Mild (mellem C) Moderat (28-32 C) Kan også klassificeres efter grad: Grad 1: C. Grad 2: C. Hyppigst blandt mænd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mild (mellem 32-35 C) Moderat (28-32 C) Kan også klassificeres efter grad: Grad 1: 32-35 C. Grad 2: 26-32 C. Hyppigst blandt mænd"

Transkript

1 Hyptermi Seneste faglige revidering: Basisplysninger Definitin Den menneskelige rganismes kernetemperatur reguleres nrmalt mellem 36,4 C g 37,5 C 1 Kernetemperatur under 35 C defineres sm hyptermi. Kan deles i Mild (mellem C) Mderat (28-32 C) Alvrlig hyptermi (< 28 C) 2 Kan gså klassificeres efter grad: Grad 1: C Grad 2: C Grad 3: < 26 C Vigtige ekstra risikfaktrer til den lave temperatur er meget lav eller høj alder, andre samtidige sygdmme g frgiftninger 3 Overlevelse efter nedkøling er beskrevet efter helt ned til 14,2 C hs et barn g hs en vksen ned til 13,7 C Frekmst Ofte knyttet til akutte intksikatiner, særligt alkhl g narktiske rusmidler 2 Hyppigst blandt mænd Ældre er en specielt udsat gruppe Ætilgi g patgenese Børn g ældre er specielt udsat idet Ældre har fte nedsat kuldesensibilitet g reduceret varmeprduktin 4 Små børn har en relativ str krpsverflade i frhld til vægt g dermed øget varmetab, g har derudver dårligere evne til varmeprduktin g en mindre udviklet temperaturregulering Ulykker/skader med ekspsitin fr kulde Drukning/nær drukning Sneskred Arbejds- eller fritidsaktiviteter, hvr man udsættes fr langvarig ekspnering eller ekstrem kulde (arbejde på båd, vintersprt, ekspeditiner.l.) Ethanl Medvirker til hurtigere nedkøling på grund af perifer vasdilatatin g Patgenese reduceret krpslig reaktin på kulden Fr at prethlde temperatur-hmestasen styrer hyptalamus de frskellige krpslige reaktiner på varmetabet Termreceptrer er lkaliseret både centralt (hypthalamus) g perifert (i huden) Hypthalamus reagerer på kulde med frskellige effektrmekanismer sm rystelser (fr at øge varmeprduktinen) g vasknstriktin

2 Temperatur mellem 32 C g 35 C (mild) Frsøger at genprette krpstemperaturen ved muskelaktivitet/rystelser g perifer vasknstriktin Hjertefrekvens øges, hjertets minutvlumen øges, g bldtrykket stiger Initialt takypnø Temperatur under 32 C (mderat/alvrlig) Efterhånden nedregulering af alle krpsfunktiner Metablismen bremses, med fald i O 2 frbrug med mtrent 5-7 % per 1 grad reduktin af krpstemperatur Varmeprduktin gennem rystelser phører Gradvis acidse g hyperkaliæmi, med fare fr arytmier Hjertets arbejde reduceres, med tilhørende fald i minutvlumen g frekvens Gradvis reduktin af respiratin g ændret syre-base status Gradvis reduktin af CNS-funktin, efterhånden phør af reflekser g udvikling af kma Nyrernes evne til at kncentrere urin reduceres, g man får vlumentab gennem såkaldt "kuldediurese" - liguri ved alvrlig hypthermi, frdi cirkulatinen er stærkt nedsat Reduceret bldflw + hæmkncentratin kan lede til trmbse g emblikmplikatiner Patfysilgi 3 Krpsvarme tabes til mgivelserne gennem stråling, ledningstab, knvektin, frdampning g respiratin Stråling Skyldes infrarød stråling først g fremmest fra blttet hud sm hved g hænder Er skyld i det hurtigste g mest mfattende varmetab (> 50 %) Ledningstab Betyder verførsel af varme gennem direkte kntakt Er en vigtig mekanisme ved drukningsulykker, frdi den termale ledning til vand er ca. 30 gange større end fr luft Knvektinstab Skyldes bevægelser i væske eller gas sm transprterer varme væk fra krppen f.eks. i stærk vind, hvilket frklarer betydningen af vind ved nedkøling Frdampning g respiratin Frdampning af væske er varmefrbrugende Effekten er størst i køligt, tørt g blæsende vejr Dispnerende faktrer Høj alder Ældre har lavere basal metablisme, svækket vasknstriktrisk respns på kulde g nedsat evne til at erkende risiken fr nedsat temperatur i mgivelserne 2

3 Persner med reduceret mental kapacitet, enten pga. sygdm, skade eller alkhl/narktiske stffer Alkhl hæmmer gluknegenesen g dermed varmeprduktinen Hudskader sm brandskader eller dermatitis øger varmetabet Udsættelse fr langvarig eller ekstrem kulde, fugtighed g vind øger nedkølingshastigheden ICPC-2 A88 Skadevirkning af ydre fysisk faktr Linkprtalen ICD-10 T68 Påvirkning af nedsat temperatur T88 Andre kmplikatiner til kirurgisk g medicinsk behandling IKA T88.5 Anden kmplikatin til anæstesi P80 Nedsat legemstemperatur hs nyfødt P80.0 Cld injury-syndrm P80.8 Anden frm fr hyptermi hs nyfødt P80.9 Hyptermi hs nyfødt UNS R68 Andre generelle symptmer g abnrme fund R68.0 Hyptermi, sm ikke skyldes klde mgivelser Diagnse Diagnstiske kriterier Kernetemperatur mellem 32 g 35 C er mild hyptermi Kernetemperatur mellem 28 g 32 C er mderat hyptermi Kernetemperatur under 28 C er alvrlig hyptermi Mange kliniske termmetre måler kun ned til 34 C. Elektrniske termmetre med fleksible prber er fte nødvendige fr at få målt krrekt temperatur (f.eks. gennem kntinuerlig måling i øsfagus eller rektalt, mindst 10 cm ver ydre sfinkter). Øretermmeter kan gså anvendes Differentialdiagnser Død persn Dødsdiagnsen hs en hypterm patient er frbundet med str usikkerhed g kan være vanskeligt 5 Sekundær hyptermi sm følge af udbredt hjerneskade, sepsis eller hypthyrese Sygehistrie Krtlæg mstændighederne Situatinen Hvr kldt, yderligere nedkølingseffekt sm følge af vind eller fugtighed? Hvilke subjektive gener har patienten i frhld til nedkølingen Har patienten ngen tilgrundliggende tilstand, sm gør ham mere udsat? Kliniske fund Mild hyptermi Kernetemperatur mellem C Patienten ryster, har takykardi g takypnø, men er frmentlig ved fuld bevidsthed

4 Kld hudverflade g bleg hud Patienten er fte urlig g kan klage ver smerte i albuer, hænder, knæled g genitalia Mderat hyptermi Vedvarer hyptermien, pstår der apati, uklar tale, ataksi g reduceret vurderingsevne Kernetemperatur mellem C Patienten ryster ikke længere, gradvis bevidsthedsnedsættelse Lav respiratinsfrekvens Bradykardi, arytmier frekmmer. Det arterielle bldtryk er nrmalt Reducerede reflekser g dilaterede pupiller Alvrlig hyptermi Hypglykæmisk, men til tider gså hyperglykæmisk Kernetemperatur under 28 C Bevidstløs patient Meget kld hud Ekstrem bradykardi med risik fr asystli g ventrikel-arytmier Ingen perifer cirkulatin, g ingen perifer puls A-refleksi, pupillerne reagerer heller ikke Få g små respiratriske bevægelser, - der kan pstå lungeødem Oliguri Supplerende undersøgelser i almen praksis Temperaturmåling med øretermmeter eller elektrnisk termmeter Specialtermmeter, sm måler lavere end nrmale temperaturer, er frmentlig nødvendig. Det er uklart, hvr gde øretermmetre er ved disse temperaturer Andre undersøgelser på sygehus EKG Ved meget lave temperaturer kan nålelektrder (sm til EEG måling) benyttes Hyptermi kmpliceres fte med frskellige arytmier - særlig atrieflimmer, hvraf ventrikelflimmer er mulig dødsårsag Prgressivt fald i frekvens (bradykardi) g frlængede PR-, QRS- g QT-interval Bldprøver Ved temperatur under 25 C kmmer en karakteristisk J-bølge (gså kendt sm Osbrn-bølge) tidlig i ST-segmentet, fte delvis inkrpreret i QRS-kmplekset Hb, CRP, leukcytter, elektrlytter, urea, kreatinin, Creatin Kinase, glukse, amylase, syrebase status, arterielle bldgasser Elektrlytter Kan ændre sig hurtigt under behandlingen g bør kntrlleres hyppigt Specielt kalium kan ændre sig med syrebase-frskydninger, navnlig under pvarmningen Trmbcytter Trmbcytpeni kan pstå Kagulpati

5 Er almindeligvis selvbegrænsende Leukcytter Er en upålidelig markør fr infektiner ved hyptermi Glukse Str risik fr hypglykæmi frdi glykgen er frbrugt Hyptermi kan maskere symptmerne på hypglykæmi Arterielle bldgasser Metablisk acidse er hyppig ved alvrlig hyptermi Hvrnår skal patienten henvises? Patienter med mild hyptermi (> 32 ) bør ftest indlægges på sygehus Patienter med mderat/alvrlig hyptermi (< 32 ) skal altid transprteres til sygehus hurtigst muligt frtrinsvis ifølge med akutlæge Behandling Behandlingsmål Genprette nrmal krpstemperatur g i størst mulig grad undgå sequelae Generelt m behandlingen Terapien skal gennemføres varsmt. Hjertet er irritabelt, g manipulatin af patienten, f.eks. intubatin, kan udløse arytmier Selv m patienten virker død, bør resuscitatin gennemføres, indtil kernetemperaturen har nået 35 C 2 Varme infusinsvæsker hjælper både på dehydrering g varmetab Betablkkere g bikarbnat er kntraindicerede 5 Hvad kan patienten selv gøre? Mild hyptermi uden bevidsthedsnedsættelse g lkale frstskader kan patienten selv behandle med pvarmning Undgå fr stærke varmekilder sm kan give brandskader Akutbehandling Strakstiltag Vådt tøj bør fjernes g erstattes med tæpper fr pvarmning Ring 112 Betydeligt hypterme patienter bør først varmes p, når der er mulighed fr vervågning Hs patienter med mild hyptermi kan passiv ekstern pvarmning startes Glukse Ved lavt bldsukker, g hvis bldsukkermåling ikke er tilgængelig, kan glukse gives, da krppen fte mangler glykgen Frsøg anlæggelse af i.v. adgang, kan være besværliggjrt Glucse 500 mg/ml: ml i.v., cave subcutan injektin, Hjerte-lunge redning ved hyptermi vævsirriterende Samme retningslinjer sm ved basal hjerte-lunge redning, men Den lave temperatur sænker metablismen, g vellykket genplivning er derfr mulig efter meget længere tid end hs nrmterme

6 Vanlige dødskriterier gælder ikke hypterme patienter. Resuscitatin bør fregå, indtil patienten har pnået en kernetemperatur på 35 C 2 Frekvens på ventilatin g kmpressin behøver ikke være lige så høj sm hs nrmterme Vanskelig at mærke en eventuel puls ved meget dybe frfrysninger. Defibrillering Bevidstløs patient uden vejrtrækning har hjertestp. Mærk IKKE efter puls Ventrikelflimmer er fte behandlingsresistent, indtil patienten når en højere krpstemperatur (>25 C) Max frsøg på defibrillering med indtil 3 stød. Hvis dette er uden succes, frtsættes hjerte-lungeredning til kernetemperaturen når ver 30 C, før nye defibrilleringsfrsøg fretages Ved behandlingsresistent ventrikelflimmer trds pvarmning, bruges Transprt til sygehus amidarn Patienter med alvrlig hyptermi bør transprteres hurtigst muligt til sygehus, ledsaget af akutlæge Patienten skal beskyttes md yderligere varmetab under transprten Undgå at bevæge patienten unødigt (kan udløse arytmier) Etabler intravenøs adgang hvis muligt Intrassøs adgang Giv O 2 med højt flw på maske Vurder væskestatus, patienten er fte hypvlæmisk på grund af dehydrering g evt. sepsis - giv pvarmede i.v. væsker Evt. intubatin ved akutlæge Subakut behandling Observatin 2 Mål krpstemperatur med øre- eller rektalt termmeter Sikre frie luftveje g giv varm, fugtet O 2 Tjek bldsukker Vurder væskestatus På hspitalet anlægges blærekateter fr at mnitrere urinprduktinen, samt Aktuelle medikamenter invasive katetre (a-kanyle, CVK sv.) Tiamin Mange hypterme patienter er alkhlikere. Hs disse patienter bør man give vitamin-b g tiamin fr at frhindre udvikling af Wernickes encefalpati Tiamin 250 mg i.v., har få bivirkninger, bør gives på bred indikatin Antibitika Ved mistanke m sepsis eller aspiratinspneumni tages venyler, før man starter med bredspektret antibitikabehandling Diagnsen kan være vanskelig at stille Sterider Bør ikke gives rutinemæssigt

7 Opvarmning af patienten Vasaktive medikamenter Adrenalin anbefales ikke før kernetemperaturen når 30 C, da adrenalin ved lavere temperatur almindeligvis er ineffektiv g kan akkumuleres. Under pvarmningen kan det frigives i tksiske mængder Når kernetemperaturen er ver 30 C, kan vasaktive medikamenter bruges, men intervallet mellem dserne bør være frdblet Mild hyptermi Kan behandles med passiv ekstern pvarmning, f.eks. ved at pakke patienten ind i tørre, varme tæpper Give pvarmede i.v. væsker fr at rette p på dehydrering/hypvlæmi. Mål: Opvarmningshastighed ½-1 C/time Overvågning med henblik på kmplikatiner g hyptensin sm følge af vasdilatatin fra pvarmningen Opvarmningsteknikker Mderat g alvrlig hyptermi Passiv pvarmning er ikke tilstrækkelig Patienter med kardivaskulær svigt eller ustabilitet (hyptensin, arytmier) skal varmes p så hurtigt sm muligt Passiv pvarmning Mest skånsm fr patienten Vellykket behandling frudsætter intakte termregulatriske mekanismer, nrmal endkrin funktin g adækvate energilagre til at skabe endgen varme Placer patienten et varmt sted Pak patienten ind i tørt varmt tøj Ulempen er, at krpsvarmen stiger langsmt Aktiv ekstern pvarmning, alternativer Sæt patienten i varmt bad (40-42 C), cave bevidsthedssvækkelse Benyt varmebjekt (varmeflasker.l.) Varmetæpper (Bair-Hugger tæppe) Vellykket behandling frudsætter intakt cirkulatin, sm kan returnere perifert pvarmet bld til de centrale dele af cirkulatinen Aktiv kernetemperatur-pvarmning (på sygehus) Frdelen er, at de varmer indre rganer, g da først g fremmest hjertet, hurtigt. Dette reducerer hjertets irritabilitet g bedrer pumpefunktin. Reducerer gså risiken fr efterfølgende fald i kernetemperatur, pvarmningsshck g acidse Inhalatinspvarmning (pvarmet fugtet xygen) med temperatur 40 C Give varme infusinsvæsker (40-45 C) Ekstrakrpral pvarmning af bld er den mest effektive metde Kan udføres med hjertelunge-maskine eller hæmdialyse Øger kernetemperaturen med 1-2 C hvert minut 6

8 Kntakt nærmeste traumecenter/thraxkirurgiske afdeling, evt. hypthermihldet Ålbrg (thraxkirurgisk bagvagt) hvis brug fr udrykningshld. Andre mindre effektive metder Skylning (lavage) af frskellige krpshuler - f.eks. mavesæk, tyktarm, urinblære - med varm væske Peritneal dialyse med fysilgisk saltvand, Ringer-lactat eller en dialysatpløsning pvarmet til C med en hastighed af 6-10 liter per time er vist at øge krpstemperaturen med 1-3 C per time Thrax lavage. Øger temperaturen med 8 C per time Der findes ikke sammenlignende studier mellem de frskellige metder Pstakut behandling Patienter sm har haft en mderat til alvrlig hyptermi bør bserveres tæt det første døgn efter stabilisering Frebyggende behandling Undgå ekspsitin fr stærk g langvarig kulde Fare ved alkhl/narktika intksikatin, gå ikke alene på øde sted i påvirket tilstand i kldt vejr Varm påklædning Vind g vandtæt lag yderst, derefter flere lag med tøj sm islerer g giver et stillestående luftlag mkring krppen Undgå stramt/tætsiddende tøj sm kan hindre bldcirkulatin Frløb, kmplikatiner g prgnse Frløb Ved temperaturfald vil krppen først frsøge at genprette krpstemperaturen gennem fysilgiske mekanismer sm varmegenerering gennem rystelser.l. Efterhånden sm temperaturen falder yderligere, får man et gradvis fald i CNSfunktin, nedsat metablisme g dertil hørende reduktin af respiratin g hjertefunktin g eventuel udvikling af arytmier, kma g død Kmplikatiner Lkale frstskader Aspiratinspneumni Arytmier Hs patienter med "ukmpliceret" hyptermi er kardiale arytmier sm regel dødsårsag (ventrikelflimmer) DIC Sm følge af øget frigørelse af trmbplastin til bldstrømmen, specielt når cirkulatinen genprettes ved pvarmning Akut nyresvigt Kan frekmme sekundært til rhabdmylyse eller akut tubulær nekrse Organsvigt i indre rganer på grund af iskæmi Prgnse

9 Patienter med ukmpliceret hyptermi har frhldsvis lav mrtalitetsrati, mens patienter med asscierede sygdmme har meget dårligere prgnse Underliggende sygdm spiller større rlle end graden af hyptermi g pvarmningsmetde Prgnsen er dårligere ved faldende kernetemperatur Kulden beskytter gså md skader, således at vanlige kriterier fr fastsættelse af død ikke gælder Hypterme patienter fundet med rigiditet, apnø g dilaterede pupiller kan verleve Persner med temperaturer ned til 15 C (g under) g med langvarig hjertestp har verlevet Patientinfrmatin Hvad du bør infrmere patienten m Frebyggende tiltag Hvad findes af skriftlig patientinfrmatin Infrmatin m hyptermi Animatin Frfrysninger Illustratiner Tegning af ekstrakrpral cirkulatin Kilder Referencer 1. Rudlph SF, Mantni T, Belhage B. Patfysilgi ved accidentel hyptermi. Ugeskr Læger 2007; 169: Ugeskrift 2. Epstein E, Anna K. Accidental hypthermia. BMJ 2006; 332: BMJ 3. McCullugh L, Arra S. Diagnsis and treatment f hypthermia. Am Fam Physician 2004; 70: AFP 4. Vassal T, Benit-Gnin B, Carrat F, Guidet B, Maury E, Offenstadt G. Severe accidental hypthermia treated in an ICU: prgnsis and utcme. Chest 2001; 120: PubMed 5. Kjærgaard B, Rudlph SF, Lucas A, Hldgaard HO. Behandling af den hypterme patient. Ugeskr Læger 2008; 170: Ugeskrift 6. Walpth BH, Walpth-Aslan BN, Mattle HP, Radanv BP, Schrth G, Schaeffler L, et al. Outcme f survivrs f accidental deep hypthermia and circulatry arrest treated with extracrpreal bld warming. N Engl J Med 1997; 337: NEJM Fagmedarbejdere Jacb Steinmetz, verlæge, ph.d., Anæstesi- g Operatinsklinikken, Rigshspitalet Finn Klamer, speciallæge i almen medicin, tidl. prakt. læge, lægefaglig rådgiver i Den fælles ffentlige sundhedsprtal - sundhed.dk Dater Publiceret:

10 Seneste faglige revidering: Seneste redaktinelle revidering: Kilde:

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber, opløsning 28. ktber 2014 PRODUKTRESUMÉ fr Vltaren Ophtha, øjendråber, pløsning 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Vltaren Ophtha indehlder 1 mg diclfenacnatrium

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: 46898 Pleje af patienter på intensiv- g pvågningsafd. Inspiratinsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl, Århus Scial- g Sundhedsskle 1. Uddannelsens sammenhæng til jbmråde

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA)

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA) Orencia (abatacept) ved behandling af reumatid artritisis (RA) Hvad er Orencia (abatacept)? Orencia (abatacept) er det første bilgiske lægemiddel, der bliver tilgængeligt både sm intravenøs infusin samt

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd Patient infrmatin Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 1 Patient infrmatin Nrdica Fertilitetsklinik E-mail: cpenhagen@nrdica.rg Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 2 Inseminatin med dnr

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup 21 62 52 37 hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Avanceret genoplivning Aftenkursus

Avanceret genoplivning Aftenkursus Avanceret genoplivning Aftenkursus Program Introduktion Demonstration Erkende hjertestop Hjerte-lunge-redning Avanceret genoplivning Sikker defibrillering Scenarier Teamlederfunktion og reversible årsager

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation 1 In Vitr Fertilisatin - IVF/ICSI behandling COPENHAGEN FERTILITY CENTER Cpyright SL-Design 2 Cpenhagen Fertility Center ledes af prfessr dr. med Svend Lindenberg, en af pinererne inden fr den nyere g

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede Neurpædaggik g rehabilitering af hjerneskadede Videnscenter fr Diakni g Pædaggik D. 25. nvember 2009 Ledende neurpsyklg Anders Degn Pedersen Hammel Neurcenter Curriculum Vitæ Anders Degn Pedersen Ledende

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Du bør som ejer eller ansvarlig for et {ernvarmebaseret varmeanlæg

Du bør som ejer eller ansvarlig for et {ernvarmebaseret varmeanlæg Nedkøling Fjernvarmefrbruget afregnes ud fra den varmeenergi, der frbruges, g den mængde vand fra fjernvarmenettet, sm løber gennem husets varmeanlæg. Det gælder defr m at nedkøle vandet så meget sm muligt

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Europæiske principper for behandling af almindelige hovedpinesygdomme i almen praksis

Europæiske principper for behandling af almindelige hovedpinesygdomme i almen praksis Eurpæiske principper fr behandling af almindelige hvedpinesygdmme i almen praksis TJ Steiner 1, K Paemeleire 2, R Jensen 3, D Valade 4, L Savi 5, MJA Lainez 6, H-C Diener 7, P Martelletti 8 g EGM Cuturier

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Præeklampsi/eklampsi

Præeklampsi/eklampsi Præeklampsi/Eklampsi, DASAIM. 01. febr.uar 2012. Præeklampsi/eklampsi Vejledningen erstatter vejledningen af september 2008: Behandling ved præeklampsi/eklampsi Vejledningen er revideret af Obstetrisk

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt. Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4 Ntat TRANSPORT AF FARLIGT GODS (FARLIGT AFFALD OG KEMIKALIER) FOR AMG BIOLOGI 12. april 2012 Prjekt nr. 06.519.00 Udarbejdet af EMS Kntrlleret af LBR Gdkendt af EMS INDHOLD 1 Regelsæt fr kørsels af farligt

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Dystoci. U-kursus i Intrapartal i Obstetrik. Skejby december 2013. Jordemoder Marie Juhl Jørgensen, Hvidovre Hospital

Dystoci. U-kursus i Intrapartal i Obstetrik. Skejby december 2013. Jordemoder Marie Juhl Jørgensen, Hvidovre Hospital Dystci U-kursus i Intrapartal i Obstetrik Skejby december 2013 Jrdemder Marie Juhl Jørgensen, Hvidvre Hspital Læge Thmas Berghlt, Nrdsjællands Hspital Dystci Dystci (græsk) : dys = langsm, dårlig tkia

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler Eurpæiske retningslinjer fr gd praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler Sektrer: frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse Versin 2.2 Gældende fra: 1. juli 2010

Læs mere

YOGA- & AYURVEDISKE REJSER

YOGA- & AYURVEDISKE REJSER www.empathia.rg YOGA- & AYURVEDISKE REJSER GOA/INDIEN EFTERÅR 2015 & FORÅR 2016 GØR NOGET GODT FOR DIG SELV! FOR CA. 1000 KR. OM DAGEN - ALL INCLUSIVE, OGSÅ TRYGHED - KAN DU REJSE MED CATHE TIL INDIEN.

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Motiver for valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, formelle procedurer, offentlighed, kapitalkrav og kapitaludtræk

Motiver for valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, formelle procedurer, offentlighed, kapitalkrav og kapitaludtræk Mtiver fr valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, frmelle prcedurer, ffentlighed, kapitalkrav g kapitaludtræk Indledning Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Aftalefrihed eller præceptiv lvregulering Aftalefrihed

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere