Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører."

Transkript

1 Rapport Proceskontrol Hjælp til justering af maskiner 30. januar 2012 Proj.nr MAHD/THAN/HNH Torben Hansen og Marchen Hviid Baggrund Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører. En forundersøgelse viste, at eftersyn og justering af slagtegangsmaskiner på den rene slagtegang, herunder fedtendeløsning og organudtagning gav en markant reduktion i gødningsforureningen. Virkningen aftog dog over tid, og derfor blev det anbefalet at udvikle og implementere faste rutiner for overvågning af gødningsniveauet, så der hurtigt kunne foretages en justering af maskinerne. Formål Udvikle et IT-system, som via SMS-beskeder informerer slagtemestre og de blå medarbejdere om, hvor meget forurening der bliver registreret netop nu, og hvor der skal gribes ind hvis nødvendigt. Gennemførelse Et alarmsystem for gødningsforurening blev udviklet i samarbejde med et af branchens slagterier. Veterinærerne på linjen registrerede gødningsforureningen direkte i det veterinære datasystem, og hvert 10. minut blev genereret en opgørelse, som blev benyttet til evt. alarmering. Resultater Ud fra gødningsregistreringer (kode 930) sendes SMS til mester/båndløber med angivelse af linjenummer og det samlede antal gødningsforureninger, samt hvor gødningsforureningen forekommer: Rød alarm Mindst 5 gødningsregistreringer i en 10 minutters periode. Gul alarm Mindst 2 gødningsregistreringer i 3 på hinanden følgende 10 min. perioder En test gennemført over et år viste, at konsekvent anvendelse af SMS-systemet med både rød og gul alarm reducerede den daglige forekomst af forurenede slagtekroppe med ca. 1 procentpoint. SMS-alarmeringens største effekt var, at der hurtigt blev reageret på problemer med fedtendebor, organudtager og operatørfejl. SMS-alarmeringens effekt er først og fremmest betinget af interessen for at benytte muligheden for at reagere hurtigt. 1

2 Baggrund Test af alarmsystem til reduktion af gødningsforurening En undersøgelse vedrørende korrekt betjening af automatiske udstyr viste, at to eftersyn og justeringer af slagtegangsmaskiner på den rene slagtegang, herunder fedtendeløsning og organudtagning, gav en markant og meget direkte positiv effekt, som dog aftog over tid. En eventuel effekt af efteruddannelsesforløb af operatører på fedtendebor og opbrystning samt organudtagning kunne ikke observeres, men dette kan skyldes manglende vedligehold af udstyret. Formål Indførelse af faste procedurer for optimering af drift af automatisk udstyr herunder alarmering ved ændringer i gødningsniveau via SMS blev undersøgt i dette projekt. Gennemførelse I samarbejde med en af branchens virksomheder blev udviklet et alarmsystem med SMS, som blev implementeret december 2010, fokusområdet var fedtendeløseren. Gødningsforurening på bagpart skyldes hovedsagelig fedtendebor, mens gødningsforurening på forpart er enten en operatørfejl eller organudtager. System-layout gødningsforurening via SMS-besked Registrering af gødning Slagtekroppe med gødningsforurening (kode 930 og 938) indtastes af båndkontrollen Registrering af gødning Opgørelse af gødningsregistrering Hvert 10. minut opgøres på baggrund af gødningsregistreringer i det veterinære datasystem: - Antal kroppe med gødningsregistrering (T) - Antal uden markering af gødningsforureningens placering (U) - Antal gødningsregistreringer på forpart (F) - Antal gødningsregistreringer på bagpart (B) - Antal registreringer på hoved (H) Ved markering på både venstre og højre forpart eller bagpart tæller registreringen som to fund i kategori F eller B Opgørelse af gødningsregistrering hvert 10. minut SMS-besked ved for højt gødningsniveau Når et fastlagt niveau for antal kroppe med gødningsregistreringer (T) overskrides sendes en SMS-besked om for højt gødningsniveau til mester/mestersvend. Alarmen kan også tilgå personer, der har ansvar for indstilling af udstyr som fedtendebor eller organudtager. SMS-besked ved for højt gødningsniveau Rød alarm: Mindst 5 registreringer i en 10 minutters periode. Gul alarm: Mindst 2 registreringer i hver af 3 på hinanden følgende 10 minutters periode og ingen rød alarm 2

3 Rød alarm eksempel Linje 1 (L) I alt 6 kroppe med gødningsregistreringer(t), heraf: - 1 uden angivelse af placering på slagtekroppen (U) - 1 markeret på forpart (F) - 4 markeret på bagpart (B) - 0 markeret på hovedet (H) Eksemplet viser, at der kun er markeret gødningsforurening et sted på kroppen, da summen af specifikke registreringer er lig med antal kroppe med gødningsregistrering Rød alarm: L1,T6 U1,F1,B4,H0 Gul alarm eksempel Mindst 2 gødningsregistreringer i hver af tre på hinanden følgende 10 minutters periode og ingen rød alarm i perioden: Linje 1 (L) I alt 7 kroppe med gødningsregistreringer (T), heraf: - 0 uden angivelse af placering på slagtekroppen (U) - 6 markeret på forpart (F) - 2 markeret på bagpart (B) - 0 markeret på hovedet (H) Eksemplet viser, at der er markeret gødningsforurening flere steder på kroppen, da summen af specifikke gødningsregistreringer er større end antal kroppe med gødningsregistreringer Gul alarm: L1,T7,U0,F6,B2,H0 Valg af parametre ved opstart Slagteriet definerer parametre for alarm ved bestilling af SMSalarmeringssystem - Antal registreringer for rød alarm - Antal registreringer for gul alarm - Antal 10 minutters perioder i gul alarm - Telefoner der skal tilkobles alarmeringen Ændringer af parametre under drift Slagteriet kan løbende selv ændre parametre Rød alarm: Indtast antal Gul alarm: Indtast antal Perioder: Indtast antal Telefonnummer: Marker til-/frakoblet gul og/eller rød alarm 3

4 Registreringer før og efter SMS-alarm Gødningsforurening på to slagtelinjer før og efter indførelse af SMS-alarm viste et relativt fald på 25 % eller ca. 30 slagtekroppe pr. dag. Registrerede kroppe med gødningsforurening sendes til efterkontrol. Gødningsforurening fjernes enten ved dampsugning af det forurenede område eller ved fraskæring af det forurenede område. Fraskåret del af kroppen skal registreres af hensyn til afregningen. Større fraskær vejes, mens mindre fraskær typisk registreres med standardværdier. Et relativt fald på 25 % færre gødningsforurenede slagtekroppe vil betyde, at der ved et dagligt slagtetal på ca svin opnås ca. 12 kg mindre fraskær under forudsætning, at der ikke anvendes dampsugning til fjernelse af forureningen. Figur 1. Gødningsniveau før og efter indførelse af SMS-alarmer. Sættes gødningsniveauet før indførelse af SMS-alarm til 100 for hver af de to linjer, vil indførelse af alarm betyde, at niveauet falder til 70 for linje x, men kun til 80 for linje y, svarende til et relativt fald på 25 %, eller omkring 30 slagtekroppe pr. dag. Afledte effekter af reduktion i gødningsforurening En hurtigere reaktion på øget gødningsforurening og udbedring af eventuelle problemer med det automatiske udstyr betyder: - Der opnås mindre belastning på efterkontrollen. 30 færre forurenede slagtekroppe pr. dag er dog ikke tilstrækkeligt til at give mandskabsbesparelse. - Efterkontrollen bliver ikke fyldt op og dermed reduceres risikoen for, at slagtelinjen må stoppe kortvarig. Antal daglige slagtninger i perioden september 2010 frem til SMS-alarmeringens etablering primo december 2010 udviser dog ikke tegn på, at der har været færre daglige slagtninger end i perioden efter alarmeringens etablering. 4

5 - Der kommer færre overskridelser af reaktionsgrænsen i egenkontrolprogrammet, hvor alarmen kommer med ca. to timers forsinkelse. Færre overskridelser af reaktionsgrænsen betyder, at der ikke skal iværksættes kontrol af slagtekroppe i kølerum. Faldet i færre kontroller vurderes ikke til at give mandskabsbesparelse, da det inden SMS-alarmeringens etablering ikke udgjorde en større belastning i dagligdagen (antal kontroller). - Færre stop på slagtelinjen som følge af problemer med fedtendebor/automatisk udstyr. Antal daglige slagtninger er som nævnt på samme niveau før og efter SMS-alarmeringens etablering. SMS-alarmeringens største effekt er, at der hurtigt kan reageres på problemer med fedtendebor, organudtager og operatørfejl. Effekten er først og fremmest betinget af interessen for at benytte muligheden for at reagere hurtigt i dagligdagen. 5

Metanemission fra danske biogasanlæg

Metanemission fra danske biogasanlæg Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase 12/08/14 Iværksætterlån Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Kapitel 12 Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Magnetfeltet ved højspændingsluftledninger ligger typisk i området fra nogle få µt op til maksimalt ca. 10 µt. I nedenstående figur er vist nogle eksempler

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version 1 INDLEDNING OG FORMÅL Hillerød Kommune har besluttet at iværksætte en analyse af ældreområdet. Analysen skal føre til konkrete, realiserbare forslag

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere