HOLSTEBRO KOMMUNE KOGLEHUSET, SLETTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLSTEBRO KOMMUNE KOGLEHUSET, SLETTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet"

Transkript

1 HOLSTEBRO KOMMUNE KOGLEHUSET, SLETTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I KOGLEHUSET, SLETTEN Pædagogisk tilsyn RAMMEBETINGELSER Børnegruppen Skoleudsættelser Medarbejdere og ledere Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Forældreinddragelse Overgange Øvrige tilsynselementer Lokale spørgsmål 18 3 EVALUERING AF RESULTATER Trivsel Inklusion og relationer Børnenes sundhed Fysiske rammer Sprogvurdering Motorikvurdering Overgangsvurdering 28 4 ORDINÆRT TILSYN I KOGLEHUSET, SLETTEN Sammenfatning/primære opfølgningspunkter 30 2

3 1 ORDINÆRT TILSYN I KOGLEHUSET, SLETTEN 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Hanne Hansen, pædagog Kirsten Mærsk og bestyrelsesrepræsentant Line Nørby Navn på tilsynsførende: Pædagogisk konsulent Inge Hansen Dato for tilsyn: Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn til sikring af, at dagtilbuddet overholder de kommunalt fastsatte servicemål (jf. Dagtilbudslovens afsnit om rammer for tilsynet): Det pædagogiske tilsyn gennemføres som en kombination af anmeldte og uanmeldte besøg, der har til formål at sikre, at Holstebro Kommunes dagtilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet (blandt andet dagtilbudsloven, retssikkerhedsloven og forvaltningsloven), og at den ydelse, dagtilbuddet leverer til forældre og børn er i overensstemmelse med det serviceniveau kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen. Kommunens beskrivelse af øvrige rammer for det kommunale tilsyn med hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres anmeldte og uanmeldte tilsyn: Det pædagogiske tilsyn vil bestå af et uanmeldt tilsynsbesøg og et anmeldt tilsynsbesøg (dialogdel). Formålet med kombinationen er at supplere et mere struktureret anmeldt tilsyn med et tilsynsbesøg der kan give et øjebliksbillede af den pædagogiske praksis, som den udstiller sig på et givent tidspunkt. Det anmeldte tilsynsbesøg (dialogmødet) varer ca. 2 timer. På dialogmødet deltager overordnet leder, viceleder, en medarbejderrepræsentant og en forældre-repræsentant fra forældrebestyrelsen. Det pædagogiske tilsyn vil blive varetaget af en pædagogisk konsulent fra Dagtilbudsafdelingen, og vil blive afviklet som et dialogbaseret tilsyn med udgangspunkt i *Hjernen&Hjertets forberedelses- og dialogskema. Resultatet af Lege- og læringsmiljøvurderingen (Hjernen & Hjertet) og observationer fra det uanmeldte tilsyn vil blive inddraget, som en del af tilsynet. Tilsynsbesøget varsles mindst 6 uger før og inden tilsynsbesøget skal institutionslederen have udfyldt forberedelses- og dialogskemaet (Hjernen & Hjertet). Den pædagogiske konsulent udarbejder en tilsynsrapport af tilsynsbesøget, hvor det i hovedpunkter fremgår, hvordan der arbejdes i den pædagogiske praksis, udviklingsmuligheder, udfordringer og hvilke emner der evt. skal følges op på. Senest 5 dage efter modtagelsen af tilsynsrapporten, sender ledelsen den videre til forældrebestyrelsen. Institutionslederen skal offentliggøre tilsynsrapporten på institutionens hjemmeside. Tilsynet i kommunale institutioner foretages hvert andet år. Tilsynet i private og puljeinstitutioner foretages hvert år. Uanmeldt tilsyn finder sted, når Holstebro Kommune finder anledning dertil. Kommunens beskrivelse af anledning og formål med det aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde: Tilsynet er det ordinære pædagogiske tilsyn. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i dagtilbuddene, samt på hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene. Herunder falder også tilsyn med økonomiske forhold i dagtilbuddet i henhold til lovgivningen, legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed. Kommunale og selvejende institutioner: Tilsynet med de økonomiske forhold foretages løbende via centralt fastlagte budgetopfølgninger i løbet af året. Tilsynet omfatter de kommunale, selvejende, private og pulje institutioner. Rammesætning af s tilsyn: Tilsynet har fokus på rammerne for den pædagogiske praksis, den pædagogiske læreplan, lege- og læringsmiljø, forældresamarbejde, hjemmeside, udviklingsmuligheder og udfordringer. 3

4 Som grundlag for dialogen på tilsynsbesøget, inddrages data fra Hjernen&Hjertet samt observationer fra det uanmeldte tilsyn. 4

5 2 RAMMEBETINGELSER 2.1 Børnegruppen I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets børnegruppe med følgende ord (0-2 år): Institution beskrivelse: I 1999 påbegyndte Holstebro kommune at udstykke det store nye boligområde Sletten. I planerne for området var der også planlagt en daginstitution og allerede samme år stod Koglehuset klar med 24 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser. Vuggestuen består i dag af 36 vuggestuepladser. Skov og naturbørnehaven Myretuen blev skilt fra Børnehaven Nørreland og blev lagt ind under Koglehuset, da den startede. Myretuen har 40 børnehavebørn. Myretuen blev renoveret og udbygget i Det betød at Myretuen kunne klare sig selv, hvad angår økonomi og åbningstid. Institutionerne er beliggende i et meget naturskønt område lige op af Østre plantage, Vandkraftsøen og Slettenområdet. Derfor er det helt naturligt at institutionernes pædagogiske fundament er bygget op omkring natur og udeliv. Myretuen ligger på et tre tønderland skovområde og falder naturligt ind i omgivelserne. Der er en dejlig stor naturlegeplads, hvor der er både skov, bålplads og Koglehuset er placeret midt på en 6000 m2 stor grund, og det betyder at der er legeplads rundt om hele huset. Det giver mulighed for at lave forskellige områder og tilbud til børnene, f,eks. boldbane, sansehave, bålplads med shelters og vuggestuelegeplads er nogle af de muligheder som Koglehuset kan tilbyde. Der er dyrehold i begge institutioner, vi har geder, høns, kaniner og duer. Både Koglehuset og Myretuen er stueopdelte institutioner, hvor børnene er blandet i forhold til alder og køn. Vuggestuebørnene har dog deres egen afdeling. Personalet 5 medhjælper 9 pædagoger 1 Viceleder 1 Fællesleder I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets børnegruppe med følgende ord (3-6 år): Institution beskrivelse: I 1999 påbegyndte Holstebro kommune at udstykke det store nye boligområde Sletten. I planerne for området var der også planlagt en daginstitution og allerede samme år stod Koglehuset klar med 24 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser. Skov og naturbørnehaven Myretuen blev skilt fra Børnehaven Nørreland og blev lagt ind under Koglehuset, da den startede. Myretuen har 40 børnehavebørn. Myretuen blev renoveret og udbygget i Det betød at Myretuen kunne klare sig selv, hvad angår økonomi og åbningstid. Institutionerne er beliggende i et meget naturskønt område lige op af Østre plantage, Vandkraftsøen og Slettenområdet. Derfor er det helt naturligt at institutionernes pædagogiske fundament er bygget op omkring natur og udeliv. Myretuen ligger på et tre tønderland skovområde og falder naturligt ind i omgivelserne. Der er en dejlig stor naturlegeplads, hvor der er både skov, bålplads og Koglehuset er placeret midt på en 6000 m2 stor grund, og det betyder at der er legeplads rundt om hele huset. Det giver mulighed for at lave forskellige områder og tilbud til børnene, f,eks. boldbane, sansehave, bålplads med shelters og vuggestuelegeplads er nogle af de muligheder som Koglehuset kan tilbyde. Der er dyrehold i begge institutioner, vi har geder, høns, kaniner og duer. Både Koglehuset og Myretuen er stueopdelte institutioner, hvor børnene er blandet i forhold til alder og køn. Vuggestuebørnene har dog deres egen afdeling. For at opnå en høj pædagogisk faglighed, er der ansat 2 pædagoger og 1 medhjælper på hver stue. Personalesammensætningen ser således ud: Koglehuset: Leder 8 pædagoger 3 pædagogmedhjælpere (heraf er den ene ansvarlig for vuggestuens madordning 1 studerende Myretuen: Souschef 3 pædagoger 1 pædagogmedhjælper 1 studerede Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer: Siden sidste tilsyn er der lavet en ny ledelsesstruktur, - hvor Koglehuset, Myretuen og børnehuset Lægårdvej er blevet fællesledet med en overodnet leder og en viceleder Er dagtilbuddet funktionsopdelt? Nej Er dagtilbuddet aldersopdelt? Ja Er børnegruppen opdelt på andre måder? Nej 5

6 Beskriv hvordan børnegruppen er opdelt: Vi er opdelt i 3 vuggestue grupper og 2 børnehavegrupper Beskriv kort de pædagogiske overvejelser, som ligger bag opdelingen: Det giver god mening at de er opdelt aldersvis i vuggestue og børnehave ifht at kunne være rollemodeller for hinanden 6

7 2.2 Skoleudsættelser I forbindelse med skolestart har der været følgende skoleudsættelser i dagtilbuddet: Angiv antallet af skoleudsættelser i det forløbne år: 2 Er antallet af skoleudsættelser i det forløbne skoleår tilfredsstillende? 3,0 7

8 2.3 Medarbejdere og ledere Medarbejdergruppen Pædagogiske uddannelse Antal medarbejdere Ingen pædagogfaglig uddannelse 4 Pædagogisk grunduddannelse (PGU) Pædagogisk assisten (PAU) Seminarieuddannet pædagog 10 Videregående pædagogisk uddannelse Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse 1 Pædagogstuderende 1 Pædagogisk assistent elev 2 Anden relevant uddannelse Ressourceperson Antal medarbejdere Alkohol nøglepersoner Nøglepersoner for psykisk syge 2-sprogsansvarlige Sprogansvarlig (kontere kursus i Sprogpakken) 2 Nøglepersoner for fysisk og psykisk overgreb Andre relevante ressourcepersoner Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer: Det oplyses at der er en DUÅ-Tovholder og en medarbejder der er certificeret i samtaleredskabet Spillerum Uddannelsesniveau i ledergruppen Antal Lederuddannelse på diplomniveau 1 Lederuddannelse på masterniveau Anden lederuddannelse Er fordelingen mellem uddannede og ikke-uddannede passende? Ja Medarbejderudvikling Beskriv kort de kurser og uddannelsesforløb, der er blevet afholdt midler til i det forløbne år: Grønne spirer Sprog og samspil Duå 8

9 Har dagtilbuddet fået værdi af de kurser og uddannelser, som der er afholdt midler til i det forløbne år? Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer: Det oplyses at der er nye medarbejdere, der har været på DUÅ-kursus og dukkekursus Medarbejdertrivsel Er antallet af opsigelser acceptabelt? Er niveauet af sygefravær acceptabelt? Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer: Det oplyses at der er opmærksomhed på hvordan fravær påvirker personalegruppen Samarbejde Beskriv kort samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddet Jeg oplever at vi har et godt samarbejde mellem hinanden. Personalet er gode til at give udtryk for hvad de har behov for og de er super gode til at samarbejder omkring nye tiltag 9

10 Er samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne velfungerende? Er det interne samarbejde i medarbejdergruppen velfungerende? Er planlægningen af praktiske aktiviteter, bemanding, normering med videre velfungerende? Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer: Det oplyses at der er en positiv stemning i personalegruppen i forhold til at få den nye ledelsespraksis til at fungere Ledelsen Er det interne samarbejde i dagtilbuddets ledelsesteam velfungerende? 3,0 Har du personer i dit professionelle netværk, som du kan sparre med omkring svære situationer... Føler du dig tilpas i rollen som leder? 5,0 Oplever du som leder et konstruktivt samarbejde med forvaltningen? Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer: Det oplyses at lederen har gjort et stort stykke arbejde for, at lære hele personalegruppen at kende og finde ud af de forskellige kulturer i de forskellige huse. 10

11 2.4 Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Arbejder I struktureret med medarbejderinddragelse i ledelsen af dagtilbuddet? Inddrages kommunens personalepolitik i ledelsen af dagtilbuddet? 3,0 Afholdes der timer til tillidsrepræsentantarbejde i dagtilbuddet? 3,0 Afholdes der timer til arbejdsmiljørepræsentantarbjede i dagtilbuddet? 3,0 Afholdes der medarbejderudviklingssamtaler (MUS) hvert år? 11

12 2.5 Forældreinddragelse Er samarbejdet mellem dagtilbuddet og forældregruppen velfungerende? 5,0 12

13 2.6 Overgange I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets målsætning for arbejdet med overgange med følgende ord (0-2 år): Institution beskrivelse: I Koglehuset og Myretuen prioriterer vi ligeledes et tæt samarbejde med barnets forældre højt, således at overgangen fra hjemmet til daginstitutionen får de bedste forudsætninger for at lykkes. Samarbejdet med forældrene betragtes som afgørende i forhold til at kunne give barnet de bedste lærings og udviklingsmuligheder. Når et nyt barn starter i institutionen afholdes der altid en opstartssamtale/besøg, hvor forældrene får mulighed for at videregive vigtige informationer omkring deres barn til personalet i institutionen. Dette bevirker, at personalet allerede fra første dag, har mulighed for, at tage godt hånd om barnet. Vi opfordrer også altid forældrene til, at køre barnet stille og roligt ind i institutionen og til eventuelt at være sammen med barnet i institutionen den første dag eller to. Dette vil bevirke, at både barn og forældre opnår en tryghed, som vil danne fundament for det fremtidige samarbejde. Når barnet har været i institutionen i tre måneder afholdes der en samtale, hvor der følges op på barnets trivsel i institutionen og forventninger til det fremtidige samarbejde afstemmes, således at barnets trivsel og udvikling sikres bedst muligt. Ved overgang mellen vuggestue og børnehave afholdes altid en samtale, hvor forældrene selv får mulighed for at videregive vigtige informationer omkring barnet til børnehavens personale. Personalet fra vuggestuen videregiver også væsentlige oplysninger til børnehavens personale. Ved overgangen fra børnehave til skole videregives væsentlige oplysninger efter aftale med forældrene. I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets målsætning for arbejdet med overgange med følgende ord (3-6 år): Institution beskrivelse: Vi tilstræber at skabe en sammenhæng mellem vuggestue, børnehave og skole, som kan være medvirkende til at sikre barnet de bedste forudsætninger for alsidig udvikling og trivsel. De kompetencer barnet har opnået, skal det kommende dagtilbud eller skolen bygge videre på sammen med barnet. I Koglehuset og Myretuen prioriterer vi ligeledes et tæt samarbejde med barnets forældre højt, således at overgangen fra hjemmet til daginstitutionen får de bedste forudsætninger for at lykkes. Samarbejdet med forældrene betragtes som afgørende i forhold til at kunne give barnet de bedste lærings og udviklingsmuligheder. Når et nyt barn starter i institutionen afholdes der altid en opstartssamtale/besøg, hvor forældrene får mulighed for at videregive vigtige informationer omkring deres barn til personalet i institutionen. Dette bevirker, at personalet allerede fra første dag, har mulighed for, at tage godt hånd om barnet. Vi opfordrer også altid forældrene til, at køre barnet stille og roligt ind i institutionen og til eventuelt at være sammen med barnet i institutionen den første dag eller to. Dette vil bevirke, at både barn og forældre opnår en tryghed, som vil danne fundament for det fremtidige samarbejde. Når barnet har været i institutionen i tre måneder afholdes der en samtale, hvor der følges op på barnets trivsel i institutionen og forventninger til det fremtidige samarbejde afstemmes, således at barnets trivsel og udvikling sikres bedst muligt. Ved overgang mellen vuggestue og børnehave afholdes altid en samtale, hvor forældrene selv får mulighed for at videregive vigtige informationer omkring barnet til børnehavens personale. Personalet fra vuggestuen videregiver også væsentlige oplysninger til børnehavens personale. Ved overgangen fra børnehave til skole videregives væsentlige oplysninger efter aftale med forældrene. Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer: Det oplyses at der har været et godt samarbejde med Rolf Krake Skolen vedr. overgang fra børnehave til skole. Man ser gerne at der kommer en lærer på besøg i børnehaven. I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets metode og aktiviteter for arbejdet med overgange med følgende ord (0-2 år): Institution beskrivelse: I Koglehuset starter barnet ca. en måned før børnehavestart i minigruppe. Dette betyder, at barnet én dag om ugen kommer på besøg i børnehaven, for på denne måde langsomt at vænne sig til det nye miljø. Hvis et vuggestuebarn fra Koglehuset skal starte i Myretuen, tager personalet fra vuggestuen barnet med på besøg i Myretuen mindst én gang umiddelbart før opstart. I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets metode og aktiviteter for arbejdet med overgange med følgende ord (3-6 år): 13

14 Institution beskrivelse: I Koglehuset starter barnet ca. en måned før børnehavestart i minigruppe. Dette betyder, at barnet én dag om ugen kommer på besøg i børnehaven, for på denne måde langsomt at vænne sig til det nye miljø. Hvis et vuggestuebarn fra Koglehuset skal starte i Myretuen, tager personalet fra vuggestuen barnet med på besøg i Myretuen mindst én gang umiddelbart før opstart. Fungerer arbejdet med overgange tilfredsstillende i jeres område? Overvægt Påvirker dagtilbuddet aktivt forældrenes valg af sunde madpakker og sund mad? Er der udfordringer med overvægt i dagtilbuddets børnegruppe? 2,0 Har personalet den nødvendige viden om årsager til overvægt? Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med overvægt? Mental sundhed 1,0 Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel Vi arbejder kontinuerligt med børnenes mentale sundhed og trivsel. vi ser børnene og iværksæstter hvad børnegruppen kalder på. Vi sætter ord på sundhed velvære glæde og alt derudover 14

15 Har alle børn et fortroligt tilhørsforhold til mindst en voksen? Arbejder dagtilbuddet målrettet med at forebygge mobning? Er der børn i dagtilbuddet, som ikke trives og/eller er udfordret på den mentale sundhed? 2,0 Har personalet den nødvendige viden om forudsætningerne for børns trivsel og mentale sundhed? Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med børnenes trivsel og menta Fysisk aktivitet 1,0 Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes fysiske og motoriske udvikling Vi arbejder med fysikken og motorikken. Vi er meget ude og børnene præsenteres for forskellige fysiske udfordringer. Derudover har vi en sal som børnene får mulighed for dagligt at benytte til stor glæde for alle børn Stimulerer personalet alle dele af børnenes motorik (grov-, fin- og sansemotorisk)? Er der udfordringer med at få stimuleret børnenes fysiske udvikling? 1,0 Har personalet den nødvendige viden om børnenes fysiske og motoriske udvikling? Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med børnenes fysiske aktivitet? Hygiejne 1,0 Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med hygiejne vi hjælper børnene med at holde sig selv rene. Vi vasker hænder og snakker om det og arbejder med faste rutiner omkring dette. børnene hjælper selv med at putte beskidt tøj ud i deres rum i poser o.l. 15

16 Har dagtilbuddet formuleret hygiejnerutiner med henblik på at reducere sygdomme og infektioner? Har dagtilbuddets personale den nødvendige viden indenfor generel hygiejne, herunder håndhygiejne... Inddrages forældre i gode håndhygiejnerutiner for børn og voksne, fx ved at tage emnet op... Er der udfordringer med at opretholde god hygiejne i dagtilbuddet? 2,0 Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med hygiejne? 1,0 16

17 2.7 Øvrige tilsynselementer Økonomi Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer: Ny ledelse Beskriv kort dagtilbuddets generelle økonomiske situation: Den ser fin ud - der er et match mellem børnetallet og personale situationen Har du den nødvendige viden og overblik til at kunne styre dagtilbuddets økonomi? Modtager du den nødvendige hjælp og støtte i forhold til at følge og styre dagtilbuddets økonomi? 2,0 Er der behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til styre dagtilbuddets økonomi? Bygninger 1,0 Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer: Ny ledelse Beskriv kort dagtilbuddets generelle vedligeholdelsestilstand Det har jeg ikke kendskab til Beskriv kort hvordan I sikrer vedligeholdelse af dagtilbuddets bygninger Der har været en overlevering fra tidligere leder ifht nuværende status på bygninger Har du den nødvendige viden og overblik i forhold til bygningsvedligeholdelsen? 3,0 Modtager du de nødvendige ressourcer og støtte til vedligeholdelse af bygningerne? Er der behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til at sikre vedligeholdelsen af bygningerne? 2,0 2,0 17

18 2.7.3 Sikkerhed Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer: Der skal være legepladsinspektion en gang om året Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med sikkerhed Det har jeg ikke kendskab til endnu Har personalet den nødvendige viden om sikkerhed på legepladsen? Er der behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til at arbejdet med sikkerhed og sikring af dagtilbudde Brand 1,0 Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til forebyggelse af brand og øvelser i tilfælde af brand Det har jeg ikke kendskab til endnu Har personalet den nødvendige viden om, hvordan man forebygger og reagerer i tilfælde af brand? Er der behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til arbejdet med forbyggelse og reaktioner i tilfæl... 1,0 Har alle medarbejdere grundkursus i førstehjælp? Ja alle 2.8 Lokale spørgsmål Legepladsen: Hvornår er der sidst foretaget legepladseftersyn?? 18

19 Den pædagogiske læreplan: Hvilke udfordringer er der? Nævn 1-3 udfordringer. Det kan være en udfordring at få tid til at personalet kan sætte sig ned og dokumentere og evaluere i dagligdagen Den pædagogiske læreplan: Hvilke udviklingsmuligheder er der? Nævn 1-3 udviklingsmuligheder. Vi er i gang med en proces for en samlet ramme for hvordan alle husene arbejder med de pædagogiske læreplaner Medarbejderne: Har I en samlet kompetenceudviklingsplan? Det har jeg ikke kendskab til Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer: Det oplyses at man gerne vil have fokus på den pædagogiske praksis og pædagogens rolle, derfor opstartes ICDP i løbet af de næste 3 år, - understøtter For DUÅ-Institutioner: Beskriv kort arbejdet med status- og analyseplanen vi arbejder kontinuerligt med Duå og status og analyseplaner. Det arbejder vi med ligesom at vi er opmærksomme på at det skal være levende og synligt i hverdagen DUÅ og dens grundpilleer 19

20 3 EVALUERING AF RESULTATER 3.1 Trivsel Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med børnenes trivsel Vi er hele tiden rammesættende for hvad børnene har behov for. vi kan være tydelige og rammesættende ifht til de børn der har behov for det og vi kan være mindre rammesættende hvis vi har børn der trives bedst i det. Vi kigger på det enkelte barn ind i børnegruppen og på tværs Antal børn, der med udgangspunkt i en dialogprofil er vurderet i forhold til trivsel indenfor det sidste år: Pædagoger Forældre Pædagoger Forældre Pædagoger Forældre Børn 9-14 måneder Børn på vej mod to år Børn på vej mod børnehave Børn på vej mod fire år Børn på vej mod skole Total Er antallet af børn, som er vurderet i forhold til trivsel, tilfredsstillende? Forældrenes vurdering af deres børns trivsel i dagtilbuddet i forbindelse med dialogprofilerne over det sidste år: 20

21 Hvor godt vil du sige dit barn trives sådan alt i alt? Er barnet generelt glad for at være i dagtilbuddet? Er barnet tryg ved de voksne på stuen/den gruppe barnet tilhører? 3,8 3,8 3,9 3,8 3, Antal svar Er forældrenes løbende tilkendegivelser af deres børns trivsel tilfredsstillende? 5,0 21

22 3.2 Inklusion og relationer Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med inklusion: Vi er opmærksomme på at alle børn skal rummes og inkluderes på alle børn. Vi justerer os ifht hvad børnene har behov for og er meget opmærksomme på børnenes trivsel som også er afhængig af om børnene inkluderes Er børnenes løbende tilkendegivelser af at have gode venner tilfredsstillende? Pædagogernes angivelse af barn - voksen relationen angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det seneste år: Antal svar Er der en god relation mellem børn og voksne? ,9 3, Er pædagogernes løbende tilkendegivelser af barn - voksenrelationerne i dagtilbudd... 5,0 Er inklussionen af børn i dagtilbuddet tilfredsstillende? 22

23 Er der et eller flere af børnene, hvor der bør gøres mere end der gøres i dag i forhold til at sikre soci... 2,0 23

24 3.3 Børnenes sundhed Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med sundhed blandt børnene: Vi er optaget af børnenes sundhed blandt børnene og vi snakker og sætte ord på blandt børn og voksne. Vi snakker om madpakker og snakker om hvad der er sundt / usundt. Vi snakker med børnene om at det er godt at hvile sig ligesom at det er godt at de er fysisk aktive Pædagogernes angivelse af børnenes sundhed angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det seneste år: Vil du generelt betegne barnet som sund og rask? 3,9 3, Antal svar Er pædagogernes løbende tilkendegivelser af den generelle sundhed i børnegrupp... 24

25 3.4 Fysiske rammer Beskriv kort dagtilbuddets fysiske rammer: vi har et godt miljø. vi har en fin institution og gode muligheder for fysisk udfoldelse både udenfor på legepladsen og inden for i gymnastiksalen Forældrenes vurdering af dagtilbuddets udendørs faciliteter angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det sidste år: Er dagtilbuddets udendørsfaciliteter alt i alt tilfredsstillende? , Antal svar Er forældrenes løbende tilkendegivelser af tilfredsheden med udendørsfaciliteter... 5,0 Forældrenes vurdering af dagtilbuddets indendørsfaciliteter til "tummel og leg" angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det sidste år: Er dagtilbuddets faciliteter til tummel og leg tilfredsstillende? 3,9 3, Antal svar Er forældrenes løbende tilkendegivelser af tilfredsheden med indendørsfaciliteterne til "tummel... 5,0 25

26 Forældrenes vurdering af dagtilbuddets indendørs faciliteter til "ro og fred" i forbindelse med dialogprofilerne over det sidste år: Er der tilfredsstillende muligheder for at børnene kan opsøge ro og fred? ,4 3, Antal svar Er forældrenes løbende tilkendegivelser af tilfredsheden med indendørsfaciliteterne til "ro og fre... 5,0 26

27 3.5 Sprogvurdering Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog Vi arbejder med børnene og deres sproglige udvikling kontinuerligt. Vi sætter ord på og udvider deres sprogforståelse ved at være i dialog med dem ligesom at de har dialoger i samspillet mellem hinanden. Vi laver sprogvurderinger Antal sprogvurderede børn i dagtilbuddet i aldersgrupperne 3-årige og børn inden skolestart: årige Inden skolestart Total Antal tosprogede børn i dagtilbuddet i aldersgrupperne 3-årige og børn inden skolestart, som er sprogvurderet i løbet af det sidste år: årige Inden skolestart Total Sprogvurderingsresultatet for 3-årige børn i dagtilbuddet: Antal svar % 5 75% 10 Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret 27

28 3.6 Motorikvurdering Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes motorik Vi udfordrer børnene på gå ture ud af huset og på legepladsen b.la. ved vores skibakke. Vi har en gymnastik sal som udfordrer børnenes fysiske motorik ligesom at børnene selv øver sig i at tage tøj på og af 3.7 Overgangsvurdering Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med overgange Vi arbejder på at klæde børnene på fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole Vi samarbejder og overleverer det der har betydning for børnene og vi er opmærksomme på hvad det næste skridt er i børnenes liv Antal overgangsvurderede børn de seneste år: Pædagoger Forældre Pædagoger Forældre Pædagoger Forældre Antal vurderinger Resultat fra overgangsvurderingerne: Robusthed 2,8 4,1 Antal svar Forandringsparathed 3, Svarandel blandt fagpersonalet ved seneste Lege- og læringsmiljøvurdering i dagtilbuddet: Inviterede Antal svar Svarprocent Fagpersonale % - Ledere Medarbejdere % Leg og læring 3,7 Børnefællesskaber Pædagogfaglige kompetencer Forældresamarbejde 4,2 4,3 4, Medarbejdere 28

29 Dagtilbuddet har en imødekommende atmosfære, hvor børn føler sig velkomne og set Medarbejderne er opmærksomme på relationens betydning for børnenes læringsudbytte Dagtilbuddet sikrer, at alle børn har en positiv relation til mindst én medarbejder Medarbejderne anerkender børnenes forskellige følelser og hjælper med at sætte ord på 5,0 4,9 4,9 4,9 Dagtilbuddets pædagogiske praksis understøtter børnene i at vente på tur 4,8 Medarbejderne er motiveret for at anvende digitale redskaber i deres pædagogiske arbejde Medarbejderne har adgang til den nødvendige støtte og vejledning (eks. IT-vejledere) Medarbejderne har den nødvendige IT-didaktiske viden til at anvende digitale redskaber i lege-... Dagtilbuddet har det nødvendige ITudstyr for at børnene kan bruge digitale redskaber til leg og læring 2,9 2,9 2,8 2,8 Digitale redskaber inddrages i understøttelsen af børnenes læring 2,6 29

30 4 ORDINÆRT TILSYN I KOGLEHUSET, SLETTEN 4.1 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter Hjemmesiden; Tilsynsrapport skal offentliggøres Der skal være legepladsinspektion af professionel fagmand hvert år Den pædagogiske læreplan skal opdateres, - indledning, fakta og afslutning 30

31 Hjernen&Hjertet Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Systemet hedder Hjernen&Hjertet, fordi det forener den logisk-rationelle hjerneaktivitet det er at måle og dokumentere kvalitet, med den hjerteaktivitet, det er at levere kvalitet i samværet med vores fælles børn. Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn, Dialogprofiler til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet. Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: 1

HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-10-01 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SØSTJERNEN I MOGENSTRUP 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE SKOVBØRNEHAVEN NIBSBJERGHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE SKOVBØRNEHAVEN NIBSBJERGHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE SKOVBØRNEHAVEN NIBSBJERGHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-04-18 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SKOVBØRNEHAVEN NIBSBJERGHUS 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE MÅBJERGHUS BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE MÅBJERGHUS BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE MÅBJERGHUS BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I MÅBJERGHUS BØRNEHAVE 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SKOVGÅRDEN

ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SKOVGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SKOVGÅRDEN Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Carsten Borrisholt, pædagog Mia Mollerup Møllgaard og bestyrelsesmedlem Nikolaj Nielsen Navn på tilsynsførende: Inge

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE VUGGESTUEN PLATANVEJ ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE VUGGESTUEN PLATANVEJ ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE VUGGESTUEN PLATANVEJ ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-04-18 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I VUGGESTUEN PLATANVEJ 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN HELGOLANDSGADE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN HELGOLANDSGADE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN HELGOLANDSGADE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-04-18 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHAVEN HELGOLANDSGADE 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE VUGGESTUEN KOMETEN - MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE VUGGESTUEN KOMETEN - MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE VUGGESTUEN KOMETEN - MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-04-24 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I VUGGESTUEN KOMETEN - MEJDAL 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018

Læs mere

Holstebro Kommune. TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Holstebro Kommune. TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT 1-03-2017 til 31-08-2017 Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 INTRODUKTION

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN VIMMERBY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN VIMMERBY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN VIMMERBY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-06-15 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHAVEN VIMMERBY 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNE UNIVERSET MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNE UNIVERSET MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNE UNIVERSET MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-04-24 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNE UNIVERSET MEJDAL 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE KRUDTTØNDEN, BUR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE KRUDTTØNDEN, BUR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE KRUDTTØNDEN, BUR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-10-22 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I KRUDTTØNDEN, BUR 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE SKOVEN, BØRNE UNIVERSET MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE SKOVEN, BØRNE UNIVERSET MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE SKOVEN, BØRNE UNIVERSET MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-04-24 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SKOVEN, BØRNE UNIVERSET MEJDAL 3 1.1 Pædagogisk tilsyn

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN ELLEBÆK ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN ELLEBÆK ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN ELLEBÆK ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHAVEN ELLEBÆK 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE WAGNERHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE WAGNERHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE WAGNERHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I WAGNERHUS 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-04-07 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SØSTJERNEN I MOGENSTRUP 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

ORDINÆRT TILSYN I FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET

ORDINÆRT TILSYN I FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET ORDINÆRT TILSYN I FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Susanne Jacobsen, bestyrelsesformand Henrik Olesen og stedfortræder Birte Nielsen Navn på tilsynsførende: Pædagogisk

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-20 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2017 3

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LÆRKEREDEN, STABY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE LÆRKEREDEN, STABY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE LÆRKEREDEN, STABY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-07-05 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I LÆRKEREDEN, STABY 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET NORDSTJERNEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEBAKKEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Børnegruppen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYKER BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYKER BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYKER BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NYKER BØRNEHUS 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Børnegruppen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA 3 1.1 Tilsyn 2017

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NEXØ BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NEXØ BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NEXØ BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NEXØ BØRNEHUS 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Børnegruppen

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE NØRRELANDSKIRKENS BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE NØRRELANDSKIRKENS BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE NØRRELANDSKIRKENS BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-24 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NØRRELANDSKIRKENS BØRNEHUS 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VORES BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VORES BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VORES BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I VORES BØRNEHAVE 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TRINBRÆTTET RØNNE NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TRINBRÆTTET RØNNE NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TRINBRÆTTET RØNNE NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I TRINBRÆTTET RØNNE NORD 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ØSTERMARIE BØRNEHUS MARIEHØNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ØSTERMARIE BØRNEHUS MARIEHØNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ØSTERMARIE BØRNEHUS MARIEHØNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I ØSTERMARIE BØRNEHUS MARIEHØNEN 3 1.1 Tilsyn 2017

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE GAZELLEN EJSING ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE GAZELLEN EJSING ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE GAZELLEN EJSING ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-09-14 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I GAZELLEN EJSING 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER 5

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-03-13 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEBAKKEN 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET I HASLE 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HERNING KOMMUNE KILDEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE KILDEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE KILDEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I KILDEBAKKEN 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Børnegruppen

Læs mere

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey= ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Leder Birthe Jacobsen, pædagog Anja Simonsen og formand for bestyrelsen Anne Christensen Tine Kleist Pedersen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SPECIALBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SPECIALBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SPECIALBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SPECIALBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN 3 1.1 Tilsyn 2017

Læs mere

GREVE KOMMUNE ÅSAGERGÅRD INTEGRERET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE ÅSAGERGÅRD INTEGRERET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE ÅSAGERGÅRD INTEGRERET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I ÅSAGERGÅRD INTEGRERET 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Bornholms Regionskommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Bornholms Regionskommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 INTRODUKTION 6 4.1 Generelt

Læs mere

GREVE KOMMUNE GREVEHAVEN BHV./DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE GREVEHAVEN BHV./DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE GREVEHAVEN BHV./DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I GREVEHAVEN BHV./DISTRIKT SYD 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2

Læs mere

HERNING KOMMUNE (PRIVATE) PRÆRIEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE (PRIVATE) PRÆRIEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE (PRIVATE) PRÆRIEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I PRÆRIEN 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1

Læs mere

HERNING KOMMUNE (PRIVATE) BØRNEHUSET LINDELY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE (PRIVATE) BØRNEHUSET LINDELY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE (PRIVATE) BØRNEHUSET LINDELY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET LINDELY 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE GAZELLEN EJSING ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE GAZELLEN EJSING ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE GAZELLEN EJSING ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 217-4-7 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I GAZELLEN EJSING 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 217 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Privatinstitution Liden Stina Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Isa

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Natur- og Skovbørnehuset Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Elise Jensen,

Læs mere

GREVE KOMMUNE TJØRNELYHUSET SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE TJØRNELYHUSET SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE TJØRNELYHUSET SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I TJØRNELYHUSET SELVEJENDE 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE MORBÆRSTIENS BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE MORBÆRSTIENS BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE MORBÆRSTIENS BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I MORBÆRSTIENS BØRNEHAVE 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SØSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SØSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SØSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SØSTJERNEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

GREVE KOMMUNE STRANDHUSET SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE STRANDHUSET SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE STRANDHUSET SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I STRANDHUSET SELVEJENDE 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

GREVE KOMMUNE TRYLLESKOVEN/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE TRYLLESKOVEN/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE TRYLLESKOVEN/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I TRYLLESKOVEN/DISTRIKT SYD 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE RØNNE BØRNEASYL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE RØNNE BØRNEASYL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE RØNNE BØRNEASYL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I RØNNE BØRNEASYL 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE GRØNNINGEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE GRØNNINGEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE GRØNNINGEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-02-12 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I GRØNNINGEN 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN LØKKEBO ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN LØKKEBO ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet VALLENSBÆK KOMMUNE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-10 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen 5 2.2 Skoleudsættelser 6

Læs mere

Bornholms Regionskommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Bornholms Regionskommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2. Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 INTRODUKTION 6 4. Generelt om tilsyn

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SKATTEØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SKATTEØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SKATTEØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SKATTEØEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVAT INSTITUTION TROLDHØJ ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVAT INSTITUTION TROLDHØJ ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVAT INSTITUTION TROLDHØJ ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I PRIVAT INSTITUTION TROLDHØJ 3 1.1 Tilsyn 2017 3

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Naturbørnehaven Lillemyr Deltagere fra dagtilbuddet: Leder, Birgit Dam, Medarbejder

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE PILETRÆET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

VALLENSBÆK KOMMUNE PILETRÆET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet VALLENSBÆK KOMMUNE PILETRÆET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-10 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I PILETRÆET 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen 5 2.2

Læs mere

Holstebro Kommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Holstebro Kommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 INTRODUKTION 6 4.1 Generelt

Læs mere

GREVE KOMMUNE LILLEBO INTEGRERET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE LILLEBO INTEGRERET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE LILLEBO INTEGRERET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I LILLEBO INTEGRERET 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Privatinstitution Midgården Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Alexandra

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET TRILOBITTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET TRILOBITTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET TRILOBITTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET TRILOBITTEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Naturbørnehaven Lillegryn Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Ida Gro, Forældre

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SVANEKE BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SVANEKE BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SVANEKE BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SVANEKE BØRNEHUS 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1

Læs mere

HERNING KOMMUNE LÆRINGSCENTER SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE LÆRINGSCENTER SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE LÆRINGSCENTER SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I LÆRINGSCENTER SYD 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN SYVHØJVÆNGE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN SYVHØJVÆNGE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN SYVHØJVÆNGE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-10 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I DAGINSTITUTIONEN SYVHØJVÆNGE 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ALLINGE-TEJN BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ALLINGE-TEJN BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ALLINGE-TEJN BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I ALLINGE-TEJN BØRNEHUS 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET STJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET STJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET STJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-24 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET STJERNEN 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

GREVE KOMMUNE ERIKSMINDE BØRNEHUS SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE ERIKSMINDE BØRNEHUS SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE ERIKSMINDE BØRNEHUS SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I ERIKSMINDE BØRNEHUS SELVEJENDE 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHUSET TROLDHØJ ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHUSET TROLDHØJ ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHUSET TROLDHØJ ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-02-04 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Børnehuset Troldhøj Tilsyn 2015-2016 Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Lone Laursen,

Læs mere

GREVE KOMMUNE ELVERHØJ/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE ELVERHØJ/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE ELVERHØJ/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I ELVERHØJ/DISTRIKT SYD 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE GRØFTEKANTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE GRØFTEKANTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE GRØFTEKANTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-24 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I GRØFTEKANTEN 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen

Læs mere

HERNING KOMMUNE ØSTBYENS BØRNEHUSE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE ØSTBYENS BØRNEHUSE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE ØSTBYENS BØRNEHUSE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I ØSTBYENS BØRNEHUSE 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Børnehuset Nordstjernen Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Anette Nielsen,

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNECENTER NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNECENTER NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNECENTER NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNECENTER NORD 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

ORDINÆRT TILSYN I SØSTJERNEN I MOGENSTRUP TILSYN TILSYN

ORDINÆRT TILSYN I SØSTJERNEN I MOGENSTRUP TILSYN TILSYN ORDINÆRT TILSYN I SØSTJERNEN I MOGENSTRUP Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Tina Stilling Pilgaard, Pædagogmedhjælper Tove Ehmsen, Forældrebestyrelsesrepræsentant Anja T Jensen, Pædagog Simone

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEBY ØST ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEBY ØST ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEBY ØST ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEBY ØST 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen

Læs mere

Institutionsleder Camilla Marrett, skoleleder Kent Sommer, forældrerepræsentant Rikke Ørskov Grubbe og Mie Esbersen

Institutionsleder Camilla Marrett, skoleleder Kent Sommer, forældrerepræsentant Rikke Ørskov Grubbe og Mie Esbersen ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHAVEN MO2RIKKEN Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Institutionsleder Camilla Marrett, skoleleder Kent Sommer, forældrerepræsentant Rikke Ørskov Grubbe og Mie Esbersen

Læs mere

GREVE KOMMUNE NØRREGÅRDEN/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE NØRREGÅRDEN/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE NØRREGÅRDEN/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NØRREGÅRDEN/DISTRIKT SYD 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Vallensbæk Kommune TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport

Vallensbæk Kommune TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport TILSYNSRAPPORT 11-12-2017 til 30-01-2018 Kommunalrapport INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formål med rapporten... 3 Dagtilbud der er omfattet i tilsynet... 3 Generelt om tilsynet... 4 SPROGINDSATSEN...

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Privatinstitution Løvfrøen Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Lisbet Werenberg,

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN NØDDEBOPARKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN NØDDEBOPARKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet VALLENSBÆK KOMMUNE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-10 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen 5 2.2 Skoleudsættelser 6

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYKER BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYKER BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYKER BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Nyker Børnehus Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Bente Hansen, medarbejdertommy Hansen,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Naturbørnehaven i Hasle Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Kathrine Brandt,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN KLODS HANS, HO. FRI ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN KLODS HANS, HO. FRI ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN KLODS HANS, HO. FRI ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-04-24 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHAVEN KLODS HANS, HO. FRI 3 1.1 Pædagogisk tilsyn

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTION AMALIEPARKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTION AMALIEPARKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTION AMALIEPARKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-10 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I DAGINSTITUTION AMALIEPARKEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NEXØ BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NEXØ BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NEXØ BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Nexø Børnehus Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Kristian Johannesen, medarbejder Kristina

Læs mere

GREVE KOMMUNE SOLSIKKEN/DISTRIKT NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE SOLSIKKEN/DISTRIKT NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE SOLSIKKEN/DISTRIKT NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-11-14 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SOLSIKKEN/DISTRIKT NORD 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 GENTOFTE KOMMUNE BØRNEHAVEN ÆBLEGÅRDEN FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 74,1% Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 OVERORDNET TILFREDSHED 3 1.1 Samlet tilfredshed med dagtilbuddet

Læs mere

Bornholms Regionskommune TILSYNSRAPPORT. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Bornholms Regionskommune TILSYNSRAPPORT. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 OVERGANGE OG SAMMENHÆNG 6 4.1 Det

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VORES BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VORES BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VORES BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Vores Børnehave Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Lotte Madsen, Medarbejder Kisser

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN STIEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN STIEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet VALLENSBÆK KOMMUNE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-10 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen 5 2.2 Skoleudsættelser 6

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NATURBØRNEHAVEN I HASLE 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 GENTOFTE KOMMUNE GALAKSEN FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Antal besvarelser: 62 Svarprocent: 79,5% Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 OVERORDNET TILFREDSHED 3 1.1 Samlet tilfredshed med dagtilbuddet 3 1.2

Læs mere

HERNING KOMMUNE KALDALEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE KALDALEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE KALDALEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I KALDALEN 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GUDHJEM BØRNEHAVE OG VUGGESTUE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GUDHJEM BØRNEHAVE OG VUGGESTUE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GUDHJEM BØRNEHAVE OG VUGGESTUE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I GUDHJEM BØRNEHAVE OG VUGGESTUE 3 1.1 Tilsyn 2017

Læs mere

RAMBØLL TILSYN KOMMUNERAPPORT. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

RAMBØLL TILSYN KOMMUNERAPPORT. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet RAMBØLL TILSYN KOMMUNERAPPORT Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 LÆSEVEJLEDNING 2. Formål med rapporten 2.2 Sådan læses figuren INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET. De politiske rammer.2 Datagrundlag

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SVANEKE BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SVANEKE BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SVANEKE BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Svaneke Børnehus Deltagere fra dagtilbuddet: Lisbeth Teilmann Dahl, medarbejder Tina

Læs mere