Årsstatistik Mænd på mandecenter og mandekrisecenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsstatistik Mænd på mandecenter og mandekrisecenter"

Transkript

1 Årsstatistik 2014 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter

2

3 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf: Forfatter: Lise Barlach og Kirstina Stenager Udgivet juni 2016 Download rapporten på Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Elektronisk ISBN:

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 4 Indledning... 5 Rapportens opbygning... 5 Resume... 6 Del I Udvalgte resultater og nøgletal... 7 Mandecentre og mandekrisecentre... 7 Fraflyttede mænd... 8 Henvendelser... 9 Ydelser til mænd, der henvender sig Henvendelser om ledige pladser Opholdslængde Uddannelse Beskæftigelse Partnervold som årsag til ophold Udsættelse for partnervold Del II Datagrundlag Mandecentre og mandekrisecentre i årsstatistikken Svarprocent Del III Opslagsværk: Udvikling på området Mænd på mande(krise)center udvikling over tid Henvendelser til mande(krise)centrene udvikling over tid Litteraturliste Hjemmesider Tak Bilag Bilag 1 Indholdsfortegnelse figurer og tabeller Bilag 2 Metode Bilag 3 Spørgeskemaer

5 Indledning Partnervold mod mænd er et aktuelt problem i Danmark. I en undersøgelse fra 2012 skønnes det, at ca mænd årligt udsættes for fysisk partnervold 1. Det er kun en meget lille gruppe af de voldsudsatte mænd, der har haft ophold på et mande(krise)center. Siden 2012 har Socialstyrelsen i samarbejde med landets mandekrisecentre og mandecentre indsamlet oplysninger om de mænd, der har haft ophold på et center, samt om henvendelser til centrene. Centrene betegnes samlet som mande(krise)centre i årsstatistikken. Mande(krise)- centrene er organiseret i Landsforeningen af Mandekrisecentre. Mandekrisecentrene og mandecentrene har ikke samme målgruppe. Mens mandecentrenes målgruppe er mænd, som er i krise efter samlivsophør, har mandekrisecentrene en bredere målgruppe bestående af mænd, som er i midlertidig krise af forskellige årsager, herunder samlivsophør. Fælles for mandecentrene og mandekrisecentrene er, at de yder støtte i form af bl.a. midlertidigt ophold, rådgivningssamtaler, mandegrupper og sociale aktiviteter. Den viden om mande(krise)centrene og deres målgrupper, herunder specifikt om voldsudsatte mænd på mande(krise)center, der er dokumenteret i årsstatistikkerne, kan være med til at kvalificere indsatsen i forhold til mænd i krise og mænd, der er udsat for vold. Statistikken dokumenterer mande(krise)centrenes målgrupper, indsats og udviklingen på området over tid. Rapportens opbygning Rapporten omfatter et resume og tre hoveddele samt bilag: Resumé Del I består af et kapitel med figurer og grafer over nøgletallene på området. Del II er en beskrivelse af rapportens datagrundlag. Del III er et opslagsværk. Her præsenteres udviklingen på området fra Bilag. Bilagene til rapporten omfatter en beskrivelse af undersøgelsesmetoden og undersøgelsens spørgeskemaer. Årsstatistikken er udarbejdet af Socialstyrelsen i samarbejde med mande(krise)centrene. Undersøgelsen og rapporten er finansieret af Social- og Indenrigsministeriet. 1 Helweg-Larsen K. (2012): Vold i nære relationer. Omfanget, karakteren og udviklingen samt indsatsen mod partnervold blandt kvinder og mænd Statens Institut for Folkesundhed. 5

6 Resume Årsstatistikken om mænd på mandecentre og mandekrisecentre tegner et billede af de mænd, der i 2014 har haft ophold på et mande(krise)center, af støtten, mændene har modtaget, og af henvendelser til centrene. Overordnet viser statistikken, at 108 mænd har haft ophold på et mandecenter eller et mandekrisecenter, og at der har været henvendelser i Ved henvendelser til centrene er der især givet rådgivning. I de tilfælde, hvor en henvendelse har drejet sig om en ledig plads, har der været en ledig plads i 54 pct. af tilfældene. Henvendelserne har været til et af de syv mande(krise)centre, der er, og fire af disse centre tilbyder ophold. De mænd, der har haft ophold på et mande(krise)center, har en svagere tilknytning til arbejdsstyrken end mænd i den samlede befolkning. 33 pct. af mændene på mande(krise)center er i beskæftigelse mod 76 pct. af mænd i den samlede befolkning. 49 pct. af mændene på et mande(krise)center er uden for arbejdsstyrken mod 20 pct. af mændene i den samlede befolkning. 52 pct. af mændene på et mande(krise)center har grundskolen som den højest fuldførte uddannelse. De væsentligste årsager for mændene til at søge på et mande(krise)center er især, at der har været et brud med partneren, og at de har mistet deres bolig. 28 pct. af mændene på mande(krise)center har været udsat for psykisk vold i deres seneste forhold og 18 pct. har været udsat for fysisk vold. Det drejer sig om hhv. 15 og 11 mænd. Under opholdet har størstedelen af mændene modtaget rådgivning, og hhv. 48 pct. og 37 pct. af mændene har fået hjælp til at kontakte kommunen og har deltaget i sociale aktiviteter med de andre beboere. 6

7 Del I Udvalgte resultater og nøgletal Mandecentre og mandekrisecentre Nedenstående figur 1 viser, hvilke centre, der er, deres ydelser og antallet af mænd, der har haft ophold i De efterfølgende grafer viser nøgletallene på området. Figur 1. Mandecentre og mandekrisecentre Mandekrisecentre og mandecentre Mulighed for ophold Rådgivning Antal ophold i 2014 Krisecenter for mænd i Fredericia 25 Horsens Krisecenter for mænd 32 Mandecentret Aarhus 15 Mandecentret København 36 Mandecentret Aalborg Mandecentret Silkeborg* Mandecentret Lolland-Falster I alt Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. *De tidligere mandecentre, Viborg, Herning og Silkeborg, har siden 2015 samlet fungeret under Mandecentret Midtjylland og ledes af Silkeborg. 7

8 Fraflyttede mænd Antallet af mænd, der har haft ophold på et mandekrisecenter, er cirka det samme i 2012 og 2013, hhv. 79 og 76 mænd, mens antallet er steget til 108 mænd i Figur 2. Antal mænd på mandekrisecenter og mandecenter, der er fraflyttet Mænd, der er fraflyttet et mande(krise)center Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. -8-

9 Henvendelser Antallet af henvendelser til mande(krise)centrene er steget fra 2012 til 2014 og ligger i 2014 på henvendelser om året. Figur 3. Antal henvendelser Antal henvendelser Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være flere henvendelser vedrørende samme mand. -9-

10 Ydelser til mænd, der henvender sig Signifikant flere mænd har fået en rådgivningssamtale, et rådgivningsforløb eller efterværnsrådgivning i 2014 sammenholdt med Signifikant færre mænd har deltaget i en fokus-/mandegruppe i 2014 sammenholdt med Andre ydelser, der er blevet givet, er sociale aktiviteter, parsamtaler og bisidderstøtte. Figur 4. Ydelser givet ved henvendelser til mande(krise)centrene % 59% 62% 3 29% 2 8% 6% 4% 2% 8% 5% 1% 1% 8% 4% 2% 2% 1% Rådgivningssamtale Rådgivningsforløb Fokus-/mandegruppe Efterværnsrådgivning Social aktivitet Parsamtaler Bisidder 4 Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være flere henvendelser vedrørende samme mand. Sammenlagt giver procenterne ikke 100 procent, da der har været mulighed for at give flere svar. Kategorien bisidder, var med i 2012 og , N= , N= , N=

11 Henvendelser om ledige pladser I de tilfælde, hvor der har været en henvendelse angående en ledig plads, var der ledig plads i 54 pct. af tilfældene (2014). Det svarer til lidt under niveauet i 2013 og cirka svarende til niveauet i Ledige pladser inkluderer også, når der er en forespørgsel om en plads, men der henvises til en anden løsning, som passer bedre til borgerens behov, selvom der er en ledig plads på centret. Figur 5. e ledige pladser ved henvendelser herom % 6 58% 61% 56% 54% 52% 5 48% 52% 54% 46% Om der er ledige plads ved henvendelse herom (andel) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være flere henvendelser vedrørende samme mand. Ledig plads, N: 2014: 502, 2013: 499, 2012:

12 Opholdslængde Den gennemsnitlige opholdslængde steg fra 2012 til 2013 og er i 2014 faldet igen til samme niveau som i Medianen for opholdslængden er faldet fra 50 dage i 2012 til 30 dage i Figur 6. Median og gennemsnitlig opholdslængde for mænd på mandekrisecentre og mandecentre Median opholdslængde, mænd Gns. opholdslængde, mænd Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold Opholdslængde, N: 2014: 50, 2013: 49, 2012:

13 Uddannelse 52 pct. af mændene med ophold på mandekrisecentre og mandecentre har grundskole som højst fuldførte uddannelse. 17 pct. har en erhvervsfaglig eller kort videregående uddannelse. 22 pct. har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Figur 7. Mænd på mandekrisecentre og mandecentre fordelt på uddannelse Grundskole 1 12% Almen gymnasiel Erhv.gymnasiel 17% 52% Erhversfaglig + kort vidr. Udd. 6% 4% Mellemlang vidr. udd. +bachelor Lang vidr. udd. Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. N=

14 Beskæftigelse 33 pct. af mændene på mandecentre og mandekrisecentre er i beskæftigelse mod 76 pct. af mændene i den samlede befolkning. 18 pct. af mændene på mandecentre og mandekrisecentre er ledige og 49 pct. er uden for arbejdsstyrken. I den samlede befolkning er andelene for mænd hhv. 5 pct. ledige og 20 pct., som er uden for arbejdsstyrken. Figur 8. Mænd på mandecentre/mandekrisecentre og mænd i befolkningen fordelt på arbejdsmarkedstilknytning Mænd på mandekrisecenter Mænd i befolkningen 49% 33% 5% 2 18% 76% Beskæftigede Ledige Uden for arbejdsstyrken Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. Mænd i aldersintervallet Der er ikke vægtet for alder. Tallene for befolkningen er fra Danmarks Statistik, Arbejdskraftundersøgelsen. Beskæftigede: Personer, der har arbejdet mindst én betalt time på interviewtidspunktet, eller som er selvstændige eller medarbejdende familiemedlemmer. Personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, fx pga. ferie, sygdom eller barselsorlov, betragtes som beskæftigede. Ledige: Ubeskæftigede personer, der aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for interviewtidspunktet, og som kan tiltræde et job inden for to uger efter interviewtidspunktet. Uden for arbejdsstyrken: Øvrige personer. Mænd på mandecenter og mandekrisecenter, N=49, Mænd i befolkningen, N=

15 Partnervold som årsag til ophold I 2012 angav 9 pct. af mændene, at partnervold var årsag til ophold på mandecenter eller mandekrisecenter. en steg signifikant til 20 pct. i I 2014 er andelen af mænd, der angav partnervold som årsag til ophold på mandecenter eller mandekrisecenter 4 pct. Der er ikke tale om et signifikant fald fra 2013 til Figur 9. Mænd på mandecenter og mandekrisecenter fordelt på andel, der har angivet partnervold som årsag til ophold på mandekrisecenter. 25% % 1 9% 5% 4% Partnervold som årsag til ophold Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. 2012: N= : N=49, 2014: N=

16 Udsættelse for partnervold 18 pct. af mændene er blevet udsat for fysisk partnervold, og 28 pct. har været udsat for psykisk partnervold. Til sammenligning oplyser 2 pct. af mændene at have udsat (eks)partneren for fysisk vold, og 3 pct. af mændene oplyser at have udsat (eks)partneren for psykisk vold. Ingen mænd er blevet udsat for seksuelle overgreb og ingen har oplyst, at de har udsat (eks)partneren for seksuelle overgreb. 20 pct. af mændene er blevet udsat for materielle ødelæggelser og 25 pct. for økonomisk kontrol. Til sammenligning oplyser 8 pct. af mændene at have udsat (eks)partneren for materielle ødelæggelser og 0 pct. oplyser at have udsat (eks)partneren for økonomisk kontrol. Figur 10. Mænd på mandecenter og mandekrisecenter fordelt på udsat for partnervold og har udsat (eks)partner for partnervold % 25% 25% % 15% 1 8% 5% 2% 3% Fysisk vold Psykisk vold Seksuelle overgreb Materielle ødelæggelser Økonomisk kontrol Udsat for partnervold Udsatte (eks)partner for vold Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. Udsat for partnervold, N=48. Udsatte (eks)partner for partnervold, N=

17 Del II Datagrundlag Mandecentrene og mandekrisecentrene tilbyder rådgivning til mænd i krise, deres pårørende og fagfolk. Datamaterialet for Årsstatistik 2014, Mænd på mandecenter og mandekrisecenter er udarbejdet på baggrund af et indflytningsskema til mænd med ophold på et center og et henvendelsesskema til registrering af henvendelser til centrene. Mandecentre og mandekrisecentre i årsstatistikken Figur 11 viser en oversigt over mandekrisecentre og mandecentre i Danmark, og på hvilke centre, der registreres henholdsvis ophold og henvendelser. Indflytningsskema: Registrering af oplysninger om mænd, der har ophold på et mandecenter eller mandekrisecenter. Henvendelsesskema: Registrering af telefoniske, personlige og skriftlige henvendelser til et mande(krise)center om en mand. Det kan være manden selv eller andre personer, der henvender sig på vegne af manden. Figur 11. Oversigt over registrering af ophold og henvendelser på landets mandecentre og mandekrisecentre Mandekrisecentre og mandecentre Mulighed for ophold Registrering af ophold Registrering af henvendelser Krisecenter for mænd i X X Fredericia Horsens Krisecenter for mænd X X Mandecentret Aarhus X X Mandecentret København X X Mandecentret Aalborg X Mandecentret Silkeborg* Mandecentret Lolland-Falster Anm. Henvendelser til det tidligere eksisterende Mandecenter Odense er hovedsageligt blevet besvaret af Mandecentret Aarhus. Henvendelser til Mandecentret Lolland-Falster er i en periode blevet besvaret af Mandecentret København. Henvendelser til Mandecentret Esbjerg er blevet besvaret af Mandecentret Aarhus. Henvendelser registreres i det center, hvor de besvares og indgår i opgørelserne fra disse centre. Ultimo 2015/primo 2016 åbnes Mandecentret Esbjerg som et nyt center. *De tidligere mandecentre, Viborg, Herning og Silkeborg, har siden 2015 samlet fungeret under Mandecentret Midtjylland og ledes af Silkeborg. -17-

18 Svarprocent Indflytningsskemaet består af en basisdel, der kan udfyldes af medarbejderne på centrene, mens den resterende del af skemaet enten udfyldes af mændene selv eller i samarbejde med medarbejderne. Mændene giver samtykke til udfyldelse af det fulde spørgeskema. Figur 12 viser, at: 108 mænd har haft ophold på et mandecenter eller mandekrisecenter i pct. har udfyldt basisdelen af et indflytningsskema i pct. har udfyldt den fulde del af indflytningsskemaet i Svarprocenten for udfyldning af basisdelen er faldet med 9 procentpoint fra 2012 til I 2014 er der registeret henvendelser til mandecentrene og mandekrisecentrene. Figur 12. Oversigt over mænd, der har haft ophold, og mænd, der deltager i årsstatistikken samt antal henvendelser Beskrivelse/målgruppe Antal Svarprocent Oplysninger fra Mænd, der har haft Mande(krise)centrene ophold Mænd, for hvem % 74% 66% Indflytningsskemaet basisdelen af indflytningsskemaet er udfyldt Mænd, der har udfyldt % 71% 58% Indflytningsskemaet det fulde indflytningsskema Antal henvendelser Henvendelsesskemaet Anm. Der skal udfyldes et indflytningsskema for alle mænd på mande(krise)center, men ønsker manden ikke at deltage i undersøgelsen registreres kun basisdelen, som er opholdslængde, navn på mande(krise)center og om beboeren er mand eller transkønnet. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. En streg (-) indikerer, at oplysningen ikke er tilgængelig. Svarprocent på de enkelte mandecentre og mandekrisecentre Nedenstående figur viser antal mænd med ophold, og antal mænd, hvor basisdelen af indflytningsskemaet er udfyldt, opgjort på de enkelte mande(krise)centre. -18-

19 Figur 13. Oversigt over antal mænd med ophold, antal udfyldte indflytningsskemaer og svarprocent, opdelt på mande(krise)centre Mande(krise)center Antal mænd med ophold i 2014 Antal mænd, der har udfyldt basisdelen af Svarprocent, 2014 indflytningsskemaet Mandecentret København % Mandecentret Aarhus % Fredericia Krisecenter % Horsens Krisecenter I alt % Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. -19-

20 Del III Opslagsværk: Udvikling på området Mænd på mande(krise)center udvikling over tid Dette kapitel er et opslagsværk, hvor man kan se omfanget af og karakteristika for mænd på mande(krise)centre for perioden Under tabellerne står eventuelle anmærkninger og kommentarer.. Tabel 1. Antal mænd, der ikke ønsker at deltage og mænd, der deltager i undersøgelsen Årstal Ønsker ikke at deltage Deltager i undersøgelsen I alt % (4) 94% (58) 10 (62) % (2) 96 %(54) 10 (56) % (6) 88% (46) 10 (52) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold.. Tabel 2. Mænd opdelt efter alder Årstal år år år år 60 år og derover I alt % (13) 19% (11) 4 (23) 16% (9) 3% (2) 10 (62) % (12) 25% (13) 3 (16) 15% (8) 8% (4) 10 (53) % (4) 34% (16) 32% (15) 21% (10) 4% (2) 10 (47) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. En enkelt mand blandt de, der ikke har ønsket at deltage i årsstatistikken, har valgt at oplyse sin alder

21 Tabel 3. Mænd på mande(krise)center opdelt efter køn Årstal Mand Transkvinde Transmand Andet I alt (58) (0) (0) (0) 10 (58) % (48) (0) (0) 2% (1) 10 (49) (47) (0) (0) (0) 10 (47) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. Transkvinde er en mand, der har skiftet køn til en kvinde. Transmand er en kvinde, der har skiftet køn til en mand. Kategorien andet er ikke nærmere defineret.. Tabel 4. Mænd på mande(krise)center med fraflytning i året opdelt efter mande(krise)center Årstal Fredericia Krisecenter Horsens krisecenter Mandecentret Aarhus Mandecentret København I alt % (13) 52% (32) 13% (8) 15% (9) 10 (62) % (22) 19% (10) 11% (6) 3 (16) 10 (54) (13) 25% (11) 27% (12) 18% (8) 10 (44) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold.. Tabel 5. Mænd opdelt efter køn på seneste partner Årstal Kvinde Transkvinde Mand Trans- mand Har ikke haft en partner Ønsker ikke at oplyse I alt % (54) (0) 2% (1) (0) 2% (1) (0) 10 (56) % (49) (0) (0) (0) 2% (1) 2% (1) 10 (51) (47) (0) (0) (0) (0) (0) 10 (47) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. Transkvinde er en mand, der har skiftet køn til en kvinde. Transmand er en kvinde, der har skiftet køn til en mand

22 I egen bolig uden en partner I egen bolig sammen med en partner I partnerens bolig sammen med partner I fælles bolig sammen med partner Hos familie Hos venner På et andet mande(krise)- center Andet I alt Tabel 6. Mænd opdelt efter mandens boform inden mande(krise)centerophold Årstal % (8) 18% (10) 19% (11) 18% 12% (10) (7) 4% (2) (0) 16% (9) 10 (57) % (3) 19% (10) 28% (15) 13% (7) 9% (5) 13% (7) 2% (1) 9% (5) 10 (53) % (6) 22% (10) 17% (8) 13% (6) 7% (3) 13% (6) 2% (1) 13% (6) 10 (46) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold

23 Tabel 7. Beskæftigede, ledige og uden for arbejdsstyrken opdelt efter mænd på mande(krise)center og mænd i befolkningen Total Beskæftigede Ledige Uden for arbejdsstyrken (Beskæftigede, ledige, uden for arbejdsstyrken) Mænd på Mænd i Mænd på Mænd i Mænd på Mænd i Mænd på Mænd i befolkningen mande(krise)center befolkningen mande(krise)- mande(krise)- befolkningen mande(krise) befolkningen center center -center % (16) 76% ( ) 18% (9) 5% (86.000) 49% (24) 2 ( ) 10 (49) 10 ( ) (9) 68% ( ) 38% (17) 5% (90.000) 42% (19) 18% ( ) 10 (45) 10 ( ) % (9) 67% ( ) 26% (11) 5% ( ) 53% (23) 27% ( ) 10 (43) 10 ( ) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. Kun mænd i aldersintervallet år indgår i opgørelserne for både befolkningstallene og antal mænd på mande(krise)center. Tallene for befolkningen er fra Danmarks Statistik, Arbejdskraftundersøgelsens (AKU) særkørsel for hhv og De absolutte tal fra Danmarks Statistik er afrundede i hele tusinder, så der kan være forskel på antal i de enkelte kolonner og total af antallene. Beskæftigede: Personer, der har arbejdet mindst én betalt time på interviewtidspunktet, eller som er selvstændige eller medarbejdende familiemedlemmer. Personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, fx pga. ferie, sygdom eller barselsorlov, betragtes som beskæftigede. Ledige: Ubeskæftigede personer, der aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for interviewtidspunktet, og som kan tiltræde et job inden for to uger efter interviewtidspunktet. Uden for arbejdsstyrken: Øvrige personer. -23-

24 Grundskole Almen gymnasial uddannelse Erhvervsgymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Bachelor Lang videregående uddannelse Forskeruddannelse (Ph.d.) I alt Tabel 8. Mænd opdelt efter højest fuldførte uddannelse inden ophold på mande(krise)center Årstal % (27) 4% (2) 6% (3) 15% (8) 2% (1) 8% (4) 2% (1) 12% (6) (0) 10 (52) % (17) 7% (3) 14% (6) 3 (13) 5% (2) (0) 2% (1) 5% (2) (0) 10 (44) % (20) (0) 7% (3) 26% (11) 5% (2) 2% (1) 1 (4) 2% (1) (0) 10 (42) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. Tabel 9. Mænd opdelt efter, om manden er født i Danmark Årstal Ja Nej I alt % (41) 27% (15) 10 (56) % (31) 39% (20) 10 (51) (37) 2 (9) 10 (46) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. De, der ikke er født i Danmark, oplyser at være født i:. 2014: Bosnien, Ghana, Holland, Irak, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka, Tyskland og Vietnam. 2013: Afghanistan, Indien, Irak, Libanon, Marokko, Mauritius, Pakistan, Polen, Somalia, Syrien, Thailand, Tunesien, Tyrkiet og Vietnam. 2012: Afghanistan, Irak, Syrien, Somalia, Grønland og Mexico. -24-

25 EU-/EØS-statsborger Statsborger i et andet land Familie-sammenført Flygtning Asylansøger Permanent opholdstilladelse Midlertidig opholdstilladelse Processuelt ophold Ved ikke I alt Tabel 10. Mænd opdelt efter dansk statsborgerskab Årstal Ja Nej I alt % (46) 13% (7) 10 (53) % (38) 22% (11) 10 (49) % (42) 9% (4) 10 (46) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. Tabel 11. Mænd opdelt efter opholdsstatus. Kun blandt mænd, der ikke er danske statsborgere Årstal (1) (0) (0) 2 (1) (0) 2 (1) 2 (1) (0) 2 (1) 10 (5) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. Spørgsmålet er ikke stillet i Tabel 12. Mænd opdelt efter antal børn Årstal 0 børn 1 barn 2 børn 3 eller flere børn I alt (15) 28% (14) 16% (8) 26% (13) 10 (50) % (18) 27% (13) 23% (11) 13% (6) 10 (48) % (6) 31% (11) 26% (9) 26% (9) 10 (35) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. -25-

26 Tabel 13. Mænd opdelt efter om manden har børn (biologisk/adoptiv) boende sammen med sig på mande(krise)center Årstal Ja Nej Uafklaret I alt % (4) 84% (32) 5% (2) 10 (38) % (5) 89% (39) - 10 (44) % (8) 8 (31) - 10 (39) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. En streg (-) betyder, at kategorien ikke var med det pågældende år. Tabel 14. Mænd opdelt efter antal børn (biologisk/adoptiv), som bor sammen med manden på mande(krise)center. Omfatter kun mænd, som har børn boende på mande(krise)centret Årstal 1 barn 2 børn eller flere I alt % (2) 33% (1) 10 (3) (2) 5 (2) 10 (4) (8) (0) 10 (8) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. Tabel 15. Mænd opdelt efter, om manden har børn (biologisk/adoptiv), som han har samvær med, men ikke bor sammen med manden på mande(krise)centret Årstal Ja Nej Uafklaret I alt % (28) 18% (7) 1 (4) 10 (39) % (15) 57% (26) 11% (5) 10 (46) % (21) 45% (17) - 10 (38) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. En streg (-) betyder, at kategorien ikke var med det pågældende år. -26-

27 Brud med partneren Partnerens vold Ændret økonomisk situation Har mistet bolig Problemer med familien Udskrevet fra hospital Havde brug for rådgivning Andet I alt Tabel 16. Mænd opdelt efter antal børn (biologisk/adoptiv) som manden har samvær med, men ikke bor sammen med manden på mande(krise)centret Årstal 1 barn 2 børn 3 børn eller flere I alt % (9) 36% (9) 28% (7) 10 (25) % (8) 33% (5) 13% (2) 10 (15) % (7) 35% (7) 3 (6) 10 (20) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. Tabel 17. Mænd opdelt efter væsentligste årsager til at søge på mande(krise)centret Årstal % (30) 4% (2) 18% (10) 5 (28) 25% (14) 16% (9) 21% (12) 13% (7) (56) % (28) 2 (10) 12% (6) 55% (27) 14% (7) 6% (3) 12% (6) 6% (3) (49) % (27) 9% (4) 17% (8) 67% (31) 2 (9) 9% (4) 28% (13) 9% (4) (46) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. Der var mulighed for at sætte flere kryds, så andelene af mænd giver ikke 100 procent. -27-

28 Tabel 18. Mænd opdelt efter voldsformer i mandens seneste forhold Årstal Fysisk vold Psykisk vold Seksuelle overgreb Materielle ødelæggelser Økonomisk kontrol Ja I alt Ja I alt Ja I alt Ja I alt Ja I alt % (11) 10 (54) 28% (15) 10 (53) (0) 10 (52) 2 (10) 10 (49) 25% (12) 10 (48) % (15) 10 (52) 34% (16) 10 (47) (0) 10 (45) 9% (4) 10 (43) 12% (5) 10 (42) % (10) 10 (44) 41% (18) 10 (43) (0) 10 (43) (0) 10 (43) 16% (7) 10 (43) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. Tabel 19. Mænd på mande(krise)centre opdelt efter, om de har udsat deres (eks)partner for vold indenfor de sidste 12 måneder Seksuelle Materielle Økonomisk Fysisk vold Psykisk vold overgreb ødelæggelser kontrol Årstal Ja I alt Ja I alt Ja I alt Ja I alt Ja I alt % (1) 10 (40) 3% (2) 10 (41) (0) 10 (40) 8% (3) 10 (40) (0) 10 (40) 2013 (0) 10 (50) 2% (1) 10 (48) (0) 10 (49) 2% (1) 10 (49) 2% (1) 10 (44) % (2) 10 (31) 1 (3) 10 (31) (0) 10 (31) 3% (1) 10 (31) 7% (2) 10 (31) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. -28-

29 Rådgivningssamtale Bisidderordning ved sager i det offentlige Sociale aktiviteter med de andre beboere Juridisk bistand Individuelt coachingforløb Hjælp til at kontakte kommunen Fokusgrupper Parsamtaler Hjælp med børneudveksling i forbindelse med samværssager Sociale aktiviteter med børn Efterværn Andet I alt Tabel 20. Mænd opdelt efter hvilke tilbud manden har benyttet sig af på mande(krise)centret Årstal % 17% 37% 11% 15% 48% 2% 2% 7% 15% (45) (8) (17) (5) (7) (22) (1) (0) (1) (3) (7) (0) (46) % 13% 27% 17% 15% 42% 2% 4% 6% 6% 85 (46) (6) (13) (8) (7) (20) (1) (0) (2) (3) (3) (4) (48) % 15% 37% 12% 7% 29% 7% 2% 2% 7% 1 5% (38) (6) (15) (5) (3) (12) (3) (1) (1) (3) (4) (2) (41) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. Der er mulighed for at sætte flere kryds, så andelene giver ikke 100 procent. -29-

30 Tabel 21. Gennemsnitlig opholdstid opdelt på mande(krise)center, opgjort i antal dage Årstal Fredericia Horsens Mandecentret Mandecentret Krisecenter krisecenter iaarhus København Alle Gennemsnit (min, max) Gennemsnit (min, max) Gennemsnit (min, max) Gennemsnit (min, max) Gennemsnit (min, max) dage 22 dage 209 dage 239 dage 75 dage (15, 151) (0, 119) (23, 484) (35, 473) (0, 484) dage 62 dage 150 dage 201 dage 117 dage (2, 266) ( 1, 343) (25, 487) (0, 515) (0, 515) dage 27 dage 64 dage 185 dage 79 dage (0, 189) (1, 80) (20, 205) (37, 429) (0, 429) Tabel 22. Median for opholdslængde opdelt på mande(krise)center, opgjort i antal dage Årstal Fredericia Krisecenter Horsens Krisecenter Mandecentret Aarhus Mandecentret København Alle Median Median Median Median Median dage 6 dage 172 dage 224 dage 30 dage dage 8 dage 94 dage 153 dage 45 dage dage 12 dage 49 dage 96 dage 50 dage Anm. Mediantallet angiver middeltendensen i opholdslængden for den gennemsnitlige mand for hvert mande(krise)center. -30-

31 Tabel 23. Mænd opdelt efter antal døgn på mande(krise)center Årstal 1 døgn 2-6 døgn 7-30 døgn døgn døgn døgn Over 1 år I alt % (2) 22% (11) 22% (11) 3 (15) 1 (5) 6% (3) 6% (3) 10 (50) % (1) 12% (6) 25% (12) 22% (11) 12% (6) 16% (8) 1 (5) 10 (49) % (2) 7% (3) 17% (7) 46% (19) 1 (4) 8% (4) 5% (2) 10 (41) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. I denne opgørelse indgår også mænd, der ikke har ønsket at deltage i hele undersøgelsen. -31-

32 Tabel 24. Mænd opdelt efter, hvor manden flytter hen efter mande(krise)centeropholdet Årstal Til tidligere Til tidligere Til andet bolig, hvor Til familiebehandlings Andet Tilbage til bolig, men Til egen ny mande- Til Til Ved manden også partneren partneren er bolig (krise)- familie venner ikke boede før som -institution flyttet center enlig % (8) (0) (0) 37% (16) 2% (1) 2% (1) (0) 7% (3) 26% (11) 7% (3) % (3) (0) (0) 45% (21) 2% (1) - 4% (2) 4% (2) 3 (14) 6% (3) % (3) (0) (0) 67% (29) (0) - 2% (1) 2% (1) 9% (4) 1 (5) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. 2013: Andet omfatter bortvisning, herberg, værelse hos en ven, hos en ny partner og til en ny by. 2014: Andet omfatter bortvisning, behandling hos Blå Kors, Stukket af, på venteliste, studiebolig og videre behandling. En streg (-) betyder, at kategorien ikke var med det pågældende år. I alt 10 (43) 10 (47) 10 (43) -32-

33 Tabel 25. Mænd opdelt efter, om manden flytter til en ny bopælskommune efter mande(krise)centeropholdet Årstal Ja Nej Ved ikke I alt % (7) 73% (33) 11% (5) 10 (45) % (5) 71% (32) 18% (8) 10 (45) (8) 66% (27) 15% (6) 10 (41) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. Tabel 26. Mænd opdelt efter antal ophold på mande(krise)center i indeværende år gang 3 gange eller Årstal (nuværende 2 gange I alt flere ophold) % (48) 7% (4) 4% (2) 10 (54) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. Tabel 27. Mænd opdelt efter antal ophold på mande(krise)center alt i alt (i deres liv) gang 3 gange eller Årstal (nuværende 2 gange I alt flere ophold) (33) 15( 8) 6% (3) 10 (54) Anm. Antallet af mænd dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke mænd, da der kan være mænd med gentagne ophold. -33-

34 Krisecenter for mænd i Fredericia Horsens krisecenter for mænd Mandecentret Aarhus Mandecentret København Mandecentret Aalborg Mandecentret Viborg Mandecentret på Lolland-Falster Mandecentret Silkeborg Mandecentret Herning Mandecentret Esbjerg Total Henvendelser til mande(krise)centrene udvikling over tid Dette afsnit ser på udviklingen i henvendelser til mandekrisecentre. En henvendelse: Rådgivning af en person, som henvender sig til mande(krise)centret om problemstillinger vedrørende en konkret mand. Det registreres som en henvendelse hver gang fx en sagsbehandler kontakter et mande(krise)center vedr. en konkret mand. Hver gang en mand henvender sig, registreres det ligeledes som en henvendelse. Der kan være flere henvendelser vedrørende den samme mand. Tabel 28. Antal henvendelser fordelt på mande(krise)centrene Årstal % (67) 13% (651) 42% (2.100) 31% (1.544) 12% (617) - 2% (0) 1% (34) (4) - 10 (5.019) % (78) 1 (385) 49% (1.988) 36% (1.450) 3% (130) - (1) 1% (22) (5) (10) 10 (4.069) % (82) 6% (237) 6 (2.287) 24% (926) 5% (185) 1% (33) 1% (20) 1% (33) (3.803) Anm. Der kan være flere henvendelser vedrørende den samme mand. Antallet af henvendelser dækker derfor ikke nødvendigvis over antal unikke mænd. En streg (-) indikerer, at der ikke er registreret oplysninger for det pågældende mandecenter. -34-

35 Tabel 29. Antal henvendelser fordelt på, hvem der henvender sig Årstal Manden i krise Veninde/ ven Social bagvagt/ døgnvagt/ sagsbehandler Familiemedlem Kollega/ Arbejdsgiver/tillidsrepræsentant Psykiatrisk afdeling Andet mande- (krise)center Politi Sygehus/ skadestue Andre Total % (4.359) 2% (92) 1% (53) (7) (10) 1% (31) (19) (7) (10) 8% (381) 10 (4.957) % (3.609) 3% (110) 2% (77) 4% (157) 1% (43) (16) (18) (7) (13) % (3.111) 4% (163) 2% (84) 2% (56) 2% (69) 1% (31) 1% (31) (5) (6) 5% (197) Anm. Der kan være flere henvendelser vedrørende den samme mand. Antallet af henvendelser dækker derfor ikke nødvendigvis over antal unikke mænd. Tallene giver ikke 100 procent, da der for nogle af mændene har været flere personer, som har henvendt sig sammen vedrørende manden. Datagrundlaget er ikke tilstrækkeligt til opdeling på de enkelte centre. -35-

36 Tabel 30. Antal henvendelser fordelt på henvendelsesform Årstal Telefonisk Personligt Skriftligt Mail Total % (2.338) 36% (1.775) 5% (256) 13% (637) 10 (5.006) % (1.997) 37% (1.526) 15% (610) - 10 (4.133) % (1.591) 43% (1.622) 15% (585) - 10 (3.798) Anm. Der kan være flere henvendelser vedrørende den samme mand. Antallet af henvendelser dækker derfor ikke nødvendigvis over antal unikke mænd. Datagrundlaget er ikke tilstrækkeligt til opdeling på de enkelte centre. En streg (-) indikerer, at kategorien ikke er med det pågældende år. Tabel 31. Antal henvendelser fordelt på kønnet på mandens seneste partner Årstal Kvinde Transkvinde (male to female) Mand Transmand (female to male) Ønsker ikke at oplyse Total % (4.555) (4) 1% (37) (0) 4% (196) 10 (4.813) % (3.859) (3) 1% (25) (0) 3% (104) 10 (3.991) % (3.527) (1) 1% (28) (0) 3% (126) 10 (3.682) Anm. Der kan være flere henvendelser vedrørende den samme mand. Antallet af henvendelser dækker derfor ikke nødvendigvis over antal unikke mænd. Datagrundlaget er ikke tilstrækkeligt til opdeling på de enkelte centre. Transkvinde er en mand, der har skiftet køn til en kvinde. Transmand er en kvinde, der har skiftet køn til en mand. -36-

37 Tabel 32. Antal henvendelser fordelt på emner, der blev talt om ved henvendelsen Emner, der blev talt om ved henvendelsen Skilsmisse/parbrud 71% (3.565) 64% (2.607) 58% (2.187) Samvær med børn 46% (2.295) 4 (1.636) 45% (1.673) Sorg og smerte over brud 33% (1.661) 38% (1.543) 29% (1.096) Sorg, smerte og vrede ifm. samvær med børn 26% (1.297) - - Mistet bolig 14% (685) 13% (541) 21% (778) Statsforvaltningen, forældreansvarsloven 24% (1.207) 17% (703) 2 (762) Økonomi 15% (772) 12% (507) 19% (697) Andet 18% (891) 13% (527) 13% (484) Psykisk voldelig ekspartner 16% (826) 9% (387) 11% (402) Fysisk voldelig ekspartner 8% (402) 4% (159) 5% (187) Psykisk sygdom 5% (237) 6% (255) - Fysisk sygdom 3% (143) 2% (68) 5% (180) Misbrugsproblematikker 3% (163) 3% (106) - Manden er selv fysisk voldelig overfor (eks)partner 1% (56) 1% (53) 3% (104) Manden er selv psykisk voldelig overfor (eks)partner (25) (20) 1% (56) Andre personer, der er fysisk voldelige på vegne af ekspartner(eks)partner Andre personer, der er psykisk voldelige på vegne af ekspartner 2% (97) (20) 1% (51) 3% (161) 1% (26) - Domstol/fogedret eller anden retsinstans 8% (381) 5% (192) - Total (3.682) Anm. Der kan være flere henvendelser vedrørende den samme mand. Antallet af henvendelser dækker derfor ikke nødvendigvis over antal unikke mænd. Tabellen giver ikke 100 procent, da der har været mulighed for at angive flere svar. Datagrundlaget er ikke tilstrækkeligt til en opdeling på de enkelte centre. En streg (-) indikerer, at kategorien ikke er med det pågældende år

38 Årstal Rådgivnings-forløb Rådgivningssamtale Fokus-/mandegruppe Efterværnsrådgivning Social aktivitet Parsamtaler Bisidder Andet Total Tabel 33. Antal henvendelser fordelt på ydelse givet ved henvendelsen % (3.112) 4 (2.014) 4% (222) 8% (376) 2% (107) 2% (84) 1% (62) 6% (317) % (2.420) 29% (1.196) 8% (314) 5% (212) 1% (24) 1% (49) - 6% (264) % (2.193) 3 (1.116) 8% (288) 6% (216) 4% (151) 2% (89) - 5% (202) Anm. Der kan være flere henvendelser vedrørende den samme mand. Antallet af henvendelser dækker derfor ikke nødvendigvis over antal unikke mænd. Tabellen giver ikke 100 procent, da der har været mulighed for at angive flere svar. Datagrundlaget er ikke tilstrækkeligt til en opdeling på de enkelte centre. En streg (-) betyder, at kategorien ikke var med det pågældende år. Tabel 34. Henvendelser til mande(krise)centre fordelt på, om henvendelsen er en forespørgsel om ledig plads Årstal Forespørgsel om ledig plads Ja Nej I alt % (509) 88% (3.748) 10 (4.257) % (515) 86% (3.298) 10 (3.813) % (622) 83% (3.124) 10 (3.746) Anm. Der kan være flere henvendelser vedrørende den samme mand. Antallet af henvendelser dækker derfor ikke nødvendigvis over antal unikke mænd. I opgørelsen fra 2013 og 2014 indgår tal fra mandekrisecentre og mandecentre, hvor der er mulighed for ophold: Krisecenter for mænd i Fredericia, Horsens krisecenter for mænd, Mandecentret Aarhus og Mandecentret København. I opgørelsen fra 2012 indgår tal fra Krisecenter for mænd i Fredericia, Horsens krisecenter for mænd, Mandecentret Aarhus, Mandecentret København, Mandecentret Aalborg, Mandecentret Viborg, Mandecentret Nykøbing-Falster og Mandecentret Silkeborg. -38-

39 Tabel 35. Henvendelser til mande(krise)centre fordelt på, om henvendelsen er en forespørgsel om ledig plads. Fordelt på mande(krise)centre Mande(krise)center Forespørgsel om ledig plads Ja Nej I alt Krisecenter for mænd i Fredericia 66% (38) 35% (20) 10 (58) Horsens krisecenter for mænd 23% (143) 77% (486) 10 (629) Mandecentret Aarhus 1 (203) 9 (1.862) 10 (2.065) Mandecentret København 8% (125) 92% (1.380) 10 (1.505) Total 12% (509) 88% (3.748) 10 (4.257) Anm. Der kan være flere henvendelser vedrørende den samme mand. Antallet af henvendelser dækker derfor ikke nødvendigvis over antal unikke mænd. Fordelingen er statistisk signifikant, P<0,0001. En tilsvarende opgørelse fordelt på mande(krise)centrene kan findes i årsstatistikken for

40 Tabel 36. Henvendelser til mande(krise)centre fordelt på, om mande(krise)centret har en ledig plads. Kun blandt henvendelser, der vedrører en ledig plads Årstal Fysisk plads til manden Ja Ja, men mande(krise)- centret henviser til en Nej I alt anden løsning % (179) 18% (88) 47% (235) 10 (502) % (234) 14% (71) 39% (194) 10 (499) % (173) 23% (134) 48% (287) 10 (594) Anm. Der kan være flere henvendelser vedrørende den samme mand. Antallet af henvendelser dækker derfor ikke nødvendigvis over antal unikke mænd. I denne opgørelse indgår tal fra mandekrisecentre og mandecentre, hvor der er mulighed for ophold: Krisecenter for mænd i Fredericia, Horsens krisecenter for mænd, Mandecentret Aarhus og Mandecentret København. Tabel 37. Henvendelser til mande(krise)centre fordelt på, om mande(krise)centret har en ledig plads, opdelt per center. Kun blandt henvendelser, der vedrører en ledig plads Mande(krise)center Fysisk plads til manden Ja Ja, men mande(krise)- centret henviser til en Nej I alt anden løsning Krisecenter for mænd i Fredericia 32% (13) 7% (3) 61% (25) 10 (41) Horsens krisecenter for mænd 41% (56) 22% (30) 38% (52) 10 (138) Mandecentret Aarhus 37% (76) 23% (46) 4 (81) 10 (203) Mandecentret København 28% (34) 8% (9) 64% (77) 10 (120) Total 36% (179) 18% (88) 47% (235) 10 (502) Anm. Der kan være flere henvendelser vedrørende den samme mand. Antallet af henvendelser dækker derfor ikke nødvendigvis over antal unikke mænd. I denne opgørelse indgår tal fra mandekrisecentre og mandecentre, hvor der er mulighed for ophold: Krisecenter for mænd i Fredericia, Horsens krisecenter for mænd, Mandecentret Aarhus og Mandecentret København. -40-

41 Tabel 38. Henvendelser til mande(krise)centre fordelt på, hvor manden henvises til. Kun blandt henvendelser, der vedrører en ledig plads, men hvor der ikke er ledig plads Årstal Andet mande- Henvises ikke til Herberg Psykiatrisk hospital Kommunen Andet (krise)center et andet tilbud I alt % (125) 1 (22) 1% (1) 2 (40) 1% (1) 11% (23) 10 (212) % (15) 1 (21) 2% (3) 47% (96) 18% (37) 15% (31) 10 (203) % (43) 15% (40) 2% (6) 2 (54) 29% (80) 19% (51) 10 (274) Anm. Der kan være flere henvendelser vedrørende den samme mand. Antallet af henvendelser dækker derfor ikke nødvendigvis over antal unikke mænd. Tabellen omfatter kun mande(krise)centre, der tilbyder ophold: Krisecenter for mænd i Fredericia, Horsens Krisecenter for mænd, Mandecentret Aarhus og Mandecentret København. -41-

42 Tabel 39. Henvendelser til mande(krise)centre, hvor mande(krise)centret har en ledig plads, men henviser til en anden løsning. Fordelt på årsagen til afvisningen Manglende Manden er Årstal ressourcer til psykisk Manden har Der er ikke Manden har et Ingen plads til løsning af syg/psykisk karantæne på plads til alkohol- og/eller Anden mænd eller børn mandens ustabil og mande(krise)- mandens stofmisbrug grund med handicap og/eller behøver et andet centret børn børnenes tilbud I alt problemer % (6) (0) 41% (31) 24% (18) 23% (17) (0) 11% (8) (75) % (1) (0) 8% (5) 33% (20) 35% (21) (0) 45% (27) (60) (13) (0) 22% (27) 28% (23) 15% (18) 2% (3) 33% (41) (124) Anm. Der kan være flere henvendelser vedrørende den samme mand. Antallet af henvendelser dækker derfor ikke nødvendigvis over antal unikke mænd. Tabellen giver ikke 100 procent, da der har været mulighed for at angive flere svar. Tabellen omfatter kun mande(krise)centre, der tilbyder ophold: Krisecenter for mænd i Fredericia, Horsens Krisecenter for mænd, Mandecentret Aarhus og Mandecentret København. -42-

43 Litteraturliste Danmarks Statistik (2014): Særkørsel, Arbejdskraftundersøgelsen (AKU). Helweg-Larsen K. (2012): Vold i nære relationer. Omfanget, karakteren og udviklingen samt indsatsen mod partnervold blandt kvinder og mænd Statens Institut for Folkesundhed. Plauborg & Helweg (2012): Partnervold mod mænd i Danmark. Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab. Hjemmesider

44 Tak Medarbejdere på mandecentrene og mandekrisecentrene har i en travl hverdag med arbejdet med mændene afsat tid til at interviewe centrets beboere og udfylde spørgeskemaerne i forbindelse med undersøgelsen. De skal derfor have en særlig tak. Medarbejderne på mandecentrene og mandekrisecentrene skal også takkes for det gode samarbejde både med hensyn til udformningen af spørgeskemaer og registrering af oplysninger. Endeligt skal mændene på mandecentrene og mandekrisecentrene have en stor tak for at udfylde spørgeskemaet i forbindelse med deres ophold. -44-

45 Bilag Bilag 1 Indholdsfortegnelse figurer og tabeller Figurer Figur 1. Mandecentre og mandekrisecentre Figur 2. Antal mænd på mandekrisecenter og mandecenter, der er fraflyttet Figur 3. Antal henvendelser Figur 4. Ydelser givet ved henvendelser til mande(krise)centrene Figur 5. e ledige pladser ved henvendelser herom Figur 6. Median og gennemsnitlig opholdslængde for mænd på mandekrisecentre og mandecentre Figur 7. Mænd på mandekrisecentre og mandecentre fordelt på uddannelse Figur 8. Mænd på mandecentre/mandekrisecentre og mænd i befolkningen fordelt på arbejdsmarkedstilknytning Figur 9. Mænd på mandecenter og mandekrisecenter fordelt på andel, der har angivet partnervold som årsag til ophold på mandekrisecenter Figur 10. Mænd på mandecenter og mandekrisecenter fordelt på udsat for partnervold og har udsat (eks)partner for partnervold Figur 11. Oversigt over registrering af ophold og henvendelser på landets mandecentre og mandekrisecentre Figur 12. Oversigt over mænd, der har haft ophold, og mænd, der deltager i årsstatistikken samt antal henvendelser Figur 13. Oversigt over antal mænd med ophold, antal udfyldte indflytningsskemaer Tabeller Tabel 1. Antal mænd, der ikke ønsker at deltage og mænd, der deltager i undersøgelsen Tabel 2. Mænd opdelt efter alder Tabel 3. Mænd på mande(krise)center opdelt efter køn Tabel 4. Mænd på mande(krise)center med fraflytning i året opdelt efter mande(krise)center Tabel 5. Mænd opdelt efter køn på seneste partner Tabel 6. Mænd opdelt efter mandens boform inden mande(krise)centerophold Tabel 7. Beskæftigede, ledige og uden for arbejdsstyrken opdelt efter mænd på mande(krise)center og mænd i befolkningen Tabel 8. Mænd opdelt efter højest fuldførte uddannelse inden ophold på mande(krise)center Tabel 9. Mænd opdelt efter, om manden er født i Danmark Tabel 10. Mænd opdelt efter dansk statsborgerskab Tabel 11. Mænd opdelt efter opholdsstatus. Kun blandt mænd, der ikke er danske statsborgere

46 Tabel 12. Mænd opdelt efter antal børn Tabel 13. Mænd opdelt efter om manden har børn (biologisk/adoptiv) boende sammen med sig på mande(krise)center Tabel 14. Mænd opdelt efter antal børn (biologisk/adoptiv), som bor sammen med manden på mande(krise)center. Omfatter kun mænd, som har børn boende på mande(krise)centret Tabel 15. Mænd opdelt efter, om manden har børn (biologisk/adoptiv), som han har samvær med, men ikke bor sammen med manden på mande(krise)centret Tabel 16. Mænd opdelt efter antal børn (biologisk/adoptiv) som manden har samvær med, men ikke bor sammen med manden på mande(krise)centret Tabel 17. Mænd opdelt efter væsentligste årsager til at søge på mande(krise)centret Tabel 18. Mænd opdelt efter voldsformer i mandens seneste forhold Tabel 19. Mænd på mande(krise)centre opdelt efter, om de har udsat deres (eks)partner for vold indenfor de sidste 12 måneder Tabel 20. Mænd opdelt efter hvilke tilbud manden har benyttet sig af på mande(krise)centret Tabel 21. Gennemsnitlig opholdstid opdelt på mande(krise)center, opgjort i antal dage Tabel 22. Median for opholdslængde opdelt på mande(krise)center, opgjort i antal dage Tabel 23. Mænd opdelt efter antal døgn på mande(krise)center Tabel 24. Mænd opdelt efter, hvor manden flytter hen efter mande(krise)centeropholdet Tabel 25. Mænd opdelt efter, om manden flytter til en ny bopælskommune efter mande(krise)centeropholdet Tabel 26. Mænd opdelt efter antal ophold på mande(krise)center i indeværende år Tabel 27. Mænd opdelt efter antal ophold på mande(krise)center alt i alt (i deres liv) Tabel 28. Antal henvendelser fordelt på mande(krise)centrene Tabel 29. Antal henvendelser fordelt på, hvem der henvender sig Tabel 30. Antal henvendelser fordelt på henvendelsesform Tabel 31. Antal henvendelser fordelt på kønnet på mandens seneste partner Tabel 32. Antal henvendelser fordelt på emner, der blev talt om ved henvendelsen Tabel 33. Antal henvendelser fordelt på ydelse givet ved henvendelsen Tabel 34. Henvendelser til mande(krise)centre fordelt på, om henvendelsen er en forespørgsel om ledig plads Tabel 35. Henvendelser til mande(krise)centre fordelt på, om henvendelsen er en forespørgsel om ledig plads. Fordelt på mande(krise)centre Tabel 36. Henvendelser til mande(krise)centre fordelt på, om mande(krise)centret har en ledig plads. Kun blandt henvendelser, der vedrører en ledig plads Tabel 37. Henvendelser til mande(krise)centre fordelt på, om mande(krise)centret har en ledig plads, opdelt per center. Kun blandt henvendelser, der vedrører en ledig plads Tabel 38. Henvendelser til mande(krise)centre fordelt på, hvor manden henvises til. Kun blandt henvendelser, der vedrører en ledig plads, men hvor der ikke er ledig plads Tabel 39. Henvendelser til mande(krise)centre, hvor mande(krise)centret har en ledig plads, men henviser til en anden løsning. Fordelt på årsagen til afvisningen

47 Bilag 2 Metode Dataindsamling For at sikre en så ensartet forståelse af spørgsmålene som muligt, er der i starten af spørgeskemaerne en forklaring på, hvordan skemaet skal udfyldes, og når det er relevant præciseres centrale begreber med en kort tekst i skemaet. Indsamlingen af oplysninger fra de to spørgeskemaer er foregået på to forskellige måder. 1. Henvendelsesskemaet udfyldes af de mande(krise)centermedarbejdere, der til daglig modtager telefoniske, skriftlige og personlige henvendelser på mande(krise)centrene. Dataindsamlingen af henvendelsesskemaet har fundet sted fra 1. januar 2014 til 31. december Henvendelsesskemaet er indsamlet kvartalsvis af Socialstyrelsen. 2. Indflytningsskemaet udfyldes af enten medarbejdere på mande(krise)centret eller af manden selv. 41 af skemaerne er udfyldt af medarbejdere, 12 af skemaerne er udfyldt af manden selv og 8 skemaer er udfyldt af medarbejderen i samarbejde med manden. På alle skemaer er det medarbejdere på mande(krise)centret, der har udfyldt spørgsmålet om mandens udflytningsdato. Samtykke og brug af spørgeskemaerne Alle beboere på mande(krise)centrene har fået udleveret en folder, der informerer om undersøgelsen og om samtykke til at deltage i undersøgelsen. Det er frivilligt, om manden ønsker at deltage i undersøgelsen. For de mænd, der kun har opholdt sig på mande(krise)centret i få dage, vil der typisk kun være registreret få oplysninger om deres opholdslængde og enkelte baggrundsdata. Fraflytning Med indflytningsskemaet er der indsamlet data om de mænd, der er fraflyttet mande(krise)centret i Kriteriet om udflytning betyder, at der for alle mænd, der indgår i årsstatistikken, kan indhentes information om eksempelvis, hvor de flytter hen efter opholdet. Desuden kan mændenes samlede opholdstid kortlægges. Den del af årsstatistikken, som er baseret på data fra indflytningsskemaerne, er således en statistik over de mænd, der i 2014 er fraflyttet et mande(krise)center. Det betyder at mænd, der er flyttet ind på et mande(krise)center før 2014, men først er udflyttet i 2014, indgår i årsstatistikken Og det betyder tilsvarende, at mænd, der har haft ophold på et mande(krise)center i 2014, men ikke er udflyttet ved årets udgang, ikke indgår i statistikken. Ikke alle mænd, der er fraflyttet et mande(krise)center i 2014, har udfyldt et indflytningsskema. Mænd tælles med flere gange Mænd, der har haft ophold på et mande(krise)center flere gange inden for det samme år, og mænd, der er blevet overflyttet fra et mande(krise)center til et andet, tælles med flere gange i -47-

48 årsstatistikken. Det betyder, at når der i rapporten angives et antal mænd, er det ikke nødvendigvis antallet af unikke mænd, der har været på mande(krise)center i løbet af 2014 og som har udfyldt et indflytningsskema, men det samlede antal registrerede ophold. 2 I rapporten skrives der imidlertid af formidlingsmæssige årsager antal mænd på mande(krise)centre frem for antal ophold af mænd på mande(krise)centre. Idet der ikke foreligger cpr-numre på alle mændene, er det ikke muligt at opgøre, hvor mange unikke mænd, der har været på mande(krise)center i Det samlede antal ophold er således kun tilnærmelsesvist et udtryk for antallet af unikke mænd, der har ophold på et mande(krise)center i løbet af Dertil kommer, at der ikke er blevet udfyldt et indflytningsskema for alle mænd, der har opholdt sig på et mande(krise)center i Manglende udfyldelse af et skema kan fx skyldes, at manden har opholdt sig kort tid på mande(krise)centret, og der derfor ikke er blevet udfyldt et skema. Svarprocent og repræsentativitet Ideelt set udfylder alle mænd på mande(krise)center et indflytningsskema, og i så fald vil denne årsstatistik være 100 procent repræsentativ. I praksis er det dog, som nævnt, ikke alle mænd, der har udfyldt et indflytningsskema. Såfremt der ikke er signifikant forskel på de mænd, der udfylder et indflytningsskema og de mænd, der ikke udfylder et indflytningsskema, er årsstatistikken fuldstændig repræsentativ, og procenterne giver et fuldstændigt billede af målgruppen. Er det ikke tilfældet, er årsstatistikken ikke fuldstændig repræsentativ for mænd på et mande(krise)center, og procenterne giver dermed ikke et fuldstændigt billede af mænd på mande(krise)center. Svarprocenten skal ses i sammenhæng med, at der er tale om en årsstatistik om mande(krise)centre, der baserer en væsentlig del af deres arbejde på frivillig arbejdskraft, og som frivilligt deltager i statistikken. De mænd, der har haft ophold på et mande(krise)center, deltager også frivilligt i statistikken, hvilket vil sige, at hverken mande(krise)centrene eller mændene er forpligtet til at deltage. Da Socialstyrelsen ikke er i besiddelse af sociodemografisk data om de mænd, der ikke deltager i årsstatistikken, er det ikke muligt at lave en bortfaldsanalyse. Hvad angår data om mænd med ophold på et mande(krise)center, bør årsstatistikkens resultater generelt set tages med et vist forbehold. Databearbejdning Data fra henvendelsesskemaet og indflytningsskemaet er i 2014 blevet registreret i dataprogrammet SPSS. Skemaerne er blevet scannet ind med SPSS Read Soft, enkelte skemaer er blevet håndtastet. Databearbejdningen af de to spørgeskemaer er baseret på to forskellige datamatricer. Al databehandling er foregået hos Socialstyrelsen. Datamaterialet arkiveres hos Dansk Data Arkiv, der er en del af Statens Arkiver. Undersøgelsen er anmeldt til Datatilsynet. 2 Antal ophold er opgjort efter antal fraflytninger. Dvs. når en mand og hans eventuelle børn fraflytter et mande(krise)center, tælles det som ophold, og altså ikke når de flytter ind. -48-

49 Tabeller i statistikken Tabellerne i statistikken opgøres i hovedreglen i procent med angivelse af samlet antal besvarelser. Sammenlagt bliver procenterne ikke altid 100 procent i totalen, hvis der er mulighed for at kunne vælge flere svarmuligheder. Under tabellerne er der angivet eventuelle relevante anmærkninger. -49-

50 Bilag 3 Spørgeskemaer -50-

51 -51-

52 -52-

53 -53-

54 -54-

55 -55-

56 -56-

57 -57-

58 -58-

Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter

Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Årsstatistik 2012 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter

Årsstatistik 2012 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter Årsstatistik 2012 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter

Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser Årsstatistik 2015 Kvinder og børn på krisecenter Nøgletal og temaanalyser Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser Årsstatistik 216 Kvinder og børn på krisecenter Nøgletal og temaanalyser Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5 Odense C Tlf: 72 42 37 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter Bilag Opslagsværk og datagrundlag

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter Bilag Opslagsværk og datagrundlag Årsstatistik 2015 Kvinder og børn på krisecenter Bilag Opslagsværk og datagrundlag Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Undersøgelse af indsatsen på mandecentre og mandekrisecentre

Undersøgelse af indsatsen på mandecentre og mandekrisecentre Undersøgelse af indsatsen på mandecentre og mandekrisecentre Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Årsstatistik 2012 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Psykologsamtaler til kvinder og børn

Årsstatistik 2012 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Psykologsamtaler til kvinder og børn Årsstatistik 2012 Kvinder og børn på krisecenter Tema: Psykologsamtaler til kvinder og børn Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter

Årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter Årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter Temaanalyse: Kvinderne og børnenes sundhed og trivsel Lise Barlach og Kirstina Stenager Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Åben anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder. Evalueringsrapport

Åben anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder. Evalueringsrapport Åben anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder Evalueringsrapport Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

LOKK årsstatistik 2009

LOKK årsstatistik 2009 LOKK årsstatistik 2009 Kvinder og børn på krisecenter Lise Barlach og Kirstina Stenager Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 1. Indledning Integrationsministeriet gennemførte i 2003 en analyse af integrationen af kvoteflygtninge, som ankom til Danmark i perioden 1997-2001. Analysen

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter Lise Barlach 1 Servicestyrelsen og LOKK, 2008 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Lise

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Nøgletal for 3. kvartal 2015

Nøgletal for 3. kvartal 2015 1. Nøgletal for 3. kvartal NØGLETAL Begreber... 1 1. ARBEJDSMARKEDET... 2 1.1 Ledighed... 2 1.1.1 Ledige i Odense Kommune... 2 1.1.2 Ledige på Fyn... 2 1.1.3 Nettoledige i 6-byerne... 3 1.1.4 Bruttoledige

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007 Tal og fakta - udlændinges tilknytning November 2007 Tal og Fakta - udlændinges tilknytning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 FORORD Beboere i den almene bolig 2014 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2014 fordelt på husstandstyper

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

LOKK årsstatistik 2006 Kvinder på krisecenter. Vibeke Lybecker Jensen

LOKK årsstatistik 2006 Kvinder på krisecenter. Vibeke Lybecker Jensen LOKK årsstatistik 2006 Kvinder på krisecenter LOKK årsstatistik 2006 Kvinder på krisecenter Vibeke Lybecker Jensen Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service og LOKK, 2007 Teksten kan frit citeres

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

Interventionscenter ved partnervold. Beskrivende evaluering af et forsøgsprojekt

Interventionscenter ved partnervold. Beskrivende evaluering af et forsøgsprojekt Interventionscenter ved partnervold Beskrivende evaluering af et forsøgsprojekt 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter

Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter Vold er enhver magtmisbrugende handling rettet mod en anden person, som gennem at denne handling skader, smerter eller krænker, får personen til at gøre noget mod sin

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.05 Maj 2002 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede gruppe af 3. lande

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2013 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene boligsektor pr. 1. januar 2013 fordelt

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2012 indeholder oplysninger om beboere og husstande i den almene boligsektor fordelt på husstandstyper og størrelser,

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse KVINDEKRISECENTER-ERKLÆRING Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse til myndighederne Skemaet

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Beskæftigelse og handicap

Beskæftigelse og handicap Notat v. Max Miiller SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd Beskæftigelse og handicap Beskæftigelse blandt personer med og uden et handicap SFI udgav i efteråret 2006 rapporten Handicap og beskæftigelse

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.04 Marts 2003 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 I løbet af året 2001 er der kommet 500 flere personer fra 3. lande i

Læs mere

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab.

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. 21 4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. I tabel 12 (jfr. side 22) er valgdeltagelsen fordelt efter køn og statsborgerskab. Danske statsborgere havde den højeste valgdeltagelse

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 2007 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2006 Stor stigning i beskæftigelsen blandt personer fra Ikke vestlige

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere