Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst"

Transkript

1 Executive Summary Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst af direktør og client partner Jesper Krogh Jørgensen, FranklinCovey nordic approach Artiklen beskriver, hvordan Commercial Excellence bidrager til at udvikle og eksekvere effektive strategier til lønsom vækst. Commercial Excellence er et virkeligt stærkt supplement til Lean især for de virksomheder, som allerede har effektiviseret sine interne processer som f.eks. produktion, logistik, udvikling og administration. Commercial Excellence har nemlig fokus på optimering af de kundevendte processer, så virksomheden endnu mere lønsomt og effektivt udvikler sine eksisterende kunder og markeder. Derfor vil de fleste virksomheder som allerede er etableret på minimum ét geografisk marked kunne få gavn af konceptet til at øge deres vækst. Artiklen beskriver helt konkret i detaljer, hvordan konceptet Commercial Excellence kan bidrage til dette gennem en øget markedsdifferentiering. Denne markedsdifferentiering kan bidrage til at skabe varige konkurrencefordele, da den er svær at kopiere for konkurrenterne. Det skyldes, at den er baseret på gennemførelsen af følgende tiltag: Identificerer, prioriterer og fokuserer på nogle nye hidtil skjulte behovssegmenter Udvikler ekstra stærke kunderelationer Leverer konsistente, værdiskabende og unikke oplevelser i hele kundens livscyklus Udvikler skræddersyede løsninger i samarbejde med kunderne Effektiviserer kundernes processer f.eks. gennem Lean Consumption Etablerer en stærk kaizen- og eksekveringskultur i salg, service og marketing Artiklen fokuserer især på Growth Excellence, der er fundamentet for de øvrige fire lidt mere taktiske initiativer inden for Commercial Excellence. Growth Excellence bidrager til udvikling af helt nye offensive organiske vækststrategier og taktiske tiltag baseret på en ny og unik faktuel viden omkring kundernes behov, som konkurrenterne kun yderst sjældent også vil have adgang til. Denne viden, gør virksomheden i stand til at lave en helt ny behovsbaseret kunde- og markeds-segmentering, der gør det muligt at prioritere og differentiere indsatserne for salg, service og marketing over for de enkelte kundesegmenter ud fra deres specifikke behov og ikke udelukkende på baggrund af deres attraktivitet for virksomheden. Beskrivelsen af Growth Excellence indeholder både en international industrivirksomhed, som en meget konkret og detaljeret case og mindre cases fra en række andre vidt forskellige brancher. Artiklen giver også en ganske kort introduktion til de fire øvrige elementer i konceptet som er: 1 Sales Excellence til effektivisering af salgsprocesserne gennem Lean Sales og værdibaseret salg med fokus på at hjælpe kunderne til succes. 2 Marketing Excellence til effektivisering af marketingprocesserne gennem aktionsorienterede markedsanalyser samt værdiog behovsbaseret kommunikation. 3 Service Excellence gennem customer experience management, Lean Consumption samt måling og udvikling af kunde- og medarbejderloyalitet, der kan forbedre den totale kundeoplevelse og/eller reducere kundernes totalomkostninger. 4 Execution Excellence, der gør virksomheden i stand til endnu mere effektivt at nå sine allervigtigste forretningsmæssige mål. Både Growth, Sales, Marketing, Service og Execution Excellence bidrager hver især til øget lønsom vækst. Men hvis de kombineres, skabes der endda markant større effekt, på grund af de synergieffekter som opstår.

2 Lean Artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, USB-nøgle samt onlineversion, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2010 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

3 Commercial Excellence Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst af direktør og client partner Jesper Krogh Jørgensen, FranklinCovey nordic approach 1. Virksomhedens største udfordring Skab varige strategiske konkurrencefordele De fleste brancher og virksomheder oplever i stigende grad, at deres rammevilkår ændres både mere og mere drastisk, med stadigt større hastighed samt på en endnu mere pludselig og uforudsigelig måde end nogensinde før. Dette skyldes primært, følgende stærke kombination af tre kraftige, gensidigt forstærkende og globale megatrends: Globaliseringen af markederne for kapital, varer og serviceydelser Digitalisering af alle markeder, der skaber øget hastighed og global transparens Liberalisering og deregulering af den internationale handel og på det seneste i visse sektorer øget regulering. Derudover har de fleste virksomheder de seneste par år oplevet en markant nedgang i efterspørgslen som følge af finanskrisen og den deraf følgende recession. Og dette har jo bare gjort udfordringerne endnu større, især for de virksomheder, der ikke med rettidig omhu forudså og justerede forretningen inden finanskrisen og den efterfølgende økonomiske afmatning for alvor ramte de fleste brancher og virksomheder. De seneste par års udfordringer hos mange virksomheder med at fastholde niveauet for top- og bundlinje har fået dem at fokusere meget på at reducere omkostningerne gennem generelle omkostningsreduktioner på tværs af alle funktioner. Det er typisk sket gennem effektivisering af de interne 3/November 2010 Lean 1

4 Commercial Excellence processer ved hjælp af indførelsen af Lean for produktion, logistik, udvikling og administration. Dette er naturligvis gavnligt for virksomhedens samlede effektivitet, konkurrencedygtighed og indtjeningsevne uanset om det sker som reaktion på en finanskrise eller bare fungerer som en naturlig løbende trimning af driften. Problemet er imidlertid, at de fleste af virksomhedens konkurrenter jo enten også er i fuld gang med at implementere Lean i sine interne processer Lean skaber IKKE varige strategiske konkurrencefordele Lean ingen garanti for succes Derfor er anvendelsen af Lean i de interne processer i de fleste brancher ikke længere et differentierende konkurrenceparameter, men en ren og skær forudsætning for virksomhedens omkostningseffektivitet og dermed en forudsætning for både virksomhedens kortsigtede og langsigtede overlevelse. Men Lean-indsatsen er derimod ikke nogen garanti for virksomhedens langsigtede markedsmæssige succes Lean i salg, service og marketing skaber konkurrencefordele Derfor er et stigende antal virksomheder begyndt også at fokusere på at effektivisere sine eksternt rettede processer inden for sourcing, inbound logistics, partnering samt ikke mindst optimering af salgs-, service- og marketingprocesserne. Denne artikel vil fokusere på, hvordan man kan effektivisere sin samlede kommercielle indsats med at udvikle nye faktabaserede kundeorienterede strategier, der kan bidrage til at skabe øget lønsom vækst. Derudover vil især optimering af salgs-, service-, marketingprocesserne samt en mere effektiv eksekvering af den udviklede strategi for lønsom vækst kunne bidrage til at skabe varige konkurrencefordele. Her tager man nemlig afsæt i de enkelte relationer som virksomheden har til sine kunder, hvilket jo ikke er noget som kan kopieres af konkurrenterne. 2 Lean 3/November 2010

5 Commercial Excellence 1.3. Lean Consumption skaber varige konkurrencefordele En endnu mindre gruppe af virksomheder er så småt begyndt at indføre Lean Consumption, hvor de sammen med deres kunder reducerer kundens totalomkostninger og/eller styrker den totale værdiskabelse for kunder gennem procesforbedringer hos og sammen med kunden. Forbedringerne af kundens processer kan være relateret til kundens aktiviteter omkring udvælgelse, konfigurering, indkøb, betaling, finansiering, anskaffelse, installation, integrering, anvendelse, udskiftning, optimering, vedligeholdelse og afskaffelse af leverandørens specifikke produkter og ydelser Vind-vind-situation for kunde og leverandør Dette kan virkelig bidrage til en vind-vind situation for de to virksomheder. Kunderne reducerer sine direkte og indirekte omkostninger ved at anvende virksomheden og dens produkter og ydelser og/eller opnår en større samlet værdi over tid ved at anvende den pågældende leverandør. Fordelene for leverandøren kan være, at den også reducerer sine samlede omkostninger på områder, som de færreste af konkurrenterne er i stand til at realisere, hvilket gør dem mere konkurrencedygtige og lønsomme end konkurrenterne. Selv hvis indsatsen ikke skulle bidrager direkte til at reducere leverandørens egne omkostninger, kan omkostningsbesparelserne hos kunden sagtens komme leverandøren til gode. 1. Enten ved at de får mulighed for at hæve priserne, hvilket i nogle tilfælde er realistisk så længe kundernes totale værdiskabelse i forhold til totalomkostningerne stadig er markant højere, end det kunden ville kunne opnå hos konkurrerende leverandører. 2. Eller ved at leverandøren decideret får en andel af det provenu, der skabes for kunden som følge af den fælles indsats hos kunden med at forøge værdiskabelse og/eller reducere kundens totalomkostninger. 3. Og hvis ikke det er muligt at få en økonomisk gevinst for sin indsats som i punkt 1 eller 2, kan leverandøren overveje at gennemføre processen sammen med kunden alligevel på grund af nogle mere langsigtede og markedsstrategiske årsager. Det vil nemlig gøre dem til en så at- 3/November 2010 Lean 3

6 Commercial Excellence traktiv leverandør i forhold til konkurrenterne, at det vil bidrage til en markant øget differentiering, præference og loyalitet hos kunderne, hvilket jo har en stor værdi for virksomheden især på lidt længere sigt Den samlede kage bliver større uanset, hvordan den deles Lean Consumption skaber positive skifteomkostninger Uanset hvordan leverandøren forsøger at drage nytte af Lean Consumption hos kunderne, vil processen kunne bidrage til at skabe konkurrencemæssige fordele for leverandøren. Disse fordele vil endda oftest være unikke og langvarige, dog delvist afhængigt af, hvornår konkurrenterne også begynder at arbejde med Lean Consumption. Men selvom konkurrenterne også skulle begynde på dette, har virksomheden ofte stadig en markant, vedvarende og dermed strategisk konkurrencefordel. Det skyldes, at kunderne sjældent er villige til at investere tid, penge og arbejdskraft på at optimere sine interne processer i samarbejde med flere end én leverandør. Derfor vil leverandøren skabe positive skifteomkostninger for kunderne, idet en del af provenuet vil forsvinde, hvis de vælger at skifte leverandør. Dette gør det jo endnu sværere for potentielle nye leverandører at forsøge at overtage rollen som den primære leverandør til kunden. Dette vil således gøre virksomheden mere konkurrencedygtig end konkurrenterne Differentiering gennem Customer Experience management The Voice of the customer overses ofte i Lean-processer Anvendelsen af Lean Consumption har hidtil mest bidraget til at reducere kundernes total cost of ownership. Men hvis en virksomhed også retter fokus på at forbedre og optimere den totale kundeoplevelse vil man samtidig kunne skabe en langt større total værdiskabelse over tid end konkurrenterne. De to mest effektive indsatser for at sikre dette vil ofte være at anvende Customer Experience Management systematisk samt løbende gennemføre kundetilfredsheds- og loyalitetsmålinger, der sikrer at The Voice of the customer ikke overses, hvilket desværre ofte sker i typiske Lean-projekter. Denne artikel vil dog ikke gå i dybden med, hvordan man systematisk kan arbejde med disse tiltag, da dette vil kræve en helt særskilt artikel. 4 Lean 3/November 2010

7 Commercial Excellence 1.7. Strategy Execution Excellence Langt de fleste virksomheder har store udfordringer med at nå deres allervigtigste mål uanset om det er langsigtede strategiske mål eller mere kortsigtede operationelle mål og især begge typer af mål samtidigt. Samtidig kunne man hævde, at de virksomheder som har let ved det, nok ikke har opstillet tilstrækkeligt ambitiøse mål i forhold til konkurrenterne. Stort potientiale forbundet med at forbedre strategi eksekveringen Disse udfordringer skyldes, at de færreste virksomheder har forholdt sig til, hvordan de kan effektivisere deres proces for strategieksekvering. Dette er en skam, da man oftest vil opnå nogle markante konkurrencefordele ved at blive bedre til at eksekvere end konkurrenterne. Det skyldes, at konkurrenterne jo sjældent fokuserer systematisk på at forbedre denne proces, hvilket ellers ville hjælpe dem til at nå deres allervigtigste mål hurtigere og endnu mere effektivt. Denne artikel vil kun berøre Strategy Execution Excellence i begrænset omfang. Det skyldes ikke, at denne er uvæsentlig for at virksomhedens evne til at skabe større og mere lønsom vækst end konkurrenterne. Tværtimod skyldes det, at emnet er så vigtigt, at det har fortjent en artikel helt for sig selv. Hos FranklinCovey har vi et simpelt, effektivt og gennemtestet koncept for Execution Excellence, som vi kalder De 4 Eksekveringsdiscipliner. Da konceptet har hjulpet rigtigt mange virksomheder til mere effektivt at nå deres vildt vigtige mål, vil jeg hellere præsentere konceptet samt en række spændende og lærerige kunde cases i en særskilt artikel Store potentielle synergifordele Denne artikel vil derimod først og fremmest fokusere på, hvordan den kan udvikle strategier, der bidrager til at virksomheden skaber større og mere lønsom vækst end konkurrenterne. Men før vi går i dybden med dette, bør vi nok lige skabe et samlet overblik over de mulige indsatser der findes for at skabe højere og mere lønsom vækst end konkurrenterne. De fire indsatser udgør følgende: 1. Growth Excellence til udvikling af offensive organiske vækststrategier baseret på en unik faktuel viden omkring kundernes behov. 3/November 2010 Lean 5

8 Commercial Excellence 2. Sales Excellence til effektivisering af virksomhedens salgsprocesser gennem Lean Sales og værdibaseret salg med fokus på at hjælpe kunderne til succes. 3. Marketing Excellence til effektivisering af marketingprocesserne gennem aktionsorienterede markedsanalyser og værdibaseret kommunikation til de specifikke kundesegmenter. 4. Service Excellence gennem customer experience management, kundeloyalitetsudvikling og Lean Consumption, der kan forbedre den totale kundeoplevelse og/eller reducere kundernes totalomkostninger. 5. Execution Excellence, der hjælper virksomheden til endnu mere effektivt at nå sine allervigtigste forretningsmæssige mål herunder dem der er defineret i den offensive vækststrategi. Stor synergi mellem elementerne i Commercial Excellence Der er således tale om fem fokusområder, som hver især kan bidrage til, at virksomheden identificerer og realiserer sit fulde vækstpotentiale på en mere effektiv og lønsom måde. Men som det vil fremgå af resten af artiklen og de efterfølgende fire artikler, der går i dybden med indsatserne i punkt 2-5 ovenfor, vil der endda opstå ret store synergieffekter, hvis disse indsatser kombineres. 1. Punkt 1 hænger uløseligt sammen med de fire øvrige. For indsatser og procesforbedringer i punkt 2-5 som ikke gennemføres i forhold til en klar defineret fælles strategisk retning og ambitionsniveau får langt fra den kraft, fokus og momentum som en klar og faktabaseret vækststrategi vil give. 2. Punkt 5 hænger også uløseligt sammen med de øvrige. Det nytter jo ikke noget at bruge ressourcer på at identificere, udvikle og iværksætte nye vækstinitiativer eller effektivisere de kundevendte processer, hvis ikke disse tiltag eksekveres effektivt. 3. Punkt 1 hænger også meget tæt sammen med punkt 2, 3 og 4, for hvad nytter det, at udvikle nye kundesegmenter samt segmentspecifikke go-to-market strategier og value propositions, hvis ikke virksomhedens salgs- og marketingfunktion er i stand til at kommunikere disse tilstrækkeligt effektivt, eller hvis strategien og den øgede kendskab til kundernes behov ikke resulterer i markant bedre værdiskabelse og/eller reducerede omkostninger i kundernes samlede livscyklus, som Customer Experience Management i høj grad kan bidrage til. 6 Lean 3/November 2010

9 Commercial Excellence 4. Punkt 2, 3 og 4 er også tæt forbundne, idet de mest effektive salgsprocesser har stor fokus på systematisk og effektivt at hjælpe kunderne til at få større succes. 5. Ligeledes vil indsatsen i punkt 4 kunne drage stor nytte af sales & marketing excellence. Det er vigtigt at salgs- og marketingorganisationen er i stand til at kommunikerer den store ekstraværdi for kunderne, som konsistente, positive, unikke og omkostningseffektive kundeoplevelser kan bidrage til. Disse indsatser gennemføres meget effektivt ved hjælp af Customer Experience Management og/ eller Lean Consumption. 2. Kraftigt stigende fokus på Commercial Excellence Større indtjening, vækst og langsigtede konkurrencefordele Selvom der endnu er få virksomheder, som benytter udtrykket Commercial Excellence, er der efterhånden en del der anvender både tankesættet og værktøjskassen bag dette koncept. I en proces jeg har været involveret i hos Danfoss, har de f.eks. valgt at kalde den samlede indsats for Danfoss Sales Program. I andre virksomheder er jeg også stødt på andre udtryk for lignende programmer som Sales Excellence, kundeloyalitetsudvikling, salgseffektivisering, marketingeffektivisering, CRM, kundeorientering, customer experience management, kundefokusering eller Commercial Excellence. Det er afgørende er som bekendt ikke hvad processen hedder, men hvad den bidrager med rent forretningsmæssigt. Da flere og flere virksomheder begynder at få nogle flotte resultater af deres indsatser for at skabe større og mere lønsom vækst end deres konkurrenter, er der i mange forskellige brancher stærkt stigende fokus på Commercial Excellence uanset om de bruger dette ord for indsatsen. Og uanset om de fokuserer på alle fem delindsatser for Commercial Excellence samtidigt, fokuserer på 1, 2, 3 eller 4 af indsatserne ad gangen eller bare pragmatisk anvender udvalgte værktøjer og metoder fra den efterhånden brede og dybe Commercial Excellence-værktøjskasse. 3/November 2010 Lean 7

10 Commercial Excellence 2.1. Failure is not an option! Commercial Excellence kan både bidrage til en markant indtjeningsforbedring på kort sigt og til at opbygge endnu stærkere markedspositioner og strategiske konkurrencefordele. Det er derfor en opgave, hvor der ikke må fejles. Formålet med Commercial Excellence varierer en del. For indtjeningen kan jo styrkes både gennem øget omsætning, højere indtjening per kunde, øget kundefastholdelse, et mere lønsomt produktmix og/eller lavere salgs-, service- og marketingomkostninger. Det betyder, at Commercial Excellence-processerne og løsningerne selvsagt også varierer en hel del. Derudover bør Commercial Excellence-programmet naturligvis også tilrettes den enkelte virksomhed, så ressourcerne, kulturen, kompetencerne samt dens indsats- og resultatmål tages i betragtning Salg og marketing som videnskab frem for en kunstart Da der både er tale om en udfordrende implementeringsproces og en indsats, der ikke må fejle, er det vigtigt at virksomheden går til opgaven med den fornødne systematik. Det er forholdsvis få virksomheder, der har stor erfaring med systematisk og løbende at forbedre sine salgs-, serviceog marketingprocesser. Selv dem der har det, har oftest større erfaring med kontinuere forbedringer af deres produktions- og logistikprocesser. Dette skyldes, at der i mange virksomheder er en tradition for at betragte produktionsoptimering næsten som en eksakt videnskab, mens at man mere opfatter salgs- og marketingdisciplinen som en kunstart. Selvfølgelig skal salgs- og marketingprocesser ikke være alt for ensartede, da det er vigtigt, at de er tilpasset de enkelte individuelle markeder, segmenter og kunder. Men en del steder har topledelsen i for lang tid undladt at stille tilstrækkeligt strenge krav om, at processerne inden for Commercial Excellence blev forbedret løbende gennem brug af fælles metoder og værktøjer baseret på best practices, der er identificeret gennem en forholdsvis videnskabelig undersøgelse af årsags-virknings-sammenhænge. Får få relevante nøgletal Dette har fået den kedelige konsekvens, at virksomheden inden for disse discipliner har alt for få relevante nøgletal, som man systematisk og konsekvent styrer sine salgs-, service- og marketingaktiviteter efter. Og selvom virksomhe- 8 Lean 3/November 2010

11 Commercial Excellence den har opstillet nogle nøgletal, er det langt fra sikkert, at disse afspejler virksomhedens evne til at skabe værdi for aktionærerne, da de langt fra altid tilstrækkeligt præcist måler virksomhedens reelle salgs- og marketingeffektivitet. Øget kundetilfredshed er ikke nødvendigvis lig med øget indtjening Eksempelvis er et måltal som den gennemsnitlige kundetilfredshed ikke et specielt relevant nøgletal. Virksomheden kan sagtens forbedre kundetilfredsheden uden at dette forbedrer lønsomheden. Det kan skyldes, at man godt nok forbedrer kundernes gennemsnitlige tilfredshed, men at dette rent faktisk ikke resulterer i øget kundeloyalitet og kundefastholdelse. Samtidig kan gennemsnitstal f.eks. dække over en forringelse for de 20 % mest lønsomme kunder og en forbedring for de 80 % mindst lønsomme, hvilket jo typisk vil kunne have en negativ indvirkning på virksomheden indtjening. Et andet meget anvendt måltal er responsrater for salgs- og marketingkampagner rettet mod nye kunder. Selvom en kampagne har en meget høj responsrate, kan den sagtens give et negativt afkast. Det sker, hvis de kunder man tiltrækker enten har en negativ eller meget lav livstidsværdi. Det har vi set en række eksempler på især inden for dagbladsbranchen, men også i en række andre industrier som f.eks. forsikring, bilforhandlere, teleselskaber m.fl Stort fokus på at skabe lønsom vækst Som følge af den økonomiske afmatning er det en stor udfordring for de fleste virksomheder at fastholde eller endda forøge sin vækst. Men det er vigtigt, at vækstraten i hvert fald ikke bliver lavere end konkurrenternes. For så vil man jo tabe markedsandele og dermed få et mindre udbytte af det efterfølgende opsving. Men i de fleste virksomheder er det endnu vigtigere, at sikre at væksten rent faktisk bliver lønsom. Det er derfor vigtigt, at man ikke fejlinvesterer i væksttiltag, som kan vise sig at gøre væksten mindre lønsom for ikke at sige gøre væksten decideret ulønsom. Dette pointeres også af Michael Porter i figuren herunder. 3/November 2010 Lean 9

12 Commercial Excellence Figur 1. De strategiske mål må ikke skævvride virksomhedens indsats Som det fremgår af figuren, påpeger Michael Porter, at vækst kun er godt, hvis den bidrager til at skabe og fastholde et afkast på virksomhedens investerede kapital (ROIC), som er ekstraordinært højt. Derfor advarer han også om risikoen ved at fastlægge strategiske mål og målepunkter, som risikerer at skævvride virksomhedens indsats i retning af enten rendyrket vækstfokus (så som størrelse, markedsandel og omsætningsvækst) eller rendyrket effektivitetsfokus (så som EBIT-margin, EBITDA-margin, cost-toserve o. lign.) Sådan bør den lønsomme vækst skabes I en markedsudviklingsanalyse jeg har gennemført sammen med CBS Handelshøjskolen i København påpeger topcheferne fra de 500 største virksomheder i Danmark, at deres største markedsmæssige udfordringer er øget konkurrence, prispres og faldende kundeloyalitet, og at deres største organisatoriske udfordringer er strategiimplementering og kundeorientering af organisationen. Endelig forventer de især at øge deres fokus på at effektivisere de kundevendte processer. Dette er nok baggrunden for, at de samtidig påpeger, at deres foretrukne strategi til at skabe øget lønsom vækst er at penetrere de eksisterende geografiske markeder, frem for de alternative strategier, som er: opkøb af eller fusioner med konkurrenter (horisontal integration) opkøb af kunder eller leverandører (vertikal integration) udvikling af helt nye forretningsområder (diversificering) udvikling af nye geografiske markeder udvikling af nye produkter og ydelser udvikling og kapitalisering af helt nye kompetencer. 10 Lean 3/November 2010

13 Commercial Excellence Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende markeder Som sagt er det topchefernes vurdering, at den foretrukne metode til at skabe lønsom vækst er at penetrere de eksisterende geografiske markeder. Det skyldes nok først og fremmest, at det er her, de oplever, at de lavthængende frugter eksisterer, hvor en marginal indsats vil give det største, hurtigste og mest lønsomme afkast i forhold til omkostningerne og risikoen forbundet med indsatsen. Når man ser på de forskellige analyser, der gennem tiderne har vurderet succesraten for tilkøbt vækst gennem fusioner og opkøb målt som afkastet på både den direkte og den mere indirekte investering (så som omkostninger til postmerger integration ) er de da også sjældent særligt opløftende. Hays Group har sammen med Sorbonne Universitet i Paris udarbejdet en helt ny forskningsrapport ved navn Dangerous Liaisons, der er det mest omfangsrige og detaljerede studie af Europæiske Mergers & Acquisitions. Her har de over en treårig periode interviewet mere end 500 personer fra de virksomheder, der har været involveret i de 100 største Mergers & Acquisitions i Europa de seneste tre år. Konklusionen er meget opsigtsvækkende, idet sølle 9 % af disse fusioner og opkøb har realiseret deres forretningsmæssige mål. Vækst gennem opkøb og fusioner er meget risikabel Med andre ord har mere end 90 % af investeringerne ikke indfriet forventningerne forud for opkøbet eller fusionen til den efterfølgende forbedring i udviklingen af indtjeningen. Så uanset om opkøbet eller fusionen har bidraget til en markant forøgelse af omsætningsvæksten og/eller indtjeningsmarginen har denne ikke været tilfredsstillende forhold til den samlede investering og de store risici forbundet med M&A aktiviteter. En mere omkostningseffektiv penetration af de eksisterende geografiske markeder er da også det initiativ, der netop adresserer de markedsmæssige udfordringer, som topcheferne nævner som de vigtigste, nemlig: Øget konkurrence Stigende prispres Faldende kundeloyalitet. De største organisatoriske udfordringer, som topcheferne oplever, er strategieksekvering og udvikling af en mere kundeorienteret kultur. Hvilket jo er ét af fire væsentlig delindsatser for Commercial Excellence. 3/November 2010 Lean 11

14 Commercial Excellence Topchefernes vurdering er siden blevet bekræftet gennem et andet forskningsprojekt, som jeg også har udarbejdet i samarbejde med to forskere fra CBS. Projektet der ligger til grund for rapporten Lønsom vækst i praksis strategi og kultur skiller vandene, er baseret på en omfattende kvalitativ og kvantitativ analyse blandt toplederne i de 1000 største danske virksomheder. Formålet med projektet var at afdække, hvilke indsatser der bidrager bedst til at skabe lønsom vækst. Konklusionen af dette omfattende forskningsprojekt er den, at det netop er strategiudvikling og strategieksekvering samt kulturudvikling, der adskiller de virksomheder, som er bedst til at skabe varig lønsom vækst fra de mindre succesfulde. Endelig viser resultatet af en anden omfattende analyse, som er beskrevet i artiklen Return on leadership (Ledelseshåndbogen Relationship Management, August 2005), at der er en klar sammenhæng mellem ledelseskvalitet og lønsomhed på grund af ledelseskvalitetens indvirkning på medarbejderresultaterne, der påvirker kunderesultaterne, som jo har en meget stor betydning for virksomhedens vækst og indtjening. Lønsom vækst gennem kundeorientering af effektivisering af de kundevendte processer Så det kunne se ud som om, at den mest attraktive indsats for at skabe øget lønsom vækst for de fleste af de 1000 største danske virksomheder er at: 1. Sikre en øget og mere omkostningseffektiv markedspenetration af de eksisterende markeder gennem udvikling og implementering af en mere kundeorienteret offensiv vækststrategi 2. Effektivisere de kundevendte processer (=salg, service og marketing) herunder at anvende nye og mere effektive kanaler for kommunikation og leverancer. 3. Udvikle en mere kundeorienteret virksomhedskultur. 2.5 De konkrete indsatser De er samtidig de tre overordnede succeskriterier, som har den mest afgørende betydning for virksomhedens markedsmæssige succes. Jeg har herunder listet en række konkrete Commercial Excellence indsatser, der vil bidrage til at skabe øget lønsom vækst under hensyntagen til de tre overordnede succeskriterier. 1. Udvikle en kundeorienteret og fakta-baseret strategi for lønsom organisk vækst 12 Lean 3/November 2010

15 Commercial Excellence 1. Identificere de mest lønsomme tiltag for at penetrere de eksisterende geografiske markeder yderligere 2. Afdække de eksisterende og potentielle kunders behov og foretag en behovssegmentering 3. Simulere scenarier for at afdække hvad der mest omkostningseffektivt driver kundernes adfærd 4. Formulere en samlet strategi for lønsom organisk vækst. 2. Effektivisere de kundevendte processer 1. Effektivisere marketingprocesserne ved hjælp af leadskabende og aktionsorienterede markedsanalyser 2. Effektivisere salgsprocesserne gennem implementering af et nyt salgsparadigme baseret på vind-vind 3. Effektivisere serviceprocesserne ved at anvende relationsbaserede frem for transaktionsbaserede nøgletal 4. Involvere frontlinjen i værdibaseret kommunikation ved at udnytte aktionsorienteret kundeinformation. 3. Kundeorientere hele organisationen 1. Afdække de svageste led i virksomhedens kundeorientering 2. Udforme og implementere en strategi for customer experience management 3. Implementere Lean Consumption 4. Udvikle en mere kundeorienteret virksomhedskultur. 4. Eksekvere vækststrategien hurtigt og effektivt ved hjælp af De 4 Eksekveringsdiscipliner 1. Fastlægge virksomhedens 2-3 vildt vigtige mål 2. Handle på de fremadrettede målinger 3. Skabe en resultattavle der fastholder fokus 4. Fastholde kadencen i ansvarligheden. Jeg vil i det efterfølgende beskrive nogle af de metoder og værktøjer, der har vist sig at være succesfulde i relation til de 16 delindsatser ovenfor. Af pladshensyn vil resten af artiklen især fokusere på udvikling af en kundeorienteret og faktabaseret strategi for lønsom organisk vækst, som ovenfor kaldes for Growth Excellence. 3/November 2010 Lean 13

16 Commercial Excellence 3. Faktabaseret strategi for lønsom organisk vækst Kundeorientering og differentiering som driver for lønsom vækst Skab et solidt taktuelt beslutningsgrundlag Det er min erfaring, at den bedste måde at gøre den eksisterende forretningsstrategi mere kundeorienteret på er ved at benytte faktuelt input omkring de eksisterende og potentielle kunder, deres behov, adfærd, lønsomhed og holdninger. Derved sikres, at det netop er de initiativer, som bidrager mest til den fremtidige indtjening i forbindelse med penetration af de eksisterende markeder, der igangsættes. Beslutninger, som træffes om hvilke strategiske initiativer, der skal igangsættes, der er baseret på et solidt faktuelt grundlag og de mest præcise estimater for det økonomiske afkast af initiativerne, har oftest størst chance for at blive implementeret med succes. Dels er ledelsen mere opmærksom på at tildele initiativet de tilstrækkelige ressourcer og sørge for de rette rammevilkår, der forøger chancen for, at det kan blive implementeret med succes. Derudover mindskes risikoen for, at initiativet bliver nedprioriteret senere, da det jo har en stærk og veldokumenteret business case og ikke bare er baseret på mavefornemmelser Identificér de mest lønsomme tiltag for at penetrere de eksisterende markeder Find det svageste led i kæden En kæde er som bekendt aldrig stærkere end det svageste led. Det samme gælder virksomhedens evne til at penetrere de eksisterende markeder. Den overordnede indsats for at udvikle de eksisterende markeder består af de følgende fire hovedprocesser: 1. Identificere og udvælge de rigtige kunder og kundesegmenter 2. Skaffe de rigtige kunder 3. Fastholde de vigtigste kunder 4. Udvikle og kapitalisere de rigtige, eksisterende kunder. Man kunne argumentere for, at der eksisterer en femte hovedproces nemlig generhvervelse af kunderne eller customer win-back, som det hedder i telebranchen. Men denne proces er rent faktisk enten en afart af at skaffe eller fastholde kunder. Et win-back er en type kundefastholdelse, hvis der er tale om en kunde, som endnu ikke er skiftet til en anden leverandør, men som ringer til sin leveran- 14 Lean 3/November 2010

17 Commercial Excellence dør (f.eks. et teleselskab) for at skifte leverandør. Et winback er en afart af en kundeanskaffelse, hvis der er tale om en kunde, som rent faktisk allerede har skiftet leverandør, men som den oprindelige leverandør evner at generhverve som kunde uanset om der er gået kort eller lang tid. I sin beslutning om hvilke af de fire hovedprocesser, som virksomheden bør fokusere på at forbedre, er der flere forhold man bør tage i betragtning: for hvilken af hovedprocesserne er virksomheden relativt set svagest hvor er der det største potentiale med hensyn til at skabe øget vækst i omsætningen og indtjeningen hvilke tiltag har den længstvarende effekt, fordi de er sværest at kopiere for konkurrenterne hvilke procesforbedringer kunne tænkes at skabe størst positiv synergi for de andre processer hvilke procesforbedringer kan skabes med de laveste omkostninger, færreste risici og den korteste tidshorisont. Når den valgte hovedproces, der først bør forbedres, er identificeret, potentialet for derigennem at skabe øget lønsom vækst er afdækket, og de omkostninger og investeringer det kræver at realisere dem er estimeret, er det muligt at lave en foreløbig business case for den planlagte indsats. Topledelsen skal lave business casen Topledelsens involvering i at udarbejde eller godkende business casen, og dens deraf afledte ejerskab til initiativet, er langt vigtigere end præcisionen af estimatet. For uanset antallet af forudsætninger og komplekse udregninger i et stort regneark, som business casen har, så vil den under alle omstændigheder være et groft skøn, der alene har til formål at sikre den rigtige prioritering mellem de enkelte indsatser, retfærdiggøre investeringen i forbedringerne samt give en retning og ambitionsniveau for tiltaget. Hvis ikke topledelsen forholdsvis let kan gennemskue dette, er det sikkert, fordi idéen ikke er god nok. Når ledelsen har valgt den eller de hovedprocesser, som skal forbedres, er det tid til at vurdere, hvilke konkrete tiltag, metoder og værktøjer, der bør anvendes for at forbedre hovedprocessen. Nedenstående figur giver et overblik over, hvilke tiltag som typisk mest effektivt vil bidrage til at forbedre de fire hoved- 3/November 2010 Lean 15

18 Commercial Excellence processer for skabelse af øget lønsom vækst gennem udvikling af de eksisterende geografiske markeder. Figur Behovssegmentering for de eksisterende og potentielle kunder Hvad er behovsbaseret kundesegmentering og målgruppeudvælgelse? Figur 3. Som det fremgår af definitionen ovenfor, er behovssegmentering (på B2B-markedet) ikke et alternativ til traditionel kundesegmentering og -klassificering, men et helt nyt og komplementært supplement på toppen af de eksisterende modeller. 16 Lean 3/November 2010

19 Commercial Excellence Figur 4. Figuren herover viser, at en behovsbaseret kundesegmentering med et vigtigt faktabaseret grundlag for en strategiske repositionering, idet den blandt andet giver virksomheden følgende: Faktuel indsigt i hvad der driver de potentielle og eksisterende kunders behov Indsigt i nogle nye behovssegmenter, der eksisterer på tværs af de traditionelle demografiske eller firmagrafiske segmenter, som konkurrenterne ikke har kendskab til Overblik over de enkelte segmenters karakteristika, behov, attraktivitet og strategiske fit for virksomheden Mulighed for at foretage en faktabaseret udvælgelse af den strategiske målgruppe baseret på dette overblik Faktuelt indblik i hvilke produkter og ydelser, der dækker de enkelte kundesegmenters behov på den bedste måde, og dermed inspiration til at udvikle segmentspecifikke Customer Value Propositions, der gør virksomheden mere attraktiv overfor de valgte behovssegmenter Inspiration til hvordan de segmentspecifikke customer value propositions kan leveres på den mest effektive måde, så der er en balance mellem den værdi virksomheden bibringer kunderne på den ene side og kundernes nuværende og potentielle lønsomhed på den anden side. 3/November 2010 Lean 17

20 Commercial Excellence Figuren herunder viser en struktureret metode til vurdering af de enkelte behovssegmenters attraktivitet, hvor segmenternes nuværende og potentielle økonomiske værdi holdes op imod, hvor opnåelige segmenterne er for virksomheden. Figur Fra fokus på den fysiske til den immaterielle værdikæde En mere behovsbaseret segmentering giver også mulighed for at flytte fokus fra den fysiske værdikæde til den immaterielle værdiskabelse, som virksomheden bidrager med over for kunderne. Dette kan være meget værdifuldt især for virksomheder, der befinder sig på modne markeder med modne produkter, hvor lønsom produktdifferentiering er yderst vanskelig, hurtigt kopieres af konkurrenter og derfor sjældent bidrager til at skabe lønsom vækst og varige konkurrencemæssige fordele. Ved at anskue sin værdikæde på en helt anden og mere immateriel måde som illustreret i figuren herunder åbner virksomheden op for en række spændende differentieringsmuligheder ved enten at vælge, tilvejebringe eller kommunikere nogle helt nye værdielementer eller ved at tilvejebringe eller kommunikere de eksisterende værdier på en ny 18 Lean 3/November 2010

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Lean Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder

Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder Lønsom vækst gennem penetration Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder af partner Jesper Krogh Jørgensen, jkj@sjp.dk, Stig Jørgensen & Partners A/S Stor fokus på at skabe

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI HVAD SKAL DER TIL FOR AT LYKKES MED DIGITAL BORGER KOMMUNIKATION? EJVIND JØRGENSEN, DIREKTØR, EJJ@RAMBOLL.COM, +4551617871 TORSDAG DEN 24. APRIL 2014 TEMAER Fakta

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Dette white paper beskæftiger sig med, hvorledes man, med udgangspunkt i hvad der driver kundeloyalitet, udvikler en virkningsfuld kundestrategi, og

Dette white paper beskæftiger sig med, hvorledes man, med udgangspunkt i hvad der driver kundeloyalitet, udvikler en virkningsfuld kundestrategi, og Dette white paper beskæftiger sig med, hvorledes man, med udgangspunkt i hvad der driver kundeloyalitet, udvikler en virkningsfuld kundestrategi, og hvordan den omsættes til praksis. Dette white paper

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

Aktuelle strategier for øget kundeorientering

Aktuelle strategier for øget kundeorientering Tema: Aktuelle strategier for øget kundeorientering Interview med professor Thomas Ritter, CBS Thomas Ritter er professor på Institut for Afsætningsøkonomi på Copenhagen Business School med særlige specialer

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation 42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation I dette nyhedsbrev får du et overblik over, hvad netop du skal gøre for at sikre en langt mere produktiv salgsorganisation. Det er mit

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Aktuelle strategier for øget kundeorientering

Aktuelle strategier for øget kundeorientering Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte Tema: Aktuelle strategier for øget kundeorientering +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk Interview

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

Udvikling af strategi for kundeoplevelser

Udvikling af strategi for kundeoplevelser ARTIKEL Udvikling af strategi for kundeoplevelser Denne artikel beskæftiger sig med, hvorledes man, med udgangspunkt i hvad der driver kundeloyalitet, udvikler en virkningsfuld kundestrategi, og hvordan

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen

Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen Tema: Net Promoter Score Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Har vi en tilstrækkelig balance imellem handlekraft og overblik? Er vi tilstrækkelig mange ledere og medarbejdere som kan

Har vi en tilstrækkelig balance imellem handlekraft og overblik? Er vi tilstrækkelig mange ledere og medarbejdere som kan Klar til vækst - spørgsmål Har vi en tilstrækkelig balance imellem handlekraft og overblik? Er vi tilstrækkelig mange ledere og medarbejdere som kan drive vækstinitiativer? Går vi den direkte vækstvej?

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

DANSKE CEO S PÅ SPORET AF

DANSKE CEO S PÅ SPORET AF DANSKE CEO S PÅ SPORET AF KUNDER OG INNOVATION CEMINDEX 2015 DE BEDSTE BLIVER BEDRE DE DÅRLIGSTE DÅRLIGERE DANSKE VIRKSOMHEDER HAR ONDT I DIFFERENTIERINGEN Det er nemt for konkurrenterne 69% at efterligne

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Hvordan gribes det an i praksis fra topledelse til 1. linjeledere? Overvejelser og anbefalinger Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle Strategiimplementering: Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle - Evaluering og udvikling af virksomhedens strategiimplementerings kompetencer Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4 Sammenhæng til

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver April 2014 Agenda 1.Kort om innovation 2.Introduktion til fremtidig innovationsmodel 3.Innovationsworkshop 4.Introduktion til Effektsimulator 5.Ekstern

Læs mere

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Analytics som salgsafdelingens forlængede arm Michael Hviid Garver Senior Business Advisor Customer intelligence Optimering af KUNDEVÆRDI Hvad er potentialet af en kundeaccount? Hvilken opsalgsmulighed

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Værdiskabelse hos køber

Værdiskabelse hos køber Værdiskabelse Periferi-ydelse Kerneydelse Fig. 11.1 Værdiskabelse hos køber 77 Pris Kvalitet Værdi Fig. 11.2 Pris/kvalitet vs. værdi 78 Udvikling af forståelse for købers behov Værdibaseret salg Produktpræsentation

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Effektivisering Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Fokus på lønsom vækst i praksis

Fokus på lønsom vækst i praksis Fokus på lønsom vækst i praksis Fokus på lønsom vækst i praksis strategi og kultur skiller vandene af partner Jesper Krogh Jørgensen, jkj@sjp.dk, Stig Jørgensen & Partners A/S, partner Lene Bisgaard, lb@sjp.dk,

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi

Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi En analyse af jeres nøgletal med sammenlignelige virksomheder i advokatbranchen En unik branchemæssig benchmark Testet og videreudviklet i advokatbranchen

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

LoyaltyInsight. Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst

LoyaltyInsight. Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst LoyaltyInsight Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst Artiklen Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst er skrevet af Loyalty Group til Børsens Ledelseshåndbog juli 2011. Artiklen

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Danske Havne konference April 2016

Danske Havne konference April 2016 Danske Havne konference April 2016 1 Ejerstrategi Hvorfor nu det? Ejerstrategi og Risikostyring Hvad ønsker ejeren sig af sin havn? Hvor præcise og målbare kan ønskerne formuleres? Hvordan sikres god kommunikation

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Vækstmøde Strategisk salg. Analysegruppen: CEO Johnny Heinmann

Vækstmøde Strategisk salg. Analysegruppen: CEO Johnny Heinmann Vækstmøde Strategisk salg Analysegruppen: CEO Johnny Heinmann DB % Hvad det her drejer sig om. 60 50 40 30 20 Top 20% genererer 80% af overskuddet De nederste 30% udligner halvdelen af det overskud, de

Læs mere