Practitioner-eksamen. Candidate Number:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Practitioner-eksamen. Candidate Number:..."

Transkript

1 Practitioner-eksamen FX02 Scenariehæfte Eksamen varer 2½ time. ette scenariehæfte indeholder det projektscenarie, alle spørgsmål er baseret på. lle spørgsmål findes i spørgsmålshæftet. er findes supplerende information til nogle af spørgsmålene. en supplerende information indgår i dette scenariehæfte. et vil tydeligt fremgå af spørgsmålet, om og hvor det er relevant at anvende den supplerende information. en information, der findes til et spørgsmål, skal kun anvendes i forbindelse med besvarelse af det spørgsmål, hvor informationen findes. Hvert af de 8 spørgsmål kan give 10 point, hvilket giver et maksimum på 80 point for hele opgaven. u skal sammenlagt score mindst 44 point (55 %) for at bestå. et fremgår tydeligt, hvilken del af eksamenskravene det enkelte spørgsmål omhandler. Kun PRINE2-manualen må medbringes ved eksamen. erfor er det kun scenariehæftet, spørgsmålshæftet og besvarelseshæftet samt PRINE2- manualen, der må anvendes. andidate Number:...

2 enne side er blank

3 Projektscenarie Kalenderprojekt (EMÆRK: lle organisationer og personer i dette scenarie er opdigtede) Produktionsvirksomheden MNO har konstateret et fald i ordremængden, delvist som følge af konkurrenternes øgede markedsføring. For at rette op på dette har MNO besluttet at fremstille en reklamekalender for næste år. Kalenderen skal udsendes til alle nuværende kunder og kundeemner. Projektets slutprodukt vil være en færdig kalenderpakke, der er klar til trykning. Kalenderens design vil være identisk med en tidligere udsendt kalender. esignet skal afspejle virksomhedens image, som er beskrevet i virksomhedens nuværende standarder for markedsføring. Samtidig er et andet projekt ved at fremstille et nyt firmalogo, som skal placeres på alle sider i reklamekalenderen. en færdige kalenderpakke vil bestå af: Et design for hver måned - hvor samtlige helligdage og det nye firmalogo er vist korrekt Udvalgte fotos - 12 fotos, der er fremstillet professionelt. e skal indeholde forskellige ansatte fra personalet Valgt papir og kuvert - papir til trykning og kuvert til forsendelse af kalenderen Valgt labeldesign - designet vælges ved en konkurrence, der afholdes som en del af dette projekt Kundeliste med navne og adresser på de kunder, kalenderen skal sendes til. Projektet er for tiden i initieringsfasen, og der vil være yderligere to faser:: Fase 2 omfatter følgende aktiviteter: Udarbejde kundelisten ved at anvende information fra bogholderiet og marketingafdelingen ekræfte, at persondataloven er overholdt Udarbejde et design for hver måned - dette vil blive gjort af det interne, kreative team Vælge, og ansætte en professionel fotograf Samle idéer til fotodesign fra et tidligere projekt, og aftale en tidsplan for fotografering Udarbejde et produktionsbudget Vælge papir og kuvert. Fase 3 omfatter følgende aktiviteter: Fotografere og foretage et valg blandt de professionelt fremtillede fotos fholde konkurrence om labeldesign, og vælge labeldesignet Samle den færdige kalenderpakke. Projektscenariet fortsættes på næste side.

4 Fortsat. I fase 2 skal der udarbejdes et produktionsbudget, der er baseret på muligheder og omkostninger til papir, kuvert, trykning og forsendelse af kalenderne. Fremstilling og distribution af kalenderne indgår dog ikke i dette projekts omfang. Styregruppen vil gennemgå produktionsbudgettet for at beslutte, om projektet skal fortsætte eller ej. et er nu den 5. oktober, og den færdige kalenderpakke skal leveres til trykkeren den 30. november for at gøre det muligt at trykke og udsende kalenderen inden jul. Omkostningerne til aktiviteterne, hvor specialistprodukterne skal fremstilles, og omkostningerne til projektstyringsaktiviteterne er estimeret til kr Projektet har en tidstolerance på +1 uge / - 2 uger, og en omkostningstolerance på + kr / - kr er er afsat et budget på kr til ændringer, men der er ikke noget risikobudget.

5 Spørgsmål 1: Temaet usiness ase - Supplerende information I initieringsfasen holdt Projektlederen møde med marketingdirektøren for at få mere at vide om reklamekalenderen, og han tog følgende notater: Produktionsvirksomheden MNO har konstateret et fald i ordremængden, delvist som følge af konkurrenternes øgede markedsføring. 10 % af kunderne har ikke genbestilt i dette regnskabsår, og der er en dårlig stemning blandt personalet. Flere dygtige medarbejdere har sagt op som følge af dette, og der er, på grund af den reducerede drift, ikke ansat nyt personale. Hvis projektet bliver en succes, vil der blive iværksat en kampagne for at få besat de ledige stillinger, og der vil måske blive ansat yderligere personale. et forventes, at driftsomkostningerne vil stige, fordi dygtigt, faglært personale er dyrt og vanskeligt at finde. Regnskabet viser, at der var i alt ordrer i sidste regnskabsår, hver med et gennemsnitligt dækningsbidrag på kr Marketingafdelingen er af den opfattelse, at udsendelse af en reklamekalender til nuværende kunder og til kundeemner vil øge ordremængden med mindst 10 %, samt yderligere mindst 10 ordrer fra listen over kundeemner i løbet af de kommende 12 måneder - regnet fra udsendelsesdatoen. Marketingdirektøren vil finansiere projektet med midler fra virksomhedens marketingbudget. Hun tror, at effekten af et godt virksomhedsimage, afbilledet i en vellykket kalender, vil vare ind i det efterfølgende år. Hun har budgetteret med samme stigning i ordrerne i det efterfølgende år, og hun forudser, at den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne vil vise en målbar forbedring af stemningen. er blev undersøgt nogle alternativer, bl.a.: 20 % rabat til kunder, der genbestiller blev ikke anset for at være omkostningseffektivt, og det ville være kortsigtet En reklamekalender som en gratis julegave vil rette sig mod nuværende og fremtidige kunder, og udbyttet vil fortsætte ind i det næste år En række TV- og avisreklamer ville være for dyre Etablering af en hjemmeside ville ikke passe til alle kunder. Kalenderen anses for at være den bedste mulighed, så længe konkurrenterne ikke øger deres markedsføringsaktiviteter. Selv om marketingafdelingen ønsker et flot produkt af en meget høj kvalitet, skal Projektlederen være opmærksom på de omkostninger, dette indebærer.

6 Spørgsmål 2: Temaet Organisation - Supplerende information dministrerende direktør: Han startede firmaet for 25 år siden og er meget kompetent. Han beskadigede sit ben for 2 år siden, hvilket har begrænset hans besøg på fabrikken. Som administrerende direktør har han et godt overblik over virksomhedens strategiske behov, og han har bemyndigelse til at afsætte de nødvendige ressourcer. Marketingdirektør: Hun har været i firmaet i 3 år efter en vellykket karriere i et reklamebureau. Hun er i stand til at repræsentere firmaets behov, specielt da det er et marketingprojekt. Hun har bemyndigelse til at anvende det årlige marketingbudget, hvorfra projektet vil blive financieret. Hun vil være ansvarlig for at føre tilsyn med det forventede udbytte for kalenderen, og i særdeleshed ansvarlig for forbedringen af firmaets image. Produktionschef: Han har været ansvarlig for meget nyskabende ingeniørarbejde i virksomheden, og han er stadig lige så ivrig og energisk, som den dag han startede. Selv om han ikke vil indgå i projektorganisationen, vil hans medarbejdere optræde på fotos til reklamekalenderen. entralarkiv: enne gruppe, der har 5 ansatte, tager sig af firmaets arkiv og dokumentstyring. Nu vedligeholder de alle projektfiler. Kontorforsyningen: ette er den lokale kontorforsyning. e leverer alle kontorartikler og alt kontorudstyr, og de vil levere kontorartikler til dette projekt. Portrættet ps: En professionel fotovirksomhed med et antal fortræffelige og succesfulde fotografer, og med en historie med mange succeser. enne virksomhed er blevet valgt til at tage fotos til firmakalenderen. et er endnu ikke blevet besluttet, hvilken af fotograferne der skal udføre arbejdet.

7 Spørgsmål 3: Temaet Kvalitet - Supplerende information Uddrag af Slutproduktbeskrivelsen (indeholder fejl) Sammensætning 1. esign for hver måned 2. Glittet papir, 100 g pr. m² 3. Fuld farve 4. Valgt kuvert 5. Valgt labeldesign 6. Kundeliste 7. Valgte fotos 8. Tidsplan for fotografering Oprindelse 9. Nyt design af firmalogo 10. Tidligere kalenderdesigns 11. et interne, kreative team 12. Produktionsbudget Nødvendige kvalifikationer til udvikling Kundens kvalitetsforventninger Godkendelseskriterier Fotograf 14. et interne, kreative team 15. Trykkeri 16. Professionelle fotos 17. er bør trykkes 10 % flere kalendere end nødvendigt for at kunne sende til kunder, der kommer på listen i sidste øjeblik 18. Virksomhedsstandarder skal overholdes 19. Kalenderen skal afspejle firmaets image som beskrevet i virksomhedens standarder for branding 20. Kalenderen vil øge ordrerne med mindst 10 %, og derudover mindst 10 ordrer fra listen over kundeemner i løbet af 12 måneder Udseende: lle fotos skal være så attraktive og humoristiske, at kunderne får lyst til at hænge dem op 22. Udseende: et nye firmalogo skal fremme et godt image 23. Sikkerhed: Skal overholde persondataloven 24. Nøjagtighed: lle helligdage skal være i overensstemmelse med den liste, marketingafdelingen har leveret

8 Spørgsmål 5: Temaet Risiko - Supplerende information En professional fotograf fra Portrættet ps har accepteret rollen som Teamleder efter at have brugt nogen tid på at forstå kravene til projektet. er er indgået en kontrakt angående hans deltagelse. Kontrakten overvåges af indkøbschefen, og der er aftalt en rbejdspakke. I kontrakten er det anført, at fotografen skal arrangere et møde med produktionschefen for at få opstillet en tidsplan for fotograferingen, så konsekvensen for produktionspersonalet minimeres. Mødet skulle have været afholdt for en uge siden. Fotosessionerne er planlagt til at finde sted om et par dage. Produktionschefen blev gjort opmærksom på dette krav, men da Projektlederen spurgte ham, meddelte han, at fotografen ikke havde kontaktet ham. Projektlederen har prøvet at ringe til fotografen uden resultat. et er Projektlederens opfattelse, at der er en risiko for, at Portrættet ps har for meget arbejde og prioriterer arbejdet hos andre kunder højere. Hvis Portrættet ps ikke leverer til tiden, vil projektet blive forsinket, og det forventede udbytte vil blive reduceret. Kontrakten skal reviewes, og Portrættet ps skal mindes om deres aftale.

9 Spørgsmål 6: Temaet Planlægning - Supplerende information Produktresumé er vil blive udarbejdet en kundeliste ved at anvende eksisterende information dels fra bogholderiets database over nuværende kunder, dels fra marketingafdelingens database over potentielle kunder. er vil blive udarbejdet et produktionsbudget ved at benytte postvæsenets portotakster. en administrerende direktør og marketingdirektøren vil anvende budgettet til at beslutte, om projektet skal fortsætte eller ej. Hvis de beslutter at fortsætte, vil de godkende udskrivning af den interne konkurrence om labeldesignet. et er nødvendigt at opstille regler for konkurrencen i forbindelse med information til personalet om, hvordan konkurrencen skal foregå. er vælges derefter et labeldesign blandt de indkomne forslag. Kalenderfotos skal baseres på de eksisterende idéer til fotodesign, som findes i marketingafdelingen. esignet for hver enkelt måned vil blive udfærdiget for at vise layoutet for hver side. Supplerende information fortsættes på næste side.

10 Fortsat. Uddrag af Faseplanen for fase 3. (lle registreringer er sande udsagn, men de vises ikke nødvendigvis under den rigtige overskrift eller i det rigtige dokument). eskrivelse Planens forudsætninger Eksterne afhængigheder Planens antagelser Overvågning og styring 1. Fase 3 er projektets sidste fase. Fasen skal levere fotos, indkomne forslag til labeldesign, det vindende labeldesign og den færdige kalenderpakke. 2. Stigning i ordreindgang og forbedret firmaimage. 3. Produktionsbudgettet skal kunne accepteres af Styregruppen, hvis der skal fortsættes med fotograferingen og labelkonkurrencen. 4. Kundelisten er nøjagtig og komplet. 5. Et andet projekt er i gang med at reviewe firmaets branding. Firmalogoet, der skal bruges i labelkonkurrencen, er ved at blive moderniseret. et nye firmalogo leveres af det andet projekt om to uger. 6. etaljer angående kunder til kundelisten leveres fra bogholderiet og fra marketingsafdelingens database. 7. Labeldesignet skal indeholde det nye logo. 8. er vil indkomme et egnet forslag fra konkurrencen om labeldesignet. 9. Tidsplanen for fotografering, der blev udarbejdet for 2 uger siden, afspejler personalets tilgængelighed. 10. Hvert foto skal vise forskellige personer fra produktionspersonalet. 11. Projektplanen skal opdateres med de faktiske resultater. 12. er vil blive udarbejdet en Statusrapport til Styregruppen hver anden uge. 13. Faseplanen vil blive gennemgået dagligt - sidst på dagen, for at sammenholde forventninger med faktiske præstationer. 14. Projektsupport vil udarbejde Produktstatusrapporter efter anmodning fra Projektlederen. Rapporterne skal sammenfatte aktuelle og historiske data for alle projektets produkter.

11 Practitioner-eksamen FX02 Spørgsmålshæfte andidate Number:...

12 enne side er blank

13 Eksamen omfatter følgende eksamenskrav: Spørgsmål 1 - Temaet usiness ase Spørgsmål 2 - Temaet Organisation Spørgsmål 3 - Temaet Kvalitet Spørgsmål 4 - Processerne Start af et Projekt + Initiering af et Projekt Spørgsmål 5 - Temaet Risiko Spørgsmål 6 - Temaet Planlægning Spørgsmål 7 - Temaet Fremdrift Spørgsmål 8 - Processerne Ledelse af et Projekt + Ledelse af en Faseovergang + fslutning af et Projekt

14 Spørgsmål nummer 1 Eksamenskrav Temaet usiness ase Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet usiness ase 1 6 nvend projektscenariet og den supplerende information til dette spørgsmål, der findes i scenariehæftet, og besvar de følgende spørgsmål. Hvert spørgsmål indeholder en liste med udelukkende sande udsagn vedrørende kalenderprojektet, men kun 2 udsagn passer til overskriften i usiness asen. Husk at vælge 2 svar til hvert spørgsmål. 1 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften egrundelser? Marketingafdelingen er af den opfattelse, at udsendelse af en reklamekalender til nuværende kunder og kundeemner vil øge ordrerne med mindst 10 %. 10 % af kunderne har ikke genbestilt i nuværende regnskabsår. er forventes ordrer hver med et gennemsnitligt dækningsbidrag på kr E Marketingafdelingen er af den opfattelse, at effekten af et godt virksomhedsimage, afbilledet i en vellykket kalender, vil vare ind i det efterfølgende år. MNO har konstateret et fald i ordremængden, delvist som følge af konkurrenternes øgede markedsføring. 2 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften Forretningsmuligheder? E Fremstille en reklamekalender som en gratis julegave til nuværende kunder og kundeemner. nvende en professionel fotograf til at tage fotos til kalenderen. Udføre fotografering som en intern opgave. Outsource fremstilling af kalenderen til et professionelt markedsføringsfirma. Gøre ingenting. 3 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften Forventet udbytte? E Ordreantallet øges med mindst 10 %, og yderligere mindst 10 ordrer fra listen med kundeemner i de kommende 12 måneder. Kalenderen vil svare til den, der er udsendt i foregående år. Marketingafdelingen er af den opfattelse, at udbyttet af et godt virksomhedsimage, vist i en vellykket kalender, vil vare ind i det følgende år med tilsvarende øget ordremængde. Kalenderen vil indeholde billeder af både personalet og virksomhedens produkter. Marketingafdelingen ønsker en meget høj kvalitet og et flot produkt, fordi de mener, at det vil være mere tiltrækkende for kunderne. Spørgsmålet fortsættes på næste side

15 Spørgsmål fortsat 4 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften Forventet negativt udbytte? Et flot produkt af høj kvalitet vil medføre øgede omkostninger. e personer fra produktionsafdelingen, der ikke er valgt til at være med på kalenderfotografierne, bliver demotiverede. Kalenderen resulterer måske ikke i den forventede øgning af ordremængden på 10 %. E Fordi kalenderprojektet har høj prioritet hos MNO, vil levering af andre projekter i marketingafdelingen blive forsinket. Kalenderen resulterer måske ikke i 10 yderligere ordrer fra listen over kundeemner i løbet af 12 måneder. 5 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften Tidshorisont? er vil ikke være noget udbytte, hvis projektet ikke er færdigt til tiden. En kampagne, der er rettet mod at få de ledige stillinger besat, må nødvendigvis finde sted i de næste 12 måneder. E Yderligere 10 % øget ordremængde i det følgende år. en færdige kalenderpakke skal leveres i første uge af december. Trykkeriet kræver meddelelse om levering af kalenderpakken 2 uger før selve leveringen. 6 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften Omkostninger? MNO's marketingbudget for dette år er kr. 1,2 mio. Ingen kendte, løbende drifts- eller vedligeholdelsesomkostninger 10 yderligere ordrer, med et gennemsnitligt dækningsbidrag på kr , giver et udbytte på kr det første år. Omkostninger til det nye firmalogo estimeres til kr E Projektomkostninger er estimeret til i alt kr

16 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet usiness ase 1 4 nvend projektscenariet og den supplerende information til dette spørgsmål, der findes i Scenariehæftet, og besvar følgende spørgsmål. Linje 1 til 4 i skemaet nedenfor omfatter en påstand og en begrundelse. For hver linje skal du identificere den rigtige valgmulighed fra mulighederne til E. En valgmulighed kan anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Valgmulighed Påstand egrundelse Rigtig Rigtig OG begrundelsen er en rigtig forklaring af påstanden Rigtig Rigtig MEN begrundelsen forklarer IKKE påstanden Rigtig Forkert Forkert Rigtig E Forkert Forkert Påstand egrundelse 1 Hvis kalenderløsningen ændres, bør der foretages et review af og eventuelle rettelser i usiness asen. 2 usiness asen vil ikke være levedygtig længere, hvis den færdige kalenderpakke først er klar til tryk i første uge af december. 3 et faktum, at projektet er rettet mod at modvirke faldet i ordremængden, bør dokumenteres i Projektgrundlaget. 4 en forventede forbedring af stemningen blandt personalet, bør IKKE fremgå som et udbytte i usiness asen. FORI En usiness ase indeholder mulighederne for levering af den valgte løsning. FORI En usiness ase er ikke længere levedygtig, hvis fasetolerancer overskrides i et projektforløb. FORI Et Udkast til usiness ase indeholder begrundelserne for behovet for et projekt og udgør en del af Projektgrundlaget. FORI Kun det udbytte, der kan måles i penge, bør defineres i en usiness ase.

17 Spørgsmål nummer 2 Eksamenskrav Temaet Organisation Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet Organisation 2 6 e følgende spørgsmål indeholder udelukkende sande udsagn om en person fra projektorganisationen. et er kun 2 af disse udsagn, der forklarer, om personen er en passende kandidat til at varetage denne rolle, set i forhold til beskrivelsen af roller og ansvar i en PRINE2-organisationsstruktur. Husk at vælge 2 svar til hvert spørgsmål. 1 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor marketingdirektøren ville være et passende valg som Styregruppeformand for dette projekt? E Hun har været i virksomheden i tre år. Hun har tidligere haft en vellykket karriere i reklamebranchen. Hun er i stand til at repræsentere MNO's forretningsbehov. Hun har bemyndigelse til at bruge marketingbudgettet, som skal finansiere projektet. Hun har behov for at få mere erfaring med arbejdet i en produktionsvirksomhed. 2 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor den administrerende direktør ville være et passende valg som Styregruppeformand for dette projekt? E Han etablerede firmaet for 25 år siden. Han er meget kompetent. Han begrænser sine besøg i produktionsområdet. Han har bemyndigelse til at afsætte de nødvendige ressourcer. Han har et godt overblik over virksomhedens strategiske behov. 3 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor marketingdirektøren ville være et passende valg til rollen som Seniorbruger for dette projekt? E Hun kan repræsentere marketingafdelingen. Hun har tidligere haft en vellykket karriere i reklamebranchen. Marketingafdelingen vil bidrage til levering af udbyttet fra dette projekt. Projektet vil blive finansieret af virksomhedens marketingbudget. Nogle produkter vil blive fremstillet af salgs- og marketingafdelingen.. Spørgsmålet fortsættes på næste side

18 Spørgsmål fortsat 4 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor salgschefen ville være et passende valg til rollen som Seniorbruger for dette projekt? E Han kom til virksomheden sidste år og er meget entusiastisk. Han vil gerne i fremtiden flyttes til marketingafdelingen, og han anser denne opgave som en mulighed for at arbejde tæt sammen med marketingdirektøren. Udsendelse af virksomhedskalenderen vil påvirke salgsafdelingen. Han rapporterer direkte til marketingdirektøren. Han er i stand til at repræsentere interesserne for kunderne og kundeemnerne. 5 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor indkøbschefen ville være et passende valg som til rollen som Seniorleverandør for dette projekt? E Han har rådgivningsansvar angående de godkendelsesmetoder, der skal indgå i leverandørkontrakter. Han vil levere de ressourcer og materialer, der kræves til projektets produkter. Han er ingeniør, og han arbejdede som ingeniør, før han fik sin nuværende stilling. Han kan overvåge udviklingen i produktionsomkostningerne i forhold til usiness asen og sikre, at projektet giver værdi for pengene. Han er ikke velegnet til rollen som Styregruppeformand eller Seniorbruger. 6 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor salgschefen ville være et passende valg til rollen som dette projekts brugersikring? E Han kom til virksomheden sidste år og er meget entusiastisk. Han er meget interesseret i at øge salget. Han kan evaluere kalenderens potentielle konsekvens for salget. Han er i stand til at rådgive om inddragelse af passende interessenter blandt kunderne og kundeemnerne. Han vil gerne i fremtiden flyttes til marketingafdelingen, og han anser denne opgave som en mulighed for at arbejde tæt sammen med marketingdirektøren. Han kan løse alle konflikter mellem salgs- og marketingafdelingerne angående behovene.

19 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet Organisation 2 4 nvend den supplerende information til dette spørgsmål, der findes i scenariehæftet, og besvar følgende spørgsmål. Linje 1 til 4 i skemaet nedenfor omfatter en påstand og en begrundelse. For hver linje skal du identificere den rigtige valgmulighed fra mulighederne til E. En valgmulighed kan anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Valgmulighed Påstand egrundelse Rigtig Rigtig OG begrundelse er en rigtig forklaring af påstanden Rigtig Rigtig MEN begrundelsen forklarer IKKE påstanden Rigtig Forkert Forkert Rigtig E Forkert Forkert Påstand egrundelse 1 Seniorbrugerens rolle bør deles mellem marketingdirektøren og produktionschefen. 2 Kontorforsyningen og Portrættet ps er begge interessenter i kalenderprojektet. 3 En enkelt person fra centralarkivet bør IKKE både varetage rollen som Projektsupport og rollen som Projektsikring i dette projekt. 4 Produktionschefen bør indgå i Kommunikationsstyringsstrategien. FORI e, der sørger for projektets specialistressourcer, bør varetage en rolle som Seniorbruger. FORI lle, der kan påvirke et projekt, er interessent i forhold til projektet. FORI et er nødvendigt at holde ansvar for Projektsupport og Projektsikring adskilt. FORI Kommunikationsstyringsstrategien beskriver de kommunikationsværktøjer, der skal anvendes.

20 Spørgsmål nummer 3 Eksamenskrav Temaet Kvalitet Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet Kvalitet 3 3 Kolonne 1 er en liste med formål. Vælg for hvert formål i kolonne 1 den kvalitetsaktivitet fra kolonne 2, den henviser til. Hver valgmulighed kan anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Kolonne 1 Kolonne 2 1 Forståelse af kundens kvalitetsforventninger. Kvalitetssikring 2 Godkendelse af projektets produkter. 3 ekræftelse af, at virksomhedens standarder og politikker overholdes. Kvalitetskontrol Kvalitetsplanlægning

21 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet Kvalitet 3 4 er skal bruges en adresselabel til kuverten. Labeldesignet vil blive valgt blandt de forslag, der indkommer i labelkonkurrencen. et vindende labeldesign skal indgå i den færdige kalenderpakke, som skal afleveres til trykkeriet. Labelen bør være halvt så stor som den valgte kuvert (+5% / -5%), og der skal bruges en attraktiv, stor skrifttype til kundernes navne og adresser. et nye firmalogo skal være integreret i labeldesignet. Styregruppen vil blive anmodet om at gennemgå alle forslag og vælge det vindende labeldesign. Informationen i kolonne 1 kan indgå i Produktbeskrivelsen for det valgte labeldesign. Kolonne 2 er en liste med overskrifterne i en Produktbeskrivelse (kvalitetsmetode er udeladt). estem for hver registrering i kolonne 1, om den skal medtages i Produktbeskrivelsen, og hvilken overskrift fra kolonne 2, den evt. skal registreres under. Hver valgmulighed fra kolonne 2 kan anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Kolonne 1 Kolonne 2 1 Halv størrelse af den valgte kuvert. Medtages IKKE 2 Trykkeri. 3 Styregruppe. 4 +5% / -5% af den krævede størrelse af labelen. Kvalitetskriterier Kvalitetstolerance Nødvendige kvalifikationer til kvalitetskontrol E Kvalitetsansvar

22 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet Kvalitet 3 3 nvend projektscenariet og den supplerende information til dette spørgsmål, der findes i scenariehæftet, og besvar de følgende spørgsmål angående Slutproduktbeskrivelsen. Huske at vælge 2 svar til hvert spørgsmål. 1 Hvilke 2 rettelser bør foretages under overskriften Oprindelse? E Flyt registrering 9 til Sammensætning, fordi dette indgår i projektets omfang. Fjern registrering 10, fordi dette IKKE er et kildeprodukt i dette projekt. Fjern registrering 11, da dette allerede findes vist rigtigt under overskriften Nødvendige kvalifikationer til udvikling. Flyt registrering 12 til Sammensætning, fordi dette indgår i dette projekts omfang. Tilføj: "Professionel fotovirksomhed". 2 Hvilke 2 rettelser bør foretages under overskriften Kundens kvalitetsforventninger? E Fjern registrering 16, fordi dette bør indgå i Produktbeskrivelsen for fotos. Fjern registrering 17, fordi dette ikke indgår i projektets omfang. Fjern registrering 18, fordi standarder IKKE bør findes her. Fjern registrering 19, fordi dette bør indgå i kalenderens Produktbeskrivelse og ikke i Slutproduktbeskrivelsen. Fjern registrering 20, fordi dette er et forventet udbytte, som bør registreres i usiness asen. 3 Hvilke 2 rettelser bør foretages under overskriften Godkendelseskriterier? E Udvid registrering 21 til: "Format 12 fotos, som hver indeholder forskellige personer fra personalet". Flyt registrering 21 til Sammensætning, fordi fotos indgår i slutproduktet Fjern registrering 22, fordi udviklingen af det nye firmalogo ikke indgår i dette projekts omfang. Flyt registrering 23 til Oprindelse, fordi persondataloven findes i forvejen. Fjern registrering 24, fordi dette er IKKE et passende godkendelseskriterium for dette projekt.

23 Spørgsmål nummer 4 Eksamenskrav Processerne Start af et Projekt + Initiering af et Projekt Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Processerne Start af et Projekt + Initiering af et Projekt 4 3 I kolonne 1 finder du en række beslutninger, der skal tages i forhold til projektet. For hver beslutning i kolonne 1 skal du afgøre, dels om beslutningen tages i processen Start af et Projekt, og dels angive, i hvilken rækkefølge beslutningerne bør tages. Kolonne 1 Kolonne 2 1 Godkendelse af forundersøgelsen som en forudsætning for, at projektarbejdet kan begynde. 2 Vurdere ud fra anbefalinger fra tidligere projekter, hvilke interessenter der skal inddrages i projektet. 3 Evaluere mulige kandidater til rollen som Projektleder og beslutte, hvem der skal udnævnes. eslutningen tages ikke i processen Start af et Projekt Første beslutning nden beslutning Tredje beslutning

24 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Processerne Start af et Projekt + Initiering af et Projekt 4 2 nvend projektscenariet, og besvar de følgende spørgsmål. Projektlederen er blevet bedt om at udarbejde Projektgrundlaget til Kalenderprojektet. e følgende spørgsmål indeholder udelukkende sande udsagn om projektet, men kun ét af udsagnene passer til den pågældende overskrift i Projektgrundlaget. 1 Hvilket udsagn skal registreres som en grænseflade under overskriften Projektdefinition? et nye firmalogo vil blive fremstillet i et andet projekt. Kalenderens design vil blive fremstillet på baggrund af det design, der blev benyttet i forbindelse med tidligere kalendere. Kalenderen vil blive designet af det interne, kreative team. En professionel fotograf vil få til opgave at tage fotografierne. 2 Hvilket udsagn skal registreres under overskriften Projektfremgangsmåde? ette projekts slutprodukt vil være en kalenderpakke, der er klar til trykning. Fotograferingsopgaven i projektet skal outsources til en professionel fotograf. Et produktionsbudget, der er baseret på omkostninger til materialer, trykning og udsendelse skal udarbejdes i fase 2. en faktiske produktion og distribution af kalenderne er ikke inden for dette projekts omfang.

25 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Processerne Start af et Projekt + Initiering af et Projekt 4 5 nvend projektscenariet, og besvar de følgende spørgsmål angående processerne Start af et Projekt og Initiering af et Projekt. eslut, om de handlinger, der udføres, viser en passende anvendelse af PRINE2 i dette projekt, og vælg det svar, der underbygger din beslutning. 1 a Projektlederen udfærdigede Projektplanen, identificerede han det nye firmalogo som en ekstern afhængighed. Viser dette en passende anvendelse af PRINE2 i dette projekt? Nej, fordi det nye firmalogo bør være identificeret i usiness asen som en del af begrundelsen for at gennemføre projektet. Nej, fordi det nye firmalogo bør være identificeret i Projektplanen som en intern afhængighed. Ja, fordi det nye firmalogo kræves for at kunne fremstille kalenderen, og fordi det fremstilles i et andet projekt. Ja, fordi det er nødvendigt, at fremstilling af det nye firmalogo styres af Projektlederen. 2 I løbet af initieringsfasen udarbejdede Projektlederen Produktbeskrivelsen for designet af de månedlige kalendersider. Viser dette en passende anvendelse af PRINE2 i dette projekt? Nej, fordi alle Produktbeskrivelser bør udarbejdes i forbindelse med processen Ledelse af en Faseovergang, når Faseplanen udarbejdes. Nej, fordi det er Slutproduktbeskrivelsen, der bør udarbejdes for at definere, hvad projektet skal levere for at opnå godkendelse. Ja, fordi Projektlederen bør udarbejde Produktbeskrivelser til alle de produkter, projektet skal levere som en del af Projektplanen. Ja, fordi Produktbeskrivelser for projektets væsentlige produkter bør udarbejdes, når Projektplanen udarbejdes. 3 a projektets styringselementer blev etableret, identificerede Projektlederen datoer for to faseafslutningsvurderinger, én for hver af ledelsesfaserne efter initieringsfasen. Viser dette en passende anvendelse af PRINE2 i dette projekt? Nej, fordi processen fslutning af et Projekt anvendes ved slutningen af den sidste fase. Nej, fordi projektet har tre faser. Ja, fordi Projektlederen skal rapportere fasens præstationer og desuden levere en opdateret usiness ase. Ja, fordi Styregruppen skal gøres opmærksom på disse datoer for at sikre dens tilstedeværelse ved vurderingenrne. Spørgsmålet fortsættes på næste side

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter?

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? PRINCE2 adskiller projektarbejdets ledelsesaspekter fra dets specialistbidrag som f.eks. design, fremstilling osv. Specialistaspekterne ved enhver

Læs mere

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret.

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. Foundation-eksamen Sample Paper 1 September 2013 Multiple Choice 1 times besvarelse Vejledning 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. 2. 5 af de 75 spørgsmål er spørgsmål, der afprøves. Disse 5 vil

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret.

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. Foundation-eksamen Opgave Multiple Choice 1 times besvarelse Vejledning 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. 2. 5 af de 75 spørgsmål er spørgsmål, der afprøves. Disse 5 vil ikke tælle med i beregningen

Læs mere

Practitioner-eksamen. Candidate Number:...

Practitioner-eksamen. Candidate Number:... Practitioner-eksamen X03 Scenariehæfte ksamen varer 2½ time. ette scenariehæfte indeholder det projektscenarie, alle spørgsmål er baseret på. lle spørgsmål findes i spørgsmålshæftet. er findes supplerende

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

PRINCE2 Foundation testspørgsmål

PRINCE2 Foundation testspørgsmål PRINCE2 Foundation testspørgsmål Nr. Spørgsmål Dit svar 1 Hvordan løser PRINCE2 problemet med planlægningshorisonten? a) Gennem fokus på produkter b) Gennem afvigelsesstyring c) Gennem fastlagte roller

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer.

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer. Case: Ekspertbud Ekspertbud A/S er et succesfuldt firma inden for budforsendelser. Firmaet har 600 ansatte, hvoraf 500 er chauffører. Firmaet blev etableret i 1989, og er vokset stærkt siden. Firmaet oplever

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Vejledende løsninger Løsninger til opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definitionen på et projekt? I kapitel 1.3 står: Et projekt er en midlertidig organisation, der etableres

Læs mere

PRINCE2 Glossary of Terms Danish

PRINCE2 Glossary of Terms Danish acceptere (risikoreaktion) afhængighed (planlægning) afvigelse afvigelse fra specifikation Afvigelsesplan (ledelsesprodukt plan) Afvigelsesrapport afvigelsesvurdering afvise (risikoreaktion) En reaktion

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

Nr. Spørgsmål Dit svar. 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer

Nr. Spørgsmål Dit svar. 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer Nr. Spørgsmål Dit svar 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer B Ja, fordi PRINCE2 har fast forankrede principper C Nej, det kan

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Projektinitieringsdokumentation Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som

Læs mere

PRINCE2 Foundation Eksamensvejledning til kursister. 1 Din profil på eksamensportalen. 2 Eksamensformål. 3 Eksamensopbygning

PRINCE2 Foundation Eksamensvejledning til kursister. 1 Din profil på eksamensportalen. 2 Eksamensformål. 3 Eksamensopbygning PRINCE2 Foundation Eksamensvejledning til kursister 1 Din profil på eksamensportalen... 1 2 Eksamensformål... 1 3 Eksamensopbygning... 1 4 Spørgsmålstyper... 2 5 Redaktionelle bemærkninger... 2 6 Tidsstyring...

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Business Case Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som tidligere er blevet

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 2 2 Konstitution

Læs mere

Webinar: PRINCE2 - info og overblik

Webinar: PRINCE2 - info og overblik Velkommen til webinar hos Teknologisk Institut: PRINCE2 - info og overblik PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited Partner John A. Hunderup, EPM Group 1 Agenda Indblik i hvad PRINCE2 metoden

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Direktøren har i samarbejde med økonomichefen Douglas McDermott besluttet at hyre en ekstern projektleder til at forestå det kommende flytteprojekt.

Direktøren har i samarbejde med økonomichefen Douglas McDermott besluttet at hyre en ekstern projektleder til at forestå det kommende flytteprojekt. Case: Yachtværftet Den amerikanske yacht-entusiast Mark Nelson Jr. har lige købt det fremgangsrige danske yachtværft MM Cruiser på Fyn. Virksomheden har mange ordrer på de luksuskatamaraner som den bygger.

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj Vejledning: Skabelonværktøj PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Skabelonerne Sættet består af skabeloner svarende til alle

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

KONFERENCENS ABC TJEKLISTE. At nå det hele til tiden! til Business events

KONFERENCENS ABC TJEKLISTE. At nå det hele til tiden! til Business events KONFERENCENS ABC At nå det hele til tiden! TJEKLISTE til Business events INDHOLD 3 4 5 6 7 8 8 Forberedelse 3 6 måneder inden 1-3 måneder inden 1 måned inden 1 uge inden Lige inden Bagefter Den succesfulde

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER IT SERVICES PROJEKTMODEL H T T P : / / P R O J E K T M O D E L. I T S. A A U. D K F Å H J Æ L P P R O J E K T K O N T O R @ I T S. A A U. D K INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER BESLUTNINGS- OG STYRINGSSTRUKTUR

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION (PID)

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION (PID) AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø (PID) [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Stamdata... 3 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

PRINCE2 & ITIL I Praksis

PRINCE2 & ITIL I Praksis PRINCE2 & ITIL I Praksis Hvorfor mig? Jakob Lind Nilsson IT Service Management Consultant ITIL Manager (V2) og ITIL Expert (V3) PRINCE2 Practitioner Konsulent leder Underviser E-mail: jakob.nilsson@w-csm.com

Læs mere

Projektkommissorium DEFINITIONSFASEN

Projektkommissorium DEFINITIONSFASEN Projektkommissorium 20. april 201 Der skal udfyldes projektkommissorium for særligt definerede projekter der gennemføres i PS. Kommissoriet udfyldes løbende i takt med at projektet bevæger sig gennem den

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2.

Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2. Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2. Forventet udbytte (opnået pr d.d.) At skabe en fælles ramme for gennemførelse af alle slags projekter I Pentia.

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Afvigelsesanmodning [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL AFVIGELSESANMODNINGER... 2 1 STAMDATA... 3 2 ANMODNING... 3 3 KONSEKVENSER

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Notat Hovedcentret Strategi og udvikling Projektkontoret 13. juni 2008 J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 1. Indledning Finansudvalget besluttede

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3 Juni 2011 Whitepaper Sådan håndteres fastprisprojekter, hvor indkøb, udlæg og rejser indgår i den aftalte pris, efter produktionsprincippet eller faktureringsprincippet. Indledning 2 Kendetegnende for

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Guide til den fællesoffentlige projektmodel

Guide til den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til den fællesoffentlige projektmodel Dato: 17.06.2015 Version: 1.0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Idéfasen... 3 3. Analysefase... 5 4. Anskaffelsesfasesfase... 8

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer

Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer Juridisk behandling af samarbejdsaftaler TTO forestår legalitetskontrol, herunder udarbejdelse, gennemgang og forhandling

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 3. april 2017 2017-1012 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Projektledelse med PRINCE2 Principper PRINCE2 Fortsat forretningsbegrundelse Tage ved lære af erfaringer Fastlagte roller og ansvar Faseopdeling Afvigelsesstyring

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL Om denne vejledning EPM Groups undervisere har gennemført kurset for mange tusinde PRINCE2-kursister. Flere af vores undervisere har undervist på de første PRINCE2- kurser i Danmark fra 2002. EPM Groups

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Baggrund for ændring af projektsetup

Baggrund for ændring af projektsetup Baggrund for ændring af projektsetup Generelt et behov for at løfte projekter til strategisk niveau / fælles ejerskab Specifikke krav til afrapportering af midlerne Sikring de nødvendige ressourcer til

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Kommunikationspolitikken på TH. LANGS HF & VUC

Kommunikationspolitikken på TH. LANGS HF & VUC Kommunikationspolitikken på TH. LANGS HF & VUC Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i skolens værdier i praksis og tilstræber at sikre en anerkendende og involverende medindflydelse. Kommunikation

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Program 9:00 Velkommen v. Anders Murmann, Seniorrådgiver og underviser i PRINCE2 & Agile Project Management 9:10 9:30 Projektledelse med PRINCE2 Hvad

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

Vejledning til risikoværktøjet MITIGATOR.

Vejledning til risikoværktøjet MITIGATOR. Vejledning til risikoværktøjet MITIGATOR www.blackswaninstitute.dk Version 1.0 9/8-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 3 OPRET RISIKO 5 REDIGER RISIKO 7 SØG EFTER RISIKO 7 EKSPORTÉR RISIKO 8 LUK RISIKO 8

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks 2193 117 København K Statusrapport for projekt samt anmodning om udbetaling af tilskud Projektdata: Projektnummer og titel: 91627 Bred anvendelse af teletolkning

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008 200 service i Randers Kommune Maj 2008 Jørgen Mogensen JMO Consult Indhold Rapport vedr. 200 service i Randers Kommune 13. til 16. Maj 2008.... 3 Indledning... 3 Resume.... 4 Lokalnumrenes reaktion....

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere