LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

2 Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for kl. ii kl iii kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk arbejde med helte b. Glad Teater og forestillingen HELTE c. Heltemission og metoden Design For Change i. OPDAG ii. DRØM iii. SKAB iv. DEL d. Evaluering e. Ekstraopgaver til de hurtige elever 4. Litteratur 5. Forfatter

3 Helte Lærervejledning 3 1. INDHOLDSBESKRIVELSE I samarbejde med Glad Teater skal eleverne på en heltemission. I forløbet skal eleverne arbejde med temaet helte i ordets bredeste forstand. De skal se den interaktive og inspirerende forestilling HELTE, som bliver spillet af Glad Teaters uddannede og funktionsnedsatte skuespillere og på baggrund af alt dette udføre deres egen heltemission, som gør en forskel for nogen i den virkelige verden. Når eleverne har set forestillingen og arbejdet med forløbet, har de skabt et produkt, som genererer en positiv forandring for andre end dem selv. Det er netop hele pointen med stykket og forløbet. Det skal række ud over skoleverdenen og teaterrummet. Den gode gerning, heltemissionen, skal påvirke samfundet omkring dem, så eleverne opdager, at de kan forandre noget, hvis de gør noget. Gennem den innovative metode Design For Change, arbejder eleverne med fire trin: OPDAG, DRØM, SKAB, og DEL. De opdager et problem, de vil gøre noget ved, drømmer om en løsning, skaber et løsningsforslag i form af et produkt i ordets bredeste forstand og deler produktet og budskabet med andre. Produktet kan være alt fra happenings til flyers, procedureændringer eller nudging af lokalmiljøet. Hele processen skal dokumenteres med en video på 2 minutter, som uploades på Glad Teaters helteblog til inspiration for andre. Forløbet varer ca. 3-4 uger, men det kan også påbegyndes i den almindelige undervisning og udføres intensivt i en temauge.

4 Helte Lærervejledning 4 2. MÅL Undervisningsforløbet til HELTE bygger på de nye obligatoriske emner innovation og entreprenørskab samt it og medier. Det klæder eleverne på til at gennemføre projektopgaven i 9. klasse og lever op til forenklede Fælles Mål for dansk og for klasse samfundsfag. Derudover kan innovationsdelen af forløbet med lethed kombineres med flere lærings-, færdigheds- og vidensmål fra andre fag. a. Læringsmål for klasse Eleverne skal lære: at forstå begrebet helte bredt, og at heltegerninger kan udføres af alle. om virkelige personer, der har gjort en forskel for nogen og om personernes værdier og bevæggrunde. at researche sig til viden på hjemmesider, gennem interviews og læsning af faglitteratur. hvordan de kan ændre noget for nogen, hvis de gør noget. at arbejde innovativt fra idé til et skabelsen af et færdigt produkt gennem metoden Design For Change, som foregår i fire trin: OPDAG, DRØM, SKAB og DEL. gennem arbejdet med at forandre noget for nogen at blive opmærksomme på, hvad deres egne værdier er. at dele deres forandringshistorie og budskab med andre, via en video de selv producerer samt ved brug af de sociale medier og Glad Teaters Helteblog. b. Forenklede Fælles Mål FOR KL. Ovenstående læringsmål hører under følgende kompetencemål og vejledninger fra Forenklede Fælles Mål gældende for klasse: Innovation og entreprenørskab Forløbet lever op til følgende uddrag fra vejledningen for det tværgående emne innovation og entreprenørskab : Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer.

5 Helte Lærervejledning 5 Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. It og medier Forløbet lever op til følgende uddrag fra vejledningen for det tværgående emne: Eleven skal tilegne sig kompetencer i digital produktion, der kan være kommunikativ eller anvendelsesorienteret. Eleven skal kunne arbejde vidensbaseret og på den baggrund skabe kreative løsninger med bevidste valg og fravalg af digitale værktøjer. Eleven skal kunne afpasse budskab og formål med en produktion i forhold til en målgruppe og bevidst kunne vælge udtryksformer billedmæssigt, lydmæssigt og sprogligt KLASSE Arbejder du med HELTE i kl. bygger din undervisning på følgende kompetencemål og de færdigheds- og vidensmål, der hører derunder: Dansk Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster KLASSE Arbejder du med HELTE i kl. bygger din undervisning på følgende kompetencemål og de færdigheds- og vidensmål, der hører derunder: Dansk Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster Samfundsfag (kun klasse) Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

6 Helte Lærervejledning 6 3. UNDERVISNINGSFORLØB FOR KL. Estimeret tidsforbrug: 3-4 uger a. Tematisk arbejde med helte 1. LEKTION Giv eleverne en kort introduktion til og overblik over undervisningsforløbet HELTE. Eleverne skal arbejde med opgaveark 1, hvor de skal placere følgende figurer på en skala fra 1-7 over, hvem der er mest helte: Supermand Læge Handicappet mand Skolebarn Statsminister Ældre dame Gud Vær opmærksom på, at eleverne skal argumentere for deres valg. Opsamling på klassen.

7 Helte Lærervejledning 7 2. LEKTION Eleverne skal lave en fælles brainstorm over helte. Lav fire store plancher med hver sin overskrift: 1. Hvem er helte? 2. Hvad gør helte? 3. Hvilke værdier eller egenskaber har helte? 4. Hvordan ser helte ud? Eleverne får nu fem minutter til at skrive deres input ned på post-its, (en post-it pr. idé), som de klæber på den tilhørende kategori på planchen. Hvis nogen har skrevet samme ide, sætter de sedlen tæt på den eller oven på den. Fælles opsamling. Læs post-it-sedlerne fra første planche højt. Kan I kategorisere sedlerne? Det kan fx være i fiktive helte og virkelige helte, superhelte, hverdagshelte, historiske helte, verdenshelte etc. Læs de andre kategorier højt én ad gangen. Er der nogle gennemgående træk? Kan I blive enige, og hvis ikke, hvorfor? Afsluttende klassesnak: Har vi brug for helte? Hvorfor det/hvorfor ikke? Hvad gør helte? Rund klassesnakken af med at opsummere, at helte som fællestræk forandrer noget til det bedre for andre. Supermand, naboen eller Malala alle udfører de store eller små heltemissioner. 3. LEKTION Bed eleverne gå ind på Heltenes Univers og undersøge de helte, der ligger på hjemmesiden. De skal se videoer af andre helte og deres heltemissioner samt læse om heltemissionerne derinde. Lektie: 5.-6.kl: Find mindst tre heltemissioner, du synes særligt godt om. Skriv fem tillægsord om hver af heltene, der beskriver, hvordan de er eller hvilke værdier de har. Eleverne skal have Opgaveark kl.: Skriv et biodigt om en af heltene, og øv dig i at læse det højt. Eleverne skal have Opgaveark 3. Opsamling - snak om I, på baggrund af det I har set og læst om i Heltenes Univers, kan tilføje noget til de fire kategorier? Skriv på post-its og hæng op på plancherne.

8 Helte Lærervejledning 8 4. LEKTION Opsamling på lektie: 5.-6.kl. Læs tillægsordene, der beskriver helteværdier, højt i klassen. Tilføj i fællesskab nye ord til værdiplanchen kl. læs biodigtene højt, og hæng dem op i klassen. Tilføj i fællesskab nye ord til værdiplanchen på baggrund af biodigtene. Afsluttende klassesnak: Hvorfor gør helte, som de gør? Hvem skal have glæde af en helts mission, før det er en heltemission?

9 Helte Lærervejledning 9 b. Glad Teater og forestillingen HELTE 5. LEKTION Gå ind på Heltenes Univers, og læs forhistorien til stykket HELTE, og se den lille trailer fra filmen. Eleverne skal bagefter arbejde med Opgaveark 4. Lærersvar: 1) Gå ind på Glad Fondens hjemmeside 2) Lav følgende opgaver: 1. Se filmen En glad historie, som ligger på forsiden, og svar skriftligt på følgende: a. Hvad er Glad Fondens motto? Alle kan noget b. Hvilke aktiviteter tilbyder Glad Fonden? Medier, køkken, café, design, uddannelse og teater. 2. Gå ind under Teater --> Om Glad Teater --> Historie. a. Hvornår blev Glad Teater etableret? 25. april b. Hvorfor blev Glad Teater etableret? For at skabe et sted, hvor funktionsnedsatte mennesker kunne indgå i scenekunst, hvor de bliver taget alvorligt. 3. Gå ind under Casting, og læs Om casting. a. Hvem benytter sig af Glads skuespillere? Eksterne producenter af teater, film, TV, radio, reklamer m.m. b. Hvilken type produktioner har Glads skuespillere også lavet? Kunstværker, satireprogrammer, happenings og faktuelle TV- udsendelser. 4. Gå ind under Uddannelse --> Om uddannelse. a. Hvor lang tid tager det at blive skuespiller? 3 år 5. Gå ind under app. Se videoen og læs teksten. a. Hvad er Glad Tur app? Glad Tur er en bruger-til-bruger-baseret app, der skal gøre det lettere for mennesker med handicap og deres pårørende og venner at orientere sig om mulighederne for adgang til by- og kulturliv. Fælles opsamling

10 Helte Lærervejledning LEKTION Se forestillingen HELTE 8. LEKTION Klassediskussion afrunding af stykket, forslag til arbejdsspørgsmål Hvordan var det at være en aktiv deltager i en teaterforestilling? Hvordan oplevede du mødet med skuespillerne med handikap? Har dit syn på mennesker med handikap ændret sig? Hvordan? Hvorfor? Oplevede du at du havde noget til fælles med heltene eller de andre aspiranter, som du ikke havde regnet med? Har dit syn på heltegerninger ændret sig ved at opleve forestillingen? Hvordan? Hvordan vil du tage din mission videre med ud i livet?

11 Helte Lærervejledning 11 c. Heltemission og metoden Design For Change 9. LEKTION Del eleverne ind i grupper á 3 maks. 4 personer. Sørg gerne for, at der er mindst én elev med teknisk snilde i hver gruppe. Eleverne skal nu lære om den innovative metode kaldet Design For Change (DFC). Det er fire trin i en proces, der hjælper dem med at udføre deres egen heltemission. Gå ind på Heltenes Univers og vis 1. Videoerne fra DFC forandringer 2. Eksempler fra andre, der har arbejdet med HELTEs undervisningsmateriale (flere eksempler bliver uploadet med tiden) Gennemgå herefter Power Point-oplægget om metoden DFC. Lad eleverne stille spørgsmål, og forklar dem, at det er en proces, der kræver selvstændighed, ansvarlighed og evnen til at navigere i kaos. 10. LEKTION Eleverne skal nu selv i gang med deres heltemissioner vha. metoden DFC. Da det er meget forskelligt, hvor hurtigt gruppernes processer går, er næste del af undervisningsforløbet ikke lavet på lektionsniveau, men samlet bør det ikke vare mere end to-tre uger. Nogle af opgaverne kan gives for som lektier for at spare yderligere tid. Det mest tilfredsstillende for grupperne er at få lov at lave de fire trin i processen efter eget arbejdstempo, men hvis du vil styre undervisningen strammere, kan du vælge at lade alle blive færdige med første fase inden næste fase introduceres. I mellemtiden kan grupperne arbejde videre med de ekstraopgaver, vi har tilføjet efter forløbet, som også står på Opgaveark 14 eller gå ind på Heltebloggen og arbejde med Heltenes legeplads.

12 Helte Lærervejledning 12 i. OPDAG Eleverne skal i gang med første fase - OPDAG. Det er vigtigt, de har en arbejdsramme for processen. Jo yngre elever, jo mere snæver en ramme. Udstik en ramme for grupperne. Det kan fx være: Er der problemer blandt brugerne nogle af følgende steder, som I kan afhjælpe? Den lokale sportsforening, Det lokale plejehjem Skolens kantine Biblioteket Børnehaven i nærmiljøet Trafikken omkring skolen De grønne områder kl.: vælg ét af ovennævnte steder, som alle skal undersøge. Det letter bl.a. praktiske problemer som udflugter til stedet, sparring grupperne imellem m.m. Udarbejd arbejdsspørgsmålet fra Opgaveark 6 for dem på forhånd, hvis du vil styre processen strammere eller spare tid i forløbet kl.: Lad grupperne vælge selv, hvilket område de vil fordybe sig i, og lad dem selv definere arbejdsspørgsmålet på Opgaveark 6 under vejledning fra dig. Opstart Eleverne skal arbejde med Opgaveark 5, hvor de bliver guidet i at afdække deres forhåndsviden og søge viden om arbejdsområdet. Du skal sørge for, at hver gruppe har en væg/stor opslagstavle i klassen, de kan bruge som vidensvæg. Eleverne skal på baggrund af alt dette opdage problemet. Eks.: Under et besøg på det lokale plejehjem opdager eleverne, at der sidder flere beboere alene rundt omkring på stuerne og i fællesrummene. Plejepersonalet har travlt med at lave kaffe og hjælpe beboerne med diverse gøremål. Eleverne opdager, at en beboer meget gerne vil snakke med dem og høre, hvorfor de er på besøg. Gennem samtalen med beboeren finder de ud af, at han ikke er glad. Han keder sig. Efter lidt længere tid finder de ud af, at han føler sig ensom, da han ikke har så mange, der besøger ham.

13 Helte Lærervejledning 13 Det er vigtigt, at du hjælper dem med at finde den egentlige årsag til problemet. Det er fordi plejehjemsbeboeren er ensom, han bliver ved med at snakke og er ked af det. Ergo må de fremover finde en løsning til, hvordan han får mere selskab, og ikke til, hvordan han kan underholde sig selv. Arbejdsspørgsmål Eleverne skal nu udarbejde deres arbejdsspørgsmål. De skal arbejde med Opgaveark 6. Arbejdsspørgsmålet bliver udgangspunktet for deres heltemission. Arbejdsspørgsmålet skal bygges op således: Hvem har brug for hvad fordi... Hvordan... Eks.: På baggrund af besøget på plejehjemmet udarbejder gruppen et arbejdsspørgsmål: De lokale plejehjemsbeboere har brug for at komme mere i kontakt med mennesker, fordi de er ensomme. Hvordan kan vi hjælpe dem med at få mere kontakt til andre mennesker? Husk eleverne på, at de undervejs skal tage procesbilleder og uploade dem på opslagstavlen Heltebloggen. Hvis eleverne er 13 år eller ældre og har en instagramprofil, skal de lægge deres billeder op på Instragram under #gladhelte, så kommer de automatisk op på Heltebloggens opslagstavle. Husk også eleverne på at filme undervejs! ii. DRØM Eleverne skal nu i gang med anden fase - DRØM, hvor de skal drømme om løsninger på deres deres arbejdsspørgsmål, som er deres heltemission. Jo flere idéer, jo bedre. De skal tænke stort og vildt, først bagefter skal de sortere i det. De skal arbejde med opgaveark 7. I gruppen skal de lave en brainstorm over løsningsforslag. På 5 minutter skal de skrive så mange idéer ned som muligt. Bagefter læser de idéerne højt for hinanden i gruppen. Hver elev skal nu vælge den bedste idé, af dem de har hørt, og så skal de videreudvikle på den vha. idéstafetten, som står på opgaveark 8. Eleverne skal stemme om den bedste idé til en løsning på deres arbejdsspørgsmål, deres heltemission. Eks.: Eleverne finder på at istandsætte en aftale mellem det lokale plejehjem og børnehaven, som ligger ved siden af.

14 Helte Lærervejledning 14 Eleverne skal finde på en titel til deres heltemission. Det kunne fx være Vi vil samle - børn og gamle Missionen kan for alvor begynde. iii. SKAB Processen SKAB er den mest tidskrævende, så derfor er det vigtigt at få afprøvet løsningsforslaget hurtigt vha. en prototype, som kan afklare om idéen holder, inden man bruger tid på at gennemarbejde den endelige løsning. En hurtig prototype af produktet Det første eleverne skal gøre på baggrund af deres viden er at skabe en hurtig prototype af deres idé med hjælp fra Opgaveark 9. Løsningen kan enten være et håndgribeligt produkt eller en procedure. Tidsforbruget skal maksimalt være én lektion. Afhængigt af, hvad de har valgt, skal de lave en prototype efter en af de følgende beskrivelser: Lav en hurtig model af papir, genbrugsmaterialer, piberensere etc. Det er vigtigt, at den er lavet hurtigt og grimt. Der må ikke kæles for detaljen. Lav et storyboard, der beskriver den procedure, I har tænkt. Lav et rollespil, der visualiserer den procedure, I har tænkt. Optag rollespillet med jeres mobiltelefoner, så I kan fastholde indholdet. Eleverne spiller et rollespil, der illustrerer, hvad børnene og de ældre skal lave sammen, når børnene er på besøg. De har svært ved at finde ud af, hvad præcis, de skal lave sammen, og finder på den måde ud af, at de skal lave en aktivitet sammen, for at have en fælles referenceremme at tale ud fra og have noget, der bryder isen, så de lærer hinanden at kende. Eleverne finder på, at de ældre skal læse bøger for børnene. Præsentér prototype, få feedback og opsøg mere viden Når prototypen er lavet skal den præsenteres for brugerne, og de skal give respons på idéen, så den kan rettes til. Det er også nødvendigt, at de opsøger mere viden om det emne, de arbejder med. En nyt besøg til arbejdsområdet kan være nødvendigt, ligesom de måske har brug for at stille flere og uddybende spørgsmål, til personerne missionen omhandler. Det er vigtigt hurtigt at finde ud af, om idéen holder i praksis, eller om den skal rettes til eller evt. kasseres.

15 Helte Lærervejledning 15 Eleverne er derfor nødt til at gøre en eller flere af følgende ting: få feedback fra andre grupper eller læreren. besøge stedet igen. lade brugerne opleve prototypen. observere brugerne, men nu med deres mission for øje. interviewe brugerne. undersøge viden på nettet eller i fagbøger. kontakte relevante personer, der kan hjælpe dem i processen. Eleverne tager tilbage til plejehjemmet og snakker med de ældre om idéen. De synes, det ville være dejligt med besøg fra børnehaven, men har svært ved at læse bøger for dem, da mange ikke ser så godt, at de kan læse de små bogstaver i børnebøgerne. Eleverne finder i stedet på, at børnene skal lave forskellige aktiviteter, hver gang de besøger dem. De kan fx tage et stykke legetøj med og vise de ældre og på den måde få gang i en samtale om nyt og gammelt legetøj. De kan også optræde med en sang, de har lært i børnehaven, eller de kan få til opgave at fortælle om deres familie. Hvis ikke det er muligt at få brugerne til at give feedback på prototypen og idéen, kan du eller andre elever give gruppen feedback. Det endelige produkt Eleverne skal arbejde med Opgaveark 10. Før de går i gang med den endelige version af deres produkt, skal de nedskrive alle de opgaver, der skal løses. Opgaverne skal starte med et handleverbum (fx ring, køb, uddel, undersøge eller skriv). De skal skrive ned i Opgaveark 11. Desuden skal de nu indtænke den video, der skal dokumentere deres heltemission. De skal udarbejde et storyboard for deres DFC- proces: OPDAG, DRØM, SKAB, DEL vha. Opgaveark 12. Opgaven med storyboardet og produktionen af videoen skal også skrives ned i planen over opgavefordeling. Når storyboardet og projektplanen er skrevet og godkendt af dig, skal eleverne udarbejde det endelige produkt eller den endelige procedure. Din rolle er at guide og vejlede som i et projektopgaveforløb. Lancering af produkt for brugerne Når grupperne er færdige med deres projekt, skal produktet eller proceduren lanceres. Hvis det er muligt, skal hele klassen deltage i lanceringen, hvis ikke, må grupperne optage det på video. Husk uanset hvad at optage denne del på video, da det er en vigtig del af indholdet til videoen.

16 Helte Lærervejledning 16 iv. DEL Produktion af procesvideo Eleverne skal arbejde med Opgaveark 13. De skal færdigproducere en video på 2 minutter, der beskriver de fire trin i deres heltemission, de har været igennem. De skal bl.a. bruge de videooptagelser og procesbilleder, de løbende har taget og sætte dem sammen med speak, underlægningsmusik og tekst. Eleverne kan bruge programmet Windows Movie Maker eller deres mobiler. Når alle grupper er færdige med deres videoer, skal de lægges ud på Heltebloggen under videoer. Så kan andre elever blive inspireret til at udføre den samme heltemission i deres lokalområde eller udtænke deres egne. Vis dem instruktionen til, hvordan man uploader videoer. Den finder du på Heltebloggen under siden med undervisningsmateriale. Herefter skal eleverne selv prøve at uploade deres video ved hjælp af instruktionen, som de kan følge på deres mobil, tablet eller PC. Er du i tidsnød, kan grupperne uploade videoerne derhjemme som lektie. Fremlæggelse Når alle videoerne er uploadet, skal grupperne fremlægge deres videoer og få feedback på resultatet fra resten af klassen og dig. Bonusinfo: En gang om året i april-maj kan eleverne deltage i den verdensomspændende konkurrence Design For Change, hvor de konkurrerer med mange andre skoler verden over om den bedste idé. Se mere her: https://ucc.dk/cfu/vejledning/innovation/design-change

17 Helte Lærervejledning 17 d. Evaluering af forløbet Snak på klassen, om det lykkedes jer at forandre noget for nogen. Undersøg om jeres heltemissioner har eller har haft en effekt. Besøg stedet igen, snak med brugerne, eller undersøg, om der er kommet kommentarer på de sociale medier eller Heltebloggen. Klassesnak om følgende spørgsmål Hvad er en helt? Hvad gør en helt? Hvordan ser en helt ud Hvem er helte? Hvad er dine helteværdier? Gruppens medlemmer skal som en sidste refleksionsopgave fortælle hele deres helteforløb for hinanden, men baglæns. Fx: Vi sluttede med at fortælle hele forløbet baglæns og havde en klassesnak om helteværdier. Før det havde vi fremlæggelser af de videoer vi lige havde lavet og lagt op på Heltebloggen osv.. e. Ekstraopgaver til de hurtige elever Opgaverne findes også på Opgaveark 14 Træn din kreative tankegang fx: Find en ting i klasselokalet. Find på noget nyt, den kan bruges til. Bogen kan fx bruges til at stå på, hvis man er lav og ikke kan nå sin farmors småkager. Sugerøret er et pusterør, man bruger, når man vil vække ham, der sidder foran i biografen og snorker osv. Hotdogleg: En af jer stiller sig op med armene over hovedet som en lang pølse. De to andre stiller sig ved siden af og spiller brødet i en hotdog. Vælg et nyt ord, og mim ordet med jeres kroppe. Fx: James Bond, zoologisk have, hospitalsbesøg, kniv og gaffel etc. Tegn firkantede ting. Del et papir ind i 16 firkanter. Tegn en firkantet ting i hvert felt. Kan du udfylde et papir mere? Find et billede på Heltebloggen. Find på en ny historie til billedet. Du må ikke sige det som billedet rigtigt forestiller.

18 Helte Lærervejledning LITTERATUR Innovative elever af Lilian Rohde og Anja Lea Olsen, Akademisk forlag https://ucc.dk/cfu/vejledning/innovation/design-change 5. FORFATTER Undervisningsmaterialet til HELTE er i samarbejde med Glad Teater udarbejdet af skolelærer Ditte Schou. Mail:

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner?

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner? BT1 Kort sagt Ingen underviser er stærkere, holder længere eller er i stand til at yde en bedre indsats, end den pædagogiske ramme som underviseren arbejder i! Skolens strategi danner grundlag for den

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17 Indhold Leder i mit liv... 3 12 moduler med fokus på at blive Leder i mit liv... 3 Lærerig weekend med frivillige fra KFUM og KFUK... 3 Kort præsentation af folkene bag Leder i mit liv... 4 Didaktiske

Læs mere

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever Integration via kommunikation Et projektforløb for større skoleelever 02 Integration via kommunikation Indholdsfortegnelse 03 Integration via kommunikation 04 En fleksibel metode 06 Projektforløb 08 Hvad

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION INDHOLD Redaktør: Redaktion: Layout: Udgivet af: Copyright Pernille Skov Julie Hjort

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere