KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)"

Transkript

1 KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 9, maj

3 Kræftstatistik baseret på Landspatientregistreret 2. halvår 2005* Kræftstatistikken I forbindelse med gennemførelsen af de nationale kræftplaner producerer Sundhedsstyrelsen løbende statistik til dokumentation af udviklingen på kræftområdet og bidrager herved til evaluering af handlingsplanernes gennemførelse. Denne produktion giver alle interesserede parter, herunder afdelingerne, der behandler patienterne, og som står for den løbende indberetning til Landspatientregisteret, en lettere mulighed for at få indblik i aktivitetsdata, som de foreligger centralt. Statistikken erstatter ikke tal fra Cancerregisteret. Cancerregisteret indsamler oplysninger om nydiagnosticerede kræftsygdomme i året, og den seneste publikation fra Cancerregisteret omhandler foreløbige tal for året Endvidere publiceres som noget nyt sygehusbaseret overlevelsesstatistik på Landspatientregisteret. Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret omhandler både ny diagnosticeret og tidligere diagnosticeret kræftsygdomme. Udtrækskriterier og opgørelsesdefinitioner Nærværende opgørelse omfatter behandlingen for kræftpatienter på alle offentlige, danske sygehuse i perioden 2. halvår halvår 2005*. Der er fra Landspatientregisteret trukket ud efter de diagnosekoder, som er anført i Oversigtstabel 1 herunder. Der er trukket ud efter aktionsdiagnosen, som er den diagnose, der er den væsentligste årsag til undersøgelser og behandlinger. Summerne Al kræft og I alt er ikke en summation af tallene i de enkelte rækker for kategorierne antal behandlede personer og antal opererede personer, idet den samme person kan have haft kontakt til sygehuse som følge af flere forskellige kræftsygdomme. Det er derfor ikke meningsfuldt at summe over de enkelte tidsperioder eller de enkelte kræftgrupper m.m. En person kan kun optræde én gang i summen, men samme person kan optræde flere gange i forskellige kategorier. Der er opgjort følgende: Udskrivninger, indlagte patienter: Antal udskrivninger af patienter fra en sygehusafdeling. Sengedage: Et døgn, hvor en patient har modtaget behandling. Antallet af sengedage for den enkelte patient beregnes ved at trække indlæggelsesdatoen fra udskrivningsdatoen. Hvis patienten er indlagt og uskrevet samme dag beregnes én sengedag. Ambulante besøg i perioden: Alle ambulante besøg i perioden er talt uanset om disse henhører til afsluttede eller uafsluttede ambulante kontakter. Behandlede personer: Antallet af forskellige personer, afgrænset ved CPR-nummer, med enten en udskrivning i perioden eller mindst ét ambulant besøg i perioden. Operationer: Alle operationer med en kode svarende til den gældende Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 9, maj

4 udgave af operationsklassifikationen (SKS) og med en operationsdato i perioden. Opererede personer: Antallet af forskellige personer, afgrænset ved CPRnummer, med en operationsdato i perioden. Oversigtstabel 1 Anvendte grupperinger og diagnoser Gruppe Kræft i hoved og hals Kræft i tyktarm og endetarm (ekskl. canalis analis) Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i livmoder og æggestok Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Uspec. kræft i lymfeknude og metastaser Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Anden kræft Al kræft Svære forstadier (Carcinoma In Situ) Godartede svulster Svulster af usikker og ukendt karakter Observation pga. mistanke om ondartet svulst Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet svulst Diagnoser C00-C14 + C30-C32 C18-C20 C34 C43 C44 C50 C53 C54-C56 C61 C62 C64-C68 C77-C79 C81-C90 C91-C96 Øvrige C C D00-D09 D10-D36 D37-D48 Z031 Z08 Mere kræftstatistik findes på hjemmesiden Kræftstatistikken baseret på Landspatientregisteret er også offentliggjort på internetadressen Her kan der udtrækkes brugerdefinerede tabeller og landkort. På hjemmesiden findes mere detaljerede opgørelser for henholdsvis den samlede behandlingsaktivitet på de enkelte amters og Hovedstadens Sygehusfælleskabs sygehuse, samt opgørelser for den samlede behandlingsaktivitet fordelt efter patienternes bopælsamt, uanset om behandling har fundet sted på egne eller andre sygehuskommuners sygehuse. Der findes lignende detaljerede opgørelser på operationer. Antallet af personer i behandling for kræft steg 3,9 pct. i 2. halvår 2005 Fra 2. halvår 2004 til 2. halvår 2005 steg antallet af personer i behandling for kræft fra til svarende til 3,9 pct., jf. Oversigtstabel 2. Ser man bort fra behandlingerne for Svære forstadier, Godartede svulster, Svulster af usikker og ukendt karakter, Observation pga. mistanke om ondartet svulst og Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet svulst var 4,2 pct. flere personer i behandling for Al kræft i 2. halvår 2005 eller personer. 27,2 pct. af personerne i behandling for Al kræft var i behandling for brystkræft, mens 10,7 pct. var i behandling for Kræft i blærehalskirtel. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 9, maj

5 Figur 1 Antal personer i behandling for kræft efter diagnosegruppe 1 og antal opererede personer 2. halvår 2003 til 2. halvår 2005* halvår halvår halvår halvår 2005* 2. halvår 2005* Behandlede personer Behandlede personer, (al kræft) Opererede personer Opererede personer (al kræft) 1 Diagnoser og grupperinger fremgår af oversigtstabel 1. 4,6 pct. flere personer med kræft blev opereret Flere udskrivninger og færre sengedage En større del af behandlingen af kræft blev foretaget ambulant Antallet af opererede personer, med en kræftrelateret diagnose steg fra 2. halvår 2004 til 2. halvår 2005 med 4,6 pct. Antallet af opererede personer (Al kræft) voksende med 3,8 pct. Antallet af operationer (Al kræft) steg 6,9 pct. i samme periode, jf. Tabel 3. Antallet af udskrivninger steg med 0,8 pct. fra i 2. halvår 2004 til i 2. halvår 2005, mens antallet af sengedage faldt 1,9 pct. fra i 2. halvår 2004 til i 2. halvår 2005, jf. Tabel 1. I samme periode steg antallet af ambulante besøg fra til svarende til 4,9 pct., jf. Tabel 2. For ambulante besøg vedrørte stigningen fra 2. halvår 2004 til 2. halvår 2005 især diagnosegrupperne: Kræft i bronkie og lunge, Kræft i tyktarm og endetarm, ekskl. Canalis analis og Kræft i blærehalskirtel. Udviklingen i ambulante besøg kan forklares af, at flere personer har været i behandling, og at en større del af kræftbehandlingen på sygehusene foretages ambulant. Antallet af ambulante besøg pr. person i behandling udvikler sig meget lidt fra det ene halvår til det næste jf. Oversigtstabel 2 og Figur 2. Både af hensyn til patienten og af økonomiske hensyn vil det som hovedregel være en fordel, at behandlingerne foretages ambulant. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 9, maj

6 Oversigtstabel 2 Behandlede personer og ambulante besøg pr. person i behandling Diagnoser 1 Behandlede personer Ambulante besøg pr. person i behandling 1. halvår * * halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2. halvår Kræft i hoved og hals ,8 5,8 5,8 6,0 Kræft i tyk- og endetarm, ekskl. canalis analis ,7 4,9 4,9 5,2 Kræft i bronkie og lunge ,0 5,2 5,4 5,8 Modermærkekræft i hud ,8 1,9 1,9 1,9 Anden kræft i hud ,1 3,1 3,1 3,1 Kræft i bryst ,0 4,2 4,0 4,0 Livmoderhalskræft ,7 3,9 3,8 3,5 Kræft i livmoder og æggestok ,4 3,7 3,8 3,9 Kræft i blærehalskirtel ,6 2,8 2,9 2,8 Kræft i testikel ,3 2,3 2,2 2,2 Kræft i urinveje ,7 2,8 2,9 2,9 Uspec. kræft i lymfeknude og metastaser ,8 3,8 3,7 3,8 Kræft i lymfatisk væv ,3 4,4 4,4 4,4 Kræft i bloddannende væv ,0 4,2 4,1 4,1 Anden kræft ,8 3,7 3,7 3,8 Al kræft ,1 4,2 4,2 4,2 Svære forstadier, Carcinoma In Situ ,6 1,9 1,8 1,8 Godartede svulster ,4 1,4 1,4 1,4 Svulster af usikker og ukendt karakter ,4 3,3 3,3 3,2 Observation pga. mistanke om ondartet svulst ,5 1,5 1,6 1,6 Kontrolundersøgelse efter mistanke om ondartet svulst ,6 1,6 1,6 1,6 I alt ,1 3,2 3,2 3,2 1 Diagnoser og grupperinger fremgår af Oversigtstabel 1. 2 Totalerne Al kræft og I alt er ikke en summering af tallene i de enkelte diagnosegrupper, da en person kun optræder én gang i summen, men den samme person kan optræde i flere forskellige diagnosegrupper. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 9, maj

7 Figur 2 Indeks for ambulante besøg, behandlede personer og ambulante besøg pr. behandlet person (1. halvår 2002=100) halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Behandlede personer Ambulante besøg Ambulante besøg pr. behandlet En person i behandling havde gennemsnitligt 3,2 ambulante besøg i 2. halvår 2005, hvilket er det samme antal besøg som i 2. halvår 2004, når man ser på al aktivt vedrørende kræft. Ser man bort fra Svære forstadier, Godartede svulster og Svulster af usikker og ukendt karakter, Observation pga. mistanke om ondartet svulst og Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet svulst var antallet af besøg pr. person i behandling ligeledes uændret 4,2 besøg i både 1. og 2. halvår 2005, jf. Oversigtstabel 2. Udviklingen i antal ambulante besøg pr. behandlet viser en svagt stigende tendens, når man ser på perioden fra 1. halvår 2002 til 2. halvår 2005, jf. Figur 2. Den gennemsnitlige liggetid faldt til 5,2 dage At en større andel af kræftbehandlingen forgår ambulant afspejles også i den gennemsnitlige liggetid, der faldt fra 5,4 dage i 2. halvår 2004 til 5,2 dage i 2. halvår 2005, jf. Oversigtstabel 3. Kun for diagnosegrupperne: Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet svulst, Svære forstadier, Godartede svulster, Anden kræft i hud, Livmoderhalskræft og Anden kræft steg den gennemsnitlige liggetid. Samlet set blev den gennemsnitlige liggetid for Al kræft reduceret med 3,3 pct. fra 6,0 dage i 2. halvår 2004 til 5,8 dage i 2. halvår Hvor lang tid patienten skal være indlagt i forbindelse med kræftbehandlingen afhænger dog af, hvilken kræftdiagnose der stilles. Der er store forskelle på gennemsnitlige liggetid diagnoserne imellem. Flest dage på sygehus tilbringes i forbindelse med Kræft i tyktarm og endetarm (ekskl. canalis analis), hvor den gennemsnitlige liggetid i 2. halvår 2005 var 9,0 dage. Diagnoserne Svære forstadier (Carcinoma In situ), Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet svulst og Kræft i testikel gav omvendt kun anledning til en gennemsnitlig liggetid på hhv. 2,8 og 3,1 dage og 3,1 dage. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 9, maj

8 Figur 3 Sengedage og ambulante besøg for patienter med en kræftdiagnose på offentlige, danske sygehuse 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2005 Antal sengedage Antal ambulante besøg Oversigtstabel 3 Den gennemsnitlige liggetid 1 for kræftpatienter efter diagnoser * Ændring i pct. Diagnoser 2 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 2005* 1. halvår 2005* 2. halvår Kræft i hoved og hals 6,3 6,4 6,7 6,3 6,3-1,6 Kræft i tyktarm og endetarm, ekskl. canalis analis 9,7 9,8 9,3 9,0-4,1-8,2 Kræft i bronkie og lunge 6,5 6,6 6,3 6,3-3,1-4,5 Modermærkekræft i hud 6,3 5,8 5,6 5,3-11,1-8,6 Anden kræft i hud 3,4 3,3 3,2 3,5-5,9 6,1 Kræft i bryst 4,8 4,6 4,5 4,2-6,3-8,7 Livmoderhalskræft 3,6 4,0 3,5 4,1-2,8 2,5 Kræft i livmoder og æggestok 4,8 4,7 4,7 4,3-2,1-8,5 Kræft i blærehalskirtel 5,7 5,6 5,2 5,0-8,8-10,7 Kræft i testikel 3,4 3,4 3,4 3,1 0,0-8,8 Kræft i urinveje 5,8 5,7 5,2 5,5-10,3-3,5 Uspec. kræft i lymfeknude og metastaser 6,0 5,6 6,2 5,6 3,3 0,0 Kræft i lymfatisk væv 6,1 5,8 5,2 5,2-14,8-10,3 Kræft i bloddannende væv 6,3 5,4 5,3 4,9-15,9-9,3 Anden kræft 7,1 6,5 6,6 6,6-7,0 1,5 Al kræft 6,3 6,0 5,9 5,8-6,3-3,3 Svære forstadier, Cacinoma In Situ 3,0 2,5 3,1 2,8 3,3 12,0 Godartede svulster 3,3 3,2 3,3 3,3 0,0 3,1 Svulster af usikker og ukendt karakter 6,5 6,6 6,3 6,4-3,1-3,0 Observation pga. mistanke om ondartet svulst 4,2 4,0 4,0 4,0-4,8 0,0 Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet svulst 2,4 2,0 2,5 3,1 4,2 55,0 I alt 5,6 5,4 5,3 5,2-5,4-3,7 1 Den gennemsnitlige liggetid er beregnet som antal sengedage i forhold til antal udskrivninger. 2 Diagnoser og grupperinger fremgår af oversigtstabel 1 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 9, maj

9 Stråle- og kemobehandling Oplysninger om stråle- og kemoterapibehandling indgår i Landspatient registeret fra 1. januar Registreringerne for 2001 må dog anses for værende ufuldstændige. Dertil kommer at registreringspraksis er ændret både pr. 1. januar 2002 og pr. 1. januar Oplysningerne om stråleog kemoterapi er behæftet med større usikkerhed end de øvrige registreringer som følge af den relativt kortere periode, de har været obligatoriske i Landspatientregisteret. Tabel 4.1 og 4.2 viser antal strålebehandlinger, samt antal personer, der har modtaget strålebehandling i perioden 2. halvår 2003 til 2. halvår 2005 opgjort, hvor patientens aktionsdiagnose er en af de i Oversigtstabel 1 anførte diagnoser. Strålebehandlingerne er desuden opdelt efter sygehus. Fra 2. halvår 2004 til 2. halvår 2005 viser den foreløbige opgørelse at antallet af eksterne strålebehandlinger stiger 1,4 pct., mens stigningen fra 1. halvår 2004 til 1. halvår 2005 var på 5,3 pct. Antallet af behandlede personer stiger 0,2 pct. fra 2. halvår 2004 til 2. halvår Fra 1. halvår 2004 til 1. halvår 2005 var stigningen på 2,1 pct. Simulering af Strålebehandling faldt en smule fra 2. halvår 2004 til 2. halvår 2005, mens stigningen fra 1. halvår 2004 til 1. halvår 2005 var på 4,1 pct. Simulering af strålebehandling har til formål at sikre, at strålerne i de efterfølgende eksterne strålebehandlinger rammer præcist og primært rammer det syge væv. Hovedparten af strålebehandlingerne foregår på seks sygehuse (Rigshospitalet, Kbh. Amts sygehus i Herlev, Odense Universitetshospital, Vejle Sygehus, Århus Kommunehospital og Aalborg Sygehus), jf. Tabel 4.1. og 4.2. Det fremgår endvidere af Tabel 4.1, at der er godt og vel én Simulering af strålebehandling pr. behandlede person. Store stigninger i antallet af kemobehandlinger Af Tabel 5.1 og Tabel 5.2 fremgår det, at hovedparten af medicinsk kræftbehandling udgøres af cytostatiske behandlinger. Behandling med antistoffer og immunmodulerende behandlinger og Cytostatiske behandlinger steg med hhv. 46,0 pct. og 5,7 pct. fra 2. halvår 2004 til 2. halvår Behandlinger med biologisk modificerende stoffer, som er en relativt ny behandlingsform, steg med 84,8 pct., mens Hormonel og antihomonel antineoplastisk behandling steg med 17,9 pct. For alle typer af kemoterapi stiger det antal af personer, der modtager behandling. For Behandling med antistoffer og immunmodulerende behandlinger og Behandlinger med biologisk modificerende stoffer er stigningen dog noget lavere end i antallet af behandlinger, hvilket tyder på at antallet af behandlinger pr. patient ligeledes er vokset. I 2. halvår 2005 blev 72,8 pct. af de cytostatiske behandlinger foretaget på de samme seks sygehuse, som forestod strålebehandlingerne, jf. Tabel 5.1. Samme billede tegner sig for den øvrige kemoterapi, jf. Tabel 5.1 og Tabel 5.2. Men flere sygehuse som fx Storstrømmens Sygehus og Roskilde Amts Sygehus i Roskilde og Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen udførte et stort antal af disse behandlinger. Flere steder er udviklingen i den medicinske kræftbehandling fordelt efter sygehus dog påvirket af lokale organisatoriske ændringer, sammenlægninger og hjemtagning af behandlingen til eget sygehus. Henvendelse Næste offentliggørelse Fuldmægtig Iben Vitved Bruhn, tlf , Specialkonsulent Jakob Lynge-Sandegaard, tlf , Afdelingslæge Klaus Brasso, tlf , Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret 1. halvår 2006 (foreløbige tal) forventes offentliggjort i december 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 9, maj

10 Tabel 1 Diagnoser 1 Udskrivninger og sengedage for indlagte patienter, ved offentlige, danske sygehuse 2. halvår halvår 2005* Udskrivninger, Sengedage for indlagte patienter indlagte patienter * * halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Kræft i hoved og hals Kræft i tyktarm og endetarm, ekskl. canalis analis Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i livmoder og æggestok Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Uspec. kræft i lymfeknude og metastaser Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Anden kræft Al kræft Svære forstadier, Carcinoma In Situ Godartede svulster Svulster af usikker og ukendt karakter Observation pga. mistanke om ondartet svulst Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet svulst I alt Diagnoser og grupperinger fremgår af oversigtstabel 1 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 9, maj

11 Tabel 2 Ambulante besøg og antal behandlede personer, ved offentlige, danske sygehuse 2. halvår halvår 2005* Diagnoser 1 Ambulante besøg Antal behandlede personer * * halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Kræft i hoved og hals Kræft i tyktarm og endetarm, ekskl canalis analis Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i livmoder og æggestok Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Uspec kræft i lymfeknude og metastaser Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Anden kræft Al kræft Svære forstadier, Carcinoma In Situ Godartede svulster Svulster af usikker og ukendt karakter Observation pga. mistanke om ondartet svulst Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet svulst I alt Diagnoser og grupperinger fremgår af Oversigtstabel 1 2 Totalerne Al kræft og I alt er ikke en summering af tallene i de enkelte diagnosegrupper, da en person kun optræder én gang i summen, En den samme person kan optræde i flere forskellige diagnosegrupper Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 9, maj

12 Tabel 3: Antal opererede personer og antal operationer, ved offentlige, danske sygehuse 2. halvår halvår 2005* Diagnoser 1 Antal opererede personer 2 Antal operationer * * halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Kræft i hoved og hals Kræft i tyktarm og endetarm, ekskl. canalis analis Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i livmoder og æggestok Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Uspec. kræft i lymfeknude og metastaser Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Anden kræft Al kræft Svære forstadier, Carcinoma In Situ Godartede svulster Svulster af usikker og ukendt karakter Observation pga. mistanke om ondartet svulst Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet svulst I alt Diagnoser og grupperinger fremgår af Oversigtstabel 1 2 Totalerne Al kræft og I alt er ikke en summering af tallene i de enkelte diagnosegrupper, da en person kun optræder én gang i summen, En den samme person kan optræde i flere forskellige diagnosegrupper Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 9, maj

13 Tabel 4.1 Simulering og ekstern strålebehandling 1 ved offentlige, danske sygehuse 2. halvår halvår 2005* Simulering af Ekstern strålebehandling (BWGC) strålebehandling (BWGA) * * halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Antal behandlinger Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Herlev Odense Universitetshospital Sydvestjysk Sygehus Vejle Sygehus Århus KH Skejby Sygehus Aalborg Sygehus Hele landet Antal personer Behandlinger, hvor aktionsdiagnosen er en af de i Oversigtstabel 1 anførte diagnoser. Det betyder, at hvis patienten har en af de anførte diagnoser som bidiagnose, er behandlingen ikke medtaget. Tabel 4.2 Brachyterapi og Isotopterapi 1 ved offentlige, danske sygehuse 2. halvår halvår 2005* Brachyterapi Isotopterapi (BWGC) (BWGG) * * halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Antal behandlinger Rigshospitalet Kbh. Amts Sygehus i Herlev Odense Universitetshospital Vejle Sygehus Århus Sygehus Århus Amtssygehus Aalborg Sygehus Hele landet Antal Personer Behandlinger, hvor aktionsdiagnosen er en af de i Oversigtstabel 1 anførte diagnoser. Det betyder, at hvis patienten har en af de anførte diagnoser som bidiagnose, er behandlingen ikke medtaget. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 9, maj

14 Tabel 5.1 Kemoterapi 1, behandlinger med antistoffer og immunmodulerende behandlinger og cytostatiske behandlinger, 2. halvår halvår 2005* Behandling med antistoffer og immunmodulerende behandlinger (BOHJ) Cytostatiske behandlinger (BWHA) * * halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Antal behandlinger Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Kbh. Amts Sygehus i Herlev Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Roskilde Amts Sygehus, Roskilde Storstrømmens Sygehus Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sønderborg Sygehus Haderslev Sygehus Sydvestjysk Sygehus Horsens Sygehus Vejle Sygehus Holstebro Sygehus Herning Sygehus Silkeborg Centralsygehus Århus KH Århus Amtssygehus Randers Centralsygehus Odder Sygehus Skejby Sygehus Sygehus Viborg Aalborg Sygehus Hele landet Antal personer Kemoterapibehandliger, hvor aktionsdiagnosen er en af de i Oversigtstabel 1 anførte diagnoser. 2 Storstrømmens sygehus er af præsentationsmæssige årsager anvendt for hele perioden 2. halvår halvår 2005*. For 2. halvår 2003 omfatter tallene næsten udelukkende behandlinger udført på Næstved Centralsygehus. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 9, maj

15 Tabel 5.2 Kemoterapi 1 med biologisk modificerede stoffer og hormonel og antihormonel, antineoplastisk behandling, 2. halvår halvår 2005* Behandlinger med biologisk modificerende stoffer (BWHB) Hormonel og antihormonel antineoplastisk behandling (BWHC) * * halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Antal behandlinger Rigshospitalet Frederiksberg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Kbh. Amts Sygehus i Herlev Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Roskilde Amts Sygehus, Roskilde Roskilde Amts Sygehus, Køge Sygehus Vestsjælland Storstrømmens Sygehus Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Sønderborg Sygehus Haderslev Sygehus Sydvestjysk Sygehus Vejle Sygehus Holstebro Sygehus Herning Sygehus Tarm Sygehus Århus KH Århus Amtssygehus Randers Centralsygehus Grenaa Sygehus Skejby Sygehus Sygehus Viborg Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel Hobro-Terndrup Sygehus Hele landet Antal personer Kemoterapibehandliger, hvor aktionsdiagnosen er en af de i Oversigtstabel 1 anførte diagnoser. 2 Storstrømmens sygehus er af præsentationsmæssige årsager anvendt for hele perioden 2. halvår halvår 2005*. For 2. halvår 2003 omfatter tallene næsten udelukkende behandlinger udført på Næstved Centralsygehus. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 9, maj

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors

Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors Notat til Sygehus Thy-Mors Jannie Kilsmark Rebecca Zachariae Nielsen Dansk Sundhedsinstitut Juni 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

CANCERREGISTERET 2002 og 2003

CANCERREGISTERET 2002 og 2003 CANCERREGISTERET 2002 og 2003 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft 1. Kræft Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling Hvis denne bog var skrevet for tyve år siden, kunne man næsten sige, at dette første kapitel ville

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 AKTIVITET PÅ PRIVATE SYGEHUSE 2006-2010 2011 Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen URL: www.sst.dk Emneord: LPR, indberetning, statistik,

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater 214 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN Kolofon Kræft i tyk- og endetarmen Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere