Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design"

Transkript

1 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008

2 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design

3

4 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik Hvad er design? Sammenfatning Metode og overblik Danske virksomheders anvendelse af design Sammenfatning Udbredelse af design i danske virksomheder Danske virksomheders integration af design i innovation og forretningsudvikling Hvilke virksomheder arbejder med design? Designanvendelse og innovation i danske virksomheder Sammenfatning Sammenhængen mellem designanvendelse og innovation i danske virksomheder Designanvendelse og brug af metoder til brugerdreven innovation Designanvendelse og produktivitet i danske virksomheder Sammenfatning Sammenhængen mellem designanvendelse og produktivitet i danske virksomheder Branchespecifikke effekter af design Virksomheder, der agerer internationalt, anvender design til innovation og forretningsudvikling 57 Appendiks A Måling af danske virksomheders designanvendelse 59 Appendiks B Metode 65 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 3

5

6 Forord Det er regeringens mål, at danske virksomheder og offentlige institutioner skal være blandt de mest innovative i verden. 1 Her har design vist sig at være en god konkurrenceparameter. Nærværende analyse, som er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, peger på, at virksomheder, der anvender design som en integreret del af udviklingsprocessen, er mere innovative end andre virksomheder. Analysen viser også, at virksomheder, der anvender design til både innovation og forretningsudvikling, klarer sig bedre end andre virksomheder. Design bidrager på den måde til at skabe værdi for virksomhederne, og derfor er design et vigtigt element for danske virksomheder i den globale konkurrence. Af regeringens designpolitik DesignDanmark fremgår det, at det er regeringens målsætning, at flere danske virksomheder skal anvende design strategisk. Det er en vigtig målsætning, hvis danske virksomheder skal blive mere innovative, og hvis Danmark skal kunne klare sig i konkurrencen med andre lande. Vi har derfor i rapporten set på, hvordan det går med anvendelsen af design i danske virksomheder. Analysen peger på, at mange virksomheder i dag anvender design. Men analysen viser også, at der er behov for en fortsat indsats, hvis danske virksomheder skal udnytte potentialet i design optimalt, og dermed blive bedre i stand til at møde de krav, der stilles på det fremtidige globale marked. God læselyst! Finn Lauritzen Direktør, Erhvervs- og Byggestyrelsen 1 Regeringens globaliseringsstrategi, april 2006: Fremgang, fornyelse og tryghed strategi for Danmark i den globale økonomi Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 5

7

8 1. Begrebsafklaring og overblik 1.1. Hvad er design? Mange produkter og ydelser har, uanset om der er tale om biler, køkkenredskaber, tv-programmer, tryksager eller service i en bank, været igennem en designproces. I designprocessen gøres der overvejelser om, hvordan produktet eller ydelsen kan tilpasses dem, der skal bruge det. Design handler altså om at gøre produkter eller ydelser brugbare, og design er således en metode, man kan anvende, når der skal tænkes i nye baner og udvikles nyt. Traditionelt har designbegrebet været tæt forbundet med formgivning og styling af produkter. Alle kender de klassiske danske møbeldesigns fra 1950 erne, og det er tydeligt for de fleste, at der er design i fx modetøj og møbler. Men design bruges også i mange andre forbindelser, fx når man skal udvikle nye maskiner, hjemmesider eller indrette en børnehave. Design dækker således i dag over langt mere end produktdesign. I dag bruges design som en samlebetegnelse for en lang række processer og discipliner. Begrebet design dækker i dag over så forskellige discipliner som kommunikationsdesign, digitalt design, produktdesign, indretningsdesign, mode- og tekstildesign, interaktionsdesign og servicedesign 2. Designfaget har udviklet sig betydeligt i de seneste årtier. Nye metoder er blevet integreret i designfaget, og der inddrages i stigende grad metoder fra fx antropologi, brugerdreven innovation, marketing og ingeniørvidenskaberne. Design er i dag en metode og et redskab, der kan bruges såvel strategisk og løsningsorienteret som produktorienteret. Design kan således anvendes på lige fod og i samarbejde med fx ingeniørvidenskab, når virksomheder skal udvikle nye produkter. Ligeledes kan designere samarbejde med antropologer eller etnografer, når der skal udvikles et nyt koncept for et produkt eller en ydelse. 2 Se fx Dansk Design Center: DesignGuide. Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 7

9 Virksomheder benytter desuden i stigende grad design i hele udviklings- og innovationsprocessen. Samtidig peger tendenserne i retning af, at virksomheder benytter design til at definere og udvikle eksisterende og nye forretningsområder. Design er således i dag langt mere end blot formgivning og styling. Det er i høj grad blevet et vigtigt redskab i virksomhedernes værktøjskasse til innovation og forretningsudvikling Sammenfatning Denne analyse tegner et billede af, hvordan danske virksomheder i 2007 anvendte design. Analysen afdækker udbredelsen af design blandt danske virksomheder på tværs af branchegruppe og størrelse. Analysen beskæftiger sig således ikke med den danske designbranche, men tegner i stedet et billede af, hvordan design er udbredt i danske virksomheder generelt. Danske virksomheders anvendelse af design kan undersøges på flere måder. Man kan undersøge omfanget af design i virksomhederne det kan fx være, hvorvidt virksomhederne har designere ansat, eller om de bruger penge på at købe designydelser udefra. Men det kan også være interessant at afdække, hvordan virksomheden arbejder med design, herunder hvor integreret design anvendes i forskellige udviklingsprocesser i virksomheden. Nogle virksomheder anvender fx design til at udarbejde en flot hjemmeside eller til at give et produkt et attraktivt udseende, mens andre virksomheder involverer designere fra starten af udviklingsprocessen, så designerne er med til at definere produktets funktionalitet såvel som dets form. Denne analyse forsøger at afdække begge aspekter af danske virksomheders anvendelse af design. Analysen undersøger videre, hvilke effekter anvendelsen af design har for danske virksomheder. Analysen fokuserer særligt på at afdække sammenhængen mellem forskellige grader af integration af design i virksomhedens udviklingsprocesser og virksomhedens innovationsaktivitet og værditilvækst. Formålet er at undersøge, hvorvidt den konkrete måde, på hvilken virksomheden anvender design, har betydning for virksomhedens innovation og værdtilvækst. Blandt de vigtigste konklusioner i analysen er: 8 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design

10 Kun få danske virksomheder anvender slet ikke design Analysen viser, at kun en lille del af de danske virksomheder slet ikke anvender design. I 2007 var det 7 pct. af danske virksomheder, der hverken arbejdede med design eller købte designydelser udefra. Men der er forskel på, hvordan danske virksomheder anvender design Når det undersøges, hvordan danske virksomheder anvender design, og herunder hvor dybt virksomhederne integrerer design i deres udviklingsprocesser, ses det, at hver tredje danske virksomhed kun har anvendt design til at tilføje produkter m.m. en sidste styling eller finish. Men andre måder at anvende design på er også udbredt blandt danske virksomheder. Fire ud af ti virksomheder har således anvendt design som en integreret del af virksomhedens innovationsprocesser og har fx inddraget design fra starten af konkrete udviklingsprojekter. 23 pct. af danske virksomheder har også anvendt design som en central del af virksomhedens forretningsgrundlag og har dermed integreret design i forretningsudviklingen. Når man sammenligner virksomhedernes egen vurdering af deres designadfærd i 2007 med samme data fra 2003, ses et fald på 6 pct. i den samlede andel af virksomheder, der vurderer, at de anvender design til innovationsprocesser og forretningsudvikling. Data tyder således på, at virksomhederne selv vurderer, at deres designanvendelse i 2007 er en mindre integreret del af deres udviklingsprocesser end i Danske virksomheders efterspørgsel efter designydelser er vokset fra 2003 til 2007 Analysen viser til gengæld, at danske virksomheder i stigende grad efterspørger designydelser og anvender design i deres arbejde. Det er særligt efterspørgslen efter designydelser, der købes hos eksterne leverandører, der er steget. Tre ud af fire danske virksomheder har købt designydelser i 2007 mod to ud af tre virksomheder i Og mere end halvdelen af de virksomheder, der køber design, vurderer, at de køber mere design i dag end for 5 år siden. Andelen af danske virksomheder, der har ansat ikke-designuddannede medarbejdere til at udvikle design, er steget fra 35 pct. i 2003 til 43 pct i Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 9

11 selvom andelen af virksomheder, der har designere ansat, er konstant Det er en mindre andel af danske virksomheder, der har ansat en eller flere designudannede medarbejdere. I 16 pct. af danske virksomheder arbejder en eller flere designuddannede medarbejdere. Andelen af danske virksomheder, der har en designuddannet medarbejder ansat, er uændret i forhold til Det er primært større virksomheder, der har designere ansat, og andelen af virksomheder med en designer ansat er størst indenfor industrien, finansiering og forretningsservice. Design bidrager til vækst og innovation i danske virksomheder Design bidrager til at skabe værdi for danske virksomheder. Men det er ikke alle virksomheder, der får lige stor værdi ud af arbejdet med design. Undersøgelsen viser, at gevinsten afhænger af, hvordan design konkret anvendes i den enkelte virksomhed. Virksomheder, der anvender design som en central og integreret del af innovations- og forretningsprocesser, har højere værditilvækst end virksomheder, der kun anvender design til at tilføje en sidste styling eller finish til produkter altså i en mere traditionel opfattelse af, hvad design kan bruges til. Analysen peger således på, at der for mange danske virksomheder kan være et potentiale i at integrere design som en central del af virksomhedens udviklings- og innovationsprocesser såvel som i forretningsudviklingen. Særligt peger analysen på, at der er et potentiale for virksomheder indenfor industrien samt handel, transport og telesektoren. Virksomheder indenfor disse brancher opnår en større værditilvækst end virksomheder i andre brancher ved at integrere design som en central del af virksomhedens innovationsprocesser og i forretningsudviklingen. Det er primært større virksomheder og virksomheder indenfor finansiering og forretningsservice og industrien, der anvender design som en integreret del af deres innovationsprocesser og forretningsudvikling. Analysen viser også en positiv sammenhæng mellem designanvendelse og innovationsevne. Virksomheder, der integrerer design som en integreret del af innovationsprocesser og forretningsudvikling, har oftere udviklet innovative produkter, processer mv. end andre virksomheder. Ligeledes viser analysen, at virksomheder, der har designuddannede 10 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design

12 medarbejdere, oftere har udviklet innovationer end virksomheder, der ikke har designuddannede medarbejdere. men der er potentiale for yderligere gevinster. Analysen viser også, at mange danske virksomheder fortsat benytter design i en mere traditionel form og dermed ikke bruger design som en central og integreret del af deres innovationsprocesser og forretningsudvikling. Hver tredje danske virksomhed arbejder således enten slet ikke med design eller benytter alene design til at tilføje en sidste styling eller finish til produkter. Mange af disse virksomheder vil ifølge analysen kunne opnå positive økonomiske gevinster ved at begynde at integrere design i deres innovations- og forretningsudvikling Metode og overblik Analysens datagrundlag Denne analyse er baseret på en række data. Hovedkilden til analysens undersøgelse af danske virksomheders anvendelse af design er en undersøgelse, som er gennemført i 2007 på baggrund af 1800 interviews med et repræsentativt udsnit af danske virksomheder med mere end 10 ansatte. Interviewene er fortaget af Epinion Capacent for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Se appendiks A for en uddybning af metode for dataindsamling til rapporten. De indsamlede data om danske virksomheders anvendelse af design i 2007 sammenlignes i analysen med lignende data fra Data fra 2003 og 2007 er umiddelbart sammenlignelige, idet stikprøven i begge tilfælde omfatter et repræsentativt udsnit af danske virksomheder med mere end 10 ansatte. I enkelte tilfælde har det været muligt at sammenligne tallene fra 2003 og 2007-undersøgelsen med tal om danske virk- 3 Designs Økonomiske Effekter (2003): Undersøgelse udarbejdet af Explora for Dansk Design Center i 2003 og udgivet af Erhvervs- og Boligstyrelsen. Undersøgelsen er baseret på en tilfældig udvalgt stikprøve af private virksomheder med mindst 10 ansatte i alle brancher og bygger på i alt valide gennemførte telefoninterviews med designansvarlige i virksomheder. Der er endvidere foretaget en undersøgelse af danske virksomheders designanvendelse i Idet data er indsamlet på en anden population end undersøgelserne i 2000, 2003 og 2007, er data fra 2005 ikke medtaget i denne rapport. Se Motiver og barrierer for virksomheders brug af design (2005), Explora for Dansk Design Center. Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 11

13 somheders designanvendelse i 2000, som blev indsamlet i forbindelse med en analyse af kompetenceklynger i dansk erhvervsliv Data om danske virksomheders produktivitet og værditilvækst Analysen undersøger den statistiske sammenhæng mellem, hvordan virksomhederne arbejder med design, og hvordan virksomhederne klarer sig økonomisk. For at kunne gennemføre denne undersøgelse er de indsamlede data om danske virksomheders anvendelse af design sammenkørt med data om virksomhedernes økonomiske præstationer. Disse informationer er hentet fra Økonomi- og Erhvervsministeriets Virksomhedsdatabase, som indsamler oplysninger om danske virksomheder fra bl.a. Danmarks Statistiks firmastatistik. Se appendiks B for en uddybning af den metode, der ligger til grund for analysen af sammenhængen mellem danske virksomheders designanvendelse og virksomhedernes værditilvækst Oversigt over analysens indhold Analysen indeholder 3 kapitler: Kapitel 2 undersøger omfanget af design i danske virksomheder, og hvordan danske virksomheder konkret arbejder med design. Kapitel 3 undersøger sammenhængen mellem danske virksomheders anvendelse af design og deres innovationsaktivitet. Kapitel 4 analyserer sammenhængen mellem virksomhedernes brug af design og virksomhedernes produktivitet. Appendiks A indeholder en gennemgang af sammenhængen mellem selvrapporteret og konkret designanvendelse blandt virksomheder i undersøgelsen. Appendiks B beskriver den metode, der ligger til grund for denne analyse. 4 Dansk design en erhvervsøkonomisk analyse. Erhvervs- og Boligstyrelsen Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design

14 2. Danske virksomheders anvendelse af design 2.1. Sammenfatning Størstedelen af danske virksomheder anvendte i 2007 design i en eller anden form. Analysen viser, at blot 7 pct. af danske virksomheder slet ikke anvender design i deres arbejde. Hvordan de danske virksomheder anvender design, varierer dog betydeligt. Når det undersøges, hvor dybt virksomhederne integrerer design i deres udviklingsprocesser, ses det, at hver tredje danske virksomhed kun har anvendt design til at tilføje produkter m.m. en sidste styling eller finish. Men andre måder at anvende design på er også udbredt blandt danske virksomheder. Fire ud af ti virksomheder har således anvendt design som en integreret del af virksomhedens innovationsprocesser og fx inddraget design fra starten af konkrete udviklingsprojekter. 23 pct. af de danske virksomheder har også anvendt design som en central del af virksomhedens forretningsgrundlag og dermed integreret design i forretningsudviklingen. Ser man på omfanget af design i danske virksomheder, viser analysen, at danske virksomheder i perioden 2003 til 2007 har øget deres brug af design. Udviklingen skyldes primært, at flere virksomheder køber designydelser eksternt, og at flere virksomheder ansætter ikke-designuddannede medarbejdere til at udvikle design. Tre ud af fire danske virksomheder købte i 2007 designydelser mod kun to ud af tre i 2003, og næsten 40 pct. af virksomhederne har ikke-designuddannede medarbejdere, der arbejder med at udvikle design. Derimod er andelen af virksomheder, der har ansat designuddannede medarbejdere, stort set uændret siden Hver sjette danske virksomhed har mindst én designuddannet medarbejder. Når man sammenligner virksomhedernes egen vurdering af deres designadfærd i 2007 med samme data fra 2003, ses et fald på 6 pct. i den samlede andel af virksomheder, der vurderer, at de anvender design til innovationsprocesser og forretningsudvikling. Data tyder således på, at Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 13

15 virksomhederne selv vurderer, at deres designanvendelse i 2007 er en mindre integreret del af deres udviklingsprocesser end i Udbredelse af design i danske virksomheder Danske virksomheders anvendelse af design kan undersøges på flere måder. Man kan undersøge omfanget af design i virksomhederne det kan fx være, hvorvidt virksomhederne har designere ansat, eller om de bruger penge på at købe designydelser udefra. Men det kan også være interessant at afdække, hvordan virksomheden arbejder med design, herunder hvor integreret design anvendes i forskellige udviklingsprocesser i virksomheden. Nogle virksomheder anvender fx design til at udarbejde en flot hjemmeside eller til at give et produkt et attraktivt udseende, mens andre virksomheder involverer designere fra starten af udviklingsprocessen, så designerne er med til at definere produktets funktionalitet. Denne analyse forsøger at afdække begge aspekter af danske virksomheders anvendelse af design. I den survey, der ligger til grund for denne rapport, er virksomhederne blevet derfor bedt om at besvare spørgsmål, der afdækker tre forskellige aspekter af deres designanvendelse. For det første spørges til omfanget af design i virksomheden det kan fx være designuddannede ansatte eller køb af designydelser eksternt. For det andet afdækkes det, hvordan virksomheden arbejder med design både hvilke typer af design, virksomheden køber eller udvikler, og hvordan virksomheden konkret bringer design i anvendelse i forskellige processer, jf. Boks Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design

16 Boks 2.1: Rapportens undersøgelse af design i danske virksomheder I den undersøgelse, der ligger til grund for rapporten, afdækkes følgende aspekter af danske virksomheders brug af design: Omfang af design i virksomheden: Virksomhedens brug af design: Hvor mange designuddannede medarbejdere har virksomheden? Hvor mange øvrige medarbejdere har virksomheden ansat, som arbejder med udviklingen af design? Køber virksomheden designydelser uden for virksomheden? Hvordan virksomheden konkret anvender design: Hvilke typer af design køber eller udvikler virksomheden? Hvordan anvender virksomheden design konkret? Danske virksomheders arbejde med design Når danske virksomheder arbejder med design, kan de trække på både interne og eksterne kompetencer. Virksomhederne kan ansætte medarbejdere til at arbejde med design, og det kan både være designuddannede såvel som ikke-designuddannede medarbejdere, der arbejder med at udvikle virksomhedens design. Virksomheden kan også vælge at købe konkrete designydelser fra designvirksomheder. Godt 16 pct. af danske virksomheder har ansat en designer. Andelen af danske virksomheder, der har designere ansat, er stort set uændret fra 2003 til Fra 2000 til 2003 steg andelen af danske virksomheder med designuddannede medarbejdere fra 8 pct. til 15 pct., jf. figur 2.1. Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 15

17 Figur 2.1: Andel danske virksomheder med designuddannede medarbejdere 2000, 2003 og 2007, pct % 1% 1% % 14% 14% Flere end 10 designuddannede ansat 6-10 designuddannede ansat 1-5 designuddannede ansat Kilde: Epinion Capacent for EBST 2007, Designs økonomiske effekter, Explora for Erhvervs- og Boligstyrelsen 2003 og Dansk design en erhvervsøkonomisk analyse. Erhvervs- og Boligstyrelsen 2003 Anm.: Kun virksomheder med mere end 10 ansatte er medtaget i analysen. Angiver, at der i 2000 undersøgelsen alene er undersøgt, om virksomhederne har designuddannede ansat, og ikke hvor mange designuddannede ansatte virksomhederne har. Designuddannede er i undersøgelsen defineret som medarbejdere med afgangseksamen fra Designskolen i Kolding, Danmarks Designskole, Den Grafiske Højskole, Arkitektskolen i København designlinjerne, samt Arkitektskolen i Århus designlinjerne. At relativt få danske virksomheder har designere ansat, er ikke ensbetydende med, at de øvrige danske virksomheder ikke har kompetencer til at arbejde med design. Næsten halvdelen af alle danske virksomheder har en eller flere ikke-designuddannede medarbejdere ansat til at arbejde med design. Dette repræsenterer en stigning i forhold til 2003, hvor det var 35 pct. af de danske virksomheder, der havde ikke-designuddannede medarbejdere ansat til at arbejde med design, jf. figur Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design

18 Figur 2.2: Ikke-designudannede medarbejdere, der arbejder med design, 2003 og 2007, pct % 3% 30 3% 3% 20 38% 29% 10 0 Flere end 10 6 til 10 1 til Kilde: Epinion Capacent for EBST Designs økonomiske effekter, Explora for Erhvervs- og Boligstyrelsen Anm.: Kun virksomheder med mere end 10 ansatte er medtaget i analysen. En væsentlig del af danske virksomheders arbejde med design består af designydelser, som virksomhederne køber eksternt. I 2007 købte næsten tre ud af fire danske virksomheder designydelser eksternt. Det er en stigning i forhold til 2003, hvor det var to ud af tre virksomheder, der købte design. Tallene fra 2003 repræsenterer ligeledes en stigning fra 2000 i andelen af danske virksomheder, der køber design. Således har danske virksomheder i perioden i stadig stigende grad øget deres køb af designydelser, jf. figur 2.3. Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 17

19 Figur 2.3: Andel virksomheder, der købte designydelser i 2000, 2003 og 2007, pct % 74% % Køber designydelser Kilde: Epinion Capacent for EBST Designs økonomiske effekter, Explora for Erhvervs- og Boligstyrelsen 2003, Dansk Design en erhvervsøkonomisk analyse, Erhvervs- og Boligstyrelsen Anm.: Kun virksomheder med mere end 10 ansatte er at medtage i analyserne Designtyper i danske virksomheder Design handler ikke alene om at få produkter til at se attraktive ud eller om at præsentere et firmas logo eller brand på en særlig måde. Designfaget rummer en række forskellige tilgange, og design kan anvendes på mange forskellige måder i virksomheden. Selvom ganske mange virksomheder arbejder med design i deres processer og produkter, er det ikke alle former for design, der benyttes lige meget. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er kommunikationsdesign og digitalt design den mest udbredte type af design i danske virksomheder. Kommunikationsdesign kan fx handle om at designe virksomhedens hjemmeside, brochurer og salgsmateriale. Denne type design anvendes i godt tre ud af fire danske virksomheder. Den næstmest udbredte designtype i danske virksomheder er produktdesign. Produktdesign handler om at give et produkt en særlig form og/eller funktionalitet, og produktdesign benyttes af hver tredje danske virksomhed, jf. tabel Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design

20 Tabel 2.1: Designtyper 5 i danske virksomheder Designtype Andel virksomheder, der benytter designtypen Kommunikationsdesign og digitalt design, fx grafisk design, brochurer, 71 % reklamer, web-design, animation mm. Produktdesign, fx brugsting og ting, der massefremstilles. 33 % Indretningsdesign, fx rum- og omgivelsesdesign. 27 % Servicedesign, fx immaterielt design, design af løsninger, der ikke primært består af fysiske eller visuelle løsninger fx af services og processer, der 20 % sigter mod at levere en ydelse til brugeren. Strategisk design, fx helhedsløsninger, understøttelse af virksomhedens forretningsmodel, strategi, undersøgelser af virksomhedens værdikæde, 15 % salgsprocesser mv. Designmanagement, fx ydelser, der sikrer en designudvikling, således at designprocesser og produktudvikling forløber planmæssigt. Design 9 % management omfatter ikke selve designudviklingen. Kilde: Epinion Capacent for EBST Anm.: Kun virksomheder med mere end 10 ansatte er medtaget i analysen. 5 De nyere og mere proces- og udviklingsorienterede designtyper anvendes i noget mindre grad end de traditionelle designtyper. Strategisk design og designmanagement, som anvendes til at understøtte og udvikle virksomhedens forretningsmodel og udviklingsprocesser, er de designtyper, der er mindst benyttet af danske virksomheder. Noget større udbredelse har servicedesign, som benyttes af hver femte danske virksomhed. Servicedesign er brug af designmetoder til at udvikle eller forbedre serviceydelser. Mange danske virksomheder lever i dag af at sælge services, og der er således et stort potentiale i også at benytte design til udvikling af disse mere immaterielle produkter Hvordan anvender danske virksomheder design konkret? Den sidste dimension af danske virksomheders anvendelse af design, som er undersøgt, er, hvordan virksomheden konkret anvender design i sine daglige processer og udviklingsprojekter. Næsten 40 pct. af danske virksomheder har en designpolitik, der opstiller rammer for, hvordan virksomhedens produkter, hjemmeside, salg og brand præsenteres. Danske virksomheder er således bevidste om, at design i høj grad bidrager til at brande en virksomhed og dennes produk- 5 Designtyperne er defineret af Dansk Design Center. De konkrete formuleringer af designtyperne er baseret på Danmarks Statistiks produktstatistik. Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 19

21 ter, og at dette har betydning for forbrugerens oplevelse af og interesse for virksomhedens produkter. Men danske virksomheder har også forståelse for, at design og designmetoder kan bidrage til innovation. Godt og vel hver tredje virksomhed har brugt design til at løse problemer i forbindelse med udviklingen af nye produkter og serviceydelser eller har involveret designere i innovationsprocesser lige fra start. Mere end hver fjerde danske virksomhed har også involveret designere som del af et tværfagligt team, der skal udvikle nye produkter og løsninger, jf. tabel 2.2. Tabel 2.2: Danske virksomheders konkrete anvendelse af design Har en designpolitik, som sikrer, at design skaber synlig sammenhæng mellem virksomhedens produkter/serviceydelser og corporate brand, 39 % grafisk design og salgssteder. Har brugt design til at løse problemer i forbindelse med udviklingen af nye produkter eller serviceydelser 34 % Har involveret designere lige fra opstarten af udviklingen af nye produkter eller serviceydelser 29 % Har brugt designere i et team med andre faggrupper i udviklingen af nye produkter eller serviceydelser 27 % Har formuleret en designpolitik for produkt- og/eller serviceudvikling 16 % Har involveret designere i at definere nye forretningsområder 11 % Andet 20 % Ved ikke 12 % Kilde: Epinion Capacent for EBST Anm.: Kun virksomheder med mere end 10 ansatte er medtaget i analysen Danske virksomheders integration af design i innovation og forretningsudvikling Det fremgår af Regeringens designpolitik DesignDanmark fra 2007, at flere danske virksomheder skal anvende design strategisk. Et vigtigt aspekt heraf er, at danske virksomheder bliver dygtige til at udnytte alle de muligheder som design kan tilbyde. Som beskrevet i afsnit 2.2., handler det ikke blot om, at design kan tilføre et produkt en flot finish eller stil, men at design også kan bruges til at styrke virksomhedernes innovation og forretningsudvikling. Når det handler om at styrke danske virksomheders anvendelse af design, betyder det ikke kun, at virksomhederne skal anvende mere design. Det handler i lige så høj grad om, hvordan danske virksomheder anvender design i deres arbejde, herunder virksomhedernes evne til at integrere design i deres udviklingsprocesser. 20 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design

22 For at undersøge, hvordan danske virksomheder anvender design i deres arbejde, og i hvor høj grad design integreres i virksomhedens udviklingsprocesser, ses på virksomhedernes svar på de spørgsmål om designanvendelse, der er omfattet af surveyen. Ved at samle de konkrete oplysninger om danske virksomheders designuddannede medarbejdere, designkøb m.m., som er præsenteret i afsnit 2.2., kan man konstruere en skala, der viser, hvor integreret virksomheden har anvendt design. På denne måde kan man fordele virksomhederne efter, i hvor høj grad design er integreret i virksomhedernes arbejde, jf. Boks 2.2. Boks 2.2: Danske virksomheders designanvendelse I denne undersøgelse er konstrueret en skalavariabel på baggrund af følgende spørgsmål om virksomhedernes konkrete designanvendelse: 1. Virksomhedens brug af design(se afsnit ): Hvor mange designuddannede medarbejdere har virksomheden? Hvor mange øvrige medarbejdere har virksomheden ansat, som arbejder med udviklingen af design? Køber virksomheden designydelser uden for virksomheden? 2. Designtyper i virksomheden (se afsnit 2.2.2): Hvilke typer af design køber eller udvikler virksomheden? 2. Virksomhedernes designanvendelse (se afsnit ): Hvordan anvender virksomheden design konkret? På baggrund af de konkrete spørgsmål om virksomhedernes anvendelse af design konstrueres en skala, der placerer virksomhederne på trin 1 til 4. Trin 1 er udtryk for, at virksomheden slet ikke anvender design. På trin 2 til 4 placeres de virksomheder, der arbejder med design. Disse virksomheders placering på de enkelte trin afgøres af, hvordan virksomhederne arbejder med design, og i hvor høj grad de integrerer design i deres arbejde. Designtrappen giver således et overblik over graden af integration af design i virksomheden, jf. Figur 2.4. Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 21

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Designs økonomiske effekter

Designs økonomiske effekter Designs økonomiske effekter September 2003 Forord Design er et centralt element i kultur- og oplevelsesøkonomien, der er et af de helt store vækstområder i Danmark. Allerede i dag beskæftiger kultur- og

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Designs anvendelse i virksomhederne i Region Syddanmark. D2i Working Paper N O 6 / 3. februar 2015

Designs anvendelse i virksomhederne i Region Syddanmark. D2i Working Paper N O 6 / 3. februar 2015 D2i Working Paper N O 6 / 3. februar 2015 ISBN: 9788791070518 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Forord D2i - Design to innovate er et udviklingsprogram,

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse EJERSKIFTEANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data Vækstfonden

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

program for brugerdreven innovation

program for brugerdreven innovation Det vidste du ikke om program for brugerdreven innovation Resultater af midtvejsevalueringen af program for brugerdreven innovation www.brugerdreveninnovation.dk www.ebst.dk Første program af sin slags

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data

Læs mere

Centre for Economic and Business Research. Bestilt af Minister for ligestilling Feb Kvinder i danske bestyrelser. Peter Olsen.

Centre for Economic and Business Research. Bestilt af Minister for ligestilling Feb Kvinder i danske bestyrelser. Peter Olsen. Centre for Economic and Business Research Bestilt af Minister for ligestilling Feb. 7 Kvinder i danske bestyrelser Peter Olsen Februar 7 Kvinder i danske bestyrelser 22. januar 7 Forfatter: Peter Olsen,

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. - Iværksætteri - Design - Oplevelsesøkonomi - Brugerdreven innovation

Erhvervs- og Byggestyrelsen. - Iværksætteri - Design - Oplevelsesøkonomi - Brugerdreven innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen - Iværksætteri - Design - Oplevelsesøkonomi - Brugerdreven innovation IVÆRKSÆTTERI MÅLSÆTNING: Danmark skal fortsat være blandt de europæiske lande, hvor der starter flest nye

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland 6% 14% 24% 22% 12% 17% 16% 42% 37% 46% 36% 37% 38% 36% 41% 41% 42% 48% 42% 26% 32% 52% 46% 34% 18% 14% 32% 38% 50% 36% 32% 3. marts 2012 Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. På

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Midtjysk konkurrenceevne

Midtjysk konkurrenceevne Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Midtjylland November 2008 Region Midtjylland Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Forord Med denne publikation ønsker

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv.

Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv. SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET august 18, 1999 Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv. Hanne Weise 1. Indledning I dette notat vil det blive belyst, hvad der kendetegner virksomheder, som ansætter

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere