NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport"

Transkript

1 NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012

2 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, Publikatinen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emnerd: Højt specialiseret behandling, Nrdisk Ministeråd, knference Sprg: Dansk Kategri: Faglig rådgivning Versin: 1.0 Versinsdat: 24. januar 2012 Frmat: pdf Elektrnisk ISBN: Udgivet af Sundhedsstyrelsen, januar / 14 Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt

3 Indhld 1 Indledning 4 2 Knferencens temaer De nrdiske landes højt specialiserede behandling med fkus på natinale frudsætninger g erfaringer Erfaringer g visiner fr nrdisk samarbejde Knkrete frslag til initiativer Patientrelateret samarbejde g lægefaglig rådgivning Kvalitetsregistre/-databaser Kliniske retningslinjer Kmpetenceudvikling 9 3 Knklusin 11 4 Ekspertgruppens kmmentarer 12 5 Knferencedeltagere 13 6 Arbejdsgruppens medlemmer 13 7 Bilag 14 Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt 3 / 14

4 Indledning Nrdisk Ministerråd fr Scial- g Helseplitik drøftede i 2010, hvrdan et frtsat nrdisk samarbejde eventuelt kunne indgå i den stigende centralisering g specialisering, der finder sted i de nrdiske landes sundhedsvæsner i disse år. Disse drøftelser resulterede i, at man bad den nrdiske Embedsmandskmité fr Scial- g Helseplitik m at rientere rådet m, hvrdan et samarbejde inden fr højt specialiserede behandlinger kunne finde sted. Der blev på den baggrund i ktber 2010 nedsat en ekspertgruppe med repræsentatin fra de nrdiske landes sundhedsmyndigheder. Frmålet med at fremme det nrdiske samarbejde på dette mråde er verrdnet set at frbedre patientbehandlingen på relevante mråder g udnytte de tilgængelige ressurcer på den mest effektive måde. De nrdiske lande har en række væsentlige karakteristika, sm gør samarbejde på dette mråde plagt: Sundhedsvæsner sm gennemgår en væsentlig centralisering i disse år Sprglige g kulturelle ligheder Sygdmsmønstre g klinisk praksis, der ligner hinanden Små ppulatiner Ekspertgruppens pgave er bl.a. at beskrive frmål, rammer, muligheder, vanskeligheder g væsentlige prblemstillinger ved at arbejde sammen på tværs af landegrænser. Gruppen skal endvidere definere mulige fælles krav g kriterier til hensigtsmæssige placeringer af højt specialiserede behandlinger i nrdiske samarbejdsrelatiner. Ekspertgruppens pgave afsluttes med udgangen af Ekspertgruppen har bl.a. franlediget, at der blev udarbejdet en rapprt m de højtspecialiserede funktiner i de nrdiske lande 2. Rapprten havde til frmål at beskrive ligheder g frskelle i den måde, hvrpå de nrdiske landes respektive sundhedsvæsner har indrettet sig i frhld til de højtspecialiserede funktiner. Rapprten skulle desuden indehlde en sammenligning af landenes lvgivning i frhld til myndighedernes rller, behandling samt patientrettigheder i nødvendigt mfang. Endvidere skulle rapprten beskrive, hvilke behandlinger de enkelte lande definerer sm så højt specialiserede, at disse ikke skal tilbydes på alle regins- eller universitetssygehuse, herunder hvr mange patienter, det drejer sig m, g hvrdan behandlingerne finansieres. Der ønskedes desuden en beskrivelse af de enkelte landes initiativer g planer, hvad angår mnitrering g kvalitetsudvikling i frhld til de højt specialiserede behandlinger. Ekspertgruppen besluttede desuden at hlde en knference med deltagelse af repræsentanter fr beslutningstagere g kliniske miljøer i de enkelte nrdiske lande. Frmålet var at generere knkrete frslag til, hvrdan det nrdiske sam- 1 Revideret mandat fr nrdisk ekspertgruppe m rganisering af højt specialiseret behandling i sundhedsvæsnet, 1. juni Det er efterfølgende besluttet at frtsætte gruppens arbejde i Høyspesialiserte sygehustjenester I Nrden. Lvgrunnlag, rganisering, finansiering g mfang af sykehustjenester sm ikke tilbys på alle regin- g universitetssykehus I de nrdiske landene Danmark, Finland, Nrge g Sverige. SINTEF Teknlgi g samfunn, / 14 Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt

5 arbejde kan fremmes inden fr højt specialiserede funktiner, hvilke hindringer der eksisterer, g hvrdan disse hindringer kan tackles. I denne rapprt beskrives de væsentligste knklusiner af gruppens hidtidige arbejde med særligt fkus på den mtalte knference. Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt 5 / 14

6 1 Knferencens temaer Knferencen var delt p i tre sektiner: 1.1 De nrdiske landes højt specialiserede behandling med fkus på natinale frudsætninger g erfaringer Indlæg fra Danmark, Sverige, Nrge g Finland. De fire indlæg demnstrerede, at der hersker enighed m, at væsentlige indikatrer fr, hvrnår der er tale m højt specialiseret behandling er, at det handler m sygdms- g behandlingsmråder med små patientgrupper, særligt høje krav m specialviden g/eller ressurcekrævende udstyr. Der er på grund af særlige natinale frhld, bl.a. gegrafiske afstande, frskel på, hvilke krav man stiller til patientppulatinernes størrelser, når man frdeler de højt specialiserede behandlinger på landets sygehuse. Der er gså natinale frskelle i frhld til antallet af behandlinger, der får prædikatet højt specialiseret behandling. Der er dg verrdnet enighed m, at man indtil videre må anvende det princip, der hedder øvelse gør mester, altså at man bliver bedre til at behandle en sygdm j ftere, man gør det. Centralisering af de højt specialiserede behandlinger er derfr generelt udbredt i de nrdiske lande. Der tegner sig derfr et billede af nrdiske sundhedsvæsner, hvr der både er ligheder g frskelle i principperne fr højt specialiseret behandling, men hvr man gså deler mange visiner i frhld til frbedringen af patientbehandling, sundhedsvidenskabelig frskning mv. 1.2 Erfaringer g visiner fr nrdisk samarbejde Indlæg fra Danmark, Nrge, Sverige g Island. Det er rimeligt at antage, at centralisering har størst effekt på sygdms- g behandlingsmråder med små patientppulatiner g høj mrtalitet. Fr visse sygdmme gælder det, at patientppulatinerne bliver fr små, selv når man har centraliseret på natinalt plan, g her er nrdisk samarbejde ideelt. Samfundet stiller i stigende grad høje krav til sundhedsvæsnets ydelser i frhld til evidensbaseret patientbehandling. Samtidig spiller mkstningseffektiv behandling en stadigt større rlle i planlægningen af sundhedsvæsnets tilbud. Dette frhld peger gså i retning af nrdisk samarbejde, sm kan bidrage til at sikre en gd udnyttelse af de tilgængelige øknmiske, frsknings- g uddannelsesmæssige ressurcer m.fl. Sveinn Magnussn fremhævede, at Island på grund af landets størrelse har mange års erfaring med, at læger uddannes i udlandet. Det har betydet, at islandske læger har et meget slidt netværk af udenlandske klleger, sm de kan trække på i deres arbejde i det islandske sundhedsvæsen. Disse erfaringer med de langsigtede frdele ved uddannelse uden fr eget land kan med frdel verføres til de øvrige nrdiske lande. Island har bl.a. en samarbejdsaftale med Sahlgrenska Universitetssjukhuset vedrørende transplantatiner, ligesm man samarbejder med Drnning Ingrids Hspital i Nuuk, Grønland m visse behandlinger. Bernward Zeller (Nrge) rienterede bl.a. m erfaringer fra cancerbehandling fr børn, hvr nrdisk samarbejde m fælles behandlingsprtkller samt fælles kurser fr læger samlet har bevirket, at man har fået dkumenteret g ensartet 6 / 14 Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt

7 gde behandlingsresultater i de lande, der deltager i samarbejdet. Kun 0,7 % af alle cancertilfælde rammer børn under 15 år, g disse tilfælde er spredt på mange frskellige cancerdiagnser. De små patientppulatiner gjrde, at man tidligt så nødvendigheden af et samarbejde m både behandling g frskning. Samarbejdet blev indledt g er frtsat drevet af ildsjæle. Det har bl.a. ført til dannelsen af Nrdisk Frening fr Pediatrisk Hematlgi g Onklgi (NOPHO) i 1981, g man har haft patientregistre på leukæmi-mrådet siden Man har lagt væk på, at alle lande har været repræsenteret i frskellige arbejdsgrupper. Dette brede nrdiske samarbejde m behandling g frskning inden fr børnecancermrådet er ganske unikt på verdensplan g har bl.a. ført til publikatiner i anerkendte internatinale tidsskrifter. Ola Hjalmarsn (Sverige) satte nrdisk samarbejde m højt specialiserede behandling i sammenhæng med samfundets stigende krav til sundhedsvæsnets ydelser i frhld til høj kvalitet, mkstningseffektivitet, uddannelse g frskning. Den freliggende viden peger på, at centralisering har størst effekt ved ikke-hyppige lidelser med høj mrtalitet, g nrdisk samarbejde på de højt specialiserede behandlinger er derfr sm udgangspunkt velbegrundet. Ola Hjalmarsn understregede, at det på den baggrund bl.a. drejer sig m at identificere de behandlinger, der i størst mfang vil nyde gavn af centralisering i et nrdisk samarbejde, g at man i hvert tilfælde skal afveje frdele g ulemper. Denne pgave varetages bedst ved inddragelse af de relevante fagpersner samt patienterne, g der bør laves knkrete samarbejdsaftaler. Nrdisk samarbejde på de højt specialiserede behandlinger åbner muligheder fr, at et land kan tilbyde sine brgere en bedre behandling, end man selv har til rådighed. Der kan etableres nrdiske behandlingscentre fr de lidelser, sm ikke er så hyppige, at det fagligt kan frsvares, at man etablerer dem natinalt. Der kan således høstes gevinster, hvad angår såvel behandlingskvalitet g frskning sm udnyttelse af meget dyrt eller specialiseret udstyr m.fl. Denne pinte blev understøttet af J. Michael Hasenkam (Danmark), der fremhævede de danske erfaringer med inddragelse af de lægefaglige miljøer i planlægningen af de højt specialiserede behandlinger i Danmark. Dette har medvirket til at skabe en større grad af faglig enighed g ejerskab af de beslutninger, der bliver truffet, hvilket bidrager væsentligt til en bedre implementering af beslutningerne. Ét dansk eksempel på vellykket nrdisk samarbejde er bl.a. behandling af krniske lunge-emblier, hvr svenske patienter kmmer til Aarhus fr at blive pereret. Et andet eksempel er behandling af tarm-anmalier på børn (Odense Universitetshspital), hvr der findes et dansk-finsk samarbejde, sm er initieret lkalt af verlæger med særlig interesse fr mrådet. Fr begge typer af samarbejdsrelatiner gælder det, at de med frdel kunne udbredes til flere hspitalsafdelinger g flere patienter. J. Michael Hasenkam understregede, at det i en prces, hvr man samler visse behandlinger, er væsentligt, at man bevarer muligheden fr at udvikle faglige kmpetencer decentralt, sådan at man frtsat sikrer bred faglig udvikling på landsplan. De fire indlæg pegede samlet på følgende helt centrale frudsætninger fr, at nrdisk samarbejde på det højt specialiserede mråde kan drives fremad med succes: At samarbejdsrelatinerne g prjekterne er initieret g drevet af fagpersner, altså såkaldt prfessinsdrevne initiativer. Dette sikrer, at der er tale m fagligt relevante prjekter, sm løser knkrete g aktuelle (eksisterende såvel sm frudsete) prblemer i den højt specialiserede behandling. At man vælger at støtte allerede eksisterende samarbejdsrelatiner g prjekter, hvad end disse er gdt i gang eller de endnu er i deres begyndelse jf. første bullet. Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt 7 / 14

8 At man tilskynder til nye prfessinsdrevne initiativer ved at hjælp af mulighed fr at søge midler til disse ét centralt sted i Nrdisk Ministerråds regi. At Nrdisk Ministerråd betjener sig af lægefaglig rådgivning, når der skal bevilges midler til fællesnrdiske prjekter. Dette vil bidrage til at sikre den faglige relevans. At man iværksætter initiativer, der kan udbrede kendskabet til allerede eksisterende samarbejder g prjekter, sådan at flere patienter kan få gavn af dem. Der findes i dag ikke systematiske metder til udbredelse af kendskabet til igangværende prjekter. 1.3 Knkrete frslag til initiativer På baggrund af deltagernes tilbagemeldinger blev der nedsat fire arbejdsgrupper sm arbejdede med frslag til knkrete initiativer, der kan drive nrdisk samarbejde inden fr højt specialiseret behandling fremad. Der blev peget på følgende verrdnede temaer g knkrete initiativer: Patientrelateret samarbejde g lægefaglig rådgivning Deltagerne var enige m, at der verrdnet er behv fr at igangsætte et arbejde med at udarbejde dynamiske lister ver diagnser g behandlinger, hvr der er behv fr nrdisk centralisering ud fra behandlings- g ressurcemæssige perspektiver. Der vil her i høj grad være tale m mråder med meget få patienter g/eller meget mkstningstung behandling. Arbejdsgruppen anbefalede på den baggrund, at et sådant arbejde udføres i en samarbejdsrelatin mellem de nrdiske lægevidenskabelige selskaber/rganisatiner. I første mgang kan dette ske i ad hc arbejdsgrupper dette igangsættes af de relevante nrdiske rganisatiner. Man fandt desuden, at det på længere sigt kan være en frdel med et egentlig fælles nrdisk lægevidenskabeligt selskab (en paraply-rganisatin). Det vil være en str frdel fr såvel patientbehandling sm frskning g uddannelse g Nrdisk Ministerråd vil kunne høste str gavn af at kunne søge lægefaglig rådgivning hs et sådant selskab. Et nrdisk selskab vil gså bidrage strukturelt i frhld til bl.a. fælles kliniske retningslinjer m.v Kvalitetsregistre/-databaser Der var enighed blandt deltagerne m, at der findes sygdmsmråder der er så små, at det ikke giver faglig mening at prethlde natinale registre. Dette anser man fr prblematisk, da man kan risikere at mangle data, sm kan sikre en frskningsbaseret behandling i tilstrækkeligt mfang. Arbejdsgruppen anbefalede, at de fælles nrdiske kvalitetsregistre skal indehlde både klassiske patientdata g PROM 3 -data. På den baggrund vil kvalitetsregi- 3 PROM = Patient Reprted Outcme Measurement. Patienternes plevelser af behandling g pleje sm kvalitetsmålestk. 8 / 14 Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt

9 strene kunne yde et væsentligt bidrag til at fremme sundhedsvidenskabelig frskning g til benchmarking af natinale behandlinger. Arbejdsgruppen anbefalede desuden, at man baserer samarbejdet på allerede eksisterende registre, sm på baggrund af nærmere undersøgelse kan udvides til at dække flere mråder, end det er tilfældet nu, eller bruges sm mdeller fr eventuelt nye registre. Det anbefales slutteligt, at man starter med 4-5 plagte sygdmsmråder sm erfaringsmæssigt lider under mangel på relevante kvalitetsdata Kliniske retningslinjer Arbejdsgruppen fkuserede igen på de små patientgrupper g meget specialiserede behandlinger g knkluderede, at det giver gd faglig mening at udarbejde fælles nrdiske kliniske retningslinjer fr ngle sygdmme/behandlinger. Sådanne retningslinjer skal pege på, hvilken behandling, der anbefales, ikke hvr behandlingen skal fregå. Der findes sygdmsmråder med så små ppulatiner eller så specialiserede behandlinger, at de kliniske retningslinjer på mråderne vil få et kvalitetsløft ved et nrdisk samarbejde. Deltagerne fandt, at de frhindringer, der i dag står i vejen fr et sådant samarbejde især er manglende tid (hs klinisk arbejdende læger), manglede rganisatriske g sekretariatsmæssige ressurcer g manglende frankring i plitiske rganer sådan at retningslinjerne får fficiel status. De samme frhindringer står i vejen fr den helt nødvendige vedligehldelse g pdatering af allerede eksisterende kliniske retningslinjer. Frdelene ved retningslinjerne er helt klare: Bedre frskning (kliniske retningslinjer skaber verblik ver eksisterende viden g behv fr ny viden) Bedre registre/databaser Bedre vilkår fr benchmarking Arbejdsgruppen freslår på den baggrund, at man starter med et prjekt med en tidsramme på 2-3 år g med maximalt 10 kliniske retningslinjer. Arbejdsgruppen knkluderede endvidere, at der sm udgangspunkt er behv fr at en sådan prces sanktineres både på de plitiske niveauer (frvaltninger, departementer mv.) g i Nrdisk Ministerråds regi. På den måde får retningslinjerne den nødvendige status g dermed impact Kmpetenceudvikling Deltagerne knstaterede, at nrdisk samarbejde inden fr kmpetenceudvikling allerede findes i et vist mfang, g man var enige m, at det med frdel kan udvikles yderligere inden fr både speciallægeuddannelse g efteruddannelse. De nrdiske samarbejder, der findes inden fr kmpetenceudvikling, pstår frdi fagpersnerne plever et knkret behv altså prfessinsdrevet udvikling - men manglende øknmiske ressurcer er en hindring fr, at flere fælles ud- Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt 9 / 14

10 dannelsesaktiviteter kan iværksættes g eksisterende aktiviteter kan udvides til at inkludere flere persner. Der er tale m fælles nrdiske kursusaktiviteter. Der kan gså være tale m hspitering, hvr læger gæster andre nrdiske hspitalsafdelinger i krtere eller længere tid g sætter sig ind i afdelingernes behandlingsmetder mv. Hspitering kan i et fælles nrdisk regi bidrage til, at evidensbaserede behandlinger g prcedurer hurtigere bliver udbredt fra et nrdisk land til et andet. Det kan endvidere dreje sig, at læger indgår i samarbejdsrelatiner, hvr de efter knkret aftale udfører patientbehandlinger i en hspitalsafdeling i et andet nrdisk land, frdi de har særlige kmpetencer på det pågældende mråde. I ngle tilfælde rejser læger sammen med patienter med særlige behandlingsbehv til en anden nrdisk hspitalsafdeling fr at gennemføre behandlingen der, frdi den mdtagende afdeling har særlige kmpetencer, sm både den tilrejsende læge g patient nyder gavn af. Både hspitering g behandlingssamarbejde giver således lægerne mulighed fr at lære nye behandlingsmetder på en ubureaukratisk måde midt i den kliniske hverdag. Hvad angår kursusaktiviteter, var deltagerne enige m, at kvaliteten af disse har str betydning fr patientbehandlingen. Kursusaktiviteterne skal være frskningsbaserede fr at sikre den bedst mulige kmpetenceudvikling hs sundhedsvæsnets fagpersnale. Når man samarbejder i nrdisk regi m både speciallægeuddannelse g efteruddannelse, hvr det er relevant, får man adgang til flere respekterede frskere, sm kan øge kvaliteten af kurserne. Hvis det gøres muligt at søge midler til kursusaktiviteter, vil man bidrage til at øge kvaliteten af kmpetenceudviklingen g dermed gså patientbehandlingen. Arbejdsgruppen anbefalede således, at man gør det muligt at søge midler til systematiserede hspiteringsprgrammer. Dette vil bidrage til at udbrede nye behandlinger g prcedurer hurtigere på nrdisk plan. 10 / 14 Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt

11 2 Knklusin Knferencen m nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling den 26.ktber 2011 i København afdækkede, at der allerede nu findes eksempler på succesrige nrdiske samarbejdsrelatiner, sm kan fungere sm inspiratinskilder i frhld til fremtidige prjekter. Det er således en kendsgerning, at nrdisk samarbejde inden fr højt specialiserede behandlinger er til gavn fr de nrdiske patienter, g knferencen gjrde gså klart, at der er et strt uudnyttet udviklingsptentiale på flere definerede mråder, herunder kmpetenceudvikling, kvalitetsregistre, kliniske retningslinjer m.fl. Rapprten indehlder klare anbefalinger til, hvrdan man i regi af Nrdisk Ministerråd fr Scial- g Helseplitik kan bidrage til at understøtte udviklingen inden fr disse mråder. Der er i alle tilfælde tale m initiativer, der kan igangsættes umiddelbart Med knference m nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling er der taget et vigtigt skridt i retning af at pege på mråder, der kan knslidere eksisterende samarbejdsrelatiner g bane vejen fr nye fælles nrdiske prjekter fr systematisk at få gavn af den viden g de ressurcer, der findes i de nrdiske lande på de højt specialiserede mråder. Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt 11 / 14

12 3 Ekspertgruppens kmmentarer Ekspertgruppen finder, at knferencen frløb meget psitivt, g at der var str tilslutning i den indbudte kreds af interessenter til at frtsætte arbejdet md at knkretisere mråder fr tættere nrdisk samarbejde. Det er ekspertgruppens pfattelse, at knferencen udgjrde et væsentligt skridt på vejen md at afdække mulige samarbejdsmråder, men at der stadig udestår et ikke ubetydeligt arbejde med dels at afdække grundlaget fr et tættere samarbejde, dels at identificere mråder, hvr et tættere samarbejde vil være frbundet med kmparative frdele. Det er ekspertgruppens anbefaling på baggrund af knferencen, at gruppen videreføres i / 14 Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt

13 4 Knferencedeltagere Knferencens deltagere var dels repræsentanter fra de nrdiske sundhedsmyndigheder samt inviterede plægshldere alle med særlig viden på mrådet: Sverige Jnas Anderssn, Rikssjukvårdsnämnden Ingrid Lennerwald, Rikssjukvårdsnämnden Ola Hjalmarsn, Svenska Läkaresällskapet Per Trnvall, Svenska Läkaresällskapet Anders Printz, Scialstyrelsen Kerstin Sjöberg, Sveriges Kmmuner ch Landsting Tmmy Skau, Sveriges Kmmuner ch Landsting Nrge Trstein Egeland, Nrsk Senter fr Stamcellefrskning Baard-Christian Schem, Helse Vest Finn Wisløff, Universitetet i Osl Bernward Zeller, Osl Universitetssykehus Finland Mnika Carpelan-Hlmström Helsingfrs Universitetssjukhus Tiina Jahkla, Finlands Plastikkirurgiska Förening Eija Tmás, Tammerfrs Universitetssjukhus Island Sveinn Magnussn, Velferðarráðuneytið Danmark Søren Brstrøm, Sundhedsstyrelsen Svend Hartling, Regin Hvedstaden Mrten Nreng, Aalbrg Sygehus J. Michael Hasenkam, Lægevidenskabelige Selskaber 5 Arbejdsgruppens medlemmer Lne de Neergaard (frmand), Sundhedsstyrelsen, Danmark Brian Bjørn, Sundhedsstyrelsen, Danmark Marie Brashlt, Sundhedsstyrelsen, Danmark Martin Janssn, Scialstyrelsen, Sverige Ragnar Skjøld, Helse- g msrgsdepartementet, Nrge Hans Petter Aarseth, Helsedirektratet, Nrge Tim Keistinen, Scial g Hälsvårdsministeriet, Finland Knferencerapprt: Marie Pinhlt Krabbe, Lægevidenskabelige Selskaber, Danmark Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt 13 / 14

14 6 Bilag Oplægshldernes præsentatiner kan dwnlades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside på adressen: rbejde.aspx 14 / 14 Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Kvalitets- g Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Frum fr Patientbehandling Dat: 6. ktber 2015 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelkale 0.0.9 stueetagen Deltager: Vicedirektør Peter Treufeldt (frmand)

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Cmprehensive Cancer Center et fælles natinalt prjekt med internatinalt perspektiv Dansk kræftbehandling, kræftfrskning g sundhedsinnvatin i bedste internatinale klasse Karakterisering af et CCC

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling Ntat Centrale prblemstillinger vedrørende den kmmende sundhedsaftale i frhld til pleje g behandling Arbejdsgruppens medlemmer har indsendt input til centrale prblemstillinger, der ønskes tænkt ind i sundhedsaftalen.

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. 1. Meddelelser fra administrationen herunder nyt om PhD Planner (bilag 1).

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. 1. Meddelelser fra administrationen herunder nyt om PhD Planner (bilag 1). Møde den: 18. september 2013 Tåsingegade 3, bygning 1443, lkale 313 Ph.d.-udvalgsmøde REFERAT Til stede: Christian Ulrik Andersen (frmand), Ole Tgeby, Niels Christian Hansen, Eve-Marie Becker, Katja Brøgger

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014 Eurbarmeter - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE Resumé dansk udgave Rm, den 12. september 2014 Resuméet er udarbejdet på dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, plsk, prtugisisk g svensk. Denne

Læs mere