Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber"

Transkript

1 Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber

2

3 Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter i digital form. Formålet hermed er bl.a. at understøtte, at Danmark over en bred front ønsker at fremme de digitale løsninger, når såvel borgere som virksomheder kommunikerer med myndighederne. Regeringen vil frem imod 2015 komme med flere tiltag, hvor indberetning fremover alene kan ske digitalt. Eksempelvis forventes det, at selvangivelser og andre indberetninger ligeledes skal overgå til digital indberetning. I forlængelse af lovvedtagelsen har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse og en vejledning, der fastlægger de nærmere regler for den digitale indberetning af årsrapporter. Det er Beierholms målsætning, at vores kunder fortsat skal opleve indberetning og aflevering af regnskabsdata og årsrapporter på en så smidig måde som muligt. Vi redegør i denne folder om de nye regler, deres praktiske betydning for virksomhederne og vores anbefaling om den fremadrettede handling. Beierholm leverer ydelserne med den nye digitale indberetning til såvel Beierholms kunder som til ikke-kunder. De nye ydelser fordrer honorering af omstilling til de nye systemer og til indtastning af data m.v. September

4 Det digitale format og taksonomi Den digitale indretning bærer også forkortelsen XBRL, der henviser til det digitale format, som Erhvervsstyrelsen har fastlagt som standard for indberetningen. XBRL er forkortelsen for extensible Business Reporting Language. Med XBRL som digitalt læsbart sprog vil årsregnskabets felter og værdier blive kodet, så årsregnskabet kan indlæses i analyseværktøjer. Dette får betydning for udviklingen af myndighedernes analyser af årsrapporter, både nationalt og på tværs af landegrænserne internationalt. Selve kodningen er fastlagt i en såkaldt taksonomi, der strukturerer data i enheder og klassificerer dem. Erhvervsstyrelsens taksonomi danner skabelonen for finansiel rapportering for selskaber i Danmark og præciserer dermed retningslinjerne for regnskabsopstillingen i et digitalt format. Hvem skal indberette digitalt? Alle selskaber, fonde, interessentskaber og andre virksomhedsformer, der hidtil har haft pligt til at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, skal fremover indberette årsrapporten i et digitalt format. Dette gælder for stort set alle virksomheder, bortset fra to undtagelser: 1) Selskaber, der aflægger årsrapporten efter IFRS (International Financial Reporting Standards) og 2) Moderselskaber, der undlader at udarbejde koncernregnskab henset til, at de indgår i et koncernregnskab på et højere koncernniveau. Ud over de to undtagelser findes der ingen undtagelsesmuligheder, hvorfor alle virksomheder på sigt bliver omfattet af reglerne om obligatorisk indberetning. Det er muligt hvert år at søge om fritagelse for digital indberetning, men det forventes kun at blive i meget sjældne 4

5 tilfælde, at en sådan dispensation kan gives. Fra hvornår? Selskaber i Danmark har hidtil haft pligt til at indsende årsrapporter senest fem måneder efter regnskabsårets udløb, dog senest efter fire måneder for børsnoterede selskaber og meget store virksomheders vedkommende. Disse indsendelsesfrister er uændrede også ved digital indberetning. Tidspunkt for første digitale indberetning Virksomheder i regnskabsklasse Klasse A (personligt drevne og meget små) Klasse B (nettooms. under 72 mio DKK mv.) Klasse C (nettooms. over 72 mio DKK mv.) Klasse D (Børsnoterede mv.) Regnskabsår, der slutter: Intet krav om digital indberetning 31. januar 2012 eller senere Senere end 31. december 2012 Senere end 31. december 2013 ved indtastningen eller bliver indsendt. Det vil være pdf-udgaven af regnskabet, der bliver offentligt tilgængeligt, når der hentes regnskaber hos Erhvervsstyrelsen. Det er et krav, at virksomhederne følger den taksonomi, som Erhvervsstyrelsen har fastlagt for XBRL, med p.t. over indtastningsfelter pr. regnskab. Ligeledes skal virksomheder selv holde sig ajour med de løbende ændringer, der vil komme i taksonomien. Særligt XBRL-taksonomien vil det for virksomheder blive en udfordring at håndtere selv. Det skønnes, at de fleste virksomheders regnskabsmodeller skal tilpasses for at leve op til de digitale indberetningskrav, bl.a. ved tilpasning af tekstlinjer i regnskabet og af regnskabsnoterne. Kan man selv? Virksomheder kan godt selv forestå indberetning af årsrapporter. Der findes forskellige muligheder for at håndtere de nye krav, men det vil være nødvendigt at overveje en række forhold, før man selv begynder med digital indberetning. Der findes en række restriktioner og retningslinjer, som virksomheder skal følge: En virksomhed vil være pålagt at indberette både et regnskab i læsbar form som pdf-format og et regnskab i digital form, med krav om at anvende én af de løsninger, som Erhvervsstyrelsen anviser. Der skal således også afleveres en årsrapport i pdf-udgave, der enten dannes 5

6 To brugersystemer Der findes på nuværende tidspunkt to digitale brugersystemer, som virksomheder kan benytte Regnskab Basis og Regnskab Special. Regnskab Basis er et indtastningsmodul, hvor årsrapporten indtastes på en hjemmeside - virk.dk. Når regnskabstallene indtastes i Regnskab Basis dannes en pdf-version, som er den officielle årsrapport og samtidig indberettes årsrapporten digitalt. Denne metode kræver ikke, at virksomheden har XBRL-software installeret, men der skal forventes et tidsforbrug med indtastning og kontrol af årsrapporten, da metoden ikke er integreret med regnskabsmoduler og økonomisystemer. Herudover fordres det, at alle årsrapportens oplysninger er parat, når indtastning skal foretages. Der skal benyttes NemID eller digital signatur. Regnskab Special er en indsendelsesmetode, hvor virksomheden omdanner årsrapporten til et pdfformat fra dets nuværende form. I tillæg hertil skal virksomheden lave en XBRL-fil via eget software eller købe ydelsen, såfremt virksomheden ikke har software til at omdanne årsrapporten til digital form. Det er Beierholms generelle opfattelse, at det vil være meget tidskrævende for virksomheder selv at håndtere indtastning til det digitale format, og at virksomheder reelt kun kan benytte Regnskab Basis som direkte indtastningsmetode, mens Regnskab Special fordrer, at virksomheden selv har XBRLsoftware og et vist niveau af IT-kompetence i regnskabsafdelingen. Hvis du ønsker at vide mere om digital 6

7 indberetning, så kontakt venligst Beierholm. Vi kan rådgive dig i at vælge den rette løsning, der netop passer dit og virksomhedens behov. Beierholms løsning Beierholms kompetencecentre - Faglig Udvikling og Beierholm IT-Service - har egenudviklet system og metode til at danne, kontrollere og indberette data i årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen og XBRL-instanser. Som den første revisionsvirksomhed i Danmark kan vi sende kundernes data direkte ind i Erhvervsstyrelsens databaser Erhvervsstyrelsen kalder denne løsning for System-til-system, og løsningen betyder, at vi kan kommunikere direkte med de offentlige myndigheder uden om web-tjenester, blanketter og andre mellemled. mange, men først og fremmest skaber vi fuld sikkerhed for, at alle data er korrekte og at indberetningen følger den til enhver tid gældende taksonomi for XBRL det digitale sprog. Her har Beierholm valgt den højeste standard for opmærkning af regnskabsdata, hvorved vi sikrer et detaljeret billede af de samlede regnskabstal og de økonomiske data. Ikke mindst vigtigt, så forløber det i en sikker proces med at sende og gemme dokumenter. Fremadrettet handling Det er vores anbefaling til alle, som er omfattet af de nye krav, at man i samarbejde med Beierholm i god tid tager stilling til de nye indberetningsregler. Det handler om at afklare praktiske problemstillinger for den enkelte virksomhed og den betydning, som de nye regler får for den enkelte virksomhed. Fordelene ved System-til-system er 7

8 Hjørring Læsøvej 5 A 9800 Hjørring Tlf Aars Jyllandsgade Aars Tlf Viborg Gl. Skivevej Viborg Tlf Haslev Bregentvedvej Haslev Tlf Frederikshavn Suensonsvej Frederikshavn Tlf Farsø Frederik IX s Plads Farsø Tlf Aarhus Dusager Aarhus N Tlf Næstved Handelsskolevej Næstved Tlf Dronninglund Slotsgade Dronninglund Tlf Hobro Smedevej 1 B 9500 Hobro Tlf Haderslev Gåskærgade Haderslev Tlf Slagelse Industrivej Slagelse Tlf Aalborg Voergaardvej Aalborg SV Tlf Hadsund Ringvejen 2 A 9560 Hadsund Tlf København Gribskovvej København Ø Tlf Nykøbing Falster Slotsgade Nykøbing F. Tlf et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011/12

Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 32 89 54 68 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Fremgang kræver. balancegang

Fremgang kræver. balancegang Fremgang kræver balancegang Førsteklasses revision og rådgivning bygget på kompetencer og nærvær Vi sætter fokus på kundetilfredshed Med 600 kompetente medarbejdere fordelt på 18 kontorer over hele landet

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2010/11

Gennemsigtighedsrapport 2010/11 Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 32 89 54 68 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu?

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Virksomhedstjek Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Finanskrisen Den aktuelle finanskrise berører os alle i større eller mindre grad. Den vigtigste udfordring på globalt

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter Professionel focus på IT til revisorer Digitale årsrapporter fakta og myter Program Hvad er XBRL? Hvad er et digitalt regnskab? Metoder / muligheder Hyppige spørgsmål Hvad er XBRL? XBRL er ikke et særligt

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012

Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012 Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere