Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100"

Transkript

1 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon

2 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger til demokrati og politik Prioritering af budgetter Prioritering af indsatsområder Brugerspørgsmål

3 Metode Dataindsamling april 2011 Udsendelse til borgerpanel Elektronisk besvarelse via link Fortrinsvis lukkede besvarelser Svarene er vejet på køn og alder Antal svar:. 900 gennemført Svarprocent 60 %

4 Det har vi målt Disse områder indgår Kontakt, betjening og information Institutioner, skoler og ældre Infrastruktur, transport, miljø Kultur og fritid Social / sundhed Beskæftigelse De kommunale budgetter Omdømme Politik Brugerspørgsmål Demografi

5 Sådan har vi spurgt Borger Monitor 2011 Ringsted Kommune

6 Introduktion

7 Generel indledning

8 De to åbne spørgsmål (ros/ris)

9 Gennemgående brug af smileys Kun sidste linje skal besvares

10 Om indeks Alle 5-punkts skalaer er omregnet til et indeks tal fra 0 til 100 Et typisk politisk mål for tilfredshed kan f.eks. være indeks 65 Fortolkningerne nedenfor er vejledende. Svar Indeksværdi Meget tilfreds (5) 100 Tilfreds (4) 75 Hverken tilfreds eller utilfreds (3) 50 Utilfreds (2) 25 Meget utilfreds (1) 0 Ved ikke medregnes ikke i indeks Indeks Forklaring tilfredshed Forklaring enighed Indeks over 75 Excellent tilfredshed Meget høj enighed Indeks Middel til høj tilfredshed Middel til høj enighed Indeks 65 Typisk servicemål Middel enighed muligt mål Indeks Middel til neutral tilfredshed Middel til neutral enighed Indeks Lav tilfredshed Lav enighed Indeks under 30 Meget lav tilfredshed Meget lav enighed

11 Om angivelser af vigtighed Vigtighedsgrader og prioriteringer, påvirkes af tilfredsheden når borgerene svarer: Borgerne vil ved lav tilfredshed have en tendens til at svare, at området er vigtigt mens man ved områder med høj tilfredshed, er mere tilbøjelig til at mene, at området ikke er så vigtigt. Vigtighed kan derfor ikke ses løsrevet fra tilfredsheden. Dette fænomen kan også kaldes taktisk besvarelse, hvor man understeger sine meninger, ved at svare efter det man vil opnå. Når et område derfor kan have høj tilfredshed, men lavere vigtighed, er det ikke nødvendigvis fordi borgerne ikke værdsætter området, men fordi de allerede er tilfredse og hellere ser de områder, hvor de er mindre tilfredse, blive højere prioriteret.

12 Hovedkonklusioner på tilfredshed Borger Monitor 2011 Ringsted Kommune

13 Indledende om konklusioner Undersøgelsen er en radar, som belyser borgernes generelle tilfredshed på en række hovedområder. Samtidig belyser undersøgelsen, hvordan borgerne generelt prioriterer forskellige service- og indsatsområder. Resultatet er et indeks pr. hovedområde, hvor der er tale om meget overordnede generaliseringer. Listen over emner med tilfredshed høj som lav er ikke en facitliste. Tilfredshedstal fortæller om tilfredsheden er høj eller lav men ikke hvorfor. De bagvedliggende årsager skal belyses på andre måder, evt. gennem uddybende undersøgelser, høring af medarbejdere, dialog med brugere. Borgernes tilfredshed er samtidig kun et input, som indgår i den samlede beslutningsproces. Der også omfatter andre emner, som lovgivning, budgetter, eksperter, brugere, politiske mål og prioriteringer m.v. Opfølgning og handling kan bestå af forskellige indsatser, som oplysning, dialog med ansatte og brugere, yderligere undersøgelser, samt naturligvis forskellige politiske og administrative prioriteringer. Da vi først er ved at opbygge benchmark data, kan der ikke som sådan drages sammenligninger til andre kommuner, udover generelle indtryk.

14 Hvor gør vi det bedst? Hvor gør det mest ondt?

15 Generel tankegang Høj Lav tilfredshed Svaghed Høj prioritet Høj tilfredshed Styrke Høj prioritet Svaghed Lavere prioritet Styrke Lavere prioritet Lav Tilfredshed Høj

16 Generel tankegang Høj Lav tilfredshed Indeks tilfredshed < 60 Indeks vigtighed > 70 / Prioritet top-6 > 25 % Høj tilfredshed Indeks tilfredshed > 60 Indeks vigtighed > 70 / Prioritet top-6 > 25 % Indeks tilfredshed < 60 Indeks vigtighed < 70 / Prioritet top-6 < 25 % Indeks tilfredshed > 60 Indeks vigtighed < 70 / Prioritet top-6 < 25 % Lav Tilfredshed Høj

17 Generel tankegang Høj Lav tilfredshed Forbedringspotentiale, der anses vor vigtigt af mange borgere Høj tilfredshed Fastholdelse af stærke sider, der anses for vigtigt af mange borgere Forbedringspotentiale, der anses for mindre vigtigt, eller kun anses for vigtig af færre Stærke sider, hvor borgerne er tilfredse, uden udbredte ønsker om forbedringer Lav Tilfredshed Høj

18 Ringsteds stærke sider helt generelt Listen viser, hvad Ringsted gør virkeligt godt. Samlet set, er borgerne glade for at bo i Ringsted Kommune. Gode indkøbsmuligheder, godt kulturliv, gode grønne områder, motionsmuligheder sammen med et passende udvalg af gode boliger, er blandt de forhold der bedømmes med særdeles høje tilfredshedsgrader, svarende til niveauet fra omkring tilfreds eller bedre. Tilfredshedsindeks rangordnet efter i alt, alle områder år år 60 år + I alt Alle borgere samt på alder 07. OM KOMMUNEN - Der er gode daglige indkøbsmuligheder KULTUR & FRITID - Mulighederne for at dyrke motion og idræt KULTUR & FRITID - Bibliotek OM KOMMUNEN - Der er gode sports- og motionsfaciliteter MILJØ - Genbrugsordninger OM KOMMUNEN - Der er gode naturområder / rekreative områder KULTUR & FRITID - Mulighederne for udendørs aktivitet og oplevelser OM KOMMUNEN - Det er et godt sted at bo GRØNNE OMRÅDER - Adgangen til grønne områder KULTUR & FRITID - Omfanget af foreningstilbud GENERELT - Tilfredshed med at bo i kommunen KULTUR & FRITID - Kultur og fritid - alt i alt OM KOMMUNEN - Der er passende udvalg af gode boliger OM KOMMUNEN - Vi har gode butikker til shopping

19 Høj tilfredshed høj prioritet (Styrke vigtigt for mange) Indeks tilfredshed > 60 Indeks vigtighed > 70 / Prioritet top-6 > 25 % Gymnasieuddannelser (68) Kollektiv transport by (62) Trafiksikkerhed for gående (61) Mulighederne for cykelparkering (61) Pasningsmuligheder af 0-5 års børn (61) Desuden kan nævnes: Gode indkøbsmuligheder (81) Et godt sted at bo (73) Et sted man føler sig tryg (69) I forhold til andre undersøgelser: Høj tilfredshed med at bo i ens kommune generelt, ses også i andre undersøgelser, dvs. er normalt. Høj prioritering af skoler samt tilbud til børn (inkl. pasning) er noget der også ses i andre undersøgelser.

20 Høj tilfredshed lavere prioritet (Styrke mindre vigtigt) Kultur og fritid bibliotek (78) Kultur og fritid (74-72) Miljø affaldsafhentning (69) Grønne områder (69-66) Information (66 62) Borgerbetjening generelt (65-62) Indeks tilfredshed > 60 Indeks vigtighed < 70 / Prioritet top-6 < 25 % I forhold til andre undersøgelser: Tilfredsheden på kulturområdet er ofte høj i borgerundersøgelser, men den er særlig høj for Ringsted. Tilfredsheden med grønne områder er geografisk betinget, og er set endnu højere i andre målinger. Tilfredshed med borgerbetjening og information ligner de normale niveauer.

21 Lav tilfredshed høj prioritet (Svaghed vigtigt for mange) Indeks tilfredshed < 60 Indeks vigtighed > 70 / Prioritet top-6 > 25 % Veje og lign. vedligeholdelse (34) Veje og lign. øvrigt (48 51) Kollektiv transport landområder (35) Ledighed og beskæftigelse (38 41) Ældreområdet (47 59) Transportforhold i alt (52) Skole og uddannelse i alt (52) I forhold til andre undersøgelser: Høj prioritering af tilbud til ældre, skoler og beskæftigelse ses også i andre undersøgelser, mens den høje prioritering af veje m.v. ikke er så almindeligt. Tilfredsheden med veje er noget af de laveste vi har set hvilket også redegør for den høje prioritering hos borgerne. Vi har før set undersøgelser, hvor kommuner har udfordringer med den kollektive transport i yderområder, ligesom også andre kommuner har ønsker om bedre forhold for skoler og uddannelse.

22 Lav tilfredshed lavere prioritet (Svaghed mindre vigtigt) Borgerbetjening åbningstider (50) Borgerbetjening brev/ (59) Indeks tilfredshed < 60 Indeks vigtighed < 70 / Prioritet top-6 < 25 % Miljø klimaindsatsen i kommunen (59) I forhold til andre undersøgelser: Ringsted har en normal og acceptabel tilfredshed med borgerservice generelt, bortset fra åbningstider. Den lave tilfredshed med brev eller er meget almindelig ofte er tilfredsheden med brevkontakt til/fra kommunen lavere end andre kontaktformer.

23 Overblik - tilfredshed Høj Lav tilfredshed Veje og lign. vedligeholdelse (34) Veje og lign. øvrigt (48 51) Kollektiv transport landomr. (35) Ledighed og beskæftigelse (38 41) Ældreområdet (47 59) Transportforhold i alt (52) Skole og uddannelse i alt (52) Borgerbetjening åbningstider (50) Borgerbetjening brev/ (59) Miljø klimaindsatsen (59) Høj tilfredshed Gymnasieuddannelser (68) Kollektiv transport by (62) Trafiksikkerhed for gående (61) Muligheder cykelparkering (61) Pasning af 0-5 års børn (61) (Gode indkøbsmuligheder 81)* (Et godt sted at bo 73)* (Et sted man føler sig tryg 69)* Kultur og fritid bibliotek (78) Kultur og fritid (74-72) Miljø affaldsafhentning (69) Natur og grønne områder (74-66) Information (66 62) Borgerbetjening (65-62) Lav Tilfredshed Høj Tallene i parentes = tilfredshedsindeks. * Områderne sat i parentes, er ikke omfattet af prioriteringer.

24 Tal og detaljer Borger Monitor 2011 Ringsted Kommune

25 Tilfredshed - vigtighed Indeks vigtighed Indeks tilfredshed 29. SKOLE & UDDANNELSE - Vedligeholdelsen af kommunens folkeskoler 58. VEJE OG ANLÆG - Vedligeholdelsen af veje, cykelstier og fortove 32. SKOLE & UDDANNELSE - Videregående uddannelsestilbud 56. TRANSPORT - Kollektiv transport landområder 50. LEDIGHED & BESKÆFTIGELSE - Langtidsarbejdsløshed 62. VEJE OG ANLÆG - Veje og anlæg - alt i alt 28. SKOLE & UDDANNELSE - Kommunens folkeskoler generelt 39. ÆLDREOMRÅDET - Pasning og pleje af ældre 49. LEDIGHED & BESKÆFTIGELSE - Ungdomsarbejdsløshed 52. LEDIGHED & BESKÆFTIGELSE - Arbejdsløshedsindsats - alt i alt 33. SKOLE & UDDANNELSE - Skole- og uddannelsesområdet - alt i alt 51. LEDIGHED & BESKÆFTIGELSE Midlertidig arbejdsløshed 30. SKOLE & UDDANNELSE - Kommunens SFO'er og klubtilbud 81. SUNDHED - Kommunens indsats for at begrænse et skadeligt alkoholforbrug 60. VEJE OG ANLÆG - Mulighederne for bilparkering 57. TRANSPORT - Transportforhold - alt i alt 53. TRANSPORT - Trafiksikkerheden for cyklister 80. SUNDHED - Kommunens indsats for at reducere rygning 79. SUNDHED - Kommunens indsats for at fremme sunde kostvaner 59. VEJE OG ANLÆG - Belysningen af veje, cykelstier og fortove 41. ÆLDREOMRÅDET - Ældreområdet - alt i alt 44. SÆRLIGE GRUPPER - Børn og unge med sociale problemer 45. SÆRLIGE GRUPPER - Voksne med sociale problemer 46. SÆRLIGE GRUPPER - Misbrugere (af stoffer, alkohol m.v.) 36. INST. FOR BØRN - Vedligeholdelsen af daginstitutioner 83. SUNDHED - Sundhedsområdet - alt i alt 78. SUNDHED - Information om sundhed fra kommunen 40. ÆLDREOMRÅDET - Aktivitetsmulighederne for ældre 82. SUNDHED - Kommunens indsats for at fremme sunde motionsvaner 48. SÆRLIGE GRUPPER - Indsatsen overfor særlige grupper - alt i alt 47. SÆRLIGE GRUPPER - Forebyggelse af kriminalitet 42. SÆRLIGE GRUPPER - Borgere med fysiske eller psykiske handicap 38. ÆLDREOMRÅDET - Udbuddet af boliger til ældre 43. SÆRLIGE GRUPPER - Integration af borgere med anden kulturel baggrund 61. VEJE OG ANLÆG - Mulighederne for cykelparkering 54. TRANSPORT - Trafiksikkerheden for fodgængere 20. BORGERBETJENING - Åbningstider 55. TRANSPORT - Kollektiv transport by 31. SKOLE & UDDANNELSE - Gymnasiale uddannelser 37. INST. FOR BØRN - Institutioner for 0-5 års børn - alt i alt 35. INST. FOR BØRN - Daginstitutioner og dagpleje for 0-5 års børn 34. INST. FOR BØRN - Mulighederne for pasning af 0-5 års børn 19. BORGERBETJENING - Service - brev/ 18. BORGERBETJENING - Service - telefonisk 23. INFORMATION - Information omfang 22. BORGERBETJENING - Borgerbetjening alt i alt 26. INFORMATION - Kommunens hjemmeside 24. INFORMATION - Information forståelighed 27. INFORMATION - Information fra kommunen - alt i alt 21. BORGERBETJENING - Online selvbetjening 69. MILJØ - Klimaindsatsen i kommunen 70. MILJØ - Miljøet - alt i alt 17. BORGERBETJENING - Service - fremmøde 73. KULTUR & FRITID - Mulighederne for kulturoplevelser 25. INFORMATION - Kommunens annoncer i lokalpressen 76. KULTUR & FRITID - Omfanget af aftenskoletilbud 68. MILJØ - Indsatsen for naturbeskyttelse i kommunen 64. GRØNNE OMRÅDER - Vedligeholdelsen af grønne områder 77. KULTUR & FRITID - Kultur og fritid - alt i alt 65. GRØNNE OMRÅDER - Grønne områder - alt i alt 75. KULTUR & FRITID - Omfanget af foreningstilbud 66. MILJØ - Affaldsafhentning 72. KULTUR & FRITID - Mulighederne for udendørs aktivitet og oplevelser 63. GRØNNE OMRÅDER - Adgangen til grønne områder 74. KULTUR & FRITID - Bibliotek 71. KULTUR & FRITID - Mulighederne for at dyrke motion og idræt 67. MILJØ - Genbrugsordninger

26 Indeks på 15 hovedområder Hovedområder - Tilfredshedsindeks Arbejdsløshedsindsats - alt i alt Indsatsen overfor særlige grupper alt i alt Veje og anlæg - alt i alt Sundhedsområdet - alt i alt Transportforhold - alt i alt Ældreområdet - alt i alt Skole- og uddannelsesområdet - alt i alt Institutioner for 0-5 års børn - alt i alt Borgerbetjening alt i alt Information fra kommunen - alt i alt Listen viser alt i at fra indeks Den nederste grønne del med indeks fra 62 og opefter, er udtryk for en ok tilfredshed. Den øverste røde del med indeks fra 52 og nedefter, er udtryk for en mindre høj tilfredshed. Miljøet - alt i alt Grønne områder - alt i alt Tilfredshed med at bo i kommunen alt i alt KULTUR & FRITID - Kultur og fritid - alt i alt KULTUR & FRITID - Bibliotek Først ved indeks 25 er svarene udtryk for utilfreds og 0 betyder meget utilfreds.

27 Indeks på 15 hovedområder Tilfredshed med udvalgte områder holdt op mod prioritering af området - prioriteringsindeks Veje og anlæg Arbejdsløshedsindsats Indsatsen overfor særlige grupper Kultur og fritid Grønne områder Miljøet Information fra kommunen Sundhedsområdet Borgerbetjening Transportforhold Ældreområdet Skole- og uddannelsesområdet Institutioner for 0-5 års børn Tilfredshed Vigtighed

28 Tilfredshed med, svar fra alle borgere. Top 15 Indeks Antal 07. OM KOMMUNEN - Der er gode daglige indkøbsmuligheder KULTUR & FRITID - Mulighederne for at dyrke motion og idræt KULTUR & FRITID - Bibliotek OM KOMMUNEN - Der er gode sports- og motionsfaciliteter MILJØ - Genbrugsordninger KULTUR & FRITID - Mulighederne for udendørs aktivitet og oplevelser OM KOMMUNEN - Der er gode naturområder / rekreative områder OM KOMMUNEN - Det er et godt sted at bo KULTUR & FRITID - Omfanget af foreningstilbud GRØNNE OMRÅDER - Adgangen til grønne områder KULTUR & FRITID - Kultur og fritid - alt i alt GENERELT - Tilfredshed med at bo i kommunen OM KOMMUNEN - Vi har gode butikker til shopping OM KOMMUNEN - Der er passende udvalg af gode boliger Top 15 Alle på listen er udtryk for høj tilfredshed. Over indeks 50 betyder flere tilfredse end utilfredse svar. Bemærk de vigtige et godt sted at bo og generel tilfredshed med at bo i kommune har indeks 73/72, som er tæt på at være excellent. Indkøb, kulturliv, grønne områder, gode boliger alle centrale områder med høj tilfredshed. På bundlinjen er borgerne glade for at bo i Ringsted. 66. MILJØ - Affaldsafhentning

29 Tilfredshed med, svar fra alle borgere. Bund 15 Indeks Antal 58. VEJE OG ANLÆG - Vedligeholdelsen af veje, cykelstier og fortove SKOLE & UDDANNELSE - Vedligeholdelsen af kommunens folkeskoler TRANSPORT - Kollektiv transport landområder SKOLE & UDDANNELSE - Videregående uddannelsestilbud LEDIGHED & BESKÆFTIGELSE - Langtidsarbejdsløshed LEDIGHED & BESKÆFTIGELSE - Ungdomsarbejdsløshed LEDIGHED & BESKÆFTIGELSE - Arbejdsløshedsindsats - alt i alt LEDIGHED & BESKÆFTIGELSE Midlertidig arbejdsløshed SÆRLIGE GRUPPER - Børn og unge med sociale problemer SÆRLIGE GRUPPER - Voksne med sociale problemer SÆRLIGE GRUPPER - Misbrugere (af stoffer, alkohol m.v.) SUNDHED - Kommunens indsats for at begrænse et skadeligt alkoholforbrug SÆRLIGE GRUPPER - Indsatsen overfor særlige grupper - alt i alt ÆLDREOMRÅDET - Pasning og pleje af ældre SUNDHED - Kommunens indsats for at reducere rygning Bund 15 Alle på listen er udtryk en lav tilfredshed. Tilfredshed under indeks 50 betyder flere utilfredse end tilfredse svar. Vedligeholdelsen af veje (m.v.) og skoler samt kollektiv transport i landområder, er sammen med indsatsen overfor ledighed, de områder hvor tilfredsheden er lavest. Tilbud om videregående uddannelse står også på listen. Resten af emnerne på bund- 15 listen udgøres af de velfærdsområder, der under ét kan kaldes borgere med særlige behov: ældre samt indsatsen i forhold til borgere med sociale problemer.

30 Tilfredshed og vigtighed For at belyse emnet tilfredshed yderligere, kan vi inddrage borgernes angivelser af vigtighed på to måder: 1) Hvor vigtigt opfattes området. Hvor stor vigtighed (indeks 0-100). 2) Hvordan prioriteres området. Hvor mange procent har udvalgt området som ét af de 6 vigtigste.

31 Tilfredshed og vigtighed 1) Hvor stor vigtighed tildeles området (indeks 0-100). Vigtighed af kommunens indsatsområder Hvor vigtigt det anførte område er for dig? 1: Ikke vigtig. 2: Mindre vigtig. 3: Hverken-eller. 4: Vigtig. 5: Meget vigtig Hvor vigtig er kommunens indsats i forhold til: Anlæg, veje, trafik og transport Borgerbetjening / borgerservice Borgere med særlige behov (sociale problemer, misbrug) Forebyggelse af kriminalitet Grønne områder Handicappede Information fra kommunen Institutioner for børn 0-5 år Integration Klima Kultur og fritid Arbejdsløshed og beskæftigelse Skoler og uddannelse Sundhed og sygdomsforebyggelse Ældre borgere Ved ikke

32 Tilfredshed og vigtighed 2) Hvor mange procent har udvalgt et område som ét af deres 6 vigtigste prioriteter for kommunen. Økonomi og indsats Hvad er de vigtigste prioriteter, efter din mening? Sæt op til 6 krydser Naturbeskyttelse Folkeskoler Kulturelle aktiviteter og kulturhuse Affaldsafhentning Kollektiv transport Biblioteker Trafiksikkerhed Byudvikling / by forskønnelse Grønne områder Forebyggende klimaindsats Børnepasning 0-5 år Genbrugsordninger Forhold for handicappede borgere Sports- og fritidsfaciliteter Vedligeholdelse af kommunens bygninger Forebyggelse af livsstilssygdomme Plejecentre og plejeboliger til ældre Tiltrækning af virksomheder til kommunen Veje, cykelstier og fortove Hjælp til borgere med sociale problemer Ungdomsuddannelser Borgerbetjening Indsats over for ledighed/arbejdsløshed Hjemmehjælp Ved ikke

33 Hvilke områder skal kommunen prioritere. Prioriteringsindeks Skoler og uddannelse Vigtighed Hovedområder tildelt en grad af vigtighed fra 1-5. Anlæg, veje, trafik og transport Forebyggelse af kriminalitet Ældre borgere Sundhed og sygdomsforebyggelse Arbejdsløshed og beskæftigelse Handicappede Institutioner for børn 0-5 år Kultur og fritid Borgerbetjening / borgerservice Borgere med særlige behov (sociale problemer, misbrug) Information fra kommunen Integration Grønne områder Klima Området til indeks 0-100, i randordnet rækkefølge. Som altid er næsten alt vigtigt noget dog mere vigtigt end andet. Rækkefølgen er det mest interessante: skoler, veje/trafik, tryghed, ældre, sundhed og job topper listen. Meget andet er dog også vigtigt! Ligesom forskellige grupper har forskellige angivelser.

34 Prioritering De 6 vigtigste områder for kommunen Prioritering af kommunens indsats De 6 vigtigste områder Alle borgere Folkeskoler 63% Tiltrækning af virksomheder til kommunen 49% Veje, cykelstier og fortove 47% Hjemmehjælp 40% Plejecentre og plejeboliger til ældre 34% Børnepasning 0-5 år 33% Indsats over for ledighed/arbejdsløshed 31% Ungdomsuddannelser 30% Trafiksikkerhed 29% Kollektiv transport 25% Sports- og fritidsfaciliteter 22% Hjælp til borgere med sociale problemer 21% Forhold for handicappede borgere 19% Byudvikling / byforskønnelse 15% Forebyggelse af livsstilssygdomme 15% Vedligeholdelse af kommunens bygninger 14% Kulturelle aktiviteter og kulturhuse 12% Naturbeskyttelse 11% Grønne områder 11% Borgerbetjening 10% Forebyggende klimaindsats 9% Affaldsafhentning 8% Genbrugsordninger 7% Biblioteker 7% ANTAL 852

35 Prioritering De 6 vigtigste områder for kommunen, på aldersgrupper Prioritering af kommunens indsats De 6 vigtigste områder Alle borgere år år 60 + år Folkeskoler 63% 74% 64% 51% Tiltrækning af virksomheder til kommunen 49% 46% 53% 45% Veje, cykelstier og fortove 47% 44% 46% 52% Hjemmehjælp 40% 31% 38% 52% Plejecentre og plejeboliger til ældre 34% 20% 36% 47% Børnepasning 0-5 år 33% 51% 26% 24% Indsats over for ledighed/arbejdsløshed 31% 25% 35% 31% Ungdomsuddannelser 30% 28% 33% 28% Trafiksikkerhed 29% 27% 28% 31% Kollektiv transport 25% 25% 26% 25% Sports- og fritidsfaciliteter 22% 30% 20% 16% Hjælp til borgere med sociale problemer 21% 20% 20% 23% Forhold for handicappede borgere 19% 16% 16% 26% Byudvikling / byforskønnelse 15% 19% 13% 14% Forebyggelse af livsstilssygdomme 15% 13% 17% 13% Vedligeholdelse af kommunens bygninger 14% 11% 15% 16% Kulturelle aktiviteter og kulturhuse 12% 13% 10% 13% Naturbeskyttelse 11% 11% 11% 11% Grønne områder 11% 14% 9% 9% Borgerbetjening 10% 8% 9% 15% Forebyggende klimaindsats 9% 10% 9% 9% Affaldsafhentning 8% 7% 9% 8% Genbrugsordninger 7% 8% 7% 6% Biblioteker 7% 7% 4% 10% ANTAL

36 Bevillinger Tildeling af penge,rangordnet efter flere penge Bevillingstildeling - alle borgere Folkeskoler Veje, cykelstier og fortove Tiltrækning af virksomheder til kommunen Hjemmehjælp Ungdomsuddannelser Børnepasning 0-5 år Trafiksikkerhed Plejecentre og plejeboliger til ældre Kollektiv transport Forhold for handicappede borgere Vedligeholdelse af kommunens bygninger Forebyggelse af livsstilssygdomme Indsats over for ledighed/arbejdsløshed Byudvikling / byforskønnelse Sports- og fritidsfaciliteter Forebyggende klimaindsats Naturbeskyttelse Grønne områder Kulturelle aktiviteter og kulturhuse Borgerbetjening Affaldsafhentning Genbrugsordninger Biblioteker 1% 3% 23% 33% 4% 36% 3% 35% 1% 41% 3% 37% 3% 57% 5% 43% 6% 53% 4% 43% 7% 52% 13% 44% 7% 47% 22% 48% 8% 69% 18% 50% 10% 63% 9% 71% 17% 59% 9% 67% 5% 83% 6% 82% 11% 74% 62% 61% 49% 42% 41% 36% 34% 33% 32% 30% 30% 26% 25% 24% 18% 17% 16% 15% 15% 12% 8% 8% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Færre penge Penge som nu Flere penge

37 Høj vigtighed og prioritet forklaring. Forklaring: Grøn = vigtigt fokusområde, dvs. vigtigt over gennemsnittet Gul = medium vigtigt fokusområde, dvs. vigtigt omkring gennemsnittet Orange = mindre vigtigt fokusområde, dvs. vigtigt under gennemsnittet Pilen i højre side markerer gennemsnittet for tilfredshedsindekset Tilfredshed med Prioritering top-6 Indeks tilfredshed Indeks vigtighed 40. ÆLDREOMRÅDET - Aktivitetsmulighederne for ældre 40% ÆLDREOMRÅDET - Udbuddet af boliger til ældre 34% INST. FOR BØRN - Institutioner for 0-5 års børn - alt i alt 33% INST. FOR BØRN - Daginstitutioner og dagpleje for 0-5 års børn 33% INST. FOR BØRN - Mulighederne for pasning af 0-5 års børn 33% LEDIGHED & BESKÆFTIGELSE - Langtidsarbejdsløshed 31% LEDIGHED & BESKÆFTIGELSE - Ungdomsarbejdsløshed 31% SKOLE & UDDANNELSE - Videregående uddannelsestilbud 30% TRANSPORT - Transportforhold - alt i alt 25% TRANSPORT - Kollektiv transport by 25% GENNEMSNIT 23% KULTUR & FRITID - Mulighederne for at dyrke motion og idræt 22% SÆRLIGE GRUPPER - Børn og unge med sociale problemer 21% SÆRLIGE GRUPPER - Voksne med sociale problemer 21% Vigtigt over gennemsnit (grøn) Vigtigt omkring gennemsnit (gul) Vigtigt under gennemsnit (orange) Valgt som top-6 af flere end gens. (grøn)

38 Høj vigtighed eller prioritet. Listen indeholder emner, der både er tildelt høj vigtighed, og/eller prioriteres af mange, som top-6 emner. Disse er vigtige områder, der betyder noget for et bredt udsnit af befolkningen. Vist efter laveste tilfredshed. Prioritering top-6 Indeks tilfredshed Indeks vigtighed 58. VEJE OG ANLÆG - Vedligeholdelsen af veje, cykelstier og fortove 47% TRANSPORT - Kollektiv transport landområder 25% SKOLE & UDDANNELSE - Videregående uddannelsestilbud 30% LEDIGHED & BESKÆFTIGELSE - Langtidsarbejdsløshed 31% LEDIGHED & BESKÆFTIGELSE - Ungdomsarbejdsløshed 31% LEDIGHED & BESKÆFTIGELSE - Arbejdsløshedsindsats - alt i alt 31% LEDIGHED & BESKÆFTIGELSE Midlertidig arbejdsløshed 31% ÆLDREOMRÅDET - Pasning og pleje af ældre 40% VEJE OG ANLÆG - Veje og anlæg - alt i alt 47% VEJE OG ANLÆG - Mulighederne for bil parkering 47% SKOLE & UDDANNELSE - Kommunens folkeskoler generelt 63% TRANSPORT - Transportforhold - alt i alt 25% TRANSPORT - Trafiksikkerheden for cyklister 29% SKOLE & UDDANNELSE - Skole- og uddannelsesområdet - alt i alt 63% ÆLDREOMRÅDET - Ældreområdet - alt i alt 40% SKOLE & UDDANNELSE - Kommunens SFO'er og klubtilbud 63% VEJE OG ANLÆG - Belysningen af veje, cykelstier og fortove 47% ÆLDREOMRÅDET - Aktivitetsmulighederne for ældre 40% INST. FOR BØRN - Institutioner for 0-5 års børn - alt i alt 33% ÆLDREOMRÅDET - Udbuddet af boliger til ældre 34% INST. FOR BØRN - Daginstitutioner og dagpleje for 0-5 års børn 33% INST. FOR BØRN - Mulighederne for pasning af 0-5 års børn 33% VEJE OG ANLÆG - Mulighederne for cykelparkering 47% TRANSPORT - Trafiksikkerheden for fodgængere 29% TRANSPORT - Kollektiv transport by 25% SKOLE & UDDANNELSE - Gymnasiale uddannelser 30% 68 82

39 Medium vigtighed eller prioritet. Listen indeholder emner, der både er tildelt medium vigtighed, og/eller medium prioritet som top-6 emner. Dette er mellemvaren, som man måske synes er vigtigt, men som har topprioritet under gennemsnittet. Det kan være områder, som er vigtige for visse borgere (f.eks. børnefamilier eller ældre) men ikke for alle. Evaluering og dialog kan være interessant her. Vist efter laveste tilfredshed. Prioritering top-6 Indeks tilfredshed 29. SKOLE & UDDANNELSE - Vedligeholdelsen af kommunens folkeskoler 14% SÆRLIGE GRUPPER - Børn og unge med sociale problemer 21% SÆRLIGE GRUPPER - Voksne med sociale problemer 21% SÆRLIGE GRUPPER - Misbrugere (af stoffer, alkohol m.v.) 21% SUNDHED - Kommunens indsats for at begrænse et skadeligt alkoholforbrug 15% SÆRLIGE GRUPPER - Indsatsen overfor særlige grupper - alt i alt 21% SUNDHED - Kommunens indsats for at reducere rygning 15% INST. FOR BØRN - Vedligeholdelsen af daginstitutioner 14% SÆRLIGE GRUPPER - Forebyggelse af kriminalitet 21% SUNDHED - Kommunens indsats for at fremme sunde kostvaner 15% SÆRLIGE GRUPPER - Integration af borgere med anden kulturel baggrund 21% SÆRLIGE GRUPPER - Borgere med fysiske eller psykiske handicap 19% SUNDHED - Sundhedsområdet - alt i alt 15% SUNDHED - Information om sundhed fra kommunen 15% SUNDHED - Kommunens indsats for at fremme sunde motionsvaner 15% KULTUR & FRITID - Mulighederne for at dyrke motion og idræt 22% Indeks vigtighed

40 Lavere vigtighed eller prioritet. Listen indeholder emner, der både er tildelt lavere vigtighed, og/eller prioriteres af relativt færre, som top-6 emner. Dette kan være emner, hvor der allerede leveres tilfredsstillende i forhold til ønsker og prioriteter. Måske også emner for besparelser. Vist efter laveste tilfredshed. Prioritering top-6 Indeks tilfredshed 20. BORGERBETJENING - Åbningstider 10% BORGERBETJENING - Service - brev/ 10% MILJØ - Klimaindsatsen i kommunen 9% BORGERBETJENING - Service - telefonisk 10% INFORMATION - Information omfang 10% BORGERBETJENING - Borgerbetjening alt i alt 10% INFORMATION - Kommunens hjemmeside 10% MILJØ - Indsatsen for naturbeskyttelse i kommunen 11% INFORMATION - Information forståelighed 10% INFORMATION - Information fra kommunen - alt i alt 10% BORGERBETJENING - Online selvbetjening 10% BORGERBETJENING - Service - fremmøde 10% MILJØ - Miljøet - alt i alt 11% INFORMATION - Kommunens annoncer i lokalpressen 10% GRØNNE OMRÅDER - Vedligeholdelsen af grønne områder 11% KULTUR & FRITID - Mulighederne for kulturoplevelser 12% KULTUR & FRITID - Omfanget af aftenskoletilbud 12% GRØNNE OMRÅDER - Grønne områder - alt i alt 11% MILJØ - Affaldsafhentning 8% KULTUR & FRITID - Kultur og fritid - alt i alt 12% KULTUR & FRITID - Omfanget af foreningstilbud 12% GRØNNE OMRÅDER - Adgangen til grønne områder 11% KULTUR & FRITID - Mulighederne for udendørs aktivitet og oplevelser 11% MILJØ - Genbrugsordninger 7% KULTUR & FRITID - Bibliotek 7% Indeks vigtighed

41 Kontakt om undersøgelsen Promonitor Telefon Syddanske Forskerparker Ellegårdvej Sønderborg Østergade København K Se mere på:

Borgernes meninger om Ringsted Kommune

Borgernes meninger om Ringsted Kommune Borgernes meninger om Ringsted Kommune PROMONITOR 2011 360 graders tilfredshedsundersøgelse med Ringsted Kommune Rapporten er udarbejdet af: Promonitor, Syddanske Forskerparker For Ringsted Kommune Den

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Kultur

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Kultur RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Kultur Indhold Om undersøgelsen... 2 Kultur og fritid... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 17 Brugeroversigt... 25 Svarpersonernes baggrund... 26 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Sundhed

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Sundhed RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Sundhed Indhold Om undersøgelsen... 2 Sundhed og sygdomsforebyggelse... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 18 Brugeroversigt... 26 Svarpersonernes baggrund... 27

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Ældreområdet

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Ældreområdet RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Ældreområdet Indhold Om undersøgelsen... 2 Ældreområdet... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 18 Brugeroversigt... 26 Svarpersonernes baggrund... 27 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Politik

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Politik RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Politik Indhold Om undersøgelsen... 2 Kommunalpolitik... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 19 Brugeroversigt... 27 Svarpersonernes baggrund... 28 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Ledighed

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Ledighed RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Ledighed Indhold Om undersøgelsen... 2 Ledighed og beskæftigelse... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 18 Brugeroversigt... 26 Svarpersonernes baggrund... 27 RINGSTED

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Information

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Information RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Information Indhold Om undersøgelsen... 2 Information... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 16 Brugeroversigt... 24 Svarpersonernes baggrund... 25 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Særlige grupper

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Særlige grupper RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Særlige grupper Indhold Om undersøgelsen... 2 Borgere med særlige behov... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 19 Brugeroversigt... 27 Svarpersonernes baggrund...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Økonomi

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Økonomi RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Økonomi Indhold Om undersøgelsen... 2 Økonomi, skat og service... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 15 Brugeroversigt... 23 Svarpersonernes baggrund... 24 RINGSTED

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Skole og Uddannelse

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Skole og Uddannelse RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Skole og Uddannelse Indhold Om undersøgelsen... 2 Skole og uddannelse... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 21 Brugeroversigt... 29 Svarpersonernes baggrund...

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Betjening

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Betjening RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Betjening Indhold Om undersøgelsen... 2 Betjening... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 21 Brugeroversigt... 29 Svarpersonernes baggrund... 30 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Kort om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode Borgerpanelet Periode November 2009 Stikprøve 1.043 Svarprocent 77 % Antal svar 805 Vægtning

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Tech College Aalborg - samlet

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Tech College Aalborg - samlet Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg - samlet Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 74,5 69,4 75,8 63,7

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

Resume af elevtrivselsundersøgelse 2012 Brønderslev Gymnasium og HF-kursus

Resume af elevtrivselsundersøgelse 2012 Brønderslev Gymnasium og HF-kursus Vurdering Resume af elevtrivselsundersøgelse 2012 1 Resume af elevtrivselsundersøgelse 2012 I uge 43 & 44 2012 gennemførte i samarbejde med analysefirmaet Ennova en omfattende elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Velkommen i nabolaget

Velkommen i nabolaget Velkommen i nabolaget Velkommen til Hillerød Kommune og livet som Hillerødborger Vi har lavet denne folder som et lille bidrag til, at du kommer godt i gang med at bo i Hillerød Kommune. På de næste sider

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

en stemme for din hverdag

en stemme for din hverdag Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her

Læs mere

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse Indholdsoversigt Om undersøgelsen Side 3 Konklusion Side 3 Resultater: Køn Side 4 Alder Side 5 Hvad drejer henvendelsen sig om Side 6 Jeg fik ordnet hvad jeg kom for Side 7 Jeg oplevede jeg blev behandlet

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud Georgs Æske Antal beelser: 28 Svarprocent: 85% Hillerød

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune beelser: 3.178 Svarprocent: 58,61% Hillerød Sammenligning af kommune

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg

Uddannelsesbyen Aalborg Uddannelsesbyen Aalborg - En redegørelse af Aalborgs styrker og svagheder som uddannelsesby August 2015 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 GENERELLE KONKLUSIONER... 4 BYFORHOLD MED HØJESTE RELEVANS... 7 BYFORHOLD

Læs mere

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Bosætningsanalyse februar 2014 Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Interessante iagttagelser i ny bosætningsanalyse Resultaterne af nærværende bosætningsrapport dokumenterer markant

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: % (256 besvarelser ud af 321 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008 Miljøpolitik I Odense Odense Kommune 2008 Om undersøgelsen Miljøpolitik I Odense Om undersøgelsen Denne rapport indeholder resultaterne for Odense Kommunes måling af borgernes holdninger til miljøpolitik

Læs mere

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Anj, den 24. november 2010 Fics brevid: 1136240 Indhold 1. Forældretilfredshed i dagtilbud... 2 2. Andel sikre læsere i folkeskolen...

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget Kerneområde/ effektmål Flere kommer i uddannelse og job (Udvikling og Læring) Gennemførsel af ungdomsuddannelse Børn lærer mere og er mere kompetente (Udvikling og Læring) læring Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Instruktion til interviewerne på spørgeskemaundersøgelsen af voksne beboere i de udsatte boligområder 1 1. Indledning Det overordnede mål for spørgeskema-interviewene

Læs mere

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14 Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen Marts 2014 Del 1 : Tabeller 1 Udskrevet: 13/03/14 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg 2013/0010550 Forside: Colourbox Børneudvalget

Læs mere