KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND

2 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 IKKE-INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 5 ORTOSER OG PROTESER... 6 LÆNDEBÆLTE OG STØTTEKORSET... 6 HALSKRAVE / NAKKESTØTTE... 7 ORTOSESYSTEMER... 8 ARM-/BENPROTESER... 9 ORTOPÆDISK FODTØJ BROKBIND BRYSTPROTESER PARYKKER HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG HYGIEJNE URINAFLEDENDE OG URINOPSAMLENDE HJÆLPEMIDLER STOMIMATERIALER BLEER OG BIND TØJ OG SKO KOMPRESSIONSSTRØMPER, -HANDSKER OG -VEST BESKYTTELSESBUKSER TIL BAD URE HJÆLPEMIDLER TIL KOMMUNIKATION, INFORMATION OG VARSLING TELEFON HØREAPPARATER HØRETEKNISKE HJÆLPEMIDLER SYNSHJÆLPEMIDLER BRILLER OG KONTAKTLINSER SVAGSYNSOPTIK Udarbejdet den 26. januar

3 Kvalitetsstandarder for personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 (Bind 2 i Kvalitetsstandarder på ældreområdet Randers Kommune 2009). Randers Kommune er påbegyndt arbejdet med at formulere kvalitetsstandarder for hjælpemidler. Disse er en tilføjelse til kommunens kvalitetsstandarder på ældreområdet, som føres a jour en gang årligt. Som første skridt er formuleret kvalitetsstandarder for personlige hjælpemidler, samtidigt med at der er igangsat arbejde med at formulere kvalitetsstandarder for genbrugshjælpemidler. Kvalitetsstandarderne på ældreområdet er en generel serviceinformation til kommunens borgere om hvilken hjælp de kan forvente fra ældreområdet. For generelle forhold for kvalitetsstandarderne henvises til det indledende kapitel i bind 1. Der arbejdes på at fastlægge tidsfrister for bevillingen af hjælpemidler. For nogle hjælpemidler er der krav om en begrundet ansøgning, for andre kræves en nærmere vurdering og evt. en lægelig henvisning. For de fleste personlige hjælpemidler gælder, at når borgeren har modtaget en bevilling, så skal borgeren selv henvende sig til en leverandør, og det videre forløb er op til et samarbejde mellem borger og leverandør Frit valg af leverandør af hjælpemidler Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et personligt hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. Hvis en visiteret borger ønsker at benytte en anden leverandør end den, kommunalbestyrelsen har valgt, kan borgeren vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne refunderet. Der kan dog højst refunderes et beløb svarende til den pris, som kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Fakturaen sendes og afregnes direkte med kommunen. Borgeren hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om borgerens egenandel er fratrukket. Det er en betingelse for refusion, at borgeren forud for indkøbet er blevet visiteret til hjælpemidlet. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan den visiterede borger vælge leverandør, og støtten ydes efter regning til det bevilgede hjælpemiddel. Udarbejdet den 26. januar

4 Personlig medicinsk behandling Insulinkrævende diabetikere Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig medicinsk behandling Fysisk, psykologisk og biokemisk testudstyr og -materialer Diabetesmaterialer til insulinkrævende diabetikere eller kombinationsbehandling (tabletter samt insulin). Det omfatter: Insulinpenne Injektionskanyler til engangsbrug Injektionskanyler til flergangsbrug eller til permanent brug Teststrimler Lancetter Blodsukkermåleapparat Taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappede. Hvad indgår i Max teststrimler. Max fingerprikkere. 50 % af udgiften til et blodsukkermåleapparat Insulinpenne. Diabetesmaterialerne bevilges løbende. med At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker. At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker og sin diabetes, således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Insulinkrævende diabetikere Dokumentation fra læge eller sygehus om behov At bruger kan kontrollere sin diabetes, så følgesygdomme og komplikationer kan undgås Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Udarbejdet den 26. januar

5 for borgeren? Ved blodsukkermåleapparat dækkes 50 % af udgiften Øvrige ydelser er gratis for brugeren Ikke-insulinkrævende diabetikere Hovedgruppe Hvad indgår i med Afgrænsning Hjælpemidler til personlig medicinsk behandling Fysisk, psykologisk og biokemisk testudstyr og -materialer Teststrimler og lancetter Diabetesmaterialer til tabletbehandlede diabetikere: 150 teststrimler årligt 150 lancetter årligt At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker og sin diabetes, således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods diabetes Ikke-insulinkrævende diabetikere Bevilges på baggrund af dokumentation fra læge eller sygehus om brugerens behov At bruger kan kontrollere sin diabetes, så følgesygdomme og komplikationer kan undgås Brugeren skal være i tabletbehandling Det skal være lægeligt påkrævet, at brugeren måler sit blodsukker Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Udarbejdet den 26. januar

6 Ortoser og proteser Lændebælte og støttekorset Hovedgruppe Hvad indgår i Ortoser og proteser Spinale ortosesystemer Lændebælte Ortopædisk hjælpemiddel, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion: Lændebælte - dosibælte Ved første bevilling gives 2 stk. bælter Støttekorset Der bevilges først 1 og efter 3 mdr. endnu 1 til skiftebrug Hjælpemidlerne fornyes ca. hver 18. måned. Repareres efter behov med At kompensere for en nedsat funktion i ryggen At hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper brugerens nedsatte funktionsevne i ryggen Brugere med nedsat funktionsevne i ryggen Ved første bevilling kræves dokumentation fra almindelig læge, ortopædkirurg eller reumatolog. For bevilling skal brugeren have en af følgende diagnoser: Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen Degeneration af båndskive i rygsøjlens lændedel Scoliosis Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom) Spondylolishesis Osteoporose (Knogleskørhed) Muskeldystrofi (svind af rygmuskulatur) Varige eftervirkninger efter brud. At brugerens gener af ryglidelsen mindskes. Udarbejdet den 26. januar

7 Afgrænsning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Ikke til midlertidig korrektion Ja Ydelsen er gratis for brugeren Skal kunne levere individuelt tilpassede korsetter eller færdigfremstillede evt. med tilpasning Ved kropsforandringer som følge af f.eks. udvikling af lidelsen eller vægtændringer, må der ydes hjælp til et nyt korset Halskrave / nakkestøtte Hovedgruppe Hvad indgår i Ortoser og proteser Spinale ortosesystemer Halskrave/nakkestøtte Ortopædisk hjælpemiddel, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion: Halskrave Nakkestøtte Der bevilges 2 stk. årligt. med At kompensere for varigt nedsat - eventuelt ophævet - muskelstyrke i nakke/hals. At brugerens nakke/halsfunktion kompenseres, således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage daglige funktioner. Brugere med behov for støtte af nakke/halsfunktion for at kunne spise og drikke. Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge eller speciallæge Brugeren har varigt nedsat - eventuelt ophævet - muskelstyrke i nakke/hals Udarbejdet den 26. januar

8 Afgrænsning Brugere, hvor der er konstateret sygelige tilstande, der bevirker, at hovedet ikke kan holdes oprejst i stående eller siddende stilling. At brugeren kompenseres for den nedsatte funktionsevne i nakke/hals Ikke til midlertidig korrektion Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Ortosesystemer Hovedgruppe Hvad indgår i med Ortoser og proteser Ortosesystemer Fodortoser Knæortoser Andre ortoser Skinner Bandager Helbensskinne/ortose (knæ, ankel og fodled) Knæskinne/ortose Underbensskinne/ortose Ankelskinne/ortose Fodkapsel Dropfodsskinne Funktionsskinne Bandage Reparation Ydelsernes omfang fastlægges efter en individuel vurdering. At understøtte eksisterende funktion At kompensere for brugerens nedsatte kraft i arme og/eller ben At brugerens funktion forbedres, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Udarbejdet den 26. januar

9 Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Afledte forhold Brugere med varigt og dagligt behov for skinner, bandager og proteser for at kunne udføre funktioner i dagligdagen. Ved første bevilling kræves dokumentation fra speciallæge, sygehus eller egen læge Alle behandlingsmuligheder er udtømte og udsigtsløse Brugeren skal have et varigt behov At forbedre brugerens mobilitet Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Der skal foretages korrekt måltagning Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, må det vurderes, om der samtidig skal bevilges tilretning af sko til formålet Arm-/benproteser Hovedgruppe Hvad indgår i Ortoser og proteser Proteser til ben og arme Benproteser Armproteser Benproteser Armproteser Ydelsens omfang fastlægges efter en individuel vurdering, herunder vurderes brugerens mulighed for at deltage i sociale aktiviteter. med At kompensere for brugerens funktionsnedsættelse i forbindelse med amputationer At brugerens funktion forbedres, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Udarbejdet den 26. januar

10 Afgrænsning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Brugere, der har gennemgået en amputation og har behov for proteser for at kunne udføre funktioner i dagligdagen Dokumentation fra behandlende sygehusafdeling. Brugerens funktion forbedres, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Der skal foreligge en lægefaglig vurdering, hvoraf det fremgår, at brugeren efterfølgende kan indgå i den nødvendige protesetræning Nej Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Der skal foretages korrekt måltagning, udformning og afprøvning af protesen Pynteproteser til arme og ben kan i særlige tilfælde og ud fra et individuelt skøn tildeles for at kompensere for de kosmetiske følger af amputation Ortopædisk fodtøj Hovedgruppe Hvad indgår i Ortoser og proteser Ortopædisk fodtøj Ortopædisk fodtøj Håndsyet fodtøj Fabriksfremstillet fodtøj Kapselsko Bandagesko Forhøjelser over 2,0 cm Gængesål Ortopædiske fodindlæg Tilretning af almindeligt fodtøj Reparation bevilges samtidig med bevilling af sko. Efter første bevilling kan der ydes skiftesko efter 3 måneder. Udarbejdet den 26. januar

11 Fornyelse med 18 måneders mellemrum og efter individuel vurdering. med Afgrænsning At brugeren med svær og varig foddeformitet får forbedret sin mobilitet At kompensere brugeren for en svær og varig foddeformitet og forbedre brugerens mobilitet At hindre forværring af foddeformitet og af brugerens mobilitet Brugere med varige og svære foddeformiteter, hvis generne af foddeformiteten kan afhjælpes Ved første bevilling kræves dokumentation fra speciallæge (ortopædkirurg og/eller reumatolog) eller sygehus Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg evt. suppleret med gængesål) Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. Stiv fodrod medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt Erhvervet platfod som følge af degeneration Aflastning af smertende ar i fodsålen Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, som svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed Svært fikserede hulfødder. Hælforhøjelser bevilges grundet følger efter frakturer og/eller kunstige led Gængesåler bevilges ved svær stivhed i fodleddet, eksempelvis som følge af operation Ortoser kan også tildeles ved andre invaliderende tilstande At brugerens gener ved foddeformiteten afhjælpes og mobiliteten øges Der ydes ikke hjælp til fabriksfremstillet konfektionsfodtøj Der ydes ikke hjælp til fodindlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn Ved forhøjelser under 2,0 cm er der fuld egenbetaling Udarbejdet den 26. januar

12 Særlige forhold Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Der er egenbetaling på Ortopædisk fodtøj til børn og voksne med tilskud Der er egenbetaling på almindeligt fodtøj, og tilskud ydes, såfremt brugeren benytter sko med 2 numres forskel Ved forhøjelser under 2,0 cm er der fuld egenbetaling Ved FF-fodtøj til børn udleveres fodtøj efter behov Brokbind Hvad indgår i med Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Ortoser og proteser Brokbind Almindeligt brokbind Brokbind med hul til stomi Der kan bevilges 2 stk. årligt. At afhjælpe gener ved brok At forbedre brugerens mobilitet og holde bughulen på plads, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage daglige funktioner Brugere med varigt brok Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge At bruger kan føre en så normal tilværelse som muligt Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Der foretages korrekt måltagning. Udarbejdet den 26. januar

13 Brystproteser Hvad indgår i med Afgrænsning Ortoser og proteser Brystproteser Hel-protese Del-protese Brystvorter Strips til fastholdelse af protese Der kan bevilges 1 stk. pr år. At erstatte et helt eller delvist manglende bryst At brugeren i påklædt tilstand fremtræder som tidligere Brugere, som helt eller delvist mangler et bryst Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge At brugeren i påklædt tilstand fremtræder som tidligere Sygehuset bevilger indopererede brystproteser Der ydes ikke hjælp til protesebrystholdere eller badedragter Ja Ydelsen er gratis for brugeren Ved valg af anden leverandør kan der være egenbetaling Parykker Hvad indgår i Ortoser og protese Parykker Fabriksfremstillede parykker Individuelt fremstillede parykker Herretoupeer Der kan bevilges 1 stk. årligt. Udarbejdet den 26. januar

14 med Afgrænsning Særlige forhold At kompensere for varigt hårtab At give brugeren mere selvværd Brugere med vansirende skaldethed - som udgangspunkt på baggrund af sygdom eller ulykke Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge Der skal foreligge lægehenvisning med dokumentation for diagnose samt udredning og stillingtagen til behandling At brugeren kompenseres for vansirende skaldethed Ydelsen bevilges ikke ved almindeligt hårtab hos mænd f.eks. familiær skaldethed Ydelsen omfatter ikke hår-extensions men udelukkende helparykker og toupéer Ydelsen bevilges ikke ved midlertidigt hårtab som følge af kemoterapi. Parykken leveres af sygehusvæsenet Ja Ydelsen er gratis for brugeren Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning. Der er sjældent behov for skifte til herretoupeer, da de kan vaskes og ibrugtages straks Ved overfølsomhed for syntetiske stoffer kan parykken/toupeen fores med bomuld Udarbejdet den 26. januar

15 Hjælpemidler til personlig hygiejne Urinafledende og urinopsamlende hjælpemidler Hovedgruppe Hvad indgår i ydelsen Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til personlig hygiejne Lov om social service 112 Urinafledende og urinopsamlende hjælpemidler Urinafledende hjælpemidler: Aftapningskatetre Urinkondomer Urinrender Urinopsamlende hjælpemidler Kateterposer Fastgørelsesanordninger til kateterposer med Ydelserne bevilges efter behov. At tømme blæren og opsamle urinen At brugeren kan tømme blæren og opsamle urinen Brugere, som er urininkontinente eller ikke er i stand til at tømme blæren Brugeren har en lægelig dokumentation Brugerens vandladningsproblemer afhjælpes Nej Randers Kommune har indgået leverandøraftale Udarbejdet den 26. januar

16 Stomimaterialer Hvad indgår i med Afgrænsning Hjælpemidler til personlig pleje Stomimaterialer Stomiposer Stomibælter Stomipasta Ydelsen bevilges løbende. At brugerens affaldsstoffer opsamles At kompensere for unormal tarmfunktion og/eller urinvejsfunktion Brugere, der har fået foretaget én af følgende operatoner: Colostomi Ileostomi Urostomi Dokumentation fra læge eller sygehus om behov At brugeren kan udskille affaldsstoffer Der ydes ikke hjælp til: Gaze Affaldsposer Vatpinde Handsker Hudservietter Særlige forhold Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Der kan være en merudgift, hvis bruger vælger en anden leverandør Hudbeskyttende creme og ringe kan bevilges ved hudproblemer Udarbejdet den 26. januar

17 Bleer og bind Hovedgruppe Hvad indgår i ydelsen Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til personlig hygiejne Bleer og bind Urinabsorberende hjælpemidler, kropsbårne: Bleer Blebukser Fastgørelsesmidler til bleer og bind: Nettrusser Stofunderbukser med Afgrænsning Ydelserne bevilges efter behov. At kompensere for et lægeligt dokumenteret problem med inkontinens At brugerne får afhjulpet gener i forbindelse med inkontinens Brugere, som har problemer med urin- og/eller afføringsinkontinens At brugeren har en lægeligt dokumenteret inkontinens Brugeren føler sig tryg dag og nat ved at bevæge sig rundt og opretholde ønskede aktiviteter Behovet vurderes af hjemmesygeplejersken Nej Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Udarbejdet den 26. januar

18 Tøj og sko Kompressionsstrømper, -handsker og -vest Hovedgruppe Hvad indgår i Hjælpemidler til personlig pleje Tøj og sko Strømper og sokker Kompressionsstrømper til arme Kompressionshandsker til hænder Kompressionsstrømper til ben Kompressionsveste Der bevilges 1 stk./par samt 1 stk./par til skiftebrug med Afhjælpning af en svær, varig kredsløbslidelse At afhjælpe brugere med en svær, varig kredsløbslidelse Brugere med svære, varige kredsløbslidelser Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge Ydelsen bevilges til brugere: Med svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter fornøden behandling Med varige følger efter blodpropper i ben eller arme Med varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling Med kronisk ødem (væske) pga. en varig, utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar Hjerte-karsygdomme Afgrænsning Mindske brugerens gener ved kredsløbslidelsen Der kan ikke ydes hjælp til støttestrømper og antiembolistrømper, som anvendes ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene, eller for at forebygge venelidelser Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Udarbejdet den 26. januar

19 Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Tilbehør Ydelsen er gratis for brugeren Ved valg af andre leverandører kan der være egenbetaling Der foretages korrekt mål af hjælpemidlet Easy-slide kan bevilges i særlige tilfælde, hvor bruger har svagelige hænder Beskyttelsesbukser til bad Hovedgruppe Hvad indgår i med Særlige forhold Hjælpemidler til personlig pleje Tøj og sko Beskyttelsesbukser til bad Beskyttelsesbukser til bad Der bevilges 1 stk. årligt At kompensere for inkontinens i svømmehal At brugere med inkontinens kan deltage i aktiviteter i svømmehal Inkontinente brugere Svært inkontinente brugere med behov for træning i bassin Svært inkontinente børn i forbindelse med svømmeundervisning Brugeren har ingen udslip i svømmehal Ja Ydelsen bevilges som merudgift til særlige beklædningsgenstande Egenbetalingen følger de til enhver tid gældende takster Ved bevilling til unge under 18 år rettes henvendelse til Visitationsenheden. Ved brugere over 18 år rettes henvendelse til lokalcentret. Udarbejdet den 26. januar

20 Ure Hovedgruppe Hvad indgår i ydelsen med Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Hjælpemidler til personlig pleje Ure Lyd- og /eller vibratorur Punktur Talende lomme- eller armbåndsur Talende lomme- eller armbåndsur m. vækkefunktion Vibratorur Punktur Der bevilges 1 ur At kompensere for syns- eller hørehandicap. At brugeren kan orientere sig i tiden. Brugere med nedsat syn og/eller hørelse Brugere, der ikke kan aflæse tiden på et almindeligt ur Brugeren kan se eller høre hvad klokken er Nej ydelsen leveres af Hjælpemiddelhuset Kronjylland Ydelsen er gratis for brugeren Hjælpemidlet skal være rengjort Udskiftning af batterier indgår ikke i ydelsen Udarbejdet den 26. januar

21 Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling Telefon Hovedgruppe Hvad indgår i med Afgrænsning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling Telefoner og telefonhjælpemidler Telefoner Forstærkertelefon Der bevilges 1 telefon. At kompensere for nedsat hørelse At brugeren kan anvende en telefon Hørehæmmede brugere Der skal foreligge ansøgning fra Tale- og høreinstituttet med dokumentation for, at forstærkertelefonen er afprøvet At brugeren kan tale i telefon Der bevilges ikke batterier Nej ydelsen leveres af Hjælpemiddelhuset Kronjylland Ydelsen er gratis for brugeren Hjælpemidlet skal være rengjort Der skal være tilgængeligt telefonstik Udarbejdet den 26. januar

22 Høreapparater Hvad indgår i med Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Høreapparater til brugere med hørenedsættelse Høreapparater Høreapparater Ørepropper Batterier Justering af høreapparater Reparationer Høreapparatet kan udskiftes hvert 4. år. At kompenserer for hørenedsættelsen At brugeren bevarer hørelsen således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods hørenedsættelse Brugere med hørenedsættelse Bevilges på baggrund af dokumentation fra ørelæge eller audiologisk afdeling om brugerens behov At bruger i væsentlig grad kompenseres for sin hørenedsættelse Ja Ved valg af privat leverandør ydes tilskud efter gældende takst. Ved valg af offentlig leverandør er ydelsen gratis. Udføre høreprøve, tilpasning, service samt undervisning. Ved markant høreforværring, ved tab af høreapparat, tyveri, brand eller lign. kan der ydes erstatningsapparat. Udarbejdet den 26. januar

23 Høretekniske hjælpemidler Hvad indgår i med Høretekniske hjælpemidler til brugere med hørenedsættelse Høretekniske hjælpemidler Teleslynge Forstærker telefon Alarmsystem m. blink/vibration FM-kommunikationssystem Ydelserne repareres og udskiftes efter behov. At kompenserer for hørenedsættelsen At brugeren bevarer hørelsen således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods hørenedsættelse Brugere med hørenedsættelse Bevilges på baggrund af dokumentation fra ørelæge eller audiologisk afdeling om brugerens behov At bruger i væsentlig grad kompenseres for sin hørenedsættelse Nej ydelsen leveres af Hjælpemiddelhuset Kronjylland Ydelsen er gratis for brugeren Udarbejdet den 26. januar

24 Synshjælpemidler Briller og kontaktlinser Synshjælpemidler Hvad indgår i med Synshjælpemidler Briller Kontaktlinser At kompensere for en medicinsk-optisk defineret øjenlidelse. At brugeren bevarer synet således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods synsnedsættelsen. Brugere med en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse. Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v. Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation. Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki) Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår. Stærkt skæmmende øjenlidelser. Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion. Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed (fotofobi) ved fx retinitis pigmentosa, akromatopsi, øjenkomplikationer ved diabetes, makula degeneration. Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser. Børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ). Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Instituttet Statens øjenklinik (KISØ). Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder Ptosebriller (specialstel) Hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år Udarbejdet den 26. januar

25 Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ). At brugeren i væsentlig grad kompenseres for sin synsnedsættelse Randers Kommune har indgået en leverandøraftale for førtidspensionister og folkepensionister. Ydelsen er gratis for brugeren. Specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning. Svagsynsoptik Hvad indgår i med Synshjælpemidler Synshjælpemidler Primært optik med forstørrende virkning Lupper Lupbriller Kikkerter Kikkertbriller Etc. At kompensere for et varigt synshandicap At brugeren bevarer synet således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods synsnedsættelsen. Brugere med synsrest på max. 30 % Varigt synshandicap med restsyn på max. 30 % At bruger i væsentlig grad kompenseres for sin synsnedsættelse Ved bevilling som personligt hjælpemiddel er der frit valg af leverandør. Ved bevilling som genbrugshjælpemiddel udleveres hjælpemidlet af Hjælpemiddelhuset Kronjylland. Prisaftaler under udarbejdelse Udarbejdet den 26. januar

26 Udarbejdet den 26. januar

27 Udarbejdet den 26. januar

28 RANDERS KOMMUNE SUNDHED- OG ÆLDRE SEKRETARIATET LAKSETORVET 8900 RANDERS TLF.NR.: Udarbejdet den 26. januar

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2013 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Indhold Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler... 1 Diabetes - Insulinkrævende

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 352 Offentligt Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 6, og 113, stk.

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er besluttet af Social og Sundhedsudvalget d. 6. oktober 2010. Som en del af kvalitetsopfølgningen

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen Ansøgning om svagsynsoptik - en pjece til optikere 1 2 Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, eller efter

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Ansøgning om svagsynsoptik

Ansøgning om svagsynsoptik Ansøgning om svagsynsoptik 1 Kommunikationscentret Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, samt efter Hjælpemiddelbekendtgørelsen

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om social service 112 Lovgrundlag og kriterier for Ydelser på hjælpemiddelområdet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KROPSBÅRNE/PERSONLIGE

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Kropsbårne hjælpemidler 112 i lov om social service 1 Arm- og benproteser... 3 Bandager: brok, ryg, hånd, fingre, albue, skuldre, ankel og halskraver... 4 Bleer m.m.... 5

Læs mere

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter.

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter. Hvem kan søge personlige, kropsbårne hjælpemidler? Du kan søge om støtte til personlige kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller

Læs mere

SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK...30

SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK...30 KVALITETSSTANDARDER P LDREOMR DET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2010 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJ LPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112...3 DIABETES - INSULINKR VENDE DIABETIKERE...5 DIABETES - IKKE-INSULINKR

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2018-2019 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx december 2017 Gældende

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen.

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 8 Offentligt Ørnevej 2 4873 Væggerløse. Til Folketingets Socialudvalg Kære damer og herrer, jeg tillader mig at henvende mig til Dem i håb om at kunne få et svar

Læs mere

A-kursus i fod & ankelkirurgi

A-kursus i fod & ankelkirurgi A-kursus i fod & ankelkirurgi Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Hvidovre Hospital 26. 27. september 2011 Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Ortopædisk fodtøj Fodindlæg Konservative

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet Køge Kommune Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsstandarder for bevilling af kropsbårne hjælpemidler... 5 Arm- og benproteser... 6 Brystproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Indledning Formål Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er blevet til på baggrund af et ønske om at synliggøre Køge Kommunes serviceniveau.

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler. Guldborgsund Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler. Guldborgsund Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler Guldborgsund Kommune 2015 Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler... 3 Generel kvalitetsstandard for kropsbårne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Oversigt over ændringsforslag til Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2013, Randers Kommune

Oversigt over ændringsforslag til Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2013, Randers Kommune Oversigt over ændringsforslag til Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2013, Randers Kommune Forslag til nye kvalitetsstandarder: Støtte til bil. Kontant tilskud efter Servicelovens 95 Ændringsforslag

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lovgrundlag for ydelse Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Tilknytning til arbejdsmarkedet og forskellige tilskudsmuligheder V/ Socialrådgiver Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling Disposition

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2016 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Voksenrådgivningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød.

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Voksenrådgivningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL KVALITETSSTANDARDER 2011 Forvaltningen/

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød.

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL KVALITETSSTANDARDER 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder 2013 Hjælpemiddelområdet Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 5 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SERVICEMÅL...

Læs mere

Kvalitetsstandard for synshjælpemidler

Kvalitetsstandard for synshjælpemidler Kvalitetsstandard for synshjælpemidler 8. marts 2013 Forord Uddrag fra Vejledning om Lov om social Service Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjælpemidler og boligændringer 1 Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Hjælpemidler og boligændringer Om denne pjece

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Kvalitetsstandarder ældreområdet Randers Kommune Bind

Kvalitetsstandarder ældreområdet Randers Kommune Bind Kvalitetsstandarder p ldreomr det Randers Kommune Bind 2 2009 PERRON 4 Bolig og hjem for s rligt udsatte 2 Kvalitetsstandarder for personlige hj lpemidler efter Servicelovens 112. 3 1. Personlig medicinsk

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 4 SERVICEMÅL... 5 LEVERANDØRAFTALER

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler

Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler 2 Kvalitetsstandard for inkontinenshjælpemidler Formålet med inkontinenshjælpemidler Hvem

Læs mere

Ydelsens navn. Lovgrundlag for ydelse

Ydelsens navn. Lovgrundlag for ydelse 1 of 41 Indledning Baggrund Baggrunden for at indføre servicestandarder er et ønske om at kunne tilbyde borgere i Syddjurs Kommune en ensartet og fleksibel service. En ensartet service afspejler sig i,

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Analyse af ikke-styrbare udgifter på hjælpemiddelområdet

Analyse af ikke-styrbare udgifter på hjælpemiddelområdet Bilag 6.5 Analyse af ikke-styrbare udgifter på hjælpemiddelområdet - med henblik på anbefalet fremtidig håndtering Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 24. august 2012 Indhold 1. Resumé... 3 2. Politisk

Læs mere

Specialrådgivning og arbejdsredskaber... 35 297 Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads...

Specialrådgivning og arbejdsredskaber... 35 297 Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads... B 3 Indhold Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus

Læs mere

RESURSEFORBRUG FOR. VED CSU s KOMMUNIKATIONSAFDELING

RESURSEFORBRUG FOR. VED CSU s KOMMUNIKATIONSAFDELING RESURSEFORBRUG FOR ROSKILDE KØGE GREVE LEJRE SOLRØD STEVNS VED CSU s KOMMUNIKATIONSAFDELING FØRSTE HALVÅR AF 2009 Indhold Baggrund...side 2 Resultatet for første halvår af 2009...side 4 Tidsforbrug Antallet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Synscentralen - Vordingborg

Synscentralen - Vordingborg Synscentralen - Vordingborg August 2014 Synscentralen har indgået følgende aftale med et antal optikere i de 5 kommuner, som Synscentralen har leveringsaftaler med: Prisaftale / indkøbsaftale vedr. synshjælpemidler

Læs mere

Udbud af ortopædisk fodtøj, indlæg og tilretninger

Udbud af ortopædisk fodtøj, indlæg og tilretninger Udbud af ortopædisk, indlæg og Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/33419149.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt udbud Dato for offentliggørelse 17-09-2012 13:55 Slutdato 25-09-2012

Læs mere

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere

Garanti, reparation, justering, udskiftning

Garanti, reparation, justering, udskiftning 1 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering af høreapparatet samt tilpasning, justering og vejledning

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

OPERATION VED PLATFOD

OPERATION VED PLATFOD OPERATION VED PLATFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har platfod i en

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2007-3229 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Vejledning for høreapparatbrugere

Vejledning for høreapparatbrugere Kommunikationscentret Vejledning for høreapparatbrugere 1 2 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere