LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

2 Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for kl. ii kl iii kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk arbejde med helte b. Glad Teater og forestillingen HELTE c. Heltemission og metoden Design For Change i. OPDAG ii. DRØM iii. SKAB iv. DEL d. Evaluering e. Ekstraopgaver til de hurtige elever 4. Litteratur 5. Forfatter

3 Helte Lærervejledning 3 1. INDHOLDSBESKRIVELSE I samarbejde med Glad Teater skal eleverne på en heltemission. I forløbet skal eleverne arbejde med temaet helte i ordets bredeste forstand. De skal se den interaktive og inspirerende forestilling HELTE, som bliver spillet af Glad Teaters uddannede og funktionsnedsatte skuespillere og på baggrund af alt dette udføre deres egen heltemission, som gør en forskel for nogen i den virkelige verden. Når eleverne har set forestillingen og arbejdet med forløbet, har de skabt et produkt, som genererer en positiv forandring for andre end dem selv. Det er netop hele pointen med stykket og forløbet. Det skal række ud over skoleverdenen og teaterrummet. Den gode gerning, heltemissionen, skal påvirke samfundet omkring dem, så eleverne opdager, at de kan forandre noget, hvis de gør noget. Gennem den innovative metode Design For Change, arbejder eleverne med fire trin: OPDAG, DRØM, SKAB, og DEL. De opdager et problem, de vil gøre noget ved, drømmer om en løsning, skaber et løsningsforslag i form af et produkt i ordets bredeste forstand og deler produktet og budskabet med andre. Produktet kan være alt fra happenings til flyers, procedureændringer eller nudging af lokalmiljøet. Hele processen skal dokumenteres med en video på 2 minutter, som uploades på Glad Teaters helteblog til inspiration for andre. Forløbet varer ca. 3-4 uger, men det kan også påbegyndes i den almindelige undervisning og udføres intensivt i en temauge.

4 Helte Lærervejledning 4 2. MÅL Undervisningsforløbet til HELTE bygger på de nye obligatoriske emner innovation og entreprenørskab samt it og medier. Det klæder eleverne på til at gennemføre projektopgaven i 9. klasse og lever op til forenklede Fælles Mål for dansk og for klasse samfundsfag. Derudover kan innovationsdelen af forløbet med lethed kombineres med flere lærings-, færdigheds- og vidensmål fra andre fag. a. Læringsmål for klasse Eleverne skal lære: at forstå begrebet helte bredt, og at heltegerninger kan udføres af alle. om virkelige personer, der har gjort en forskel for nogen og om personernes værdier og bevæggrunde. at researche sig til viden på hjemmesider, gennem interviews og læsning af faglitteratur. hvordan de kan ændre noget for nogen, hvis de gør noget. at arbejde innovativt fra idé til et skabelsen af et færdigt produkt gennem metoden Design For Change, som foregår i fire trin: OPDAG, DRØM, SKAB og DEL. gennem arbejdet med at forandre noget for nogen at blive opmærksomme på, hvad deres egne værdier er. at dele deres forandringshistorie og budskab med andre, via en video de selv producerer samt ved brug af de sociale medier og Glad Teaters Helteblog. b. Forenklede Fælles Mål FOR KL. Ovenstående læringsmål hører under følgende kompetencemål og vejledninger fra Forenklede Fælles Mål gældende for klasse: Innovation og entreprenørskab Forløbet lever op til følgende uddrag fra vejledningen for det tværgående emne innovation og entreprenørskab : Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer.

5 Helte Lærervejledning 5 Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. It og medier Forløbet lever op til følgende uddrag fra vejledningen for det tværgående emne: Eleven skal tilegne sig kompetencer i digital produktion, der kan være kommunikativ eller anvendelsesorienteret. Eleven skal kunne arbejde vidensbaseret og på den baggrund skabe kreative løsninger med bevidste valg og fravalg af digitale værktøjer. Eleven skal kunne afpasse budskab og formål med en produktion i forhold til en målgruppe og bevidst kunne vælge udtryksformer billedmæssigt, lydmæssigt og sprogligt KLASSE Arbejder du med HELTE i kl. bygger din undervisning på følgende kompetencemål og de færdigheds- og vidensmål, der hører derunder: Dansk Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster KLASSE Arbejder du med HELTE i kl. bygger din undervisning på følgende kompetencemål og de færdigheds- og vidensmål, der hører derunder: Dansk Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster Samfundsfag (kun klasse) Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

6 Helte Lærervejledning 6 3. UNDERVISNINGSFORLØB FOR KL. Estimeret tidsforbrug: 3-4 uger a. Tematisk arbejde med helte 1. LEKTION Giv eleverne en kort introduktion til og overblik over undervisningsforløbet HELTE. Eleverne skal arbejde med opgaveark 1, hvor de skal placere følgende figurer på en skala fra 1-7 over, hvem der er mest helte: Supermand Læge Handicappet mand Skolebarn Statsminister Ældre dame Gud Vær opmærksom på, at eleverne skal argumentere for deres valg. Opsamling på klassen.

7 Helte Lærervejledning 7 2. LEKTION Eleverne skal lave en fælles brainstorm over helte. Lav fire store plancher med hver sin overskrift: 1. Hvem er helte? 2. Hvad gør helte? 3. Hvilke værdier eller egenskaber har helte? 4. Hvordan ser helte ud? Eleverne får nu fem minutter til at skrive deres input ned på post-its, (en post-it pr. idé), som de klæber på den tilhørende kategori på planchen. Hvis nogen har skrevet samme ide, sætter de sedlen tæt på den eller oven på den. Fælles opsamling. Læs post-it-sedlerne fra første planche højt. Kan I kategorisere sedlerne? Det kan fx være i fiktive helte og virkelige helte, superhelte, hverdagshelte, historiske helte, verdenshelte etc. Læs de andre kategorier højt én ad gangen. Er der nogle gennemgående træk? Kan I blive enige, og hvis ikke, hvorfor? Afsluttende klassesnak: Har vi brug for helte? Hvorfor det/hvorfor ikke? Hvad gør helte? Rund klassesnakken af med at opsummere, at helte som fællestræk forandrer noget til det bedre for andre. Supermand, naboen eller Malala alle udfører de store eller små heltemissioner. 3. LEKTION Bed eleverne gå ind på Heltenes Univers og undersøge de helte, der ligger på hjemmesiden. De skal se videoer af andre helte og deres heltemissioner samt læse om heltemissionerne derinde. Lektie: 5.-6.kl: Find mindst tre heltemissioner, du synes særligt godt om. Skriv fem tillægsord om hver af heltene, der beskriver, hvordan de er eller hvilke værdier de har. Eleverne skal have Opgaveark kl.: Skriv et biodigt om en af heltene, og øv dig i at læse det højt. Eleverne skal have Opgaveark 3. Opsamling - snak om I, på baggrund af det I har set og læst om i Heltenes Univers, kan tilføje noget til de fire kategorier? Skriv på post-its og hæng op på plancherne.

8 Helte Lærervejledning 8 4. LEKTION Opsamling på lektie: 5.-6.kl. Læs tillægsordene, der beskriver helteværdier, højt i klassen. Tilføj i fællesskab nye ord til værdiplanchen kl. læs biodigtene højt, og hæng dem op i klassen. Tilføj i fællesskab nye ord til værdiplanchen på baggrund af biodigtene. Afsluttende klassesnak: Hvorfor gør helte, som de gør? Hvem skal have glæde af en helts mission, før det er en heltemission?

9 Helte Lærervejledning 9 b. Glad Teater og forestillingen HELTE 5. LEKTION Gå ind på Heltenes Univers, og læs forhistorien til stykket HELTE, og se den lille trailer fra filmen. Eleverne skal bagefter arbejde med Opgaveark 4. Lærersvar: 1) Gå ind på Glad Fondens hjemmeside 2) Lav følgende opgaver: 1. Se filmen En glad historie, som ligger på forsiden, og svar skriftligt på følgende: a. Hvad er Glad Fondens motto? Alle kan noget b. Hvilke aktiviteter tilbyder Glad Fonden? Medier, køkken, café, design, uddannelse og teater. 2. Gå ind under Teater --> Om Glad Teater --> Historie. a. Hvornår blev Glad Teater etableret? 25. april b. Hvorfor blev Glad Teater etableret? For at skabe et sted, hvor funktionsnedsatte mennesker kunne indgå i scenekunst, hvor de bliver taget alvorligt. 3. Gå ind under Casting, og læs Om casting. a. Hvem benytter sig af Glads skuespillere? Eksterne producenter af teater, film, TV, radio, reklamer m.m. b. Hvilken type produktioner har Glads skuespillere også lavet? Kunstværker, satireprogrammer, happenings og faktuelle TV- udsendelser. 4. Gå ind under Uddannelse --> Om uddannelse. a. Hvor lang tid tager det at blive skuespiller? 3 år 5. Gå ind under app. Se videoen og læs teksten. a. Hvad er Glad Tur app? Glad Tur er en bruger-til-bruger-baseret app, der skal gøre det lettere for mennesker med handicap og deres pårørende og venner at orientere sig om mulighederne for adgang til by- og kulturliv. Fælles opsamling

10 Helte Lærervejledning LEKTION Se forestillingen HELTE 8. LEKTION Klassediskussion afrunding af stykket, forslag til arbejdsspørgsmål Hvordan var det at være en aktiv deltager i en teaterforestilling? Hvordan oplevede du mødet med skuespillerne med handikap? Har dit syn på mennesker med handikap ændret sig? Hvordan? Hvorfor? Oplevede du at du havde noget til fælles med heltene eller de andre aspiranter, som du ikke havde regnet med? Har dit syn på heltegerninger ændret sig ved at opleve forestillingen? Hvordan? Hvordan vil du tage din mission videre med ud i livet?

11 Helte Lærervejledning 11 c. Heltemission og metoden Design For Change 9. LEKTION Del eleverne ind i grupper á 3 maks. 4 personer. Sørg gerne for, at der er mindst én elev med teknisk snilde i hver gruppe. Eleverne skal nu lære om den innovative metode kaldet Design For Change (DFC). Det er fire trin i en proces, der hjælper dem med at udføre deres egen heltemission. Gå ind på Heltenes Univers og vis 1. Videoerne fra DFC forandringer 2. Eksempler fra andre, der har arbejdet med HELTEs undervisningsmateriale (flere eksempler bliver uploadet med tiden) Gennemgå herefter Power Point-oplægget om metoden DFC. Lad eleverne stille spørgsmål, og forklar dem, at det er en proces, der kræver selvstændighed, ansvarlighed og evnen til at navigere i kaos. 10. LEKTION Eleverne skal nu selv i gang med deres heltemissioner vha. metoden DFC. Da det er meget forskelligt, hvor hurtigt gruppernes processer går, er næste del af undervisningsforløbet ikke lavet på lektionsniveau, men samlet bør det ikke vare mere end to-tre uger. Nogle af opgaverne kan gives for som lektier for at spare yderligere tid. Det mest tilfredsstillende for grupperne er at få lov at lave de fire trin i processen efter eget arbejdstempo, men hvis du vil styre undervisningen strammere, kan du vælge at lade alle blive færdige med første fase inden næste fase introduceres. I mellemtiden kan grupperne arbejde videre med de ekstraopgaver, vi har tilføjet efter forløbet, som også står på Opgaveark 14 eller gå ind på Heltebloggen og arbejde med Heltenes legeplads.

12 Helte Lærervejledning 12 i. OPDAG Eleverne skal i gang med første fase - OPDAG. Det er vigtigt, de har en arbejdsramme for processen. Jo yngre elever, jo mere snæver en ramme. Udstik en ramme for grupperne. Det kan fx være: Er der problemer blandt brugerne nogle af følgende steder, som I kan afhjælpe? Den lokale sportsforening, Det lokale plejehjem Skolens kantine Biblioteket Børnehaven i nærmiljøet Trafikken omkring skolen De grønne områder kl.: vælg ét af ovennævnte steder, som alle skal undersøge. Det letter bl.a. praktiske problemer som udflugter til stedet, sparring grupperne imellem m.m. Udarbejd arbejdsspørgsmålet fra Opgaveark 6 for dem på forhånd, hvis du vil styre processen strammere eller spare tid i forløbet kl.: Lad grupperne vælge selv, hvilket område de vil fordybe sig i, og lad dem selv definere arbejdsspørgsmålet på Opgaveark 6 under vejledning fra dig. Opstart Eleverne skal arbejde med Opgaveark 5, hvor de bliver guidet i at afdække deres forhåndsviden og søge viden om arbejdsområdet. Du skal sørge for, at hver gruppe har en væg/stor opslagstavle i klassen, de kan bruge som vidensvæg. Eleverne skal på baggrund af alt dette opdage problemet. Eks.: Under et besøg på det lokale plejehjem opdager eleverne, at der sidder flere beboere alene rundt omkring på stuerne og i fællesrummene. Plejepersonalet har travlt med at lave kaffe og hjælpe beboerne med diverse gøremål. Eleverne opdager, at en beboer meget gerne vil snakke med dem og høre, hvorfor de er på besøg. Gennem samtalen med beboeren finder de ud af, at han ikke er glad. Han keder sig. Efter lidt længere tid finder de ud af, at han føler sig ensom, da han ikke har så mange, der besøger ham.

13 Helte Lærervejledning 13 Det er vigtigt, at du hjælper dem med at finde den egentlige årsag til problemet. Det er fordi plejehjemsbeboeren er ensom, han bliver ved med at snakke og er ked af det. Ergo må de fremover finde en løsning til, hvordan han får mere selskab, og ikke til, hvordan han kan underholde sig selv. Arbejdsspørgsmål Eleverne skal nu udarbejde deres arbejdsspørgsmål. De skal arbejde med Opgaveark 6. Arbejdsspørgsmålet bliver udgangspunktet for deres heltemission. Arbejdsspørgsmålet skal bygges op således: Hvem har brug for hvad fordi... Hvordan... Eks.: På baggrund af besøget på plejehjemmet udarbejder gruppen et arbejdsspørgsmål: De lokale plejehjemsbeboere har brug for at komme mere i kontakt med mennesker, fordi de er ensomme. Hvordan kan vi hjælpe dem med at få mere kontakt til andre mennesker? Husk eleverne på, at de undervejs skal tage procesbilleder og uploade dem på opslagstavlen Heltebloggen. Hvis eleverne er 13 år eller ældre og har en instagramprofil, skal de lægge deres billeder op på Instragram under #gladhelte, så kommer de automatisk op på Heltebloggens opslagstavle. Husk også eleverne på at filme undervejs! ii. DRØM Eleverne skal nu i gang med anden fase - DRØM, hvor de skal drømme om løsninger på deres deres arbejdsspørgsmål, som er deres heltemission. Jo flere idéer, jo bedre. De skal tænke stort og vildt, først bagefter skal de sortere i det. De skal arbejde med opgaveark 7. I gruppen skal de lave en brainstorm over løsningsforslag. På 5 minutter skal de skrive så mange idéer ned som muligt. Bagefter læser de idéerne højt for hinanden i gruppen. Hver elev skal nu vælge den bedste idé, af dem de har hørt, og så skal de videreudvikle på den vha. idéstafetten, som står på opgaveark 8. Eleverne skal stemme om den bedste idé til en løsning på deres arbejdsspørgsmål, deres heltemission. Eks.: Eleverne finder på at istandsætte en aftale mellem det lokale plejehjem og børnehaven, som ligger ved siden af.

14 Helte Lærervejledning 14 Eleverne skal finde på en titel til deres heltemission. Det kunne fx være Vi vil samle - børn og gamle Missionen kan for alvor begynde. iii. SKAB Processen SKAB er den mest tidskrævende, så derfor er det vigtigt at få afprøvet løsningsforslaget hurtigt vha. en prototype, som kan afklare om idéen holder, inden man bruger tid på at gennemarbejde den endelige løsning. En hurtig prototype af produktet Det første eleverne skal gøre på baggrund af deres viden er at skabe en hurtig prototype af deres idé med hjælp fra Opgaveark 9. Løsningen kan enten være et håndgribeligt produkt eller en procedure. Tidsforbruget skal maksimalt være én lektion. Afhængigt af, hvad de har valgt, skal de lave en prototype efter en af de følgende beskrivelser: Lav en hurtig model af papir, genbrugsmaterialer, piberensere etc. Det er vigtigt, at den er lavet hurtigt og grimt. Der må ikke kæles for detaljen. Lav et storyboard, der beskriver den procedure, I har tænkt. Lav et rollespil, der visualiserer den procedure, I har tænkt. Optag rollespillet med jeres mobiltelefoner, så I kan fastholde indholdet. Eleverne spiller et rollespil, der illustrerer, hvad børnene og de ældre skal lave sammen, når børnene er på besøg. De har svært ved at finde ud af, hvad præcis, de skal lave sammen, og finder på den måde ud af, at de skal lave en aktivitet sammen, for at have en fælles referenceremme at tale ud fra og have noget, der bryder isen, så de lærer hinanden at kende. Eleverne finder på, at de ældre skal læse bøger for børnene. Præsentér prototype, få feedback og opsøg mere viden Når prototypen er lavet skal den præsenteres for brugerne, og de skal give respons på idéen, så den kan rettes til. Det er også nødvendigt, at de opsøger mere viden om det emne, de arbejder med. En nyt besøg til arbejdsområdet kan være nødvendigt, ligesom de måske har brug for at stille flere og uddybende spørgsmål, til personerne missionen omhandler. Det er vigtigt hurtigt at finde ud af, om idéen holder i praksis, eller om den skal rettes til eller evt. kasseres.

15 Helte Lærervejledning 15 Eleverne er derfor nødt til at gøre en eller flere af følgende ting: få feedback fra andre grupper eller læreren. besøge stedet igen. lade brugerne opleve prototypen. observere brugerne, men nu med deres mission for øje. interviewe brugerne. undersøge viden på nettet eller i fagbøger. kontakte relevante personer, der kan hjælpe dem i processen. Eleverne tager tilbage til plejehjemmet og snakker med de ældre om idéen. De synes, det ville være dejligt med besøg fra børnehaven, men har svært ved at læse bøger for dem, da mange ikke ser så godt, at de kan læse de små bogstaver i børnebøgerne. Eleverne finder i stedet på, at børnene skal lave forskellige aktiviteter, hver gang de besøger dem. De kan fx tage et stykke legetøj med og vise de ældre og på den måde få gang i en samtale om nyt og gammelt legetøj. De kan også optræde med en sang, de har lært i børnehaven, eller de kan få til opgave at fortælle om deres familie. Hvis ikke det er muligt at få brugerne til at give feedback på prototypen og idéen, kan du eller andre elever give gruppen feedback. Det endelige produkt Eleverne skal arbejde med Opgaveark 10. Før de går i gang med den endelige version af deres produkt, skal de nedskrive alle de opgaver, der skal løses. Opgaverne skal starte med et handleverbum (fx ring, køb, uddel, undersøge eller skriv). De skal skrive ned i Opgaveark 11. Desuden skal de nu indtænke den video, der skal dokumentere deres heltemission. De skal udarbejde et storyboard for deres DFC- proces: OPDAG, DRØM, SKAB, DEL vha. Opgaveark 12. Opgaven med storyboardet og produktionen af videoen skal også skrives ned i planen over opgavefordeling. Når storyboardet og projektplanen er skrevet og godkendt af dig, skal eleverne udarbejde det endelige produkt eller den endelige procedure. Din rolle er at guide og vejlede som i et projektopgaveforløb. Lancering af produkt for brugerne Når grupperne er færdige med deres projekt, skal produktet eller proceduren lanceres. Hvis det er muligt, skal hele klassen deltage i lanceringen, hvis ikke, må grupperne optage det på video. Husk uanset hvad at optage denne del på video, da det er en vigtig del af indholdet til videoen.

16 Helte Lærervejledning 16 iv. DEL Produktion af procesvideo Eleverne skal arbejde med Opgaveark 13. De skal færdigproducere en video på 2 minutter, der beskriver de fire trin i deres heltemission, de har været igennem. De skal bl.a. bruge de videooptagelser og procesbilleder, de løbende har taget og sætte dem sammen med speak, underlægningsmusik og tekst. Eleverne kan bruge programmet Windows Movie Maker eller deres mobiler. Når alle grupper er færdige med deres videoer, skal de lægges ud på Heltebloggen under videoer. Så kan andre elever blive inspireret til at udføre den samme heltemission i deres lokalområde eller udtænke deres egne. Vis dem instruktionen til, hvordan man uploader videoer. Den finder du på Heltebloggen under siden med undervisningsmateriale. Herefter skal eleverne selv prøve at uploade deres video ved hjælp af instruktionen, som de kan følge på deres mobil, tablet eller PC. Er du i tidsnød, kan grupperne uploade videoerne derhjemme som lektie. Fremlæggelse Når alle videoerne er uploadet, skal grupperne fremlægge deres videoer og få feedback på resultatet fra resten af klassen og dig. Bonusinfo: En gang om året i april-maj kan eleverne deltage i den verdensomspændende konkurrence Design For Change, hvor de konkurrerer med mange andre skoler verden over om den bedste idé. Se mere her: https://ucc.dk/cfu/vejledning/innovation/design-change

17 Helte Lærervejledning 17 d. Evaluering af forløbet Snak på klassen, om det lykkedes jer at forandre noget for nogen. Undersøg om jeres heltemissioner har eller har haft en effekt. Besøg stedet igen, snak med brugerne, eller undersøg, om der er kommet kommentarer på de sociale medier eller Heltebloggen. Klassesnak om følgende spørgsmål Hvad er en helt? Hvad gør en helt? Hvordan ser en helt ud Hvem er helte? Hvad er dine helteværdier? Gruppens medlemmer skal som en sidste refleksionsopgave fortælle hele deres helteforløb for hinanden, men baglæns. Fx: Vi sluttede med at fortælle hele forløbet baglæns og havde en klassesnak om helteværdier. Før det havde vi fremlæggelser af de videoer vi lige havde lavet og lagt op på Heltebloggen osv.. e. Ekstraopgaver til de hurtige elever Opgaverne findes også på Opgaveark 14 Træn din kreative tankegang fx: Find en ting i klasselokalet. Find på noget nyt, den kan bruges til. Bogen kan fx bruges til at stå på, hvis man er lav og ikke kan nå sin farmors småkager. Sugerøret er et pusterør, man bruger, når man vil vække ham, der sidder foran i biografen og snorker osv. Hotdogleg: En af jer stiller sig op med armene over hovedet som en lang pølse. De to andre stiller sig ved siden af og spiller brødet i en hotdog. Vælg et nyt ord, og mim ordet med jeres kroppe. Fx: James Bond, zoologisk have, hospitalsbesøg, kniv og gaffel etc. Tegn firkantede ting. Del et papir ind i 16 firkanter. Tegn en firkantet ting i hvert felt. Kan du udfylde et papir mere? Find et billede på Heltebloggen. Find på en ny historie til billedet. Du må ikke sige det som billedet rigtigt forestiller.

18 Helte Lærervejledning LITTERATUR Innovative elever af Lilian Rohde og Anja Lea Olsen, Akademisk forlag https://ucc.dk/cfu/vejledning/innovation/design-change 5. FORFATTER Undervisningsmaterialet til HELTE er i samarbejde med Glad Teater udarbejdet af skolelærer Ditte Schou. Mail:

HVEM ER EN HELT? HELTE OPGAVEARK 1. 1) Diskuter: Hvem er mest en helt? 1. Statsministeren. 1-7, hvor nr. 1 er mest en helt.

HVEM ER EN HELT? HELTE OPGAVEARK 1. 1) Diskuter: Hvem er mest en helt? 1. Statsministeren. 1-7, hvor nr. 1 er mest en helt. HVEM ER EN HELT? 1) Diskuter: Hvem er mest en helt? 1. Statsministeren 2. Supermand 3. En læge 4. En handicappet 5. Et skolebarn 6. En ældre dame 7. Gud 2) Argumentér for jeres valg, og placér dem på en

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen

Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen RAMMESÆTNING I dette forløb lærer eleverne at arbejde med film og i særdeleshed filmværktøjet MovieCut fra Skoletube. Mere specifikt skal eleverne

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING TIL BRUG I INDSKO- LINGEN Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HÆFTETS OPBYGNING:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 GARMANNS GADE...

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Projektarbejde og videoproduktion elev til elev-formidling

Projektarbejde og videoproduktion elev til elev-formidling Projektarbejde og videoproduktion elev til elev-formidling Dansk (projektarbejde) Klasse: 7. årgang RAMMESÆTNING (Skitse til den kontekst, læringsobjektet indgår i dvs. den aktivitet og ramme, som læringsobjektet

Læs mere

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag FOF-Gentofte FOF Gentoftes Kompetencemodel FOF Gentofte har udarbejdet en model for afklaring og dokumentation af kompetencer i et tværfagligt samarbejde med de frivillige organisationer og oplysningsforbund

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Forståelsesfase. Ideudviklingsfasen. Fortæl en god historie. Forståelsesfasen kan lede frem til større empati, indsigt og nysgerrighed. Uge 2.

Forståelsesfase. Ideudviklingsfasen. Fortæl en god historie. Forståelsesfasen kan lede frem til større empati, indsigt og nysgerrighed. Uge 2. Forløb til indskoling: Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Læringsmål: Fortæl en god historie 2-4 lektioner Forståelsesfase Læse børnelitteratur, billedbøger for klassen. Forstå modtagers behov/problem: Litteratursamtaler

Læs mere

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE 1 UPCOMING Klassetrin Varighed Fag Pris 8.-10. klasse. 2½ time Dansk, men med engelsk som supplement. Forløbet kan dog varieres efter de enkelte fag, så klassen udelukkende

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Hurtig start Quick guide Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Indholdsfortegnelse Introduktion Den digitale junglebane i undervisningen Kapitler Forberedelse Fag og emne Undervisningsmaterialer

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et danskforløb til 4. klasse, som er udviklet

Læs mere

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne.

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne. Liebe und Gefühle Niveau 9.-10. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet Forløbet Liebe und Gefühle er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne kan arbejde selvstændigt med. Eleverne

Læs mere

Brain Break event - event for 6. klasse

Brain Break event - event for 6. klasse Brain Break event - event for 6. klasse Introduktion Et Brain Break er en kort fysisk udfoldelse, der fungerer som et energiskabende afbræk i undervisningen. Brain Breaks laves alene eller sammen med andre

Læs mere

LISE - Camp Fase 3b LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 3b LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 3b LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 4 Materialer: Post - It, LISE Øvelser og - Ark

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL PIGELIV/DRENGELIV TEMAUGEN Formålet med temaugen er at få eleverne til at reflektere over, hvordan kønsroller og kønsspecifikke forventninger påvirker deres eget liv

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

TOOLKIT YOUNG ENTREPRENENURSHIP DEVELOPING IN ACTION

TOOLKIT YOUNG ENTREPRENENURSHIP DEVELOPING IN ACTION TOOLKIT YOUNG ENTREPRENENURSHIP DEVELOPING IN ACTION WHAT TO DO AND WHY Denne bog er til dig. Den handler om entreprenørskab og læring. Det er en guide, der hjælper dig og din gruppe med at få en god idé

Læs mere

Lav jeres egne samtalekort

Lav jeres egne samtalekort Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk og Natur/teknologi i 1.-4. klasse. 1.-2. klasse kan bruge samtalekortene sammen i klassen i stedet for at gennemføre cafémetoden, som eleverne skal være lidt ældre for at

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

IVÆRKSÆTTERMESSEN KØGE KOMMUNE

IVÆRKSÆTTERMESSEN KØGE KOMMUNE IVÆRKSÆTTERMESSEN KØGE KOMMUNE FORMÅL MED DAGEN Få forståelse for innovationsbegrebet i undervisningen Kompetencer og fagfaglige mål Fire-modellen Case vi skal prøve det selv! Vigtigst: At I som team omkring

Læs mere

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø 4. Lektionsoversigt Fasebeskrivelse og varighed Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering Faglige begreber og faglige tilgange A) OPSTART 2 lektioner Fælles introduktion til storyline

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 8.-9. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Lærervejledning til tema om ensomhed

Lærervejledning til tema om ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed 1 ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed DR Skoles undervisningsmateriale om ensomhed er målrettet undervisningen i fagene dansk og klassens tid, 6.-9. klasse.

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014 Forenklede Fælles Mål Aalborg 30. april 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Formål med nye mål Målene bruges ikke tilstrækkeligt i dag Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte ikke aktiviteter

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen 5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen På Ellemarkskolen har 7. klasse normalt skolebod en gang om året. Her tjener de penge til deres kommende lejrskole. I dette skoleår har skoleboden

Læs mere

BRAIN BREAKS 6. KLASSE

BRAIN BREAKS 6. KLASSE BRAIN BREAKS 6. KLASSE Introduktion Et Brain Break er en kort fysisk udfoldelse, der fungerer som et energiskabende afbræk i undervisningen. Brain Breaks laves alene eller sammen med andre og tager tidsmæssigt

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling

Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Titel: Piloteringsmaskine Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Piloteringsmaskinen er en del af programserien Mægtige maskiner Filmens varighed: 6:00 min Kanal: DR1 Udgivet: 2010 Piloteringsmaskine

Læs mere

Dansk årsplan 16/17 KK

Dansk årsplan 16/17 KK Dansk årsplan 16/17 KK Årsplanen er udarbejdet ud fra Fælles Mål for faget dansk 10, som overordnet indeholder følgende kompetenceområder og kompetencemål: Kompetenceområde Kompetencemål Læsning Eleven

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Job-kendskab/karrierelæring

Job-kendskab/karrierelæring UEA-projekt for 3. klasse Indskoling Job-kendskab/karrierelæring Et uea-forløb om job-kendskab i 3. klasse skal højne elevernes kendskab til -og viden om forskellige jobfunktioner, samt hvilke kriterier

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Mødafrika.dk Filmproduktion

Mødafrika.dk Filmproduktion Lærervejledning - Identitet og fælleskaber Udarbejdet af Martin Cholewa Jørgensen Materialet er målrettet eleverne 8. og 9. Klasse i Samfundsfag og arbejder med kompetenceområdet; sociale og kulturelle

Læs mere

Grindsted Privatskole Tysk 8. klasse 17/18

Grindsted Privatskole Tysk 8. klasse 17/18 De overordnede kompetencemål er: Vi arbejder, ligesom folkeskolen, hen imod nye Fælles Mål for tysk efter 9. Klasse, som kan ses via dette link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%c3%a6rer/ffm/tysk Vi vil

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Brain Break event - event for 7. klasse

Brain Break event - event for 7. klasse Brain Break event - event for 7. klasse Introduktion I skal til at udvikle jeres egne brain breakes og til det har vi fået Chris MacDonald, der er ambassadør for Styr på Sundheden, til at skrive om, hvordan

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Hvordan opstod ideen? Skolen har altid været en samarbejdspartner Biblioteksloven 7. Kommunens folkebiblioteker samarbejder med kommunens skolebiblioteker.

Læs mere

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har FÆLLES MÅL - Dansk Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har I Fået større viden og forståelse af målenes opbygningen og indhold i dansk Tænkt over sammenhængen mellem jeres

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Matematikvejlederkonference 27. august Matematikvejlederkonference Odense 2015

Matematikvejlederkonference 27. august Matematikvejlederkonference Odense 2015 Matematikvejlederkonference 27. august Læringskonsulenterne Rasmus Ulsøe Kær Martin Villumsen Rikke Kjærup De tværgående temaer i et matematisk perspektiv Innovation og entreprenørskab It og medier Sproglig

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Periode: 33 36 Eleven kan styre og regulere sin

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Føl ( g)mi g AfL e nal i s ei bs e n Mål gr uppe: 5. 6. k l as s e Føl(g) mig Føl(g) mig - Et undervisningsforløb hvor der igennem drama stilles skarpt på stemmen og kroppen som kommunikationsmidler. Målgruppe

Læs mere

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg Liv og religion klar til forenklede Fælles Mål og prøven Af Karina Bruun Houg Liv og religion er vel nok Danmarks bedst sælgende bogsystem til kristendomskundskab i grundskolen. Mange anvender derfor stadig

Læs mere

Undervisningsforløb i Materialekendskab

Undervisningsforløb i Materialekendskab Forberedelse inden forløbet: Undervisningsforløb i Materialekendskab - Aftal rundvisning med pedellen. - Aftal besøg på (nær)genbrugsstation. (alternativt kan I besøge en baggård i nærheden med tydelige

Læs mere

TOOLCAMP. Til dommerne

TOOLCAMP. Til dommerne TOOLCAMP Til dommerne SAMARBEJDE VURDERINGSKRITERIER Skal eleverne arbejde parvis eller i grupper? 1 Eleverne arbejder ikke sammen parvis eller i grupper. Har eleverne fælles ansvar? 2 Eleverne arbejder

Læs mere

Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Mål

Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Mål Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Få barnet til at føle sig som en værdifuld person i fællesskabet. Besøge alle børste-børns hjem. Her vil vi tage billeder af det pågældende barn

Læs mere

LISE - Camp Fase2 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase2 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase2 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 2 fem lektioner Materialer: Post - It, LISE Øvelser

Læs mere

Skolefilmfestival - filmkonkurrence for elever i udskolingen

Skolefilmfestival - filmkonkurrence for elever i udskolingen Skolefilmfestival - filmkonkurrence for elever i udskolingen Hvad er en skolefilmfestival og hvorfor prioriterer en sådan? Flere klasser/skoler deltager fra samme kommune Dyster om at vinde priser ved

Læs mere

Frøken Ignora. Et undervisningsforløb på ipad i 2. klasse. Sammensat af Kathrine Møller Meyer

Frøken Ignora. Et undervisningsforløb på ipad i 2. klasse. Sammensat af Kathrine Møller Meyer Frøken Ignora Et undervisningsforløb på ipad i 2. klasse Sammensat af Kathrine Møller Meyer Materialet er lavet med tilladelse fra Forfatter Katrine Marie Guldager, Illustrator Charlotte Pardi og Forlaget

Læs mere

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Fra 13 år Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen s. 3 s. 4 s. 7 s. 9 Introduktion Åbne op for teateroplevelsen, øvelse 1a, b, c, d. (Kan

Læs mere

Digital skriftsprogsudvikling

Digital skriftsprogsudvikling Digital skriftsprogsudvikling Meningsfuld og autentisk kommunikation Jeppe Bundsgaard Lektor i kommunikative kompetencer Hvad vil det sige at kunne læse og skrive? At læse og skrive er at kommunikere Vi

Læs mere

Implementering af innovation på Lindved Skole

Implementering af innovation på Lindved Skole Opgavebeskrivelse: Der skal formuleres et generelt innovations sprog for lærere og elever. Vi skal have skabt en fælles platform der kan støtte vores planlægning når: - vi skal lave aktiviteter i vores

Læs mere

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec + Virale piger Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A Mercantec + Status Brobygning uge 8 Undervisningsforløb i 1.g Brobygning efterår 2014 Undervisningsforløb i 2.g efterår 2014 Pige med

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

ØVELSESSSKORT PROTOTYPEUDVIKLING

ØVELSESSSKORT PROTOTYPEUDVIKLING ØVELSESSSKORT 45+ min PROTOTYPEUDVIKLING VEJLEDNING: I skal nu bruge jeres første udkast til jeres problemformulering (fra tema 2) og finde frem til, hvilken prototype I vil lave som en del af jeres samlede

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Forslag til undervisningsforløb og opfyldelse af krav i Fælles Mål

Forslag til undervisningsforløb og opfyldelse af krav i Fælles Mål og opfyldelse af krav i Fælles Mål Tilpasning af niveau Dette dokument indeholder forslag til et forløb, som anvender alle fire kildesæt og hele materialet. Du kan også vælge at anvende delene enkeltvis,

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere