Bløde toriske linser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bløde toriske linser:"

Transkript

1 FAGLIGT Bløde toriske linser: Første valg til dine astigmatiske patienter Anna Sulley og dr. Graeme Young forklarer, hvordan den nyeste forskning har afkræftet myterne og de fejlagtige forestillinger om toriske bløde kontaktlinser. Der var et tidspunkt, hvor tilpasning af toriske bløde kontaktlinser blev betragtet som en specialitet og forbeholdt et dedikeret fåtal. I dag har bløde toriske linser vundet bred accept. Men kunne endnu flere astigmatikere bruge toriske kontaktlinser? Hvor succesfulde og lette er de nyeste design at tilpasse? Og hvis dine astigmatiske patienter ikke bruger dem, hvorfor så ikke? Nyere undersøgelser har givet svar på disse spørgsmål samt en indsigt i holdningen hos patienter og optometrister til at korrigere astigmatisme. Kunne flere astigmatikere bruge toriske kontaktlinser? Få optometrister ignorerer cylinder i en brillekorrektion, men andelen af tilpassede toriske bløde linser når ikke op på det niveau, der ville forventes, hvis alle astigmatiske brugere af bløde linser blev fuldt korrigeret. 1 Næsten halvdelen af potentielle brugere af bløde kontaktlinser (47%) har astigmatisme (figur 1), hvilket er det niveau, hvor toriske linser normalt overvejes. For nærsynede er incidensen endnu højere (55%).2 Tal fra industrien tyder dog på, at kun ca. én ud af fem tilpasninger af bløde linser i Storbritannien i 2010 var en torisk linse (19%). 3 Data for ordineringstendens 4 tyder på et højere tal (35%) for tilpasninger med toriske design, men dette når stadig ikke op på de 42 potentielle tilpasningsniveauer. Man ved endvidere, at astigmatikere er overrepræsenteret blandt kontaktlinse- dropouts, hvilket tyder på, at dårligt syn som følge af ukorrigeret astigmatisme er en bidragende faktor ved afbrydelse af brug af kontaktlinser 5-8. En markedsundersøgelse udført i år i Storbritannien og Italien giver nogen indsigt i barriererne mod tilpasning af bløde toriske linser. Selv om optometrister er klar over, at toriske linser er en bedre løsning for patienter, hersker der fortsat en opfattelse af, at de er komplicerede og tidskrævende at tilpasse 9. figur 1 Forekomst af tærskel-astigmatisme pr. patient (px) og øje. 2 Bekymringer med hensyn til øget stoletid, behovet for at forklare astigmatisme, og hvordan toriske linser virker, samt en tendens til at overvurdere patienternes tilfredshed med deres nuværende korrektion, er nogle af de bemærkede barrierer. Forretningsmæssige overvejelser, såsom en formodning om at patienterne ønsker den billigste løsning, eller at toriske linser er mindre profitable end andre løsninger, er en hindring for nogle optometrister. Nogle mangler tillid til deres færdigheder inden for tilpasning eller viden om de nyeste produkter. Optometristerne kan vurdere graden af astigmatisme til at være for lav til at kræve en torisk linse eller antage, at astigmatismen er tilstrækkeligt korrigeret med sfæriske linser. Endvidere kan de være mindre tilbøjelige til at overveje en torisk linse til deltidsbrugere af linser.

2 INDHOLD FAGLIGT Har astigmatikere kendskab til toriske bløde linser? En nyere undersøgelse i Storbritannien har givet mere indsigt i astigmatiske patienters årsager til ikke at bruge toriske linser 10. Undersøgelsen inddrog tre grupper af astigmatikere: Brugere af sfæriske kontaktlinser, kontaktlinse-dropouts og brillebrugere, der aldrig havde brugt kontaktlinser. De mest almindelige årsager, der blev anført af brugere af sfæriske kontaktlinser, til ikke at bruge toriske kontaktlinser var manglende viden om, at der fandtes kontaktlinser mod astigmatisme, eller endog at de havde astigmatisme. Andre årsager var, at toriske linser var for dyre, eller at deres optometrist ikke havde foreslået dem. For astigmatiske dropouts var en faktor til afbrydelse af brugen af linser, at kontaktlinser ikke opfyldte deres specifikke synsbehov. Brillebrugende astigmatikeres årsager til ikke at bruge kontaktlinser afspejlede holdningen blandt ikke-linsebrugere: At briller var mere bekvemme, eller at kontaktlinser ville være ubehagelige at bruge. prisen blev også anført som en faktor i denne gruppe. En online-spørgeundersøgelse blandt 600 astigmatikere og 200 ikke-astigmatikere har også vist, at kendskabet til toriske linser er lavt blandt synskorrigerede forbrugere i Storbritannien. 11 Selv om næsten alle (94%) var interesseret i at høre mere om astigmatisme, havde kun 55% af astigmatikerne kendskab til toriske linser som en mulighed. Optometristens anbefaling var den mest afgørende faktor i deres valg af kontaktlinser. Disse opdagelser tyder på et behov for, at optometristerne forbedrer kommunikationen med patienterne og vælger en mere proaktiv metode til at informere om toriske linser og deres fordele. Hvilke kontaktlinsemuligheder er der for astigmatikere? Optometrister har en række forskellige muligheder for at tilpasse astigmatikere med kontaktlinser. Toriske bløde linser findes nu i mange forskellige materialer, modaliteter og udskiftningsfrekvenser. Med moderne prøvelinsesæt er det nu lige så bekvemt at lade astigmatiske patienter prøve bløde toriske linser som sfæriske linsetilpasninger. produktionsfremskridt har ført til forbedringer i reproducerbarheden og den optiske kvalitet. Linsernes design er mere forudsigelig i pasform, orientering og stabilitet, ud over at de er tilgængelige i et bredere spekter af parametre. Hvis astigmatismen er corneal, er sfæriske rgp-linser en mulighed. Disse linser giver god synskvalitet og er relativt lette at tilpasse men generelt mindre behagelige end bløde linser. I tilfælde af høj corneal toricitet kan tilpasningen være ustabil, men toriske bagflade-rgp er kan vise sig succesfulde i tilfælde, hvor selv toriske bløde linser er utilfredsstillende. Andre muligheder, man kan overveje, er hybridlinser, linser med stor diameter eller i exceptionelle tilfælde rgp sclerallinser. Alle har deres plads i tilpasning af astigmatikere med kontaktlinser. Ved lave grader af astigmatisme kan optometristerne være fristet til at tilpasse sfæriske bløde linser med øget tykkelse eller af et nyt materiale med højere modulus i den tro, at en tykkere eller stivere linse ikke vil følge corneas form så tæt og således maskere mere astigmatisme. Forsøg har dog vist, at der ikke er nogen signifikant maskeringseffekt ved nogen af strategierne Selv om nogle overvejer, om brugen af asfæriske bløde linser muligvis kan forbedre den visuelle ydeevne ved lave grader af astigmatisme sammenlignet med sfæriske bløde linser, er der kun ringe dokumentation herfor i litteraturen. Okulære aberrationer varierer imidlertid betydeligt fra person til person, hvilket kan forklare den varierende succes med denne type af linser. Når en asfærisk linse blev tilpasset til personer med en lav grad af astigmatisme, faldt den visuelle ydeevne for denne med større pupiller, og den matchede ikke den visuelle skarphed, der opnåedes med fuld astigmatisk korrektion 15. Unilaterale astigmatikere er en anden gruppe, der er værd at overveje. En nyere undersøgelse har vist, at en overraskende høj andel af patienterne, næsten halvdelen, har en signifikant astigmatisme 2. patienter i denne gruppe, som mest sandsynligt vil kræve astigmatisk korrektion, inkluderer dem med astigmatisme i deres dominerende øje, en skrå akse, lav sfæriskstyrke, store pupiller eller utilfredsstillende visuel ydeevne i anamnesen. Til astigmatikere er muligheden for valg af en enkelt kontaktlinse mere begrænset, selv om motivationen for at forblive fri for briller er stærk. Nogle patienter kan have brug for en velgennemtænkt kombination af kontaktlinser og brillekorrektion til forskellige opgaver og situationer. Multifokale rgp-linser er generelt bedre egnede til eksisterende rgp-brugere og kræver igen yderligere tilpasningsfærdigheder. Succesen med anvendelse af rgp bifokale linser afhænger af øjenlågstonicitet og position, mens asfæriske multifokale design er mindre egnet til ældre personer med presbyopi, personer med kritiske behov til afstandssynet eller med store pupiller. 16 Toriske bløde multifokale linser (såsom proclear Multifocal Toric) er en nyttig tilføjelse, selv om de fleste på nuværende tidspunkt er specialtilpassede linser med et begrænset materialevalg. Hvordan fungerer de nyeste design af bløde toriske linser? Nyere forsøg har ført til en bedre forståelse af de faktorer, der har indflydelse på linsetilpasning, og åbnet mulighed for en revurdering af tilpasning af bløde toriske linser En nyere litteraturgennemgang af udviklingen i designet af toriske linser og dens indvirkning på ydeevnen så på de forskellige metoder, der 44

3 figur 2 Antal forsøgs-tilpasningsforsøg pr. forsøgsdeltagergruppe. 10 anvendes til stabilisering af rotation: prismeballast, periballast, tynd zone (også kendt som dobbelt-slab-off eller dynamisk stabilisering), trunkering og bagflade- og forflade-toriske linser. 20 gennemgangen konkluderer, at nyere linsedesign har en tendens til at reducere linserotation og forbedre rotationsstabiliteten. Bedre reproducerbarhed, hyppigere udskiftninger, udvidede parametre, høj permeabilitet og bedre befugtningsegenskaber har også bidraget til øget succes. prismeballast var den første metode, der blev anvendt til at stabilisere linsen på øjet. Designene er siden blevet forfinet til opnåelse af prismefri optik og tyndere linseprofiler med forbedret ilttilførsel. Med tyndzonedesign kan den centrale del af linsen fremstilles i tykkelser, der nærmer sig sfæriske linser med tilsvarende styrker, hvilket optimerer komforten og øger ilttilførslen, omend det undertiden er på bekostning af rotationsstabiliteten. Edrington 20 bemærker, at ASD (Accelerated Stabilisation Design)-linser er mere stabile under store versionale øjenbevægelser end andre thin-zone designs, er mindre påvirket af tyngdekraften og viser en mere stabil hastighed for reorientering end andre design. Andre forfattere har undersøgt ASD-linsers ydeevne sammenlignet med traditionelle design 21. I prismeballast- og dobbelt tyndzonedesign interagerer linsen med øjenlåget, selv når linsen er korrekt placeret. Ved ASDlinser er der, når linsen er korrekt placeret, mindre destabiliserende øjenlågsinteraktion. De øvre og nedre øjenlågskræfter orienterer og stabiliserer kontinuerligt linsen. Disse linser har vist sig at blive orienteret hurtigere og mere nøjagtigt, at være mere rotationsstabile end prismeballast- eller dobbelt tyndzonedesign 22 og er signifikant mere stabile under anbringelse og store versionale opgaver end et prismeballastdesign 23. Forsøg har endvidere vist, at ASD-linser fungerer bedre end andre design, når brugerne er i en tilbagelænet stilling, under påvirkning af tyngdekraften eller i ekstreme versioner og 24, 25 posturale positioner. Nyere prismeballastdesign forsøger at minimere destabiliseringsinteraktionen med det nedre øjenlåg 26. Der er tegn på, at nyere forbedringer i designet af prismeballastlinser har forøget nogle aspekter af deres ydeevne. For eksempel viser moderne prismeballastdesign hastigheder for reorientering, der svarer til ASD-linser, og reorienterer generelt hurtigere, jo længere væk de er fra den normale orienteringsposition. 23,27 Traditionel måling af VA afspejler ikke fuldt ud oplevelsen i det virkelige liv hos brugere af bløde toriske linser, da denne registrerer den bedste VA, der opnås under testforløbet, selv hvis den kun opnås flygtigt. 22,25 Et nyere forsøg viste, at VA reduceres umiddelbart efter versionale øjenbevægelser. på grund af linsestabilitetsmålingers tilsyneladende manglende evne til at forudsige visuel ydeevne forslås det, at man overvejer mere dynamiske metoder til vurdering af visuel ydeevne. 25 Hvor let er det at tilpasse nuværende toriske bløde linser? Ny forskning afkræfter nogle af fejlopfattelserne vedrørende tilpasning af toriske bløde linser og viser, hvor let og hurtig det er at tilpasse de nyeste design. 10 Forsøget rekrutterede 200 astigmatikere, som aldrig havde brugt toriske linser, med afstandskorrektioner på +4,00 D til -9,00 D og astigmatisme på mellem -0,75 Dc og -3,00 Dc på begge øjne. Tre grupper af patienter brugere af sfæriske kontaktlinser (SW), kontaktlinsedropouts (DO) og brillebrugere (Neo) blev udstyret med én af to toriske bløde linser med ASD-design: En linse til endagsbrug, 1-DAY AcUVUE MOIST for ASTIgMATISM, eller en linse af silikonehydrogel med udskiftning hver 14. dag, AcUVUE OASYS for ASTIg- MATISM. Hvis brugerne blev kategoriseret efter graden af astigmatisme, var 60% i den lave cylindergruppe (< 1,50 D i mindst ét øje) i mindst ét øje). En høj andel af øjnene (88%) blev tilpasset i det første forsøg - blandt eksisterende brugere af sfæriske linser (94%) (figur 2). Den første indledende tilpasning tog i gennemsnit 22 minutter, og brillebrugere tog kun lidt længere tid (25 minutter). Størstedelen af» 45

4 FAGLIGT og nye brugere (70%). Disse strenge kriterier underestimerer sandsynligvis den virkelige succesrate. Interessant nok så det ikke ud til, at sandsynligheden for succes var bestemt af alder, køn eller grad af astigmatisme. Succesraten ud fra disse kriterier var identisk for ældre patienter og var kun marginalt bedre for lavere grader af astigmatisme (< 1,50 D i mindst ét øje) end for højere grader af astigmatisme. Nærsynede har en tendens til at være mere succesfulde end langsynede, selv om ingen af disse forskelle var statistisk signifikante. Selvom astigmatikere, der bruger sfæriske linser, med lav til moderat grad af astigmatisme sandsynligvis er de bedste kandidater til opgradering til toriske linser, kan mange frafaldne brugere og nuværende brillebrugere i alle aldre og refraktioner være meget succesfulde. figur 3 Linseorientering ved vurderingen efter en uge pr. forsøgsdeltagergruppe. 10 linserne orienterede i nul-positionen (figur 3), orienteringspositionen var stabil over tid, og linserne viste acceptabel centrering og bevægelse. ASD-designet viste sig at være alsidigt, da linsetilpasningen blev vurderet acceptabel hos alle undtagen to forsøgsdeltagere efter en uge, og ingen forsøgsdeltagere havde behov for efterfølgende ændringer. Hvor succesfulde er brugere med de nyeste design? Bekymringer for, at patienters brug af toriske bløde linser kan mislykkes, er også en barriere for, at optometrister anbefaler disse. Igen tyder det nylige forsøg med toriske ikke-brugere på, at denne bekymring er malplaceret. 10 For forsøgsdeltagere, der med succes gennemførte det måned lange forsøg, var succesraten høj, 92%. Ydermere var sandsynligheden for succes lige så stor for tidligere dropouts som for brugere af sfæriske linser. Disse resultater er sammenlignelige med resultaterne af et forsøg i Storbritannien i 2002 med frafaldne brugere, der på ny blev tilpasset med kontaktlinser. 5 Succesraten efter en måned for de frafaldne brugere var 94% i det nye forsøg sammenlignet med succesraten efter en måned på 69% for de dropouts, der blev tilpasset med toriske bløde linser ti år tidligere. Denne forskel kan muligvis tilskrives forbedringer i toriske bløde linser i løbet af det forløbne tiår. Det nylige forsøg så også på succesrater i forhold til forudbestemte kriterier med hensyn til linseorientering og tilpasning, VA, subjektivt syn og komfort. Linserne skulle have stabil orientering efter anbringelse, god centrering og bevægelse og binokulær VA inden for én linje af brille-va, samt være i top-tre-felterne for syn og komfort. Samlet set var succesraten høj, 75%, og selv om succesen var højest blandt brugere af sfæriske linser (80%), var resultaterne opmuntrende for dropouts (74%) Vil mine astigmatikere kunne se lige så godt som med deres briller, og vil de føle sig godt tilpas? Forskning viser, at optometrister er bekymrede for, at bløde toriske linser måske ikke opfylder patientens forventninger, især i forhold til synet. 9 Ifølge det seneste forsøg kan synet med toriske bløde linser dog blive mindst lige så godt, hvis ikke bedre end, som ved brug af andre korrektionsmåder. 10 Alle tre grupper af astigmatikere opnåede en gennemsnitlig monokulær VA med ASDlinserne, der var inden for ét bogstav af 6/6, og en gennemsnitlig binokulær VA, der var ca. en halv linje bedre end 6/6. Som forventet var VA med de toriske linser signifikant bedre i gruppen af brugere af sfæriske linser sammenlignet med deres sædvanlige linser. For de to andre grupper kombineret (det vil sige brillebrugerne) var VA sammenlignelig med deres sædvanlige briller. resultaterne for synskvaliteten afspejlede resultaterne for VA. Optometristerne kan muligvis også opfatte toriske linser som mindre behagelige end sfæ- 46

5 riske linser, men dette forsøg tyder på noget andet. I gruppen af brugere af sfæriske linser var komfort og symptomer sammenlignelige mellem toriske og sædvanlige linser. Forsøgsdesignet gentager den mest sandsynlige rækkefølge af linsebrug i normal praksis og giver derfor nogen indsigt i den sandsynlige oplevelse for brugere af sfæriske linser, når de skifter til toriske linser. Hvad er de kommercielle fordele ved tilpasning af toriske linser? Selv om de nyeste design af toriske bløde linser giver kliniske fordele for astigmatikere, spiller kommercielle overvejelser også en rolle i valget af kontaktlinser. Forskning tyder på, at nogle optometrister opfatter kontaktlinser som mindre profitable end briller eller mener, at den tid, der anvendes til at informere om toriske linser, kan være spildt, hvis patienterne ikke er indstillet på at opgradere 9. Der er også noget, der tyder på, at prisen er en faktor for astigmatikere, der ikke bruger toriske bløde linser. 10 Hvad angår profitabilitet er fordelen ved kontaktlinser frem for briller stor. En undersøgelse foretaget af London Business School viste, at selv om fortjenesten ved kontaktlinser indledningsvis er dårligere, er den på mellemlang sigt større end ved briller alene. 28 Toriske linser er en voksende sektor ud fra en værdibetragtning. Industrielle data for første halvdel af 2011 viser, at markedet i Storbritannien for toriske linser voksede med næsten dobbelt så stor hastighed som for sfæriske linser (7,2% versus 3,7%). 29 Nogle forfattere har foreslået brug af kontaktlinser som et supplement ved brilleudlevering for at give patienterne mulighed for at prøve at bruge kontaktlinser. 30 Det at få patienter til at prøve linserne i praksis, så de kan opleve fordelene, er et vigtigt værktøj til nedbrydning af barriererne. En nylig undersøgelse introducerede konceptet pris pr. brugsgang, der baseres på linseudskiftning og antallet af dage pr. uge, de blev anvendt, og viste, at toriske linser har en pris pr. brugsgang, der svarer til sfæriske linser. 31 For at opgradere brugere af sfæriske linser til toriske kræver det en grundig anamnese for at afdække eventuelle problemer med deres nuværende korrektion samt en gennemgang af de ekstra egenskaber og fordele ved toriske linser, der vedrører disse problemer. At stille et simpelt spørgsmål som f.eks. på en skala fra et til ti, hvor tilfreds er du med dit syn? åbner muligheden for at introducere en linse, der giver et bedre syn, som så kan demonstreres på tavlen ved at holde en cylindrisk overkorrektion op. Konklusioner på trods af en øget ordinering kunne potentielt flere astigmatikere bruge toriske bløde linser. Optometristens anbefaling er den mest afgørende faktor i valget af synskorrektion. Mange astigmatikere er enten uvidende om, at kontaktlinser og især bløde toriske linser er en mulighed, eller at de har astigmatisme. Af alle tilgængelige valgmuligheder giver toriske bløde linser mange fordele i forhold til andre korrektionsmetoder, og de er egnet til et bredt spekter af patienter. De nyeste design af toriske bløde linser giver en forudsigelig og stabil tilpasning i dynamiske såvel som statiske situationer. En stor andel af de astigmatikere, der i øjeblikket ikke bruger toriske bløde kontaktlinser, kan let og hurtigt tilpasses med toriske bløde linser og vil opnå en høj succesrate. Astigmatikere, der bruger sfæriske kontaktlinser, får et bedre syn, når de bliver tilpasset med toriske bløde linser, og det går sjældent ud over komforten. Brillebrugere opnår et syn og en komfort, der er sammenlignelig med briller, når de tilpasses med disse linser. Mange astigmatikere, der ikke bruger toriske bløde kontaktlinser på nuværende tidspunkt, kunne gøre dette med succes uanset alder eller refraktiv status. Referencer 1. Morgan PB and Efron N. Prescribing soft lenses for astigmatism. Cont Lens Anterior Eye 2009;32: Young G, Sulley A and Hunt C. Prevalence of astigmatism in relation to soft contact lens usage. Eye & Contact Lens 2011;37: GfK UK disposable fits audit, FY Morgan P. Trends in UK contact lens prescribing Optician 2011;242: Young G, Veys J, Pritchard N et al. A multicentre study of lapsed contact lens wearers. Ophthal Physiol Opt 2002;22: Young G. Why one million contact lens wearers dropped out. Cont Lens Anterior Eye 2004;27: Rumpakis J. New data on contact lens dropouts: an international perspective. Rev Optom 2010:147: Richdale K, Sinnott LT, Skadahl E et al. Frequency of and factors associated with contact lens dissatisfaction and discontinuation. Cornea 2007;26: Qualitative market research, UK & Italy, Sulley A, Young G, Osborn K, et al. A multi-centre study of astigmatic non-users of soft toric contact lenses. BCLA Conference 2011, Poster Presentation. 11. Astigmatism Consumer Awareness and Usage Study. Bruno and Ridgeway Research Associates, Cho PC and Woo GC. Vision of low astigmats through thick and thin lathecut soft contact lenses. Cont Lens Anterior Eye 2001;24: Bernstein PR, Gundel RE and Rosen JS. Masking corneal toricity with hydrogels: does it work? Int Contact Lens Clinic 1991;18: Edmondson LL, Edmondson W and Price R. Masking astigmatism Ciba Focus Night & Day vs Focus Monthly. Optom Vis Sci, 2003;80 (supp) Morgan PB, Efron SE, Efron N et al. Inefficacy of aspheric soft contact lenses for the correction of low levels of astigmatism. Optom Vis Sci 2005;82: Bennett ES. Contact lens correction of presbyopia. Clin Exp Optom 2008;91: Young G, Hunt C and Covey M. Clinical evaluation of factors influencing toric soft contact lens fit. Optom Vis Sci 2002; 79: Young G. Reassessing toric soft lens fitting. CL Spectrum 2005;20: Sulley A. A turning point in toric soft lens design. Optician 2009;237: Edrington TB. A literature review: The impact of rotational stabilization methods on toric soft contact lens performance. Cont Lens Anterior Eye 2011;34: Hickson-Curran S and Rocher I. A new daily wear silicone hydrogel lens for astigmatism. Optician 2006;232: Zikos GA, Kang SS, Ciuffreda KJ et al. Rotational stability of toric soft contact lenses during natural viewing conditions. Optom Vis Sci 2007;84: Young G, McIlraith R and Hunt C. Clinical evaluation of factors affecting soft toric lens orientation. Optom Vis Sci 2009;86:11 E McIlraith A, Young G and Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Cont Lens Anterior Eye 2010; 33: Chamberlain P, Morgan PB, Moody KJ et al. Fluctuation in visual acuity during soft toric contact lens wear. Optom Vis Sci 2011;88:4 E Whittaker G. A clinical evaluation of the Biomedics Toric. Optician 2002;224: Tan J, Papas E, Carnt N et al. Performance standards for toric soft contact lenses. Optom Vis Sci 2007;84: » 47

6 LÆSERDEBAT 28. Ritson M. Which patients are more profitable? CL Spectrum 2006;21: GfK UK disposable fits audit, June Atkins NP, Morgan SL and Morgan PB. Enhancing the approach to selecting eyewear (EASE): A multicentre, practice-based study into the effect of applying contact lenses prior to dispensing. Cont Lens Anterior Eye 2009;32: Efron N, Efron S, Morgan P et al. Cost-per-wear of contact lens replacement. Clin Exp Optom 2010;93:4: Anna Sulley er clinical Affairs Manager EMA hos Johnson & Johnson Vision care og Dr graeme Young er managing director for the clinical research organisation Visioncare research Ltd. DESIGNED TO PERFORM Mod NØGLEPUNKTER VEDRØRENDE BLØDE TORISKE LINSER Ordinering af toriske linser er stigende, men flere astigmatikere kunne potentielt bruge kontaktlinser. Astigmatikere er ofte uvidende om, at toriske linser er en mulighed for dem. CMTS Distribution Aps Telefon Jaguar_A4_quer.indd :20 Bløde toriske linser giver en række fordele for alle typer af astigmatikere. De nyeste toriske bløde linser giver fordele i forhold til traditionelle design og et klart, stabilt syn i situationer i det virkelige liv. Tilpasning af toriske linser er let og hurtigt med et moderne linsedesign. Optometrister kan forvente at tilpasse toriske bløde linser succesfuldt til et bredt spekter af patienter. Syn og komfort er sammenlignelig ved briller og toriske bløde kontaktlinser. LOVPLIGTIG POSTKASSE TIL ALLE VIRKSOMHEDER, FORENINGER MV. Digital Post fra det offentlige Ny lovpligtig digital postkasse til virksomheder Nu bliver det lovpligtigt for alle med et cvr-nummer at have en særlig postkasse til Digital post fra det offentlige. postkassen er gratis og skal oprettes senest 1. november Fra den dag vil eksempelvis meddelelser om årsregnskab, sygedagpenge, straffeattester m.v. lande i den digitale postkasse. Det tager et par uger at få den specielle medarbejdersignatur, som skal bruges til at oprette postkassen. Bestil derfor signaturen allerede nu. Se mere på virk.dk/postkasse. 48

GODT SYN efter de 40

GODT SYN efter de 40 GODT SYN efter de 40 Dokumentation fra et seminar om multifokal tilpasning, hvor 12 nordiske eksperter mødtes og diskuterede emnet fra forskellige vinkler. Når synet ændrer sig... HAR PRESBYOPE KUNDER

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Optikeren. Danmarks Optikerforening juli 2014

Optikeren. Danmarks Optikerforening juli 2014 Optikeren Danmarks Optikerforening juli 2014 04 Partnerskab hos Louis Nielsen Louis Nielsen introducerer nyt site med fokus på nye partnerskaber i vores butikker. Gå til www.spectrum-blog.dk for at læse

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Danmarks Optikerforening November 2010 Nr. 6

Danmarks Optikerforening November 2010 Nr. 6 Danmarks Optikerforening November 2010 Nr. 6 LEDEREN 3 Er din viden gratis? Optikerens ydelser er sundhedsfaglig virksomhed og en del af de ydelser, som sundhedssektoren tilbyder forbrugeren. SKAT har

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling 3F og bekæmpelse af forskelsbehandling Analyse af integration og evne til at håndtere forskelsbehandling November 2006 Forfatter: JLP Sidst gemt: 23-11-2006 16:39 Sidst udskrevet: 24-11-2006 16:34 Q:\Projekt\0182-05

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere