Vækst i krise 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst i krise 2008 www.futurelab.dk"

Transkript

1 Vækst i krise Styrk din bundlinie ved at gå egne veje 2008

2 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP, som er en af verdens største marketingkoncerner. Future Lab Business Consulting arbejder udelukkende med markedsvendte problemstillinger. Vi rådgiver virksomheder om udvikling og optimering af Salg, Kundeservice og Marketing. Vi designer og implementerer løsninger indenfor Sales Excellence, Service Excellence, Marketing Excellence, Strategi og integrationen mellem alle kundekontaktpunkterne for en række af Skandinaviens største virksomheder. Ring til Director Birgitte Marie Dalsberg på tlf og aftal et uforpligtende møde. Om Future Lab Barometeret Future Lab Barometeret er et samarbejde mellem Future Lab Business Consulting og Børsen og udgives for 11. gang. Future Lab Barometeret sætter fokus på centrale og aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger af betydning for dansk erhvervslivs økonomiske resultater. Future Lab Barometeret består af: > En omfattende kvantitativ spørgeskemaundersøgelse besvaret af direktører og chefer i Danmark > En kvalitativ analyse gennem afholdelse af Future Lab Panelet et ekspertpanel med topledere fra en række virksomheder, som arbejder inden for analysens fokusområde > En sammenfatning af undersøgelsens resultater i en kommenteret analyserapport med praktiske anbefalinger til, hvordan dansk erhvervsliv kan komme videre inden for det pågældende område > Artikler og reportager i Børsen og Børsens årlige tillæg DK1000. Du kan læse mere om Future Lab Barometeret på Her kan du også se de tidligere analyser og downloade rapporterne. Tidligere behandlede temaer inkluderer: > Globalt købmandskab, 2007 > Værdibaseret Salg, 2006 > Customer Experience Management, 2005 > Kundeprofitabilitet vejen til bedre bundlinie, 2004 > Kundeservice fra omkostning til profit, 2003 > Ekstranet - lønsom B2B e-business, 2002 > Profitabel CRM, 2001 > Værdiskabende Mobile Business, 2001 > Effektiv E-marketing, 2001 > E-markedspladser, 2000 Future Lab Business Consulting, 2008 Gengivelse af undersøgelsen er tilladt, når Future Lab Business Consulting angives som kilde.

3 Indhold Indhold Executive summary Future Lab Barometeret Økonomisk krise dybde, længde og omfang Stor tværgående analyse af dansk erhvervsliv Virksomheder i dansk erhvervsliv mærker krisen Indtjeningen er under pres Optimistisk fremtidsbillede og stærk tro på egne evner Eksternt fokus og utilstrækkelig selvindsigt Konjunkturerne er skurken Faldende efterspørgsel som primær konsekvens af krisen Virksomhederne rammes i salgsafdelingen Skærpet fokus på effektivisering og kunder Effektivisering og et stærkt kundefokus sikrer vækst under krise Hvordan kommer dansk erhvervsliv videre Gå egne veje! Ryd op og fokuser! Start nu!...27

4 0 Executive summary Future Lab Business Consulting har i samarbejde med Børsen gennemført en analyse af, hvordan dansk erhvervsliv er påvirket af og håndterer den aktuelle økonomiske krise. Undersøgelsen er baseret på en repræsentativ analyse af 425 virksomheder på tværs af dansk erhvervsliv samt kvalitative betragtninger fra Future Lab Panelet. Future Lab Panelet består af særligt udvalgte topledere fra en række virksomheder, der alle har stor erfaring og forskellige indgangsvinkler til arbejdet med strategiudvikling og ledelse. Danmark befinder sig i teknisk recession 1, som sammenholdt med en rekordhøj inflation, stigende renter og svigtende forbrugertillid betyder, at dansk erhvervsliv skal agere i et forandret økonomisk spillerum. Den forværrede økonomiske situation afføder en opbremsning i det private forbrug, hvilket er den største udfordring virksomhederne står overfor, i forhold til at afsætte produkter og services. 4 ud af 10 virksomheder i dansk erhvervsliv er i øjeblikket ramt af krisen, mens blot 8% er positivt påvirkede af krisen. Krisen har ramt på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser, hvor service og rådgivningsbranchen dog er mindre ramt. Virksomheder indenfor energi og miljø er forholdsvist mest positivt påvirket, hvilket delvis har sin forklaring i øget fokus på klimaforandringer og afledte alternative energiløsninger. Trods krisen fremstår dansk erhvervsliv selvsikkert og optimistisk pga. forventninger om vækst de kommende år, positive muligheder for at vinde markedsandele samt at være bedre rustet til krisen end konkurrenterne. Dette vidner om stor tiltro til egne evner samt en opfattelse af krisen som et forbigående fænomen. 65% af virksomhederne nævner konjunkturerne som den primære årsag til, at de er ramt af krisen, mens interne forhold som ledelsesfokus og manglende effektivitet spiller en mindre rolle. Dette sammenholdt med den store tiltro til egne evner tyder på en utilstrækkelig selvindsigt og ledelsesmæssig ansvarsfraskrivelse. Der er enighed om, at de vigtigste fokusområder for at skabe vækst trods krisen er effektiviseringstiltag kombineret med fokus på kundeservice, kundefastholdelse samt fokuseret salgsindsats. Virksomhederne har i stor udstrækning initiativer planlagt eller i gang inden for disse områder, men virksomheden vinder ikke ved at ligne konkurrenterne, så nytænkning er essentielt for at overkomme denne krise. Udover nytænkning er nøgleordene oprydning og fokus. Oprydning i kundeporteføljen, produktsortimentet, kanaler og medarbejdere, således at virksomheden fokuserer på de mest lønsomme kunder med de mest lønsomme produkter og services gennem de mest lønsomme kanaler og produktive medarbejdere til de rette priser. Virksomhederne har ikke råd til at lade være, eftersom anseelige ressourcer bruges på ikke-lønsomme aktiviteter. En reduktion af variansen i medarbejderproduktivitet er et ofte overset område og vil kunne skabe mærkbare resultater. Oprydningen indebærer også en opstramning af kreditvurderingen og øget risikoafdækning af kunderne. Ifølge Future Lab Barometeret er det vigtigste nøgletal i dansk erhvervsliv kundetilfredshed, hvilket understreger opmærksomheden omkring det at forstærke båndene til kunden gennem excellent service. Fokus er således skiftet fra nysalg til at styrke båndende til eksisterende kunder. Salg og Kundeservice bliver centrale afdelinger i at drive nytænkning, effektivisering, og oprydning ift. lønsomhed, og Kundeservice vil i særdeleshed få en langt mere strategisk rolle fremover ift. at drive kryds-, op- og mersalg samt øge kundefastholdelsen. Vinderne bliver de virksomheder, som kan skabe stærke kundepræferencer og eksekvere salget mere effektivt. 1 Teknisk recession er to på hinanden følgende kvartaler med faldende BNP. 4

5 1 Future Lab Barometeret Økonomisk krise dybde, længde og omfang Tema: Vækst i krise Markedsvilkårene for virksomheder har ændret sig markant det sidste års tid. Den globale kredit- og finanskrise har en betydelig indvirkning på de fleste virksomheders indtjeningsevne. Virksomheder skal agere i et forandret økonomisk spillerum, som bl.a. er karakteriseret ved stigende renter og inflation, faldende detailsalg og svigtende forbrugertillid. Krisen rammer bredt, hvilket nedenstående udpluk af internationale og danske avisoverskrifter illustrerer: Recession i USA den amerikanske økonomi er sårbar - November 2007 Bliver det værre? Banker på begge sider af Atlanten annoncerer dårlige resultater - Oktober 2007 Tabt glorie udviklingslande begynder at vakle - Juni 2008 Japan tæt på teknisk recession - August 2008 Europæiske banker er hårdere ramt af kreditkrisen end deres amerikanske rivaler - Juni 2008 Økonomisk sortsyn præger danskere - Juli 2008 Den økonomiske fest er slut - Juli 2008 Rekordhøj inflation i Eurolandene - Juni 2008 Krisen overrumpler danske virksomheder - September 2008 Dansk økonomi i krise - September 2008 At krisen er en realitet står næppe til diskussion. Diskussionen i medierne handler i højere grad om, hvor dybt krisen stikker, og hvor langt henne i krisen vi er. Er det værste overstået, eller har vi kun set toppen af isbjerget? Bedømt på en udtalelse fra én af den danske finansverdens mest erfarne mænd, lader optimismen foreløbigt vente på sig: Krisen har en SPREDNING og DYBDE, som jeg aldrig har oplevet før, og så spredte den sig med meget HØJ HASTIGHED. -Peter Straarup, adm. direktør, Danske Bank Berlingske Tidende 8. august 2008 De seneste ugers konkurser i USA indenfor meget store aktører i den finansielle branche bekræfter i høj grad dette udsagn. Danmark er også ramt. Ifølge Danmarks Statistik er danske forbrugeres tillid til fremtiden på det laveste niveau siden efteråret Danskernes finansielle formue er faldet med 15% fra 3. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008, hvilket er det største fald i 10 år. Danskerne forventer højere arbejdsløshed og stigende inflation, hvilket vil betyde en opbremsning i det private forbrug. Det er denne udfordring, virksomhederne i dansk erhvervsliv står overfor i forhold til at afsætte varer og serviceydelser. Og der er virksomheder, som allerede mærker følgerne af forbrugernes pessimisme og sortsyn. Hver tredje virksomhed på tværs af brancher har nedjusteret, og den forventede vækst er tæt på nul, eller i værste fald negativ (Kilde: Danmarks Statistik). Men hvordan håndterer og reagerer dansk erhvervsliv på krisen? Dette er rammen for Future Lab Barometeret Handler virksomhedens navigation i krisetid om damage control og 100% fokus på omkostningsreduktion, eller om at tænke nyt og 5

6 planlægge mere langsigtet? Og hvad med timingen? Starter forberedelserne til nedgangstider i virkeligheden ikke i opgangstider? LEGO er et interessant casestudie i den sammenhæng. Virksomheden har oplevet stærk vækst i salget i det første halvår af 2008, i et legetøjsmarked der har været faldende gennem en årrække. Væksten er sket på en reduceret omkostningsbase. Vi har indstillet os på STAGNATION og KRISE, mens det gik godt i resten af verdenen. Og nu fremstår vi som en TOPTRIMMET og KONKURRENCEDYGTIG virksomhed. -Jørgen Vig Knudstorp, adm. direktør, LEGO Interview med Børsen TV, 12. august 2008 Man kan sige, at det overordnet set ikke er et spørgsmål om, hvorvidt der er krise, men snarere hvor stort omfanget er, og hvor langt inde i krisen, vi befinder os. Udgangspunktet for årets Future Lab Barometer har været at undersøge konsekvenserne for virksomhederne i dansk erhvervsliv. Hvordan og i hvilket omfang er de ramt af afmatningen i den globale økonomi? Hvordan håndterer virksomhederne krisen? Hvilke værktøjer og strategiske virkemidler anvender de som modtræk? Årets Future Lab Barometer stiller skarpt på netop disse emner. 1.2 Stor tværgående analyse af dansk erhvervsliv Indhold Future Lab Barometeret 2008 består af tre dele: > Rapportens første del er en temperaturmåling på udbredelsen af krisen i dansk erhvervsliv samt fremtidsforventninger > Anden del af rapporten stiller skarpt på effekter og årsagsforklaringer til, hvorfor virksomheder er påvirkede, eller hvorfor de ikke er påvirkede. Endvidere afdækker Barometeret de områder/funktioner, som virksomhederne fokuserer på i en krisetid > Rapportens tredje del indeholder en række pejlinger og anbefalinger til, hvordan dansk erhvervsliv bedst muligt kan navigere gennem krisen. Metode Future Lab Barometeret er baseret på såvel en kvantitativ som en kvalitativ undersøgelse. Den kvantitative undersøgelse er baseret på svar fra 425 virksomheder med mere end 10 ansatte. Besvarelserne er foretaget af adm. direktører, salgsdirektører/- chefer, marketingdirektører/-chefer, kundeservicedirektører/-chefer, CRMdirektører/-chefer, divisionsdirektører, samt direktører og mellemledere fra markedsvendte funktioner. I forhold til brancher svarer respondentgruppen til et repræsentativt udsnit af dansk erhvervsliv, mens der er en overrepræsentation af større virksomheder. 30% af respondenterne er fra virksomheder med en årlig omsætning på over 1 mia. kr. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Zapera.com som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i juni og juli Den kvalitative undersøgelse er baseret på Future Lab Panelet en paneldiskussion med en række topledere fra dansk erhvervsliv. Formålet har været at få udvalgte toplederes kommentarer til de kvantitative resultater og samtidig få en kvalificeret diskussion af krisen i dansk erhvervsliv. 6

7 Deltagerne i Future Lab Panelet er udvalgt til at dække bredt og omfatter virksomheder med stærke brands fra udvalgte brancher. Virksomhederne opererer henholdsvis på B2B og B2C markedet. Virksomhederne repræsenterer forskellige ejerskabsmodeller fra aktieselskab, kapitalfondejet til familieejet. Future Lab Panelet har derfor ret forskellige indgangsvinkler til emnet. Future Lab Panelets holdninger kan i visse tilfælde være anderledes end analyseresultaterne. Deltagerne i Future Lab Panelet om vækst i krise, har været:! Future Lab Panelet: Adm. direktør Susanne Larsen SAS Scandinavian Airlines Danmark Adm. direktør Lars Seier Christensen Saxo Bank A/S Koncerndirektør Lisbeth Valther Pallesen LEGO A/S Adm. direktør Mikael Thinghuus Idé Møbler / IDdesign A/S Adm. direktør Peter Lundsgaard Jubii A/S Adm. direktør Thomas Hofman-Bang NKT A/S Adm. direktør Birgit W. Nørgaard Grontmij Carl Bro Adm. direktør Lars Monrad-Gylling KMD A/S Adm. direktør Jesper Boysen Elgiganten A/S Professor Flemming Poulfelt Copenhagen Business School Koncerndirektør Carsten Dilling TDC A/S Vil du vide mere om Future Lab Barometeret 2008, eller har du spørgsmål til rapporten, så kontakt Director Birgitte Marie Dalsberg, Future Lab Business Consulting, eller tlf.:

8 2 Virksomheder i dansk erhvervsliv mærker krisen! Future Lab Barometeret viser: Ca. 4 ud af 10 virksomheder i dansk erhvervsliv er i øjeblikket negativt påvirket af krisen, mens halvdelen oplever, at deres situation er status quo Trods tegn på krise fremstår dansk erhvervsliv selvsikkert og optimistisk Virksomhederne ser gode muligheder for at vinde markedsandele og føler sig generelt bedre rustet end deres konkurrenter til at håndtere krisen 2.1 Indtjeningen er under pres 38% af virksomhederne i dansk erhvervsliv er i øjeblikket negativt påvirket af krisen Begreber som kreditkrise, valutakrise, boligmarkedskrise, energikrise og fødevarekrise er aktuelle begreber, som påvirker virksomhedernes indtjening i forskellig grad afhængigt af branche. Men hvor ramt er dansk erhvervsliv? Future Lab Barometeret viser, at virksomhederne er påvirkede i forskellig grad. Således svarer 38% af virksomhederne, at deres indtjening er negativt eller meget negativt ramt som følge af krisen. Godt halvdelen oplever, at deres situation er status quo, mens 8% er positivt eller meget positivt påvirkede.! Figur 1: Krisens påvirkning af dansk erhvervslivs indtjeningsevne Meget negativt 4% Spørgsmål: I hvilken grad påvirker krisen indtjeningen i din virksomhed? Negativt Hverken negativt eller positivt Positivt 6% 34% 51% Meget positivt 2% Ved ikke 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Base: 425 Kilde: Future Lab Business Consulting & Zapera.com Krisen har ramt bredt på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser. Dog er serviceog rådgivningsbranchen mindre ramt, hvilket kan skyldes, at denne type virksomheder oplever opbremsning i efterspørgslen med en vis forsinkelse. En anden forklaring er, at netop denne branche ofte er med til at løse de problemstillinger, som virksomheder står overfor i en recession, hvilket understøtter en vis efterspørgsel. Endelig er den offentlige sektor ikke ramt i så høj grad, hvilket er forventeligt, da denne sektor er mindre konjunkturafhængig. Energi og miljø er den branche, som relativt er mest positivt påvirket af krisen Krisen har også sine potentielle vindere. Virksomheder inden for energi- og miljøbranchen er forholdsvist mest positivt påvirket af krisen. Hele 31% i denne branche svarer, at krisen indvirker positivt på deres indtjening. Det kan der være flere forklaringer på. For det første er behovet for energi og energiløsninger intakt og upåagtet af den økonomiske situation. For det andet har klimaforandringer, fokus på CO2 reduktion, stigende oliepriser samt fremtidig energiknaphed fra fossile brændstoffer skabt et stærkt internationalt fokus på vedvarende og effektive energiløsninger. Det er denne skærpede opmærksomhed, som virksomheder inden for energi og miljø i øjeblikket nyder godt af. Den danske vindmølleproducent, Vestas, er et godt eksempel på denne opmærksomhed. 8

9 2.2 Optimistisk fremtidsbillede og stærk tro på egne evner Det er imidlertid tankevækkende, at virksomheder i dansk erhvervsliv fremstår selvsikre og optimistiske trods tydelige krisetegn og en relativ stor udbredelse. Figur 2 viser krisens forventede effekt på resultaterne på kort sigt for de deltagende virksomheder i Future Lab Barometeret. Overordnet set er der positive forventninger til væksten for de kommende år. Ved, i figur 2, at sammenholde fremtidsforventninger med de forskellige grupperinger i forhold til krisens udbredelse, opstår interessante resultater. Blot 10% af de virksomheder, der er påvirket positivt eller hvis situation er status quo, ser et dystert fremtidsbillede i form af negative vækstrater. 44% ser vækstrater på mellem 0-10%, mens over 23% forventer en vækst på mere end 10%. Endelig er det tankevækkende og en smule paradoksalt, at virksomheder, som er negativt påvirket af krisen, også er overvejende optimister, idet 42% af disse forventer vækst i de kommende år.! Figur 2: Forventet effekt af krisen på resultaterne Mere end 50% vækst 2% 31% til 50% vækst 1% 1% Spørgsmål: Hvilken effekt forventer din virksomhed, at krisen får på resultaterne for de kommende år ( )? 21% til 30% vækst 11% til 20% vækst 0% til 10% vækst 0% til (-10%) fald (-11%) - (-20%) fald 3% 4% 1% 9% 10% 10% 17% 25% 27% 44% (-21%) - (-30%) fald 6% (-31%) - (-50%) fald 2% Mere end 50% fald 2% Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse 13% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Positiv påvirket & staus quo (250) Negativ påvirket (162) Kilde: Future Lab Business Consulting & Zapera.com Trods krisetegn fremstår dansk erhvervsliv selvsikkert og optimistisk Det positive forventningsbillede skinner også igennem, når virksomhederne vurderer i hvilken udstrækning, de er i stand til at vinde markedsandele under krisen. Her har kun 9% en negativ forventning, mens knap 50% ser positivt eller meget positivt på mulighederne for at vinde markedsandele. Den store optimisme præger, måske lidt overraskende, også de virksomheder, som er ramt. Her mener 40%, at de har gode muligheder for at vinde markedsandele krisen til trods. Den udprægede optimisme og selvsikkerhed undrer Future Lab Panelet, som bl.a. peger på erhvervslivets korttidshukommelse som mulig forklaring. Erhvervslivet har en hukommelse på maks. 7 år. Vi er kørt i FARTFÆLDEN på en højkonjunktur, der nu har kørt i sekssyv år. Vi kører simpelthen ud OVER KLIPPEN med 120 km/t, fordi vi ikke kan huske hvornår, der sidste gang var krise. -Future Lab Panelet - Samtidig kan optimismen, ifølge en anden af Future Lab Panelets deltagere, tolkes som, at en del af dansk erhvervslivs ledere går med skyklapper i forhold til de tendenser, der påvirker virksomhederne. Lidt provokerende kan man sige, at der 9

10 hersker en vis naivitet blandt danske virksomhedsledere og utilstrækkelig evne til at forholde sig til omverdenen. Stor tiltro til egne evner Future Lab Barometeret afslører desuden, at virksomheder i dansk erhvervsliv har en høj grad af tiltro til egne evner i forhold til at navigere gennem krisen. Således mener godt 52% af virksomhederne, at de er bedre rustet end konkurrenterne til at komme igennem krisen. Her er det opsigtsvækkende, at halvdelen af de virksomheder, der er negativt ramt, også mener, at de er bedre rustet til at komme igennem krisen end konkurrenterne. Det gør de først og fremmest, fordi de mener at have et mere solidt kapitalberedskab, et langsigtet perspektiv på strategi og mål samt en mere fleksibel organisation. Det skal pointeres, at de virksomheder, der er bedre rustet, også er de virksomheder, hvis ledelse i overvejende grad har tilpasset strategi og fokus for at håndtere krisen. Future Lab Barometeret har desuden spurgt ind til virksomhedernes styrker. Her er det opsigtsvækkende, at de virksomheder som ikke er negativt påvirket af krisen, fremhæver deres evner inden for kundefastholdelse, kundeservice, stærkt brand, effektivisering samt en fleksibel organisation som de vigtigste styrker. Dette indikerer bl.a., at kundeloyalitet samt dét at kunne gøre kunder mere afhængige gennem excellent kundeservice, udgør et vigtigt indsatsområde for at håndtere krisen bedst muligt. Innovation og mod fra ledelsens side til at tænke nyt vurderes mindre vigtigt, hvilket indikerer, at virksomhederne opfatter de mere traditionelle værktøjer som en central del af deres strategiske værktøjskasse. Dele af Future Lab Panelet advarer mod overdreven optimisme... Future Lab Panelet peger endvidere på en vis undervurdering og heraf lang reaktionstid som forklaring på den optimistiske stemning. Selvom virksomhederne hører om stigende råvarer og energipriser på globalt plan, har de svært ved at relatere det til perspektiverne på kort sigt. En del virksomheder oplever i øjeblikket, at selvom de kan ane mørke skyer, så er det næste halvårsbudget positivt. Al erfaring siger, at bevægelser (i økonomien, red.) bliver UNDERVURDERET både i OPADGÅENDE og NEDADGÅENDE retning. Man ser først, at de dårlige tider er på vej, når man som industri befinder sig midt i det. - Future Lab Panelet -...og påpeger, at dansk erhvervsliv endnu ikke har oplevet det værste Andre dele af Future Lab Panelet maner til forsigtighed og advarer mod den udprægede optimisme. Der sker pt. nogle fundamentale ændringer af kreditsystemet, som vil forværre krisen over det næste halve år: Ingen har fattet DYBDEN af, hvad der sker netop nu. Vi taler om, at års KREDITVÆKST ER SLUT, og det værste man kan gøre er, at UNDERVURDERE det, der sker. - Future Lab Panelet - Opsummerende kan man sige, at størstedelen af virksomhederne i Future Lab Barometeret 2008 ikke ser et fald i væksten som et plausibelt udfald af krisen. Det positive forventningsbillede understøttes af en generel høj andel af virksomheder, der ser muligheder for at vinde markedsandele under krisen. Virksomhederne har en klippefast tro på fremtidig resultatskabelse og skjuler ikke deres selvsikkerhed. Selv en stor del af de kriseramte virksomheder vurderer, at de har et bedre beredskab til at navigere gennem krisen end deres konkurrenter. Det er Future Labs vurdering, at det meget optimistiske forventningsbillede i dansk erhvervsliv har flere mulige forklaringer. For det første synes virksomhederne at 10

11 opfatte krisen som værende et makrofænomen. Det kan skyldes, at opbremsningen ikke for alvor er slået igennem i virksomhedernes regnskaber eller drift. Svarene kan fortolkes som at dansk erhvervsliv oplever uro, men at de ikke er truet på deres eksistens. En anden tolkning af det positive syn omhandler krisens længde. Det er muligt, at virksomhederne opfatter krisen som et forbigående fænomen, som er nær sin afslutning. I krisetider vækster man ikke ved at gøre det samme som alle de andre... 11

12 3 Eksternt fokus og utilstrækkelig selvindsigt! Future Lab Barometeret viser: 65% af virksomhederne nævner konjunkturændringer som en af grundene til, at de er ramt af krisen, mens interne forhold som ledelsesfokus og manglende effektivitet spiller en mindre rolle Det store fokus på konjunkturerne som årsagsforklaring vidner om en utilstrækkelig selvindsigt og en ledelsesmæssig ansvarsfraskrivelse Virksomhederne mærker faldende efterspørgsel som den primære effekt af krisen, hvilket kan mærkes i salgsafdelingen Salgsafdelingen er strategisk vigtig og tiltænkt en større rolle i forhold til at skabe vækst 3.1 Konjunkturerne er skurken Det er først og fremmest eksterne faktorer, der forklarer, hvorfor virksomheder i dansk erhvervsliv er ramt af krisen. Future Lab Barometeret har afdækket virksomhedernes syn på, hvorvidt de er påvirket af krisen eller ej, samt årsagen dertil. 65% af virksomhederne opfatter konjunkturændringer som den primære årsag til, at de er ramt af krisen Figur 3 viser, at virksomheder, som er negativt ramt, primært peger på konjunkturfølsomheden i branchen som årsag. De interne forhold som f.eks. ledelsesfokus og manglende effektivitet spiller i denne sammenhæng en langt mindre rolle.! Figur 3: Konjunkturerne som primær årsag Konjunkturfølsom branche 65% Begrænsning af vækstmuligheder 28% Manglende industriførerskab 11% Manglende effektivitet og fokus 8% Spørgsmål: Hvorfor er din virksomhed negativt påvirket af krisen? (max 3 svar) Manglende finansielle reserver Selskabsform som hindring Utilstrækkelig ledelsesfokus Andet 6% 5% 3% 8% Ved ikke 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Base (162) Kilde: Future Lab Business Consulting & Zapera.com Ikke konjunkturfølsom branche 43% Industrielt førerskab 35% Spørgsmål: Hvorfor er din virksomhed ikke påvirket negativt af krisen? (max 3 svar) Effektivitet og fokus Gode finansielle reserver Nye vækstmuligheder Udpræget ledelsesfokus 14% 20% 20% 26% Selskabsform som styrke 7% Andet 6% Ved ikke 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Base (250) Kilde: Future Lab Business Consulting & Zapera.com Virksomheder, der ikke er påvirket af krisen eller hvis situation er status quo, nævner ligeledes branchekonjunkturer som en vigtig årsag. Hele 43% svarer, at de ikke er påvirket af krisen, fordi deres branche ikke er konjunkturfølsom. Sammenholdt med 12

13 gruppen af virksomheder, som er negativt ramt, er der til gengæld større fokus på de interne forhold som ledelsesfokus og effektivitet. Andre eksterne forhold som industrielt førerskab og muligheder for vækst ses også som centrale forklaringsvariable. I forhold til finansielle reserver som forklaringsvariabel overrasker det, at så få negativt påvirkede virksomheder nævner netop denne variabel som årsag til påvirkningen. Dette kan tolkes som, at krisen endnu ikke har sat så alvorlige spor, at virksomhedernes finansielle grundlag er truet, og at den økonomiske uro virksomhederne oplever blot er en begyndelse, hvilket dele af Future Lab Panelet også bekræfter, jf. indledningen. Forskellig opfattelse af konjunkturerne for virksomheder i samme branche Ved en sammenligning af virksomhederne inden for samme branche ses et paradoksalt billede. Nogle virksomheder angiver konjunkturfølsomhed som værende den primære årsag til, at de er ramt af krisen, hvor andre angiver konjunkturfølsomhed som værende årsagen til, at de ikke er ramt. Der er således en divergerende opfattelse af branchens konjunkturfølsomhed imellem virksomheder inden for samme branche, hvilket sætter spørgsmålstegn ved konjunkturerne som udelukkende årsag til virksomhedernes negative påvirkning af krisen. Det store fokus på konjunkturerne vækker bekymring hos Future Lab Panelet. Virksomhederne skal evne at se indad og fokusere på mulighederne, som også opstår i en krisetid: Det er et spørgsmål om, som virksomhed at FORHOLDE SIG TIL SIN OMVERDEN og sige, hvad er vores kerne, og hvad er det vi står for? Det er ikke kun et spørgsmål om at blive ramt af konjunkturerne. Det er også et spørgsmål om at FOKUSERE PÅ DE MULIGHEDER, som opstår. - Future Lab Panelet - Lederskab er afgørende for krisenavigation Lederskab spiller ifølge Future Lab Panelet en afgørende rolle for at navigere gennem krisen Figur 3 viser i øvrigt, at ledelsesmæssigt fokus eller lederskab har en relativ begrænset betydning for at undgå konsekvenserne af krisen. Ifølge Future Lab Panelet er lederskab i en krisetid imidlertid langt mere betydningsfuldt, end Future Lab Barometeret giver udtryk for. Det er her, fårene bliver skilt fra bukkene. Som Panelet understeger, er man først en god leder, når man har sejlet skibet i havn i stormvejr. I godt vejr kan alle finde vej. At navigere godt igennem en krise kræver altså topledelsens ubetingede fokus. Det er her, lederen skal træde i karakter og kommunikere ærligt og direkte til sin organisation. Ifølge deltagere i Future Lab Panelet kan kriser være sunde og skærpe fokus på intern effektivitet. Problemet er imidlertid ofte, at virksomheder først fokuserer på effektivitet, når krisen kradser. Ledere bør også have fokus på effektivisering, når deres virksomheder er i god gænge: Det er fuldstændig forkert og misvisende at tro, at fordi der er en KRISE, så skal man FOKUSERE. Det her er noget, som vi skal fokusere på hele tiden. Enhver virksomhed kan FYRE 20% af deres medarbejdere uden at det har nogen indflydelse på hverken TOPLINIEN eller BUNDLINIEN. - Future Lab Panelet - Den overvejende tendens til at pege på eksterne forklaringsvariable som årsag til krisen sammenholdt med divergerende opfattelser af branchens konjunkturfølsomhed vidner, efter Future Labs vurdering, om utilstrækkelig selvindsigt og en ansvarsfraskrivelse fra ledelsens side. Ingen vil anfægte, at konjunkturerne har betydning for virksomhedernes økonomiske spillerum, men den meget høje andel indikerer en manglende evne/lyst til tilstrækkelig selvindsigt. Man kan fristes til at spørge: vil 13

14 virksomhederne pege på konjunkturerne som den vigtigste forklaringsvariabel, hvis de skal forklare, hvorfor det går godt i opgangstider? Det kan virke paradoksalt, at så mange virksomheder har en KLIPPEFAST TRO på vækst, muligheden for at vinde markedsandele og at de er markant bedre end konkurrenterne. Den høje grad optimisme og tro på egne evner i dansk erhvervsliv vidner om UTILSTRÆKKELIG SELVINDSIGT. - Birgitte Dalsberg, partner, Future Lab Business Consulting - Efter Future Labs opfattelse spiller ledelsen en afgørende rolle på en række områder i forhold til at navigere i en krise. Det er først og fremmest ledelsens ansvar og opgave at forberede virksomheden på nedgangstider, i form af at indbygge en vis fleksibilitet i virksomhedens processer og aktiviteter. Denne forberedelse starter ofte før krisen for alvor er i gang. Herudover er det ledelsens opgave at: Sikre at beslutninger ikke bliver taget på baggrund af frygt, men på baggrund af mere objektive og nuancerede vurderinger og analyser. Her er det særligt vigtigt at inddrage medarbejderne. Ledelsen bør være åben i sin kommunikation og sikre medarbejdernes engagement og accept af måden, hvorpå fremtidige udfordringer skal takles. Fokusere på at styrke virksomhedens kundeforhold. Allerede når de første krisetegn viser sig, bør virksomheder intensivere dialogen med kunderne og fortælle dem, hvordan man vil håndtere krisen. Formår man at styrke relationer i løbet af en recession vil disse kundeforhold stå stærkere, når det næste opsving rammer. Og hvem ved? Nye muligheder opstår måske ud af denne kundedialog. Sikre et vist organisatorisk overskud til at tænke og designe en mere langsigtet plan for, hvordan virksomheden vil imødekomme en forhøjet efterspørgsel, når krisen afmattes. Kriser er i virkeligheden en oplagt mulighed til at vende blikket indad og se kritisk på om virksomhedens forretningsmodel stadig er gangbar. Selv i succesfulde virksomheder, der oplever vækst, er der ofte et uudnyttet potentiale i forhold til at effektivisere processerne. I opgangstider glemmer virksomheder ofte at fokusere på effektivitet og stille kritiske spørgsmål til projektideer og udviklingstiltag. 3.2 Faldende efterspørgsel som primær konsekvens af krisen Future Lab Barometeret har tillige undersøgt de primære konsekvenser af de påvirkede virksomheders faldende indtjening. Figur 4 viser, at 46% af virksomhederne oplever faldende indtjening som følge af svigtende efterspørgsel, mens stigende omkostninger (14%) og lavere salgspriser (14%) nævnes i langt mindre grad. 14

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Aktiv ledelse i en krisetid

Aktiv ledelse i en krisetid Aktiv ledelse i en krisetid Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktion: Jesper Bo Winther (ansv.), Kristian B. Lassen, Henrik Axelsen, Bent Jørgensen

Læs mere

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland DI ANALYSE Ny vækst i handel rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland Sammenfatning Ny vækst i handel er en komparativ analyse, der har fokus på handelserhvervets

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Lean Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com Forord Kære læser, 2.875.777 danskere bruger

Læs mere

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU En afdækning af udfordringer og muligheder i den danske reklamebranche Syddansk Universitet 2014 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ISBN: 978-87-91070-89-1

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36 Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel Dette kapitel vil undersøge incitamenter og barrierer for internethandel i Danmark. Incitamenter for internethandel defineres som faktorer, der

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

Rethinking Marketing Viden, kernemarketing og markedsudvikling

Rethinking Marketing Viden, kernemarketing og markedsudvikling Rethinking Marketing Viden, kernemarketing og markedsudvikling Anne Martensen og Jan Mouritsen, CBS 1 Rethinking Marketing Viden, kernemarketing og markedsudvikling Virksomheder investerer i marketing

Læs mere