen, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, CBS 13

14 dyr. Det er klart, at den tøvende marketingfunktion ikke er særlig effektiv mht. marketing, men det ser alligevel ikke ud til at den er meget mindre rentabel end de andre. Dette betyder, at der er alternativer til marketing og at andre funktioner i virksomheden også har et bud på, hvordan man skal forstå kunder og markeder. Derfor: Skal alle virksomheder have en marketingfunktion? Hvordan skaber marketing værdi? Hvordan ser rentable investeringer i marketing ud? En tredje udfordring er om marketing skal professionalisere og dermed bureaukratisere sig mere. Investeringer i informationssystemer og vidensopbygning får marketing til at se ud som alle mulige andre funktioner. Marketing kan være ligeså struktureret som produktion og den kreativitet, som marketing nogle gange er udtryk for givet markeders turbulens, kan være et handicap. Dilemmaet er, om øgede investeringer i vidensopbygning skaber større og mere facetteret indsigt i markeder og kunder, eller om det fastholder marketing i deres eksisterende viden om bestemte markeder og segmenter, og dermed cementere allerede etablerede forståelser. Information skaber ikke blot indsigt, som kan benyttes kreativt; den skaber også videnstrukturer, der begrænser virksomheders tænkning og analyse til kun at følge disse udlagte spor. Spørgsmålet er derfor: Hvordan skaber marketing viden, som understøtter udviklingen af markedsorientering? Hvilke metoder benytter marketing til at koordinere andre funktioners indsatser? Hvem kan bruge marketingviden? Den fjerde udfordring peger på muligheden for at udvikle marketingfunktionens kompetencer gennem HR strategier. Dilemmaet er, at de personalekompetencer, som er væsentlige for operationel planlægning næppe er den samme, som de kompetencer der er relevante for markedsudvikling. Mens operationel planlægning vil nyde godt af marketing ekspertise, vil markedsudvikling kunne gøre bedre brug af generelle forretningsmæssige kompetencer. Det stiller spørgsmål om organisering af marketingfunktionen. I de små virksomheder er dette et særligt problem, fordi der her kun er få marketingansatte. Altså: Har marketing behov for flere forretningsorienterede kompetencer? Er marketing så kompleks, at der er brug for flere specialistkompetencer (f.eks. kompetencer til marketing implementering, kompetencer til innovation, samt kompetencer til analyse, research og strategi)? 14

15 4- Analysens resultat Her gengives respons fra de enkelte spørgsmål uden kommentarer. 1. Hvilket marked arbejder din virksomhed på? 2. Hvilken branche er virksomheden i? 15

16 3. Hvad var jeres omsætning i sidste afsluttede regnskabsår? Vi har sammenlignet respondenternes virksomhedsstørrelse med det totale danske marked 10. Vi ser ikke overraskende en overrepræsentation af større virksomheder blandt respondenterne. > 1 milliard excl. moms 2,3% 21,2% millioner excl. moms millioner excl. moms millioner excl. moms 4,1% 10,1% 3,2% 10,6% 5,3% 11,1% < 100 millioner excl. moms 46,9% 85,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% DK Respondenter 10 Kilde: NN markedsdata 16

17 4. Virksomhedens seneste overskud eller underskud i forhold til den samlede omsætning? Vi har sammenlignet respondenternes indtjening med det totale danske marked 11. Vi ser ikke overraskende en overrepræsentation af virksomheder med overskud på driften blandt respondenterne. 11 Kilde: NN markedsdata 17

18 5. Hvilket organisatorisk niveau er du på? 6. Hvordan vil du betegne din virksomhed? 18

19 7. Hvilken beskrivelse passer bedst på din virksomheds definition af en kunde? 8. Segmenterer I jeres kunder? 19

20 9. Hvor mange segmenter har virksomheden? 10. Hvilken beskrivelse passer bedst på den måde I segmentere jeres kunder på? 20

21 11. Hvorfor arbejder virksomheden ikke med segmenter? 12: Hvordan måler I relationerne til kunden? (Flere svarmuligheder) 21

22 13.. Hvordan måles kundens værdi? 14. Hvordan måles kundefastholdelse? 22

23 15. Hvordan måles kunde akkvisitionen? 16. Hvordan måles Brand Equity? 23

24 17. Hvordan måles produkt/service udvikling og innovation? 18. Hvordan måles salgsindsatsen? 24

25 19. Hvordan er jeres marketing og salgsindsats fordelt? 20. Arbejder virksomheden med kundeloyalitets programmer/koncepter? 25

26 21. Hvordan er jeres marketingomkostninger fordelt? Vi har sammenlignet respondenternes marketingspending med det totale danske marked 12. Vi ser ikke overraskende en overrepræsentation af virksomheder med overskud på driften blandt respondenterne. 12 Kilde: Reklameforbrugsundersøgelsen

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Danskerne og velgørenhed anno 2013

Danskerne og velgørenhed anno 2013 Danskerne og velgørenhed anno 2013 Indhold 1. Kort om baggrunden for undersøgelsen... 4 Hvad er velgørenhed?... 4 2. Analysens hovedkonklusioner... 5 Hvordan er profilen på en nej siger i forhold til de

Læs mere

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen I know half of my advertising is wasted. I just don t know which half. Per Østergaard Jacobsen & Claus Varnes Institut

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Lean Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

At analysere et videnregnskab

At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab udgives af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samtidig med publikationen Videnregnskaber den nye guideline. Begge er resultater

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Ledelse med social kapital giver høj produktivitet

Ledelse med social kapital giver høj produktivitet Ledelse med social kapital giver høj produktivitet Af: Kasper Edwards Niels Møller Tage Søndergaard Kristensen Jan Mouritsen Hermann Burr Jan Hyld Pejtersen. 1 Kolofon: Af: Kasper Edwards, Niels Møller,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere