Practitioner-eksamen. Candidate Number:...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Practitioner-eksamen. Candidate Number:..."

Transkript

1 Practitioner-eksamen FX02 Scenariehæfte Eksamen varer 2½ time. ette scenariehæfte indeholder det projektscenarie, alle spørgsmål er baseret på. lle spørgsmål findes i spørgsmålshæftet. er findes supplerende information til nogle af spørgsmålene. en supplerende information indgår i dette scenariehæfte. et vil tydeligt fremgå af spørgsmålet, om og hvor det er relevant at anvende den supplerende information. en information, der findes til et spørgsmål, skal kun anvendes i forbindelse med besvarelse af det spørgsmål, hvor informationen findes. Hvert af de 8 spørgsmål kan give 10 point, hvilket giver et maksimum på 80 point for hele opgaven. u skal sammenlagt score mindst 44 point (55 %) for at bestå. et fremgår tydeligt, hvilken del af eksamenskravene det enkelte spørgsmål omhandler. Kun PRINE2-manualen må medbringes ved eksamen. erfor er det kun scenariehæftet, spørgsmålshæftet og besvarelseshæftet samt PRINE2- manualen, der må anvendes. andidate Number:...

2 enne side er blank

3 Projektscenarie Kalenderprojekt (EMÆRK: lle organisationer og personer i dette scenarie er opdigtede) Produktionsvirksomheden MNO har konstateret et fald i ordremængden, delvist som følge af konkurrenternes øgede markedsføring. For at rette op på dette har MNO besluttet at fremstille en reklamekalender for næste år. Kalenderen skal udsendes til alle nuværende kunder og kundeemner. Projektets slutprodukt vil være en færdig kalenderpakke, der er klar til trykning. Kalenderens design vil være identisk med en tidligere udsendt kalender. esignet skal afspejle virksomhedens image, som er beskrevet i virksomhedens nuværende standarder for markedsføring. Samtidig er et andet projekt ved at fremstille et nyt firmalogo, som skal placeres på alle sider i reklamekalenderen. en færdige kalenderpakke vil bestå af: Et design for hver måned - hvor samtlige helligdage og det nye firmalogo er vist korrekt Udvalgte fotos - 12 fotos, der er fremstillet professionelt. e skal indeholde forskellige ansatte fra personalet Valgt papir og kuvert - papir til trykning og kuvert til forsendelse af kalenderen Valgt labeldesign - designet vælges ved en konkurrence, der afholdes som en del af dette projekt Kundeliste med navne og adresser på de kunder, kalenderen skal sendes til. Projektet er for tiden i initieringsfasen, og der vil være yderligere to faser:: Fase 2 omfatter følgende aktiviteter: Udarbejde kundelisten ved at anvende information fra bogholderiet og marketingafdelingen ekræfte, at persondataloven er overholdt Udarbejde et design for hver måned - dette vil blive gjort af det interne, kreative team Vælge, og ansætte en professionel fotograf Samle idéer til fotodesign fra et tidligere projekt, og aftale en tidsplan for fotografering Udarbejde et produktionsbudget Vælge papir og kuvert. Fase 3 omfatter følgende aktiviteter: Fotografere og foretage et valg blandt de professionelt fremtillede fotos fholde konkurrence om labeldesign, og vælge labeldesignet Samle den færdige kalenderpakke. Projektscenariet fortsættes på næste side.

4 Fortsat. I fase 2 skal der udarbejdes et produktionsbudget, der er baseret på muligheder og omkostninger til papir, kuvert, trykning og forsendelse af kalenderne. Fremstilling og distribution af kalenderne indgår dog ikke i dette projekts omfang. Styregruppen vil gennemgå produktionsbudgettet for at beslutte, om projektet skal fortsætte eller ej. et er nu den 5. oktober, og den færdige kalenderpakke skal leveres til trykkeren den 30. november for at gøre det muligt at trykke og udsende kalenderen inden jul. Omkostningerne til aktiviteterne, hvor specialistprodukterne skal fremstilles, og omkostningerne til projektstyringsaktiviteterne er estimeret til kr Projektet har en tidstolerance på +1 uge / - 2 uger, og en omkostningstolerance på + kr / - kr er er afsat et budget på kr til ændringer, men der er ikke noget risikobudget.

5 Spørgsmål 1: Temaet usiness ase - Supplerende information I initieringsfasen holdt Projektlederen møde med marketingdirektøren for at få mere at vide om reklamekalenderen, og han tog følgende notater: Produktionsvirksomheden MNO har konstateret et fald i ordremængden, delvist som følge af konkurrenternes øgede markedsføring. 10 % af kunderne har ikke genbestilt i dette regnskabsår, og der er en dårlig stemning blandt personalet. Flere dygtige medarbejdere har sagt op som følge af dette, og der er, på grund af den reducerede drift, ikke ansat nyt personale. Hvis projektet bliver en succes, vil der blive iværksat en kampagne for at få besat de ledige stillinger, og der vil måske blive ansat yderligere personale. et forventes, at driftsomkostningerne vil stige, fordi dygtigt, faglært personale er dyrt og vanskeligt at finde. Regnskabet viser, at der var i alt ordrer i sidste regnskabsår, hver med et gennemsnitligt dækningsbidrag på kr Marketingafdelingen er af den opfattelse, at udsendelse af en reklamekalender til nuværende kunder og til kundeemner vil øge ordremængden med mindst 10 %, samt yderligere mindst 10 ordrer fra listen over kundeemner i løbet af de kommende 12 måneder - regnet fra udsendelsesdatoen. Marketingdirektøren vil finansiere projektet med midler fra virksomhedens marketingbudget. Hun tror, at effekten af et godt virksomhedsimage, afbilledet i en vellykket kalender, vil vare ind i det efterfølgende år. Hun har budgetteret med samme stigning i ordrerne i det efterfølgende år, og hun forudser, at den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne vil vise en målbar forbedring af stemningen. er blev undersøgt nogle alternativer, bl.a.: 20 % rabat til kunder, der genbestiller blev ikke anset for at være omkostningseffektivt, og det ville være kortsigtet En reklamekalender som en gratis julegave vil rette sig mod nuværende og fremtidige kunder, og udbyttet vil fortsætte ind i det næste år En række TV- og avisreklamer ville være for dyre Etablering af en hjemmeside ville ikke passe til alle kunder. Kalenderen anses for at være den bedste mulighed, så længe konkurrenterne ikke øger deres markedsføringsaktiviteter. Selv om marketingafdelingen ønsker et flot produkt af en meget høj kvalitet, skal Projektlederen være opmærksom på de omkostninger, dette indebærer.

6 Spørgsmål 2: Temaet Organisation - Supplerende information dministrerende direktør: Han startede firmaet for 25 år siden og er meget kompetent. Han beskadigede sit ben for 2 år siden, hvilket har begrænset hans besøg på fabrikken. Som administrerende direktør har han et godt overblik over virksomhedens strategiske behov, og han har bemyndigelse til at afsætte de nødvendige ressourcer. Marketingdirektør: Hun har været i firmaet i 3 år efter en vellykket karriere i et reklamebureau. Hun er i stand til at repræsentere firmaets behov, specielt da det er et marketingprojekt. Hun har bemyndigelse til at anvende det årlige marketingbudget, hvorfra projektet vil blive financieret. Hun vil være ansvarlig for at føre tilsyn med det forventede udbytte for kalenderen, og i særdeleshed ansvarlig for forbedringen af firmaets image. Produktionschef: Han har været ansvarlig for meget nyskabende ingeniørarbejde i virksomheden, og han er stadig lige så ivrig og energisk, som den dag han startede. Selv om han ikke vil indgå i projektorganisationen, vil hans medarbejdere optræde på fotos til reklamekalenderen. entralarkiv: enne gruppe, der har 5 ansatte, tager sig af firmaets arkiv og dokumentstyring. Nu vedligeholder de alle projektfiler. Kontorforsyningen: ette er den lokale kontorforsyning. e leverer alle kontorartikler og alt kontorudstyr, og de vil levere kontorartikler til dette projekt. Portrættet ps: En professionel fotovirksomhed med et antal fortræffelige og succesfulde fotografer, og med en historie med mange succeser. enne virksomhed er blevet valgt til at tage fotos til firmakalenderen. et er endnu ikke blevet besluttet, hvilken af fotograferne der skal udføre arbejdet.

7 Spørgsmål 3: Temaet Kvalitet - Supplerende information Uddrag af Slutproduktbeskrivelsen (indeholder fejl) Sammensætning 1. esign for hver måned 2. Glittet papir, 100 g pr. m² 3. Fuld farve 4. Valgt kuvert 5. Valgt labeldesign 6. Kundeliste 7. Valgte fotos 8. Tidsplan for fotografering Oprindelse 9. Nyt design af firmalogo 10. Tidligere kalenderdesigns 11. et interne, kreative team 12. Produktionsbudget Nødvendige kvalifikationer til udvikling Kundens kvalitetsforventninger Godkendelseskriterier Fotograf 14. et interne, kreative team 15. Trykkeri 16. Professionelle fotos 17. er bør trykkes 10 % flere kalendere end nødvendigt for at kunne sende til kunder, der kommer på listen i sidste øjeblik 18. Virksomhedsstandarder skal overholdes 19. Kalenderen skal afspejle firmaets image som beskrevet i virksomhedens standarder for branding 20. Kalenderen vil øge ordrerne med mindst 10 %, og derudover mindst 10 ordrer fra listen over kundeemner i løbet af 12 måneder Udseende: lle fotos skal være så attraktive og humoristiske, at kunderne får lyst til at hænge dem op 22. Udseende: et nye firmalogo skal fremme et godt image 23. Sikkerhed: Skal overholde persondataloven 24. Nøjagtighed: lle helligdage skal være i overensstemmelse med den liste, marketingafdelingen har leveret

8 Spørgsmål 5: Temaet Risiko - Supplerende information En professional fotograf fra Portrættet ps har accepteret rollen som Teamleder efter at have brugt nogen tid på at forstå kravene til projektet. er er indgået en kontrakt angående hans deltagelse. Kontrakten overvåges af indkøbschefen, og der er aftalt en rbejdspakke. I kontrakten er det anført, at fotografen skal arrangere et møde med produktionschefen for at få opstillet en tidsplan for fotograferingen, så konsekvensen for produktionspersonalet minimeres. Mødet skulle have været afholdt for en uge siden. Fotosessionerne er planlagt til at finde sted om et par dage. Produktionschefen blev gjort opmærksom på dette krav, men da Projektlederen spurgte ham, meddelte han, at fotografen ikke havde kontaktet ham. Projektlederen har prøvet at ringe til fotografen uden resultat. et er Projektlederens opfattelse, at der er en risiko for, at Portrættet ps har for meget arbejde og prioriterer arbejdet hos andre kunder højere. Hvis Portrættet ps ikke leverer til tiden, vil projektet blive forsinket, og det forventede udbytte vil blive reduceret. Kontrakten skal reviewes, og Portrættet ps skal mindes om deres aftale.

9 Spørgsmål 6: Temaet Planlægning - Supplerende information Produktresumé er vil blive udarbejdet en kundeliste ved at anvende eksisterende information dels fra bogholderiets database over nuværende kunder, dels fra marketingafdelingens database over potentielle kunder. er vil blive udarbejdet et produktionsbudget ved at benytte postvæsenets portotakster. en administrerende direktør og marketingdirektøren vil anvende budgettet til at beslutte, om projektet skal fortsætte eller ej. Hvis de beslutter at fortsætte, vil de godkende udskrivning af den interne konkurrence om labeldesignet. et er nødvendigt at opstille regler for konkurrencen i forbindelse med information til personalet om, hvordan konkurrencen skal foregå. er vælges derefter et labeldesign blandt de indkomne forslag. Kalenderfotos skal baseres på de eksisterende idéer til fotodesign, som findes i marketingafdelingen. esignet for hver enkelt måned vil blive udfærdiget for at vise layoutet for hver side. Supplerende information fortsættes på næste side.

10 Fortsat. Uddrag af Faseplanen for fase 3. (lle registreringer er sande udsagn, men de vises ikke nødvendigvis under den rigtige overskrift eller i det rigtige dokument). eskrivelse Planens forudsætninger Eksterne afhængigheder Planens antagelser Overvågning og styring 1. Fase 3 er projektets sidste fase. Fasen skal levere fotos, indkomne forslag til labeldesign, det vindende labeldesign og den færdige kalenderpakke. 2. Stigning i ordreindgang og forbedret firmaimage. 3. Produktionsbudgettet skal kunne accepteres af Styregruppen, hvis der skal fortsættes med fotograferingen og labelkonkurrencen. 4. Kundelisten er nøjagtig og komplet. 5. Et andet projekt er i gang med at reviewe firmaets branding. Firmalogoet, der skal bruges i labelkonkurrencen, er ved at blive moderniseret. et nye firmalogo leveres af det andet projekt om to uger. 6. etaljer angående kunder til kundelisten leveres fra bogholderiet og fra marketingsafdelingens database. 7. Labeldesignet skal indeholde det nye logo. 8. er vil indkomme et egnet forslag fra konkurrencen om labeldesignet. 9. Tidsplanen for fotografering, der blev udarbejdet for 2 uger siden, afspejler personalets tilgængelighed. 10. Hvert foto skal vise forskellige personer fra produktionspersonalet. 11. Projektplanen skal opdateres med de faktiske resultater. 12. er vil blive udarbejdet en Statusrapport til Styregruppen hver anden uge. 13. Faseplanen vil blive gennemgået dagligt - sidst på dagen, for at sammenholde forventninger med faktiske præstationer. 14. Projektsupport vil udarbejde Produktstatusrapporter efter anmodning fra Projektlederen. Rapporterne skal sammenfatte aktuelle og historiske data for alle projektets produkter.

11 Practitioner-eksamen FX02 Spørgsmålshæfte andidate Number:...

12 enne side er blank

13 Eksamen omfatter følgende eksamenskrav: Spørgsmål 1 - Temaet usiness ase Spørgsmål 2 - Temaet Organisation Spørgsmål 3 - Temaet Kvalitet Spørgsmål 4 - Processerne Start af et Projekt + Initiering af et Projekt Spørgsmål 5 - Temaet Risiko Spørgsmål 6 - Temaet Planlægning Spørgsmål 7 - Temaet Fremdrift Spørgsmål 8 - Processerne Ledelse af et Projekt + Ledelse af en Faseovergang + fslutning af et Projekt

14 Spørgsmål nummer 1 Eksamenskrav Temaet usiness ase Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet usiness ase 1 6 nvend projektscenariet og den supplerende information til dette spørgsmål, der findes i scenariehæftet, og besvar de følgende spørgsmål. Hvert spørgsmål indeholder en liste med udelukkende sande udsagn vedrørende kalenderprojektet, men kun 2 udsagn passer til overskriften i usiness asen. Husk at vælge 2 svar til hvert spørgsmål. 1 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften egrundelser? Marketingafdelingen er af den opfattelse, at udsendelse af en reklamekalender til nuværende kunder og kundeemner vil øge ordrerne med mindst 10 %. 10 % af kunderne har ikke genbestilt i nuværende regnskabsår. er forventes ordrer hver med et gennemsnitligt dækningsbidrag på kr E Marketingafdelingen er af den opfattelse, at effekten af et godt virksomhedsimage, afbilledet i en vellykket kalender, vil vare ind i det efterfølgende år. MNO har konstateret et fald i ordremængden, delvist som følge af konkurrenternes øgede markedsføring. 2 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften Forretningsmuligheder? E Fremstille en reklamekalender som en gratis julegave til nuværende kunder og kundeemner. nvende en professionel fotograf til at tage fotos til kalenderen. Udføre fotografering som en intern opgave. Outsource fremstilling af kalenderen til et professionelt markedsføringsfirma. Gøre ingenting. 3 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften Forventet udbytte? E Ordreantallet øges med mindst 10 %, og yderligere mindst 10 ordrer fra listen med kundeemner i de kommende 12 måneder. Kalenderen vil svare til den, der er udsendt i foregående år. Marketingafdelingen er af den opfattelse, at udbyttet af et godt virksomhedsimage, vist i en vellykket kalender, vil vare ind i det følgende år med tilsvarende øget ordremængde. Kalenderen vil indeholde billeder af både personalet og virksomhedens produkter. Marketingafdelingen ønsker en meget høj kvalitet og et flot produkt, fordi de mener, at det vil være mere tiltrækkende for kunderne. Spørgsmålet fortsættes på næste side

15 Spørgsmål fortsat 4 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften Forventet negativt udbytte? Et flot produkt af høj kvalitet vil medføre øgede omkostninger. e personer fra produktionsafdelingen, der ikke er valgt til at være med på kalenderfotografierne, bliver demotiverede. Kalenderen resulterer måske ikke i den forventede øgning af ordremængden på 10 %. E Fordi kalenderprojektet har høj prioritet hos MNO, vil levering af andre projekter i marketingafdelingen blive forsinket. Kalenderen resulterer måske ikke i 10 yderligere ordrer fra listen over kundeemner i løbet af 12 måneder. 5 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften Tidshorisont? er vil ikke være noget udbytte, hvis projektet ikke er færdigt til tiden. En kampagne, der er rettet mod at få de ledige stillinger besat, må nødvendigvis finde sted i de næste 12 måneder. E Yderligere 10 % øget ordremængde i det følgende år. en færdige kalenderpakke skal leveres i første uge af december. Trykkeriet kræver meddelelse om levering af kalenderpakken 2 uger før selve leveringen. 6 Hvilke 2 udsagn bør registreres under overskriften Omkostninger? MNO's marketingbudget for dette år er kr. 1,2 mio. Ingen kendte, løbende drifts- eller vedligeholdelsesomkostninger 10 yderligere ordrer, med et gennemsnitligt dækningsbidrag på kr , giver et udbytte på kr det første år. Omkostninger til det nye firmalogo estimeres til kr E Projektomkostninger er estimeret til i alt kr

16 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet usiness ase 1 4 nvend projektscenariet og den supplerende information til dette spørgsmål, der findes i Scenariehæftet, og besvar følgende spørgsmål. Linje 1 til 4 i skemaet nedenfor omfatter en påstand og en begrundelse. For hver linje skal du identificere den rigtige valgmulighed fra mulighederne til E. En valgmulighed kan anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Valgmulighed Påstand egrundelse Rigtig Rigtig OG begrundelsen er en rigtig forklaring af påstanden Rigtig Rigtig MEN begrundelsen forklarer IKKE påstanden Rigtig Forkert Forkert Rigtig E Forkert Forkert Påstand egrundelse 1 Hvis kalenderløsningen ændres, bør der foretages et review af og eventuelle rettelser i usiness asen. 2 usiness asen vil ikke være levedygtig længere, hvis den færdige kalenderpakke først er klar til tryk i første uge af december. 3 et faktum, at projektet er rettet mod at modvirke faldet i ordremængden, bør dokumenteres i Projektgrundlaget. 4 en forventede forbedring af stemningen blandt personalet, bør IKKE fremgå som et udbytte i usiness asen. FORI En usiness ase indeholder mulighederne for levering af den valgte løsning. FORI En usiness ase er ikke længere levedygtig, hvis fasetolerancer overskrides i et projektforløb. FORI Et Udkast til usiness ase indeholder begrundelserne for behovet for et projekt og udgør en del af Projektgrundlaget. FORI Kun det udbytte, der kan måles i penge, bør defineres i en usiness ase.

17 Spørgsmål nummer 2 Eksamenskrav Temaet Organisation Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet Organisation 2 6 e følgende spørgsmål indeholder udelukkende sande udsagn om en person fra projektorganisationen. et er kun 2 af disse udsagn, der forklarer, om personen er en passende kandidat til at varetage denne rolle, set i forhold til beskrivelsen af roller og ansvar i en PRINE2-organisationsstruktur. Husk at vælge 2 svar til hvert spørgsmål. 1 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor marketingdirektøren ville være et passende valg som Styregruppeformand for dette projekt? E Hun har været i virksomheden i tre år. Hun har tidligere haft en vellykket karriere i reklamebranchen. Hun er i stand til at repræsentere MNO's forretningsbehov. Hun har bemyndigelse til at bruge marketingbudgettet, som skal finansiere projektet. Hun har behov for at få mere erfaring med arbejdet i en produktionsvirksomhed. 2 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor den administrerende direktør ville være et passende valg som Styregruppeformand for dette projekt? E Han etablerede firmaet for 25 år siden. Han er meget kompetent. Han begrænser sine besøg i produktionsområdet. Han har bemyndigelse til at afsætte de nødvendige ressourcer. Han har et godt overblik over virksomhedens strategiske behov. 3 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor marketingdirektøren ville være et passende valg til rollen som Seniorbruger for dette projekt? E Hun kan repræsentere marketingafdelingen. Hun har tidligere haft en vellykket karriere i reklamebranchen. Marketingafdelingen vil bidrage til levering af udbyttet fra dette projekt. Projektet vil blive finansieret af virksomhedens marketingbudget. Nogle produkter vil blive fremstillet af salgs- og marketingafdelingen.. Spørgsmålet fortsættes på næste side

18 Spørgsmål fortsat 4 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor salgschefen ville være et passende valg til rollen som Seniorbruger for dette projekt? E Han kom til virksomheden sidste år og er meget entusiastisk. Han vil gerne i fremtiden flyttes til marketingafdelingen, og han anser denne opgave som en mulighed for at arbejde tæt sammen med marketingdirektøren. Udsendelse af virksomhedskalenderen vil påvirke salgsafdelingen. Han rapporterer direkte til marketingdirektøren. Han er i stand til at repræsentere interesserne for kunderne og kundeemnerne. 5 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor indkøbschefen ville være et passende valg som til rollen som Seniorleverandør for dette projekt? E Han har rådgivningsansvar angående de godkendelsesmetoder, der skal indgå i leverandørkontrakter. Han vil levere de ressourcer og materialer, der kræves til projektets produkter. Han er ingeniør, og han arbejdede som ingeniør, før han fik sin nuværende stilling. Han kan overvåge udviklingen i produktionsomkostningerne i forhold til usiness asen og sikre, at projektet giver værdi for pengene. Han er ikke velegnet til rollen som Styregruppeformand eller Seniorbruger. 6 Hvilke 2 udsagn forklarer, hvorfor salgschefen ville være et passende valg til rollen som dette projekts brugersikring? E Han kom til virksomheden sidste år og er meget entusiastisk. Han er meget interesseret i at øge salget. Han kan evaluere kalenderens potentielle konsekvens for salget. Han er i stand til at rådgive om inddragelse af passende interessenter blandt kunderne og kundeemnerne. Han vil gerne i fremtiden flyttes til marketingafdelingen, og han anser denne opgave som en mulighed for at arbejde tæt sammen med marketingdirektøren. Han kan løse alle konflikter mellem salgs- og marketingafdelingerne angående behovene.

19 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet Organisation 2 4 nvend den supplerende information til dette spørgsmål, der findes i scenariehæftet, og besvar følgende spørgsmål. Linje 1 til 4 i skemaet nedenfor omfatter en påstand og en begrundelse. For hver linje skal du identificere den rigtige valgmulighed fra mulighederne til E. En valgmulighed kan anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Valgmulighed Påstand egrundelse Rigtig Rigtig OG begrundelse er en rigtig forklaring af påstanden Rigtig Rigtig MEN begrundelsen forklarer IKKE påstanden Rigtig Forkert Forkert Rigtig E Forkert Forkert Påstand egrundelse 1 Seniorbrugerens rolle bør deles mellem marketingdirektøren og produktionschefen. 2 Kontorforsyningen og Portrættet ps er begge interessenter i kalenderprojektet. 3 En enkelt person fra centralarkivet bør IKKE både varetage rollen som Projektsupport og rollen som Projektsikring i dette projekt. 4 Produktionschefen bør indgå i Kommunikationsstyringsstrategien. FORI e, der sørger for projektets specialistressourcer, bør varetage en rolle som Seniorbruger. FORI lle, der kan påvirke et projekt, er interessent i forhold til projektet. FORI et er nødvendigt at holde ansvar for Projektsupport og Projektsikring adskilt. FORI Kommunikationsstyringsstrategien beskriver de kommunikationsværktøjer, der skal anvendes.

20 Spørgsmål nummer 3 Eksamenskrav Temaet Kvalitet Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet Kvalitet 3 3 Kolonne 1 er en liste med formål. Vælg for hvert formål i kolonne 1 den kvalitetsaktivitet fra kolonne 2, den henviser til. Hver valgmulighed kan anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Kolonne 1 Kolonne 2 1 Forståelse af kundens kvalitetsforventninger. Kvalitetssikring 2 Godkendelse af projektets produkter. 3 ekræftelse af, at virksomhedens standarder og politikker overholdes. Kvalitetskontrol Kvalitetsplanlægning

21 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet Kvalitet 3 4 er skal bruges en adresselabel til kuverten. Labeldesignet vil blive valgt blandt de forslag, der indkommer i labelkonkurrencen. et vindende labeldesign skal indgå i den færdige kalenderpakke, som skal afleveres til trykkeriet. Labelen bør være halvt så stor som den valgte kuvert (+5% / -5%), og der skal bruges en attraktiv, stor skrifttype til kundernes navne og adresser. et nye firmalogo skal være integreret i labeldesignet. Styregruppen vil blive anmodet om at gennemgå alle forslag og vælge det vindende labeldesign. Informationen i kolonne 1 kan indgå i Produktbeskrivelsen for det valgte labeldesign. Kolonne 2 er en liste med overskrifterne i en Produktbeskrivelse (kvalitetsmetode er udeladt). estem for hver registrering i kolonne 1, om den skal medtages i Produktbeskrivelsen, og hvilken overskrift fra kolonne 2, den evt. skal registreres under. Hver valgmulighed fra kolonne 2 kan anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Kolonne 1 Kolonne 2 1 Halv størrelse af den valgte kuvert. Medtages IKKE 2 Trykkeri. 3 Styregruppe. 4 +5% / -5% af den krævede størrelse af labelen. Kvalitetskriterier Kvalitetstolerance Nødvendige kvalifikationer til kvalitetskontrol E Kvalitetsansvar

22 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Temaet Kvalitet 3 3 nvend projektscenariet og den supplerende information til dette spørgsmål, der findes i scenariehæftet, og besvar de følgende spørgsmål angående Slutproduktbeskrivelsen. Huske at vælge 2 svar til hvert spørgsmål. 1 Hvilke 2 rettelser bør foretages under overskriften Oprindelse? E Flyt registrering 9 til Sammensætning, fordi dette indgår i projektets omfang. Fjern registrering 10, fordi dette IKKE er et kildeprodukt i dette projekt. Fjern registrering 11, da dette allerede findes vist rigtigt under overskriften Nødvendige kvalifikationer til udvikling. Flyt registrering 12 til Sammensætning, fordi dette indgår i dette projekts omfang. Tilføj: "Professionel fotovirksomhed". 2 Hvilke 2 rettelser bør foretages under overskriften Kundens kvalitetsforventninger? E Fjern registrering 16, fordi dette bør indgå i Produktbeskrivelsen for fotos. Fjern registrering 17, fordi dette ikke indgår i projektets omfang. Fjern registrering 18, fordi standarder IKKE bør findes her. Fjern registrering 19, fordi dette bør indgå i kalenderens Produktbeskrivelse og ikke i Slutproduktbeskrivelsen. Fjern registrering 20, fordi dette er et forventet udbytte, som bør registreres i usiness asen. 3 Hvilke 2 rettelser bør foretages under overskriften Godkendelseskriterier? E Udvid registrering 21 til: "Format 12 fotos, som hver indeholder forskellige personer fra personalet". Flyt registrering 21 til Sammensætning, fordi fotos indgår i slutproduktet Fjern registrering 22, fordi udviklingen af det nye firmalogo ikke indgår i dette projekts omfang. Flyt registrering 23 til Oprindelse, fordi persondataloven findes i forvejen. Fjern registrering 24, fordi dette er IKKE et passende godkendelseskriterium for dette projekt.

23 Spørgsmål nummer 4 Eksamenskrav Processerne Start af et Projekt + Initiering af et Projekt Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Processerne Start af et Projekt + Initiering af et Projekt 4 3 I kolonne 1 finder du en række beslutninger, der skal tages i forhold til projektet. For hver beslutning i kolonne 1 skal du afgøre, dels om beslutningen tages i processen Start af et Projekt, og dels angive, i hvilken rækkefølge beslutningerne bør tages. Kolonne 1 Kolonne 2 1 Godkendelse af forundersøgelsen som en forudsætning for, at projektarbejdet kan begynde. 2 Vurdere ud fra anbefalinger fra tidligere projekter, hvilke interessenter der skal inddrages i projektet. 3 Evaluere mulige kandidater til rollen som Projektleder og beslutte, hvem der skal udnævnes. eslutningen tages ikke i processen Start af et Projekt Første beslutning nden beslutning Tredje beslutning

24 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Processerne Start af et Projekt + Initiering af et Projekt 4 2 nvend projektscenariet, og besvar de følgende spørgsmål. Projektlederen er blevet bedt om at udarbejde Projektgrundlaget til Kalenderprojektet. e følgende spørgsmål indeholder udelukkende sande udsagn om projektet, men kun ét af udsagnene passer til den pågældende overskrift i Projektgrundlaget. 1 Hvilket udsagn skal registreres som en grænseflade under overskriften Projektdefinition? et nye firmalogo vil blive fremstillet i et andet projekt. Kalenderens design vil blive fremstillet på baggrund af det design, der blev benyttet i forbindelse med tidligere kalendere. Kalenderen vil blive designet af det interne, kreative team. En professionel fotograf vil få til opgave at tage fotografierne. 2 Hvilket udsagn skal registreres under overskriften Projektfremgangsmåde? ette projekts slutprodukt vil være en kalenderpakke, der er klar til trykning. Fotograferingsopgaven i projektet skal outsources til en professionel fotograf. Et produktionsbudget, der er baseret på omkostninger til materialer, trykning og udsendelse skal udarbejdes i fase 2. en faktiske produktion og distribution af kalenderne er ikke inden for dette projekts omfang.

25 Eksamenskrav Spørgsmål nummer el Point Processerne Start af et Projekt + Initiering af et Projekt 4 5 nvend projektscenariet, og besvar de følgende spørgsmål angående processerne Start af et Projekt og Initiering af et Projekt. eslut, om de handlinger, der udføres, viser en passende anvendelse af PRINE2 i dette projekt, og vælg det svar, der underbygger din beslutning. 1 a Projektlederen udfærdigede Projektplanen, identificerede han det nye firmalogo som en ekstern afhængighed. Viser dette en passende anvendelse af PRINE2 i dette projekt? Nej, fordi det nye firmalogo bør være identificeret i usiness asen som en del af begrundelsen for at gennemføre projektet. Nej, fordi det nye firmalogo bør være identificeret i Projektplanen som en intern afhængighed. Ja, fordi det nye firmalogo kræves for at kunne fremstille kalenderen, og fordi det fremstilles i et andet projekt. Ja, fordi det er nødvendigt, at fremstilling af det nye firmalogo styres af Projektlederen. 2 I løbet af initieringsfasen udarbejdede Projektlederen Produktbeskrivelsen for designet af de månedlige kalendersider. Viser dette en passende anvendelse af PRINE2 i dette projekt? Nej, fordi alle Produktbeskrivelser bør udarbejdes i forbindelse med processen Ledelse af en Faseovergang, når Faseplanen udarbejdes. Nej, fordi det er Slutproduktbeskrivelsen, der bør udarbejdes for at definere, hvad projektet skal levere for at opnå godkendelse. Ja, fordi Projektlederen bør udarbejde Produktbeskrivelser til alle de produkter, projektet skal levere som en del af Projektplanen. Ja, fordi Produktbeskrivelser for projektets væsentlige produkter bør udarbejdes, når Projektplanen udarbejdes. 3 a projektets styringselementer blev etableret, identificerede Projektlederen datoer for to faseafslutningsvurderinger, én for hver af ledelsesfaserne efter initieringsfasen. Viser dette en passende anvendelse af PRINE2 i dette projekt? Nej, fordi processen fslutning af et Projekt anvendes ved slutningen af den sidste fase. Nej, fordi projektet har tre faser. Ja, fordi Projektlederen skal rapportere fasens præstationer og desuden levere en opdateret usiness ase. Ja, fordi Styregruppen skal gøres opmærksom på disse datoer for at sikre dens tilstedeværelse ved vurderingenrne. Spørgsmålet fortsættes på næste side

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

PRINCE2 Glossary of Terms Danish

PRINCE2 Glossary of Terms Danish acceptere (risikoreaktion) afhængighed (planlægning) afvigelse afvigelse fra specifikation Afvigelsesplan (ledelsesprodukt plan) Afvigelsesrapport afvigelsesvurdering afvise (risikoreaktion) En reaktion

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj Vejledning: Skabelonværktøj PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Skabelonerne Sættet består af skabeloner svarende til alle

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL Om denne vejledning EPM Groups undervisere har gennemført kurset for mange tusinde PRINCE2-kursister. Flere af vores undervisere har undervist på de første PRINCE2- kurser i Danmark fra 2002. EPM Groups

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 12.1 Værdikædens datastyring internt og eksternt. 1. Formulerings- og analysefase 2. Planlægningsfase 3. Udvælgelses-/beslutningsfase 4. Informationsfase 5. Implementeringsfase 6. Opfølgnings-/kontrolfase

Læs mere

Projektstyring. Dag 3

Projektstyring. Dag 3 Akademifaget Projektstyring Dag 3 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Analyse Projektmandat Mål delmål Produktbaseret planlægning

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring IT-projektledelse F2006 Opfølgning og kvalitetssikring Hvorfor planlægge når projekter sjældent følger planen? Hvad er opfølgning? Hvad skal der følges op på? Levels of control checkpoint reports project

Læs mere

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team Kombinér og tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team og byder Kurser og rådgivning Udbrede PRINCE2 Udbrede PRINCE2 metoden i det danske uddannelsessystem Metropolskolen Niels Brock Ingeniørhøjskolen

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Spørgsmål og svar EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper Whitepaper Betalingsplaner i TimeLog Project TimeLog Project 5.0 introducerer nye avancerede muligheder for at styre, hvordan og hvornår projektet skal faktureres. Simon Ravn Joensen Implementeringskonsulent

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3 Juni 2011 Whitepaper Sådan håndteres fastprisprojekter, hvor indkøb, udlæg og rejser indgår i den aftalte pris, efter produktionsprincippet eller faktureringsprincippet. Indledning 2 Kendetegnende for

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Den bibliometriske forskningsindikator - ny IT-teknisk løsning

Den bibliometriske forskningsindikator - ny IT-teknisk løsning Den bibliometriske forskningsindikator - ny IT-teknisk løsning Projektleder Styrelsen for Forskning og Innovation Dagsorden Baggrunden for en ny teknisk løsning for BFI IT-projekter i staten Processen

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Det lykkes mig ikke at overbevise vores sagsbehandler (Gregersen) at fremsende byggetilladelse allerede i starten af næste uge.

Det lykkes mig ikke at overbevise vores sagsbehandler (Gregersen) at fremsende byggetilladelse allerede i starten af næste uge. Per Sloth Fra: Holst, Sendt: 11. januar 2015 10:46 Til: Per Sloth; 'Marianne Berents'; 'Poul Hjarnå'; 'Kim Thode Sørensen'; 'Niels & Jeanette Ebbesen'; Frank Hansen Cc: 'Jens

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur IT & Operational Developement Projekt DAF Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur Politiken Jyllandsposten Berlingske Tidende OMD Carat Mediaedge:CIA Mediacom Initiative

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Projektstyring. Dag 4

Projektstyring. Dag 4 Akademifaget Projektstyring Dag 4 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Planlægning Hvis du fejler i at planlægge? - planlægger

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere