TV-overvågning. Fakta om TV-overvågning i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV-overvågning. Fakta om TV-overvågning i Danmark"

Transkript

1 TV-overvågning Fakta om TV-overvågning i Danmark

2 Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. Sal 2600 Glostrup Telefon: Telefax: Ansvarshavende redaktør: Anna Karina Nickelsen Fotos: Kim Zuschlag Rigspolitiets kriminaltekniske afdeling Tryk: Holbæk Express Oplag: Dkr.nr ISBN: Februar 2005 Kopiering tilladt med kildeangivelse

3 Tv-overvågning med omtanke De fleste af os har en tro på, at tv-overvågning kan forebygge kriminalitet, og derfor er der generelt en stor accept af overvågningen. Flere og flere kameraer sættes op, uden at der sættes spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt. Der fokuseres alene på fordelene, selvom der ikke er entydige tegn på, at overvågning i sig selv rent faktisk forebygger kriminalitet. Et andet argument for at bruge tvovervågning er, at det er nyttigt i politiets efterforskning og som bevis for anklagemyndigheden - men dette gælder kun, hvis optagelserne er tydelige nok. Vores fokus i Det Kriminalpræventive Råd er naturligvis tv-overvågningens præventive effekt. Hvad er sandt og hvad er falsk omkring tv-overvågning eller mere præcist: hvor og hvornår er tv-overvågning kriminalpræventivt? Erfaringerne viser, at tv-overvågning virker forebyggende på nogle former for kriminalitet men ikke alle og at tv-overvågning kan have en række uheldige bivirkninger nogle steder. I dette hæfte forsøger vi at komme tættere på både fordelene og ulemperne ved tv-overvågning. Målet må være at få tvovervågningen til at balancere, så det på den ene side forebygger kriminalitet, eller kan bruges i efterforskningen af forbrydelser, og på den anden side ikke opleves krænkende for personer, der overvåges. Bevar den sunde fornuft Tv-overvågning er ikke i sig selv en garanti for, at den samlede kriminalitet bliver mindre. Nogle steder har tv-overvågningen betydet, at kriminaliteten er flyttet andre steder hen. Der er også en risiko for, at folk bruger kameraerne som en undskyldning for ikke at gribe ind, hvis de ser noget bekymrende. Det er vigtigt, at vi stadig bevarer den sociale kontrol og ansvaret for hinanden. Man vil aldrig kunne opnå den samme tryghed med et kamera, som man kan opnå med mennesker, der færdes i et område. De fleste af os ser andre menneskers tilstedeværelse som en mulighed for at få hjælp, hvis uheldet er ude. Det Kriminalpræventive Råd anbefaler, at man overvejer fordele og ulemper ved tvovervågning - og hvis man beslutter sig for at sætte kameraer op, skal der være klare og kommunikerede retningslinier for tv-overvågningen. Hvordan bruges og opbevares materialet, hvem må se det, og hvem må det overdrages til? Hvis man ikke har taget stilling til dette, kan overvågningen i sig selv blive en kilde til utryghed. Klare retningslinier på området er også en sikkerhed mod misbrug eller uhensigtsmæssig brug af materialet. Krænkelse eller kriminalprævention Danmark har en forholdsvis restriktiv lovgivning på området, hvis vi sammenligner os med andre lande. Hvis vi skal bevare en fornuftig balance mellem hensynet til individet og hensynet til den kriminalpræventive og efterforskningsmæssige effekt af overvågningen, er det fornuftigt at holde en vis kontrol med udbredelsen af tv-kameraer. Balancen mellem krænkelse og kriminalprævention er hårfin, og derfor kræver det nøje overvejelse, hver eneste gang der sættes et kamera op. Eva Smith Formand for Det Kriminalpræventive Råd 1

4 Indhold Tv-overvågning og kriminalitet 3 Tv-overvågning i efterforskningen 8 Befolkningens holdning 9 ACNielsen AIM s undersøgelse 10 Erfaringer fra England 16 Hvad siger loven i Danmark? 19 Tekniske muligheder 21 Overvågningsmetoder 22 Litteraturliste 23 2

5 Tv-overvågning og kriminalitet Tv-over vågning kan bruges til at forebygge og opklare nogle typer forbr y- delser begået af nogle forbr ydere. Tv-overvågning bør ikke stå alene som præventivt tiltag, men kan være en del af en samlet løsning til at forebygge kriminalitet. De færreste af os tænker vel over tv-overvågning i hverdagen. Mange ville end ikke spotte kameraerne i et givent rum, idet vi ikke genkender dem som kameraer - de ligner ikke længere. Og endnu færre er vel bevidste om hele det overvågningssystem, det enkelte kamera er en del af. Men hvad mener vi, når vi bliver bedt om at tænke over det? Hvad siger vi, når vi bliver spurgt? Danskerne er generelt meget positive overfor tv-overvågning. De er positive, fordi de mener, at tv-overvågning forebygger kriminalitet. For mange, særligt kvinder, er tv-overvågning også - eller måske netop derfor - med til at skabe tryghed. Meningsmålinger viser generelt, at kvinder er mere utrygge end mænd. Den overordnet positive holdning til tvovervågning underbygges af tidligere danske og udenlandske undersøgelser. Antagelsen hos de fleste er, at»tv-overvågning opfattes som en nødvendighed, og hvis man har rent mel i posen, har man intet at frygte«. Der er dog også en vis skepsis, som er særlig udbredt blandt folk med de længste videregående uddannelser. Bekymringen gælder privatlivets fred og misbrug af optagelserne. Frygt for»overvågningssamfundet«er også en mulig forklaring på skepsis. Få dårlige oplevelser Frygt og tryghed, og med dem skepsis og accept, produceres og reproduceres af opdragelse, erfaringsdannelse, massemedier og sladder/rygter. Når befolkningen generelt har et positivt syn på tv-overvågningen, er det nærliggende at antage, at de har hørt positive historier om fænomenet og ikke har haft dårlige oplevelser med det. Sådan skulle det gerne blive ved med at være. Danmark har, i forhold til andre lande, en relativt restriktiv lovgivning på området. Men loven er løbende til debat og justering. Vender man blikket ud over Danmarks grænser til lande, som ikke har samme restriktive lovgivning, kan man blive bekymret over at se, hvad der sker, når man lader markedskræfterne råde. Kritikken er enslydende fra stort set alle forskerne - elektronisk kontrol betyder, at folk er mindre opmærksomme på deres omgivelser og mindre tilbøjelige til at gribe ind overfor kriminalitet. Der foreligger ikke entydige videnskabelige forsøg, der kan underbygge befolkningens antagelse om, at tvover vågning har en kriminalpræventiv effekt. Hvornår virker tv-overvågning kriminalpræventivt? Den overordnede konklusion fra undersøgelserne er, at tv-overvågning har en kriminalpræventiv effekt i nogle tilfælde, ikke i andre. At effektiv tv-overvågning stadig er for kostbar til at blive hver mands eje, og at den kriminalpræventive effekt ofte synes kortvarig. Kriminaliteten har en tendens til at flytte andre steder hen eller blive mere voldsom som følge af overvågning. Pointer fra de erfaringer, man har gjort sig forskellige steder, er opsummeret nedenfor. Det tværeuropæiske projekt Urbaneye opererer med en logisk række af forhold, som skal være opfyldt, før man kan tale om, at tv-overvågning kan have en kriminalpræventiv effekt. Her gennemgås præmisserne én for én og der inddrages erfaringer fra div. forskningsresultater for at se, hvad der ligger i hver enkelt præmis. 3

6 Tv-overvågning kan have en kriminalpræventiv effekt, hvis samtlige præmisser er opfyldt: hvis tv-overvågning er effektiv til at identificere forbrydelser, når de bliver begået, og/eller til at identificere eftersøgte forbr ydere, og hvis forbrydere er klar over dette og klar over, at der er overvågningskameraer til stede, og hvis forbr ydere tilstræber ikke at blive fanget, og hvis forbr ydere er rationelt tænkende, - så vil overvågningskameraer være et kriminalpræventivt tiltag - i det mindste der, hvor tv-overvågning er installeret. Kriminaliteten flytter muligvis til andre steder uden tv-over vågning. Tv-over vågning kan have en kriminalpræventiv effekt: - hvis tv-overvågningen er effektiv til at identificere forbrydelser, når de bliver begået, og/eller til at identificere eftersøgte forbr ydere Første præmis handler om, at tv-overvågning skal være effektiv for at have en kriminalpræventiv effekt - den skal, så at sige, virke! Man skal kunne se, hvad der sker på billederne, og hvem der er på. I dette ligger et krav til kvaliteten af udstyret og uddannelsen af personalet samt praksis omkring opsætningen og overvågningen - Dummy kameraer (attrapper) er fx bandlyst, og der må ikke være blindspots. Udvalget af udstyr bliver stadigt større, både med hensyn til billedkvalitet og tekniske muligheder. Men kameraerne skal stadig installeres på en måde, så man kan se og afsløre relevante detaljer, eksempelvis ansigtstræk. Praksis omkring tv-overvågning er altafgørende. Uanset det enkelte kameras forcer, vil det ikke fungere effektivt, hvis det er forkert placeret, hvis ikke operatørerne er uddannede til jobbet, eller hvis man ikke kan finde tilbage til optagelser, som skal bruges til en efterlysning eller i en retssag. Det kræver en grundig analyse, overvejelser og investeringer at etablere og vedligeholde et effektivt system. Når man har gjort op, hvad formålet med overvågningen er, skal man vurdere, hvad der skal til for at gøre overvågningen effektiv: Hvor mange kameraer? Hvilken type, og hvor skal de installeres? Indkøbt udstyr skal monteres, ofte med andre operationer til følge, eksempelvis nedskæring af beplantning. Der skal uddannes personale til at bemande kameraerne. Der skal etableres kontrolrum. Der skal vagter ud i området, som operatørerne kan samarbejde med. Der bør i princippet være en hotline til en alarmcentral, samt en politik omkring lagring og anonymitet. Ved gennemsyn af optagelser fra ubemandede kameraer kan der gå mange timer, før man finder, hvad man søger. Hvis der er tale om overvågning af særligt værdifulde genstande, eksempelvis kunstværker, kan det være nødvendigt at sikre dem med andre elektroniske metoder. Ud over udgifter til udstyr, opsætning, lokale, uddannelse af personale og lønudgifter, må der påregnes udgifter til vedligeholdelse og reperation fx efter hærværk. - hvis forbrydere er klar over, at de kan identificeres på tv-over vågningen, og at det kan bruges i efterforsknings- og retsforfølgelsesøjemed Er det første forhold opfyldt, skal det formidles. Dette kan gøres som alment 4

7 præventivt tiltag ved kampagner, så hele befolkningen - inklusive potentielle og udøvende forbrydere - oplyses om tvovervågningens effektivitet. Man kan inddrage tv-overvågning i den kriminalpræventive undervisning i skolerne og henlægge skoleekskursioner til operatørrum. Krimiserier og film har tradition for at fokusere på og inddrage den nyeste teknologi, og i nyhedsudsendelser præsenteres vi for billeder eller videosekvenser af forbrydelser i forbindelse med efterlysninger, opklaringer og retssager. Her ligger nok også en del af forklaringen på, at den almene befolkning har tiltro til den efterforskningsmæssige og kriminalpræventive effekt af tv-overvågning. Det skal dog her understreges, at det er vigtigt, at virkeligheden stemmer overens med dette billede. Forbryderne vil hurtigt ved første- eller andenhåndserfaringer opdage, om de har grund til at indtænke tv-overvågning i deres risikovurdering - og rygter løber hurtigt, også i kriminelle miljøer. - og hvis forbryderne er klar over, at der er overvågningskameraer til stede, Potentielle gerningsmænd skal være klar over, at de bliver overvåget, for at det kan virke kriminalpræventivt. Derfor skal der skiltes klart og tydeligt - i modsat fald kan overvågningen udelukkende benyttes til opklaring, ikke forebyggelse. For den garvede kriminelle gælder desuden, at han hurtigt vil kunne se, hvilken type overvågning, der benyttes, og hvor der måtte være blindspots. Så - tilbage til første præmis - udstyret skal være effektivt for at virke over for professionelle, mens skræmmeeffekten lettere vil kunne opnås over for amatørerne. - og hvis forbrydere tilstræber ikke at blive fanget, Langt de fleste mennesker ønsker ikke at blive afsløret i en kriminel handling, men nogen gør, og andre igen skænker det ikke en tanke. Tv-overvågning virker altså ikke præventivt over for alle. For nogle mennesker vil det måske ligefrem være en udfordring. - og hvis forbrydere er rationelt tænkende Når vi taler om den kriminalpræventive effekt af tv-overvågning er det vigtigt at holde sig for øje, at der er stor forskel på, hvilke forbrydere, vi har med at gøre, og 5

8 hvilke typer forbrydelser, vi ønsker at forebygge. Den rationelt tænkende forbryder foretager en risikovurdering, inden han beslutter sig for at foretage en kriminel handling. Man kan forestille sig, at en ung mand, som skal prøve egne grænser af ved butikstyveri i et stormagasin, ville foretage sådan en vurdering. Her ville overvågningen kunne have en præventiv effekt. Stjæler man af livsnødvendighed, er grænserne nogle andre, og er ens hjerne påvirket af enten sygdom eller rusmidler, så vil tv-overvågning slet ikke indgå i overvejelserne. Med til det kriminelle billede hører også organiserede professionelle tyvebander, og her skal der mere til. Ser vi på den kriminelle handling, vil tv-overvågning højst sandsynligt kunne forebygge netop tyveri, mens nogle røvere formentlig ikke vil lade sig skræmme. Her vil røverens planlægning indbefatte bl.a. maskering, som besværliggør opklaringsarbejdet, og man risikerer desuden grovere røverier med eksempelvis brug af våben eller gidseltagning. Erfaringen viser, at tiltag virker afskrækkende i en tid, herefter aftager effekten. Almindeligt hærværk vil kunne forebygges med tv-overvågning, mens groft hærværk samt kriminelle handlinger begået i affekt, særligt vold og voldtægt, kræver andre tiltag. - så vil overvågningskameraer være et kriminalpræventivt tiltag - i det mindste der, hvor tv-overvågning er installeret Som det fremgik af første forudsætning, er der store udgifter forbundet med effektiv tv-overvågning. Det betyder, at effektiv tv-overvågning ikke er en mulighed for alle. Dét vi ser er, at når banker og stormagasiner sikrer sig, rykker kriminaliteten andre steder hen, så fx mindre butikker og kiosker udsættes for tyverier i stedet. Man taler om forskellige typer forskydning af problemet: Tidsmæssig, taktisk (maskering, skydevåben og gidsler), mål (fra banker til forretninger, posthuse eller pengetransporter og mindre sikrede steder), geografisk og funktionel (fx ændring af den kriminelles arbejdsform). Tv-overvågning er altså et redskab, som, når det benyttes effektivt, vil virke præventivt nogle steder og over for nogle kriminelle og nogle typer kriminelle handlinger. Men tv-overvågning kan ikke forebygge, at kriminelle handlinger finder sted. Der skal andre tiltag til for at hindre, at kriminaliteten blot flytter til andre mindre bevogtede steder - eller at handlingerne bliver mere rå. Tv-overvågning forebygger ikke årsagen til kriminalitet, men er en metode for den enkelte erhvervsdrivende til at sikre sig inden for et bestemt område. For samfundet som sådan kan tv-overvågning derfor udelukkende ses som ét hjælpemiddel blandt andre. Den grundlæggende forebyggelse er vigtig at vægte, så overvågningen ikke kommer til at signalere en accept af kriminelle forhold. Falsk tryghed Befolkningen er generelt positivt stemt over for tv-overvågning ud fra en forestilling om, at det virker kriminalitetsforebyggende. Det gør især kvinder trygge. Problemet er bare, at tv-overvågning ikke har nogen kriminalpræventiv effekt over for den type kriminalitet som særligt kvinder frygter - nemlig vold og voldtægt - fordi denne type kriminalitet oftest udløses i affekt. Tv-overvågning er simpelthen langt bedre til at skabe sikkerhed mod tyveri af ting frem for tryghed for personkriminalitet. Der synes altså at være uoverensstemmelse mellem den oplevelse af tryghed, man har i forhold til personkriminalitet, og den faktiske kriminalpræventive effekt. Tv-overvågning kan have den uheldige virkning, at nogen måske tror, at der automatisk kommer hjælp, hvis der sker en kriminel handling. Det er langt fra altid tilfældet. Der er en risiko for, at tv-overvågning giver falsk tryghed og bliver en undskyldning til at fralægge sig ansvaret. 6

9 skaber utryghed, hvis vi ikke kender baggrunden for og brugen af overvågningen. Man skal være klar over, at kameraer ikke kan give den samme tryghed som et menneske. Ud fra en kriminalpræventiv synsvinkel skal vi stræbe mod at skabe områder, som folk har lyst til at færdes i. Folk i byens rum giver mulighed for social kontrol og social kontrol virker forebyggende på kriminalitet. Overvågning på arbejdspladser Et af de steder, hvor folk er skeptiske over for tv-overvågning, er på arbejdspladserne. Selvom mange arbejdspladser installerer tv-overvågning for at beskytte deres medarbejdere, føler mange sig tilsyneladende kontrollerede. På arbejdspladsen kan vi identificeres som enkeltpersoner, og det Det Kriminalpræventive Råd anbefaler, at virksomheder, der ønsker at benytte tvovervågning, laver en klar politik på området. Politikken skal være kendt af medarbejderne og gerne fastlagt i samarbejde med de involverede parter. Et tæt samarbejde mellem arbejdsgiver og fagforeninger samt grundig information til medarbejderne kan være med til at skabe tryghed ved anvendelsen af tv-overvågning. I Danmark har vi, via en restriktiv lovgivning, gjort meget for at forebygge en negativ udvikling af tv-overvågning. Vi har ikke amerikanske tilstande med»gated Communities«for rige, engelske tilstande med minoriteter, som føler sig forfulgt, eller finske tilstande, hvor kameraerne fylder uforholdsmæssigt meget i gadebilledet. Der synes at være konsensus i den danske befolkning om tv-overvågningens positive og kriminalpræventive effekter. Sådan som befolkningen betragter tv-overvågning i dag, fremmer den følelsen af tryghed. Det er væsentlig, at denne tryghed til stadighed er velbegrundet. Det forudsætter en reguleret, bevidst og ansvarlig brug af overvågning i det danske samfund. HK HANDEL og Dansk Handel & Service har udarbejdet en fælles anbefaling af, hvilke retningslinier der bør følges, hvis arbejdsgiveren ønsker at opsætte tvovervågning. Man kan se den fælles anbefaling på 7

10 Tv-overvågning i efterforskningen Af politimester Kim Christiansen og fg. kriminalinspektør Steen Nonbo Sørensen Ved et indbrud i en offentlig bygning havde indbrudstyvene, for ikke at blive genkendt, overtapet to eller flere overvågningskameraer inde i bygningen, men de havde overset ét. Den ene af indbrudstyvene blev fotograferet med et portrætfoto, som efterfølgende kunne vises i Kriminalmagasinet Station 2. Samme aften henvendte flere personer sig til politiet med oplysninger om hans identitet. Senere samme uge meldte han sig selv. Videooptagelser kan være et væsentligt og stærkt efterforskningsredskab for politiet og desuden et væsentligt bidrag til anklagemyndighedens beviser mod de tiltalte ved sagens behandling i retten. Når politiet har anholdt, sigtet og i øvrigt færdigefterforsket sagen, overdrages den til anklagemyndigheden med henblik på at overveje tiltalespørgsmålet. Anklagemyndigheden vurderer herefter sagen og beviserne med henblik på at afgøre, om der er grundlag for at rejse tiltale i sagen. Anklagemyndighedens vurdering af en sag består, groft sagt, dels af en juridisk vurdering, dels af en bevismæssig vurdering. En sags beviser kan blandt andet være tekniske beviser (fingeraftryk, DNA-profil eller blodprøve), vidneforklaringer, dokumenter og videooptagelser, der enten viser en gerningsmands adfærd på et gerningssted eller gerningsmandens færden før eller efter en forbrydelse. Ved et bankrøveri for flere år siden var Efter dansk ret findes billederne af gerningsmanden sikret på der ingen regler for en sort/hvid videooptagelse. Selv om vægtningen af det enkelte bevis og bevis- gerningsmanden var maskeret, var der så gode optagelser af gerningsmanden, at ernes betydning i forhold til hinanden. Det detaljer i hans påklædning, sammenholdt med andre fremkomne oplysninger i vil sige, at der ikke findes regler, der fastslår, sagen, førte til identifikation og senere domfældelse af ham. at retten skal lægge mere vægt på ét bevis end et andet. Når retten skal afgøre, om noget kan anses for bevist eller ej, skal rettens medlemmer anvende deres sunde fornuft og deres almindelige livserfaring. Men selvom der ikke findes regler, er det klart, at jo mere objektivt et bevis fremstår, jo mere vægt vil det blive tillagt. Der er i den forbindelse ingen tvivl om, at en optagelse, der viser en gerningsmand i færd med at tømme et pengeskab, vil udgøre et væsentligt bevis i sagen. I en efterforskning af en kvindes mystiske forsvinden, hvor man frygtede, at hun havde været udsat for en forbrydelse, kunne hendes færden fastlægges via videooptagelser fra 2 S-togsstationer. Da optagelserne blev sammenholdt med anden efterforskning kunne man konstatere, at kvinden var i god behold. Det er da også en erfaring, at beviser i form af optagelser af en gerningsmand på et gerningssted er et ganske vægtigt og overbevisende bevis. Videooptagelser bruges allerede i et vist - og stadigt stigende - omfang rundt omkring i de danske retssale, og er således efterhånden en mere eller mindre fast bestanddel af materialet i de større straffesager. Selvom der måske ikke direkte er overvågning af gerningsstedet, vil der ikke sjældent på tankstationer og i kiosker findes optagelser af gerningsmanden på vej til eller fra gerningen. Den tekniske udvikling har gjort det muligt, med meget stor sandsynlighed, at fastslå en gerningsmands identitet alene på hans kropsbygning og bevægelsesmønster. Det blev bl.a. dokumenteret i forbindelse med behandlingen af en sag om et bankrøveri, som udviklede sig til et drab. Her var videooptagelserne fra banken et af de afgørende beviser i sagen, der endte med, at to personer blev dømt for røveri og drab. Ved efterforskningen af et tyveri fra en pengetransportbil kom overvågningsbillederne også til at spille en væsentlig rolle i domfældelsen af de tiltalte. Ikke fordi gerningsmændene kunne genkendes på billederne, men fordi optagelsen præcist viste tidsforløbet for hændelsen og dermed kunne styrke politiets og anklagemyndighedens indiciekæde. 8

11 Befolkningens holdning Danskerne er generelt meget positive over for tv-overvågning. Det er blevet en accepteret del af samfundsbilledet, og udviklingen med flere og flere kameraer gør os i det store hele ikke urolige. Hele 97 % af danskerne er positivt indstillet over for tv-overvågning et eller flere steder. De fleste er positive, fordi de mener, at tv-overvågning forebygger kriminalitet. For mange - specielt kvinder - er tv-overvågning også med til at skabe tryghed. Vi har ingen forbehold, når det gælder overvågning på steder som fx banker, posthuse, tankstationer og butikker, men stort set alle (90 %) er glade for, at der skal skiltes med brugen af tv-overvågning. Ja i banker, butikker og busser - nej i den private sfære Jo nærmere vi kommer den private sfære som fx boligblokken, opgangen og hjemmet, jo mere skeptiske er vi over for tvovervågning. Følelsen af, at det krænker privatlivets fred, er den overvejende grund til, at folk er negative over for overvågning disse steder. Desuden er de fleste negativt stemt over for tv-overvågning på steder, hvor man er delvist afklædt, fx i svømmehaller og omklædningsrum. Mange er heller ikke glade for at blive overvåget på arbejdspladsen. En mindre del (16 %) angiver som grund, at de frygter misbrug af optagelserne. Overvågningssamfundet, som tidligere har været skræmmebilledet i samfundsdebatten, er altså ikke folks primære frygt. Der er forskel i indstillingen til tv-overvågning afhængig af alder og uddannelse. De ældre er typisk mere positive end de yngre, og folk med kortere erhvervsuddannelser er mere positive end folk med længerevarende videregående uddannelser. Lovgivningen Hvis man spørger om, hvor folk mener, at virksomheder og butikker bør have lov til at overvåge - og om optagelserne må gemmes - er billedet mere broget. Halvdelen af befolkningen mener, at virksomheder og butikker bør søge om tilladelse til at overvåge deres eget udendørs område, hvilket repræsenterer en skærpelse af lovgivningen. Halvdelen af befolkningen mener dog også, at det er i orden at give virksomheder og butikker lov til at optage og gemme den udendørs tv-overvågning - hvilket er en lempelse i forhold til den nuværende lovgivning. Holdningen fra 1999 til i dag Danskernes holdning kan aflæses i en meningsmåling, som Det Kriminalpræventive Råd, Finansrådet, Finansforbundet og SikkerhedsBranchen har bedt AC Nielsen AIM om at lave af befolkningens holdning til tv-overvågning og loven om tv-overvågning. Undersøgelsen er en gentagelse af en lignende undersøgelse fra 1999, og de to undersøgelser giver en indikation af udviklingen i befolkningens holdning. Der er kun små udsving i de to undersøgelser, så der er ikke tale om, at der er sket et skred i befolkningens holdning. På de næste sider præsenteres hovedresultaterne fra undersøgelsen fra AC Nielsen AIM. Resultaterne af 1999-undersøgelsen er vist i parentes i de enkelte grafikker. 9

12 ACNielsen AIM s undersøgelse Flertallet ser positivt på udbredelse af tv-overvågning At tv-overvågning er blevet mere og mere udbredt, opfattes positivt af godt halvdelen af den danske befolkning. Der er tale om et mindre (ikke signifikant) fald i forhold til 1999, hvor 60% af befolkningen var positivt indstillet over for den øgede udbredelse af tvovervågning. Opfatter De denne udvikling positivt eller negativt? Positivt 56% (60%) Hverken positivt eller negativt 24% Negativt 18% (2) Ved ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Base: 994 Der er en tendens til, at flere er positive over for udviklingen blandt følgende grupper: Personer på 60 år eller derover, pensionister samt personer med en erhvervsfaglig uddannelse. Færrest positive finder man i gruppen blandt personer med en videregående uddannelse med en længde på 5 år eller derover. Kilde: ACNielsen AIM 10

13 Flertallet af danskerne er positivt stemt over for tv-overvågning i forbindelse med banker, posthuse, togstationer, diskoteker, butikker og offentlig transport. Holdningen til tv-overvågning forskellige steder I forhold til 1999 er der tale om et mindre fald i andelen af personer, der er positive over for tv-overvågning ved hjemmet, mens der er tale om en mindre stigning i andelen af personer, der er positive over for tv-overvågning på arbejdspladsen og i omklædnings- og prøverum. Flertallet af danskerne er stadig negative over for tv-overvågning på offentlige toiletter, men andelen af positive er steget med 8 procentpoint fra 20% i 1999 til 28% i I hvor høj grad er De positivt eller negativt stemt over for tv-overvågning på hvert enkelt sted? I banker og på posthuse 92% (93%) 5% 2% Uden for banker og posthuse 84% 8% 6% På togstationer Uden for diskoteker, restauranter og barer I butikker I tog og busser På fællesarealer i overdækkede butikscentre Inden for diskoteker, restauranter og barer På gågader På offentlige toiletter I fitnesscentre, svømmehaller og solarier 82% (88%) 1 70% 16% På Deres arbejdsplads 22% (18%) 2 54% Hjemme på vejen eller i opgangen, hvor De bor 20% (24%) 18% 60% 8% 13% 70% 69% (78%) 18% 15% 12% 15% 62% 18% 19% 54% 2 23% 44% 2 35% 28% 23% (20%) 16% 20% 56% 55% I omklædnings- og prøverum 14%(1) 1 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Positivt Hverken positiv eller negativ (3) Negativt Ved ikke Base: 994 2% 2% 3% 11

14 Årsager til at være negativ over for tv-overvågning Knap ni ud af ti forholder sig negativt over for tv-overvågning et eller flere steder. Danskerne er primært negative over for tv-overvågning på steder, der nærmer sig den private sfære, og det er derfor ikke overraskende at krænkelse af privatlivets fred bliver nævnt af flest som værende den primære årsag til at være negativ over for tv-overvågning. Hvad er den primære årsag til, at De er negativ over for tv-overvågning visse steder? Det er en krænkelse af privatlivets fred 64% Frygter misbrug (overvågningssamfundet) 16% Blufærdighed 8% Det er unødvendigt/tjener ikke noget formål Tror ikke, det forebrygger kriminalitet Man skal kunne stole på hinanden/have tillid 4% 3% Andet 2% Ved ikke 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Base: 884 Den ældste del af befolkningen frygter i højere grad end den yngste del misbrug, og den yngste del af befolkningen værner i højere grad om privatlivets fred. Blandt erhvervsgruppen ufaglærte arbejdere finder man flest, der frygter misbrug i forbindelse med tv-overvågning. Kilde: ACNielsen AIM 12

15 Næsten samtlige danskere (97%) er positivt indstillet over for tv-overvågning et eller flere steder. Årsager til at være positiv over for tv-overvågning Hvad er den primære årsag til, at De er positiv over for tv-overvågning visse steder? Tv-overvågning forebygger kriminalitet 49% Tv-overvågning øger trygheden 28% Tv-overvågning styrker politiets opklaringsarbejde 17% Det er nødvendigt (p.g.a. stigende kriminalitet Foregår i det offentlige rum/ har intet imod at blive overvåget Det beskytter de ansatte Forebyggelse og opklaring af kriminalitet Andet Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Base: 968 Halvdelen er positive, fordi de mener, at tv-overvågning forebygger kriminalitet, mens 17% angiver, at de er positive, fordi tv-overvågning styrker politiets opklaringsarbejde. Øget tryghed er den primære årsag til at være positiv for godt en fjerdedel af befolkningen. Flere kvinder end mænd nævner tryghed som årsag til at være positiv. 13

16 Holdning til lovgivningen vedrørende tv-overvågning Godt 60% af danskerne synes, det er godt, at private virksomheder og butikker må foretage udendørs tv-overvågning af deres eget område, mens knap en femtedel af danskerne er uenige heri. Godt halvdelen af befolkningen mener dog, at de private virksomheder og butikker burde søge om særlig tilladelse til at tv-overvåge eget udendørs område, hvilket repræsenterer en stramning af den nuværende lovgivning. Hvor enig/uenig er De i følgende udsagn vedr. loven om tv-overvågning? Det er godt, at private virksomheder og butikker må foretage UDENDØRS TV- OVERVÅGNING af deres eget område, fx indgange, facader og parkeringspladser 6 20% 18% 2% Private virksomheder og butikker bør SØGE OM SÆRLIG TILLADELSE for at tv-overvåge på eget udendørs område 55% 17% 27% Private virksomheder og butikker bør have lov til at OPTAGE OG GEMME optagelser af udendørs tv-overvågning af DERES EGET OMRÅDE, fx indgange, facader og parkeringspladser Private virksomheder og butikker bør have lov til at TV-OVERVÅGE OG GEMME optagelser af OFFENTLIGE OMRÅDER umiddelbart udenfor egne indgange, ex. af fortov 39% 50% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18% 42% 30% Enig Hverken enig eller uenig (3) Uenig Ved ikke Base: 994 2% 2% Halvdelen af befolkningen går dog ligeledes ind for en lempelse af loven, idet de mener, at virksomheder og butikker burde have lov til at optage og gemme tv-overvågningen af deres eget udendørs område. Knap en tredjedel af befolkningen er dog modstandere af en sådan lempelse af loven. Andelen af modstandere stiger til 42%, når det drejer sig om optagelser af offentlige områder. Men en tilsvarende andel (39%) går rent faktisk ind for, at private virksomheder og butikker skal have mulighed for at tv-overvåge og gemme optagelser af offentlige områder. Kilde: ACNielsen AIM 14

17 Et stort flertal af den danske befolkning (84%) synes, at det er godt, at det er lovligt at gemme optagelser af tankstationer, fabriksområder, overdækkede butikscentre, hæve- og vekselautomater samt pengetransporter. Endnu flere (90%) er dog samtidig glade for, at der ved hjælp af skilte skal gøres opmærksom på tvovervågning de nævnte steder. Holdning til de særlige regler for tankstationer, banker mv Hvor enig/uenig er De i følgende udsagn vedr. loven om tv-overvågning? Det er godt, at der ved hjælp af SKILTE eller lignende skal gøres opmærksom på, hvis der er tv-overvågning på de nævnte steder 90% 5% 5% Det er godt, at det er lovligt at GEMME tv-overvågning af tankstationer, fabriksområder, overdækkede butiks-centre, hæveog vekselautomater samt pengetransporter 84% 9% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Enig Hverken enig eller uenig (3) Uenig Ved ikke Base:

18 Erfaringer fra England Af cand. scient. soc. Stine Høegh The more suppressed the stronger community (...) white people has little sense of community (...) putting more police on the streets can be seen as a way of fighting over the power in the streets. The police might be frightened of the black rooted community (...) with community come power and concentration of people. The government don t like the kind of concentration of power especially not in communities that they don t treat well... (Informant) In 5 to 10 years they will have listening detectors attached to the CCTV cameras (...) in 5 to 10 years it is not possible to sit down in public spaces and talk - there will be cameras in the bins. They want to control - they want to hear everything, what we are up to, because they fear the people (...) there is fear in the government (...) they have to monitor the masses to find out what they are up to. (Informant) Spørgsmålet er ikke om videoovervågning (Closed Circuit Television Cameras, CCTV) er effektivt eller ej, men hvor, hvorfor og hvordan? Fra brugte det britiske Home Office 78 % af deres pulje til bekæmpelse af kriminalitet på CCTV. I dag har England 1 kamera pr. 14 indbyggere, til sammenligning har Tyskland og Frankrig ca. 1 kamera pr. 150 indbyggere og Sverige ca. 1 pr. 350 indbyggere. Tallene signalerer en klar stigning i anvendelse af CCTV og får en til at tro, at CCTV er effektivt, og at de politiske beslutninger bag er rationelle, men der er endnu ingen evalueringer, som har vist, at CCTV overvejende er effektivt for kriminalitetsbekæmpelsen. Overvågning af afgrænsede rum Det er min erfaring, at implementering af CCTV meget ofte sker uden at se nærmere på det pågældende områdes design og sociale dynamikker. Fx kan det være en udmærket idé at have CCTV på Fisketorvets Parkeringsanlæg eller på togstationer, fordi det er afgrænsede rum, der overvåges, hvor folks motiv og mål kan bestemmes. Folk bevæger sig målrettet på Fisketorvets Parkeringsanlæg - motivet er at komme hen til bilen, og målet er at komme derfra. I dette rum kan vi bestemme den afvigende adfærd, fordi rummet har en afgrænset funktion, parkering. Når vi med nogenlunde sikkerhed er i stand til at bestemme individer, som afviger fra den forventede adfærd, betyder det, at vi kan gribe ind, før en kriminel handling finder sted, og en vagt på Fisketorvet kan blive tilkaldt, hvis fx en person lister rundt mellem flere biler. På togstationen gælder noget tilsvarende. Adfærden her er mere udefinerbar, men vi kan stadig bestemme en typisk adfærd og derfor også den afvigende adfærd. British Transport benytter sig af denne metode til at udpege personer, som har til hensigt at begå selvmord ved at kaste sig ud foran et tog. De har en afvigende adfærd, idet de fx lader flere tog passere, inden de There are people now, who are paranoid that someone is inside their house. There are some people who would laugh, talk and joke with you, but when they want to talk about illegal businesses, they will turn off their TV, they think there are listening detectors in their TV, they would turn it off and turn the music on and then start talking business. (Informant) 16

19 tager mod til sig, og derfor adskiller de sig fra de andre passager, og ulykken kan foregribes. Større offentlige rum Hvis vi flytter CCTV til offentlige rum som Strøget eller Nørrebrogade, er der ikke længere tale om et afgrænset rum, men et rum med mange forskellige individuelle motiver og mål. Hvem skal overvåges, hvem er de mistænkelige? Hvem skiller sig ud? Mine erfaringer fra kontrolrum i England er, at de autonome, de unge indvandrere, de hjemløse etc. bliver gjort til objekter for CCTV. Her går CCTV ind og bliver en aktiv medspiller i socialpolitikken, fordi overvågningen kan være med til at udpege grupper af borgere, som også på grund af medier og politiske påvirkninger er i fare for at blive anset som normafvigende eller anderledes. Det er vigtigt at tænke på, at ikke to CCTV systemer fungerer ens, teknologien gør intet i sig selv andet end at indsamle information, men det er en menneskelig opgave at omsætte disse informationer til intelligent information. Hvordan gør vi det? Vi skal passe på, at CCTV ikke tages i brug for at gøre det muligt at håndhæve en enkelt disciplinerende norm, men for at opretholde den situationsbestemte norm, gældende for et bestemt område eller rum. Dette er et signal om, hvad der kan blive resultatet af en ikke velovervejet videoovervågning. I begge de nævnte tilfælde er der et menneske bag kameraet. I de tilfælde, hvor ingen sidder bag kameraet, kan optagelserne hjælpe i opklaringen af en given handling, hvis personen kan identificeres. Det kan personen meget ofte ikke. Opklaringsværdien er ikke ret stor, og mange af billederne er ikke gode nok som bevismateriale i retssager. Kan ikke erstatte den sociale kontrol I fald vi beslutter os for at indføre CCTV i offentlige rum, bør vi give helt klare informationer til borgerne om CCTV s begrænsninger og muligheder. Det er min erfaring, at enkelte borgere undlod at anmelde en kriminel handling, da de havde den overbevisning, at der jo var nogen deroppe, som havde set det. (Der er tilfælde, hvor dette har vist et fald i kriminaliteten og slutningen har været, at man har anset CCTV som effektivt middel i kriminalitetsbekæmpelsen). Ligeledes var der borgere, som i samme tro ikke havde tilkaldt politiet, hvis de havde været vidne til en kriminel handling. Det er vigtigt at sende en klar besked om, at: ja, du bliver overvåget, men det er langt fra sandsynligt at den givne handling observeres og reageres på. Med udgangspunkt i mine erfaringer mener jeg, at CCTV kan ses som risk-management. Vi indsætter en kontrolmekanisme og signalerer, at kriminalitet er blevet en risiko, vi skal regne med, eller en ulykke vi skal undgå. Ikke en moralsk afvigelse som vi kan eller bør forklare. Myndigheder og organisationer taler om frygten for, at det sociale ansvar forsvinder med indførelsen af CCTV; at vi vælger ikke at tage ansvar for hinandens handlinger, hvis vi indfører CCTV. Måske bør vi som borgere rette spørgsmålet til dem og spørge, om de fralægger sig det sociale ansvar? Jeg vil give et skræmmeeksempel på dette fra et engelsk boligområde, hvor CCTV blev installeret. 17

20 Falsk tryghed Boligområdet har 450 lejligheder og er et socialt boligbyggeri, ikke som vi kender det herhjemme med fleretages betonbyggerier i forlængelse af hinanden, men et område med lave huse, små haver og mange gange og stier. Området havde længe været meget plaget af kriminalitet som narkotikahandel og små bander af unge, som nemt kunne undslippe politiet på grund af boligområdets mange gemmesteder og udveje. De lokale myndigheder besluttede at søge penge til installering af CCTV i området og fik tildelt pengene fra British Home Office. Beboerne i området var modstandere af CCTV. De frygtede for deres privatlivs fred, og desuden betød implementeringen af CCTV, at beboerne fik en huslejestigning på 4 om ugen, som skulle gå til opretholdelse og vedligeholdelse af systemet. 4 synes af lidt, men bistandshjælpen er ca. 50 om ugen og 4 kan have en afgørende betydning for en families økonomi. Systemet blev dog alligevel installeret, og en oversigt over de 38 kameraers placering blev tegnet, så kameraernes synsvinkler overlappede hinanden for at undgå blindspots, hvor kriminaliteten fortsat kunne finde sted. Desværre var der problemer med undergrunden og enkelte kameraer kunne ikke installeres på de anbefalede steder. I begyndelsen flyttede kriminaliteten til de omkringliggende områder, men efter kort tid fandt kriminaliteten tilbage til området og foregik både i de blindspots, som de forkerte kameraplaceringer havde forårsaget samt direkte under kameraerne. Når beboerne henvendte sig til kontrolrummet fik de at vide, at intet var set eller filmet. Resultatet for beboerne var falsk tryghed og en stor frustration over et system, der ikke fungerede, og som de selv betalte til opretholdelsen af, og som alene blev større i kraft af, at politiet kom sjældnere til området efter CCTV var blevet installeret. Efter en tid begyndte enkelte beboere at investere i egne sikkerhedsforanstaltninger. De beboere med færre ressourcer placerede grillen fra ovnen på indersiden af køkkenvinduet, og enkelte truede de unge med tæsk. Er tryghed og sikkerhed en offentlig service eller et privat anliggende? Hvem har fralagt sig det sociale ansvar? I dette tilfælde er kriminalitet blevet en risiko, som beboerne selv må kalkulere med uden ressourcer og med egen hjælpemidler. Det er min erfaring, at i områder med sociale og/eller kulturelle problemer er det sjældent en god løsning at installere CCTV. Risikoen for at det skaber yderligere spændinger mellem beboerne og myndighederne er stor, og CCTV forstærker ikke integrationen af socialt, økonomisk og politisk svagt stillede borgere. Erfaringerne er gjort på baggrund af et studieophold ved Community Police Consultative Group for Lambeth, London Se også 18

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Kameraovervågning. Sådan bruger. du brochuren! - for en sikkerheds skyld

Kameraovervågning. Sådan bruger. du brochuren! - for en sikkerheds skyld Kameraovervågning - for en sikkerheds skyld Udviklingen inden for kamera-overvågningssystemer er taget voldsomt til i de seneste år. Det har resulteret i en så stor mængde af produktløsninger, at det i

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Overvågning. Overvågning Kort fortalt. Af Jakob Husted, Rune Jensen, Mark Johannsen og Henrik Petersen

Overvågning. Overvågning Kort fortalt. Af Jakob Husted, Rune Jensen, Mark Johannsen og Henrik Petersen Overvågning Overvågning Kort fortalt Af Jakob Husted, Rune Jensen, Mark Johannsen og Henrik Petersen Indholdsfortegnelse Love omkring overvågning... 3 Forskellige typer overvågning... 3 Privat og offentlig

Læs mere

ITV-specifikation. Teknisk standard. Version 180105

ITV-specifikation. Teknisk standard. Version 180105 ITV-specifikation Version 180105 Teknisk standard SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk Copyright SikkerhedsBranchen

Læs mere

ITV-specifikation. Teknisk standard

ITV-specifikation. Teknisk standard 25-04-07 ITV-specifikation Teknisk standard SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk Copyright SikkerhedsBranchen Sådan

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Fanget på kamera. Hvem har retten over billederne? Grundskole. Finder du sjove billeder på google og bruger på dine profiler eller til skoleopgaver?

Fanget på kamera. Hvem har retten over billederne? Grundskole. Finder du sjove billeder på google og bruger på dine profiler eller til skoleopgaver? Fanget på kamera En tur op ad gågaden og du kan hurtigt blive fanget af et kameras linse. I dagligdagen tænker vi måske ikke så meget over det, da det at tage billeder er en helt naturlig del, men hvis

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind!

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Gode råd om Tv-overvågning Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Udgivet af Dansk Handel & Service Tv-overvågning Nr. 6-2004

Læs mere

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO TV-OVERVÅGNING Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO INDHOLD 1. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO...3 Definition Formål 2. Lovgivning...4 Hvad omfatter TV-overvågningsloven?

Læs mere

TV-OVERVÅGNING NÅR DU IKKE SELV KAN VÆRE DER F&P. Tv-overvågning. Information om hvor, hvorfor og hvordan man benytter tv-overvågning

TV-OVERVÅGNING NÅR DU IKKE SELV KAN VÆRE DER F&P. Tv-overvågning. Information om hvor, hvorfor og hvordan man benytter tv-overvågning TV-OVERVÅGNING Information om hvor, hvorfor og hvordan man benytter tv-overvågning NÅR DU IKKE SELV KAN VÆRE DER 13 Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00 Forord Præmien på en forsikring er

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Et vågent øje. Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder. Claus Fisker/Scanpix

Et vågent øje. Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder. Claus Fisker/Scanpix Et vågent øje Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder Claus Fisker/Scanpix Indhold Et vågent øje........................................3 Hvad skal I kigge efter?................................3

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. i et villaområde. Et erfaringshæfte

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. i et villaområde. Et erfaringshæfte Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring i et villaområde Et erfaringshæfte Erfaringshæftet er udarbejdet af Gemeinschaft og P21 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning Team Jura, maj 2015 Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning 1. Billeder og film Begrebet billeder dækker i det følgende både over både fotos og filmoptagelser. 1.1.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Videoovervågning i kommunale anlæg

Videoovervågning i kommunale anlæg Videoovervågning i kommunale anlæg Dagens program 1. Persondataloven 1. Kort om persondataloven og tv-overvågningsloven 2. Persondatalovens særlige behandlingsregler 2. Datatilsynets praksis Lovgivningen

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer Risikoungdom v/rådgivende Sociologer SSP samarbejdet og social kapital SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem forvaltningsområdet for børn & unge med særligebehov, skole og politiet. Formålet med SSP-samarbejdet

Læs mere

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området 13-09-2004 2004-69-0010 Notat om tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området I afsnit 1 gennemgås Datatilsynets praksis og konsekvenserne

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

Arbejdernes Landsbank sikrer kunder og medarbejdere: Arbejdernes Landsbank fejrer 10 år med digital overvågning

Arbejdernes Landsbank sikrer kunder og medarbejdere: Arbejdernes Landsbank fejrer 10 år med digital overvågning Milestone Kundehistorie November 2009 Arbejdernes Landsbank sikrer kunder og medarbejdere: Arbejdernes Landsbank fejrer 10 år med digital overvågning Det hele begyndte i den lokale filial i Hillerød for

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Den bedste vagt er den, der bor ved siden af

Den bedste vagt er den, der bor ved siden af Den bedste vagt er den, der bor ved siden af Alarmen, der aktiverer dine naboer Tanken om indbrud og hjemmerøverier er uhyggelig. De fleste vælger en alarm, der er koblet på en central, men det kan være

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Simon Mikkelsen & Phillip Thomsen 1 Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Projekt- og produktmål: 3 Idé udvikling og brainstorm: 3 Afgrænsning: 3 Farver:

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Danskernes holdning til digital velfærd. September 2013

Danskernes holdning til digital velfærd. September 2013 Danskernes holdning til digital velfærd September 2013 1. Indledning 2 1.1 Digital velfærd nye muligheder...2 1.2 Hovedresultater...2 2. Danskernes overordnede holdning til digital velfærd 3 2.1 Danskerne

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Dog har vi et produkt der har interesse for hele samfundet og kan gøre noget ved vores store problematik med indbrud og røveri

Dog har vi et produkt der har interesse for hele samfundet og kan gøre noget ved vores store problematik med indbrud og røveri Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 254 Offentligt Vi er en kommerciel virksomhed og har økonomiske interesser Dog har vi et produkt der har interesse for hele samfundet og kan gøre noget ved vores

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Trygheds vandringer. - vejledning til tryggere boligområder

Trygheds vandringer. - vejledning til tryggere boligområder Trygheds vandringer - vejledning til tryggere boligområder 2 Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Fotos: Michael Daugaard Michael Varming Karsten Nielsen

Læs mere

Videoovervågning. Herning Kommune. Version oktober 2015

Videoovervågning. Herning Kommune. Version oktober 2015 Videoovervågning Version 1.3 14. oktober 2015 Herning Kommune Udarbejdet af: Videoovervågnings beskrivelsen vedligeholdes af Koncern IT og beskriver indhold, funktionalitet og proces for implementering

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

samrådsspørgsmål AI fra Folketingets Retsudvalg Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse af (Alm. del) onsdag den 18.

samrådsspørgsmål AI fra Folketingets Retsudvalg Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse af (Alm. del) onsdag den 18. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 867 Offentligt Justitsministeriet Dato: 18. juni 2008 Dok.: MSF40492 Sagnr.: 2008-154-0140 Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tv-overvågning

Forslag. Lov om ændring af lov om tv-overvågning Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning (Udvidelse af adgangen til tv-overvågning for

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere 2011/1 BSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2012 af Peter Skaarup (DF Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Juni 2016 TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Særudgave sådan kan du forebygge indbrud Gode råd - sådan kan du forebygge indbrud 1.Se på dit hus med tyvens øjne en tyv vil vælge det hus: Hvor det er lettest

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Protection Training Academy. Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget.

Protection Training Academy. Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget. Protection Training Academy SAFE INSTINCT Selvforsvar for Kvinder Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget. Langt de fleste kvinder er sjældent bevidste

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

G4S ACADEMY KROPSBÅRNE KAMERAER

G4S ACADEMY KROPSBÅRNE KAMERAER G4S ACADEMY KROPSBÅRNE KAMERAER VEJLEDNING VERSION 160816 KROPSBÅRNE KAMEAER INFORMATION Et kropsbåret kamera er et kamera, som følger en person. Kan bæres på torso, hoved eller som brille. Benævnes både

Læs mere

Højresvingskampagne 2015

Højresvingskampagne 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Højresvingskampagne 2015 Udviklingen i højresvingsulykker Helt overordnet er udviklingen

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Hvorfor TRYK POLITI?

Hvorfor TRYK POLITI? 1 Hvorfor TRYK POLITI? - fordi 1 mio. øjne ser mere end 1600 og derigennem Øge borgernes opmærksomhed Lette adgangen til at give politiet relevante oplysninger i en politisag Stresse gerningsmændene TRYK

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere