Mild (mellem C) Moderat (28-32 C) Kan også klassificeres efter grad: Grad 1: C. Grad 2: C. Hyppigst blandt mænd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mild (mellem 32-35 C) Moderat (28-32 C) Kan også klassificeres efter grad: Grad 1: 32-35 C. Grad 2: 26-32 C. Hyppigst blandt mænd"

Transkript

1 Hyptermi Seneste faglige revidering: Basisplysninger Definitin Den menneskelige rganismes kernetemperatur reguleres nrmalt mellem 36,4 C g 37,5 C 1 Kernetemperatur under 35 C defineres sm hyptermi. Kan deles i Mild (mellem C) Mderat (28-32 C) Alvrlig hyptermi (< 28 C) 2 Kan gså klassificeres efter grad: Grad 1: C Grad 2: C Grad 3: < 26 C Vigtige ekstra risikfaktrer til den lave temperatur er meget lav eller høj alder, andre samtidige sygdmme g frgiftninger 3 Overlevelse efter nedkøling er beskrevet efter helt ned til 14,2 C hs et barn g hs en vksen ned til 13,7 C Frekmst Ofte knyttet til akutte intksikatiner, særligt alkhl g narktiske rusmidler 2 Hyppigst blandt mænd Ældre er en specielt udsat gruppe Ætilgi g patgenese Børn g ældre er specielt udsat idet Ældre har fte nedsat kuldesensibilitet g reduceret varmeprduktin 4 Små børn har en relativ str krpsverflade i frhld til vægt g dermed øget varmetab, g har derudver dårligere evne til varmeprduktin g en mindre udviklet temperaturregulering Ulykker/skader med ekspsitin fr kulde Drukning/nær drukning Sneskred Arbejds- eller fritidsaktiviteter, hvr man udsættes fr langvarig ekspnering eller ekstrem kulde (arbejde på båd, vintersprt, ekspeditiner.l.) Ethanl Medvirker til hurtigere nedkøling på grund af perifer vasdilatatin g Patgenese reduceret krpslig reaktin på kulden Fr at prethlde temperatur-hmestasen styrer hyptalamus de frskellige krpslige reaktiner på varmetabet Termreceptrer er lkaliseret både centralt (hypthalamus) g perifert (i huden) Hypthalamus reagerer på kulde med frskellige effektrmekanismer sm rystelser (fr at øge varmeprduktinen) g vasknstriktin

2 Temperatur mellem 32 C g 35 C (mild) Frsøger at genprette krpstemperaturen ved muskelaktivitet/rystelser g perifer vasknstriktin Hjertefrekvens øges, hjertets minutvlumen øges, g bldtrykket stiger Initialt takypnø Temperatur under 32 C (mderat/alvrlig) Efterhånden nedregulering af alle krpsfunktiner Metablismen bremses, med fald i O 2 frbrug med mtrent 5-7 % per 1 grad reduktin af krpstemperatur Varmeprduktin gennem rystelser phører Gradvis acidse g hyperkaliæmi, med fare fr arytmier Hjertets arbejde reduceres, med tilhørende fald i minutvlumen g frekvens Gradvis reduktin af respiratin g ændret syre-base status Gradvis reduktin af CNS-funktin, efterhånden phør af reflekser g udvikling af kma Nyrernes evne til at kncentrere urin reduceres, g man får vlumentab gennem såkaldt "kuldediurese" - liguri ved alvrlig hypthermi, frdi cirkulatinen er stærkt nedsat Reduceret bldflw + hæmkncentratin kan lede til trmbse g emblikmplikatiner Patfysilgi 3 Krpsvarme tabes til mgivelserne gennem stråling, ledningstab, knvektin, frdampning g respiratin Stråling Skyldes infrarød stråling først g fremmest fra blttet hud sm hved g hænder Er skyld i det hurtigste g mest mfattende varmetab (> 50 %) Ledningstab Betyder verførsel af varme gennem direkte kntakt Er en vigtig mekanisme ved drukningsulykker, frdi den termale ledning til vand er ca. 30 gange større end fr luft Knvektinstab Skyldes bevægelser i væske eller gas sm transprterer varme væk fra krppen f.eks. i stærk vind, hvilket frklarer betydningen af vind ved nedkøling Frdampning g respiratin Frdampning af væske er varmefrbrugende Effekten er størst i køligt, tørt g blæsende vejr Dispnerende faktrer Høj alder Ældre har lavere basal metablisme, svækket vasknstriktrisk respns på kulde g nedsat evne til at erkende risiken fr nedsat temperatur i mgivelserne 2

3 Persner med reduceret mental kapacitet, enten pga. sygdm, skade eller alkhl/narktiske stffer Alkhl hæmmer gluknegenesen g dermed varmeprduktinen Hudskader sm brandskader eller dermatitis øger varmetabet Udsættelse fr langvarig eller ekstrem kulde, fugtighed g vind øger nedkølingshastigheden ICPC-2 A88 Skadevirkning af ydre fysisk faktr Linkprtalen ICD-10 T68 Påvirkning af nedsat temperatur T88 Andre kmplikatiner til kirurgisk g medicinsk behandling IKA T88.5 Anden kmplikatin til anæstesi P80 Nedsat legemstemperatur hs nyfødt P80.0 Cld injury-syndrm P80.8 Anden frm fr hyptermi hs nyfødt P80.9 Hyptermi hs nyfødt UNS R68 Andre generelle symptmer g abnrme fund R68.0 Hyptermi, sm ikke skyldes klde mgivelser Diagnse Diagnstiske kriterier Kernetemperatur mellem 32 g 35 C er mild hyptermi Kernetemperatur mellem 28 g 32 C er mderat hyptermi Kernetemperatur under 28 C er alvrlig hyptermi Mange kliniske termmetre måler kun ned til 34 C. Elektrniske termmetre med fleksible prber er fte nødvendige fr at få målt krrekt temperatur (f.eks. gennem kntinuerlig måling i øsfagus eller rektalt, mindst 10 cm ver ydre sfinkter). Øretermmeter kan gså anvendes Differentialdiagnser Død persn Dødsdiagnsen hs en hypterm patient er frbundet med str usikkerhed g kan være vanskeligt 5 Sekundær hyptermi sm følge af udbredt hjerneskade, sepsis eller hypthyrese Sygehistrie Krtlæg mstændighederne Situatinen Hvr kldt, yderligere nedkølingseffekt sm følge af vind eller fugtighed? Hvilke subjektive gener har patienten i frhld til nedkølingen Har patienten ngen tilgrundliggende tilstand, sm gør ham mere udsat? Kliniske fund Mild hyptermi Kernetemperatur mellem C Patienten ryster, har takykardi g takypnø, men er frmentlig ved fuld bevidsthed

4 Kld hudverflade g bleg hud Patienten er fte urlig g kan klage ver smerte i albuer, hænder, knæled g genitalia Mderat hyptermi Vedvarer hyptermien, pstår der apati, uklar tale, ataksi g reduceret vurderingsevne Kernetemperatur mellem C Patienten ryster ikke længere, gradvis bevidsthedsnedsættelse Lav respiratinsfrekvens Bradykardi, arytmier frekmmer. Det arterielle bldtryk er nrmalt Reducerede reflekser g dilaterede pupiller Alvrlig hyptermi Hypglykæmisk, men til tider gså hyperglykæmisk Kernetemperatur under 28 C Bevidstløs patient Meget kld hud Ekstrem bradykardi med risik fr asystli g ventrikel-arytmier Ingen perifer cirkulatin, g ingen perifer puls A-refleksi, pupillerne reagerer heller ikke Få g små respiratriske bevægelser, - der kan pstå lungeødem Oliguri Supplerende undersøgelser i almen praksis Temperaturmåling med øretermmeter eller elektrnisk termmeter Specialtermmeter, sm måler lavere end nrmale temperaturer, er frmentlig nødvendig. Det er uklart, hvr gde øretermmetre er ved disse temperaturer Andre undersøgelser på sygehus EKG Ved meget lave temperaturer kan nålelektrder (sm til EEG måling) benyttes Hyptermi kmpliceres fte med frskellige arytmier - særlig atrieflimmer, hvraf ventrikelflimmer er mulig dødsårsag Prgressivt fald i frekvens (bradykardi) g frlængede PR-, QRS- g QT-interval Bldprøver Ved temperatur under 25 C kmmer en karakteristisk J-bølge (gså kendt sm Osbrn-bølge) tidlig i ST-segmentet, fte delvis inkrpreret i QRS-kmplekset Hb, CRP, leukcytter, elektrlytter, urea, kreatinin, Creatin Kinase, glukse, amylase, syrebase status, arterielle bldgasser Elektrlytter Kan ændre sig hurtigt under behandlingen g bør kntrlleres hyppigt Specielt kalium kan ændre sig med syrebase-frskydninger, navnlig under pvarmningen Trmbcytter Trmbcytpeni kan pstå Kagulpati

5 Er almindeligvis selvbegrænsende Leukcytter Er en upålidelig markør fr infektiner ved hyptermi Glukse Str risik fr hypglykæmi frdi glykgen er frbrugt Hyptermi kan maskere symptmerne på hypglykæmi Arterielle bldgasser Metablisk acidse er hyppig ved alvrlig hyptermi Hvrnår skal patienten henvises? Patienter med mild hyptermi (> 32 ) bør ftest indlægges på sygehus Patienter med mderat/alvrlig hyptermi (< 32 ) skal altid transprteres til sygehus hurtigst muligt frtrinsvis ifølge med akutlæge Behandling Behandlingsmål Genprette nrmal krpstemperatur g i størst mulig grad undgå sequelae Generelt m behandlingen Terapien skal gennemføres varsmt. Hjertet er irritabelt, g manipulatin af patienten, f.eks. intubatin, kan udløse arytmier Selv m patienten virker død, bør resuscitatin gennemføres, indtil kernetemperaturen har nået 35 C 2 Varme infusinsvæsker hjælper både på dehydrering g varmetab Betablkkere g bikarbnat er kntraindicerede 5 Hvad kan patienten selv gøre? Mild hyptermi uden bevidsthedsnedsættelse g lkale frstskader kan patienten selv behandle med pvarmning Undgå fr stærke varmekilder sm kan give brandskader Akutbehandling Strakstiltag Vådt tøj bør fjernes g erstattes med tæpper fr pvarmning Ring 112 Betydeligt hypterme patienter bør først varmes p, når der er mulighed fr vervågning Hs patienter med mild hyptermi kan passiv ekstern pvarmning startes Glukse Ved lavt bldsukker, g hvis bldsukkermåling ikke er tilgængelig, kan glukse gives, da krppen fte mangler glykgen Frsøg anlæggelse af i.v. adgang, kan være besværliggjrt Glucse 500 mg/ml: ml i.v., cave subcutan injektin, Hjerte-lunge redning ved hyptermi vævsirriterende Samme retningslinjer sm ved basal hjerte-lunge redning, men Den lave temperatur sænker metablismen, g vellykket genplivning er derfr mulig efter meget længere tid end hs nrmterme

6 Vanlige dødskriterier gælder ikke hypterme patienter. Resuscitatin bør fregå, indtil patienten har pnået en kernetemperatur på 35 C 2 Frekvens på ventilatin g kmpressin behøver ikke være lige så høj sm hs nrmterme Vanskelig at mærke en eventuel puls ved meget dybe frfrysninger. Defibrillering Bevidstløs patient uden vejrtrækning har hjertestp. Mærk IKKE efter puls Ventrikelflimmer er fte behandlingsresistent, indtil patienten når en højere krpstemperatur (>25 C) Max frsøg på defibrillering med indtil 3 stød. Hvis dette er uden succes, frtsættes hjerte-lungeredning til kernetemperaturen når ver 30 C, før nye defibrilleringsfrsøg fretages Ved behandlingsresistent ventrikelflimmer trds pvarmning, bruges Transprt til sygehus amidarn Patienter med alvrlig hyptermi bør transprteres hurtigst muligt til sygehus, ledsaget af akutlæge Patienten skal beskyttes md yderligere varmetab under transprten Undgå at bevæge patienten unødigt (kan udløse arytmier) Etabler intravenøs adgang hvis muligt Intrassøs adgang Giv O 2 med højt flw på maske Vurder væskestatus, patienten er fte hypvlæmisk på grund af dehydrering g evt. sepsis - giv pvarmede i.v. væsker Evt. intubatin ved akutlæge Subakut behandling Observatin 2 Mål krpstemperatur med øre- eller rektalt termmeter Sikre frie luftveje g giv varm, fugtet O 2 Tjek bldsukker Vurder væskestatus På hspitalet anlægges blærekateter fr at mnitrere urinprduktinen, samt Aktuelle medikamenter invasive katetre (a-kanyle, CVK sv.) Tiamin Mange hypterme patienter er alkhlikere. Hs disse patienter bør man give vitamin-b g tiamin fr at frhindre udvikling af Wernickes encefalpati Tiamin 250 mg i.v., har få bivirkninger, bør gives på bred indikatin Antibitika Ved mistanke m sepsis eller aspiratinspneumni tages venyler, før man starter med bredspektret antibitikabehandling Diagnsen kan være vanskelig at stille Sterider Bør ikke gives rutinemæssigt

7 Opvarmning af patienten Vasaktive medikamenter Adrenalin anbefales ikke før kernetemperaturen når 30 C, da adrenalin ved lavere temperatur almindeligvis er ineffektiv g kan akkumuleres. Under pvarmningen kan det frigives i tksiske mængder Når kernetemperaturen er ver 30 C, kan vasaktive medikamenter bruges, men intervallet mellem dserne bør være frdblet Mild hyptermi Kan behandles med passiv ekstern pvarmning, f.eks. ved at pakke patienten ind i tørre, varme tæpper Give pvarmede i.v. væsker fr at rette p på dehydrering/hypvlæmi. Mål: Opvarmningshastighed ½-1 C/time Overvågning med henblik på kmplikatiner g hyptensin sm følge af vasdilatatin fra pvarmningen Opvarmningsteknikker Mderat g alvrlig hyptermi Passiv pvarmning er ikke tilstrækkelig Patienter med kardivaskulær svigt eller ustabilitet (hyptensin, arytmier) skal varmes p så hurtigt sm muligt Passiv pvarmning Mest skånsm fr patienten Vellykket behandling frudsætter intakte termregulatriske mekanismer, nrmal endkrin funktin g adækvate energilagre til at skabe endgen varme Placer patienten et varmt sted Pak patienten ind i tørt varmt tøj Ulempen er, at krpsvarmen stiger langsmt Aktiv ekstern pvarmning, alternativer Sæt patienten i varmt bad (40-42 C), cave bevidsthedssvækkelse Benyt varmebjekt (varmeflasker.l.) Varmetæpper (Bair-Hugger tæppe) Vellykket behandling frudsætter intakt cirkulatin, sm kan returnere perifert pvarmet bld til de centrale dele af cirkulatinen Aktiv kernetemperatur-pvarmning (på sygehus) Frdelen er, at de varmer indre rganer, g da først g fremmest hjertet, hurtigt. Dette reducerer hjertets irritabilitet g bedrer pumpefunktin. Reducerer gså risiken fr efterfølgende fald i kernetemperatur, pvarmningsshck g acidse Inhalatinspvarmning (pvarmet fugtet xygen) med temperatur 40 C Give varme infusinsvæsker (40-45 C) Ekstrakrpral pvarmning af bld er den mest effektive metde Kan udføres med hjertelunge-maskine eller hæmdialyse Øger kernetemperaturen med 1-2 C hvert minut 6

8 Kntakt nærmeste traumecenter/thraxkirurgiske afdeling, evt. hypthermihldet Ålbrg (thraxkirurgisk bagvagt) hvis brug fr udrykningshld. Andre mindre effektive metder Skylning (lavage) af frskellige krpshuler - f.eks. mavesæk, tyktarm, urinblære - med varm væske Peritneal dialyse med fysilgisk saltvand, Ringer-lactat eller en dialysatpløsning pvarmet til C med en hastighed af 6-10 liter per time er vist at øge krpstemperaturen med 1-3 C per time Thrax lavage. Øger temperaturen med 8 C per time Der findes ikke sammenlignende studier mellem de frskellige metder Pstakut behandling Patienter sm har haft en mderat til alvrlig hyptermi bør bserveres tæt det første døgn efter stabilisering Frebyggende behandling Undgå ekspsitin fr stærk g langvarig kulde Fare ved alkhl/narktika intksikatin, gå ikke alene på øde sted i påvirket tilstand i kldt vejr Varm påklædning Vind g vandtæt lag yderst, derefter flere lag med tøj sm islerer g giver et stillestående luftlag mkring krppen Undgå stramt/tætsiddende tøj sm kan hindre bldcirkulatin Frløb, kmplikatiner g prgnse Frløb Ved temperaturfald vil krppen først frsøge at genprette krpstemperaturen gennem fysilgiske mekanismer sm varmegenerering gennem rystelser.l. Efterhånden sm temperaturen falder yderligere, får man et gradvis fald i CNSfunktin, nedsat metablisme g dertil hørende reduktin af respiratin g hjertefunktin g eventuel udvikling af arytmier, kma g død Kmplikatiner Lkale frstskader Aspiratinspneumni Arytmier Hs patienter med "ukmpliceret" hyptermi er kardiale arytmier sm regel dødsårsag (ventrikelflimmer) DIC Sm følge af øget frigørelse af trmbplastin til bldstrømmen, specielt når cirkulatinen genprettes ved pvarmning Akut nyresvigt Kan frekmme sekundært til rhabdmylyse eller akut tubulær nekrse Organsvigt i indre rganer på grund af iskæmi Prgnse

9 Patienter med ukmpliceret hyptermi har frhldsvis lav mrtalitetsrati, mens patienter med asscierede sygdmme har meget dårligere prgnse Underliggende sygdm spiller større rlle end graden af hyptermi g pvarmningsmetde Prgnsen er dårligere ved faldende kernetemperatur Kulden beskytter gså md skader, således at vanlige kriterier fr fastsættelse af død ikke gælder Hypterme patienter fundet med rigiditet, apnø g dilaterede pupiller kan verleve Persner med temperaturer ned til 15 C (g under) g med langvarig hjertestp har verlevet Patientinfrmatin Hvad du bør infrmere patienten m Frebyggende tiltag Hvad findes af skriftlig patientinfrmatin Infrmatin m hyptermi Animatin Frfrysninger Illustratiner Tegning af ekstrakrpral cirkulatin Kilder Referencer 1. Rudlph SF, Mantni T, Belhage B. Patfysilgi ved accidentel hyptermi. Ugeskr Læger 2007; 169: Ugeskrift 2. Epstein E, Anna K. Accidental hypthermia. BMJ 2006; 332: BMJ 3. McCullugh L, Arra S. Diagnsis and treatment f hypthermia. Am Fam Physician 2004; 70: AFP 4. Vassal T, Benit-Gnin B, Carrat F, Guidet B, Maury E, Offenstadt G. Severe accidental hypthermia treated in an ICU: prgnsis and utcme. Chest 2001; 120: PubMed 5. Kjærgaard B, Rudlph SF, Lucas A, Hldgaard HO. Behandling af den hypterme patient. Ugeskr Læger 2008; 170: Ugeskrift 6. Walpth BH, Walpth-Aslan BN, Mattle HP, Radanv BP, Schrth G, Schaeffler L, et al. Outcme f survivrs f accidental deep hypthermia and circulatry arrest treated with extracrpreal bld warming. N Engl J Med 1997; 337: NEJM Fagmedarbejdere Jacb Steinmetz, verlæge, ph.d., Anæstesi- g Operatinsklinikken, Rigshspitalet Finn Klamer, speciallæge i almen medicin, tidl. prakt. læge, lægefaglig rådgiver i Den fælles ffentlige sundhedsprtal - sundhed.dk Dater Publiceret:

10 Seneste faglige revidering: Seneste redaktinelle revidering: Kilde:

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: 46898 Pleje af patienter på intensiv- g pvågningsafd. Inspiratinsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl, Århus Scial- g Sundhedsskle 1. Uddannelsens sammenhæng til jbmråde

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats Titel Indeksering Frfattergruppe Klinisk retningslinje fr lindring af dødsrallen hs vksne uafvendelige døende kræftpatienter ver 18 år. Hvedsøgerd:

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Grundbog i Offentlig Information

Grundbog i Offentlig Information Grundbg i Offentlig Infrmatin Oversat fra engelsk (Baisc Public Infrmatin Guide) Nvember 2003 OSK NA OI Midtjylland Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 1 Indhld Frmålet med OI... 3 Offentlig Infrmatin g

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14.

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14. Plejeplan fr Vej 14 Eget ft Plejeplan udarbejdet fr strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kmmune g Grundejerfreningen fr Vej 14. Lavet af Rikke Jäger Lck Nvember 2012 Jrdbrugsteknlgstudiet

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt. Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere