KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND

2 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 IKKE-INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 5 ORTOSER OG PROTESER... 6 LÆNDEBÆLTE OG STØTTEKORSET... 6 HALSKRAVE / NAKKESTØTTE... 7 ORTOSESYSTEMER... 8 ARM-/BENPROTESER... 9 ORTOPÆDISK FODTØJ BROKBIND BRYSTPROTESER PARYKKER HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG HYGIEJNE URINAFLEDENDE OG URINOPSAMLENDE HJÆLPEMIDLER STOMIMATERIALER BLEER OG BIND TØJ OG SKO KOMPRESSIONSSTRØMPER, -HANDSKER OG -VEST BESKYTTELSESBUKSER TIL BAD URE HJÆLPEMIDLER TIL KOMMUNIKATION, INFORMATION OG VARSLING TELEFON HØREAPPARATER HØRETEKNISKE HJÆLPEMIDLER SYNSHJÆLPEMIDLER BRILLER OG KONTAKTLINSER SVAGSYNSOPTIK Udarbejdet den 26. januar

3 Kvalitetsstandarder for personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 (Bind 2 i Kvalitetsstandarder på ældreområdet Randers Kommune 2009). Randers Kommune er påbegyndt arbejdet med at formulere kvalitetsstandarder for hjælpemidler. Disse er en tilføjelse til kommunens kvalitetsstandarder på ældreområdet, som føres a jour en gang årligt. Som første skridt er formuleret kvalitetsstandarder for personlige hjælpemidler, samtidigt med at der er igangsat arbejde med at formulere kvalitetsstandarder for genbrugshjælpemidler. Kvalitetsstandarderne på ældreområdet er en generel serviceinformation til kommunens borgere om hvilken hjælp de kan forvente fra ældreområdet. For generelle forhold for kvalitetsstandarderne henvises til det indledende kapitel i bind 1. Der arbejdes på at fastlægge tidsfrister for bevillingen af hjælpemidler. For nogle hjælpemidler er der krav om en begrundet ansøgning, for andre kræves en nærmere vurdering og evt. en lægelig henvisning. For de fleste personlige hjælpemidler gælder, at når borgeren har modtaget en bevilling, så skal borgeren selv henvende sig til en leverandør, og det videre forløb er op til et samarbejde mellem borger og leverandør Frit valg af leverandør af hjælpemidler Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et personligt hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. Hvis en visiteret borger ønsker at benytte en anden leverandør end den, kommunalbestyrelsen har valgt, kan borgeren vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne refunderet. Der kan dog højst refunderes et beløb svarende til den pris, som kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Fakturaen sendes og afregnes direkte med kommunen. Borgeren hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om borgerens egenandel er fratrukket. Det er en betingelse for refusion, at borgeren forud for indkøbet er blevet visiteret til hjælpemidlet. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan den visiterede borger vælge leverandør, og støtten ydes efter regning til det bevilgede hjælpemiddel. Udarbejdet den 26. januar

4 Personlig medicinsk behandling Insulinkrævende diabetikere Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig medicinsk behandling Fysisk, psykologisk og biokemisk testudstyr og -materialer Diabetesmaterialer til insulinkrævende diabetikere eller kombinationsbehandling (tabletter samt insulin). Det omfatter: Insulinpenne Injektionskanyler til engangsbrug Injektionskanyler til flergangsbrug eller til permanent brug Teststrimler Lancetter Blodsukkermåleapparat Taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappede. Hvad indgår i Max teststrimler. Max fingerprikkere. 50 % af udgiften til et blodsukkermåleapparat Insulinpenne. Diabetesmaterialerne bevilges løbende. med At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker. At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker og sin diabetes, således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Insulinkrævende diabetikere Dokumentation fra læge eller sygehus om behov At bruger kan kontrollere sin diabetes, så følgesygdomme og komplikationer kan undgås Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Udarbejdet den 26. januar

5 for borgeren? Ved blodsukkermåleapparat dækkes 50 % af udgiften Øvrige ydelser er gratis for brugeren Ikke-insulinkrævende diabetikere Hovedgruppe Hvad indgår i med Afgrænsning Hjælpemidler til personlig medicinsk behandling Fysisk, psykologisk og biokemisk testudstyr og -materialer Teststrimler og lancetter Diabetesmaterialer til tabletbehandlede diabetikere: 150 teststrimler årligt 150 lancetter årligt At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker og sin diabetes, således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods diabetes Ikke-insulinkrævende diabetikere Bevilges på baggrund af dokumentation fra læge eller sygehus om brugerens behov At bruger kan kontrollere sin diabetes, så følgesygdomme og komplikationer kan undgås Brugeren skal være i tabletbehandling Det skal være lægeligt påkrævet, at brugeren måler sit blodsukker Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Udarbejdet den 26. januar

6 Ortoser og proteser Lændebælte og støttekorset Hovedgruppe Hvad indgår i Ortoser og proteser Spinale ortosesystemer Lændebælte Ortopædisk hjælpemiddel, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion: Lændebælte - dosibælte Ved første bevilling gives 2 stk. bælter Støttekorset Der bevilges først 1 og efter 3 mdr. endnu 1 til skiftebrug Hjælpemidlerne fornyes ca. hver 18. måned. Repareres efter behov med At kompensere for en nedsat funktion i ryggen At hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper brugerens nedsatte funktionsevne i ryggen Brugere med nedsat funktionsevne i ryggen Ved første bevilling kræves dokumentation fra almindelig læge, ortopædkirurg eller reumatolog. For bevilling skal brugeren have en af følgende diagnoser: Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen Degeneration af båndskive i rygsøjlens lændedel Scoliosis Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom) Spondylolishesis Osteoporose (Knogleskørhed) Muskeldystrofi (svind af rygmuskulatur) Varige eftervirkninger efter brud. At brugerens gener af ryglidelsen mindskes. Udarbejdet den 26. januar

7 Afgrænsning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Ikke til midlertidig korrektion Ja Ydelsen er gratis for brugeren Skal kunne levere individuelt tilpassede korsetter eller færdigfremstillede evt. med tilpasning Ved kropsforandringer som følge af f.eks. udvikling af lidelsen eller vægtændringer, må der ydes hjælp til et nyt korset Halskrave / nakkestøtte Hovedgruppe Hvad indgår i Ortoser og proteser Spinale ortosesystemer Halskrave/nakkestøtte Ortopædisk hjælpemiddel, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion: Halskrave Nakkestøtte Der bevilges 2 stk. årligt. med At kompensere for varigt nedsat - eventuelt ophævet - muskelstyrke i nakke/hals. At brugerens nakke/halsfunktion kompenseres, således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage daglige funktioner. Brugere med behov for støtte af nakke/halsfunktion for at kunne spise og drikke. Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge eller speciallæge Brugeren har varigt nedsat - eventuelt ophævet - muskelstyrke i nakke/hals Udarbejdet den 26. januar

8 Afgrænsning Brugere, hvor der er konstateret sygelige tilstande, der bevirker, at hovedet ikke kan holdes oprejst i stående eller siddende stilling. At brugeren kompenseres for den nedsatte funktionsevne i nakke/hals Ikke til midlertidig korrektion Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Ortosesystemer Hovedgruppe Hvad indgår i med Ortoser og proteser Ortosesystemer Fodortoser Knæortoser Andre ortoser Skinner Bandager Helbensskinne/ortose (knæ, ankel og fodled) Knæskinne/ortose Underbensskinne/ortose Ankelskinne/ortose Fodkapsel Dropfodsskinne Funktionsskinne Bandage Reparation Ydelsernes omfang fastlægges efter en individuel vurdering. At understøtte eksisterende funktion At kompensere for brugerens nedsatte kraft i arme og/eller ben At brugerens funktion forbedres, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Udarbejdet den 26. januar

9 Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Afledte forhold Brugere med varigt og dagligt behov for skinner, bandager og proteser for at kunne udføre funktioner i dagligdagen. Ved første bevilling kræves dokumentation fra speciallæge, sygehus eller egen læge Alle behandlingsmuligheder er udtømte og udsigtsløse Brugeren skal have et varigt behov At forbedre brugerens mobilitet Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Der skal foretages korrekt måltagning Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, må det vurderes, om der samtidig skal bevilges tilretning af sko til formålet Arm-/benproteser Hovedgruppe Hvad indgår i Ortoser og proteser Proteser til ben og arme Benproteser Armproteser Benproteser Armproteser Ydelsens omfang fastlægges efter en individuel vurdering, herunder vurderes brugerens mulighed for at deltage i sociale aktiviteter. med At kompensere for brugerens funktionsnedsættelse i forbindelse med amputationer At brugerens funktion forbedres, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Udarbejdet den 26. januar

10 Afgrænsning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Brugere, der har gennemgået en amputation og har behov for proteser for at kunne udføre funktioner i dagligdagen Dokumentation fra behandlende sygehusafdeling. Brugerens funktion forbedres, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Der skal foreligge en lægefaglig vurdering, hvoraf det fremgår, at brugeren efterfølgende kan indgå i den nødvendige protesetræning Nej Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Der skal foretages korrekt måltagning, udformning og afprøvning af protesen Pynteproteser til arme og ben kan i særlige tilfælde og ud fra et individuelt skøn tildeles for at kompensere for de kosmetiske følger af amputation Ortopædisk fodtøj Hovedgruppe Hvad indgår i Ortoser og proteser Ortopædisk fodtøj Ortopædisk fodtøj Håndsyet fodtøj Fabriksfremstillet fodtøj Kapselsko Bandagesko Forhøjelser over 2,0 cm Gængesål Ortopædiske fodindlæg Tilretning af almindeligt fodtøj Reparation bevilges samtidig med bevilling af sko. Efter første bevilling kan der ydes skiftesko efter 3 måneder. Udarbejdet den 26. januar

11 Fornyelse med 18 måneders mellemrum og efter individuel vurdering. med Afgrænsning At brugeren med svær og varig foddeformitet får forbedret sin mobilitet At kompensere brugeren for en svær og varig foddeformitet og forbedre brugerens mobilitet At hindre forværring af foddeformitet og af brugerens mobilitet Brugere med varige og svære foddeformiteter, hvis generne af foddeformiteten kan afhjælpes Ved første bevilling kræves dokumentation fra speciallæge (ortopædkirurg og/eller reumatolog) eller sygehus Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg evt. suppleret med gængesål) Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. Stiv fodrod medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt Erhvervet platfod som følge af degeneration Aflastning af smertende ar i fodsålen Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, som svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed Svært fikserede hulfødder. Hælforhøjelser bevilges grundet følger efter frakturer og/eller kunstige led Gængesåler bevilges ved svær stivhed i fodleddet, eksempelvis som følge af operation Ortoser kan også tildeles ved andre invaliderende tilstande At brugerens gener ved foddeformiteten afhjælpes og mobiliteten øges Der ydes ikke hjælp til fabriksfremstillet konfektionsfodtøj Der ydes ikke hjælp til fodindlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn Ved forhøjelser under 2,0 cm er der fuld egenbetaling Udarbejdet den 26. januar

12 Særlige forhold Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Der er egenbetaling på Ortopædisk fodtøj til børn og voksne med tilskud Der er egenbetaling på almindeligt fodtøj, og tilskud ydes, såfremt brugeren benytter sko med 2 numres forskel Ved forhøjelser under 2,0 cm er der fuld egenbetaling Ved FF-fodtøj til børn udleveres fodtøj efter behov Brokbind Hvad indgår i med Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Ortoser og proteser Brokbind Almindeligt brokbind Brokbind med hul til stomi Der kan bevilges 2 stk. årligt. At afhjælpe gener ved brok At forbedre brugerens mobilitet og holde bughulen på plads, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage daglige funktioner Brugere med varigt brok Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge At bruger kan føre en så normal tilværelse som muligt Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Der foretages korrekt måltagning. Udarbejdet den 26. januar

13 Brystproteser Hvad indgår i med Afgrænsning Ortoser og proteser Brystproteser Hel-protese Del-protese Brystvorter Strips til fastholdelse af protese Der kan bevilges 1 stk. pr år. At erstatte et helt eller delvist manglende bryst At brugeren i påklædt tilstand fremtræder som tidligere Brugere, som helt eller delvist mangler et bryst Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge At brugeren i påklædt tilstand fremtræder som tidligere Sygehuset bevilger indopererede brystproteser Der ydes ikke hjælp til protesebrystholdere eller badedragter Ja Ydelsen er gratis for brugeren Ved valg af anden leverandør kan der være egenbetaling Parykker Hvad indgår i Ortoser og protese Parykker Fabriksfremstillede parykker Individuelt fremstillede parykker Herretoupeer Der kan bevilges 1 stk. årligt. Udarbejdet den 26. januar

14 med Afgrænsning Særlige forhold At kompensere for varigt hårtab At give brugeren mere selvværd Brugere med vansirende skaldethed - som udgangspunkt på baggrund af sygdom eller ulykke Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge Der skal foreligge lægehenvisning med dokumentation for diagnose samt udredning og stillingtagen til behandling At brugeren kompenseres for vansirende skaldethed Ydelsen bevilges ikke ved almindeligt hårtab hos mænd f.eks. familiær skaldethed Ydelsen omfatter ikke hår-extensions men udelukkende helparykker og toupéer Ydelsen bevilges ikke ved midlertidigt hårtab som følge af kemoterapi. Parykken leveres af sygehusvæsenet Ja Ydelsen er gratis for brugeren Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning. Der er sjældent behov for skifte til herretoupeer, da de kan vaskes og ibrugtages straks Ved overfølsomhed for syntetiske stoffer kan parykken/toupeen fores med bomuld Udarbejdet den 26. januar

15 Hjælpemidler til personlig hygiejne Urinafledende og urinopsamlende hjælpemidler Hovedgruppe Hvad indgår i ydelsen Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til personlig hygiejne Lov om social service 112 Urinafledende og urinopsamlende hjælpemidler Urinafledende hjælpemidler: Aftapningskatetre Urinkondomer Urinrender Urinopsamlende hjælpemidler Kateterposer Fastgørelsesanordninger til kateterposer med Ydelserne bevilges efter behov. At tømme blæren og opsamle urinen At brugeren kan tømme blæren og opsamle urinen Brugere, som er urininkontinente eller ikke er i stand til at tømme blæren Brugeren har en lægelig dokumentation Brugerens vandladningsproblemer afhjælpes Nej Randers Kommune har indgået leverandøraftale Udarbejdet den 26. januar

16 Stomimaterialer Hvad indgår i med Afgrænsning Hjælpemidler til personlig pleje Stomimaterialer Stomiposer Stomibælter Stomipasta Ydelsen bevilges løbende. At brugerens affaldsstoffer opsamles At kompensere for unormal tarmfunktion og/eller urinvejsfunktion Brugere, der har fået foretaget én af følgende operatoner: Colostomi Ileostomi Urostomi Dokumentation fra læge eller sygehus om behov At brugeren kan udskille affaldsstoffer Der ydes ikke hjælp til: Gaze Affaldsposer Vatpinde Handsker Hudservietter Særlige forhold Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Der kan være en merudgift, hvis bruger vælger en anden leverandør Hudbeskyttende creme og ringe kan bevilges ved hudproblemer Udarbejdet den 26. januar

17 Bleer og bind Hovedgruppe Hvad indgår i ydelsen Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til personlig hygiejne Bleer og bind Urinabsorberende hjælpemidler, kropsbårne: Bleer Blebukser Fastgørelsesmidler til bleer og bind: Nettrusser Stofunderbukser med Afgrænsning Ydelserne bevilges efter behov. At kompensere for et lægeligt dokumenteret problem med inkontinens At brugerne får afhjulpet gener i forbindelse med inkontinens Brugere, som har problemer med urin- og/eller afføringsinkontinens At brugeren har en lægeligt dokumenteret inkontinens Brugeren føler sig tryg dag og nat ved at bevæge sig rundt og opretholde ønskede aktiviteter Behovet vurderes af hjemmesygeplejersken Nej Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Udarbejdet den 26. januar

18 Tøj og sko Kompressionsstrømper, -handsker og -vest Hovedgruppe Hvad indgår i Hjælpemidler til personlig pleje Tøj og sko Strømper og sokker Kompressionsstrømper til arme Kompressionshandsker til hænder Kompressionsstrømper til ben Kompressionsveste Der bevilges 1 stk./par samt 1 stk./par til skiftebrug med Afhjælpning af en svær, varig kredsløbslidelse At afhjælpe brugere med en svær, varig kredsløbslidelse Brugere med svære, varige kredsløbslidelser Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge Ydelsen bevilges til brugere: Med svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter fornøden behandling Med varige følger efter blodpropper i ben eller arme Med varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling Med kronisk ødem (væske) pga. en varig, utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar Hjerte-karsygdomme Afgrænsning Mindske brugerens gener ved kredsløbslidelsen Der kan ikke ydes hjælp til støttestrømper og antiembolistrømper, som anvendes ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene, eller for at forebygge venelidelser Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Udarbejdet den 26. januar

19 Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Tilbehør Ydelsen er gratis for brugeren Ved valg af andre leverandører kan der være egenbetaling Der foretages korrekt mål af hjælpemidlet Easy-slide kan bevilges i særlige tilfælde, hvor bruger har svagelige hænder Beskyttelsesbukser til bad Hovedgruppe Hvad indgår i med Særlige forhold Hjælpemidler til personlig pleje Tøj og sko Beskyttelsesbukser til bad Beskyttelsesbukser til bad Der bevilges 1 stk. årligt At kompensere for inkontinens i svømmehal At brugere med inkontinens kan deltage i aktiviteter i svømmehal Inkontinente brugere Svært inkontinente brugere med behov for træning i bassin Svært inkontinente børn i forbindelse med svømmeundervisning Brugeren har ingen udslip i svømmehal Ja Ydelsen bevilges som merudgift til særlige beklædningsgenstande Egenbetalingen følger de til enhver tid gældende takster Ved bevilling til unge under 18 år rettes henvendelse til Visitationsenheden. Ved brugere over 18 år rettes henvendelse til lokalcentret. Udarbejdet den 26. januar

20 Ure Hovedgruppe Hvad indgår i ydelsen med Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Hjælpemidler til personlig pleje Ure Lyd- og /eller vibratorur Punktur Talende lomme- eller armbåndsur Talende lomme- eller armbåndsur m. vækkefunktion Vibratorur Punktur Der bevilges 1 ur At kompensere for syns- eller hørehandicap. At brugeren kan orientere sig i tiden. Brugere med nedsat syn og/eller hørelse Brugere, der ikke kan aflæse tiden på et almindeligt ur Brugeren kan se eller høre hvad klokken er Nej ydelsen leveres af Hjælpemiddelhuset Kronjylland Ydelsen er gratis for brugeren Hjælpemidlet skal være rengjort Udskiftning af batterier indgår ikke i ydelsen Udarbejdet den 26. januar

21 Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling Telefon Hovedgruppe Hvad indgår i med Afgrænsning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling Telefoner og telefonhjælpemidler Telefoner Forstærkertelefon Der bevilges 1 telefon. At kompensere for nedsat hørelse At brugeren kan anvende en telefon Hørehæmmede brugere Der skal foreligge ansøgning fra Tale- og høreinstituttet med dokumentation for, at forstærkertelefonen er afprøvet At brugeren kan tale i telefon Der bevilges ikke batterier Nej ydelsen leveres af Hjælpemiddelhuset Kronjylland Ydelsen er gratis for brugeren Hjælpemidlet skal være rengjort Der skal være tilgængeligt telefonstik Udarbejdet den 26. januar

22 Høreapparater Hvad indgår i med Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Høreapparater til brugere med hørenedsættelse Høreapparater Høreapparater Ørepropper Batterier Justering af høreapparater Reparationer Høreapparatet kan udskiftes hvert 4. år. At kompenserer for hørenedsættelsen At brugeren bevarer hørelsen således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods hørenedsættelse Brugere med hørenedsættelse Bevilges på baggrund af dokumentation fra ørelæge eller audiologisk afdeling om brugerens behov At bruger i væsentlig grad kompenseres for sin hørenedsættelse Ja Ved valg af privat leverandør ydes tilskud efter gældende takst. Ved valg af offentlig leverandør er ydelsen gratis. Udføre høreprøve, tilpasning, service samt undervisning. Ved markant høreforværring, ved tab af høreapparat, tyveri, brand eller lign. kan der ydes erstatningsapparat. Udarbejdet den 26. januar

23 Høretekniske hjælpemidler Hvad indgår i med Høretekniske hjælpemidler til brugere med hørenedsættelse Høretekniske hjælpemidler Teleslynge Forstærker telefon Alarmsystem m. blink/vibration FM-kommunikationssystem Ydelserne repareres og udskiftes efter behov. At kompenserer for hørenedsættelsen At brugeren bevarer hørelsen således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods hørenedsættelse Brugere med hørenedsættelse Bevilges på baggrund af dokumentation fra ørelæge eller audiologisk afdeling om brugerens behov At bruger i væsentlig grad kompenseres for sin hørenedsættelse Nej ydelsen leveres af Hjælpemiddelhuset Kronjylland Ydelsen er gratis for brugeren Udarbejdet den 26. januar

24 Synshjælpemidler Briller og kontaktlinser Synshjælpemidler Hvad indgår i med Synshjælpemidler Briller Kontaktlinser At kompensere for en medicinsk-optisk defineret øjenlidelse. At brugeren bevarer synet således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods synsnedsættelsen. Brugere med en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse. Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v. Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation. Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki) Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår. Stærkt skæmmende øjenlidelser. Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion. Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed (fotofobi) ved fx retinitis pigmentosa, akromatopsi, øjenkomplikationer ved diabetes, makula degeneration. Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser. Børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ). Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Instituttet Statens øjenklinik (KISØ). Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder Ptosebriller (specialstel) Hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år Udarbejdet den 26. januar

25 Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ). At brugeren i væsentlig grad kompenseres for sin synsnedsættelse Randers Kommune har indgået en leverandøraftale for førtidspensionister og folkepensionister. Ydelsen er gratis for brugeren. Specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning. Svagsynsoptik Hvad indgår i med Synshjælpemidler Synshjælpemidler Primært optik med forstørrende virkning Lupper Lupbriller Kikkerter Kikkertbriller Etc. At kompensere for et varigt synshandicap At brugeren bevarer synet således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods synsnedsættelsen. Brugere med synsrest på max. 30 % Varigt synshandicap med restsyn på max. 30 % At bruger i væsentlig grad kompenseres for sin synsnedsættelse Ved bevilling som personligt hjælpemiddel er der frit valg af leverandør. Ved bevilling som genbrugshjælpemiddel udleveres hjælpemidlet af Hjælpemiddelhuset Kronjylland. Prisaftaler under udarbejdelse Udarbejdet den 26. januar

26 Udarbejdet den 26. januar

27 Udarbejdet den 26. januar

28 RANDERS KOMMUNE SUNDHED- OG ÆLDRE SEKRETARIATET LAKSETORVET 8900 RANDERS TLF.NR.: Udarbejdet den 26. januar

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde. YDELSESKATALOG CSU KOMMUNIKATIONS- AFDELINGEN 2012 Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.dk I henhold til Samarbejdsaftale

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Snitfladekatalog 2015

Snitfladekatalog 2015 Behandlingsredskaber og Hjælpemidler Snitfladekatalog 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1- OVERORDNEDE PRINCIPPER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Overordnede principper for snitfladekataloget for behandlingsredskaber

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE 9-9-2014 SLAGELSE KOMMUNE SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE HANDICAPOMRÅDET SEPTEMBER 2014 Indhold Indledning... 3 Merudgifter 41... 3 Formålet (166)... 3 Målgruppe (168)... 3 Omfang og

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere