Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi"

Transkript

1 Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Anders P. Nielsen med bidrag fra senioranalytiker Jens Sand Kirk og stud.scient.oecon Anne Marie Krogsgaard Andersen Indhold 1 Resumé af prognosen (s. 1) 2 Fremgang på vej i dansk økonomi (s. 3) 3 Bag væksttallene underliggende pæn vækst i Danmark (s. 5) 4 Beskeden fremgang på arbejdsmarkedet (s. 8) 5 Scenarier for dansk økonomi (s. 11) 6 Økonomisk politik - budgetterne skal bruges (s. 13) 7 Prognosen i detaljer (s. 14) 8 Appendiks (s. 22) Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil

3 1 Resume af AE s forårsprognose 214 Den økonomiske krise synger på sidste vers. Det begynder at gå fremad igen, men det går langsomt. Stemningsskiftet i dansk økonomi, der startede i sommeren 213, har holdt ved. Vi mangler dog forsat at se den høje tillid blive omsat til en øget efterspørgsel. Den økonomiske krise synger på sidste vers Det er således den hjemlige efterspørgsel, der er akilleshælen i dansk økonomi. Forbrugere og virksomheder er stadig tilbageholdende. Vi har dog gennem de seneste måneder set nogle af de mest positive indikatorer for erhvervs- og forbrugertillid gennem krisen. Vi har i begyndelsen af 214 samtidig set de laveste niveauer for varslede fyringer siden krisen satte ind, ligesom antallet af jobopslag har været svagt stigende. Antallet af virksomhedskonkurser og tvangsauktioner er faldet og nærmer sig også før-krise-niveau. Den hjemlige efterspørgsel er dog akilleshælen i dansk økonomi Sammen med stemningsskriftet er det derfor forventningen, at forbrugs- og investeringslysten gradvist vender tilbage i dansk økonomi. Det går ligeledes også bedre i udlandet, og de danske eksportudsigter er positive. Forbrugs- og investeringslysten forventes at vende tilbage De foreløbige væksttal for dansk økonomi i 213 landede på,4 pct. AE forventer i 214 en vækst på 1,4 pct., mens prognosen for 215 peger på en vækst på over 2 pct. Resumefigur 1 viser udviklingen i det danske BNP fra Vækst: 1,4 pct. i 214 og 2,1 pct. i 215 Resumefigur 1. Udviklingen i det danske BNP fra 199 til 215 Mia. 213-kr Mia. 213-kr BNP Prognose Kilde: AE s forårsprognose 214 Det underliggende vækstbillede har det imidlertid bedre, end hvad BNP-tallene umiddelbart viser. Det gælder særligt, når man renser for finanssektoren, råstofudvinding, forsyning og landbrug. Ser man på bruttoværditilvæksten (BVT) for byerhvervene eksklusiv Finans er økonomien faktisk tilbage på før-krise-niveau. Uden bl.a. finanssektoren er økonomien tilbage på før-krise-niveau I takt med at fremgangen får bedre fat i Danmark såvel som udlandet, forventes det også at smitte af på arbejdsmarkedet.

4 AE forventer således en fremgang i beskæftigelsen på ca. 15. personer i år og ligeledes en fremgang i 215 på 15. personer. Fremgangen i 214, der også må ses i lyset af et højt udgangsniveau, dækker over 6. flere offentligt beskæftigede og 9. flere privat beskæftigede. I 215 forklares stort set hele fremgangen af den private beskæftigelse. Fremgang i beskæftigelsen på 15. personer i både 214 og 215 Usikkerheden er dog fortsat stor. Slår stemningsskiftet hurtigere igennem i forbrugs- og investeringslysten, kan der komme meget mere gang i dansk økonomi med vækstrater, der i højere grad ligner tidligere opsving. På den anden side er der risiko for, at den offentlige efterspørgsel igen lander under budget, og at det private forbrug ikke forlader sneglesporet. Denne usikkerhed er illustreret i prognosens scenarier. Vækst- og beskæftigelsesudsigterne er vist i resumefigur 2A og 2B. Fremgang i beskæftigelsen på 15. personer i både 214 og 215 Resumefigur 2A. Vækstudsigter Resumefigur 2B. Beskæftigelse 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Pct Negativt scenarium mar-14 Positiv scenarium Pct. 3,5 Kilde: AE s forårsprognose 214 Kilde: AE s forårsprognose 214 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1. personer Negativt scenarium Positiv scenarium mar personer Der ventes fortsat enorme overskud på betalingsbalancen. Det afspejler et gigantisk privat opsparingsoverskud. Det understreger, at det generelt ikke er penge, der mangler i dansk økonomi. Der er således masser af vækstkrudt i den private sektor. Letter krisestemningen for alvor, kan det betyde, at der kommer godt gang i dansk økonomi de kommende år med betydelig større vending på arbejdsmarkedet til følge. Der er masser af vækstkrudt i den private sektor. Det gøder jorden for en pæn fremgang Erfaringerne fra de seneste større kriser viser, at når økonomien først vender, så går det typisk meget stærkt. Hvis det sker, så kan den danske vækst i 214 få vækstrater på omkring 1,8 og knap 3 pct. i 215. Det er vækstrater, man normalt vil forbinde med en egentlig højkonjunktur. Hvis den hjemlige efterspørgsel tager fart, kan vi opleve vækst, som normalt vil forbindes med højkonjunktur For at sikre at et opsving kan bide sig fast, er der fortsat brug for hver eneste milliard, der kan være med til at skubbe bag på vækst og beskæftigelse i dansk økonomi. I forbindelse med den kommende vækstpakke bør man se på tiltag, der belønner virksomheder, som investerer i Danmark. Herudover har det offentlige underforbrug kostet dyrt på vækst og beskæftigelse i de sidste år. Hvis f.eks. kommunerne ikke kan bruge pengene fra budgetterne, bør de kommunale uforbrugte midler inddrages og bruges på andre vækstskabende initiativer. Endelig bør renovering af almene boliger samt energirenovering af nedslidte og utætte offentlige bygninger blive opprioriteret. Der er fortsat brug for hver eneste milliard, så opsvinget kan bide sig fast 2

5 2 Fremgang på vej i dansk økonomi Det er forventningen, at dansk økonomi begynder at opleve pænere vækstrater fremadrettet, end vi har set de senere år. AE forventer en vækst på 1,4 pct. i år og 2,1 pct. i 215. I takt med at fremgangen får bedre fat i Danmark såvel som udlandet, og vi får et mere positivt arbejds- og boligmarked samt stigende kapacitetsudnyttelse, ventes det private forbrug og erhvervsinvesteringerne i 215 at vokse med vækstrater omkring eller lidt over normalen. Den offentlige efterspørgsel bremser imidlertid op igen i 215, hvorfor væksten i den hjemlige efterspørgsel stadig langt fra kan betegnes som prangende. Med den udvikling, vi har haft de senere år ligger den hjemlige efterspørgsel på trods af fremgang i 214 og 215 således stadig langt fra normale tilstande. Den gradvist tiltagende BNP-vækst gennem prognoseperioden skal primært ses i lyset af en accelererende vækst i den hjemlige/indenlandske efterspørgsel. Eksporten gearer også op som følge af højere vækst i udlandet, men da importen også accelererer som følge af stigende indenlandsk efterspørgsel, bliver vækstbidraget fra udenrigshandlen svagt negativt eller neutralt i prognoseårene. Som det fremgår af tabel 1, udvikler den hjemlige efterspørgsel (især det private forbrug og erhvervsinvesteringer) sig relativt svagt i 214, mens den offentlige efterspørgsel stiger pænt og holder hånden under væksten. Eksporten forventes at udvikle sig positivt. Væksten i den offentlige efterspørgsel ventes stærkere i år, ligesom øget aktivitet fra stormene Allan og Bodil vil sikre noget vækst i 214. Tabel 1 viser nøgletal med forsyningsbalancen fra AE's forårsprognose. Tabel 1. Nøgletal fra AE s økonomiske prognose, marts * 215* Realvækst i procent Bruttonationalprodukt,4 1,4 2,1 Indenlandsk efterspørgsel,7 1,3 2, - Privat forbrug, 1, 2, - Offentligt forbrug,9 1,5,6 - Offentlige investeringer -,7 1,8-8,4 - Boliginvesteringer -5, 3,5 4, - Erhvervsinvesteringer. 3,4 1,2 6,8 - Lagerinv. (vækstbidrag),2,, Eksport 1, 3,7 4,7 Import 1,5 3,8 4,8 Anm.: Kædede værdier, * prognose Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. Det er meget begrænset, hvad vi har af hårde indikatorer ind i 1. kvartal 214. Dankort og bilsalg peger umiddelbart på en rimelig start for det private forbrug, mens industriproduktion og -omsætning samt udenrigshandel peger i en mere sløv retning. Indikatorerne for nybyggeriet der dog typisk senere revideres op peger også på underliggende stor nedgang ind i 214. Modsat ventes aktivitet fra reparationsskaderne efter stormene sidste år at trække op i væksten. 3

6 Usikkerheden er da også fortsat meget stor. Vi mangler stadig solide og blivende tegn på, at stemningsskiftet har sat sig positivt i det private forbrug og investeringer. Boligmarkedet tegner fortsat skrøbeligt. Samtidig er der stor risiko for, at den offentlige sektor igen i år lander langt under budget til skade for væksten i dansk økonomi. På den anden side er der med de bløde indikatorer og de enorme private opsparingsoverskud basis for mere gang i dansk økonomi. Begynder der i lyset af stemningsskiftet i både erhvervsliv og blandt forbrugerne at komme mere gang i forbrugslysten samt i erhvervslivets investeringer kan vi sagtens få vækst i dansk økonomi, der ligner opgangstider. Tabel 2 viser de øvrige nøgletal fra AE s prognose. Tabel 2. Nøgletal (fortsat) fra AE s økonomiske prognose, marts * 215* ændring 1. personer Beskæftigelse mia.kr Betalingsbalance Offentlig saldo Privat opsparingsbalance Årlig stigning i pct. Forbrugerprisindeks,8 1,1 1,7 Boligpriser, en.fam. huse 2,3 2,5 4, Årlig stigning i pct. Produktivitet (BNP per besk.),4,9 1,5 Anm.: Beskæftigelsestallene i 213 er justeret ift. de nyeste oplysninger fra Arbejdstidsregnskabet. * prognose Kilde: AE pba. Danmarks Statistik 4

7 3 Bag væksttallene underliggende pæn vækst i Danmark Vi har de seneste måneder set nogle af de mest positive indikatorer for erhvervs- og forbrugertillid gennem krisen. Det fremgår af figur 1A og 1B. Samtidig har vi i begyndelsen af 214 set de laveste niveauer for varslede fyringer, siden krisen satte ind, ligesom antallet af jobopslag har været svagt stigende. Antallet af virksomhedskonkurser og tvangsauktioner er faldet og nærmer sig også før-kriseniveau. Figur 1A. Forbrugertillid, sæsonkorrigeret nettotal (pct.) Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. Forbrugertillid, sk nettotal (pct.) Figur 1B. Konjunkturbarometre nettotal, pct B&A Industri Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. Privat service Service, NY nettotal, pct Krisestemningen er således aftaget markant, og de fleste bløde indikatorer peger i positiv retning. Alligevel er der stadig usikkerhed omkring væksten i dansk økonomi et forhold der blev understreget i det foreløbige nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik, hvor BNP faldt med ½ pct. fra 3. til 4. kvartal 213. Faldet kommer godt nok efter to kvartaler med pæn vækst, hvorfor der for 213 som helhed tegner sig en vækst på plus,4 pct. Det var lidt mere end ventet i AE s prognose fra september sidste år, men det er fortsat en meget lav vækst. Som det fremgår af figur 2A, har dansk økonomi målt på BNP ligget mere eller mindre underdrejet siden Genopretningspakken tilbage i 21. Som det fremgår af figur 2B, må denne udvikling ses i lyset af den hjemlige efterspørgsel (privat forbrug, offentligt forbrug samt alle investeringer). Kigger man på eksporten, er vi således tilbage på det niveau, som vi havde før krisen. Det var samtidig den hjemlige efterspørgsel, der trak faldet i BNP i 4. kvartal 213. Figur 2A BNP-udviklingen, nationalregnskab mia. 213-kr mia. 213-kr Figur 2B. Hjemlig efterspørgsel og eksport mia. 213-kr genopretningspakken genopretningspakken mia. 213-kr Indenlandsk efterspørgsel, 213-priser Eksport, 213-priser (højre akse) 85 Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. 5

8 Umiddelbart giver de nye nationalregnskabstal et dårligere udgangspunkt for væksten i 214 end ventet i AE s septemberprognose, hvorfor de nye tal isoleret set trækker ned i BNP-skønnet for 214. Der er imidlertid flere forhold, der gør, at tallene bør tolkes forsigtigt. Først og fremmest påvirker forsikringstekniske forhold omkring behandlingen af efterårsstormene ( Bodil og Allan ) sammensætningen af tallene. Ifølge Danmarks Statistik skulle denne teknik ikke påvirke BNP-væksten negativt i større omfang. Der er dog opgjort et stort fald i det private forbrug på 1,3 pct. i 4. kvartal af 213, der korrigeret for forsikringsteknik faktisk ville være steget,2 pct. Faldet i det private forbrug modsvares ifølge Danmarks Statistik af en næsten tilsvarende nedgang i importen af tjenester. På trods heraf registreres et markant fald i bruttoværditilvækst (BVT) inden for branchen Finansiering og forsikring på 6½ pct. et fald der alene modsvarer ¾ af nedgangen i BNP. For det andet nedbragte virksomhederne tilsyneladende deres lagre i et omfang, der trak,4 pct.enheder ned i væksten. Samtidig er der en meget stor såkaldt statistisk diskrepans på minus,7 pct.enheder. Den statistiske diskrepans afspejler, at BNP opgjort fra økonomiens produktions- /udbudsside efter sæsonkorrektion ikke matcher BNP opgjort fra økonomiens efterspørgselsside. Kigger man alene på summen af de sæsonkorrigerede anvendelser, dvs. privat og offentlig forbrug, faste bruttoinvesteringer, lagerforøgelser samt nettoeksport var der en lille fremgang i økonomien i 4. kvartal 213 på knap,1 pct. Ser man endvidere bort fra lagerudviklingen, var der en fremgang på godt ½ pct. Et tredje forhold, der indikerer, at økonomien underliggende ikke har det så skidt, er beskæftigelse, hvor der ifølge de nyeste oplysninger fra arbejdstidsregnskabet har været en fremgang på godt 14. personer (korrigeret for orlov) fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213. Selvom beskæftigelsestallene heller ikke skal overfortolkes, kan det være et tegn på, at der er mere gang i væksten, end det tallene viser lige nu, jf. nedenfor. At det underliggende vækstbillede har det bedre, end hvad BNP-tallene umiddelbart viser, får man også indtryk af ved at kigge på væksten i de arbejdskraftintensive private byerhverv. Det gælder særligt, når man renser for Finanssektoren. Det fremgår af boks 1. Samlet lægger vi forsigtig vægt på de foreløbige væksttal fra 4. kvartal 213 i denne prognose. Det er ikke usædvanligt, at de danske BNP-tal undergår mærkbare revisioner. F.eks. blev 2. kvartal 213 senest revideret op med ½ pct.enhed. At der kan komme en oprevision indikerer den nyeste momsstatistik fra januar 214, med hvilken der generelt kom en opjustering af salget fordelt på hovedbrancher i 4. kvartal

9 Boks 1. Væksten i de private byerhverv peger på underliggende bedre økonomisk situation Figur B1.A viser den kvartalsvise udvikling i produktionsværdierne opgjort i faste (kædede) priser samlet og for de private byerhverv med og uden Finans (Finansiering og forsikring). De private byerhverv dækker industrien, de private serviceerhverv samt bygge- og anlæg, dvs. der ses bort fra landbrug mv., råstofudvinding, forsyningsvirksomhed samt offentlige erhverv. Figur B1.B viser tilsvarende opgørelsen for bruttoværditilvækst (BVT) i faste priser. Umiddelbart er BVT det mål, der kommer tættest på BNP, men som beskrevet i AE s septemberprognose 213 er BVT beregnet residualt og derfor umiddelbart forbundet med større usikkerhed end produktionsværdierne. Mens produktionen for den samlede økonomi er vokset med NUL pct. igennem 213 er den for byerhvervene vokset med,8 pct. og renset for Finans med 1,8 pct. Kigger man på BVT hedder vækstraten fra 4. kvt. 212 til 4. kvt. 213,8 pct. for den samlede økonomi, 2,1 pct. for byerhverv og hele 2,9 pct. for byerhverv ekskl. Finans. Det er især Råstofudvinding og forsyningsvirksomhed, der trækker produktion og BVT ned. Men også Finans har haft en markant negativ indflydelse på udviklingen i både produktion og BVT. Figur B1.A. Produktion samlet og byerhverv Figur B1.B. Bruttoværditilvækst (BVT) samlet og byerhverv 28q1=1 28q1=1 28q1=1 28q1= samlet Byerhverv Byerhverv eksl. finans samlet Byerhverv Byerhverv eksl. finans Anm.: Ikke kædeberegnet Kilde: AE pba. Danmarks Statistik Finanssektoren har de senere år som tendens oplevet faldene produktion i faste priser, mens der målt i værdi har været en mere stabil produktion. Forskellen afspejler, at priserne inden for Finans er steget en følge af øgede bidragssatser, rentemarginaler og lignende. I 4. kvartal 213 falder produktionen markant inden for Finans som følge af det mere forsikringstekniske, men også for BVT, hvor der burde være en mindre effekt, er der et stort fald. Faldene i Finans i 4. kvartal 213 forstærkes af en kraftig stigning i prisen. Renses byerhvervene for Finans har der været en generel stigende produktion gennem 213 og en lille fremgang fra 3. til 4. kvartal 213. For BVT i faste priser tegner billedet endnu mere positivt. Det indikerer, at det underliggende vækstbillede har det bedre, end hvad de overordnede væksttal tilsiger. Målt på BVT for byerhvervene ekskl. Finans er økonomien faktisk tilbage på før-krise-niveau, hvor BVT for den samlede økonomi fortsat ligger nede med knap 3 pct. Med denne usikkerhed in mente nedjusteres væksten alligevel en smule i 214 fra 1,7 pct. til 1,4 pct., mens vi fastholder prognosen om en vækst på godt 2 pct. næste år. Da væksten i 213 ifølge den foreløbige opgørelse landede,2 pct.enheder højere end ventet, er det samlede vækstbillede således nogenlunde uændret set over årene

10 4 Beskeden fremgang på arbejdsmarkedet Ifølge de foreløbige nationalregnskabstal overraskede beskæftigelsen positivt sidste år. Vi havde forventet et lille årligt fald på ca. 4. personer, men fik i stedet en fremgang på ca. 6. personer. Det endda til trods for, at lærerlockouten sidste år trak beskæftigelsen ned med personer. Samtidig peger tallene på en stigning i beskæftigelsen gennem året på godt 2. personer hvilket er en pæn positiv udvikling. Arbejdstidsregnskabet (ATR) for 4. kvartal 214, der er primærkilde til nationalregnskabet, er netop udkommet og peger i retning af en lidt mindre stigning. Korrigeret for personer på orlov var der sidste år en fremgang på godt 2. personer, mens der gennem året var en stigning på 14. personer. Vi har derfor tilpasset de nye oplysninger fra ATR til vores prognose. BNP-væksten, der for 213 som helhed er svagt bedre for end skønnet, kan umiddelbart forklare den lidt mere positive udvikling i beskæftigelsen, men det ændrer ikke på, at der målt på de overordnede tal umiddelbart er tegn på en svag produktivitetsvækst sidste år. Når det er sagt, så er der tegn på, at beskæftigelsesfremgangen målt på personer (hoveder) overvurderer den reelle fremgang på arbejdsmarkedet. Kigger man på lønmodtagerbeskæftigelsen, der er en opgørelse i fuldtidspersoner, er billedet knap så positivt det gælder især for den private beskæftigelse. Det viser figur 3A. Også arbejdstidsregnskabets opgørelse af de præsterede timer peger på en lidt svagere fremgang på arbejdsmarkedet sidste år. Det viser figur 3B. Står tallene til troende, modsvares beskæftigelsesstigningen af et lille fald i den gennemsnitlige arbejdstid. Figur 3A. Lønmodtagerbesk. Vs. NR-besk. 1. pers kvt kvt. 13 NR (v.a) kvt kvt. 13 Lønmodt 1..pers kvt kvt. 13 Samlet Offenltig Privat Figur 3B. Præsterede arbejdstimer, fuldtid 1. personer NR i alt ATR fuldtidsbesk. (højre akse) 1. fildtidsp Anm.: De præsterede arbejdstimer er omregnet til fuldtidsbeskæftigelse ud fra en 37 timer og 45 årlige arbejdsuger. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. For det andet så tegner den underliggende tilstand i økonomien bedre, end hvad de overordnede væksttal giver indtryk af. Det fremgår af boks 1 med yderligere uddybning ift. arbejdsmarkedet i boks 2. Det gælder ikke mindst, hvis man ser bort fra finanssektoren, hvor prisstigninger over nogle år har sænket den reale vækst. 8

11 Boks 2. Er der et produktivitetsefterslæb? Beskæftigelsen i dansk økonomi har udviklet sig overraskende stærkt sammenlignet med den relativt begrænsede vækst, der har været i dansk økonomi. Det tyder umiddelbart på en svag produktivitetsvækst og et potentielt produktivitetsefterslæb, der fremadrettet kan lægge en dæmper på arbejdsmarkedet. Som beskrevet i vores septemberprognose 213 giver væksten målt ved produktionsværdierne helt generelt (og noget overraskende) en bedre forklaring af udviklingen i beskæftigelsen end bruttoværditilvæksten tilbage i tid. Som figur B2.A viser, ligger beskæftigelsesfremgangen i økonomien i 213 en del højere end det, man burde forvente ud fra den produktionsvækst, der har været i økonomien. Det kan tale for et produktivitetsefterslæb, der, hvis det skal indhentes, vil dæmpe udviklingen på arbejdsmarkedet med de vækstudsigter, der tegner sig. Samtidig står det dog klart, at ikke-arbejdskraftintensive erhverv som råstofudvinding, forsyningsvirksomhed og til dels landbrug, fiskeri mv. har trukket ned i væksten de senere år. Endelig har de offentlige erhverv trukket ned i væksten i 211 og 212. Disse forhold taler for at kigge på væksten i de private byerhverv, der dækker ca. 78 pct. af den samlede produktionsværdi og 68 pct. af den samlede beskæftigelse. Som det fremgår af figur B2.B, ligger 213 stadig over den kurve, der baserer sig på den historiske sammenhæng. Vi er dog kommet lidt tættere på. Figur B2.A. Okun produktionsv. samlet besk. Figur B2.B. Okun private byerhverv 4, 3, 2, 1, Beskæftigels esvækst (pct.) y =,6532x - 1,286 R2 =,763 Vækst (over 2-årig periode) før fremgang på arbejdsmarkedet: 1,9 pct. 212, 213-1, 211-2, 21-3, Vækst i 29 produktion -4, (pct.) -4, -2,, 2, 4, 6, 5, 3, 1, -1, -3, Beskæftigels esvækst (pct.) y =,895x - 1,8841 R2 =, Vækst (over 2-årig periode) før fremgang på arbejdsmarkedet: 2,1 pct , Vækst i 29 produktion -7, (pct.) -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, Anm.: Der ses på realvæksten over en to-årig periode. Sammenhængen mellem vækst og den procentvise udvikling i beskæftigelsen er estimeret for , da 29 er det seneste endelige år i nationalregnskabet. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik Renses byerhvervene for Finans finder man billedet i figur B2.C. 213 kommer nu endnu tættere på kurven, og når man samtidig tager i betragtning, at 212 ligger lige så meget under kurven som 213 ligger over, er det langt fra givet, at 213 afviger med produktivitetsefterslæb til følge. Dette billede forstærkes endnu mere, hvis man kigger på det mere usikre BVT-mål, jf. figur B2.D. Ifølge BVT i de private byerhverv ekskl. finans er der med observationerne fra de foregående år slet ikke tegn på noget efterslæb. Figur B2.C. Okun produktion private byerhverv eks. finans Figur B2.D. Okun BVT private byerhverv eks. finans 5, 3, 1, Beskæftigels esvækst (pct.) y =,8891x - 1,7737 R2 =,827 Vækst (over 2-årig periode) før fremgang på arbejdsmarkedet: 2 pct , 3, 1, Beskæftigels esvækst (pct.) y =,9769x - 1,3447 R2 =,646 Vækst (over 2-årig periode) før fremgang på arbejdsmarkedet: 1,4 pct , , , 21-5, Vækst i produktion -7, 29 (pct.) -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, -3, 21-5, Vækst i BVT (pct.) 29-7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, Anm.: Der ses på realvæksten over en toårig periode. Sammenhængen mellem vækst og den procentvise udvikling i beskæftigelsen er estimeret for , da 29 er det seneste endelige år i nationalregnskabet. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik 9

12 Samlet vurderer vi, at beskæftigelsesudviklingen trods den mere positive udvikling ikke er helt ude af trit med den underliggende vækst i dansk økonomi. Der kan være et lille efterslæb, men det ventes ikke at lede til faldende beskæftigelse i 214. I lyset af den beherskede vækst i 214 venter vi dog en behersket beskæftigelsesfremgang igennem året. At beskæftigelsen alligevel stiger med ca. 15. i 214 dækker især over et højt udgangsniveau fra 213. Igennem 215 forventes der at komme lidt mere gang i beskæftigelsen, og vi får også her en samlet fremgang på ca. 15. personer. Det forventede forløb fra prognosen er vist i figur 4A. Som det fremgår, er der en svagt stigende beskæftigelse gennem 214, mens der kommer gradvis mere gang i arbejdsmarkedet til næste år. Samlet indhenter vi i prognosen kun en mindre del af det enorme fald, vi har set gennem krisen. Fremgangen i 214 dækker over 6. flere offentligt beskæftigede (heraf forklares omkring halvdelen af lærerlockouten sidste år) og 9. flere privatbeskæftigede. I 215 forklares stort set hele fremgangen af den private beskæftigelse, idet der kun forventes en marginal fremgang inden for det offentlige. At beskæftigelsen ikke vil falde i 214, men tværtimod bevæge sig i positiv retning, bekræftes umiddelbart af indikatorerne for job-åbninger og job-lukninger frem til og med februar 214. Der har såedes været en klar faldende tendens i de varslede fyringer og i antallet af lønmodtagere, der er omfattet af virksomhedskonkurs gennem flere måneder. Niveauet for begge indikatorer er nu nede i nærheden af før-krise-niveau. Samtidig har der været en svagt stigende tendens i nye jobopslag på internettet. Selvom vi her er langt fra de niveauer, som vi havde før krisen, er det et tegn på, at der åbnes flere job end tidligere og med samtidig færre joblukninger peger det på bedre tider for det danske arbejdsmarked. Figur 4A. Beskæftigelsesprognosen 1. personer Beskæftigelse fremskrivning 1. personer Figur 4B. Varslede fyringer og nyopslåede job antal nyopslag Varslede fyr., SK trend (ha.) antal nyopslag Jobindex, SKtrend Anm.: Der er tale om trenden fra sæsonkorrektionen. Kilde: AE pba. Jobindex, Jobindsats og LG. 1

13 5 Scenarier for dansk økonomi Forudsætningerne for større fremgang i dansk økonomi vurderes i den grad at være til stede. Akilleshælen i dansk økonomi er den hjemlige efterspørgsel, der siden foråret 21 har ligget mere eller mindre underdrejet. Modsat har eksporten klaret sig fint og ligger på niveau med det, som vi så, før krisen satte ind. Selvom krisen i Ukraine, hvis den udvikler sig, potentielt kan lede til geopolitisk uro med afsmittende negative konsekvenser for internatonal og dansk økonomi, er det vores opfattelse, at de største usikkerheder knytter sig til den hjemlige efterspørgsel. Med stemningsskiftet i dansk økonomi, der senest er blevet bekræftet af Greens konjunkturbarometer, og de enorme opsparingsoverskud i den private sektor, vurderer vi, at der er et stort potentiale i at få mere gang i både privatforbruget og investeringerne. Vi må på den anden side samtidig erkende, at der er risiko for, at der ikke kommer gang i den hjemlige efterspørgsel som ventet. Der er således stor risiko for, at den offentlige efterspørgsel igen lander markant under det, der er afsat i budgetterne. Der er risiko for, at boligmarkedet udvikler sig svagere, og at forbrugerne fortsat vil holde på pengene. For at illustrere den usikkerhed, der ligger i prognosen, er der i det følgende beregnet to alternative scenarier. I det negative scenario ser vi på situationen, hvor det offentlige forbrug igen i år lander under budget samtidig med, at det private forbrug ikke forlader sneglesporet, bl.a. som følge af, at boligprisstigningerne går i stå. I det positive scenario slår stemningsskiftet hurtigere igennem, så det private forbrug og de private investeringer stiger mere på linje med det, vi har set i forbindelse med tidligere opsving i økonomien. Konsekvenserne af de to scenarier for vækst og beskæftigelse er vist i figur 5A og 5B. Figur 5A. Scenarier BNP-vækst Figur 5B. Scenarier Beskæftigelse Pct. 3,5 Pct. 3,5 1. personer 1. personer 3, 3, ,5 2, , 2, ,5 1, ,,5, ,,5, Negativt scenarium mar-14 Positiv scenarium Negativt scenarium mar-14 Positiv scenarium Anm.: Marginalstød beregnet på ADAM. I det positive scenario vokser det private forbrug med 1½ pct. i 214 og med 4 pct. i 215. Erhvervsinvesteringerne vokser med 5 og 14 pct. i de to år, mens boliginvesteringerne vokser med 5 hhv. 8 pct. I det positive scenario får vi dermed vækstrater, der nærmer sig det, vi gennemsnitligt har set i forbindelse med opsvinget i 9 erne og i erne. I det negative scenario lander det offentlige forbrug via realvæksten 4 mia.kr. under budget, det private det private forbrug står stille svarende til gennemsnittet af de sidste 4-5 år og endelig går boligpriserne igen i stå med afledte konsekvenser for boliginvesteringerne. Kilde: AE s martsprognose 214. I det negative scenario reduceres væksten med godt ½ pct.enhed i 214 og med knap 1 pct.enhed i 215. Det betyder, at BNP de kommende år vokser med omkring 1 pct. i gennemsnit. Det må betegnes som fortsat lav vækst i lyset af den krise, som vi har været igennem. Den lave vækst betyder, at arbejdsmarkedet bremser helt op. Det viser figur 5B. 11

14 I det positive scenario øges BNP-væksten til 1,8 pct. i 214 og knap 3 pct. i 215. Det er vækstrater, som i højere grad kan forbindes med opgangstider. Som følge af den højere vækst stiger beskæftigelsen en del mere de kommende år. I 214 øges beskæftigelsen med godt 2. personer, mens der i 215 er en fremgang på yderligere godt 3. personer. Samlet ligger beskæftigelsen i 215 i prognosens positive scenario knap 25. højere end i prognosens grundscenario og godt 45. højere end i det negative scenario. Scenarierne illustrerer således tydeligt den betydning, det har for det danske arbejdsmarked, at der kommer gang i det private forbrug og i de private investeringer igen. Det skal i relation til det positive scenario bemærkes, at situationen, hvor der kommer mere gang i den hjemlige efterspørgsel, selvfølgelig vil belaste vores betalingsbalance via importen. Det er dog kun i et omfang, der går fra 4½ mia. kr. i 214 og 18½ mia. kr. i 215. Sat i forhold til den forventede udvikling i betalingsbalancen i prognosen vil vi selv med mere gang i den hjemlige økonomi stadig have overskud over for udlandet på langt mere end 1 mia. kr. om året. 12

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen De nye nationalregnskabstal har reduceret faldet i BNP fra 0,5 procent til 0,1 procent i 1. kvartal 2011. Det mindre fald i BNP i 2011 skal dog ses i

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

private jobs tabt under krisen

private jobs tabt under krisen 199.000 private jobs tabt under Dagens nationalregnskab bekræfter, at der fortsat var nedgang på arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2010. På trods af en stagnerende arbejdsløshed faldt beskæftigelsen med 13.000

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 2014 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 2014 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 214 Stockholm Nøgletal for Danmark februar 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 %

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager Udviklingen på arbejdsmarkedet har de seneste år været paradoksal. På trods af en meget svag vækst, er

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Stigende arbejdsløshed

Stigende arbejdsløshed Nye arbejdsløshedstal oktober 21 Stigende arbejdsløshed tredobling i langtidsledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 fuldtidspersoner fra september til oktober 21. Dermed udgør bruttoledigheden nu samlet

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Finanspolitikken på farlig kurs

Finanspolitikken på farlig kurs Dansk økonomi står fortsat på bunden af den største økonomiske vækstkrise i nyere tid. Selvom det vækstmæssigt begynder at gå den rigtige vej igen, vil der være massiv overkapacitet i økonomien mange år

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Positive takter i dansk økonomi, men udlandet truer

Positive takter i dansk økonomi, men udlandet truer Økonomisk prognose - september 214 Positive takter i dansk økonomi, men udlandet truer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 215 Stockholm Nøgletal for Danmark Januar 215 Forventet BNP-udvikling i 215 1,4 % Forventet Inflation i 215,8 % Forventet Ledighed 215 4,5 %

Læs mere

Svag underliggende vækst i det private forbrug

Svag underliggende vækst i det private forbrug Svag underliggende vækst i det private forbrug Nationalregnskabet for første halvår 20 har vist flotte stigninger i det private forbrug. En ekstraordinær kold vinter og forår har dog givet en markant stigning

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-20 november 2015 Oslo

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-20 november 2015 Oslo Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-2 november 21 Oslo Nøgletal for Danmark oktober 21 Forventet BNP-udvikling i 21 1,7 % Forventet Inflation i 21 1, % Forventet Ledighed 21 4,6 % Nationalbankens

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1.-11. marts 216 Stockholm Nøgletal for Danmark marts 216 Forventet BNP-udvikling i 216 1,1 % Forventet Inflation i 216 1,1 % Forventet Ledighed 216,5 % Nationalbankens

Læs mere

1. Resumé af prognosen

1. Resumé af prognosen 1. Resumé af prognosen De nye nationalregnskabstal viser en samlet fremgang i dansk økonomi i 1. halvår 21 på 1,3 procent. Dermed tegner væksten i starten af 21 kraftigere end ventet. Vækstbilledet i 1.

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn let af varslede fyringer har siden 2. kvartal 212 overordnet haft en faldende tendens og ligger i dag på et relativt lavt niveau. Dermed er presset på arbejdsmarkedet

Læs mere

Stemningsskifte gøder jorden for fremgang i dansk økonomi

Stemningsskifte gøder jorden for fremgang i dansk økonomi Økonomisk prognose - september 213 Stemningsskifte gøder jorden for fremgang i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Danmarks Statistik har i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med 28 mia. kr. i 214. Samtidig har man proklameret, at der

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

21.000 flere private job frem mod 2015

21.000 flere private job frem mod 2015 Arbejdsmarkedsprognose for de tre private hovederhverv, september 213 21. flere private job frem mod 215 De seneste måneders nøgletal tyder på bedre tider i dansk økonomi. AE s arbejdsmarkedsprognose peger

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Fortsat svag vækst i de private erhverv

Fortsat svag vækst i de private erhverv Prognosen er udarbejdet af DI s afdeling for økonomisk politik og analyse NOVEMBER 216 Fortsat svag vækst i de private erhverv I 215 og 216 har det private forbrug stort set været alene om at give fremgang

Læs mere

Sløv vækst bremser dansk jobfremgang

Sløv vækst bremser dansk jobfremgang Sløv vækst bremser dansk jobfremgang Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 10 www.ae.dk Sløv vækst bremser dansk jobfremgang af cheføkonom Erik Bjørsted og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV 22. oktober 2008 af Louise Hansen og Erik Bjørsted direkte tlf. 33 55 77 15 AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV AErådets seneste prognose

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Dansk eksport har klaret sig relativt godt

Dansk eksport har klaret sig relativt godt Dansk eksport har klaret sig relativt godt Tal fra OECD viser, at Danmarks eksport af varer sidste år steg med 16½ pct. Det var lidt mindre end i Sverige, men lidt mere end i både Tyskland og Finland.

Læs mere

Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed

Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Historisk lav andel anvendes på det offentlige forbrug eksklusiv sundhed Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Ifølge regeringen udgør det offentlige forbrug en høj andel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Sammenligner man imidlertid udviklingen

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Krisen sænker den danske velstand

Krisen sænker den danske velstand Krisen sænker den danske velstand Den økonomiske krise har påvirket dansk økonomi meget markant, og Danmark kæmper stadig med at få genoprettet økonomien. Det betyder blandt andet, at de økonomiske konsekvenser

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Økonomisk prognose - september 212 Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere