Bløde toriske linser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bløde toriske linser:"

Transkript

1 FAGLIGT Bløde toriske linser: Første valg til dine astigmatiske patienter Anna Sulley og dr. Graeme Young forklarer, hvordan den nyeste forskning har afkræftet myterne og de fejlagtige forestillinger om toriske bløde kontaktlinser. Der var et tidspunkt, hvor tilpasning af toriske bløde kontaktlinser blev betragtet som en specialitet og forbeholdt et dedikeret fåtal. I dag har bløde toriske linser vundet bred accept. Men kunne endnu flere astigmatikere bruge toriske kontaktlinser? Hvor succesfulde og lette er de nyeste design at tilpasse? Og hvis dine astigmatiske patienter ikke bruger dem, hvorfor så ikke? Nyere undersøgelser har givet svar på disse spørgsmål samt en indsigt i holdningen hos patienter og optometrister til at korrigere astigmatisme. Kunne flere astigmatikere bruge toriske kontaktlinser? Få optometrister ignorerer cylinder i en brillekorrektion, men andelen af tilpassede toriske bløde linser når ikke op på det niveau, der ville forventes, hvis alle astigmatiske brugere af bløde linser blev fuldt korrigeret. 1 Næsten halvdelen af potentielle brugere af bløde kontaktlinser (47%) har astigmatisme (figur 1), hvilket er det niveau, hvor toriske linser normalt overvejes. For nærsynede er incidensen endnu højere (55%).2 Tal fra industrien tyder dog på, at kun ca. én ud af fem tilpasninger af bløde linser i Storbritannien i 2010 var en torisk linse (19%). 3 Data for ordineringstendens 4 tyder på et højere tal (35%) for tilpasninger med toriske design, men dette når stadig ikke op på de 42 potentielle tilpasningsniveauer. Man ved endvidere, at astigmatikere er overrepræsenteret blandt kontaktlinse- dropouts, hvilket tyder på, at dårligt syn som følge af ukorrigeret astigmatisme er en bidragende faktor ved afbrydelse af brug af kontaktlinser 5-8. En markedsundersøgelse udført i år i Storbritannien og Italien giver nogen indsigt i barriererne mod tilpasning af bløde toriske linser. Selv om optometrister er klar over, at toriske linser er en bedre løsning for patienter, hersker der fortsat en opfattelse af, at de er komplicerede og tidskrævende at tilpasse 9. figur 1 Forekomst af tærskel-astigmatisme pr. patient (px) og øje. 2 Bekymringer med hensyn til øget stoletid, behovet for at forklare astigmatisme, og hvordan toriske linser virker, samt en tendens til at overvurdere patienternes tilfredshed med deres nuværende korrektion, er nogle af de bemærkede barrierer. Forretningsmæssige overvejelser, såsom en formodning om at patienterne ønsker den billigste løsning, eller at toriske linser er mindre profitable end andre løsninger, er en hindring for nogle optometrister. Nogle mangler tillid til deres færdigheder inden for tilpasning eller viden om de nyeste produkter. Optometristerne kan vurdere graden af astigmatisme til at være for lav til at kræve en torisk linse eller antage, at astigmatismen er tilstrækkeligt korrigeret med sfæriske linser. Endvidere kan de være mindre tilbøjelige til at overveje en torisk linse til deltidsbrugere af linser.

2 INDHOLD FAGLIGT Har astigmatikere kendskab til toriske bløde linser? En nyere undersøgelse i Storbritannien har givet mere indsigt i astigmatiske patienters årsager til ikke at bruge toriske linser 10. Undersøgelsen inddrog tre grupper af astigmatikere: Brugere af sfæriske kontaktlinser, kontaktlinse-dropouts og brillebrugere, der aldrig havde brugt kontaktlinser. De mest almindelige årsager, der blev anført af brugere af sfæriske kontaktlinser, til ikke at bruge toriske kontaktlinser var manglende viden om, at der fandtes kontaktlinser mod astigmatisme, eller endog at de havde astigmatisme. Andre årsager var, at toriske linser var for dyre, eller at deres optometrist ikke havde foreslået dem. For astigmatiske dropouts var en faktor til afbrydelse af brugen af linser, at kontaktlinser ikke opfyldte deres specifikke synsbehov. Brillebrugende astigmatikeres årsager til ikke at bruge kontaktlinser afspejlede holdningen blandt ikke-linsebrugere: At briller var mere bekvemme, eller at kontaktlinser ville være ubehagelige at bruge. prisen blev også anført som en faktor i denne gruppe. En online-spørgeundersøgelse blandt 600 astigmatikere og 200 ikke-astigmatikere har også vist, at kendskabet til toriske linser er lavt blandt synskorrigerede forbrugere i Storbritannien. 11 Selv om næsten alle (94%) var interesseret i at høre mere om astigmatisme, havde kun 55% af astigmatikerne kendskab til toriske linser som en mulighed. Optometristens anbefaling var den mest afgørende faktor i deres valg af kontaktlinser. Disse opdagelser tyder på et behov for, at optometristerne forbedrer kommunikationen med patienterne og vælger en mere proaktiv metode til at informere om toriske linser og deres fordele. Hvilke kontaktlinsemuligheder er der for astigmatikere? Optometrister har en række forskellige muligheder for at tilpasse astigmatikere med kontaktlinser. Toriske bløde linser findes nu i mange forskellige materialer, modaliteter og udskiftningsfrekvenser. Med moderne prøvelinsesæt er det nu lige så bekvemt at lade astigmatiske patienter prøve bløde toriske linser som sfæriske linsetilpasninger. produktionsfremskridt har ført til forbedringer i reproducerbarheden og den optiske kvalitet. Linsernes design er mere forudsigelig i pasform, orientering og stabilitet, ud over at de er tilgængelige i et bredere spekter af parametre. Hvis astigmatismen er corneal, er sfæriske rgp-linser en mulighed. Disse linser giver god synskvalitet og er relativt lette at tilpasse men generelt mindre behagelige end bløde linser. I tilfælde af høj corneal toricitet kan tilpasningen være ustabil, men toriske bagflade-rgp er kan vise sig succesfulde i tilfælde, hvor selv toriske bløde linser er utilfredsstillende. Andre muligheder, man kan overveje, er hybridlinser, linser med stor diameter eller i exceptionelle tilfælde rgp sclerallinser. Alle har deres plads i tilpasning af astigmatikere med kontaktlinser. Ved lave grader af astigmatisme kan optometristerne være fristet til at tilpasse sfæriske bløde linser med øget tykkelse eller af et nyt materiale med højere modulus i den tro, at en tykkere eller stivere linse ikke vil følge corneas form så tæt og således maskere mere astigmatisme. Forsøg har dog vist, at der ikke er nogen signifikant maskeringseffekt ved nogen af strategierne Selv om nogle overvejer, om brugen af asfæriske bløde linser muligvis kan forbedre den visuelle ydeevne ved lave grader af astigmatisme sammenlignet med sfæriske bløde linser, er der kun ringe dokumentation herfor i litteraturen. Okulære aberrationer varierer imidlertid betydeligt fra person til person, hvilket kan forklare den varierende succes med denne type af linser. Når en asfærisk linse blev tilpasset til personer med en lav grad af astigmatisme, faldt den visuelle ydeevne for denne med større pupiller, og den matchede ikke den visuelle skarphed, der opnåedes med fuld astigmatisk korrektion 15. Unilaterale astigmatikere er en anden gruppe, der er værd at overveje. En nyere undersøgelse har vist, at en overraskende høj andel af patienterne, næsten halvdelen, har en signifikant astigmatisme 2. patienter i denne gruppe, som mest sandsynligt vil kræve astigmatisk korrektion, inkluderer dem med astigmatisme i deres dominerende øje, en skrå akse, lav sfæriskstyrke, store pupiller eller utilfredsstillende visuel ydeevne i anamnesen. Til astigmatikere er muligheden for valg af en enkelt kontaktlinse mere begrænset, selv om motivationen for at forblive fri for briller er stærk. Nogle patienter kan have brug for en velgennemtænkt kombination af kontaktlinser og brillekorrektion til forskellige opgaver og situationer. Multifokale rgp-linser er generelt bedre egnede til eksisterende rgp-brugere og kræver igen yderligere tilpasningsfærdigheder. Succesen med anvendelse af rgp bifokale linser afhænger af øjenlågstonicitet og position, mens asfæriske multifokale design er mindre egnet til ældre personer med presbyopi, personer med kritiske behov til afstandssynet eller med store pupiller. 16 Toriske bløde multifokale linser (såsom proclear Multifocal Toric) er en nyttig tilføjelse, selv om de fleste på nuværende tidspunkt er specialtilpassede linser med et begrænset materialevalg. Hvordan fungerer de nyeste design af bløde toriske linser? Nyere forsøg har ført til en bedre forståelse af de faktorer, der har indflydelse på linsetilpasning, og åbnet mulighed for en revurdering af tilpasning af bløde toriske linser En nyere litteraturgennemgang af udviklingen i designet af toriske linser og dens indvirkning på ydeevnen så på de forskellige metoder, der 44

3 figur 2 Antal forsøgs-tilpasningsforsøg pr. forsøgsdeltagergruppe. 10 anvendes til stabilisering af rotation: prismeballast, periballast, tynd zone (også kendt som dobbelt-slab-off eller dynamisk stabilisering), trunkering og bagflade- og forflade-toriske linser. 20 gennemgangen konkluderer, at nyere linsedesign har en tendens til at reducere linserotation og forbedre rotationsstabiliteten. Bedre reproducerbarhed, hyppigere udskiftninger, udvidede parametre, høj permeabilitet og bedre befugtningsegenskaber har også bidraget til øget succes. prismeballast var den første metode, der blev anvendt til at stabilisere linsen på øjet. Designene er siden blevet forfinet til opnåelse af prismefri optik og tyndere linseprofiler med forbedret ilttilførsel. Med tyndzonedesign kan den centrale del af linsen fremstilles i tykkelser, der nærmer sig sfæriske linser med tilsvarende styrker, hvilket optimerer komforten og øger ilttilførslen, omend det undertiden er på bekostning af rotationsstabiliteten. Edrington 20 bemærker, at ASD (Accelerated Stabilisation Design)-linser er mere stabile under store versionale øjenbevægelser end andre thin-zone designs, er mindre påvirket af tyngdekraften og viser en mere stabil hastighed for reorientering end andre design. Andre forfattere har undersøgt ASD-linsers ydeevne sammenlignet med traditionelle design 21. I prismeballast- og dobbelt tyndzonedesign interagerer linsen med øjenlåget, selv når linsen er korrekt placeret. Ved ASDlinser er der, når linsen er korrekt placeret, mindre destabiliserende øjenlågsinteraktion. De øvre og nedre øjenlågskræfter orienterer og stabiliserer kontinuerligt linsen. Disse linser har vist sig at blive orienteret hurtigere og mere nøjagtigt, at være mere rotationsstabile end prismeballast- eller dobbelt tyndzonedesign 22 og er signifikant mere stabile under anbringelse og store versionale opgaver end et prismeballastdesign 23. Forsøg har endvidere vist, at ASD-linser fungerer bedre end andre design, når brugerne er i en tilbagelænet stilling, under påvirkning af tyngdekraften eller i ekstreme versioner og 24, 25 posturale positioner. Nyere prismeballastdesign forsøger at minimere destabiliseringsinteraktionen med det nedre øjenlåg 26. Der er tegn på, at nyere forbedringer i designet af prismeballastlinser har forøget nogle aspekter af deres ydeevne. For eksempel viser moderne prismeballastdesign hastigheder for reorientering, der svarer til ASD-linser, og reorienterer generelt hurtigere, jo længere væk de er fra den normale orienteringsposition. 23,27 Traditionel måling af VA afspejler ikke fuldt ud oplevelsen i det virkelige liv hos brugere af bløde toriske linser, da denne registrerer den bedste VA, der opnås under testforløbet, selv hvis den kun opnås flygtigt. 22,25 Et nyere forsøg viste, at VA reduceres umiddelbart efter versionale øjenbevægelser. på grund af linsestabilitetsmålingers tilsyneladende manglende evne til at forudsige visuel ydeevne forslås det, at man overvejer mere dynamiske metoder til vurdering af visuel ydeevne. 25 Hvor let er det at tilpasse nuværende toriske bløde linser? Ny forskning afkræfter nogle af fejlopfattelserne vedrørende tilpasning af toriske bløde linser og viser, hvor let og hurtig det er at tilpasse de nyeste design. 10 Forsøget rekrutterede 200 astigmatikere, som aldrig havde brugt toriske linser, med afstandskorrektioner på +4,00 D til -9,00 D og astigmatisme på mellem -0,75 Dc og -3,00 Dc på begge øjne. Tre grupper af patienter brugere af sfæriske kontaktlinser (SW), kontaktlinsedropouts (DO) og brillebrugere (Neo) blev udstyret med én af to toriske bløde linser med ASD-design: En linse til endagsbrug, 1-DAY AcUVUE MOIST for ASTIgMATISM, eller en linse af silikonehydrogel med udskiftning hver 14. dag, AcUVUE OASYS for ASTIg- MATISM. Hvis brugerne blev kategoriseret efter graden af astigmatisme, var 60% i den lave cylindergruppe (< 1,50 D i mindst ét øje) i mindst ét øje). En høj andel af øjnene (88%) blev tilpasset i det første forsøg - blandt eksisterende brugere af sfæriske linser (94%) (figur 2). Den første indledende tilpasning tog i gennemsnit 22 minutter, og brillebrugere tog kun lidt længere tid (25 minutter). Størstedelen af» 45

4 FAGLIGT og nye brugere (70%). Disse strenge kriterier underestimerer sandsynligvis den virkelige succesrate. Interessant nok så det ikke ud til, at sandsynligheden for succes var bestemt af alder, køn eller grad af astigmatisme. Succesraten ud fra disse kriterier var identisk for ældre patienter og var kun marginalt bedre for lavere grader af astigmatisme (< 1,50 D i mindst ét øje) end for højere grader af astigmatisme. Nærsynede har en tendens til at være mere succesfulde end langsynede, selv om ingen af disse forskelle var statistisk signifikante. Selvom astigmatikere, der bruger sfæriske linser, med lav til moderat grad af astigmatisme sandsynligvis er de bedste kandidater til opgradering til toriske linser, kan mange frafaldne brugere og nuværende brillebrugere i alle aldre og refraktioner være meget succesfulde. figur 3 Linseorientering ved vurderingen efter en uge pr. forsøgsdeltagergruppe. 10 linserne orienterede i nul-positionen (figur 3), orienteringspositionen var stabil over tid, og linserne viste acceptabel centrering og bevægelse. ASD-designet viste sig at være alsidigt, da linsetilpasningen blev vurderet acceptabel hos alle undtagen to forsøgsdeltagere efter en uge, og ingen forsøgsdeltagere havde behov for efterfølgende ændringer. Hvor succesfulde er brugere med de nyeste design? Bekymringer for, at patienters brug af toriske bløde linser kan mislykkes, er også en barriere for, at optometrister anbefaler disse. Igen tyder det nylige forsøg med toriske ikke-brugere på, at denne bekymring er malplaceret. 10 For forsøgsdeltagere, der med succes gennemførte det måned lange forsøg, var succesraten høj, 92%. Ydermere var sandsynligheden for succes lige så stor for tidligere dropouts som for brugere af sfæriske linser. Disse resultater er sammenlignelige med resultaterne af et forsøg i Storbritannien i 2002 med frafaldne brugere, der på ny blev tilpasset med kontaktlinser. 5 Succesraten efter en måned for de frafaldne brugere var 94% i det nye forsøg sammenlignet med succesraten efter en måned på 69% for de dropouts, der blev tilpasset med toriske bløde linser ti år tidligere. Denne forskel kan muligvis tilskrives forbedringer i toriske bløde linser i løbet af det forløbne tiår. Det nylige forsøg så også på succesrater i forhold til forudbestemte kriterier med hensyn til linseorientering og tilpasning, VA, subjektivt syn og komfort. Linserne skulle have stabil orientering efter anbringelse, god centrering og bevægelse og binokulær VA inden for én linje af brille-va, samt være i top-tre-felterne for syn og komfort. Samlet set var succesraten høj, 75%, og selv om succesen var højest blandt brugere af sfæriske linser (80%), var resultaterne opmuntrende for dropouts (74%) Vil mine astigmatikere kunne se lige så godt som med deres briller, og vil de føle sig godt tilpas? Forskning viser, at optometrister er bekymrede for, at bløde toriske linser måske ikke opfylder patientens forventninger, især i forhold til synet. 9 Ifølge det seneste forsøg kan synet med toriske bløde linser dog blive mindst lige så godt, hvis ikke bedre end, som ved brug af andre korrektionsmåder. 10 Alle tre grupper af astigmatikere opnåede en gennemsnitlig monokulær VA med ASDlinserne, der var inden for ét bogstav af 6/6, og en gennemsnitlig binokulær VA, der var ca. en halv linje bedre end 6/6. Som forventet var VA med de toriske linser signifikant bedre i gruppen af brugere af sfæriske linser sammenlignet med deres sædvanlige linser. For de to andre grupper kombineret (det vil sige brillebrugerne) var VA sammenlignelig med deres sædvanlige briller. resultaterne for synskvaliteten afspejlede resultaterne for VA. Optometristerne kan muligvis også opfatte toriske linser som mindre behagelige end sfæ- 46

5 riske linser, men dette forsøg tyder på noget andet. I gruppen af brugere af sfæriske linser var komfort og symptomer sammenlignelige mellem toriske og sædvanlige linser. Forsøgsdesignet gentager den mest sandsynlige rækkefølge af linsebrug i normal praksis og giver derfor nogen indsigt i den sandsynlige oplevelse for brugere af sfæriske linser, når de skifter til toriske linser. Hvad er de kommercielle fordele ved tilpasning af toriske linser? Selv om de nyeste design af toriske bløde linser giver kliniske fordele for astigmatikere, spiller kommercielle overvejelser også en rolle i valget af kontaktlinser. Forskning tyder på, at nogle optometrister opfatter kontaktlinser som mindre profitable end briller eller mener, at den tid, der anvendes til at informere om toriske linser, kan være spildt, hvis patienterne ikke er indstillet på at opgradere 9. Der er også noget, der tyder på, at prisen er en faktor for astigmatikere, der ikke bruger toriske bløde linser. 10 Hvad angår profitabilitet er fordelen ved kontaktlinser frem for briller stor. En undersøgelse foretaget af London Business School viste, at selv om fortjenesten ved kontaktlinser indledningsvis er dårligere, er den på mellemlang sigt større end ved briller alene. 28 Toriske linser er en voksende sektor ud fra en værdibetragtning. Industrielle data for første halvdel af 2011 viser, at markedet i Storbritannien for toriske linser voksede med næsten dobbelt så stor hastighed som for sfæriske linser (7,2% versus 3,7%). 29 Nogle forfattere har foreslået brug af kontaktlinser som et supplement ved brilleudlevering for at give patienterne mulighed for at prøve at bruge kontaktlinser. 30 Det at få patienter til at prøve linserne i praksis, så de kan opleve fordelene, er et vigtigt værktøj til nedbrydning af barriererne. En nylig undersøgelse introducerede konceptet pris pr. brugsgang, der baseres på linseudskiftning og antallet af dage pr. uge, de blev anvendt, og viste, at toriske linser har en pris pr. brugsgang, der svarer til sfæriske linser. 31 For at opgradere brugere af sfæriske linser til toriske kræver det en grundig anamnese for at afdække eventuelle problemer med deres nuværende korrektion samt en gennemgang af de ekstra egenskaber og fordele ved toriske linser, der vedrører disse problemer. At stille et simpelt spørgsmål som f.eks. på en skala fra et til ti, hvor tilfreds er du med dit syn? åbner muligheden for at introducere en linse, der giver et bedre syn, som så kan demonstreres på tavlen ved at holde en cylindrisk overkorrektion op. Konklusioner på trods af en øget ordinering kunne potentielt flere astigmatikere bruge toriske bløde linser. Optometristens anbefaling er den mest afgørende faktor i valget af synskorrektion. Mange astigmatikere er enten uvidende om, at kontaktlinser og især bløde toriske linser er en mulighed, eller at de har astigmatisme. Af alle tilgængelige valgmuligheder giver toriske bløde linser mange fordele i forhold til andre korrektionsmetoder, og de er egnet til et bredt spekter af patienter. De nyeste design af toriske bløde linser giver en forudsigelig og stabil tilpasning i dynamiske såvel som statiske situationer. En stor andel af de astigmatikere, der i øjeblikket ikke bruger toriske bløde kontaktlinser, kan let og hurtigt tilpasses med toriske bløde linser og vil opnå en høj succesrate. Astigmatikere, der bruger sfæriske kontaktlinser, får et bedre syn, når de bliver tilpasset med toriske bløde linser, og det går sjældent ud over komforten. Brillebrugere opnår et syn og en komfort, der er sammenlignelig med briller, når de tilpasses med disse linser. Mange astigmatikere, der ikke bruger toriske bløde kontaktlinser på nuværende tidspunkt, kunne gøre dette med succes uanset alder eller refraktiv status. Referencer 1. Morgan PB and Efron N. Prescribing soft lenses for astigmatism. Cont Lens Anterior Eye 2009;32: Young G, Sulley A and Hunt C. Prevalence of astigmatism in relation to soft contact lens usage. Eye & Contact Lens 2011;37: GfK UK disposable fits audit, FY Morgan P. Trends in UK contact lens prescribing Optician 2011;242: Young G, Veys J, Pritchard N et al. A multicentre study of lapsed contact lens wearers. Ophthal Physiol Opt 2002;22: Young G. Why one million contact lens wearers dropped out. Cont Lens Anterior Eye 2004;27: Rumpakis J. New data on contact lens dropouts: an international perspective. Rev Optom 2010:147: Richdale K, Sinnott LT, Skadahl E et al. Frequency of and factors associated with contact lens dissatisfaction and discontinuation. Cornea 2007;26: Qualitative market research, UK & Italy, Sulley A, Young G, Osborn K, et al. A multi-centre study of astigmatic non-users of soft toric contact lenses. BCLA Conference 2011, Poster Presentation. 11. Astigmatism Consumer Awareness and Usage Study. Bruno and Ridgeway Research Associates, Cho PC and Woo GC. Vision of low astigmats through thick and thin lathecut soft contact lenses. Cont Lens Anterior Eye 2001;24: Bernstein PR, Gundel RE and Rosen JS. Masking corneal toricity with hydrogels: does it work? Int Contact Lens Clinic 1991;18: Edmondson LL, Edmondson W and Price R. Masking astigmatism Ciba Focus Night & Day vs Focus Monthly. Optom Vis Sci, 2003;80 (supp) Morgan PB, Efron SE, Efron N et al. Inefficacy of aspheric soft contact lenses for the correction of low levels of astigmatism. Optom Vis Sci 2005;82: Bennett ES. Contact lens correction of presbyopia. Clin Exp Optom 2008;91: Young G, Hunt C and Covey M. Clinical evaluation of factors influencing toric soft contact lens fit. Optom Vis Sci 2002; 79: Young G. Reassessing toric soft lens fitting. CL Spectrum 2005;20: Sulley A. A turning point in toric soft lens design. Optician 2009;237: Edrington TB. A literature review: The impact of rotational stabilization methods on toric soft contact lens performance. Cont Lens Anterior Eye 2011;34: Hickson-Curran S and Rocher I. A new daily wear silicone hydrogel lens for astigmatism. Optician 2006;232: Zikos GA, Kang SS, Ciuffreda KJ et al. Rotational stability of toric soft contact lenses during natural viewing conditions. Optom Vis Sci 2007;84: Young G, McIlraith R and Hunt C. Clinical evaluation of factors affecting soft toric lens orientation. Optom Vis Sci 2009;86:11 E McIlraith A, Young G and Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Cont Lens Anterior Eye 2010; 33: Chamberlain P, Morgan PB, Moody KJ et al. Fluctuation in visual acuity during soft toric contact lens wear. Optom Vis Sci 2011;88:4 E Whittaker G. A clinical evaluation of the Biomedics Toric. Optician 2002;224: Tan J, Papas E, Carnt N et al. Performance standards for toric soft contact lenses. Optom Vis Sci 2007;84: » 47

6 LÆSERDEBAT 28. Ritson M. Which patients are more profitable? CL Spectrum 2006;21: GfK UK disposable fits audit, June Atkins NP, Morgan SL and Morgan PB. Enhancing the approach to selecting eyewear (EASE): A multicentre, practice-based study into the effect of applying contact lenses prior to dispensing. Cont Lens Anterior Eye 2009;32: Efron N, Efron S, Morgan P et al. Cost-per-wear of contact lens replacement. Clin Exp Optom 2010;93:4: Anna Sulley er clinical Affairs Manager EMA hos Johnson & Johnson Vision care og Dr graeme Young er managing director for the clinical research organisation Visioncare research Ltd. DESIGNED TO PERFORM Mod NØGLEPUNKTER VEDRØRENDE BLØDE TORISKE LINSER Ordinering af toriske linser er stigende, men flere astigmatikere kunne potentielt bruge kontaktlinser. Astigmatikere er ofte uvidende om, at toriske linser er en mulighed for dem. CMTS Distribution Aps Telefon Jaguar_A4_quer.indd :20 Bløde toriske linser giver en række fordele for alle typer af astigmatikere. De nyeste toriske bløde linser giver fordele i forhold til traditionelle design og et klart, stabilt syn i situationer i det virkelige liv. Tilpasning af toriske linser er let og hurtigt med et moderne linsedesign. Optometrister kan forvente at tilpasse toriske bløde linser succesfuldt til et bredt spekter af patienter. Syn og komfort er sammenlignelig ved briller og toriske bløde kontaktlinser. LOVPLIGTIG POSTKASSE TIL ALLE VIRKSOMHEDER, FORENINGER MV. Digital Post fra det offentlige Ny lovpligtig digital postkasse til virksomheder Nu bliver det lovpligtigt for alle med et cvr-nummer at have en særlig postkasse til Digital post fra det offentlige. postkassen er gratis og skal oprettes senest 1. november Fra den dag vil eksempelvis meddelelser om årsregnskab, sygedagpenge, straffeattester m.v. lande i den digitale postkasse. Det tager et par uger at få den specielle medarbejdersignatur, som skal bruges til at oprette postkassen. Bestil derfor signaturen allerede nu. Se mere på virk.dk/postkasse. 48

Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem!

Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem! Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem! En vejledning for optikere Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Introduktion I et nyt studie af trends inden for linsetilpasning i Storbritannien

Læs mere

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK INDHOLD HVORFOR EN DES-KLINIK? HVORDAN STARTER MAN? HVAD KRÆVES DER? HVORFOR EN DES-KLINIK? FORMÅL Patienter er faktisk bekymrede for øjets

Læs mere

Danmarks Optikerforening nr. 2, 2010 O P T I K E R E N

Danmarks Optikerforening nr. 2, 2010 O P T I K E R E N Danmarks Optikerforening nr. 2, 2010 O P T I K E R E N MARTS 2010 L E D E R E N 3 Avatar afslører problemer med samsynet 3D-filmen Avatar er en mega publikumssucces. Filmen er nomineret til hele 9 Oscars,

Læs mere

De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende.

De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende. 16 FAGLIGT Nye resultater vedrørende kontaktlinser til børn og teenagere Har du styr på CLIP- og CLAMP og ACHIEVE-forsøgene, og vil dine yngre patienter virkelig have glæde af at bruge kontaktlinser? Jeff

Læs mere

Optikeren SE BEDRE. Bedre nattesyn, mere intense farver og skarpere kontraster. Kun fra ZEISS. Med i.scription fra ZEISS. www.zeiss.

Optikeren SE BEDRE. Bedre nattesyn, mere intense farver og skarpere kontraster. Kun fra ZEISS. Med i.scription fra ZEISS. www.zeiss. Danmarks Optikerforening januar 2013 01 Optikeren SE BEDRE Med i.scription fra ZEISS Bedre nattesyn, mere intense farver og skarpere kontraster. Kun fra ZEISS. www.zeiss.dk/vision 1-DAY ACUVUE MOIST Tilfredse

Læs mere

420 110 Brillestel til stærke glas og til børn

420 110 Brillestel til stærke glas og til børn Prisliste pr. 1. januar 2015 Svagsyns-optik Kode Alle priser er pr. stk. 101 Undersøgelseshonorar, incl. rapportskrivning - momsfri 102 Genafprøvning, incl. rapportskrivning - momsfri 103 Tilpasning af

Læs mere

GODT SYN efter de 40

GODT SYN efter de 40 GODT SYN efter de 40 Dokumentation fra et seminar om multifokal tilpasning, hvor 12 nordiske eksperter mødtes og diskuterede emnet fra forskellige vinkler. Når synet ændrer sig... HAR PRESBYOPE KUNDER

Læs mere

Optikerforeningens fokus er faglighed. Kontaktlinser til børn og unge gavner folkesundheden. Ortho-K central i kampen for at bremse myopieksplosion

Optikerforeningens fokus er faglighed. Kontaktlinser til børn og unge gavner folkesundheden. Ortho-K central i kampen for at bremse myopieksplosion Danmarks Optikerforening Nr. 1 Optikerforeningens fokus er faglighed Ortho-K central i kampen for at bremse myopieksplosion Kontaktlinser til børn og unge gavner folkesundheden Synoptik-Fonden uddeler

Læs mere

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes.

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes. Aalborg Aarhus Herning Esbjerg København Øjnene i fokus Danmark Tyskland Kina Se skarpt uden briller eller kontaktlinser Vi glæder os til at høre fra dig 7027 4553 www.euroeyes.dk www.euroeyes.dk Velkommen

Læs mere

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK. Sikkerhedsbriller med individuel korrektion. Safety Eyewear by

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK. Sikkerhedsbriller med individuel korrektion. Safety Eyewear by INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK Sikkerhedsbriller med individuel korrektion Safety Eyewear by Komfort og tryghed på jobbet. Sikkerhedsbriller med styrke fra Carl Zeiss Vision giver den højeste grad

Læs mere

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden Er nærsynethed Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt Nærsynethed et vokseproblem Nærsynede øjne er for lange, dvs. at billeddannelsen finder sted i et plan foran nethinden, hvorved billedet på nethinden

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Guide til valg af kikkert

Guide til valg af kikkert Guide til valg af kikkert At vælge kikkert behøver ikke at være svært, vi beskriver her lidt om teknikken i en kikkert og giver en oversigt over de forskellige typer og deres anvendelsesområder. Vi håber

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1

Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1 Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1 LEDEREN 3 Optikbranchen har høj konkurrence På et møde i en af foreningens netsværksgrupper blev regeringens forsalg til en ny

Læs mere

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Dansk Oftalmologisk Selskab Dansk Oftalmologisk Selskab nedsatte 11. oktober 2007 et udvalg med følgende opgaver: 1. At beskrive afgrænsningen af refraktionskirurgi

Læs mere

Se skarpt. på både kort og lang afstand

Se skarpt. på både kort og lang afstand Se skarpt på både kort og lang afstand Indholdsfortegnelse Et klart overblik Alderssyn presbyopi...4 Årsager...5 Behandlingsmuligheder...7 Multifokallinsen...8 Brillen i øjet...10 LenSx linsebehandling

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup www.microsoft.dk The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen 70 2900 Hellerup

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Opgradering Capture One opgradering til version 5, omfatter alle tre versioner, CO5 CO5PRO og CO5DB.

Opgradering Capture One opgradering til version 5, omfatter alle tre versioner, CO5 CO5PRO og CO5DB. Capture One 5 Capture One 4 er opgraderet til Capture One 5. Per Buchmann Capture One har høstet megen succes og anerkendelse for version 4, der blev releaset ultimo 2007. For et års tid siden kom CO4PRO

Læs mere

Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år.

Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år. Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år. The Effect of Myopia Control with Orthokeratology Contact Lenses in Children between 6 and 16 of Age. Denne opgave er

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Din personlige linseguide

Din personlige linseguide Gode råd om linser: 1. Vælg de linser der er sundest for dine øjne, passer bedst til din døgnrytme, dit arbjde og dine fritidsinteresser. 2. Brug kun anbefalede kontaktlinsevæsker. 3. Genbrug aldrig væsker.

Læs mere

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn Se skarpt på både kort og lang afstand Korrektion af alderssyn 2 Alderssyn Presbyopi Alderssyn (Presbyopi) gør sig som regel gældende omkring 40-50-års-alderen. Bogstaver fremstår utydelige og bliver svære

Læs mere

Optikeren KONTRASTER 100% UDNYTTELSE AF DIN KUNDES SYNSPOTENTIALE. Et syn med skarpere. RODENSTOCK DNEye SCANNER

Optikeren KONTRASTER 100% UDNYTTELSE AF DIN KUNDES SYNSPOTENTIALE. Et syn med skarpere. RODENSTOCK DNEye SCANNER Danmarks Optikerforening september 2014 05 Optikeren Et syn med skarpere KONTRASTER RODENSTOCK DNEye SCANNER FANTASTISK FORBRUGER RESPONS! SE FILM OG MEGET MERE PÅ: WWW.DNEYE.DK 100% UDNYTTELSE AF DIN

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Filterbriller 110905 dk FILTERBRILLER

Filterbriller 110905 dk FILTERBRILLER Filterbriller 110905 dk FILTERBRILLER 2 Hvorfor vælge Filterbriller Og ikke almindelige Solbriller? Hvilken forskel gør Filterbriller for dig? VarflrVarfö De fleste solbriller bliver valgt med den første

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

)LQDQVLHO$QDO\VH 3. september 1999

)LQDQVLHO$QDO\VH 3. september 1999 )LDVLHO$DO\VH 3. september 1999 1\XONXSRUHHVUXNXUPRGHO 8LEDNVRIILFLHOOHXONXSRUHHVUXNXUVNLIHVXGIUDGHXY UHGH1HOVR 6LHJHOPRGHOLOHPHUHNRPSOLFHUHPRGHO 'H\HPRGHOJLYHUEHGUHILLJDISULVHUSnVDVREOLJDLRHURJHOLPLHUHUEODG

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

JUNI. Must have. Sommerens. historie. solbrille. en sand HURTIGE. Verdens flotteste. TIL lindberg. læsebriller

JUNI. Must have. Sommerens. historie. solbrille. en sand HURTIGE. Verdens flotteste. TIL lindberg. læsebriller 03 # 2009 JUNI Sommerens Must have solbrille historie en sand Verdens flotteste læsebriller 10 HURTIGE TIL lindberg 10 HURTIGE TIL henrik lindberg, arkitekt MAA, direktør Lindberg A/S 1. Hvad inspirerede

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Danmarks Optikerforening Januar 2012 Nr. 1 SPORT HIGH DEFINITION SPORT & FASHION LENSES FOR BEST VISUAL PERFORMANCE

Danmarks Optikerforening Januar 2012 Nr. 1 SPORT HIGH DEFINITION SPORT & FASHION LENSES FOR BEST VISUAL PERFORMANCE Danmarks Optikerforening Januar 2012 Nr. 1 SPORT HIGH DEFINITION SPORT & FASHION LENSES FOR BEST VISUAL PERFORMANCE Kompenserer nu også for bygningsfejl % Kumulativt bevaret internt fugtmiddel (ug/linse)

Læs mere

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG OVERSKUD TIL OMSORG Enkel og effektiv lejring af sengeliggende Stabilitet Tryghed afslapning nedsat tonus nedsat arousel Hvorfor er lejring vigtig? Lejring har afgørende betydning for borgerens komfort

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke?

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Hvem er jeg Fie Halberg; Manager, Internal Systems Global Service Desk, SimCorp A/S Min tid i SimCorp: 3 år som proces konsulent / projektleder 3 år

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

National klinisk retningslinje for aldersbetinget grå stær

National klinisk retningslinje for aldersbetinget grå stær National klinisk retningslinje for aldersbetinget grå stær UDKAST TIL HØRING 1 National klinisk retningslinje for aldersbetinget grå stær Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Indhold. 6 et øjeblik... Forord. 22 ilasik astronaut/pilot koncept. 8 Fremsyn Frihed og uafhængighed

Indhold. 6 et øjeblik... Forord. 22 ilasik astronaut/pilot koncept. 8 Fremsyn Frihed og uafhængighed EuroEyes København Aleris-Hamlet Privathospital, Søborg Indhold 6 et øjeblik... Forord 8 Fremsyn Frihed og uafhængighed 10 synsfejl Forskellige former for synsfejl 12 Valg af metode Vi hjælper dig! 14

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed?

Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed? KONKNSER Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed? F O R E il alt for alle Der er mange fordomme om kontaktlinser. Sandheden er, at kontaktlinser på mange måder er den mest optimale måde at sikre sig et godt

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Presentation title 1 Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Peter Bøge Senior Controls manager, Novo Nordisk; Formand for Medicoindustriens ekspertgruppe for Safety

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Fra trivselsmåling til succesmåling

Fra trivselsmåling til succesmåling Fra trivselsmåling til succesmåling af Claus Albrechtsen, partner i Scandinavian Training Design Trivselsmålinger eller medarbejdertilfredsheds- / klimamålinger er en naturlig del af mange organisationers

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Den nuværende status for kontaktlinsekomfort

Den nuværende status for kontaktlinsekomfort FAGLIGT Den nuværende status for kontaktlinsekomfort Kontaktlinsekomfort er et kompliceret emne, som er aktuelt med den nylige publikation fra TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort. Dr

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere