MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf CVR. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617"

Transkript

1 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf CVR. nr Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til denne ordinære generalforsamling i Maribo Varmeværk, har I alle modtaget bestyrelsens skriftlige beretning for det forgangne år. Den skriftlige beretning beskriver primært hvorledes året 2014 er gået for Maribo Varmeværk. Bestyrelsen vil i den mundtlige beretning især koncentrere sig om: Bemærkninger til året der er gået. Overtagelsen af Hunseby Maglemer Varmeværk og vore 163 nye andelshavere. Hvad byder fremtiden på? Bestyrelsen og bestyrelsens arbejde. Varmeværkets bestyrelse bestod i den forgangne år uændret af: Rasmus Schifter Per Dalhammer Repræsentant for storkunder. Svend Aage Johannesen Erik Holsko Fl. Møller Jensen Formand. På generalforsamlingen i dag er Rasmus Schifter og Svend Aage Johannesen på valg. Begge to er villige til genvalg. Sjovt nok har også 2014 været et meget aktivt år for bestyrelsen, hvor mødeaktivitet og en stor mail-korrespondance har stået på dagsordenen. Vi når knapt at blive færdige med en stor opgave førend nye og spændende opgaver udfordrer bestyrelsen og driftsledelsen. I 2014 var det overtagelsen af Hunseby Maglemer Varmeværk, der fyldte ganske pænt i kalenderen. Derfor skal der fra min side lyde en stor tak til bestyrelsen for det ihærdige og engagerede arbejde, der også i 2014 er blevet udført. Men den samlede bestyrelse vil ikke tage hele æren for tvært imod synes vi, at en stor del af æren bør tilfalde varmeværkets personale med driftsleder Jens Nielsen i spidsen.

2 Det har været en hård - men også spændende - nød at knække, førend vores nye andelshavere i Hunseby og Maglemer fik fjernvarme fra varmeværket på C. E. Christiansens Vej. Skal vi ikke give vort personale en stor hånd. Driften af varmeværket. Distributionen af fjernvarme køre upåklagelig og også varmeproduktionen på vores egne biokedler foregår uden væsentlige problemer. I sommers foretog Jens og personale revision af begge biokedler, pumper og brønde og der blev foretaget småjusteringer og optimeringer. Det er igen konstateret, at det er forholdsmæssigt bekostelig at holde den ældste af biokedlerne kørende. Den er ved at være træt og udtjent. Det årlige lovpligtige miljøtilsyn blev udført i oktober måned uden bemærkninger. Og i forlængelse af sidste års generalforsamling er der, som lovet, opsat en ekstra pumpestation på varmeforsyningen til det vestlige Maribo. Pumpestationen er placeret ved åen på Vesterbrogade. Prisen for en sådan pumpestation ligger på godt 1 million kr. Den ny pumpestation har medført en stabil varme i den vestlige bydel og et lavere tryk i hele rørsystemet for Maribo. Det vil minimere risikoen for lækager og brud på rørene. Og det medfører så yderligere, at vi får en bedre fyringsøkonomi og besparelser på el til pumperne. Derudover er der foretaget en lang række mindre investeringer i året der er gået. I 2013/14 har vi fra kraftvarmeværket i Sakskøbing ( MSK ) modtaget ca. 80 % af den varme der er fordelt ud til andelshaverne og vi har selv produceret de resterende 20%. Kraftvarmeværket i Sakskøbing havde revision i juni og juli måned og i den periode forsynede vi Sakskøbing by med varme i alt 1744 MWh. Når vi producere varme på vore egne biokedler på C. E. Christiansens Vej så er det fordi at vi ikke kan få nok varme fra kraftvarmeværket i Sakskøbing. Refa Energi A/S, der ejer MSK, har i under revisionen i sommer foretaget en række nyinvesteringer på kraftvarmeværket, således at vi fremover skulle kunne få lidt mere varme fra Sakskøbing. Som I efterhånden har hørt nogle gange her fra talerstole, så kommer hovedparten af den fjernvarme vi bruger primært fra MSK i Sakskøbing. Den varme der produceres på MSK skal i første omgang dække fjernvarmebehovet i Sakskøbing, hvorefter vi i Maribo modtager den overskydende varme. MSK kan producere MW varme, og når varmebehovet er størst bruger Sakskøbing Fjernvarme op imod

3 18-20 MW, og de resterende 3-5 MW sendes videre til Maribo, hvor det maximale varmebehov kan nærme sig 28 MW. Allerede når temperaturen kommer ned på 3-4 plus grader kan MSK ikke levere al den varme som Maribo Varmeværk skal bruge. Derfor må vi starte vore egne biokedler for at få tilstrækkelig varme på ledningerne ud til jer andelshavere. Varmeværkets daglige drift bliver varetaget af vores driftsleder Jens Nielsen og øvrigt personale bestående af driftsassistent Klaus Kristensen og driftsassistent Klaus Bo Nielsen. På kontoret har vi Iris Christoffersen der klare den administrative side af værkets drift. Nye tilslutninger: I 2013 blev vi færdige med at nedlægge fjernvarmerør i alle Maribo s gader og veje, og senest er Hunseby og Maglemer kommet med. Forsyningsområdet er således fuldt udbygget med fjernvarmerør, således at der i årerne fremover alene bliver tale om at nedlægge nye varmerør i nye udstykninger og ved renovering af eksisterende fjernvarmerør. Vi håber naturligvis på nye tilslutninger fra ejendomme som ligger ud til det eksisterende fjernvarmenet, men antallet af ejendomme i Maribo og Hunseby, der endnu ikke aftager fjernvarme er meget begrænset. Der er kun 126 stk. ejendomme der ikke er tilsluttet Maribo Varmeværk. Nye tilslutninger kommer typisk når der sker et ejerskifte på huset. Den nye ejer ser måske mere økonomisk på tingene og kan hurtigt regne ud, at en opvarmning med fjernvarme er langt det billigste. Bestyrelsen konkluderet allerede for et par år siden, at der ikke vil bliver udført særlige bestræbelser på at få de sidste 126 bolig med, idet store bestræbelser i årerne forud ikke havde givet resultater. Vi mener, at fjernvarmen fra Maribo Varmeværk er så billig, så nem og så forsyningssikker, at det burde åbenlyst, at der er store fordele ved at tilslutte sig fællesskabet i Maribo Varmeværk. I 2014 har der udover de 163 nye andelshavere i Hunseby og Maglemer været 4 nye tilslutninger. Hunseby og Maglemer. I løbet af foråret 2014 lykkedes det at finde en løsning på, hvorledes Maribo Varmeværk kunne overtage varmeleveringsforpligtigelsen til de 159 huse der var tilsluttet Hunseby Maglemer Varmeværk.

4 Det har hele tiden været bestyrelsens intentioner, at varmebrugerne i Hunseby og Maglemer skulle være andelshavere i Maribo Varmeværk på lige fod med alle andre andelshavere. Eneste forskel skulle være, at der betales en merpris for fjernvarmen svarende til merudgifterne for at drifte, forrente og afskrive anlægget i Hunseby og Maglemer. Og sådan er det blevet. Den 12. maj 2014 havde Hunseby Maglemer Varmeværk indkaldt til generalforsamling i Hunseby Forsamlingshus. Her lød et af dagsordenen punkter: Tilslutning til Maribo Varmeværk. Forinden var det udsendt budgetter mv. med beregning af hvilket merpris varmebrugerne skulle betale i forhold til andelshaverne i Maribo. Merprisen blev primært begrundet i de relativt store finansieringsomkostninger der fremkom ved overtagelsen og etablering af rørforbindelsen til varmeværket på C. E. Christiansens Vej. I forhold til de fjernvarmepriser som Hunseby Maglemer Varmeværk havde varslet ville det blive en væsentlig billigere varmeudgift at få fjernvarmen fra Maribo Varmeværk. På generalforsamlingen deltog 72 af de 159 varmebrugere, og samtlige deltager underskrev og afleverede samme aften en anmodning om at blive andelshavere i Maribo Varmeværk. I løbet af dagene efter kom der yderligere ansøgninger, således at stort set alle fjernvarmebruger i Hunseby og Maglemer havde ansøgt om at blive andelshaver. På den baggrund indgik vi en aftale med Ole Seidenfaden om at overtage Hunseby Maglemer Varmeværk og ingeniørfirmaerne gik i gang med projektering og indhentelse af tilbud på etablering er rørforbindelsen og nedlæggelse af nye fjernvarmerør i ca. 1,5 km. vej. På planchen herpå skærmen kan I se investeringens omfang. Tallene fremgår også af indkaldelsen til generalforsamlingen. Som det ses blev projektet en del dyrere end først budgettere i størrelsesordenen 2,7 mill. kr. Finansieringsudgiften kan imidlertid alligevel holdes på det budgetterede niveau, idet det lykkedes at finde et fastforrente lån med samme løbetid hvor renten var væsentlig lavere end først budgetteret. Da hele opgaven med overtagelse af Hunseby Maglemer Varmeværk endnu ikke er afsluttet kan der ikke sættes endelige tal på økonomien, men vi kan dog se, at det bliver et minimal beløb som det årlige budget overstiges med. Og det beløb burde det være muligt at finde i driften af Hunseby og Maglemer. Det øgede investeringsomfang til trods, forventer vi, at de lovede varmepriser holder for vore nye andelshavere.

5 Så endnu engang Velkommen til vore nye andelshavere fra Hunseby og Maglemer. PS.: Ved en måleraflæsning tirsdag i sidste uge konstateres et salg på 1625 MWh for perioden 1. oktober 2014 til 20. januar Det svare til ca. halvdelen af det budgetterede årlige varmesalg og det passer fint i sammenligning med graddagene for 2014 der jo også var en mild vinter. PS.- PS.: Der tegner sig et billede af, at varmetabet for Hunseby og Maglemer vil være på ca. 17%, hvilket er 1% mindre end budgetteret. Det er positivt. Fjernaflæsning af varmemålerne. Indtil for 2 år siden udsendte varmeværket årligt aflæsningskort til jeres egen aflæsning og indberetning. Nu sker aflæsningen automatisk i de sidste dag i varmeåret d.v.s. de sidste 2-4 dage af september måned. Faktisk foretager vi aflæsninger hvert kvartal, dels for at bruge aflæsningerne til at forbedre varmeøkonomien på varmeværket, men også i forsøget på at finde utætheder, både i fjernvarmenettet ude i vejen, men også inde i jeres huse. Det er bestyrelsens målesætning, at aflæsningerne skal kunne ske automatisk på alle tider af døgnet, dels som en service til jer, dels for søgning på utætheder og dels for at kunne køre varmeproduktio-nen endnu mere økonomisk. Der forestår derfor en investering i et sådant radiostyret aflæsningsnet. Markedet for aflæsningsnet følger bestyrelsen derfor nøje. Værkets driftsøkonomi: Som altid er varmeværkets driftsresultat på 0 kr., hvilket er lovbestemt. Der må ikke oparbejdes driftsoverskud eller for den sags skyld underskud - idet varmeværket skal hvile i sig selv økonomisk. Hvis der således det ene år er et overskud på regnskabet, så modregnes overskuddet i det kommende års budget og tilsvarende hvis der er underskud. For at kunne overholde nogle tidsfrister overfor Energitilsynet, bliver der udarbejdet og vedtaget budget for det kommende varmeår allerede i august / september måned. På det tidspunkt ved vi jo bl.a. ikke om det bliver en kold eller mild vinter. Derfor budgetteres der ud fra et normalt varmeforbrugende år. Budgettet og de fastlagte varmepriser vil aldrig kunne ramme et nul i driftsresultat, der vil altid være reguleringer at foretage det sker på kontoen for Årets over/underdækning.

6 På den måde vil varmeværkets drift hvile i sig selv set over en årrække. Regnskabets hovedtal for varmeåret 2013/14 og budget 2014/15 gennemgås på generalforsamlingens næste punkter. Tilsvarende er gældende for a/conto varmebetalinger der fastsættes for jer andelshavere. Vi har en stor erfaring men vil formentlig sjældent ramme rigtig for jer alle. Derfor er der en årsafregning til hver enkelt andelshaver, der viser om I skal efterbetale eller have penge tilbage. For varmeåret 2013/14 blev der tilbagebetalt rigtig mange penge. Faktisk tilbagebetale Maribo Varmeværk i november måned lige knapt 7 mill. kr., mens nogle få måtte efterbetale for i alt kr. Netto udbetalte varmeværket altså 6,7 mill kr. til borgerne i Maribo. En årsag var, at Forsyningssikkerhedsafgiften ikke blev opkrævet af staten det svarede til 3,2 mill. kr., medens de resterende ca. 3,5 mill. kr. primært kan tilskrives til den milde vinter. Henlæggelser. Generalforsamlingen vedtog for 3 år siden en investeringsplan, der primært omhandler en ny varmeproducerende enhed, hvilket kort fortalt betyder et nyt varmeværk. Det er den samme investeringsplan vi skal godkende igen i dag. I henhold til investeringsplanen opkræves der henlæggelser på årligt 2,4 mill. kr. med en planlagt gennemførelse af investeringerne senest i Pr. 1. oktober 2014 har vi derfor opsparet 4,8 mill. kr. og dertil lægges så yderligere 2,4 mill. kr. i løbet af Hensættelserne eller opsparingen sker, for at sikre en fortsat billige varme fra Maribo Varmeværk i mange år fremover. Henlæggelser under investeringsplanen sker i en 5 årig periode og påvirker varmeprisen i varmeåret 2014/15 med 39,78 kr./mwh. incl. moms. Det svarer til at I gennemsnitlig betaler kr. 720,- årligt til henlæggelserne. Bestyrelsens sonderinger på investeringsomfang for et ny bio varmeværk viser, at det koster op imod 40 mill. kr. Vore henlæggelser vil derfor ikke kunne dække den samlede investering, men vil være en væsentlig del af udgifterne til et nyt varmeværk.

7 Varmepriser fra Maribo Varmeværk nu og fremover. Sidste år måtte vi sætte varmepriserne op, især fordi også fjernvarmeværkerne var blevet pålagt en statsafgift den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift. Imidlertid valgte folketinget i løbet af 2014 at annullere forsyningssikkerhedsafgiften, hvilket i øvrigt var stærkt medvirkende til, at de fleste af andelshaverne fik et ganske pænt beløb tilbage i årsafregningen for sidste varmeår. Og vi er ikke blevet pålagt at opkræve en anden afgift til afløsning for forsyningssikkerhedsafgiften. Bl.a. derfor har det været muligt at nedsætte varmepriserne for det varmeår vi er i gang med nu hvilket i øvrigt også kommer vore nye andelshavere i Hunseby og Maglemer til gode. De nye priser betyder, at et standardhus defineret som 130 m2 bolig med et varmeforbrug på 18,1 MWh/år vil have en årlig varmeudgift på kr ,- incl. moms. dog betyder tillægsprisen for Hunseby og Maglemer, at prisen her bliver på kr ,-. Til sammenligning vil det samme hus opvarmet med oliefyr have en årlig varmeudgift på ca. kr ,- - selv med de lavere oliepriser. Sammenligner vi varmepriserne for Maribo Varmeværk med andre varmeværker på Lolland Falster synes vi stadig at være det billigste varmeværk. Og så har Energitilsynet netop offentliggjort en statistik der viser, at Maribo Varmeværk er billigst øst for Storebælt. På planchen er lavet en u-autoriseret undersøgelse af varmepriserne på Lolland Falster. Det er sket via de enkelte varmeværkers hjemmesider. Alle priser er billigere end opvarmning med olie og i øvrigt endnu billigere end elopvarmning Fjernvarmepriserne varierer fra kr. for opvarmning af standardhuset. Det er bestyrelsens vurdering, at varmepriserne fra Maribo Varmeværk vil kunne holdes i ro i en længere årrække. Der kan selvfølgelig komme små udsving, men vi forudser ikke de store prisstigninger de næste år. Afgifter pålagt af staten er vi selvfølgelig ikke herre over. Lovpligtige energibesparelser. Det er fortsat en voldsom opgave som de kære folketingspolitikere har pålagt de lokale fjernvarmeværker. Maribo Varmeværk har gennem årerne modtaget krav om årlige energibesparelser, der for hvert af årerne 2012, 2013 og 2014 udgjorde 2304 MWh.

8 Kravet svarer til det totale varmeforbrug i 127 standardhuse i hvert af de 3 år! For 2015 til 2018 er kravet skærpet yderligere til 2791 MW. Bestyrelsen finde fortsat, at Maribo Varmeværk ikke kan finde de energibesparelse som vi bliver pålagt langt fra. Der er forhåbningen om at vi lokalt måske kan finde / købe MWh i energibesparelser så der er lang vej igen. De manglende energibesparelser bliver vi nødt til at købe hos andre, og vi taler her om en væsentlig udgift for varmeværket og dermed for andelshaverne det er en årlig udgift nærmer sig 1,5 mill. kr. For varmeåret 2013/14 har vi endda købt energibesparelser for mere end 1,6 mill. kr. Afkøling af returvandet fra varmebrugerne Desværre har vi samlet set fortsat en afkøling af returvandet som ikke er god nok. Afkølingen er stort set uændret i forhold til de seneste år. Fakta er bl.a. at 31 anlæg afkøler fra 0 10 grader C. 103 anlæg afkøler fra grader C. 146 anlæg afkøler fra grader C. Målet er en afkøling samlet set på 30 grader C. I det omfang tiden tillader det, vil varmeværket uføre et tilsyn på de pågældende anlæg, startende med de dårligst afkølende anlæg. Det vil nok tage 2-3 år førend vi i gennem alle tilsynene. Vi vil ikke udføre VVS-arbejde, men fremkomme med anbefalinger til andelshaveren. Bestyrelsen og Jens Nielsen vil fortsætte med at diskutere, hvordan vi kan klare opgaven med at opnå en bedre afkøling fra andelshaverne. CO2 og forurening generelt Fjernvarmeværker forurener væsentligt mindre end hvis vi alle havde oliefyr i stedet eller brugte brændeovne til opvarmning. Maribo Varmeværk har som sædvanligt ikke brug olie som brændsel. Der er alene fyret med biomasse og det er træpiller i Maribo og halm på MSK i Sakskøbing. Det betyder at vi fortsat er CO2 neutrale.

9 Både varmeværket i Maribo og Refa s kraftvarmeværk i Sakskøbing renser røgen for partikler, således at vi forurener minimalt og i øvrigt under de grænseværdier der er foreskrevet. Fremtiden: Bestyrelsen beskæftiger sig en hel del med Maribo Varmeværks fremtid og vi har et åbent forum for ideer både de vilde ideer og de der kan lade sig gøre. Varmeværket er repræsenteret ved driftsleder Jens Nielsen i styregruppen for STEPS Strategisk Tværkommunal Energi Planlægning Sjælland som repræsentant for private varmeforsynings-selskaber. STEPS er etableret af Region Sjælland med henblik på planlægning af energiforsyningen på Sjælland og Lolland-Falster. Herved opnår vi indflydelse og kan ud fra den viden planlægge driften og investeringer for Maribo Varmeværk i årerne fremover. Udover varmeforsyningen fra MSK kan vi i dag producere varme på 2 biokedler og et oliefyret reserveværk. Den ene og ældste biokedel nærmer sig de 30 år, og vil kræve en udskiftning inden for meget få år. Derfor har bestyrelsen været på jagt efter de meste optimale muligheder for etablering af en anden varmeproduktion. Heri indgår også mulighederne for samarbejder med vore nabovarmeværker. Derfor har vi i efteråret 2014 indsendt en ansøgning til Lolland Kommune om en principiel tilladelse til opførelse af et nyt træflisfyret eller halmfyret varmeværk. Kommunen har valgt at få udarbejdet et større overblik på fjernvarmeforbruget på Lolland og har således endnu ikke afgivet svar på vores ansøgning. Bestyrelsen arbejder sideløbende videre med planlægningen af et nyt varmeværk, og har netop bedt et stort ingeniørfirma om at udarbejde et forprojekt. Det er opfattelsen, at vi skal påbegynde byggeriet af det nye varmeværk senest i Inden da skal ansøgninger, dokumentationer, godkendelse osv. være på plads og det tager typisk halve og hele år. Så vi har bestemt ikke god tid vi skal fortsætte den proces der allerede er igangsat. Og det skal anføres, at bestyrelsen ikke forventer prisstigninger på varmen som følge af en investering i et nyt varmeværk.

10 Samarbejder. Vores væsentligste samarbejdspartner er MSK - Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværket ejet af Refa Energi A/S. Samarbejdet fungere fint og personalet de to steder har en god dialog omkring den daglige drift. På bestyrelsesplan har der i det forgangne år ikke været drøftelser med MSK s ejere. Maribo Varmeværk har en leveringsaftale med MSK, der er uopsigelig til Vi er således sikret varme fra MSK i 6 år endnu. Derudover har vi et fortrinligt samarbejde med alle andelsejede fjernvarmevarmeværker på Lolland Falster. Det snakkes sammen både på bestyrelsesniveau, og i den daglige drift. Vi låner reservedele og værktøj af hinanden, ligesom der udveksles erfaringer. Og der har været indkøbsfællesskaber. Hjælpsomheden værkerne imellem er stor. Yderligere har vi den glæde at føre en fin kommunikation med Lolland Forsyning, for at finde områder hvor vi kan hjælpe hinanden. Afslutning. Som afslutning skal der som altid lyde en stor tak til alle som yder en indsats for Maribo Varmeværk der være sig varmeværkets ihærdige medarbejdere, samarbejdspartnere og andre. Og også en stor tak til alle jer andelshavere, der jo både er Maribo Varmeværks kunder og ejere. Bestyrelsen har jeg tidligere takket for indsatsen, men gør det gerne igen. og Denne mundtlige beretning vil indenfor kort tid kunne ses på varmeværkets nye hjemmeside hvor der tillige findes en lang række andre og nyttige oplysninger. Januar 2015/fm

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 52. Ordinær generalforsamling tirsdag den 26. januar 2016. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 50. Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014. Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 49. Ordinær generalforsamling tirsdag den 29. januar 2013. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Beretning til 53. ordinære generalforsamling tirsdag, den 24. januar 2017.

Beretning til 53. ordinære generalforsamling tirsdag, den 24. januar 2017. Beretning til 53. ordinære generalforsamling tirsdag, den 24. januar 2017. Værkets drift Der blev i den forløbne sæson 2015/2016 leveret 65.699 MWh fjernvarme, svarende til et varmesalg på 20,5 mill. kr.

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf CVR. nr

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf CVR. nr MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 53. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2017. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Investeringer. Driftsøkonomien

Investeringer. Driftsøkonomien Beretning 2015 Nørre Snede Varmeværk har nu i 2 år haft samarbejde med Ejstrupholm Varmeværk. Et samarbejde, som har vist sig som en god løsning for begge værker, hvor vi især samarbejder om maskinerne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. Bestyrelsens beretning Indledning 2014 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. En kold kort vinter der ikke

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 10. november 2015 5. november 2015 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 188.505 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 8. november 2016 3. november 2016 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 195.225 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2011/2012 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme.

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 17. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. Bestyrelsens beretning Indledning 2011 har været et underligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk. Et år, der har mindet

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Vi har muligheden for igen at gå på det frie marked når priserne viser sig at være attraktive.

Vi har muligheden for igen at gå på det frie marked når priserne viser sig at være attraktive. Beretning for 2008/2009 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Efter at olieprisen og der med gasprisen for et par år siden var helt oppe at vende, har vi her i forbindelse med finanskrisen haft olieprisen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2014/15 1. Valg af dirigent ** Kurt Johansen blev valgt 2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15 Afslutning af varmeår

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE BRAMMING FJERNVARME Juli 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 i auditoriet Tirsdag, den 25. august

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Onsdag, den 25. september 2013 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Bedsted Fjernvarme A.m.b.A. (BFV)

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Torsdag, den 25. september 2014 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Indledningsvis kan bestyrelsen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2015 ------------------------------------------------------

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016. Bestyrelsens beretning Indledning 2015 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. For en forsyningsvirksomhed

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Prisen på fjernvarme bliver ens. for alle

Prisen på fjernvarme bliver ens. for alle Prisen på fjernvarme bliver ens for alle 1. Hvorfor ensretter vi fjernvarmepriserne? 2. Hvordan har vi gjort? 3. Hvordan sammensættes priserne? a) Hvorfor bruges det opvarmede areal fra BBR? b) Hvad dækker

Læs mere

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Indledning Den undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark, som DFF netop har gennemført, viser ikke overraskende, at der er en meget stor

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND

VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Ekstraordinær generalforsamling Bjarne Lykkemark Rambøll Siden sidst Muligheder Varme fra Hadsund 1

Læs mere

Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Generalforsamling 07.10.2015 Beretning for varmeåret 2014/2015

Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Generalforsamling 07.10.2015 Beretning for varmeåret 2014/2015 Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Generalforsamling 07.10.2015 Beretning for varmeåret 2014/2015 Nye forbrugere P2 Støvring by fortsætter med at vokse. Der er i det forgangne varmeår tilkommet 42 nye forbrugere

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen Generalforsamling 18.09.13 Velkommen Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus:

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Da vi desværre ikke kunne rette op på fejlen angående den manglende opdaterede nummererede liste over andelshavere

Læs mere

Bestyrelsens beretning for

Bestyrelsens beretning for Bestyrelsens beretning for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Generalforsamling onsdag den 29. juni 2016. Velkommen til varmeværkets generalforsamling. Bestyrelsens beretning for Dybvad varmeværks 56 ens 20ende

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / 2009

ÅRSBERETNING 2008 / 2009 1 ÅRSBERETNING 2008 / 2009 Produktion nøgletal: Varmesalg 2.500 MWh fald 136 MWh Elproduktion 2.118 MWh stigning 781 MWh Gasforbrug 619.041 m³ stigning 58.701 m 3 Vi startede året med en pris på kr. 1,15

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 26. november 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

Referat af forbrugermøde i REFA Horbelev Fjernvarme A/S, afholdt i Horbelev Hallen, den 23. oktober 2013, klokken

Referat af forbrugermøde i REFA Horbelev Fjernvarme A/S, afholdt i Horbelev Hallen, den 23. oktober 2013, klokken Horbelev fjernvarme Referat af forbrugermøde i REFA Horbelev Fjernvarme A/S, afholdt i Horbelev Hallen, den 23. oktober 2013, klokken 19.00. Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem, Erik Gaard bød velkommen til

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015/2016.

Bestyrelsens beretning for 2015/2016. Side 1 Nysted, den13. september 2016 Bestyrelsens beretning for 2015/2016. 1 Værket Regnskabsåret er meget tæt på et vejrmæssigt normalt år det vil sige et salg på 11.727 MWh. Det er kun 73 MWh mindre

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 20.11.2013, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Vinteren blev mere

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. Onsdag d. 29. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den

Læs mere

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma Få den fulde værdi af jeres næste projekt DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma I sikrer hverdagens drift. Vi giver råd om fremtiden Overvejer I, hvordan I kan fremtidssikre værket i forhold

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 27. november 2012 BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

Biogasanlægget Greenfarm se

Biogasanlægget Greenfarm se Biogasanlægget Greenfarm se Forsyner i dag Laurbjerg (1500 syd-vest for anlægget) med fjernvarme. Biogasmotor på anlægget producerer strøm til el-nettet og spildvarme på motor overføres via fjernvarmeledning.

Læs mere

Bilag - Budgetter for el og varme på skoler samt forudsætninger for tildelingsmodellen.

Bilag - Budgetter for el og varme på skoler samt forudsætninger for tildelingsmodellen. Bilag - Budgetter for el og varme på skoler samt forudsætninger for tildelingsmodellen. Beregnet budgetbehov for el og varme i 2013, 2014 og 2015 Beregnet budgetbehov for el Beregnet budgetbehov for varme

Læs mere

Assens Fjernvarme Amba. 53. ordinære generalforsamling. Torsdag d 20. september 2012 på Marcussens Hotel. Beretning for 2011 / 2012

Assens Fjernvarme Amba. 53. ordinære generalforsamling. Torsdag d 20. september 2012 på Marcussens Hotel. Beretning for 2011 / 2012 Assens Fjernvarme Amba 53. ordinære generalforsamling Torsdag d 20. september 2012 på Marcussens Hotel. Beretning for 2011 / 2012 Disposition: 1. Indledning. 2. Generelle forhold. 3. Produktion. 4. Distribution.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 24. marts 2010.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 24. marts 2010. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 24. marts 2010. Bestyrelsens beretning Indledning 2010 er jubilæumsår for Hadsten Varmeværk. 50 år er det blevet til og uden at afsløre for

Læs mere

- JA/th-711-14-10-2011

- JA/th-711-14-10-2011 Næstved Kommune Økonomiudvalget Rådmandshaven 20 4700 Næstved - JA/th-711-14-10-2011 Vedr.: Prisniveauet for fjernvarmepris i Næstved. I henhold til Økonomiudvalgets skrivelse af 24. august 2011 har den

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Den 27. januar 2016 afholdes informationsmøde i Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA i Hørning Forsamlingshus

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011 Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011 Tilstede: 31 andelshavere, revisor Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Fjernvarme til Dråby Dagsorden 1. Velkommen 2. Ebeltoft Fjernvarme 3. Hvad er fjernvarme 4. Hvorfor vælge fjernvarme 5. Pause 6. Hvad koster det 7. Tidsplan 8. Evt. 1. Informationsmøde

Læs mere

Men inden vi kommer så langt så lad os vende blikket på året der er gået på værket.

Men inden vi kommer så langt så lad os vende blikket på året der er gået på værket. Redigeret 09.09.13 Rønde Fjernvarmeværk Generalforsamlingsberetning for året 2012/13. Efter en særdeles varm og dejlig sommer melder efteråret sig atter vi begynder at skrue op for varmen i vores boliger.

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Ordinær generalforsamling 2010 2011. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2010

Læs mere