LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

2 Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for kl. ii kl iii kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk arbejde med helte b. Glad Teater og forestillingen HELTE c. Heltemission og metoden Design For Change i. OPDAG ii. DRØM iii. SKAB iv. DEL d. Evaluering e. Ekstraopgaver til de hurtige elever 4. Litteratur 5. Forfatter

3 Helte Lærervejledning 3 1. INDHOLDSBESKRIVELSE I samarbejde med Glad Teater skal eleverne på en heltemission. I forløbet skal eleverne arbejde med temaet helte i ordets bredeste forstand. De skal se den interaktive og inspirerende forestilling HELTE, som bliver spillet af Glad Teaters uddannede og funktionsnedsatte skuespillere og på baggrund af alt dette udføre deres egen heltemission, som gør en forskel for nogen i den virkelige verden. Når eleverne har set forestillingen og arbejdet med forløbet, har de skabt et produkt, som genererer en positiv forandring for andre end dem selv. Det er netop hele pointen med stykket og forløbet. Det skal række ud over skoleverdenen og teaterrummet. Den gode gerning, heltemissionen, skal påvirke samfundet omkring dem, så eleverne opdager, at de kan forandre noget, hvis de gør noget. Gennem den innovative metode Design For Change, arbejder eleverne med fire trin: OPDAG, DRØM, SKAB, og DEL. De opdager et problem, de vil gøre noget ved, drømmer om en løsning, skaber et løsningsforslag i form af et produkt i ordets bredeste forstand og deler produktet og budskabet med andre. Produktet kan være alt fra happenings til flyers, procedureændringer eller nudging af lokalmiljøet. Hele processen skal dokumenteres med en video på 2 minutter, som uploades på Glad Teaters helteblog til inspiration for andre. Forløbet varer ca. 3-4 uger, men det kan også påbegyndes i den almindelige undervisning og udføres intensivt i en temauge.

4 Helte Lærervejledning 4 2. MÅL Undervisningsforløbet til HELTE bygger på de nye obligatoriske emner innovation og entreprenørskab samt it og medier. Det klæder eleverne på til at gennemføre projektopgaven i 9. klasse og lever op til forenklede Fælles Mål for dansk og for klasse samfundsfag. Derudover kan innovationsdelen af forløbet med lethed kombineres med flere lærings-, færdigheds- og vidensmål fra andre fag. a. Læringsmål for klasse Eleverne skal lære: at forstå begrebet helte bredt, og at heltegerninger kan udføres af alle. om virkelige personer, der har gjort en forskel for nogen og om personernes værdier og bevæggrunde. at researche sig til viden på hjemmesider, gennem interviews og læsning af faglitteratur. hvordan de kan ændre noget for nogen, hvis de gør noget. at arbejde innovativt fra idé til et skabelsen af et færdigt produkt gennem metoden Design For Change, som foregår i fire trin: OPDAG, DRØM, SKAB og DEL. gennem arbejdet med at forandre noget for nogen at blive opmærksomme på, hvad deres egne værdier er. at dele deres forandringshistorie og budskab med andre, via en video de selv producerer samt ved brug af de sociale medier og Glad Teaters Helteblog. b. Forenklede Fælles Mål FOR KL. Ovenstående læringsmål hører under følgende kompetencemål og vejledninger fra Forenklede Fælles Mål gældende for klasse: Innovation og entreprenørskab Forløbet lever op til følgende uddrag fra vejledningen for det tværgående emne innovation og entreprenørskab : Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer.

5 Helte Lærervejledning 5 Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. It og medier Forløbet lever op til følgende uddrag fra vejledningen for det tværgående emne: Eleven skal tilegne sig kompetencer i digital produktion, der kan være kommunikativ eller anvendelsesorienteret. Eleven skal kunne arbejde vidensbaseret og på den baggrund skabe kreative løsninger med bevidste valg og fravalg af digitale værktøjer. Eleven skal kunne afpasse budskab og formål med en produktion i forhold til en målgruppe og bevidst kunne vælge udtryksformer billedmæssigt, lydmæssigt og sprogligt KLASSE Arbejder du med HELTE i kl. bygger din undervisning på følgende kompetencemål og de færdigheds- og vidensmål, der hører derunder: Dansk Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster KLASSE Arbejder du med HELTE i kl. bygger din undervisning på følgende kompetencemål og de færdigheds- og vidensmål, der hører derunder: Dansk Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster Samfundsfag (kun klasse) Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

6 Helte Lærervejledning 6 3. UNDERVISNINGSFORLØB FOR KL. Estimeret tidsforbrug: 3-4 uger a. Tematisk arbejde med helte 1. LEKTION Giv eleverne en kort introduktion til og overblik over undervisningsforløbet HELTE. Eleverne skal arbejde med opgaveark 1, hvor de skal placere følgende figurer på en skala fra 1-7 over, hvem der er mest helte: Supermand Læge Handicappet mand Skolebarn Statsminister Ældre dame Gud Vær opmærksom på, at eleverne skal argumentere for deres valg. Opsamling på klassen.

7 Helte Lærervejledning 7 2. LEKTION Eleverne skal lave en fælles brainstorm over helte. Lav fire store plancher med hver sin overskrift: 1. Hvem er helte? 2. Hvad gør helte? 3. Hvilke værdier eller egenskaber har helte? 4. Hvordan ser helte ud? Eleverne får nu fem minutter til at skrive deres input ned på post-its, (en post-it pr. idé), som de klæber på den tilhørende kategori på planchen. Hvis nogen har skrevet samme ide, sætter de sedlen tæt på den eller oven på den. Fælles opsamling. Læs post-it-sedlerne fra første planche højt. Kan I kategorisere sedlerne? Det kan fx være i fiktive helte og virkelige helte, superhelte, hverdagshelte, historiske helte, verdenshelte etc. Læs de andre kategorier højt én ad gangen. Er der nogle gennemgående træk? Kan I blive enige, og hvis ikke, hvorfor? Afsluttende klassesnak: Har vi brug for helte? Hvorfor det/hvorfor ikke? Hvad gør helte? Rund klassesnakken af med at opsummere, at helte som fællestræk forandrer noget til det bedre for andre. Supermand, naboen eller Malala alle udfører de store eller små heltemissioner. 3. LEKTION Bed eleverne gå ind på Heltenes Univers og undersøge de helte, der ligger på hjemmesiden. De skal se videoer af andre helte og deres heltemissioner samt læse om heltemissionerne derinde. Lektie: 5.-6.kl: Find mindst tre heltemissioner, du synes særligt godt om. Skriv fem tillægsord om hver af heltene, der beskriver, hvordan de er eller hvilke værdier de har. Eleverne skal have Opgaveark kl.: Skriv et biodigt om en af heltene, og øv dig i at læse det højt. Eleverne skal have Opgaveark 3. Opsamling - snak om I, på baggrund af det I har set og læst om i Heltenes Univers, kan tilføje noget til de fire kategorier? Skriv på post-its og hæng op på plancherne.

8 Helte Lærervejledning 8 4. LEKTION Opsamling på lektie: 5.-6.kl. Læs tillægsordene, der beskriver helteværdier, højt i klassen. Tilføj i fællesskab nye ord til værdiplanchen kl. læs biodigtene højt, og hæng dem op i klassen. Tilføj i fællesskab nye ord til værdiplanchen på baggrund af biodigtene. Afsluttende klassesnak: Hvorfor gør helte, som de gør? Hvem skal have glæde af en helts mission, før det er en heltemission?

9 Helte Lærervejledning 9 b. Glad Teater og forestillingen HELTE 5. LEKTION Gå ind på Heltenes Univers, og læs forhistorien til stykket HELTE, og se den lille trailer fra filmen. Eleverne skal bagefter arbejde med Opgaveark 4. Lærersvar: 1) Gå ind på Glad Fondens hjemmeside 2) Lav følgende opgaver: 1. Se filmen En glad historie, som ligger på forsiden, og svar skriftligt på følgende: a. Hvad er Glad Fondens motto? Alle kan noget b. Hvilke aktiviteter tilbyder Glad Fonden? Medier, køkken, café, design, uddannelse og teater. 2. Gå ind under Teater --> Om Glad Teater --> Historie. a. Hvornår blev Glad Teater etableret? 25. april b. Hvorfor blev Glad Teater etableret? For at skabe et sted, hvor funktionsnedsatte mennesker kunne indgå i scenekunst, hvor de bliver taget alvorligt. 3. Gå ind under Casting, og læs Om casting. a. Hvem benytter sig af Glads skuespillere? Eksterne producenter af teater, film, TV, radio, reklamer m.m. b. Hvilken type produktioner har Glads skuespillere også lavet? Kunstværker, satireprogrammer, happenings og faktuelle TV- udsendelser. 4. Gå ind under Uddannelse --> Om uddannelse. a. Hvor lang tid tager det at blive skuespiller? 3 år 5. Gå ind under app. Se videoen og læs teksten. a. Hvad er Glad Tur app? Glad Tur er en bruger-til-bruger-baseret app, der skal gøre det lettere for mennesker med handicap og deres pårørende og venner at orientere sig om mulighederne for adgang til by- og kulturliv. Fælles opsamling

10 Helte Lærervejledning LEKTION Se forestillingen HELTE 8. LEKTION Klassediskussion afrunding af stykket, forslag til arbejdsspørgsmål Hvordan var det at være en aktiv deltager i en teaterforestilling? Hvordan oplevede du mødet med skuespillerne med handikap? Har dit syn på mennesker med handikap ændret sig? Hvordan? Hvorfor? Oplevede du at du havde noget til fælles med heltene eller de andre aspiranter, som du ikke havde regnet med? Har dit syn på heltegerninger ændret sig ved at opleve forestillingen? Hvordan? Hvordan vil du tage din mission videre med ud i livet?

11 Helte Lærervejledning 11 c. Heltemission og metoden Design For Change 9. LEKTION Del eleverne ind i grupper á 3 maks. 4 personer. Sørg gerne for, at der er mindst én elev med teknisk snilde i hver gruppe. Eleverne skal nu lære om den innovative metode kaldet Design For Change (DFC). Det er fire trin i en proces, der hjælper dem med at udføre deres egen heltemission. Gå ind på Heltenes Univers og vis 1. Videoerne fra DFC forandringer 2. Eksempler fra andre, der har arbejdet med HELTEs undervisningsmateriale (flere eksempler bliver uploadet med tiden) Gennemgå herefter Power Point-oplægget om metoden DFC. Lad eleverne stille spørgsmål, og forklar dem, at det er en proces, der kræver selvstændighed, ansvarlighed og evnen til at navigere i kaos. 10. LEKTION Eleverne skal nu selv i gang med deres heltemissioner vha. metoden DFC. Da det er meget forskelligt, hvor hurtigt gruppernes processer går, er næste del af undervisningsforløbet ikke lavet på lektionsniveau, men samlet bør det ikke vare mere end to-tre uger. Nogle af opgaverne kan gives for som lektier for at spare yderligere tid. Det mest tilfredsstillende for grupperne er at få lov at lave de fire trin i processen efter eget arbejdstempo, men hvis du vil styre undervisningen strammere, kan du vælge at lade alle blive færdige med første fase inden næste fase introduceres. I mellemtiden kan grupperne arbejde videre med de ekstraopgaver, vi har tilføjet efter forløbet, som også står på Opgaveark 14 eller gå ind på Heltebloggen og arbejde med Heltenes legeplads.

12 Helte Lærervejledning 12 i. OPDAG Eleverne skal i gang med første fase - OPDAG. Det er vigtigt, de har en arbejdsramme for processen. Jo yngre elever, jo mere snæver en ramme. Udstik en ramme for grupperne. Det kan fx være: Er der problemer blandt brugerne nogle af følgende steder, som I kan afhjælpe? Den lokale sportsforening, Det lokale plejehjem Skolens kantine Biblioteket Børnehaven i nærmiljøet Trafikken omkring skolen De grønne områder kl.: vælg ét af ovennævnte steder, som alle skal undersøge. Det letter bl.a. praktiske problemer som udflugter til stedet, sparring grupperne imellem m.m. Udarbejd arbejdsspørgsmålet fra Opgaveark 6 for dem på forhånd, hvis du vil styre processen strammere eller spare tid i forløbet kl.: Lad grupperne vælge selv, hvilket område de vil fordybe sig i, og lad dem selv definere arbejdsspørgsmålet på Opgaveark 6 under vejledning fra dig. Opstart Eleverne skal arbejde med Opgaveark 5, hvor de bliver guidet i at afdække deres forhåndsviden og søge viden om arbejdsområdet. Du skal sørge for, at hver gruppe har en væg/stor opslagstavle i klassen, de kan bruge som vidensvæg. Eleverne skal på baggrund af alt dette opdage problemet. Eks.: Under et besøg på det lokale plejehjem opdager eleverne, at der sidder flere beboere alene rundt omkring på stuerne og i fællesrummene. Plejepersonalet har travlt med at lave kaffe og hjælpe beboerne med diverse gøremål. Eleverne opdager, at en beboer meget gerne vil snakke med dem og høre, hvorfor de er på besøg. Gennem samtalen med beboeren finder de ud af, at han ikke er glad. Han keder sig. Efter lidt længere tid finder de ud af, at han føler sig ensom, da han ikke har så mange, der besøger ham.

13 Helte Lærervejledning 13 Det er vigtigt, at du hjælper dem med at finde den egentlige årsag til problemet. Det er fordi plejehjemsbeboeren er ensom, han bliver ved med at snakke og er ked af det. Ergo må de fremover finde en løsning til, hvordan han får mere selskab, og ikke til, hvordan han kan underholde sig selv. Arbejdsspørgsmål Eleverne skal nu udarbejde deres arbejdsspørgsmål. De skal arbejde med Opgaveark 6. Arbejdsspørgsmålet bliver udgangspunktet for deres heltemission. Arbejdsspørgsmålet skal bygges op således: Hvem har brug for hvad fordi... Hvordan... Eks.: På baggrund af besøget på plejehjemmet udarbejder gruppen et arbejdsspørgsmål: De lokale plejehjemsbeboere har brug for at komme mere i kontakt med mennesker, fordi de er ensomme. Hvordan kan vi hjælpe dem med at få mere kontakt til andre mennesker? Husk eleverne på, at de undervejs skal tage procesbilleder og uploade dem på opslagstavlen Heltebloggen. Hvis eleverne er 13 år eller ældre og har en instagramprofil, skal de lægge deres billeder op på Instragram under #gladhelte, så kommer de automatisk op på Heltebloggens opslagstavle. Husk også eleverne på at filme undervejs! ii. DRØM Eleverne skal nu i gang med anden fase - DRØM, hvor de skal drømme om løsninger på deres deres arbejdsspørgsmål, som er deres heltemission. Jo flere idéer, jo bedre. De skal tænke stort og vildt, først bagefter skal de sortere i det. De skal arbejde med opgaveark 7. I gruppen skal de lave en brainstorm over løsningsforslag. På 5 minutter skal de skrive så mange idéer ned som muligt. Bagefter læser de idéerne højt for hinanden i gruppen. Hver elev skal nu vælge den bedste idé, af dem de har hørt, og så skal de videreudvikle på den vha. idéstafetten, som står på opgaveark 8. Eleverne skal stemme om den bedste idé til en løsning på deres arbejdsspørgsmål, deres heltemission. Eks.: Eleverne finder på at istandsætte en aftale mellem det lokale plejehjem og børnehaven, som ligger ved siden af.

14 Helte Lærervejledning 14 Eleverne skal finde på en titel til deres heltemission. Det kunne fx være Vi vil samle - børn og gamle Missionen kan for alvor begynde. iii. SKAB Processen SKAB er den mest tidskrævende, så derfor er det vigtigt at få afprøvet løsningsforslaget hurtigt vha. en prototype, som kan afklare om idéen holder, inden man bruger tid på at gennemarbejde den endelige løsning. En hurtig prototype af produktet Det første eleverne skal gøre på baggrund af deres viden er at skabe en hurtig prototype af deres idé med hjælp fra Opgaveark 9. Løsningen kan enten være et håndgribeligt produkt eller en procedure. Tidsforbruget skal maksimalt være én lektion. Afhængigt af, hvad de har valgt, skal de lave en prototype efter en af de følgende beskrivelser: Lav en hurtig model af papir, genbrugsmaterialer, piberensere etc. Det er vigtigt, at den er lavet hurtigt og grimt. Der må ikke kæles for detaljen. Lav et storyboard, der beskriver den procedure, I har tænkt. Lav et rollespil, der visualiserer den procedure, I har tænkt. Optag rollespillet med jeres mobiltelefoner, så I kan fastholde indholdet. Eleverne spiller et rollespil, der illustrerer, hvad børnene og de ældre skal lave sammen, når børnene er på besøg. De har svært ved at finde ud af, hvad præcis, de skal lave sammen, og finder på den måde ud af, at de skal lave en aktivitet sammen, for at have en fælles referenceremme at tale ud fra og have noget, der bryder isen, så de lærer hinanden at kende. Eleverne finder på, at de ældre skal læse bøger for børnene. Præsentér prototype, få feedback og opsøg mere viden Når prototypen er lavet skal den præsenteres for brugerne, og de skal give respons på idéen, så den kan rettes til. Det er også nødvendigt, at de opsøger mere viden om det emne, de arbejder med. En nyt besøg til arbejdsområdet kan være nødvendigt, ligesom de måske har brug for at stille flere og uddybende spørgsmål, til personerne missionen omhandler. Det er vigtigt hurtigt at finde ud af, om idéen holder i praksis, eller om den skal rettes til eller evt. kasseres.

15 Helte Lærervejledning 15 Eleverne er derfor nødt til at gøre en eller flere af følgende ting: få feedback fra andre grupper eller læreren. besøge stedet igen. lade brugerne opleve prototypen. observere brugerne, men nu med deres mission for øje. interviewe brugerne. undersøge viden på nettet eller i fagbøger. kontakte relevante personer, der kan hjælpe dem i processen. Eleverne tager tilbage til plejehjemmet og snakker med de ældre om idéen. De synes, det ville være dejligt med besøg fra børnehaven, men har svært ved at læse bøger for dem, da mange ikke ser så godt, at de kan læse de små bogstaver i børnebøgerne. Eleverne finder i stedet på, at børnene skal lave forskellige aktiviteter, hver gang de besøger dem. De kan fx tage et stykke legetøj med og vise de ældre og på den måde få gang i en samtale om nyt og gammelt legetøj. De kan også optræde med en sang, de har lært i børnehaven, eller de kan få til opgave at fortælle om deres familie. Hvis ikke det er muligt at få brugerne til at give feedback på prototypen og idéen, kan du eller andre elever give gruppen feedback. Det endelige produkt Eleverne skal arbejde med Opgaveark 10. Før de går i gang med den endelige version af deres produkt, skal de nedskrive alle de opgaver, der skal løses. Opgaverne skal starte med et handleverbum (fx ring, køb, uddel, undersøge eller skriv). De skal skrive ned i Opgaveark 11. Desuden skal de nu indtænke den video, der skal dokumentere deres heltemission. De skal udarbejde et storyboard for deres DFC- proces: OPDAG, DRØM, SKAB, DEL vha. Opgaveark 12. Opgaven med storyboardet og produktionen af videoen skal også skrives ned i planen over opgavefordeling. Når storyboardet og projektplanen er skrevet og godkendt af dig, skal eleverne udarbejde det endelige produkt eller den endelige procedure. Din rolle er at guide og vejlede som i et projektopgaveforløb. Lancering af produkt for brugerne Når grupperne er færdige med deres projekt, skal produktet eller proceduren lanceres. Hvis det er muligt, skal hele klassen deltage i lanceringen, hvis ikke, må grupperne optage det på video. Husk uanset hvad at optage denne del på video, da det er en vigtig del af indholdet til videoen.

16 Helte Lærervejledning 16 iv. DEL Produktion af procesvideo Eleverne skal arbejde med Opgaveark 13. De skal færdigproducere en video på 2 minutter, der beskriver de fire trin i deres heltemission, de har været igennem. De skal bl.a. bruge de videooptagelser og procesbilleder, de løbende har taget og sætte dem sammen med speak, underlægningsmusik og tekst. Eleverne kan bruge programmet Windows Movie Maker eller deres mobiler. Når alle grupper er færdige med deres videoer, skal de lægges ud på Heltebloggen under videoer. Så kan andre elever blive inspireret til at udføre den samme heltemission i deres lokalområde eller udtænke deres egne. Vis dem instruktionen til, hvordan man uploader videoer. Den finder du på Heltebloggen under siden med undervisningsmateriale. Herefter skal eleverne selv prøve at uploade deres video ved hjælp af instruktionen, som de kan følge på deres mobil, tablet eller PC. Er du i tidsnød, kan grupperne uploade videoerne derhjemme som lektie. Fremlæggelse Når alle videoerne er uploadet, skal grupperne fremlægge deres videoer og få feedback på resultatet fra resten af klassen og dig. Bonusinfo: En gang om året i april-maj kan eleverne deltage i den verdensomspændende konkurrence Design For Change, hvor de konkurrerer med mange andre skoler verden over om den bedste idé. Se mere her: https://ucc.dk/cfu/vejledning/innovation/design-change

17 Helte Lærervejledning 17 d. Evaluering af forløbet Snak på klassen, om det lykkedes jer at forandre noget for nogen. Undersøg om jeres heltemissioner har eller har haft en effekt. Besøg stedet igen, snak med brugerne, eller undersøg, om der er kommet kommentarer på de sociale medier eller Heltebloggen. Klassesnak om følgende spørgsmål Hvad er en helt? Hvad gør en helt? Hvordan ser en helt ud Hvem er helte? Hvad er dine helteværdier? Gruppens medlemmer skal som en sidste refleksionsopgave fortælle hele deres helteforløb for hinanden, men baglæns. Fx: Vi sluttede med at fortælle hele forløbet baglæns og havde en klassesnak om helteværdier. Før det havde vi fremlæggelser af de videoer vi lige havde lavet og lagt op på Heltebloggen osv.. e. Ekstraopgaver til de hurtige elever Opgaverne findes også på Opgaveark 14 Træn din kreative tankegang fx: Find en ting i klasselokalet. Find på noget nyt, den kan bruges til. Bogen kan fx bruges til at stå på, hvis man er lav og ikke kan nå sin farmors småkager. Sugerøret er et pusterør, man bruger, når man vil vække ham, der sidder foran i biografen og snorker osv. Hotdogleg: En af jer stiller sig op med armene over hovedet som en lang pølse. De to andre stiller sig ved siden af og spiller brødet i en hotdog. Vælg et nyt ord, og mim ordet med jeres kroppe. Fx: James Bond, zoologisk have, hospitalsbesøg, kniv og gaffel etc. Tegn firkantede ting. Del et papir ind i 16 firkanter. Tegn en firkantet ting i hvert felt. Kan du udfylde et papir mere? Find et billede på Heltebloggen. Find på en ny historie til billedet. Du må ikke sige det som billedet rigtigt forestiller.

18 Helte Lærervejledning LITTERATUR Innovative elever af Lilian Rohde og Anja Lea Olsen, Akademisk forlag https://ucc.dk/cfu/vejledning/innovation/design-change 5. FORFATTER Undervisningsmaterialet til HELTE er i samarbejde med Glad Teater udarbejdet af skolelærer Ditte Schou. Mail:

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Oplægget 1. Projektets interesse 2. Begrebsafklaring 3. Baggrunden: Regering Fonden for Entreprenørskab curriculum læreruddannelsen

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Brain Break event - event for 7. klasse

Brain Break event - event for 7. klasse Brain Break event - event for 7. klasse Introduktion I skal til at udvikle jeres egne brain breakes og til det har vi fået Chris MacDonald, der er ambassadør for Styr på Sundheden, til at skrive om, hvordan

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Mål

Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Mål Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Få barnet til at føle sig som en værdifuld person i fællesskabet. Besøge alle børste-børns hjem. Her vil vi tage billeder af det pågældende barn

Læs mere

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec + Virale piger Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A Mercantec + Status Brobygning uge 8 Undervisningsforløb i 1.g Brobygning efterår 2014 Undervisningsforløb i 2.g efterår 2014 Pige med

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Matematik, sprog, kreativitet og programmering. Lærervejledning. Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015

Matematik, sprog, kreativitet og programmering. Lærervejledning. Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015 Matematik, sprog, kreativitet og programmering 2015 Lærervejledning Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015 Indhold Indledning... 2 CFU og kodning i undervisningen... 2 Læringsmål

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Vejen til et bedre projekt

Vejen til et bedre projekt Lærervejledning Kort til handling Vejen til et bedre projekt Indhold: Udvikling og læring gennem deltagelse 2 Giv plads for nye tanker 2 Sådan bruger du 100 Kort til handling 3 Den digitale del 4 Eksempler

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Kompetencemålstyring

Kompetencemålstyring Kompetencemålstyring Pædagogisk fællesdag i Sønderborg Jens Rasmussen Nationale mål, resultatmål og Fælles Tre nationale mål: 1. folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard.

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard. Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Titel og eleven Digital dannelse som producent Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Introduktion - Modul 1

Introduktion - Modul 1 Introduktion - er det første forløb af i alt 4 moduler indenfor projektet første Tema: Bæredygtig By-Udvikling, Grøn Mobilitet. handler om at researche og undersøge feltet omkring Grøn Mobilitet (GM),

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

TILSKUD 4.000. aktiviteter fordelt på alle fag. Digitalt

TILSKUD 4.000. aktiviteter fordelt på alle fag. Digitalt TILSKUD 4.000 aktiviteter fordelt på alle fag Digitalt interak og lærings tivt u for 0.-4 nivers. klasse Har du svaret på spørgsmålene? DIGITALT LÆRINGSUNIVERS Villeby er et stærkt interaktivt, digitalt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde

Læs mere

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Synopsis En synopsis er de første organiserede tanker omkring den film, man har

Læs mere

DIGITVÆRS Matematik i anvendelse

DIGITVÆRS Matematik i anvendelse Hotellet Lærervejledning med bilag, kopi-, regneark og 19 digitale sider til den interaktive tavle og pc. Alt downloades via QR-koder eller links. DIGITVÆRS Matematik i anvendelse Lars Jensen, Skolekonsulent

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk?

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk? Danskdag lørdag den 6. maj 2006 Hvad hedder det nu på dansk? Fokus Frihed autencitet - motivation Undervisningsstrategier Læs om det Skriv om det Lyt til det Se på det Tal om det Aktiviteter: Frilæsning

Læs mere

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering UCL Temadøgn It i folkeskolen Fra vision til didaktisk praksis Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Virksomhedskontakt i forbindelse med innovation i undervisningen.

Virksomhedskontakt i forbindelse med innovation i undervisningen. Virksomhedskontakt i forbindelse med innovation i undervisningen. Når man som skole gerne vil samarbejde med en virksomhed, organisation eller forening fra lokalområdet er her et par bud på, hvordan man

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Velkommen til workshoppen! Læringsmålet for i dag er at vi alle (fordi det er en workshop

Læs mere