Socialt-etisk regnskab 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialt-etisk regnskab 2006"

Transkript

1 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring

2 Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens sociale ansvar i Socialt-etisk regnskab. Et regnskab over bløde værdier Her er 6 bud på, hvorfor Middelfart Sparekasse hvert år udarbejder et Socialt-etisk regnskab: 1) Finansielle regnskaber er ikke tilstrækkeligt retvisende, fordi de kun indeholder opgørelse af værdier, der kan måles med penge. 2) Socialt-etisk regnskab inddrager bløde værdier, som fx værdien af tilfredse kunder og medarbejdere og gode relationer til lokalsamfundet. Derved skabes et mere komplet billede af sparekassen. 3) Regnskabet virker som et varslingssystem, der tidligt giver os en melding, hvis et område er ved at udvikle sig i en forkert retning. Så kan vi nå at gribe ind, før det påvirker sparekassens økonomiske resultat. 4) Socialt-etisk regnskab er et signal om villighed til dialog med repræsentanter for de grupper, der bliver påvirket af sparekassens beslutninger. 5) Offentliggørelsen af denne årlige rapport, der er en del af processen, er samtidig et redskab til en vedvarende dialog år efter år. 6) Socialt-etisk regnskab fungerer endelig som en varedeklaration for sparekassen, der viser styrker og svagheder. Så ved man, hvad man kan forvente som ny kunde eller medarbejder. Bæredygtigt socialt ansvar For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens sociale ansvar i Socialt-etisk regnskab. Udgangspunktet er den manual fra organisationen Green Network, som vi har været med til at udvikle. Siden 2004 har vi lavet en redegørelse hvert år, selvom manualen lægger op til, at det sker hvert andet år. Den første sociale redegørelse for Middelfart Sparekasse for 2002 blev offentliggjort som en selvstændig rapport. En social redegørelse efter Green Networkmodellen indeholder følgende hovedpunkter: - Baggrundsoplysninger - Udvikling, uddannelse og læring - Fastholdelse - Integration og ligestilling - Sundhedsfremme - Engagement i det omgivende samfund - Opmærksomhed på globale udfordringer - Hvad kom der ud af 2005-redegørelsen? En samlet oversigt over de forskellige emner til obligatoriske og frivillige rapporteringer fremgår af side 31 med en sidehenvisning til de emner, sparekassen har valgt at rapportere om. Den ny sociale redegørelse bygger på input fra medarbejderrepræsentanter på grundlag af den tidligere udgave med en aktuel status på de enkelte områder. Bevidsthed og etik Gennem årene har en del studerende benyttet sparekassens Socialt-etiske regnskab som grundlag for større opgaver og specialer. Det har også været udbytterigt for os, og flere har sat deres tydelige fingeraftryk. For nogle år siden skrev to piger, at Socialt-etisk regnskab er som slangen, der kommer ind i paradiset og spolerer idyllen. Lægger man en etisk vinkel på sin virksomhedsudvikling skaber det en ny bevidsthed, der giver nye øjne at se med. Men den nye virkelighed stiller flere spørgsmål, end den giver svar. For at finde svar på nogle af de nye spørgsmål kan man inddrage Socialt-etisk regnskab som en metode til øget refleksion og som et ledelsesredskab. Men det kræver overskud. Socialt-etisk regnskab er et middel til dialog og demokrati, der sætter fokus på processen, hvor man gennem sin deltagelse forsøger at udvikle en fælles forpligtende forståelse. Samtidig fastlægger dialogen grænsen mellem, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er. Enhver privat virksomhed skal tjene penge. Det er midlet til at nå sine mål og opfylde egne og andres berettigede forventninger. Imidlertid er det ikke ligegyldigt, hvordan pengene tjenes. Socialt-etisk regnskab kan være med til at fastlægge, hvordan man gør, og afklare hvilke værdier, der står til debat. Men som andre virksomheder har sparekassen grundværdier, der er så fundamentale, at de ikke er til diskussion. Socialt etisk regnskab er som slangen i paradiset, der giver nye øjne at se med. 2 Socialt-etisk regnskab er et middel til dialog og demokrati og til fælles forpligtende forståelse Middelfart Sparekasse Algade Middelfart Tlf Fax Cvr.nr Ansvarlig ledelse: Administrerende direktør: Hans Erik Brønserud - Kontaktperson: Bent Hørby - Regnskabsperiode: 2006 Tal pr : Indlån: 2,908 mia. Udlån: 2,990 mia. Balance: 3,994 mia. Overskud før skat: 85,7 mio. Overskud efter skat: 73,2 mio. Antal kunder ca Egenkapital: 647,3 mio. Garantikapital: 181,6 mio. Middelfart Sparekasse er en selvejende institution med ca garanter Socialt-etisk regnskab 2006: Rappotering og proces: Bent Hørby, Middelfart Sparekasse Layout/produktion: HansenGrafisk Foto: Benny Refsgaard Grundlaget for årets regnskab: Spørgeundersøgelse med svar fra: kunder fra alle afdelinger 134 medarbejdere 283 lokale borgere fra Middelfart kommune

3 Direktionens bemærkninger Manglen på arbejdskraft på det finansielle arbejdsmarked gør, at man ikke kan skaffe nye medarbejdere med et snuptag. Hermed foreligger Socialt-etisk regnskab for 2006, hvor vi for 14. gang står til regnskab for de værdier, som er vigtige for vores kunder, medarbejdere og lokalsamfundet. På afgørende områder kan vi endnu engang konstatere, at det er lykkedes for os at holde fanen højt. Vores kunder føler sig stadig velkomne i sparekassen, vores medarbejdere er stadig stolte over deres arbejde, og de lokale borgere er bevidste om vores synlighed i lokalområdet. Efter en mindre tilbagegang i 2005 giver kunderne igen udtryk for tilfredshed med den måde, sparekassen henvender sig på. Selvom det måske ikke er noget at prale af, er det dog opløftende at se en fremgang på 21% i enigheden om, at sparekassen er villig til at vedgå fejl. I modsætning til kunderne har medarbejdernes besvarelse ikke kunnet leve op til tidligere års resultater. På de fundamentale områder er der - trods en mindre tilbagegang - stadig en meget høj tilfredshed. Det er tilsyneladende også lykkedes at omsætte den værdifulde viden fra Socialt-etisk regnskab til handling, selvom det kan blive endnu bedre. Noget der tyder på, at ledelsen har haft fokus rettet for meget mod omverdenen i stedet for Selvom ikke alt er lige behageligt at blive konfronteret med, så giver regnskabet kraftige anvisninger på, hvilke områder vi skal arbejde med. indad har været et turbulent år, hvor især medarbejderudskiftning har bevirket, at de tilbageværende medarbejdere har følt, at de ikke har haft tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. Det er vi meget bevidst om i direktionen, men manglen på arbejdskraft på det finansielle arbejdsmarked gør, at man ikke kan skaffe nye medarbejdere med et snuptag. I løbet af det første halvår 2007 er de fleste huller dog fyldt ud. Desuden har ledelsen erkendt, at der skal mere fokus på de indre linier. Så vi håber, at vi er på rette vej igen. Med hensyn til de lokale borgere, er der fald i enigheden på de fleste områder. Dette fald tilskriver vi primært, at sparekassen ikke i 2006 blev profileret nær så stærkt i lokalområdet som året før med indvielse af Kulturøen, byggeri af Havnefronten mv har mere budt på mange små, men ikke så markante begivenheder. Vi mærker dog en stor opbakning fra de lokale borgere til den linie, sparekassen har lagt i forhold til arbejdet med social ansvarlighed, så her arbejder vi ufortrødent videre. Resultatet af det Socialt-etiske regnskab for 2006 har endnu engang bekræftet, hvor mange vigtige informationer vi får stillet til rådighed. Selvom ikke alt er lige behageligt at blive konfronteret med, så giver regnskabet kraftige anvisninger på, hvilke områder vi skal arbejde med, så vi har mulighed for at blive ved med at tilhøre de bedste arbejdspladser i Danmark. Hans Erik Brønserud Administrerende direktør Sådan kan du orientere dig - Social redegørelse fra side 4 nederst - Side 31 oversigt over mulige indikatorer - Indholdsfortegnelse på bagsiden. - Socialt-etisk regnskab i hovedområderne: - Kunder (side 6) - Medarbejdere (side 14) - Lokale borgere (side 20) Hvert område indeholder: a) Resultatet af spørgeundersøgelsen b) Hvad viser spørgeundersøgelsen? c) Reaktionen hos den berørte gruppe d) Indsatsområder efter årets dialog e) Udbyttet af sidste års proces? f) Oversigt over forslag og svar g) Beskrivelse af årets dialog i detaljer h) Ledelsens kommentar til området Bagest noter om spørgeundersøgelsen: - Kunder (side 26) - Medarbejdere (side 28) - Lokale borgere (side 30) Vi står til regnskab for værdier, som er fastlagt af kunder, medarbejdere og lokalsamfundet. 3 Vær med i den etiske proces Vil du være med til at påvirke udviklingen i Middelfart Sparekasse? Deltag som kunde eller lokal borger i et opfølgningsmøde om Socialt-etisk regnskab. Læs nærmere på under Velkommen > Regnskaber eller kontakt Bent Hørby, Middelfart Sparekasse Tlf Vision: Vi vil være Danmarks bedste pengeinstitut Mission: 1. Vi skal behandle vore kunder på en sådan måde, at de bliver ved med at komme hos os, og samtidig omtaler os positivt over for folk, der ikke er kunder hos os endnu. 2. Vi skal behandle vore medarbejdere på en sådan måde, at de glæder sig til at komme på arbejde hver dag, og er stolte over at fortælle, hvor de arbejder. 3. Vi skal tjene så mange penge, at vi kan blive ved med at opfylde de to første formål.

4 Socialt-etisk regnskab er dokumentationen for en proces der, handler om at stå til regnskab. Socialt-etisk regnskab fra værktøjskassen 1. Materialer og redskaber: Til processen bruger vi følgende: - 3 sæt værdier - Udsagn til at måle værdierne - En spørgeundersøgelse - En omfattende analyse af svarene opfølgnings- og dialogmøder - Et fællesmøde med sparekassens ledelse - Nogle aftalte indsatsområder - En dokumentation for processen - Gennemførelse af aftalte aktiviteter 2. Hvad skal vi stå til regnskab for? De værdier, som sparekassen står til regnskab for i Socialt-etisk regnskab, er udvalgt af repræsentanter for alle kunder, medarbejdere og lokale borgere fra Middelfart-området i efteråret For at kunne håndtere værdierne i praksis har de samme repræsentanter skruet nogle udsagn sammen, der er eksempler på, hvordan værdierne efterleves. Disse udsagn bliver derefter benyttet til en årlig spørgeundersøgelse. De overordnede værdier er de samme fra år til år. Det gælder i princippet også for udsagnene, men de bliver dog pudset af og spændt efter på de årlige opfølgningsmøder. Udsagnene skal svare til tidsånden i forhold til den værdi, der er udgangspunktet. Men for at kunne sammenligne med tidligere år er det vigtigt, at man ikke bare ændrer for ændringens skyld. 3. Vi spørger, hvad I mener Selve soklen til den etiske proces er en spørgeundersøgelse, som vi gennemfører hvert år i januar. Spørgeundersøgelsen er det fundament, som processen bygger på. Vi ansætter midlertidigt nogle studerende og andre interesserede, som gennemfører langt over telefoninterviews med tilfældigt udvalgte kunder og lokale borgere. Desuden bliver alle medarbejdere også opfordret til at svare. Alle svarer anonymt. Spørgeundersøgelsen omfatter kundesvar fra alle sparekassens afdelinger. Af praktiske årsager er de lokale borgere - der ikke er kunder udvalgt i Middelfart-området. Derefter bliver deres svar grundlaget for sparekassens lokale engagement i hele Trekantområdet. 4. Vi lytter til, hvad I siger Når spørgeundersøgelsen er gennemført og svarene arbejdet godt igennem, holder vi separate opfølgningsmøder med repræsentanter for kunder, medarbejdere og lokale borgere. På disse opfølgningsmøder giver vi en status på udbyttet af sidste års indsats. Derefter drøfter vi resultatet af årets spørgeundersøgelse, og om udsagnene skal justeres. Ud af dialogen på opfølgningsmøderne kommer der nogle forslag, der bliver drøftet med sparekassens ledelse på et fællesmøde, hvor alle grupper er repræsenterede. For at skabe et større engagement blandt medarbejderne aftaler deres repræsentanter først nogle fælles temaer. Disse temaer bliver derefter drøftet lokalt, inden man samles igen for at komme frem til nogle forslag til fællesmødet. 5. Vi reagerer på det, I siger Efter fællesmødet med sparekassens ledelse bliver der udarbejdet et detaljeret referat til alle, der har været med undervejs. Dette referat er samtidig grundlaget for det at dokumentere årets proces som Socialt-etisk regnskab I det offentliggjorte regnskab er processen beskrevet sammen med de forskellige forslag til forbedringer, som sparekassens ledelse har fået præsenteret. Desuden fremgår ledelsens direkte reaktion på forslagene. Der er også afsnit, der fortæller, hvad der er kommet ud af forslagene fra sidste års proces. På de sidste sider i regnskabet finder man resultatet af den spørgeundersøgelse, der har været fundamentet for årets proces og dialog. 6. Og vi handler Socialt-etisk regnskab har kun værdi, hvis der kommer resultater ud af indsatsen. Derfor er det vigtigt, hurtigt at komme i gang med de forslag, som sparekassens ledelse har lovet at gøre noget ved. Nogle emner kræver måske en langsigtet indsats over flere år. Derfor er det vigtigt, at forslag ikke bliver glemt. Så indgår de i en pulje, så fokus fastholdes indtil vi kan præsentere et tilfredsstillende resultat i forhold til forventningerne. Udsagnene skal svare til tidsånden i forhold til den værdi, der er udgangspunktet. Men for at kunne sammenligne med tidligere år er det vigtigt, at man ikke bare ændrer for ændringens skyld. 4 De overordnede værdier er uændrede fra år til år. Det samme gælder i princippet også for udsagnene. Social redegørelse (se side 31) 1) Baggrundsoplysninger: Antal medarbejdere: - (2005-tal i parentes) 153 i gennemsnit i (142) Fastansatte pr : (Mindst 39 timer pr. måned = fuldt ATP-bidrag) 151 personer - (150) I januar 2007 er 5 personer tiltrådt Mål: I forhold til arbejdsopgaverne skal der være et rimeligt antal medarbejdere for at imødegå stress. Lærlinge/elever: 5 elever. - (4) Mål: Sparekassen ønsker at ansætte mindst to initiativrige og selvstædige elever årligt til den 2-årige finanselevuddannelse. Det er vigtigt, at de får en grundig og alsidig uddannelse og tilbydes fortsat beskæftigelse efter elevtiden med udfordrende opgaver, så de har lyst til at forsætte i sparekassen. Ved ansættelse af elever er vi bevidste om vores forpligtelse for integration af unge, der ikke har danske rødder. Medarbejdertilgang og -afgang: Fastansatte med fuldt ATP-bidrag (39 timer pr. måned): Tilgang: 19 (12,6%) - 17 (11,9%) Afgang: 17 (11,3%) - 4 (2,8%) (1 til medejende selskab) Mål: Den løbende medarbejderomsætning i Middelfart Sparekasse skal ligge under niveauet hos sammenlignelige pengeinstitutter (gr. 3). Indtil 5% afgang er acceptabelt. Det er tilsvarende naturligt, at 8-9 medarbejdere årligt søger nye udfordringer. På trods af en stigende efterspørgsel efter dygtige medarbejdere i den finansielle sektor anser vi afgangen i 2006 for at være ekstraordinær høj.

5 Alle afdelinger får leveret opgørelser med deres lokale kunde- og medarbejderresultater. Sådan anvender vi spørgeundersøgelsen Sidst i januar bliver de første resultater præsenteret for medarbejderne på et informationsmøde, hvor der også orienteres om sparekassens økonomiske resultat for det forløbne år mv. Senere bliver der leveret detaljerede rapporter til alle afdelinger med kunde- og medarbejdersvar. Lokalborgernes svar og kommentarer videregives til sparekassens ledelse til arbejdet med relationerne til lokalsamfundet. Noget af materialet bliver også benyttet ved opfølgningsmødet med repræsentanter for de lokale borgere. Internt bliver svarene fra de lokale Middelfart-borgere offentliggjort sammen med det totale resultat for kunder og medarbejdere. Ved samme lejlighed får medarbejderne kendskab til de 5 bedste placeringer blande udsagn for både medarbejder- og kundesvar - opgjort for hver enkelt afdeling. Opfølgningen centralt og lokalt Centrale problemstillinger bliver drøftet på de fælles opfølgningsmøder, som det er beskrevet på side 4 Socialt-etisk regnskab - fra værktøjskassen En lav lokal score er primært et lokalt anliggende, som det først og fremmest er den enkelte afdelings ansvar selv at arbejde med. For at finde en hensigtsmæssig løsning vil det dog ofte involvere andre funktioner i sparekassen. Oversigterne over de enkelte afdelingers 5 bedste placeringer, der tidligere er nævnt, er tænkt til inspiration for dem, der måske blandt sine dårligste scorer har udsagn, der er højt placeret i andre afdelinger. Hvem kan vi lære noget af? Svarene fra kunderne Hvordan skaffer den enkelte afdeling sig et hurtigt overblik over det lokale kunderesultat? Det foregår ved at samle følgende oplysninger på en enkelt A4 side: - 5 højeste scorer på enighed fra egne kunder - 5 laveste scorer på enighed fra egne kunder - efterlevelse af de 6 bud i afdelingen. Se oversigten om efterlevelse af de 6 bud for hele sparekassen på side 13. Til at gå i dybden leveres forskellige oversigter, der redegør for, hvordan de enkelte tal er fremkommet. Dette materiale giver afdelingen følgende oplysninger om sine kunder: - Statistik for afdelingens kundebesvarelser - gennemsnitlig enighed pr. kundeværdi - enig- og vigtighed på de enkelte udsagn - ændring i enighed i forhold til året før - antal Ved ikke-svar for hvert udsagn - grafer over største forskel på egne og alle - grafer over største ændringer fra året før - opgørelse af efterlevelsen af de 6 bud - kommentarer fra afdelingens kunder. De lokale svar er sammenlignet med svarene fra alle kunder, så hver enkelt afdeling kan se, hvordan de ligger placeret i forhold til gennemsnittet. Svarene fra medarbejderne Medarbejderne får også et hurtigt overblik over deres lokale svar med følgende oplysninger på en enkelt side: - 5 bedst placerede offentlige udsagn - 5 lavest placerede offentlige udsagn - 5 bedst placerede interne udsagn - 5 lavest placerede interne udsagn De interne udsagn er nogle ekstra udsagn, der tager temperaturen på skiftende aktuelle områder. Yderligere leveres til afdelingerne forskellige oversigter, der redegør for, hvordan de enkelte tal er fremkommet. I dette materiale kan medarbejderne så finde følgende oplysninger: - Bedømmelse af konkrete nye tiltag - antal rygere i afdelingen (sundhed) - enig- og vigtighed på offentlige udsagn - enig- og vigtighed på interne udsagn - ændring i enighed i forhold til året før - antal Ved ikke-svar for hvert udsagn - grafer over største forskel på afd. og alle - grafer over største ændringer fra året før. Svarene fra afdelingens medarbejdere sammenlignes med svarene fra alle medarbejdere, så man kan se, hvordan man er placeret i forhold til gennemsnittet. For at give medarbejderne et hurtigt overblik over deres lokale resultater samles følgende på en enkelt side: - 5 bedst placerede udsagn - 5 lavest placerede udsagn - efterlevelse af de 6 bud Detaljerede rapporter leveres til alle afdelinger med deres lokale resultater af spørgeundersøgelsen 5 Aldersfordeling: Fastansatte med fuldt ATP-bidrag: Tal i højre kolonne er 2005-tal. (I parentes: Erhvervsaktive i samfundet) Under 30 år: 11% (23%) 10% (23%) år: 18% (25%) 20% (25%) år. 30% (25%) 30% (24%) år: 34% (22%) 33% (22%) 60 år og derover 7% (5%) 7% (5%) Mål: Sparekassen ønsker en bred aldersfordeling, der afspejler aldersfordelingen hos samfundets erhvervsaktive. Anciennitetsfordeling: (2005-tal i parentes) Fastansatte med fuldt ATP-bidrag: Indtil 5 år: 63 (42%) 66 (44%) 5-10 år: 30 (20%) 24 (16%) år 39 (26%) 41 (27%) Over 25 år 19 (13%) 20 (13%) Mål: Udover at være en tryg arbejdsplads, der kan tilbyde stabil ansættelse, ønsker sparekassen også at sikre medarbejdernes udvikling, så de er attraktive for andre. Kønsfordeling: Fastansatte med fuldt ATP-bidrag: Kvinder: 96 (64%) 95 (63%) Mænd: 55 (36%) 56 (37%) Mål: Vi vil bestræbe os på en ligelig kønsfordeling, hvor det køn, der er svagest repræsenteret i sparekassen som helhed udgør mindst 1/3. Begge køn skal være repræsenterede i alle afdelinger. Deltid: Fastansatte med fuldt ATP-bidrag: Antal: 27 (18%) - 26 (17%) Gennemsnit af fuld tid: 83% - 86,5% Mål: Sparekassen er lydhør overfor ønsker om fx en ugentlig fridag, delte jobs og seniorordninger.

6 Kunderne I gennemsnit for alle udsagn er der tale om en mindre stigning i enigheden på 6%. Hvad viser spøgeundersøgelsen? Udsagnet om at føle sig velkommen (1.2) holder sin førsteplads. Efter en placering som nummer tre året før er 3.1. Sparekassen holder hvad den lover, tilbage på andenpladsen. Derved bliver tilfredsheden med ens faste rådgiver (2.1) skubbet ned på tredjepladsen. Udsagn 1.3. om tilliden til sparekassens rådgivning ligger uændret på fjerdepladsen. Fra en placering som nummer syv kommer udsagnet: Sparekassen tilbyder de konti og serviceydelser, du har brug (2.2) op på en femteplads. Den gamle nummer fem: Sparekassen lever op til sit ansvar som nærområdets lokale pengeinstitut (4.1) er derefter rykket ned som otte. De fem sidste pladser besættes af de samme udsagn som året før, dog således at tredje og fjerde sidst har byttet plads. Det betyder at udsagn 4.3. om at vedgå fejl, har fået en lidt bedre placering på bekostning af 5.4: Sparekassen giver dig klar information om sine priser. Der er pæne stigninger i enigheden på de lavest placerede udsagn på gennemsnitligt 16% I gennemsnit for alle udsagn er der tale om en stigning i enighed på 6%, svarende til faldet året før. Med en middelværdi på 2,3 er kundernes positive holdning bedre end "Enig" = 2,0. De fem laveste scorer ligger lavere end "Enig", men højere end "Lidt enig" = 1,0. Socialt-etisk regnskab kunder Se detaljer side 26 (Højeste karakterer øverst. Skala: +3 til -3) Enighed Ændring Ved ikke 1.2. Du føler dig velkommen i sparekassen. 2,9-1% 1% 3.1. Middelfart Sparekasse holder, hvad den lover. 2,7 2% 4% 2.1. Du er tilfreds med din faste rådgiver. - (Besvares af kunder med fast rådgiver) 2,7-2% 5% 1.3. Du har fuld tillid til at, Middelfart Sparekasse yder en professionel rådgivning. 2,6-2% 3% 2.2. Sparekassen tilbyder de konti og serviceydelser, du har brug for. 2,6 3% 3% 3.2. Middelfart Sparekasse har en ærlig markedsføring. 2,6 5% 16% 5.3. Den information, du modtager fra sparekassen, er let forståelig. 2,5 8% 2% 4.1. Sparekassen lever op til sit ansvar som nærområdets lokale pengeinstitut 2,5-2% 11% 1.1. Sparekassen fastholder sin position som et lokalt pengeinstitut for HELE Trekantområdet. 2,5 0% 13% 2.4. Middelfart Sparekasse er konkurrencedygtig på rådgivningen. 2,4 3% 19% 5.2. Du får i øvrigt den information fra sparekassen, du har brug for. - (Ændret fra: Du får løbende den information fra sparekassen, du har brug for) 2,4 1% 3% 4.2. Sparekassen fraråder dig at gå ind i noget, der efter dens opfattelse er for risikabelt for dig. 2,2 6% 30% 5.1. Middelfart Sparekasse informerer om kundetilbud, der er relevante for din økonomi. - (Ændret fra kundetilbud, der er relevante for dig) 2,1 10% 11% 2.3. Middelfart Sparekasse er konkurrencedygtig på sine priser. 2,0 8% 31% 4.3. Sparekassen er villig til at vedgå, hvis den begår fejl. (Besvaret af kunder, der har oplevet fejl*). 1,8 21% 14% 5.4. Sparekassen giver dig klar information om sine priser. 1,7 11% 16% 5.6. Du lægger mærke til sparekassens sponsorering. 1,4 3% 8% 5.5. Du lægger mærke til sparekassens annoncering. 1,0 28% 10% Gennemsnit 2,3 6% 11% *) Besvaret i 2006 af 80 kunder (7% af adspurgte), der har oplevet betydende fejl indenfor de seneste 2 år 6 På de lavest placerede kundeudsagn er der en gennemsnitlig stigning i enighed på 16% Sådan er enigheden opgjort: Meget enig = +3 Enig = +2 Lidt enig = +1 Lidt uenig = -1 Uenig = -2 Meget uenig = -3 Stamoplysninger fortsat Social redegørelse (se side 31) Skiftehold eller akkordarbejde: Middelfart Sparekasse har ikke ansatte på skiftehold eller akkordarbejde Virksomhedsbetalt pension: Sparekassen har en overenskomstaftalt pensionsordning for medarbejdere, der er beskæftiget med sparekassevirksomhed. Til denne pensionsordning bidrager sparekassen typisk med dobbelt så meget som medarbejderen. 2. Udvikling, uddannelse og læring: Vi har valgt at sætte fokus på dette hovedområde i den sociale redegørelse allerede her i kundeafsnittet. Det skyldes den sammenhæng, der er mellem opfyldelse af kundernes forventninger om fx kompetent rådgivning og medarbejdernes mulighed for udvikling og uddannelse mv. Medarbejderne er sparekassens vigtigste konkurrenceparameter. Derfor ønsker vi at udvikle medarbejderne så godt som muligt. Veluddannede, dygtige og motiverede medarbejdere vil give kunderne en større oplevelse. På den samlede oversigt fra Green Network side 31 er følgende emner valgt:

7 Til unge kunder har vi lanceret cosmo, der har fået sin egen hjemmeside cosmonet.dk Hvad var kunderepræsentanternes reaktion? Med tilfredshed noterer kunderne sig, at enigheden er steget på lavest placerede udsagn. Stigningen i scoren på udsagnet om at lægge mærke til sparekassens annoncering tillægger man dog ikke så stor vigtighed, da man som kunde lægger mere vægt på sponsorering. Men det er glædeligt, at den forøgede opmærksomhed på annonceringen ikke et sket på bekostning af sponsoreringen. Det er også glædeligt, at der er en stigende tilslutning til opfattelsen af, at sparekassen er villig til at vedgå, hvis der bliver begået fejl. Endvidere har kunderne hæftet sig ved at 30% har svaret Ved ikke på udsagnet om, at sparekassen fraråder dig at gå ind i noget, der efter dens opfattelse er for risikabelt for dig (4.2). Men det skyldes sandsynligvis, at mange ikke har været i situationen? Der er bred tilslutning til, at netop dette forhold er en naturlig del af sparekassens rådgivning. Dog således, at der skal administreres med stor indfølingsevne. Kunderne er også tilfredse med stigningen i enighed på udsagnet om, at sparekassen informerer om kundetilbud, der er relevante for din økonomi (5.1). Samtidig påpeges, at det forpligter særligt i en tid med stor konkurrence mellem pengeinstitutterne. Der er en stigende tilslutning til opfattelsen af, at sparekassen er villig til at vedgå, hvis der bliver begået fejl. Indsatsområder på grundlag af årets proces: 1. Opmærksomhed på kunder, der har større beløb stående til lav rente 2. Internt kodex for elektronisk kommunikation 3. Synliggøre de enkelte rådgivere yderligere på sparekassens hjemmeside 4. Sikre kundeindflydelse ved evt. rådgiverskift 5. Arbejde med muligheden for elektronisk afstemning ved næste valg til repræsentantskabet 6. Tilmelding til garantmøder på hjemmesiden 7. Bevare hjemmesidens nuværende overskuelighed 8. Nyhedsbrev for alle - også ikke-kunder 9. Individuel tilpasning af nyhedsbrev 10. Se på forbedret information i NetBank 11. Informationsmøder om NetBank 12. Faglige arrangementer med på kalenderoversigten. Hvad kom der ud af sidste års regnskab? For at skabe endnu bedre individuel rådgivning har vi sat særlig fokus på forholdet mellem kunde og rådgiver med projektet: Tid til kunden. Samtidig har vi taget fat på rådgivernes faglige uddannelse med kvalificeret medarbejderudvikling, hvor vi er begyndt med pensionsområdet. I NetBank har vi fået udviklet en løsning, der viser kundens rådgiver. Det skal knytte kunde og rådgiver tættere sammen og lette overgangen i de situationer, hvor vi ikke kan undgå, at kunden skal have en ny rådgiver. Desuden kan vi nu give kunden mere målrettet information i Net- Bank. Arbejdet med ny hjemmeside har vist sig mere omfattende end først antaget. Derfor har vi nu ansat en ny medarbejder til opgaven, der også omfatter introduktion af elektronisk nyhedsbrev, dækkende produktinformation på hjemmesiden, modernisering af NetBank med et mere enkelt budget mv. Fra kundeside var der ønske om bedre tilbud til unge kunder og bedre markedsføring overfor målgruppen. I den forbindelse har vi udviklet og lanceret cosmo, der har fået sin helt egen hjemmeside. Kunderepræsentanterne mente, at sparekassen skulle blive bedre til at informere om aktiviteterne i lokalsamfundet. På hjemmesiden fortæller vi nu mere om, hvad vi støtter og i profilannoncer er vi begyndt at fortælle om vores værdier, og hvad vi arbejder for. Sparekassen skal fraråde dig at gå ind i noget, der efter dens opfattelse er for risikabelt 7 A) Politik for medarbejdersamtaler /udviklingssamtaler Medarbejdertrivsel og -udvikling er en del af sparekassens mission. (se side 3). Sparekassen ønsker et godt arbejdsmiljø med meningsfyldt og motiverende arbejde. Derfor gennemføres udviklingssamtale mellem medarbejderen og den medararbejder-værdiansvarlige i afdelingen om forhold vedr. ansættelse, arbejde, uddannelse og udvikling. Udviklingssamtalen holdes i den måned medarbejderen har fødselsdag med en opfølgningssamtale 6 måneder efter. Her følges op på, om det der blev aftalt til selve samtalen, bliver efterlevet fra begge sider. For nye medarbejdere skal første samtale finde sted senest 6 måneder efter ansættelsen. Afdelingsudviklingssamtaler ønskes gennemført hvert år i september. Derudover afholdes der pr. afdeling opfølgningsmøder på basis af Socialt-etisk regnskab. Disse møder ønskes gennemført inden sommerferien. Sparekassens personalefunktion (HR) deltager efter behov. Status: Følgende medarbejderudsagn i Socialt-etisk regnskab handler om dette emne: 10.7: Du får et godt udbytte af udviklingssamtalerne. 10.8: Efter udviklingssamtalen tager jeg selv initiativ. til at følge op på indgåede aftaler. Der er i 2006 tale om en svagt vigende enighed efter en fremgang året før (se side 29). Gennemførelse af afdelingsudviklingssamtaler er godt i gang. Mål: 1. I næste års rapportering skal der kunne måles en stigende enighed på ovennævnte udsagn, der mindst svarer til årets fald. 2. Alle afdelinger skal have gennemført lokale opfølgningssamtaler på Socialt-etisk regnskab inden sommerferien. 3. Alle afdelinger skal have gennemført afdelingsudviklingssamtaler i september.

8 Kunderne Sparekassen ønsker i højere grad at annoncere med vores værdier. Men der bliver ikke skåret ned på bidragene til sponsorering. Kunderne foreslår: Sparekassen skal fraråde kunderne at gå ind i noget der efter dens opfattelse er for risikabelt. Gode kundetilbud skal præsenteres for alle relevante kunder. Form og stil i kommunikation skal i højere grad tilpasses den enkelte kunde. Kunder skal sikres større indflydelse ved evt. rådgiverskift. Sparekassens hjemmeside skal fortsat være overskuelig og have større nytteværdi. Informationen i NetBank skal være mere overskuelig. Sparekassen bør arrangere faste faglige kundearrangementer. Sponsorering skal have større vægt end annoncering. Forslag fra tidligere: - Sparekassen skal fraråde noget, der er risikabelt med stor indfølingsevne - Bedre tilbud til unge kunder - Tættere kontakt mellem kunden og rådgiveren - ikke mindst ved rådgiverskift - Bedre information om produkter og vilkår bl.a. i NetBank og på hjemmesiden Sparekassen svarer: Sparekassens ledelse kan fuldt ud tilslutte sig kunderepræsentanternes forventninger om, at rådgiveren hjælper med at kortlægge konsekvenserne af kundens ønsker. Derefter skal kundens beslutning respekteres fuldt ud. Kunder, der har større beløb stående til lav rente, kan forvente at blive kontaktet med forslag om en alternativ placering. Måske bliver der aftalt individuelle rentevilkår til kunder, som ikke ønsker at investere i obligationer, selvom det vil være mest favorabelt. Det er vigtigt at matche kunden, når vi fx besvarer henvendelser via . Sparekassen skal både kunne møde SMS-generationen og dens forældre. Sparekassen vil forsøge at formulere et kodex, der skal være en hjælp til at afstemme forventningerne. Når skift af rådgiver ikke kan undgås, vil sparekassen arbejde på, at kunde og rådgiver kommer til at matche hinanden fra starten. Sparekassen vil fremover informere bedre om valgmulighederne, og på den måde sikre kunden indflydelse. Sparekassen lytter til kunderepræsentanternes opfordring om at bevare overskueligheden på en ny hjemmeside. Der bliver arbejdet med forskellige forbedringer, der skal forøge brugsværdien. Desuden vil der ske en videreudvikling af det elektroniske nyhedsbrev. Sparekassen vil se på forbedret informationen i NetBank, hvor vi vil arbejde videre med at udnytte de muligheder vi har på samme måde som ved tidligere ønsker. Samtidig vil vi fortsat levere information i NetBank, der er målrettet den enkelte. Sparekassen gennemfører allerede en lang række arrangementer om bl.a. pension, bolig og investering. På opfordring vil vi også lave informationsmøder om NetBank. Samtidig vil vi se på muligheder for at få de faglige arrangementer med på kalenderoversigten over årets møntkortaktiviteter. Sparekassen ønsker i højere grad at annoncere med vores værdier. Men der bliver ikke skåret ned på bidragene til sponsorering. I forbindelse med en del medarbejderudskiftning i Middelfart er der annonceret med de nye rådgivere. - Lettere forståelig information fra sparekassen - tilpasset den enkelte kundes ønsker - Sparekassen skal snart blive klar med elektroniske nyhedsbreve - Forbedret kommunikationen om sparekassens engagement i lokalsamfundet. Følgende ønskes videreført: - Indfølingsevne i forbindelse med rådgiverskift - Ny hjemmeside - Målrettet kundeinformation Emnerne er medtaget i de nye forslag. 8 Socialt-etisk regnskab har kun værdi, hvis der kommer resultater ud af indsatsen. Om puljen med tidligere års forslag: Med nye deltagere i dialogen er der en risiko for, at de gamle forslag bliver glemt, selvom de måske ikke er færdigbehandlede. For at fastholde gamle forslag, indgår de i en pulje og tages op på næste års dialogmøde. Det er især vigtigt på områder, der kræver en langsigtet indsats. B) Ikke virksomhedsrettet uddannelse: Sparekassen tilbyder også medarbejderne uddannelse, der bidrager til medarbejdernes personlige udvikling. Der lægges fortsat vægt på NLP-baserede kurser (NLP=Neuro Lingvistisk Programmering) Disse kurser skal bl.a. give medarbejderne en større indlevelsesevne, så de også bliver bedre til at rådgive sparekassens kunder. Status: Medarbejderudsagnet: 6.2: Via sparekassen har du mulighed for at deltage i kurser som bidrager til din personlige udvikling (se side 14), holder sin topplacering. Mål: Den store enighed om adgang til ikke virksomhedsrettet uddannelse skal fastholdes og sparekassen ønsker, at ovennævnte medarbejderudsagn fortsat vil have en placering blandt de bedste med en enighed på mere end 2,5 (dvs. tættest på "Meget enig")

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Årsrapport 2014 Hoved- og nøgletal // 2 Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Beløb i 1.000 kr. 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og gebyrindtægter 371.991 332.387 305.444 319.199 276.938 Kursreguleringer

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere