Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej 162 A-8, 1850 Frederiksberg c. Tilstede på generalforsamlingen var andelshaverne af lejlighederne nr.: 3,7,9,10, 15, 16, 18,20,22,23,25,26,27,28,29 0g 30. Repræsenteret ved fuldmagt var andelshaverne af lejlighederne nr.: 13o931. I alt deltog 18 af 28 andelshavere svarende ltl64,29"/". A/S deltog direk- Som repræsentant for administrator DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION tør Steffen Boesdal. Daqsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandensberetning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddetsfordeling. 5. Forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Eventuelt valg af administrator og revisor. L Eventuelt. Ad 1. Steffen Boesdal valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ingen havde indvendinger herimod. Ad 2. Søren Estrup Andersen aflagde formandens beretning, der vedlægges næruærende referat som bilag 1. Formanden kunne på forespørgsel oplyse, at den kommende udskiftning i vandrør i første omgang kun omfatter koldtvandsrør. Generalforsamlingen tog uden yderligere bemærkninger beretningen til efterretning. Ad 3. Steffen Boesdal gennemgik årsrapporten udvisende et underskud på kr ,-, som bestyrelsen foreslår overfød til kommende år. Underskuddet inddækkes imidlertid jfr. tidligere generalforsamlingsbeslutning af en disponering på kr ,- af de tidligere henlagte midler til fremtidig vedligeholdelse. Side I

2 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei 1 62 A'D Den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2008 har medført et fald på kr ,- (cirka 10%), hvilket i sagens natur har givet et tilsvarende fald i andelsværdien i forhold til sidste år. Ârsrapporten blev med disse bemærkninger énstemmigt vedtaget. Steffen Boesdal gennemgik budget 2009/10 med samlede boligafgifter på kr ,-. Dette svarer til en stigning pà 4%med virkning pr. 1. januar 2010' Budget blev énstemmigt vedtaget. Ad 4. Der var intet at behandle under dette punkt, idet det under ad 3 blev besluttet at overføre overskuddet til kommende år. Ad 5. Der var intet at behandle under dette punkt. Ad 6. Lene Lund (Gammel Kongevei 162 A, 2.)og Henrik Georg Andersen (Gammel Kongevei 162 C, 2. tv.) blev begge genvalgt tor en Z-ärig periode. Anna Cathy Cecilia Palmer (GammelKongevei 162 D,2. th.) blev nyvalgt for en 1-årig periode. Herudover består bestvrelsen af: Ejnar Estrup Jensen (Gammel Kongevei 162 C, 4. tv.)og Diego Tur Simonsen (GammelKongevei 162 B,4. tv.) Som suppleanter valotes følqende for en 1-åriq oeriode: 1. suppleant: Jakob Haahr-Pedersen (Gammel Kongevei 162 D, 3. tv.) 2. suppleant: Søren Estrup Andersen (GammelKongevei 162 D,2. tv.) Ad 7. DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION A/S genvalgtes som administrator. Aaen & Co. Statsautoriserede revisorer as genvalgtes som revisor. Ad 8. a) Der blev fra flere sider rejst en - endog særdeles kraftig - kritik af den nuværende trappevaskerordning. Flere var af den opfattelse, at der i princip slet ikke blev vasket trapper. Bestyrelsen tog dette ad notam. b) Tom Jonasson omdelte en skrivelse indeholdende to forslag til behandling på en kommende ekstraordinær generalforsamling. Side 2

3 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei 1 62 A-D Det ene forslag gik på en afskaffelse af ventelisterne. Andelshaverne skal dog fortsat have mulighed for at sælge til børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre samt til de øvrige andelshavere, inden man får mulighed for at sælge "eksternt". Det andet forslag går på en udskiftning af ejendommens utidssvarende antenneanlæg. Allerede i dag kan flere af kanalerne i YouSee's fuldpakke ikke modtages grundet for ringe modtageforhold. En udskiftning af anlægget indebærer dog flere alternative løsninger. Det blev besluttet at drøfte begge emner på en ekstraordinær generalforsamling i det tidlige forår, Her vil nogle mere konkrete forslag til TV-løsninger blive fremlagt. c) Bestyrelsen blev spurgt, hvornär man forventede at etablere den tidligere vedtagne pullert i indkørslen. Den oprindelige vedtagelse gik ud på, at den skulle opsættes i forbindelse med det nu indstillede gårdprojekt, og allerede inden da, at bestyrelsen kunne udskyde opsætningen, til man fandt, at der var luft i budgettet. Der var med andre ord ingen fastlagt plan for, hvornår etableringen skulle ske. De medlemmer, der havde interesse i en sådan etablering, blev opfordret til at genfremsætte forslaget på den kommende ekstraordinære generalforsamling med en mere eksakt tidsf rist for etableringen. d) Et medlem forespurgte, hvorvidt der var etableret rottesikring på ejendommens faldstammer. Herlil kunne bestyrelsen oplyse, at dette ikke var tilfældet, men at det i øvrigt heller ikke var aktuelt, førend beboerne generelt bliver bedre til at holde dørene til kælderen og bagtrapperne lukkede. Ellers vil det være spild af penge, at få sådanne rottesikringer installeret. Diri genten hævede generalf orsam lingen kl Helsingør, den 23. november 2009 Som dirigent: Som formand: Søren Estrup Andersen Bilag: 1. Formandens beretning. Side 3

4 ßrL*4L Generalforsamling den L8. november 2008 i Andelsboligforeningen Gl. Kongevej 162 ^-D 18. november 2009 Formandens beretning: Bestyrelsen vil gerne byde velkofirmen til de nye andelshavere i ejendommen. Projekter der er blevet gennemførti2009. Bestyrelsen har jo som det blev besluttet på en tidligere generalforsamling fäet lavet en 10 års plan for den fremtidige vedligeholdelse af ejendommen. Vi følger planen, dog vil der løbende ske mindre ændringer. Vores ejendom er generelt i en god stand, men der vil selvfølgelig altid være ting som skal renoveres oå et ældre hus. Vi har i 2009 füet renoveret den sidste fontaspicer over opgan g 162 D, den har vist sig at være i væsentlig dårligere stand end først antaget. Lofterne er blevet renset for skimmelsvamp, bjælkeme er blevet vasket og sprøjtet, og der er blevet lavet udluftning i taget I Kælderen under opgang A og B er lofter og vægge blevet repareret og kalket. I kælderen opgang C og D er jernene under kældertrappen ved at blive sat i stand. Der er blevet opsat postkasser og cykelstativer. Og endelig så har der været 5 års gennemgang af vores altaner og de er nu endeligt afleveret. Projekter der er skal udføres i Koldtvands rør i kældre skal muligvis udskiftes. Der skal etableres udluftning i kælderen, dette gøres i vindueme TDC Kabel TV Kabel TV der skal sandsynligvis ske en udskiftning af fordelingsnettet.

5 Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen vil geme opfordre alle til at respektere de regler vi har. Det betyder at man kun har en bil holdene på p-pladsen, at man ikke stiller ting som gamle møbler o.lign. i kælderen eller andre steder. Bestyrelsen har bedt vores administrator om at hæve huslejen for Apoteket og Konservativ vælgerforening. Konservativ vælgerforening har accepteret en husleje stigning pä ca kr. hvert år de næste 4 år. Apoteket har viendnu ikke kunne indgå en aftale med, men det forventer vi sker i den nærmeste fremtid. Bestyrelsen har som vi fik bemyndigelse til på sidste års generalforsamling optaget et lån på 1. mill, kr., dette var nødvendig for at kunne afslutte renoveringen af fondaspicerne, samt den øvnge vedligeholdelse af ejendommen. Det er dog ikke hele beløbet som er brugt, hvilket fremgår af årsrapporten. Tilskud til renovering af facaden: Bestyrelsen havde søgt Frederiksberg kommune om tilskud til renovering af facader. Vi fik at vide at vi kunne komme i betragtning, men at det krævede at i. Det var en rådgiver der skulle indhente tilbud og lave et udbudsmatenale, samt at det skulle være en rådgiver der førte tilsyn med arbejdet. Efter at have fået priser fra vores rådgiver besluttede bestyrelsen at det var billigere at selv stå for de fremtidige projekter. Valuarvurdering. Bestyrelsen har i âtr valg at bruge den offentlige vurdering fra Det er bestyrelsens vurdering, at ejendomsvurderingen er passende som boligmarkedet ser ud nu. Det er relativt svært at ffi solgt lejligheder til fuld pris i øjeblikket, så det vil ikke give nogen mening atffi" en evt. højere valuar vurdering. Søren E. Andersen

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Tilstede: 35 lejligheder repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt. Dirigent: Rene Rud Mikkelsen. 1. Konstituering Dirigenten konstaterede

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere