HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI"

Transkript

1 HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra HP, prducenten. Se HPs websted fr at få en mfattende beskrivelse af, hvad din begrænsede garanti berettiger til. Desuden kan du i henhld til gældende lkal lvgivning eller særlige skriftlige aftaler med HP have andre juridiske rettigheder. UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT ANGIVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI FREMSÆTTER HP INGEN ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. HP FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG VILKÅR, DER IKKE ER ANGIVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. VARIGHEDEN AF ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI, DER KAN VÆRE PÅBUDT VED LOV, ER BEGRÆNSET TIL TIDSRUMMET FOR DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. Ikke alle stater g lande/mråder tillader en begrænsning i varigheden af en underfrstået garanti eller udeladelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader i frbindelse med frbrugerprdukter. I disse stater eller lande/ mråder vil visse udeladelser eller begrænsninger i denne begrænsede garanti muligvis ikke gælde fr dig. UNDTAGEN I DET OMFANG DET TILLADES AF LOVGIVNINGEN UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER BETINGELSERNE FOR DEN BEGRÆNSEDE GARANTI I DETTE DOKUMENT IKKE DE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER, DER GÆLDER FOR SALGET AF DETTE PRODUKT TIL DIG, OG DE FUNGERER SOM TILLÆG TIL DE OBLIGATORISKE LOVMÆSSIGE RETTTIGHEDER; SOM GÆLDER FOR SALGET AF PRODUKTET TIL DIG. Denne begrænsede garanti gælder i alle lande/mråder g kan håndhæves i ethvert land/mråde, hvr HP eller HPs autriserede serviceydere tilbyder garantiservice ifølge vilkårene g betingelserne i denne begrænsede garanti. Tilgængeligheden g ekspeditinstiden fr garantiservice kan variere fra land/mråde til land/mråde g kan desuden frudsætte registrering i købslandet. Hvis det er tilfældet, kan HPs autriserede serviceydere give dig nærmere plysninger. Denne begrænsede garanti gælder kun fr de hardwareprdukter, der bærer HPs g Cmpaqs mærke (i den begrænsede garanti under ét benævnt sm HP-hardwareprdukter ) g sælges af eller udbydes i leasing fra Hewlett- Packard Cmpany, firmaets datterselskaber, søsterselskaber, autriserede 1

2 frhandlere eller de enkelte lande/mråders distributører (i denne begrænsede garanti under ét benævnt sm HP ) sammen med denne begrænsede garanti. Betegnelsen HP-hardwareprdukt er begrænset til hardwarekmpnenterne g den krævede firmware. Betegnelsen HP-hardwareprdukt mfatter IKKE alle sftwareprgrammer eller prgrammer, prdukter g ekstraudstyr, der ikke er fremstillet af HP g ikke bærer HPs mærke. Alle prdukter g alt ekstraudstyr, sm ikke er fremstillet af HP eller bærer HPs mærke, sm anvendes til HP-hardwareprduktet f.eks. eksterne hukmmelsesundersystemer, displays, printere g andet ekstraudstyr leveres SOM DET ER OG FOREFINDES uden HPs garanti. Prducenter eller udgivere, der ikke er fra HP, kan udstede deres egne garantier direkte til dig. HP garanterer, at de HP-hardwareprdukter, du har købt eller leaset fra HP, ikke indehlder materialefejl eller frarbejdningsfejl ved nrmalt brug i løbet af den begrænsede garantiperide. Den begrænsede garantiperide starter på købsdaten eller lejeperiden fra HP, eller fra den dat, hvr HP har fuldført installatinen. Den daterede kvittering fr købet /leasingaftalen eller følgesedlen, der viser daten fr købet af prduktet eller leasingaftalens ikrafttrædelse, er din dkumentatin fr købs- eller leasingdaten. Det kan være en betingelse fr service under garantien, at købet eller leasingen kan dkumenteres. Du er berettiget til garantiservice i henhld til vilkårene g betingelserne i dette dkument, hvis der kræves reparatin af dit HP-hardwareprdukt i den begrænsede garantiperide. Med mindre andet er anført, g i det mfang det er tilladt i henhld til gældende lkal lvgivning, kan nye HP-hardwareprdukter være fremstillet af nye materialer eller af nye g brugte materialer, der i ydelse g driftssikkerhed svarer til nye. HP kan reparere eller udskifte HP-hardwareprdukter (a) med nye eller tidligere brugte prdukter eller dele, der i ydeevne g pålidelighed svarer til nye, eller (b) med prdukter, der svarer til det prindelige, sm ikke længere findes på markedet. Reservedele garanteres at være fri fr fejl i materialer g frarbejdning i den længste af følgende t perider: Enten halvfems (90) dage eller i resten af den begrænsede garantiperide fr det HP-hardwareprdukt, de erstatter eller hvr de installeres, hvilken der måtte være længst. I løbet af den begrænsede garantiperide kan HP efter eget skøn vælge at reparere eller udskifte defekte kmpnenter. Alle kmpnenter eller hardwareprdukter, der afmnteres under denne begrænsede garanti, tilhører HP. Hvis det md al sandsynlighed skulle ske, at der pstår gentagne fejl på HP-hardwareprduktet, kan HP efter eget skøn vælge at give dig (a) en anden enhed, sm er den samme sm eller svarer til HP-hardwareprduktet i ydeevne, eller (b) refundere købsprisen eller lejebetalingen (minus renter) i stedet fr en anden enhed til erstatning. Dette er dit eneste retsmiddel i tilfælde af defekte prdukter. 2

3 Undtagelser HP GARANTERER IKKE, AT DETTE PRODUKT VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSE ELLER FEJL. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, SOM OPSTÅR, FORDI DE INSTRUKTIONER, SOM ER BEREGNET TIL HP-HARDWAREPRODUKTET, IKKE ER BLEVET FULGT. Denne begrænsede hardwaregaranti gælder ikke frbrugsvarer eller dele med begrænset varighed g mfatter ikke prdukter, hvrfra serienummeret er fjernet, eller sm er beskadiget eller fejlbehæftet (a) pga. ulykke, misbrug, frkert brug, kntaminering, frkert eller mangelfuld vedligehldelse eller kalibrering eller udefra kmmende årsager, (b) pga. brug uden fr de brugsbetingelser, der er angivet i den brugervejledning, der fulgte med prduktet, (c) pga. brug af prgrammer, tilslutninger, dele eller frsyninger, der ikke er leveret af HP, eller (d) frkert klargøring eller vedligehldelse af brugsstedet; (e) virusinfektin; (f) tab eller beskadigelse under transprt; eller (g) pga. ændringer eller service udført af andre end (i) HP, (ii) en autriseret HP-serviceyder eller (iii) egen installatin af HP-slutbrugererstatningsdele eller dele gdkendt af HP, der måtte være tilgængelige til dit prdukt i det land/mråde, servicen udføres i. SOM FORHOLDSREGEL MOD EVENTUELLE FEJL, ÆNDRINGER ELLER TAB AF DATA BØR DU REGELMÆSSIGT SIKKERHEDSKOPIERE DE DATA, DER ER LAGRET PÅ HARDDISKEN ELLER ANDRE LAGERENHEDER. FØR DU RETURNERER EN ENHED TIL SERVICE, SKAL DU SØRGE FOR AT SIKKERHEDSKOPIERE DATA OG FJERNE ALLE FORTROLIGE OG PERSONLIGE OPLYSNINGER OG MATERIALE, DER ER BESKYTTET AF LOV OM OPHAVSRET. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR BESKADIGELSE ELLER TAB AF PROGRAMMER, DATA ELLER FLYTBARE LAGRINGSMEDIER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR GENDANNELSE ELLER GENINSTALLATION AF PROGRAMMER ELLER DATA UD OVER DEN SOFTWARE, SOM HP INSTALLEREDE VED FREMSTILLINGEN AF PRODUKTET. Særlige retsmidler I DET OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOKAL LOVGIVNING, UDGØR DISSE VILKÅR OG BETINGELSER DEN FULDSTÆNDIGE OG ENESTE GARANTIAFTALE MELLEM DIG OG HP ANGÅENDE DET HP-HARDWAREPRODUKT, SOM DU HAR KØBT ELLER LEASET. DISSE VILKÅR OG BETINGELSER TILSIDESÆTTER ENHVER TIDLIGERE AFTALE ELLER TILKENDEGIVELSE HERUNDER TILKENDEGIVELSER FREMSAT I HPS SALGSDOKUMENTATION ELLER RÅDGIVNING, DU MÅTTE HAVE MODTAGET FRA HP ELLER EN AGENT FOR ELLER MEDARBEJDER HOS HP SOM MÅTTE VÆRE OPRETTET I FORBINDELSE MED KØBET ELLER LEASINGEN AF HP-HARDWAREPRODUKTET. Ændringer i denne begrænsede garantis vilkår er kun gyldige i skriftlig frm g underskrevet af en autriseret repræsentant fr HP. 3

4 Ansvarsbegrænsning HVIS DIT HP-HARDWAREPRODUKT IKK FUNGERER IFØLGE GARANTIEN OVENFOR, ER HPs MAKSIMALE ANSVAR UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ER UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET TIL DEN MINDSTE AF ENTEN DEN PRIS, DU HAR BETALT FOR PRODUKTET ELLER OMKOSTNINGERNE I FORBINDELSE MED REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF DE HARDWAREKOMPONENTER, DER IKKE FUNGERER UNDER NORMAL BRUG. UNDTAGEN IFØLGE ANFØRSLERNE OVENFOR ER HP UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER, DER ER FORÅRSAGET AF PRODUKTETS MANGLENDE EVNE TIL AT FUNGERE, HERUNDER TABT FORTJENESTE, MISTEDE BESPARELSER ELLER SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR KRAV, SOM FREMSÆTTES AF TREDJEPART, ELLER SOM DU FREMSÆTTER FOR TREDJEPART. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER, UANSET OM SKADERNE ER TÆNKTE, ELLER ET KRAV ER FREMSAT UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ELLER SOM ERSTATNINGSKRAV (HERUNDER FORSØMMELSE ELLER SKÆRPET PRODUKTANSVAR), ET KONTRAKTLIGT KRAV ELLER ET HVILKET SOM HELST ANDET KRAV. DENNE BEGRÆNSNING AF ANSVARET KAN IKKE FRAFALDES ELLER ÆNDRES AF NOGEN. DENNE BEGRÆNSNING AF ANSVARET VIL VÆRE GÆLDENDE, SELVOM DU HAR UNDERRETTET HP ELLER EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR HP OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. DENNE BEGRÆNSNING I ANSVARET GÆLDER DOG IKKE I FORBINDELSE MED KRAV VED PERSONSKADE. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA STAT TIL STAT OG FRA LAND/OMRÅDE TIL LAND/OMRÅDE. DET ANBEFALES, AT DU UNDERSØGER DEN GÆLDENDE LOVGIVNING I DEN PÅGÆLDENDE STAT ELLER DET PÅGÆLDENDE LAND/OMRÅDE FOR AT FASTSLÅ DINE FULDE RETTIGHEDER. Begrænset garantiperide Den begrænsede garantiperide fr dette håndhldte prdukt er t (2) år med start fra købsdaten. Daten på købskvitteringen er den købsdaten, medmindre HP eller frhandleren har meddelt dig andet på skrift. Garantiservice Med henblik på at gøre det muligt fr HP at yde den bedst mulige supprt g service i den begrænsede garantiperide kan HP bede dig m at kntrllere knfiguratiner, indlæse den nyeste firmware, installere prgramrettelser, køre HPs diagnsetests eller bruge HPs fjernsupprtløsninger, når det er relevant. 4

5 Hvis prduktet kræver service, skal du se HPs websted Hvis en HP-supprttekniker vurderer, at prduktet kræver service, gælder en af nedenstående garantiservicerdninger fr dig. Hent & returner-garantiservice Den begrænsede HP-garanti kan mfatte service med afhentning g returnering. Under betingelserne fr Hent & returner-service henter HP den defekte enhed fra din adresse, reparerer den g returnerer den til din adresse. HP påtager sig alle mkstninger til reparatin, transprt g frsikringer i denne prces. Selvreparatin-garantiservice I lande/mråder, hvr det er relevant, kan HPs begrænsede garanti mfatte garantiservice, hvr kunden selv udfører reparatinen. Hvis det er aktuelt, vurderer HP efter eget skøn, m den mest egnede metde under garantiservicen er selvreparatin. Hvis det er tilfældet, leverer HP gdkendte reservedele direkte til dig med henblik på at pfylde garantiservicen fr HP-hardwareprdukter. Derved spares der betydelig reparatinstid. Når du har kntaktet HP g fejldiagnsticeringen angiver, at prblemet kan løses ved hjælp af en af disse dele, kan HP sende en reservedel direkte til dig. Når du har mdtaget delen, skal du udskifte den defekte del ifølge de instruktiner g den dkumentatin, du har mdtaget. Hvis du har brug fr yderligere hjælp, skal du ringe til HPs center fr teknisk supprt, hvr en tekniker kan vejlede dig pr. telefn. I tilfælde, hvr reservedelen skal returneres HP, skal du sende den defekte del tilbage til HP inden fr en angivet peride, nrmalt femten (15) dage. Den defekte del skal returneres sammen med den tilknyttede dkumentatin i den leverede transprtemballage. Hvis det defekte prdukt ikke returneres, vil du mdtage en regning fra HP på reservedelen. Ved selvreparatin betaler HP alle mkstninger til frsendelse g returnering af dele g bestemmer, hvilket transprtfirma eller hvilken fragtmand der skal anvendes. Hvis selvreparatinsmetden gælder fr dig, skal du se i din specifikke HP-hardwareprduktplysninger. Du kan gså få plysninger m denne garantiservice på HPs websted på: Overførsel af begrænset garanti til et andet land/mråde I henhld til HPs glbale begrænsede garanti kan prdukterne købes i ét land/mråde g verføres til et andet, hvr HPs service findes, uden at garantien træder ud af kraft. Garantibetingelserne, servicens tilgængelighed g ekspeditinstiden kan variere fra land/mråde til land/mråde. Desuden kan den sædvanlige ekspeditinstid variere, afhængigt af m de nødvendige dele er tilgængelige lkalt. Det kan være nødvendigt, at kunden afgiver prduktspecifikke plysninger i verensstemmelse med HPs glbale garantifrmidlingsprces, inden prduktet flyttes. De krævede 5

6 plysninger skal sikre, at HP er i stand til at yde den krævede garantiservice i destinatinslandet, g at prduktet er designet til at fungere i destinatinslandet. Når prduktet er verført til et andet land/mråde, har kunden ret til den samme garantirdning, sm var gældende fr det land/mråde, hvr prduktet er købt. Kntakt HP, den lkale autriserede HP-frhandler eller se på webstedet på: fr at påbegynde HPs glbale garantifrmidlingsprces før du verfører HP-prdukter til et andet land/mråde. HP er ikke ansvarlig fr evt. tld eller skatter, sm måtte pålægges i frbindelse med verførslen af prdukterne. Overførslen af prdukterne kan være mfattet af eksprtrestriktiner, der er udstedt af den amerikanske regering eller andre regeringer. Servicepgraderinger HP tilbyder en række frskellige supplerende supprt- g servicerdninger fr prduktet, sm du kan købe lkalt. Ngle typer supprt g tilknyttede prdukter er muligvis ikke tilgængelige i alle lande/mråder. Oplysninger m de tilgængelige servicepgraderinger g priserne fr disse finder du på HPs websted på: Begrænset garanti fr tilbehør g sftware Vilkår g betingelser fr den begrænsede garanti fr det meste ekstraudstyr fra HP (HP-tilbehør) er angivet i den begrænsede garanti, sm gælder fr det pågældende HP-tilbehør g følger med i prduktemballagen til HP-tilbehøret. Hvis HP-tilbehøret installeres på et HP-hardwareprdukt, kan HP yde garantiservice enten i den peride, der er angivet i garantidkumenterne (begrænset garantiperide fr HP-tilbehør), sm fulgte med HP-tilbehøret, eller i den resterende garantiperide fr det HP-hardwareprdukt, hvr HP-tilbehøret er installeret, hvilken der måtte være længst. Garantien kan dg ikke verstige tre (3) år fra den dat, hvr du købte HP-tilbehøret. Den begrænsede garantiperide fr HP-tilbehøret begynder på daten fr købet fra HP eller en autriseret HPfrhandler. Daterne på din købskvittering eller følgeseddel viser købsdaten fr HP-tilbehøret g udgør startdaten fr garantien. Se den begrænsede garanti fr HP-tilbehør efter yderligere plysninger. HP-tilbehør, der ikke er fra HP, leveres SOM DET ER OG FOREFINDES. Prducenter eller leverandører, der ikke er fra HP, kan imidlertid udstede deres egne garantier direkte til dig. 6

7 UNDTAGEN SOM ANGIVET I DEN GÆLDENDE SLUTBRUGERLICENS- ELLER PROGRAMLICENSAFTALE FOR SOFTWAREN, ELLER HVIS ANDET ER GÆLDENDE IFØLGE LOKAL LOVGIVNING, LEVERES ALLE SOFTWAREPRODUKTER; HERUNDER ALLE SOFTWAREPRODUKTER ELLER OPERATIVSYSTEMER, DER ER FORUDINDSTALLERET AF HP, SOM DE ER OG FOREFINDES. HPs eneste garantifrpligtelse med hensyn til sftware, der distribueres af HP under HPs mærke, er angivet i den gældende slutbrugerlicens- eller prgramlicensaftale, der følger med den pågældende sftware. Hvis de flytbare medier, sm HP distribuerer sftwaren på, viser sig at indehlde materiale- eller frarbejdningsfejl inden fr halvfems (90) dage efter købet, består dit eneste retsmiddel i at returnere det flytbare medie til HP fr at få et nyt medie. Teknisk sftwaresupprt Teknisk sftwaresupprt til HP-sftware, sftware fra tredjepart, der frudinstalleres af HP, g sftware fra tredjepart, der købes hs HP, er tilgængelig i halvfems (90) dage efter købsdaten hs HP på flere frskellige måder, herunder ved hjælp af elektrniske medier g telefn. Se Kntakt til HP vedrørende nlineressurcer g telefnisk supprt. Alle undtagelser herfra er angivet i slutbrugerlicensaftalen (EULA End User License Agreement). Teknisk sftwaresupprt mfatter hjælp til: Besvarelse af installatinsspørgsmål (hvrdan gør jeg, de første trin g frudsætninger). Installatin g knfiguratin af sftwaren (hvrdan gør jeg g de første trin). Omfatter ikke systemptimering, brugertilpasning g netværksknfiguratin. Frtlkning af systemets fejlmeddelelser. Knstatering af prblemer med systemet sm prblemer i brugen af sftwaren. Hentning af pdateringer eller plysninger m Supprt Pack. Teknisk sftwaresupprt mfatter IKKE hjælp til: Oprettelse eller diagnsticering af brugerens egne prgrammer eller kildekder. Installatin af prdukter, der ikke er fra HP. 7

8 Kntakt til HP Hvis der pstår prduktfejl i den begrænsede garantiperide, g frslagene i dkumentatinen ikke løser prblemet, kan du få supprt på følgende måde: Find det nærmeste sted fr HP-supprt ved hjælp af webstedet på: Kntakt den autriserede HP-frhandler eller -serviceyder. Sørg fr at have følgende plysninger ved hånden, før du ringer til HP: Prduktets serienummer, mdelnavn g mdelnummer Relevante fejlmeddelelser Tilsluttet tilbehør Operativsystem Hardware eller sftware fra tredjepart Detaljerede spørgsmål 2004 Hewlett-Packard Develpment Cmpany, L.P. Første Udgave, Juni

HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support

HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support HP's begrænsede hardwaregaranti Periode for fejlafhjælpning efter gældende købelov Den begrænsede periode for fejlafhjælpning

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PROLIANT 400 SERVER http://da.yourpdfguides.com/dref/876780

Din brugermanual HP COMPAQ PROLIANT 400 SERVER http://da.yourpdfguides.com/dref/876780 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

HP ProLiant- og IA-32-servere og -tilbehør Global begrænset garanti og teknisk support

HP ProLiant- og IA-32-servere og -tilbehør Global begrænset garanti og teknisk support HP ProLiant- og IA-32-servere og -tilbehør 370967-023 14. februar, 2005 1 Begrænset hardwaregaranti Generelle vilkår Denne HP-erklæring om begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

HP ProLiant- og X86-servere og -tilbehør. Global begrænset garanti og teknisk support 392512-039

HP ProLiant- og X86-servere og -tilbehør. Global begrænset garanti og teknisk support 392512-039 HP ProLiant- og X86-servere og -tilbehør Global begrænset garanti og teknisk support 392512-039 4. november 2011 Begrænset hardwaregaranti Generelle vilkår Denne HP-erklæring om Begrænset hardwaregaranti

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support. Dansk. 321708-484 Maj 2007

Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support. Dansk. 321708-484 Maj 2007 Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-484 Maj 2007 1 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007 space Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7 REMOTE BACKUP Skyfillers Kundemanual INDHOLD Opsætning... 2 Installatin... 2 Lg ind... 3 Backup-sets... 4 Datasikring... 7 Online datasikring... 7 Lkal datasikring... 7 Gendannelse af data... 9 Gendannelse

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter Fryser til alkhl g dybfrsende prdukter 700.075H V1/1209 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Tirsdag den 25. februar

Tirsdag den 25. februar Til kmmunernes valgansvarlige samt medarbejdere, der arbejder med KMDs valgløsninger KMD tidsfrister ved Eurpa-Parlamentsvalget søndag den 25. maj 2014 20. februar 2014 KMD Valg Ref.: AGC Inden valget

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Kontraktbilag A Kravspecifikation

Kontraktbilag A Kravspecifikation Kntraktbilag A Kravspecifikatin Versin 2.0 Myntevej 5, 8920 Randers NV Rsenørns Allé 1, 1970 Frederiksberg C Tlstrup & Hvilsted ApS www.tlstruphvilsted.dk Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende kntraktbilag

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

KACE 1000-seriens konsulentservice (light) til implementering (tre dage på stedet)

KACE 1000-seriens konsulentservice (light) til implementering (tre dage på stedet) Servicebeskrivelse KACE 1000-seriens knsulentservice (light) til implementering (tre dage på stedet) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering g knsulentservice

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgængelig hjertestarter) Sftwarepgradering Kære ejere af samaritan PAD 500P Denne infrmatin har til frmål at frtælle m en pdatering,

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI ATLANTIS garanti Atlantis Da vi udviklede Atlantis, var det vores vision at levere dentalimplantatrekonstruktioner, der er lige så individuelle som patienterne, hvergang og til alle større implantatsystemer

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Europa Automatic Delivery Rewards-program (ADR)

Europa Automatic Delivery Rewards-program (ADR) Eurpa Autmatic Delivery Rewards-prgram () Frdele med er et autmatisk månedligt rdre-prgram fr distributører, frdelskunder g detailkunder. Det fremmer køb af prdukter fra Nu Skin, Pharmanex g Big Planet,

Læs mere

Klippekort til konsulentbistand

Klippekort til konsulentbistand Prduktspecifikatiner Klippekrt til knsulentbistand Versin 1.1 Klippekrt til knsulentbistand Side 1 af 7 Prduktspecifikatiner Klippekrt til knsulentbistand Versin 1.1 1. KLIPPEKORT... 3 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Tillæg Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt beskyttet materiale til Præambel: A. Frmålet med dette tillæg er at udvide rammerne fr kpiering sm fastsat i Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt beskyttet materiale Præambel: A. Frmålet med dette tillæg er at udvide rammerne fr kpiering sm fastsat i Rammeaftale m eksemplarfremstilling

Læs mere

KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet)

KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet) Servicebeskrivelse KACE 2000-seriens knsulentservice (light) til implementering (t dage på stedet) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering g knsulentservice

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system EU-udbud af Beskæftigelsessystem g ESDH-system Beskæftigelses- g Integratinsfrvaltningen Københavns Kmmune Bilag 0 Ordbg Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordliste... 3 Versin 1.0 Side 2 af 9 1.

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper Brugerregler fr AL-MasterCard Cash alle krttyper Definitiner Betalingsmdtager: Frretningen, htellet, restauranten eller andre steder, hvr du kan anvende krtet. Ekspeditinsdag: Lørdage, søn- g helligdage,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag og kontraktbilag

Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag og kontraktbilag Rettelsesblad 1 + 2 + 3 + 4 1 Rettelse 1 - Fejl g ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag g kntraktbilag Udbudsbetingelser pkt. 1.15 Vareprøver Leveringssted fr vareprøver De 2 første punkter under

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Samarbejdsaftale om registrering, vedligeholdelse og brug af produktinformationer i GuideDanmark. mellem

Samarbejdsaftale om registrering, vedligeholdelse og brug af produktinformationer i GuideDanmark. mellem Samarbejdsaftale m registrering, vedligehldelse g brug af prduktinfrmatiner i GuideDanmark mellem Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark (Partnerskabet) g Destinatin/Visit (GuideDanmark kntr) Adresse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprcedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 29. nvember 2017 Indhld 1 Intrduktin... 3 1.1 Hvilke nødprcedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær frberedt på det uventede!... 4 2 Nødprcedure

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Autoklaverbare, stive, medicinske endoskoper og endoskopiske instrumenter Brugsanvisning og behandlingsinstruktioner DFU-0073.

Autoklaverbare, stive, medicinske endoskoper og endoskopiske instrumenter Brugsanvisning og behandlingsinstruktioner DFU-0073. Autklaverbare, stive, medicinske endskper g endskpiske instrumenter Brugsanvisning g behandlingsinstruktiner A. BESKRIVELSE AF UDSTYRET DFU-0073 Revisin 5 Dette endskp består af en kularlinse, en frbindelse

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektin af ksmetisk behandlingssted J.nr. 7-703-23-17/2 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fa 7222 7448 E-pst midt@sst.dk Læge: Klinik: B Jønssn Danske Privathspitaler

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Teknisk support til HP-software

Teknisk support til HP-software Teknisk support til HP-software HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Teknisk support til HP-software leverer omfattende fjernsupportservices til HP-softwareprodukter og udvalgte

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR Klargøringsvejledning fr BTTS 18V SOLAR Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere