entreprenøren SUBPRIMEKRISEN DEN UNDERVURDEREDE KRISE DER BLEV TIL EN RECESSION NR. 4/2008 MAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "entreprenøren SUBPRIMEKRISEN DEN UNDERVURDEREDE KRISE DER BLEV TIL EN RECESSION NR. 4/2008 MAJ"

Transkript

1 NR. 4/2008 MAJ SUBPRIMEKRISEN DEN UNDERVURDEREDE KRISE DER BLEV TIL EN RECESSION

2 Lav vægt let at håndtere TM 430 = 45 kg TM 900 = 98 kg Funktionelt og praktisk design. Bedre brændstofkvalitet. Indbygget skvulpeskot for sikker transport. Fuldt integreret pumpeudstyr i stort aflåst rum. Super stærkt polyethylen plast. 100% gennemfarvet plastmateriale skjuler ridser. Ruster ikke og giver betydeligt mindre kondensdannelse indvendigt. Kingspan Miljøcontainere A/S Amerikavej Fredericia Telefon Fax

3 INDHOLD: entreprenøren nr. 4 - maj 2008 Udgivet af: Forlaget Coronet A/S Traverbanevej Charlottenlund Telefon Telefax Internet: Udkommer 10 gange årligt Redaktion: Carsten Stæhr (ansvarshavende), Curt Liliegreen, Poul Stæhr, Klaus Hybler, Stig Larsen Redaktionen sluttet Layout: Stig Larsen, tlf Oplag: (FMK, 1/ /6-07). Tryk: MCM Tryk A/S Abonnementspris: kr. 400,- (excl. moms). Annoncer + abonnement: Forlaget Coronet A/S, telefon telefax

4 SUBPRIM DEN UNDERVURDEREDE KRIS DET AMERIKANSKE BOLIGMARKED er i en alvorlig krise, måske den alvorligste siden depressionen i 1920 erne. Krisen har mange elementer, der virker ekendte i Danmark: En forudgående voldsom prisstigning på ejerboliger, en bred benægtelse af, at der var tale om et overophedet marked, samt prisstigninger drevet af rentefald og nye billige låneformer. Her hører sammenligningen op. Den amerikanske krise er alvorligere, end det, der nu er Danmarks situation. Men i den globaliserede økonomi kan økonomisk sygdom ikke holdes i karantæne i et enkelt land, den spredes med lynets hast overalt i verden AF CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN Hård eller blød landing Længe diskuterede økonomer, om det amerikanske boligmarked ville få en såkaldt hård, eller blød landing. Det vil sige, om de amerikanske boligpriser, der som ejendomspriser overalt i verden var steget kraftigt i en årrække, ville vende og falde, eller om prisstigningerne langsomt ville flade ud. Det endte med en hård landing. Dernæst diskuterede man, om krisen i det finansielle system i USA ville forblive som en ren og skær finansiel krise, eller om den ville brede sig ind i den reale økonomi og svække den amerikanske vækst. Krisen startede indenfor boliglån til personer med lavere kreditværdighed, de såkaldte subprimelån, men den kunne ikke begrænses til disse papirer. En lang række andre finansielle papirer var baseret på subprimeobligationerne, og subprimekrisen udløste derfor en kædereaktion. De virksomheder, der kunne blive påført tab som følge af subprimelånene blev ramt på aktiekurserne, og derfra spredte effekten sig som ringe i vandet til andre virksomheder, der lå inde med disse aktier. Hertil kom, at usikkerhed om omfanget af tabene medførte en generel tilbageholdenhed i långivningen, hvorefter der opstod likviditetsmangel, det såkaldte Credit crunch. Det endte med, at krisen bredte sig ind i realøkonomien og ramte væksten. Dernæst diskuterede man, om afdæmpningen i den økonomiske vækst ville blive så markant, at man kunne betegne udviklingen som en recession. Det er nu opfattelsen, at det er situationen for USA lige nu. Diskussionen er i april 2008 begyndt at handle om, hvorvidt vi står overfor en kortvarig eller en langvarig recession, og vi ser analytikerne be- 4

5 EKRISEN E DER BLEV TIL EN RECESSION gynde at kaste deres lod i vægtskålen for, at der rent faktisk bliver tale om en langvarig recession. Dermed er lidt af et worst case scenario blevet virkelighed. Det udtrykker sig blandt andet i, at den amerikanske forbrugertillid i april 2008 dykkede til det laveste niveau siden 1982 under den 2. oliekrise. Denne udvikling, hvor de, der advarede om truslen på det nærmeste blev gjort til grin i starten, har vendt op og ned på meget. Allan Greenspan, den afgåede chef (chairman of the board of governors) for Federal Reserve System, en slags nationalbank, blev tidligere feteret som en guru og fik en del af æren for de gode tider. Greenspan, udnævnt af Reagan i 1987, sad til Den i dag 82 årige Greenspan kritiseres nu for at have været medvirkende til, at de amerikanske boligpriser fik lov til at udvikle sig så voldsomt og blive til en boble, fordi han ikke i tide så faren og modvirkede boligprisstigninger gennem renteforhøjelser. Når Greenspan, indtil nu oraklet om amerikansk økonomi og pengeforhold, sættes under anklage, er intet helligt mere, og det er et tegn på, at den amerikanske sagkundskab er rystet og i gang med selvransagelse på grund af det, der har ramt dem. Prisboblen i USA Det amerikanske ejendomsmarked har som alle ejendomsmarkeder i verden oplevet sine historiske rutsjeture. USA s økonomi havde en mindre afmatning i 2001, men derefter begyndte en relativt høj økonomisk vækst båret af privatforbruget. Det blev fremmet af rentefald og skattelettelser. I takt med stigningen i vækst og forbrug, fik USA et betydeligt underskud på betalingsbalancens løbende poster samt på statsbudgettet. Disse store strukturelle ubalancer har svækket dollarkursen, en svækkelse som er taget til på det seneste og som har fået ny næring af den senere tids rentenedsættelser i USA. De voldsomme prisstigninger på boliger startede i 2001/2002, og kulminerede i sommeren Dernæst er det gået relativt hurtigt ned ad bakke. Billedet er - fuldstændig som i Danmark meget sammensat. De steder, hvor stigninger var størst, ses nu det største fald. De områder, der især gik voldsomt op, var Florida, Hawai, og det vestlige USA 5

6 med Californien, Arizona og Nevada i front, samt en række stater i New England området. Eksempler på byer, der har oplevet voldsomme udsving er San Diego, Los Angeles og Las Vegas. Dette fik da også Greenspan til at tale om, at der ikke var en national huspris-boble, men kun en række regionale, men han har nu erkendt, at han tog fejl. Et godt udgangspunkt for at bedømme de amerikanske boligpriser er S&P/Case Schiller Home Price Indices, der er et avanceret prisindeks for enfamilieshuse i storbyområder i US. Indekset sammenvejes også til nationale indeks. I det såkaldte composite 20 index for de 20 væsentligste storbyregioner i USA lå indekset på 100 i januar 2000, steg til 206,52 i juli 2006, og er nu faldet til 180,65 i januar Indekset beregnes som et såkaldt 3 måneders glidende gennemsnit, hvor tilfældige udsving i enkelte måneder glattes ud. Det seneste indeks for januar 2008 stammer fra slutningen af marts Indekset bygger på en teknik, hvor man overvåger gensalg af boliger i en region. Når en bolig, der sælges, har været registreret med en salgspris førhen, sammenlignes stigningen mellem disse to tidspunkter. Disse stigninger for individuelle boliger vægtes sammen, og i forbindelse med denne vægtning tildeles lavere vægt til boliger, der har oplevet voldsomme stigninger (for år 2000 = de har jo nok fået for eksempel nyt køkken og bad), eller som er faldet voldsomt (de er eksempelvis blevet hærget af hærværk eller stormskader). Metoden er forholdsvis præcis. Det er sundt at huske, at boligbobler kommer og går i det små. På et marked, vil der altid være udsving, og boligmarkedet er og bliver et marked. De værdier, der skabes på dette marked, er flygtige i den forstand, at de i løbet af et par år kan stige markant eller falde væk. På det lange sigt, er ejendomsmarkedet imidlertid fuldstændig som aktiemarkedet en rimelig sund investering. Således også ejendomsmarkederne i de enkelte vækstregioner i USA. I figuren er vist indekset for ejendomspriserne i regionen Los Angeles i Californien. Man ser en voldsom vækst frem til 1990, hvor indekset stiger fra 59 til 100, afløst af krise frem til 1996, hvor indekset er faldet til 73. Dernæst følger en fornyet opgang, som først kulminerede i september 2006 med 273,94 (denne måned er ikke vist på figuren). Endelig kommer så tilbagegangen til indeks 224,41 i januar Fra september 2006 til januar 2008 er der tale om et absolut fald på 18 %. Hvorfor er priserne steget så voldsomt? Der er en lang række forklaringer herpå. Dels den generelle konjunkturudvikling i form af økonomisk vækst og jobskabelse. Hertil kommer som en afgørende faktor faldet i finan - sieringsomkostningerne, hvor den faste rente på 30 årige lån faldt fra 8 % i 2000 til 5,5 % i Renten på 1 årige flexlån faldt fra 7 % til 4 %. Samtidig er der i et så stort land som USA altid lokale forhold, der spiller ind. Priserne stiger f.eks. kraftigt i Las Vegas, fordi der er mange tilflyttere fra andre stater på grund af jobskabelsen og klimaet i de vestlige stater, og fordi alternativet Californien er blevet for dyr en stat. Florida er ligesom en del af områderne på vestkysten et sted hvor man bosætter sig, når man trækker sig tilbage fra ejendomsmarkedet. Udover disse forhold, trænger et særligt forhold sig på, som har givet navn til krisen. Subprime lån. Subprime lån er lån, hvor kreditor ikke opfylder betingelserne for højeste kreditværdighed, man er under sub det bedste prime - niveau. Det kan i det konkrete tilfælde skyldes en høj belåning på projektet, bolig - ens pris i forhold til kreditors indkomst, kreditors begrænsede mulighed for kontant udbetaling ved huskøb eller kreditors betalingshistorik. Denne historik vurderes individuelt, og på en mere præcis måde end i Danmark, hvor elementet af kollektiv hæftelse på sæt og vis har gjort det enkelt at få en ejerbolig, såfremt ens formue og indkomst passede med boligens pris ud fra nogle UDVIKLINGEN I BOLIGPRISERNE I LOS ANGELES År simple tommelfingerregler. Anderledes i USA, hvor kreditværdigheden for den enkelte person udregnes med points. En ting, vi herhjemme måske ville vende os imod, og opfatte som en anelse usolidarisk eller asocialt. Der er flere amerikanske firmaer, som har det som deres virke at udregne kreditværdighed for individer, på boligområdet er FICO bredt anvendt. Her udregner man kreditværdigheden som points mellem 300 og 850 baseret på en statistisk analyse af individets betalingshistorik. Man har ret til at få udleveret en sådan rapport om kreditværdighed, dog ikke nødvendigvis med oplysninger om den opnåede score. (Her kan man søreme tale om evaluering helt ned på individniveau!). Spørgsmålet er så, om systemet er asocialt, eller om det i stedet er et nyttigt værktøj til at differentiere låneprodukter skræddersyet til den enkelte låntagers behov, hvilket er den positive udlægning. Med fremkomsten af subprimelånene blev der imidlertid åbnet op for, at man også med en dårligere kreditværdighed kunne komme ind på ejerboligmarked. Mens boligboblen blev skabt, blev der givet subprimelån som flexlån (ARM, adjustable rate mortgage). De udgør knap 7 % af de samlede udlån, men det er i høj grad disse lån, der nu rammes, fordi kreditorerne ikke kan betale de stigende renter. En del af disse lån er ydermere givet afdragsfrit. Især i områder med høje boligpriser som Californien har disse låneformer været populære. Ydermere er flexlånene ydet på den måde, at der har været en periode i starten, hvor renten har været garanteret, hvorefter den kunne variere frit. Renten i den garanterede periode har været særlig lav, hvilket selvfølgelig har haft en ekstra tillokkelse for folk, som har spekuleret i, at de efterfølgende kunne belåne friværdien i boligen som følge af de voldsomme prisstigninger. Lån med en garanteret periode på 2 år og 28 års efterfølgende løbetid med variabel rente er kendt som 2/28 ARM, og har været særdeles populære. 6

7 SVENNINGSEN 7

8 Lånene er dels givet ved huskøb, men også til eksisterende boligejere, der ville udnytte de stigende boligpriser til at omlægge deres lån, og samtidig belåne friværdi og bruge en del af midlerne på privatforbrug. Denne stimulans til privatforbruget har naturligvis været med til at holde konjunkturerne i gang, på samme måde som faldende boligpriser nu virker den anden vej. Det kan virke temmelig hasarderet med denne långivning, men risikoen er blevet videregivet på samme måde som man indenfor forsikring foretager genforsikring ved hjælp af securitisering, et fænomen de indviede vil kende fra bl.a. design af OPP konstruktioner. Securitisering, (engelsk : securitization) indebærer, at retten til at modtage ydelserne på subprimelånene overtages af en 3. part, der også påtager sig risikoen. Denne 3. part investerer i såkaldte MBS ere, Mortgage backed securities. Oprindelig var MBS ere sikre papirer i USA. Helt tilbage i 1938 dannede regeringen FNMA, populært kaldet Fannie Mae, der skulle garantere MBS ere og dermed fremme, at flere amerikanere ejede deres egen bolig. Traditionelt har de fleste MBS ere i USA været garanteret af regeringen, men under det sidste boligopsving, er flere og flere private aktører kommet til, uden nogen form for regeringsgaranti. MBS markedet er grumme stort, det anslås til 6 billioner dollars, dvs milliarder dollars (NB, på engelsk bruges trillion om det, vi i Europa kaldes billion, og billion, og det vi kalder milliard). Problemet med MBS ere er selvfølgelig, at hvis risikoen pludselig øges, så har man nok fået spredt den, men man har dermed også spredt problemerne ud til en lang række virksomheder, på tværs af landegrænser. I takt med at man har videregivet risikoen ved subprimelångivningen, 230 MODELLER 33 ÅRS KNOW-HOW har man også kunne nedsætte risikopræmien i form af den normalt højere rente på subprimelånene end på lån til kreditorer med højeste kreditværdighed. Det er her, at den rolle, MBS erne har spillet, kan virke særlig kritisabel, set med økonombriller. Da priserne steg voldsomt, reagerede FED-systemet ikke med renteforhøjelser før relativt sent. Da var boblen en realitet, og kritikken af Greenspan har form af en ideologisk og økonomisk-teoretisk drøftelse af, hvorvidt man skal forsøge at modvirke denne form for bobler, eller om det er for vanskeligt at forudse disse og time indgreb, der kunne risikere at komme på et forkert tidspunkt og gøre ondt værre. Kædereaktionen Mens offentligheden godt kan lide at tænke på bobler i økonomien, som kan briste, så er en kædereaktion en mere passende beskrivelse for det, der sker, når først ulykken er i gang. For den krise, som udløses i eksemplet med subprimelånene, er ikke en krise, der sker på én gang med et brag, men derimod en krise som udvikler sig lidt på samme måde som en nuklear kædereaktion eller en epidemi. I takt med at renten stiger, begynder kreditorerne med flexlån at få problemer med at tilbagebetale deres lån. Andelen af låntagere med problemer stiger og stiger. Samtidig falder boligpriserne, og det gør det vanskeligt at refinansiere boligerne eller at sælge dem. Det indebærer, at MBS værdipapirerne må have deres værdi nedjusteret, og dermed påføres en række institutioner tab. Man har opgjort de konstaterede tab til 120 milliarder dollars med et forventet samlet tab på 400 milliarder dollars, jf. Nationalbankens kvartalsoversigt for 2008, 1. kvartal. Det er tab, der påvirker de berørte institutioners aktiekurs, og dermed taber også de, der har investeret i disse aktier, penge. Tabene spredes på den vis til overalt i erhvervslivet. Den finansielle sektor begynder at være tilbageholdende med långivning, hvilket rammer både byggeriet MARKEDETS BEDSTE FINANSIERINGS- TILBUD..! Verdensmester i design JYLLAND: FYN: ØST FOR STOREBÆLT: Holmegade 58, 6990 Ulfborg Tlf Industrivej 11, 5492 Vissenbjerg Tlf Kærup Parkvej 3, Benløse, 4100 Ringsted Tlf CNH Financial Services A/S Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre. Tlf

9 men også likviditeten mere generelt. I USA begynder aktiemarkedet at rammes ud på sommeren 2007, og Dow Jones indekset falder fra til Verdens største bank og ifølge Forbes verdens største virksomhed - Citigroup, tabte alene i 4. kvartal milliarder dollars på subprimelån, og aktierne styrdykkede, hvorefter bankens leder måtte gå af. Citigroup er en af de virksomheder, hvis aktiekurs indgår i Dow Jones indekset. Tilsvarende milliardtab ramte Merrill Lynch i 4. kvartal, men listen over ramte virksomheder er endeløs. I England blev Northern Rock, en af landets største banker, ramt af manglen på likviditet, der opstod i kølvandet på subprime krisen, og banken måtte gå til Bank of England for at optage lån. Som krisen udviklede sig, steg omfanget af lån og garantier til i størrelsesordenen 55 milliarder pund. I starten af februar 2008 erklærede Englands statistiske bureau, at det nu formelt måtte betragte Northern Rock som en del af den offentlige sektor, hvorfor bankens samlede forpligtelser måtte tillægges den engelske statsgæld, der herved blev forøget med ca. 100 milliarder pund. Det øgede statsgælden fra 38 % til 45 % af BNP med et snuptag. Den 22. februar 2008 blev banken nationaliseret, midlertidigt som det hed. En anden stor amerikansk finansiel institution, Bear Stearns ligger inde med betydelige mængder af MBS ere, og må overtages af Morgan Chase den 16. marts 2008 med støtte fra Fed for at undgå, at Stearns tvinges til at realisere sin portefølje og presser kurserne på værdipapirer yderligere ned. Bear Stearns er en af de største multinationale investeringsbanker i verden. Bear Stearns var også involveret i forsikring mod tab på obligationer, kaldet monoline-obligationsforsikringsselskab. Denne type forsikring er hårdt ramt af uroen og oplever faldende aktiekurser. Når krisen fortsætter med at udvikle sig, bremser boligernes prisstigninger op, og handlen Kollapset i de amerikanske boligpriser har rejst kritik mod den tidligere chef for Fed, professor Allan Greenspan med fast ejendom falder. Antallet af usolgte og tomme boliger er rekordhøjt, og nybyggeriet af boliger og ombygninger bremser derfor. Det rammer beskæftigelsen i byggeriet og byggevirksomhedernes og materialeproducenternes aktiekurser og medvirker yderligere til det nedadgående pres på aktiemarkedet. Faldende investeringer påvirker direkte efterspørgslen i økonomien, og den økonomiske vækst bliver mindre. Dette rammer igen investeringerne negativt. Dette forhold er i økonomisk teori kendt som multiplikatoraccellerator effekten. Faldet i investeringerne er en af de måder, hvorpå krisen i det finansielle marked nu påvirker den reale økonomi, der igen virker tilbage på det finansielle marked. Omkring årsskiftet 2007/2008 begynder ledigheden at stige i USA. Med en afdæmpet økonomisk vækst i verdens største økonomi, USA, rammes andre lande af krisen, fordi USA importerer færre varer. Samtidig sættes den amerikanske rente ned, hvilket udløser en yderligere svækkelse af dollarkursen. FED nedsætter renten fra og med september 2007, fra 5,75 % til 2,5 % i marts Den svækkede dollar gør det vanskelig for andre lande at sælge deres varer på det amerikanske marked, som i forvejen er vigende. Samtidig rammes udenlandske banker og andre virksomheder af krisen, fordi de ligger inde med betydelige porteføljer af f.eks. MBS ere. Et eksempel er Bank of China. Nedgangen i den amerikanske økonomi spreder sig altså lynhurtigt til udlandet, og det kan aflæses af fald på alverdens aktiemarkeder. Globaliseringen er medvirkende hertil, eftersom mange udenlandske banker rent faktisk er inde og agerer direkte på selve det amerikanske marked. I starten af 2008 fulgte så et internationalt skred i aktiekurserne. Den internationale valutafond, IMF, regner nu med, at væksten i verdensøkonomien på real basis falder fra 4,9 % i 2007 til 4,1 % i 2008, stærkt influeret af subprimeuroen. USA forventes at få en vækst på 1,5 % i 2008, nogenlunde det samme som Euroområdet og Japan. Hvorfor gik det galt? Som figuren over ejendomspriserne i Los Angeles viser, så er udsving i ejendomspriserne en UDVIKLINGEN I LEDENDE AKTIEINDEKS I USA, EUROPA OG ASIEN, 11. APRIL 2008 Fald seneste 3 mdr Fald seneste 6 mdr USA Dow Jones - 2,2-11,9 Nasdaq - 6,1-17,6 Europa Tyskland, DAX -14,1-17,1 UK, FTSE100-4,9-11,3 Frankrig, CAC40-9,5-16,3 Danmark, OMXC20-0,5-17,5 Asien Japan, Nikkei - 5,6-23,2 Kina, Shanghai composite - 36,3-42,1 9

10 forholdsvis naturlig ting. Når situationen er blevet mere dramatisk denne gang, er det som følge af mange forskellige forhold, der alle har trukket i én retning, og det er svært at finde en enkelt synder. Det boomende boligmarked er ikke et amerikansk fænomen, ikke engang et vestligt fænomen. Det har været en verdensomspændende trend i de senere år, og ansvaret kan derfor ikke alene placeres dér. Flexlånene har været medvirkende til, at personer, der ikke burde have købt en bolig, blev lokket ind på boligmarkedet. INTELLIGENT MASKINSTYRING TM MikroGrade 2D/3D Hurtig opgradering fra 2D til 3D maskinstyring til dozer og grader Helt unik Snap-on & Snap-off funktion Nem flytning af kontrolboks fra maskine til maskine Én docking station til alle kontrolbokse Kan bruges som standard 2D system eller som 3D system med én og samme kontrolboks Simpel opgradering fra 2D til 3D køb kontrolboks som er forberedt til 3D og opgrader senere eller lej en GPS/tracker samt 3D software Ønskes mere information eller produkt demonstration, ring på tlf Bondovej Odense SV Flexlånene er endda i USA blevet givet på den måde, at renten de første år var endnu lavere end den egentlige markedsrente, de såkaldte 2/28 ARM ere. Subprimelånene, og metoden med at afløfte og sprede risici ved disse i form af MBS ere, som tidligere kunne betragtes som meget sikre papirer, har yderligere skubbet på, at der er givet lån til personer, der enten slet ikke skulle have været på ejerboligmarkedet, eller som skulle have købt en billigere bolig, eller undladt at belåne en friværdi. Metoden er farlig, fordi den part, der bærer risici, ikke er den samme part, som udmåler lånene og skaber risici. De finansielle institutioners adfærd er også en faktor. Man taler om predatory loaning, dvs rovdyrsagtig udlån, hvilket betyder, at man har formidlet kredit villigt, og uden den nødvendige rådgivning. Man kommer automatisk til at tænke på de hjemlige kampagner, hvor realkreditinstitutter har haft reklameslogans som Befri værdien. Andre har forsøgt at placere ansvaret hos låntagerne selv. Det er efter min opfattelse tåbeligt. Den enkelte låntager med begrænset kreditværdighed i USA måske med ringe uddannelse kan ikke have den samme indsigt som den professionelle långiver, og man kan ikke bebrejde en person, at denne forsøger at realisere en livsdrøm om egen bolig. 12. april 2008 udtalte den republikanske præsidentkandidat McCain, at justitsministeriet burde iværksætte en undersøgelse af de, der havde udstedt subprimelånene, et varsel om en ændring i holdningerne hos højrefløjen. Fed bærer måske en del af ansvaret, fordi renteforhøjelserne blev sat ind for sent, hvilket nogle kritikere fremfører. Andre kritiserer Fed og Allan Greenspan for ikke at have indført en Code of conduct for långiverne, der kunne begrænse udlån til personer, der blev bragt i risikozonen. Det vil imidlertid være problematisk at placere hele ansvaret for den finansielle sektors dumheder hos Fed. Hvor langt skal man gå i en detailregulering, der kræver at man har eksakt viden om konjunkturudviklingen? Økonomi er ikke en eksakt videnskab som naturvidenskaberne, og en meget målrettet styring fra centralbankerne kunne også vise sig uhensigtsmæssig. En utidig renteforhøjelse kunne svække den økonomiske vækst og måske kaste landet ud i en recession. Samtidig ville det måske fjerne fokus fra den finansielle sektors og forbrugernes eget ansvar. Det er let at være bagklog, men beslutningstagerne er altid stillet over for et dilemma mellem forskellige hensyn. Forbundsregeringen Bush administrationen har reageret Fleksibel styrke... Mere end blot maskiner... S&H Teknik A/S er importør af Vermeer produkter til det danske og norske marked. Vi tilbyder salg og service at bla. Vermeer, Cetco samt Sherrill fra vores 2 afdelinger i henholdsvis Tørring og Greve. S&H teknik A/S er ejet af det svenske Söderberg & Haak AB Hovedafdeling: Elektronvej Greve Service Jylland: Sønderbrogade Tørring Tel Fax : HG 6000 TX 2: D 36x50 Serie II 3: Raketter mm 4: RTX : S 600 TX 5

11 De mange oversvømmede veje og kældre har med al tydelighed vist, at kloak- og afløbssystemerne flere steder i landet ikke er dimensioneret til de nærmest tropeagtige regnskyl. Som de eneste i landet kan KWH Pipe levere afløbsrør, brønde og tanke i op til ø3500 mm. Og vi kan samtidig hjælpe med tegninger, udformninger, tilpasninger og svejsninger m.v., hvis det er nødvendigt. Stoppe regnen kan vi ikke - men vi kan hjælpe til med at lede vandet hurtigt bort. Nordgårde 1 DK-4520 Svinninge Tlf.: (+45) Fax: (+45)

12 I takt med at boligpriserne i København og Århus er presset op, har mange familier været presset til at tage den billigste finansiering, fordi de ellers ikke kunne få den bolig, de havde brug for i området. Det har virket selvforstærkende. med en stimulanspakke i størrelsesordenen 150 milliarder dollars, 1 % af BNP, bl.a. i form af skattelettelser, ligesom der etableres en særlig ordning for at lette huslejen midlertidigt for trængte familier. Har regeringen ageret for sent? Nogle kritikere peger på, at præsidenten for længe var optaget af tanken om at fremme ejerskab af egen bolig fremme et ownership society og derfor ikke så faren ved subprimelånene, og at administrationen har hyldet de mange nye låneformer som finansiel innovation. Andre kritikere peger på et af de store strukturelle problemer i amerikansk økonomi, det enorme statsunderskud, har fået lov at fortsætte blandt andet som følge af Iraq krigen, og dermed har stimuleret økonomien yderligere. Der er imidlertid nu signalændringer på vej i det republikanske parti, hvor John McCain som ovenfor nævnt har foreslået, at Justitsministeriet skal kulegrave de institutioner, der har udstedt flexlånene. Journalister og den politiske opposition vil være hurtige til at kritisere Bush administrationen for ikke at have set faren komme. Som dansker kan det være nyttigt at huske nogle ord fra vor egen nationalbankdirektør, Bodil Nyboe Andersen, som ved Realkreditraadets årsmøde i 2005 udtalte om boligprisbobler: Bobler er vældig interessante for økonomer at analysere, men desværre viser erfaringen, at man hverken kan forudsige bobler eller konstatere dem, når de er der. Bobler er noget, man kan se bagefter. Det er sikkert sandt, om end en bitter sandhed. Læren for det danske marked Udviklingen på det amerikanske boligmarked minder meget om udviklingen på det danske, når vi ser på rente, finansieringstyper og udviklingen i boligpriserne. Derimod er udviklingen i den reale økonomi i USA og Danmark så forskellig som nat og dag. USA kæmper med store strukturelle problemer i økonomien i form af et dundrende underskud på betalingsbalancens løbende poster og på statsbudgettet. Danmark har stadig et overskud på betalingsbalancen, har ingen udlandsgæld, og har et markant overskud på statsbudgettet. Men mens USA er verdens største økonomi, så er Danmark i 12

13 økonomsprog en lille åben økonomi. Vi er som følge af vor store udenrigshandel og landets begrænsede størrelse sårbare over for, hvad der sker internationalt. Danmark er efter de autoritative prognoser at dømme ikke på vej ud i en recession, men hvis USA rammes af en længere varende recession, så vil Danmark som mange andre lande komme til at mærke en effekt. Den prognosticerede økonomiske vækst for Danmark er blevet nedjusteret af prognosemagerne, og et fair bud er, at der vil komme flere nedjusteringer, i takt med at omfanget af den amerikanske nedtur erkendes. Nationalbankens kvartalsoversigt 2008, 1. kvartal er én af de seneste, mere autoritative prognoser. Heri regnes med, at væksten i dansk økonomi, udtrykt ved den reale vækst i bruttonationalproduktet, i 2008 ligger på 1,9 %, nogenlunde uændret i forhold til I 2009 falder væksten derimod til 1 %, og i 2010 til 0,4 %. Det er en markant afsvækkelse i forhold til de foregående år, og dækker bl.a. over fald i boliginvesteringerne og stigende ledighed. Man behøver blot at se på udviklingen i den danske forbrugertillidsindikator for at se, at forbrugerne har fattet pointen. Der er en lære af det amerikanske eksempel, og vel også af den måde, det danske boligmarked har fungeret på i de seneste par år. Den lære er, at mens det i teorien er fint, at markeder kan få lov til at passe sig selv, så viser praksis, at markeder har brug for regulering i form af sunde rammebetingelser, og herunder måske en form for code of conduct. I de år, jeg var cheføkonom i Entreprenørforeningen, udviklede jeg en læresætning for mig selv om, at boligmarkedet altid søger den billigst tilgængelige finansiering. Dét så vi med de 30 årige annuitetslån, hvor mange troede, at forbrugeren ikke ville vælge den længst mulige løbetid, men det gjorde de. Vi så det med flexlånene, som hurtigt fik stor udbredelse, og siden så vi det med de afdragsfrie lån. Når boligmarkedet agerer således, er det på grund af en række stærke mekanismer, der presser udviklingen den vej. For det første har det tidligere været sådan, at man i ejendomsmæglernes salgsopstillinger valgte den billigste finansiering, og forbrugeren fokuserede på nettoydelsen på huset. Derfor blev boliger handlet på nettoydelsen, og kontantprisen betød mindre. I praksis har det ført til, at billig finansiering har løftet kontantprisen i vejret, således at sælger har fået gevinsten ved de nye låneformer. I takt med at boligpriserne i København og Århus er presset op, har mange familier været presset til at tage den billigste finansiering, fordi de ellers ikke kunne få den bolig, de havde brug for i området. Det har virket selvforstærkende. Sagt på økonom-sprog, så er den lavere ydelse på de billigere låneformer blevet kapitaliseret positivt ind i kontantprisen på boliger og har skabt en kapitalgevinst til boligejerne, på samme måde som rentefaldet. Hvis man skal filosofere yderligere over udviklingen, så har den lave rente, vi har fået i det seneste tiår, været til skade for pensionsopsparerne, mens den til gengæld har været til gavn for boligejerne. Med andre ord, så har der været mere fornuft i at Cramo skole Kurser i betjening af teleskoplæsser med gafler, lifte, minigravere, minidumpere, minilæssere, motorbører og rendegravere. Ring og hør nærmere. Bedst i højden. TLF

14 sætte sig i en dyr bolig, end i at foretage pensionsopsparing. Kapitalgevinsterne har endda været så betydelige i nogle af årene, at de har slået værdien af arbejdsindkomsterne efter skat. Dette er selvfølgelig meget rart, når man er boligejer, især da hvis man ikke tænker så meget over, om nu en sådan udvikling kan blive ved med at være holdbar En bilsælger, der sælger folk en sportvogn, som køreren kommer til skade ved uforsvarlig kørsel, kan vaske sine hænder og sige sig fri for ansvar. En våbenhandler, der sælger en bøsse til en jæger, der efterfølgende sårer sig selv med et vådeskud, kan sige sig fri for ansvaret, han solgte våbnet til en mand med bestået jagtprøve. Der er en fare ved mange produkter, hvad enten det er en motorsav eller en havestige Danmarks første certificerede Tlf fra den lokale Silvan, eller hovedpinepiller fra Apoteket. En bank eller et realkreditinstitut, der yder et lån til en person, der efterfølgende kommer i uføre, kan vælge at optræde som bilsælgeren eller våbenhandleren, og placere ansvaret hos kunden. Men når boliglånene kan kaste millioner af mennesker ud i problemer i USA, og kan skabe en recession, der kan sprede sig til andre verdensdele, er det svært for samfundet at acceptere, at boliglån blot er en vare på lige fod med andre varer, der som biler eller våben bør omgås med omhu. Den, der køber en bil, har dog et kørekort. Den, der i Danmark køber et gevær, har dog et jagttegn. Spørgsmålet er, om den, der optager et realkreditlån i Danmark har brugt bare tilnærmelsesvis den samme tid på at sætte På det lange sigt, er ejendomsmarkedet fuldstændig som aktiemarkedet en rimelig sund investering. sig ind i lånetyperne der er ganske komplicerede i forhold til de mange timer, det tager at bestå en køreprøve eller at tage et jagttegn. Har forbrugeren overhovedet en jordisk chance for at gennemskue de mange nye lånetyper, der i USA hos nogle långivere nåede op i flere hundrede varianter? Skal afdragsfrie flexlån forsynes med en advarsel, på samme måde som en pakke cigaretter? I USA forsøgte kritikere at få den finansielle sektor selv til at acceptere fælles retningslinier, en 14

15 SUBPRIMEKRISEN - KÆDEREAKTIONEN Rentestigning ved Terminer misligholdes Tab på MBS baseret på subprimelån. refinansiering af flexlån Boligpriser falder Krisen breder sig fra boligmarkedet ud på hele Boligpriser stagnerer det finansielle marked Nedskrivninger i aktiver i Aktiekursfald og nye Begrænsninger i likviditeten, virksomheder i og udenfor USA nedskrivninger af aktiver Credit crunch, spreder krisen Byggeriet falder Forbrugertillid styrtdykker Lav eller negativ vækst, recession Masseafskedigelser i finansiel Boligprisfald fortsætter Prisfald på boliger lammer forbrugertillid sektor Forventninger om lav vækst Investeringer falder Stigende ledighed bremser investeringer Stigende ledighed rammer boligmarkedet Krisen bliver real Rentefald og skattelettelser utilstrækkelige til at bryde den negative psykologi Code of conduct, der kunne begrænse skadevirkningerne af de nye låneformer. Enkelte tog rent faktisk dette op, om end Fed ikke bakkede op herom. Et af problemerne er, at den part som tjener ved, at folk optager eller konverterer lån, også er den part, der skal rådgive dem om, hvorvidt dette nu også er klogt og hensigtsmæssigt. Det er som at sælge elastik i metermål, et erhverv som kræver en usædvanlig stærk moral, hvis ikke kunden en gang i mellem skal blive svigtet. I Danmark gennemgår vi i kritiske forbrugerprogrammer på TV og i test på Forbrugerrådets hjemmeside hvordan vaskemaskiner fungerer, eller om håndværkeren nu også snyder lidt med regningen. Den samme fokus har der ikke været på boligfinansieringen, selvom dens konsekvenser for forbrugeren er langt større. I stedet har man pus - tet en form for boligmania op gennem utallige TV udsendelser om ejendomsmæglere, der skal gætte priser, liebhavere, der søger den perfekte bolig, folk der skal sælge boligen og derfor shine den op i Helt solgt, haveindretningsprogrammer og så videre i en uendelighed. Uanset hvilken TV kanal man tænder for, ser man TV-folk galoppere rundt i en bolig for at ændre indretning eller gætte pris. I dag manifesterer individet sig i høj grad gennem boligen, der er genopstået som prestigesymbol nr. 1. Måske kan man tillade sig at stille det kætterske spørgsmål, om der er lidt for megen boligbegejstring, og for lidt boligfinansieringskepsis i den cocktail, medierne har blandet til den danske forbruger i de senere år. Hvad skal man nu bruge al denne moralisering til? I bund og grund bør man holde fast i, at boligfinansiering er et marked, et marked der bør fungere uden politiske indgreb, som vi tidligere har set skadevirkningerne af. Det er og bliver den enkelte boligejer, der skal træffe sit valg og være forbruger, når han vælger lån, køber bolig, belåner friværdi og konverterer. I økonomisk teori er en klassisk forudsætning for, at et marked kan fungere, at der er gennemsigtighed. Hvis der er et problem på markedet for boligfinansiering, så kan dette problem ligge i, at markedet ikke er gennemsigtigt, d.v.s. at den enkelte forbruger ikke er uddannet til at kunne forstå økonomi og talopstillinger. Hverken Nationalbanken eller Finansministeriet er gearet til at rådgive eller advare de enkelte låntagere om problemerne ved boliglån. De kan melde generelt ud i medierne, og på den måde sende signaler. Noget tyder på, at der er brug for uafhængige instanser, der kan være med til at kvalificere de boligøkonomiske diskussioner og bringe dem ned på jorden, så almindelige mennesker kan gennemskue dem, selvom de ikke nødvendigvis har en længerevarende uddannelse. Billigst i længden. 15

16 KOOLHAAS I KØBENHAVN DEN HOLLANDSKE STJERNEARKITEKT REM KOOLHAAS HAR TEGNET ET FORSLAG TIL MULTIHUS PÅ BRYGHUS-GRUNDEN I KØBENHAVN FOR REALDANIA Det er i høj grad hollandske arkitekter der har sat præg på udviklingen af det nye København. MVRDV på Islands Brygge, Adriaan Geuze på Amerika Plads i Københavns Nordhavn. Sjoerd Soeters i Sydhavnen, Erick van Egeraat med først de nedstemte minihøjhuse på Krøyers Plads og seneste et kontorhus på Kalvebod Brygge. Nu får Hollands absolut mest indflydelsesrige arkitekt Rem Koolhaas så chancen for at sætte et fingeraftryk på en af de mest attraktive placeringer i indre by. Rem Koolhaas/OMA blev udvalgt til projektet efter en utraditionel arkitektkonkurrence uden udgangspunkt i et konkret projektforslag, men i stedet interview med arkitekterne om deres FAKTA REM KOOLHAAS/OMA arbejdsmetode. Projektet skal rumme Realdania (der via ejendomsselskabet Realea også er bygherre på projektet), samt en række udadvendte aktiviteter, Dansk Arkitektur Center/DAC - café og restaurant, 22 boliger, kontorer til udlejning og et underjordisk P-anlæg med plads til 140 biler. Bygningen bliver 80x80 meter Rem Koolhaas grundlagde Office for Metropolitan Architecture (OMA) i 1975 sammen med Elia og Zoe Zenghelis samt Madelon Vriesendorp. Efter først at have arbejdet som journalist og manuskriptforfatter tog Koolhaas eksamen som arkitekt fra Architectural Association i London, og i 1978 udgav han Delirious New York, a Retroactive Manifesto for Manhattan. I 1995 fortalte han i sin bog S,M,L,XL om OMA's arbejde og trak en linje mellem det moderne samfund og den moderne arkitektur. I øjeblikket leder Rem Koolhaas arbejdet i OMA og i tænketanken AMO, der fokuserer på sociale, økonomiske og teknologiske spørgsmål. og 25 meter højt og kommer til at koste mellem en og to milliarder kroner. Bliver planerne for projektet godkendt vil huset være klar til indflytning i Trafikal dynamik og sammenspil med nabobygningerne Bryghusgrunden er på nuværende tidspunkt skåret igennem af Ring 2. Denne trafikale åre vil også være der i fremtiden. Huset bygges henover og under vejen, så trafikken kommer igennem bygningen. Derudover kommer der helt nye passager for cyklister og gående, som er med til at forbedre den trafikale dynamik i området. Huset er også med sin volumen tænkt til at spille sammen med de mange store bygninger i området, 16

17 Vi er i jubii-humør! Vi giver 50% rabat på det 3. originale Schäffer redskab, når du køber en ny Schäffer i resten af jubilæumsåret NB! Tilbuddet gælder til alle nye Schäffer også til vores kampagne modeller. er. Vores erfaring siger, at jo flere redskaber man har til sin Schäffer, jo gladere er man for den. Landsdækkende forhandlernet. eksempelvis Ny Christiansborg, Christians den 4. Bryghus og Det Kongelige Biblioteks Den Sorte Diamant. Bryghusgrunden og den videre proces Realdania erhvervede ved årsskiftet Bryghusgrunden gennem sit datterselskab Realea A/S. Bryghusgrunden er den sidste ubebyggede grund ud til havnefronten mellem Langebro og Knippelsbro. Den ligger i kvarteret mellem Vester Voldgade og Frederiksholms Kanal. Den er nabo til Chr. IV s Bryghus, Det Kongelige Biblioteks Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads, Materialgården og boligog kontorejendommen Ny Christiansborg. 31. marts 2006 blev prækvalifikationsprogrammet for valg af arkitekt offentliggjort. Efter prækvalifikationens første runde gik tre arkitektfirmaer samt de tre forhåndsinviterede arkitektfirmaer videre til næste runde, der bestod af en såkaldt interviewkonkurrence. Denne konkurrenceform, der er ny i dansk sammenhæng, er med til at sikre, at arkitekt og øvrige samarbejdspartnere kan inddrages på et så tidligt tidspunkt i processen, at de kan bistå bygherren i den endelige programmering. I den kommende tid vil den videre proces for byggeriet på Bryghusgrunden indeholde følgende elementer: Valg af øvrige samarbejdsparter Programmering af bygning og byrum Dialog med Københavns Kommune og andre myndigheder Dialog med Københavns borgere Realdania afholder henover efteråret dialogmøder/workshops med Københavns borgere med fokus på principperne for udarbejdelsen af legepladsen samt for byrum på Bryghusgrunden og for forholdet til de omgivende byrum. Der afholdes desuden allerede nu bilaterale dialogmøder med institutioner og større interessenter i området TAVLUNDVEJ 4-6 / LIND / 7400 HERNING TLF / FAX / LAGERFØRENDE FORHANDLERE: Anker Bjerre A/S, Holstebro Bredebro Maskinhandel ApS Brønderslev Maskincenter A/S Farsø Maskinhandel Glamsbjerg Maskincenter Granhøj Landbrugsmaskiner ApS, Østermarie Hans Holm Maskinforretning A/S, Tinglev Helms TMT-Centret A/S, Hadsten Helms TMT-Centret A/S, Herning Helms TMT-Centret A/S, Århus Hjallerup Maskinforretning A/S Hjørring Maskincenter A/S Kolding/Gravens Maskinforretning A/S Kædeby Maskinf. A/S, Humble Lemvig Maskinforretning ApS Linds Truck & Maskinhandel A/S, Dianalund Midtjydsk Maskincenter A/S, Viborg Midtdjurs Traktorlager A/S, Nimtofte Morsø Motorkompagni A/S, Nykøbing M O.Søndergaard & Sønner A/S, Otterup Vejrup Maskincenter, Bramming

18 NY OPERA I OSLO: SOM ET KRIDHVIDT ISBJERG BRYDER BYGNINGEN VANDSPEJLET I BUNDEN AF OSLO FJORDEN. DEN HAR ARKITEKTONISKE KVALITETER. DEN HAR PRAKTISKE KVALITETER OG SANGERNE SIGER, AT AKUSTIKKEN ER FANTASTISK. OSLOS NYE OPERAHUS, TIL CA. 4 MILLI- 18

19 ARDER KRONER, BLIVER EUROPAS HIDTIL MEST MODERNE OPERA BYG- NING OG GIVER OPERAHUSET I SYDNEY KONKURRENCE OM AT VÆRE VERDENS MEST SPEKTAKULÆRE OG SÆREGNE OPERABYGNING. OSLO HAR FÅET ET NYT IKON. 19

20 Det enorme byggeri hviler på i alt 28 kilometer pæle, der er piloteret ned i havbunden. Man har været nødt til at fjerne ton forurenet slam og jord fra byggepladsen, som stammede fra gamle fabrikker og beskidt sne, der gennem årene var dumpet i havnebassinet. Byggehullet blev derefter sikret med m 3 nedrammet metalspunsvæg. Foto: Statsbygg AF STIG LARSEN Den nye norske opera er et mes - terværk og et nyt spetakulært ikon for Oslo. Arkitektonisk set må Oslos nye operahus være den mest særegne operabygning i verden næst efter Sydney-operaen. Arkitekterne vision har været, at operahuset klædt som det er i hvid, italiensk marmor fra Carrera, skal rejse sig af Oslofjordens blå overflade som et isbjerg. Huset er monumentalt, men det er på samme tid enkelt i sit udtryk. Taget skråner nedad mod vandet på begge sider af scenetårnet og foyerrummet og fortsætter 6-8 meter ud under vandet. Orkestergraven ligger således under vandoverfladen, mens underscenens gulv ligger hele 16 meter under havoverfladen. Heldigvis er hele operaen bygget, så der er taget højde for en eventuel stigning af vandoverfladen på op til tre meter. Det skrånende tag vil være ideelt for skateboardere, og når sommeren tillader det, vil der nok være mange, der vil tage en svalende dukkert i Oslofjorden, ved at gå ud i vandet fra taget og måske bagefter sole sig på det skrånende tag. Eller de kan gå op på taget over foyeren og nyde den storslåede udsigt over Oslo. På den måde kan andre end Det norske arkitekfirma Snøhetta har tegnet ikon-byggeriet Foto: Statsbygg 20

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Danskerne er nu rigere end før krisen

Danskerne er nu rigere end før krisen 18. august 2016 Danskerne er nu rigere end før krisen Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes private formuer sidste år steg med 0 mia.kr., mens gælden lå nogenlunde uændret. Den samlede nettoformue

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse NR. 1 SEPTEMBER 2009 Realkredit med i toppen af ny undersøgelse Forbrugerstyrelsen har udsendt den nye Forbrugerredegørelse for 2009. Undersøgelsen vurderer, at forholdene for forbrugerne i FFI (ForbrugerForholdsIndekset)

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009 DI PROGNOSE Organisation for erhvervslivet DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst maj Økonomiske indikatorer peger på flad vækst En række ledende økonomiske indikatorer viser,

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Obama overdrager stærk økonomi til Trump

Obama overdrager stærk økonomi til Trump Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Obama overdrager stærk økonomi til Trump Den 20. januar indsættes Trump som USA s 45. præsident. Amerikansk økonomi er blevet stærkt forbedret

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Finanskrisens grundlæggende begreber

Finanskrisens grundlæggende begreber Finanskrisens grundlæggende begreber Den finansielle krise, der brød ud i slutningen af 2008, har udviklet sig til den mest alvorlige økonomiske krise siden den store depression i 1930'erne. I dette fokus

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Jeg har i figur 1 vist henholdsvis Leading, Coincident og Lagging Indicator for den amerikanske økonomi. Data bag graferne er fra Conference

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA marts 2017 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL 10. Marts 2017 4. kvartal endte med negativ vækst på 0,9%.

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere