Ansøgning pilotprojekt. Gør noget anderledes. Fokuser på det hele menneske og nå en afklaring, der holder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning pilotprojekt. Gør noget anderledes. Fokuser på det hele menneske og nå en afklaring, der holder."

Transkript

1 Ansøgning pilotprojekt Gør noget anderledes Fokuser på det hele menneske og nå en afklaring, der holder. - P E R S O N L I G S U C C E S

2 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn Projektperiode Starttidspunkt Sluttidspunkt jess 23/ eller efter aftale 29/ eller efter aftale 2. Ansøger Agerholm Group ved coach Alice Agerholm CVR-/SE-nummer Kongegade 12, 5800 Nyborg Mobiltelefon Projektets adresse Undervisningssted Projektansvarlig Regnskabsansvarlig Kontaktperson Ejerforhold Pengeinstitut Kongegade 12 over gården 1. sal, 5800 Nyborg Strandbo, Skårupøre Strandvej 54, 5881 Skårup Direktør Alice Agerholm Strandlyst Consult Lindholm havnevej Nyborg Direktør Alice Agerholm På ovenstående kontaktoplysninger Privatejet Arbejdernes Landsbank, Nyborg Kongegade Nyborg Registreringsnr Kontonummer Samarbejdspartnere i det ansøgte projekt CVR-/SE-nummer Eva Nibe Succesudvikling Lindholm Havnevej Nyborg Mobiltelefon Konsulent Psykoterapeut Lise Søllested Helsecenter Fyn, Middelfartvej 115, 5200 Odense V Mobiltelefon Hestenge center Karina Bjerremann Skovsbyvej Vissenbjerg Mobiltelefon Trivselskonsulent Henrich Johansen Ved Slotshaven 3, 2840 Gentofte Mobiltelefon

3 4. Projektbeskrivelse Baggrund for projektet: Vi har valgt at sætte fokus på unge ufaglærte kvinder og mænd under tredive år. Baggrunden for denne beslutning er: Den økonomiske krise rammer mange unge. Statikken viser, at det især er de yngre, ufaglærte, der bliver ramt af arbejdsløshed i forbindelse med den globale finanskrise. Arbejdsmarkedskonsulenter landet over advarer om, at netop den gruppe kommer i klemme, hvis ikke der nu sættes en ekstraordinær indsats i værk i landets kommuner. Mange af de ufaglærte job, som er blevet nedlagt i forbindelse med krisen bliver ikke genetableret, men derimod flyttet til udlandet. Derfor er det vigtigt, netop nu, at holde skarp fokus på den gruppe, så de ikke bliver fremtidens tabere på arbejdsmarkedet uden uddannelse og job. Med udgangspunkt i implementering af ny metode til personlig udvikling i Danmark, ønsker vi derfor, at arbejde på at fastholde og igangsætte tilknytning til arbejdsmarkedet for arbejdsparate kvinder og mænd under tredive år. Projektet ses som et innovativt pilotprojekt. Den røde tråd igennem hele forløbet er: Hvilke relevante jobs og uddannelser er der fremover? Hvad kunne du tænke dig at arbejde med? Hvad er dine personlige og faglige kompetencer? Hvad vil motivere dig? Hvordan kommer du i mål? Hvad og hvem kan hjælpe dig? Hvem tager over herfra? Vi har valgt at arbejde med grupper med 10 deltagere. I en gruppe af den størrelse er der plads til, at den enkelte deltager kan udvikle sig og der er gode muligheder for en optimal synergieffekt deltagerne imellem. Målgruppen for projektet: Projektets målgruppe er ti arbejdsmarkedsparate unge under tredive år. Vi tilbyder forløb med rene kvindegrupper, rene mandegrupper eller blandede hold alt efter behov. Projektets overordnede mål. Overordnede mål og delmål opnås ved at styrke den enkelte deltager: Personligt og fagligt I at blive bevidst om egne kompetencer og at udbygge disse I selverkendelse gennem hele processen Ved at se på succeser og sociale relationer Ved at arbejde med styrkelse af selvværd og selvtillid I bevidstgørelse om personligt ansvar for egen udvikling. Forventede resultater ved projektets afslutning: Ud over de ovenfor opstillede succeskriterier forventes det at % af deltagerne, der har deltaget i alle 10 uger af projektet, vil være i ordinært job, job med løntilskud, virksomhedspraktik eller have en plan for en erhvervsfaglig uddannelse. - P E R S O N L I G S U C C E S Projektets metoder: Succesudviklingsmetoden Et effektivt målrettet afklarings- og udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Metoden skal give det enkelte menneske en realistisk målsætning i forhold til dennes fremtid på arbejdsmarkedet.

4 4. Projektbeskrivelse - fortsat Redskaber, der bruges: Positiv psykologi Coaching Den narrative indgang Kognitiv terapi Succesoplevelse Proaktiv planlægning Mindfulness Personprofil Udfærdigelse af ansøgning og cv Aktiv kontakt til virksomheder. Metoder, der tages i anvendelse Succesudvikling tager udgangspunkt i det, der lykkes i stedet for det, der ikke lykkes. Så der skabes muligheder i stedet for begrænsninger. EAGALA modellen Er hesteassisteret læring og vækst såvel individuelt som i grupper. En proces- og oplevelsesorienteret metode, der gør deltageren i stand til at opnå selverkendelse og finde egne ressourcer. Metoden, som er et nyt tiltag i Danmark, startede i USA og er godkendt af den Amerikanske Psykolog for ening. DISK Person Faktor Profil Hver deltager får lagt sin helt egen individuelle personanalyse med DISK Person Faktor Profilen, som er et anerkendt testværktøj til kortlægning af personlighedsprofiler. Deltageren får et 39 siders arbejdshæfte, som også er et godt udgangspunkt for den videre coaching. Via analysen afklares deltagerens ønsker og muligheder samt hvilke typer stillinger denne vil have størst succes med. Deltageren får hjælp og støtte til at flette personanalysen ind, som en naturlig del af sit CV og ansøgning. Mindfulness Er en systematisk opmærksomhedsskærpende strategi, hvis mål er at udvikle harmoni og stabilitet i sind og krop. Det maskuline aspekt Der tilknyttes en mandlig gæstelærer til projektet med henblik på en øget udvikling af det maskuline aspekt i hver deltager. Her sættes fokus på at styrke maskuliniteten, krigeren og handlekraften i deltageren. Ansøgers kompetence i forhold til målgruppen og projektmålet: Alice Agerholm er selvstændig konsulent og coach med ti års erfaring i undervisning og individuel coaching af arbejdsledige. Certificeret instruktør i DISK Person Faktor Profilen samt baggrund i gestaltterapi, NLP og IVK international træningsgruppe samt personalerekruttering. Privat praksis. Eva Nibe er selvstændig for Eva Nibe Succesudvikling. Individuel terapeutisk uddannelse, Gestalt. Internationalt certificeret coach. Uddannet coach med narrative vinkel. Stifinder. EAGALA Certificeret terapeut og Coach. Proceskonsulent. Tredive års erfaring med motivation af mennesker. Lise Søllested er selvstændig psykoterapeut. Uddannet Socialpædagog, Psykoterapeut med speciale i samtale og åndedrætsterapi, Forandringsagent med kompetence indenfor bl.a. Teambuilding og Mindfulness. Karina Bjerremann er konsulent, diplomsælger og leder af Hestenge EAGALA Center, Vissenbjerg. Henrich Johansen er uddannet idrætslærer og pædagog. Har mere end 15 års undervisningserfaring indenfor ledertræning, organisations- og personlig udvikling. Desuden er han trænet i indiansk livsvisdom og laver bl.a. kurser i Canada og Danmark med fokus på det personlige lederskab.

5 Hvordan vil evalueringen foregå Eksternt konsulentfirma varetager evalueringen. Hvordan kan projektets erfaringer bruges efter afslutning Projektet kan danne præcedens for andre målgrupper i jobcentre. Formidling Projektets erfaringer vil af projektledelsen blive formidlet til LBR, Svendborg Kommune og dennes Jobcenterkonsulenter samt sagsbehandlere. Formidlingen vil foregå ved to møder mellem parterne. Det første møde vil blive afholdt fem uger efter projektets start og det andet umiddelbart efter projektets afslutning. Formålet med disse møder er at formidle erfaringer og metode. Herudover vil projektlederne udarbejde en skriftlig rapport, der vil indeholde en opsamling af projektets erfaringer samt interviews med nogle af deltagerne. Denne rapport vil blive sendt videre til ovenstående instanser senest 5 uger efter projektets afslutning. Det forventede antal deltagere i projektet Ti deltagere - arbejdsmarkedsparate kvinder og mænd under tredive år. Resumé Det ønskes at implementere en ny og innovativ metode til arbejdsmarkedsparate unge kvinder og/eller mænd under tredive år. Projektet gennemføres med undervisning i Svendborg og hestemetoden i Vissenbjerg. Samarbejdspartnere: Inden opstart afholdes der et 2 timers informationsmøde med kommende samarbejdspartnere fra Jobcentret. Tid, sted og deltagere aftales nærmere. Sammen med projektledelsen etableres der en samtale med hver enkelt deltager inden den endelige aftale og kontrakt udfærdiges. Herefter bliver gruppen dannet. Midtvejsevaluering med samarbejdspartnere fra Jobcentret. Tid, sted og deltagere aftales nærmere. Afslutning - overlevering. Den enkelte sagsbehandler inviteres til at deltage i den sidste time af det individuelle udviklingsforløb. Tid, sted og deltagere aftales nærmere. Deltagere : Opstart efter aftale i 2010 Ti personer. Projektet gennemføres over 10 uger. Mandag - fredag kl. 09:00 til 15:00. Der vil forekomme undervisningsfri dage, hvor deltagerne forventes at arbejde selvstændigt med individuelle opgaver. For at kvalitetssikre projektet, vil projektlederne være i kontakt med såvel hver enkelt deltager samt LBR og Jobcentret/Svendborg kommune og varetage opfølgningen i en mentorordning i op til 10 uger efter kursets afvikling.

6 A G E R H O L M N I B E S Ø L L E S T E D

7 4. Økonomi Ansøgt beløb Ansøgt beløb kr ,- Lønudgifter konsulenter og ledelse samt leje af heste, instruktør og udstyr kr ,- Husleje, varme, inventar, brochurer, telefon, materialer, internet og administration kr ,- Transport til Vissenbjerg t/r kr ,- Revision kr ,- Evaluering kr ,- Diverse kr ,- I alt ekskl. moms kr ,- Det skal nævnes, at tilsvarende projekt er tilbudt til LBR, Odense og dette projekt gennemføres og forventes afsluttet i juni P E R S O N L I G S U C C E S

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Kurser, workshops og foredrag i Jobboxen

Kurser, workshops og foredrag i Jobboxen Kurser, workshops og foredrag i Jobboxen 2014: november december www.jobboxen.ikast-brande.dk Workshop Trivsels Workshop Tænd gnisten med trivselskonsulent Mary Elisabeth Holm Denne workshop er til dig

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere