TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice"

Transkript

1 TNS Gallup - Publc kommune Borgsvce Borgpanel, 1. undsøgelse 2009 Publc

2 Meto Målgruppe: Borge kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stkprøvestørrelse: 437 borge Undsøgelsen gennemført pon 16. jun-2. jul 2009 Akkredtng: Enhv offentlggørelse af result, d stamm fra nne undsøgelse, skal være anført følgen klangvelse: Gallup Insttuttet Kommune Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

3 Indlednng Dette n sjette borgundsøgelse borgpanelet Borgundsøgelsen handl om borgnes holdnng tl borgsvce, og skellge veje/ndgange tl Undsøgelsen afdækk borgnes oplevelse af borgsvce og nnes kvaltet, samt borgnes tlfredshed svcen. Alle tal præsentes procent ell som gennemsnt, hvs kke ant nævnt. Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

4 kommune Borgpanel 2009(1) De følgen fgur vs sammensætnngen af borgpanel hold tl sammensætnngen af borge D har begynlsen af 2009 været en ekstra rekruttng af borge. På fguren ov lngen af køn ses t, t helt lge lt mellem mænd og kvnd. Dette også tlfælt borge. I hold tl ald lngen borgpanelet relvt lg lngen kommunen. Dog en mndre undrepræsenton af unge og ældre borge. I hold tl uddannelse d genelt en tenns tl ltagne borgpanelet me veluddanne end borgne kommune genelt. Dette meget normalt spørgeskemaundsøgels. Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

5 Borgpanel Køn KØN BORGERPANEL 50% 50% Mænd Kvnd Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

6 Borgpanel Ald ALDER ISHØJ KOMMUNE ALDER BORGERPANEL 15% 10% 21% 29% år år år år 26% år % år % Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

7 Borgpanel Uddannelse UDDANNELSE ISHØJ KOM MUNE UDDANNELSE BORGERPANEL 15% Folkeskole og gymnase Erhvvsuddannelse Vgåen uddannelse 40% 42% Folkeskole og gymnase Erhvvsuddannelse Vgåen uddannelse 51% 3 18% Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

8 Q3: Q3: Hvor Hvor godt godt et et kendskab kendskab har har tl tl følgen følgen måd måd komme komme?? Godt kendskab Kendskab Begrænset kendskab Slet kke kendskab Borgsvce Famlecent Socalcent Plan-, bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og ældrecent PPR-Cent Kultur- og frtdscent Telefonsk Selvbetjenng ntnettet Inmonssøgnng nettet Sendt e-mal Sendt brev posten 2 5% 16% 3% 5% 5% 10% 9% 5% 10% 19% 17% 20% 19% 5% 13% 8% 15% 20% 17% 27% 21% 3 16% 1 27% 28% 36% 30% 11% 76% 66% 71% 71% 66% 79% 57% 39% 17% 37% 26% 16% 38% 19% 10% 19% 38% 21% 38% Af Af fguren fguren ses ses t, t, borgsvce borgsvce og og nmonssøgnng nmonssøgnng nettet nettet t, t, som som flest flest har har t t største største kendskab tl. Også selvbetjenng nettet og telefonsk lgg højt. Dmod lgg fagcentrene kendskab tl. Også selvbetjenng nettet og telefonsk lgg højt. Dmod lgg fagcentrene genelt genelt lavt. lavt. 437 borge 437 borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

9 Q5: Q5: Hvor Hvor mange mange gange gange har har nn nn t t seneste seneste halve halve år år henvendt henvendt dg dg gennem nenståen kanal? gennem nenståen kanal? 0 gange 1-2 gange 3 gange ell me Borgsvcece (psonlg ) 27% 51% 22% Famlecent 80% 12% 9% Socalcent 73% 22% 6% Plan-,Bygge- og mljøcent 69% 2 6% Cent Børn og Undvsnng 82% 11% 5% Sundheds- og Ældrecent 77% 15% 9% PPR-cent 82% 1 Kultur- og Frtdscent 78% 1 8% Telefonsk 49% 32% 19% Selvbetjenng Intnettet 40% 37% 23% Inmonssøgnng Intnettet 19% 29% 52% Sendt e-mal 6 25% 11% Sendt brev posten 66% 25% 19% Denne fgur undstøtt n egåen, hvor t også h ses, t borgsvce og Denne fgur undstøtt n egåen, hvor t også h ses, t borgsvce og nmonssøgnng nettet, d taget flest gange e rådhuset. nmonssøgnng nettet, d taget flest gange e rådhuset. 437 borge 437 borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

10 Q6: Q6: Hvad Hvad var var årsagen årsagen tl, tl, henvendte henvendte dg dg tl tl?? Anl Flytnng 9% Gul sygeskrng Blå sygeskrng 17% 20% Pas 26% Kørekort 1 Bolgstøtte 8% Pensonsudbetalng Opskrvnng tl dagnsttuton Socale yls 5% 6% 6% Ant 58% Mange Mange borge borge henvend henvend sg sg tl tl kommunen kommunen bnlse bnlse pas pas ell ell sygeskrng. sygeskrng. Dog Dog d d også også en en stor stor l, d har svaret ant. l, d har svaret ant borge borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

11 Q7: Q7: Hvordan Hvordan tog tog tl tl bnlse bnlse yls, yls, hav hav?? Flytnng Flytnng Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sendt e-mal Sendt brev posten 3% 3% 6% 9% 7% 3% 18% 71% Langt fleste tag tl borgsvce bnlse flytnng. Langt fleste tag tl borgsvce bnlse flytnng. 34 borge bemærk llle base 34 borge bemærk llle base Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

12 Q7: Q7: Hvordan Hvordan tog tog tl tl bnlse bnlse yls, yls, hav hav?? Gul Sygeskrng Gul Sygeskrng Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sendte e-mal Sendte brev posten 1% 8% 5% 77% Også Også bnlse bnlse gul gul sygeskrng sygeskrng tag tag langt langt fleste fleste va va borgsvce. borgsvce. 69 borge 69 borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

13 Q7: Q7: Hvordan Hvordan tog tog tl tl bnlse bnlse yls, yls, hav hav?? Blå Sygeskrng Blå Sygeskrng Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sendte e-mal Sendte brev posten 2% 8% 1 13% 63% Også Også ved ved blå blå sygeskrng sygeskrng t t borgsvce, borgsvce, d d scor scor højest. højest. 79 borge 79 borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

14 Q7: Q7: Hvordan Hvordan tog tog tl tl bnlse bnlse yls, yls, hav hav?? Pas Pas Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sendte e-mal Sendte brev posten 7% 10% 1% 90% I I bnlse bnlse pas pas vælg vælg næsten næsten alle alle tage tage va va borgsvce. borgsvce. 104 borge 104 borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

15 Q7: Q7: Hvordan Hvordan tog tog tl tl bnlse bnlse yls, yls, hav hav?? Kørekort Kørekort Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sendte e-mal Sendte brev posten 2% 1% 3% 10% 8 Borgsvce Borgsvce kørekort kørekort også også n n kanal, kanal, d d mest mest anvendt. anvendt. 45 borge bemærk llle base 45 borge bemærk llle base Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

16 Q7: Q7: Hvordan Hvordan tog tog tl tl bnlse bnlse yls, yls, hav hav?? Bolgstøtte Bolgstøtte Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sendte e-mal Sendte brev posten 3% 3% 8% 7% 7% 10% 2 53% Når Når t t gæld gæld bolgstøtte, bolgstøtte, d d ldt ldt me me sprednng sprednng kanalne. kanalne. D D stadg stadg mange, mange, d d borgsvce, men mange også telefonsk. borgsvce, men mange også telefonsk borge borge bemærk bemærk llle llle base base Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

17 Q7: Q7: Hvordan Hvordan tog tog tl tl bnlse bnlse yls, yls, hav hav?? Pensonsudbetalng Pensonsudbetalng Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sendte e-mal Sendte brev posten 6% 9% 8% 13% 15% 23% 32% I hold tl pensonsudbetalng t skellgt, hvordan borgne komm kommunen. I hold tl pensonsudbetalng t skellgt, hvordan borgne komm kommunen. 21 borge bemærk llle base 21 borge bemærk llle base Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

18 Q7: Hvordan tog tl bnlse yls, hav? Q7: Hvordan tog tl bnlse yls, hav? Opskrvnng dagnsttuton Opskrvnng dagnsttuton Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sendte e-mal Sendte brev posten 7% 9% 13% 35% 35% 43% 73% I I hold hold tl tl opskrvnng opskrvnng dagnsttuton dagnsttuton d d skellge skellge ndgange ndgange tl tl kommunen, kommunen, dog dog benytt benytt flest flest borge borge borgsvce. borgsvce borge borge bemærk bemærk llle llle base base Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

19 Q7: Hvordan tog tl bnlse yls, hav? Q7: Hvordan tog tl bnlse yls, hav? Socale yls Socale yls Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sendte e-mal Sendte brev posten 6% 5% 1 19% 22% 36% 38% Lge store anle vlle vælge e borgsvce og socalcentret, når t handl om socale yls, Lge store anle vlle vælge e borgsvce og socalcentret, når t handl om socale yls, men men også også telefonsk telefonsk og og selvbetjenng selvbetjenng Intnettet Intnettet vlle vlle være være populært. populært. 23 borge 23 borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

20 Q8: Q8: Hvs Hvs får får komme komme rådhus rådhus bnlse bnlse følgen følgen yls, yls, hvlke ndgange vlle så etrække anven? Flytnng hvlke ndgange vlle så etrække anven? Flytnng Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sen e-mal Sen brev posten 1% 8% 5% 1% 29% 47% Ca. Ca. Halvlen Halvlen vlle vlle vælge vælge borgsvce borgsvce bnlse bnlse flytnng, flytnng, men men også også en en stor stor t t vlle vlle vælge vælge selvbetjenng nettet. Anlen af borge, d vlle vælge borgsvce noget lave end n anl, d selvbetjenng nettet. Anlen af borge, d vlle vælge borgsvce noget lave end n anl, d te te borgsvce borgsvce bnlse bnlse flytnng flytnng (spm. (spm. 7). 7). 437 borge 437 borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

21 Q8: Q8: Hvs Hvs får får komme komme rådhus rådhus bnlse bnlse følgen følgen yls, yls, hvlke ndgange vlle så etrække anven? Gul sygeskrng hvlke ndgange vlle så etrække anven? Gul sygeskrng Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sen e-mal Sen brev posten 2% 6% 6% 8% 23% 53% Ldt ov halvlen vlle vælge e borgsvce bnlse gul sygeskrng, men også en l Ldt ov halvlen vlle vælge e borgsvce bnlse gul sygeskrng, men også en l vlle e selvbetjenng nettet. vlle e selvbetjenng nettet. 437 borge 437 borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

22 Q8: Q8: Hvs Hvs får får komme komme rådhus rådhus bnlse bnlse følgen følgen yls, yls, hvlke ndgange vlle så etrække anven? Blå sygeskrng hvlke ndgange vlle så etrække anven? Blå sygeskrng Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sen e-mal Sen brev posten 1% 6% 10% 20% 53% Bllet s ens ud bå gul og blå sygeskrng. Bllet s ens ud bå gul og blå sygeskrng borge borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

23 Q8: Q8: Hvs Hvs får får komme komme rådhus rådhus bnlse bnlse følgen følgen yls, yls, hvlke ndgange vlle så etrække anven? Pas hvlke ndgange vlle så etrække anven? Pas Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sen e-mal Sen brev posten 2% 2% 2% 13% 79% Når Når t t gæld gæld pas pas vl vl langt langt fleste fleste gne gne anven anven borgsvce, borgsvce, og og en en mndre mndre anl anl selvbetjenng selvbetjenng Intnettet. Intnettet borge borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

24 Q8: Q8: Hvs Hvs får får komme komme rådhus rådhus bnlse bnlse følgen følgen yls, yls, hvlke ndgange vlle så etrække anven? Kørekort hvlke ndgange vlle så etrække anven? Kørekort Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sen e-mal Sen brev posten 2% 2% 1 7 I bnlse kørekort vlle langt størstelen anven borgsvce. I bnlse kørekort vlle langt størstelen anven borgsvce borge borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

25 Q8: Q8: Hvs Hvs får får komme komme rådhus rådhus bnlse bnlse følgen følgen yls, yls, hvlke ndgange vlle så etrække anven? Bolgstøtte hvlke ndgange vlle så etrække anven? Bolgstøtte Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sen e-mal Sen brev posten 1% 1% 5% 5% 9% 18% 38% I bnlse bolgstøtte etrækk borgne anven borgsvce ell selvbetjenng nettet. I bnlse bolgstøtte etrækk borgne anven borgsvce ell selvbetjenng nettet borge borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

26 Q8: Q8: Hvs Hvs får får komme komme rådhus rådhus bnlse bnlse følgen følgen yls, yls, hvlke ndgange vlle så etrække anven? Pensonsudbetalng hvlke ndgange vlle så etrække anven? Pensonsudbetalng Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sen e-mal Sen brev posten 9% 7% 7% 7% 1 35% Ldt Ldt ov ov en en tredjel tredjel vl vl etrække etrække borgsvce borgsvce bnlse bnlse pensonsudbetalng. pensonsudbetalng. En En l l vl vl også også h h etrække selvbetjenng Intnettet. etrække selvbetjenng Intnettet borge borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

27 Q9:Hvlke Q9:Hvlke af af følgen følgen ndgange ndgange vl vl genelt genelt etrække etrække anven, anven, hvs hvs skal skal e e? Prortér nenståen ndgange eft hvlke, helst vl benytte dg af genelt. H vses? Prortér nenståen ndgange eft hvlke, helst vl benytte dg af genelt. H vses resultne resultne prortng prortng Anl Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sen e-mal Sendt brev posten 2% 7% 13% 20% 56% H vses borgnes førsteprortet hold tl genelt skulle henven sg tl kommunen. Et stykke ov H vses borgnes førsteprortet hold tl genelt skulle henven sg tl kommunen. Et stykke ov halvlen halvlen vlle vlle etrække etrække borgsvce, borgsvce, men men også også en en l l vlle vlle etrække etrække selvbetjenng selvbetjenng Intnettet. Intnettet. Kun Kun få vlle etrække rnge, og slet ngen vlle etrække gå va fagcentrene. få vlle etrække rnge, og slet ngen vlle etrække gå va fagcentrene borge borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

28 Q10: Q10: I I hold hold tl tl borgbetjenngen borgbetjenngen rådhus rådhus dn dn oplevelse, oplevelse, rådhuset rådhuset...?...? Meget let tlgængelg Forholdsvst let tlgængelg Forholdsvst svært tlgængelg M eget svært tlgængelg Ved kke Alle 36% 48% 2% 11% Mænd 29% 53% 6% 1% 12% Kvnd 42% 43% 2% 2% 10% % 52% 2% 5% % 46% 8% % 2% % 50% 6% 1% 15% % 47% 1% 7% Borgne Borgne men men høj høj grad, grad, borgbetjenngen borgbetjenngen let let ell ell meget meget let let tlgængelg. tlgængelg. Især Især yngre yngre og og ældre ældre meget meget postve. postve borge borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

29 Q11: Q11: Hvs Hvs skal skal henven henven dg dg,, t t så så dt dt ndtryk ndtryk...?...? Det altd t samme sted, man skal henven sg, uanset hvad t drej sg om Det oftest t samme sted, man skal henven sg, uanset hvad t drej sg om Det somme td skellge sted, man skal henven sg, afhængg af hvad t drej sg om Det vdt skellge sted, man skal henven sg, afhænggt af hvad t drej sg om Ved kke Alle 11% 30% 31% 9% 19% Mænd 12% 31% 30% 9% 18% Kvnd 9% 29% 31% 10% 21% % 42% 30% 1% 10% % 29% 36% 5% 21% % 30% 27% 13% 20% % 2 28% 11% 27% 60+ 9% 28% 32% 13% 19% D D lte lte menng menng omkrng, omkrng, hvordan hvordan man man skal skal henven henven sg sg tl tl kommunen, kommunen, hvor hvor crka crka halvlen halvlen men men t altd ell ofte t samme sted, man skal henven sg. Den ann halvl men dmod, t t altd ell ofte t samme sted, man skal henven sg. Den ann halvl men dmod, t ofte ofte fle fle skellge skellge sted. sted. De De yngre yngre men men dog dog høje høje grad, grad, t t ofte ofte t t samme samme sted. sted. 437 borge 437 borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

30 Q12: Q12: Sdste Sdste gang gang henvendte henvendte dg dg,, opleve opleve da da få få dn dn sag sag løst løst ved ved første punkt? første punkt? Ja, jeg fk mn sag løst ved første punkt Nej, jeg måtte e fle søg nn jeg fk løst mn sag Alle 71% 29% Mænd Kvnd 72% 70% 28% 30% % 70% 66% 67% 33% 30% 3 33% % 20% En En stor stor l l af af borgne borgne har har oplevet, oplevet, få få s s sag sag løst løst ved ved første første punkt. punkt. 395 borge 395 borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

31 Q13: Q13: I I bnlse bnlse n n gæln gæln sag, sag, hvordan hvordan henvendte henvendte dg dg ved ved første første?? Alle Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sendt e-mal Sendt brev posten 1% 2% 2% 1% 1% 6% 3% 1% 13% 61% Den største l af borgne henvendte sg va borgsvce, og også en stor l henvendte sg telefonsk. Den største l af borgne henvendte sg va borgsvce, og også en stor l henvendte sg telefonsk. Dsse to m result såles, mange får løst sn sag første gang, henvend sg. Dsse to m result såles, mange får løst sn sag første gang, henvend sg. 395 borge 395 borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

32 Q15: Q15: Da Da blev blev sendt sendt v v systemet, systemet, opleve opleve da da nogle nogle af af følgen følgen stuon? stuon? Alle Jeg skulle gentage mn sag ved t næste punkt Jeg blev sendt rundt tl skellge pson/nstans nn jeg fk f n rette pson Den pson/nstans jeg blev sendt v tl var kke stand tl løse mn sag Den pson/nstans jeg fk f vdste kke hvem jeg skulle sens v tl Jeg blev sendt rundt gentagne gange tl sdst blve koblet af lnjen (telefonsk) Jeg var kke tlfreds n må mn sag blev behandlet Jeg kunne kke komme gennem tl en pson/nstans, d kunne løse mn sag Ant/notér Ved kke 6% 3% 6% 12% 13% 21% 19% 43% En En l l af af borge, borge, d d blev blev sendt sendt v v systemet systemet opleve opleve skulle skulle gentage gentage sn sn sag sag ell ell blve blve sendt sendt rundt tl skellge punkt. Crka en femtel var kke tlfreds n må, sagen blev behandlet. rundt tl skellge punkt. Crka en femtel var kke tlfreds n må, sagen blev behandlet borge borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

33 Q16: Q16: Hvor Hvor tlfreds tlfreds alt alt alt alt n n svce, svce, har har yt yt bnlse bnlse dn dn henvenlse? Angv dt svar en skala fra 0-10 hvor 0 betyd, slet kke tlfreds, og 10 betyd, henvenlse? Angv dt svar en skala fra 0-10 hvor 0 betyd, slet kke tlfreds, og 10 betyd, meget meget tlfreds. tlfreds. Gennemsnt Alle 7,5 Mænd 7,3 Kvnd 7, , , , , ,1 Fguren vs gennemsnttet n genelle tlfredshed svcen. Som t ses Fguren vs gennemsnttet n genelle tlfredshed svcen. Som t ses sær sær kvnd kvnd og og ældste ældste mest mest tlfredse, tlfredse, hvor hvor yngre yngre tlbøjelge tlbøjelge tl tl være være mndre mndre tlfredse. tlfredse. 395 borge 395 borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

34 Q17: Q17: Hvordan Hvordan vl vl vur vur n n ndgang ndgang (ell (ell ndgange) ndgange) henvendte henvendte dg dg gennem, gennem, hold tl hvor godt fung? hold tl hvor godt fung? Fung meget godt Fung ovvejen godt Fung ovvejen dårlgt Fung meget dårlgt Ved kke Borgsvcece (psonlg ) Famlecent Socalcent Plan-,Bygge- og mljøcent Cent Børn og Undvsnng Sundheds- og Ældrecent PPR-cent Kultur- og Frtdscent Telefonsk Selvbetjenng Intnettet Inmonssøgnng Intnettet Sendt e-mal Sendt brev posten 5% 11% 41% 33% 45% 25% 40% 2 30% 2 31% 27% 56% 60% 62% 4 46% 30% 67% 39% 56% 52% 58% 43% 49% 9% 36% 5% 1% 2% 6% 1% 8% 1% 17% 20% 7% 26% 9% 16% 2% 2% 3% 3% 1 10% 3% 6% 8% 1% 10% 9% 2% 8% 9% 8% 3% 13% 7% 8% D genelt tlfredshed kommunens svce. Borgsvce dog n ndgang, d har fået n D genelt tlfredshed kommunens svce. Borgsvce dog n ndgang, d har fået n mest mest postve postve bedømmelse, bedømmelse, hvor hvor cent cent børn børn og og undvsnng undvsnng har har fået fået n n mest mest negve. negve. 395 borge 395 borge Gallups undsøgelse gennemført pon 16. jun-2. jul 2009, og baset 437 webntvew borge

TNS Gallup - Public Ishøj kommune

TNS Gallup - Public Ishøj kommune TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgpanel, 3. undsøgelse Public Meto Målgruppe: Borge i Ishøj kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stikprøvestørrelse: borge Undsøgels gnemført i piod 12.-19. juni

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern.

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern. nuvr jeblkke Ba fa tlvrels adgang tl bestemt psykotap td: udfold `nuvr sg mellem jeblkke', td nu. hovemn Tapeut ntvew Danel Stn. Ire Cand.psych., Chrstans Psykol Nyt adjunkt februar 2005 Danmarks (2005,

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Ny behandlingsform på vej frem

Ny behandlingsform på vej frem chokbølg Ny behandlngsm vej frem Chokbølgap være altnv tl krurgske ndgreb, m d gl danske undsøgels effekt AF FYSIOTERAPEUT MIKKEL ORRY AMBY FOTO LARS HORN, behandlng, extracorporeal lthotrpsy shock kært

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel Statstk II Lekton 5 Modelkontrol Modelkontrol Modelsøgnng Større eksempel Generel Lneær Model Y afhængg skala varabel 1,, k forklarende varable, skala eller bnære Model: Mddelværden af Y gvet =( 1,, k

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Løsninger til kapitel 12

Løsninger til kapitel 12 Løsnnger tl kaptel 1 Opgave 1.1 HypoStat gver umddelbart: ft = 7 En P Teststørrelse H 0 : Alle P passer mandag 80 0,14857 48,8571 3,89737 H 1 : Ikke alle P passer trsdag 30 0,14857 48,8571 1,48899 onsdag

Læs mere

Socialdemokraterne i Ishøj

Socialdemokraterne i Ishøj Bladredaktonen: Bladredakton: ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf. 32 84 56 65 ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf.: 32 84 56 65 Ole Bjørstorp e-mal: obj@shoj.dk Tlf.: 43 99 68 44 Ole Bjørstorp

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon.

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon. NEWS NEWS NEWS. kvartal 0 Udgv A/S. Udss kund rnngstne. gelsk www.elcon.c Gelt Godt år! vklng/fretd vklng/fretd Gelt s vson n chneys s vson ønsk arbej, s s vson vson s n n n chneys chneys chneys før, t

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

FACITLISTE TIL KOMPLEKSE TAL

FACITLISTE TIL KOMPLEKSE TAL FACITLISTE TIL KOMPLEKSE TAL Kaptel Opgave Opgave Opgave Det emmeste check af lgge er at opløfte begge sder tl. potes. Bombells metode gver følgede lgger: a a b = 5 ( ) b a b = 09 = 7. Løs dem med et CAS

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Antag X 1,..., X n stokastiske variable med fælles middelværdi µ og varians σ 2. Hvis µ er ukendt estimeres σ 2 ved 1/36.

Antag X 1,..., X n stokastiske variable med fælles middelværdi µ og varians σ 2. Hvis µ er ukendt estimeres σ 2 ved 1/36. Estmaton af varans/sprednng Landmålngens fejlteor Lekton 4 Vægtet gennemsnt Fordelng af slutfejl - rw@math.aau.dk Insttut for Matematske Fag Aalborg Unverstet Antag X,..., X n stokastske varable med fælles

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Vægtet model. Landmålingens fejlteori - Lektion4 - Vægte og Fordeling af slutfejl. Vægte. Vægte: Eksempel. Definition: Vægtrelationen

Vægtet model. Landmålingens fejlteori - Lektion4 - Vægte og Fordeling af slutfejl. Vægte. Vægte: Eksempel. Definition: Vægtrelationen Vægtet model Landmålngens fejlteor Lekton 4 Vægtet gennemsnt Fordelng af slutfejl - kkb@mathaaudk http://peoplemathaaudk/ kkb/undervsnng/lf3 Insttut for Matematske Fag Aalborg Unverstet Gvet n uafhængge

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Scorer FCK "for mange" mål i det sidste kvarter?

Scorer FCK for mange mål i det sidste kvarter? Uge 7 I Teoretsk Statstk, 9. aprl 2004. Hvor er v? Hvor var v: opstllg af statstske modeller Hvor skal v he: tro om estmato og test 2. Eksempel: FCK Estmato (tutvt) Test Maksmum lkelhood estmato Scorer

Læs mere

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab Danmarks Sask Naonalregnskab 9. november 00 ædnng og sæsonkorrekon af de kvaralsvse naonalregnskab Med den revderede opgørelse af de kvaralsvse naonalregnskab 3. kvaral 007 6. januar 008 blev meoden l

Læs mere

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, ANOVA Tjek af model antagelser Konfidensintervaller for middelværdierne Tukey s test for parvise sammenligninger

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, ANOVA Tjek af model antagelser Konfidensintervaller for middelværdierne Tukey s test for parvise sammenligninger Vaansanalyse (ANOVA) Repetton, ANOVA Tjek af model antagelse Konfdensntevalle fo mddelvædene Tukey s test fo pavse sammenlgnnge ANOVA - defnton ANOVA (ANalyss Of VAance), også kaldet vaansanalyse e en

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

året at bruge sammen agt en e uges t d på at sam e og red gere de forske ge tekster, der kommer fra akt v tetsmedarbejderne.

året at bruge sammen agt en e uges t d på at sam e og red gere de forske ge tekster, der kommer fra akt v tetsmedarbejderne. Ta ud, november, december 2015 Dn mng om plejeservce hjemmehjælp tæller! Er du beboer p ejecter e er modtager af hjemmehjæ p? Så kan du hjæ pe os b ve bedre t hjæ pe d g. Mar e er konsu t ska hjæ pe Kommune

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Økonometri 1. For mange variable i modellen. For få variable. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 21. september 2004

Økonometri 1. For mange variable i modellen. For få variable. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 21. september 2004 Dages program Økoometr De multple regressosmodel. september 004 Emet for dee forelæsg er stadg de multple regressosmodel (Wooldrdge kap. 3.4-3.5) Praktske bemærkg Opsamlg fra sdst Irrelevate varable og

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Program for dag: Kvanttatve metoder Den smple regressonsmodel 9. februar 007 Regressonsmodel med en forklarende varabel (W..3-5) Varansanalyse og goodness of ft Enheder og funktonel form af varabler modellen

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Videregående Algoritmik. David Pisinger, DIKU. Reeksamen, April 2005

Videregående Algoritmik. David Pisinger, DIKU. Reeksamen, April 2005 Vderegåede Algortmk Davd Psger, DIKU Reeksame, Aprl 5 Bsecto problemet Gvet e uvægtet graf G = (V, E) samt et heltal k. E bsecto af grafe G er e opdelg af kudere V to lge store mægder S og T. MAX-BISECTION

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Elektromagnetisk induktion

Elektromagnetisk induktion Elektromagnetsme 11 Sde 1 af 8 Elektromotorsk kraft Elektromagnetsk ndukton Den elektromotorske kraft en lukket kreds er defneret som det elektromagnetske arbede pr. ladnng på en prøveladnng q, der føres

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Elektromagnetisk induktion

Elektromagnetisk induktion Elektromagnetsme 11 Sde 1 af 9 Elektromotorsk kraft: Elektromagnetsk ndukton Den elektromotorske kraft en lukket kreds er defneret som det elektromagnetske arbede pr. ladnng på en prøveladnng q, der føres

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

VANDRET PROCENT (UVEJET) Lastbil Magasinet P41081 (27-FEB-2006) 1. Hvilke af følgende transportblade læser du personligt af og til?

VANDRET PROCENT (UVEJET) Lastbil Magasinet P41081 (27-FEB-2006) 1. Hvilke af følgende transportblade læser du personligt af og til? VANDRET PROCENT (UVEJET) P41081 (27-FEB-2006) 1. Hvilke af følgende transportblade læs du psonligt af og til? Lastbil Magasinet TransInform Transport- Magasinet DTL Road-Life Ingen af disse 330 100% 305

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter Analytsk modellerng af 2D Halbach permanente magneter Kaspar K. Nelsen kak@dtu.dk, psjq@dtu.dk DTU Energ Konverterng og -Lagrng Danmarks Teknske Unverstet Frederksborgvej 399 4000, Rosklde, Danmark 17.

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT

HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT Alt malarbej udføres INDHOLD Vedlgehollse & renovng Vlla/lejlghed/nybygnng/tlbygnng Facaløsnng Alt vægbeklædnng tapetarbej Alle m spartel opgav Træværk - u & nndørs Hammshusvej

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre Hansard OnLne Vejlednng Unt Fund Centre Indhold Sde Introdukton tl Unt Fund Centre (UFC) 3 Sådan bruger du fondsfltre 4-5 Sådan arbejder du med fltrerede resultater 6 Sådan arbejder du med fltrerede resultater

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Sporene på Svnø og Avnø Indhold Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

HVIDOVRE LOKALHISTORIE

HVIDOVRE LOKALHISTORIE L HVIDOVRE KOMMUNES l.okalhis'ioriske ARKIV Medborgerhuset Hvdovrevej 280 2650 Hvdovre HVIDOVRE LOKALHISTORIE = w """4 w... 0 w... """4 = 0? 0... = --- 6. årgang, nr.1, februar 1988 LØSSALGSPRIS: Kr. 12.-

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Region Hovedstaden. Kvalitetspris 2011

Region Hovedstaden. Kvalitetspris 2011 Regon Hovedstaden Kvaltetsprs 2011 Kvaltetsprs 2011 Indhold Forord ved Helle Ulrchsen, Regonsdrektør... 4 Kvaltets-prs 2011 Bspebjg Hosptal ESBL Intventonsprojektet... 6 Bspebjg Hosptal Ortrsk sengesnt...

Læs mere

NÅR STJERNER TALER giver det tryghed på ensomhedens himmel

NÅR STJERNER TALER giver det tryghed på ensomhedens himmel sorer, februar, marts 2016 Oplysnng om dems rørde Prrammet året 2016 er kke p ads dnu. V dems- psyk r spec a ster p an ægger afho de 3-4 op ysn ngs- debaftner øbet af året. Emnerne v være op ysn ng om

Læs mere

April, maj, juni 2016. der kan gøres bedre. I november 2015 afho dte den seneste netværksgruppe afs utn ng og eva uer ng.

April, maj, juni 2016. der kan gøres bedre. I november 2015 afho dte den seneste netværksgruppe afs utn ng og eva uer ng. sorer, maj, jun 2016 Fokus ebyggelse af hed blandt ældre Netværksgrupper ker kemænd. De s dste 3 år har ker kemænd været sam et netværksgrupper et øb á 7 efterm ddagsmøder ét af kommunes æ drectre. De

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi Danel Stn, hans teor des bydnng musktap Nels Kandd nbal Aalborg Psykrske musktap, Sygehus. Ph.d., lektor Desuden ved co-studeled Aalborg Unvst Musktapuddannelsen Musktapklnkken Aalborg Unvst. Mal: nbal@hum.aau.dk

Læs mere