JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S"

Transkript

1 /05691 / AJE, ASJ, LKA, MEM, NVH, SUPO, UHL Punkt 3: Rådsmøde den 25. september 2013 JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

2 Indholdsfortegnelse 1. RESUME AFGØRELSE SAGSFREMSTILLING Indledning Parterne i fusionen Anpartsselskabet af 17. maj IDdesign A/S Anmeldelsespligt Transaktionen MARKEDSBESKRIVELSE Samhandelsaftaler Detailsalg Detailsalg af møbler ekskl. senge og havemøbler Detailsalg af sengestel og madrasser Detailsalg af havemøbler Detailsalg af belysning Detailsalg af boligtekstiler og tilbehør Forbrugeradfærd Informationsindsamling Forbrugerundersøgelse Diversion ratios Indkøbsradius Markedsandele Konkurrentundersøgelse Sortiment Priser Adgangsbarrierer Leverandørundersøgelse Undersøgelse vedrørende entry og ekspansion Resultater Effektivitetsgevinster Høringssvar VURDERING Afgrænsning af de relevante markeder

3 5.1.1 De relevante produktmarkeder Skal detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler segmenteres yderligere efter møbelkategori? Efterspørgselssubstitution Udbudssubstitution Indgåelse af leverandørkontrakter Kundeloyalitet Vigtigheden af at få skabt et brand Konklusion udbudssubstitution mellem kategorier Konklusion segmentering af detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler Eventuel segmentering af produktmarkederne efter pris Efterspørgselssubstitution Indhentede prisoplysninger Diversion ratios Udbudssubstitution Indgåelse af leverandørkontrakter Kundeloyalitet Vigtigheden af at få skabt et brand Faktiske skift mellem segmenter for møbelforhandlere Konklusion udbudssubstitution mellem prissegmenter Konklusion prissegmenter Samlet konklusion for de relevante produktmarkeder Det relevante geografiske marked Konklusion på markedsafgrænsning Vurdering af fusionens konkurrencemæssige virkninger Vurderingskriterierne Kontrafaktisk scenarie Failing firm princippet Det kontrafaktiske scenarie Parternes argumentation Styrelsens vurdering af sandsynligheden for det kontrafaktiske scenarie Ensidige virkninger Teoretisk baggrund Risikoen for ensidige virkninger Markedsandele og HHI Markedsandele og HHI Delkonklusion om markedsandele og HHI Illustrative prisstigninger ved fusion Illustrative prisstigninger i det kontrafaktiske scenarie Delkonklusion illustrative prisstigninger Konklusion vedrørende markedsandele, HHI og illustrative prisstigninger Potentiel konkurrence Adgangsbarrierer Planloven, kommune- og lokalplaner Etableringsomkostninger Indgåelse af leverandørkontrakter

4 Kundeloyalitet Vigtigheden af at få skabt et brand Skalafordele Delkonklusion om adgangsbarrierer Undersøgelse vedrørende entry Konklusion potentiel konkurrence Lokale virkninger Samlet konklusion ensidige virkninger Koordinerede virkninger Sandsynlighed for koordinerede virkninger Konklusion om koordinerede virkninger Konklusion KONKLUSION BILAG

5 1. Resume 1. JYSK Holding A/S, der er kontrolleret af Lars Larsen, anmeldte den 3. maj 2013 erhvervelse af enekontrol med IDdesign A/S. Ved fusionen ville JYSK Holding A/S erhverve 80 pct. af aktierne i IDdesign A/S. 2. Den 2. september meddelte JYSK Holding A/S, at Anpartsselskabet af 17. maj 2011 indtræder i alle rettigheder og forpligtelser i forbindelse med fusionen i stedet for JYSK Holding A/S. Det er således Anpartsselskabet af 17. maj 2011, der i forbindelse med fusionen erhverver 80 pct. af aktierne i IDdesign A/S og dermed enekontrol med IDdesign A/S. De resterende 20 pct. af aktierne vil være ejet af IDinvest 2011 ApS, der er kontrolleret af kapitalfonden Axcel III. 3. Anpartsselskabet af 17. maj 2011 er ligesom JYSK Holding A/S kontrolleret af Lars Larsen. Anpartsselskabet af 17. maj 2011 s (herefter JYSK) indtræden i fusionen i stedet for JYSK Holding A/S ændrer således ikke på den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen erklærede anmeldelsen fuldstændig den 6. maj Fusionen er anmeldelsespligtig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter reglerne i konkurrencelovens 12 b, stk. 1, idet parternes omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1. JYSK Holding A/S og IDdesign A/S er aktive i en række lande foruden Danmark. Fusionen er imidlertid alene anmeldelsespligtig i Danmark. 5. De fusionerende parter er begge aktive inden for detailsalg af møbler ekskl. senge og havemøbler, sengestel og madrasser, havemøbler, belysning samt boligtekstiler og tilbehør. JYSK Holding A/S ejer blandt andet kæderne JYSK og Bolia, mens IDdesign ejer IDEmøbler og ILVA. De fire kæder er blandt de største møbelforhandlere i Danmark. JYSK har 95 butikker i Danmark, mens Bolia har 7 forretninger. IDEmøbler og ILVA har henholdsvis 34 og 6 butikker. De fire kæder sælger desuden møbler via kædernes respektive hjemmesider. 6. Parternes største konkurrenter er IKEA samt de frivillige kæder Danbo og Møbelkæden. For så vidt angår salg af madrasser og sengestel er Drømmeland tillige en væsentlig konkurrent. På salg af havemøbler er partnerne desuden i konkurrence med supermarkeder og byggemarkeder. Hertil kommer en lang række mindre konkurrenter. 7. På det samlede møbelmarked omsattes i 2012 for ca. 17 mia. kr. Markedet er fra 2008 til 2012 faldet med ca. 15 pct. blandt andet som følge af det lave boligsalg. 8. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at der kan afgrænses følgende relevante produktmarkeder: detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler, detailmarkedet for salg af sengestel og madrasser, detailmarkedet for salg af havemøbler og detailmarkedet for salg af belysning Konkurrencerådet godkendte i 2009 Axcel III s køb af ILVA A/S og ILVA A/B (fusion mellem IDEmøbler og ILVA). Markedsafgrænsningen i nærværende sag er på linje med afgrænsningen fra Dog er detailmarkedet for salg af belysning ikke et berørt marked i denne sag. 9. Styrelsen har undersøgt, om detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler kan segmenteres yderligere i produktkategorier (fx dagligstuemøbler, spisestuemøbler, 4

6 opbevaring mv.). Det er styrelsens vurdering, at der ikke er efterspørgselssubstitution mellem produktkategorierne. Derimod er der en høj grad af udbudssubstitution, hvilket bekræftes af, at stort set alle aktører på detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler fører alle møbelkategorier. Hertil kommer, at parternes markedsandele indenfor de enkelte produktkategorier ikke i væsentlig grad afviger fra parternes markedsandele på detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler, hvorfor en segmentering på produktkategorier ikke vil have betydning for vurderingen af fusionen. Styrelsen vurderer derfor, at spørgsmålet om en yderligere segmentering af detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler i produktkategorier kan stå åbent i nærværende sag. 10. Styrelsen har endvidere undersøgt, om de relevante markeder kan segmenteres i low-end, mid-range og high-end segmenter efter pris. Styrelsens undersøgelser viser, at sådanne segmenter med overvejende sandsynlighed findes. En fastsættelse af de præcise grænser for særligt low-end og mid-range og til dels high-end er imidlertid behæftet med så stor usikkerhed, at styrelsen har valgt at lade den endelige afgrænsning af low-end og mid-range segmenterne stå åben. Styrelsen har i stedet foretaget følsomhedsvurderinger i forhold til en eventuel prissegmentering af de relevante markeder. Beregningerne viser, at en eventuel segmentering ikke vil have betydning for styrelsens vurdering af fusionen. 11. Styrelsen har overvejet, om der kan afgrænses lokale eller regionale markeder. Styrelsen har dog til brug for vurderingen af fusionen lagt til grund, at de relevante markeder er nationale. Den endelige geografiske afgrænsning lader styrelsen imidlertid stå åben, da den ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. 12. Ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering af, om fusionen vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, skal fusionen sammenlignes med det kontrafaktiske scenarie, dvs. konkurrencesituationen på de relevante markeder, såfremt fusionen ikke gennemføres. I nærværende fusion vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at det mest sandsynlige kontrafaktiske scenarie er, at IDdesign går konkurs. Styrelsen vurderer dog ikke, at betingelserne for en godkendelse af fusionen efter princippet om failing firm er opfyldt, idet betingelsen om, at den nødlidende virksomheds aktiver uvægerligt vil forlade markedet, hvis fusionen ikke gennemføres, ikke er opfyldt. 13. I tilfælde af IDdesigns konkurs forventer styrelsen ikke, at en ny, væsentlig aktør inden for en tilstrækkelig kort tidshorisont vil indtræde og kompensere for det konkurrencemæssige pres, som vil forsvinde fra markedet ved lukning af IDEmøblers og ILVAs butikker. Denne vurdering er baseret på styrelsens undersøgelse af store, europæiske møbelforhandleres planer om eventuelt at gå ind på det danske marked. I det kontrafaktiske scenarie består markedsaktørerne derfor af de nuværende aktører, hvortil IDdesigns markedsandele fordeles på baggrund af forbrugernes skifteadfærd, som afdækket i styrelsens forbrugerundersøgelse. 14. På markedet for boligtekstiler og -tilbehør vil parterne efter fusionen opnå en markedsandel på [10-20] pct. Ændringen i HHI i forhold til før fusionen er på [0-200] (fra [ ] til [ ]), idet IDdesign har en meget lille markedsandel (også hvis markedet prissegmenteres). Givet de beskedne markedsandele samt det ubetydelige overlap mellem parterne, vurderer styrelsen, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence på detailmarkedet for salg af boligtekstiler og tilbehør betydeligt, og styrelsen har derfor ikke foretaget yderligere undersøgelser af dette marked. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser har i stedet koncentreret sig om de resterende tre detailmarkeder for henholdsvis 1) salg af møbler ekskl. senge og havemøbler, 2) salg af sengestel og madrasser og 3) salg af havemøbler. 15. Med henblik på at vurdere risikoen for ensidige virkninger som følge af fusionen, har styrelsen foretaget en vurdering af markedsandele og HHI i tilfælde af henholdsvis en gennemførelse af 5

7 fusionen ( fusion ) og i det kontrafaktiske scenarie ( konkurs ). Vurderingen er foretaget på baggrund af totalmarkeder såvel med som uden prissegmentering af de tre relevante markeder; detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler, detailmarkedet for salg af sengestel og madrasser samt detailmarkedet for salg af havemøbler. 16. Markedsandele og HHI i henholdsvis fusionsscenariet og det kontrafaktiske scenarie for de tre øvrige berørte markeder følger af Tabel 1.1: 6

8 Tabel 1.1 Markedsandele og HHI Detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler Markedsandel (pct.) og HHI - fusion Markedsandel (pct.) og HHI det kontrafaktiske scenarie JYSK og Bolia [5-10] [5-10] IDEmøbler og ILVA [10-20] - Parterne samlet [20-30] - IKEA [20-30] [20-30] Danbo Møbler [0-5] [5-10] Møbelkæden [0-5] [5-10] HHI efter fusion/det kontrafaktiske scenarie Delta HHI fusion vs. det kontrafaktiske scenarie [ ] [ ] [ ] Detailmarkedet for salg af sengestel og madrasser Markedsandel (pct.) og HHI - fusion Markedsandel (pct.) og HHI - det kontrafaktiske scenarie JYSK og Bolia [20-30] [20-30] IDEmøbler og ILVA [10-20] - Parterne samlet [30-40] - IKEA [10-20] [10-20] Drømmeland [0-5] [5-10] Danbo Møbler [0-5] [5-10] HHI efter fusion/det kontrafaktiske scenarie Delta HHI fusion vs. det kontrafaktiske scenarie [ ] [ ] [ ] Detailmarkedet for salg af havemøbler Markedsandel (pct.) og HHI - fusion Markedsandel (pct.) og HHI - det kontrafaktiske scenarie JYSK og Bolia [20-30] [20-30] IDEmøbler og ILVA [5-10] - Parterne samlet [20-30] - Dansk Supermarked [20-30] [20-30] XL Byg [5-10] [5-10] Harald Nyborg [0-5] [0-5] HHI efter fusion/det kontrafaktiske scenarie Delta HHI fusion vs. det kontrafaktiske scenarie [ ] [ ] [ ] Kilde: SKAT, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konkurrent- og forbrugerundersøgelser samt egne beregninger. 17. Af Tabel 1.1 fremgår, at JYSK-koncernen efter den planlagte fusion vil opnå parternes samlede markedsandele på henholdsvis [20-30] pct. (detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og 7

9 havemøbler), [30-40] pct. (detailmarkedet for salg af sengestel og madrasser) og [20-30] pct. (detailmarkedet for salg af havemøbler). Markedsandelen vil være mindre end 40 pct. på alle tre markeder. Dette gælder også i tilfælde af, at markederne segmenteres efter pris. 18. Endvidere gør det sig gældende, at der efter fusionen fortsat vil være mindst én konkurrent på hvert af de relevante markeder med en relativt stor markedsandel samt en lang række øvrige aktører. 19. For så vidt angår koncentrationsgraden (HHI) gør det sig gældende, at ændringerne heri som følge af fusionen sammenholdt med det kontrafaktiske scenarie på de tre markeder vil ligge omkring eller over de af Kommissionen fastsatte tærskler for, hvornår det anses for usandsynligt, at en fusion vil medføre konkurrencemæssige betænkeligheder. 20. Henset til den øgede koncentration på markederne samt til, at der på alle markeder er tale om differentierede produkter, der blandt andet adskiller sig ved pris, kvalitet, design, brugsværdi mv. og henset til at aktørerne på markedet også er differentierede ift. geografisk placering, kan en analyse af markedsandele og koncentrationen i markedet i nærværende sag ikke stå alene i vurderingen af, hvorvidt fusionen medfører konkurrencemæssige problemer. Derfor har styrelsen foretaget en nærmere analyse af fusionens virkninger. 21. I det kontrafaktiske scenarie forventes IKEA at blive klar markedsleder på detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler, der er det største af de tre berørte markeder. IKEA forventes at opnå en markedsandel på [20-30] pct., mens de næststørste aktører forventes at blive JYSK og Danbo Møbler, med markedsandele på henholdsvis [5-10] og [5-10] pct. IDdesigns konkurs forventes således at styrke IKEAs position markant, såfremt forbrugerne ikke længere kan handle i ILVA og IDEmøbler. 22. Hvis det kontrafaktiske scenarie indtræder, og IDEmøblers og ILVAs butikker lukker, vil de eksisterende aktører på markedet have incitament til at øge priserne, idet IDEmøbler og ILVA er nære konkurrenter til en lang række af markedets større aktører. Det gælder ikke mindst IKEA, som er en tæt konkurrent til IDEmøbler og ILVA. 23. Styrelsen har derfor beregnet de forventede illustrative prisstigninger i henholdsvis fusionsscenariet og det kontrafaktiske scenarie. Beregningerne bygger blandt andet på information om forbrugernes skifteadfærd indhentet i styrelsens forbrugerundersøgelse, parternes bruttoavancer samt de potentielle effektivitetsgevinster ved fusionen. Der er tale om en statisk analyse af efterspørgselssiden, som ikke tager højde for konkurrenters reaktion ved en eventuel prisstigning. I det kontrafaktiske scenarie er det, i overensstemmelse med styrelsens markedsundersøgelser, lagt til grund, at der ikke vil ske entry af en størrelse, som kan kompensere for det konkurrencemæssige pres, der vil forsvinde ved en konkurs for IDEmøbler og ILVA. Beregningerne er behæftet med en vis usikkerhed, men giver ikke desto mindre en indikation af de forventede illustrative prisstigninger i de to scenarier. 24. Beregningerne viser, at der vil forekomme forholdsvis store prisstigninger i både fusionsscenariet og i det kontrafaktiske scenarie og at prisstigningerne vil være størst i det kontrafaktiske scenarie. I tilfælde af store prisstigninger må der forventes en reaktion på udbudssiden fra eksisterende aktører på markedet og eventuelt nye aktører, der reducerer den samlede priseffekt. 25. Selv hvis der tages højde for konkurrenters reaktion, er det styrelsens vurdering, at en konkurs sandsynligvis vil medføre betydeligt større prisstigninger end den planlagte fusion. Det skyldes blandt andet, at IDdesign samlet set er den nærmeste konkurrent til en række af 8

10 markedets største aktører herunder IKEA, Møbelkæden og Danbo. I tilfælde af konkurs forsvinder dette konkurrencepres og IKEA og andre vil være i stand til at hæve priserne. 26. Foruden respons fra eksisterende aktører vil potentiel konkurrence kunne lægge en dæmper på de forudsagte illustrative prisstigninger. Styrelsen har undersøgt de adgangsbarrierer, der kan gøre sig gældende ved etableringen af en møbelbutik og vurderet, hvordan de pågældende barrerier vil påvirke konkurrencesituationen i henholdsvis fusionsscenariet og det kontrafaktiske scenarie. Det er styrelsens vurdering, at der hverken ved fusion eller konkurs er væsentlige barrierer i forhold til at etablere sig. Muligheden for potentiel konkurrence vil derfor ikke ændre ved styrelsens vurdering af, at fusionen er bedre for konkurrencen end det kontrafaktiske scenarie. 27. Styrelsen har foretaget en undersøgelse af den potentielle konkurrence i form af interview med store, europæiske møbelforhandlere om deres planer for at entrere og/eller ekspandere på det danske marked. På baggrund af denne undersøgelse er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det ikke er sandsynligt, at der inden for en tilstrækkeligt kort periode vil indtræde nye aktører, eller at eksisterende aktører vil ekspandere med en sådan styrke, at det nuværende konkurrencepres på markedet kan opretholdes. 28. På baggrund heraf vurderer styrelsen ikke, at den potentielle konkurrence umiddelbart vil kunne udligne de forudsagte illustrative prisstigninger hverken i det kontrafaktiske scenarie eller i fusionsscenariet. 29. Endelig har styrelsen undersøgt mulige lokale virkninger af fusionen, idet parterne har oplyst, at de enkelte IDEmøbler-butikker kan yde ikke ubetydelige individuelle rabatter. Der ses et betydeligt overlap mellem parternes butikker henset til geografisk placering. Med fusionen kan der derfor være risiko for lokale virkninger, dvs. at fusionen i nogle lokale områder kan medføre et lavere konkurrencepres, hvorved de fusionerede parter vil være i stand til at hæve priserne lokalt. 30. Styrelsens undersøgelse viser, at der for hver IDEmøbler-butik (hvor der er overlap med enten en JYSK eller Bolia-butik) også efter fusionen vil være minimum tre konkurrerende møbelforretninger inden for en af styrelsen defineret radius, der afhænger af, om den pågældende IDEmøbler-butik er placeret på landet, i en by eller en storby (radius vil da være henholdsvis 40, 30 eller 10 km). Der vil således fortsat være en række alternativer til de fusionerende parter indenfor lokalt afgrænsede områder. På baggrund af denne undersøgelse vurderer styrelsen, at fusionen ikke vil medføre ensidige, lokale virkninger. 31. Samlet vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at der på baggrund af markedsandele ikke umiddelbart er formodning for, at fusionen vil skabe eller styrke en dominerende stilling, ændringen i HHI ligger omkring eller over de af Kommissionen fastsatte tærskler for, hvornår en fusion vurderes ikke at ville medføre konkurrencemæssige betænkeligheder, beregningen af illustrative prisstigninger viser markant større prisstigninger i det kontrafaktiske scenarie end i fusionsscenariet, der i det kontrafaktiske scenarie ikke er nye eller eksisterende aktører, der inden for en kort periode vil indtræde på markedet eller at eksisterende aktører vil ekspandere med en sådan styrke, at det nuværende konkurrencepres kan opretholdes og prisstigningerne dermed undgås, fusionen ikke medfører lokale virkninger. 9

11 32. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund, at JYSKs erhvervelse af enekontrol med IDdesign A/S ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt i form af ensidige virkninger sammenlignet med situationen i det kontrafaktiske scenarie. 33. Ved vurderingen af fusionen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen endvidere vurderet risikoen for koordinerede virkninger. Styrelsen vurderer, at der ikke er øget risiko for koordineret adfærd som følge af fusionen, blandt andet fordi der er tale om uhomogene produkter, asymmetriske markedsandele, mange aktører og relativt uigennemsigtige markeder. 34. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund samlet, at JYSKs erhvervelse af enekontrol med IDdesign A/S ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt sammenlignet med situationen i det kontrafaktiske scenarie, hvorfor fusionen skal godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk

12 2. Afgørelse 35. Anpartsselskabet af 17. maj 2011 s erhvervelse af enekontrol med IDdesign A/S godkendes, da fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk

13 3. Sagsfremstilling 3.1 Indledning 36. JYSK Holding A/S, der er kontrolleret af Lars Larsen, anmeldte den 3. maj 2013 erhvervelse af enekontrol med IDdesign A/S. Efter det på daværende tidspunkt oplyste, skulle JYSK Holding A/S erhverve 80 pct. af aktierne i IDdesign A/S. 37. Den 2. september meddelte JYSK Holding A/S, at Anpartsselskabet af 17. maj 2011 indtræder i alle rettigheder og forpligtelser i forbindelse med fusionen i stedet for JYSK Holding A/S. Det er således Anpartsselskabet af 17. maj 2011, der i forbindelse med fusionen erhverver 80 pct. af aktierne i IDdesign A/S og dermed enekontrol med IDdesign A/S. De resterende 20 pct. af aktierne vil være ejet af IDinvest 2011 ApS, der er kontrolleret af kapitalfonden Axcel III. 38. Anpartsselskabet af 17. maj 2011 er ligesom JYSK Holding A/S kontrolleret af Lars Larsen. Anpartsselskabet af 17. maj 2011 s indtræden i fusionen i stedet for JYSK Holding A/S ændrer således ikke på den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen erklærede anmeldelsen fuldstændig den 6. maj Begge de fusionerende parters hovedaktiviteter i Danmark ligger inden for detailsalg af møbler ekskl. senge og havemøbler, sengestel og madrasser, havemøbler, belysning samt boligtekstiler og tilbehør. 40. Fusionen er anmeldelsespligtig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter reglerne i konkurrencelovens kapitel Parterne i fusionen Anpartsselskabet af 17. maj Anpartsselskabet af 17. maj 2011 er et finansieringsselskab og ultimativt kontrolleret af Lars Larsen. De for nærværende fusion relevante aktiviteter ligger i JYSK. Lars Larsen har stiftet JYSK og har det fulde ejerskab af virksomheden. Det er Lars Larsen personligt, der har enekontrol over JYSK. JYSK Holding A/S og aktiviteterne i den herunder liggende koncern er således ultimativt kontrolleret af Lars Larsen. I det følgende vil Anpartsselskabet af 17. maj 2011 således blive benævnt JYSK. 42. JYSK Holding A/S er et holdingselskab for en række selskaber og aktiviteter, hvoraf hovedaktiviteten består af drift af detailsalgskæden JYSK. JYSK har 95 butikker i Danmark og over butikker på verdensplan. 43. JYSK butikkerne er aktive på detailmarkedet inden for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler, sengestel og madrasser, havemøbler, salg af belysning samt detailsalg af boligtekstiler og -tilbehør. Udover de fysiske butikker åbnede JYSK en webshop for JYSK butikkerne i november JYSK Holding A/S ejer endvidere møbelvirksomheden Bolia.com, som har 7 møbelbutikker i Danmark, 12 butikker i Norge, 6 butikker i Sverige og 5 butikker i Tyskland. Udover salg 12

14 gennem de fysiske butikker er Bolia.com også til stede på detailmarkedet via netsalg i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. 45. Bolia-butikkerne er aktive inden for detailsalg af møbler ekskl. senge og havemøbler, salg af belysning samt boligtekstiler- og tilbehør. 46. Udover JYSK-butikkerne og Bolia butikkerne ejer JYSK Holding A/S følgende virksomheder, der har aktiviteter på markeder, der er beslægtede med detailmarkederne for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler mv., men som ikke er aktive på detailmarkederne for salg af møbler mv.: 47. Indbo Holding A/S: JYSK Holding A/S ejer 46 pct. af aktierne i Indbo Holding A/S, som er en møbelengrosvirksomhed, der bl.a. har aktiviteter i Danmark gennem datterselskabet Interstil A/S. Over 50 pct. af aktierne i Indbo Holding A/S er ejet af det norske selskab Høiland Holding AS. [ ] Høiland Holding AS driver engroshandel med møbler, husholdningsapparater og hårde hvidevarer. Interstil A/S er ikke aktiv på detailsalgsmarkedet og har ikke egenproduktion af møbler mv. Interstil A/S fungerer som møbelhandelsvirksomhed, der indkøber og videresælger en lang række forskellige møbler, herunder sofaer, borde, stole, tv-møbler, senge, skabe skriveborde, reoler og børnemøbler til møbelhuse og andre kunder. 48. Scancom International A/S: 49. Interior Direct A/S: JYSK Holding A/S ejer 49,5 pct. af aktierne i møbelproduktionsvirksomheden Scancom International A/S. [ ] Virksomhedens hovedaktivitet er design, produktion og markedsføring af havemøbler, men har derudover også salg af bl.a. træborde til indendørs brug. Scancom International er ikke til stede på detailmarkedet men sælger til forskellige byggemarkeder og øvrige detailkæder. Scandinavian Design ApS designer, producerer og sælger møbler men er ikke aktør på detailsalgsmarkedet. Scandinavian Design ApS sælger til mellemstore og store detailmøbelkæder og til møbelgrossister. JYSK Holding A/S ejer 75 pct. af aktierne i Interior Direct A/S og har således enekontrol med virksomheden. Interior Direct A/S er en handelsvirksomhed, der indkøber og videresælger diverse møbler til hoteller og lignende. Virksomheden har ikke detailbutikker og fokuserer udelukkende på salg til erhverv. 50. JYSK Holding A/S omsatte i 2011/12 for i alt [ ] DKK. Heraf var omsætningen i Danmark på [ ] DKK IDdesign A/S 51. Kapitalfonden Axcel III ejer i dag ca. 98 pct. af aktierne IDdesign A/S 1 mens de resterende 2 pct. er ejet af nuværende og tidligere nøglemedarbejdere i IDdesign A/S. 1 Axcel III s ejerskab af IDdesign er gennemført via selskaberne IDinvest Ax 2011 ApS, IDinvest ApS, IDinvest 2011 ApS og IDdesign Holding 2011 A/S. 13

15 52. IDdesign A/S ejer detailkæderne IDEmøbler A/S samt IDEmøbler Odense A/S og ILVA A/S, der i Danmark har henholdsvis 34 og 6 butikker, ligesom begge kæder har internetsalg i Danmark. 53. IDEmøbler-butikkerne og ILVA-butikkerne er aktive inden for detailsalg af møbler ekskl. senge og havemøbler, sengestel og madrasser, havemøbler, salg af belysning samt boligtekstiler og -tilbehør. 54. Tre af IDEmøbler-butikkerne er uafhængige butikker, der ikke er ejet af IDdesign A/S, og som derfor ikke er en del af nærværende fusion. De 3 butikker har samhandelsaftaler med IDdesign A/S og indgår bl.a. i indkøb og markedsføringssamarbejde med IDdesign A/S. 55. Herudover har IDdesign A/S også aktiviteter i udlandet, herunder som følge af et franchisekoncept, hvorefter IDdesign A/S leverer sortiment, indretnings- og markedsføringsassistance samt løbende rådgivning til 23 butikker. IDdesign oppebærer en begrænset royalty betaling fra butikkerne, indtægter fra salg af markedsføringsmateriale samt en avance på videresalg af varer fra IDdesigns leverandører til franchisetagerene. 56. Butikkerne, som drives under navnet IDdesign, drives af partnere primært i Mellemøsten IDdesign A/S omsatte i 2011/12 for i alt [ ] DKK. Heraf var omsætningen i Danmark på [ ] DKK. 3.3 Anmeldelsespligt 58. En transaktion er anmeldelsespligtig, når den opfylder kravene til omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2, og der er tale om en fusion i henhold til 12 a, stk. 1, nr. 1 eller nr Ved den anmeldte transaktion erhverver JYSK 80 pct. af aktierne i IDdesign. De resterende 20 pct. af aktierne vil være ejet af kapitalfonden Axcel III. 60. IDdesign A/S har en række lån i FIH Erhvervsbank A/S. I henhold til låneaftale mellem IDdesign A/S og FIH Erhvervsbank A/S er FIH Erhvervsbank A/S i perioden fra 31. december 2013 til 31. december 2014 berettiget til at konvertere en del af deres lån (hhv. tranche A og B) til kapitalandele i IDdesign A/S for et beløb på 75 mio.kr. 61. Parterne har oplyst, at såfremt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkender transaktionen, vil FIH Erhvervsbank A/S blive indfriet og ikke udnytte fordringen til at tegne kapitalandele i IDdesign A/S, og at FIH Erhvervsbank A/S konverteringsret således ikke vil få betydning for ejerforholdene og kontrollen med IDdesign A/S. 62. Ejeraftalen, der er indgået mellem parterne i forbindelse med transaktionen, indeholder ikke bestemmelser, der ændrer på de kontrolforhold, der følger af aktieoverdragelsen. Transaktionen indebærer således, at JYSK med erhvervelse af 80 pct. af aktierne erhverver enekontrol med IDdesign A/S. Transaktionen udgør derfor efter konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2, en fusion. 63. Det følger af konkurrencelovens 12, stk. 1, at en fusion er anmeldelsespligtig, hvor de i fusionen deltagende virksomheder 2 Franchisebutikkerne drives i Ungarn, Oman, Bahrain, UAE (Dubai og Abu Dhabi), Cypern, Jordan, Libanon, Kuwait, Qatar, Saudi Arabien, Egypten og Tenerife. 14

16 1) tilsammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr. og mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 100 mio. kr. eller 2) mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr. og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst 3,8 mia. kr. 64. I forbindelse med vurderingen af om en fusion opfylder kravene til omsætningstærsklerne i konkurrenceloven, er det således de deltagende virksomheders koncernomsætning, der er relevant. 65. Begrebet deltagende virksomheder i konkurrencelovens 12 skal fortolkes i overensstemmelse med EU Kommissionens praksis, som bl.a. udtrykt i afsnit C.II i Kommissionens jurisdiktionsmeddelelse De deltagende virksomheder er de virksomheder, der direkte gennemfører/deltager i fusionen. De deltagende virksomheder fastlægges derfor forskelligt afhængigt af karakteren af den enkelte fusion. 67. I nærværende sag, hvor der foreligger erhvervelse af enekontrol, er de deltagende virksomheder køberen og den overtagne virksomhed. De deltagende virksomheder i nærværende sag er således JYSK og IDdesign A/S. 68. Parterne har oplyst, at JYSK Holding A/S ifølge det senest aflagte årsregnskab for 2011/12 omsatte for [ ] DKK i Danmark, [ ] DKK i EU og [ ] DKK på verdensplan. 69. Parterne har for så vidt angår IDdesign A/S oplyst, at IDdesign ifølge det senest aflagte årsregnskab for 2011/12 omsatte for [ ] DKK i Danmark, [ ] DKK i EU og [ ] DKK på verdensplan. 70. Omsætningen for JYSK Holding A/S og IDdesign A/S overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, og fusionen er som følge heraf anmeldelsespligtig i Danmark jf. konkurrenceloven 12 b, stk En fusion er anmeldelsespligtig til EU Kommissionen, såfremt den har fællesskabsdimension. En fusion har fællesskabsdimension, hvis de deltagende virksomheders omsætning overstiger tærsklerne i artikel 1, stk. 2 eller stk. 3, i fusionskontrolforordningen Parternes omsætning i nærværende fusion overstiger ikke tærskelværdierne i fusionsforordningens artikel 1, stk. 2 eller stk. 3, og fusionen er derfor ikke anmeldelsespligtig til Kommissionen. Fusionen er heller ikke anmeldelsespligtig i andre lande. 3.4 Transaktionen 73. JYSK anmeldte, som nævnt, den 3. maj 2013 overtagelsen af IDdesign A/S. Transaktionen indebærer, som nævnt, at JYS erhverver enekontrol med IDdesign A/S. Ved fusionen 3 Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser, EUT 2008 C95/1. 4 Rådets Forordning (EF) Nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 15

17 74. [ ] 75. [ ] 76. [ ] erhverver JYSK 80 pct. af aktierne i IDdesign A/S. De resterende 20 pct. af aktierne vil være ejet af IDinvest 2011 ApS, som er kontrolleret af kapitalfonden Axcel III. 16

18 4. Markedsbeskrivelse 77. Møbler dækker over mange differentierede produkter med forskellige funktioner, som sofaer, borde, skabe, reoler, senge mv. Der produceres møbler til både indendørs og udendørs brug. 78. Møblers design og udformning afhænger af i hvilket land eller hvilken region, de skal sælges. Således er designet på møbler, der sælges i Skandinavien, anderledes end designet på møbler, der sælges i Sydeuropa. 79. Møbler er langvarige forbrugsgoder, og salget er for en stor dels vedkommende drevet af bl.a. hussalget. Således har møbelbranchen været ramt af den lave aktivitet på boligmarkedet de senere år, og flere forretninger er gået konkurs. Seneste eksempel er Biva, der indgav konkursbegæring den 28. juni i år. 80. En lang række af forskelligartede detailforretninger sælger møbler og boligtilbehør til private. Såkaldte bolighuse, som fx IKEA og ILVA, har et bredt sortiment inden for flere produktkategorier, mens specialbutikker forhandler et mere snævert sortiment af enten senge (fx Drømmeland og Sengespecialisten), havemøbler (fx Trip Trap) eller belysningsartikler (fx Lysmesteren). Boligtekstiler sælges bl.a. i JYSK og IKEA, mens boligtilbehør bl.a. forhandles af isenkræmmere og køkkenudstyrsforretninger. 81. I markedet ses en brancheglidning forstået på den måde, at en række detailforhandlere, hvis fokusområde ikke er salg af møbler også sælger møbler og boligtilbehør. Byggemarkeder, havecentre og supermarkeder (fx Bilka) er således også aktive inden for detailsalg af møbler og boligtilbehør særligt inden for havemøbler. 82. Den samlede omsætning ved detailsalg af møbler, belysning og boligtekstiler og tilbehør var ca. 17 mia. kr. i 2012, jf. Tabel 4.1. Tabel 4.1 Omsætning ved detailsalg af møbler, belysning og boligtekstiler og tilbehør i 2012 Omsætning (mia. kr.) Møbler 8,8 Heraf: - Møbelforretninger [ ] - Sengeforretninger [ ] - Supermarkeder [ ] - Byggemarkeder [ ] Belysning 1,3 Boligtekstiler og tilbehør 6,9 I alt 17,0 Note: I Bilag 2 findes en nærmere beskrivelse af, hvorledes styrelsen har opgjort totalmarkedet. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenter, Anmeldelsen, SKAT og egne beregninger. 17

19 83. Møbelforhandlere er up-stream aktive på indkøbsmarked og down-stream aktive på markedet for detailsalg til private, jf. Figur 4.1. Nogle møbelforhandlere har også projektsalg, fx indretning af hoteller og lignende. Figur 4.1 Møbelforhandleres aktiviteter up-stream og down-stream Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 4.1 Samhandelsaftaler 84. Møbelforhandlere indkøber møbler og boligtilbehør enten hos grossister eller direkte hos producenterne. 85. Møbler produceres over hele verden, herunder i Danmark, og der findes et stort udvalg af leverandører af både designmøbler, kvalitetsmøbler og discountmøbler inden for de forskellige møbelkategorier. 86. De færreste leverandører fremstiller eller forhandler alle varetyper/produktkategorier, så møbelforhandlerne har typisk aftaler med mange forskellige leverandører. Af danske leverandører kan nævnes: ScanCom International A/S og Dacore A/S, der begge producerer havemøbler, Scandi Sleep A/S, der producerer senge, Hjort Knudsen, der producerer spise- og dagligstuemøbler og Actona Company A/S og Tvilum-scanbirk A/S, der fører et bredt sortiment. 87. En del leverandører fakturerer gennem et dansk selskab, mens varerne er produceret på fabrikker i udlandet. 18

20 88. For de fleste møbelforhandlere er det uvæsentligt, hvor de møbler, de sælger, er produceret. 5 Ofte indkøber møbelforhandlerne derfor udenlandsk producerede møbler især fra Asien. Det kan variere fra produktgruppe til produktgruppe, hvor stor en del af forhandlernes indkøb, der kommer fra udlandet. Det skønnes, at mindst halvdelen af de møbler, der sælges i Danmark er importeret Forhandlere og leverandører indgår samhandelsaftaler, hvor forhold som fx leveringsbetingelser, rabatter og bonusser og gensidige forpligtelser, som mindstekøb, er aftalt. Aftalerne genforhandles typisk årligt Møbelforhandlere kan vælge at indgå eneretsaftaler med leverandører om nye møbelmodeller. Eneretten bliver defineret ret snævert, så den kun omfatter den eksakte model og ikke eventuelle variationer af modellen, fx en anden farve eller et andet materiale. Det er ikke usædvanligt, at en møbelforhandler opnår eneret til at forhandle et bestemt møbel eller en bestemt serie af møbler Leverandører af kvalitetsmøbler med særlig designværdi indgår selektive distributionsaftaler med udvalgte forhandlere. I disse aftaler stilles høje krav til forhandlernes brand, sortiment mv., og der er derfor ikke alle forhandlere, der kan få disse aftaler. 4.2 Detailsalg 92. Flere nye møbelforhandlere er dukket op de seneste fem år. 93. For det første er der åbnet helt nye virksomheder som My Home Lagersalg, Bolighuset Werenberg, Sengespecialisten og Søvn og Miljø. My Home åbnede den første butik i 2006 og har siden åbnet yderligere 18 butikker over hele Danmark. Bolighuset Werenberg åbnede i 2011 butik på Fyn med m 2 udstilling. Søvn og Miljø åbnede i 2011 butik i Esbjerg. Sengespecialisten åbnede den første butik i 1999 og føjede ti butikker til i årene mellem 2005 og For det andet har eksisterende kæder som IKEA, Erling Christensen Møbler, Drømmeland, Auping, Sengekompagniet, Danbo og Smag og Behag åbnet butikker. 95. Endelig har virksomheder der ikke er specialiseret i møbelsalg, som fx Bilka og Plantorama, udvidet deres sortiment og i højere grad satset på møbelsalg. 96. Analysebureauet Euromonitor 9 anslår, at antallet af butikker i Danmark steg med to pct. i De store kæder står, ifølge Euromonitor, for størstedelen af stigningen. 97. Der anslås at være ca egentlige møbelforretninger i Danmark. 10 De største aktører er IKEA, ILVA, IDEmøbler, JYSK, Bolia, Daells Bolighus og BoConcept, der til sammen står for knapt 45 pct. af den samlede omsætning af møbler. Dertil kommer selvstændige forretninger 5 Anmeldelsen. 6 Kilde: Træ- og Møbelindustriens Aktuelle Nøgletal, Det danske marked for møbler, 7 Anmeldelsen. 8 Anmeldelsen. 9 Euromonitor foretager løbende analyser af detailmarkeder i en lang række lande. 10 CVR, branchekode Møbelforretninger. Heri indgår også specialbutikker som sengeforretninger og havemøbelforretninger. 19

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Axcel III s køb af Ilva A/S og Ilva AB (Fusion mellem Ilva og IDEmøbler)

Axcel III s køb af Ilva A/S og Ilva AB (Fusion mellem Ilva og IDEmøbler) Axcel III s køb af Ilva A/S og Ilva AB (Fusion mellem Ilva og IDEmøbler) Rådsmødet den 30. marts 2009 Ikke fortrolig udgave Punkt 2 Rådsmødet den 30. marts 2009 Axcel III s køb af Ilva A/S og Ilva AB

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Konkurrencera dets afgørelse den 16. august Imerco Holding A/S' erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S

Konkurrencera dets afgørelse den 16. august Imerco Holding A/S' erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S Konkurrencera dets afgørelse den 16. august 2017 Imerco Holding A/S' erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 )

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) Dato: 13. juli 2016 Sag: FLID - 16/06687 Sagsbehandler: /SBJ/LIF/LBH/PMO Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Arcus AS Pernod Ricard Danmark A/S

Arcus AS Pernod Ricard Danmark A/S Arcus AS Pernod Ricard Danmark A/S Aalborg Akvavit, Høker Snaps, Brøndums 28. maj 2013 1 Forberedelse i usædvanlig god tid SPA 12. juli 2012 I april 2012 iværksat konkurrenceretlig/økonomisk analyse et

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Journal nr. 3/1120-0401-0065/FI/kh Resumé 1. Dagrofa har den 15. juli 2004 anmeldt sin overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S, jf. konkurrencelovens 12b,

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Konkurrencera dets afgørelse den 27. september SE's køb af Boxer

Konkurrencera dets afgørelse den 27. september SE's køb af Boxer Konkurrencera dets afgørelse den 27. september 2017 SE's køb af Boxer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Journal nr. 17/02275

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn NYT FRA KONKURRENCERET AUGUST 2017 I DENNE UDGAVE 01 Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn 02 VVS-firma vedtager bødeforelæg for karteldannelse 03 Konkurrencerådet udgiver

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S Punkt 3: Rådsmøde den 24. juni 2015 24-06-2015 14/05769 /JF, LCA, LTA, LKA, AKE, STP, HBK, MMW DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11.

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

E-mail mail@danishfurniture.dk. Møbelsta. atistik 2012 - produktionn - udenrigshandel

E-mail mail@danishfurniture.dk. Møbelsta. atistik 2012 - produktionn - udenrigshandel Center Boulevard 5 2300 København S Telefon 70 26 81 11 Telefax 70 26 83 32 E-mail mail@danishfurniture.dk www.danishfurniture.dk Møbelsta atistik 2012 - produktionn - udenrigshandel - hjemmemarked Copyright:

Læs mere

Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS

Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS NOTAT Dato: 6. september 2017 Sag: 17/04674-89 Sagsbehandler: /HBK/MOM Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS 1. Transaktionen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS Dato: 28. februar 2017 Sag: MTF-16/12871-33 Sagsbehandler: /HBK Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS 1. Transaktionen

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

JD Cases 8. december Konkurrence- og Markedsføringsret

JD Cases 8. december Konkurrence- og Markedsføringsret Konkurrenceret Case 1 - Konkurrenceret I markedet for mobiltelefoni er der fire aktører. De har følgende markedsandel. Markedsandele i mobiltelefonimarkedet Aktør 0msætning, DKK mio. Markedsandel i pct.

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Afsætning

Skriftlig eksamen i faget Afsætning Skriftlig eksamen i faget Afsætning 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 40%

Læs mere

CASEEKSAMEN. Salg service C. 26. maj 2015 INDHOLD. (lmo)

CASEEKSAMEN. Salg service C. 26. maj 2015 INDHOLD. (lmo) CASEEKSAMEN Salg service C 26. maj 2015 På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen mellem

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Typeopgave i faget Afsætningsstrategi

Typeopgave i faget Afsætningsstrategi Typeopgave i faget Afsætningsstrategi Svarende til 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte:

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere