Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder"

Transkript

1 Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS

2 Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg fra CETS. Ntatet indehlder en generel beskrivelse af frskellige finansieringsmdeller samt den generelle øknmi i prjektet. Øknmien i prjektet: Fysisk Placering Jessens Mle Nrdre Kaj Ryttervej Anlægsinvestering Bygningen 85 mi. kr. Udeareal, vej- g parkeringsfrhld mv mi. kr. Inventar 6 mi. kr. I alt mi. kr. Varmtvandsbassin 17,4 mi. kr. Kvadratmeterpris: Bygning kr./m2 Bygning, udearealer g inventar kr./m2 til kr./m2 Bygningen 85 mi. kr. Udeareal, vej- g parkeringsfrhld mv mi. kr. Inventar 6 mi. kr. I alt mi. kr. Varmtvandsbassin 17,4 mi. kr. Kvadratmeterpris: Bygning kr./m2 Bygning, udearealer g inventar kr./m2 til kr./m2 Bygningen 80 mi. kr. Udeareal, vej- g parkeringsfrhld mv mi. kr. Inventar 6 mi. kr. I alt mi. kr. Varmtvandsbassin 16,0 mi. kr. Kvadratmeterpris: Bygning kr./m2 Bygning, udearealer g inventar kr./m2 til kr./m2 Driftsudvidelser Driftsudgifter inkl. effektivisering g besparelser. Basismdel 1. år Basismdel 5. år. Inf / Videnscenter kr kr kr. Varmtvandsbassin: Ikke ffentlig åbent kr. Offentlig åbent kr. Driftsudgifter inkl. effektivisering g besparelser. Basismdel 1. år Basismdel 5. år. Inf / Videnscenter kr kr kr. Varmtvandsbassin: Ikke ffentlig åbent kr. Offentlig åbent kr. Driftsudgifter inkl. effektivisering g besparelser. Basismdel 1. år Basismdel 5. år. Inf / Videnscenter Varmtvandsbassin: Ikke ffentlig åbent Offentlig åbent kr kr kr kr kr. Medfinansieringsmuligheder til anlægsinvesteringen g effektiviseringsmuligheder til driften undersøges nærmere. Finansieringsmdeller fr etableringsudgiften Bygger Nyt Lejer sig ind Etablering Svendbrg Kmmune bygger Selv Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) Svendbrg Kmmune tilpasser bygningen til det givne behv Finansieringsmuligheder Priritering indenfr kmmunens samlede anlægsbudget, Låneptagelse, søgning af pulje til kmmunale Sundhedshuse g ansøgning af private fnde Side 1 af 7

3 Priritering indenfr kmmunens samlede anlægsbudget Finansieringen af etablering af Sundhedshuset i eget regi kan ske via en priritering indenfr Svendbrg Kmmunes anlægsbudgetter, f.eks. i åerne 2016 til Såfremt der kan pnås midler via statens Sundhedspulje eller private fnde, vil dette kunne medfinansiere prjektet. Låneptagelse Svendbrg Kmmune har ikke autmatisk låneadgang til finansieringen af de anlægsudgifter, der er ved etableringen af et Sundhedshus. Muligheden fr låneptagelse kan da ske ved ansøgning m lånedispensatin via statslige lånepuljer fastlagt ved årets kmmuneaftale. Fuld lånefinansiering er sjælden g man skal derfr være klar på selv at priritere differencen indenfr Svendbrg Kmmunes egne budgetter (i gennemsnit ydes ca. 40% af det ansøgte). Eksempel: Ved låneptagelse af 100 mi. kr. i en peride på 25 år, til en fast rente på 1,8 %, er Svendbrg Kmmune årlige låneydelse 5 mi. kr. Pulje til etablering af kmmunale Sundhedshuse Regeringen har besluttet at afsætte en pulje på 800 mi. kr. til etablering af kmmunale Sundhedshuse. Midlerne øremærkes kmmunerne med henblik på at sikre et tæt samarbejde på tværs af faggrupper g med øvrige sektrer. Der frventes et særligt fkus på samarbejdet mellem kmmuner g almen praksis. Eksempel: Et eksempel på finansiering af et Sundhedshus via Priritering indenfr kmmunens samlede anlægsbudget, Låneptagelse g Pulje til etablering af kmmunale Sundhedshuse kan være sm følger: Frudsætninger: Anlægsudgift til bygningen er på 85 mi. kr., Udeareal, vej- g parkeringsfrhld er på 25 mi. kr. g Inventar er på 6 mi. kr. Samlet anlægsudgift er på 116 mi. kr. Der lånes til en fast rente på 1,8 % i en peride på 25 år. Dvs. at 10 mi. kr. kster i renter g afdrag kr. pr. år. Da der ikke er autmatisk låneptagelse skal der søges statslige lånepuljer m dispensatin fr låneptagelse. Ansøgningen skal ske hvert år g er gældende fr det kmmende år. Histrisk data viser at der ved ansøgning m lånedispensatin i gennemsnit ydes ca. 40 % af det ansøgte anlægsudgift, så 40 % bruges i eksemplet. Der er ingen garanti fr at pnå dispensatin. Der er i eksemplet indarbejdet at Puljen til etablering af kmmunale Sundhedshuse støtter med 10 % af den samlede anlægsudgift. Der er ingen garanti fr at pnå støtte fra puljen. Side 2 af 7

4 Anlægs Øknmi/Betalingsflw g finansering kr Samlet Bygningen 4,0 5,0 38,0 38,0 85,0 Udeareal, vej- g parkeringsfrhld 0 5,0 10,0 10,0 25,0 Inventar ,0 6,0 Samlet anlægsinvestering 4,0 10,0 48,0 54,0 116,0 Finansiering gennem låneptagelse -1,6-4,0-19,2-21,6-46,4 Midler fra Pulje til Sundhedshuse -0,4-1,0-4,8-5,4-11,6 Samlede likviditet, nett 2,0 5,0 24,0 27,0 58,0 Af tabellen venfr ses det at den samlede anlægssum kmmer p på 116 mi. kr. heraf låneptager vi samlet 46,4 mi. kr., Puljen til Sundhedshuse bidrager med 11,6 mi. kr. g Priritering indenfr kmmunens samlede anlægsbudget er derfr på 58,0 mi. kr., i periden 2016 til Fruden en priritering indenfr kmmunens samlede anlægsbudget på 58,0 mi. kr. skal der afsættes midler til rente g afdrag af de 46,4 mi. kr. der lånes. I tabellen nedenfr er vist den akkumulerede udgift der ver tid, skal sættes af i budgettet til g med Øknmi kr g frem Låneydelse 0,080 0,200 0,960 1,080 0,000 Akkumuleret låneydelse 0,080 0,280 1,240 2,320 2,320 Hvad er et Offentligt-Privat Partnerskab g hvad skal man være pmærksm på? Et ffentlig-privat partnerskab (OPP) er en type ffentlig-privat samarbejde, der er kendetegnet ved at design, prjektering, etablering, drift g vedligehldelse er samlet i én kntrakt mellem en ffentlig udbyder g en privat leverandør. I et OPP m nyanlæg er der således tale m, at en ffentlig myndighed gennem et udbud verlader det til en privat virksmhed at designe, prjektere, anlægge g varetage driften af fx et sundhedshus ver en længere peride - typisk år. Ved ibrugtagelse af bygningen skal der depneres et beløb svarende til pførelsesudgiften eller ejendmsvurderingen. Der er dg mulighed fr at søge m nedsættelse af depneringen via statslige lånepuljer fastlagt ved årets kmmuneaftale. Der betales en månedlig leje i hele kntraktens peride, hvrefter Svendbrg Kmmunen sm udgangspunkt køber bygningen. Købet af bygningen kan evt. finansieres ved at reservere de depnerede midler, i takt med at de frigives. Eksempel: Et eksempel på finansiering af anlægsudgiften i et OPP prjekt: Side 3 af 7

5 Frudsætninger: Det frudsættes at den samlede anlægssum vil være på 116 mi. kr. Der søges en statslig pulje vedr. Depneringsnedsættelse i frbindelse med OPP prjekter, hvraf der pnås en depneringsnedsættelse på 40 %. Der er ingen garanti fr pnåelse af depneringsnedsættelse. Øknmi kr Samlet Byggeri via OPP 1,0 1,0 1,0 113,0 116,0 Samlet anlægsinvestering 1,0 1,0 1,0 113,0 116,0 Pulje - OPP - Depneringsnedsættelse 0,0 0,0 0,0-46,4-46,4 Samlede likviditet, nett 1,0 1,0 1,0 66,6 69,6 Af tabellen venfr fremgår det at der i periden 2016 til 2019 skal pririteres 69,6 mi. kr. indenfr kmmunens samlede anlægsbudget. Der er i eksemplet ikke indarbejdet den løbende husleje sm den private investr skal have i den peride de administrer bygningen samt den købspris der vil være ved vertagelse fra privat investr. Hvad skal man være pmærksm på når man lejer sig ind i eksisterende bygning g tilpasser bygningen? Ved indgåelse af lejeaftale skal Svendbrg Kmmune depnere et beløb svarende til ejendmsvurderingen. Herefter skal de eksisterende lkaler tilpasses det behv, sm der er i et Sundhedshus. Det at leje sig ind er derfr ikke nødvendigvis billigere end at bygge selv. Tilpasning af bygningen kan finansieres gennem pririteringen indenfr kmmunens samlede anlægsbudget, svarende til punktet Priritering indenfr kmmunens samlede anlægsbudget, g det muligt at søge m lånedispensatin til depneringen svarende til Låneptagelse. Finansiering via ansøgninger til private fnde Administratinen har haft fundraiserfirmaet fundraiseren.dk til at vurdere på muligheden fr finansiering via private fnde. På baggrund af t rapprter fra firmaet vurderes det, at: Det vil være en frdel at afvente eventuel fndssøgning til kriterierne fr regeringens pulje til sundhedshuse er kendt eller eventuelt tilsagn m støtte er mdtaget. Der er en lille håndfuld fnde, der kan have interesse g midler til at støtte etableringen af et sundhedshus Der kan være mindre fnde der kan have interesse i at støtte elementer af sundhedshuset, fx etablering af undervisningskøkken, udendørs træningsmiljø eller trvet. Private fnde har frskellige frventninger til egenfinansiering, g det varierer fte fra prjekt til prjekt. Det er ikke unrmalt, at der anvendes et krne-til-krne princip. I frhld til placering af sundhedshuset g tilgang til private fnde anbefaler fundraiseren.dk at: Side 4 af 7

6 Hvis der indgås en meget tidlig dialg med udvalgte fnd kan det være en frdel at tage dem med på råd i frhld til placering Hvis der søges til et mere knkret prjekt kan det være en frdel at have placering på plads På baggrund af fundraiserens anbefalinger vil det være en frdel at have én placering ved kntakt til en privat fnd. Driftsøknmi: Frudsætninger: Medarbejdergrupper: Leder af sundhedscenter, Sundhedsplejen, Træningsafdelingen, Krnikerindsatsen, Sundhedsfremmeprjekterne, Tale g mbilitet knsulenter (CRS), administratin I alt ca. 83 medarbejdere. Åbningsdage: 220 Basismdel: Udgift Drift 1 år. Drift 2. år Drift 3. år Drift 4. år Drift 5. år Krdinatr/leder Vedligehld/udskiftning af træningsmaskiner Teknisk persnale Rengøring (Harmniseret niveau) Indvendig vedligehld Vedligehld af inventar Udvendig arealvedligehldelse inkl vinterbekæmpelse Bygningsvedligehldelse Frbrugsafgifter (el, vand g varme) Renvatin Alarmer Frsikring Falck Øvrige serviceaftaler (CTS, ventilatin, elevatr, dørautmatik, varmeanlæg g vandanlæg. I alt basismdellen Driftsbesparelser/effektiviseringer I alt basismdellen inkl. besparelser/effektivisering Bemærkninger: Til vedligehldelse/udskiftning af træningsmaskiner er der beregnet en udgift stigende fra 1. år på kr. til kr. i år. 9. Side 5 af 7

7 Tillæg til driftsøknmi ved medtagelse af inf/videnscenter: Udgift Kr. årligt Biblitekar Materialer g databaseudgifter I alt inf/videnscenter Tillæg til driftsøknmi ved medtagelse af varmtvandsbassin: Udgift Kr. årligt placering ryttervej Kr. årligt anden placering uden ff. adgang Kr. årligt anden placering med ff. adgang Teknisk persnale Rengøringspersnale Livreddere Frsikring Rengøring Administratinsmkstninger Vedligehld ude g inde Frbrugsafgifter (el, vand g varme) Inventar g redskaber Kemikalier I alt varmtvandsbassin Bemærkninger: Der er ikke regnet på eventuelle indtægter til varmtvandsbassinet. Eventuelle mistede indtægter i Svendbrg Badeland bør tænkes ind ved udlejning af et nyt varmtvandsbassin. Opsummeret driftsøknmi inkl. besparelser g effektivisering år 1: Kr. årligt placering ryttervej Kr. årligt anden placering uden ff. adgang Kr. årligt anden placering med ff. adgang Udgift 1. år. Basismdel Basismdel + inf/videnscenter Basismdel + varmtvandsbassin Basismdel + inf/videnscenter + varmtvandsbassin Huslejeudgifter: Besluttes det, at leje sig ind i nybyggeri på m2. Frventes en husleje svarende til 6% af byggesummen. Byggesum Årlig husleje 104 mi. kr. uden varmtvandsbassin mi. kr. uden varmtvandsbassin mi. kr. (varmtvandsbassin) Huslejeudgiften skal tillægges de årlige driftsmkstninger såfremt det vælges at leje. Side 6 af 7

8 Besparelser/effektiviseringer: Det frventes, at der kan effektiviseres svarende til kr. i sundhedsafdelingen ved samling af funktinerne i et sundhedscenter. Frasalg af Egensevej er beregnet g vurderet til en gennemsnitlig årlig driftsbesparelse på kr. Desuden bør frasalg af andre kmmunale bygninger på baggrund af tm anden sal på Svinget tænkes ind. Yderligere effektiviseringer undersøges nærmere. Bemærkninger: Der er ikke lavet graduering af udgifter til vedligehld, idet vedligehld af bygninger generelt sker ud fra en puljebetragtning. Fr at udgiften til frbrugsafgifter kan hldes på kr. årligt, kræves en energiptimering fra BR2015 til BR2020. Anlægsudgiften udgør 4,3 mi. kr. yderligere g er ikke medtaget i venstående anlægssummer. Der er lavet et selvstændigt ntat vedr. energiptimeringen. Det skal fr en gd rden skyld bemærkes, at persnalerelaterede udgifter til fagpersnale ikke er medtaget. Den videre øknmiske prces Det anbefales i den videre øknmiske prces: at anlægsudvidelsesønsket videresendes til budgetfrhandlingerne fr 2016 at der i frbindelse med anlægsudvidelsesønsket søges m en bruttanlægsramme fr det samlede prjekt, frdelt ud på de år hvr udgifterne frventes at kmme. Ved den samlede bruttanlægsramme tænkes der på de samlede frventede udgifter til: Bygningen Udeareal, vej- g parkeringsfrhld mv., Inventar g evt. Varmtvandsbassin at der hvert år tages plitisk stilling til m der skal søges lånedispensatin, fr budgettet afsat i det kmmende år, via statslige defineret puljer Ved pnåelse af lånedispensatin indarbejdes rente g afdrag i det kmmende budget g finansieres via kassen At der søges midler til medfinansiering via puljen til kmmunale Sundhedshuse. Evt. pnåelse af medfinansiering fra puljen vil blive indregnet i bruttanlægsrammen g et budget svarende til medfinansieringen vil tilgå kassen. At muligheden fr ekstern medfinansiering via private fnde søges afdækket i efteråret 2015 g fråret Evt. pnåelse af medfinansiering fra private fnde vil blive indregnet i bruttanlægsrammen g et budget svarende til medfinansieringen vil tilgå kassen. 3. juni 2015 Jesper Lerche g Mgens Larsen Side 7 af 7

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere