Mild (mellem C) Moderat (28-32 C) Kan også klassificeres efter grad: Grad 1: C. Grad 2: C. Hyppigst blandt mænd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mild (mellem 32-35 C) Moderat (28-32 C) Kan også klassificeres efter grad: Grad 1: 32-35 C. Grad 2: 26-32 C. Hyppigst blandt mænd"

Transkript

1 Hyptermi Seneste faglige revidering: Basisplysninger Definitin Den menneskelige rganismes kernetemperatur reguleres nrmalt mellem 36,4 C g 37,5 C 1 Kernetemperatur under 35 C defineres sm hyptermi. Kan deles i Mild (mellem C) Mderat (28-32 C) Alvrlig hyptermi (< 28 C) 2 Kan gså klassificeres efter grad: Grad 1: C Grad 2: C Grad 3: < 26 C Vigtige ekstra risikfaktrer til den lave temperatur er meget lav eller høj alder, andre samtidige sygdmme g frgiftninger 3 Overlevelse efter nedkøling er beskrevet efter helt ned til 14,2 C hs et barn g hs en vksen ned til 13,7 C Frekmst Ofte knyttet til akutte intksikatiner, særligt alkhl g narktiske rusmidler 2 Hyppigst blandt mænd Ældre er en specielt udsat gruppe Ætilgi g patgenese Børn g ældre er specielt udsat idet Ældre har fte nedsat kuldesensibilitet g reduceret varmeprduktin 4 Små børn har en relativ str krpsverflade i frhld til vægt g dermed øget varmetab, g har derudver dårligere evne til varmeprduktin g en mindre udviklet temperaturregulering Ulykker/skader med ekspsitin fr kulde Drukning/nær drukning Sneskred Arbejds- eller fritidsaktiviteter, hvr man udsættes fr langvarig ekspnering eller ekstrem kulde (arbejde på båd, vintersprt, ekspeditiner.l.) Ethanl Medvirker til hurtigere nedkøling på grund af perifer vasdilatatin g Patgenese reduceret krpslig reaktin på kulden Fr at prethlde temperatur-hmestasen styrer hyptalamus de frskellige krpslige reaktiner på varmetabet Termreceptrer er lkaliseret både centralt (hypthalamus) g perifert (i huden) Hypthalamus reagerer på kulde med frskellige effektrmekanismer sm rystelser (fr at øge varmeprduktinen) g vasknstriktin

2 Temperatur mellem 32 C g 35 C (mild) Frsøger at genprette krpstemperaturen ved muskelaktivitet/rystelser g perifer vasknstriktin Hjertefrekvens øges, hjertets minutvlumen øges, g bldtrykket stiger Initialt takypnø Temperatur under 32 C (mderat/alvrlig) Efterhånden nedregulering af alle krpsfunktiner Metablismen bremses, med fald i O 2 frbrug med mtrent 5-7 % per 1 grad reduktin af krpstemperatur Varmeprduktin gennem rystelser phører Gradvis acidse g hyperkaliæmi, med fare fr arytmier Hjertets arbejde reduceres, med tilhørende fald i minutvlumen g frekvens Gradvis reduktin af respiratin g ændret syre-base status Gradvis reduktin af CNS-funktin, efterhånden phør af reflekser g udvikling af kma Nyrernes evne til at kncentrere urin reduceres, g man får vlumentab gennem såkaldt "kuldediurese" - liguri ved alvrlig hypthermi, frdi cirkulatinen er stærkt nedsat Reduceret bldflw + hæmkncentratin kan lede til trmbse g emblikmplikatiner Patfysilgi 3 Krpsvarme tabes til mgivelserne gennem stråling, ledningstab, knvektin, frdampning g respiratin Stråling Skyldes infrarød stråling først g fremmest fra blttet hud sm hved g hænder Er skyld i det hurtigste g mest mfattende varmetab (> 50 %) Ledningstab Betyder verførsel af varme gennem direkte kntakt Er en vigtig mekanisme ved drukningsulykker, frdi den termale ledning til vand er ca. 30 gange større end fr luft Knvektinstab Skyldes bevægelser i væske eller gas sm transprterer varme væk fra krppen f.eks. i stærk vind, hvilket frklarer betydningen af vind ved nedkøling Frdampning g respiratin Frdampning af væske er varmefrbrugende Effekten er størst i køligt, tørt g blæsende vejr Dispnerende faktrer Høj alder Ældre har lavere basal metablisme, svækket vasknstriktrisk respns på kulde g nedsat evne til at erkende risiken fr nedsat temperatur i mgivelserne 2

3 Persner med reduceret mental kapacitet, enten pga. sygdm, skade eller alkhl/narktiske stffer Alkhl hæmmer gluknegenesen g dermed varmeprduktinen Hudskader sm brandskader eller dermatitis øger varmetabet Udsættelse fr langvarig eller ekstrem kulde, fugtighed g vind øger nedkølingshastigheden ICPC-2 A88 Skadevirkning af ydre fysisk faktr Linkprtalen ICD-10 T68 Påvirkning af nedsat temperatur T88 Andre kmplikatiner til kirurgisk g medicinsk behandling IKA T88.5 Anden kmplikatin til anæstesi P80 Nedsat legemstemperatur hs nyfødt P80.0 Cld injury-syndrm P80.8 Anden frm fr hyptermi hs nyfødt P80.9 Hyptermi hs nyfødt UNS R68 Andre generelle symptmer g abnrme fund R68.0 Hyptermi, sm ikke skyldes klde mgivelser Diagnse Diagnstiske kriterier Kernetemperatur mellem 32 g 35 C er mild hyptermi Kernetemperatur mellem 28 g 32 C er mderat hyptermi Kernetemperatur under 28 C er alvrlig hyptermi Mange kliniske termmetre måler kun ned til 34 C. Elektrniske termmetre med fleksible prber er fte nødvendige fr at få målt krrekt temperatur (f.eks. gennem kntinuerlig måling i øsfagus eller rektalt, mindst 10 cm ver ydre sfinkter). Øretermmeter kan gså anvendes Differentialdiagnser Død persn Dødsdiagnsen hs en hypterm patient er frbundet med str usikkerhed g kan være vanskeligt 5 Sekundær hyptermi sm følge af udbredt hjerneskade, sepsis eller hypthyrese Sygehistrie Krtlæg mstændighederne Situatinen Hvr kldt, yderligere nedkølingseffekt sm følge af vind eller fugtighed? Hvilke subjektive gener har patienten i frhld til nedkølingen Har patienten ngen tilgrundliggende tilstand, sm gør ham mere udsat? Kliniske fund Mild hyptermi Kernetemperatur mellem C Patienten ryster, har takykardi g takypnø, men er frmentlig ved fuld bevidsthed

4 Kld hudverflade g bleg hud Patienten er fte urlig g kan klage ver smerte i albuer, hænder, knæled g genitalia Mderat hyptermi Vedvarer hyptermien, pstår der apati, uklar tale, ataksi g reduceret vurderingsevne Kernetemperatur mellem C Patienten ryster ikke længere, gradvis bevidsthedsnedsættelse Lav respiratinsfrekvens Bradykardi, arytmier frekmmer. Det arterielle bldtryk er nrmalt Reducerede reflekser g dilaterede pupiller Alvrlig hyptermi Hypglykæmisk, men til tider gså hyperglykæmisk Kernetemperatur under 28 C Bevidstløs patient Meget kld hud Ekstrem bradykardi med risik fr asystli g ventrikel-arytmier Ingen perifer cirkulatin, g ingen perifer puls A-refleksi, pupillerne reagerer heller ikke Få g små respiratriske bevægelser, - der kan pstå lungeødem Oliguri Supplerende undersøgelser i almen praksis Temperaturmåling med øretermmeter eller elektrnisk termmeter Specialtermmeter, sm måler lavere end nrmale temperaturer, er frmentlig nødvendig. Det er uklart, hvr gde øretermmetre er ved disse temperaturer Andre undersøgelser på sygehus EKG Ved meget lave temperaturer kan nålelektrder (sm til EEG måling) benyttes Hyptermi kmpliceres fte med frskellige arytmier - særlig atrieflimmer, hvraf ventrikelflimmer er mulig dødsårsag Prgressivt fald i frekvens (bradykardi) g frlængede PR-, QRS- g QT-interval Bldprøver Ved temperatur under 25 C kmmer en karakteristisk J-bølge (gså kendt sm Osbrn-bølge) tidlig i ST-segmentet, fte delvis inkrpreret i QRS-kmplekset Hb, CRP, leukcytter, elektrlytter, urea, kreatinin, Creatin Kinase, glukse, amylase, syrebase status, arterielle bldgasser Elektrlytter Kan ændre sig hurtigt under behandlingen g bør kntrlleres hyppigt Specielt kalium kan ændre sig med syrebase-frskydninger, navnlig under pvarmningen Trmbcytter Trmbcytpeni kan pstå Kagulpati

5 Er almindeligvis selvbegrænsende Leukcytter Er en upålidelig markør fr infektiner ved hyptermi Glukse Str risik fr hypglykæmi frdi glykgen er frbrugt Hyptermi kan maskere symptmerne på hypglykæmi Arterielle bldgasser Metablisk acidse er hyppig ved alvrlig hyptermi Hvrnår skal patienten henvises? Patienter med mild hyptermi (> 32 ) bør ftest indlægges på sygehus Patienter med mderat/alvrlig hyptermi (< 32 ) skal altid transprteres til sygehus hurtigst muligt frtrinsvis ifølge med akutlæge Behandling Behandlingsmål Genprette nrmal krpstemperatur g i størst mulig grad undgå sequelae Generelt m behandlingen Terapien skal gennemføres varsmt. Hjertet er irritabelt, g manipulatin af patienten, f.eks. intubatin, kan udløse arytmier Selv m patienten virker død, bør resuscitatin gennemføres, indtil kernetemperaturen har nået 35 C 2 Varme infusinsvæsker hjælper både på dehydrering g varmetab Betablkkere g bikarbnat er kntraindicerede 5 Hvad kan patienten selv gøre? Mild hyptermi uden bevidsthedsnedsættelse g lkale frstskader kan patienten selv behandle med pvarmning Undgå fr stærke varmekilder sm kan give brandskader Akutbehandling Strakstiltag Vådt tøj bør fjernes g erstattes med tæpper fr pvarmning Ring 112 Betydeligt hypterme patienter bør først varmes p, når der er mulighed fr vervågning Hs patienter med mild hyptermi kan passiv ekstern pvarmning startes Glukse Ved lavt bldsukker, g hvis bldsukkermåling ikke er tilgængelig, kan glukse gives, da krppen fte mangler glykgen Frsøg anlæggelse af i.v. adgang, kan være besværliggjrt Glucse 500 mg/ml: ml i.v., cave subcutan injektin, Hjerte-lunge redning ved hyptermi vævsirriterende Samme retningslinjer sm ved basal hjerte-lunge redning, men Den lave temperatur sænker metablismen, g vellykket genplivning er derfr mulig efter meget længere tid end hs nrmterme

6 Vanlige dødskriterier gælder ikke hypterme patienter. Resuscitatin bør fregå, indtil patienten har pnået en kernetemperatur på 35 C 2 Frekvens på ventilatin g kmpressin behøver ikke være lige så høj sm hs nrmterme Vanskelig at mærke en eventuel puls ved meget dybe frfrysninger. Defibrillering Bevidstløs patient uden vejrtrækning har hjertestp. Mærk IKKE efter puls Ventrikelflimmer er fte behandlingsresistent, indtil patienten når en højere krpstemperatur (>25 C) Max frsøg på defibrillering med indtil 3 stød. Hvis dette er uden succes, frtsættes hjerte-lungeredning til kernetemperaturen når ver 30 C, før nye defibrilleringsfrsøg fretages Ved behandlingsresistent ventrikelflimmer trds pvarmning, bruges Transprt til sygehus amidarn Patienter med alvrlig hyptermi bør transprteres hurtigst muligt til sygehus, ledsaget af akutlæge Patienten skal beskyttes md yderligere varmetab under transprten Undgå at bevæge patienten unødigt (kan udløse arytmier) Etabler intravenøs adgang hvis muligt Intrassøs adgang Giv O 2 med højt flw på maske Vurder væskestatus, patienten er fte hypvlæmisk på grund af dehydrering g evt. sepsis - giv pvarmede i.v. væsker Evt. intubatin ved akutlæge Subakut behandling Observatin 2 Mål krpstemperatur med øre- eller rektalt termmeter Sikre frie luftveje g giv varm, fugtet O 2 Tjek bldsukker Vurder væskestatus På hspitalet anlægges blærekateter fr at mnitrere urinprduktinen, samt Aktuelle medikamenter invasive katetre (a-kanyle, CVK sv.) Tiamin Mange hypterme patienter er alkhlikere. Hs disse patienter bør man give vitamin-b g tiamin fr at frhindre udvikling af Wernickes encefalpati Tiamin 250 mg i.v., har få bivirkninger, bør gives på bred indikatin Antibitika Ved mistanke m sepsis eller aspiratinspneumni tages venyler, før man starter med bredspektret antibitikabehandling Diagnsen kan være vanskelig at stille Sterider Bør ikke gives rutinemæssigt

7 Opvarmning af patienten Vasaktive medikamenter Adrenalin anbefales ikke før kernetemperaturen når 30 C, da adrenalin ved lavere temperatur almindeligvis er ineffektiv g kan akkumuleres. Under pvarmningen kan det frigives i tksiske mængder Når kernetemperaturen er ver 30 C, kan vasaktive medikamenter bruges, men intervallet mellem dserne bør være frdblet Mild hyptermi Kan behandles med passiv ekstern pvarmning, f.eks. ved at pakke patienten ind i tørre, varme tæpper Give pvarmede i.v. væsker fr at rette p på dehydrering/hypvlæmi. Mål: Opvarmningshastighed ½-1 C/time Overvågning med henblik på kmplikatiner g hyptensin sm følge af vasdilatatin fra pvarmningen Opvarmningsteknikker Mderat g alvrlig hyptermi Passiv pvarmning er ikke tilstrækkelig Patienter med kardivaskulær svigt eller ustabilitet (hyptensin, arytmier) skal varmes p så hurtigt sm muligt Passiv pvarmning Mest skånsm fr patienten Vellykket behandling frudsætter intakte termregulatriske mekanismer, nrmal endkrin funktin g adækvate energilagre til at skabe endgen varme Placer patienten et varmt sted Pak patienten ind i tørt varmt tøj Ulempen er, at krpsvarmen stiger langsmt Aktiv ekstern pvarmning, alternativer Sæt patienten i varmt bad (40-42 C), cave bevidsthedssvækkelse Benyt varmebjekt (varmeflasker.l.) Varmetæpper (Bair-Hugger tæppe) Vellykket behandling frudsætter intakt cirkulatin, sm kan returnere perifert pvarmet bld til de centrale dele af cirkulatinen Aktiv kernetemperatur-pvarmning (på sygehus) Frdelen er, at de varmer indre rganer, g da først g fremmest hjertet, hurtigt. Dette reducerer hjertets irritabilitet g bedrer pumpefunktin. Reducerer gså risiken fr efterfølgende fald i kernetemperatur, pvarmningsshck g acidse Inhalatinspvarmning (pvarmet fugtet xygen) med temperatur 40 C Give varme infusinsvæsker (40-45 C) Ekstrakrpral pvarmning af bld er den mest effektive metde Kan udføres med hjertelunge-maskine eller hæmdialyse Øger kernetemperaturen med 1-2 C hvert minut 6

8 Kntakt nærmeste traumecenter/thraxkirurgiske afdeling, evt. hypthermihldet Ålbrg (thraxkirurgisk bagvagt) hvis brug fr udrykningshld. Andre mindre effektive metder Skylning (lavage) af frskellige krpshuler - f.eks. mavesæk, tyktarm, urinblære - med varm væske Peritneal dialyse med fysilgisk saltvand, Ringer-lactat eller en dialysatpløsning pvarmet til C med en hastighed af 6-10 liter per time er vist at øge krpstemperaturen med 1-3 C per time Thrax lavage. Øger temperaturen med 8 C per time Der findes ikke sammenlignende studier mellem de frskellige metder Pstakut behandling Patienter sm har haft en mderat til alvrlig hyptermi bør bserveres tæt det første døgn efter stabilisering Frebyggende behandling Undgå ekspsitin fr stærk g langvarig kulde Fare ved alkhl/narktika intksikatin, gå ikke alene på øde sted i påvirket tilstand i kldt vejr Varm påklædning Vind g vandtæt lag yderst, derefter flere lag med tøj sm islerer g giver et stillestående luftlag mkring krppen Undgå stramt/tætsiddende tøj sm kan hindre bldcirkulatin Frløb, kmplikatiner g prgnse Frløb Ved temperaturfald vil krppen først frsøge at genprette krpstemperaturen gennem fysilgiske mekanismer sm varmegenerering gennem rystelser.l. Efterhånden sm temperaturen falder yderligere, får man et gradvis fald i CNSfunktin, nedsat metablisme g dertil hørende reduktin af respiratin g hjertefunktin g eventuel udvikling af arytmier, kma g død Kmplikatiner Lkale frstskader Aspiratinspneumni Arytmier Hs patienter med "ukmpliceret" hyptermi er kardiale arytmier sm regel dødsårsag (ventrikelflimmer) DIC Sm følge af øget frigørelse af trmbplastin til bldstrømmen, specielt når cirkulatinen genprettes ved pvarmning Akut nyresvigt Kan frekmme sekundært til rhabdmylyse eller akut tubulær nekrse Organsvigt i indre rganer på grund af iskæmi Prgnse

9 Patienter med ukmpliceret hyptermi har frhldsvis lav mrtalitetsrati, mens patienter med asscierede sygdmme har meget dårligere prgnse Underliggende sygdm spiller større rlle end graden af hyptermi g pvarmningsmetde Prgnsen er dårligere ved faldende kernetemperatur Kulden beskytter gså md skader, således at vanlige kriterier fr fastsættelse af død ikke gælder Hypterme patienter fundet med rigiditet, apnø g dilaterede pupiller kan verleve Persner med temperaturer ned til 15 C (g under) g med langvarig hjertestp har verlevet Patientinfrmatin Hvad du bør infrmere patienten m Frebyggende tiltag Hvad findes af skriftlig patientinfrmatin Infrmatin m hyptermi Animatin Frfrysninger Illustratiner Tegning af ekstrakrpral cirkulatin Kilder Referencer 1. Rudlph SF, Mantni T, Belhage B. Patfysilgi ved accidentel hyptermi. Ugeskr Læger 2007; 169: Ugeskrift 2. Epstein E, Anna K. Accidental hypthermia. BMJ 2006; 332: BMJ 3. McCullugh L, Arra S. Diagnsis and treatment f hypthermia. Am Fam Physician 2004; 70: AFP 4. Vassal T, Benit-Gnin B, Carrat F, Guidet B, Maury E, Offenstadt G. Severe accidental hypthermia treated in an ICU: prgnsis and utcme. Chest 2001; 120: PubMed 5. Kjærgaard B, Rudlph SF, Lucas A, Hldgaard HO. Behandling af den hypterme patient. Ugeskr Læger 2008; 170: Ugeskrift 6. Walpth BH, Walpth-Aslan BN, Mattle HP, Radanv BP, Schrth G, Schaeffler L, et al. Outcme f survivrs f accidental deep hypthermia and circulatry arrest treated with extracrpreal bld warming. N Engl J Med 1997; 337: NEJM Fagmedarbejdere Jacb Steinmetz, verlæge, ph.d., Anæstesi- g Operatinsklinikken, Rigshspitalet Finn Klamer, speciallæge i almen medicin, tidl. prakt. læge, lægefaglig rådgiver i Den fælles ffentlige sundhedsprtal - sundhed.dk Dater Publiceret:

10 Seneste faglige revidering: Seneste redaktinelle revidering: Kilde:

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresum éet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresum éet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i prduktresum éet g indlægssedlen Bemærk: Ændringerne til de relevante afsnit i prduktresumeet g indlægssedlen er resultatet af referralprceduren. Prduktinfrmatinen

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

Sedation af patienter til procedurer eller indgreb uden medvirken af anæstesipersonale

Sedation af patienter til procedurer eller indgreb uden medvirken af anæstesipersonale Sedatin af patienter til prcedurer eller indgreb uden medvirken af anæstesipersnale Gyldighedsperide 01.06.2015-31.05.2018 Revideres 31.05.2018 Ansvarlig fr dkumentet Gdkendt af: PV/BH PV/BH Frmålet er

Læs mere

Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat

Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat Om at få respiratr g leve med den i hverdagen revideret 020911 RehabiliteringCenter fr Muskelsvind (RCfM) RCfM har til pgave at rådgive såvel mennesker med muskelsvind

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber, opløsning 28. ktber 2014 PRODUKTRESUMÉ fr Vltaren Ophtha, øjendråber, pløsning 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Vltaren Ophtha indehlder 1 mg diclfenacnatrium

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr praksispersnale. Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr Praksispersnale Januar 2018 1 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING:

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: En investering, der hurtigt tjener sig ind Hurtigt verblik: Sænk jeres driftsmkstninger på ventilatin Krt frtalt pnår du disse øknmiske frdele

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Beskrivelse. af Uddannelsen til. Ambulancebehandler med særlig kompetence. (Paramediciner)

Beskrivelse. af Uddannelsen til. Ambulancebehandler med særlig kompetence. (Paramediciner) Beskrivelse af Uddannelsen til Ambulancebehandler med særlig kmpetence (Paramediciner) Side 1 af 19 1.0. Frmål Frmålet med uddannelsen er, at deltagerne teretisk g praktisk tilegner sig viden g færdigheder

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

SÅRBEHANDLING MED VACUUMTERAPI (VAC) (Vacuum assisted closure)

SÅRBEHANDLING MED VACUUMTERAPI (VAC) (Vacuum assisted closure) Bispebjerg Hspital SÅRBEHANDLING MED VACUUMTERAPI (VAC) (Vacuum assisted clsure) Udarb. af: Susan Bermark Birgitte Kjær Gdkendt af: Kl.versygeplejerske Susan Bermark Udarb.: 14.5.03 Rev.: 5/08 Frmål At

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Vejledning. Overvejelser vedrørende ophør af behandling ved kritiske neurokirurgiske tilstande

Vejledning. Overvejelser vedrørende ophør af behandling ved kritiske neurokirurgiske tilstande Vejledning Overvejelser vedrørende phør af behandling ved kritiske neurkirurgiske tilstande Dansk Neurtraume Udvalg (DNKS g DASAIM) 2013 Overvejelser vedrørende phør af behandling ved kritiske neurkirurgiske

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse :

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse : Suså Svømmeklub Persnskade Hvis en persn kmmer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rlle : Hvis det er en mindre hændelse : Hvis det er livstruende : Når ambulancen er kørt

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter Fryser til alkhl g dybfrsende prdukter 700.075H V1/1209 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101

Læs mere

Dokumentet er under revidering - sommer 2016 OM - SORGS - PLAN

Dokumentet er under revidering - sommer 2016 OM - SORGS - PLAN Dkumentet er under revidering - smmer 2016 OM - SORGS - PLAN Fjelstervang Skle Denne plan skal pfattes sm et beredskab, der kan bruges, når der pstår situatiner sm: SKOLEN MISTER EN ELEV EN MEDARBEJDER

Læs mere

Specialevejledning for arbejdsmedicin

Specialevejledning for arbejdsmedicin j.nr. 7-203-01-90/14 Specialevejledning fr arbejdsmedicin Specialevejledningen indehlder en krt beskrivelse af hvedpgaverne i specialet samt den faglige g rganisatriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

JEVI A/S GODTHÅBSVEJ 7 DK-7100 VEJLE T: +45 75 83 02 11 F: +45 75 72 29 00 JEVI@JEVI.DK WWW.JEVI.DK

JEVI A/S GODTHÅBSVEJ 7 DK-7100 VEJLE T: +45 75 83 02 11 F: +45 75 72 29 00 JEVI@JEVI.DK WWW.JEVI.DK RØRVARMELEGEMER SIDE 1/10 Rørvarmelegemer prduceres ftest efter kundespecificerede ønsker. Rørvarmelegemer anvendes til blandt andet vne, kmfurer, stegeplader g værktøj- g maskinpvarmning. Varmelegemerne

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: 46898 Pleje af patienter på intensiv- g pvågningsafd. Inspiratinsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl, Århus Scial- g Sundhedsskle 1. Uddannelsens sammenhæng til jbmråde

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 087211/EU XXIV. GP Eingelangt am 05/07/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 5 July 2012 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 NOTE frm: t: Subject: Danish delegatin Cuncil Cmmunicatin n the 31 st cnference

Læs mere

Trivselsplan. en skole og et fritidshjem, hvor alle, elever, forældre og medarbejdere, gensidigt respekterer og trives med hinanden

Trivselsplan. en skole og et fritidshjem, hvor alle, elever, forældre og medarbejdere, gensidigt respekterer og trives med hinanden Stavnshltvej 29 29-31 3520 Farum Trivselsplan en skle g et fritidshjem, hvr alle, elever, frældre g medarbejdere, gensidigt respekterer g trives med hinanden Nej tak til mbning - Vi tilslutter s nedenstående

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA)

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA) Orencia (abatacept) ved behandling af reumatid artritisis (RA) Hvad er Orencia (abatacept)? Orencia (abatacept) er det første bilgiske lægemiddel, der bliver tilgængeligt både sm intravenøs infusin samt

Læs mere

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov.

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov. 1 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Sunds-Ilskv Skle har et elevtal på ca. 600 elever. 82 af disse elever går på vres Ilskv afdeling. Vi har de seneste år plevet en str tilgang af elever fra Karupmrådet.

Læs mere

Hendes tanker: Jeg betyder intet for ham. Han gør ikke det, som er vigtigt for mig. Han har svigtet mig.

Hendes tanker: Jeg betyder intet for ham. Han gør ikke det, som er vigtigt for mig. Han har svigtet mig. Recke & Hesse 2003 Kapitel 6 Følelser Dftfg Følelser g tanker Følelser g tanker er ikke det samme. Tanker er den måde, vi pfatter situatinen. Følelser frtæller s, hvrdan vi har det med situatinen, gså

Læs mere

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 Bain-Marie Htpt 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 DK 1. Generelle plysninger 86 1.1 Generelt m denne vejledning 86 1.2 Symblfrklaring 86 1.3 Prducentens ansvar g garanti 87 1.4 Ophavsret

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Desuden arbejdes der efter de nationale fælles værdier i indsatsen for mennesker med en psykisk sygdom:

Desuden arbejdes der efter de nationale fælles værdier i indsatsen for mennesker med en psykisk sygdom: Reginshuset Vibrg Nære Sundhedstilbud Frløbsansvarsbeskrivelse på skizfrenimrådet Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Gdkendt på styregruppens møde d. 6. jan.

Læs mere

Avanceret genoplivning Aftenkursus

Avanceret genoplivning Aftenkursus Avanceret genoplivning Aftenkursus Program Introduktion Demonstration Erkende hjertestop Hjerte-lunge-redning Avanceret genoplivning Sikker defibrillering Scenarier Teamlederfunktion og reversible årsager

Læs mere

1 osmol (osm) = 1 mol (6,02*10 23 ) af solutpartikler - Et udtryk for antallet af osmotisk aktive partikler I en opløsning

1 osmol (osm) = 1 mol (6,02*10 23 ) af solutpartikler - Et udtryk for antallet af osmotisk aktive partikler I en opløsning Væskebalance (kap 10-11) 1 sml (sm) = 1 ml (6,02*10 23 ) af slutpartikler - Et udtryk fr antallet af smtisk aktive partikler I en pløsning Osmtisk tryk: - Det tryk, sm netp frhindrer den smtiske betingede

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Sikkerhedsanbefalinger

Sikkerhedsanbefalinger Sikkerhedsanbefalinger Perioden for vinterroning 1. november 1. april Vandtemperatur ved Skagen er nu Ca. 10 o Celsius 3 Farer hvis du falder i vandet Kuldechock Dykkerrefleks Underafkøling Kuldechock

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Undervisningen vil være spændende, afvekslende og praksisnær med fokus på læring i bevægelse og med øje for de forskellige aldersgrupper.

Undervisningen vil være spændende, afvekslende og praksisnær med fokus på læring i bevægelse og med øje for de forskellige aldersgrupper. KAOS er et undervisningsfrløb, der henvender sig til elever g lærere på flkesklens 3., 4., 5. g 6. klassetrin. Undervisningsfrløbet strækker sig ver fire år med én undervisningsdag pr. år på Scial- g Sundhedssklen

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd Patient infrmatin Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 1 Patient infrmatin Nrdica Fertilitetsklinik E-mail: cpenhagen@nrdica.rg Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 2 Inseminatin med dnr

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Autoklaverbare, stive, medicinske endoskoper og endoskopiske instrumenter Brugsanvisning og behandlingsinstruktioner DFU-0073.

Autoklaverbare, stive, medicinske endoskoper og endoskopiske instrumenter Brugsanvisning og behandlingsinstruktioner DFU-0073. Autklaverbare, stive, medicinske endskper g endskpiske instrumenter Brugsanvisning g behandlingsinstruktiner A. BESKRIVELSE AF UDSTYRET DFU-0073 Revisin 5 Dette endskp består af en kularlinse, en frbindelse

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Referat Workshop for aktive akutmedicinske forskere i Region Sjælland og Region Syddanmark d. 19/9 2013

Referat Workshop for aktive akutmedicinske forskere i Region Sjælland og Region Syddanmark d. 19/9 2013 Referat Wrkshp fr aktive akutmedicinske frskere i Regin Sjælland g Regin Syddanmark d. 19/9 2013 Effekten af en funktinsevnevurdering i det akutte patientfrløb fra indlæggelse til pfølgning i kmmunalt

Læs mere

Kontaktdermatitis Klinik

Kontaktdermatitis Klinik Kntaktdermatitis Klinik Patientfrløbsbeskrivelse Målsætning Kntaktdermatitis klinikken på Dermat-allerglgisk afdeling K, varetager undersøgelse, behandling, patientinfrmatin, kvalitetssikring g frskning

Læs mere

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Sklens rdensregler g rusmiddel-/rygeplitik Kære elev Ordensreglerne g rusmiddel-/rygeplitikken på Scial- g Sundhedssklen Fyn er udarbejdet ud fra sklens værdigrundlag, sm er Prfessinalisme. Dette værdigrundlag

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

I spilformer, hvor der spilles mod hinanden, kan der med fordel startes med et baggerslagskast, så der skabes flow i spillet.

I spilformer, hvor der spilles mod hinanden, kan der med fordel startes med et baggerslagskast, så der skabes flow i spillet. Baggerslag Baggerslagene i dette øvelsesafsnit fylder rigtig meget. Det er helt bevidst. Baggerslaget er fundamentet fr at få spillene på level 3-5 til at lykkes. Ligeledes er det en teknik, der kan arbejdes

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere