Practitioner-eksamen. Candidate Number:...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Practitioner-eksamen. Candidate Number:..."

Transkript

1 Practitioner-eksamen FX02 Scenariehæfte Eksamen varer 2½ time. ette scenariehæfte indeholder det projektscenarie, alle spørgsmål er baseret på. lle spørgsmål findes i spørgsmålshæftet. er findes supplerende information til nogle af spørgsmålene. en supplerende information indgår i dette scenariehæfte. et vil tydeligt fremgå af spørgsmålet, om og hvor det er relevant at anvende den supplerende information. en information, der findes til et spørgsmål, skal kun anvendes i forbindelse med besvarelse af det spørgsmål, hvor informationen findes. Hvert af de 8 spørgsmål kan give 10 point, hvilket giver et maksimum på 80 point for hele opgaven. u skal sammenlagt score mindst 44 point (55 %) for at bestå. et fremgår tydeligt, hvilken del af eksamenskravene det enkelte spørgsmål omhandler. Kun PRINE2-manualen må medbringes ved eksamen. erfor er det kun scenariehæftet, spørgsmålshæftet og besvarelseshæftet samt PRINE2- manualen, der må anvendes. andidate Number:...

2 enne side er blank

3 Projektscenarie Kalenderprojekt (EMÆRK: lle organisationer og personer i dette scenarie er opdigtede) Produktionsvirksomheden MNO har konstateret et fald i ordremængden, delvist som følge af konkurrenternes øgede markedsføring. For at rette op på dette har MNO besluttet at fremstille en reklamekalender for næste år. Kalenderen skal udsendes til alle nuværende kunder og kundeemner. Projektets slutprodukt vil være en færdig kalenderpakke, der er klar til trykning. Kalenderens design vil være identisk med en tidligere udsendt kalender. esignet skal afspejle virksomhedens image, som er beskrevet i virksomhedens nuværende standarder for markedsføring. Samtidig er et andet projekt ved at fremstille et nyt firmalogo, som skal placeres på alle sider i reklamekalenderen. en færdige kalenderpakke vil bestå af: Et design for hver måned - hvor samtlige helligdage og det nye firmalogo er vist korrekt Udvalgte fotos - 12 fotos, der er fremstillet professionelt. e skal indeholde forskellige ansatte fra personalet Valgt papir og kuvert - papir til trykning og kuvert til forsendelse af kalenderen Valgt labeldesign - designet vælges ved en konkurrence, der afholdes som en del af dette projekt Kundeliste med navne og adresser på de kunder, kalenderen skal sendes til. Projektet er for tiden i initieringsfasen, og der vil være yderligere to faser:: Fase 2 omfatter følgende aktiviteter: Udarbejde kundelisten ved at anvende information fra bogholderiet og marketingafdelingen ekræfte, at persondataloven er overholdt Udarbejde et design for hver måned - dette vil blive gjort af det interne, kreative team Vælge, og ansætte en professionel fotograf Samle idéer til fotodesign fra et tidligere projekt, og aftale en tidsplan for fotografering Udarbejde et produktionsbudget Vælge papir og kuvert. Fase 3 omfatter følgende aktiviteter: Fotografere og foretage et valg blandt de professionelt fremtillede fotos fholde konkurrence om labeldesign, og vælge labeldesignet Samle den færdige kalenderpakke. Projektscenariet fortsættes på næste side.

4 Fortsat. I fase 2 skal der udarbejdes et produktionsbudget, der er baseret på muligheder og omkostninger til papir, kuvert, trykning og forsendelse af kalenderne. Fremstilling og distribution af kalenderne indgår dog ikke i dette projekts omfang. Styregruppen vil gennemgå produktionsbudgettet for at beslutte, om projektet skal fortsætte eller ej. et er nu den 5. oktober, og den færdige kalenderpakke skal leveres til trykkeren den 30. november for at gøre det muligt at trykke og udsende kalenderen inden jul. Omkostningerne til aktiviteterne, hvor specialistprodukterne skal fremstilles, og omkostningerne til projektstyringsaktiviteterne er estimeret til kr Projektet har en tidstolerance på +1 uge / - 2 uger, og en omkostningstolerance på + kr / - kr er er afsat et budget på kr til ændringer, men der er ikke noget risikobudget.

5 Spørgsmål 1: Temaet usiness ase - Supplerende information I initieringsfasen holdt Projektlederen møde med marketingdirektøren for at få mere at vide om reklamekalenderen, og han tog følgende notater: Produktionsvirksomheden MNO har konstateret et fald i ordremængden, delvist som følge af konkurrenternes øgede markedsføring. 10 % af kunderne har ikke genbestilt i dette regnskabsår, og der er en dårlig stemning blandt personalet. Flere dygtige medarbejdere har sagt op som følge af dette, og der er, på grund af den reducerede drift, ikke ansat nyt personale. Hvis projektet bliver en succes, vil der blive iværksat en kampagne for at få besat de ledige stillinger, og der vil måske blive ansat yderligere personale. et forventes, at driftsomkostningerne vil stige, fordi dygtigt, faglært personale er dyrt og vanskeligt at finde. Regnskabet viser, at der var i alt ordrer i sidste regnskabsår, hver med et gennemsnitligt dækningsbidrag på kr Marketingafdelingen er af den opfattelse, at udsendelse af en reklamekalender til nuværende kunder og til kundeemner vil øge ordremængden med mindst 10 %, samt yderligere mindst 10 ordrer fra listen over kundeemner i løbet af de kommende 12 måneder - regnet fra udsendelsesdatoen. Marketingdirektøren vil finansiere projektet med midler fra virksomhedens marketingbudget. Hun tror, at effekten af et godt virksomhedsimage, afbilledet i en vellykket kalender, vil vare ind i det efterfølgende år. Hun har budgetteret med samme stigning i ordrerne i det efterfølgende år, og hun forudser, at den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne vil vise en målbar forbedring af stemningen. er blev undersøgt nogle alternativer, bl.a.: 20 % rabat til kunder, der genbestiller blev ikke anset for at være omkostningseffektivt, og det ville være kortsigtet En reklamekalender som en gratis julegave vil rette sig mod nuværende og fremtidige kunder, og udbyttet vil fortsætte ind i det næste år En række TV- og avisreklamer ville være for dyre Etablering af en hjemmeside ville ikke passe til alle kunder. Kalenderen anses for at være den bedste mulighed, så længe konkurrenterne ikke øger deres markedsføringsaktiviteter. Selv om marketingafdelingen ønsker et flot produkt af en meget høj kvalitet, skal Projektlederen være opmærksom på de omkostninger, dette indebærer.

6 Spørgsmål 2: Temaet Organisation - Supplerende information dministrerende direktør: Han startede firmaet for 25 år siden og er meget kompetent. Han beskadigede sit ben for 2 år siden, hvilket har begrænset hans besøg på fabrikken. Som administrerende direktør har han et godt overblik over virksomhedens strategiske behov, og han har bemyndigelse til at afsætte de nødvendige ressourcer. Marketingdirektør: Hun har været i firmaet i 3 år efter en vellykket karriere i et reklamebureau. Hun er i stand til at repræsentere firmaets behov, specielt da det er et marketingprojekt. Hun har bemyndigelse til at anvende det årlige marketingbudget, hvorfra projektet vil blive financieret. Hun vil være ansvarlig for at føre tilsyn med det forventede udbytte for kalenderen, og i særdeleshed ansvarlig for forbedringen af firmaets image. Produktionschef: Han har været ansvarlig for meget nyskabende ingeniørarbejde i virksomheden, og han er stadig lige så ivrig og energisk, som den dag han startede. Selv om han ikke vil indgå i projektorganisationen, vil hans medarbejdere optræde på fotos til reklamekalenderen. entralarkiv: enne gruppe, der har 5 ansatte, tager sig af firmaets arkiv og dokumentstyring. Nu vedligeholder de alle projektfiler. Kontorforsyningen: ette er den lokale kontorforsyning. e leverer alle kontorartikler og alt kontorudstyr, og de vil levere kontorartikler til dette projekt. Portrættet ps: En professionel fotovirksomhed med et antal fortræffelige og succesfulde fotografer, og med en historie med mange succeser. enne virksomhed er blevet valgt til at tage fotos til firmakalenderen. et er endnu ikke blevet besluttet, hvilken af fotograferne der skal udføre arbejdet.

7 Spørgsmål 3: Temaet Kvalitet - Supplerende information Uddrag af Slutproduktbeskrivelsen (indeholder fejl) Sammensætning 1. esign for hver måned 2. Glittet papir, 100 g pr. m² 3. Fuld farve 4. Valgt kuvert 5. Valgt labeldesign 6. Kundeliste 7. Valgte fotos 8. Tidsplan for fotografering Oprindelse 9. Nyt design af firmalogo 10. Tidligere kalenderdesigns 11. et interne, kreative team 12. Produktionsbudget Nødvendige kvalifikationer til udvikling Kundens kvalitetsforventninger Godkendelseskriterier Fotograf 14. et interne, kreative team 15. Trykkeri 16. Professionelle fotos 17. er bør trykkes 10 % flere kalendere end nødvendigt for at kunne sende til kunder, der kommer på listen i sidste øjeblik 18. Virksomhedsstandarder skal overholdes 19. Kalenderen skal afspejle firmaets image som beskrevet i virksomhedens standarder for branding 20. Kalenderen vil øge ordrerne med mindst 10 %, og derudover mindst 10 ordrer fra listen over kundeemner i løbet af 12 måneder Udseende: lle fotos skal være så attraktive og humoristiske, at kunderne får lyst til at hænge dem op 22. Udseende: et nye firmalogo skal fremme et godt image 23. Sikkerhed: Skal overholde persondataloven 24. Nøjagtighed: lle helligdage skal være i overensstemmelse med den liste, marketingafdelingen har leveret

8 Spørgsmål 5: Temaet Risiko - Supplerende information En professional fotograf fra Portrættet ps har accepteret rollen som Teamleder efter at have brugt nogen tid på at forstå kravene til projektet. er er indgået en kontrakt angående hans deltagelse. Kontrakten overvåges af indkøbschefen, og der er aftalt en rbejdspakke. I kontrakten er det anført, at fotografen skal arrangere et møde med produktionschefen for at få opstillet en tidsplan for fotograferingen, så konsekvensen for produktionspersonalet minimeres. Mødet skulle have været afholdt for en uge siden. Fotosessionerne er planlagt til at finde sted om et par dage. Produktionschefen blev gjort opmærksom på dette krav, men da Projektlederen spurgte ham, meddelte han, at fotografen ikke havde kontaktet ham. Projektlederen har prøvet at ringe til fotografen uden resultat. et er Projektlederens opfattelse, at der er en risiko for, at Portrættet ps har for meget arbejde og prioriterer arbejdet hos andre kunder højere. Hvis Portrættet ps ikke leverer til tiden, vil projektet blive forsinket, og det forventede udbytte vil blive reduceret. Kontrakten skal reviewes, og Portrættet ps skal mindes om deres aftale.

9 Spørgsmål 6: Temaet Planlægning - Supplerende information Produktresumé er vil blive udarbejdet en kundeliste ved at anvende eksisterende information dels fra bogholderiets database over nuværende kunder, dels fra marketingafdelingens database over potentielle kunder. er vil blive udarbejdet et produktionsbudget ved at benytte postvæsenets portotakster. en administrerende direktør og marketingdirektøren vil anvende budgettet til at beslutte, om projektet skal fortsætte eller ej. Hvis de beslutter at fortsætte, vil de godkende udskrivning af den interne konkurrence om labeldesignet. et er nødvendigt at opstille regler for konkurrencen i forbindelse med information til personalet om, hvordan konkurrencen skal foregå. er vælges derefter et labeldesign blandt de indkomne forslag. Kalenderfotos skal baseres på de eksisterende idéer til fotodesign, som findes i marketingafdelingen. esignet for hver enkelt måned vil blive udfærdiget for at vise layoutet for hver side. Supplerende information fortsættes på næste side.

10 Fortsat. Uddrag af Faseplanen for fase 3. (lle registreringer er sande udsagn, men de vises ikke nødvendigvis under den rigtige overskrift eller i det rigtige dokument). eskrivelse Planens forudsætninger Eksterne afhængigheder Planens antagelser Overvågning og styring 1. Fase 3 er projektets sidste fase. Fasen skal levere fotos, indkomne forslag til labeldesign, det vindende labeldesign og den færdige kalenderpakke. 2. Stigning i ordreindgang og forbedret firmaimage. 3. Produktionsbudgettet skal kunne accepteres af Styregruppen, hvis der skal fortsættes med fotograferingen og labelkonkurrencen. 4. Kundelisten er nøjagtig og komplet. 5. Et andet projekt er i gang med at reviewe firmaets branding. Firmalogoet, der skal bruges i labelkonkurrencen, er ved at blive moderniseret. et nye firmalogo leveres af det andet projekt om to uger. 6. etaljer angående kunder til kundelisten leveres fra bogholderiet og fra marketingsafdelingens database. 7. Labeldesignet skal indeholde det nye logo. 8. er vil indkomme et egnet forslag fra konkurrencen om labeldesignet. 9. Tidsplanen for fotografering, der blev udarbejdet for 2 uger siden, afspejler personalets tilgængelighed. 10. Hvert foto skal vise forskellige personer fra produktionspersonalet. 11. Projektplanen skal opdateres med de faktiske resultater. 12. er vil blive udarbejdet en Statusrapport til Styregruppen hver anden uge. 13. Faseplanen vil blive gennemgået dagligt - sidst på dagen, for at sammenholde forventninger med faktiske præstationer. 14. Projektsupport vil udarbejde Produktstatusrapporter efter anmodning fra Projektlederen. Rapporterne skal sammenfatte aktuelle og historiske data for alle projektets produkter.

11 Practitioner-eksamen FX02 Spørgsmålshæfte andidate Number:...

12 enne side er blank

13 Eksamen omfatter følgende eksamenskrav: Spørgsmål 1 - Temaet usiness ase Spørgsmål 2 - Temaet Organisation Spørgsmål 3 - Temaet Kvalitet Spørgsmål 4 - Processerne Start af et Projekt + Initiering af et Projekt Spørgsmål 5 - Temaet Risiko Spørgsmål 6 - Temaet Planlægning Spørgsmål 7 - Temaet Fremdrift Spørgsmål 8 - Processerne Ledelse af et Projekt + Ledelse af en Faseovergang + fslutning af et Projekt

14 Spørgsmål nummer 1 Eksamenskrav Temaet usiness ase Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet usiness ase 1 6 nvend projektscenariet og den supplerende information til dette spørgsmål, der findes i scenariehæftet, og besvar de følgende spørgsmål. Hvert spørgsmål indeholder en liste med udelukkende sande udsagn vedrørende kalenderprojektet, men kun 2 udsagn passer til overskriften i usiness asen. Husk at vælge 2 svar til hvert spørgsmål. 1 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften egrundelser? Marketingafdelingen er af den opfattelse, at udsendelse af en reklamekalender til nuværende kunder og kundeemner vil øge ordrerne med mindst 10 %. 10 % af kunderne har ikke genbestilt i nuværende regnskabsår. er forventes ordrer hver med et gennemsnitligt dækningsbidrag på kr E Marketingafdelingen er af den opfattelse, at effekten af et godt virksomhedsimage, afbilledet i en vellykket kalender, vil vare ind i det efterfølgende år. MNO har konstateret et fald i ordremængden, delvist som følge af konkurrenternes øgede markedsføring. 2 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften Forretningsmuligheder? E Fremstille en reklamekalender som en gratis julegave til nuværende kunder og kundeemner. nvende en professionel fotograf til at tage fotos til kalenderen. Udføre fotografering som en intern opgave. Outsource fremstilling af kalenderen til et professionelt markedsføringsfirma. Gøre ingenting. 3 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften Forventet udbytte? E Ordreantallet øges med mindst 10 %, og yderligere mindst 10 ordrer fra listen med kundeemner i de kommende 12 måneder. Kalenderen vil svare til den, der er udsendt i foregående år. Marketingafdelingen er af den opfattelse, at udbyttet af et godt virksomhedsimage, vist i en vellykket kalender, vil vare ind i det følgende år med tilsvarende øget ordremængde. Kalenderen vil indeholde billeder af både personalet og virksomhedens produkter. Marketingafdelingen ønsker en meget høj kvalitet og et flot produkt, fordi de mener, at det vil være mere tiltrækkende for kunderne. Spørgsmålet fortsættes på næste side

15 Spørgsmål fortsat 4 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften Forventet negativt udbytte? Et flot produkt af høj kvalitet vil medføre øgede omkostninger. e personer fra produktionsafdelingen, der ikke er valgt til at være med på kalenderfotografierne, bliver demotiverede. Kalenderen resulterer måske ikke i den forventede øgning af ordremængden på 10 %. E Fordi kalenderprojektet har høj prioritet hos MNO, vil levering af andre projekter i marketingafdelingen blive forsinket. Kalenderen resulterer måske ikke i 10 yderligere ordrer fra listen over kundeemner i løbet af 12 måneder. 5 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften Tidshorisont? er vil ikke være noget udbytte, hvis projektet ikke er færdigt til tiden. En kampagne, der er rettet mod at få de ledige stillinger besat, må nødvendigvis finde sted i de næste 12 måneder. E Yderligere 10 % øget ordremængde i det følgende år. en færdige kalenderpakke skal leveres i første uge af december. Trykkeriet kræver meddelelse om levering af kalenderpakken 2 uger før selve leveringen. 6 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften Omkostninger? MNO's marketingbudget for dette år er kr. 1,2 mio. Ingen kendte, løbende drifts- eller vedligeholdelsesomkostninger 10 yderligere ordrer, med et gennemsnitligt dækningsbidrag på kr , giver et udbytte på kr det første år. Omkostninger til det nye firmalogo estimeres til kr E Projektomkostninger er estimeret til i alt kr

16 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet usiness ase 1 4 nvend projektscenariet og den supplerende information til dette spørgsmål, der findes i Scenariehæftet, og besvar følgende spørgsmål. Linje 1 til 4 i skemaet nedenfor omfatter en påstand og en begrundelse. For hver linje skal du identificere den rigtige valgmulighed fra mulighederne til E. En valgmulighed kan anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Valgmulighed Påstand egrundelse Rigtig Rigtig OG begrundelsen er en rigtig forklaring af påstanden Rigtig Rigtig MEN begrundelsen forklarer IKKE påstanden Rigtig Forkert Forkert Rigtig E Forkert Forkert Påstand egrundelse 1 Hvis kalenderløsningen ændres, bør der foretages et review af og eventuelle rettelser i usiness asen. 2 usiness asen vil ikke være levedygtig længere, hvis den færdige kalenderpakke først er klar til tryk i første uge af december. 3 et faktum, at projektet er rettet mod at modvirke faldet i ordremængden, bør dokumenteres i Projektgrundlaget. 4 en forventede forbedring af stemningen blandt personalet, bør IKKE fremgå som et udbytte i usiness asen. FORI En usiness ase indeholder mulighederne for levering af den valgte løsning. FORI En usiness ase er ikke længere levedygtig, hvis fasetolerancer overskrides i et projektforløb. FORI Et Udkast til usiness ase indeholder begrundelserne for behovet for et projekt og udgør en del af Projektgrundlaget. FORI Kun det udbytte, der kan måles i penge, bør defineres i en usiness ase.

17 Spørgsmål nummer 2 Eksamenskrav Temaet Organisation Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet Organisation 2 6 e følgende spørgsmål indeholder udelukkende sande udsagn om en person fra projektorganisationen. et er kun 2 af disse udsagn, der forklarer, om personen er en passende kandidat til at varetage denne rolle, set i forhold til beskrivelsen af roller og ansvar i en PRINE2-organisationsstruktur. Husk at vælge 2 svar til hvert spørgsmål. 1 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor marketingdirektøren ville være et passende valg som Styregruppeformand for dette projekt? E Hun har været i virksomheden i tre år. Hun har tidligere haft en vellykket karriere i reklamebranchen. Hun er i stand til at repræsentere MNO's forretningsbehov. Hun har bemyndigelse til at bruge marketingbudgettet, som skal finansiere projektet. Hun har behov for at få mere erfaring med arbejdet i en produktionsvirksomhed. 2 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor den administrerende direktør ville være et passende valg som Styregruppeformand for dette projekt? E Han etablerede firmaet for 25 år siden. Han er meget kompetent. Han begrænser sine besøg i produktionsområdet. Han har bemyndigelse til at afsætte de nødvendige ressourcer. Han har et godt overblik over virksomhedens strategiske behov. 3 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor marketingdirektøren ville være et passende valg til rollen som Seniorbruger for dette projekt? E Hun kan repræsentere marketingafdelingen. Hun har tidligere haft en vellykket karriere i reklamebranchen. Marketingafdelingen vil bidrage til levering af udbyttet fra dette projekt. Projektet vil blive finansieret af virksomhedens marketingbudget. Nogle produkter vil blive fremstillet af salgs- og marketingafdelingen.. Spørgsmålet fortsættes på næste side

18 Spørgsmål fortsat 4 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor salgschefen ville være et passende valg til rollen som Seniorbruger for dette projekt? E Han kom til virksomheden sidste år og er meget entusiastisk. Han vil gerne i fremtiden flyttes til marketingafdelingen, og han anser denne opgave som en mulighed for at arbejde tæt sammen med marketingdirektøren. Udsendelse af virksomhedskalenderen vil påvirke salgsafdelingen. Han rapporterer direkte til marketingdirektøren. Han er i stand til at repræsentere interesserne for kunderne og kundeemnerne. 5 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor indkøbschefen ville være et passende valg som til rollen som Seniorleverandør for dette projekt? E Han har rådgivningsansvar angående de godkendelsesmetoder, der skal indgå i leverandørkontrakter. Han vil levere de ressourcer og materialer, der kræves til projektets produkter. Han er ingeniør, og han arbejdede som ingeniør, før han fik sin nuværende stilling. Han kan overvåge udviklingen i produktionsomkostningerne i forhold til usiness asen og sikre, at projektet giver værdi for pengene. Han er ikke velegnet til rollen som Styregruppeformand eller Seniorbruger. 6 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor salgschefen ville være et passende valg til rollen som dette projekts brugersikring? E Han kom til virksomheden sidste år og er meget entusiastisk. Han er meget interesseret i at øge salget. Han kan evaluere kalenderens potentielle konsekvens for salget. Han er i stand til at rådgive om inddragelse af passende interessenter blandt kunderne og kundeemnerne. Han vil gerne i fremtiden flyttes til marketingafdelingen, og han anser denne opgave som en mulighed for at arbejde tæt sammen med marketingdirektøren. Han kan løse alle konflikter mellem salgs- og marketingafdelingerne angående behovene.

19 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet Organisation 2 4 nvend den supplerende information til dette spørgsmål, der findes i scenariehæftet, og besvar følgende spørgsmål. Linje 1 til 4 i skemaet nedenfor omfatter en påstand og en begrundelse. For hver linje skal du identificere den rigtige valgmulighed fra mulighederne til E. En valgmulighed kan anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Valgmulighed Påstand egrundelse Rigtig Rigtig OG begrundelse er en rigtig forklaring af påstanden Rigtig Rigtig MEN begrundelsen forklarer IKKE påstanden Rigtig Forkert Forkert Rigtig E Forkert Forkert Påstand egrundelse 1 Seniorbrugerens rolle bør deles mellem marketingdirektøren og produktionschefen. 2 Kontorforsyningen og Portrættet ps er begge interessenter i kalenderprojektet. 3 En enkelt person fra centralarkivet bør IKKE både varetage rollen som Projektsupport og rollen som Projektsikring i dette projekt. 4 Produktionschefen bør indgå i Kommunikationsstyringsstrategien. FORI e, der sørger for projektets specialistressourcer, bør varetage en rolle som Seniorbruger. FORI lle, der kan påvirke et projekt, er interessent i forhold til projektet. FORI et er nødvendigt at holde ansvar for Projektsupport og Projektsikring adskilt. FORI Kommunikationsstyringsstrategien beskriver de kommunikationsværktøjer, der skal anvendes.

20 Spørgsmål nummer 3 Eksamenskrav Temaet Kvalitet Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet Kvalitet 3 3 Kolonne 1 er en liste med formål. Vælg for hvert formål i kolonne 1 den kvalitetsaktivitet fra kolonne 2, den henviser til. Hver valgmulighed kan anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Kolonne 1 Kolonne 2 1 Forståelse af kundens kvalitetsforventninger. Kvalitetssikring 2 Godkendelse af projektets produkter. 3 ekræftelse af, at virksomhedens standarder og politikker overholdes. Kvalitetskontrol Kvalitetsplanlægning

21 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet Kvalitet 3 4 er skal bruges en adresselabel til kuverten. Labeldesignet vil blive valgt blandt de forslag, der indkommer i labelkonkurrencen. et vindende labeldesign skal indgå i den færdige kalenderpakke, som skal afleveres til trykkeriet. Labelen bør være halvt så stor som den valgte kuvert (+5% / -5%), og der skal bruges en attraktiv, stor skrifttype til kundernes navne og adresser. et nye firmalogo skal være integreret i labeldesignet. Styregruppen vil blive anmodet om at gennemgå alle forslag og vælge det vindende labeldesign. Informationen i kolonne 1 kan indgå i Produktbeskrivelsen for det valgte labeldesign. Kolonne 2 er en liste med overskrifterne i en Produktbeskrivelse (kvalitetsmetode er udeladt). estem for hver registrering i kolonne 1, om den skal medtages i Produktbeskrivelsen, og hvilken overskrift fra kolonne 2, den evt. skal registreres under. Hver valgmulighed fra kolonne 2 kan anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Kolonne 1 Kolonne 2 1 Halv størrelse af den valgte kuvert. Medtages IKKE 2 Trykkeri. 3 Styregruppe. 4 +5% / -5% af den krævede størrelse af labelen. Kvalitetskriterier Kvalitetstolerance Nødvendige kvalifikationer til kvalitetskontrol E Kvalitetsansvar

22 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet Kvalitet 3 3 nvend projektscenariet og den supplerende information til dette spørgsmål, der findes i scenariehæftet, og besvar de følgende spørgsmål angående Slutproduktbeskrivelsen. Huske at vælge 2 svar til hvert spørgsmål. 1 Hvilke 2 rettelser bør foretages under overskriften Oprindelse? E Flyt registrering 9 til Sammensætning, fordi dette indgår i projektets omfang. Fjern registrering 10, fordi dette IKKE er et kildeprodukt i dette projekt. Fjern registrering 11, da dette allerede findes vist rigtigt under overskriften Nødvendige kvalifikationer til udvikling. Flyt registrering 12 til Sammensætning, fordi dette indgår i dette projekts omfang. Tilføj: "Professionel fotovirksomhed". 2 Hvilke 2 rettelser bør foretages under overskriften Kundens kvalitetsforventninger? E Fjern registrering 16, fordi dette bør indgå i Produktbeskrivelsen for fotos. Fjern registrering 17, fordi dette ikke indgår i projektets omfang. Fjern registrering 18, fordi standarder IKKE bør findes her. Fjern registrering 19, fordi dette bør indgå i kalenderens Produktbeskrivelse og ikke i Slutproduktbeskrivelsen. Fjern registrering 20, fordi dette er et forventet udbytte, som bør registreres i usiness asen. 3 Hvilke 2 rettelser bør foretages under overskriften Godkendelseskriterier? E Udvid registrering 21 til: "Format 12 fotos, som hver indeholder forskellige personer fra personalet". Flyt registrering 21 til Sammensætning, fordi fotos indgår i slutproduktet Fjern registrering 22, fordi udviklingen af det nye firmalogo ikke indgår i dette projekts omfang. Flyt registrering 23 til Oprindelse, fordi persondataloven findes i forvejen. Fjern registrering 24, fordi dette er IKKE et passende godkendelseskriterium for dette projekt.

23 Spørgsmål nummer 4 Eksamenskrav Processerne Start af et Projekt + Initiering af et Projekt Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Processerne Start af et Projekt + Initiering af et Projekt 4 3 I kolonne 1 finder du en række beslutninger, der skal tages i forhold til projektet. For hver beslutning i kolonne 1 skal du afgøre, dels om beslutningen tages i processen Start af et Projekt, og dels angive, i hvilken rækkefølge beslutningerne bør tages. Kolonne 1 Kolonne 2 1 Godkendelse af forundersøgelsen som en forudsætning for, at projektarbejdet kan begynde. 2 Vurdere ud fra anbefalinger fra tidligere projekter, hvilke interessenter der skal inddrages i projektet. 3 Evaluere mulige kandidater til rollen som Projektleder og beslutte, hvem der skal udnævnes. eslutningen tages ikke i processen Start af et Projekt Første beslutning nden beslutning Tredje beslutning

24 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Processerne Start af et Projekt + Initiering af et Projekt 4 2 nvend projektscenariet, og besvar de følgende spørgsmål. Projektlederen er blevet bedt om at udarbejde Projektgrundlaget til Kalenderprojektet. e følgende spørgsmål indeholder udelukkende sande udsagn om projektet, men kun ét af udsagnene passer til den pågældende overskrift i Projektgrundlaget. 1 Hvilket udsagn skal registreres som en grænseflade under overskriften Projektdefinition? et nye firmalogo vil blive fremstillet i et andet projekt. Kalenderens design vil blive fremstillet på baggrund af det design, der blev benyttet i forbindelse med tidligere kalendere. Kalenderen vil blive designet af det interne, kreative team. En professionel fotograf vil få til opgave at tage fotografierne. 2 Hvilket udsagn skal registreres under overskriften Projektfremgangsmåde? ette projekts slutprodukt vil være en kalenderpakke, der er klar til trykning. Fotograferingsopgaven i projektet skal outsources til en professionel fotograf. Et produktionsbudget, der er baseret på omkostninger til materialer, trykning og udsendelse skal udarbejdes i fase 2. en faktiske produktion og distribution af kalenderne er ikke inden for dette projekts omfang.

25 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Processerne Start af et Projekt + Initiering af et Projekt 4 5 nvend projektscenariet, og besvar de følgende spørgsmål angående processerne Start af et Projekt og Initiering af et Projekt. eslut, om de handlinger, der udføres, viser en passende anvendelse af PRINE2 i dette projekt, og vælg det svar, der underbygger din beslutning. 1 a Projektlederen udfærdigede Projektplanen, identificerede han det nye firmalogo som en ekstern afhængighed. Viser dette en passende anvendelse af PRINE2 i dette projekt? Nej, fordi det nye firmalogo bør være identificeret i usiness asen som en del af begrundelsen for at gennemføre projektet. Nej, fordi det nye firmalogo bør være identificeret i Projektplanen som en intern afhængighed. Ja, fordi det nye firmalogo kræves for at kunne fremstille kalenderen, og fordi det fremstilles i et andet projekt. Ja, fordi det er nødvendigt, at fremstilling af det nye firmalogo styres af Projektlederen. 2 I løbet af initieringsfasen udarbejdede Projektlederen Produktbeskrivelsen for designet af de månedlige kalendersider. Viser dette en passende anvendelse af PRINE2 i dette projekt? Nej, fordi alle Produktbeskrivelser bør udarbejdes i forbindelse med processen Ledelse af en Faseovergang, når Faseplanen udarbejdes. Nej, fordi det er Slutproduktbeskrivelsen, der bør udarbejdes for at definere, hvad projektet skal levere for at opnå godkendelse. Ja, fordi Projektlederen bør udarbejde Produktbeskrivelser til alle de produkter, projektet skal levere som en del af Projektplanen. Ja, fordi Produktbeskrivelser for projektets væsentlige produkter bør udarbejdes, når Projektplanen udarbejdes. 3 a projektets styringselementer blev etableret, identificerede Projektlederen datoer for to faseafslutningsvurderinger, én for hver af ledelsesfaserne efter initieringsfasen. Viser dette en passende anvendelse af PRINE2 i dette projekt? Nej, fordi processen fslutning af et Projekt anvendes ved slutningen af den sidste fase. Nej, fordi projektet har tre faser. Ja, fordi Projektlederen skal rapportere fasens præstationer og desuden levere en opdateret usiness ase. Ja, fordi Styregruppen skal gøres opmærksom på disse datoer for at sikre dens tilstedeværelse ved vurderingenrne. Spørgsmålet fortsættes på næste side

PRINCE2 Glossary of Terms Danish

PRINCE2 Glossary of Terms Danish acceptere (risikoreaktion) afhængighed (planlægning) afvigelse afvigelse fra specifikation Afvigelsesplan (ledelsesprodukt plan) Afvigelsesrapport afvigelsesvurdering afvise (risikoreaktion) En reaktion

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Vejleder: Allan Laumann Fag-modul: Projektstyring 2B1GROUP i samarbejde med Køge Handelsskole Dorthe Jensen 15.04.2011 1. Indledning

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Notater til Projektetablering. Vidar Jon Bauge 2005

Notater til Projektetablering. Vidar Jon Bauge 2005 Notater til Projektetablering Vidar Jon Bauge 2005 Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 1 av 28 Indholdsfortegnelse Projektdefinition......2 Planlægning......4 Estimering......11 Projekt, struktur

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere