Kortlægning af misbrugsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af misbrugsbehandling"

Transkript

1 Kortlægning af misbrugsbehandling Børn og Unge Børne- og Familiecenter Herning Nordlys M.fl. Børn og Unge Center for Børn og Forebyggelse Hedebocentret M.fl. Støtteafdelingen MST-CM M.fl. Nordlys Lovgrundlag Nordlys er oprettet efter servicelovens 67, stk. 1, jf. 66. Den enkelte kommune bevilger døgnophold efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 4 eller ambulant tilbud efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 3. Nordlys er godkendt til misbrugsbehandling efter servicelovens Organisering Nordlys er beliggende Nørrevænget 4, 7480 Vildbjerg, i bygninger, der er bygget og indrettet til formålet. Hver indskrevet familie har egen 2-værelses lejlighed. Nordlys er en del af Børne- og Familiecenter Herning, der er en sammenlægning af Familiebehandlingen Herning og Børne- og Ungecentret TOFTEN. Nordlys personalenormering svarer til ca. 14 årsværk, fordelt på lidt flere ansatte. Der er personale på Nordlys døgnet rundt. Nordlys personalegruppe består af psykolog, pædagoger, socialrådgiver, ergoterapeut, kostvejleder og teknisk/administrative medarbejdere. Ud over den faglige grunduddannelse er 5 medarbejdere uddannede som terapeuter. 1 er uddannet i Marte Meo-metoden, Mindfulness og spædbørneterapi, og 2 er uddannede i misbrugsbehandling. Nordlys har 10 døgnpladser, svarende til 4-6 familier, og varetager derudover et varierende antal ambulante forløb og undersøgelser/udredninger. Nordlys sælger pladser til både Herning Kommune og andre kommuner. 1 Nordlys blev godkendt til behandlingstilbud i henhold til Servicelovens 101 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2012, udelukkende til familier fra andre kommuner end Herning Kommune

2 Målgruppe Nordlys tilbyder undersøgelser og familiebehandling til småbørnsfamilier, hvor forældrene er præget af store sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriproblemer. Familier med anden etnisk baggrund og familier med behov for et alternativ til fængselsafsoning samt familier i krise kan også være inden for målgruppen. Målgruppen af børn er 0-6-årige og eventuelle søskende, hvor problematikken er tilknytnings- og relationsforstyrrelser, eller hvor risikoen herfor er til stede. Døgnophold med misbrugsbehandling tilbydes udelukkende til eksterne kommuner, ikke til Herning Kommune. Formål Det overordnede mål for Nordlys indsatser er at ændre udviklingstruede børns livssituation. Det betyder, at: Det primære mål er, gennem forældre-, barn- og familieudredning samt behandling på døgnbasis og ambulante ydelser, at støtte ressourcesvage småbørnsfamilier i at holde familien samlet. Det sekundære mål er at sikre en værdig adskillelse af forældre og barn i de tilfælde, hvor barnets udvikling, på trods af en massiv indsats, skønnes truet, og hvor omsorgen for barnet bedst sikres med anbringelse uden for eget hjem. Ydelser og indhold Nordlys tilbyder massiv ambulant familiebehandling af ugers varighed. Desuden tilbydes ambulant forældrekompetenceundersøgelse og andre ambulante undersøgelser/udredninger. Nordlys har tilknyttet en plejefamilie, som kan træde til, når adskillelse af barn og forældre bliver nødvendigt i forlængelse af familiens ophold på Nordlys. Plejefamilien kan i en kortere periode varetage omsorg for et mindre barn, indtil den kommunale myndighed træffer beslutning om barnets fremtidige placering. Nordlys tilbyder følgende ydelser inden for døgnfamiliebehandling: 16 ugers ophold: undersøgelse og behandling 12 ugers ophold: undersøgelse 6 uger ophold: afklaring af støtte 14 dages akut ophold Varigheden af et ophold eller ambulant indsats er individuel og afhængig af indsatstype, forløbets gang, samt hvornår indsatsen påbegyndes. For familier med afhængighedsproblematikker er længden af opholdet generelt længere end for andre familier. Ved døgnophold foregår arbejdet på døgnbasis, idet der er personale hele døgnet. Der er en ugeplan med både individuelle og gruppebaserede aktiviteter, der består af: Samtaler Problemløsende gruppeterapi Relationsarbejde i gruppe og individuelt Terapi til voksne og børn Psykologiske tests og undersøgelse af voksne og børn Psykologisk afklaring af problemstilling og behov for støtte Netværksarbejde Praktisk pædagogisk arbejde Særligt gældende for behandling til familier med afhængighedsproblematikker: Samtaler med fokus på misbrug, herunder afklaring af misbrugets omfang, tilbagefaldsforebyggelse Inddragelse af netværket Urinkontrol Tæt samarbejde med læge, ekstern misbrugsbehandling, familieambulatorierne og sagsbehandlere Samarbejde med den forælder, der ikke er på Nordlys grundet aktivt misbrug, fængsling eller andet Ledsagelse ud af huset Tvangstilbageholdelse af gravide Eutoni Misbrugsbehandling på Nordlys kan indeholde forbehandling i form af motivation og tæt samarbejde med øvrige misbrugsbehandlings-, afgiftnings- og afrusningssteder, primær behandling og noget efterbehandling - 2 -

3 (ud fra de konkrete omstændigheder herunder geografisk afstand). Det aftales ved visitationen, hvordan sammenhæng og kontinuitet sikres bedst muligt. Omkring hver familie er der et behandlingsteam bestående af familiebehandlere til både den voksne og barnet, psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske og andre relevante samarbejdspartnere. Behandlingsindsatsen på Nordlys tilrettelægges individuelt, hvorfor der benyttes forskellige teoretiske tilgange, eksempelvis den systemiske, den psykodynamiske og den kognitive. I alle visitationer er det et krav fra Nordlys, at der kan tages overvågede urinprøver, såfremt medarbejderne har en formodning om, at en forælder er påvirket. I alle familier med afhængighedsproblematikker vil der være urinkontrol. I tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, aftales ved visitationen, at al post åbnes i nærheden af en medarbejder dette for at sikre, at personer på Nordlys ikke tilsendes stoffer. Med det formål at skærme forældre fra fristelser eller møde med uønskede personer kan beboere ledsages ud af huset, i fornødent omgang. Dette aftales ved visitationen. Nordlys kan levere tilbud om tilbageholdelse af gravide med afhængighedsproblematik. Her er tale om en tilkøbsydelse. Ved tvangstilbageholdelse kontaktes familieambulatoriet og lægen, så der samarbejdes tæt om indsatsen. Nordlys opbevarer og udleverer al lægeordineret medicin herunder antabus, substitutionsmedicin og øvrige psykofarmaka. Nordlys har ansat en sygeplejerske, der er ansvarlig for medicinhåndteringen på institutionen, indhenter medicinkort samt tager kontakt til læge og apotek, hvis der er usikkerhed om evt. misbrug. Nøgletal for brugere Tabel 1 viser antal sager på Nordlys i og heraf misbrugssager. Tabel 1: Antal sager, heraf misbrugsbehandlingssager (jan.- nov.) 2014 (jan.-nov.) Døgnsager Heraf med misbrug Heraf misbrugsbehandling i Nordlys regi Ambulante sager 7 8 Ikke opgjort Heraf med misbrug (indskrevet i MCH) - 2 Ikke opgjort I 4 af de 5 sager med misbrugsproblematik i 2012 kom barnet med hjem. I 1 sag blev barnet anbragt. I den ene sag af de 2 sager med misbrugsbehandling på Nordlys i 2013 kom barnet med hjem, i den anden blev barnet anbragt. I 2 af 4 sager med misbrugsproblematik i 204 blev børnene anbragt. Alle ambulante sager i har været fra Herning Kommune. I ingen af sagerne har der været lavet misbrugsbehandling i Nordlys regi, men der har været en misbrugsproblematik i 2 sager i 2013, hvor forældrene er indskrevet på Misbrugscenter Herning. Nordlys brugere kom i ud over Herning bl.a. fra Holstebro, Ikast-Brande, Vesthimmerland, Brønderslev, Jammerbugt, Syddjurs, Thisted, Esbjerg, Tønder, Lemvig, Frederikshavn, Silkeborg, Århus og Ringkøbing-Skjern kommuner

4 Dertil kommer et antal ambulante undersøgelser, forældrekompetence- og samspilsundersøgelser samt børneundersøgelser/-beskrivelser, både i 2012, 2013 og På nær 1 er alle ambulante undersøgelser fra Herning Kommune. MST-CM Hedebocentret Lovgrundlag Hedebocentret er et socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingstilbud til børn og unge i alderen år, der er oprettet efter servicelovens 67, stk. 2, jf. 107, 103 samt 85. MST-CM bevilges af kommunen efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 3. Organisering Hedebocentret består af 6 afdelinger: 3 døgnafdelinger, 2 differentierede døgnafdelinger samt Støtteafdelingen, hvorunder de ambulante tilbud er organiseret. MST og MST-CM-programmerne (Multi Systemisk Terapi og Multi Systemisk Terapi Contingency Management) er organisatorisk placeret i Støtteafdelingen. MST-CM-behandlingsteamet består af en MST-CM-vejleder og 2 terapeuter, der hver er tilknyttet 3 familier ad gangen. Der er 6 pladser i MST-CM. Pladserne kan sælges til både Herning Kommune og andre kommuner. MST-CM er et projekt støttet af Socialstyrelsen, der løber fra 2011 til og med MST har været en del af Hedebocentrets ydelser siden Målgruppe Målgruppen for MST-CM er familier med unge i alderen år med alvorlig udadreagerende og antisocial adfærd. Typisk har de unge venner, der har en uheldig indflydelse på deres liv. De forsømmer skolen, er aggressive, eksperimenterer med eller bruger rusmidler. Ofte deltager de unge ligeledes i kriminalitet. MST-CM arbejder med: Unge med eksperimenterende brug Unge med tidligt misbrug Unge med misbrug Unge der er afhængige. Behandlingen i MST-CM kan være et alternativ til en anbringelse af den unge uden for hjemmet. MST-CM på Hedebocentret dækker et geografisk område inden for en radius af max 100 km fra Herning. Formål Motivation: MST-CM inddrager motivationsarbejde med forældrene og den unge som en væsentlig del af indsatsen. Motivation = øget ansvarlighed samt turde tage styring i forhold til forældreansvar/ansvar hos den unge. Den unges motivation er ikke en forudsætning for igangsættelse af et MST-CM forløb. De primære opgaver er desuden: a) Dels at arbejde hen mod stoffrihed hos den unge b) Dels at hjælpe forældrene med at genfinde autoriteten, hjælpe med at udvikle nye måder at praktisere forældreskab samt gøre forældrene i stand til at videreføre støtten til den unge efter endt behandling. Forældrene spiller en central rolle i behandlingsforløbet. Forældrene gøres til en del af løsningen ikke en del af problemet. c) Dels skal indsatsen forandre den unges adfærd, således at det bliver muligt for forældre og ung fortsat at bo sammen og bl.a. undgå anbringelse uden for hjemmet

5 d) Dels kræver indsatsen sammenhæng i alle systemer både professionelle og private. For den unge er det en så krævende ændring, at opbakning fra forældre og netværk er nødvendig de kan ofte ikke selv magte det. MST-CM terapeuten er ansvarlig for koordineringen af dette samarbejde. Forældre uden mange ressourcer kan også deltage i et MST-CM program. For den unge kan det være vigtigt, at forældrene er med, sidder ved siden af og lytter. Ydelser og indhold MST-CM står for MultiSystemisk Terapi Contingency Management (med særlig fokus på den unges misbrug/problematiske forbrug af alkohol og/eller stoffer), og er et gennemtestet, evidensbaseret behandlingskoncept. MST-CM er som implementeringsprojekt omfattet af nationale krav om forskning. MST-CM er funderet i: a) Systemisk strukturel familieterapi b) Adfærdsterapi c) Kognitive behandlingsmetoder. - De unge har alvorlige adfærdsproblemer samt et problematisk forbrug/misbrug af alkohol og/eller hash og/eller andre stoffer. Der ses ikke isoleret på misbruget. - Målet er at reducere/stoppe ovenstående gennem en intensiv, tidsafgrænset familieindsats. - Hele familiens netværk involveres familie, skole, nabolag, kammerater mmm. med henblik på at ændre den ubalance, den unges adfærd har resulteret i, samt give den unge den nødvendige støtte til at komme ud af misbruget. - Tilbuddet er baseret på MST-konceptet altså med en tydelig behandlingsstruktur og med daglig indsats. - Behandlingen er målrettet unge mellem 12 og 17 år og deres familier/anden primær omsorgsgiver. - Alle børn og unge, der har brug for deres forældres støtte, opbakning og styring. - Et behandlingsforløb varer mellem 3-5 måneder. - Behandlingen foregår i familiens hjem. - Møde med familien, den unge og netværket 1 til 3 gange ugentlig (eller mere ved behov). Dertil kommer løbende kontakt pr. telefon, sms og mail. - I behandlingsperioden kan familien komme i kontakt med en MST-CM-terapeut fra teamet døgnet rundt alle ugens dage. - Den unge skal bo hjemme eller hos en anden primær omsorgsperson. - Der er i behandlingen fokus på alle relevante, omkringliggende systemer og bruger aktivt netværkets ressourcer nødvendig støtte for et ungt menneske i forhold til at blive stoffri. MST-CM er behandling af familien ikke kun koordinering af indsatsen omkring den unge. I det følgende beskrives det konkrete indhold i MST-CM. Undersøgelsen: MST-CM-terapeuten udarbejder sammen med den unge og forældrene en grundig beskrivelse/undersøgelse at misbruget/det problematiske forbrug af hash/andre stoffer/alkohol og dets omfang. Dette danner grundlag for analyse og målsætning for den enkelte unge. Hvilke stoffer er i spil, hvor stort er forbruget, hvor ofte indtages det, hvor, hvornår og hvordan, alene eller sammen med andre, hvad sker der før-under-efterfølgende mm. Er der tale om: - Negative venner - Selvmedicinering - Kedsomhed - Anden mistrivsel Ovenstående har afgørende indflydelse på den efterfølgende behandlingsindsats

6 Allerede her starter behandlingen: Tabu, løgn og hemmeligheder som misbrug/problematisk forbrug er omgærdet af i alle systemer brydes. Forældrene guides allerede her til at tale/lytte til den unges problematiske forbrug. En behandling med ændringsfokus er dermed igangsat. Familiemøder: Mindst 1 gang ugentlig gennem hele MST-CM forløbet deltager den unge og forældrene i et familiemøde målrettet den unges misbrug/problematiske forbrug. Dette familiemøde består at følgende 4 komponenter: 1. Urintest: Hver uge målrettet den unges specielle udfordringer tager MST-CM terapeuten en urin-test på den unge. Point, belønning og privilegier: Testens resultat er forbundet med point hæftet op på rene test. En ren test udløser et antal point, som den unge kan købe belønning for (MST-CM er økonomisk ansvarlig for dette). Desuden udløser en ren test et privilegie fra forældrene behæftet med forældre-kærlighed. Trang: Den unges trang til hash, andre stoffer eller alkohol undersøges (skaleres). Dette medtages i behandlingen i forhold til erstattende strategiers styrke. 2. Udløsere til den unges misbrug/problematiske forbrug afdækkes. Der laves analyser (ABC-analyser) med den unge i forhold til Adfærd (hvad der skete før) Behaviour (hvad der skete under) Consequences (hvad der skete efter). ABC-analyser laves med udgangspunkt i både positive og negative situationer. 3. Den unge trænes i sige-nej og undgåelsesstrategier. Eksempelvis bruges rollespil. 4. Der udarbejdes strategier i familien: hvordan kan forældrene støtte den unge, hvordan øges forældrenes monitorering af den unge, hvordan øges tilliden hvordan kommer vi mistilliden til livs, nedtoningsstrategier mm. Positive relationer i og uden for familien genopbygges. Ungdomspsykiatrisk afdeling: MST-CM har et tæt og godt samarbejde med Ungdomspsykiatrisk afdeling i Herning. Dette samarbejde betyder bl.a., at flere unge indskrevet i MST-CM, hurtigt bliver udredt samt eventuelt sat i medicinsk behandling på trods af deres misbrug/problematiske forbrug. (Den unges selvmedicinering medtages således i behandlingen). Dette bl.a. grundet visheden om, at en behandlingsindsats støtter op om hele familien. Generalisering: Gennem hele MST-CM forløbet arbejdes aktivt med generalisering: Forældrene og deres ressourcepersoner i netværket skal i fremtiden kunne fastholde og udvikle alle positive fremskridt i rette tempo. Hvis det i MST-CM forløbet vurderes, at dette ikke er sandsynligt, peger vi hvis det er muligt på støttende/kompenserende foranstaltninger, med udgangspunkt i at bevare og støtte op om de ressourcer, forældrene har. Skriftlighed: MST-CM udarbejder ved behandlingsstart et Indledende papir baseret på henvisende årsager, behandlingsønsker samt behandlingsmål. Efterfølgende udarbejdes hver uge Ugerapport. Heri beskrives den aktuelle behandling: konkret med overordnede mål, den foregående uges mål, og om disse mål er mødt, barrierer og fremskridt, samt den kommende uges mål. Ved behandlingsafslutning udarbejdes en Vedligeholdelsesplan bl.a. indeholdende konkrete anvisninger til forældrene. Alle papirer, rapporter mv. sendes til rådgiver samt til forældrene. Nøgletal for brugere MST-CM er aktuelt normeret til 6 unge. Nedenstående viser status for perioden 16. oktober november 2014 ved afslutning af behandlingen

7 Afsluttede sager 15 Sager der pludselig/uplanlagt er afsluttet 0 Færdigheder til at klare fremtidige problemer 83,33 % Forbedrede familierelationer 83,33 % Flere pro-sociale kammerater (bedre netværksstøtte = 75%) 58,35% Ikke sigtet for kriminalitet 85,71 % Er i skole eller beskæftigelse 64,29 % Bor hjemme (ikke anbragt) 92,86 % Antal dage i behandling, gennemsnit pr. familie 131,58 Desuden opgjort pr. 1. november 2014: Ingen misbrug = 53,33 % Nedbringelse af for/misbrug = 20% Ophørt eller ikke muligt at gennemføre = 20% (det kan være pga. flytning, manglende engagement o.l.) Fortsat misbrug = 6,66% (det er ikke muligt at afgøre omfanget) Af de 15 er 40% fra andre kommuner (Viborg og Holstebro)

8 Social, Sundhed og Beskæftigelse Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre Misbrugscenter Herning Skiftesporet Skovlyset Hjemløse Team Sundhedsafdelingen Blå Kors pensionat-blå Kors varmestue - Frivillige Misbrugscenter Herning Misbrugscenter Herning tilbyder individuelt tilrettelagte behandlingstilbud for borgere, pårørende og familier, som har ønske om eller behov for misbrugsbehandling. Alle, der henvender sig, tilbydes enten råd og vejledning, udredning eller modtagelse med henblik på akut behandling. I modtagelse/udredning vurderes borgerens afhængighedsprofil efter WHO's diagnoseværktøj ICD-10, som er er udredningsværktøj til klassifikation af afhængighed og andre helbredsrelaterede-lidelser. Stof Misbrugscenter Herning tilbyder individuelt tilrettelagte behandlingstilbud for borgere, pårørende og familier, som har ønske om eller behov for behandling i forhold til stofmisbrug. Familie og/eller arbejdsplads kan inddrages, hvis det ønskes. Forløbet består af individuelle samtaler, gruppeforløb, parsamtaler og familiesamtaler. Misbrugscenter Herning - alkohol - har et tilbud til pårørende af alkoholmisbrugere og til børn, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Visitation Misbrugscenter Hernings tilbud er et gratis tilbud til alle borgere i Herning Kommune. Alle kan henvende sig. Det kræver ingen henvisning. Ydelser I tabellen nedenfor følger en opsummering af fakta om eksisterende ydelser på stofområdet: Antal er ca. antal borger i ydelsen

9 Ydelse Formål Målgruppe Metode Antal Substitutionsbehandling med afhentning i ambulatorium. Inkl. Socialfagligbehandling, støtte og omsorg. Skadesreducerende indsats Opioidafhængige. 142, 101 Substitutionsbehandling. Lægefaglig indsats Sundhedsfaglig Socialpædagogisk indsats Dagl. ca. 100 borgere Substitutionsbehandling med afhentning på apotek - inkl. socialfagligbehandling, støtte og omsorg. Skadesreducerende indsats Opioidafhængige. 142, 101 Substitutionsbehandling. Lægefaglig indsats Sundhedsfaglig og socialpædagogisk indsats Dagligt ca. 25 borgere Adm. af anden medicin, substitution Modtagelse og udredning Gruppebehandling Forbehandling og motivation Ambulant indkøring At støtte den enkelte i korrekt medicinindtag og behandlling Kvalificere udredning med henblik på visitation Af reducere/stoppe eller stabilisere At abejde med ambivalenthed i forhold til misbrug og/eller forandringer Medicinsk behandling Ambivalente borgere i.f.t. behandling. Opioidafhængige Et tilbud til privat praktiserende læger om adm. af anden lægeordineret medicin end substitutionsmedicin ASI udredning ICD-10 Mentalisering Screening for: ADHD, personlighedsforstyrrelser, depression, angst. Kognitiv adfærdsterapi. Hashstop gruppe, kognitiv Mentalisering. MI her arbejdes der med Motivationel interviewing. En dokumenteret effektiv behandlingsmetode. Dagligt ca. 30 borgere Årligt ca. 120 borgere Klinikydelse i Sundhedsteamet 4 Primær behandling ambulant Primær behandling - døgn Gravide og mødre Pårørendetilbud Familieorienteret indsats Efterbehandling Unge under 18 Aktivitetstilbud Stoffrihed og stofreduktion Inklusion i stoffrie miljøer Stoffrihed - der arbejdes med de psykosociale belastninger Stabilisering og støtte. At få et sundt barn og en glad mor Rådgivning og undervisning til pårørende. Stoffrihed og familiens dynamik Støtte og opfølgning m.h.p. vedvarende stoffrihed. Systemisk-narrativ indsats til hele familie i behandlingen. Videoanvendelse. Nyorienteringsarbejde og relationsarbejde. Tilbagefaldsforebyggelse og strategier Cenaps Psykoedukation Kognitiv adfærdsterapi. Fysiske aktiviteter. Social adfærdstræning. Stoffrihed/Reduktion. At møde den unge der hvor han/hun er på en nænsom måde Understøtte misbrugsbehandling ved fysiske aktiviteter. Primært borgere over 25 Borgere med svær afhængighedsproblematik m. psykosociale vanskeligheder Gravide og mødre med afhængighedsproblematik. Pårørende til stofmisbrugere. Familie til stofmisbrugere u/25 Borgere, som har afsluttet et primært behandlingstilbud. Unge under 18 uden familie. Visiterede klienter i MCH Kognitiv terapi og misbrugsmål: Reduktion, stop, stabilisering Helhedsorienteret indsats, samarbejde med sagsbehandlere på tværs i kommunen. Mentalisering Psykoedukation Eksternt døgntilbud. Visitation til Døgnbehandling hvor ambulant behandling ikke er tilstrækkelig Samarbejde m. familieambulatoriet og BOF. Indlæggelse. Medicinering Kontrol Misbrugsbehandling ECT Psykoedukativ rådgivning. Samtalerådgivning og gruppekursustilbud Aktiviteter og samværstilbud. Målet er netværk og aktivitetsskabelse i nye miljøer Ca borgere pr. år 1-4 pr. år Ca. 45 pårørende 15 familier 25 Ca. 15 Ugentlig deltagelse af

10 Alkohol Misbrugscenter Herning - alkohol - tilbyder anonym personlig rådgivning og behandling til dem, der har eller overvejer, om de har problemer med deres alkoholforbrug. Det er professionelle, socialfaglige alkoholbehandlere, der rådgiver og behandler. Familie og/eller arbejdsplads kan inddrages, hvis det ønskes. Forløbet består af individuelle samtaler, gruppeforløb, parsamtaler og familiesamtaler. Misbrugscenter Herning - alkohol - har et tilbud til pårørende af alkoholmisbrugere og til børn, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Personer, der er i familie med en eller tæt på en, der drikker for meget, kan også få hjælp i Misbrugscenter Herning. Visitation Misbrugscenter Hernings tilbud er et gratis tilbud til alle borgere i Herning Kommune. Alle kan henvende sig. Det kræver ingen henvisning. Ydelser I tabellen nedenfor følger en opsummering af eksisterende ydelser på alkoholområdet: Ydelse Formål Målgruppe Metode Antal Gruppebehandling Åben rådgivning Individuelle samtaler til alkoholbrugere Alkoholreduktion/stabilisering/ophør Reduktion, stop, stabilisering Alkohol Kognitiv terapi Psykoedukation Mentalisering Kognitiv terapi misbrugsstrategier Psykoedukation Mentalisering Alkoholreduktion/stabilisering/ophør Indsigt i afhængighedsmønstre. Information Udlevering af antabus Borgere med alkoholproblematik Borgere med alkoholproblematik. Borgere med alkoholproblematik. Borgere visiteret til antabus. Pårørendekursus Pårørendestøtte. Pårørende til misbruger. Familietilbud Relations- og adskillelsesarbejde. Fokus på medafhængig. Hvordan påvirker alkohol familien Systemisk familiealkoholbehandling. Med inddragelse af hele familien. Alkoholindsats og familieindsats kombineres. Gennem leg og læring at få sat ord på alkoholbelastningen i familien. Brandøvelser, tegning og historiefortælling mm. Luftskibet/Ungetilbud Modtagelse og udredning Voksen-/familie- /parsamtaler Akut behandling Efterbehandling Dagbehandling Alkoholreduktion/stabilisering/ophør Barnet i centrum. Alkoholindsats og familieindsats kombineres. Udredning med henblik på kvalificeret behandlingsplan Alkoholreduktion/stabilisering/ophør. Alkoholspillet/mønstre i parforholdet. Afrusning/abstinensbehandling. Støtte og opfølgning m.h.p. vedvarende alkoholophør. Stabilisering og netværks- og relationsdannelse. Familier m. børn u/18 Børn og unge med alkoholafhængige forældre. Borgere med alkoholproblematik Borgere med alkoholproblematik Borgere med alkoholproblematik og abstinensscore. Borgere der har afsluttet et primært behandlingsforløb. Dobbeltdiagnosticerede borgere Åben Anonym rådgivning. Antabusudlevering og Cafe ASI udredning ICD-10 Mentaliseringsudredning Screening: ADHD, personlighedsforstyrrelser, depression, angst. Systemisk alkoholbehandling. Medicinsk behandling/abstinensbehandling Somatisk udredning. Abstinensscore. Kontrol og opfølgning Nyorienteringsarbejde og relationsarbejde. Tilbagefaldsforebyggelse. (Gorski) Cenaps Psykoedukation. Alkoholstrategier og stop Fællesskaber Aktiviteter Ca. 150 nye 25 Ugentlig borgere familier Ca. 25 børn/unge par pr. år borger hver uge

11 Handicap og Psykiatri 14. oktober

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2015-16 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser.

1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2013-14 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101

Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Familiebehandlingen ønsker godkendelse som behandlingstilbud for misbrugende forældre til

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

STOFBEHANDLINGEN HOLSTEBRO

STOFBEHANDLINGEN HOLSTEBRO STOFBEHANDLINGEN HOLSTEBRO TAKSTER 2009 5. udgave, september 2008 \\231fil01\Brugere$\amsocb\Desktop\Samarbejdsaftale\Stoftakster 2009 5 udgave.doc TAKSTER 2009 Beregningsgrundlag Beregninger bygger på

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord / Ydelseskatalog Misbrugscenter Mariagerfjord Indholdsfortegnelse Præsentation af Misbrugscenter Mariagerfjord.................................................... 3 Misbrugscentrets baggrund....................................................................................

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS

KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS 2016 DØGNBEHANDLING YDELSE 1 DØGNANBRINGELSE: 0 til 6-årige

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2015-16 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter (og 270 kommuner): 1970-2006 98 kommuner (5 regioner)

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

De intensive og tidsbegrænsede forløb. Dialog-respekt og troværdighed er bærende værdier i Hedebocentrets arbejde med kvalitet for fremtiden.

De intensive og tidsbegrænsede forløb. Dialog-respekt og troværdighed er bærende værdier i Hedebocentrets arbejde med kvalitet for fremtiden. De intensive og tidsbegrænsede forløb Afdelingerne Mejeriet, Fasterholt: Døgntilbud til 7 unge Komplekse udviklings, - og psykiatriske forstyrrelser. Bomiljøet, Olufsgade 15, Herning: Differentieret døgn

Læs mere

ovedstaden Multi Systemisk Terapi

ovedstaden Multi Systemisk Terapi Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 441 Offentligt ovedstaden Multi Systemisk Terapi Hvad er MST? MST multisystemisk terapi er et behandlingsprogram til familier med unge mellem 12-17 år, der har alvorlige

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Tillæg til projektbeskrivelse Tidsbegrænsede anbringelser. Afprøvning af ny behandlingsindsats på Børne- og Ungecenter TOFTEN (Metodecentret) Center for Børn

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Godkendt i Byrådet d. 29. august 2013 Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Døgninstitutionerne nu og i fremtiden. Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning

Døgninstitutionerne nu og i fremtiden. Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning Døgninstitutionerne nu og i fremtiden Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning Hedebocentret Fælleskontor, Lykkesvej 18 Ledelse, administration, visitation Soc. Psyc. team 24/7 Mejeriet, Fasterholt:

Læs mere