Analyse af kvoteflygtninge i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010"

Transkript

1 Analyse af kvoteflygtninge i Danmark Indledning Integrationsministeriet gennemførte i 2003 en analyse af integrationen af kvoteflygtninge, som ankom til Danmark i perioden Analysen beskrev bl.a. kvoteflygtningenes beskæftigelses- og uddannelsesmæssige situation i Med lov nr. 403 af 1. juni 2005 om ændring af udlændingeloven blev kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge ændret, således at kvoteflygtningene i højere grad udvælges på baggrund af deres integrationspotentiale. Integrationspotentialet vurderes bl.a. på baggrund af kvoteflygtningens alder, uddannelse, netværk og motivation. Samtidig blev modtagelsen af kvoteflygtninge styrket med afholdelse af førafrejsekurser for flygtningene. Det er derfor interessant at undersøge, om der efter 2005 er sket en forbedring af kvoteflygtningenes integration på arbejdsmarkedet. I denne analyse beskrives på denne baggrund de kvoteflygtninge, som kom til Danmark i perioden , og deres uddannelses- og beskæftigelsesmæssige situation samt bosætning i dag. Resultaterne herfra sammenlignes i analysen med resultaterne fra den tidligere undersøgelse af kvoteflygtninge, som er ankommet i perioden Resultaterne vil desuden blive sammenlignet med resultater for indvandrere fra ikke-vestlige lande, som fik opholdstilladelse i perioden Indvandrere fra ikke-vestlige lande inkluderer også kvoteflygtninge, da det ikke er muligt at skille denne gruppe ud. Kvoteflygtningene udgør dog en så lille andel af den samlede gruppe af indvandrere fra ikke-vestlige lande, at det vurderes relevant at sammenligne de to grupper. Alle analyserne er baseret på et registerudtræk fra Udlændingeservices Udlændingeregister kombineret med oplysninger om bl.a. uddannelse og beskæftigelse fra Danmarks Statistik. 1

2 Analysen indledes med en sammenfatning. Dernæst følger en kort karakteristik af kvoteflygtningene, som har fået opholdstilladelse i perioden Herefter beskrives disse kvoteflygtninges uddannelses- og beskæftigelsessituation i I dette afsnit beskrives også, i hvilke kommuner kvoteflygtningene har bopæl, og hvor stor en andel som flytter til en anden kommune inden for de første 4 år af deres opholdstid i Danmark. Endelig er der udarbejdet en forløbsanalyse, som viser udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen i løbet af de første 5 år, kvoteflygtningen opholder sig i Danmark. 2. Sammenfatning Karakteristik af kvoteflygtningene Danmark har i perioden givet opholdstilladelse til kvoteflygtninge, hvoraf i henhold til cpr-systemet kan ses indrejst til Danmark. Kvoteflygtningene er primært kommet fra Burma, Den Demokratiske Republik Congo, Indonesien, Iran og Sudan, og 37 pct. af kvoteflygtningene var under 16 år gamle, da de fik opholdstilladelse. Gruppen består af 59 pct. mænd og 41 pct. kvinder. Uddannelse 59 pct. af kvoteflygtningene i aldersgruppen år var i skoleåret 2008/2009 i gang med en uddannelse. Sammenligner man med årige indvandrere fra ikke-vestlige lande, som har fået opholdstilladelse i samme periode, er 64 pct. i denne gruppe i gang med en uddannelse. Blandt årige indvandrere fra ikke-vestlige lande, som har fået opholdstilladelse i perioden , er der også en større andel, som er i gang med en ungdomsuddannelse end blandt de årige kvoteflygtninge, der har fået opholdstilladelse i samme periode. Beskæftigelse Undersøgelsen viser, at 40 procent af de årige kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i perioden , er i beskæftigelse i Der er dog stor forskel på mænd og kvinder, idet 50 pct. af mændene er i beskæftigelse i 2008 mod 22 pct. af kvinderne. Dette er en markant forbedring ift undersøgelsen, som viste, at 7 pct. af kvoteflygtningene, som fik opholdstilladelse i perioden , var i beskæftigelse i

3 Hvis man sammenligner med indvandrere fra ikke-vestlige lande med opholdstilladelse fra samme periode, er deres beskæftigelse lidt højere, idet 49 pct. af de årige er i beskæftigelse i Sammenligner man udviklingen i beskæftigelsen fra 2002 til 2008 for kvoteflygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande med opholdstilladelse fra samme periode, er der sket en væsentligt større fremgang i kvoteflygtningenes beskæftigelse end blandt indvandrere. Stigningen i beskæftigelsesfrekvensen har været 33 procentpoint for kvoteflygtninge mod 21 procentpoint blandt indvandrere generelt. Dette tyder på, at der har været en fremgang i beskæftigelsen blandt kvoteflygtninge, som ikke alene kan tilskrives de ændrede konjunkturer fra 2002 til Baggrunden for udviklingen kan bl.a. være regeringens ændrede kriterier for udvælgelse af kvoteflygtninge. Beskæftigelsesfrekvensen blandt kvoteflygtninge er dog stadig lavere end blandt etniske danskere, hvor 79 pct. i aldersgruppen år er i beskæftigelse. Kvoteflygtninge fra Burma og Indonesien, som har fået opholdstilladelse fra , har en beskæftigelsesfrekvens, som er væsentligt højere end kvoteflygtninge fra Den Demokratiske Republik Congo, Iran og Sudan, og som er mindst lige så høj som for alle indvandrere fra ikke-vestlige lande, der har fået opholdstilladelse i samme periode. Bopælskommune Størstedelen af kvoteflygtningene bliver i den kommune, de først flytter til, i mere end tre år. Blandt de kvoteflygtninge, som første gang er registreret med en adresse i 2007, bor 86 pct. således i samme kommune tre år efter i Forløbsanalyse for beskæftigelse Hvis man alene ser på kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i 2003, er 58 pct. af de årige i beskæftigelse i pct. af mændene og 42 pct. af kvinderne er i beskæftigelse i Sammenlignet med den tidligere undersøgelse er der sket en stor fremgang, idet beskæftigelsesfrekvensen i 2002 blandt kvoteflygtninge, som havde fået opholdstilladelse i 1997, var 13 pct. Blandt årige indvandrere fra ikkevestlige lande, som er indvandret i 2003, var beskæftigelsesfrekvensen 56 pct. i Efter fem år har kvoteflygtningene således opnået en beskæftigelses- 3

4 frekvens, som er mindst lige så høj som indvandrere fra ikke-vestlige lande med opholdstilladelse fra samme periode. 3. Karakteristik af kvoteflygtningene Danmark har i perioden givet kvoteflygtningetilladelser fordelt på tilladelser årligt. Af disse var 59 pct. mænd og 41 pct. kvinder. Det har været muligt at få CPR-nummeroplysninger for af de kvoteflygtninge, som har fået opholdstilladelse i perioden , hvilket bl.a. kan skyldes fejl i registrene. Af de er indrejst i Danmark i perioden Ikke alle kvoteflygtninge indrejser samme år, som de får opholdstilladelse, og nogle kvoteflygtninge indrejser aldrig til Danmark 1. De fleste indrejser dog samme år eller året efter, de opnår tilladelse, som det fremgår af tabel 1. Tabel 1. Indrejsetidspunkt for kvoteflygtninge opdelt efter hvilket år personen fik opholdstilladelse. Antal og procent. Antal Er indrejst samme år Er indrejst året efter Er indrejst 2 år efter Er ikke indrejst i perioden Ikke tilgængelige CPRoplysninger i alt Procent % 28 % 2 % 3 % 0 % 100 % % 46 % 0 % 6 % 5 % 100 % % 43 % 0 % 7 % 4 % 100 % % 28 % 0 % 3 % 1 % 100 % % 28 % 0 % 0 % 7 % 100 % Kilde: Udtræk fra Udlændingeservices Udlændingeregister. Note: Fem kvoteflygtninge er registreret med en indrejsedato i perioden I analysen er disse inkluderet i ikke indrejst. Procenterne summer ikke til 100 alle steder pga. afrunding. I alt 1 Manglende indrejsedato kan skyldes, at personen ikke er indrejst, men der kan også forekomme mangler i dette register. 4

5 Kvoteflygtningenes alder, da de fik meddelt tilladelse, fremgår af tabel pct. af kvoteflygtningene var 15 år eller yngre, mens 9 pct. var år gamle, og 44 pct. var mellem 20 og 39 år, da de fik meddelt opholdstilladelse. Men der ikke noget nyt i denne fordeling. Der var også en overvægt af unge blandt de kvoteflygtninge, der blev meddelt tilladelse i perioden Tabel 2. Fordeling af kvoteflygtninge på alder ved opholdstilladelse i Danmark. Antal og procent Antal Procent Antal Procent 0-15 år % % år % % år % % år % % 66- år 26 1 % 35 2 % I alt % % Kilde: Udtræk fra Udlændingeservices Udlændingeregister kombineret med registeroplysninger fra Danmarks Statistik. Note: Pga. manglende CPR-oplysninger er det samlede antal i tabellen reduceret til Procenterne summer ikke til 100 alle steder pga. afrunding. Hvis man ser på, hvilke lande kvoteflygtningene er kommet fra i perioden , tegner der sig et billede af, at størstedelen kommer fra fem lande Burma, Den Demokratiske Republik Congo, Indonesien, Iran og Sudan. Som det fremgår af tabel 3, har 30 pct. af kvoteflygtningene i perioden Burma som oprindelsesland, og 25 pct. har Congo som oprindelsesland. I perioden kom 77 pct. af kvoteflygtningene fra Irak, Iran eller Afghanistan, mens dette i perioden kun var tilfældet for 11 pct. af kvoteflygtningene. Der er således stor forskel på kvoteflygtningenes oprindelseslande i de to perioder. 5

6 Tabel 3. Fordeling af kvoteflygtninge på de oprindelseslande, som flest kvoteflygtninge, der fik tilladelse i perioden , er fra. Antal og procent. Antal Procent Burma % Den Demokratiske Republik Congo % Indonesien % Iran % Sudan % Øvrige lande % I alt % Kilde: Udtræk fra Udlændingeservices Udlændingeregister. 1 Øvrige lande omfatter Afghanistan, Algeriet, Angola, Azerbajdzhan, Bhutan, Burundi, Cambodja, Cameroun, Colombia, Congo Brazzaville, Egypten, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopien, Indien, Irak, Kina, Liberia, Malaysia, Nepal, Pakistan, Rusland, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Statsløse og palæstinensere, Tchad, Togo, Tunesien, Uganda, Uzbekistan og Vietnam. Der er maksimalt 2,5 pct. af kvoteflygtningene, som kommer fra hvert af disse lande. 4. Kvoteflygtningenes uddannelse, beskæftigelse og bopæl i 2008 I dette afsnit beskrives beskæftigelsessituationen og uddannelsessituationen i 2008 for kvoteflygtninge, som har fået opholdstilladelse i perioden Resultaterne sammenlignes med tilsvarende resultater for kvoteflygtninge, som er kommet til Danmark i perioden Det beskrives desuden, hvor stor en del af kvoteflygtningene der i 2010 bor i den kommune, hvor de var boligplaceret i Kvoteflygtninge under uddannelse i 2008 I det følgende beskrives, hvor stor en andel af kvoteflygtningene som har fået opholdstilladelse i perioden , der er under uddannelse i skoleåret 2008/2009. Der fokuseres på kvoteflygtninge, som er ældre end den skolepligtige alder, dvs. ældre end 15 år. I Integrationsministeriets øvrige analyser beskrives andelen i gang med hhv. en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse sædvanligvis for aldersgrupperne år og år. En tilsvarende tilgang vil blive anvendt i indeværende analyser, hvor der også vil blive sammenlignet med indvandrere fra ikke-vestlige lande i samme aldersgrupper, som fik opholdstilladelse i perioden Af tabel 4 fremgår det, at 49 pct. af de årige kvoteflygtninge, som har fået opholdstilladelse i Danmark i perioden , i skoleåret 2008/2009 er i gang med grundskolen. Der er desuden 5 pct. i aldersgruppen, som er i gang med hhv. en gymnasial uddannelse og en videregående uddannelse, mens 41 6

7 pct. ikke er i gang med en formel uddannelse. Blandt restgruppen kan der imidlertid være unge, som er i gang med udannelsesforberedende tilbud f.eks. i regi af danskuddannelse, ungdomsskoletilbud eller særlige forløb, som kommunerne har tilrettelagt. Ved sammenligning med indvandrere fra ikke-vestlige lande, som fik opholdstilladelse i perioden , fremgår det, at der er flere kvoteflygtninge, som ikke er under uddannelse (41 pct.) end indvandrere (36 pct.). Særligt bemærkelsesværdigt er det, at de kvoteflygtninge, som er i gang med en uddannelse, i mindre grad er i gang med en ungdomsuddannelse end indvandrerne, mens de i højere grad er i gang med grundskolen. Dette tyder på, at kvoteflygtningene er ældre, når de færdiggør grundskolen end indvandrerne fra ikke-vestlige lande generelt. Tabel 4. Andel i gang med en uddannelse i skoleåret 2008/2009 for kvoteflygtninge og indvandrere 1 fra ikke-vestlige lande i aldersgruppen år, som har fået opholdstilladelse i perioden Antal og procent. Kvoteflygtninge Indvandrere Antal Procent Antal Procent Grundskole % % Gymnasial uddannelse % % Erhvervsfaglig uddannelse 11 5 % % Videregående uddannelse % 36 2 % Ikke under uddannelse % % I alt % % Kilde: Udtræk fra Udlændingeservices Udlændingeregister kombineret med registeroplysninger fra Danmarks Statistik, samt Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD32. 1 Kvoteflygtninge er inkluderet i indvandrere fra ikke-vestlige lande. 2 Gymnasial uddannelse inkluderer almen gymnasial uddannelse og erhvervsgymnasial uddannelse. 3 Videregående uddannelse inkluderer kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. I tabel 5 er andelen af de årige kvoteflygtninge i gang med en uddannelse beskrevet. 7

8 Tabel 5. Andel i gang med en uddannelse i skoleåret 2008/2009 for kvoteflygtninge og indvandrere 1 fra ikke-vestlige lande i aldersgruppen år, som har fået opholdstilladelse i perioden Antal og procent. Kvoteflygtninge Indvandrere Antal Procent Antal Procent Grundskole 13 6 % 55 1 % Gymnasial uddannelse % % Erhvervsfaglig uddannelse % % Videregående uddannelse % % Ikke under uddannelse % % I alt % % Kilde: Udtræk fra Udlændingeservices Udlændingeregister kombineret med registeroplysninger fra Danmarks Statistik, samt Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD32. 1 Kvoteflygtninge er inkluderet i indvandrere fra ikke-vestlige lande. 2 Gymnasial uddannelse inkluderer almen gymnasial uddannelse og erhvervsgymnasial uddannelse. 3 Videregående uddannelse inkluderer kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Note: Procenterne summer ikke til 100 alle steder pga. afrunding. Af tabellen fremgår det, at 6 pct. af de årige kvoteflygtninge stadig er i gang med grundskolen, mens 3 pct. er i gang med en gymnasial uddannelse, og 11 pct. er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. Kun 3 pct. er i gang med en videregående uddannelse i aldersgruppen. Resultaterne tyder på, at kvoteflygtningene er væsentligt ældre end danskere, når de tager en ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, og det kan derfor ikke afvises, at en del kvoteflygtninge afslutter en ungdomsuddannelse og går i gang med en videregående uddannelse, efter de er fyldt 24 år. Da denne undersøgelse kun følger kvoteflygtningene i fem år, er det ikke muligt at undersøge dette i indeværende analyse. Hvis man sammenligner med alle indvandrere fra ikke-vestlige lande med opholdstilladelse fra samme periode og i samme alder, viser det sig, at andelen, som ikke er under uddannelse er meget ens. Kvoteflygtningens beskæftigelsessituation i 2008 I tabel 6 er beskæftigelsessituation i 2008 for kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i perioden , beskrevet. Det fremgår, at ca. 40 pct. er i beskæftigelse, mens 6 pct. er arbejdsløse, og de resterende 54 pct. er uden for arbejdsstyrken. 8

9 Tabel 6. Beskæftigelsessituation i 2008 for årige kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i perioden , sammenlignet med beskæftigelsessituationen i 2002 for årige kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i perioden Antal og procent Antal Procent Antal Procent Beskæftigelse % % Arbejdsløs 93 6 % 45 3 % Uden for arbejdsstyrken % % - Heraf under 62 uddannelse 4 % - - I alt % % Kilde: Udtræk fra Udlændingeservices Udlændingeregister kombineret med registeroplysninger fra Danmarks Statistik. Note: For 168 personer i aldersgruppen er beskæftigelsessituationen uoplyst i 2008, hvilket skyldes, at personerne ikke er indvandret, er udvandret eller afgået ved døden. Procenterne summer ikke til 100 alle steder pga. afrunding. Beskæftigelse inkluderer lønmodtagere, selvstændige og medarbejdende ægtefælle. Arbejdsløse inkluderer dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Uden for arbejdsstyrken inkluderer øvrige overførselsindkomster, herunder SU, efterløn og pensioner. Sammenligner man med resultaterne i den tidligere undersøgelse af kvoteflygtninge, er der sket en meget stor fremgang i beskæftigelsen. Af de kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i perioden , var kun 7 pct. i beskæftigelse i Der er således sket en fremgang i andelen i beskæftigelse på 33 procentpoint fra 2002 til Konjunkturudviklingen kan sandsynligvis forklare noget af denne fremgang, men der er dog stadig tale om en betydelig fremgang. I tabel 7 er beskæftigelsessituationen i 2008 og 2002 beskrevet for hele indvandrergruppen fra ikke-vestlige lande, som fik opholdstilladelse i hhv og Af tabellen fremgår det, at der også blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande generelt er sket en betydelig stigning i beskæftigelsen fra 2002 til 2008, idet beskæftigelsesfrekvensen er steget fra 28 pct. i 2002 til 49 pct. i Dvs. andelen i beskæftigelse er steget 21 procentpoint. Baggrunden for denne stigning er bl.a. konjunkturudviklingen og ændringen i indvandringsmønstret, som betyder, at en relativt større andel af gruppen er arbejdskraftindvandrere end tidligere. 9

10 Tabel 7. Beskæftigelsessituation i 2008 for årige indvandrere fra ikke-vestlige lande 1, som fik opholdstilladelse i perioden , sammenlignet med beskæftigelsessituationen i 2002 for årige indvandrere fra ikke-vestlige lande, som fik opholdstilladelse i perioden Antal og procent Antal Procent Antal Procent Beskæftigelse % % Arbejdsløs % % Uden for arbejdsstyrken % % I alt % % Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06 1 Indvandrere fra ikke-vestlige lande inkluderer kvoteflygtninge Beskæftigelse inkluderer lønmodtagere, selvstændige og medarbejdende ægtefælle. Arbejdsløse inkluderer dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Uden for arbejdsstyrken inkluderer øvrige overførselsindkomster herunder SU, efterløn og pensioner. Set i denne sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at kvoteflygtningenes beskæftigelse er steget væsentligt mere end indvandreres beskæftigelse generelt. Beskæftigelsesfrekvensen for kvoteflygtninge er således steget med 33 procentpoint mod 21 procentpoint blandt indvandrere generelt. Dette tyder på, at der har været en fremgang i beskæftigelsen blandt kvoteflygtninge, som ikke alene kan tilskrives de ændrede konjunkturer fra 2002 til En forklaring kan være, at kvoteflygtninge siden 2005 er blevet udvalgt på baggrund af deres integrationspotentiale. I tabel 8 er beskæftigelsesoplysningerne opdelt på køn. Det fremgår, at mandlige kvoteflygtninge, som har fået opholdstilladelse i perioden , i væsentligt højere grad end kvinder med opholdstilladelse fra samme periode er i beskæftigelse. Det er således 50 pct. af de mandlige kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i perioden , der er i beskæftigelse, mod kun 22 pct. af kvinderne. Kvinderne er i langt højere grad end mændene uden for arbejdsstyrken, idet 73 pct. af kvinderne mod 43 pct. af mændene er uden for arbejdsstyrken. 10

11 Tabel 8. Beskæftigelsessituation i 2008 for årige kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i perioden , opdelt på køn. Antal og procent. Antal Procent Mænd Kvinder Mænd Kvinder Beskæftigelse % 22 % Arbejdsløs % 5 % Uden for arbejdsstyrken % 73 % - Heraf under uddannelse % 6 % I alt % 100 % Kilde: Udtræk fra Udlændingeservices Udlændingeregister kombineret med registeroplysninger fra Danmarks Statistik. Note: For 168 personer i aldersgruppen er beskæftigelsessituationen uoplyst i 2008, hvilket skyldes, at personerne ikke er indvandret, er udvandret eller afgået ved døden. Beskæftigelse inkluderer lønmodtagere, selvstændige og medarbejdende ægtefælle. Arbejdsløse inkluderer dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Uden for arbejdsstyrken inkluderer øvrige overførselsindkomster herunder SU, efterløn og pensioner. Hvis man opdeler på oprindelsesland, er det tydeligt, at der er forskelle på beskæftigelsesfrekvensen alt efter, hvilket land kvoteflygtningen kommer fra. Dette kan bl.a. skyldes forskelle i arbejdsmarkedsparathed blandt kvoteflygtningene fra forskellige lande bl.a. i forhold til uddannelsesniveau, alder samt fysisk og psykisk sundhedstilstand. Af figuren fremgår det, at de højeste beskæftigelsesfrekvenser for årige i 2008 findes blandt kvoteflygtninge fra Burma og Indonesien med hhv. 49 og 53 pct. i beskæftigelse. Disse beskæftigelsesfrekvenser er mindst lige så høje som for alle indvandrere fra ikke-vestlige lande, der har fået opholdstilladelse i samme periode. Også blandt de kvoteflygtninge, som ikke kommer fra de fem lande, hvorfra flest kvoteflygtninge har fået opholdstilladelse i perioden , er andelen i beskæftigelse høj (42 pct.). Til sammenligning er det 23 pct. af kvoteflygtningene fra Den Demokratiske Republik Congo og Iran, som er i beskæftigelse, og kun 16 pct. af kvoteflygtningene fra Sudan, der er i beskæftigelse. 11

12 Figur 1. Beskæftigelsesfrekvensen i 2008 for årige kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i perioden , opdelt på oprindelsesland. Procent. 80% 70% 71% 76% 76% 60% 50% 49% 47% 53% 42% 51% 40% 30% 23% 31% 23% 20% 16% 16% 10% 0% 4% Burma 6% Den Demokratiske Republik Congo Beskæftigelse Arbejdsløs Uden for arbejdsstyrken Kilde: Udtræk fra Udlændingeservices Udlændingeregister kombineret med registeroplysninger fra Danmarks Statistik Note: Øvrige lande omfatter Afghanistan, Algeriet, Angola, Azerbajdzhan, Bhutan, Burundi, Cambodja, Cameroun, Colombia, Congo Brazzaville, Egypten, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopien, Indien, Irak, Kina, Liberia, Malaysia, Nepal, Pakistan, Rusland, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Statsløse og palæstinensere, Tchad, Togo, Tunesien, Uganda, Uzbekistan og Vietnam. Der er maksimalt 2,5 pct. af kvoteflygtningene, som kommer fra hvert af disse lande. For 168 personer i aldersgruppen er beskæftigelsessituationen uoplyst i 2008, hvilket skyldes, at personerne ikke er indvandret, er udvandret eller afgået ved døden. Beskæftigelse inkluderer lønmodtagere, selvstændige og medarbejdende ægtefælle. Arbejdsløse inkluderer dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Uden for arbejdsstyrken inkluderer øvrige overførselsindkomster herunder SU, efterløn og pensioner. 1% 8% 7% Indonesien Iran Sudan Øvrige I tabel 9 er beskæftigelsessituationen opdelt på både køn og oprindelsesland. Tabellen bekræfter de tendenser, som fremgår af tabel 8 og figur 1 med hensyn til forskelle afhængigt af køn og oprindelsesland. Der er således ikke nogle klare indikationer på, at kønsforskellen er forskellig for kvoteflygtninge fra forskellige oprindelseslande. Det er dog bemærkelsesværdigt, at kun 4 pct. af de sudanske kvinder er i beskæftigelse. 12

13 Tabel 9. Beskæftigelsesfrekvensen i 2008 for årige kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i perioden , opdelt på køn og oprindelsesland. Procent og antal. Beskæftigelse Arbejdsløs Uden for arbejdsstyrken I alt I alt antal Mænd Burma 59 % 4 % 37 % 100 % 397 Den Demokratiske Republik 32 % 7 % 61 % 100 % 141 Congo Indonesien 59 % 17 % 24 % 100 % 119 Iran 31 % 1 % 68 % 100 % 71 Sudan 26 % 11 % 63 % 100 % 35 Øvrige lande 1 52 % 7 % 40 % 100 % 168 Kvinder Burma 27 % 4 % 69 % 100 % 179 Den Demokratiske Republik 14 % 5 % 81 % 100 % 128 Congo Indonesien 34 % 14 % 51 % 100 % 35 Iran 13 % 0 % 88 % 100 % 56 Sudan 4 % 4 % 93 % 100 % 28 Øvrige lande 1 28 % 7 % 65 % 100 % 131 Kilde: Udtræk fra Udlændingeservices Udlændingeregister kombineret med registeroplysninger fra Danmarks Statistik. 1 Øvrige lande omfatter Afghanistan, Algeriet, Angola, Azerbajdzhan, Bhutan, Burundi, Cambodja, Cameroun, Colombia, Congo Brazzaville, Egypten, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopien, Indien, Irak, Kina, Liberia, Malaysia, Nepal, Pakistan, Rusland, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Statsløse og palæstinensere, Tchad, Togo, Tunesien, Uganda, Uzbekistan og Vietnam. Der er maksimalt 2,5 pct. af kvoteflygtningene, som kommer fra hvert af disse lande. Note: For 168 personer i aldersgruppen er beskæftigelsessituationen uoplyst i 2008, hvilket skyldes, at personerne ikke er indvandret, er udvandret eller afgået ved døden. Procenterne summer ikke til 100 alle steder pga. afrunding. Beskæftigelse inkluderer lønmodtagere, selvstændige og medarbejdende ægtefælle. Arbejdsløse inkluderer dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Uden for arbejdsstyrken inkluderer øvrige overførselsindkomster herunder SU, efterløn og pensioner. Bopælskommune Udlændingeservice boligplacerer kvoteflygtninge, der er ankommet til Danmark, i en kommune under hensyntagen til, at der skal ske en jævn fordeling af flygtninge og indvandrere mellem landets kommuner. Udlændingeservice tager endvidere hensyn til flygtningens personlige forhold ved boligplaceringen. Kommunen, som flygtningen boligplaceres i, skal tilbyde et integrationsprogram og udbetale introduktionsydelse til flygtningen i op til tre år. Hvis flygtningen ønsker at flytte til en anden kommune, skal den nye kommune godkende 13

14 dette, hvis flygtningen stadig ønsker at modtage introduktionsydelse i den nye kommune. I dette afsnit undersøges, i hvilke kommuner kvoteflygtningene bor i 2010, samt hvor stor en procentdel der efter tre år bor i den kommune, som de først blev registreret i i Kvoteflygtninge, som har fået opholdstilladelse i perioden , bor meget spredt i Danmark, idet de kvoteflygtninge, som har en registreret adresse i 2010, bor i 85 forskellige kommuner. Dette skal ses i sammenhæng med reglerne om boligplacering, hvorefter flygtninge som udgangspunkt boligplaceres i de kommuner, der har en relativt lille andel flygtninge og indvandrere. Tabel 11 viser de 10 kommuner, hvor flest af de kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i perioden , bor i Som det fremgår af tabellen, bor flest kvoteflygtninge fra perioden i Frederikshavn Kommune, som er bopæl for 156 kvoteflygtninge, efterfulgt af Jammerbugt Kommune med 134 kvoteflygtninge og Esbjerg Kommune med 129 kvoteflygtninge. I de resterende kommune er der færre end 100 borgere, som er kvoteflygtninge fra perioden Tabel 11. Antal kvoteflygtninge i de 10 kommuner, hvor flest kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i perioden , bor i Antal og procent Antal Procent Frederikshavn % Jammerbugt % Esbjerg % Århus 84 4 % Faaborg-Midtfyn 84 4 % Bornholm 70 3 % Varde 65 3 % Aalborg 64 3 % Hjørring 62 3 % Viborg 62 3 % Øvrige Kommuner % I alt % Kilde: Udtræk fra Udlændingeservices Udlændingeregister kombineret med registeroplysninger fra Danmarks Statistik. Note: Procenterne summer ikke til 100 pga. afrunding. 14

15 Formålet med boligplaceringsreglerne er som tidligere nævnt bl.a. at sikre en jævn fordeling af flygtninge og indvandrere mellem landets kommuner. Det er derfor interessant at undersøge, hvor stor en del af kvoteflygtningene som bliver i den kommune, de bliver boligplaceret i. Som det fremgår af figur 2, har 86 pct. af de kvoteflygtninge, som fik registreret en bopælskommune første gang i 2007, boet i denne kommune i perioden Det er således størstedelen, som bliver boende i den kommune, de først er flyttet til. Figur 2. Kvoteflygtninge, der har fået opholdstilladelse i perioden , som fik registreret en bopælskommune første gang 1. jan 2007, fordelt på, om de har boet i samme kommune i perioden Procent. 14% Har boet i samme kommune i perioden Har ikke boet i samme kommune i perioden % Kilde: Udtræk fra Udlændingeservices Udlændingeregister kombineret med registeroplysninger fra Danmarks Statistik. Note: 569 kvoteflygtninge er medtaget. Pga. tidsforskydninger i indrejse og registrering af bopælskommune har de inkluderede kvoteflygtninge fået opholdstilladelse i årene Kvoteflygtninge, som ikke har en adresse registreret i 2010, f.eks. pga. udrejse eller død, er ikke inkluderet i denne analyse. Kvoteflygtningenes flyttemønstre inden for de første 3-4 år tyder ikke på, at de samler sig i nogle få kommuner, idet de 81 kvoteflygtninge, som er registreret med en adresse første gang i 2007 og er flyttet i perioden , er flyttet til 27 forskellige kommuner. Kun 10 kvoteflygtninge er flyttet til en af de 10 2 Første registrerede adresse er ikke nødvendigvis det samme som den kommune, som kvoteflygtningen er blevet boligplaceret i, da kvoteflygtningen teoretisk kan nå at flytte til en anden kommune, inden første adresseregistrering er foretaget. Dette forventes dog kun at være tilfældet i ganske få tilfælde. 15

16 kommuner, som har den største andel indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande blandt kommunens borgere 3. I tabel 12 er angivet de 10 kommuner, som flest af de kvoteflygtninge, der er flyttet i perioden , er flyttet til. Det fremgår, at der er tale om et forholdsvist lille antal kvoteflygtninge, som er flyttet til hver kommune. Der er dog en vis tendens til, at kvoteflygtningene flytter til kommuner, som i forvejen har modtaget mange kvoteflygtninge i perioden Således er 32 pct. flyttet til én af de ti kommuner, hvor flest af kvoteflygtningene, som har fået opholdstilladelse perioden , bor i Dette kunne tyde på en tendens til at søge mod områder, hvor der bor andre fra samme etniske gruppe. Det skal dog igen understreges, at det kun er en lille del af kvoteflygtningene, som er flyttet i perioden Tabel 12. Antal kvoteflygtninge i de 10 kommuner, hvor flest kvoteflygtninge, som flyttede i perioden , bor i Antal og procent. Antal Procent Århus % Syddjurs 9 11 % Aabenraa 7 9 % Esbjerg 7 9 % København 6 7 % Frederikshavn 5 6 % Randers 5 6 % Aalborg 4 5 % Herning 4 5 % Høje-Tåstrup 4 5 % Øvrige kommuner % I alt % Kilde: Udtræk fra Udlændingeservices Udlændingeregister kombineret med registeroplysninger fra Danmarks Statistik. Note: Kun kvoteflygtninge, som første gang har en registreret adresse i 2007 er inkluderet, og kvoteflygtninge, som ikke har en adresse registreret i 2010 f.eks. pga. udrejse eller død er ikke inkluderet i denne analyse. Forløbsanalyse af beskæftigelse I dette afsnit undersøges det nærmere, hvordan kvoteflygtningenes beskæftigelse udvikler sig i løbet af deres tid i Danmark. Først beskrives udviklingen i 3 De 10 kommuner med den største andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er Ishøj, Albertslund, Brøndby, Høje Taastrup, København, Vallensbæk, Rødovre, Herlev, Hvidovre, Glostrup i De 10 kvoteflygtninge er flyttet til Høje-Taastrup og København. 4 Disse kommuner er Frederikshavn, Esbjerg, Århus og Aalborg 16

17 beskæftigelsessituationen for kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i Danmark i 2003, da disse kvoteflygtninge har haft 5 år til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derefter undersøges, hvor stor en andel af kvoteflygtningene, som fik opholdstilladelse i perioden , der er i beskæftigelse 1-5 år efter, de har fået opholdstilladelse i Danmark. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra en tilsvarende undersøgelse blandt kvoteflygtninge, der fik opholdstilladelse i 1997, samt med resultater for indvandrere fra ikke-vestlige lande, der har fået opholdstilladelse i perioden Tabel 13 viser beskæftigelsessituationen i perioden for årige kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i Det fremgår, at kvoteflygtningens beskæftigelsessituation udvikler sig meget i løbet af de første fem år efter opholdstilladelsen. Således er så godt som alle kvoteflygtninge uden beskæftigelse i Fem år senere i 2008 er det derimod 58 pct., som er i beskæftigelse, og andelen uden for arbejdsstyrken er reduceret fra 99 pct. til 34 pct. 17

18 Tabel13. Beskæftigelsessituation for årige kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i 2003, samlet og opdelt på køn. Procent Alle Beskæftigelse 0 % 10 % 29 % 47 % 58 % Arbejdsløs 1 % 9 % 8 % 9 % 8 % Uden for arbejdsstyrken 99 % 81 % 63 % 44 % 34 % I alt procent 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % I alt antal Mænd Beskæftigelse 1 % 15 % 37 % 58 % 67 % Arbejdsløs 1 % 9 % 9 % 9 % 9 % Uden for arbejdsstyrken 99 % 76 % 54 % 33 % 24 % I alt procent 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % I alt antal Kvinder Beskæftigelse 0 % 2 % 13 % 27 % 42 % Arbejdsløs 1 % 8 % 7 % 9 % 7 % Uden for arbejdsstyrken 99 % 91 % 81 % 65 % 52 % I alt procent 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % I alt antal Kilde: Udtræk fra Udlændingeservices Udlændingeregister kombineret med registeroplysninger fra Danmarks Statistik. Note: Ikke alle kvoteflygtninge er registreret i beskæftigelsesstatistikken året efter, de får opholdstilladelse, og procenterne i tabellen er derfor udtryk for andelen i beskæftigelse af kvoteflygtninge, som i året er registreret med en ydelse eller som beskæftiget eller selvforsørgende. Personerne i aldersgruppen år forskyder sig desuden fra år til år. Procenterne summer ikke til 100 alle steder pga. afrunding. Beskæftigelse inkluderer lønmodtagere, selvstændige og medarbejdende ægtefælle. Arbejdsløse inkluderer dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Uden for arbejdsstyrken inkluderer øvrige overførselsindkomster herunder SU, efterløn og pensioner. I tabellen er udviklingen i beskæftigelsessituationen også vist for mænd og kvinder separat, og her et det tydeligt, at der er tale om store forskelle i beskæftigelsessituationen. Udgangspunktet i 2004 er forholdsvis ens for de to køn, men de følgende fem år er andelen i beskæftigelse steget væsentligt mere for mænd end for kvinder. I 2008 er det således 67 pct. af de mandlige kvoteflygtninge, som er i beskæftigelse, mod 42 pct. af de kvindelige kvoteflygtninge. Tilsvarende er det ca. en fjerdel af de mandlige kvoteflygtninge, som er uden for arbejdsstyrken, mod halvdelen af de kvindelige kvoteflygtninge. Den tilsvarende analyse af beskæftigelsessituationen i for kvoteflygtninge, som har fået opholdstilladelse i 1997, giver et noget andet billede. 18

19 Analysen viste, at blandt kvoteflygtninge, som havde fået opholdstilladelse i 1997, var 1,6 pct. i beskæftigelse i 1998 og 13,1 pct. i beskæftigelse i Mens beskæftigelsesfrekvensen kun var 13 pct. for kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i 1997, er den således 58 pct. efter fem år for kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i I tabel 14 er der foretaget en analyse af beskæftigelsesfrekvensen for alle kvoteflygtninge, som ankom i perioden Tabellen viser, at også blandt kvoteflygtninge, som fik opholdstilladelse i 2004, er mere end halvdelen i beskæftigelse i Tabel 14. Beskæftigelsesfrekvens for årige kvoteflygtninge opdelt på, hvilket år kvoteflygtningen fik opholdstilladelse. Procent. Beskæftigelsesfrekvens i året År for opholdstilladelse % 10 % 29 % 47 % 58 % % 6 % 31 % 53 % % 17 % 40 % % 28 % % Kilde: Udtræk fra Udlændingeservices Udlændingeregister kombineret med registeroplysninger fra Danmarks Statistik. Note: Ikke alle kvoteflygtninge indrejser det år, de får opholdstilladelse, og procenterne i tabellen er derfor udtryk for andelen i beskæftigelse af kvoteflygtninge, som i året er registreret med en ydelse eller som beskæftiget eller selvforsørgende. Beskæftigelsessituationen er således registreret for 235 personer i 2004, 461 personer i 2005, 795 personer i 2006, personer i 2007 og personer i Beskæftigelsesfrekvensen inkluderer lønmodtagere, selvstændige og medarbejdende ægtefælle. For nærmere at undersøge udviklingen i kvoteflygtninges beskæftigelsessituation i Danmark er beskæftigelsessituationen i tabel 15 opgjort efter, hvor længe kvoteflygtningen har opholdt sig i Danmark. Dette gør det også muligt at sammenligne med udviklingen i beskæftigelsessituationen for indvandrere fra ikkevestlige lande i alderen år. Der er en tydelig tendens til, at meget få kvoteflygtninge kommer i arbejde inden for det første år, efter de har fået opholdstilladelse. Beskæftigelsesfrekvensen stiger dog markant, jo længere tid kvoteflygtningen har opholdt sig i Danmark. Hvis man ser på beskæftigelsen 2-4 år efter, at kvoteflygtningen er indrejst i Danmark, er der en tendens til, at beskæftigelsesfrekvensen, set i forhold til hvor lang tid kvoteflygtningen har været i Danmark, er steget år for år. F.eks. 19

20 var 29 pct. af kvoteflygtningene, som indrejste i 2003, i beskæftigelse efter tre år. Det tilsvarende tal for kvoteflygtninge indrejst i 2005 er 53 pct. Denne udvikling kan have baggrund konjunkturudviklingen såvel som ændrede kompetencer i flygtningegruppen og en øget beskæftigelsesrettet indsats fra kommunernes side. Tabel 15. Beskæftigelsesfrekvens for16-65-årige kvoteflygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande 1-5 år efter indrejse til Danmark opdelt på indrejseår. Procent. År Beskæftigelsesfrekvens efter 1 år Beskæftigelsesfrekvens efter 2 år Beskæftigelsesfrekvens efter 3 år Beskæftigelsesfrekvens efter 4 år Beskæftigelsesfrekvens efter 5 år Kvoteflygtninge % 9 % 29 % 47 % 58 % % 20 % 40 % 55 % % 25 % 53 % % 30 % % Indvandrere fra ikke-vestlige lande % 40 % 44 % 52 % 56 % % 45 % 52 % 56 % % 49 % 56 % % 50 % % Kilde: Udtræk fra Udlændingeservices Udlændingeregister kombineret med registeroplysninger fra Danmarks Statistik, samt Integrationsministeriets Udlændingedatabase ved Danmarks Statistik IMUDD06 Beskæftigelsesfrekvensen inkluderer lønmodtagere, selvstændige og medarbejdende ægtefælle. Sammenligner man med udviklingen i beskæftigelse for alle indvandrere fra ikke-vestlige lande, som indrejste i perioden , kan man se, at stigningen i beskæftigelsesfrekvensen har været mindre for denne gruppe end for kvoteflygtningene. Andelen i beskæftigelse efter 3 år er således 24 procentpoint højere for kvoteflygtninge, som indrejste i 2005, ift. kvoteflygtninge, som indrejste i 2003, mens den tilsvarende forskel for indvandrere fra ikke-vestlige lande har været 12 procentpoint. Dette indikerer, at det ikke blot er udviklingen i de økonomiske konjunkturer, der ligger til grund for stigningen i beskæftigelsen. En del af stigningen kan skyldes, at kvoteflygtningene nu i højere grad udvælges på baggrund af deres integrationspotentiale. 20

21 Det fremgår også af tabellen, at indvandrere fra ikke-vestlige lande generelt har en meget højere beskæftigelsesfrekvens de første år efter indrejse end kvoteflygtninge. F.eks. er beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikkevestlige lande pct. efter et år, mens den for kvoteflygtninge er 0-8 pct. Billedet ændrer sig markant, når kvoteflygtningene har opholdt sig i Danmark 4-5 år, hvor beskæftigelsesfrekvensen for kvoteflygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande er på samme niveau. Baggrunden for dette er bl.a., at en del af indvandrerne fra ikke-vestlige lande er arbejdskraftindvandrere, som allerede har et job ved indrejse til Danmark, eller som har nogle kompetencer, der forøger chancerne for beskæftigelse markant. Set i det lys er det således ikke overraskende, at kvoteflygtningene har en væsentligt lavere beskæftigelse i de første år efter indrejse. Det er derimod bemærkelsesværdigt, at de efter 5 år er i beskæftigelse i samme grad som indvandrere fra ikke-vestlige lande generelt. 21

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007 Tal og fakta - udlændinges tilknytning November 2007 Tal og Fakta - udlændinges tilknytning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Ud af 152.000 nyledige dagpengemodtagere, der trådte ind i ledighedskøen fra oktober 2009 til september 2010, var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét

Læs mere

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE 1. november 2008 af Sigrid Dahl og specialkonsulent Mie Dalskov tlf. 33 55 77 20 FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE Højkonjunkturen fra 2004 og frem har fået flere indvandrere og ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport August 2017 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Årsrapport

Læs mere

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik December 2005 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 74,00

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Stærk social arv i uddannelse

Stærk social arv i uddannelse fordeling og levevilkår kapitel 5 Stærk social arv i uddannelse Næsten halvdelen af alle 25-årige med ufaglærte forældre har ikke en uddannelse eller er påbegyndt en. Til sammenligning gælder det kun 7

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Sjælland Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Sjællands kommuner er i 2017 på

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre.

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre. Bilag til beskæftigelsesplan 2016 Hermed fremlægges det statistiske udgangspunkt (juli 2015) for beskæftigelsesplanen 2016, der opgør ledighedsprocenten, antal forsørgede samt de beskæftigelsesrettede

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Bosniske krigsflygtninge fra medio 90 erne: Fakta om integration, 2014

Bosniske krigsflygtninge fra medio 90 erne: Fakta om integration, 2014 November 2014 Bosniske krigsflygtninge fra medio 90 erne: Fakta om integration, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Historisk baggrund... 3 1.1. Jugoslaverlov... 3 1.2. Bosnierloven... 4 1.3. Repatriering...

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 2007 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2006 Stor stigning i beskæftigelsen blandt personer fra Ikke vestlige

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere