Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9"

Transkript

1 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12 Syddanmark. Nr. 41. Decemb 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 udlejnng af kredss sommhuse Ny sæson 14/15 udlejnng af kredss sommhuse Restug sæson 13/14: Restug sæson 13/14: Houstrup: Houstrup: Bork Havn Bork Havn: Er du ntesset dsse ug/weekds ell mellemdage, så kontakt Me Er du ntesset dsse ug/weekds ell mellemdage, Odsekontoret Praktske oplysnng prs, se sde 5 så kontakt Me Odsekontoret Praktske oplysnng prs, se sde 5 Læs om bl.a. Læs om bl.a.: Husk ved arbejdsskad Husk ved arbejdsskad Kontngt Kontngt dagpgess dagpgess Julearrangemt afdelngne Nyudlærte svde Opmålkursus, se bagsd Opmålkursus, se bagsd

2 BLIK OG RØR Sydjylland-Fyn Ny struktur Blk Rør?? Da v besluttede trække os ud af sammlægnngsplanne Dansk Metal El-bundet knap 2 år sd, besluttede v samtdgt v skulle se vores eg struktur. Det blev d neds et udvalg som fk opdrag se følgde: Kontngtstruktur, lemshvvnng/organsng bundets struktur. Indstllng fra udvalget blev elagt det netop afholdte HB-møde. Jeg kke tvvl om, d mange tng rapport som kan bruges, ud jeg d g det hele. Helt kelt handl det om, hvorledes v skr d bedst mulge sartede svce tl j færrest mulge kontngtkron, nurlgvs d tng d kan gøres andledes måske bedre. Nu det så mng rapport skal dskutes Forbund, kredse afdelng, da alle 3 led omhandlet. På et udvdet HB-møde aprl skal det så besluttes om d dele rapport som v skal gå vde. Parallelt arbejdet udvalget, har v h kreds så set vores eg struktur. Det nu 3 år sd Fyn Sydjylland blev sammlagt, både d daglge ledelse kredsbestyrels ge om sammlægnng har været succes, m da v 2014 går nd et kongresår, var det måske sn plads se om d var tng som v kunne gøre bedre. V d kreds bundet som har d laveste kontngt, m det lnje som skal fastholdes, så v så nødt tl hele td udvkle os. D ovskrftne de områd som v s så: Økonom, hvorledes ønsk v kredskontngtet skal udvkle sg Arbejdsopgav, hvlke arbejdsopgav ønsk v udfør, hvorledes skal de prortes. Bemandng, skal d være mulghed gøre bemandng kredskontoret me fleksbel Samarbejde kreds/afdelng, d mulghed ændrng. Kredskontor, det ts d bedste løsnng 2 kredskontor Foreløbgt det kun ovskrft, det skal kraftgt pontes d kke truffet nle beslutnng, m jeg håb punktne kan danne baggrund god deb alle led kreds. OK 2014: Krave tl ovskomsthandlngne så småt ved tegne sg, s vores ønsk nok går retnng af skrng mod socal dumpnng, rettghed kun lemm, bedre mulghed eftuddannelse socale god, så går vores modparts ønsk and retnng. Teknq ønsk dnu større fleksbltet ovskomst, større lønsprednng, reel afskaffelse af vores prslst. Hvad angår fleksbltet ovskomst, v allede gået meget langt, jeg har svært ved se hvordan v kan være me fleksble ud ovskomst blot blv et tlbud man kan bytte sg af hvs frmaet ønsk det, når et frma ønsk fleksbltet har jeg dnu kke oplevet d tl vores del. Lønsprednng har v allede dag, så d kan jeg kke se net problem, udov jeg nurlgvs kke ønsk vores lemm komm ned nærhed af mndstelønn. Nej mg se, blv d helt store hurdle g dne gang prslstne. Så st som vores netop afholdte TR-topmøde, meldte drektør fra Teknq klart ud, man dne gang skulle af værne bestemmels rørprslst, d v tlbage ved udgangspunktet fra OK-handlngne hvs kravet fra Teknq lgeså ultmvt som sdst, så blv de kommde handlng rgtgt svære. Det så ldt svært stå Teknq s ndgang tl handlngne, når de samtdgt des Vson 2022 ønsk branch skal blve bedre tl tltrække de gode stærke arbejde?? Ank Danels KREDS SYDJYLLAND-FYN Tlf , Fax ****************************** Kredskontor: Stgårdsvej 1, 6000 Koldng Ckorevej 3, 5220 Odse SØ Hvdelse A-kass: Ckorevej 3, 5220 Odse SØ Kontortd kredskontorne: Hvdage mellem kl Telefontd: Mandag-torsdag fredag E-mal: Faglg sekretær/mand: Ank Danels Tlf Mobl: Faglg sekretær/næstmand: Nels Braaby Tlf Mobl: Faglg konsult/a-kasse: Ste Hans Tlf Mobl Faglg konsult/kass: Jørg Jakobs Tlf Mobl: Faglg konsult/opmål: Mette Jørgs Tlf Mobl: Faglg Konsult/opmål: Jm Lortz Tlf Mobl Kontorassstt: Me Haycock Mhas Tlf Kontorassstt: Helle Tkels Tlf

3 Vgtg Vgtg Vgtg!! Arbejdsskad Vgtg Vgtg Vgtg!! En arbejdsskade ulykke ell sygdom, d skyldes arbejdet Arbejdsska ell arbejdsholde. Det En kan arbejdsskade være et fald arbejdsplads, ulykke ell hvor sygdom, du brækk skyldes bet, arbejdet rygskade ell arbejdsholde. grund af dårlge pladshold, d osv. Det En kan skade, være d et fx fald sk arbejdsplads, vej tl ell fra arbejde, hvor du normalt brækk kke bet, arbejdsskade rygskade grund af dårlge pladshold, osv. En skade, d fx sk vej tl Ulykkestlfælde ell fra arbejde, kortvarge normalt kke skadelge arbejdsskade vrknng skal Ulykkestlfælde anmeldes arbejdsgvs kortvarge skadelge skrngsselskab, vrknng skal Møde anmeldes skal tl anmeldes arbejdsgvs alle tl arbejdsskadesty- skrngs- hvvssygdomme rels. selskab, hvvssygdomme skal anmeldes Vtlonsbranch Hvs arbejdsskadestyrels. arbejdsgv mod reglne kke skret, skal Hvs arbejdsgv anmeldes mod reg- skad Som tl lne arbejdsskadestyrels. skret, har vtlonsudvalget skal besluttet nvte jeg skrev kke sdste numm af OVERBLIK så alle En arbejdsgv skad d arbejd anmeldes tl arbejds- har vtlon Fyn Sydjylland plgt tl anmelde tl møde vtlonsbranch. skadestyrels. En arbejdsskade. arbejdsgv Mødet Plgt har gæld går: plgt tl d kke anmelde hvvssygdomme. arbejdsskade. Torsdag d 19. aprl 2012 Plgt gæld kl d kke Ulykkestlfælde hvvssygdomme. skal Odse anmeldels SØ. ske sest n dage På kredskontoret, Ckorevej 3, 5220 I ulykkestlfælde eft, Ulykkestlfælde skad sket. Indhold Når I du ulykkestlfælde har modtaget mødet: skal anmeldels fra dn ske arbejdsgv sest n Oplæg skal dage du kontakte om eft, goptmng skad kredskontoret sket. af Vtlonsan- få hjælp. Når du har modtaget anmeldelse fra dn arbejdsgv skal du kontakte kredskontoret læg V/ Claus Ødum fra NOVENCO. Hvor Erhvvssygdom få hjælp. være lem af fagng v/ næstmand En hvvssygdom Hrk W. sygdom Pets ell ldelse, Blk som Rørarbejdbundetdes arbejdet ell hold, som arbejdet har egået skyl- Erhvvssygdom En hvvssygdom sygdom ell ldelse, un som Det skyldes vl sge, arbejdet sygdomm ell de hold, opstået som arbejdet grund af vrknng har egået af un arbejdet, Det vl sge, sammhæng sygdomm mellem opstået vrknngne grund af vrknng sygdomm af arbejdet, kdt d me- dcnske sammhæng sknng. En mellem hvvssygdom vrknngne kan ankdes sygdomm kdt d cnske sknng. En som hvvssygdom arbejdsskade. kan ankdes som arbejdsskade. hvvssygdomme kan være: Eksempl Eksempl - tnsalbue hvvssygdomme kan være: - allg tnsalbue - høretab allg høretab - astma astma Arbejdsskad, Arbejdsskad, det det vl sge vl sge uheld uheld ell ell hvvsbetngede ldels, behandles det lovplgtge arbejdsskadesy- hvvsbetngede ldels, behandles det lovplgtge arbejdsskadesystem, såfremt betngelsne stem, tlstede, såfremt vl arbejdsskadestyrels betngelsne tlstede, ankde vl arbejdsskadestyrels anmeldt arbejdsskade ankde. anmeldt arbejdsskade. Hvorvdt arbejdsgv stnngsansvarlg de stnngskrav, de stnngskrav, d kke d dækkes kke dækkes af arbejdsskadeskrngslov (fx sve smtegodtgørelse, tabt arbejds- af arbejds- Kom få god snak dne kollega om nle spændde emn som røre sg nd 3 vtlonsbranch. Blk Rør vært tår drkke sandwch. tjeste dffcehvvsevnetab) afhæng af hvorvdt arbejdsgv har handlet ansvarsdragde.. En gnemgang af retsprakss vs arbejdsgvskadeskrngslov ansvar (fx sve arbejdsskade smtegodtgørelse, afhæng af tabt arbejdstjeste dffcehvvsevnetab) række afhæng momt af hvorvdt kan arbejdsgv vare fra et har meget hand-mldt stnngs let ansvarsdragde.. tl et meget En gnemgang strgt ansvar. af rets- Det af- gørde prakss vs, d skal arbejdsgvs konkret vurdng ansvar af uheldet ell arbejdsskade d vrknng, afhæng d af før række momt arbejdsbetnget kan vare fra et meget mldt stnngs ansvar tl ldelse, førd det kan fastslås, hvorvdt arbejdsgv et meget strgt ansvar. Det afgørde, d skal stnngsansvarlg konkret vurdng ell af uheldet fr ansvar. ell d vrknng, skal således d før slås fast Arbejdsskadestyrelss arbejdsbetnget ldelse, an- Det kdelse førd det af kan arbejdsskade fastslås, hvorvdt sbetydde arbejdsgv, stnngsansvarlg Ny d gæld skkhedspjece. et stnngsansvar ell fr ansvar. ov arbejdsgv. Det skal således slås fast Arbejdsskadestyrelss ankdelse af arbejdsskade kke Forbundets sbetydde, populære d gæld et stnngsansvar behandlng ov arbejdsgv. af ble- arbejdsskadesag skkhedspjece Om vet Man opdet. skal bede sg, d kan gå lang td, fra sag Man start, skal bede tl spørgsmålet sg, om d ankdelse kan gå lang af arbejds- td, Således Om behandlng afsntte arbejdsskadesag om vrksomhednes skadesag fra sag start, stnngsspørgsmål tl spørgsmålet om blv ankdelse skkhedsorganson afgjort. D lange af arbejdsskadesag sagsbehandlngstd stnngsspørgsmål skyldes, det nødvdgt blv ændret, afgjort. D lgesom lange de sagsbehandlngstd nye skyldes, krav det nvolve om nødvdgt årlg mange drøftelse skellge nvolve part. mange skellge af Det part. arbejdsmljøet vgtgt, al korrespondance myndghed supplde Det andre vgtgt, ekstne arbejdsmljøuddannelsjylland-fyhed andre det tl v ekstne kke alle kan part tage ansvaret går gnem udfaldet Blk af al part korrespondance går gnem Blk myndg- Rør Syd- arbejdsmljøorgansonet så udfaldet taget. af sag, hvor v kke kd alle Rør Sydjylland-Fyn det v kke kan tage ansva- sag, hvor v kke kd alle oplysnng. Så gør j/os d tjeste afleve alle de papr Endelg oplysnng. de nyeste krav måtte Så gør tl få j/os fra passde skellge d tjeste arbejdstempuskab måtte så snart få fra skellge modtag myndghed dem. V har set mange sk- ek- myndghed afleve alle skrngssel- de pap- særlg seml rngsselskab, vntbeklædnng man så snart får afgørelse modtag tl arbejdne fra dem. arbejdsskadestyrels som måske d opdede skulle havde vson været anket, af skkheds- m hvor V har set så mange ekseml, man får afgørelse fra taget arbejdsskadestyrels som måske skulle havde pjec. man været kke anket, har m nået hvor afleve man kke sag har tl nået os før afleve sag man I har har tl de 4 ugs Hvs frst brug os tl før anke de et 4 eksemplar, d ugs. Så frst af kan man sted d har afhtes tl sag/ afgørels anke kredskontoret d. så Så snart af sted man hholdsvs har fået sag/afgørels d!! Koldng Odse. så D Er snart kan man man lgeledes det har mndste fået d!! læses downloades fra bundets tvvl, så kontakt kreds. Er man hjemmesde. det mndste tvvl, så kontakt kreds. Jørg Jørg Jakobs Jakobs Dødsfald Preb Eml Js Enebærvej Dødsfald 33, Esbjg Død 28 august 2013, 74 år Svd-Aage Js Preb Eml Js Aastrup Allé 78, Hadslev Død Enebærvej 23. Dødsfald novemb 33, Esbjg 2011, 78 år Død Tonn Freddy 28 august llars 2013, 74 år Østpark Anton 156, Møll Fraugde, Hrks Odse Død Brunebjg 27 Tonn septemb Freddy 65, 2013, Lars Koldng 67 år Østpark Død 2. januar 156, Fraugde, 2012, 84 Odse år Død 27 septemb 2013, 67 år Ære Lars være Frs des Peds mnde Agsnapvej 17, Ølgod Død Æret 2. være januar des 2012, mnde 52 år En Ka Fahnøe Munke Mose Allé 4 B, st. 7, Odse C Død 24. januar 2012, 88 år

4 Nyt om kontngt dagpge De nye kontngt Kontngtss 2013: 2014: Afdelng: Ordnært Eftløns- Ordnært Eftløns- Afdelng: lem Ordnært bdrag Eftløns- m. eftløn Ordnært modtag Eftløns- Lærlnge Esbjg 933,00 lem kr. 467,00 bdrag kr. 1400,00 m. eftløn kr. 649,00 modtag kr. 130,00 kr. Fredca/Mddelfart 929,00 kr. 467,00 kr. 1396,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. Horss Esbjg 933,00 940,00 kr. kr. 467,00 475,00 kr. kr. 1400, ,00 kr. 649,00 640,00 kr. 130,00 140,00 kr. Koldng Fredca/Mddelfart 930,00 936,00 kr. kr. 467,00 475,00 kr. kr. 1397, ,00 kr. 649,00 640,00 kr. 130,00 140,00 kr. Søndborg Horss 929,00 940,00 kr. kr. 467,00 475,00 kr. kr. 1396, ,00 kr. 649,00 640,00 kr. 130,00 140,00 kr. Vejle Koldng 931,00 937,00 kr. kr. 467,00 475,00 kr. kr. 1398, ,00 kr. kr. 649,00 640,00 kr. 130,00 140,00 kr. Aabraa/Hadslev Søndborg 929,00 936,00 kr. kr. 467,00 475,00 kr. kr. 1396, ,00 kr. kr. 649,00 640,00 kr. 130,00 140,00 kr. Odse Vejle 929,00 938,00 kr. kr. 467,00 475,00 kr. kr. 1396, ,00 kr. kr. 649,00 640,00 kr. 130,00 140,00 kr. Syd/Vestfyn Aabraa/Hadslev 929,00 936,00 kr. kr. 467,00 475,00 kr. kr. 1396, ,00 kr. kr. 649,00 640,00 kr. kr. 130,00 140,00 kr. kr. Svdborg 929,00 kr. 467,00 kr. 1396,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. Odse 936,00 kr. 475,00 kr. 1411,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr. Skorstsfejne 954,00 kr. 467,00 kr. 1421,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. Syd/Vestfyn 936,00 kr. 475,00 kr. 1411,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr. Sdr.Jylland-Fyn Svdborg 936,00 kr. 475,00 kr. 1411,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr. Skorstsfejne Sdr.Jylland-Fyn 961,00 kr. 475,00 kr. 1436,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr. I det ordnære kontngt kontngtet tl: Forbund, Strejkekasse, Afdelng, Kreds, A-kass ATP I det ordnære kontngt ndeholdt kontngtet tl: Forbund, Strejkekasse, Afdelng, Kreds, A-kass ATP. Bemærk! D ng stgnng kontngtet tl Blk Rør. Når d samlede kontngt allgevel stg, dette skyldes A-kasse bdraget stg 6 kr., ATP. stg 1 kr. Eftlønsbdrag stg 8 kr. Dagpge stg 13,00 kr. pr. dag. Dagpge stg 14,00 kr. pr. dag. A-kassess fra 1. januar A-kassess fra 1. januar Dagpge: Eftløn: Dagpge: Eftløn: Normalss: Normalss: 801,00 815,00 kr. pr. kr. pr. dag. dag. 100% 100% 801,00 815,00 kr. kr. pr. pr. dag dag 4.050, ,00 kr. pr. kr. pr. uge. uge ,00 kr. kr. pr. pr. uge uge Dmttdss: Dmttdss: 657,00668,00 kr. pr. kr. pr. dag. dag. 91% 91% 729,00 742,00 kr. pr. pr. dag dag 3.285, ,00 kr. pr. kr. pr. uge. uge , ,00 kr. pr. pr. uge uge G-dage: G-dage: Arbejdsgv Arbejdsgv skal skal betale betale de de tre tre første ledghedsdage : : 815,00801,00 kr. pr. dag. kr. pr. dag. HUSK! Dagpge bndelse jul nytår Du Du skal skal ndtaste ndtaste dt dt ydelseskort ydelseskort elektronsk. elektronsk (dagpgekort/aktvng (dagpgekort/ aktvng eftlønskort) eftlønskort) gå gå nd nd va va Selvbetjng sest mandag morg 17/ , så vl sest mandag morg 16/ , så vl pge være tl udbetalng fredag 20/ pge være tl udbetalng fredag 21/ Ydelseskortet d kke ndtast sest mandag d 17/ Ydelseskort kl d vl først kke blve ndtastet udbetalt se. sest mandag d 16/ kl vl først blve udbetalt se. 4

5 Nu start Bllg fe?? udlejnng af sommhuse Houstrup Bork Havn Nu start udlejnng af vores 2 sommhuse Houstrup Bork Havn Huse stlles tl rådghed alle lemm af Kreds Sydjylland-Fyn tl meget rmelge prs, mod de d lej huse værn om huse klpp græsset hvs det nødvdgt. Huse stlles tl rådghed alle lemm af Kreds Sydjylland-Fyn tl meget rmelge prs, mod lejne pass Huset godt huse Houstrup klpp græsset 91 m2. hvs ( det 6 nødvdgt. voksne soveplads delt 3 sovum,) opvaskemaskne, Huset Houstrup vaskemaskne, 91 m2. tørretumbl ( 6 voksne soveplads sauna. Huset delt Bork 3 sovum) Havn opvaskemaskne, 65 m2 ( vaskemaskne, tørretumbl delt to sovum sauna. Huset Bork alkove,) Havn 65 opvaskemaskne, m2 ( 6 soveplads vaskemaskne delt to sovum tørretumbl. alkove) 6 soveplads opvaskemaskne, vaskemaskne tørretumbl. Hvor lgg Houstrup Bork Havn? Houstrup lgg ved vestkyst mellem Hne Strand Nymndegab kke Houstrup ret lang lgg fra Nr. ved Nebel. vestkyst Bork mellem Havn Hne lgg Strand d sydlge Nymndegab de kke af Rngkøbng ret lang fra Nr. Fjord Nebel. ca. 5 km. fra Nr. Nebel. Bork Havn lgg d sydlge de af Rngkøbng Fjord ca. 5 km. fra Nr. Nebel. Udlejnngs prs år 2012/13 følgde: Udlejnngs prs Uge 25 år /14 (begge nkl.) følgde: uge 42 prs pr. uge kr. Uge Øvrge ug (begge nkl.) uge 42 prs pr. uge prs pr uge kr kr. Weekd (torsdag kl søndag kl ) 800 kr. Øvrge ug prs pr. uge kr. Mellemdage (søndag kl torsdag kl ) 800 kr. Weekd (torsdag kl søndag kl ) 800 kr. Som nle Mellemdage måske bemærk, (søndag kl. prsne torsdag steget kl. ldt, 16.00) m lette admnstron 800 kr. alle part, prsne nu nkl. Elbrug, m I skal stadgvæk oplyse om bruget når sd nøgl retur. Prsne nkl. elbrug, m d skal d stadgvæk oplyses om bruget når sd nøgl retur. Ansøgnng D skftedag fredag sdes kl tl kontoret Weekd/mellemdage Odse kan sest kun lejes d hvs 15. huset januar kke lejet ud D hele etages ug lodtræknng blandt alle ansøge pod 1. februar 2012 tl 31. januar Ansøge Ansøgnng sdes skolesøgde tl kontoret børn Odse komm sest første d lodtræknngsrunde 15. januar de ug som dækk skolefne. D V etages sørg lodtræknng alle ansøge blandt vl alle få ansøge besked så hurtgt pod som mulgt 1. marts eft 2013 d tl februar, uanset om de har fået Ansøge huset ell skolesøgde ej. Ledge pod børn komm udlejes deft første lodtræknngsrunde eft først tl mølle prncppet. de ug som dækk skolefne. V sørg alle ansøge vl få besked så hurtgt som mulgt eft d 15. januar, uanset om de har fået huset D skftedag fredag kl Weekd kan kun lejes hvs huset kke lejet ud hele ug. ell ej. Ledge pod udlejes deft eft først tl mølle prncppet. 5 Huset Houstrup Huset Bork Huset Houstrup Huset Bork Ansøgnng om SOMMERHUS 2014/15. Ansøgnng om SOMMERHUS 2012/13. Undtegnede ønsk ønsk leje leje sommhuset sommhuset Houstrup Houstrup Bork Havn Bork Havn pod:. 1. ønske:.. 2. ønske: 2. ønske:.. Navn: Adresse: Post nr. By: Tlf. Tlf. nr. nr Skolesøgde børn børn und und 14 år: 14 (skrv år: (skrv antal antal ald) ald) Do:.. Undskrft: Undskrft:..

6 Nu start udlejnng Forbundskurs Nye tlldsmænd Er du du OK? OK? Det handl Det handl om ovs- om Er Er du du tvvl tvvl om om dn dn lønseddel korrekt korrekt så så kontakt kontakt kreds et løntjek. et løntjek. Er du OK? Det handl om Er du tvvl om dn Km lønseddel Juul Vesgaard, korrekt så hos kontakt kreds Slags- et af sommhuse TH. Js, Od- Kursne ovskomst lemm af Blk- faglge fællesskab. faglge Rørarbejdbundet, fællesskab. kreds ovskomst de faglge holdes fællesskab. Acceptér aldrg lønseddel fejl fejl ell ell mangl, mang- Metalskol Tjek dn lønseddel gem d fem Houstrup løntjek. Acceptér aldrg lønseddel Bork Havn Huse lunde. stlles tl år, rådghed før du smd d alle u lemm Acceptér Lønsedl aldrg af Rng Kreds Carst lønseddel tl kredskontoret Sydjylland-Fyn Esps, fejl ell hos 36 tl mangl, huse Rng Vggo 38 meget Clemms, rmelge prs, Tjek dn lønseddel gem d l, Rng tl kredskontoret Tjek Fælles dn lønseddel alle kurs: mod de d lej d huse gem este d værn dokumton, om du tl har, kredskontoret klpp Odse græsset hvs det nødvdgt. fem år, før du smd d u fem år, før Bredt du landsdækkde smd d u farngsudvekslng Lønsedl hvs d skulle opstå d problem este dokumton, om du du har har, fået hvs udbetalt d skulle rgtge opstå løn problem Lønsedl Huset Houstrup netværk d este dokuu har, maskne, hvs d Mød skulle vaskemaskne, opstå bundets problem tørretumbl daglge ledelse ell sauna. ov- Huset Blk Bork Havn 91 m2. ( 6 voksne soveplads Nye arbejdsmljørepræstant delt 3 sovum,) opvaske- f.eks. arbejde, fepge pson. Husk så gemme Blk Rør 65 Rør d m2 bedste ( 6 soveplads delt to det sovum rgtge løn alkove,) opvaskemaskne, vaskemaskne tørretumbl. f.eks. om du har fået udbetalt det rgtge løn m du har fået udbetalt kredse Blk Rør Martn Akte, d hos bedste Bys, Odse ell ovarbejde, fepge pson. Husk dn lønseddel, hvs du modtag d elektronsk. jobmdl bejde, fepge Psonlg pson. faglg Husk udvklng af deltagne jobmdl Erk Nss, hos Vggo Clemms, Odse så gemme dn lønseddel, hvs du modtag me dn Hvor Du skal lønseddel, lgg reage, Forståelse, Houstrup hvs lge så du respekt snart modtag du Bork opdag Havn? accept fejl ell mangl dn A-kassnes d Samvrke bedste har jobmdl lavet undsøgelse, d elektronsk. A-kassnes Houstrup af mneskets lang lgg Samvrke ved vestkyst har lavet mellem undsøgelse, Hne Strand Nymndegab kke ret sk. lønseddel. skellghed fra Nr. Nebel. Bork Havn d kke ovraskde vs, de faglge A-kass Kontakt dn arbejdsgv, d kke lgg hvs ovraskde d sydlge Kreds du A-kassnes vs, de Samvrke de af Rngkøbng ønsk tllykke faglge har A-kass Fjord ca. valge. 5 km. fra Nr. lavet undsøgelse, d Nebel. kke Du skal m reage, Tlladt lønseddel lge dumme opfyld så snart sg, krave du h opdag kost ell du fejl kke ell dem d bedst tl mlde job. e, lge så snart du opdag fejl ell dem det d kke får bedst kke tl ovraskde mlde job. vs, de faglge A-kass dem mangl net dn lønseddel. lære Kontakt dn arbejdsgv, Tlmeldng Det vs sg så Blk Rør, når arbejdsgvne mangl nye arbejd, så det tl Blk dn lønseddel. det du har Kontakt krav. dn arbejdsgkke m Du Det vs sg så d Blk bedst Rør, tl mlde når arbejdsgvne mangl nye -eftuddannelse arbejd, så det tl Blk job. Udlejnngs prs år 2012/13 følgde: hvs du kke m lønseddel opfyld krave ell lønseddel du selv kke ansvarlg opfyld får det du krave Tlmeldng Uge 25 egår 34 har holde (begge krav va øje dn nkl.). kreds dn uge eg 42 lønseddel, du har m krav du. Det vs Rør de sg hvd så Blk prs sg. pr. Rør, Det uge når uanset arbejdsgvne kr. om det får det Rør de hvd sg. Det uanset om det Deltagelse Øvrge kan altd ug få hjælp ell vejlednng af dn mangl frma nye nd grs arbejd, /Blk prs pr. så uge ell det skorstsfejfaget tl Blk kr. Rør de tlldsrepræstant Du selv ansvarlg ell kredskontoret. holde øje frma dn eg nd /Blk ell skorstsfejfaget nsvarlg holde Arbejdstab, Weekd øje fe- (torsdag dn eg SH-betalng kl søndag hvd som står sg. mangl Det uanset ny om arbejde. det frma nd lønseddel, m du kan altd få hjælp som ell står udbetales få Mellemdage eft hjælp gældde ell (søndag vejled- regl kl /Blk kl ) mass af valgmulg-80hed Rør vores A kr. vejlednng af dn tlldsrepræstant ell mangl ny arbejde. du kan altd Det ell kke skorstsfejfaget net nyt Blk som Rør står mangl vores A Det kredskontoret. - torsdag kke net kl ) nyt Blk 800 kr. lldsrepræstant kasse dem d har fng puls. V kd de kelte arbejdsløse des kompetc. Forbundet ell betal kredskonto- rejseudgft kasse bllgste dem d Brug har ny arbejde. fng dn ret tl puls. få nye V kompetc kd Som nle måske offtlge bemærk, transportmddel prsne steget de kelte ldt, m arbejdsløse Nye tlldsmænd Det lette V har kke net tag admnstron des god kontakt nyt eftuddannelse. kompetc. alle part, prsne nu nkl. Elbrug, m I skal stadgvæk tl Blk vores Rør arbejdsløse vores A kollega. d tl anste vores kasse V har oplyse god om kontakt bruget Nye tlldsmand dem For når har fng arbejdsløse sd vrksomhed, nøgl puls. kollega. Odse retur. som G-1 uge 6 - Fra mandag d 4. februar tl fredag V kd de kelte Nye Ansøgnng Mort Storm Hans - Glco A/S d tlldsmand 8. februar 2013 sdes tl kontoret Odse sest arbejdsløse lem V har d som 15. af regel des arbejdsgvorganson ng problem Teknq, d kurs skaffe, januar ng kompetc. problem D V har etages god skaffe, kontakt tl pson vores arbejdsløse som arbejdsgvne kollega. har eftspurgt. Steff Mort B. Storm Pets Hans - Bravda - Glco Odse, A/S V Odse Svce har som regel Storm lodtræknng Hans - Glco blandt A/S Odse alle ansøge pod G-2 uge 10 - Fra mandag d 4. marts de pson tl fredag som arbejdsgvne næst 1. februar hv 2012 har smag. tl eftspurgt. Faktsk 31. januar d knap skellge faglge Steff Mchael B. Pets S. Hans - Bravda - Carl W. Odse, Res Esbjg Svce V D har som regel god ng dal problem mellem os arbejdsgvne D god dal mellem os arbejdsgvne skaffe, de pson når som de rng, kurs. Pets Ansøge d - 8. Bravda marts 2013 Odse, skolesøgde Svce børn komm første lodtræknngsrunde arbejdsgvne de eftspørg ug vælge som dækk mellem har eftspurgt. bestemt skolefne. Mchael S. Hans - Carl W. Res når Esbjg de rng, eftspørg bestemt type hos branchs type l S. Hans Forbundet V sørg - Carl skal W. Res anmode alle ansøge Esbjg om, vl deltagne få besked tlmeldes huset så hurtgt D arbej som mulgt eftuddannelse. god dal V søg d 2. februar, mellem altd, os arbejdsgvne fnde uanset om de d har fået arbej V søg altd, fnde d når Ny tl begge ell arbejdsmljørepræstant kurs ej. Ledge pod gang. udlejes deft eft først profl Se tl hele de mølle eftspørg, udbuddet prncppet. af det kurs lykkedes hjemmesd allfleste profl de eftspørg, de rng, det lykkedes eftspørg de allfleste bestemt type arbej lejes D skftedag fredag kl tlfælde. Jes Nye Ré arbejdsmljørepræstant tlfælde. Weekd kan kun Brandt Mhes - Hybel Aps Arbejdsgvne V søg hvs huset d altd, vl kke de fnde oprettet, fleste lejet tlfælde ud d hele gve helst profl ug. vrksomhed arbejde et ovblk let ad- have de eftspørg, de fleste arbejdsmljørepræstant Arbejdsgvne vl farng, tlfælde lykkedes helst som kke de have allfleste har gået ledg tlfælde. Jes Carst Ré Kyed Brandt Lars Mhes - Fjnvarme - Hybel Fyn A/S Aps gang tl detaljet nmon om kursnes så længe, ndhold, né Brandt Mhes - Hybel Aps farng, Arbejdsgvne som kke har gået det kan v kke vl ledg længe de fleste så længe, Dødsfald hvornår de gnemføres tlfælde mødekomme, hvlke helst skol. have da vores Jannk Mahncke - Dansk Installons det Teknk kan v kke længe mødekomme, da vores Carst Kyed Frede Lars Helge - Fjnvarme Hans Fyn A/S farng, ledghed som nede kke har 5 %, ledghed nede 5 %, gået ledg så længe, det kan v Kyed Lars - Fjnvarme Fyn A/S Ønsk du ell dn arbejdsgv tlmelde dg et kke De længe blv nødt mødekomme, tl tage nle da vores af dem ledghed d nyuddannede, 5 %, ell har gået ledg længe pode. Hundslevgyd 43. Ktemnde De blv nødt tl ell tage fle nle kurs, af dem lnkes d du nyuddannede, 72 år ell har EftUddannelse.dk, gået ledg længe hvorfra pode. onlne tlmeldng kan automsk tl portal nede Jannk Kreds Mahncke ønsk - Dansk tllykke Installons valget Teknk ahncke - Dansk Død Installons 6. septemb Teknk 2012, Det vgtgt arbejdsgvne vs net ansvar Det vgtgt arbejdsgvne De ske. blv H nødt skal tl vs du tage net lgeledes nle ansvar af dem søge d om nyuddannedegodtgørelse. ud VEU- så v får de unge godt ud branch så, ells Kreds ønsk tllykke valget så v får de unge får de jo ell branch aldrg har n gået så, ledg farng. ells længe pode. Det n ønsk tllykke Ære valget være hans mnde får de jo aldrg n vgtgt farng. Læs me arbejdsgvne eftuddannels vs net ansvar Ste så Hans v får Huset Houstrup de unge godt ud branch Huset Ste Bork Hans så, ells får de jo aldrg n farng. Ste Hans Ansøgnng om SOMMERHUS 2012/13. Undtegnede ønsk leje sommhuset Houstrup Bork Havn. På afdelngs vegne Johannes Rnebg 1. ønske:.. 2. ønske:.. Navn: Adresse: Post nr. By: Tlf. nr Skolesøgde børn und 14 år: (skrv antal ald) Do:.. Undskrft:.. 6

7 Nyt fra afdelngne Nyt fra Afdelngne På På Fsketur Fsketur Afdelngne fskekonkurrce 2013 blev afvklet d 28. septemb rgtg Afdelngne flot eftårsdag fskekonkurrce Rødekro blev afvklet d 28. septemb rgtg flot eftårsdag Rødekro. Med ca. 65 deltage, var deltagels d bedre de, jeg tror alle Med ca. 65 deltage, var deltagels d bedre de, jeg havde god dag det dejlge solskn. Udbyttet var 18 ndvejede fsk tror alle havde god dag det dejlge solskn. Udbyttet var undkant, mange måtte gå tomhændede hjem. Gevnst var d tl 18 ndvejede fsk undkant, mange måtte gå tomhændede ggæld omkrng hjem. grll, Gevnst hvor var d d blev tl ggæld taget godt omkrng fra af de gode grll, grll-pøls. hvor d I fravær blev taget af Fnn godt Nordbag, fra af var de d gode s ny grll-pøls. grllmest I fravær jobbet, af nemlg Fnn Erk Nordbag, Kofod, som var klarede d s opgav ny grllmest bravur. jobbet, nemlg Erk Kofod, som fskekonkurrc klarede opgav På Selve blev vundet Fsketur bravur. af d stolte Prck Djf som h ses vndfsk, flot ørred 3240 Afdelngne Selve fskekonkurrc blev 2013 vundet blev afvklet d 28. septemb af d stolte rgtg flot Prck eftårsdag Djf som Rødekro. h g. udov vandrepokal var han hell kke utlfreds 1. præm 600 kr.. Med ses ca. 65 vndfsk, deltage, var deltagels flot ørred d bedre de, jeg Vnd af 2. præm var Km Hou tror 3240 alle havde g. udov god vandrepokal dag det dejlge solskn. Udbyttet var ørred 2520 g., 3. præm Dns var 18 han ndvejede hell kke fsk utlfreds undkant, 1. mange måtte gå tomhændede præm Nss hjem Gevnst kr.. g. Km Vnd var havde tl øvrgt af ggæld 2. omkrng grll, hvor d så præm blev ær taget af, var dnu Km godt Hou fra gang, af de lande gode ørred de grll-pøls. I fravær af Fnn Nordbag, fleste 2520 fsk, nemlg var g., d 4 s stk. 3. præm ny grllmest Dns jobbet, nemlg Erk Kofod, Alt Nss som alt klarede rgtg god 2380 opgav dag g. hvor Km snakk havde bravur. gk lystgt øvrgt blandt så kollegane. ær af, dnu Jeg håb gang, se Selve fskekonkurrc blev vundet alle lande deltagne fleste gne fsk, fle nemlg tl næste 4 stk. år. af d stolte Prck Djf som h Alt alt rgtg god dag hvor snakk gk lystgt blandt kollegane. ses vndfsk, flot ørred P.v.a. aktvtetsudvalget - Ank 3240 g. udov vandrepokal Jeg håb se alle deltagne gne fle tl næste år. var han hell kke utlfreds 1. P.v.a. aktvtetsudvalget - Ank præm Tur 600 tl kr.. Bln Vnd af 2. stor succes præm De syv afdelng var Km Hou det tdlge kreds ørred SydJylland, har g været studetur. Tur 2520 Tradton g., tl Bln 3. startede præm 1990 Dns tur stor tl IFÔ succes Svge sd Nss da, det blevet 2380 tl fle g. fne Km ture havde tl udlandet, dne var d 9. rækk. øvrgt Dne så gang ær gk tur af, dnu tl Bln, De gang, syv et af afdelng måle det tdlge tur, var kreds SydJylland, har g været studetur. blve lande kle de fleste det fsk, tyske nemlg arbejdsmarked 4 stk. stå hvlke problem Alt Tradton startede 1990 tur tl uddrng alt rgtg god d dag Tyske hvor fagbevægelse snakk IFÔ Svge sd d da, almndelge det blevet lønmodtag tl gk lystgt står ov! blandt IG-Metal kollegane. fle Bln fne ture gav tl os udlandet, fuld ståelse dne var, d Jeg det håb stadgvæk se alle meget deltagne traktvt 9. rækk. gne tysk fle Blkkslag tl næste år. / vvs arbejde Danmark. (Husk det Dne vgtgt gang gk holde tur samm tl Bln, som fag!!) et af P.v.a. aktvtetsudvalget - Ank Sammhold netop et andet måle tur, tur, det var nemlg blve sup kle vgtg Tur v står tl Bln snakke holde samm, det tyske stor det kunne arbejdsmarked bl.a. succes være om Løn stå hvlke problem uddrng d arbejdshold, hvor d arbejde hne osv. Vores arbejdsgve snakk Tyske fagbevægelse d almndelge lønmodtag står ov! IG-Metal nemlg De syv så afdelng Bln samm!! det tdlge kreds SydJylland, har gav g os været fuld ståelse studetur., det stadgvæk meget traktvt På d kæmpestore tysk Blkkslag restaurant / vvs Hofbräu Tradton startede 1990 tur arbejde Danmark. (Husk det vgtgt Münch IFÔ tl Svge holde blev samm d sd tæret som da, Resche fag!!) det blevet Haxe mt tl Sammhold netop et andet Krautsal fle mål fne ture drukket tur, tl udlandet, det øl store nemlg dne krus. sup var BMW d vgtg v står snakke motorcykelfabrkk 9. holde rækk. samm, det var kunne så bl.a. rgtgt være spænde Dne gang besøge. gk Trods tur tl Bln, pæn egbeta- et af om Løn arbejdshold, hvor d arbejde hne osv. Vores arbejdsgve snakk nemlg så samm!! På d kæmpestore restaurant lng, måle var Hofbräu buss Münch proppet tur, var tl blev taget!! blve kle det tyske arbejdsmarked d tæret stå Resche Haxe mt Krautsal Tak drukket god øl ro store ord, krus sup god hvlke problem uddrng d BMW motorcykelfabrkk var tur Tyske så tl Bln. rgtgt fagbevægelse spænde d besøge. almndelge Mette lønmodtag Trods pæn står egbetalng, ov! IG-Metal var buss Bln proppet gav os tl fuld taget!! ståelse, 7 det Tak stadgvæk god ro meget ord, traktvt sup tysk god Blkkslag tur tl Bln. - / vvs Mette arbejde Danmark. (Husk det vgtgt holde samm som fag!!) Nyt fra Afdelngne Odse afdelng: Afdelngne: Kontortd: Se kredskontoret and: Torb Nels HB lem ****************************** Odse Tlf. prv. afdelng: Kontortd: E mal: Se kredskontoret and: Torb Nels HB-lem Tlf. Syd/Vest prv Fyns afdelng: E-mal: Kontortd: 1. mandag måned kl v/3f Prorsgade 12A, Syd/vest Fyns afdelng: Fåborg, tlf Kontortd: 1. mandag måned kl. and: Pet Krstans v/3f Tlf. Prorsgade prv: A, Fåborg Tlf Odse and: Svdborg afdelng: Pet Krstans afdelng: Kontortd: Tlf. prv: 21 Se 76 Hv kredskontoret torsdag and: Torb Vestgade Nels 120, HB lem 5700 Svdborg Svdborg afdelng: Tlf. Kontortd: Kl. prv Hv torsdag Tlf E mal: Vestgade and: 120, Frank 5700 Claus, Svdborg Kl. Tlf prv: Tlf Syd/Vest and: Frank Fyns Claus, afdelng: Kontortd: Tlf. Skorstsfejnes prv: mandag måned kl Søndjylland/Fyns v/3f Prorsgade afdelng: 12A, Skorstsfejnes Fåborg, Søndjylland/Fyns and: tlf. 40 Johannes afdelng: Rnebg and: Rådyrløkk Johannes Pet 169, Krstans Rnebg 5210 Odse NV Tlf. Rådyrløkk Tlf. prv: prv Odse 40. NV Tlf. E mal: prv Svdborg E-mal: afdelng: Kontortd: Horss Hv afdelng: torsdag Vestgade Horss afdelng: Kontor: Robt 120, 5700 Holmsvej Svdborg 1, Horss Kontor: Robt Holmsvej 1, 8700 Horss Kl. and: and: Bt Bt V. Ands. V. Tlf. Ands and: Kontortd: Frank torsdag Claus, fra fra Tlf. Tlf. prv: prv: Skorstsfejnes Vejle afdelng: Søndjylland/Fyns and: and: Kaj Kaj Hans Hans afdelng: Tlf. prv: and: E-mal: Tlf. prv: Johannes Rnebg 60 Rådyrløkk E mal: 169, 5210 Odse NV Tlf. Fredca/Mddelfart prv afdelng: and: Fredca/Mddelfart Erk Kofod afdelng: E mal: Tlf. and: prv: Erk 20 Kofod Horss E-mal: Tlf. prv: afdelng: Kontor: E mal: Robt Holmsvej 1, Horss Koldng afdelng: and: Kontortd: Koldng Stgårdsvej Bt V. Ands. afdelng: 1, 6000 Koldng. Kontortd 1. onsdag torsdag måned fra Tlf. and: Kontortd: prv: Ncola 27 Stgårdsvej 50 Fredks , 6000 Koldng. Tlf. 1. prv: onsdag måned fra Vejle E-mal: and: afdelng: Ncola Fredks and: Tlf Kaj 84 Hans 16 Esbjg afdelng: Tlf. E mal: prv: Kontortd: Fredsgade 1, 6705 Esbjg Ø, E mal: mandag , ell eft aftale Esbjg afdelng: kredskontoret. Fredca/Mddelfart and: Kontortd: Mort Fredsgade Frøsg afdelng: 1, 6705 Esbjg and: Tlf. Ø, prv: mandag 26 Erk , Kofod ell eft aftale Tlf. E-mal: prv: kredskontoret E mal: and: Mort Frøsg Aabraa/Hadslev afdelng: Kontor: Tlf. prv: H.P.Hansss Gade 62 Koldng 21, st E mal: afdelng: Aabraa. (hos 3F) Kontortd: Kontortd: ulge Stgårdsvej ug ons 1, Koldng. 1. and: Aabraa/Hadslev onsdag Allan måned Petsfra Afdelng: and: Tlf. Kontor: prv: 61 Ncola H.P Hansss 53 Fredks Gade 21, st. Tlf. E-mal: Aabraa (hos 16 3F) E mal: Kontortd ulge ug onsdag Søndborg afdelng: and: and: Jacob Allan P. Nels Pets Esbjg Tlf. Tlf. prv: prv: afdelng: Kontortd: E-mal: E mal: Fredsgade 1, 6705 Esbjg Ø, mandag , ell eft aftale Søndborg kredskontoret afdelng: and: Mort Jacob Frøsg P. Nels Tlf. Tlf. prv: E mal:

8 8 Julearrangemt afdelngne Julearrangemt afdelngne Julearran learrangemt afdelngne Odse Odse afdelng ndbyd h alle lemm, ndbyd ndbyd h både h svde alle lemm, alle lærlnge lemm, tl Odse både afdelng både svde svde lærlnge lærlnge tl tl JUL JUL I FAGFORENINGEN JUL I I ndbyd h alle lemm, både svde lærlnge tl torsdag torsdag d 12. d fra kl. fra kl tl tl vore torsdag d 12. fra kl tl vore lokal torsdag lokal vore d lokal 12. dece Ckorevej Ckorevej 3, 5220 JUL 3, 5220 Odse I FAGFORENINGEN Odse SØ, tl SØ, julehygge tl julehygge faglg faglg snak. snak. Ckorevej 3, 5220 Odse SØ, tl julehygge faglg snak. Ckorevej 3, 5220 Od d Afdelng 12. Afdelng vært 2012 Afdelng ved vært fra vært ved ved kl. gang gang gang julepøls tl julepøls julepøls vore lokal tlhørde tlhørde tlhørde øl Afdelng øl van øl van van vært ve ej 3, 5220 Odse SØ, tl julehygge faglg snak. Du Du får får Du flaske får flaske rødvn flaske rødvn hjem rødvn tl julean hjem hjem tl julean tl julean D vært ved gang julepøls V V ses ses d V 12. d tlhørde ses! 12. øl van d! 12.! Du får flaske rødvn hjem tl julean NB: NB: tage dn kollega! NB: HUSK! HUSK! tage tage dn kollega dn kollega!! V ses d 12.! NB: HUSK! tage dn kollega! Esbjg afdelng Afdelng Esbjg Afdelng Jul Jul nærm nærm sg, sg, d d vl v gne vl v gne nvte nvte tl tl Jul nærm sg, julehygge julehygge afdelngs afdelngs Jul lokal nærm lokal sg, Fredsgade Fredsgade 1 Esbjg, sg, bjg, d mandag d vl mandag v gne vl 16. nvte gne 16. tl julehygge nvte fra kl. afdelngs tl fra kl tl lokal tl bjg, mandag Es- julehygge afdelnge rm e afdelngs lokal Fredsgade Julepos Julepos 1 Esbjg, 1 Esandag 16. mandag 16. fra kl fra kl. tl tl J Samtdg Samtdg d udlevng d udlevng af de af bømte de bømte julepos julepos Samtdg d udlev tl jes tl jes børn Julepos børn børnebørn( børnebørn( und und Julepos konfrmonsald ) tl jes ) børn børn Afdelng d udlevng Samtdg d udlevng af de bømte julepos tl jes børn børnebørn Afdelng vært af de ved vært bømte gløgg ved gløgg julepos æbleskv æbleskv mv., så mv., så tl de Afdelng tl som kke som kke vært ve børn skal børnebørn( hte skal hte julepos, julepos, und m konfrmonsald ( af und m praktske af praktske hsyn hsyn ) ) bestllng/tlmeldng skal hte julepos, Afdelng nødvdg. vært ved gløgg æbleskv mv., så tl de som kke skal hte julepos, nødvdg. vært ved gløgg æbleskv mv., så tl de som kke nødvdg. Dette skal m ske af sest praktske hsyn 12. bestllng/tlmeldng mand nødvdg. te julepos, Dette skal m ske af sest praktske 12. hsyn bestllng/tlmeldng mand Mort Mort Dette Frøsg Frøsg skal tlf. ske ses tlf. g Dette 74 62, skal 90 Ank 62, ske sest Ank ell tl 53 mand afdelngskontoret ell Mort Frøsg tlf , 62, Ank al ske åbnngst sest åbnngst 12. Ank tl 53 mand ell afdelngskontoret Mort Frøsg åbnngst tlf. åbnngst 62, PS: Ank Du PS: får Du 51 så får så 53 llle ell julehls llle afdelngskontoret julehls hjem hjem fra afdelng, fra afdelng, PS: som Du pass som får så pass l t godt PS: Du tl godt får julean så tl julean llle julehls hjem fra afdelng, som pass godt tl julean godt tl julean får så Samtdg Samtdg llle vl julehls v bytte vl v bytte lejlghed hjem lejlghed fra tl afdelng, ønske tl ønske dg som dg dn pass dn Samtdg vl v bytte lejlghed tl ønske dg dn famle god jul Samtdg et godt vl nytår. v bytt ulean famle famle god jul god jul et godt et nytår. godt nytår. famle god jul e vl v bytte lejlghed tl ønske dg dn Hls Hls Bestyrels n god jul et godt nytår. Bestyrels Hls Bestyrels NB Esbje

9 Psonst eftlønne kan samme dag afhte julesnaps som afdelngs julegave. Vejle Afdelng del g år julepos ud Vejle Afdelng del g år julepos ud vlglemhls Tradton tro uddel v julepos tl de af Med afdelngs m, d har børn und 14 år. Bestyrels Aabraa/Hadslev Afdelng Det du blot skaltrøre, v julepos bestlle tl posne hos Kaj lemm, Hans d tlf. har børn und 14 år. Tradton uddel de af afdelngs sest mandag Det du blot skal gøre, bestlle posne hos Posne kan afhtes: Kaj Hans tlf sest mandag Sdste udkald bestllng af Vejle Afdelng Frajulepos kl tl Torsdag 19. Fra kl tl Torsdag Posne kan afhtes: Ved kl Anlæget 20,(hos klvvejle (hos FOA) Ved Anlæget 20, FOA) Tradton trovejle uddel julepos tl de af afde- V byd nurlgvs tl far tl børne ved afhtnng. lngs dsodavand hartlbørn und 14 år. V byd nurlgvs øl tllemm, farøl sodavand børne ved afhtnng. Samtdg vl v vl bytte lejlghed tltl ønske dn dnfamle famle god jul et godt et godt Samtdg v bytte lejlghed ønske dg dg god jul nytår.nytår. Det du blot skal gøre, bestlle posne hos Kaj Hans tlf. Vejle Afdelng del årjulepos sest mandag 11. ud Medg vlghls Med vlg hls Bestyrels Bestyrels Tradton tro uddel v julepos tl de af afdelngs lemm, d har børn und 14 år. Det du blot skal gøre, bestlle posne hos Kaj Hans tlf sest mandag Posne kan afhtes: Posne afhtes: Vejle Torsdag Afdelng del g 2012, år julepos udtl fra kl Så det jul g, d td tl Julekomsamm Afdelng Julekomsamm Aabraa/-Hadslev Aabraa/-Hadslev Afdelng Så v det jul g, afdelngs dlemtd tl Tradton tro uddel julepos tl de af Ved Anlæget 20, kl Vejle (hos FOA) m, d hartorsdag børn und 14 år. Det du blot skal Fra gøre, bestlle kl tl 17.00posne hos Kaj Hans tlf. V byd nurlgvs øl tl far sodavand tl børne sest mandag 9. 20, kl Vejle (hos 12. FOA) fra kl. 11:00-13:00. Torsdag d, Posne Ved kan Anlæget afhtes: ved afhtnng. V byd nurlgvs øl tl far 12. sodavand tl børne ved afhtnng. Torsdag d, fra kl. 11:00-13:00. ndbyd h Psonst eftlønn, Torsdag Samtdg vl vafdelng bytte lejlghed tl ønske dg alle dn famle god jul et godt nytår. tl snak Samtdg vl v afdelngskontoret, bytte lejlghed tl eftlønn, ønske dggade dn famle Afdelng ldt julehygge H. P. Hansss 21. st. ( Hos ndbyd h alle Psonst Fra kl tl vlg god Aabraa. jul etmed godt nytår. 3F ) 6200 D hls parkng går snak FOA) afdelngskontoret, Bestyrels Ved tl Anlæget 20,ldt kljulehygge Vejle (hos BørgeH.sv varm gløgg ( Hos æbleskv, samt øl/vand hls eft ønske. PP. Hansss Gade 21. st. 3F ) 6200 Aabraa. Med V byd nurlgvs øl tl far sodavand tl børne ved vlg afhtnng. Bestyrels sonst eftlønne kan samme dag afhte julesnaps som afdesamtdg vl v bytte lejlghed tl parkng ønske dg dn famle god jul et godt nytår. Dg, går Så det jul d td tl lngs julegave. Børge sv varm gløgg æbleskv, samt øl/vand eft ønske. vlg hls Med vlg Med hls - Bestyrels Aabraa/Hadslev Afdelng Julekomsamm Aabraa/-Hadslev Afdelng Psonst eftlønne kan samme dagbestyrels afhte julesnaps som afdelngs julegave. Torsdag d, 12. fra kl. 11:00-13:00. Afdelng ndbyd h alle Psonst eftlønn, tl snak Medjulehygge vlgså hls Bestyrels Aabraa/Hadslev Afdelng ldt afdelngskontoret, H. P. Hansss Gade - det jul g, d td tl21. st. ( Hos 3F ) 6200 Aabraa. D parkng går Blk Rør Koldng Afdelng Invt tradton trosv tl juletræsfest egne børn børnebørn. Børge varm gløgg lemm æbleskv, samt øl/vand eft ønske. PJulekomsamm Aabraa/-Hadslev Afdelng sonst eftlønne kan samme dag afhte julesnaps som afdev mødes tl famlehygge søndag kl.14.00julegave. Torsdag d, 12. fra kl. 11:00-13: Parkhalllngs Fynsvej. Med vlg hls -leg Bestyrels Aabraa/Hadslev Afdelng tl snak Julemand nssepgne komm h børne, musafdelng ndbyd alle Psonst eftlønn, ldt julehygge afdelngskontoret, P. Hansss Gade 21. st. ( Hos k Karst Holdt sørg d rette julestemnng H. tryllekunstinvt tradton tro tltryll juletræsfest lemm egne børn børnebørn. 3F ) 6200 Aabraa. D parkng går n Rune undhold ballondyr. Blk Rør Koldng Afdelng V mødestlmeldng tl famlehygge søndag kl Parkhall Fynsvej. Bndde sk tl Bt Ole tlf eft kl Børge sv varm gløgg æbleskv, samt øl/vand eft ønske. PInvt tradtonså tro tl juletræsfest lemm egne børn børnebørn. sonst eftlønne kan samme dag afhte julesnaps som afdesest 4., skynd dg!! Julemand nssepgne komm leg børne, V mødes kost tl famlehygge søndag kl.14.00julegave. Juleposne 30lngs kr. Betalng samt afhtnng af bllett kontoret Stgårdsvej 1, Parkhall musk Fynsvej.Karst Holdt sørg d rette julestemnng Koldng 11. fra kl ell eft aftale Bt Ole. Med hls - Bestyrels Aabraa/Hadslev Afdelng Julemand nssepgne komm vlg leg børne, mus- tryllekunstn Rune undhold tryll ballondyr. k Karst Holdt sørg d rette julestemnng tryllekunstn Rune undhold tryll ballondyr. Alle velkomne Bndde tlmeldng sk tl Bt Ole tlf eft kl sest 4., så skynd dg!! Bndde tlmeldng sk tl Bt Ole tlf eft kl bestyrels Afdelng Koldng afdelng Hls Blk Rørsamt Koldng sest 4., så skynd dg!! Juleposne kost 30 kr. Betalng afhtnng af bllett kontoret Blk Rør Koldng Afdelng Juleposne kost 30 kr. Betalng samt afhtnng af bllett kontoret Stgårdsvej 1, Invt tro tl juletræsfest eft egne børndm børnebørn. Stgårdsvej 1, Koldng kl.11. ell fra kl.lemm aftale Bt Koldng 11. tradton fra eft aftale ell Bt Ole. Arrangemtet sk samarbejde 3F Ole. 9 V mødes tl famlehygge søndag kl.14.00alle Alle velkomne velkomne Parkhall Fynsvej. Julemand nssepgnehls komm leg børne, bestyrels Koldng afdelng musk Karst Holdt sørg d rette julestemnng tryllekunsthls bestyrels Koldng afdelng sk samarbejde DM 3F n Rune undholdarrangemtet tryll ballondyr. Bndde tlmeldng sk tl Bt Ole tlf eft kl Arrangemtet sk samarbejde DM 3F sest 4., så skynd dg!! Juleposne kost 30 kr. Betalng samt afhtnng af bllett kontoret Stgårdsvej 1, Koldng 11. fra kl ell eft aftale Bt Ole. Kon Tlf. Vej Tlf. E m Fre Tlf. E m Kol Kon 1.o Tlf. E m Esb Kon Ø, m 16.3 Tlf. E m Aab Kon Aab Kon Tlf. E m Søn Tlf. E m

10 Vson Vson orstsfejfaget. Vson Vson korstsfejfaget. fag har mange skorstsfejfaget. år konctret 25 års jublæum 25 års 25 års jublæum D 1. oktob 2013 Skorstsfejsvd D oktob års Klaus 2013 jublæum B. K. D 1. oktob 2013 Skorstsfejsvd Chrsts, D 1. oktob Nyborg Klaus 2013 kunne B. Skorstsfejsvd Klaus B. B. K. es kkde d fag Vores har fag har mange mange år K. Chrsts, 1. oktob 2013 Nyborg fej kunne st Vores fag har mange år ude- år K. Chrsts, Nyborg Nyborg kunne kunne lukkde det lovplgtge konctret arbejette det lovplgtge større ell stsfejsvd 25 d års 1. jublæum, oktob 2013 som fej skor-st d udelukkde konctret konctret sg om d 1. oktob 1. oktob 2013 fej 2013 st fej 25 års st om arbejdette grad blæum, som skorstsfejsvd 25 års jublæum, hos som skorstsfejmest skorstsfejsvd Lars ju- sg det lovplgtge om det lovplgtge arbejde, arbejde, opbrud dette 25 års jublæum, som skorstsfejsvd hos G. e større dette større dsse ell mndre større ell grad ell hos skorstsfejmest Nyborg. Mchels, skor- å dre kun grad ved hos skor-stsfejmest Lars G. mndre opbrud tlbyde opbrud grad dsse opbrud dsse år, så kun dsse Lars Lars G. G. M- ved så rne kun komplette Mchels, Nyborg. år, tlbyde så ved kun løsnnan v kundne komplette fastholde komplette vores Jams Klaus kundne ved tlbyde komplette løsnng kan v fastholde tlbyde chels, kom Nyborg. lære 1977 hos dne løsnnkan g v øge fastholde kan beskæftgel- han løsnn- Klaus Klaus Sørs kom kom lære Ørbæk, hos hvor hos Jams on v fastholde vores vores Jams blev Jams Sørs udlært Ørbæk, Ørbæk, hvor Klaus han hvor blev vores poston vores poston øge beskæftgel- øge beskæftgels vores vores fag. fag. har 32 været år. svd det 32 år. han udlært blev Klaus har været ton fag. har øge beskæftgel komm vores fag. langt større svce d d v Klaus har været svd god det loyal samme kollega, dstrkt d altd 32 bakk år. op han været blev svd udlært det samme Klaus dstrkt svd det 32 samme år. dstrkt Dtl komm langt langt svce svce d d d v kd d v Klaus Klaus god loyal d altd altd bakk bakk op bag op tl r komm dag, hvor v skal langt have større større svce fokus d vedldels dag, af hvor hele v fyrngsanlægget skal have større fokus kke blot kke bag d v Klaus sne kollega. god Klaus loyal kollega, faglg d dygtg altd bakk d op kd dag, hvor dag, v skal hvor have v skal større have fokus større vedlgeholdels fokus vedlgeholdels af hele fyrngsanlægget af hele fyrngsanlægget kke blot udføre det kke lovplg- blot kke så få kollega rundt omkrng Fyn, som kan bag sne kollega. Klaus faglg dygtg d d vedloldels det lovplgtge kollega rundt omkrng Fyn, som kan takke Klaus bag så sne få kollega. Klaus rundt Klaus faglg omkrng dygtg faglg dygtg Fyn, d som kke d så kan få e udføre af tge arbejde. det hele arbejde. takke lovplgtge fyrngsanlægget arbejde. kke blot kke Klaus takke så få Klaus kollega han har han rundt været har været omkrng des læresv des læresv Fyn, som kan re af det tng lovplgtge man fremadrettet arbejde. kunne sætte fokus Blk takke Klaus Rør han har været dne han des kollega har været læresv des Nyborg læresv ønsk Nle af de tng man fremadrettet kunne sætte fokus Blk Rør Blk Rør dne kollega dne kollega Nyborg Nyborg ønsk nne le af være: dg de kunne tng man være: fremadrettet kunne sætte fokus Blk tllykke dg tllykke Rør dt dne jublæum. dt kollega jublæum. Nyborg ønsk ønsk dg tllykke dt jublæum. unne Svce, være: - svce, Svce, svce, svce dg tllykke dt jublæum. - Engmålng, Svce, - Svce, Engmålng, svce, både svce, svce ole både bobrændsel ole bobrændsel Svdborg Afdelng - Skfte Engmålng, - paknng, Skfte paknng, skamol, automk mv. både skamol, både ole ole automk bobrændsel mv. - (skorstsfejnes Skfte (skorstsfejnes ctrallag) Skfte paknng, ctrallag) Svdborg skamol, automk mv. mv. tur tur tl tl Århus Afdelng Rsnng - Rsnng svce plleovne, bobrændselsfyr olefyr Afdelngs Afdelngs (skorstsfejnes svce ctrallag) plleovne, bobrændselsfyr Rsnng olefyr - Rsnng Lovplgtge svce ovne, plleovne, rsnng bobrændselsfyr af bobrænd- kedl Århus. Århus. ssommudflugt tur tur tl tl Århus gk gk år år tl tl d gamle - Lovplgtge selsfyr - olefyr ovne, Rådgvnng olefyr rsnng af kedl Afdelngs D var bestlt ssommudflugt rundvsnng som t udgangsnng D udflugt som gk år tl d gamle dokumton D Århus. var Afdelngs bestlt ssomm- rundvs- - Rådgvnng Lovplgtge - Lovplgtge Tæthedsprøvnng ovne, dokumton ovne, rsnng rsnng af af kedl punkt var bestlt t gk de gamle udgangspunknnværk. gamle som de Rundvs Århus. gamle t udgangs- hånd- talte år tl d hånd- - Tæthedsprøvnng rundvs- Rådgvnng - Rådgvnng Lækagemålng dokumton dokumton - Lækagemålng Tæthedsprøvnng - Tæthedsprøvnng Engoptmng værk. D var stor bestlt tusasme rundvsnng som t håndværk udgangs- om - Helhedsløsnng punkt Rundvs de gamle talte - Engoptmng håndværk. stor Rundvs tusasme talte om Lækagemålng Lækagemålng lvet - Svce / nstallon af sluknngsudstyr, - Helhedsløsnng Engoptmng - Engoptmng lvet sytt røgalarm, kulltealarm mv. punkt som stor håndværk tusasme de thundredtallet gamle håndværk. Rundvs om lvet købsta om - Svce Helhedsløsnng / nstallon af sluknngsudstyr, - Helhedsløsnng sytt Montage af alle typ aftræk ldsted lvet som thundredtallet D blev talt om hånd- talte - røgalarm, Svce - Svce / kulltealarm nstallon mv. håndværk Rsnng / nstallon af vtlon af sluknngsudstyr, sluknngsudstyr, røgalar- sytt om stor tusasme om værkslauge, lvet thundredtallet blev om talt købsta Montage røgalarm, af alle om gå m, kulltealarm kulltealarm typ aftræk mv. mv. ldsted D lvet som håndværk For kunne mplemte dette fremtd vl det vals, lvet lærlngehold om købsta håndværkslauge, - Rsnng Montage af være - Montage af vtlon alle nødvdgt af alle typ typ aftræk gøre aftræk op ldsted ldsted kultur vores D mm. sytt blev Alt talt thundredtallet om om var hånd- vals, gå det om lvet købsta t - kunne Rsnng branche, - mplemte Rsnng af vtlon hvor af det vtlon dette fremtd vl det mange sted, handl om ud-værkslaugeføre st mplemte arbejde gøre hurtgst op dette mulgt, kultur fremtd deft vores vl det køre rgtg D blev lærlngehold god talt tur rundt om håndværkslauge, d gå gamle by om d gå var val- det nødvdgt kunne mm. fneste vals, Alt alt vejr lærlngehold var tl det. det mm. Alt alt var det rgtg god tur he, e nødvdgt hvor hjem. For det kunne mange mplemte gøre sted, op handl dette kultur om fremtd vores ud-vt che, arbejde Samtdg være hvor nødvdgt det hurtgst skal mange Laugets mulgt, gøre sted, lemm op handl deft kultur se om ndad køre vores ud- bran- kke fneste rgtg Eft vejr god d frokost tl tur det. gamle rundt havde by var d deltagne d gamle td tl frokost by nle nde tm, d var by. hvor det det rgtg mm. Eft rundt god Alt d tur d alt gamle rundt var by by det d var d gamle var td det tl by frokost fneste d nde vejr var tl by. det. det st arbejde udelukkde che, hvor hurtgst det mange fokuse mulgt, sted, ndtjng, handl deft om m udføre køre beskæftgels. Eft st fneste d Eft kunne vejr gamle frokost tl gå det. by rundt havde var by d deltagne td nyde tl frokost nle det gode tm, nde vejr. hvor by. de dg arbejde hurtgst Skal mulgt, v skre deft vores fremtd køre hjem. det Det var d sdste dag af Århus festuge, så d rgtg. skal Laugets lemm se ndad kke Eft Eft kunne frokost d gå gamle rundt havde by by var deltagne d nyde td det tl nle frokost gode vejr. tm, nde hvor by. kkde væstlg faktor mestre vælg om de vl sse mange aktvtet gang hele mdtby. tdg Samtdg skal Laugets lemm se ndad kke skal fokuse kvaltet Laugets ell lemm ndtjng, kvanttet, man se m kan ndad kke begels. lukkde dele. udelukkde Skal fokuse v fokuse skre vores ndtjng, fremtd m det beskæf- be- få kke de Eft kunne begge På Det frokost vej var gå hjem d rundt sl sdste havde by v dag lge deltagne af et Århus nyde det smut b festuge, nle gode af så vejr. Danmarks tm, d rgtg hvor Det de var kunne største mange d gå aktvtet sdste Byggeplads, rundt dag by gang af Århus nemlg hele nyde festuge, mdtby. det det Ny gode så d Unvstets vejr. rgtg ntlg ftgels. faktor I tgels. sdste Skal Skal mestre de v v skre handl vælg vores det om fremtd om de tlbyde det vl sse det væstlg kundne mange Det Hosptal På var aktvtet vej d hjem ved sdste gang sl Skejby. v dag lge af hele et Århus mdtby. smut b festuge, af så Danmarks d rgtg altet tlg hele ell faktor palett kvanttet, mestre man vælg langt vælg kan om me de kke om vl professonel de få sse vl begge sse kvaltet På måde mange vej hjem største aktvtet sl lge Byggeplads, gang et smut nemlg hele b det mdtby. af Danmarks Ny Unvstets Hosptal hjem ved Skejby. sl v lge nemlg et smut det b Ny Unvstets af Danmarks V var nde spse aftsmad kro mellem kvaltet d ell ell kvanttet, tlfældet kvanttet, man mange kan man kke sted kan få begge kke dag, dele. få begge dved største På vej Byggeplads, Fredca te Koldng. Det var rgtg god mad. de øge I sdste handl d de samlede handl det arbejdsmængde om det om tlbyde tlbyde kundne kundne gavn hele Hosptal største ved mass V var Byggeplads, Skejby. nde af hygge spse aftsmad kollegal nemlg samvær. det kro Ny mellem Unvstets Fredca nde ved Koldng. Skejby. spse Det aftsmad var rgtg god mad kro mass mellem af dste palett de branch. palett handl langt langt det me me om professonel professonel tlbyde kundne måde måde d tlfældet V Hosptal var lfældet palett Afdelngsmand St om aft tlbage Svdborg, var alle deltagne nde mange mange langt sted sted me dag, dag, professonel dved dved måde øge d Fredca hygge kollegal samvær. Johannes Rnebg V var mætte, Koldng. både spse Det af aftsmad var rgtg oplevels mav god kro mad mellem tlfældet samlede samlede arbejdsmængde mange arbejdsmængde sted Skorstsfejne tl gavn dag, tl gavn Fyn / hele dved hele Sdr. branch. Jylland mass Fredca St af om hygge aft Koldng. kollegal tlbage Det samvær. Svdborg, var rgtg var god alle mad deltagne mætte, takk både alle af oplevels d delt mav. god dag. h. d samlede arbejdsmængde tl gavn Afdelngsmand hele Bestyrels mass hygge kollegal samvær. ch. Afdelngsmand St om aft tlbage Svdborg, var alle deltagne St mætte, om aft både tlbage af oplevels Svdborg, mav var alle delta- Johannes Rnebg Bestyrels takk alle d delt god dag. Johannes Afdelngsmand Rnebg Skorstsfejne 10 Johannes Rnebg Fyn / Sdr. Jylland Bestyrels gne mætte, takk både alle af d oplevels delt mav god dag. Skorstsfejne Fyn / Sdr. Jylland Bestyrels takk alle d delt god dag.

11 RørUngdom e svde BlkBjarke Gllng (blkkslag), Martn Moeslund Mads (`), Nyudlærte svde r 2013 Mort Bjre Møll (g), Bjarke Gllng (blkkslag), Martn Moeslund Mads (`), MortDahl Bjre Møll (g), Faglær Mchael Faglær Mchael Dahl Blk RørUngdom eftår 2013 Blk Rør Ungdom Forest fra højre: Martn Moeslund Mads (`), Forest fra højre: Nyudlærte svde eftår 2013 Mort Bjre Møll (g), Nyudlærte svde Bjarke Gllng (blkkslag), Mehmet Kocak (g), Mehmet Kocak (g), Faglær Mchael Dahl Martn Mads (`), ErkMoeslund Rasmuss (g), (g), eftår 2013Erk Rasmuss SDU - Odse Mort Bjre Møll (g), Forest fra højre: Hrk Holm ( ). Faglær Mchael Dahl Mehmet Kocak (g), Hrk Holm ( ). Erk Rasmuss (g), Forest fra højre: Hnng Hrk Holm ( ). Mehmet KocakHlufsholm (g), Erk Rasmuss (g), Hlufsholm Hnng Hlufsholm Hnng Hrk Holm ( ). SDU - Odse Hlufsholm Hnng Engspecalst Chrstan H. Ols Blkkslagnes A/S Bo L. Hans Lyd Eng Engspecalst SDU Odse Rasmus H. Js Gærup Chrstan H. Ols Blkkslagnes A/S Küst Engspecalst Engspecalst Kasp Blk Cortes Bo L. Hans Lyd Eng Chrstan H. Ols A/S Set fra vstre: Nels Blkkslagnes A/SBlkkslagnes Bo L. Hans Rasmus H. Js GærupLyd Eng Engspecalst Leon Rcht Ands Lars Juhl Nels Ap Flemmng M.H.Js Dansk Installons Rasmus Js Gærup Lyd Eng Kasp Küst Blk Cortes Nels Set fra vstre: Alex Zacho Erks He-on Aps Teknk A/S Küst Engspecalst Kasp Blk Cortes Flemmng M. Js Dansk Installons Teknk A/S LeonNcola Rcht Ands Lars Juhl Nels Gærup Høsng Elan Comt Aps Sydfyn Hakan Pol Bys Blk Set fra vstre: Nels Hakan Pol Bys Blk Alex Zacho Erks He-on Aps Leon Rcht Ands Lars Juhl Nels Aps Steff Lars Bl A/S Engspecalst Flemmng M. Js Dansk Blk A. Cortes Steff A. Lars Bl A/S Installons Ncola Høsng Elan He-on Comt Sydfyn VfraKredsønskjalleetstorttllykkem Alex Zacho Erks Aps Aps Teknk A/S Jonas V. Mohr Mdtfyns Jonas V. Mohr Mdtfyns Set fra vstre: V fra KredsElan ønsk j alle stort tllykke fnesult,håbfårgodvndfremove Ncola Høsng etcomt Sydfyn Aps Hakan Pol Bys BlkBlk Nklas L. L. Thors Ras Nklas Thors Ras Blkkslag de fne result, håb får god vnd fremov. Steff A. Lars Bl A/S Leon Rcht Ands Lars Juhl Nels Ap Dansk Installons kslage VfraKredsønskjalleetstorttllykkede Nkolaj Mdtfyns Jonas H. V. Jeps Mohr Mdtfyns Nkolaj H. Jeps Mdtfyns Erks BlkHe-on Aps Blkkslag RørUngdom Nklas L. Thors Ras Alex Blk-Zacho fnesult,håbfårgodvndfremov. Jonas Blkkslag Thoms Hybel kslage Invt tl det Comt store årsmøde læ Ncola Høsng Elandg tl Sydfyn Bys Blk Hybel Jonas Thoms Nkolaj H. Jeps Mdtfyns Blk RørUngdom nd - Skorstsfejfaget weeke A/S SDE Bl Blkkslag Andreas A. Mads Invt dg dg tl tl det lærlnge nd Invt store lærlnge 31. jan.tltltlstore det 2.årsmøde feb. årsmøde 2014 Svdborg VfraKredsønskjalleetstorttllykkem Jonas Thoms Hybel A/S Andreas A. Mads SDE Jon S. Krsts GK Danmark Skorstsfejfaget weekd weekd nd Skorstsfejfaget Mdtfyns Jon Thomas S. Krsts GK Danmark A/S H. Johans Koncnsvce-køkk 31.drehjem. jan.jan. tl tl 2. feb. Svdborg Vandrehjem.Van feb.2014 Svdborg fnesult,håbfårgodvndfremove Andreas A. Mads SDE Ras BlkThomas H. Johans Koncnsvce Slagelse Prram: Prram: drehjem. Jon S. Krsts GK Danmark A/S køkk Jesp Nels Nordsk Klma Slagelse Fredag: Fredag: Thomas H. Johans KoncnsvcePrram: Casp H. Peds Comt Sydfyn Indkvartng vandrehjem Jesp Nels Nordsk Klma Indkvartng Svdborg Svdborg køkk Slagelse Mdtfyns Fredag: Infomøde alle praktske Casp H. Nels Peds Comt vandrehjem Svdborg detalj. Jesp Nordsk Klma Sydfyn Indkvartng V tag deft ud alle bowl hygg os. Casp H. Peds Comt Sydfyn Infomøde praktske vandrehjem Invt dg tl tl det store årsmøde læ Hansbg Koldng Lørdag: Infomøde detalj. alle praktske Hybel Blk Rør Ungdoms årsmødet. Hvor man snakk nd Skorstsfejfaget detalj. V tag deft ud bowl weeke om det være lære, bl.a. vl d være workshops V tag deft ud bowl hygg os jan. tl 2. feb. Svdborg dne faglge rettghed, arbejdsmljø mv.. om hygg os. SDE Lørdag: DM turnng nddørs fodbold mod de andre Lørdag: drehjem. BlkBlk Rør Ungdoms årsmødet. GK Danmark A/S Rør Ungdoms landsdele, dem dårsmødet. har lyst tl splle. Hvor man snakk Hvor man snakk Søndag: KoncnsvcePrram: omom være bl.a. vl dworkshops være worksh det det være lære, bl.a. vl d være Morgmad lære, deft hjemrejse. køkk Slagelse faglge rettghed, arbejdsmljø mv.. dnedne faglge rettghed, arbejdsmljø mv.. Fredag: omom DMDM turnng nddørs fodbold mod demod andrede andre turnng nddørs fodbold Håb v ses tl hyggelg Weekd fest, Nordsk Klma Indkvartng Svdborg landsdele, dem d har lyst tl splle Bagst fra højre: landsdele, dem har lyst tl. splle. farv ldt søvn! d Tlmeldng kreds Søndag: Sydfyn JacobComt Bjørklund (g), Søndag: vandrehjem Pet Markuss and Sydjylland Morgmad deft hjemrejse. Bjarke Gllng (blkkslag), Morgmad deft hjemrejse. Andreas Nm Chrsts and Fyn Infomøde alle praktske Odse Blk RørUngdom Blk RørUngdom 11 detalj. Hansbg Koldng BagstHansbg fra højre: Koldng V tag Håb v ses tl hyggelg Weekd fest, Håb vldt ses tl hyggelg Weekd me farv søvn! Tlmeldng kreds farv ldt søvn! Tlmeldng kreds Pet Markuss and Sydjylland deft ud bowl

12 B L IK BLIK B L IK OG R Ø R RØRR Ø R BB Kreds Kreds Sydjylland-Fyn Sydjylland-Fyn Kreds Sydjylland-Fyn Blk-Rør Fyn Blk-Rør Fyn Blk-Rør Fyn OVERBLIK udgves af: Rør, OVERBLIK udgves af:blk Blk Sydjylland-Fyn. Rør, Sydjylland-Fyn. Sydjylland-Fyn. OVERBLIK udgves af: Blk Rør, Ledge ug kredss sommhuse Hvs du dn famle har lyst tl længet weekd ell et ugeophold ud hovedf d s mulghe Huse lgg Houstrup Bork Havn. Så det jul g, d td tl Houstrup Fredag 14. Fredag Julekomsamm kl Blk Rør, Rør, kl hos hos Blk Ckorevej3, 3, 5220 Odse SØ SØ Aabraa/Hadslev Ckorevej 5220 Odse Bork Havn Bestyrels har ndkøbt det helt store julebordafdelng sørget, Udlejnngs prs år 2012/13 følgde: Uge (begge nkl.) uge 42 prs pr. uge kr. gan kke tørr Bestyrels ndkøbt det heltn store julebord sørget, gan kke tørrprs n pr. uge kr. harøvrge ug Torsdag 13. ndd vl løbet af aft blve skellge "kunstnske" d vl løbet aft blve skellge kunstnske kl. ndslag. afweekd (torsdag kl søndag 16.00) 800 kr. fra kl kr. slag. Mellemdage (søndag kl torsdag kl ) BestyrelsPrsne garant nle hyggelge tm faglg snak lærekamm nkl. Elbrug. Bestyrels garant nle hyggelge tm faglg frahoustrup andre frma. ledg følge ug: *-41*-45* Afdelng ndbyd alle lemm tl snak ldt snak lærekamm frah andre frma. ugglp market *, huset kun ledg fra søndag tl torsdag. GåI kke af julehygge Blk Rør Ungdoms legdarske julefrokost. Rør afdelngskontoret, H. P. Hansss 21 st. ( Gå kke glp Blk følge Ungdoms legdarske julefrokostgade. Bork Havn af ledg ug: , samt jul. Hos 3F ) ledge 6200 Aabraa. parkng går Begge huse så januar 2013,D huset Bork d nær 1. januar. Tlmeldng: Tlmeldng: Sest mandag d Hvsovnævnteskullehavednntesse,sårngtlMeMhastlf.nr Sest d Børge sv gløgg æbleskv, samt øl/vand Rng tl: Blk mandag RørUngdom, Nels, varm ell Jørg ell sd sms eft ønnavn, cpr.tl: tekst julefrokost tl os. Rng Blk RørUngdom, Ckorevej 3, 5220 Odse SØ, ell ske. sd sms navnforbundets julefrokost. grundkurs Bemærk: Alle Psonst Blk RørUngdoms lemm Kreds Sydjylland-Fyn velkomne deltage. Kontakt kreds eftlønne kan samme dag tlafhte julesnap- Så start bundet g op G kurs, m s som afdelngs julegave. Bemærk: Alle Blk RørUngdoms lemm Kreds Sydjylland-Fyn velsom net nyt løbet 2 ug, stedet PÅgrundkursetkommmanbl.a.ndfølgde: V vl gne fra kreds ønske alle komne tl deltage. Kontakt kredsmed vlg hls somtdlge3ug.kursusstedetsåflyttetfra Taleteknk lemm famle god jul Bestyrels Aabraa/Hadslev Afdelng Helsngør tl Metalskol Jørlunde, blv af Forbundetsstrukturlove Vholdtugne4548. vl gne fejre det nye år holde et opmål et ndbrngde nytår. SkkhedMljø V vl gne fra kreds ønske alle kursus Odse. Det afholdes ov 2 aft, trs Skol belggde nurskønne omgvels, Ovskomst 21.frtdsfacltetne 28. januar lemm Jørlunde famle god jul så rgtg gode, telefontd KontorDetfagretlgesystem Målet du får et grundlæggde kdskab tl rørsvømmehal, motonsrum, robåde, fskeudstyr Kontor telefontd Psonlgudvklng et ndbrngde nytår. kredskontorne mellem jul prslst, hund så grundlaget starte et megetme. Møde handlngsteknk kredskontorne mellem jul akkordhold op. Udvekslng af farng så et nytår, alle hvdage fra V har desud mulghed nyde dele af Medspr nytår, alle hvdage fra vgtgt elemt kurset. skols undvsnngsfarng, samt transport Besøgbundshuset. Alle velkomne, både lærlnge svde, såvel nye Kontor telefontd mulghedfradelslufthavnfrahøjetaastrup som farne akkordfolk. kredskontorne mellem stonbndelsekursusstartafslutnng. Tag gne dn Metal kollega. jul nytår, Tøv kke tlmelde dg tl Jm Lortz alle hvdage fra Opmål kursus Odse V vl gne fra kreds ønske alle

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon.

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon. NEWS NEWS NEWS. kvartal 0 Udgv A/S. Udss kund rnngstne. gelsk www.elcon.c Gelt Godt år! vklng/fretd vklng/fretd Gelt s vson n chneys s vson ønsk arbej, s s vson vson s n n n chneys chneys chneys før, t

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice TNS Gallup - Publc kommune Borgsvce Borgpanel, 1. undsøgelse 2009 Publc Meto Målgruppe: Borge kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stkprøvestørrelse: 437 borge Undsøgelsen gennemført pon 16. jun-2.

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Socialdemokraterne i Ishøj

Socialdemokraterne i Ishøj Bladredaktonen: Bladredakton: ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf. 32 84 56 65 ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf.: 32 84 56 65 Ole Bjørstorp e-mal: obj@shoj.dk Tlf.: 43 99 68 44 Ole Bjørstorp

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern.

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern. nuvr jeblkke Ba fa tlvrels adgang tl bestemt psykotap td: udfold `nuvr sg mellem jeblkke', td nu. hovemn Tapeut ntvew Danel Stn. Ire Cand.psych., Chrstans Psykol Nyt adjunkt februar 2005 Danmarks (2005,

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

året at bruge sammen agt en e uges t d på at sam e og red gere de forske ge tekster, der kommer fra akt v tetsmedarbejderne.

året at bruge sammen agt en e uges t d på at sam e og red gere de forske ge tekster, der kommer fra akt v tetsmedarbejderne. Ta ud, november, december 2015 Dn mng om plejeservce hjemmehjælp tæller! Er du beboer p ejecter e er modtager af hjemmehjæ p? Så kan du hjæ pe os b ve bedre t hjæ pe d g. Mar e er konsu t ska hjæ pe Kommune

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ndkaldt tl konsttuerngsmøde og tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt,

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT

HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT Alt malarbej udføres INDHOLD Vedlgehollse & renovng Vlla/lejlghed/nybygnng/tlbygnng Facaløsnng Alt vægbeklædnng tapetarbej Alle m spartel opgav Træværk - u & nndørs Hammshusvej

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

BFN-Nyt 1/2016. Foreningens aktiviteter oktober 2016 januar Naturoplevelser i 2015 og 2016 Onsdag d. 12. oktober 2016, kl i Hummerhuset.

BFN-Nyt 1/2016. Foreningens aktiviteter oktober 2016 januar Naturoplevelser i 2015 og 2016 Onsdag d. 12. oktober 2016, kl i Hummerhuset. .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND BFN-Nyt 1/2016 Bologsk Forenng for Nordvestjylland Ørhagevej 189, Kltmøller, 7700 Thsted www.bfn-nyt.dk Forenngens formål er at øge kendskabet tl og nteressen

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typr & brydnng Regørelse Typr & brydnng Opgav Blledtekst te fktv opgave, d består to opslag tre artkl d handl socale. Artklne fun rapport socale albranch. Dagrammet første opslag lavet Illustror, udgangspunkt

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

NÅR STJERNER TALER giver det tryghed på ensomhedens himmel

NÅR STJERNER TALER giver det tryghed på ensomhedens himmel sorer, februar, marts 2016 Oplysnng om dems rørde Prrammet året 2016 er kke p ads dnu. V dems- psyk r spec a ster p an ægger afho de 3-4 op ysn ngs- debaftner øbet af året. Emnerne v være op ysn ng om

Læs mere

April, maj, juni 2016. der kan gøres bedre. I november 2015 afho dte den seneste netværksgruppe afs utn ng og eva uer ng.

April, maj, juni 2016. der kan gøres bedre. I november 2015 afho dte den seneste netværksgruppe afs utn ng og eva uer ng. sorer, maj, jun 2016 Fokus ebyggelse af hed blandt ældre Netværksgrupper ker kemænd. De s dste 3 år har ker kemænd været sam et netværksgrupper et øb á 7 efterm ddagsmøder ét af kommunes æ drectre. De

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby Legepladser og uderum tl børn og voksne Tjek prsen! Nkostne Multbane 10 x 20 meter bane med udstyr som vst. Varmgalvanserede stålstolper, mål og basket. Plader tl basket er lavet af vejrbestandgt polyethylene,

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2 PRO Ser v esy t em nøgl ent leffekt vpl anl ægn ng PSS kr erd g bedr e o ver bl ko verd ne er v e -o g vedl geho l del eo pgaver Kanbr uge ndenf orbl. a. : Ej endom er v e Vedl gehol del eafv r k omheder

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Fraværende med afbud: Bjarne Vogt Dagsorden for mødet er:

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Induktionsbevis og sum af række side 1/7

Induktionsbevis og sum af række side 1/7 Iduktosbevs og sum af række sde /7 Skrver ma,,,...,,..., =, 2, 3,... 2 3 taler ma om e talfølge, eller blot e følge. Adre eksempler på følger er, -,, -,, -,..., (-) +,..., =, 2, 3,..., 2, 3, 4,...,,...,

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 2 Redaktionen. Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi 4 Niels Hannibal

Indholdsfortegnelse. Forord 2 Redaktionen. Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi 4 Niels Hannibal Indholdstegnelse Forord 2 Redakton Danel Stn, hans teor des bydnng musktap 4 Nels Hannbal De nuvrde jeblkke 15 Intvew Danel Stn. Af Ire Chrstans Musktapeutske tlbud tl voksne udvklngshme 22 Elzabh Schwartz

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Herlige klovnerier i Vodskov Hallen Over 600 børn og barnlige sjæle havde en skæg formiddag i selskab med Dronninglund Sparekasse og Cirkus Krone.

Herlige klovnerier i Vodskov Hallen Over 600 børn og barnlige sjæle havde en skæg formiddag i selskab med Dronninglund Sparekasse og Cirkus Krone. Tldelt Ugeavsnes Specalprs Tldelt Vodskovprs 2009 Tl samtlge husstande, kontor butkk Nr. 43 trsdag/onsdag 25.-26. okt. 2011 10. årgang Tlf. 98 29 33 22 Vodskov, Vestbjg, Sulsted, Tylstrup, Grndsted, Ugghalne,

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere