Fremtidens fagforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens fagforening"

Transkript

1 Fremtidens fagforening Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet Dansk Psykolog Forening, København

2 Nye tider nye ord Før Nu borgere brugere velfærd nytte velstand bundlinien kvalifikationer kompetencer forfordeling incitamenter makro mikro Det, der binder os sammen adskiller os fra hinanden 2

3 Ny italesættelse siden 1990 erne Fra Socialisering af risici Til Individualisering af risici Beskyttelse mod risici Kapacitet til tilpasning Ligelig fordeling Lige muligheder Mangel på jobs Mangel på employability 3

4 Ny politikmodel siden 1990 erne Neo-liberalismen som politisk ideologi dyrket 90 ernes S-eksperimenter med aktiv politik afløst af 00 ernes neo-liberale politikker Det danske velfærdssamfund under omdannelse Den offentlige sektor indrettet efter New Public Management siden 1990 erne 4

5 Den neo-liberale model brudt delvist sammen 2008/2009 Finansiel krise Økonomisk krise Beskæftigelseskrise Institutionel krise Uden samlet politisk plan for genopretning 5

6

7 Krisen startede som Boligkrise (risikable lån, huspriser kollapsede) Kreditmarkedskrise (spekulation giver bagslag, smæk til bankerne) Beskæftigelseskrise (stigende ledighed) Reaktion: Nyt mønster på det internationale lånemarked (bl.a. Kina som kreditgiver, USA som låntager) 7

8 og udviklede sig til økonomisk krise Faldende afsætning Faldende produktion Faldende investeringer Faldende beskæftigelse Offentligsektorbeskæftigelse intakt 8

9 Ledighedsudviklinger og forsigtig prognose AErådets prognose, juni fuldtidspersoner fuldtidspersoner Kilde: AErådet

10 Krisen bliver langvarig: L formet krise-kurve kurve Traditionelt konjunktur - forløb /2013 Langstrakt lavkonjunk tur 10 10

11 4 CENTRALE FEJLVURDERINGER AF KRISEN FRA VK-REGERINGENS SIDE 1. Fejlforståelse af krisens karakter (finansiel krise i stedet for efterspørgselskrise) 2. Fejlforståelse af krisens dybde og varighed (kortvarig i stedet for længerevarende) 3. Fejlvurdering af, hvordan økonomien mest effektivt kan stimuleres (privatsektor og privatforbrug frem for offentlig sektor) 4. Fejlvurdering af, hvordan der skabes øget beskæftigelse (øge arbejdsudbuddet i stedet for 11 at sikre vækst og efterspørgsel) 11

12 Hvordan vil VK skabe beskæftigelse? KRISEPOLITIKKEN hænger hos regeringen fast i den nyliberale udbudsøkonomi dvs. at øget beskæftigelse skabes gennem øget arbejdsudbud (Jvf. Arbejdsmarkedskommissionen, Skattekommissionen) 12 12

13 Sandsynlig udgang på krisen (?) Lunkent opgør med liberalismen Kortsigtede investeringer Begrænsede institutionelle reformer Restaurering af kapitalismen og økonomiske doktriner Også fordi fagbevægelsen ikke effektivt politiserer krisen og kommer med alternative løsninger (og SD gør slet ikke!) 13

14 Eller Tror I på reelle alternativer? Kan en fagforeninger i defensiven vise evner til både at analysere, lægge strategi og få indflydelse? Kan fagbevægelsen formulere en fælles kriseløsningsstrategi? Svaret: det kommer an på 14

15 Det danske arbejdsmarkeds Flexicurity - sikret? Høj mobilitet mange jobåbninger skifter job hvert år nye jobs hvert år jobs forsvinder hvert år Generøst understøttelsessystem høj kompensationsgrad 4 års varighed Aktive arbejdsmarkedsog uddannelsespolitikker kvalifikationsforøgelser kvalitative tilbud rådighedstests 15

16 Flere i arbejde 2002/2003 Sammentænkt system Individuelt og fleksibelt kontaktforløb Brug af andre aktører Jobplan (i stedet for handlingsplan) Tilbudsmuligheder vejledning og opkvalificering virksomhedspraktik ansættelse med løntilskud 16

17 Beskæftigelsespolitikken i dag Indholdsmæssigt: * prioriteringsskift fra ledighedsbekæmpelse mod øgning af arbejdsudbuddet * Aktivering neddroslet og blevet til adfærdspolitik Procesmæssigt: arbejdsmarkedets parter screenet ud til fordel for centrale og decentrale (kommunal)politikere private aktører ( andre aktører ) nu driftsansvarlige Styringsmæssigt: * skizofren blanding af konkurrence og kontrol (drift decentraliseret styringen centraliseret) 17

18 Politikudviklingerne: Socialpolitik delvist opløst i beskæftigelsespolitik Sundhedspolitik spaltes i offentlig og privat del Kommunerne underlægges stærkere og stærkere statslig styring Medborgerskabet omdefineres i retning af et kun økonomisk (deltagelse på arbejdsmarkedet) Børsen blevet nyt omdrejningspunkt 18

19 Politikudviklinger i det offentlige Fra REFORMER til programmer og projekter Aktive politikker Value for money Planlægning Evaluering 19

20 Den offentlige sektor omskabes Grundlæggende værdier omdefineres Forvaltningspolitikken kører efter NPM upolitiseret Institutionsvirket rekalibreres De ansatte søges kontrolleret og styret på nye måder 20

21 New Public Management er flere ting * En politisk strategi for transformation af den offentlige sektor - med effektivitet og efficiens som kritierier - med ny ledelsesfilosofi * En politik for styring i den offentlige sektor (forvaltningspolitik) * En ny diskursiv ramme for opfattelsen af det offentlige * Ledelses- og styringsredskaber ( værktøjskassen ) 21

22 Styreformer i forvaltningspolitikken * Udadvendte (udliciteringer, udfordringsret, privatisering, brugerbetaling, selveje, A/S-dannelser, partnerskaber m.v.) * Indadvendte (mål- og rammestyring, kontraktstyring, taxameterstyring, regnskabsreformer, værdibaseret ledelse m.v.) * Brugervendte (brugervurderinger, brugerbestyrelser, fritvalgsvordninger, tests, processtyringer m.v.) 22

23 Moderniseringsprogrammer Oversigt over moderniseringsprogrammer Program Modernisering af den offentlige sektor (1983) Nyt syn på offentlig sektor (1993) Med borgeren ved roret (2002) Indhold Budgetreform Ledelsesreform (Fra chef til leder) Regelforenkling Markedsstyring Ny teknologi Kontraktstyring Ledelsesfokus og statslig personale-politik Offentlig-privat samspil Info-samfund og det digitale Danmark Regnskabsreform og resultatstyring God offentlig topledelse og ny personalepolitik Regelforenkling Markedsstyring: privatisering, udbud, udlicitering Fritvalgs-ordnin-ger Centrale aktører Finansministeriet Statsministeriet KL og Amtsråds-foreningen Finansministeriet Økonomistyrelsen Erhvervsministeriet Forskningsministeriet KL og Amtsråds-foreningen Statsministeriet Finansministeriet Personalestyrelsen Økonomistyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet KL og Amtsråds-foreningen (Danske Regioner) 23 Personaleorganisationer

24 Bedre velfærd og større arbejdsglæde, VK-regeringen, august 2007 Brugerne i centrum Målbare resultater og effekter høj kvalitet Standardiseret dokumentation, serviceinformation Klare incitamenter til optimal arbejdstilrettelæggelse og effektiv ressourceudnyttelse OG Større frihed til at tænke nyt Brugerdreven innovation Sammenhængende service Attraktive arbejdspladser Vækstfora og kvalitetsnetværk Ansvarlig og professionel ledelse Arbejdsglæde 24

25 Kvalitet i offentlige ydelser noget særligt: kan ikke standardiseres let afhængig af de ansattes kompetencer produktet produceres i samspil særlige hensyn at tage til udsatte, syge, svage, børn, omsorgsbehøvende, fremtidige generationer offentlig service gennemføres også på trods af brugernes ønsker 25

26 Offentlig NPM-modernisering: Kontrolleret konkurrence og styring Entreprenør-tankegang } Resultat og processtyring } Brugeren ved roret } Firmatisering Manualisering Brugerstyring 26

27 Fælles kvalitetsdefinition Fælles kvalitetsdefinition ved politikere, ansatte og borgere/brugere Resultater Borgere Processer Politikere Ansatte Forudsætninger 27

28 Regeringens medicin for offentlig sektor KONKURRENCE - mellem offentlige og private leverandører - mellem offentlige leverandører - fritvalgsordninger - benchmarking KONTROL - kontraktualisering - brugerstyring - dokumentationer og evalueringer - resultatmålinger - processtandardiseringer 28

29 Brugerstyring * Brugerundersøgelser * Brugerbestyrelser/brugerråd * Fritvalgs-ordninger 29

30 Dokumentation/registreringer sikre synlighed og sammenlignelighed sikre value for money overvåge enheder og institutioner + meningsfuld dokumentation - overflødig dokumentation * benchmarking 30

31 Evalueringer højere ambitionsniveau: finde årsag-virkningsforhold komme med anbefalinger til forbedringer af virket + eksterne evalueringer + selvevalueringer 31

32 Resultatmålinger * skal bruges til resultatstyring * knyttes til budgetprocessen * sigter mod central indsigt og styring + etablering af evalueringsinstitutter: KREVI (kommunalt og regionalt evalueringsinstitut 2006) + offentliggørelse af testresultater + brug til aflønning og ressourcetildeling 32

33 Processtyringer * central regulering øget kraftigt siden 2001 der styres helt ned til metode * manualisering af den offentlige sektor: - handleplaner og akkrediteringskrav - bindende visitationskrav - metodeforskrifter - opfølgningskrav - kvalitetsstandarder - brugerinddragelseskrav - fritvalgsprocedurer - regler for ansættelser og indberetninger - tidsfrister 33

34 Manualisering Truer fagligheden Tager tid fra kerneydelserne Får folk til at lave det foreskrevne frem for det nødvendige ( pleasing ) Nedsætter arbejdsglæden 34

35 Ledelse i det offentlige noget særligt politisk ledelse (med politiske koder) åbenhed og offentlighed arbejde med pres og protest lærings-ledelse (ikke management) forståelse for videre samfundsansvar (fællesværdier) 35

36 Roller i forhold til det offentlige: Klient: Rettighedssystem (modtagere af offentlige ydelser) Bruger: Privatiseret demokrati (individuel bruger) Kunde: Pengepung styrer offentlig service (køber af offentlig service) Borger: Fællesskab og retfærdighed (politisk myndighed) 36

37 Typer af offentlig sektor: politisk valg egenskaber Autoritetsstat Forhandlingsstat Markedsstat statens rolle overhøjhed part markedsagent påvirkningsinstrumenter styring forhandling udbud konfliktløsningsmekanisme magt forståelse konkurrence borgernes rolle undersåt part købere/efterspørgere kvalitetsbegreb myndighedsbestemt fælles normer individuel tilfredshed 37

38 Hvor er politiksvarene fra Dansk Psykolog Forening?? 38

39 Er det nok med: Fokus på løn-, arbejds- og beskæftigelsesvilkår Individuel karriereplanlægning Jobsøgning og individuel rådgivning Hjælp til opstart af selvstændig psykologvirksomhed 39

40 DP Er Dansk Psykolog Forening en fagforening? Og hvorfor taler I aldrig om fagbevægelsen? 40

41 TÆNKEPAUSE 41

42 Internationale udviklinger arbejdsrelationer i 1990 erne Decentralisering Disorganisering Deregulering Delegitimering 42

43 Europæiske fagforeningsproblemer Faldende medlemstal Aldrende medlemsmasse Ændret medlemsbasis Repræsentationsproblemer Strategiproblemer Forskellige institutionelle støttepunkter ETUC/EFS mangler ressourcer og kompetencer Politisk neddrosling af indflydelse 43

44 Fagforeningsmedlemsskab (i 1,000) ændring % Østrig ,9 Belgien ,8 Bulgarien ,5 Danmark ,7 Finland ,6 Tyskland ,9 Italien ,3 Polen ,8 Slovakiet ,6 Sverige ,2 UK ,0 Source: EIRO 44

45 Hjemlige fagforeningsproblemer Faldende medlemstal (især på LO-området) Forgubbet medlemsskare Gule fagforeninger vinder frem De faglige a-kasser truet Strategisk tomrum? Det politiske system sætter jer delvist på sidelinien (parterne udstemplet på flere politikområder) Den offentlige sektor bliver firmatiseret og manualiseret - upolitiseret 45

46 Typer af fagforeninger Business Unions, Rene fagforeninger, der koncentrerer sig om på virksomhedsniveau at forhandle og indgå aftaler om løn- og arbejdsvilkår Fagforbund Nationale forbund, der organiserer lønmodtagere med samme uddannelse/fag, professions-organisationer Industriforbund Sammenslutning af lønmodtagere inden for bestemt sektor/industri, arbejdspladsfællesskab

47 Medlemsudviklingen på makroniveau Udviklingen i antal organiserede lønmodtagere fordelt på hovedorganisationer, organisationer uden for hovedorganisationer, beskæftigede og ledige lønmodtagere samt organisations-procent, LO FTF LH AC Udenfor Organiserede i alt Beskæftigede og ledige 1 Organisationsprocent , , , , , , , , , ,1 Kilde: DS og LO , , ,5

48 Dækningsgrader/andel organiserede Hovedorganisationernes dækningsgrad og andel af organiserede lønmodtagere, Dækningsgrad (andel af arbejdsstyrken) Andel af organiserede LO FTF LH AC Udenfor I alt 2 LO FTF LH AC Udenfor ,8 12,6 2,8 5,1 4,3 80,6 69,2 15,6 3,5 6,3 5, ,6 13,1 2,8 6,3 7,4 75,1 60,7 17,4 3,7 8,4 9, ,2 0,5 0,0 1,2 3,1-5,5-8,5 1,8 0,2 2,1 4,5 Kilde:DS og LO

49 Antal medlemsorganisationer i hovedorganisationerne i Danmark LO FTF AC LH Andre T (101) - (4) (15)

50 A-kassernes organiseringsgrad Dagpengeforsikrede Organiseringsgrad 79,6% 76,8% 74,8% 70,4% 70,6% 70.7% 70,8% Kilde: Arbejdsdirektoratet og DS

51 Medlemmernes holdning til fagbevægelsens nødvendighed: Medlemmernes svar på spørgsmålet: Fagforeningen er nødvendig for varetagelsen af lønmodtagernes interesser, 1992, 2002 og 2007 (pct./antal) År Helt enig Enig Hverken Uenig Helt Pct./antal enig eller uenig uenig / / /2172 Kilde: APL 1992 og 2002, Zapera 2007

52 Fagforeningens nødvendighed, fordelt på medlemskab af fagforening (%) 2002 Fagforeninger er nødvendige for varetagelsen af lønmodtagernes interesser Medlemskab Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Medlemmer Ikke-medlemmer I alt Hovedorganisation LO FTF AC LH Helt uenig

53 Lønmodtagerne og fagforeningen Stadig stærk opbakning bag fagforeningsinstitutionen Mange ser dog fagforeningen mere som apparat end som aktivitet Fagforeningen skal fortsat være interesseorganisation Unge er mindre fagligt interesserede og har lavere organiseringsgrad end ældre: fagforeningerne forgubbes Mange ikke-medlemmer tager ikke afstand fra fagforeningerne Stor tolerance i forhold til gule fagforeningsmedlemmer

54 Sammenhængen mellem individuelt og solidarisk begrundet medlemskab

55 Begrundelser for medlemskab, fordelt på fagforeningsmedlemmer (%) Hvorfor er du medlem af en fagforening? For at være solidarisk med mine arbejdskammerater/kolleger Medlemskab Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Medlemmer i alt Hovedorganisation LO FTF AC LH

56 Uorganiseredes begrundelse for ikke at være medlem af en fagforening: Uorganiserede potentielle LO-medlemmernes svar på Hvad er årsagen til, at du ikke er medlem af en fagforening, 2007 (pct.) Det er for dyrt 43 Jeg får for lidt ud af at være medlem 30 Jeg har ikke behov for en fagforening jeg kan klare mig selv 22 Der er for meget pamperi i fagforeninger 17 Jeg føler ikke, at fagforeninger varetager mine interesser 14 Fagforeninger er for politiske 12 Jeg har dårlige erfaringer med fagforeninger 10 Jeg ved ikke nok om, hvad fagforeninger kan tilbyde mig 10 Jeg skifter løbende job 8 Jeg ønsker af princip ikke at være medlem 5 Medlemskab af en fagforening er ikke velkomment på min arbejdsplads 2 Andet 14 Ved ikke 5 Kilde: Zapera 2007

57 Konklusionen på udviklingen i den faglige organisering i Danmark Den samlede organisationsprocent på det danske arbejdsmarked er faldet fra ca. 81 % i 1996 til ca. 75 % i 2008 Faldet dækker over forskydninger mellem hoved- organisationerne og mellem de traditionelle fagforeninger og de gule organisationer LO har tabt markedsandele til både de traditionelle og især til de gule organisationer, men også til sofaen Forbund i den private sektor 3F, HK, Metal, TIB og NNF - tegner sig for ca. 70 % af den samlede tilbagegang

58 Konklusion, fortsat Antallet af organiserede lønmodtagere er fra 1994 til 2008 faldet med ca personer Det faldende LO-medlemstal på ca personer siden 1994 er derfor blevet kraftigt opvejet af fremgang i andre organisationers medlemsfremgang Faldet i den samlede organisationsprocent på 5.5 pct. fra skyldes, at stigningen i arbejdsstyrken på personer ikke er fuldt op af en stigning i antallet af organiserede Tværtimod faldt antallet af organiserede i samme periode med ca

59 Konklusion, fortsat Færre opfatter fagforeningen som nødvendig for at varetage deres interesser men stadig høj tilslutning Flere medlemmer begrunder deres medlemskab med behovet for at få deres personlige interesser varetaget Flere prioriteter nu højere løn og forbedret uddannelse som fagbevægelsens vigtigste opgave Ikke-medlemskab begrundes med en for høj pris og at man får for lidt ud af sit medlemskab

60 Men: Stop grædekoneriet! Fagforeningerne stadig indflydelsesrige fagligt og fagpolitisk Men I må blive bedre til - at hvæsse viljen - at bruge evner til * at læse udviklinger * at opbygge viden * analysere omverdensbetingelser * opbygge alliancer * indgå i koalitioner * udnytte indflydelsesmuligheder * forandre institutioner 60

61 Jeres påvirkningskanaler Overenskomster Aftalevejen Lokale aftaler Institutionaliseret deltagelse Folkevalgte Korporative (politisk/administrativ) Ikkeinstitutionaliseret deltagelse Direkte aktioner Direkte kontakter (lobbyisme) Opinionsdannelse Mediekontakter 61

62 Politiske deltagelsesformer Fast inddragelse Opdelt repræsentation Netværk Lobbyisme 62

63 Repræsentere lønmodtagerinteresser Hvem Hvad Hvordan Elite Kerne Periferi Ekskluderede Løn- og arbejdsbetingelser Rettigheder og muligheder Politisk økonomi Omverdenen Organisatorisk form Organisatorisk kapacitet Organisatorisk demokrati Organisatorisk aktivisme Krise? Differentiering Markedsorientering Nedgang i egalitære strategier 63

64 Arbejdspladsniveauet v TR-arbejdets centralitet v TR ernes opbakning v Udvidelse af mandatet 64

65 Regionalt niveau q Arbejdspladsovergribende politik-formulering q Fællesgøre erfaringer (tværgående) q Politisk indflydelse q Administrativ indflydelse q Mediemæssig indflydelse q Servicere TR erne, klubber/afdelinger (TRuddannelse, backing-up, information, etc.) q Hvad vil vi som lønmodtagergrupper? 65

66 Centrale fagforeningsopgaver Strategisk-taktiske Fagligt-professionelle Kommunikativt-demokratiske 66

67 Jeres mediepolitiske indflydelse: 67

68 Faglige organisationer Timeglasset Centrale? Arbejdspladsen 68

69 Fag-kollektivets kamparenaer Faglige Fagpolitiske Forvaltningspolitiske gå på tre ben 69

70 Fagidentitet Dispositionsmuligheder (diskretion kontra tayloristisk organisering) Interaktionsmuligheder (samspil med kolleger, borgere, ledelse) Udviklingsmuligheder (læringstilfælde, læringsrum, ressourcer) Fælles begreber, metode og etik (praksis med eller uden fælles styring) 70

71 Udvikling af handlekraft Forståelse og vilje PRÆFERENCER PRIORITETER Organisering Hvordan I vil handle RESSOURCER KAPABILITETER Evner og kunnen 71

72 SVÆRMINTELLIGENS: Kollektivt handleproblem Forståelse Koordination Kooperation 72

73 Ledelse hvordan? 73

74 Visionære alternativer? Fleksibilitet Tryghed og rettigheder Muligheder Kollektive goder fælles regulering fra relativ til proaktiv handlen nye veje til udvikling af kollektiv intelligens udvikle den interne sociale dialog 74

75 Fremtidens fagforening Repræsentere andet og mere end arbejdet og dets aflønning Sikre behovsdækning Kollektiv intelligens Kompetencer og faglighed Forestillingsverdener humanisere og demokratisere arbejdsliv, politik og kultur i en mere globaliseret verden 75

76

77 DPs kamparenaer Faglige Fagpolitiske Forvaltningspolitiske gå på tre ben 77

78 En drøm, du drømmer alene, er kun en drøm. En drøm, vi drømmer sammen, er virkelighed (John Lennon) 78

Hvad er kvalitet i den offentlige sektor?

Hvad er kvalitet i den offentlige sektor? Hvad er kvalitet i den offentlige sektor? Henning Jørgensen Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning henningj@epa.aau.dk BUPLs Ledertræf, Nyborg Strand 1.10.08 Kvalitetens beskaffenhed Kvalitet: et

Læs mere

Fagforeningen i fremtiden organisation og medlemmer i bevægelse

Fagforeningen i fremtiden organisation og medlemmer i bevægelse Fagforeningen i fremtiden organisation og medlemmer i bevægelse Henning Jørgensen Aalborg Universitet henningj@socsci.aau.dk, Slettestrand 7.11.2008 Internationale udviklinger - arbejdsrelationer Decentralisering

Læs mere

Organisationernes rolle i forhold til (de)centraliseringen af uddannelsessystemet

Organisationernes rolle i forhold til (de)centraliseringen af uddannelsessystemet Organisationernes rolle i forhold til (de)centraliseringen af uddannelsessystemet Henning Jørgensen Aalborg Universitet henningj@socsci.aau.dk, DUS-konference, Odense 8.10.2008 Uddannelsessystemet og decentralisering

Læs mere

Modernisering, kvalitetsreform og New Public Management

Modernisering, kvalitetsreform og New Public Management Modernisering, kvalitetsreform og New Public Management Henning Jørgensen Aalborg Universitet henningj@socsci.aau.dk, Utdanningsforbundet, Kristiansand, 17.11.2009 Den nye italesættelse farlig? Før Nu

Læs mere

Sundhed offentligt gode eller handelsvare?

Sundhed offentligt gode eller handelsvare? Sundhed offentligt gode eller handelsvare? - fagforeningssvar på modernisering og kvalitetsudvikling Henning Jørgensen Professor, AAU DSR, Nyborg Strand, Januar 2008 Spørgsmålet: Skal I fremover være *

Læs mere

Den folkevalgte arbejdsgiver

Den folkevalgte arbejdsgiver Den folkevalgte arbejdsgiver - Attraktive arbejdspladser i kommunerne Henning Jørgensen Professor, CARMA, Aalborg Universitet Kommunalpolitisk Topmøde 2008, 14.3.2008 REGERINGEN (august 2007): Bedre velfærd

Læs mere

KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR afhvadogfor hvem?

KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR afhvadogfor hvem? KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR afhvadogfor hvem? Henning Jørgensen Professor, AAU FTF, København, 14.01.2008 KVALITET - et begreb uden modhager - alle er for mere - et problem er løs - tilstand - balance:

Læs mere

Perspektivering af forløbet af OK-08

Perspektivering af forløbet af OK-08 Perspektivering af forløbet af OK-08 Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet henningj@epa.aau.dk, DLF, Odense 5.9.2008 Den nye italesættelse farlig? Før Nu borgere brugere undervisning læring

Læs mere

Fagbevægelsen. dino eller dynamo?

Fagbevægelsen. dino eller dynamo? Fagbevægelsen dino eller dynamo? Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, Center for Studier i Arbejdsliv, København 26.03.2015 3 konstateringer Fagbevægelsens relative

Læs mere

Markedsførelse og modernisering i den offentlige sektor

Markedsførelse og modernisering i den offentlige sektor Markedsførelse og modernisering i den offentlige sektor Henning Jørgensen henningj@epa.aau.dk LO Århus og FTF Region Midt 8.12.08 Den offentlige sektor: en helhed af Politikker/reguleringer/arrangementer

Læs mere

AMU og samarbejde: fra silo-tænkning til sammenhængende politik?

AMU og samarbejde: fra silo-tænkning til sammenhængende politik? AMU og samarbejde: fra silo-tænkning til sammenhængende politik? Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, AMU konference København 31.01.2013 Arbejdets betydning som

Læs mere

Hvad så? Medarbejderudvikling?

Hvad så? Medarbejderudvikling? Hvad så? Medarbejderudvikling? Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet Aalborg Handelsskole 15.4.2008 Den nye italesættelse farlig? Før Nu borgere brugere undervisning læring elever produktionsenheder

Læs mere

Fagbevægelsen og Den danske model s fremtid

Fagbevægelsen og Den danske model s fremtid Fagbevægelsen og Den danske model s fremtid Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, Dansk Socialrådgiverforening, Kolding, 26.11.2013 GØR globaliseringen, europæiseringen,

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitikken fremover: behov for fornyelse

Arbejdsmarkedspolitikken fremover: behov for fornyelse Arbejdsmarkedspolitikken fremover: behov for fornyelse Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@socsci.aau.dk, 3F, Herning, 25.1.2008 Arbejdsmarkedspolitik (AMP) vigtigere! Vækst

Læs mere

Fortsat vigende organisationsgrad

Fortsat vigende organisationsgrad Fortsat vigende organisationsgrad Den samlede organisationsgrad per 1. januar 2010 er på et år faldet med et halvt procentpoint til 67,4 pct. Fraregnet de gule organisationer kan organisationsgraden opgøres

Læs mere

Kriseudvikling, jobcentre og kvalificering

Kriseudvikling, jobcentre og kvalificering Kriseudvikling, jobcentre og kvalificering Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, B-SOSU, København 19.09.2012 KRISE I økonomien I den offentlige budgetbalance For

Læs mere

Opfølgning på APL III med fokus på de unge

Opfølgning på APL III med fokus på de unge Center for arbejdsmarkedsforskning (Carma) Opfølgning på APL III med fokus på de unge LO Organiseringskonference Laust Høgedahl hogedahl@dps.aau.dk LO-skolen, torsdag d. 10. december, 2015 Præsentation

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III)

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, LO Fag, job & vækst, Aalborg 16.09.2015 Arbejdets betydning som

Læs mere

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling Indhold Om forfatterne 11 Forord 13 Liste over anvendte forkortelser 16 DEL I Teori, analysemetoder og medlemsudvikling 17 DEL I Medlemskab af fagforeninger og fagforeningstyper teori, analysemetoder og

Læs mere

Fagbevægelsens fremtid

Fagbevægelsens fremtid Fagbevægelsens fremtid Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, HK Sydjylland, Kolding 12.04.2016 3 konstateringer Fagbevægelsens relative elendighed Den relative elendighed

Læs mere

Arbejdsmarked, VUC og efterspørgselsstyring

Arbejdsmarked, VUC og efterspørgselsstyring Arbejdsmarked, VUC og efterspørgselsstyring Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet henningj@epa.aau.dk, VUC Nordjylland, Rebild 25.09.2008 Den nye italesættelse farlig? Før Nu borgere brugere

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Modernisering af den offentlige sektor fra 1983 til i dag. - baggrunden for FTF-projektet om styringsforandringer i den offentlige sektor.

Modernisering af den offentlige sektor fra 1983 til i dag. - baggrunden for FTF-projektet om styringsforandringer i den offentlige sektor. Februar 2006. Notat LIWJ Modernisering af den offentlige sektor fra 1983 til i dag. - baggrunden for FTF-projektet om styringsforandringer i den offentlige sektor. Indledning FTF har gennemført et projekt,

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾ 'HWQ\EHVN IWLJHOVHVV\VWHP Fagbevægelsens mål og visioner Det ny system Kommunale udfordringer Fagbevægelsen som samarbejdspartner Vores fokusområder Reformkalenderen Hvad gør vi nu? /2 VPnORJYLVLRQHU LO

Læs mere

Har fagbevægelsen glemt sin rolle?

Har fagbevægelsen glemt sin rolle? Har fagbevægelsen glemt sin rolle? LO s beskæftigelseskonference maj 2005 Per Schultz Jørgensen Tak for indbydelsen! Anledningen: et interview med mig i Weekendavisen der er tale om et værdiskred..der

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Undersøgelse om konkurrenceudsættelse

Undersøgelse om konkurrenceudsættelse Sagsnr. 17-212 Ref. LSH/EDO Den 3.februar 2017 Undersøgelse om konkurrenceudsættelse Undersøgelsen er gennemført af Epinion for LO blandt 2.559 respondenter, der udgør et repræsentativt udsnit af hele

Læs mere

Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS

Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS Modernisering og aktuelle reformer - den politiske omverden Omstilling af offentlige organisationer Ledelsesudfordringer

Læs mere

Styring og Måling M Sundhedssystemet Mellem kontrol og blind tillid?

Styring og Måling M Sundhedssystemet Mellem kontrol og blind tillid? Styring og Måling M i Sundhedssystemet Mellem kontrol og blind tillid? Jacob Torfing Workshop i Region Syddanmark 21. Marts, 2013 Øget fokus påp forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan

Læs mere

Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem når politik ændres via organisering Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@socsci.aau.dk, Folketingets Høring om kommunalisering af

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Fagbevægelsen -dino eller dynamo?

Fagbevægelsen -dino eller dynamo? Fagbevægelsen -dino eller dynamo? Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, LO-Skolen, Helsingør 13. maj 2015 3 konstateringer Fagbevægelsens relative elendighed Den

Læs mere

Forvaltningspolitisk udspil Udspillet og dets modtagelse. Lotte Bøgh Andersen & Kurt Klaudi Klausen Odense 21. maj 2013

Forvaltningspolitisk udspil Udspillet og dets modtagelse. Lotte Bøgh Andersen & Kurt Klaudi Klausen Odense 21. maj 2013 Forvaltningspolitisk udspil Udspillet og dets modtagelse Lotte Bøgh Andersen & Kurt Klaudi Klausen Odense 21. maj 2013 Flere logikker for offentlig styring Før NPM: Profession og hierarki Professioners

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Arbejdsliv og politik.

Arbejdsliv og politik. Pressemateriale tirsdag den 8. september 007: Arbejdsliv og politik. Signalement af lønmodtagere i det. århundrede Dette materiale kan hentes i pdf-udgave på www.nfsv.dk Om undersøgelsen Arbejdsliv og

Læs mere

Plenumdebat 2: Produktivitetskommissionen, regeringsudspil og forvaltningspolitik. Kend din kommune - og styr den

Plenumdebat 2: Produktivitetskommissionen, regeringsudspil og forvaltningspolitik. Kend din kommune - og styr den Plenumdebat 2: Produktivitetskommissionen, regeringsudspil og forvaltningspolitik Kend din kommune - og styr den Hvordan får vi en mere effektiv offentlig sektor? Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

DSR bakker mig op. DSR s faglige ydelser til medlemmerne, og medlemmernes vurdering af ydelserne

DSR bakker mig op. DSR s faglige ydelser til medlemmerne, og medlemmernes vurdering af ydelserne DSR, Kreds Midtjylland Fagdag og faglig forsvarlighed Tirsdag den 27.November 2012 DSR bakker mig op DSR s faglige ydelser til medlemmerne, og medlemmernes vurdering af ydelserne Oplæg v/ Flemming Ibsen

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation

en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation 2 En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Jørgen

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse?

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell, 2007 Lejf Moos Forskningsprogram om Profession og Ledelse Disposition

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

Den danske model, flexicurity og fremtiden

Den danske model, flexicurity og fremtiden Den danske model, flexicurity og fremtiden Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk LO, Allingåbro 27.11.2012 KRISE I økonomien I den offentlige budgetbalance For beskæftigelsen

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor

Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor Ledelse af offentlig virksomhed Politisk ledelse Faglig ledelse ledelse af fag Professionel ledelse ledelse som disciplin Ledelse

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet DAGENS PROGRAM 10.15-11.00 Hvilken fagforening vil vi være? (Oplæg ved Janne) 11.00-11.30 Gruppediskussioner ved bordene

Læs mere

Styringsparadigmer V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer V. Leon Lerborg Styringsparadigmer V. Leon Lerborg Inspiration til MED-samarbejdet Fredericia - Juni 2011 IFOS Institut for Offentlig Styring Chefkonsulent Efteruddannelse af topledere i den offentlige sektor Ejer Analyser

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Fagpolitisk grundlag. Vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 8. februar 2003

Fagpolitisk grundlag. Vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 8. februar 2003 Fagpolitisk grundlag Vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 8. februar 2003 Side 3 3 6 8 9 9 10 Indhold SAMMEN ER VI STÆRKERE Overenskomster og arbejdsret Beskæftigelse og velfærd Internationale samarbejder

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering Henning fegensen (red.) Arbej dsmarkedsregulering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2014 Forord 11 Kapitel 1. Den danske Model - dinosaur eller dynamo? 13 Henning J0rgensen 1.1. Etablering af dansk arbej

Læs mere

Nordisk perfektion i en ustabil omverden

Nordisk perfektion i en ustabil omverden Nordisk perfektion i en ustabil omverden Oplæg om Krise, kunnskap og konkurrencekraft Den 28. August 2013, Oslo Bengt-Åke Lundvall Aalborg Universitet Min baggrund Professor i Økonomi ved Aalborg Universitet

Læs mere

Medindflydelse og medbestemmelse set i TR-perspektiv

Medindflydelse og medbestemmelse set i TR-perspektiv Medindflydelse og medbestemmelse set i TR-perspektiv Henning Jørgensen Aalborg Universitet henningj@dps.aau.dk, FTF Nord, Aalborg 28.2.2012 Vanskeligt at finde balancen? 2 Godt råd til arbejdsgivere: Byg

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Beskæftigelsespolitik og behovet for socialfagligt arbejde

Beskæftigelsespolitik og behovet for socialfagligt arbejde Beskæftigelsespolitik og behovet for socialfagligt arbejde Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@socsci.aau.dk, Dansk Socialrådgiverforening, Odense 22. maj 2008 Italesættelser

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien

Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien Danmark i et internationalt perspektiv: Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien Andrej Christian Lindholst, acl@dps.aau.dk Aalborg Universitet December 2016 Det danske

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

HK/KOMMUNALS MÅLPROGRAM

HK/KOMMUNALS MÅLPROGRAM HK/KOMMUNALS MÅLPROGRAM 2012-2016 Vedtaget på HK/Kommunal forbundssektorkongres 2012 Målprogram som styringsredskab Ved etableringen af Nyt HK blev beslutningsgangene strømlinet for at sikre en større

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

Talsmandsseminar 2008. Status for organisationen. 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber

Talsmandsseminar 2008. Status for organisationen. 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber Talsmandsseminar 2008 Status for organisationen 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber kommende ledere fra januar 2009 lederne.dk for talsmænd hvad skete der Den

Læs mere

Velfærdsstatens udfordring og udviklingsbehov i en globaliseret verden

Velfærdsstatens udfordring og udviklingsbehov i en globaliseret verden Velfærdsstatens udfordring og udviklingsbehov i en globaliseret verden JOBCAMP 11 04.11.2011 PEER HULL KRISTENSEN Bench-marking de Nordiske Velfærdsstater: Situationen i 2008 1. Højeste skatteniveauer

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk fornyelse

Arbejdsmarkedspolitisk fornyelse Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 218 Offentligt Arbejdsmarkedspolitisk fornyelse - set ud fra forskerviden 2014 Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk,

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

LO-skolen 6. maj 2013 Som verden ser ud

LO-skolen 6. maj 2013 Som verden ser ud LO-skolen 6. maj 2013 Som verden ser ud Anders Laubjerg Medlemsfastholdelse et valg! 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 Krifa m.fl. IDA. Lederne DEF Metal TL HK 3F 2000 2012

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

Hvem er de unge, og hvad vil de ift. fagbevægelsen?

Hvem er de unge, og hvad vil de ift. fagbevægelsen? Center for arbejdsmarkedsforskning (Carma) Hvem er de unge, og hvad vil de ift. fagbevægelsen? Fra 1. maj til mig, mig, mig? Arbejdslivskonference 2016 Laust Høgedahl hogedahl@dps.aau.dk Konventum, tirsdag

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Hvem er jeg? Forsker erhvervs PhD Samskabelse i kommunale rammer Rådgiver om borgerinddragelse og samskabelse - Leder af Center for Borgerdialog

Læs mere