Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk"

Transkript

1 Vejdirekorae Side 1 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Bilag 1E: Toalvæge og ryk Dee bilag er opdel i følgende dele: 1. En inrodukion il bilage 2. Resulaer fra de forskellige målesaioner, der dels er del op på de enkele år i evalueringen, dels er fordel på de enkele målesaioner. 3. Afsluningsvis refereres der il resulaerne fra en referencemålesaion. 1 INDLEDNING I dee bilag gennemgås de vægmålinger, der er foreage i årene 2007, 2009 og Vægmålingerne analyseres ud fra 3 krierier: Toalvæg Akselryk Æ10 de ækvivalene10 ons ryk. Der er 5 målesaioner, som ligger på modulvognogsvejnee. Disse målesaioner ligger ved Brande, Fjenneslev, Holsed, Lellinge og Søvring. 2 I førrapporen var ællesaionen i Fårvang, der ligger udenfor modulvognogsvejnee, medage som referencesaion, men siden 2006/2007 har de vis sig, a denne saion ikke har levere pålidelige daa, hvorfor denne nu er udelad af analysen. I førrapporen var målesaionen i Solrød medage i daamaeriale, da de på dee idspunk, fejlagig, blev anage, a Solrød lå på modulvognogsvejnee. De har eferfølgende vis sig, a denne målesaion ikke ligger på modulvognogsvejnee, men på landevejen mellem Solrød og Roskilde. Denne målesaion indgår nu i sede for Fårvang som referencesaion. Foruden de omale 5 vægsaioner på modulvognogsvejnee, og målesaionerne i Fårvang og Solrød, er der også målesaioner i henholdsvis Odense og Aabenraa. Begge disse målesaioner ligger inde i byerne og resulaerne herfra bruges således ikke i den videre analyse. Teraplan A/S 1 Daa fra målingerne på de forskellige målesaioner er sille il rådighed af Vejdirekorae. 2 Foruden de 5 vægsaioner på modulvognogsvejnee ligger der vægmålesaioner i Fårvang, Odense, Solrød og Aabenraa. Gronmij A/S

2 Vejdirekorae Side 2 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk 2 RESULTATER FRA VÆGTMÅLESTATIONERNE 2.1 Måleresulaernes validie I førrapporen er der præsenere en række daa om væg og ryk af lasbilerne på de danske vejne. Undervejs i evalueringen har der være en del usikkerhed om, hvorvid måleresulaerne fra vægsaionerne var korreke. På idspunke for udgivelsen af midvejsrapporen blev der således sa spørgsmålsegn ved de vægdaa, som var medage i førrapporen. Som følge af disse usikkerheder blev emne om oalvæge og ryk sor se udelad i midvejsrapporen. De er eferfølgende konsaere, a de maeriale, der blev brag i førrapporen, er ilsrækkelig valid il a kunne bruges som sammenligningsgrundlag i slurapporen. De skal nævnes, a der er en række uregelmæssigheder i forbindelse med daasæene for årene 2009 og I 2009 er der kun daa fra følgende fire målesaioner: Brande, Holsed, Lellinge og Solrød, hvor sidsnævne, som nævn, ligger udenfor modulvognogsvejnee. I 2010 er der i princippe medage resulaer fra målesaionerne i Fjenneslev og Søvring, men også her forekommer der uregelmæssigheder, ide de o målesaioner i Fjenneslev og Søvring kun har måleresulaer for juni 2010 og frem il december Vejdirekorae har oplys, a vægsaionen ved Holsed har være defek i løbe af 2010 og kun har virke delvis i gennem åre. Som nævn ovenfor har der være en del uregelmæssigheder gennem årene med hensyn il de målesaioner, hvorfra daa har kunne indsamles. Figur 1 viser de målesaioner, hvorfra daa findes for de forskellige år. Målesaion Brande Fjenneslev + Kun 6 måneder Holsed + + Kun delvis Lellinge Søvring + Kun 6 måneder Fårvang + (idligere referencesaion) Solrød (ny referencesaion) Figur 1: Daa il rådighed for de enkele år fra de enkele målesaioner De omale uregelmæssigheder beyder, a der opsår en skævvridning i forbindelse med analle af køreøjer i de respekive måneder, hvilke dog ikke nødvendigvis får indflydelse på den eferfølgende gennemsnilige vurdering af vægdaa. 2.2 Analle af modulvognog ved vægsaionerne Analle af modulvognog i 2009 på vægsaionerne I Figur 2 og Figur 3 er vis analle af forskellige modulvognogssørrelser på modulvognogsvejnee, der er mål på de 3 vægmålesaioner, der var i funkion i Tællingerne er opgjor på måned og konfiguraion. De 3 målesaioner er Brande, Holsed og Lellinge. Teraplan A/S Gronmij A/S

3 Vejdirekorae Side 3 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Måned 6-aksler 7-aksler 8-aksler Januar Februar Mars April Maj Juni Juli Augus Sepember Okober November December Toal Figur 2: Anal modulvognog i 2009 opgjor efer konfiguraion og måned på 3 ællesaioner Modulvognog 2009 på 4 vægmålesaioner Anal Januar Februar Mars April Maj Juni Juli Augus Sepember Okober November December Måned 6-aksler 7-aksler 8-aksler Figur 3: Anal modulvognog i 2009 opgjor efer konfiguraion og måned på 3 ællesaioner De bemærkes, a der i 2009 på de 3 vægmålesaioner har være en udvikling, der viser en vis anvendelse af modulvognog i begyndelsen af åre og sor se ingen anvendelse hen over sommeren. I eferåre er der en markan signing i kørslen med modulvognog, især for de 7- og 8 akslede, hvorimod de 6-akslede er sø faldende gennem eferåre Analle af modulvognog i 2010 på vægsaionerne I Figur 4 og Figur 5 er vis analle af forskellige yper modulvognog på de 3 vægmålesaioner, der var i funkion i sor se hele 2010 og på de o målesaioner, der har være i funkion fra juni måned, fordel på måned og konfiguraion. Teraplan A/S Gronmij A/S

4 Vejdirekorae Side 4 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Måned 6-aksler 7-aksler 8 aksler Januar Februar Mars April Maj Juni Juli Augus Sepember Okober November December Toal Figur 4: Anal modulvognog opgjor efer konfiguraion og måned for hele 2010 på 3 ællesaioner og 7 måneders regisrering på Fjenneslev og Søvring. Modulvognog 2010 fra 4 vægmålesaioner sam 7 mdr. fra yderligere Anal Januar Februar Mars April Maj Juni Juli Augus Sepember Okober November December Måned 6-aksler 7-aksler 8-aksler Figur 5: Anal modulvognog i 2010 opgjor efer konfiguraion og måned på 3 ællesaioner for hele 2010 og for 7 måneders regisrering på Fjenneslev og Søvring. I 2010 er udviklingen anderledes end i 2009, ide anvendelsen af 7- og 8- akslede modulvognog er beydelig mere konsan i den førse halvdel af åre, mens der sker en markan signing i juni og igen efer sommeren. I 2010 viser de sig, a de 6 akslede modulvognog ligger på e konsan lav niveau for hele åre. Signingen i absolue al i juni og igen efer sommeren skal primær ses i lyse af, a der på dee idspunk er yderligere o ællesaioner med i opgørelsen De samlede anal modulvognog i 2009 og 2010 For a sammenligne analle af modulvognog på de forskellige målesaioner for de enkele måneder i 2009 og 2010 er der il sids i bilage, jf. Figur 11, en samle oversig. Som de fremgår af maeriale, er daagrundlage noge spred over de enkele måneder for de enkele ællesaioner. Teraplan A/S Gronmij A/S

5 Vejdirekorae Side 5 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Hvis man sammenligner analle af regisreringer ved de enkele målesaioner, jf. Figur 11, med analle af modulvognog ved rafikællingerne, jf. afsni i slurapporen, ses der en vis sammenhæng. Fx er der i 2010 ved Fjenneslev en ÅDT på omkring 100 modulvognog, svarende il ca modulvognog om måneden og på vægsaionen i Fjenneslev er der flere måneder med knap modulvognog. Til gengæld er der fx ved Holsed, på moorvejen mod Esbjerg, en ÅDT i 2010 på omkring 13, svarende il 390 modulvognog om måneden i gennemsni, men på ine idspunk er der over 150 modulvognog på en enkel måned ved målesaionen. I 2009, hvor ÅDT var lid lavere med 12 modulvognogsenheder pr. måned, svarende il 360 om måneden, er der en enkel måned med knap 300 enheder, som regisreres på vægsaionen, men ellers er alle væsenlig lavere. Som nævn ovenfor har Vejdirekorae oplys, a vægsaionen ved Holsed i 2010 har være defek i løbe af åre. Talmaeriale yder dog på, a dee også var ilfælde i løbe af For den omale referencevægsaion i Solrød er der i 2009 og 2010 regisre i al 48 modulvognog, jf. Figur 6, hvor disse er fordel på de enkele modulvognogskøreøjskaegorier. Da vægsaionen i Solrød ligger udenfor modulvognsvejnee, må regisreringen af de 48 modulvognogsenheder beyde, a enhederne enen har kør ulovlig, eller også har vægsaionen regisrere forker akslede modulvognog akslede modulvognog akslede modulvognog 5 10 I al: Figur 6: Anal regisrerede modulvognog ved Solrød vægsaion 2.3 Toalvæge og ryk i de forskellige år 3 I de følgende er måleresulaerne for oalvæg og ryk angive for 2007, 2009 og 2010 som gennemsni af målesaionerne på modulvognogsvejnee. Bagers i bilage er der er række figurer, der viser måleresulaerne for hver enkel målesaion for årene 2009 og For hver vægsaion medages en summarisk figur for oalvæge og ryk og eferfølgende en mere dealjere figur, der illusrerer den enkele s ryk. Til allersids i bilage er vægdaa for referencesaionen i Solrød medage for såvel 2007, 2009 som Teraplan A/S 3 De skal nævnes, a der pr. 1. juli 2011 er komme ændrede vægbesemmelser. Dee beyder, a nogle af de almindelige lasbiler med anhænger sam visse sæevognsog må køre med sørre oalvæge efer denne dao. De nye vægbesemmelser er ikke reflekere i maeriale her, da evalueringen har fokus på årene 2009 og Gronmij A/S

6 Vejdirekorae Side 6 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Toalvæge og ryk i 2007 Ved førrapporen var daa fra de forskellige vægsaioner noge uregelmæssig, hvorfor der blev brug daa for forskellige år for a få e samle billede af forholdene ved de forskellige vægsaioner. Herved blev de sikre, a daa var så pålidelige som mulig. Daa fra førsiuaionen fremgår af Figur 7, hvor der er medage måleresulaer fra vægsaionerne i Brande, Fjenneslev, Holsed, Lellinge og Søvring. 4 Max Køreøjsklasse oalvæg () væg () væg oal- max Anal ryk on Æ10 Konfiguraion Lasbil, Bus 2 -o---o ,47 1,11 % 5,48 2,17 % 0,35 Lasbil, Bus 3 -o---oo ,80 11,69 % 6,60 4,54 % 0,87 Lasbil m. anh. 4 -o---o- -oo- Lasbil m. anh. 4 -o---o- -o---o ,21 0,30 % 5,67 4,04 % 0,78 Lasbil m. anh. 5 -o---o- -o--oo ,90 0,88 % 4,80 2,56 % 0,76 Lasbil m. anh. 5 -o--oo- -oo- Lasbil m. anh. 5 -o--oo- -o---o ,40 6,75 % 6,48 5,30 % 1,44 Lasbil m. anh. 6 -o--oo- -ooo- Lasbil m. anh. 6 -o--oo- -o--oo ,84 32,64 % 7,39 10,63 % 2,47 Sæevognsog 4 -o-o oo ,39 0,48 % 8,80 1,54 % 0,54 Sæevognsog 5 -o-o ooo ,61 4,39 % 5,52 3,80 % 0,96 Sæevognsog 5 -o-oo oo ,13 5,34 % 6,22 5,31 % 1,30 Sæevognsog 6 -o-oo ooo ,03 21,74 % 6,92 5,43 % 2,05 Figur 7: Toalvæge og ryk fra 5 ællesaioner ved førsiuaionen. 5 Tallene for oalvæge for 2007 viser, a særlig 6-akslede lasbiler med anhænger og ilsvarende sæevognsog overskrider de illade maksimale væggrænser på 48 ons. Dee gælder for så vid også for de gennemsnilige ryk, hvor særlig lasbiler med 6 aksler overskrider de gennemsnilige ryk med 10,63 %. 4 I førrapporen inkluderede måleresulaerne for 2007 også målesaionen ved Solrød. Solrød er ikke længere med i allene for 2007, hvorfor allene ikke hel kan sammenlignes med maeriale i førrapporen. 5 Procensasen for andelen af individuelle aksler, der har e ryk sørre end de illade, kan være mindre end den fakiske procensas. De skyldes, a de beregningsmæssig er valg a sæe de maksimal illade ryk il i ons for alle køreøjsklasserne. Dee på rods af, a nogle af køreøjsklasserne har konfiguraioner, hvor de illade ryk er mindre end i ons for de enkele aksler. Fx må rykke for den enkele af o aksler, hvis indbyrdes afsand er mindre end 1,3 m, ikke oversige oe ons. Teraplan A/S Gronmij A/S

7 Vejdirekorae Side 7 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Toalvæge og ryk i 2009 Køreøjsklasse Anal konfiguraion Max oalvæg () oalvæg () max væg ryk on Lasbil, Bus 2 -o---o ,10 1,65 % 5,28 1,84 % 0,64 Lasbil, Bus 3 -o---oo ,89 8,72 % 6,31 3,77 % 0,95 Lasbil 4 -oo---oo ,58 13,06 % 6,26 4,63 % 1,17 Æ10 Lasbil m. anh 3 -o---o-+----o ,68 0,35 % 4,95 3,87 % 0,84 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-oo ,05 0,26 % 5,38 3,62 % 0,97 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-o---o ,31 0,09 % 5,44 2,13 % 0,85 Lasbil m. anh 5 -o---o-+ -o--oo ,52 0,62 % 4,71 2,38 % 0,93 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -oo ,68 3,43 % 6,18 4,06 % 1,36 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -o---o ,49 5,29 % 6,27 4,16 % 1,44 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -ooo ,26 19,25 % 6,54 5,46 % 2,01 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -o--oo ,33 31,85 % 7,33 8,21 % 2,54 Lasbil m. anh 6 -oo---oo-+-oo ,85 18,41 % 6,05 5,59 % 1,70 Sæevognsog 3 -o-o o ,76 0,40 % 6,21 1,08 % 0,72 Sæevognsog 4 -o-o oo ,26 0,40 % 5,45 1,18 % 0,78 Sæevognsog 5 -o-o ooo ,62 3,66 % 5,39 3,49 % 1,15 Sæevognsog 5 -o-oo oo ,92 2,84 % 5,96 3,42 % 1,28 Sæevognsog 6 -o-oo ooo ,98 20,69 % 6,97 5,21 % 2,07 Modulvognog ,47 42,25 % 7,80 19,30 % 4,08 Modulvognog ,94 3,85 % 5,27 1,54 % 1,20 Modulvognog ,57 0,62 % 5,78 2,92 % 1,29 Figur 8:Toalvæg og ryk for lasvogne, indsamle i 2009 fra 4 ællesaioner. For modulvognog er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. 6 Med udgangspunk i Figur 8 kan de konsaeres, a der i 2009 har være en række ransporer, hvor enen oalvægen og/eller rykke overskrider de illade grænser. De gælder sor se alle yper af de unge køreøjer. Hvis der ses bor fra 6-akslede modulvognog, hvor mere end 30 % kører med væg højere de illade, og hvor knap 20 % har højere ryk end illad, er der relaiv få overskridelser bland modulvognogene. De sørse overskridelser findes umiddelbar hos lasvogne med anhænger. På baggrund af resulaerne for 2009 ses de, a modulvognog med 6 aksler har en gennemsnilig oalvæg på lid over 44 ons og ligger knap 3 ons under deres maksimale væggrænse på 48 ons. De øvrige modulvognog har en lavere gennemsnilig oalvæg samidig med, a deres gennemsnilige ryk ligeledes er væsenlig mindre end deres illade oalvæg. Teraplan A/S 6 Ved en sammenligning mellem 2007 og 2009 bemærkes de, a der foruden modulvognogene i 2009 ikke anvendes præcis de samme konfiguraioner i de o år. Da selve grundmaeriale på dee område kommer fra Vejdirekorae, har de ikke være mulig a gøre maeriale fuldsændig sammenlignelig. Gronmij A/S

8 Vejdirekorae Side 8 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Sammenlignes resulaerne fra 2009 med resulaerne fra 2007, ses der forsa a være ale om overskridelser for såvel den samlede væg som for de enkele aksler for de samme køreøjskaegorier, de vil sige de ungese lasbiler med anhænger og sæevognsog. De kan undre, a vægoverskridelserne i de sore og hele er ideniske mellem de o år, i beragning af, a den mængde gods, der flyes i 2009 i forhold il 2007, er falde. Den samlede nedgang i godsransporen har ilsyneladende ikke beyde mege for ransporen af de unge gods Toalvæg og ryk i 2010 Køreøjsklasse Anal konfiguraion Max oalvæg () oalvæg () max væg ryk on Lasbil, Bus 2 -o---o ,83 3,28 % 5,67 3,00 % 0,73 Lasbil, Bus 3 -o---oo ,00 12,57 % 6,67 4,96 % 1,08 Lasbil 4 -oo---oo ,96 17,27 % 6,61 5,92 % 1,35 Æ10 Lasbil m. anhænger 3 -o---o-+----o ,10 4,04 % 5,36 5,99 % 1,21 Lasbil m. anhænger 4 -o---o-+-oo ,91 0,74 % 6,11 7,80 % 1,40 Lasbil m. anhænger 4 -o---o-+-o---o ,13 1,92 % 5,90 4,52 % 1,16 Lasbil m. anhænger 5 -o---o-+ -o--oo ,39 5,09 % 5,25 5,44 % 1,52 Lasbil m. anhænger 5 -o--oo-+ -oo ,06 6,32 % 6,42 5,40 % 1,59 Lasbil m. anhænger 5 -o--oo-+ -o---o ,68 5,82 % 6,54 5,28 % 1,59 Lasbil m. anhænger 6 -o--oo-+ -ooo ,95 34,05 % 7,08 9,35 % 2,56 Lasbil m. anhænger 6 -o--oo-+ -o--oo ,93 43,02 % 7,73 11, 41 % 3,05 Lasbil m. anhænger 6 -oo---oo-+-oo ,28 30,71 % 6,55 8,41 % 2,22 Sæevognsog 3 -o-o o ,76 9,14 % 7,09 7,12 % 1,65 Sæevognsog 4 -o-o oo ,18 9,14 % 5,92 2,82 % 1,02 Sæevognsog 5 -o-o ooo ,96 5,61 % 5,59 4,23 % 1,33 Sæevognsog 5 -o-oo oo ,56 11,67 % 6,69 8,52 % 1,93 Sæevognsog 6 -o-oo ooo ,58 30,30 % 7,35 7,43 % 2,50 Modulvognog ,65 15,49 % 6,68 5,99 % 2,27 Modulvognog ,27 5,67 % 5,79 3,84 % 1,68 Modulvognog ,69 0,74 % 5,93 2,79 % 1,64 Figur 9: Toalvæg og ryk for lasvogne, indsamle i 2010 fra 6 ællesaioner. For modulvognog er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. Sammenlignes 2010 med 2009 kan de konsaeres, a der har være en signing i den gennemsnilige oalvæg for sor se alle køreøjer. De har også beyde, a andelen af vægoverskridelser i 2010 er sege, jf. Figur 9. Hvad angår de gennemsnilige ryk, er billede de samme: Andelen af køreøjer med mere end 10 ons ryk er sege. Modulvognog med 8 aksler og sæevogne med 4 aksler har ca. 2,8 % af besanden, der kører med sørre ryk end de illade. For lasvogne med anhænger er der e par yper, der er æ på 10 %, hvor rykke oversiger 10 ons. Teraplan A/S 7 De skal bemærkes, a Æ10 værdierne mellem 2007 og 2009 ikke direke kan sammenlignes. I de maeriale, der er sille il rådighed af Vejdirekorae, er inervallerne for de o år forskellige, ide inervallerne i 2007 springer med 0,1 og for 2009 med 0,5. De beyder, a afrundingerne er forskellige mellem de o år Æ10 værdierne bliver derved mere præcise, mens der kan være en endens il, a 2009 værdierne får e højere gennemsni. Gronmij A/S

9 Vejdirekorae Side 9 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Disse signinger har også bevirke, a samlige Æ10 værdier i 2010 er højere end i 2007 og For modulvognog er de forsa de 6-akslede, der har en vægoverskridelse for såvel den samlede væg som for de gennemsnilige ryk. Vægoverskridelsen for de 6-akslede modulvognog er dog falde noge mellem 2009 og Til gengæld er der for de 7-akslede modulvognog komme lid flere enheder, som i 2010 kører med overvæg. Med hensyn il overskridelser af væggrænser bør de nævnes, a der i de daglige opereres med en såkald bagaelgrænse på 7 %. De er Rigsadvokaen, der har fassa, a der kun skal ske ilalerejsning i ilfælde, hvor overbelasningen af køreøjes illade oalvæg oversiger 7 %. Ligeledes skal der kun ske ilalerejsning i ilfælde, hvor overbelasningen af aksler er mere end 7 %, men for enkelaksler udgør mere end 500 kg. Denne praksis er dog ikke ensbeydende med, a kørslen med op il 7 % over de illade er lovlig. Poliie kan således forbyde videre kørsel, indil der er læsse af il illad oalvæg / illad ryk. For a analysere om denne praksis har nogen beydning ved vurderingen af de mulige overskridelser af væggrænser, er der i følgende abel lag 7 % il den maksimale oalvæg for de enkele køreøjsklasser. Selv med illæg af den såkalde bagaelgrænse på 7 % er der forsa en markan overskridelse af væggrænserne for de ungese lasbiler med anhænger og for de ungese sæevognsog, jf. Figur 10. Der er også forsa ale om vægoverskridelser for de 6-akslede modulvognog, om end vægoverskridelsen for de 7-akslede modulvognog er emmelig beskeden. Teraplan A/S Gronmij A/S

10 Vejdirekorae Side 10 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Køreøjsklasse Anal konfiguraion Max oalvæg (), + 7 % oalvæg () max væg ryk on Lasbil, Bus 2 -o---o ,18 2,33 % 5,67 3,00 % 0,73 Lasbil, Bus 3 -o---oo ,10 6,22 % 6,67 4,96 % 1,08 Lasbil 4 -oo---oo ,94 10,10 % 6,61 5,92 % 1,35 Æ10 Lasbil m. anh 3 -o---o-+----o ,12 2,99 % 5,36 5,99 % 1,21 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-oo ,78 0,37 % 6,11 7,80 % 1,40 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-o---o ,15 1,28 % 5,90 4,52 % 1,16 Lasbil m. anh 5 -o---o-+ -o--oo ,28 3,60 % 5,25 5,44 % 1,52 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -oo ,17 3,61 % 6,42 5,40 % 1,59 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -o---o ,59 2,44 % 6,54 5,28 % 1,59 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -ooo ,92 21,21 % 7,08 9,35 % 2,56 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -o--oo ,07 29,30 % 7,73 11,41 % 3,05 Lasbil m. anh 6 -oo---oo-+-oo ,75 20,77 % 6,55 8,41 % 2,22 Sæevognsog 3 -o-o o ,63 7,76 % 7,09 7,12 % 1,65 Sæevognsog 4 -o-o oo ,11 7,76 % 5,92 2,82 % 1,02 Sæevognsog 5 -o-o ooo ,93 1,58 % 5,59 4,23 % 1,33 Sæevognsog 5 -o-oo oo ,16 6,23 % 6,69 8,52 % 1,93 Sæevognsog 6 -o-oo ooo ,78 18,25 % 7,35 7,43 % 2,50 Modulvognog ,65 11,58 % 6,68 5,99 % 2,27 Modulvognog ,28 2,84 % 5,79 3,84 % 1,68 Modulvognog ,70 0,15 % 5,93 2,79 % 1,64 Figur 10: Overskridelser med mere end 7 % i For modulvognogene er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. De bør nævnes, a de illade ryk i inernaional rafik igennem Danmark, de vil sige for køreøjer i ransi, er 11,5 ons pr.. De er ikke nærmere vurdere, hvad denne regel beyder for beregningerne af de enkele ryk. På de følgende sider følger de regisrerede oalvæge og ryk for hver af de 5 vægsaioner, de er relevan a medage i evalueringen. Maeriale besår af en opsummering i form af en figur, der er idenisk med fx. ovensående Figur 9 og Figur 10, blo for den enkele vægsaion. Herefer følger endnu en abel for hver vægsaion, som viser de dealjerede gennemsnilige ryk for akslerne 1-9 for forskellige køreøjskaegorier. Afsluningsvis medages de ilsvarende al for såvel 2007, 2009 som 2010 for den omale referencemålesaion i Solrød Toalvæg og ryk på referencesaionen i Solrød Til sids i bilage, i Figur 28, Figur 29 og Figur 31 vises den samlede udvikling for oalvæge og ryk for referencevægsaionen i Solrød for henholdsvis 2007, 2009 og Som ved vægsaionerne på modulvognogsvejnee er der også her ale om, a særlig de ungese køreøjer, både bland lasbiler med anhænger og sæevognsog generel, overskrider såvel den samlede væggrænse som grænsen for den enkele. Fra 2007 il 2009 er der en svag faldende endens med hensyn il analle af køreøjer, der overskrider væggrænserne. Teraplan A/S Gronmij A/S

11 Vejdirekorae Side 11 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Sammenlignes allene for 2009 med allene for 2010 ses en lid mere blande udvikling, hvor de 6-akslede lasbiler med anhænger i nogle ilfælde overskrider væggrænserne mindre, i andre ilfælde mere. For sæevognsogene er der generel ale om en svag endens i analle af ilfælde med overlæs, hvilke særlig gælder for de 6-akslede sæevognsog, hvor over 50 % i 2010 kører ungere læsse end de illade. For de modulvognog, som i princippe ikke findes ved vægsaionen, ses af Figur 29, a de 6-akslede modulvognog i 2009 også her kører med en del overvæg. I 2010 er der ingen enheder af denne ype. Til gengæld er de 7- akslede modulvognog, der passerer ved Solrød vægsaion, i sigende grad overlæsse, hvilke ses ved en sammenligning af allene for 2009 og Såfrem udviklingen ved Solrød vægsaion sammenlignes med de øvrige maeriale for Vejdirekoraes vægsaioner, ses sor se den samme endens - a de ungese køreøjer generel kører med en del overvæg. Udviklingen fra 2009 il 2010 er en lille smule anderledes i Solrød, hvor de ungese lasbiler med anhænger blo forsa er for unge, men ikke nødvendigvis ungere i 2010 end i 2009, hvilke ellers var ilfælde ved de øvrige vægsaioner i lande. Teraplan A/S Gronmij A/S

12 Vejdirekorae Side 12 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Brande Solrød Fjenneslev Søvring Holsed Lellinge Samle uden Solrød 6-aksler 7-aksler 8-aksler 6-aksler 7-aksler 8-aksler 6-aksler 7-aksler 8-aksler 6-aksler 7-aksler 8-aksler 6-aksler 7-aksler 8-aksler 6-aksler 7-aksler 8-aksler 6-aksler 7-aksler 8-aksler Januar Februar Mars April Maj Juni 7 7 Juli Augus Sepember Okober November December Toal Brande Solrød Fjenneslev Søvring Holsed Lellinge Samle uden Solrød 6-aksler 7-aksler 8-aksler 6-aksler 7-aksler 8-aksler 6-aksler 7-aksler 8-aksler 6-aksler 7-aksler 8-aksler 6-aksler 7-aksler 8-aksler 6-aksler 7-aksler 8-aksler 6-aksler 7-aksler 8-aksler Januar Februar Mars April Maj Juni Juli Augus Sepember Okober November December Toal Figur 11: De samlede anal modulvognogsregisreringer på modulvognogsvejnee i årene 2009 og 2010 fordel på måneder og de enkele ællesaioner Teraplan A/S Gronmij A/S

13 Vejdirekorae Side 13 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Brande for 2009 og 2010 Køreøjsklasse Anal konfiguraion Max oalvæg () oalvæg () max væg ryk on Æ10 Lasbil, Bus 2 -o---o ,74 2,13 % 0,65 2,56 % 0,65 Lasbil, Bus 3 -o---oo ,39 10,42 % 1,01 4,67 % 1,01 Lasbil 4 -oo---oo ,17 17,53 % 1,29 6,08 % 1,29 Lasbil m. anh 3 -o---o-+----o ,82 0,00 % 0,71 2,39 % 0,71 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-oo ,88 0,17 % 1,11 5,61 % 1,11 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-o---o ,83 0,08 % 0,90 2,56 % 0,90 Lasbil m. anh 5 -o---o-+ -o--oo ,60 0,94 % 1,02 3,06 % 1,02 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -oo ,16 6,01 % 1,74 6,18 % 1,74 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -o---o ,75 9,84 % 1,81 6,96 % 1,81 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -ooo ,53 20,19 % 1,88 5,76 % 1,88 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -o--oo ,57 39,08 % 2,81 10,01 % 2,81 Lasbil m. anh 6 -oo---oo-+-oo ,84 25,00 % 2,27 7,15 % 2,27 Sæevognsog 3 -o-o o ,13 0,27 % 0,73 0,95 % 0,73 Sæevognsog 4 -o-o oo ,67 0,61 % 0,79 1,40 % 0,79 Sæevognsog 5 -o-o ooo ,04 5,77 % 1,23 3,89 % 1,23 Sæevognsog 5 -o-oo oo ,46 3,96 % 1,49 4,52 % 1,49 Sæevognsog 6 -o-oo ooo ,07 27,08 % 2,30 6,82 % 2,30 Modulvognog Modulvognog ,99 10,66 % 2,17 2,34 % 2,17 Modulvognog ,03 0,53 % 1,52 1,13 % 1,52 Figur 12: Brande For modulvognogene er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. Teraplan A/S Gronmij A/S

14 Vejdirekorae Side 14 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Køreøjsklasse Anal konfiguraion Lasbil, Bus 2 -o---o- 5,22 0,03 % 6,02 5,09 % Lasbil, Bus 3 -o---oo- 6,97 0,78 % 7,52 12,98 % 4,91 0,24 % Lasbil 4 -oo---oo- 5,93 0,18 % 6,05 0,39 % 7,34 16,89 % 6,32 6,86 % Lasbil m. anh. 3 -o---o-+----o- 4,57 0,00 % 7,46 6,83 % 1,74 0,34 % Lasbil m. anh. 4 -o---o-+-oo- 5,96 0,03 % 8,46 22,39 % 3,95 0,00 % 4,01 0,01 % Lasbil m. anh. 4 -o---o-+-o---o- 6,11 0,01 % 7,83 10,01 % 4,01 0,12 % 4,37 0,08 % Lasbil m. anh. 5 -o---o-+ -o--oo- 6,04 0,02 % 8,71 15,14 % 3,64 0,13 % 3,09 0,00 % 3,15 0,04 % Lasbil m. anh. 5 -o--oo-+ -oo- 6,77 0,41 % 8,99 25,36 % 5,59 0,26 % 5,91 2,74 % 5,90 2,14 % Lasbil m. anh. 5 -o--oo-+ -o---o- 7,24 0,74 % 8,60 24,70 % 5,70 0,27 % 6,13 4,90 % 6,06 4,17 % Lasbil m. anh. 6 -o--oo-+ -ooo- 7,44 2,26 % 8,06 24,81 % 6,32 4,30 % 5,18 1,40 % 5,22 0,75 % 5,26 1,07 % Lasbil m. anh. 6 -o--oo-+ -o--oo- 8,11 1,87 % 9,96 48,38 % 6,78 1,50 % 7,37 6,77 % 6,39 0,63 % 6,52 0,89 % Lasbil m. anh. 6 -oo---oo-+-oo- 6,47 0,69 % 6,93 0,92 % 8,04 22,75 % 7,14 10,80 % 5,47 3,87 % 5,56 3,87 % Sæevognsog 3 -o-o o- 6,42 0,00 % 6,36 2,16 % 6,34 0,69 % Sæevognsog 4 -o-o oo- 6,63 0,00 % 6,70 4,49 % 4,41 0,51 % 4,43 0,58 % Sæevognsog 5 -o-o ooo- 6,94 0,01 % 7,62 19,19 % 4,10 0,06 % 4,20 0,10 % 4,15 0,08 % Sæevognsog 5 -o-oo oo- 6,91 0,36 % 5,51 2,04 % 7,18 9,24 % 6,44 5,61 % 6,41 5,33 % Sæevognsog 6 -o-oo ooo- 7,14 0,13 % 7,02 13,49 % 8,27 22,36 % 6,62 1,39 % 6,74 1,96 % 6,67 1,57 % Modulvognog ,66 Modulvognog 7 6,52 0,00 % 8,82 18,03 % 7,34 9,02 % 5,21 0,82 % 4,39 0,82 % 5,00 % 5,13 9,02 % Modulvognog 8 7,18 2,66 % 8,23 19,68 % 6,04 0,00 % 5,18 0,00 % 5,21 0,00 % 4,53 0,00 % 4,52 0,53 % 4,52 0,00 % Figur 13: Akselryk Brande For modulvognogene er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. Teraplan A/S Gronmij A/S

15 Vejdirekorae Side 15 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Køreøjsklasse Anal konfiguraion Max oalvæg () oalvæg () max væg ryk on Æ10 Lasbil, Bus 2 -o---o ,56 1,73 % 5,53 1,97 % 0,63 Lasbil, Bus 3 -o---oo ,89 8,87 % 6,29 4,01 % 0,97 Lasbil 4 -oo---oo ,78 14,56 % 6,32 5,96 % 1,29 Lasbil m. anh 3 -o---o-+----o ,33 0,30 % 4,43 1,91 % 0,68 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-oo ,66 0,29 % 5,54 5,66 % 1,11 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-o---o ,57 0,10 % 5,51 3,17 % 0,92 Lasbil m. anh 5 -o---o-+ -o--oo ,06 0,66 % 4,81 3,20 % 1,00 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -oo ,68 6,51 % 6,34 5,52 % 1,59 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -o---o ,82 7,01 % 6,56 5,89 % 1,65 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -ooo ,38 29,57 % 6,64 9,47 % 2,43 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -o--oo ,52 34,71 % 7,34 9,37 % 2,71 Lasbil m. anh 6 -oo---oo-+-oo ,23 24,63 % 6,62 7,13 % 2,22 Sæevognsog 3 -o-o o ,83 0,66 % 6,28 1,28 % 0,76 Sæevognsog 4 -o-o oo ,05 0,60 % 5,39 1,31 % 0,77 Sæevognsog 5 -o-o ooo ,87 6,08 % 5,37 3,65 % 1,22 Sæevognsog 5 -o-oo oo ,67 3,26 % 6,14 3,72 % 1,31 Sæevognsog 6 -o-oo ooo ,69 30,98 % 7,20 7,63 % 2,48 Modulvognog ,79 34,48 % 3,75 12,64 % 4,40 Modulvognog ,05 0,89 % 2,76 1,22 % 1,32 Modulvognog ,77 0,40 % 2,96 2,14 % 1,40 Figur 14: Brande For modulvognogene er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. Teraplan A/S Gronmij A/S

16 Vejdirekorae Side 16 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Køreøjsklasse Anal konfiguraion Lasbil, Bus 2 -o---o- 5,18 0,03 % 5,87 3,91 % Lasbil, Bus 3 -o---oo- 6,72 0,92 % 7,36 10,92 % 4,80 0,19 % Lasbil 4 -oo---oo- 5,87 0,44 % 6,02 1,07 % 7,19 14,99 % 6,19 7,34 % Lasbil m. anh 3 -o---o-+----o- 4,61 0,00 % 7,08 5,12 % 1,60 0,60 % Lasbil m. anh 4 -o---o-+-oo- 5,90 0,11 % 8,21 22,28 % 3,97 0,06 % 4,08 0,21 % Lasbil m. anh 4 -o---o-+-o---o- 5,96 0,01 % 7,78 12,33 % 3,99 0,19 % 4,32 0,14 % Lasbil m. anh 5 -o---o-+ -o--oo- 5,90 0,06 % 8,43 15,57 % 3,60 0,21 % 3,03 0,02 % 3,10 0,12 % Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -oo- 6,60 0,33 % 8,51 21,05 % 5,47 0,69 % 5,55 3,11 % 5,56 2,40 % Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -o---o- 7,04 0,83 % 8,31 20,94 % 5,60 0,34 % 5,94 3,52 % 5,89 3,84 % Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -ooo- 7,28 0,88 % 8,19 32,04 % 6,72 11,03 % 5,83 4,85 % 5,89 4,41 % 5,94 3,62 % Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -o--oo- 7,93 3,16 % 9,70 41,72 % 6,63 2,16 % 7,20 7,16 % 6,24 0,91 % 6,35 1,14 % Lasbil m. anh 6 -oo---oo-+-oo- 6,25 0,30 % 6,66 0,41 % 8,04 24,16 % 7,20 12,23 % 5,75 2,95 % 5,83 2,72 % Sæevognsog 3 -o-o o- 6,28 0,00 % 6,26 2,59 % 6,29 1,25 % Sæevognsog 4 -o-o oo- 6,44 0,02 % 6,44 4,01 % 4,32 0,56 % 4,35 0,66 % Sæevognsog 5 -o-o ooo- 6,78 0,04 % 7,48 17,85 % 4,15 0,09 % 4,23 0,13 % 4,19 0,14 % Sæevognsog 5 -o-oo oo- 6,65 0,36 % 5,36 2,34 % 6,66 6,36 % 5,99 4,79 % 6,03 4,74 % Sæevognsog 6 -o-oo ooo- 7,08 0,19 % 7,29 16,58 % 8,27 22,91 % 6,80 1,93 % 6,89 2,20 % 6,84 1,98 % Modulvognog 6 6,78 3,45 % 9,31 32,76 % 7,84 22,41 % 6,95 15,52 % 6,47 13,79 % 6,86 Modulvognog 7 6,91 0,00 % 8,27 13,34 % 5,18 1,65 % 5,11 1,52 % 3,78 0,00 % 3,88 0,51 % 3,87 0,51 % Modulvognog 8 7,04 0,75 % 7,68 12,73 % 6,10 1,55 % 5,18 0,99 % 5,19 0,91 % 4,29 0,08 % 4,26 0,08 % 4,24 0,00 % Figur 15: Akselryk Brande For modulvognogene er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. 13,79 % Teraplan A/S Gronmij A/S

17 Vejdirekorae Side 17 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Fjenneslev for 2010 Køreøjsklasse Anal konfiguraion Max oalvæg () oalvæg () max væg ryk on Æ10 Lasbil, Bus 2 -o---o ,18 2,30 % 5,85 2,25 % 0,66 Lasbil, Bus 3 -o---oo ,20 11,84 % 6,74 4,46 % 1,05 Lasbil 4 -oo---oo ,59 19,01 % 6,77 6,00 % 1,38 Lasbil m. anh 3 -o---o-+----o ,84 4,44 % 5,61 5,84 % 1,26 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-oo ,30 0,30 % 6,70 11,07 % 1,69 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-o---o ,34 0,30 % 6,21 4,90 % 1,26 Lasbil m. anh 5 -o---o-+ -o--oo ,65 5,72 % 5,54 6,04 % 1,72 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -oo ,04 5,36 % 6,41 4,51 % 1,48 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -o---o ,85 8,27 % 6,77 6,71 % 1,77 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -ooo ,03 44,68 % 7,74 10,51 % 2,94 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -o--oo ,00 41,64 % 7,75 10,84 % 2,98 Lasbil m. anh 6 -oo---oo-+-oo ,92 30,46 % 6,57 7,85 % 2,20 Lasbil m. blokvogn 7 -o--oo-+----oooo ,81 34,16 % 6,55 5,02 % 2,21 Sæevognsog 3 -o-o o ,45 3,97 % 7,49 8,40 % 1,92 Sæevognsog 4 -o-o oo ,23 1,89 % 6,18 3,02 % 1,08 Sæevognsog 5 -o-o ooo ,22 3,88 % 5,45 3,58 % 1,18 Sæevognsog 5 -o-oo oo ,37 9,39 % 6,68 7,01 % 1,79 Sæevognsog 6 -o-oo ooo ,64 26,82 % 7,19 6,50 % 2,32 Modulvognog ,02 6,52 % 6,23 2,38 % 1,59 Modulvognog ,08 1,93 % 5,87 3,89 % 1,75 Modulvognog ,07 0,62 % 5,99 2,58 % 1,64 Modulvognog ,50 50,00 % 6,17 11,11 % 5,75 Figur 16: Fjenneslev For modulvognogene er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. Teraplan A/S Gronmij A/S

18 Vejdirekorae Side 18 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Køreøjsklasse Anal konfiguraion Lasbil, Bus 2 -o---o- 5,47 0,04 % 6,23 4,47 % Lasbil, Bus 3 -o---oo- 7,22 1,12 % 7,89 11,80 % 5,10 0,47 % Lasbil 4 -oo---oo- 6,39 0,24 % 6,57 0,28 % 7,50 16,32 % 6,62 7,18 % Lasbil m. anh 3 -o---o-+----o- 5,48 1,73 % 8,09 11,11 % 3,27 4,69 % Lasbil m. anh 4 -o---o-+-oo- 6,68 0,06 % 9,82 43,99 % 5,11 0,11 % 5,18 0,10 % Lasbil m. anh 4 -o---o-+-o---o- 6,43 0,09 % 8,61 16,78 % 4,65 1,18 % 5,14 1,55 % Lasbil m. anh 5 -o---o-+ -o--oo- 6,38 0,41 % 9,82 27,15 % 4,29 1,76 % 3,61 0,51 % 5,14 0,38 % Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -oo- 6,79 0,52 % 8,58 15,52 % 5,57 0,46 % 5,53 2,90 % 5,58 3,17 % Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -o---o- 7,31 0,52 % 8,64 20,96 % 5,51 0,18 % 6,27 5,42 % 6,14 6,44 % Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -ooo- 7,92 0,73 % 10,08 53,86 % 7,35 4,39 % 6,96 1,06 % 7,07 1,22 % 7,07 1,79 % Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -o--oo- 8,29 1,97 % 10,15 49,68 % 6,76 1,07 % 7,88 10,81 % 6,68 0,62 % 6,73 0,92 % Lasbil m. anh 6 -oo---oo-+-oo- 6,44 0,22 % 6,65 0,45 % 7,75 21,47 % 7,30 14,30 % 5,60 4,47 % 5,65 6,20 % Sæevognsog 3 -o-o o- 6,96 0,03 % 7,68 12,69 % 7,82 12,49 % Sæevognsog 4 -o-o oo- 7,01 0,05 % 7,59 9,62 % 5,06 1,16 % 5,06 1,25 % Sæevognsog 5 -o-o ooo- 7,10 0,03 % 8,00 17,63 % 4,04 0,06 % 4,07 0,07 % 4,04 0,10 % Sæevognsog 5 -o-oo oo- 7,07 0,64 % 5,84 3,93 % 7,09 9,32 % 6,68 10,37 % 6,69 10,81 % Sæevognsog 6 -o-oo ooo- 7,18 0,23 % 7,18 12,21 % 8,14 21,03 % 6,87 1,82 % 6,91 1,84 % 6,87 1,85 % Modulvognog 6 7,12 0,25 % 8,84 7,78 % 4,71 1,13 % 4,76 2,01 % 5,93 1,00 % 6,00 2,13 % Modulvognog 7 7,17 0,04 % 8,89 21,04 % 6,15 2,82 % 6,16 3,25 % 4,27 0,04 % 4,28 0,02 % 4,21 0,02 % Modulvognog 8 6,95 0,25 % 7,46 10,33 % 6,26 2,26 % 6,37 3,83 % 6,28 3,71 % 4,88 0,11 % 4,89 0,09 % 4,81 0,09 % Figur 17: Akselryk Fjenneslev For modulvognogene er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. Teraplan A/S Gronmij A/S

19 Vejdirekorae Side 19 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Holsed for 2009 og 2010 Køreøjsklasse Anal konfiguraion Max oalvæg () oalvæg () max væg ryk on Æ10 Lasbil, Bus 2 -o---o- 18 9,20 1,29 % 4,84 1,44 % 0,64 Lasbil, Bus 3 -o---oo ,35 4,35 % 5,78 1,86 % 0,79 Lasbil 4 -oo---oo ,62 6,53 % 6,02 2,79 % 1,09 Lasbil m. anh 3 -o---o-+----o ,29 1,16 % 4,43 1,81 % 0,95 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-oo ,63 0,51 % 5,03 1,88 % 0,80 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-o---o ,76 0,17 % 5,06 1,44 % 0,75 Lasbil m. anh 5 -o---o-+ -o--oo ,49 0,94 % 4,29 1,22 % 0,79 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -oo ,18 1,39 % 5,43 1,82 % 0,99 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -o---o ,15 1,91 % 5,83 2,36 % 1,15 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -ooo ,32 8,82 % 6,47 4,46 % 1,98 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -o--oo ,55 16,68 % 6,84 4,23 % 1,99 Lasbil m. anh 6 -oo---oo-+-oo ,81 11,30 % 5,88 2,71 % 1,56 Sæevognsog 3 -o-o o ,04 0,63 % 5,68 0,93 % 0,66 Sæevognsog 4 -o-o oo ,11 0,22 % 4,90 0,94 % 0,70 Sæevognsog 5 -o-o ooo ,31 1,49 % 4,85 1,98 % 0,93 Sæevognsog 5 -o-oo oo ,07 1,80 % 5,81 2,99 % 1,18 Sæevognsog 6 -o-oo ooo ,00 9,75 % 6,58 2,72 % 1,70 Modulvognog ,55 42,86 % 7,83 19,64 % 4,10 Modulvognog ,02 2,67 % 4,84 2,07 % 1,18 Modulvognog ,43 0,00 % 4,92 0,78 % 0,97 Figur 18: Holsed For modulvognogene er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. Teraplan A/S Gronmij A/S

20 Vejdirekorae Side 20 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Køreøjsklasse Anal konfiguraion Lasbil, Bus 2 -o---o- 4,74 0,97 % 4,95 1,90 % Lasbil, Bus 3 -o---oo- 6,41 0,64 % 6,35 4,49 % 4,58 0,45 % Lasbil 4 -oo---oo- 5,78 0,87 % 5,92 0,84 % 6,72 7,48 % 5,68 1,98 % Lasbil m. anh 3 -o---o-+----o- 4,59 1,55 % 6,12 1,94 % 2,59 1,94 % Lasbil m. anh 4 -o---o-+-oo- 5,67 0,64 % 6,79 5,42 % 3,77 0,64 % 3,88 0,82 % Lasbil m. anh 4 -o---o-+-o---o- 5,48 0,19 % 6,97 4,80 % 3,84 0,57 % 3,97 0,21 % Lasbil m. anh 5 -o---o-+ -o--oo- 6,04 0,40 % 7,22 4,45 % 3,30 1,04 % 2,76 0,09 % 2,83 0,12 % Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -oo- 6,10 0,66 % 6,96 7,14 % 4,80 0,56 % 4,62 0,43 % 4,69 0,33 % Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -o---o- 6,52 0,55 % 6,99 6,87 % 4,95 0,35 % 5,40 1,91 % 5,28 2,14 % Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -ooo- 7,13 1,68 % 7,46 11,03 % 6,26 3,78 % 5,92 3,57 % 5,99 2,84 % 6,04 3,89 % Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -o--oo- 7,50 1,12 % 8,61 19,84 % 6,08 0,49 % 6,78 2,96 % 5,98 0,44 % 6,07 0,52 % Lasbil m. anh 6 -oo---oo-+-oo- 5,79 0,37 % 5,94 0,37 % 6,89 9,21 % 6,16 3,19 % 5,23 0,94 % 5,28 2,20 % Sæevognsog 3 -o-o o- 5,81 0,35 % 5,54 1,40 % 5,70 1,05 % Sæevognsog 4 -o-o oo- 5,94 0,42 % 5,59 2,28 % 4,01 0,56 % 4,07 0,50 % Sæevognsog 5 -o-o ooo- 6,30 0,36 % 6,52 8,95 % 3,78 0,24 % 3,83 0,15 % 3,84 0,18 % Sæevognsog 5 -o-oo oo- 6,25 0,55 % 5,53 1,29 % 5,52 1,84 % 5,89 5,67 % 5,89 5,63 % Sæevognsog 6 -o-oo ooo- 6,46 0,35 % 6,26 4,47 % 7,44 8,48 % 6,41 0,89 % 6,46 0,97 % 6,45 1,17 % Modulvognog 6 7,55 9,52 % 8,59 26,67 % 8,25 25,48 % 7,75 20,24 % 7,28 16,90 % 7,57 Modulvognog 7 6,57 2,67 % 6,46 3,44 % 4,91 2,29 % 4,84 3,44 % 3,66 1,15 % 3,70 1,53 % 3,74 2,29 % Modulvognog 8 6,07 0,28 % 7,01 3,41 % 5,32 0,85 % 4,57 0,00 % 4,62 0,28 % 3,85 0,28 % 3,94 0,57 % 3,97 0,57 % Figur 19: Akselryk Holsed For modulvognogene er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. 19,05 % Teraplan A/S Gronmij A/S

21 Vejdirekorae Side 21 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Køreøjsklasse Anal konfiguraion Max oalvæg () oalvæg () max væg ryk on Æ10 Lasbil, Bus 2 -o---o ,31 3,98 % 5,39 3,15 % 0,78 Lasbil, Bus 3 -o---oo ,39 8,14 % 6,46 2,88 % 0,95 Lasbil 4 -oo---oo ,30 8,86 % 6,69 5,16 % 1,39 Lasbil m. anh 3 -o---o-+----o ,97 3,64 % 4,67 3,64 % 0,95 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-oo ,13 0,15 % 5,40 2,49 % 0,87 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-o---o ,93 0,09 % 5,61 3,20 % 0,95 Lasbil m. anh 5 -o---o-+ -o--oo ,55 0,66 % 4,70 2,69 % 1,03 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -oo ,42 2,00 % 5,88 3,01 % 1,20 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -o---o ,43 5,57 % 6,48 4,52 % 1,55 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -ooo ,85 31,49 % 7,23 9,32 % 2,48 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -o--oo ,58 40,08 % 7,67 9,50 % 2,92 Lasbil m. anh 6 -oo---oo-+-oo ,79 26,67 % 6,55 6,85 % 2,19 Sæevognsog 3 -o-o o ,68 1,53 % 6,47 2,62 % 0,86 Sæevognsog 4 -o-o oo ,00 0,80 % 5,62 1,74 % 0,86 Sæevognsog 5 -o-o ooo ,54 4,04 % 5,30 3,19 % 1,15 Sæevognsog 5 -o-oo oo ,92 4,79 % 6,38 5,74 % 1,57 Sæevognsog 6 -o-oo ooo ,14 25,93 % 7,27 6,34 % 2,37 Modulvognog ,55 47,17 % 8,01 19,03 % 4,11 Modulvognog ,54 0,93 % 5,08 2,07 % 1,18 Modulvognog ,38 1,03 % 5,45 1,35 % 1,24 Figur 20: Holsed For modulvognogene er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. Teraplan A/S Gronmij A/S

22 Vejdirekorae Side 22 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Køreøjsklasse Anal konfiguraion Lasbil, Bus 2 -o---o- 5,47 0,03 5,31 3,65 % Lasbil, Bus 3 -o---oo- 7,19 0,01 7,23 7,40 % 4,97 0,28 % Lasbil 4 -oo---oo- 6,33 0,01 6,47 0,61 % 7,59 14,75 % 6,39 4,55 % Lasbil m. anh 3 -o---o-+----o- 4,91 0,03 6,75 5,45 % 2,34 2,42 % Lasbil m. anh 4 -o---o-+-oo- 6,14 0,00 7,56 9,50 % 3,93 0,10 % 3,97 0,00 % Lasbil m. anh 4 -o---o-+-o---o- 6,05 0,01 7,91 11,57 % 4,18 0,42 % 4,27 0,24 % Lasbil m. anh 5 -o---o-+ -o--oo- 5,82 0,00 8,65 12,39 % 3,39 0,48 % 2,77 0,06 % 2,88 0,12 % Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -oo- 6,75 0,01 7,58 12,13 % 5,15 0,27 % 4,95 0,80 % 4,99 0,93 % Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -o---o- 7,29 0,01 7,83 13,11 % 5,28 0,52 % 6,07 3,94 % 5,95 3,97 % Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -ooo- 7,54 0,02 8,52 26,53 % 7,04 5,15 % 6,73 7,25 % 6,77 8,02 % 6,77 7,44 % Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -o--oo- 8,30 0,02 9,86 43,48 % 6,73 0,68 % 7,62 7,66 % 6,75 1,50 % 6,78 1,26 % Lasbil m. anh 6 -oo---oo-+-oo- 6,27 0,00 6,36 0,21 % 7,93 23,71 % 7,11 11,23 % 5,80 2,89 % 5,81 2,83 % Sæevognsog 3 -o-o o- 6,34 0,28 % 6,51 3,51 % 6,57 4,07 % Sæevognsog 4 -o-o oo- 6,61 0,51 % 6,55 4,61 % 4,67 0,95 % 4,65 0,87 % Sæevognsog 5 -o-o ooo- 6,91 0,48 % 7,29 14,75 % 4,10 0,26 % 4,12 0,24 % 4,07 0,20 % Sæevognsog 5 -o-oo oo- 6,77 0,75 % 5,97 3,30 % 6,19 4,58 % 6,47 10,38 % 6,48 9,69 % Sæevognsog 6 -o-oo ooo- 7,08 0,52 % 6,98 9,79 % 8,13 17,21 % 7,19 4,02 % 7,18 3,84 % 7,05 2,68 % Modulvognog 6 8,69 14,15 % 10,03 48,11 % 7,69 9,43 % 8,08 23,58 % 6,78 8,49 % 6,80 Modulvognog 7 6,75 0,47 % 7,91 13,08 % 5,13 0,47 % 5,12 0,47 % 3,51 0,00 % 3,59 0,00 % 3,56 0,00 % Modulvognog 8 6,80 0,86 % 7,63 4,81 % 5,63 1,72 % 5,27 1,37 % 5,22 1,72 % 4,35 0,00 % 4,46 0,17 % 4,27 0,17 % Figur 21: Akselryk Holsed For modulvognogene er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. 10,38 % Teraplan A/S Gronmij A/S

23 Vejdirekorae Side 23 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Lellinge for 2009 og 2010 Køreøjsklasse Anal konfiguraion Max oalvæg () oalvæg () max væg ryk on Æ10 Lasbil, Bus 2 -o---o ,16 1,45 % 5,32 1,60 % 0,62 Lasbil, Bus 3 -o---oo ,32 10,09 % 6,44 3,96 % 0,98 Lasbil 4 -oo---oo ,52 0,32 % 6,25 4,39 % 1,13 Lasbil m. anh 3 -o---o-+----o ,82 0,13 % 5,26 5,12 % 0,87 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-oo ,38 0,13 % 5,47 3,44 % 0,99 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-o---o ,36 0,00 % 5,46 1,95 % 0,84 Lasbil m. anh 5 -o---o-+ -o--oo ,79 0,10 % 4,74 2,39 % 0,95 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -oo ,02 3,87 % 6,20 3,79 % 1,36 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -o---o ,11 0,34 % 6,02 2,27 % 1,13 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -ooo ,36 26,54 % 6,80 5,95 % 2,26 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -o--oo ,57 36,51 % 7,51 9,13 % 2,71 Lasbil m. anh 6 -oo---oo-+-oo ,48 36,51 % 6,00 5,85 % 1,77 Sæevognsog 3 -o-o o ,79 0,45 % 6,27 1,39 % 0,74 Sæevognsog 4 -o-o oo ,13 0,16 % 5,65 1,09 % 0,81 Sæevognsog 5 -o-o ooo ,16 3,21 % 5,62 3,84 % 1,24 Sæevognsog 5 -o-oo oo ,96 2,29 % 5,40 2,35 % 1,05 Sæevognsog 6 -o-oo ooo ,48 24,48 % 7,16 5,31 % 2,20 Modulvognog ,80 0,00 % 6,60 3,33 % 2,00 Modulvognog ,01 0,67 % 5,29 0,36 % 0,97 Modulvognog ,74 1,50 % 6,99 5,78 % 2,52 Figur 22: Lellinge For modulvognogene er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. Teraplan A/S Gronmij A/S

24 Vejdirekorae Side 24 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Køreøjsklasse Anal konfiguraion Lasbil, Bus 2 -o---o- 5,17 0,46 % 5,46 2,74 % Lasbil, Bus 3 -o---oo- 7,00 0,53 % 7,39 10,74 % 4,93 0,60 % Lasbil 4 -oo---oo- 5,97 0,15 % 6,22 0,27 % 6,83 12,53 % 5,99 4,63 % Lasbil m. anh 3 -o---o-+----o- 5,26 0,00 % 7,58 13,95 % 2,93 1,42 % Lasbil m. anh 4 -o---o-+-oo- 6,06 0,10 % 7,61 13,47 % 4,11 0,14 % 4,09 0,06 % Lasbil m. anh 4 -o---o-+-o---o- 6,05 0,07 % 7,64 7,59 % 4,05 0,12 % 4,09 0,04 % Lasbil m. anh 5 -o---o-+ -o--oo- 5,89 0,05 % 8,42 11,63 % 3,65 0,22 % 2,89 0,02 % 2,87 0,00 % Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -oo- 6,89 0,22 % 8,18 14,86 % 5,32 0,37 % 5,31 1,63 % 5,32 1,85 % Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -o---o- 6,92 0,18 % 7,59 8,47 % 4,87 0,13 % 5,62 1,51 % 5,10 1,07 % Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -ooo- 8,01 0,90 % 8,29 24,14 % 6,76 4,29 % 5,91 2,26 % 5,98 2,11 % 5,86 2,03 % Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -o--oo- 8,04 0,73 % 9,78 44,82 % 6,59 0,45 % 7,64 8,05 % 6,47 0,32 % 6,53 0,42 % Lasbil m. anh 6 -oo---oo-+-oo- 5,72 0,36 % 6,07 0,85 % 7,06 16,47 % 6,77 12,15 % 5,16 2,03 % 5,20 3,24 % Sæevognsog 3 -o-o o- 6,38 0,07 % 6,45 2,70 % 5,96 1,40 % Sæevognsog 4 -o-o oo- 6,66 0,03 % 6,92 3,88 % 4,53 0,27 % 4,50 0,16 % Sæevognsog 5 -o-o ooo- 6,96 0,06 % 7,82 18,94 % 4,46 0,07 % 4,47 0,06 % 4,40 0,06 % Sæevognsog 5 -o-oo oo- 6,86 0,47 % 5,20 2,95 % 5,33 2,34 % 4,83 3,10 % 4,79 2,89 % Sæevognsog 6 -o-oo ooo- 7,14 0,03 % 7,03 12,30 % 8,14 17,65 % 6,90 0,73 % 6,92 0,61 % 6,82 0,51 % Modulvognog 6 7,40 0,00 % 8,70 11,11 % 6,30 11,11 % 5,90 0,00 % 5,90 0,00 % 5,40 0,00 % Modulvognog 7 6,50 0,00 % 7,83 2,05 % 4,58 0,13 % 4,52 0,13 % 4,18 0,00 % 4,71 0,13 % 4,68 0,13 % Modulvognog 8 6,85 0,76 % 6,65 4,31 % 7,98 43,78 % 7,78 5,98 % 7,67 5,56 % 6,39 0,00 % 6,38 0,00 % 6,24 0,00 % Figur 23: Akselryk Lellinge For modulvognogene er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. Teraplan A/S Gronmij A/S

25 Vejdirekorae Side 25 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Køreøjsklasse Anal konfiguraion Max oalvæg () oalvæg () max væg ryk on Æ10 Lasbil, Bus 2 -o---o ,31 3,98 % 5,39 3,15 % 0,78 Lasbil, Bus 3 -o---oo ,93 13,75 % 6,63 4,67 % 1,08 Lasbil 4 -oo---oo ,65 11,00 % 6,27 3,98 % 1,15 Lasbil m. anh 3 -o---o-+----o ,86 0,49 % 4,93 2,79 % 0,86 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-oo ,45 0,31 % 5,46 3,76 % 1,06 Lasbil m. anh 4 -o---o-+-o---o ,45 0,31 % 5,46 3,76 % 1,06 Lasbil m. anh 5 -o---o-+ -o--oo ,26 1,48 % 5,33 2,78 % 1,04 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -oo ,63 5,38 % 6,56 4,73 % 1,53 Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -o---o ,74 1,95 % 6,38 2,97 % 1,29 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -ooo ,51 29,74 % 6,63 7,37 % 2,32 Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -o--oo ,71 35,95 % 7,52 9,51 % 2,78 Lasbil m. anh 6 -oo---oo-+-oo ,76 18,36 % 5,89 5,32 % 1,71 Sæevognsog 3 -o-o o ,62 1,01 % 6,19 1,43 % 0,77 Sæevognsog 4 -o-o oo ,47 0,38 % 5,74 1,57 % 0,89 Sæevognsog 5 -o-o ooo ,39 6,46 % 6,22 4,88 % 1,48 Sæevognsog 5 -o-oo oo ,05 3,96 % 5,73 4,21 % 1,25 Sæevognsog 6 -o-oo ooo ,08 26,78 % 7,26 6,31 % 2,38 Modulvognog ,28 18,75 % 7,27 7,65 % 2,53 Modulvognog ,42 2,02 % 5,30 0,91 % 1,10 Modulvognog ,94 4,35 % 7,18 6,17 % 2,88 Figur 24: Lellinge For modulvognogene er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. Teraplan A/S Gronmij A/S

26 Vejdirekorae Side 26 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Køreøjsklasse Anal konfiguraion Lasbil, Bus 2 -o---o- 5,47 2,65 % 5,31 3,65 % Lasbil, Bus 3 -o---oo- 7,26 1,49 % 7,46 11,28 % 5,17 1,23 % Lasbil 4 -oo---oo- 6,07 0,42 % 6,32 0,32 % 6,76 11,39 % 5,93 3,77 % Lasbil m. anh 3 -o---o-+----o- 5,00 0,70 % 7,18 6,42 % 2,61 1,26 % Lasbil m. anh 4 -o---o-+-oo- 6,13 0,26 % 7,59 14,27 % 4,10 0,37 % 4,03 0,14 % Lasbil m. anh 4 -o---o-+-o---o- 6,13 0,26 % 7,59 14,27 % 4,10 0,37 % 4,03 0,14 % Lasbil m. anh 5 -o---o-+ -o--oo- 6,03 0,22 % 8,48 12,99 % 3,81 0,64 % 3,00 0,05 % 3,00 0,02 % Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -oo- 7,06 0,97 % 8,36 17,11 % 5,39 0,57 % 5,45 2,53 % 5,39 2,45 % Lasbil m. anh 5 -o--oo-+ -o---o- 7,11 0,77 % 7,75 10,27 % 4,90 0,38 % 5,78 2,18 % 5,23 1,24 % Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -ooo- 7,89 2,55 % 8,34 28,85 % 6,64 4,11 % 5,59 3,30 % 5,71 2,74 % 5,61 2,68 % Lasbil m. anh 6 -o--oo-+ -o--oo- 8,12 2,26 % 9,78 40,06 % 6,63 1,11 % 7,69 11,54 % 6,42 1,10 % 6,48 0,99 % Lasbil m. anh 6 -oo---oo-+-oo- 5,73 0,48 % 6,14 1,52 % 6,96 14,82 % 6,59 9,41 % 4,96 2,70 % 4,96 3,01 % Sæevognsog 3 -o-o o- 6,47 0,45 % 6,43 2,65 % 5,68 1,20 % Sæevognsog 4 -o-o oo- 6,80 0,27 % 6,99 5,00 % 4,61 0,68 % 4,54 0,31 % Sæevognsog 5 -o-o ooo- 7,17 0,27 % 8,21 23,53 % 4,75 0,26 % 4,74 0,20 % 4,66 0,16 % Sæevognsog 5 -o-oo oo- 6,93 0,82 % 5,27 2,69 % 5,51 5,41 % 5,22 6,85 % 5,21 5,28 % Sæevognsog 6 -o-oo ooo- 7,27 0,25 % 7,10 11,85 % 8,25 21,30 % 7,01 1,73 % 7,01 1,52 % 6,93 1,22 % Modulvognog 6 8,08 4,71 % 9,33 24,71 % 6,84 5,88 % 7,52 7,06 % 5,92 2,35 % 5,94 1,18 % Modulvognog 7 6,78 0,33 % 7,81 4,55 % 4,69 0,81 % 4,54 0,49 % 4,12 0,16 % 4,60 0,00 % 4,56 0,00 % Modulvognog 8 7,04 0,30 % 6,82 1,81 % 8,57 28,61 % 8,01 8,43 % 8,04 9,34 % 6,33 0,00 % 6,36 0,60 % 6,24 0,00 % Figur 25: Akselryk Lellinge For modulvognogene er der ikke angive konfiguraion, da der er forskellige muligheder for de enkele grupper af aksler. Teraplan A/S Gronmij A/S

Bilag 3: Totalvægte og akseltryk

Bilag 3: Totalvægte og akseltryk Bilag 3: Totale og tryk Vejdirektoratet Side 1 Bilag 3: Totale og tryk Førsituationsrapport Bilag 3: Totale og tryk Der er tællestationer 9 forskellige steder i landet, som løbende registrerer totale og

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014 Maemaik A Sudenereksamen Forberedelsesmaeriale il de digiale eksamensopgaver med adgang il inernee sx141-matn/a-0505014 Mandag den 5. maj 014 Forberedelsesmaeriale il sx A ne MATEMATIK Der skal afsæes

Læs mere

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken 6. sepember 2013 JHO Priser og Forbrug Sammenhæng mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og årsal i ejendomssalgssaisikken Dee noa gennemgår sammenhængen mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og

Læs mere

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen Fysikrappor: Vejr og klima Maila Walmod, 13 HTX, Rosklide I gruppe med Ann-Sofie N Schou og Camilla Jensen Afleveringsdao: 30 november 2007 1 I dagens deba høres orde global opvarmning ofe Men hvad vil

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

Pensionsformodel - DMP

Pensionsformodel - DMP Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marin Junge og Tony Krisensen 19. sepember 2003 Pensionsformodel - DMP Resumé: Vi konsruerer ind- og udbealings profiler for pensionsformuerne. I dee ilfælde kigger

Læs mere

Dokumentation for regelgrundskyldspromillen

Dokumentation for regelgrundskyldspromillen Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marcus Mølbak Inghol 17. okober 2012 Dokumenaion for regelgrundskyldspromillen Resumé: I dee modelgruppepapir dokumeneres konsrukionen af en idsrække for regelgrundskyldspromillen

Læs mere

Estimation af markup i det danske erhvervsliv

Estimation af markup i det danske erhvervsliv d. 16.11.2005 JH Esimaion af markup i de danske erhvervsliv Baggrundsnoa vedrørende Dansk Økonomi, eferår 2005, kapiel II Noae præsenerer esimaioner af markup i forskellige danske erhverv. I esimaionerne

Læs mere

Funktionel form for effektivitetsindeks i det nye forbrugssystem

Funktionel form for effektivitetsindeks i det nye forbrugssystem Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh. augus 007 Funkionel form for effekiviesindeks i de nye forbrugssysem Resumé: Der findes o måder a opskrive effekiviesudvidede CES-funkioner med o

Læs mere

Efterspørgslen efter læger 2012-2035

Efterspørgslen efter læger 2012-2035 2013 5746 PS/HM Eferspørgslen efer læger 2012-2035 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Anal eferspurge læger i sundhedsudgifalernaive Anal eferspurge læger i finanskrisealernaive

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbruges Byggeblade Love og vedæger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03 Beregning af ilsrækkelig opbevaringskapacie Udgive Mars 1993 Beregning af dyreenheder (DE) jf. bilag il bekendgørelsen om

Læs mere

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie!

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie! FARVEAVL myer og facs Eller: Sådan får man en blomsre collie! Da en opdræer for nylig parrede en blue merle æve med en zobel han, blev der en del snak bland colliefolk. De gør man bare ikke man ved aldrig

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2009. Marianne Frank Hansen og Mathilde Louise Barington

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2009. Marianne Frank Hansen og Mathilde Louise Barington Danmarks fremidige befolkning Befolkningsfremskrivning 29 Marianne Frank Hansen og Mahilde Louise Baringon Augus 29 Indholdsforegnelse Danmarks fremidige befolkning... 1 Befolkningsfremskrivning 29...

Læs mere

5 Lønindeks for den private sektor

5 Lønindeks for den private sektor 57 5 Lønindeks for den privae sekor 5.1 Grundlæggende informaion om indekse 5.2 Navn Lønindeks for den privae sekor. Der offenliggøres e ilsvarende lønindeks for den offenlige sekor, der i princippe beregnes

Læs mere

Undervisningsmaterialie

Undervisningsmaterialie The ScienceMah-projec: Idea: Claus Michelsen & Jan Alexis ielsen, Syddansk Universie Odense, Denmark Undervisningsmaerialie Ark il suderende og opgaver The ScienceMah-projec: Idea: Claus Michelsen & Jan

Læs mere

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst d. 02.11.2011 Esben Anon Schulz Baggrundsnoa: Esimaion af elasicie af skaepligig arbejdsindkoms Dee baggrundsnoa beskriver kor meode og resulaer vedrørende esimaionen af elasicieen af skaepligig arbejdsindkoms.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4% Horsensvej Anal besvarelser: 375 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocen: 76,4% Forældreilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Aarhus Kommune har i perioden okober november 2015

Læs mere

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation.

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation. comfor forrængningsarmaurer Lindab Comdif 0 Lindab Comdif Ved forrængningsvenilaion ilføres lufen direke i opholds-zonen ved gulvniveau - med lav hasighed og underemperaur. Lufen udbreder sig over hele

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

Skriftlig prøve Kredsløbsteori Onsdag 3. Juni 2009 kl (2 timer) Løsningsforslag

Skriftlig prøve Kredsløbsteori Onsdag 3. Juni 2009 kl (2 timer) Løsningsforslag Skriflig prøve Kredsløbseori Onsdag 3. Juni 29 kl. 2.3 4.3 (2 imer) øsningsforslag Opgave : (35 poin) En overføringsfunkion, H(s), har formen: Besem hvilke poler og nulpunker der er indehold i H(s) Tegn

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2006. Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2006. Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen Danmarks fremidige befolkning Befolkningsfremskrivning 26 Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peer Sephensen Juni 26 Indholdsforegnelse Forord...4 1. Indledning...6 2. Befolkningsfremskrivningsmodellen...8

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011 Badevande 2010 Teknik & Miljø - Maj 2011 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Naur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2011 Tiel: Badevande, 2010 Teks og layou: Forside: Journalnummer:

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2003

RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2003 RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Eferårssemesre 2003 Generelle bemærkninger Opgaven er den redje i en ny ordning, hvorefer eksamen efer førse semeser af makro på 2.år

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Naionalbank Kvar al so ver sig 3. kvaral Del 2 202 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 202, Del 2 De lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

DiploMat Løsninger til 4-timersprøven 4/6 2004

DiploMat Løsninger til 4-timersprøven 4/6 2004 DiploMa Løsninger il -imersprøven / Preben Alsholm / Opgave Polynomie p er give ved p (z) = z 8 z + z + z 8z + De oplyses, a polynomie også kan skrives således p (z) = z + z z + Vi skal nde polynomies

Læs mere

Punk t. 2.0 Velkommen til Eske Brand, nyt medlem i UDDU, YODA-repræsentant. Møde-sted flyttes fremover til Middelfart. PWK sørger for lokale.

Punk t. 2.0 Velkommen til Eske Brand, nyt medlem i UDDU, YODA-repræsentant. Møde-sted flyttes fremover til Middelfart. PWK sørger for lokale. : Dao for møde: Side Dagsorden il møde i UDDU december 2015 7/12 kl. 10.15 1 Referen: Udfærdige dao : Mødesed oropædkirurgisk afdeling Tilsedeværende: Per Wagner, Søren Kold, Andreas Balslev Clausen, Jakob

Læs mere

3 Indeks for udenrigshandelen

3 Indeks for udenrigshandelen 35 3 Indeks for udenrigshandelen 3.1 Grundlæggende informaion om indekse 3.1.1 Navn Indeks for udenrigshandelen. 3.1.2 Formål Indeks for udenrigshandelen beregnes for a belyse den mængdemæssige og prismæssige

Læs mere

8.14 Teknisk grundlag for PFA Plus: Bilag 9-15 Indholdsforegnelse 9 Bilag: Indbealingssikring... 3 1 Bilag: Udbealingssikring... 4 1.1 Gradvis ilknyning af udbealingssikring... 4 11 Bilag: Omkosninger...

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 9

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 9 Vandløbsregulaiv for kommunevandløb nr. 9 l Ravnsborg kommune Sorsrøms am side 2 af 10 ndholdsforegnelse: 1. Grundlage for regulaive. 2. Beegnelse af vandløbe. 3. Vandløbes skikkelse og dimensioner. 4.

Læs mere

LONGEVITY CHRESTEN DENGSØE OG JENS VESTERGAARD ATP'S AKTUARIAT

LONGEVITY CHRESTEN DENGSØE OG JENS VESTERGAARD ATP'S AKTUARIAT LONGEVITY CHRESTEN DENGSØE OG JENS VESTERGRD TP'S KTURIT S:\KTU\Longevi\Rappor.doc /37 Indholdsforegnelse. Indledning 4. Rapporens indhold 4 3. Daamaeriale 4 4. Lexis diagrammer 5 5. Beskrivelse af daamaeriale

Læs mere

Vækst på kort og langt sigt

Vækst på kort og langt sigt 12 SAMFUNDSØKONOMEN NR. 1 MARTS 2014 VÆKST PÅ KORT OG LANG SIGT Væks på kor og lang sig Efer re års silsand i dansk økonomi er de naurlig, a ineressen for a skabe økonomisk væks er beydelig. Ariklen gennemgår

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvesering og finansiering Dag 5 1 Ejendomsinvesering og finansiering Undervisningsplan Inrodukion Inveseringsejendomsmarkede Teori- og meodegrundlag Inrodukion il måling af ejendomsafkas Renesregning

Læs mere

Produktionspotentialet i dansk økonomi

Produktionspotentialet i dansk økonomi 51 Produkionspoeniale i dansk økonomi Af Asger Lau Andersen og Moren Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den økonomiske udvikling er i Danmark såvel som i alle andre

Læs mere

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE?

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? Af Torben A. Knudsen, Sud. Poly. & Claus Rehfeld, Forskningsadjunk Cener for Trafik og Transporforskning (CTT) Danmarks Tekniske Uniersie Bygning 115, 800

Læs mere

En model til fremskrivning af det danske uddannelsessystem

En model til fremskrivning af det danske uddannelsessystem En model il fremskrivning af de danske uddannelsessysem Peer Sephensen og Jonas Zangenberg Hansen December 27 Side 2 af 22 1. Indledning De er regeringens mål a øge befolkningens uddannelsesniveau. Befolkningens

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2013. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2013. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen Danmarks fremidige beflkning Beflkningsfremskrivning 213 Marianne Frank Hansen & Peer Sephensen Juli 213 Side 2 af 132 Indhldsfregnelse 1 Indledning... 6 1.1 Opbygningen af beflkningsmdellen... 8 1.2 Viale

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser : Dao for møde: Side Dagsorden il møde i UDDU maj 2015 07.05.15 1/7 Referen: Udfærdige dao : Mødesed Tilsedeværende: Søren Kold, Susanne Malle, Marie Fridberg,, Jakob Kli,, 1.0 Formalia a. Valg af dirigen

Læs mere

Skriftlig Eksamen. Datastrukturer og Algoritmer (DM02) Institut for Matematik og Datalogi. Odense Universitet. Torsdag den 2. januar 1997, kl.

Skriftlig Eksamen. Datastrukturer og Algoritmer (DM02) Institut for Matematik og Datalogi. Odense Universitet. Torsdag den 2. januar 1997, kl. Skriflig Eksamen Daasrukurer og lgorimer (DM0) Insiu for Maemaik og Daalogi Odense Universie Torsdag den. januar 199, kl. 9{1 lle sdvanlige hjlpemidler (lrebger, noaer, ec.) sam brug af lommeregner er

Læs mere

Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer

Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer Noa. november (revidere. maj ) Finansminiseries beregning af gab og srukurelle niveauer Vurdering af oupugabe (forskellen mellem fakisk og poeniel produkion) og de srukurelle niveauer for ledighed og arbejdssyrke

Læs mere

Tilføjelse i administrationsgrundlaget for LAR

Tilføjelse i administrationsgrundlaget for LAR oa. augus Sagsnr. Dok. nr. Udarbejde af: va-lil Tilføjelse i adminisraionsgrundlage for LR Erhvervsfirmaer i Svendborg kommune sam Svendborg kommune har forespurg, om de vil kunne lade sig gøre for erhverv

Læs mere

Den erhvervspolitiske værdi af støtten til den danske vindmølleindustri

Den erhvervspolitiske værdi af støtten til den danske vindmølleindustri N N N '(7.2120,6.( 5c' 6 (. 5 ( 7 $ 5, $ 7 ( 7 Den erhvervspoliiske værdi af søen il den danske vindmølleindusri Svend Jespersen Arbejdspapir 2002:3 Sekreariae udgiver arbejdspapirer, hvori der redegøres

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2011. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2011. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen Danmarks fremidige beflkning Beflkningsfremskrivning 2011 Marianne Frank Hansen & Peer Sephensen Side 2 af 116 Indhldsfregnelse 1 Indledning... 6 1.1 Opbygningen af beflkningsmdellen... 8 1.2 Viale begivenheder...

Læs mere

Udkast pr. 27/11-2003 til: Equity Premium Puzzle - den danske brik

Udkast pr. 27/11-2003 til: Equity Premium Puzzle - den danske brik Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jakob Nielsen 27. november 2003 Claus Færch-Jensen Udkas pr. 27/11-2003 il: Equiy Premium Puzzle - den danske brik Resumé: Papire beskriver udviklingen på de danske

Læs mere

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 34 Tielblad Dao: 16. december 2004 Forelæser: Ben Dalum og Björn Johnson Vejleder: Ger Villumsen Berglind Thorseinsdoir Charloa Rosenquis Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne

Læs mere

ktion MTC 4 Varenr MTC4/1101-1

ktion MTC 4 Varenr MTC4/1101-1 Brugervejledning kion & insrukion MTC 4 Varenr. 572185 MTC4/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Insallaion 3: Programmering 4: Hvordan fungerer syringen 4.1 Toggle ermosa 4.2 1 rins ermosa 4.3 Neuralzone

Læs mere

Institut for Matematiske Fag Matematisk Modellering 1 UGESEDDEL 4

Institut for Matematiske Fag Matematisk Modellering 1 UGESEDDEL 4 Insiu for Maemaiske Fag Maemaisk Modellering 1 Aarhus Universie Eva B. Vedel Jensen 12. februar 2008 UGESEDDEL 4 OBS! Øvelseslokale for hold MM4 (Jonas Bæklunds hold) er ændre il Koll. G3 på IMF. Ændringen

Læs mere

Udviklingen i godstransport med lastbil i Danmark

Udviklingen i godstransport med lastbil i Danmark Udviklingen i godsranspor med lasbil i Danmark Analyse og fremskrivning Noa 4 2004 Ole Kveiborg og Mogens Fosgerau Udvikling i godsranspor med lasbil i Danmark Analyse og fremskrivning Noa 4 2004 Ole

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MHC 12/2. Varenr MHC 12/4. Varenr MHC12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MHC 12/2. Varenr MHC 12/4. Varenr MHC12/1101-1 Brugervejledning & insrukion MHC / Varenr. 57405 MHC /4 Varenr. 57407 MHC/0- INDHOLD.0 Beskrivelse.0 Insallaion 3.0 Programmering 4.0 Forskellige funkioner 4. Toggle hygrosa (MHC /) 4. -rins hygrosa (MHC

Læs mere

Med RUT kan myndighederne effektivisere deres kontrolindsats

Med RUT kan myndighederne effektivisere deres kontrolindsats B A T k a r e l l e BAT Nr. 2 april 2008 I indeværende folkeingssamling skal Folkeinge beslue en ændring af Øsafalen med de formål a sramme op omkring regisreringen og konrollen af udsaionerende virksomheder.

Læs mere

Modellering af benzin- og bilforbruget med bilstocken bestemt på baggrund af samlet forbrug

Modellering af benzin- og bilforbruget med bilstocken bestemt på baggrund af samlet forbrug Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* 13. maj 2005 Modellering af benzin- og bilforbruge med bilsocken besem på baggrund af samle forbrug Resumé: Dee redje papir om en ny model for biler og benzin

Læs mere

ktion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1

ktion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1 Brugervejledning kion & insrukion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Insallaion 3: Programmering 4: Hvordan fungerer syringen 4.1 Toggle ermosa 4.2 1 rins ermosa 4.3 Neuralzone

Læs mere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere Appendiks B: Koosion og esleveid fo ådbindee I de følgende omales koosionspocessene fo ådbindee og hvodan man beegne esleveiden fo en koodee ådbinde. Tådbindee ha i idens løb væe udfø af: messing (en legeing

Læs mere

KØRETØJSKATEGORIER SIDE 1

KØRETØJSKATEGORIER SIDE 1 KØRETØJSKATEGORIER SIDE 1 SIDE 2 VEJDIREKTORATETS KØRETØJSKATEGORIER Tabeller 2-8 viser kriterier anvendt til inddeling i køretøjskategorier. Tabel Tabel 1 giver en forklaring af forkortelser anvendt i

Læs mere

Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Tegningsbilag - motorveje

Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Tegningsbilag - motorveje Afmærkning af vejarbejder på sasveje Tegningsbilag - moorveje Drifsområde - maj 2008 Indholdsforegnelse DRI nr. Kor beegnelse overskrifer på egningerne 00 Generel il egningsbilage Arbejder i eller fra

Læs mere

Computer- og El-teknik Formelsamling

Computer- og El-teknik Formelsamling ompuer- og El-eknik ormelsamling E E E + + E + Holsebro HTX ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. ndholdsforegnelse.. orkorelser inden for srøm..... Modsande ved D..... Ohms ov..... Effek

Læs mere

BAT Nr. 6 oktober 2006. Skatteminister Kristian Jensen vil erstatte 2.700 medarbejdere med postkort!

BAT Nr. 6 oktober 2006. Skatteminister Kristian Jensen vil erstatte 2.700 medarbejdere med postkort! B A T k a r e l l e BAT Nr. 6 okober 2006 I BAT har vi med ineresse bemærke de 13 nye iniiaiver, som Beskæfigelsesminiseren har iværksa med de formål a gøre de leere for danske virksomheder a få udenlandsk

Læs mere

Grønne regnskaber 2012

Grønne regnskaber 2012 Grønne regnskaber 2012 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-8512 Dok. nr.:

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminaionssed (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

Dommedag nu? T. Døssing, A. D. Jackson og B. Lautrup Niels Bohr Institutet. 23. oktober 1998

Dommedag nu? T. Døssing, A. D. Jackson og B. Lautrup Niels Bohr Institutet. 23. oktober 1998 Dommedag nu? T. Døssing, A. D. Jackson og B. Laurup Niels Bohr Insiue 3. okober 1998 Der har alid være fanaikere, som har men, a dommedag var nær, og for en del år siden kom nogle naurvidenskabelige forskere

Læs mere

Newton, Einstein og Universets ekspansion

Newton, Einstein og Universets ekspansion Newon, Einsein og Universes ekspansion Bernhard Lind Shisad, Viborg Tekniske ymnasium Friedmann ligningerne beskriver sammenhængen mellem idsudviklingen af Universes udvidelse og densieen af sof og energi.

Læs mere

Arbejdspapir nr. 17/2005. Titel: Beregning af den strukturelle offentlige saldo 1. Forfatter: Michael Skaarup (msk@fm.dk)

Arbejdspapir nr. 17/2005. Titel: Beregning af den strukturelle offentlige saldo 1. Forfatter: Michael Skaarup (msk@fm.dk) Arbejdspapir nr. 17/5 Tiel: Beregning af den srukurelle offenlige saldo 1 Forfaer: Michael Skaarup (msk@fm.dk) Henvendelse: Michael Lund Nielsen (mln@fm.dk) Resumé: I arbejdspapire redegøres for den meode

Læs mere

Målsætninger... 1 Kommunikationsplan... 5 Revideret tidsplan:... 6

Målsætninger... 1 Kommunikationsplan... 5 Revideret tidsplan:... 6 Noa Sagsnr.: 2015/0013799 Dao: 30. augus 2016 Tiel: Bilag il udvalgssag sepember 2016 Sagsbehandler: Chrisina Faber Skolekonsulen De lærende eam professionalisering af samarbejde Projek søe af A.P. Møller

Læs mere

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Pensions- og hensæelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Indhold 1 Indledning 6 1.1 Lovgrundlag.............................. 6 1.2 Ordningerne.............................. 6 2 Risikofakorer

Læs mere

Modellering af den Nordiske spotpris på elektricitet

Modellering af den Nordiske spotpris på elektricitet Modellering af den Nordiske spopris på elekricie Speciale Udarbejde af: Randi Krisiansen Oecon. 10. semeser Samfundsøkonomi, Aalborg Universie 2 RANDI KRISTIANSEN STUDIENUMMER 20062862 Tielblad Uddannelse:

Læs mere

Porteføljeteori: Investeringsejendomme i investeringsporteføljen. - Med særligt fokus på investering gennem et kommanditselskab

Porteføljeteori: Investeringsejendomme i investeringsporteføljen. - Med særligt fokus på investering gennem et kommanditselskab Poreføljeeori: Inveseringsejendomme i inveseringsporeføljen - Med særlig fokus på invesering gennem e kommandiselskab Jonas Frøslev (300041) MSc in Finance Aarhus Universie, Business and Social Sciences

Læs mere

En-dimensionel model af Spruce Budworm udbrud

En-dimensionel model af Spruce Budworm udbrud En-dimensionel model af Sprce dworm dbrd Kenneh Hagde Mandr p Niel sen o g K asper j er ing Søby Jensen, ph.d-sderende ved oskilde Universie i hhv. maemaisk modellering og maemaikkens didakik. Maemaisk

Læs mere

1 Stofskifte og kropsvægt hos pattedyr. 2 Vægtforhold mellem kerne og strå. 3 Priselasticitet. 4 Nedbrydning af organisk materiale. 5 Populationsvækst

1 Stofskifte og kropsvægt hos pattedyr. 2 Vægtforhold mellem kerne og strå. 3 Priselasticitet. 4 Nedbrydning af organisk materiale. 5 Populationsvækst Oversig Eksempler på hvordan maemaik indgår i undervisningen på LIFE Gymnasielærerdag Thomas Vils Pedersen Insiu for Grundvidenskab og Miljø vils@life.ku.dk Sofskife og kropsvæg hos paedyr Vægforhold mellem

Læs mere

FitzHugh Nagumo modellen

FitzHugh Nagumo modellen FizHugh Nagumo modellen maemaisk modellering af signaler i nerve- og muskelceller Torsen Tranum Rømer, Frederikserg Gymnasium Fagene maemaik og idræ supplerer hinanden god inden for en lang række emner.

Læs mere

Dynamik i effektivitetsudvidede CES-nyttefunktioner

Dynamik i effektivitetsudvidede CES-nyttefunktioner Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh. augus 006 Dynamik i effekiviesudvidede CES-nyefunkioner Resumé: I dee papir benyes effekiviesudvidede CES-nyefunkioner il a finde de relaive forbrug

Læs mere

Ny ligning for usercost

Ny ligning for usercost Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 8. okober 2008 Ny ligning for usercos Resumé: Usercos er bleve ændre frem og ilbage i srukur og vil i den nye modelversion have noge der minder om

Læs mere

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast FJERNVARME 2 Muffer og fiings af plas INDHOLDSFORTEGNELSE Muffer Lige muffer Side 4 Krympemuffer Side 5 Svejsemuffer Side 6 Skydemuffer Side 7 Redukionsmuffer Side 9 Ballonmuffer Side 4 Slumuffer Side

Læs mere

Øresund en region på vej

Øresund en region på vej OKTOBER 2008 BAG OM NYHEDERNE Øresund en region på vej af chefkonsulen Ole Schmid Sore forvenninger il Øresundsregionen Der var ingen ende på, hvor god de hele ville blive når broen blev åbne, og Øresundsregionen

Læs mere

Hvad er en diskret tidsmodel? Diskrete Tidsmodeller. Den generelle formel for eksponentiel vækst. Populationsfordobling

Hvad er en diskret tidsmodel? Diskrete Tidsmodeller. Den generelle formel for eksponentiel vækst. Populationsfordobling Hvad er en diskre idsmodel? Diskree Tidsmodeller Jeppe Revall Frisvad En funkion fra mængden af naurlige al il mængden af reelle al: f : R f (n) = 1 n + 1 n Okober 29 1 8 f(n) = 1/(n + 1) f(n) 6 4 2 1

Læs mere

Data og metode til bytteforholdsberegninger

Data og metode til bytteforholdsberegninger d. 3. maj 203 Daa og meode il byeforholdsberegninger Dee noa redegør for daagrundlage og beregningsmeoden bag byeforholdsberegningerne i Dansk Økonomi, forår 203.. Daagrundlag Daagrundlage for analysen

Læs mere

Prisdannelsen i det danske boligmarked diagnosticering af bobleelement

Prisdannelsen i det danske boligmarked diagnosticering af bobleelement Hovedopgave i finansiering, Insiu for Regnskab, Finansiering og Logisik Forfaer: Troels Lorenzen Vejleder: Tom Engsed Prisdannelsen i de danske boligmarked diagnosicering af bobleelemen Esimering af dynamisk

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Nulkuponobligationer

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Nulkuponobligationer Dagens forelæsning Ingen-Arbirage princippe Claus Munk kap. 4 Nulkuponobligaioner Simpel og generel boosrapping Nulkuponrenesrukuren Forwardrener 2 Obligaionsprisfassæelse Arbirage Værdien af en obligaion

Læs mere

For lidt efterspørgsel efter viden, innovation og forskning

For lidt efterspørgsel efter viden, innovation og forskning B A T k a r e l l e BAT Nr. 3 maj 2008 Bygningsarbejdernes idéer og opfindelser bliver ikke udnye ilsrækkelig i byggerie. De viser en rappor, som Teknologisk Insiu neop har lag sidse hånd på. Side 3 De

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

Vejen Kommune vil opfylde målet om 2 % CO2 reduktion vha. energiforbedringer af kommunens bygninger.

Vejen Kommune vil opfylde målet om 2 % CO2 reduktion vha. energiforbedringer af kommunens bygninger. CO2 beregning for Vejen Kommune. Vejen Kommunes CO2 beregning er inddel i 2008 2009 og 2009 osv. De skyldes a varmeværkerne afregner i Maj/Juni. Til gengæld afregner elværkerne i december, hvorfor a elforbruge

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Aleik Forbund Forbundsmappe - Afsni 06 Danmarksurneringen (DT) Sæson 2015 Dao Hvor Changes / Ændringer 09. okober 2010 Srib DAF Senior-konference Vedage ændringer 02. januar 2011 Glosrup (08-04-2011)

Læs mere

Servitutter. - og deres betydning for ejendomsværdien

Servitutter. - og deres betydning for ejendomsværdien Serviuer - og deres beydning for ejendomsværdien H OLGER M ADSEN - M ADS N. O LSEN - M ARTIN L UNN K ANDIDATPROJEKT L ANDINSPEKTØRUDDANNELSEN I NSTITUT FOR PLANLÆGNING A ALBORG U NIVERSITET D. 2. J UNI

Læs mere

Pricing of Oil Derivatives. -With the SABR and Schwartz models. Prisfastsættelse af Oliederivater. -Med SABR og Schwartz modellerne

Pricing of Oil Derivatives. -With the SABR and Schwartz models. Prisfastsættelse af Oliederivater. -Med SABR og Schwartz modellerne Pricing of Oil Derivaives -Wih he SABR and Schwarz models Prisfassæelse af Oliederivaer -Med SABR og Schwarz modellerne Mark Søndergaard Pedersen CPR xxxxxx-xxxx Alex Rusanov CPR xxxxxx-xxxx Vejleder:

Læs mere

2 Separation af de variable. 4 Eksistens- og entydighed af løsninger. 5 Ligevægt og stabilitet. 6 En model for forrentning af kapital med udtræk

2 Separation af de variable. 4 Eksistens- og entydighed af løsninger. 5 Ligevægt og stabilitet. 6 En model for forrentning af kapital med udtræk Oversig Mes repeiion med fokus på de sværese emner Modul 3: Differenialligninger af. orden Maemaik og modeller 29 Thomas Vils Pedersen Insiu for Grundvidenskab og Miljø vils@life.ku.dk 3 simple yper differenialligninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 23.12.2008 L 346/89 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 11. sepember 2008 om indsamling af daa om euro og drifen af Currency Informaion Sysem 2 (ECB/2008/8)

Læs mere

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN BLIV KLOG PÅ NATURSTEN - OG UNDGÅ MISFARVNINGER ARDEX NATURSTENS- SYSTEM E hurig og komple sysem, der sikrer farveæge naursensbelægninger www.ardex.dk Produkoversig Fugfølsomme naursen Fugbesandige naursen

Læs mere

Formler for spoler. An English resume is offered on page 5.

Formler for spoler. An English resume is offered on page 5. An English resume is offered on page 5. Ledere En leder har ved lave frekvenser en inern selvindukion L 1 som følge af fele inde i lederen, men srømmen løber kun i de yderse,5 mm ved khz og,1 mm ved 1

Læs mere

Sundhedsudgifter og finanspolitisk holdbarhed

Sundhedsudgifter og finanspolitisk holdbarhed 1 Sundhedsudgifer og finanspoliisk holdbarhed Marianne Frank Hansen, Danish Raional Economic Agens Model, DREAM Lars Haagen Pedersen, De Økonomiske Råds Sekrearia, DØRS Working Paper 2010:2 Sekreariae

Læs mere

Lad totalinddækning mindske nedslidningen

Lad totalinddækning mindske nedslidningen B A T k a r e l l e Nr. 5 sepember 2006 3 mia. il ny forebyggelsesfond og eksra midler il Arbejdsilsyne, var de glade budskab, da forlige om fremidens velfærd var i hus lige før sommerferien. Side 2 Arbejdsilsyne

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

Micrologic overstrømsrelæer 2.0 og 5.0

Micrologic overstrømsrelæer 2.0 og 5.0 Micrologic oversømsrelæer.0 og.0 Lær oversømsrelæe a kende Idenifikaion af oversømsrelæe Oversig over funkioner 4 Indsilling af oversømsrelæe 6 Indsillingsprocedure 6 Indsilling af Micrologic.0 oversømsrelæ

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere