Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d Portalprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt"

Transkript

1 Prtalprjekt 1

2 Indhld 1. Indledning Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer Behvsafdækning - psummering Erfaringsindsamling Indhldsmæssigt kncept... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. 6. Scenarier Anbefalinger g frslag til tids- g handleplan

3 1. Indledning Fredericia Kmmune har i dag tre centralt administrerede prtaler: Fredericia.dk, sm er kmmunens brgerprtal Medarbejderprtalen, sm er intranet g samarbejdsplatfrm fr alle administrative medarbejdere Medarbejderprtalen i skyen (uden fr firewallen), sm skulle være infrmatinsplatfrm g sikre at samtlige medarbejdere fik adgang til nyheder g vejledninger samt en kmmunal mail Medarbejderprtalen bruges pt. af ca medarbejdere, men kapaciteten på prtalen er begrænset. Derfr vil der inden fr verskuelig fremtid skulle findes alternative løsninger til deling af dkumenter mv. Derudver er det af flere årsager ikke lykkedes at etablere en velfungerende medarbejderprtal i skyen, g der eksisterer derfr ikke i praksis et intranet, sm når alle medarbejdere i Fredericia Kmmune. Figur 1. t administrerede prtaler i Fredericia Kmmune Brgerprtal Medarbejderprtal Vidensdeling Medarbejderprtal INFO Medarbejderprtal Prjekt Sikkerheds mur Internettet Fredericia Kmmune PlWeb Brgeradgang Medarbejderadgang På den baggrund blev Direktinen i nvember 2013 præsenteret fr tre scenarier til fremtidige prtalløsninger g besluttede, at Digitalisering g Brgerservice skulle iværksætte en analyse af mulighederne fr at pgradere prtalerne. Analysens frmål er at afdække, hvrledes der så mkstningseffektivt (ressurcemæssigt g øknmisk) kan tilvejebringes et åbent intranet i kmbinatin med en samarbejdsplatfrm, der sikrer kmmunikatin g adgang til infrmatin fr samtlige medarbejdere i kmmunen (Jf. Scenarier fr fremtidig Kmmunikatinsplatfrm - scenari 2). Analysen tager udgangspunkt i en pgradering af de eksisterende prtalløsninger til Sharepint Figur 1. Analysedesign Sharepint 2013 Åbent intranet Status qu Samarbejds- platfrm 3

4 Analysen er, i første mgang, afgrænset til prtaler med Fredericia Kmmunes medarbejdere sm målgruppe. I analysen skal der tages højde fr, at der kan etableres en sammenhængende teknisk løsning g webstruktur-løsninger, der sikrer det bedste g simpleste wrkflw gså i frhld til Fredericia Kmmunes brgerprtal Digitaliseringschefen er ansvarlig fr analysen, g analysegruppen har repræsentanter fr IT-afdelingen, Web-team, Redaktinsteam g HR: Stephan Kristiansen, HR Fredericia (prjektleder) Mary Larsen, Web-team (prjektdeltager) Per Henrik Tftdahl, IT-afdelingen (prjektdeltager) Mette Christina Lauridsen, Redaktinsteam (prjektdeltager) 4

5 2. Status qu beskrivelse - psummering Indhld Indhldet på den nuværende medarbejderprtal kan i grve træk deles p i følgende kategrier: Nyheder - e nyheder g pressemeddelelser - Afdelingsnyheder - It driftsmeddelelser - Persnalenyt Dkument cntainere g præsentatinssider - Afdelingernes g direktinens sider g dkumentbibliteker - MED-rganisatin - Plitikerprtalen (PlWeb) - Diverse vejledninger både centrale g decentrale - De tværfaglige prtaler, f.eks. Lederprtalen, Mig sm ansat, Øknmiprtalen m.v. Dkumentbiblitekerne indehlder ca dkumenter. Selvbetjenings-/ Infpath-løsninger - Kmpleksiteten i selvbetjeningsløsningerne er meget frskellig, spændende fra Arbejdsmarkedsafdelingens aktiveringsdatabase til simple blanketter til udprintning. Der findes ca. 150 infpath-løsninger. Lister - Anvendes i str udstrækning g meget frskelligt fra afdeling til afdeling Telefnbg/persnsøgning - Der er i dag t frskellige søgemuligheder - en kmbinatin af Sharepint persngalleri g Awayas telefnsystem Persnlige websteder - Anvendes meget frskelligt Kendte udfrdringer Afsættet fr dette analysearbejde har bl.a. været, at kapaciteten på den eksisterende medarbejderprtal er begrænset, samt at der i praksis ikke eksisterer et intranet, sm når alle medarbejdere i Fredericia Kmmune. Derudver er der yderligere en række allerede kendte udfrdringer ved medarbejderprtalen bl.a.: Organisering 5

6 - Uklar gensidig frståelse af hvem der har ansvaret fr hvad mellem webafdelingen g fagafdelingerne. - Manglende praksis fr prydning, brug af dkumentbibliteker mm. - Der er uklare grænseflader mellem web, IT afd. g ekstern leverandør. Der er en del udfrdringer, der ligger mellem de tre parter. Det giver sig gså udtryk i helpdesk-/supprtsager, hvr brugerne fte føler sig skubbet rundt fra den ene til den anden, frdi det f.eks. gså kan handle m fficepakken, pc psætning, brwserindstillinger eller Windws versiner. Målgruppestyring g brugeradministratin - Det er svært at målgruppestyre indhld på medarbejderprtalen - på grund af vres flade (ikke hierarkiske) AD. Det er i dag fagafdelingerne, sm skal prette grupper/rganisatriske enheder i AD et de såkaldte SP-grupper. Oprindeligt er denne mdel valgt, frdi afdelingerne så selv kan tilføje g slette medarbejdere i gruppen via adressebgen i Outlk. Mdellen giver dg følgende udfrdringer: a. Ikke alle afdelinger kender funktinen b. Synkrniseringen mellem AD et g medarbejderprtalen fejler c. Vi ved ikke, hvilker SP-grupper, der gælder g hvilke, der er frældede. Der trænger frmentlig til prydning. Søgning - Søgefunktinen er ikke særlig gd. Derfr er det svært at finde knkrete infrmatiner. Statistik - Den statistik, sm webredaktørerne har adgang til, fungerer heller ikke særligt gdt. Ekstranet - Flere afdelinger efterlyser et ekstranet, hvr de kan dele dkumenter med eksterne samarbejdspartnere. Acadre integratin g hvad skal være hvr - En del steder er medarbejderprtalen prindelig født med en Acadre integratin, sm ikke længere virker. Der ligger derfr en del materiale på prtalen, sm burde være gemt i Acadre g derefter slettet på medarbejderprtalen. Der mangler praksis fr prydning g arkivering efter Acadre integratin er gået ned. Se den fulde statusbeskrivelse 6

7 3. Behvsafdækning - psummering Sm led i analysearbejdet er der gennemført en behvsafdækning blandt ledere g udvalgte medarbejdere, der i frskelligt mfang anvender medarbejderprtalen. Behvsafdækningen er gennemført sm kvalitative interviews, g der er derfr ikke tale m en ttalundersøgelse. Næsten alle interviewede ledere bruger i dag medarbejderprtalen sm et vigtigt arbejdsredskab. Man anvender især telefnbgen g rganisatinsdiagrammerne, skimmer nyhederne fr at hlde sig pdateret, g finder infrmatiner g nyheder m IT, især driftsstatus. Det er ledernes generelle vurdering, at der på medarbejderprtalen findes uundværlige infrmatiner, g fr de fleste ledere er det et værktøj, der anvendes dagligt. Ledernes tilfredshed med Medarbejderprtalen er mderat. Prtalen fungerer, hvis man kender den, men er meget svær at finde rundt i, hvis man ikke bruger den fte. Lederne plever det sm frustrerende, at det tager fr lang tid g fr mange klik at finde frem til vigtige plysninger. Ofte giver man p, g ringer eller mailer i stedet m hjælp, f.eks. til HR. Interviewene med medarbejdere viser, at der er str variatin i medarbejdernes brug af prtalen. Fr medarbejderne på de administrative mråder er Medarbejderprtalen et vigtigt g uundværligt arbejdsredskab, sm bruges mange gange dagligt. På ngle af de øvrige mråder afhænger brugen meget af adgangen til pc g ikke mindst af den tid, der er til rådighed til andet end driftspgaver. Medarbejderprtalen har frskellig betydning fr medarbejderne varierende fra, at det udelukkende er det arbejdsspecifikke indhld, sm giver mening i hverdagen, til læsning af infrmatiner der betyder, at man identificerer sig sm medarbejder i Fredericia Kmmune, g at man bliver glad fr Fredericia Kmmune sm Kmmune. Der findes i Fredericia Kmmune en bred vifte af elektrniske løsninger til kmmunikatin g videndeling. Fr ngle fagmråder er Medarbejderprtalen det primære værktøj. Det drejer sig især m de administrative mråder. På en række andre mråder arbejder man med sine egne fag- g kmmunikatinssystemer, sm fr størstedelens vedkmmende pleves sm fyldestgørende fr arbejdet. De interviewede medarbejdere har en række knkrete frslag til frbedringer af Medarbejderprtalen sm kan gruppes i følgende temaer: Fkus på nyheder Overskuelighed Funktinalitet Persnliggørelse Vedligehldelse Infrmatin m hvrdan man bruger prtalen Yderligere efterlyses først g fremmest en søgefunktin, sm virker g bedre tilgængelighed på smartphnes, ipads g gerne gså private pc er. Se den fulde statusbeskrivelse 7

8 4. Erfaringsindsamling Arbejdsgruppen har i løbet af frår/vinter 2014 indsamlet erfaringer fra andre kmmuner, deltaget i KL s wrkshp Det gde webprjekt, været på seminarer g afhldt møder med frskellige leverandører. Arbejdsgruppen har bl.a. besøgt Vejle Kmmune fr at høre m det mbile intranet Mit Vejle g Varde Kmmune, sm sidste år lancerede det åbne intranet Vres Varde. Begge cases er valgt ud fra de knkrete prjekter g erfaringer med leverandører. Arbejdsgruppen har haft besøg af frskellige leverandører fra henhldsvis Skybrud (Umbrac) Bell.cm (Drupal) g Micrsft (Sharepint). Derudver har arbejdsgruppen været til en række seminarer ved frskellige leverandører bl.a.: Kraftvark i Aarhus m fremtidens kmmuneprtal med Umbrac Practive i samarbejde med Micrsft m den digitale kmmune med case fra Svendbrg Kmmune, sm har et åbent intranet Peplenet g Sharepint scial m Enterprise Scial det nye Sharepint Indhld g ansvarsfrdeling På baggrund af venstående analyser er der defineret en række behv, sm indgår i det videre arbejde med indhldsknceptet fr både vidensdelingsprtal g infrmatinsprtal fr medarbejdere: en central kmmunikatinskanal fr den interne kmmunikatin i Fredericia Kmmune (jf. Handleplan Kmmunikatinsarbejde, Fredericia Kmmune 2014) en platfrm, sm er relevant g vedkmmende fr den enkelte medarbejder brugervenlig g let at tilgå en samarbejdsplatfrm til viden- g dkumentdeling - både internt i rganisatinen g eksternt i frhld til samarbejdspartnere en sammenhængende teknisk løsning g web-struktur-løsninger, der sikrer det bedste g simpleste wrkflw i frhld til andre systemer, platfrme g Fredericia Kmmunes hjemmeside Behvene skal danne grundlag fr et knkret indhldsmæssigt kncept, sm skal udarbejdes ud fra den løsning, sm Direktinen beslutter, skal gennemføres. Gd webrganisering med tydelig ansvarsfrdeling g styring af indhld kmmer til at spille en afgørende rlle fr en velfungerende medarbejderprtal fr alle, sm virker verskuelig g relevant. Skemaet nedenfr illustrerer ansvarsfrdelingen i frhld til indhldet baseret på central g lkal (afdelinger): En central kmmunikatinskanal fr intern kmmunikatin Indhld Understøtter ledelseskmmunikatin Kncernnyheder Indhldsansvarlig baseret på central/lkal 8

9 Lederprtal med værktøjer til lederne 1 Afdelingssider med mulighed fr vidensdeling Dagsrdner g referater fra lederfrum, direktinsmøder, byråd etc. Sikrer adgang til arbejdsrelateret indhld IT driftsmeddelelser/systemmeddelelser Vejledninger Selvbetjening (simpelt wrkflw) Indkøb g e-handel Lkal /Lkal /Lkal Giver adgang til viden m den kmmunale rganisatin Byrådsprtal Ledige stillinger Persnalenyt Pressemeddelelser/nyheder MED-rganisatin /Lkal Mig sm ansat Muliggør dialg m strt g småt på tværs af Lkal afdelinger (arrangementer, afdelingslukninger, spørgsmål, køb g salg, de faglige rganisatiner) En relevant g vedkmmende platfrm fr den enkelte medarbejder Indhld Målrettet den enkelte medarbejders kmmunikatinsbehv (AD-styret) En telefnbg med kntaktplysninger g kmpetencebeskrivelse Afdelingsside til viden- g dkumenthåndtering Optimeret søgefunktin Indhldsansvarlig baseret på central/lkal - Lkal Lkal En brugerrienteret platfrm tilgængelig via fretrukne enheder (smartphnes, tablets g private pc er) på vilkårlige tidspunkter let adgang f.eks. via et single sign n, sm er brugerdefineret mulighed fr at abnnere på indhld g feede på tværs af andre platfrme, så man kun skal publicere indhld et sted, f.eks. kmmunens egen hjemmeside eller fra medarbejderprtalen til Skleintra Siderne tilpasses indhld med fleksible g simple sidestrukturer/designs (frskellige skabelner til frskelligt indhld, sm pressemeddelelser, nyheder, kampagner, artikler) Bevarer de platfrme, sm virker bedst fr medarbejderne, f.eks. Skleintra g lader bjerget kmme til Muhammed ved at fdre siderne med central g relevant infrmatin En sammenhængende teknisk løsning g simpelt wrkflw 1 Der er nedsat en arbejdsgruppe, sm skal udvikle en ny lederprtal fr lederne sm et selvstændigt prjekt i handleplanen fr den interne kmmunikatin i Fredericia Kmmune. Lederprtalen g generel ledelseskmmunikatin vil derfr ikke blive uddybet nærmere i dette plæg. 9

10 Tæt integratin til fagsystemer/platfrme. På en række andre mråder arbejder man med sine egne fag- g kmmunikatinssystemer, sm fr størstedelens vedkmmende pleves sm fyldestgørende fr arbejdet g målrettet de specifikke behv i den enkelte afdeling, f.eks. CARE, SkleIntra eller Bsted En samarbejdsplatfrmtil viden- g dkumentdeling En alternativ løsning til deling g håndtering af dkumenter til arbejdsbrug Medarbejderne kender g bruger medarbejderprtalen ud fra ngle klare spilleregler fr deling g håndtering af dkumenter 6. Scenarier Vurderingselementer Ud fra arbejdet mkring behvsafdækning g indhldsmæssigt kncept, er der flere kriterier, en ny velfungerende løsning skal hldes p md: Øknmi Løsningsfællesskab Infrmatinsplatfrm Videndelingsplatfrm Tilgængelighed/adgang Understøttelse af devices/enheder En pgradering af Sharepint sm beskrevet i kmmissriet vil kunne give de funktinaliteter, der efterspørges. Sharepint 2013 er gså den eneste platfrm, der i dag håndterer vidensdeling på en effektiv måde 2. Andre muligheder Der er naturligvis en række andre løsninger i frbindelse med udvikling af prtaler i Fredericia Kmmune. Løsninger der alle kan understøtte den ønskede funktinalitet. Her tænkes i første mgang på Open Surce løsninger under det tværkmmunale OS2-fællesskab 3. Det er dg, sm allerede nævnt, arbejdsgruppens vurdering at der mht. videndeling kun er én mulighed. Det er anvendelsen af Sharepint, da det er den eneste af løsningerne, der i dag kan præstere en velfungerende vidensdelingsmulighed. Derfr vil den nuværende medarbejdsprtals infrmatins- g 2 Vi skal i frbindelse med Sharepint være pmærksm på de regler g rekmmandatiner Micrsft giver fr størrelsen på dkumentsamlinger. 3 OS2 er et Open Surce samarbejde mellem kmmunerne, hvr gså Fredericia Kmmune er medlem. OS2 er baseret på Open Surce systemer g er sm basis licensfrit. Der findes Open Surce systemer der ikke er en del af OS2. De er ikke medtaget sm et scenarie, da fællesskabet i anvendelse af OS2 er vigtigt, g det at stå alene med en Open Surce løsning ikke frventes at kunne give besparelser. 10

11 videndelingsfunktinen fremadrettet være pdelt i t fr at præsentere flest mulige scenarier fr fremtidige prtalløsninger. Det vil gså i scenarievurderingen være nødvendigt at inddrage plitikerprtalen, sm i dag er en del af medarbejderprtalen g brgerprtalen, da de udgør væsentlige elementer i den samlede prtalløsning. Figur 2: Mulige prtalløsninger Prtaler i Fredericia Kmmune Brgerprtal Plweb plitikerprtal Infrmatins - prtal Sharepint OS2 fællesskabet Sharepint OS2 fællesskabet Sharepint OS2 fællesskabet Videndelingprtal Sharepint Udvalgte scenarier De udvalgte scenarier, der kan understøtte de fremadrettede ønsker, kan psummeres således: 1. Et pgraderet status qu med åbent intranet Samme løsning sm i dag, hvr alle prtaler (brgerprtal, PlWeb g medarbejderprtal (videndelings- g infrmatinsplatfrm)) pgraderes fra henhldsvis Sharepint 07 g 10 til Sharepint Infrmatinsplatfrmen etableres sm en åben del af brgerprtalen. Øknmien i denne løsning svarer til den nuværende øknmi, g der vil skulle findes ekstrafinansiering til pgradering g implementering af den integrerede infrmatinsplatfrm. Derudver vil vi stå alene med finansiering af fremtidige udviklingsønsker på begge prtaler. 2. Brgerprtal baseret på det kmmunale OS2-fællesskab Der etableres en brgerprtal med en åben medarbejder- infrmatinsplatfrm i et andet system. De øvrige prtaler frtsætter sm hidtil i en pgraderet versin. I en sådan løsning, vil der være årlige besparelser på licenser g hsting på brgerprtalen. Disse midler kan bruges til at finansiere pgradering g implementering 3. Brgerprtal g Plweb baseret på OS2-fællesskabet Såfremt brgerprtalen med en åben infrmatinsplatfrm baseres på et andet system vil det gså være meningsfuldt at skifte system fr PlWeb. Øknmien svarer til scenarie 2 4. Alle prtalerne flyttes til OS2-fællesskabet 11

12 Brgerprtal g Plweb på én OS-platfrm, Infrmatins-prtalen på en anden OS- platfrm. Det giver mulighed fr lg-in på infrmatinsdelen af medarbejderprtalen, uden licensmæssige mkstninger. Vidensdelingprtalen frbliver på Sharepint. Scenariet giver, sm det eneste, mulighed fr at lave en lukket infrmatinsplatfrm fr alle medarbejdere. Øknmien svarer til scenarie 2 g 3 5. Brgerprtal g Plweb baseret på OS2-fællesskabet, frbedret adgang fr alle medarbejdere Brgerprtalen g PlWeb flyttes til OS2-fællesskabet (sm i scenarie 3), samtidig med at infrmatins- g videndelingsplatfrmen fasthldes i én g samme sharepintløsning sm i dag. Ved at gå i skyen gøres løsningen tilgængelig fr samtlige medarbejdere i kmmunen. I dette scenarier øges driftsmkstningerne med 1.1 mi. kr. årligt primært til licenser til Micrsft. De driftsmæssige mkstninger på brgerprtalen udgør i dag kr. m året, hvr de kr. er tidligere betaling til Traen g finansieret sm en leasing. Leasingaftalen falder brt efter 2016 g dermed gså budgettet. Drift udgør herefter kr. Den frventede besparelse ved vergang fra Sharepint til OS2-fællesskabet på Brgerprtalen udgør kr. pr. år. Besparelsen pnås på reducerede licenser samt en billigere hsting. Vurdering Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 5 Øknmi En ufrandret driftsøknmi. Vi står alene med mkstninger til udvikling. Licenser til brgerprtalen frsvinder. OS2- udviklinger stilles gratis til rådighed. Licenser til brgerprtalen frsvinder. Da PlWeb bruger de generelle licenser er der ikke yderligere besparelse. Licenser til brgerprtalen frsvinder. Da PlWeb bruger de generelle licenser er der ikke yderligere besparelse. Ekstramkstninger til licens på ca 1.1 mi. kr OS2- udviklinger stilles gratis til rådighed. OS2-udviklinger stilles gratis til rådighed. 12

13 Løsningsfællesskab Ganske få kmmuner anvender SP til alle prtaler. Et strt g vksende fællesskab i kmmunerne. Dg er PlWeb en lille gruppe. Et strt g vksende fællesskab i kmmunerne gså på PlWeb. Et strt g vksende fællesskab i kmmunerne gså på PlWeb g infrmatinsprtal. Et strt g vksende fællesskab i kmmunerne gså på PlWeb g infrmatinsprtal. Få kmmuner er endnu gået i skyen. Infrmatinsdeling Åbent intranet på brgerprtal. Nget infrmatin kan ikke publiceres åbent. Åbent intranet på brgerprtal. Nget infrmatin kan ikke publiceres åbent. Åbent intranet på brgerprtal. Nget infrmatin kan ikke publiceres åbent. Kan ske på et lukket intranet sm alle medarbejdere har adgang til. Kan ske på et lukket intranet (sharepint sm i dag) sm alle medarbejdere har adgang til. Videndeling (Sharepint sm i dag) Understøttelse fra kmmunale devices. Understøttelse fra kmmunale devices. Understøttelse fra kmmunale devices. Understøttelse fra kmmunal devices. Fuld understøttelse gså fra ikke kmmunale devices. Tilgængelighed / adgang Da ikke alle infrmatiner kan stilles frem, skal der lgges på fra en kmmunal device, fr nget infrmatin. Da ikke alle infrmatiner kan stilles frem, skal der lgges på fra en kmmunal device, fr nget infrmatin. Da ikke alle infrmatiner kan stilles frem, skal der lgges på fra en kmmunal device, fr nget infrmatin.. Infrmatinsprtal en kræver ikke kmmunale devices. Hverken Infrmatinsprtalen eller videndelingprtalen kræver kmmunale devices. Understøttelse af devices Understøtter alle enheder. Understøtter alle enheder. Understøtter alle enheder. Understøtter alle enheder. Understøtter alle enheder. Ressurcer Uanset hvilken løsning, der vælges, skal der investeres en del ressurcer i etablering af løsningen. En af de stre pgaver er flytning af infpath løsninger til en pgraderet vidensdelingsprtal. Dette kræver eksterne ressurcer g en aftale med en leverandør, der er eksperter i Sharepint. 13

14 Vi anbefaler gså, at vi fremver lader eksterne leverandører m at udvikle eventuelt nye inf-pathløsninger, g at de afdelinger der efterspørger denne udvikling selv finansierer dette, på samme måde, sm afdelingerne selv finansierer indkøb af andre it-systemer, der understøtter arbejdsgange. Etablering af OS2-platfrme fr brgerprtal, plitikerprtal g infrmatinsdelen af medarbejderprtal vil gså kræve assistance fra eksterne leverandører. Systemet er udviklet g få gratis via OS2-samarbejdet, men design, psætning, strukturering g implementering kræver eksterne ressurce. Der vil være mkstninger frbundet med venstående knsulentbistand til psætning, design g implementering af de nye prtaler. Ligesm vi vil have brug fr anvendelses- supprtaftaler på både sharepint g OS2-systemer. Udgifterne hertil er endnu ikke kendt, men vi frventer, at de kan dækkes med besparelserne på licenser på kr. årligt. Jura g udbud Investeringen i frbindelse med løsningerne, vil set ver en 4-årig hrisnt verskride grænserne fr udbud. Vælges en pgradering af Sharepint er udbudspligten afløftet af SKI gennem de standard Micrsft aftaler vi benytter s af. OS løsning er i sin basis gratis g der skal derfr ikke gennemføres udbud. Det betyder, uanset løsningsvalg er det ikke nødvendig med en udbudsprces uagtet beløbet verstiger grænserne. Drift g supprt Alle løsninger kan vælges hsted hs en ekstern partner eller hs It-afdelingen. Valget af driftsløsning vil være afhængig af den løsningsmdel/scenarie der vælges. 7. Anbefalinger g frslag til tids- g handleplan Arbejdsgruppen indstiller at direktinen tager stilling til fremtidige prtalløsninger med udgangspunkt i venstående vurdering. Arbejdsgruppen anbefaler at direktinen tiltræder scenarie 4, under hensynstagen til de betydelige merudgifter sm der er frbundet med scenarie 5. Alternativt at det vervejes hvrvidt midlerne til scenarie 5 kunne tilvejebringes f.eks. via anvendelse af psparinger til ffice-pgradering mm. I scenarierne frventes de frie licensmidler anvendt til ver en årrække at finansiere de udgifter der er frbundet med psætning g implementering af de nye prtaler. Scenarie 4 g 5, giver sm de eneste, mulighed fr at lave en lukket infrmatinsprtal fr alle medarbejdere. Arbejdsgruppen freslår, at nye prtalløsninger pririteres g sm følge heraf implementeres i rækkefølgen; Brgerprtalen, Plweb g Infrmatins-Videndelingsprtal. 14

15 15

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

IT- og informationssikkerhe

IT- og informationssikkerhe SOLRØD KOMMUNE IT- g infrmatinssikkerhe d begynder med dig! Januar 2011 Rev. april 2012 2 Indhldsfrtegnelse 1. IT- g infrmatinssikkerhed i Slrød Kmmune... 4 1.1 Sikkerhedsrganisering g ansvar... 4 2. IT-bruger

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Nemt, online og skræddersyet til dit behov.

Nemt, online og skræddersyet til dit behov. SOMMERHUSBOOKINGSYSTEM WEBLØSNING TIL SOMMERHUSBUREAUER Nemt, nline g skræddersyet til dit behv. Bkingsystemet udmærker sig ved at være et nlinesystem, hvr det eneste der kræves på din cmputer er internet

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda fr it i flkesklen April 2010

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Formål og forventet effekt Formålet med udbud/tildeling af nyt omsorgsjournalsystem til Social- og Sundhedsafdelingen er, at:

Formål og forventet effekt Formålet med udbud/tildeling af nyt omsorgsjournalsystem til Social- og Sundhedsafdelingen er, at: Baggrund Der blev i fråret 2014 lavet demnstratiner fra KMD, CSC g Avale g der blev frsøgt udarbejdet en kravspecifikatin til det nye msrgsjurnalsystem med udgangspunkt i den kravspecifikatin til msrgsjurnalsystemet,

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

APV handlingsplan for AU IT

APV handlingsplan for AU IT Ntat: APV handlingsplan fr AU IT Udarbejdet af APV følgegruppen, behandlet på fællesmøde ml. AMU g LSU sept. 2013 Baggrund Umiddelbart efter ffentliggørelsen af den psykiske APV fr Aarhus Universitet i

Læs mere

Ny struktur på plejeboligområdet

Ny struktur på plejeboligområdet Ny struktur på plejebligmrådet NOTAT Der er indkmmet 11 høringssvar på frslaget m ny ledelsesstruktur på plejebligmrådet. Af tilbagemeldingerne kan det ses, at mråderne har frhldt sig til de frmål, der

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Referat af styregruppemøde for Fællesskabet FBS, 29. november 2017

Referat af styregruppemøde for Fællesskabet FBS, 29. november 2017 REFERAT Referat af styregruppemøde fr Fællesskabet FBS, 29. nvember 2017 Fælles Biblitekssystem Deltagere: Kirsten Belt, Aalbrg Kmmune Tke Leth Laursen, Silkebrg kmmune Jørgen Barthldy, Skanderbrg kmmune

Læs mere