RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]"

Transkript

1 RAPPORT Dimittendundersøgelse Fysiterapeutuddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015]

2 Indhldsfrtegnelse 1 Indledning... 3 Frmål g fkus... 3 Design g indhld... 3 Distributin af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens ppulatin g svarprcent... 4 Vurdering g anvendelse Opsummering af undersøgelsens resultater... 6 Beskæftigelse g arbejdsmråder... 6 Kmpetencer g rustethed... 6 Fra uddannelse til arbejdsliv, arbejdet sm fysiterapeut g gennemførsel af uddannelsen... 7 Efter- g videreuddannelse Fremstilling af resultater fra undersøgelsen Beskæftigelse Hvrnår dimittenderne km i arbejde... 8 Arbejdsmråder Beskæftigelsesmråde Funktin Fagmråde Arbejdspladser gegrafisk Kmpetencer sm færdiguddannet fysiterapeut Tilegnelse af kmpetencer Betydningen af kmpetencerne i det fysiterapeutfaglige arbejde Frhldet mellem tilegnelse g betydning af kmpetencer Faglig rustethed Fra uddannelse til arbejdsliv Betydningen af udlandsphld fr arbejdet sm fysiterapeut Arbejdet sm fysiterapeut Omverdenens syn på prfessinen, valg af prfessin g anbefaling af uddannelsen til andre Gennemførsel af uddannelsen Årsager til vervejelser m afbrydelse Fasthldelsesårsager Efter- g videreuddannelse Dimittender sm vervejer en efter- eller videreuddannelse Dimittender sm har afsluttet eller er i gang med en efter- eller videredannelse Årsager til valg af efter- eller videreuddannelse Appendix: Overblik ver de kmpetencer der spørges til i undersøgelsen Udvikling siden Beskæftigelse Arbejdsmråder Gennemførsel Efter- g videreuddannelse... 21

3 1 Indledning Fysiterapeutuddannelsen UCC gennemførte i januar g februar 2015 en undersøgelse blandt dimittender, der er dimitteret fra 2010 g tilmed januar I denne rapprt fremlægges resultater fra undersøgelsen. Dimittendundersøgelsen er gennemført på baggrund af en spørgeskemaskabeln, sm UCC anvender på tværs af uddannelser 1. Spørgeskemaskabelnen er tilpasset Fysiterapeutuddannelsen UCC g har gennemgået en kvalificering gennem pilttestning g input fra uddannelsen. Frmål g fkus I undersøgelsen er der særligt fkus på dimittendernes vurderinger af deres kmpetencer g kmpetencernes relevans fr arbejdet inden fr prfessinen, men der søges gså viden m frskellige aspekter af dimittendernes arbejdsliv g vervejelser mkring uddannelsen. Frmålet med undersøgelsen er at kvalitetssikre g udvikle uddannelsens relevans i frhld til prfessinen. Systematisk viden fra g m dimittender er et af fkusmråderne i UCC s kvalitetssystem g et krav i frbindelse med både uddannelses- g institutinsakkreditering. Undersøgelsen indgår i Fysiterapeutuddannelsen UCCs løbende udvikling af uddannelsen g pfølgningen beskrives i frbindelse med uddannelsens systematiske kvalitetsarbejde (kvalitetsntater g handleplaner). Målgruppen fr denne rapprt er uddannelsens ledelse, der kan anvende rapprtens resultater i det løbende kvalitetsarbejde, herunder i dialg med undervisere, studerende, kmmende studerende g aftagere. Design g indhld Udfrmningen af spørgeskemaskabelnen er baseret på inspiratin fra Ny Dansk Kvalifikatinsramme, andre dimittendundersøgelser (andre UC er, Högsklan i Osl) g teri m transfer mellem uddannelse g arbejde. UCC s dimittendundersøgelsesskabeln vægter både uddannelsesspecifikke g mere generelle spørgsmål. Spørgeskemaskabelnen, sm undersøgelsen har taget udgangspunkt i, indehlder både åbne g lukkede svarkategrier. Undersøgelsens resultater kan gså suppleres med mere kvalitative tilgange. Fr at uddannelsen har mulighed fr at rekruttere dimittender til efterfølgende interview, har dimittenderne plyst deres telefnnummer i spørgeskemaet, såfremt de ønsker at deltage. Spørgeskemaet indehlder spørgsmål af faktuel art, eksempelvis hvilken type beskæftigelse dimittenderne er i g hvr hurtigt efter endt uddannelse, de km i arbejde. Spørgeskemaet består gså af en række mere hldnings- eller erfaringsprægede spørgsmål, eksempelvis betydningen af de kmpetencer, dimittenderne har tilegnet sig gennem uddannelsen. Dimittenderne har haft mulighed fr at kmmentere på selve spørgeskemaet i en åben svarbks, efter de havde færdigudfyldt spørgeskemaet. Spørgsmålene i spørgeskemaet er udfrmet således at ngle spørgsmål g svarkategrier er frmuleret fælles fr alle uddannelser g ngle er uddannelsesspecifikke. Uddannelsen har haft mulighed fr at vælge spørgsmål fra eller til. 1 Videreuddannelsen i UCC benytter en anden skabeln end grunduddannelserne. 3

4 Spørgeskemaet har navnet Fra uddannelse til arbejdsliv g indehlder følgende verskrifter: Beskæftigelse Kmpetencer Gennemførsel af uddannelsen Overgangen fra uddannelse til arbejde Efter- g videreuddannelse Overskrifterne danner rammen fr denne rapprt. Distributin af spørgeskemaet Der er sendt et link til det elektrniske spørgeskema ud til dimittenderne. Linket er sendt via breve til dimittendernes pstadresse. Derudver er der sendt til dimittender, hvr en e- mailadresse var tilgængelig i det studieadministrative system SIS. Spørgeskemaet er besvaret elektrnisk. Rykkerbreve er sendt de dimittender, sm ikke i første mgang besvarede skemaet, ligesm der blev sendt rykkermails til de plyste mailadresser. Dataindsamlingen har været i gang fra d. 23. januar 2015 til 4. marts Undersøgelsens ppulatin g svarprcent Spørgeskemaet er distribueret til de færdiguddannede fysiterapeuter sm dimitterede mellem januar 2010 g januar I undersøgelsen er både dimittender fra den tidligere studierdning g den nye studierdning (2008) blevet spurgt. UCC har ét udbud af fysiterapeutuddannelsen sm ligger på Campus Nrdsjælland. Spørgeskemaet er sendt til 124 dimittender, hvr af 66 har besvaret skemaet. Undersøgelsen har en svarprcent på 53%. Selvm svarprcenten er høj set i lyset af, at det kan være svært at få dimittenderne til at besvare spørgeskemaet, er det vigtigt at supplere de data, der fremgår af rapprten med anden viden på mrådet, fx nøgletal vedr. beskæftigelse eller anden type viden fra g m dimittenderne. Figur 1 g 2 illustrerer hvrdan dimittenderne frdeler sig på de t studierdninger i henhldsvis ppulatinen (alle dimittender i periden) g blandt respndenterne (de dimittender sm har besvaret spørgeskemaet.). Frdelingen af respndenter på de t frskellige uddannelsesrdninger (figur 2) er statistisk repræsentativ i frhld til ppulatinen (figur 1). Figur 1: Studierdning ppulatin Figur 2: Studierdning respndenter Tidligere studierdning 45% Studierdning % Tidligere studierdning 38% Studierdning % 4

5 Frdelingen af respndenter er gså statistisk repræsentativ, når der ses på hvilken år dimittenderne afsluttede deres uddannelse. Cirka 65% af dimittenderne i respndentgruppen er kvinder, hvilket er repræsentativt fr ppulatinen. Samme gør sig gældende fr gennemsnittet fr den alder dimittenderne havde, da de dimitterede. Aldersgennemsnittet i respndentgruppen på 27 år er repræsentativt fr ppulatinen. Vurdering g anvendelse Kvalitetsenheden har i samarbejde med Fysiterapeutuddannelsen UCC stået fr analyserapprten. Alle besvarelser er behandlet frtrligt, g i analysen fremgår det ikke, hvilke svar den enkelte dimittend har afgivet. Ngle af spørgsmålene i skemaet er besvaret på en skala fra I analysen fremgår gennemsnitstal fr disse vurderinger. Gennemsnitstallet viser ikke, hvad den enkelte har svaret, eller hvrdan svarene frdeler sig på skalaen, men hvad dimittenderne har svaret i gennemsnit. Hvis de enkelte besvarelser bag et middelgennemsnit varierer meget henver svarskalaen, suppleres gennemsnitstallet med et indblik i, hvrdan dimittendernes svar frdeler sig. Derudver sammenhldes enkelte svar med svar på øvrige spørgsmål i undersøgelsen. Dele af undersøgelsen består af åbne spørgsmål, hvr dimittenderne har svaret i tekstfrm. Alle udsagn er læst g kategriseret således, at gentagne eller lignende udsagn samles. Udsagn sm kan perspektivere eller underbygge de kvantitative resultater medtages i rapprten. Alle åbne svar er tilgængelige fr uddannelsen i et separat dkument. I analysen er der set på frskelle på svar fr dimittender på den tidligere studierdning g den nuværende studierdning fra Hvis der i analysen ikke er kmmenteret på frskelle mellem studierdningerne, betyder det, at tendensen er gennemgående fr dimittender på begge studierdninger. Undersøgelsens resultater er særligt anvendelige via sammenligninger ver tid g i sammenligninger med andre uddannelsers dimittendundersøgelser. Sm nævnt i indledningen indgår undersøgelsen i Fysiterapeutuddannelsen UCCs løbende udvikling af uddannelsen, g den knkrete pfølgning beskrives i frbindelse med uddannelsens systematiske kvalitetsarbejde (kvalitetsntater g handleplaner fr kvalitetssikring g -udvikling). 5

6 2 Opsummering af undersøgelsens resultater Beskæftigelse g arbejdsmråder Samlet set viser dimittendundersøgelsen fr Fysiterapeutuddannelsen UCC, at 3 ud 4 respndenter på nuværende tidspunkt er i arbejde inden fr det fysiterapeutiske mråde. 4 ud 5 af dem sm er beskæftiget inden fr det fysiterapeutiske mråde, km i arbejde inden fr 3 måneder efter dimissin. Af de dimittender der er i arbejde inden fr det fysiterapeutfaglige mråde, er lidt ver halvdelen i arbejde inden fr ffentlig primær sundhedstjeneste, har strt set alle en funktin sm udøvende fysiterapeut g 3 ud af 4 arbejder med rehabilitering. Kmpetencer g rustethed På spørgsmålet m hvrvidt dimittenderne samlet set har tilegnet sig de kmpetencer, der er brug fr i arbejdet sm fysiterapeut, svarer flest ver middel (gennemsnit på 7,1). Dimittenderne vurderer i gennemsnit alle kmpetencerne højt i frhld til, hvr vigtig kmpetencerne er i det fysiterapeutfaglige arbejde. Kun tre kmpetencer ligger under gennemsnittet 8,0. De fire kmpetencer, sm dimittenderne primært vurderer at have tilegnet sig, handler m at kunne anvende viden m træning g bevægelse i sit fysiterapeutiske virke, at kunne arbejde med en bred frståelse af sundhed, at kunne arbejde sundhedsfremmende g rehabiliterende samt at kunne kmmunikere ligeværdigt med brgere, patienter g pårørende uanset sciale g kulturelle tilhørsfrhld. De tre kmpetencer, der i gennemsnit vurderes højst, i frhld til hvr vigtige de er i arbejdet sm fysiterapeut, handler m, at kunne kmmunikere ligeværdigt med brgere, patienter g pårørende uanset sciale g kulturelle tilhørsfrhld, at anvende viden m træning g bevægelse i praksis g at arbejde sundhedsfremmende g rehabiliterende. Der er altså sammenfald i frhld til, at de tre kmpetencer, sm dimittenderne vurderer er vigtigst i arbejdet sm fysiterapeut gså er ngle af de kmpetencer, sm de i højst grad mener at have tilegnet sig på uddannelsen. De kmpetencer der gennemsnitligt vurderes lavest, i frhld til m dimittenderne har tilegnet sig dem på uddannelsen, handler m at kunne anvende IT i det fysiterapifaglige virke (f.eks. velfærdsteknlgi g telerehabilitering), at kunne arbejde innvativt i det fysiterapeutiske virke g at kunne deltage i frskningsarbejde. De kmpetencer sm vurderes lavest i frhld til hvr vigtige de er i arbejdet sm fysiterapeut, er at kunne arbejde innvativt i det fysiterapeutiske virke g at anvende IT i det fysiterapeutiske virke. I dimittendernes besvarelser ligger gennemsnittene fr hvr vigtige de pågældende kmpetencer er i arbejdet sm fysiterapeut lidt højere end gennemsnittet af besvarelserne fr, i hvilken grad de har tilegnet sig de knkrete kmpetencer gennem uddannelsen. De fire kmpetencer hvr der er størst frskel på vurderingen af hhv. i hvilken grad man har tilegnet sig kmpetencen på uddannelsen g hvr vigtig den er i det pædaggfaglige arbejde handler m at kunne diagnsticere, at kunne arbejde med brgere g patienter m egen sundhed, at kunne udvikle sit fysiterapeutiske virke i frhld til ny viden inden fr det fysiterapifaglige felt g at kunne anvende IT i det fysiterapifaglige virke. 6

7 En kmpetence, sm skiller sig ud, når det gælder frhldet mellem tilegnelse g betydning, er, At kunne deltage i frskningsarbejde. Her vurderes tilegnelsen lidt højere end vigtigheden af kmpetencen i arbejdet sm fysiterapeut. Dimittenderne vurderer vervejende, at de i dag er fagligt rustede til arbejdet sm fysiterapeut (gennemsnit på 8,1, ver halvdelen svarer 7 eller derver). Dimittenderne føler sig mere rustede til arbejdet sm fysiterapeut i dag, end da de dimitterede. Dimittenderne vil i høj grad anbefale Fysiterapeutuddannelsen UCC til andre (gennemsnit 8,2). Fra uddannelse til arbejdsliv, arbejdet sm fysiterapeut g gennemførsel af uddannelsen Undersøgelsen af hvilken betydning dimittenderne tillægger henhldsvis klinisk undervisning g bachelrprjekt fr arbejdet sm fysiterapeut viser, at klinisk undervisning vurderes højt (gennemsnit 8,4) g væsentligt højere end bachelrprjektets betydning (gennemsnit 5,9). Gdt 1 ud af 7 har været på studiephld eller haft klinisk undervisning i udlandet i frbindelse med deres uddannelse. Dimittendernes vurdering af hvr betydningsfuldt phldene har været fr arbejdet sm fysiterapeut frdeler sig bredt ver svarskalaen, men gennemsnitligt i den lavere ende. Dimittendernes svar på spørgsmålet m, hvrvidt arbejdet sm fysiterapeut er respekteret af mverdenen samt spørgsmålet m hvrvidt arbejdet sm fysiterapeut, er det rigtige fr dem, ligger begge relativt højt (hhv. 8,2 g 7,9). Næsten 1 ud ad 4 vervejede undervejs i uddannelsen at afbryde uddannelsen, primært på grund af persnlige årsager. Det der fik dem til at blive, var deres interesse fr fysiterapi. Efter- g videreuddannelse Over halvdelen af dimittenderne vervejer at påbegynde en efter- eller videreuddannelse, g lidt ver en femtedel har allerede afsluttet eller er i gang med en efter- eller videreuddannelse. Fr både dem der vervejer, g dem der er/har været i gang med en efter- eller videreuddannelse, drejer det sig fr de fleste m en kandidatuddannelse. 7

8 3 Fremstilling af resultater fra undersøgelsen 3.1 Beskæftigelse Dimittenderne er i undersøgelsen blevet spurgt ind til deres nuværende beskæftigelsessituatin, hvr lang tid efter dimissin de fik deres første arbejde inden fr det fysiterapeutfaglige mråde, g hvad de er beskæftiget inden fr. Figur 3 viser, at 80% af dimittenderne på nuværende tidspunkt har et arbejde inden fr det fysiterapeutiske mråde, 6 % er under uddannelse g 3% er ledige. 8% har svaret Andet. Dimittenderne har haft mulighed fr selv at skrive et svar i kategrien Andet. Ud af de 5 respndenter sm har svaret Andet, fremgår det, at tre af dem er på barsel. Figur 3: Er du på nuværende tidspunkt... ledig?; 3% under uddannelse (uden at være i et ansættelsesfrhld)?; 6% i arbejde uden fr det fysiterapeutfaglige arbejdsmråde ; 3% andet?; 8% i arbejde inden fr det fysiterapeutfaglige mråde ; 80% 77% af de respndenter, sm ikke arbejder inden fr det fysiterapeutiske mråde, angiver, at de har haft arbejde inden fr det fysiterapeutiske mråde 56% af dimittenderne, der er i arbejde inden fr det fysiterapeutfaglige mråde, arbejder fuldtid, 38% arbejder deltid. Dimittenderne angiver i de åbne svarfelter frskellige årsager til, at de arbejder på deltid. Det fremgår eksempelvis, at fr en respndent er 35 timer standard fr alle fysiterapeuter på persnens arbejdsplads, hvr andre svarer, at de arbejder inden fr flere frskellige mråder inden fr det fysiterapeutiske felt. 48% af de dimittender, sm arbejder på deltid, ønsker ikke flere arbejdstimer Hvrnår dimittenderne km i arbejde Figur 4 på næste side viser, at langt størstedelen af dimittenderne er kmmet i arbejde inden fr 3 måneder efter endt uddannelse. Næsten 30% har fået arbejde inden de afsluttede uddannelsen. Cirka 20% har brugt 4 måneder eller mere på at finde et arbejde inden fr det fysiterapeutfaglige mråde. 8

9 Figur 4: "Hvr lang tid gik der, fra du afsluttede din uddannelse, til du fik arbejde inden fr det fysiterapeutiske mråde?" Over 1 år 2% 7-12 måneder 8% 4-6 måneder 10% 1-3 måneder 41% Under 1 måned 11% Før jeg afsluttede min uddannelse 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Arbejdsmråder Beskæftigelsesmråde 53% af dimittenderne, der er i arbejde inden fr det fysiterapeutfaglige mråde, arbejder inden fr ffentlig primær sundhedstjeneste, jf. figur % arbejder inden fr ffentlig sekundær sundhedstjeneste. 19 % arbejder på privat fysiterapeutklinik m/u ydernummer. 11% angiver at være selvstændige. Det har været muligt fr respndenterne at vælge mere end et beskæftigelsesmråde i dette spørgsmål. Andet Selvstændig Uddannelsesinstitutin Inden fr hjælpemidler I træningscenter På idrætsklinik På privat fysiterapeutisk klinik uden ydernummer På privat fysiterapeutisk klinik med ydernummer inden fr ffentlig sekundær sundhedstjeneste Inden fr ffentlig primær sundhedstjeneste Figur 5: "Arbejder du..." 4% 2% 2% 2% 2% 11% 11% 19% 15% 53% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Langt størstedelen af dimittenderne arbejder med ældre (75%) g vksne (71%), meget få arbejder med børn (ca. 6%). Også her var det muligt fr dimittenderne at vælge mere end én brugergruppe. 2 Følgende arbejdsmråder angav 0% af dimittenderne: på privathspital, på hspice, inden fr bedriftssundhedstjeneste, på specialskle, på frskningsinstitutin 9

10 3.2.2 Funktin I frhld til hvilken funktin dimittenderne har i deres arbejde, svarer 94% at de er udøvende fysiterapeuter. 21% underviser, 13% er rådgiver/knsulent g cirka 4% angiver ledelse sm funktin. Kun en enkelt respndent arbejder med frskning. Dimittenderne havde mulighed fr at vælge mere end én funktin. De respndenter sm har valgt Andet nævner funktiner sm ITsuperbruger g hjælpemiddelansvarlig g én nævner en funktin sm krdinatr Fagmråde 75% af de dimittender, sm er beskæftiget inden fr det fysiterapeutiske mråde, arbejder med rehabilitering. Muskulskeletal fysiterapi er det mråde, sm næstflest af respndenterne arbejder med (56%) g herefter mrådet Sundhedsfremme g frebyggelse (52%). Figur 6 illustrerer frdelingen på de frskellige fagmråder. Det muligt var fr respndenterne at sætte flere krydser. Figur 6: "Inden fr hvilke(t) fagmråde(r) arbejder du?" Andet 10% Sundhedsfremme g frebyggelse 52% Rehabilitering 75% Psykiatri Pædiatri 4% 6% Gernt-geriatri 37% Muskulskeletal fysiterapi 56% Neurfysiterapi 35% Idrætsfysiterapi 21% Hjerte- g lungefysiterapi 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Arbejdspladser gegrafisk De fleste dimittender arbejder i Københavns Kmmune (17%), Rudersdal (10%), Helsingør (12%), Gribskv (12%) 3. Cirka 8% arbejder i udlandet. 3 Dimittenderne arbejder i følgende kmmuner: Albertslund, Allerød, Brøndby, Fredensbrg, Frederiksberg, Frederikssund, Gentfte, Gladsaxe, Gribskv, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Købehavn, Køge, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal, Srø g Tårnby. 10

11 Kmpetencer sm færdiguddannet fysiterapeut I undersøgelsen vurderede dimittenderne, i hvilken grad uddannelsen har bidraget til, at de har tilegnet sig en række specifikke kmpetencer samt hvr vigtige disse kmpetencer er, i det fysiterapeutfaglige arbejde. Derudver blev de spurgt m, i hvilken grad de samlet set mener at have tilegnet sig de kmpetencer, der er brug fr i det fysiterapeutfaglige arbejde. Dimittendernes svar på spørgsmålet m, i hvilken grad de samlet set har tilegnet sig de kmpetencer, der er brug i arbejdet sm fysiterapeut, ligger relativt højt (gennemsnit 7,2) Tilegnelse af kmpetencer Ses der på dimittendernes vurdering af, i hvilken grad de har tilegnet sig de specifikke kmpetencer, der spøgres til i undersøgelsen, vurderes ingen kmpetencer under 6 med undtagelse af at kunne anvende IT i det fysiterapeutfaglige arbejde. Følgende fire kmpetencer vurderes gennemsnitligt højst: At kunne anvende viden m træning g bevægelse i mit fysiterapeutiske virke (8,2) At kunne arbejde med en bred frståelse af sundhed (8,2) At kunne arbejde sundhedsfremmende (8,1) At kunne kmmunikere ligeværdigt med brgere, patienter g pårørende uanset sciale g kulturelle tilhørsfrhld (8,1) De tre kmpetencer sm får den laveste vurdering i frhld til m uddannelsen har bidraget til tilegnelsen af dem, er: At kunne anvende IT i det fysiterapifaglige virke (f.eks. velfærdsteknlgi g telerehabilitering) (5,4). At kunne deltage i frskningsarbejde (6,5) At kunne arbejde innvativt i mit fysiterapeutiske virke (6,5) Betydningen af kmpetencerne i det fysiterapeutfaglige arbejde Dimittenderne vurderer i gennemsnit alle kmpetencerne højt i frhld til, hvr vigtig kmpetencerne er i det fysiterapeutfaglige arbejde. Kun tre kmpetencer ligger under gennemsnittet 8,0. Følgende er de tre kmpetencer, der i gennemsnit vurderes højst, i frhld til hvr vigtige de er i arbejdet sm fysiterapeut: At kunne kmmunikere ligeværdigt med brgere, patienter g pårørende uanset sciale g kulturelle tilhørsfrhld (9,3) At anvende viden m træning g bevægelse i praksis (9,2) At arbejde sundhedsfremmende g rehabiliterende (9,1) De kmpetencer sm vurderes lavest, i frhld til hvr vigtige de er i arbejdet sm fysiterapeut, er: At kunne arbejde innvativt i mit fysiterapeutiske virke (6,5) At kunne deltage i frskningsarbejde (6,5) At anvende IT i det fysiterapifaglige virke (5,4) Frhldet mellem tilegnelse g betydning af kmpetencer I det følgende sammenlignes dimittendernes vurdering af, i hvilken grad uddannelsen har bidraget til, at dimittenderne har tilegnet sig kmpetencerne med deres vurdering af, hvr vigtige kmpetencerne er i arbejdet sm fysiterapeut. 11

12 I dimittendernes besvarelser ligger gennemsnittene fr, hvr vigtige de pågældende kmpetencer er i arbejdet sm fysiterapeut lidt højere end gennemsnittet af besvarelserne fr, i hvilken grad de har tilegnet sig de knkrete kmpetencer gennem uddannelsen, jf. figur 7. Det betyder ikke nødvendigvis, at der er en prblematik, da det skal ses i lyset af, at uddannelsen ikke alene kan g skal bidrage til at udvikle de prfessinsrelevante kmpetencer hs de færdiguddannede. Samtidig er det vigtigt at være pmærksm på kmpetencer, der vurderes meget vigtige i arbejdet sm fysiterapeut, men sm dimittenderne vurdere, at uddannelsen kun i lav grad har understøttet. De fire kmpetencer, hvr der er størst frskel på hhv. i hvilken grad dimittenderne plever at have tilegnet sig kmpetencen, g hvr vigtig de plever kmptencen er i praksis, er følgende (frskellen er markeret i parenteserne): * At kunne diagnsticere (1,7) *At kunne arbejde med brgere g patienter m egen sundhed (1,6) *At kunne udvikle mit fysiterapeutiske virke i frhld til ny viden inden fr det fysiterapifaglige felt (1,6) * At kunne anvende IT i det fysiterapifaglige virke (1,6) De kvalitative kmmentarer belyser blandt andet at mange dimittender gerne ville have haft mere praktisk erfaring i deres uddannelse, eksempelvis gennem turnusrdning eller mesterlære. En kmpetence sm skiller sig ud, når det gælder frhldet mellem tilegnelse g betydning er At kunne deltage i frskningsarbejde. Her vurderes tilegnelsen lidt højere end vigtigheden af kmpetencen i arbejdet sm fysiterapeut. Figur 7: Frhldet mellem tilegnelse af kmpetencer på Fysiterapeutuddannelsen g betydningen fr arbejdet sm fysiterapeut ,0 9,3 8,7 7,0 6,9 8,1 9,2 9,1 8,2 8,1 8,4 7,8 8,7 8,8 8,2 7,5 8,1 9,3 9,0 8,8 8,7 8,7 7,4 7,4 7,1 7,5 6,56,2 6,5 7,9 5,4 7,0 Tilegnelse Betydning 12

13 Faglig rustethed Figur 8 viser, at dimittenderne vurderer, at de i høj grad er fagligt rustede til arbejdet sm fysiterapeut i dag. Tallene i figur 8 viser gså frskellen på hvr fagligt rustede dimittenderne plever at være i dag i frhld til umiddelbart efter dimissin. Figur 8: "I hvilken grad plever (-ede) du at være fagligt rustet til at varetage et arbejde sm fysiterapeut?" I dag 8,1 Efter dimissin 6, Krydses resultaterne med studierdningerne (figur 9) plever dimittender fra den tidligere studierdning sig lidt mere fagligt rustede i dag end dimittenderne fra 2008-studierdningen. Figur 9: "I hvilken grad plever (-ede) du at være fagligt rustet til at varetage et arbejde sm fysiterapeut?" ,8 6,6 6,5 Tidligere studierdning på fysiterapeutuddannelsen 8,4 Fysiterapeut 2008 Efter dimissin I dag Krydses vurderingen af faglig rustethed med hvilket år man er dimitteret, fremgår det, at der er frskel på de frskellige dimittendårganges vurderinger, jf. figur 9a. På grund af det lille antal respndenter, skal der tages frhld fr, at få besvarelser kan give stre udsving. Ses der på frskelle på dimittendårgangenes vurdering af hvr fagligt rustede de plever at være i dag, er det dimittenderne, der dimitterede i 2010, der i gennemsnit plevede at være mest fagligt rustede til et jb sm fysiterapeut (9,3), hvr dimittenderne fra 2013 ligger lavest på denne vurdering (7,25). Ses der på frskelle i frhld til hvr rustede dimittenderne følte sig lige da de dimitterede, fremgår det, at den årgang sm følte sig mest fagligt rustet er årgangen der dimitterede i 2012 (7,27), hvr dem der dimitterede i 2013 er den af årgangene i undersøgelsen, der plever at være mindst fagligt rustet (5,5). 13

14 Figur 9a I hvilken grad plever du at være fagligt rustet til at varetage et arbejde sm fysiterapeut i dag? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respndenter ,00 10,00 9, ,00 9,00 7, ,00 10,00 8, ,00 9,00 7, ,00 10,00 7,79 14 I alt 3,00 10,00 8,05 61 Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit I hvilken grad plevede du at være fagligt rustet til at varetage et arbejde sm fysiterapeut, lige da du havde afsluttet fysiterapeutuddannelsen? Respndenter ,00 9,00 7, ,00 9,00 5, ,00 8,00 7, ,00 10,00 5, ,00 10,00 6,93 14 I alt 1,00 10,00 6,54 61 Fra uddannelse til arbejdsliv I spørgeskemaet blev dimittenderne bedt m at vurdere, i hvilken grad henhldsvis klinisk undervisning g bachelrprjektet har betydning fr deres nuværende arbejde sm fysiterapeut. Klinisk undervisning vurderes til at have væsentligt mere betydning end bachelrprjektet. Dimittenderne vurderede i gennemsnit betydning af klinisk undervisning til 8,4. Anderledes ser det ud fr betydningen af bachelrprjektet, hvr vurderingen i gennemsnit er på 5, Betydningen af udlandsphld fr arbejdet sm fysiterapeut Dimittenderne blev gså bedt m at svare på, m de havde været på udlandsphld (klinisk undervisning eller studiephld), samt hvilken betydning phldene har fr deres arbejde sm fysiterapeut. 16% af respndenterne har deltaget i klinisk undervisning i udlandet, g 13% har været på studiephld i udlandet. Klinisk undervisning i udlandet vurderes til at have lidt større betydning i det fysiterapeutiske arbejde end studiephld i udlandet. Begge typer phld vurderes til at have middelstr betydning i arbejdet sm fysiterapeut (gennemsnit på hhv. 6,4 fr klinisk undervisning g 5,6 fr studiephld). 14

15 Arbejdet sm fysiterapeut Omverdenens syn på prfessinen, valg af prfessin g anbefaling af uddannelsen til andre Den største andel af dimittenderne plever i høj grad, at uddannelsen er respekteret af mverdenen, jf. figur 10. Gennemsnittet fr dimittendernes besvarelser er 8,2 g meget få besvarelser placerer sig nederst på skalaen. 50% Figur 10: "Jeg plever at arbejdet sm fysiterapeut er respekteret af mverdenen" 40% 30% 24% 33% 20% 10% 0% 16% 7% 9% 9% 0% 0% 2% 2% Sm det fremgår af figur 11, spreder dimittendernes besvarelser sig ver hele skalen, når det gælder spørgsmålet m, i hvilken grad arbejdet sm fysiterapeut er det rette fr dem. Størstedelen har dg besvaret spørgsmålet med en vurdering på 9 eller 10. Gennemsnittet fr besvarelserne er 7,9. 50% Figur 11: "Arbejdet sm fysiterapeut er det rigtige fr mig" 45% 40% 39% 35% 30% 25% 20% 19% 15% 10% 5% 0% 12% 8% 8% 5% 3% 3% 2% 0%

16 Det er hvedsagligt dimittender fra den gamle studierdning, sm trækker den samlede vurdering lidt ned. Den gennemsnitlige vurdering fr dimittender på den tidligere studierdning er 7, hvr den er 8,5 fr dimittenderne fra 2008-rdningen. Af de respndenter, sm ikke har et arbejde inden fr det fysiterapeutiske mråde, er ledige eller under uddannelse uden ansættelse, svarer 46%, at de ønsker, at deres næste jb skal være inden fr det fysiterapeutiske mråde, 31% ønsker ikke at deres næste jb skal være inden fr det fysiterapeutiske mråde, 23% har markeret ved Ved ikke. Da antallet af respndenter er meget lille i denne undersøgelse, er der ikke mange svar dette spørgsmål. De tre svarmuligheder giver sammenlagt svar fra 13 respndenter. Af de kvalitative kmmentarer fremgår det, at de sm ikke ønsker et arbejde inden fr det fysiterapeutiske mråde, primært er påbegyndt en anden uddannelse (læge, flkesundhedsvidenskab g pliti). Ngle nævner dårlige arbejdsvilkår g lav løn sm begrundelse fr ikke at beskæftige sig med fysiterapien. Undersøgelsens resultater indikerer desuden, at dimittenderne i høj grad vil anbefale Fysiterapeutuddannelsen UCC til andre (gennemsnit på 8,2). Gennemførsel af uddannelsen Størstedelen af dimittenderne har ikke vervejet at afbryde deres uddannelse undervejs. Figur 12 viser, at 77% svarede Nej til spørgsmålet m, hvrvidt de har vervejet at afbryde uddannelsen. Kun 10 % af dimittenderne svarede Ja, g 13% har svaret Til dels. Figur 12: "Har du undervejs i dit studiefrløb vervejet at afbryde uddannelsen?" Til dels 13% Ja 10% Nej 77% Årsager til vervejelser m afbrydelse Dimittenderne er i spørgeskemaet blevet præsenteret fr en række årsager, sm kunne tænkes at være medvirkende til, at de vervejede at afbryde deres uddannelse. Det var muligt fr respndenterne at vælge flere årsager. De årsager sm flest har valgt er: Jeg vervejede at afbryde uddannelsen af persnlige årsager, Der var fr lidt klinisk undervisning g Jeg manglede mtivatin fr den teretiske del af uddannelsen. Sm tidligere nævnt har kun få vervejet at afbryde uddannelsen, hvilket betyder, at der kun er mellem 2-5 svar på hver kategri. 16

17 3.7.2 Fasthldelsesårsager Fr de dimittender, sm vervejede at afbryde deres uddannelse, mener størstedelen, at det var interessen fr fysiterapi, sm gjrde, at de frtsatte deres uddannelse (gennemsnit på 8,1), jf. figur 13. Persnlig kntakt til underviserne g Nødvendigheden af at tage en uddannelse er de t næst-vigtigste grunde til, at dimittenderne, trds vervejelser m at afbryde, valgte at frtsætte uddannelsen 4. Skrivekurser g kurser i eksamenshåndtering vurderes lavt af dimittenderne, begge vurderinger ligger under 1,7. Figur 13: "Hvilke årsager havde betydning fr at du ikke afbrød uddannelsen?" 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 6,4 8,1 5,5 7,2 5,3 1,6 1,3 5,5 5,1 7,6 Respndenterne har haft mulighed fr selv at skrive kmmentarer til, hvrfr de vervejede at afbryde uddannelsen. I kmmentarerne fremgår det, at ngle ikke bestd prøver, andre havde dårlige plevelser med klinisk undervisning, en blev i tvivl på grund af den tætte fysiske kntakt med patienter, g en ville gerne have mere anatmiundervisning. 4 Her gså det vigtig at være pmærksm på, at der er meget få respndenter sm har svaret Nej eller Til dels. 17

18 Efter- g videreuddannelse Dimittenderne blev slutteligt i spørgeskemaet spurgt m, hvrvidt de har vervejet, er i gang med eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse. 56 % vervejer at påbegynde en efter- eller videreuddannelse, 23 % har afsluttet eller er i gang med en uddannelse, g 21 % har svaret nej Dimittender sm vervejer en efter- eller videreuddannelse Dimittenderne sm vervejer at videreuddanne sig, blev i spørgeskemaet spurgt m hvilke fagmråder, de vervejer (de kunne sætte flere kryds). Det er især efter- eller videreuddannelser inden fr det fysiterapeutiske mråde g det ledelsesfaglige mråde, sm dimittenderne vervejer at uddanne sig inden fr. Velfærdsteknlgi, innvatin g IT er ikke i samme grad en del af deres vervejelser. Figur 14 viser, hvilke mråder dimittenderne vervejer at uddanne sig inden fr. Figur 14:" Overvejer du at videreuddanne dig inden fr emner relateret til..." 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 21% 68% 18% 38% 44% 9% 3% 18% 15% 68% 82% 62% 71% 24% 15% 24% 12% Ja Nej Ved ikke I frhld til hvilke uddannelsesniveauer dimittenderne vervejer, drejer det sig i højere grad m kandidatuddannelser end m master- g diplmuddannelser. 35% af respndenterne vervejer en kandidatuddannelse, 24% vervejer en masteruddannelse, kun 9 % vervejer en diplmuddannelse. 15 % har svaret Ved ikke. Under Andet uddannelsesniveau har flere svaret stepatuddannelsen. Det var muligt fr dimittenderne at sætte flere krydser. 18

19 3.8.2 Dimittender sm har afsluttet eller er i gang med en efter- eller videredannelse Figur 15 viser, at af de respndenter, sm er startet eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse, er størstedelen startet på en kandidatuddannelse (50%), 21% er startet på en diplmuddannelse g 36% har valgt kategrien Andet. Her nævnes blandt andet Ph.d., kandidat i fysiterapi, medicinstudiet, kurser i manuelle teknikker, flkesundhedsvidenskab g hundefysiterapeut. Ingen er i gang med eller har taget en masteruddannelse. Figur 15: "Hvilket uddannelsesniveau er den/de uddannelser du er i gang med/har afsluttet?" Diplm; 21% Andet; 36% Master; 0% Kandidat; 50% Årsager til valg af efter- eller videreuddannelse Dimittenderne blev i undersøgelsen spurgt m, hvilke årsager der lå bag deres valg af efter- eller videreuddannelse. Det er særligt årsagerne, at specialisere mig inden fr mit fagmråde g at blive bedre til at varetage mit arbejde, der vurderes højt. De årsager sm vurderes lavest er Min arbejdsgivers beslutninger m kmpetenceudvikling g Ændringer i mine arbejdspgaver. Vurderingerne af de frskellige årsagerfremgår af figur 16. Figur 16: "Hvilken betydning havde følgende fr dit valg af efter- eller videreuddannelse?" Min arbejdsgivers beslutninger m kmpetenceudvikling 3,2 Ændringer i mine arbejdspgaver 3,5 At kvalificere mig til videreuddannelse 4,1 At få mere i løn 5,2 At frbedre mine muligheder fr at få et jb/få et andet jb 5,8 Min persnlige interesse uafhængig af mit fagmråde 6,5 At frbedre mine muligheder fr at få nye arbejdspgaver/ansvarsmråder i mit arbejde 7,8 At specialisere mig inden fr mit fagmråde 8,0 At blive bedre til at varetage mit arbejde 8,

20 Appendix: Overblik ver de kmpetencer der spørges til i 2015-undersøgelsen At udføre mit fysiterapeutiske virke kritisk reflekteret At kunne diagnsticere At kunne anvende manuelle teknikker i mit fysiterapeutiske virke At kunne anvende viden m træning g bevægelse i mit fysiterapeutiske virke At kunne arbejde sundhedsfremmende g rehabiliterende At kunne arbejde sygdmsfrebyggende At kunne arbejde med en bred frståelse af sundhed At kunne bringe det fysiterapeutfaglige perspektiv ind i tværfaglige sammenhænge (f.eks. i samarbejder med læger, sygeplejesker, scialrådgivere m.fl.) At kunne kmmunikere ligeværdigt med brgere, patienter g pårørende uanset sciale g kulturelle tilhørsfrhld At kunne arbejde med brgere g patienter m egen sundhed At kunne træffe etiske beslutninger At kunne udvikle mit fysiterapeutiske virke i frhld til ny viden inden fr det fysiterapifaglige felt At kunne anvende frskningsbaseret viden i mit fysiterapeutfaglige virke At kunne deltage i frskningsarbejde At kunne arbejde innvativt i mit fysiterapeutfaglige virke (f.eks. kunne udvikle nye løsninger i praksis) At kunne anvende it i det fysiterapifaglige virke (f.eks. velfærdsteknlgi eller telerehabilitering) 20

21 4 Udvikling siden 2010 I 2010 fretg Fysiterapeutuddannelsen UCC en dimittendundersøgelse. I alt 52 dimittender blev spurgt g 24 svarede, hvilket gav en svarprcent på 46%. Undersøgelsedesignet på dimittendundersøgelserne er blevet revideret siden 2010, g spørgeskemaet sm blev anvendt dengang, afviger derfr visse steder fra den spørgeskemaskabeln, sm er blevet benyttet i I følgende afsnit præsenteres kun de mråder, sm er tilnærmelsesvis ens ens fr de t undersøgelser. Beskæftigelse 88% af respndenterne i 2010-undersøgelsen g 80% i undersøgelsen er beskæftiget inden fr det fysiterapeutiske mråde. 76% af dimittenderne fik arbejde inden fr en måned efter endt uddannelse i 2010-undersøgelsen, i 2015 er tallet 40%. Arbejdsmråder 85% af dimittenderne i undersøgelsen fra 2010 var udøvende fysiterapeuter. 65% af disse var selvstændige g 35% var ikke selvstændige. I 2015-undersøgelsen er 94% udøvende fysiterapeuter. Det var muligt fr respndenterne at vælge flere funktiner. 11% svarer i 2015-undersøgelsen at de er selvstændige, men det er ikke nødvendigvis sm udøvende fysiterapeut. I 2010-undersøgelsen angav 70% at de arbejdede med vksne, 50% arbejdede med ældre g 15% arbejde med børn. I 2015 er frdelingen, at 71% arbejde med vksne, 75% arbejder med ældre g 6% arbejder med børn. Ca. 35% angav i 2010-undersøgelsen at de arbejdede i København. I 2015 angiver 17% at arbejde i Københavns Kmmune. Gennemførsel I 2010 havde 36% af dimittenderne vervejet at afbryde deres uddannelse mens de studerede. I 2015 har 23% svaret ja eller til dels på spørgsmålet m hvrvidt de har vervejet at afbryde deres uddannelse. I frhld til faktrer der gjrde at dimittenderne valgte at frtsætte på uddannelsen, er det i både g 2015-undersøgelsen min interesse fr fysiterapi, sm vægtes højest. Efter- g videreuddannelse I 2010 var en 1/3 af respndenterne enten i gang med eller havde afsluttet en efter- eller videreuddannelse. De fleste respndenter havde valgt en uddannelse på kandidatniveau (25%). 69% af dimittenderne, sm ikke allerede var i gang med eller havde afsluttet en efter- eller videreuddannelse, vervejede at tage en efter- eller videreuddannelse. 50% af dem vervejede en kandidatuddannelse. 21

22 I 2015-undersøgelsen er det cirka 23% af respndenterne sm enten er i gang med eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse, altså færre end i I frhld til uddannelsesniveau er det en uddannelse på kandidatniveau, sm flest vervejer eller allerede har valgt. I frhld til hvad respndenterne angiver, sm begrundelser fr deres valg af efter g videreuddannelse, er det At blive bedre til at varetage mit jb højt pririteret i både i 2010 g

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Kvalitetsenheden Juni 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Psykomotorikuddannelsen.

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 RAPPORT Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 2 Opsummering af undersøgelsens resultater... 4 2.1 Beskæftigelse og arbejdsområder...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune Rapprtering 1. halvår 211 Genptræningen Rapprtering fra 1. halvår 211 Udarbejdet af: Genptræningen i Esbjerg Kmmune Udarbejdet: August 211 1 Rapprtering 1. halvår 211 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhold 1 Indledning... 3 Formål og fokus... 3 Design og indhold... 3 Distribution af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens population

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs indsats og service i 2016

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs indsats og service i 2016 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs indsats g service i 206 Esbjerg, april 207 Side af . Indledning Ud fra ønsket m til stadighed at frbedre sin virksmhedsvendte indsatser,

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 FRA UDDANNELSE TIL ARBEJDSLIV Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde

Referat. Regionsbestyrelsesmøde Referat Referat af møde i: Reginsbestyrelsen, Regin Hvedstaden Dat fr møde: 21. marts 2013 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 22. marts 2013 Deltagere: Tine Nielsen, Line Schiellerup, Tilde

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage Flere jb i ydermråderne giver unge lyst til at flytte hjem Det er udsigten til et jb, der skal få fraflyttere fra Danmarks ydermråder til at verveje at flytte tilbage. Omkring tre ud af fire persner, sm

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov.

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov. 1 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Sunds-Ilskv Skle har et elevtal på ca. 600 elever. 82 af disse elever går på vres Ilskv afdeling. Vi har de seneste år plevet en str tilgang af elever fra Karupmrådet.

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Analyse af behov og relevans af professionsmasteruddannelser

Analyse af behov og relevans af professionsmasteruddannelser Analyse af behv g relevans af prfessinsmasteruddannelser DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Analyse af behv g relevans af prfessinsma- steruddannelser 2011Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Fokusgruppe- og minigruppeinterview med vejledere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Fokusgruppe- og minigruppeinterview med vejledere Vejledning m valg af uddannelse g erhverv Fkusgruppe- g minigruppeinterview med vejledere Vejledning m valg af uddannelse g erhverv Fkusgruppe- g minigruppeinterview med vejledere 2007 Vejledning m valg

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel Screening i Jbcenter Esbjergs virksmhedspanel September 2016 Esbjerg, september 2016 Side 1 af 8 1. Indledning Jbcenter Esbjerg har etableret et virksmhedsnetværk, hvr interesserede ledere g nøglemedarbejdere

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Dokumentations- og evalueringsrapport.

Dokumentations- og evalueringsrapport. Dkumentatins- g evalueringsrapprt. Af resultaterne fra GMP kursus 2012. Kursustilbud: Uddannelse i kvalitetssikring efter GMP Gd Manufacturing Practice i medicinalbranchen. Afhldt i periden fra d. 16.

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere