Bløde toriske linser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bløde toriske linser:"

Transkript

1 FAGLIGT Bløde toriske linser: Første valg til dine astigmatiske patienter Anna Sulley og dr. Graeme Young forklarer, hvordan den nyeste forskning har afkræftet myterne og de fejlagtige forestillinger om toriske bløde kontaktlinser. Der var et tidspunkt, hvor tilpasning af toriske bløde kontaktlinser blev betragtet som en specialitet og forbeholdt et dedikeret fåtal. I dag har bløde toriske linser vundet bred accept. Men kunne endnu flere astigmatikere bruge toriske kontaktlinser? Hvor succesfulde og lette er de nyeste design at tilpasse? Og hvis dine astigmatiske patienter ikke bruger dem, hvorfor så ikke? Nyere undersøgelser har givet svar på disse spørgsmål samt en indsigt i holdningen hos patienter og optometrister til at korrigere astigmatisme. Kunne flere astigmatikere bruge toriske kontaktlinser? Få optometrister ignorerer cylinder i en brillekorrektion, men andelen af tilpassede toriske bløde linser når ikke op på det niveau, der ville forventes, hvis alle astigmatiske brugere af bløde linser blev fuldt korrigeret. 1 Næsten halvdelen af potentielle brugere af bløde kontaktlinser (47%) har astigmatisme (figur 1), hvilket er det niveau, hvor toriske linser normalt overvejes. For nærsynede er incidensen endnu højere (55%).2 Tal fra industrien tyder dog på, at kun ca. én ud af fem tilpasninger af bløde linser i Storbritannien i 2010 var en torisk linse (19%). 3 Data for ordineringstendens 4 tyder på et højere tal (35%) for tilpasninger med toriske design, men dette når stadig ikke op på de 42 potentielle tilpasningsniveauer. Man ved endvidere, at astigmatikere er overrepræsenteret blandt kontaktlinse- dropouts, hvilket tyder på, at dårligt syn som følge af ukorrigeret astigmatisme er en bidragende faktor ved afbrydelse af brug af kontaktlinser 5-8. En markedsundersøgelse udført i år i Storbritannien og Italien giver nogen indsigt i barriererne mod tilpasning af bløde toriske linser. Selv om optometrister er klar over, at toriske linser er en bedre løsning for patienter, hersker der fortsat en opfattelse af, at de er komplicerede og tidskrævende at tilpasse 9. figur 1 Forekomst af tærskel-astigmatisme pr. patient (px) og øje. 2 Bekymringer med hensyn til øget stoletid, behovet for at forklare astigmatisme, og hvordan toriske linser virker, samt en tendens til at overvurdere patienternes tilfredshed med deres nuværende korrektion, er nogle af de bemærkede barrierer. Forretningsmæssige overvejelser, såsom en formodning om at patienterne ønsker den billigste løsning, eller at toriske linser er mindre profitable end andre løsninger, er en hindring for nogle optometrister. Nogle mangler tillid til deres færdigheder inden for tilpasning eller viden om de nyeste produkter. Optometristerne kan vurdere graden af astigmatisme til at være for lav til at kræve en torisk linse eller antage, at astigmatismen er tilstrækkeligt korrigeret med sfæriske linser. Endvidere kan de være mindre tilbøjelige til at overveje en torisk linse til deltidsbrugere af linser.

2 INDHOLD FAGLIGT Har astigmatikere kendskab til toriske bløde linser? En nyere undersøgelse i Storbritannien har givet mere indsigt i astigmatiske patienters årsager til ikke at bruge toriske linser 10. Undersøgelsen inddrog tre grupper af astigmatikere: Brugere af sfæriske kontaktlinser, kontaktlinse-dropouts og brillebrugere, der aldrig havde brugt kontaktlinser. De mest almindelige årsager, der blev anført af brugere af sfæriske kontaktlinser, til ikke at bruge toriske kontaktlinser var manglende viden om, at der fandtes kontaktlinser mod astigmatisme, eller endog at de havde astigmatisme. Andre årsager var, at toriske linser var for dyre, eller at deres optometrist ikke havde foreslået dem. For astigmatiske dropouts var en faktor til afbrydelse af brugen af linser, at kontaktlinser ikke opfyldte deres specifikke synsbehov. Brillebrugende astigmatikeres årsager til ikke at bruge kontaktlinser afspejlede holdningen blandt ikke-linsebrugere: At briller var mere bekvemme, eller at kontaktlinser ville være ubehagelige at bruge. prisen blev også anført som en faktor i denne gruppe. En online-spørgeundersøgelse blandt 600 astigmatikere og 200 ikke-astigmatikere har også vist, at kendskabet til toriske linser er lavt blandt synskorrigerede forbrugere i Storbritannien. 11 Selv om næsten alle (94%) var interesseret i at høre mere om astigmatisme, havde kun 55% af astigmatikerne kendskab til toriske linser som en mulighed. Optometristens anbefaling var den mest afgørende faktor i deres valg af kontaktlinser. Disse opdagelser tyder på et behov for, at optometristerne forbedrer kommunikationen med patienterne og vælger en mere proaktiv metode til at informere om toriske linser og deres fordele. Hvilke kontaktlinsemuligheder er der for astigmatikere? Optometrister har en række forskellige muligheder for at tilpasse astigmatikere med kontaktlinser. Toriske bløde linser findes nu i mange forskellige materialer, modaliteter og udskiftningsfrekvenser. Med moderne prøvelinsesæt er det nu lige så bekvemt at lade astigmatiske patienter prøve bløde toriske linser som sfæriske linsetilpasninger. produktionsfremskridt har ført til forbedringer i reproducerbarheden og den optiske kvalitet. Linsernes design er mere forudsigelig i pasform, orientering og stabilitet, ud over at de er tilgængelige i et bredere spekter af parametre. Hvis astigmatismen er corneal, er sfæriske rgp-linser en mulighed. Disse linser giver god synskvalitet og er relativt lette at tilpasse men generelt mindre behagelige end bløde linser. I tilfælde af høj corneal toricitet kan tilpasningen være ustabil, men toriske bagflade-rgp er kan vise sig succesfulde i tilfælde, hvor selv toriske bløde linser er utilfredsstillende. Andre muligheder, man kan overveje, er hybridlinser, linser med stor diameter eller i exceptionelle tilfælde rgp sclerallinser. Alle har deres plads i tilpasning af astigmatikere med kontaktlinser. Ved lave grader af astigmatisme kan optometristerne være fristet til at tilpasse sfæriske bløde linser med øget tykkelse eller af et nyt materiale med højere modulus i den tro, at en tykkere eller stivere linse ikke vil følge corneas form så tæt og således maskere mere astigmatisme. Forsøg har dog vist, at der ikke er nogen signifikant maskeringseffekt ved nogen af strategierne Selv om nogle overvejer, om brugen af asfæriske bløde linser muligvis kan forbedre den visuelle ydeevne ved lave grader af astigmatisme sammenlignet med sfæriske bløde linser, er der kun ringe dokumentation herfor i litteraturen. Okulære aberrationer varierer imidlertid betydeligt fra person til person, hvilket kan forklare den varierende succes med denne type af linser. Når en asfærisk linse blev tilpasset til personer med en lav grad af astigmatisme, faldt den visuelle ydeevne for denne med større pupiller, og den matchede ikke den visuelle skarphed, der opnåedes med fuld astigmatisk korrektion 15. Unilaterale astigmatikere er en anden gruppe, der er værd at overveje. En nyere undersøgelse har vist, at en overraskende høj andel af patienterne, næsten halvdelen, har en signifikant astigmatisme 2. patienter i denne gruppe, som mest sandsynligt vil kræve astigmatisk korrektion, inkluderer dem med astigmatisme i deres dominerende øje, en skrå akse, lav sfæriskstyrke, store pupiller eller utilfredsstillende visuel ydeevne i anamnesen. Til astigmatikere er muligheden for valg af en enkelt kontaktlinse mere begrænset, selv om motivationen for at forblive fri for briller er stærk. Nogle patienter kan have brug for en velgennemtænkt kombination af kontaktlinser og brillekorrektion til forskellige opgaver og situationer. Multifokale rgp-linser er generelt bedre egnede til eksisterende rgp-brugere og kræver igen yderligere tilpasningsfærdigheder. Succesen med anvendelse af rgp bifokale linser afhænger af øjenlågstonicitet og position, mens asfæriske multifokale design er mindre egnet til ældre personer med presbyopi, personer med kritiske behov til afstandssynet eller med store pupiller. 16 Toriske bløde multifokale linser (såsom proclear Multifocal Toric) er en nyttig tilføjelse, selv om de fleste på nuværende tidspunkt er specialtilpassede linser med et begrænset materialevalg. Hvordan fungerer de nyeste design af bløde toriske linser? Nyere forsøg har ført til en bedre forståelse af de faktorer, der har indflydelse på linsetilpasning, og åbnet mulighed for en revurdering af tilpasning af bløde toriske linser En nyere litteraturgennemgang af udviklingen i designet af toriske linser og dens indvirkning på ydeevnen så på de forskellige metoder, der 44

3 figur 2 Antal forsøgs-tilpasningsforsøg pr. forsøgsdeltagergruppe. 10 anvendes til stabilisering af rotation: prismeballast, periballast, tynd zone (også kendt som dobbelt-slab-off eller dynamisk stabilisering), trunkering og bagflade- og forflade-toriske linser. 20 gennemgangen konkluderer, at nyere linsedesign har en tendens til at reducere linserotation og forbedre rotationsstabiliteten. Bedre reproducerbarhed, hyppigere udskiftninger, udvidede parametre, høj permeabilitet og bedre befugtningsegenskaber har også bidraget til øget succes. prismeballast var den første metode, der blev anvendt til at stabilisere linsen på øjet. Designene er siden blevet forfinet til opnåelse af prismefri optik og tyndere linseprofiler med forbedret ilttilførsel. Med tyndzonedesign kan den centrale del af linsen fremstilles i tykkelser, der nærmer sig sfæriske linser med tilsvarende styrker, hvilket optimerer komforten og øger ilttilførslen, omend det undertiden er på bekostning af rotationsstabiliteten. Edrington 20 bemærker, at ASD (Accelerated Stabilisation Design)-linser er mere stabile under store versionale øjenbevægelser end andre thin-zone designs, er mindre påvirket af tyngdekraften og viser en mere stabil hastighed for reorientering end andre design. Andre forfattere har undersøgt ASD-linsers ydeevne sammenlignet med traditionelle design 21. I prismeballast- og dobbelt tyndzonedesign interagerer linsen med øjenlåget, selv når linsen er korrekt placeret. Ved ASDlinser er der, når linsen er korrekt placeret, mindre destabiliserende øjenlågsinteraktion. De øvre og nedre øjenlågskræfter orienterer og stabiliserer kontinuerligt linsen. Disse linser har vist sig at blive orienteret hurtigere og mere nøjagtigt, at være mere rotationsstabile end prismeballast- eller dobbelt tyndzonedesign 22 og er signifikant mere stabile under anbringelse og store versionale opgaver end et prismeballastdesign 23. Forsøg har endvidere vist, at ASD-linser fungerer bedre end andre design, når brugerne er i en tilbagelænet stilling, under påvirkning af tyngdekraften eller i ekstreme versioner og 24, 25 posturale positioner. Nyere prismeballastdesign forsøger at minimere destabiliseringsinteraktionen med det nedre øjenlåg 26. Der er tegn på, at nyere forbedringer i designet af prismeballastlinser har forøget nogle aspekter af deres ydeevne. For eksempel viser moderne prismeballastdesign hastigheder for reorientering, der svarer til ASD-linser, og reorienterer generelt hurtigere, jo længere væk de er fra den normale orienteringsposition. 23,27 Traditionel måling af VA afspejler ikke fuldt ud oplevelsen i det virkelige liv hos brugere af bløde toriske linser, da denne registrerer den bedste VA, der opnås under testforløbet, selv hvis den kun opnås flygtigt. 22,25 Et nyere forsøg viste, at VA reduceres umiddelbart efter versionale øjenbevægelser. på grund af linsestabilitetsmålingers tilsyneladende manglende evne til at forudsige visuel ydeevne forslås det, at man overvejer mere dynamiske metoder til vurdering af visuel ydeevne. 25 Hvor let er det at tilpasse nuværende toriske bløde linser? Ny forskning afkræfter nogle af fejlopfattelserne vedrørende tilpasning af toriske bløde linser og viser, hvor let og hurtig det er at tilpasse de nyeste design. 10 Forsøget rekrutterede 200 astigmatikere, som aldrig havde brugt toriske linser, med afstandskorrektioner på +4,00 D til -9,00 D og astigmatisme på mellem -0,75 Dc og -3,00 Dc på begge øjne. Tre grupper af patienter brugere af sfæriske kontaktlinser (SW), kontaktlinsedropouts (DO) og brillebrugere (Neo) blev udstyret med én af to toriske bløde linser med ASD-design: En linse til endagsbrug, 1-DAY AcUVUE MOIST for ASTIgMATISM, eller en linse af silikonehydrogel med udskiftning hver 14. dag, AcUVUE OASYS for ASTIg- MATISM. Hvis brugerne blev kategoriseret efter graden af astigmatisme, var 60% i den lave cylindergruppe (< 1,50 D i mindst ét øje) i mindst ét øje). En høj andel af øjnene (88%) blev tilpasset i det første forsøg - blandt eksisterende brugere af sfæriske linser (94%) (figur 2). Den første indledende tilpasning tog i gennemsnit 22 minutter, og brillebrugere tog kun lidt længere tid (25 minutter). Størstedelen af» 45

4 FAGLIGT og nye brugere (70%). Disse strenge kriterier underestimerer sandsynligvis den virkelige succesrate. Interessant nok så det ikke ud til, at sandsynligheden for succes var bestemt af alder, køn eller grad af astigmatisme. Succesraten ud fra disse kriterier var identisk for ældre patienter og var kun marginalt bedre for lavere grader af astigmatisme (< 1,50 D i mindst ét øje) end for højere grader af astigmatisme. Nærsynede har en tendens til at være mere succesfulde end langsynede, selv om ingen af disse forskelle var statistisk signifikante. Selvom astigmatikere, der bruger sfæriske linser, med lav til moderat grad af astigmatisme sandsynligvis er de bedste kandidater til opgradering til toriske linser, kan mange frafaldne brugere og nuværende brillebrugere i alle aldre og refraktioner være meget succesfulde. figur 3 Linseorientering ved vurderingen efter en uge pr. forsøgsdeltagergruppe. 10 linserne orienterede i nul-positionen (figur 3), orienteringspositionen var stabil over tid, og linserne viste acceptabel centrering og bevægelse. ASD-designet viste sig at være alsidigt, da linsetilpasningen blev vurderet acceptabel hos alle undtagen to forsøgsdeltagere efter en uge, og ingen forsøgsdeltagere havde behov for efterfølgende ændringer. Hvor succesfulde er brugere med de nyeste design? Bekymringer for, at patienters brug af toriske bløde linser kan mislykkes, er også en barriere for, at optometrister anbefaler disse. Igen tyder det nylige forsøg med toriske ikke-brugere på, at denne bekymring er malplaceret. 10 For forsøgsdeltagere, der med succes gennemførte det måned lange forsøg, var succesraten høj, 92%. Ydermere var sandsynligheden for succes lige så stor for tidligere dropouts som for brugere af sfæriske linser. Disse resultater er sammenlignelige med resultaterne af et forsøg i Storbritannien i 2002 med frafaldne brugere, der på ny blev tilpasset med kontaktlinser. 5 Succesraten efter en måned for de frafaldne brugere var 94% i det nye forsøg sammenlignet med succesraten efter en måned på 69% for de dropouts, der blev tilpasset med toriske bløde linser ti år tidligere. Denne forskel kan muligvis tilskrives forbedringer i toriske bløde linser i løbet af det forløbne tiår. Det nylige forsøg så også på succesrater i forhold til forudbestemte kriterier med hensyn til linseorientering og tilpasning, VA, subjektivt syn og komfort. Linserne skulle have stabil orientering efter anbringelse, god centrering og bevægelse og binokulær VA inden for én linje af brille-va, samt være i top-tre-felterne for syn og komfort. Samlet set var succesraten høj, 75%, og selv om succesen var højest blandt brugere af sfæriske linser (80%), var resultaterne opmuntrende for dropouts (74%) Vil mine astigmatikere kunne se lige så godt som med deres briller, og vil de føle sig godt tilpas? Forskning viser, at optometrister er bekymrede for, at bløde toriske linser måske ikke opfylder patientens forventninger, især i forhold til synet. 9 Ifølge det seneste forsøg kan synet med toriske bløde linser dog blive mindst lige så godt, hvis ikke bedre end, som ved brug af andre korrektionsmåder. 10 Alle tre grupper af astigmatikere opnåede en gennemsnitlig monokulær VA med ASDlinserne, der var inden for ét bogstav af 6/6, og en gennemsnitlig binokulær VA, der var ca. en halv linje bedre end 6/6. Som forventet var VA med de toriske linser signifikant bedre i gruppen af brugere af sfæriske linser sammenlignet med deres sædvanlige linser. For de to andre grupper kombineret (det vil sige brillebrugerne) var VA sammenlignelig med deres sædvanlige briller. resultaterne for synskvaliteten afspejlede resultaterne for VA. Optometristerne kan muligvis også opfatte toriske linser som mindre behagelige end sfæ- 46

5 riske linser, men dette forsøg tyder på noget andet. I gruppen af brugere af sfæriske linser var komfort og symptomer sammenlignelige mellem toriske og sædvanlige linser. Forsøgsdesignet gentager den mest sandsynlige rækkefølge af linsebrug i normal praksis og giver derfor nogen indsigt i den sandsynlige oplevelse for brugere af sfæriske linser, når de skifter til toriske linser. Hvad er de kommercielle fordele ved tilpasning af toriske linser? Selv om de nyeste design af toriske bløde linser giver kliniske fordele for astigmatikere, spiller kommercielle overvejelser også en rolle i valget af kontaktlinser. Forskning tyder på, at nogle optometrister opfatter kontaktlinser som mindre profitable end briller eller mener, at den tid, der anvendes til at informere om toriske linser, kan være spildt, hvis patienterne ikke er indstillet på at opgradere 9. Der er også noget, der tyder på, at prisen er en faktor for astigmatikere, der ikke bruger toriske bløde linser. 10 Hvad angår profitabilitet er fordelen ved kontaktlinser frem for briller stor. En undersøgelse foretaget af London Business School viste, at selv om fortjenesten ved kontaktlinser indledningsvis er dårligere, er den på mellemlang sigt større end ved briller alene. 28 Toriske linser er en voksende sektor ud fra en værdibetragtning. Industrielle data for første halvdel af 2011 viser, at markedet i Storbritannien for toriske linser voksede med næsten dobbelt så stor hastighed som for sfæriske linser (7,2% versus 3,7%). 29 Nogle forfattere har foreslået brug af kontaktlinser som et supplement ved brilleudlevering for at give patienterne mulighed for at prøve at bruge kontaktlinser. 30 Det at få patienter til at prøve linserne i praksis, så de kan opleve fordelene, er et vigtigt værktøj til nedbrydning af barriererne. En nylig undersøgelse introducerede konceptet pris pr. brugsgang, der baseres på linseudskiftning og antallet af dage pr. uge, de blev anvendt, og viste, at toriske linser har en pris pr. brugsgang, der svarer til sfæriske linser. 31 For at opgradere brugere af sfæriske linser til toriske kræver det en grundig anamnese for at afdække eventuelle problemer med deres nuværende korrektion samt en gennemgang af de ekstra egenskaber og fordele ved toriske linser, der vedrører disse problemer. At stille et simpelt spørgsmål som f.eks. på en skala fra et til ti, hvor tilfreds er du med dit syn? åbner muligheden for at introducere en linse, der giver et bedre syn, som så kan demonstreres på tavlen ved at holde en cylindrisk overkorrektion op. Konklusioner på trods af en øget ordinering kunne potentielt flere astigmatikere bruge toriske bløde linser. Optometristens anbefaling er den mest afgørende faktor i valget af synskorrektion. Mange astigmatikere er enten uvidende om, at kontaktlinser og især bløde toriske linser er en mulighed, eller at de har astigmatisme. Af alle tilgængelige valgmuligheder giver toriske bløde linser mange fordele i forhold til andre korrektionsmetoder, og de er egnet til et bredt spekter af patienter. De nyeste design af toriske bløde linser giver en forudsigelig og stabil tilpasning i dynamiske såvel som statiske situationer. En stor andel af de astigmatikere, der i øjeblikket ikke bruger toriske bløde kontaktlinser, kan let og hurtigt tilpasses med toriske bløde linser og vil opnå en høj succesrate. Astigmatikere, der bruger sfæriske kontaktlinser, får et bedre syn, når de bliver tilpasset med toriske bløde linser, og det går sjældent ud over komforten. Brillebrugere opnår et syn og en komfort, der er sammenlignelig med briller, når de tilpasses med disse linser. Mange astigmatikere, der ikke bruger toriske bløde kontaktlinser på nuværende tidspunkt, kunne gøre dette med succes uanset alder eller refraktiv status. Referencer 1. Morgan PB and Efron N. Prescribing soft lenses for astigmatism. Cont Lens Anterior Eye 2009;32: Young G, Sulley A and Hunt C. Prevalence of astigmatism in relation to soft contact lens usage. Eye & Contact Lens 2011;37: GfK UK disposable fits audit, FY Morgan P. Trends in UK contact lens prescribing Optician 2011;242: Young G, Veys J, Pritchard N et al. A multicentre study of lapsed contact lens wearers. Ophthal Physiol Opt 2002;22: Young G. Why one million contact lens wearers dropped out. Cont Lens Anterior Eye 2004;27: Rumpakis J. New data on contact lens dropouts: an international perspective. Rev Optom 2010:147: Richdale K, Sinnott LT, Skadahl E et al. Frequency of and factors associated with contact lens dissatisfaction and discontinuation. Cornea 2007;26: Qualitative market research, UK & Italy, Sulley A, Young G, Osborn K, et al. A multi-centre study of astigmatic non-users of soft toric contact lenses. BCLA Conference 2011, Poster Presentation. 11. Astigmatism Consumer Awareness and Usage Study. Bruno and Ridgeway Research Associates, Cho PC and Woo GC. Vision of low astigmats through thick and thin lathecut soft contact lenses. Cont Lens Anterior Eye 2001;24: Bernstein PR, Gundel RE and Rosen JS. Masking corneal toricity with hydrogels: does it work? Int Contact Lens Clinic 1991;18: Edmondson LL, Edmondson W and Price R. Masking astigmatism Ciba Focus Night & Day vs Focus Monthly. Optom Vis Sci, 2003;80 (supp) Morgan PB, Efron SE, Efron N et al. Inefficacy of aspheric soft contact lenses for the correction of low levels of astigmatism. Optom Vis Sci 2005;82: Bennett ES. Contact lens correction of presbyopia. Clin Exp Optom 2008;91: Young G, Hunt C and Covey M. Clinical evaluation of factors influencing toric soft contact lens fit. Optom Vis Sci 2002; 79: Young G. Reassessing toric soft lens fitting. CL Spectrum 2005;20: Sulley A. A turning point in toric soft lens design. Optician 2009;237: Edrington TB. A literature review: The impact of rotational stabilization methods on toric soft contact lens performance. Cont Lens Anterior Eye 2011;34: Hickson-Curran S and Rocher I. A new daily wear silicone hydrogel lens for astigmatism. Optician 2006;232: Zikos GA, Kang SS, Ciuffreda KJ et al. Rotational stability of toric soft contact lenses during natural viewing conditions. Optom Vis Sci 2007;84: Young G, McIlraith R and Hunt C. Clinical evaluation of factors affecting soft toric lens orientation. Optom Vis Sci 2009;86:11 E McIlraith A, Young G and Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Cont Lens Anterior Eye 2010; 33: Chamberlain P, Morgan PB, Moody KJ et al. Fluctuation in visual acuity during soft toric contact lens wear. Optom Vis Sci 2011;88:4 E Whittaker G. A clinical evaluation of the Biomedics Toric. Optician 2002;224: Tan J, Papas E, Carnt N et al. Performance standards for toric soft contact lenses. Optom Vis Sci 2007;84: » 47

6 LÆSERDEBAT 28. Ritson M. Which patients are more profitable? CL Spectrum 2006;21: GfK UK disposable fits audit, June Atkins NP, Morgan SL and Morgan PB. Enhancing the approach to selecting eyewear (EASE): A multicentre, practice-based study into the effect of applying contact lenses prior to dispensing. Cont Lens Anterior Eye 2009;32: Efron N, Efron S, Morgan P et al. Cost-per-wear of contact lens replacement. Clin Exp Optom 2010;93:4: Anna Sulley er clinical Affairs Manager EMA hos Johnson & Johnson Vision care og Dr graeme Young er managing director for the clinical research organisation Visioncare research Ltd. DESIGNED TO PERFORM Mod NØGLEPUNKTER VEDRØRENDE BLØDE TORISKE LINSER Ordinering af toriske linser er stigende, men flere astigmatikere kunne potentielt bruge kontaktlinser. Astigmatikere er ofte uvidende om, at toriske linser er en mulighed for dem. CMTS Distribution Aps Telefon Jaguar_A4_quer.indd :20 Bløde toriske linser giver en række fordele for alle typer af astigmatikere. De nyeste toriske bløde linser giver fordele i forhold til traditionelle design og et klart, stabilt syn i situationer i det virkelige liv. Tilpasning af toriske linser er let og hurtigt med et moderne linsedesign. Optometrister kan forvente at tilpasse toriske bløde linser succesfuldt til et bredt spekter af patienter. Syn og komfort er sammenlignelig ved briller og toriske bløde kontaktlinser. LOVPLIGTIG POSTKASSE TIL ALLE VIRKSOMHEDER, FORENINGER MV. Digital Post fra det offentlige Ny lovpligtig digital postkasse til virksomheder Nu bliver det lovpligtigt for alle med et cvr-nummer at have en særlig postkasse til Digital post fra det offentlige. postkassen er gratis og skal oprettes senest 1. november Fra den dag vil eksempelvis meddelelser om årsregnskab, sygedagpenge, straffeattester m.v. lande i den digitale postkasse. Det tager et par uger at få den specielle medarbejdersignatur, som skal bruges til at oprette postkassen. Bestil derfor signaturen allerede nu. Se mere på virk.dk/postkasse. 48

Figur 1 Visuel søgning efter afsnit fremhævet i en avis (efter Zikos4)

Figur 1 Visuel søgning efter afsnit fremhævet i en avis (efter Zikos4) 14 Et vendepunkt inden for design af toriske bløde linser Nye bedømmelsesteknikker har forbedret vores forståelse omkring bevægelsesmønstret for toriske bløde linser og ført til bedre design, siger Anna

Læs mere

Klinisk ydelse og accept af ny silikone-hydrogel til astigmatikere

Klinisk ydelse og accept af ny silikone-hydrogel til astigmatikere 18 Klinisk ydelse og accept af ny silikone-hydrogel til astigmatikere Af David Ruston og Isabelle Rocher Ordinering af toriske linser Omkring 45 % af de potentielle kontaktlinsebrugere har en bygningsfejl

Læs mere

Et vendepunkt inden for design af toriske bløde linser

Et vendepunkt inden for design af toriske bløde linser Forfatter Anna Sulley Artiklen er skrevet på bestilling og betalt af Johnson & Johnson Vision Care. Et vendepunkt inden for design af toriske bløde linser Nye bedømmelsesteknikker har forbedret vores forståelse

Læs mere

Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem!

Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem! Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem! En vejledning for optikere Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Introduktion I et nyt studie af trends inden for linsetilpasning i Storbritannien

Læs mere

Den glemte faktor for succes med bløde kontaktlinser

Den glemte faktor for succes med bløde kontaktlinser FAGLIGT Håndtering: Den glemte faktor for succes med bløde kontaktlinser Hvordan en kontaktlinse håndteres er sjældent det første, der tages i betragtning, når der skal foretages et valg af hvilken linse,

Læs mere

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK INDHOLD HVORFOR EN DES-KLINIK? HVORDAN STARTER MAN? HVAD KRÆVES DER? HVORFOR EN DES-KLINIK? FORMÅL Patienter er faktisk bekymrede for øjets

Læs mere

Binokulær Nær-læsning

Binokulær Nær-læsning Binokulær Nær-læsning Styrke område: +4 til +20 dioptrier Synsfelt: >70º total Vægt: 26 34 gram Arbejdsafstand: 25 8 centimetrer Betragtning af et objekt ved kortere afstand gør billedet på retina større.

Læs mere

Asfæriske kontaktlinser hvad er fakta?

Asfæriske kontaktlinser hvad er fakta? FAGLIGT STOF 34 Asfæriske kontaktlinser hvad er fakta? Denne artikel ser på brugen af asfæriske kontaktlinser og gennemgår sammenligninger af asfæriske og sfæriske linsers funktion samt hvordan aberrationer

Læs mere

Danmarks Optikerforening nr. 2, 2010 O P T I K E R E N

Danmarks Optikerforening nr. 2, 2010 O P T I K E R E N Danmarks Optikerforening nr. 2, 2010 O P T I K E R E N MARTS 2010 L E D E R E N 3 Avatar afslører problemer med samsynet 3D-filmen Avatar er en mega publikumssucces. Filmen er nomineret til hele 9 Oscars,

Læs mere

Danmarks Optikerforening nr. 6 NOVEMBER 2009. Optikere overser samsynsproblemer

Danmarks Optikerforening nr. 6 NOVEMBER 2009. Optikere overser samsynsproblemer Danmarks Optikerforening nr. 6 NOVEMBER 2009 Slagelse Kommune sætter fokus på ældres syn Den vigtige refraktion i socialoftalmologien Et vendepunkt inden for design af toriske bløde linser Optikere overser

Læs mere

De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende.

De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende. 16 FAGLIGT Nye resultater vedrørende kontaktlinser til børn og teenagere Har du styr på CLIP- og CLAMP og ACHIEVE-forsøgene, og vil dine yngre patienter virkelig have glæde af at bruge kontaktlinser? Jeff

Læs mere

Uafhængighedserklæring Naturlig nysgerrighed efter at kæde teoretiske og praktiske forhold sammen til fordele for de mennesker der står som brugere af

Uafhængighedserklæring Naturlig nysgerrighed efter at kæde teoretiske og praktiske forhold sammen til fordele for de mennesker der står som brugere af Hvilken rolle spiller øjets rotationscenter? Hans Bleshøy PhD Optometrist Uafhængighedserklæring Naturlig nysgerrighed efter at kæde teoretiske og praktiske forhold sammen til fordele for de mennesker

Læs mere

LIVS OVERGANGE OG DIABETES

LIVS OVERGANGE OG DIABETES LIVS OVERGANGE OG DIABETES ASSOCIATE PROFESSOR BODIL RASMUSSEN FACULTY OF HEALTH DEAKIN UNIVERSITY DIABETES FORENINGEN NOVEMBER 2014 OUTLINE AF PRÆSENTATION Kort definition af livsovergange og turning

Læs mere

Danmarks Optikerforening september 2013. Optikeren REVOLUTION. der er til at få øje på. På ALLE synsafstande får dine kunder:

Danmarks Optikerforening september 2013. Optikeren REVOLUTION. der er til at få øje på. På ALLE synsafstande får dine kunder: Danmarks Optikerforening september 2013 05 Optikeren R REVOLUTION der er til at få øje på På ALLE synsafstande får dine kunder: Innovative teknologier udviklet til at give enestående komfort, synskvalitet

Læs mere

Optikeren SE BEDRE. Bedre nattesyn, mere intense farver og skarpere kontraster. Kun fra ZEISS. Med i.scription fra ZEISS. www.zeiss.

Optikeren SE BEDRE. Bedre nattesyn, mere intense farver og skarpere kontraster. Kun fra ZEISS. Med i.scription fra ZEISS. www.zeiss. Danmarks Optikerforening januar 2013 01 Optikeren SE BEDRE Med i.scription fra ZEISS Bedre nattesyn, mere intense farver og skarpere kontraster. Kun fra ZEISS. www.zeiss.dk/vision 1-DAY ACUVUE MOIST Tilfredse

Læs mere

420 110 Brillestel til stærke glas og til børn

420 110 Brillestel til stærke glas og til børn Prisliste pr. 1. januar 2015 Svagsyns-optik Kode Alle priser er pr. stk. 101 Undersøgelseshonorar, incl. rapportskrivning - momsfri 102 Genafprøvning, incl. rapportskrivning - momsfri 103 Tilpasning af

Læs mere

Linseoperation for nærsynethed og langsynethed

Linseoperation for nærsynethed og langsynethed Linseoperation for nærsynethed og langsynethed Øjenafdeling J Nørrebrogade 44 8000 Århus C Hvorfor bruger vi briller? For at se skarpt skal vi have et skarpt billede på nethinden. Hvis vi skal se godt

Læs mere

linsetyper til grå stær, bygningsfejl og alderssyn Men oplyses patienten herom? Operation for grå stær lyder ukompliceret, ed operation for

linsetyper til grå stær, bygningsfejl og alderssyn Men oplyses patienten herom? Operation for grå stær lyder ukompliceret, ed operation for Nye linsetyper til grå stær, bygningsfejl og alderssyn Men oplyses patienten herom? Thomas Olsen Professor, dr.med. Øjenafdelingen Aarhus Universitetshospital Ilustrationer: Mediafarm Fotos: Torben Klint

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Medicinsk Udstyr Briller og kontaktlinser

Medicinsk Udstyr Briller og kontaktlinser Retningslinjer for fremstilling og salg af medicinsk udstyr - briller og kontaktlinser Ministeriet for Sundhed og forebyggelse bekendtgørelse nr. 1263 af 15/12/2008 om medicinsk udstyr Medicinsk Udstyr

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

Kontaktlinser og staining

Kontaktlinser og staining Kontaktlinser og staining Dansk Optometri & kontaktlinsekonference 2012 Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne Danmarks Optikerforening Ole Ravn, Optikerhøjskolen Hvad er problemet? Definition: Diffus

Læs mere

Henvisninger. Danmarks Optikerforening 2014 Steen Aalberg, Bo Lauenberg, Annette Slyngborg

Henvisninger. Danmarks Optikerforening 2014 Steen Aalberg, Bo Lauenberg, Annette Slyngborg Henvisninger Danmarks Optikerforening 2014 Steen Aalberg, Bo Lauenberg, Annette Slyngborg Henvisning, hvornår og hvordan KL. 19 Velkomst Kort intro om autorisationsloven Annette: Kontaktlinserelateret

Læs mere

GODT SYN efter de 40

GODT SYN efter de 40 GODT SYN efter de 40 Dokumentation fra et seminar om multifokal tilpasning, hvor 12 nordiske eksperter mødtes og diskuterede emnet fra forskellige vinkler. Når synet ændrer sig... HAR PRESBYOPE KUNDER

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

HD Vision Demonstrator

HD Vision Demonstrator HD Vision Demonstrator NY METODE TIL VISUALISERING AF SFÆRISK ABERRATION DOKUMENTATION FRA ET SEMINAR PÅ NOORS SLOT DEN 13. JUNI 2008. Hvordan forklarer du sfærisk aberration for dine kunder? Hvad gør

Læs mere

32 FAGLIGT. Kliniske aspekter omkring Dk/t. for SiH-kategorien, som ikke er baseret på ilt, og som burde være baggrunden

32 FAGLIGT. Kliniske aspekter omkring Dk/t. for SiH-kategorien, som ikke er baseret på ilt, og som burde være baggrunden 32 FAGLIGT Kliniske aspekter omkring Dk/t Del 1 Er ilt ikke interessant mere? I den første del af en artikelserie i to dele ser Professor Noel Brennan og Dr Philip Morgan på den nyeste terminologi og teorierne

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Øjets kontrastfølsomhed I teori og praksis. Dansk Optometri- og kontaktlinsekonference 10-11 november 2012

Øjets kontrastfølsomhed I teori og praksis. Dansk Optometri- og kontaktlinsekonference 10-11 november 2012 Øjets kontrastfølsomhed I teori og praksis Dansk Optometri- og kontaktlinsekonference 10-11 november 2012 Henrik Holton 2012 Normalt syn Nedsat kontrastsyn Kontraster i hverdagen Trappe set nedefra Samme

Læs mere

Hvor stor betydning har overfladeegenskaber for vellykket brug af kontaktlinser? Katharine Evans og Heiko Pult

Hvor stor betydning har overfladeegenskaber for vellykket brug af kontaktlinser? Katharine Evans og Heiko Pult Denne artikel blev oprindeligt publiceret i Optician. Evans K & Pult H. How important are surface properties for successful contact lens wear? Optician 2011; 243: 6350, 14-18 Hvor stor betydning har overfladeegenskaber

Læs mere

Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd

Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd Af Mette Wier og Laura Mørch Andersen, AKF I et FØJO-projekt om forbrugernes interesse i økologiske fødevarer kortlægges danskernes

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden Er nærsynethed Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt Nærsynethed et vokseproblem Nærsynede øjne er for lange, dvs. at billeddannelsen finder sted i et plan foran nethinden, hvorved billedet på nethinden

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Ny medicinsk behandling af nærsynethed hos børn

Ny medicinsk behandling af nærsynethed hos børn 10 Ny medicinsk behandling af nærsynethed hos børn Af Øjenlæge Klaus Trier Det menneskelige øjes længde forøges gennem barnealderen fra 17 mm til 24 mm. Normalt vil øjet nå sin blivende størrelse i 14-års

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Bedre end solbriller

Bedre end solbriller Bedre end solbriller Filterbriller fra Multilens Hvorfor vælge Filterbriller Og ikke almindelige Solbriller? De fleste solbriller bliver valgt med den første prioriteret: At de skal være trendige. At de

Læs mere

Patientinformation. Se klart og tydeligt på alle afstande Mulighed for behandling med flerstyrke intraokulære linser

Patientinformation. Se klart og tydeligt på alle afstande Mulighed for behandling med flerstyrke intraokulære linser Patientinformation Se klart og tydeligt på alle afstande Mulighed for behandling med flerstyrke intraokulære linser Få fokus på dit syn Et godt syn er en vigtig del af din livskvalitet. At kunne se giver

Læs mere

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes.

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes. Aalborg Aarhus Herning Esbjerg København Øjnene i fokus Danmark Tyskland Kina Se skarpt uden briller eller kontaktlinser Vi glæder os til at høre fra dig 7027 4553 www.euroeyes.dk www.euroeyes.dk Velkommen

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Jeg har i figur 1 vist henholdsvis Leading, Coincident og Lagging Indicator for den amerikanske økonomi. Data bag graferne er fra Conference

Læs mere

Generelle bemærkninger om statusrapporter

Generelle bemærkninger om statusrapporter Generelle bemærkninger om statusrapporter Opdateret den 19. december 2011 Indhold Alle grenspecialer... 2 Diverse:... 2 Litteratur:... 2 Praksis /Klinisk:... 3 Specielt for Onkologi... 4 Specielt for Radiologi...

Læs mere

3 Vi et styrker medarbejderne

3 Vi et styrker medarbejderne Virksomhedstyper 3 Vi et styrker medarbejderne Medarbejderne er i centrum i de gode virksomheder. Det er ikke kun ingeniørerne, der er med til at sikre virksomhedens produkt- og serviceinnovation; det

Læs mere

Opgradering Capture One opgradering til version 5, omfatter alle tre versioner, CO5 CO5PRO og CO5DB.

Opgradering Capture One opgradering til version 5, omfatter alle tre versioner, CO5 CO5PRO og CO5DB. Capture One 5 Capture One 4 er opgraderet til Capture One 5. Per Buchmann Capture One har høstet megen succes og anerkendelse for version 4, der blev releaset ultimo 2007. For et års tid siden kom CO4PRO

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Det gælder dit syn - Vælg kvalitet og sikkerhed frem for alt Ø JENLÆGERN ES CE N T E R

Det gælder dit syn - Vælg kvalitet og sikkerhed frem for alt Ø JENLÆGERN ES CE N T E R Det gælder dit syn - Vælg kvalitet og sikkerhed frem for alt Ø JENLÆGERN ES CE N T E R HOS OS KAN DU ROLIGT BEDE OM DET BEDSTE, FOR DET ER DET ENESTE, VI TILBYDER Bruger du briller eller kontaktlinser

Læs mere

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A NR E P O R T S S A F E T Y SIKKER ARBEJDSADFÆRD Rapport for: John Doe ID: HA154821 Dato: 30 Marts 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N

Læs mere

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK. Sikkerhedsbriller med individuel korrektion. Safety Eyewear by

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK. Sikkerhedsbriller med individuel korrektion. Safety Eyewear by INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK Sikkerhedsbriller med individuel korrektion Safety Eyewear by Komfort og tryghed på jobbet. Sikkerhedsbriller med styrke fra Carl Zeiss Vision giver den højeste grad

Læs mere

Guide til valg af kikkert

Guide til valg af kikkert Guide til valg af kikkert At vælge kikkert behøver ikke at være svært, vi beskriver her lidt om teknikken i en kikkert og giver en oversigt over de forskellige typer og deres anvendelsesområder. Vi håber

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

DET ULTIMATIVE INDEN FOR LUKSUS OG KOMFORT

DET ULTIMATIVE INDEN FOR LUKSUS OG KOMFORT DUX 8888 DET ULTIMATIVE INDEN FOR LUKSUS OG KOMFORT DUX 8888 giver dig en ultimativ soveoplevelse, da den er resultatet af mere end 80 års forskning og udvikling inden for sengeproduktion. Vi har ikke

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Højhastighedspositioneringssystem fra Bosch o på et sekund! Holder billedet på skærmen og i fokus under alle forhold

Højhastighedspositioneringssystem fra Bosch o på et sekund! Holder billedet på skærmen og i fokus under alle forhold Højhastighedspositioneringssystem fra Bosch 0 100 o på et sekund! Holder billedet på skærmen og i fokus under alle forhold Højhastighedspositioneringssystem 0 til 100º på 1 sekund! Forskellige anvendelser

Læs mere

ReLEx smile Skånsom synskorrektion - patientinformation

ReLEx smile Skånsom synskorrektion - patientinformation ReLEx smile Skånsom synskorrektion - patientinformation 2 At se er at leve Vores øjne er vores vigtigste sanseorgan. Menneskets hjerne får over 80 % af sine oplysninger gennem synssansen. Vores øjne er

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

De rigeste er mere tilfredse med livet i lige lande

De rigeste er mere tilfredse med livet i lige lande De rigeste er mere tilfredse med livet i lige lande I de mere lige lande er befolkningen gennemsnitligt mere tilfredse med livet som helhed. Dette skyldes ikke alene, at de fattigste har det bedre i de

Læs mere

AFAKE på et øje, straffes økonomisk? Hvorfor skal øjenpatienter, der bliver

AFAKE på et øje, straffes økonomisk? Hvorfor skal øjenpatienter, der bliver Figur 1 Snit i hornhinden Nedkrænget hornhinde Uklar linse Johnnie Jørgensen Optometrist Husum Special Optik Illustrationer: Mediafarm Hvorfor skal øjenpatienter, der bliver AFAKE på et øje, straffes økonomisk?

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

En hjælpers vigtige værktøj.

En hjælpers vigtige værktøj. En hjælpers vigtige værktøj. Denne præsentation trækker sit materiale fra forskning og viden fra bevægelsesområdet. Jeg er dog ikke i tvivl om, at disse overvejelser også kan bruges på andre områder af

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Dansk Oftalmologisk Selskab Dansk Oftalmologisk Selskab nedsatte 11. oktober 2007 et udvalg med følgende opgaver: 1. At beskrive afgrænsningen af refraktionskirurgi

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet.

Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet. Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet. Skrevet af: Stephan Osther, Brian Haller og Iben Lykke Hansen, Optikerhøjskolen

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Hans Skov Kloppenborg og Jesper Wittrup. Rapportsammenfatning: Sårbare børn hvem er de, hvor bor de, og hvordan klarer de sig i skolen?

Hans Skov Kloppenborg og Jesper Wittrup. Rapportsammenfatning: Sårbare børn hvem er de, hvor bor de, og hvordan klarer de sig i skolen? Hans Skov Kloppenborg og Jesper Wittrup Rapportsammenfatning: Sårbare børn hvem er de, hvor bor de, og hvordan klarer de sig i skolen? Rapportsammenfatning: Sårbare børn hvem er de, hvor bor de, og hvordan

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

ROI på bundlinjen LÆSEPRØVE. Grundprincipper, fordele og barrierer i forbindelse med målinger af uddannelse og performance forbedringer

ROI på bundlinjen LÆSEPRØVE. Grundprincipper, fordele og barrierer i forbindelse med målinger af uddannelse og performance forbedringer ROI på bundlinjen Grundprincipper, fordele og barrierer i forbindelse med målinger af uddannelse og performance forbedringer Patricia Pulliam Phillips 5 Indholdsfortegnelse Forord 7 Tak 17 Kapitel 1 Behovet

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

DonorBenchmark.com vil hjælpe dig med at besvare spørgsmål såsom:

DonorBenchmark.com vil hjælpe dig med at besvare spørgsmål såsom: DonorBenchmark.com all the donor data you need Først og fremmest er donorer ikke data. Donorer er helte. Vi skal gøre vores bedste for at fortælle dem at for de børn, seniorer, familier, samfund, natur

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet?

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? + Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? Anne Sophie Hensgen Projektleder, Region Syd Merete Labriola Forskning og udvikling CFK Folkesundhed og Udvikling MarselisborgCenteret + Mål for workshopen

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko Anna Horwitz Læge, ph.d.-stud. Center for Sund Aldring Københavns Universitet Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær Miriam Kolko Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Medicinske

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

NORDISK FORM. FUNKTION I VERDENS- KLASSE

NORDISK FORM. FUNKTION I VERDENS- KLASSE 1. NORDISK FORM. FUNKTION I VERDENS- KLASSE Gode beskyttelsesbriller skal ikke bare være sikre. De skal også være så bekvemme, at du glemmer at tage dem af i kaffepausen. Og så smarte, at du vil beholde

Læs mere

Beskæring af et billede med Vegas Pro

Beskæring af et billede med Vegas Pro Beskæring af et billede med Vegas Pro Gary Rebholz Event Pan / Crop værktøj, som du finder på alle video begivenhed i dit projekt giver dig masser af power til at justere udseendet af din video. Du har

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

KLAR TIL ÅRSFORHANDLING? DU KAN NÅ DET ENDNU...

KLAR TIL ÅRSFORHANDLING? DU KAN NÅ DET ENDNU... KLAR TIL ÅRSFORHANDLING? DU KAN NÅ DET ENDNU... BLIV FORBEREDT TIL ÅRSFORHANDLINGERNE Årsforhandlingerne mellem kæder og leverandører er i stigende grad en kontant proces, og bør være baseret på fakta.

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1

Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1 Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1 LEDEREN 3 Optikbranchen har høj konkurrence På et møde i en af foreningens netsværksgrupper blev regeringens forsalg til en ny

Læs mere