Analyse af økonomien på de danske badehoteller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af økonomien på de danske badehoteller"

Transkript

1 Analyse af økonomien på de danske badehoteller Udarbejdet af HORESTA Viden & Udvikling for Videncenter for Kystturisme December 2014 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET VIDEN & UDVIKLING

2 Analyse af økonomien på de danske badehoteller HORESTA Viden & Udvikling har i samarbejde med Videncenter for Kystturisme udarbejdet en specialanalyse af de danske badehoteller, som sætter fokus på efterspørgsel, omkostninger og indtjening. Dette er første gang, at der er sat specifikt fokus på økonomien blandt badehotellerne i Danmark og initiativ er igangsat som opfølgning på en analyse, som Videncenter for Kystturisme gennemførte i December, 2014 Videncenter for Kystturisme Bredgade Hvide Sande

3 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner fra analysen af de danske badehoteller... 3 Baggrund... 4 Badehotellerne i denne analyse... 4 Badehotellernes økonomi... 5 Hoteldriften... 6 Restaurantdriften... 9 Fællesomkostninger Driftsresultat Resultat før skat Samlet vurdering Bilag... 14

4 Hovedkonklusioner fra analysen af de danske badehoteller Badehotellerne i analysen har i gennemsnit 35 værelser og omsætter for 9,9 mio. kr. De er dermed noget mindre end det typiske danske hotel. Gennemsnitsprisen er på 630 kr. og belægningen 38,2 pct. Såvel gennemsnitsprisen som belægningen er dermed højere end på sammenlignelige hoteller og kroer. Højsæsonen er i juli og august, hvor badehotellerne opnår en belægning på 86,8 og 80,9 pct. I vinterhalvåret er der kun få gæster. Belægningen er lavest i januar med 8,5 pct. 63,5 pct. af badehotellernes omsætning skabes i restauranten, og dermed er restaurantdriften det vigtigste forretningsområde. Driften er personalekrævende, og omkostningerne til løn ligger derfor højere end på sammenlignelige hoteller. Badehotellerne har i gennemsnit 0,4 fuldtidsbeskæftigede pr. værelse, mens tilsvarende hoteller og kroer har 0,31. Omkostningerne til indvendig og udvendig vedligeholdelse er relativt høje, hvilket formentlig skyldes bygningernes alder og beliggenhed Badehotellerne opnår et højere resultat før skat end tilsvarende hoteller, men det skyldes primært lavere omkostninger til husleje, finansiering og afskrivninger. 3

5 Baggrund Denne analyse belyser økonomien hos de danske badehoteller. HORESTA har siden 1992 udarbejdet branchenormtal for hotel- og restaurantvirksomheder, men dette er første gang, at der er sat specifikt fokus på økonomien blandt badehotellerne. Analysen er gennemført i samarbejde med Videncenter for Kystturisme, der ønskede en analyse af badehotellerne for at vurdere investorpotentialet for et typisk dansk badehotel. I alt 18 badehoteller har valgt at deltage i analysen ved at indsende deres årsregnskab for 2013 til HORESTA Viden & Udvikling. Efter den indledende bearbejdning af regnskaberne har HORESTA kontaktet de enkelte badehoteller i de tilfælde, hvor der har manglet oplysninger, været tvivl om indholdet af poster i regnskaberne eller lign. Analysen giver således et retvisende og detaljeret indblik i badehotellernes økonomi i Strukturen for den økonomiske analyse følger HORESTAs Normtalsanalyse, hvilket gør det muligt at sammenligne badehotellernes nøgletal med lignende hoteller. I analysen vil badehotellernes nøgletal løbende blive sammenlignet med normtal for Hoteller med restaurant i hele landet med en omsætning under 15 mio. kr. (Kategori 3) 1. Det er denne kategori, som badehotellerne bedst kan sammenlignes med hvad angår værelseskapacitet, omsætningsniveau, faciliteter m.v. Virksomhederne i kategori 3 består især af kroer og mindre hoteller uden for de større provinsbyer. Disse hoteller har ligesom badehotellerne ofte kun få værelser, og restauranten er derfor det vigtigste forretningsområde. De mindre hoteller lever i høj grad af efterspørgsel fra lokalområdet, der benytter kroen eller hotellet til hverdag og fest. I hverdagene overnatter desuden håndværkere, sælgere og andre forretningsfolk, mens efterspørgslen i weekenderne kommer fra private gæster på kroophold og selskaber. Den primære forskel mellem badehotellerne og hotellerne i kategori 3 er således beliggenheden og kundegrundlaget. Badehotellerne i denne analyse Badehotellerne er i denne analyse defineret som mindre og mellemstore hoteller, tæt på badestrand ved sø eller hav, og hvor omsætningen primært kan relateres til fritidsgæster. Badehoteller har typisk ikke mange moderne faciliteter, konceptet understøtter i stedet oplevelsen af ro, natur og nærvær (jf. Videncenter for Kystturismes Analyse af investorpotentialet for det typiske danske badehotel). Badehotellerne i denne analyse bliver typisk drevet i historiske bygninger med en hyggelig og hjemlig atmosfære. Gennemsnitsalderen på de medvirkende badehotellers bygninger er således 111 år. Som førnævnte definition antyder, hører badehotellerne til blandt de mindre hoteller. Mens det gennemsnitlige danske hotel har 55 værelser og en omsætning på 13,2 mio. kr., har badehotellerne i denne analyse en kapacitet på 35 værelser og en omsætning på 9,9 mio. kr. Hotellerne i kategori 3, som badehotellerne i denne analyse løbende vil blive sammenlignet med, har ligeledes 35 værelser i snit, men omsætter kun for 7,6 mio. kr. i Det betyder, at badehotellerne opnår en noget højere omsætning med samme værelseskapacitet. Badehotellerne i denne analyse genererer i gennemsnit en totalomsætning pr. værelse på kr. mod kr. på et gennemsnitligt hotel i kategori 3. 1 Pr. 15/ er nøgletallene for kategori 3 for 2013 er ikke endelige, men ventes ikke at ændre sig i nævneværdig grad. 4

6 Tabel 1: Badehotellernes kapacitet og omsætning Badehoteller Kategori 3 Hele hotelerhvervet Antal værelser Omsætning pr. hotel Totalomsætning pr. værelse Kilde: HORESTA, Normtalsanalysen & Danmarks Statistik De deltagende badehoteller er imidlertid langt fra ens, men adskiller sig både på omsætning og karakteristika. De deltagende badehoteller har alle enten Ingen stjerner eller 3 stjerner iflg. HORESTAs stjerneklassifikation. De manglende stjerner er ikke nødvendigvis et udtryk for en lavere kvalitet. Faktisk drives mange mindre badehoteller i bygninger af historisk karakter, som dog kan mangle nogle af de faciliteter, der i dag findes på de fleste hoteller, såsom elevator og bad på alle værelser. Badehotellerne uden stjerner har i gennemsnit kun 24 værelser, mens de 3-stjernede badehoteller har 49 værelser. Ikke desto mindre opnår badehoteller uden stjerner en væsentlig højere omsætning som følge af både en højere belægning og en gennemsnitspris, der er hele 367 kr. højere end hos de 3-stjernede. Badehotellernes økonomi Analysen af badehotellernes økonomi og indtjening følger strukturen i HORESTAs Normtalsanalyse (jf. Figur 1) 2, hvor hotellernes indtægter og omkostninger opdeles mellem de to primære forretningsområder; hotel- og restaurantdrift. Til hvert af de to forretningsområder hører en omsætning, et vareforbrug, samt en række direkte (variable) omkostninger til løn, linned m.v. Med denne opstilling er det muligt at beregne et dækningsbidrag for hvert af forretningsområderne. Virksomhederne har desuden en række fællesomkostninger, som er omkostninger, der er vanskelige at opdele mellem hotel- og restaurantdriften. Disse omfatter bl.a. lokaleomkostninger (el, vand og varme), markedsføring, administration m.v. Fællesomkostningerne samt udgifterne til husleje m.v. er opgjort som andel af virksomhedens samlede omsætning, mens vareforbruget og de direkte omkostninger er beregnet som andel af det forretningsområde, omkostningerne direkte kan henføres til. 2 En samlet oversigt over badehotellernes nøgletal er vedlagt som Bilag 1, og en guide til forståelse af nøgletallene er vedlagt som Bilag 2. 5

7 Figur 1: Strukturen i HORESTAs Normtalsanalyse Kilde: HORESTA, Normtalsanalysen Hoteldriften Hotelomsætningen, som inkluderer indtægter fra værelsessalg, lokaleleje, leje af udstyr til konferencer, aktiviteter samt øvrige indtægter udgør i alt 36,5 pct. af badehotellernes samlede omsætning. Det svarer til 3,5 mio. kr. på et gennemsnitligt badehotel i analysen. Hovedparten af hotelomsætningen 87,0 pct. kommer fra værelsessalg, mens indtægter fra lokaleleje udgør 6,7 pct. i gennemsnit. Sammenlignet med hotellerne i kategori 3 er andelen af indtægterne, der stammer fra lokaleleje, dermed lidt lavere. Indtægter fra lokaleleje er typisk afledt af kurser, konferencer o.lign., og den lave omsætning indikerer, at dette forretningsområde generelt fylder lidt mindre end hos de mindre hoteller og kroer. Til gengæld genererer badehotellerne en lidt højere andel af deres indtægter fra aktiviteter samt øvrige indtægter. Disse kommer bl.a. fra green fees, ture og udflugter, billetter o.lign. Aktivitetsindtægter er dog ikke noget stort forretningsområde for de fleste badehoteller, og de udgør i gennemsnit kun kr. for det gennemsnitlige badehotel i analysen. Aktiviteterne er ikke desto mindre væsentlige for at understøtte den samlede oplevelse, som badehotellerne udbyder. Tabel 2: Badehotellernes gennemsnitspris, belægningsprocent og REVPAR Badehoteller Kategori 3 Gennemsnitspris (i kr.) Belægningsprocent 38,2 37,1 REVPAR* (i kr.) Kilde: HORESTA, Normtalsanalysen *Værelsesomsætning pr. værelse til rådighed Som nævnt indledningsvis opnår badehotellerne generelt en højere omsætning pr. værelse end hoteller og kroer i kategori 3. Det skyldes en kombination af bedre kapacitetsudnyttelse og højere gennemsnitspriser. De deltagende badehoteller opnåede i 2013 en belægningsprocent på 38,2 pct., og det er 1,1 procentpoint højere end hotellerne i 6

8 kategori 3. Mere vigtigt er det dog, at gennemsnitsprisen på 630 kr. er 112 kr. højere end i kategori 3. Derved opnår badehotellerne en værelsesomsætning pr. værelse til rådighed (REVPAR) på 240 kr. mod 192 kr. i kategori 3. Figur 2: Belægningsprocenten pr. måned i ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Badehoteller Kategori 3 Alle hoteller Kilde: HORESTA, Normtalsanalysen & Danmarks Statistik, Overnatninger på hoteller og feriecentre Selvom badehotellernes kapacitetsudnyttelse set over hele året er lidt bedre end hos kategori 3-hotellerne, er efterspørgslen ikke overraskende koncentreret omkring sommermånederne. I juli og august er belægningsprocenten på henholdsvis 86,8 og 80,9 pct., men også i juni og september ligger badehotellernes belægningsprocent over landsgennemsnittet. Uden for sommersæsonen har badehotellerne til gengæld kun få gæster. I oktober og april ligger belægningen på henholdsvis 24,3 og 23,3 pct., og i januar sælges kun 8,5 pct. af værelserne. I gennemsnit har badehotellerne 290 åbningsdage, idet flere vælger at holde lukket i vintermånederne. Åbningstiden varierer imidlertid meget blandt de enkelte badehoteller. De 3-stjernede badehoteller har således i gennemsnit 311 åbningsdage, mens badehotellerne uden stjerner kun holder åbent i 276 dage. Til hoteldriften hører en række omkostninger, som er direkte variable med hotelomsætningen. Disse omfatter løn til receptionspersonale, rengøring af værelser og fællesområder, linned, kommissioner og øvrige direkte omkostninger. Sidstnævnte post indeholder eksempelvis småanskaffelser til hotelværelserne, udgifter til tv-system, dekoration o.lign. De deltagende badehoteller bruger i gennemsnit 14,7 pct. af hotelomsætningen til aflønning af receptionspersonale (post 4.1) samt 12,6 pct. til rengøring af værelser og fællesområder (post ). Dermed ligger omkostningerne til såvel receptionspersonale som rengøring af værelser lidt lavere end blandt kategori 3-hotellerne. I gennemsnit bruger badehotellerne 120,6 kr. pr. solgt værelse på rengøring og linned, mens det tilsvarende tal for hotellerne i kategori 3 er 100,2 kr. At rengøringsomkostningerne alligevel er lavere i pct. skyldes således, at badehotellerne også får en højere pris for deres værelser. 7

9 Tabel 3: Badehotellernes indtægts- og omkostningsstruktur hoteldrift Badehoteller Kategori Hotelomsætning 100,0% 100,0% 01.1 Værelsessalg 87,0% 87,1% 01.2 Lokaleleje 6,7% 9,2% 01.3 Leje af udstyr 0,0% 0,2% 01.4 Omsætning fra spa, wellness og aktiviteter 3,1% 2,0% 01.5 Øvrige indtægter 3,2% 1,5% 02. Vareforbrug 1,6% 1,0% 03. Bruttoresultat hoteldrift 98,4% 99,0% 04. Direkte omkostninger hotel 38,9% 39,9% 04.1 Løn, pension og feriepenge ekskl. rengøring 14,7% 15,0% 04.2 Udgift til rengøringsselskab 2,3% 3,5% 04.3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 10,2% 9,2% 04.4 Linnedudgift 4,1% 4,0% 04.5 Omkostninger vedr. spa, wellness og aktiviteter 2,7% 1,7% 04.6 Kommissioner 2,2% 3,6% 04.7 Øvrige direkte omkostninger 2,7% 3,0% 05. Hotelbidrag 59,4% 59,1% Kilde: HORESTA Den største forskel i omkostningsstrukturen på hotelsiden mellem badehotellerne og landets mindste hoteller og kroer ses dog i udgifterne til kommissioner (post 4.6). De fleste hoteller vælger at benytte såkaldte OTAer (On-line Travel Agents), som f.eks. Booking.com og Hotels.com, til at afsætte en del af deres værelseskapacitet og betaler en kommission for de værelser, der bliver solgt herigennem. Disse udgifter udgør i gennemsnit 3,6 pct. af hotelomsætningen på kategori 3-hotellerne. Kommissionsudgifter har generelt været stigende hos de fleste hoteller de seneste år, men på badehotellerne udgør denne omkostning i gennemsnit blot 2,2 pct. af omsætningen. Det er primært badehotellerne uden stjerner, der trækker gennemsnittet ned, idet de kun bruger 1,1 pct. af hotelomsætningen på kommissioner. Det er alt andet lige en fordel ikke have omkostninger til distribution af sine værelser, men de lave omkostninger er også et tegn på, at badehotellerne ikke benytter de elektroniske distributionskanaler i samme udstrækning som de øvrige hoteller. En stor andel af de danske hoteller deltager desuden i forskellige salgs- og markedsføringssamarbejder, f.eks. Small Danish Hotels eller Best Western. I alt står de forskellige typer af kæder og frivillige markedsføringssamarbejder for ca. 80 pct. af den danske hotelomsætning. Blandt badehotellerne er alle imidlertid selvstændige og står helt uden for diverse kæde- og markedsføringssamarbejder. Som følge af det lavere omkostningsniveau i hoteldriften opnår badehotellerne et dækningsbidrag (post 05. i Tabel 3) på 59,4 pct., hvilket er 1,0 procentpoint bedre end hoteller og kroer i kategori 3. De 3-stjernede badehoteller opnår dog som følge af højere omkostninger til bl.a. kommissioner og aktiviteter kun et hotelbidrag på 56,4 pct. Badehoteller uden stjerner klarer sig derimod bedre end gennemsnittet med et hotelbidrag på 62,1 pct. 8

10 Restaurantdriften De deltagende badehoteller omsætter i gennemsnit for 6,1 mio. kr. i deres restaurant, og 63,5 pct. af badehotellernes samlede omsætning genereres således i restauranten. Omsætningsfordelingen er dermed meget lig hotellerne i kategori 3, og den høje omsætningsandel i restauranten viser, at restaurantoplevelsen er en central del af opholdet på et badehotel. Restaurantdriften fylder generelt lidt mere hos badehoteller uden stjerner, hvor 68,0 pct. af den samlede omsætning skabes i restauranten. På de 3-stjernede badehoteller udgør restaurantsalg til sammenligning kun 56,4 pct. af omsætningen. På tværs af badehotellerne bruges 30,0 pct. af restaurantomsætningen til indkøb af råvarer, og det betyder, at bruttoavancen er på 70,0 pct. Det er 2,4 procentpoint højere end kategori 3-hotellerne. Til gengæld har badehotellerne højere lønomkostninger til kokke, tjenere og opvaskere (post i Tabel 4). I alt går 46,8 pct. af restaurantomsætningen på badehotellerne til lønninger. Det tilsvarende tal i kategori 3 er 43,7 pct. De højere lønomkostninger kan skyldes, at mange badehoteller har et højt gastronomisk niveau og at mange retter laves fra bunden. Køkkenet forarbejder således selv råvarerne frem for at indkøbe dem i forarbejdet form. Det medfører højere lønomkostninger, men er også med til at forklare det lavere råvareforbrug. Lønomkostningerne i forbindelse med restaurantdriften er generelt højest hos badehoteller uden stjerner. Blandt disse går hele 47,7 pct. af restaurantomsætningen til løn. Udgifterne til duge, dekoration, småanskaffelser o.lign. ligger på omtrent samme niveau som i kategori 3, og de højere lønomkostninger er derfor den væsentligste årsag til, at badehotellerne opnår et restaurantbidrag på 18,7 pct. mod 19,7 pct. generelt blandt kategori 3-hotellerne. Med andre ord har badehotellerne kun 18,7 kr. tilbage til at dække fællesomkostningerne for hver 100 kr. der omsættes for i restauranten. 9

11 Tabel 4: Badehotellernes indtægts- og omkostningsstruktur restaurantdrift Badehoteller Kategori Restaurantomsætning 100,0% 100,0% 06.1 Salg af drikkevarer 36,0% 30,5% 06.2 Salg af madvarer 63,7% 69,2% 06.3 Entreindtægter 0,1% 0,0% 06.4 Øvrige indtægter 0,3% 0,3% 07. Vareforbrug/råvarer 30,0% 32,4% 08. Bruttoresultat restaurantdrift 70,0% 67,6% 09. Direkte omkostninger restaurant 51,3% 48,0% 09.1 Løn, pension og feriepenge ekskl. rengøring 41,0% 38,5% 09.2 Udgift til rengøringsselskab 0,6% 0,5% 09.3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 5,3% 4,8% 09.4 Duge, servietter m.v. 1,7% 1,7% 09.5 Emballage og transport vedr. mad ud af huset 0,0% 0,1% 09.6 Øvrige direkte omkostninger 2,7% 2,5% 10. Restaurantbidrag 18,7% 19,6% Kilde: HORESTA Fællesomkostninger Fællesomkostninger er omkostninger, der understøtter den samlede virksomhedsdrift og derfor er vanskelige at opdele mellem hotel- og restaurantdriften. De består bl.a. af løn til ledelse/administration, øvrige personaleomkostninger, lokaleomkostninger, indvendig vedligeholdelse, markedsføring og administration. Fællesomkostningerne udgør i gennemsnit 22,1 pct. af omsætningen hos badehotellerne og fylder dermed lidt mere end hos hotellerne i kategori 3. Det er især udgifterne til løn i administrationen samt omkostninger til indvendig reparation og vedligeholdelse, der ligger højere end hos hoteller og kroer i kategori 3. Til gengæld udgør lokaleomkostningerne (el, vand & varme) kun 4,4 pct. af omsætningen, hvilket er 1,1 procentpoint lavere end hos hotellerne i kategori 3. De lave omkostninger skyldes formentlig, at mange badehoteller holder lukket om vinteren, og at omkostningerne til eksempelvis varme derfor er relativt lavere. Dette kan bl.a. ses ved at lokaleomkostningerne på de 3-stjernede badehoteller, som generelt holder åbent en større del af året, ligger højere end på badehoteller uden stjerner. Badehotellerne har også lavere omkostninger til markedsføring. Udgifterne hertil udgør i gennemsnit 2,8 pct. af omsætningen mod 3,0 pct. blandt hotellerne i kategori 3. 10

12 Tabel 5: Badehotellernes indtægts- og omkostningsstruktur fællesomkostninger, husleje m.v. Badehoteller Kategori Fællesomkostninger i alt 22,1% 21,7% 13.1 Gager og løn inkl. feriepenge og pension til administration 6,2% 5,1% 13.2 Øvrige personaleomkostninger 1,9% 1,6% 13.3 Lokaleomkostninger 4,4% 5,4% 13.4 Indvendig reparation og vedligeholdelse 2,3% 1,6% 13.5 Marketing og repræsentation 2,8% 3,0% 13.6 Administration 4,5% 4,6% 13.7 Management- og franchiseafgift 0,0% 0,5% 13.8 Øvrige fællesomkostninger 0,0% 0,0% 14. Resultat før husleje, renter, afskrivninger m.v. 11,5% 12,4% 15. Forpagtning/husleje 3,2% 5,7% 16. Ejendomsomkostninger 2,6% 1,7% 17. Finansiering/leasing 1,5% 3,4% 18.1 Afskrivning på inventar/biler 2,6% 1,8% 18.2 Afskrivning på bygninger 0,9% 4,9% 19. Resultat før skat 0,8% -5,0% 20. Værdi af egen arbejdskraft 1,6% 3,6% 21. Resultat før skat og egen arbejdskraft 2,4% -1,4% Kilde: HORESTA Driftsresultat Hoteller, der har været i drift i mange år, har ofte afdraget deres bygninger helt eller delvist, og derfor er bl.a. finansieringsomkostningerne og afskrivningerne lave. Disse virksomheder har derfor ofte en fordel over for nyetablerede virksomheder, og en høj indtjening kan være en konsekvens af tidspunktet for virksomhedens etablering. Hvorvidt selve driften er optimeret måles derfor bedst med udgangspunkt i driftsresultatet i post 14. (Tabel 5) resultatet før husleje, ejendomsomkostninger, renter og afskrivninger. Dette resultat gør det muligt at sammenligne hoteller med forskellige ejerstrukturer og etableringsår. De deltagende badehoteller opnår et resultat før husleje, ejendomsomkostninger, renter og afskrivninger på 11,5 pct. af omsætningen, og det er 0,5 procentpoint lavere end hotellerne i kategori 3. Resultatet svarer til, at et gennemsnitligt badehotel tjener 87 kr. pr. værelse til rådighed (GOPPAR) inden der er afholdt udgifter til husleje, ejendomsomkostninger, renter og afskrivninger. 11

13 Resultat før skat I sidste ende opnår badehotellerne dog et væsentligt bedre resultat før skat end kategori 3-hotellerne. I gennemsnit har badehotellerne et lille overskud på 0,8 pct. af omsætningen, hvilket svarer til kr. I kategori 3 er resultatet før skat til sammenligning et underskud på 5,0 pct. Det svarer til ca kr. Den store forskel i indtjeningsniveauet er således i høj grad et resultat af badehotellernes lave omkostninger til husleje, renter og afskrivninger. Disse omkostninger udgør tilsammen kun 10,7 pct. af omsætningen hos badehotellerne, mens de tilsvarende omkostninger på kategori 3-hotellerne udgør 17,4 pct. af omsætningen. Det lave omkostningsniveau hænger formentlig sammen med, at flertallet af badehotellerne har været i drift gennem mange år, og at bygningerne derfor er betalt og afskrevet. Der er kun få, der betaler forpagtning eller husleje, men blandt disse er husleje- /forpagtningsudgiften dog også lavere end på hotellerne i kategori 3. Den eneste post vedrørende ejendommen, hvor badehotellerne ligger højere, er posten Ejendomsomkostninger (post 16. i Tabel 5), der med 2,6 pct. er væsentlig højere hos badehotellerne. Det høje niveau kan være et resultat af badehotellernes beliggenhed ved kysten og bygningernes alder, som indebærer højere krav til det udvendige vedligehold. Trods en bedre kapacitetsudnyttelse og en højere gennemsnitspris klarer badehoteller uden stjerner sig noget dårligere end de 3-stjernede. De 3-stjernede badehoteller opnår i gennemsnit et overskud før skat på 4,9 pct., mens badehoteller uden stjerner har et underskud på 1,9 pct. af omsætningen. Forskellen i indtjeningen er bl.a. et resultat af, at badehotellerne uden stjerner genererer størstedelen af deres omsætning på restaurantdrift, hvor indtjeningen er lav. Samlet vurdering I forhold til deres kapacitet og korte sæson opnår landets badehoteller en ganske høj omsætning. Totalomsætningen pr. værelse ligger således 26 pct. højere end hoteller og kroer i kategori 3 i HORESTAs Normtalsanalyse. Denne kategori består af mindre kroer og hoteller i provinsen, der er sammenlignelige med badehotellerne, både hvad angår kapacitet og omsætning. Den høje omsætning skyldes især en meget høj kapacitetsudnyttelse i sommermånederne, hvor badehotellerne er tæt på fuld belægning og desuden opnår en væsentligt højere gennemsnitspris end sammenlignelige hoteller. Badehotellernes nøgletal adskiller sig på en række punkter fra kategori 3-hotellerne, men der er også en lang række lighedspunkter i både indtægter og omkostninger. Den største forskel i driften ligger i lønniveauet, hvor badehotellerne i gennemsnit har en lønprocent, der er 3,0 procentpoint højere end landets mindre kroer og hoteller. Det kan være et tegn på, at badehotellerne generelt har et højere serviceniveau, og at der er behov for mere personale i f.eks. restaurantdriften. Badehotellerne har i gennemsnit 0,40 fuldtidsansatte pr. værelse, men der er stor forskel på bemandingen blandt de enkelte badehoteller. Badehoteller uden stjerner har således i gennemsnit 0,66 beskæftigede pr. værelse, mens de 3- stjernede kun har 0,24. Forskellen skyldes bl.a., at restaurantdriften, som er personalekrævende, fylder mere på hotellerne uden stjerner. Badehotellerne har også højere omkostninger til indvendig reparation og vedligeholdelse samt ejendomsomkostninger, der omfatter eksempelvis udvendig vedligeholdelse. Til gengæld ligger deres udgifter til råvarer, kommissioner, lokaleomkostninger og marketing på et lavere niveau. 12

14 Samlet set er økonomien på badehotellerne noget bedre end blandt kategori 3-hotellerne. Forskellen i indtjeningen er imidlertid primært et resultat af badehotellernes lave omkostninger til husleje, finansiering og afskrivninger, og skyldes således ikke at selve driften er mere lønsom. Nøgletallene viser desuden stor spredning i de enkelte badehotellers drift og økonomi. Badehoteller uden stjerner opnår generelt en høj omsætning, men har også et højt omkostningsniveau. Det gælder særligt i forbindelse med deres restaurantdrift, og bl.a. derfor præsterer de i modsætning til de 3-stjernede badehoteller ikke et overskud i

15 Bilag Bilag 1 Samlet oversigt over badehotellernes nøgletal Bilag 2 Guide til nøgletalsanalysen 14

16 Bilag 1 Samlet oversigt over badehotellernes nøgletal Badehoteller Alle Ingen stjerner 3 stjerner Kategori Hotelomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 01.1 Værelsessalg 87,0% 88,9% 84,8% 87,1% 01.2 Lokaleleje 6,7% 6,6% 6,7% 9,2% 01.3 Leje af udstyr 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 01.4 Omsætning fra spa, wellness og aktiviteter 3,1% 0,6% 6,0% 2,0% 01.5 Øvrige indtægter 3,2% 3,9% 2,4% 1,5% 02. Vareforbrug 1,6% 2,3% 0,8% 1,0% 03. Bruttoresultat hoteldrift 98,4% 97,7% 99,2% 99,0% 04. Direkte omkostninger hotel 38,9% 35,6% 42,8% 39,9% 04.1 Løn, pension og feriepenge ekskl. rengøring 14,7% 15,6% 13,6% 15,0% 04.2 Udgift til rengøringsselskab 2,3% 0,0% 5,0% 3,5% 04.3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 10,2% 11,8% 8,4% 9,2% 04.4 Linnedudgift 4,1% 4,1% 4,1% 4,0% 04.5 Omkostninger vedr. spa, wellness og aktiviteter 2,7% 0,2% 5,6% 1,7% 04.6 Kommissioner 2,2% 1,1% 3,5% 3,6% 04.7 Øvrige direkte omkostninger 2,7% 2,8% 2,6% 3,0% 05. Hotelbidrag 59,4% 62,1% 56,4% 59,1% 06. Restaurantomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 06.1 Salg af drikkevarer 36,0% 37,4% 33,3% 30,5% 06.2 Salg af madvarer 63,7% 62,1% 66,6% 69,2% 06.3 Entreindtægter 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 06.4 Øvrige indtægter 0,3% 0,4% 0,1% 0,3% 07. Vareforbrug/råvarer 30,0% 30,0% 30,1% 32,4% 08. Bruttoresultat restaurantdrift 70,0% 70,0% 69,9% 67,6% 09. Direkte omkostninger restaurant 51,3% 52,8% 48,5% 48,0% 09.1 Løn, pension og feriepenge ekskl. rengøring 41,0% 41,7% 39,6% 38,5% 09.2 Udgift til rengøringsselskab 0,6% 0,0% 1,7% 0,5% 09.3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 5,3% 6,0% 3,9% 4,8% 09.4 Duge, servietter m.m. 1,7% 1,8% 1,5% 1,7% 09.5 Emballage og transport vedr. mad ud af huset 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 09.6 Øvrige direkte omkostninger 2,7% 3,2% 1,9% 2,5% 10. Restaurantbidrag 18,7% 17,2% 21,3% 19,6% 11. Omsætning i alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 11.1 Hotelomsætning 36,5% 32,0% 43,6% 36,5% 11.2 Restaurantomsætning 63,5% 68,0% 56,4% 63,5% 12. Resultat før fællesomkostninger 33,6% 31,6% 36,6% 34,1% 13. Fællesomkostninger i alt 22,1% 22,6% 21,2% 21,7% 13.1 Gager og løn inkl. feriepenge og pension til administration 6,2% 6,5% 5,7% 5,1% 13.2 Øvrige personaleomkostninger 1,9% 2,1% 1,5% 1,6% 13.3 Lokaleomkostninger 4,4% 4,0% 5,0% 5,4% 13.4 Indvendig reparation og vedligeholdelse 2,3% 2,5% 2,0% 1,6% 13.5 Marketing og repræsentation 2,8% 2,7% 3,0% 3,0% 13.6 Administration 4,5% 4,9% 4,0% 4,6% 13.7 Management- og franchiseafgift 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 13.8 Øvrige fællesomkostninger 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14. Resultat før husleje/renter/afskrivninger 11,5% 9,0% 15,4% 12,4% 15. Forpagtning/husleje 3,2% 3,1% 3,3% 5,7% 16. Ejendomsomkostninger 2,6% 3,1% 1,9% 1,7% 17. Finansiering/leasing 1,5% 0,8% 2,6% 3,4% 18.1 Afskrivning på inventar/biler 2,6% 3,0% 1,9% 1,8% 18.2 Afskrivning på bygninger 0,9% 1,0% 0,9% 4,9% 19. Resultat før skat 0,8% -1,9% 4,9% -5,0% 20. Værdi af egen arbejdskraft 1,6% 2,5% 0,3% 3,6% 21. Resultat før skat og egen arbejdskraft 2,4% 0,6% 5,2% -1,4% Kilde: HORESTA Note: Tal for kategori 3 er foreløbige

17 Badehoteller Nøgletal Alle Ingen stjerner 3 stjerner Kategori 3 Gennemsnitlig omsætning pr. hotel i kr Gennemsnitligt værelsesantal pr. hotel Antal åbningsdage pr. år Gennemsnitlig værelsesbelægning 38,2% 41,0% 36,5% 37,1% Gennemsnitlig opnået værelsespris i kr REVPAR i kr. - Værelsesomsætning pr. værelse til rådighed TREVPAR i kr. - Totalomsætning pr. værelse til rådighed GOPPAR i kr. - Resultat før husleje mv. pr. værelse til rådighed Totalomsætning pr. værelse i kr Totalomsætning pr. fuldtidsansat i kr Totalomsætning pr. fuldtidsbeskæftiget i kr Antal fuldtidsbeskæftigede pr. værelse 0,40 0,66 0,24 0,31 Løn, gager, indehaverløn ekskl. rengøring og opvask 37,5% 39,9% 33,9% 34,9% Omkostning til rengøring og opvask i alt 8,3% 7,9% 9,0% 8,0% Rengøringsudgift pr. solgt værelse i kr. 90,9 112,7 76,1 76,6 Linnedudgift pr. solgt værelse i kr. 29,7 39,0 23,3 23,6 Linnedudgift pr. solgt seng i kr. 16,2 22,4 12,4 15,5 Kilde: HORESTA Note: Tal for kategori 3 er foreløbige

18 Bilag 2 Guide til nøgletalsanalysen Hvordan læses analysen? Deltagernes regnskaber er opdelt efter et bidragsprincip. Det betyder, at der findes en andel for, hvor meget det enkelte forretningsområde bidrager med før fællesomkostninger bliver afholdt. Der findes to forretningsområder i analysen: hotel og restaurantdrift. Omkostninger, der er relateret direkte til de enkelte forretningsområder, er derfor anført i procent af omsætningen for forretningsområdet, mens fællesomkostningerne er anført i procent af den samlede omsætning. Alle beløb er opgjort ekskl. moms. De efterfølgende sider indeholder forklaringer og definitioner på de enkelte poster inden for de to forretningsområder hoteldrift og restaurantdrift. Strukturen i HORESTAs Normtalsanalyse Hotelomsætning ( ) Vareforbrug, hotel (2.0) Direkte omkostninger ( ) Bidrag (5.) Restaurantomsætning ( ) Vareforbrug, restaurant (7.0) Direkte omkostninger ( ) Bidrag (10.) Fællesomkostninger ( ) Husleje m.v. ( )

19 Hoteldrift 01.1 Væ relsessalg Angiver indtægter ved salg af værelser/lejligheder ekskl. moms og morgenmad i procent af hotelomsætningen Lokaleleje Angiver indtægter fra udlejning af lokaler til møde-, kursus- og konferenceaktivitet i procent af hotelomsætningen Leje af udstyr Angiver indtægter fra særskilt udlejning af teknisk udstyr til møder, såsom projektorer, mikrofoner o. lign. i procent af hotelomsætningen Omsætning vedr. spa, wellness og aktiviteter Angiver indtægter fra udbudte aktiviteter som fx fitness, spa, wellness, teambuilding samt adgangsbilletter til attraktioner mv. i procent af hotelomsætningen Øvrige indtægter, hotel For hoteldelen angiver normtallet indtægter fra serviceydelser direkte afledt af værelsessalget fx kiosksalg i receptionen, vask og rens for gæster, telefon, internet, pay-tv, uindløste gavekort (for hoteller) og minibar i procent af hotelomsætningen. Særligt for garnihoteller (kategori 2 og 6) gælder, at tallet desuden indeholder indtægter fra morgenmad. 02. Vareforbrug, hotel Angiver omkostninger til gæsteartikler, såsom sæbe, shampoo, minibar, frugtkurve m.v. samt vareforbrug ved kiosksalg i receptionen i procent af hotelomsætningen. For garnihoteller indeholder posten desuden råvareomkostninger til morgenmad. 03. Bruttoresultat, hotel Udgør hotellets bruttofortjeneste, når hotellets vareforbrug er trukket fra den samlede hotelomsætning. Bruttoresultatet på garnihoteller og hoteller med restaurant kan ikke sammenlignes, idet vareforbrug til morgenmad for garnihotellernes vedkommende er indregnet under hotellets vareforbrug. 04. Direkte omkostninger, hotel Udgør de direkte produktionsomkostninger ved at levere en hotelydelse, fx løn til reception, booking, konference, rengøring samt udgifter til linned, kommissioner m.m. i procent af hotelomsætningen Løn, pension og feriepenge ekskl. rengøring Angiver lønninger til receptionister, booking- og konferencemedarbejdere, natportierer, personale i spa og fitnesscenter m.v. inkl. pension, ATP og feriepenge i procent af hotelomsætningen Udgift til rengøringsselskab Virksomheden har mulighed for at udføre rengøringen af værelser og mødefaciliteter selv eller udlicitere opgaven til et eksternt rengøringsselskab. Dette normtal angiver hotellets udgift til eventuelt rengøringsselskab for rengøring af værelser, mødelokaler og fællesarealer i procent af hotelomsætningen Løn, pension og feriepenge til rengøring Angiver omkostninger til løn, pension, ATP og feriepenge til eventuelt eget rengøringspersonale for rengøring af værelser, mødefaciliteter og fællesarealer i procent af hotelomsætningen Linnedudgift Udgør udgift til vask/leje af linned vedr. værelser og mødefaciliteter i procent af hotelomsætningen Omkostninger vedr. spa, wellness og aktiviteter Dækker over omkostninger relateret til hotellets udbud af aktiviteter fx vareforbrug, køb af billetter til nærliggende attraktioner m.v. i procent af hotelomsætningen og modsvarer omsætningen i post Kommissioner Indeholder udgifter til kommissioner og provisioner ved salg af hotel- og konferenceophold til kæder, markedsføringssamarbejder, rejsebureauer og andre tredjeparts distributionskanaler, fx Booking.com og Hotels.com Øvrige direkte omkostninger, hotel Indeholder værelsestelefon- og internetudgifter og omkostninger vedr. farming, tv, herunder licens, gæstevask/-rens og leje af udstyr samt småanskaffelser til hotelværelserne og mødefaciliteterne m.v. i procent af hotelomsætningen.

20 Restaurantdrift 06.1 Salg af drikkevarer Angiver omsætning fra salg af drikkevarer i restaurant, bar samt til møder, kurser og private selskaber mv. i procent af restaurantomsætningen Salg af madvarer Angiver omsætning fra salg af madvarer i restaurant inkl. morgenmad, mad ud af huset samt til møder, kurser og private selskaber mv. i procent af restaurantomsætningen Entreindtæ gter Angiver omsætning fra entré og salg af billetter i procent af restaurantomsætningen Øvrige indtægter, restaurant For restaurantdelen angiver normtallet indtægter fra tobak, garderobe, transport, uindløste gavekort (for restauranter) og diverse andre indtægter, der ikke er omfattet af betegnelsen mad- eller drikkevarer samt entreindtægter i procent af restaurantomsætningen. 07. Vareforbrug, restaurant Angiver omkostninger til råvareindkøb i forbindelse med salg af mad- og drikkevarer i procent af restaurantomsætningen. Eventuelle leverandørrabatter, eget vareforbrug samt vareforbrug til personalemad er fratrukket vareforbruget. 08. Bruttoresultat, restaurant Er restaurantens fortjeneste, når omkostningerne til råvarer er fratrukket restaurantomsætningen. Anvendes som et vigtigt nøgletal til vurdering af restaurantens evne til at udnytte råvarer, tilrettelægge indkøb og lagerstyring samt optimere prissætningen. 09. Direkte omkostninger, restaurant Udgør de direkte produktionsomkostninger ved at levere en restaurantydelse, fx løn til køkkenog serveringspersonale, rengøring samt udgifter til duge, servietter, blomster m.v. i procent af restaurantomsætningen Løn, pension og feriepenge ekskl. rengøring Angiver lønninger til kokke, smørrebrødsjomfruer, tjenere og andet køkken- og serveringspersonale inkl. pension, ATP og feriepenge i procent af restaurantomsætningen Udgift til rengøringsselskab Virksomheden har mulighed for at udføre rengøring og opvask selv eller udlicitere opgaven til et eksternt rengøringsselskab. Dette normtal angiver udgiften til et eventuelt rengøringsselskab for opvask samt rengøring af restaurantarealer i procent af restaurantomsætningen Løn, pension og feriepenge til rengøring Angiver omkostninger til løn, pension, ATP og feriepenge til eventuelt eget rengøringspersonale for opvask og rengøring i restauranten i procent af restaurantomsætningen Duge, servietter m.v. Udgør udgift til vask/leje af linned i restauranten i procent af restaurantomsætningen Emballage og transport vedr. mad ud af huset Dækker over transport og emballage i forbindelse med levering af mad ud af huset i form af catering, diner transportable og take-away i procent af restaurantomsætningen Øvrige direkte omkostninger, restaurant Indeholder omkostninger til musikere, blomster, leje af udstyr, papirduge og -servietter, menukort samt udskiftning af service og mindre køkkeninventar m.m. i procent af restaurantomsætningen. Fællesomkostninger 13.1 Gager, løn inkl. feriepenge og pension til administration Angiver alle lønninger og gager inkl. pension, ATP og feriepenge til internt personale, der er beskæftiget med fælles administrative opgaver for hotel- og restaurantdriften, herunder direktør, bogholdere, sælgere, bestyrelse, HR medarbejdere, viceværter mv. i procent af den samlede virksomhedsomsætning Øvrige personaleomkostninger Indeholder omkostninger såsom personaleforsikring, kurser, personalebeklædning, barselsfond, finansieringsbidrag (FIB), erhvervssygdomsforsikring (AES), bedriftssundhedstjenesten (BST) og øvrige personaleomkostninger i procent af den samlede virksomhedsomsætning.

Kalkulationer i servicebranchen

Kalkulationer i servicebranchen KAPITEL 4 Kalkulationer i servicebranchen Fordelingskalkulation Bidragskalkulation Krav til nettofortjeneste Variable omkostninger Salgspris Krav til dækningsbidrag Andel af de faste omkostninger Variable

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Fysioterapien

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Viby - Sjælland Fysioterapi

Viby - Sjælland Fysioterapi Viby - Sjælland Fysioterapi Viby Sjælland Toftehøjvej 20 4130 Viby Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Viby Fysioterapi

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

- 3 U' Adresse: S d v d w ^ \ JU 'fif VØC* H*! Post nr./by: ^CHg. Hlt~t, t w^_>~ JtCt raalc^ FAA1<

- 3 U' Adresse: S d v d w ^ \ JU 'fif VØC* H*! Post nr./by: ^CHg. Hlt~t, t w^_>~ JtCt raalc^ FAA1< - 3 U' f )( J J FAA1< i\«l_#iwiiwtupje Offentligt Udbud af Korinth Kro, Revenfowsvej 10, 5600 Faaborg Undertegnede Adresse: S d v d w ^ \ JU 'fif VØC* H*! Post nr./by: ^CHg. Hlt~t, t w^_>~ JtCt raalc^

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning BLAABJERG BIOGAS A.M.B.A CVR nr. 15 47 63 97 Specifikationer til årsrapporten for 2014 (24. regnskabsår) Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

3. Omkostninger. Opgave 3.1. Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste

3. Omkostninger. Opgave 3.1. Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste 3. Omkostninger Opgave 3.1 Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste omkostninger. Omkostning Husleje Råvarer til et måltid Rengøring

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2013/14 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2013/14 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2013/14 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2014 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG) 1 LEDELSESERKLÆRING Opgørelsen af den skattepligtige indkomst

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2014/15 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 LEDELSESERKLÆRING 1 Vi har gennemgået og godkendt specifikationer til årsrapporten 2014/15 og opgørelse

Læs mere

Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006

Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006 Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006 OMSÆTNING Lejeindtægter mv. Basisleje 57.000 Leje 1 5.844.000 Leje 2 1.018.000 I alt 6.919.000 0 Kontingenter Begyndere 100 3.000 300.000

Læs mere

VESTVOLDEN DETAILBUDGET STATUS -2013-13 STATUS pr 1.maj 2013

VESTVOLDEN DETAILBUDGET STATUS -2013-13 STATUS pr 1.maj 2013 STATUS pr 1.maj 2013 Note 1 Salg af billetter 140.000,00 270.000,00 25.000,00 295.000,00 2 Salg af forestillinger 471.140,00 631.780,00 0,00 631.780,00 3 Andre aktiviteter 0,00 0,00 0,00 0,00 3a Øvrige

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K ÅRSREGNSKAB 2004 Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET Indholdsfortegnelse Ledelsens erklæring... 2 Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor... 3 Budgetbemærkninger... 4-5 Resultatbudget... 6 Noter til budgettet...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET SKATTEMÆSSIGE OPGØRELSER 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsens godkendelse... 3 Revisors

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016 Tandlægernes Tryghedsordninger Budget 2015 og 2016 Budget for 2015 og 2016 1.000 kr. Noter Regnskab 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 Resultat Bidrag fra omsætning med Sygesikringen 1 33.483 37.778

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe. CVR nr. 14278184

ÅRSRAPPORT 2012. Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe. CVR nr. 14278184 ÅRSRAPPORT 2012 Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe CVR nr. 14278184 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger Side 3 Ledelsespåtegning Side 4 Den uafhængige revisors påtegning Side 5 Anvendt

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Budget for Botilbudet Norden 2014

Budget for Botilbudet Norden 2014 Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere