KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND

2 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 IKKE-INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 5 ORTOSER OG PROTESER... 6 LÆNDEBÆLTE OG STØTTEKORSET... 6 HALSKRAVE / NAKKESTØTTE... 7 ORTOSESYSTEMER... 8 ARM-/BENPROTESER... 9 ORTOPÆDISK FODTØJ BROKBIND BRYSTPROTESER PARYKKER HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG HYGIEJNE URINAFLEDENDE OG URINOPSAMLENDE HJÆLPEMIDLER STOMIMATERIALER BLEER OG BIND TØJ OG SKO KOMPRESSIONSSTRØMPER, -HANDSKER OG -VEST BESKYTTELSESBUKSER TIL BAD URE HJÆLPEMIDLER TIL KOMMUNIKATION, INFORMATION OG VARSLING TELEFON HØREAPPARATER HØRETEKNISKE HJÆLPEMIDLER SYNSHJÆLPEMIDLER BRILLER OG KONTAKTLINSER SVAGSYNSOPTIK Udarbejdet den 26. januar

3 Kvalitetsstandarder for personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 (Bind 2 i Kvalitetsstandarder på ældreområdet Randers Kommune 2009). Randers Kommune er påbegyndt arbejdet med at formulere kvalitetsstandarder for hjælpemidler. Disse er en tilføjelse til kommunens kvalitetsstandarder på ældreområdet, som føres a jour en gang årligt. Som første skridt er formuleret kvalitetsstandarder for personlige hjælpemidler, samtidigt med at der er igangsat arbejde med at formulere kvalitetsstandarder for genbrugshjælpemidler. Kvalitetsstandarderne på ældreområdet er en generel serviceinformation til kommunens borgere om hvilken hjælp de kan forvente fra ældreområdet. For generelle forhold for kvalitetsstandarderne henvises til det indledende kapitel i bind 1. Der arbejdes på at fastlægge tidsfrister for bevillingen af hjælpemidler. For nogle hjælpemidler er der krav om en begrundet ansøgning, for andre kræves en nærmere vurdering og evt. en lægelig henvisning. For de fleste personlige hjælpemidler gælder, at når borgeren har modtaget en bevilling, så skal borgeren selv henvende sig til en leverandør, og det videre forløb er op til et samarbejde mellem borger og leverandør Frit valg af leverandør af hjælpemidler Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et personligt hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. Hvis en visiteret borger ønsker at benytte en anden leverandør end den, kommunalbestyrelsen har valgt, kan borgeren vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne refunderet. Der kan dog højst refunderes et beløb svarende til den pris, som kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Fakturaen sendes og afregnes direkte med kommunen. Borgeren hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om borgerens egenandel er fratrukket. Det er en betingelse for refusion, at borgeren forud for indkøbet er blevet visiteret til hjælpemidlet. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan den visiterede borger vælge leverandør, og støtten ydes efter regning til det bevilgede hjælpemiddel. Udarbejdet den 26. januar

4 Personlig medicinsk behandling Insulinkrævende diabetikere Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig medicinsk behandling Fysisk, psykologisk og biokemisk testudstyr og -materialer Diabetesmaterialer til insulinkrævende diabetikere eller kombinationsbehandling (tabletter samt insulin). Det omfatter: Insulinpenne Injektionskanyler til engangsbrug Injektionskanyler til flergangsbrug eller til permanent brug Teststrimler Lancetter Blodsukkermåleapparat Taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappede. Hvad indgår i Max teststrimler. Max fingerprikkere. 50 % af udgiften til et blodsukkermåleapparat Insulinpenne. Diabetesmaterialerne bevilges løbende. med At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker. At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker og sin diabetes, således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Insulinkrævende diabetikere Dokumentation fra læge eller sygehus om behov At bruger kan kontrollere sin diabetes, så følgesygdomme og komplikationer kan undgås Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Udarbejdet den 26. januar

5 for borgeren? Ved blodsukkermåleapparat dækkes 50 % af udgiften Øvrige ydelser er gratis for brugeren Ikke-insulinkrævende diabetikere Hovedgruppe Hvad indgår i med Afgrænsning Hjælpemidler til personlig medicinsk behandling Fysisk, psykologisk og biokemisk testudstyr og -materialer Teststrimler og lancetter Diabetesmaterialer til tabletbehandlede diabetikere: 150 teststrimler årligt 150 lancetter årligt At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker og sin diabetes, således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods diabetes Ikke-insulinkrævende diabetikere Bevilges på baggrund af dokumentation fra læge eller sygehus om brugerens behov At bruger kan kontrollere sin diabetes, så følgesygdomme og komplikationer kan undgås Brugeren skal være i tabletbehandling Det skal være lægeligt påkrævet, at brugeren måler sit blodsukker Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Udarbejdet den 26. januar

6 Ortoser og proteser Lændebælte og støttekorset Hovedgruppe Hvad indgår i Ortoser og proteser Spinale ortosesystemer Lændebælte Ortopædisk hjælpemiddel, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion: Lændebælte - dosibælte Ved første bevilling gives 2 stk. bælter Støttekorset Der bevilges først 1 og efter 3 mdr. endnu 1 til skiftebrug Hjælpemidlerne fornyes ca. hver 18. måned. Repareres efter behov med At kompensere for en nedsat funktion i ryggen At hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper brugerens nedsatte funktionsevne i ryggen Brugere med nedsat funktionsevne i ryggen Ved første bevilling kræves dokumentation fra almindelig læge, ortopædkirurg eller reumatolog. For bevilling skal brugeren have en af følgende diagnoser: Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen Degeneration af båndskive i rygsøjlens lændedel Scoliosis Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom) Spondylolishesis Osteoporose (Knogleskørhed) Muskeldystrofi (svind af rygmuskulatur) Varige eftervirkninger efter brud. At brugerens gener af ryglidelsen mindskes. Udarbejdet den 26. januar

7 Afgrænsning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Ikke til midlertidig korrektion Ja Ydelsen er gratis for brugeren Skal kunne levere individuelt tilpassede korsetter eller færdigfremstillede evt. med tilpasning Ved kropsforandringer som følge af f.eks. udvikling af lidelsen eller vægtændringer, må der ydes hjælp til et nyt korset Halskrave / nakkestøtte Hovedgruppe Hvad indgår i Ortoser og proteser Spinale ortosesystemer Halskrave/nakkestøtte Ortopædisk hjælpemiddel, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion: Halskrave Nakkestøtte Der bevilges 2 stk. årligt. med At kompensere for varigt nedsat - eventuelt ophævet - muskelstyrke i nakke/hals. At brugerens nakke/halsfunktion kompenseres, således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage daglige funktioner. Brugere med behov for støtte af nakke/halsfunktion for at kunne spise og drikke. Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge eller speciallæge Brugeren har varigt nedsat - eventuelt ophævet - muskelstyrke i nakke/hals Udarbejdet den 26. januar

8 Afgrænsning Brugere, hvor der er konstateret sygelige tilstande, der bevirker, at hovedet ikke kan holdes oprejst i stående eller siddende stilling. At brugeren kompenseres for den nedsatte funktionsevne i nakke/hals Ikke til midlertidig korrektion Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Ortosesystemer Hovedgruppe Hvad indgår i med Ortoser og proteser Ortosesystemer Fodortoser Knæortoser Andre ortoser Skinner Bandager Helbensskinne/ortose (knæ, ankel og fodled) Knæskinne/ortose Underbensskinne/ortose Ankelskinne/ortose Fodkapsel Dropfodsskinne Funktionsskinne Bandage Reparation Ydelsernes omfang fastlægges efter en individuel vurdering. At understøtte eksisterende funktion At kompensere for brugerens nedsatte kraft i arme og/eller ben At brugerens funktion forbedres, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Udarbejdet den 26. januar

9 Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Afledte forhold Brugere med varigt og dagligt behov for skinner, bandager og proteser for at kunne udføre funktioner i dagligdagen. Ved første bevilling kræves dokumentation fra speciallæge, sygehus eller egen læge Alle behandlingsmuligheder er udtømte og udsigtsløse Brugeren skal have et varigt behov At forbedre brugerens mobilitet Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Der skal foretages korrekt måltagning Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, må det vurderes, om der samtidig skal bevilges tilretning af sko til formålet Arm-/benproteser Hovedgruppe Hvad indgår i Ortoser og proteser Proteser til ben og arme Benproteser Armproteser Benproteser Armproteser Ydelsens omfang fastlægges efter en individuel vurdering, herunder vurderes brugerens mulighed for at deltage i sociale aktiviteter. med At kompensere for brugerens funktionsnedsættelse i forbindelse med amputationer At brugerens funktion forbedres, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Udarbejdet den 26. januar

10 Afgrænsning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Brugere, der har gennemgået en amputation og har behov for proteser for at kunne udføre funktioner i dagligdagen Dokumentation fra behandlende sygehusafdeling. Brugerens funktion forbedres, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Der skal foreligge en lægefaglig vurdering, hvoraf det fremgår, at brugeren efterfølgende kan indgå i den nødvendige protesetræning Nej Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Der skal foretages korrekt måltagning, udformning og afprøvning af protesen Pynteproteser til arme og ben kan i særlige tilfælde og ud fra et individuelt skøn tildeles for at kompensere for de kosmetiske følger af amputation Ortopædisk fodtøj Hovedgruppe Hvad indgår i Ortoser og proteser Ortopædisk fodtøj Ortopædisk fodtøj Håndsyet fodtøj Fabriksfremstillet fodtøj Kapselsko Bandagesko Forhøjelser over 2,0 cm Gængesål Ortopædiske fodindlæg Tilretning af almindeligt fodtøj Reparation bevilges samtidig med bevilling af sko. Efter første bevilling kan der ydes skiftesko efter 3 måneder. Udarbejdet den 26. januar

11 Fornyelse med 18 måneders mellemrum og efter individuel vurdering. med Afgrænsning At brugeren med svær og varig foddeformitet får forbedret sin mobilitet At kompensere brugeren for en svær og varig foddeformitet og forbedre brugerens mobilitet At hindre forværring af foddeformitet og af brugerens mobilitet Brugere med varige og svære foddeformiteter, hvis generne af foddeformiteten kan afhjælpes Ved første bevilling kræves dokumentation fra speciallæge (ortopædkirurg og/eller reumatolog) eller sygehus Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg evt. suppleret med gængesål) Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. Stiv fodrod medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt Erhvervet platfod som følge af degeneration Aflastning af smertende ar i fodsålen Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, som svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed Svært fikserede hulfødder. Hælforhøjelser bevilges grundet følger efter frakturer og/eller kunstige led Gængesåler bevilges ved svær stivhed i fodleddet, eksempelvis som følge af operation Ortoser kan også tildeles ved andre invaliderende tilstande At brugerens gener ved foddeformiteten afhjælpes og mobiliteten øges Der ydes ikke hjælp til fabriksfremstillet konfektionsfodtøj Der ydes ikke hjælp til fodindlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn Ved forhøjelser under 2,0 cm er der fuld egenbetaling Udarbejdet den 26. januar

12 Særlige forhold Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Der er egenbetaling på Ortopædisk fodtøj til børn og voksne med tilskud Der er egenbetaling på almindeligt fodtøj, og tilskud ydes, såfremt brugeren benytter sko med 2 numres forskel Ved forhøjelser under 2,0 cm er der fuld egenbetaling Ved FF-fodtøj til børn udleveres fodtøj efter behov Brokbind Hvad indgår i med Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Ortoser og proteser Brokbind Almindeligt brokbind Brokbind med hul til stomi Der kan bevilges 2 stk. årligt. At afhjælpe gener ved brok At forbedre brugerens mobilitet og holde bughulen på plads, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage daglige funktioner Brugere med varigt brok Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge At bruger kan føre en så normal tilværelse som muligt Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Der foretages korrekt måltagning. Udarbejdet den 26. januar

13 Brystproteser Hvad indgår i med Afgrænsning Ortoser og proteser Brystproteser Hel-protese Del-protese Brystvorter Strips til fastholdelse af protese Der kan bevilges 1 stk. pr år. At erstatte et helt eller delvist manglende bryst At brugeren i påklædt tilstand fremtræder som tidligere Brugere, som helt eller delvist mangler et bryst Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge At brugeren i påklædt tilstand fremtræder som tidligere Sygehuset bevilger indopererede brystproteser Der ydes ikke hjælp til protesebrystholdere eller badedragter Ja Ydelsen er gratis for brugeren Ved valg af anden leverandør kan der være egenbetaling Parykker Hvad indgår i Ortoser og protese Parykker Fabriksfremstillede parykker Individuelt fremstillede parykker Herretoupeer Der kan bevilges 1 stk. årligt. Udarbejdet den 26. januar

14 med Afgrænsning Særlige forhold At kompensere for varigt hårtab At give brugeren mere selvværd Brugere med vansirende skaldethed - som udgangspunkt på baggrund af sygdom eller ulykke Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge Der skal foreligge lægehenvisning med dokumentation for diagnose samt udredning og stillingtagen til behandling At brugeren kompenseres for vansirende skaldethed Ydelsen bevilges ikke ved almindeligt hårtab hos mænd f.eks. familiær skaldethed Ydelsen omfatter ikke hår-extensions men udelukkende helparykker og toupéer Ydelsen bevilges ikke ved midlertidigt hårtab som følge af kemoterapi. Parykken leveres af sygehusvæsenet Ja Ydelsen er gratis for brugeren Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning. Der er sjældent behov for skifte til herretoupeer, da de kan vaskes og ibrugtages straks Ved overfølsomhed for syntetiske stoffer kan parykken/toupeen fores med bomuld Udarbejdet den 26. januar

15 Hjælpemidler til personlig hygiejne Urinafledende og urinopsamlende hjælpemidler Hovedgruppe Hvad indgår i ydelsen Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til personlig hygiejne Lov om social service 112 Urinafledende og urinopsamlende hjælpemidler Urinafledende hjælpemidler: Aftapningskatetre Urinkondomer Urinrender Urinopsamlende hjælpemidler Kateterposer Fastgørelsesanordninger til kateterposer med Ydelserne bevilges efter behov. At tømme blæren og opsamle urinen At brugeren kan tømme blæren og opsamle urinen Brugere, som er urininkontinente eller ikke er i stand til at tømme blæren Brugeren har en lægelig dokumentation Brugerens vandladningsproblemer afhjælpes Nej Randers Kommune har indgået leverandøraftale Udarbejdet den 26. januar

16 Stomimaterialer Hvad indgår i med Afgrænsning Hjælpemidler til personlig pleje Stomimaterialer Stomiposer Stomibælter Stomipasta Ydelsen bevilges løbende. At brugerens affaldsstoffer opsamles At kompensere for unormal tarmfunktion og/eller urinvejsfunktion Brugere, der har fået foretaget én af følgende operatoner: Colostomi Ileostomi Urostomi Dokumentation fra læge eller sygehus om behov At brugeren kan udskille affaldsstoffer Der ydes ikke hjælp til: Gaze Affaldsposer Vatpinde Handsker Hudservietter Særlige forhold Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Der kan være en merudgift, hvis bruger vælger en anden leverandør Hudbeskyttende creme og ringe kan bevilges ved hudproblemer Udarbejdet den 26. januar

17 Bleer og bind Hovedgruppe Hvad indgår i ydelsen Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til personlig hygiejne Bleer og bind Urinabsorberende hjælpemidler, kropsbårne: Bleer Blebukser Fastgørelsesmidler til bleer og bind: Nettrusser Stofunderbukser med Afgrænsning Ydelserne bevilges efter behov. At kompensere for et lægeligt dokumenteret problem med inkontinens At brugerne får afhjulpet gener i forbindelse med inkontinens Brugere, som har problemer med urin- og/eller afføringsinkontinens At brugeren har en lægeligt dokumenteret inkontinens Brugeren føler sig tryg dag og nat ved at bevæge sig rundt og opretholde ønskede aktiviteter Behovet vurderes af hjemmesygeplejersken Nej Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Udarbejdet den 26. januar

18 Tøj og sko Kompressionsstrømper, -handsker og -vest Hovedgruppe Hvad indgår i Hjælpemidler til personlig pleje Tøj og sko Strømper og sokker Kompressionsstrømper til arme Kompressionshandsker til hænder Kompressionsstrømper til ben Kompressionsveste Der bevilges 1 stk./par samt 1 stk./par til skiftebrug med Afhjælpning af en svær, varig kredsløbslidelse At afhjælpe brugere med en svær, varig kredsløbslidelse Brugere med svære, varige kredsløbslidelser Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge Ydelsen bevilges til brugere: Med svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter fornøden behandling Med varige følger efter blodpropper i ben eller arme Med varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling Med kronisk ødem (væske) pga. en varig, utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar Hjerte-karsygdomme Afgrænsning Mindske brugerens gener ved kredsløbslidelsen Der kan ikke ydes hjælp til støttestrømper og antiembolistrømper, som anvendes ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene, eller for at forebygge venelidelser Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Udarbejdet den 26. januar

19 Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Tilbehør Ydelsen er gratis for brugeren Ved valg af andre leverandører kan der være egenbetaling Der foretages korrekt mål af hjælpemidlet Easy-slide kan bevilges i særlige tilfælde, hvor bruger har svagelige hænder Beskyttelsesbukser til bad Hovedgruppe Hvad indgår i med Særlige forhold Hjælpemidler til personlig pleje Tøj og sko Beskyttelsesbukser til bad Beskyttelsesbukser til bad Der bevilges 1 stk. årligt At kompensere for inkontinens i svømmehal At brugere med inkontinens kan deltage i aktiviteter i svømmehal Inkontinente brugere Svært inkontinente brugere med behov for træning i bassin Svært inkontinente børn i forbindelse med svømmeundervisning Brugeren har ingen udslip i svømmehal Ja Ydelsen bevilges som merudgift til særlige beklædningsgenstande Egenbetalingen følger de til enhver tid gældende takster Ved bevilling til unge under 18 år rettes henvendelse til Visitationsenheden. Ved brugere over 18 år rettes henvendelse til lokalcentret. Udarbejdet den 26. januar

20 Ure Hovedgruppe Hvad indgår i ydelsen med Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Hjælpemidler til personlig pleje Ure Lyd- og /eller vibratorur Punktur Talende lomme- eller armbåndsur Talende lomme- eller armbåndsur m. vækkefunktion Vibratorur Punktur Der bevilges 1 ur At kompensere for syns- eller hørehandicap. At brugeren kan orientere sig i tiden. Brugere med nedsat syn og/eller hørelse Brugere, der ikke kan aflæse tiden på et almindeligt ur Brugeren kan se eller høre hvad klokken er Nej ydelsen leveres af Hjælpemiddelhuset Kronjylland Ydelsen er gratis for brugeren Hjælpemidlet skal være rengjort Udskiftning af batterier indgår ikke i ydelsen Udarbejdet den 26. januar

21 Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling Telefon Hovedgruppe Hvad indgår i med Afgrænsning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling Telefoner og telefonhjælpemidler Telefoner Forstærkertelefon Der bevilges 1 telefon. At kompensere for nedsat hørelse At brugeren kan anvende en telefon Hørehæmmede brugere Der skal foreligge ansøgning fra Tale- og høreinstituttet med dokumentation for, at forstærkertelefonen er afprøvet At brugeren kan tale i telefon Der bevilges ikke batterier Nej ydelsen leveres af Hjælpemiddelhuset Kronjylland Ydelsen er gratis for brugeren Hjælpemidlet skal være rengjort Der skal være tilgængeligt telefonstik Udarbejdet den 26. januar

22 Høreapparater Hvad indgår i med Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Høreapparater til brugere med hørenedsættelse Høreapparater Høreapparater Ørepropper Batterier Justering af høreapparater Reparationer Høreapparatet kan udskiftes hvert 4. år. At kompenserer for hørenedsættelsen At brugeren bevarer hørelsen således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods hørenedsættelse Brugere med hørenedsættelse Bevilges på baggrund af dokumentation fra ørelæge eller audiologisk afdeling om brugerens behov At bruger i væsentlig grad kompenseres for sin hørenedsættelse Ja Ved valg af privat leverandør ydes tilskud efter gældende takst. Ved valg af offentlig leverandør er ydelsen gratis. Udføre høreprøve, tilpasning, service samt undervisning. Ved markant høreforværring, ved tab af høreapparat, tyveri, brand eller lign. kan der ydes erstatningsapparat. Udarbejdet den 26. januar

23 Høretekniske hjælpemidler Hvad indgår i med Høretekniske hjælpemidler til brugere med hørenedsættelse Høretekniske hjælpemidler Teleslynge Forstærker telefon Alarmsystem m. blink/vibration FM-kommunikationssystem Ydelserne repareres og udskiftes efter behov. At kompenserer for hørenedsættelsen At brugeren bevarer hørelsen således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods hørenedsættelse Brugere med hørenedsættelse Bevilges på baggrund af dokumentation fra ørelæge eller audiologisk afdeling om brugerens behov At bruger i væsentlig grad kompenseres for sin hørenedsættelse Nej ydelsen leveres af Hjælpemiddelhuset Kronjylland Ydelsen er gratis for brugeren Udarbejdet den 26. januar

24 Synshjælpemidler Briller og kontaktlinser Synshjælpemidler Hvad indgår i med Synshjælpemidler Briller Kontaktlinser At kompensere for en medicinsk-optisk defineret øjenlidelse. At brugeren bevarer synet således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods synsnedsættelsen. Brugere med en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse. Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v. Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation. Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki) Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår. Stærkt skæmmende øjenlidelser. Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion. Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed (fotofobi) ved fx retinitis pigmentosa, akromatopsi, øjenkomplikationer ved diabetes, makula degeneration. Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser. Børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ). Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Instituttet Statens øjenklinik (KISØ). Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder Ptosebriller (specialstel) Hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år Udarbejdet den 26. januar

25 Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ). At brugeren i væsentlig grad kompenseres for sin synsnedsættelse Randers Kommune har indgået en leverandøraftale for førtidspensionister og folkepensionister. Ydelsen er gratis for brugeren. Specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning. Svagsynsoptik Hvad indgår i med Synshjælpemidler Synshjælpemidler Primært optik med forstørrende virkning Lupper Lupbriller Kikkerter Kikkertbriller Etc. At kompensere for et varigt synshandicap At brugeren bevarer synet således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods synsnedsættelsen. Brugere med synsrest på max. 30 % Varigt synshandicap med restsyn på max. 30 % At bruger i væsentlig grad kompenseres for sin synsnedsættelse Ved bevilling som personligt hjælpemiddel er der frit valg af leverandør. Ved bevilling som genbrugshjælpemiddel udleveres hjælpemidlet af Hjælpemiddelhuset Kronjylland. Prisaftaler under udarbejdelse Udarbejdet den 26. januar

26 Udarbejdet den 26. januar

27 Udarbejdet den 26. januar

28 RANDERS KOMMUNE SUNDHED- OG ÆLDRE SEKRETARIATET LAKSETORVET 8900 RANDERS TLF.NR.: Udarbejdet den 26. januar

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Tilknytning til arbejdsmarkedet og forskellige tilskudsmuligheder V/ Socialrådgiver Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling Disposition

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Synscentralen - Vordingborg

Synscentralen - Vordingborg Synscentralen - Vordingborg August 2014 Synscentralen har indgået følgende aftale med et antal optikere i de 5 kommuner, som Synscentralen har leveringsaftaler med: Prisaftale / indkøbsaftale vedr. synshjælpemidler

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Korsettet Korsettet er et led i forundersøgelsen med

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam

Aarhus Kommunes Høreteam Aarhus Kommunes Høreteam Oplysning om: Høreapparater og Høretekniske hjælpemidler Hvordan får du høreapparat? Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre, næse- og halssygdomme.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 2 værd at vide om ulykker Hvad er en ulykke? Over 80.000 danskere har store daglige gener som følge af en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker hovedsageligt i hjemmet og i forbindelse

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

420 110 Brillestel til stærke glas og til børn

420 110 Brillestel til stærke glas og til børn Prisliste pr. 1. januar 2015 Svagsyns-optik Kode Alle priser er pr. stk. 101 Undersøgelseshonorar, incl. rapportskrivning - momsfri 102 Genafprøvning, incl. rapportskrivning - momsfri 103 Tilpasning af

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm Nordisk Rebalance Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm 10-07-2013 Spørgsmål til dette notat kan

Læs mere

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Kontaktoplysninger: mbl@diabetes.dk, social@diabetes.dk Rådgivningens telefontider: Mandage

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde. YDELSESKATALOG CSU KOMMUNIKATIONS- AFDELINGEN 2012 Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.dk I henhold til Samarbejdsaftale

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Aflastningsplads Der kan være forskellige formål med et ophold på en aflastningsplads på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center: at aflaste din ægtefælle / dine

Læs mere

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Borger Diagnose Funktionsniveau ved start Tildelt hjælp Kvinde 71 år ankelbrud morgenmad Af / påklædning Øvre toilette Toiletbesøg Klar til natten 10 timer 37

Læs mere

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital 1993 patient information FORMÅL MED OPERATIONEN Rygskævhed af typen

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april 2013 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

YDELSESKATALOG SCR KOMMUNIKATION 2013

YDELSESKATALOG SCR KOMMUNIKATION 2013 YDELSESKATALOG SCR KOMMUNIKATION 2013 SCR Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 scr.kommunikation@roskilde.dk www.scr.kommunikation.roskilde.dk I henhold til Samarbejdsaftale

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere