Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg"

Transkript

1 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Omplacering vedr. indsats (EI) Omplacering vedr. indsats (EI) BI BI Overførsler mv. Overførsler mv. FAC effektivisering B FAC effektivisering B FAC effektivisering B Efterspørgselsstyret indsats Efterspørgselsstyret indsats Dagtilbud - Demografireguleret Dagtilbud - Demografireguleret ndervisning - Demografireguleret Beskæftigelsestilbu d Integration og danskudd. Dagtilbud Dagtilbud ndervisning FAC effektivisering B Administration Administration Miljøteamet B ndervisning - Demografireguleret ndervisning Miljøteamet B Administration Administration I Omplacering vedr. indsats (EI) pga lavere efterspørgsel efter danskuddannelse og mere behov for beskæftigelsestilbud Omplacering vedr. indsats (EI) pga lavere efterspørgsel efter danskuddannelse og mere behov for beskæftigelsestilbud Korrekt placering af effektivisering i FAC Korrekt placering af effektivisering i FAC Korrekt placering af effektivisering i FAC Korrekt placering af effektivisering i FAC Miljøteamet er organisatorisk flyttet fra afd. Bæredygtig dvikling til ARC-tem Faciliteter og Mad Miljøteamet er organisatorisk flyttet fra afd. Bæredygtig dvikling til ARC-tem Faciliteter og Mad ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Pædagogisk IT B ndervisning - Demografireguleret ndervisning Korrekt placering af lønmidler i PIT Ja Pædagogisk IT B Administration Administration Korrekt placering af lønmidler i PIT Ja Transparens i løn B Administration Administration Transparens i løn B Sundhed - Demografireguleret Sundhed Budgetomflytning sikrer korrekt transparens mellem budget og forbrug til tværfaglige chefer Budgetomflytning sikrer korrekt transparens mellem budget og forbrug til tværfaglige chefer Ja Ja

2 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Konvertering af midler til : Invest.case skærm KF Kultur og Fritid - Borger Med konverteringen sker en mindre ændring af Investeringscasen BC18 Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation. Bevillingen var oprindelig afsat til opsætning af syv fysiske borgerbokse under spor Nej Konvertering af midler til : Invest.case skærm KF Kultur og Fritid - Borger Med konverteringen sker en mindre ændring af Investeringscasen BC18 Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation. Bevillingen var oprindelig afsat til opsætning af syv fysiske borgerbokse under spor Nej Budgettilpasning Sygepleje SO Ældre Køb og salg af pladser Budgettilpasning Sygepleje SO Ældre Sygepleje I Merforbrug på sygeplejen dækkes af merindtægter fra salg af pladser Merforbrug på sygeplejen dækkes af merindtægter fra salg af pladser Nej Nej Budget vedr. AAH SD Hjemmepleje Hjemme- og sygepleje BR , pkt 7: Budgettet til betaling af 16 aflasningspladser under Arbejde Adlers Hus er placeret under kapitalmiddel Hjemmepleje, mens selve betalingen for pladserne foretages under kapitalmiddel dsatte voksne, hvorfor der søges flyttet bud Ja Budget vedr. AAH SD dsatte voksne Foranst i/u eget hjem BR , pkt 7: Budgettet til betaling af 16 aflasningspladser under Arbejde Adlers Hus er placeret under kapitalmiddel Hjemmepleje, mens selve betalingen for pladserne foretages under kapitalmiddel dsatte voksne, hvorfor der søges flyttet bud Ja Tilbagerulning af TV04 - Økonomianalyse i SOF SD Børnefamilier med særlige behov Foranstalt tidlig indsats BR , pkt 7: Omplacering af besparelse ifm. TV04 - Økonomianalyse i SOF Ja

3 Tilbagerulning af TV04 - Økonomianalyse i SD Hjemmepleje SOF Tilbagerulning af TV04 - Økonomianalyse i SOF Tilbagerulning af TV04 - Økonomianalyse i SOF Tilbagerulning af TV04 - Økonomianalyse i SOF Hjemme- og sygepleje SD dsatte voksne Herberg SD SD Borgere med handicap Tværgående opgaver og administration Døgntilbud Fælles administration BR , pkt 7: Omplacering af besparelse ifm. TV04 - Økonomianalyse i SOF BR , pkt 7: Omplacering af besparelse ifm. TV04 - Økonomianalyse i SOF BR , pkt 7: Omplacering af besparelse ifm. TV04 - Økonomianalyse i SOF BR , pkt 7: Omplacering af besparelse ifm. TV04 - Økonomianalyse i SOF ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Ja Ja Ja Ja Korrektion til flygtningebudget SD Børnefamilier med særlige behov Foranstalt tidlig indsats BR : Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres - pga. ny prognose over antal flygtninge Ja Korrektion til flygtningebudget SD Børnefamilier med særlige behov Sagsbehandling BR : Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres - pga. ny prognose over antal flygtninge Ja Korrektion til flygtningebudget SD Døgntilbud BR : Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres - pga. ny prognose over antal flygtninge Ja Korrektion til flygtningebudget SD Foranst i/u eget hjem BR : Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres - pga. ny prognose over antal flygtninge Ja Korrektion til flygtningebudget SD Sagsbehandling BR : Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres - pga. ny prognose over antal flygtninge Ja

4 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Korrektion til flygtningebudget SD Borgere med handicap Foranst i/u eget hjem BR : Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres - pga. ny prognose over antal flygtninge Ja Korrektion til flygtningebudget SD Borgere med handicap Hjælpemidler BR : Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres - pga. ny prognose over antal flygtninge Ja Korrektion til flygtningebudget SD Borgere med handicap Sagsbehandling BR : Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres - pga. ny prognose over antal flygtninge Ja dmøntning af taskforcemidler SD Sagsbehandling BR , pkt 7: Ifm. vedtagelsen af budget blev en besparelse vedrørende Taskforce implementeret på bevillingsområdet dsatte voksne. Nogle af besparelserne vedrører Borgere med sindslidelse, hvilket der hermed korrigeres for Ja dmøntning af taskforcemidler SD dsatte voksne Sagsbehandling BR , pkt 7: Ifm. vedtagelsen af budget blev en besparelse vedrørende Taskforce implementeret på bevillingsområdet dsatte voksne. Nogle af besparelserne vedrører Borgere med sindslidelse, hvilket der hermed korrigeres for Ja 18 særpulje nødovernatningstilbud til hjemløse SD dsatte voksne Herberg BR pkt. 7: Midlerne vedrørrer rettelig Tværgående opgaver og administration, hvorfor de omplaceres hertil Ja

5 18 særpulje nødovernatningstilbud til hjemløse SD Tværgående opgaver og administration Øvrige sociale formål BR pkt. 7: Midlerne vedrørrer rettelig Tværgående opgaver og administration, hvorfor de omplaceres hertil ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Ja Intern budgetompl. BCV maj - Budget i SD Administration SD pkt. 7: Budget i Ja Intern budgetompl. BCV maj - Budget i SD Døgntilbud SD pkt. 7: Budget i Ja Intern budgetompl. BCV maj - Budget i SD Foranst i/u eget hjem SD pkt. 7: Budget i Ja Intern budgetompl. BCV maj - Budget i SD Sagsbehandling SD pkt. 7: Budget i Ja Intern budgetompl. BCV maj - Budget i SD dsatte voksne Herberg SD pkt. 7: Budget i Ja Intern budgetompl. BCV maj - Budget i SD dsatte voksne Krisecentre SD pkt. 7: Budget i Ja Intern budgetompl. BCV maj - Budget i SD dsatte voksne Herberg Ompririotering af opgaver Ja Intern budgetompl. BCV maj - Budget i Budget i - Omp ml Tværgående opg og Hjemmepleje Budget i - Omp ml Tværgående opg og Hjemmepleje dmønt af kompensation vedr tjenestemænd til overenskomst 19 dmønt af kompensation vedr tjenestemænd til overenskomst 19 SD Borgere med handicap SD Hjemmepleje SD SD SD Tværgående opgaver og administration Børnefamilier med særlige behov Borgere med handicap Sagsbehandling Ompririotering af opgaver Ja Hjemme- og sygepleje Fælles administration Foranstalt tidlig indsats Døgntilbud SD pkt. 7: Budget i SD pkt. 7: Budget i BR dmøntning af kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst i budget BR dmøntning af kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst i budget Nej Nej Ja Ja

6 dmønt af kompensation vedr tjenestemænd til overenskomst 19 SD Ompl. Dimens.aft. dsatte SD Tværgående opgaver og administration Fælles administration Døgntilbud Ompl. Dimens.aft. dsatte SD dsatte voksne Herberg Budget i Opr. F.beh. Patienter Budget i Opr. F.beh. Patienter Budget i Opr. F.beh. Patienter Bud tilpas af bev Ord dri/park:fortegnfejl i 1. bevændr Bud tilpas af bev Ord dri/park:fortegnfejl i 1. bevændr regnskab TM :Forundersø parkering høj belæg regnskab TM : Overskud/underskudmodel( parkering) Overførsl til Bem legepl,mimersparken fra 62 mio puljen(byf) Overførsl fra 62 mio puljen(byf) til Bem legepl,mimersparken regnskab TM 3. dec 18: Nedgravning af belysningskabler regnskab TM 3. dec 18: Blomster langs kbh veje/pladser SD Døgntilbud SD dsatte voksne Herberg SD dsatte voksne Krisecentre TM Ordinær drift Generel administration TM Parkering Parkering TM Ordinær Parkering TM Ordinær Parkering TM Ordinær TM Byfornyelse, Grøn og rekreativ arealer Boligsociale formål TM Ordinær Boligsociale formål TM Ordinær Grøn og rekreativ arealer BR dmøntning af kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst i budget BR , pkt 7: Dimensioneringsaftalen BR , pkt 7: Dimensioneringsaftalen SD pkt. 7: Budget i SD pkt. 7: Budget i SD pkt. 7: Budget i Budgettilpasning mellem bevillingerne Ordinær drift og Parkering: Fortegnsfejl i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer i (TM 27. maj ) Budgettilpasning mellem bevillingerne Ordinær drift og Parkering: Fortegnsfejl i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer i (TM 27. maj ) sregnskaber TM 29. april : Forundersøgelse parkerings høj belægning sregnskaber TM 29. april : Overskuds-/ underskudsmodellen (parkering Overførsel til Bemandede legepladser, Mimersparken fra 62 mio. kr. puljen (Byfornyelse) Overførsel fra 62 mio. kr. puljen (Byfornyelse) til Bemandede legepladser, Mimersparken sregnskaber TM 3. december 2018: Nedgravning af belysningskabler sregnskaber TM TM 3. december 2018: Blomster langs københavnske veje og pladser ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

7 regnskab TM 3. dec 18: Hastighedsdæmpning Refshalevej TM Ordinær Grøn og rekreativ arealer sregnskaber TM 3. december 2018: Hastighedsdæmpning på Refshalevej ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Nej regnskab TM 3.dec18:Nørrebroparken-flyt af materialepl sregnskaber TM 3. december 2018: Sikre Skoleveje 2015 regnskab TM 3.dec18:Støjlindring Damhussø(Roskildevej) regnskab TM 3.dec18: Tingbjerg-Husum, proj 3 vejforb regnskab TM 3. dec 2018: Overskuds- /underskudsmodellen regnskab TM :Bedr forh cyk, reduktion regnvand regnskab TM :Byrumsforbedring Strandboulevarden regnskab TM : Byrumsforbedringer Østerbrogade regntm290419:cp forana cyk/gangbro SvamølKas/Skt KjsKv regnskab TM : Flintholm St/Jernbane Allé, cyksti regnskab TM : Forana stiforb Grønttorv/FLSmidth regnskab TM : Stiforbind Øresundshospi Østerbro TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur sregnskaber TM 3. december 2018: Nørrebroparken - flytning af materialeplads sregnskaber TM 3. december 2018: Sikre Skoleveje 2015 sregnskaber TM 3. december 2018: Støjlindring ved Damhussøen (Roskildevej) sregnskaber TM 3. december 2018: Tingbjerg-Husum, projektering tre vejforbindelser sregnskaber TM 3. december 2018: Overskuds-/ underskuds-modellen sregnskaber TM 29. april : Bedre forhold for cyklister reduktion af regnvand cykelstier sregnskaber TM 29. april : Byrumsforbedringer Strandboulevarden sregnskaber TM 29. april : Byrumsforbedringer Østerbrogade sregnskaber TM 29. april : CP foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter sregnskaber TM 29. april : Flintholm Station og Jernbane Allé, cykelstier sregnskaber TM 29. april : Foranalyse af stiforbindelse mellem Grønttorvet og F. L. Smidthområdet sregnskaber TM 29. april : Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

8 regnskab TM : Overskuds-/ TM Ordinær Infrastruktur underskuds-modellen sregnskaber TM 29. april : Overskuds-/ underskudsmodellen ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Nej Rykkegebyr rettelse af kapitalmidle Ø Vederlag og rykkergebyrer Indtægtskrav og bogførte indtægter vedrørende rykkergebyrer omplaceres fra KS til en ny bevilling som blev oprettet i maj. Det vedrører effektiviseringscasen vedr. betaling og kontrol, som blev besluttet i overførselssagen Ja Rykkegebyr rettelse af kapitalmidle Ø Indtægtskrav og bogførte indtægter vedrørende rykkergebyrer omplaceres fra KS til en ny bevilling som blev oprettet i maj. Det vedrører effektiviseringscasen vedr. betaling og kontrol, som blev besluttet i overførselssagen Ja Bevillingskorrektion til oprettelse af fællesordning Ø Bevillingskorrektion oprettelse af fællesordning økonomisystemer - KS Fælles Ja Bevillingskorrektion til oprettelse af fællesordning Ø Koncern fællesordninger, Bevillingskorrektion oprettelse af fællesordning økonomisystemer - KS Fælles Ja Overføsel af bevilling vedr. rettigheder, indtægter vedr. t Overførsel af bevilling vedr. rettigheder, indtægter vedr. Ø Ø Indtægter fra rettigheder KEID Salg af Ejdomme Ejd.handler/rettighe der Ejd.handler/rettighe der I I Overføsel af indtægter vedr. tilbagekøbsret til ØKF rådhus -. Samt ændret konteringspraksis, vedr. frikøb under 5. mio.kr. Overførsel af indtægter vedr. tilbagekøbsret til ØKF rådhus -. Samt ændret konteringspraksis, vedr. frikøb under 5. mio.kr Nej Nej

9 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) nedlæggelse af bevillingudlign Ø Denne omflytning vedrører bevillingsgørelse af fællesordningen Løn og KAS, herunder omplaceringen af bevillingen til finansiering af løn i Center for Løn og Personale. Dette indebærer, at hidtidigt KS indtægtskrav af ordningen () nedskrives Ja nedlæggelse af bevillingudlign Ø Koncern fællesordninger, Denne omflytning vedrører bevillingsgørelse af fællesordningen Løn og KAS, herunder omplaceringen af bevillingen til finansiering af løn i Center for Løn og Personale. Dette indebærer, at hidtidigt KS indtægtskrav af ordningen () nedskrives Ja KK's nye fødevarestrategi Ø forvaltning KK's nye fødevarestrategi Ø KEID, Bygherrereserve Skolen på Amagerbro Bygherrereserve Skolen på Amagerbro Indkøbsopgaver på miljøområdet (CFI) Indkøbsopgaver på miljøområdet (CFI) Ø Fælles spuljer Ø KEID, Ø forvaltning Ø KEID, Ejd. vedl. og tek. drift Intern overførsel af lønmidler til KK's nye fødevarestrategi - at fødevarer i højere grad kan være indbydende og ernæringsrigtig samtidig med, at kosten er klimaansvarlig (Ø punkt 11) Intern overførsel af lønmidler til KK's nye fødevarestrategi - at fødevarer i højere grad kan være indbydende og ernæringsrigtig samtidig med, at kosten er klimaansvarlig (Ø punkt 11) Bygherrereserve Skolen på Amagerbro - Bestillerhonorar (bestillerforvaltning) Bygherrereserve Skolen på Amagerbro - Bestillerhonorar (bestillerforvaltning) Indkøbsopgaver på miljøområdet (CFI) Indkøbsopgaver på miljøområdet (CFI) Nej Nej Nej Nej Nej Nej

10 Overføsel af bevilling vedr. rettigheder, indtægter vedr. t Overførsel af bevilling vedr. rettigheder, indtægter vedr. Ø Ø ØKF Indtægter fra rettigheder KEID Salg af Ejdomme Ejd.handler/rettighe der Ejd.handler/rettighe der I I Overføsel af indtægter vedr. tilbagekøbsret til ØKF rådhus -. Samt ændret konteringspraksis, vedr. frikøb over 5. mio.kr. Overførsel af indtægter vedr. tilbagekøbsret til ØKF rådhus -. Samt ændret konteringspraksis, vedr. frikøb over 5. mio.kr. ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Nej Nej Ny skole på Islands Brygge - Bev. til O-model Ø Kbh, Andel af et positivt licitationsresultat overføres forlods til O-saldoen Nej Ny skole på Islands Brygge - Bev. til O-model Ø Kbh, Andel af et positivt licitationsresultat overføres forlods til O-saldoen Nej Nørrebro Bibliotek, flytninig - bev. fra O-modellen Nørrebro Bibliotek, flytninig - bev. fra O-modellen Klubhus for Valby Boldklub - Bev. fra O-modellen Klubhus for Valby Boldklub - Bev. fra O-modellen Ø Ø Ø Ø Kbh, Kbh, Kbh, Kbh, Større behov for sanering end forventet, og udvidelse af det oprindelige projekt med lovliggørelse af en eksisterende brandsektionsvæg. Større behov for sanering end forventet, og udvidelse af det oprindelige projekt med lovliggørelse af en eksisterende brandsektionsvæg. Forstærket stålkonstruktion til solceller, ekstra isolering for at kunne overholde energikrav og ekstra udgifter i forbindelse med overholdelse af myndighedskrav. Forstærket stålkonstruktion til solceller, ekstra isolering for at kunne overholde energikrav og ekstra udgifter i forbindelse med overholdelse af myndighedskrav Nej Nej Nej Nej

11 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) tilretninng af arbejdsskade lån Ø Vedrører opjustering af internt lån til arbejdsskadeordningen afledt af, at underdækning skal afvikles inden for rammerne af ordningen egen økonomi. Lånet havde tidligere ramt og korrigeres nu ved en flytning til fællesordningerne Ja tilretninng af arbejdsskade lån Ø Koncern fællesordninger, Vedrører opjustering af internt lån til arbejdsskadeordningen afledt af, at underdækning skal afvikles inden for rammerne af ordningen egen økonomi. Lånet havde tidligere ramt og korrigeres nu ved en flytning til fællesordningerne Ja Omplacering af smidler vedr. voicebots fejlagtigt place Omplacering af budget til KS til implementering af VoiceBot Ø Ø Koncern, Koncern IT, Omplacering af smidler vedr. voicebots projektet for indgangene. Alle midlerne er placeret i KIT, men 196 t. kr. bør være placeret i KS Omplacering af budget til KS til implementering af VoiceBot. BC Automatisering af support på medarbejder henvendelser Nej Nej Tilbef. Af bev. fra Guldberg Skole til Bygherrereserven Ø Fælles spuljer Tilbef. Af bev. fra Guldberg Skole til Bygherrereserven Nej Tilbef. Af bev. fra Guldberg Skole til Bygherrereserven Tilbef. Af bev. fra Guldberg Skole til Bygherrereserven Ø Ø København, København, eksekvering af I OFS18/19 besluttede man sig for at gå med et andet scenarie end det scenarie der lå til grund for ansøgningen på bevilling fra bygherrereserven. Bevilling leveres derfor tilbage til puljen. I OFS18/19 besluttede man sig for at gå med et andet scenarie end det scenarie der lå til grund for ansøgningen på bevilling fra bygherrereserven. Bevilling leveres derfor tilbage til puljen Nej Nej

12 Kortlægning og digitalisering Kortlægning og digitalisering Bygherrereserve Skolen på Amagerbro Amagerbro Skole HHR og FFT Amagerbro Skole HHR og FFT Ø Økonomisk Forvaltning Ø KEID, Ø Ø Ø Fælles spuljer København, København, eksekvering af Øget afdrag på gæld Ø Finansposter Finansposter Lavere renteniveau end budgetteret anvendes til afdrag Implementering af forretningsgang for ITanskaffelser implementering af forretningsgang for ITanskaffelser Forretningsgang for ITanskaffelser Ejd. vedl. og tek. drift Langfristede post. Ø Finansposter Finansposter Renter mv Ø Ø Fælles rammepuljer forvaltning Ø KEID, Kortlægning og digitalisering af kommunens økonomiske rettigheder over fast ejendom (BR Punkt 8) Kortlægning og digitalisering af kommunens økonomiske rettigheder over fast ejendom (BR Punkt 8) Bygherrereserve Skolen på Amagerbro -Helhedsrenovering udfører - BYK Projektet har i forbindelse med helhedsrenoveringssagen konstateret en række fordyrende stedsspecifikke forhold, der dækkes af bygherrereservepuljen. Projektet har i forbindelse med helhedsrenoveringssagen konstateret en række fordyrende stedsspecifikke forhold, der dækkes af bygherrereservepuljen. Sparede renteudgifter anvendes til merafdrag på gæld Sparede renteudgifter anvendes til merafdrag på gæld Implementering af forretningsgang for IT-anskaffelser implementering af forretningsgang for IT-anskaffelser ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Forretningsgang for IT-anskaffelser Nej Forretningsgang for ITanskaffelser Ø På IT-kredsen den 15. marts blev det godkendt at forvaltningerne skal dele udgifter til implementering af forretningsgang for IT-anskaffelser Nej BAE2 - Implementering af forretningsgang for ITanskaffelser Ø Koncern IT, BAE2 - Implementering af forretningsgang for IT-anskaffelser Nej

13 Overføsel af rettigheder 4 Ø åsv forvaltning Overføsel af rettigheder 4 Ø åsv forvaltning Overføsel af rettigheder 4 Ø KEID, åsv Ekstern finansieret, Beijing desing week, fondmoms Ekstern finansieret, Beijing desing week, fondmoms Beijing desing week, Smart City Better Life Workshop, Fon Beijing desing week, Smart City Better Life Workshop, Fon Ekstern finansieret - Byrum- PG4- topmøde - fondmoms Ekstern finansieret - Byrum- PG4- topmøde - fondmoms Ø forvaltning Ø Finansposter Finansposter Ø forvaltning Ø Finansposter Finansposter Ø forvaltning Ø Finansposter Finansposter Skatter, tilskud og udligning Skatter, tilskud og udligning Skatter, tilskud og udligning Omplacering af rettigheder fra Keid til ØKF - rådhus 4 åsv Omplacering af rettigheder fra Keid til ØKF - rådhus 4 åsv Omplacering af rettigheder fra KEID til ØKF - rådhus 4 åsv Afregning af fondmoms, Ekstern finansieret, Beijing desing week, medfinansiering fra Dansk industri( ) Afregning af fondmoms, Ekstern finansieret, Beijing desing week, medfinansiering fra Dansk industri( ) Afregning af fondmoms - Beijing desing week, Smart City Better Life Workshop, medfinansiering fra Realdania Afregning af fondmoms - Beijing desing week, Smart City Better Life Workshop, medfinansiering fra Realdania Afregning af fondsmoms, Ekstern finansieret - Byrum-PG4- topmøde, etablering af byrumsinstallation medfinansieret af midler fra Realdania Afregning af fondsmoms, Ekstern finansieret - Byrum-PG4- topmøde, etablering af byrumsinstallation medfinansieret af midler fra Realdania ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ekstern finansieret, BDW - Living is Giving Symposium medfin Ø forvaltning Afregning af fondsmoms, Ekstern finansieret, BDW - Living is Giving Symposium medfinansiering fra Industriens Fond (br ) Nej Ekstern finansieret, BDW - Living is Giving Symposium medfin Ø Finansposter Finansposter Skatter, tilskud og udligning Afregning af fondsmoms, Ekstern finansieret, BDW - Living is Giving Symposium medfinansiering fra Industriens Fond (br ) Nej

14 70+16 dagtilbudsgrupper etab dagtilbudsgrupper etab. Ø Ø København, København, eksekvering af Både byggehonorar og sbevilling til dagtilbudsgrupper etab. Budget 2017, er i første omgang fejlagtigt placeret på ByKs sbevilling det rettes nu. Både byggehonorar og sbevilling til dagtilbudsgrupper etab. Budget 2017, er i første omgang fejlagtigt placeret på ByKs sbevilling det rettes nu. ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Nej Nej Koncept for introforløb for nye medarbejdere i ØKF Ø København, drift Der skal etableres et nyt koncept for introforløb i Økonomiforvaltningen, dette er Byk's bidrag Ja BAE_2_ØKF Fælles Introforløb_ BYK Ø BAE_2_ØKF Fælles Introforløb_ BYK Ja BAE_2_ØKF Fælles Introforløb_ KIT BAE2 - Koncept for introforløb for nye medarbejdere i ØKF Etableringen af Koncept for introforløb for nye medarbejdere BAE_2_ØKF Fælles Introforløb_ Rådhus Ø Ø Ø Ø Koncern IT, forvaltning ØKF fælles onboarding Ø KEID, BAE_2_ØKF Fælles Introforløb_ KEID Omplacering af midler vedr. IT-arkitekter fra Fællesordninge Omplacering af midler vedr. IT-arkitekter, ØKF Ø Ø Ø forvaltning Koncern IT, BAE_2_ØKF Fælles Introforløb_ KIT Koncept for introforløb for nye medarbejdere i ØKF tableringen af Koncept for introforløb for nye medarbejdere i Økonomiforvaltningen BAE_2_ØKF Fælles Introforløb_ Rådhus Ja Ja Ja Ja ØKF fælles onboarding Ja BAE_2_ØKF Fælles Introforløb_ KEID Omplacering af midler vedr. ITarkitekter fra Fællesordningerne til Koncern IT, Omplacering af midler vedr. ITarkitekter, ØKF Ja Ja Ja

15 BYK Bevillingsgørelse af Løn og KAS BYK Bevillingsgørelse af Løn og KAS Rådhus Bevillingsgørelse af Løn og KAS Rådhus Bevillingsgørelse af Løn og KAS Ø Ø Ø Ø København, drift Koncern fællesordninger, Fælles rammepuljer Koncern fællesordninger, Løn og KAS Ø KEID, KEID Bevillingsgørelse af Løn og KAS Ø Koncern fællesordninger, Løn og KAS skal overgå til bevillingsfinansieret fællesordning hos KS ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Ja Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja Løn og Kas bevillingsgørelse, jf. IC Ja Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja Løn og KAS Ja Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja KS Bevillingsgøre af Løn og KAS Ø Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja KS Bevillingsgøre af Løn og KAS Ø Koncern IT, Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja KIT Bevillingsgørelse af Løn og KAS Ø Koncern fællesordninger, Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja KS Bevillingsgørelse af Løn og KAS Ø Koncern fællesordninger, Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja Optimering af regres i kommunens forsikringssager Ø KEID, Optimering af regres i kommunens forsikringssager Nej Optimering af regres i kommunens forsikringssager Ø KEID, Fælles forsikringer, KK-forsikring Bevillingen fra OFS nulstilles så fælles forsikringer hviler i sig selv Nej

16 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Styrket indkøbsorganisation Ø København, drift Indkøbskredsen har besluttet at der skal oprettes en juridisk enhed, som skal yde udbudjuridisk rådgivning. ByK skal bidrage med kr. fra og frem Ja Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Styrkelse af Indkøbsområdet Ø Koncern IT, Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Styrket indkøbsorganisation Ø Budgetflyt for FP pl Ø Budgetflyt for juridisk enhed pl Ø forvaltning forvaltning Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Indkøbskredsen har besluttet fordelingen mellem forvaltningerne den 7. juni. Casen kommer fra OFS Indkøbskredsen har besluttet fordelingen mellem forvaltningerne den 7. juni. Casen kommer fra OFS Ja Ja Styrkelse af Indkøbsområdet Ja Indkøbskredsen har besluttet fordelingen mellem forvaltningerne den 7. juni. Casen kommer fra OFS Ja Styrket indkøbsorganisation Ja Budgetflyt for FP pl Ja Budgetflyt for juridisk enhed pl Indkøbskredsen har besluttet fordelingen mellem forvaltningerne den 7. juni. Casen kommer fra OFS Ja Ja Sundbyvang og Sundbygård Ø KEID Salg af Ejdomme Ejd.handler/rettighe der I Efter aftale med CFØ flyttes budgettet fra udgifter til indtægter, da det skal være en negativ indtægt i stedet for en udgift, da nedrivningsudgifterne er et nedslag i prisen og ikk en reel udgift for KK Nej

17 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Sundbyvang og Sundbygård Ø KEID Salg af Ejdomme Ejd.handler/rettighe der Efter aftale med CFØ flyttes budgettet fra udgifter til indtægter, da det skal være en negativ indtægt i stedet for en udgift, da nedrivningsudgifterne er et nedslag i prisen og ikk en reel udgift for KK Nej Ørestad byggefelt Bevilling fra O-modellen Ørestad byggefelt Bevilling fra O-modellen Ø Ø København, København, Ekstraordinært komplekst byggeri har givet anledning til et forventet merforbrug på projektet. Ekstraordinært komplekst byggeri har givet anledning til et forventet merforbrug på projektet Nej Nej

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Alternativ til dagbehandling i almenskoler B Inkludering på normalskoler fremfor spec.sk B Alternativ til dagbehandling i almenskoler Inkludering på normalskoler

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel dvalg Styringsområde Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner B 2070 - Dagtilbud Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner -73.750

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg BAE sudgifter Gl. Køge Landevej BI 3525 - beskæftigelsesindsats Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2019 2020 2021 2022 2023 beskæftigelse BAE

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Plning af ny daginstitution på B 2070 - Dagtilbud Ringertoften. Ringertoften 1 Ø Ringertoften

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes

Læs mere

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling

Læs mere

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

BUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105

BUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige AP.Møller midler til vikardækning i 1315 - Undervisning - forbindelse med kompetenceudvikl ing 3.22.01.1 U Omflyttes så bu passer til udmelding

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Retsafgift Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT 6.45.51.1 I KFU - Ja -700-700 -700-700

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611 Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Beløb (1.000 kr.) 2013 (2013 2014 2015 P/L) (2014 P/L) (2014

Læs mere

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring

Læs mere

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Afskrivning af hensættelser TMU 1400 - Ordinær drift

Læs mere

Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2018 (2015 P/L) 2016 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L)

Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2018 (2015 P/L) 2016 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L) Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 BIU BIU Integrationsaftale

Læs mere

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype BUU BUU Øget Sundhed for Børn Øget Sundhed for Børn Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud 1321

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Byfornyelsesejendomme - Afdrag på realkreditgæld HK

Læs mere

Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016

Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 08-08-2016 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016 Baggrund I Overførselssagen 2015-16 (OFS) blev der afsat 34,9 mio. kr. i

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. 3. sag om bevillingsmæssige

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

Læs mere

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) projekt: Kompetencefond projekt: Kompetencefond

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Tuborgvej 185, 2400 København NV BUU 1315 -

Læs mere

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012 Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio

Læs mere

Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16

Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16 Bilag 6.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2017 1 16 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Tabel 1: Bevillingsbortfald i servicerammen. Bortfald. Bevilling efter bortfald. Bortfald af bevillinger på servicerammen Aftale

Tabel 1: Bevillingsbortfald i servicerammen. Bortfald. Bevilling efter bortfald. Bortfald af bevillinger på servicerammen Aftale Bilag 1: Oversigt over bevillings i budget I er der en del bevillingerne som er helt eller delvis. De berørte bevillinger er listet i nedenstående tabel 1 og 2. Tabel 1 vedrører servicerammen mens tabel

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Løbenr. Titel (emne) Udvalg Styringsområde Bevilling Hovedaktivitet IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) 201 ( P/L) Beløb

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter Baggrund Med budget 2018 blev der indskrevet følgende hensigtserklæring: Parterne er endvidere enige om, at finansieringen af flygtningeområdet

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017 Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2016 Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L) Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 P/L) (2014 P/L) Beløb (1.000

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. april 2019 Bevilling Område Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget (godkendt)

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Aktivitet igangsat (6) udvalgshenvisnin g (5) Tilskud fra Socialstyrelsens -101 BR 21/

Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Aktivitet igangsat (6) udvalgshenvisnin g (5) Tilskud fra Socialstyrelsens -101 BR 21/ Bilag 2. - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: SUD Tilskudsmidler 2017 Projekt Dokumentation og udvikling af lovende social praksis Sønderbro 2016. Bevilli ngstyp

Læs mere

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2019 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget

Læs mere

Bilag 9: Økonomiudvalgets regnskab væsentlige afvigelser.

Bilag 9: Økonomiudvalgets regnskab væsentlige afvigelser. Bilag 9: Økonomiudvalgets regnskab 2015 - væsentlige afvigelser. Service Økonomisk forvaltning, service 11.897 Af det samlede mindreforbrug på 11,9 mio. kr., vedrører 7,4 mio. kr. kontraktligt forpligtede

Læs mere

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Asgar Jorns Allé

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet. Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens

Læs mere

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Bilag 7 - Afrapportering på overskuds/underskudsmodellen

Bilag 7 - Afrapportering på overskuds/underskudsmodellen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København Bilag 7 Bilag 7 - Afrapportering på overskuds/underskudsmodellen Baggrund Med indstillingen Forslag til styrket styring på anlægsøkonomien, behandlet

Læs mere

8. Landdistriktsudvalget

8. Landdistriktsudvalget 8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019: Mio. kr. Servicerammen

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter)

Hele kr. (- for indtægter) Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag 1 - Det forventede regnskab

Bilag 1 - Det forventede regnskab SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

Forventet regnskab pr

Forventet regnskab pr Forventet regnskab pr. 30.09.2017 Bevilling (1000 kr.) Vedtaget Periodiseret Korrigeret Forbrug ÅTD. Forventet Forbrug Forventede korrektioner til tet Korrigeret efter forventede korrektioner Forventet

Læs mere