Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9"

Transkript

1 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12 Syddanmark. Nr. 41. Decemb 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 udlejnng af kredss sommhuse Ny sæson 14/15 udlejnng af kredss sommhuse Restug sæson 13/14: Restug sæson 13/14: Houstrup: Houstrup: Bork Havn Bork Havn: Er du ntesset dsse ug/weekds ell mellemdage, så kontakt Me Er du ntesset dsse ug/weekds ell mellemdage, Odsekontoret Praktske oplysnng prs, se sde 5 så kontakt Me Odsekontoret Praktske oplysnng prs, se sde 5 Læs om bl.a. Læs om bl.a.: Husk ved arbejdsskad Husk ved arbejdsskad Kontngt Kontngt dagpgess dagpgess Julearrangemt afdelngne Nyudlærte svde Opmålkursus, se bagsd Opmålkursus, se bagsd

2 BLIK OG RØR Sydjylland-Fyn Ny struktur Blk Rør?? Da v besluttede trække os ud af sammlægnngsplanne Dansk Metal El-bundet knap 2 år sd, besluttede v samtdgt v skulle se vores eg struktur. Det blev d neds et udvalg som fk opdrag se følgde: Kontngtstruktur, lemshvvnng/organsng bundets struktur. Indstllng fra udvalget blev elagt det netop afholdte HB-møde. Jeg kke tvvl om, d mange tng rapport som kan bruges, ud jeg d g det hele. Helt kelt handl det om, hvorledes v skr d bedst mulge sartede svce tl j færrest mulge kontngtkron, nurlgvs d tng d kan gøres andledes måske bedre. Nu det så mng rapport skal dskutes Forbund, kredse afdelng, da alle 3 led omhandlet. På et udvdet HB-møde aprl skal det så besluttes om d dele rapport som v skal gå vde. Parallelt arbejdet udvalget, har v h kreds så set vores eg struktur. Det nu 3 år sd Fyn Sydjylland blev sammlagt, både d daglge ledelse kredsbestyrels ge om sammlægnng har været succes, m da v 2014 går nd et kongresår, var det måske sn plads se om d var tng som v kunne gøre bedre. V d kreds bundet som har d laveste kontngt, m det lnje som skal fastholdes, så v så nødt tl hele td udvkle os. D ovskrftne de områd som v s så: Økonom, hvorledes ønsk v kredskontngtet skal udvkle sg Arbejdsopgav, hvlke arbejdsopgav ønsk v udfør, hvorledes skal de prortes. Bemandng, skal d være mulghed gøre bemandng kredskontoret me fleksbel Samarbejde kreds/afdelng, d mulghed ændrng. Kredskontor, det ts d bedste løsnng 2 kredskontor Foreløbgt det kun ovskrft, det skal kraftgt pontes d kke truffet nle beslutnng, m jeg håb punktne kan danne baggrund god deb alle led kreds. OK 2014: Krave tl ovskomsthandlngne så småt ved tegne sg, s vores ønsk nok går retnng af skrng mod socal dumpnng, rettghed kun lemm, bedre mulghed eftuddannelse socale god, så går vores modparts ønsk and retnng. Teknq ønsk dnu større fleksbltet ovskomst, større lønsprednng, reel afskaffelse af vores prslst. Hvad angår fleksbltet ovskomst, v allede gået meget langt, jeg har svært ved se hvordan v kan være me fleksble ud ovskomst blot blv et tlbud man kan bytte sg af hvs frmaet ønsk det, når et frma ønsk fleksbltet har jeg dnu kke oplevet d tl vores del. Lønsprednng har v allede dag, så d kan jeg kke se net problem, udov jeg nurlgvs kke ønsk vores lemm komm ned nærhed af mndstelønn. Nej mg se, blv d helt store hurdle g dne gang prslstne. Så st som vores netop afholdte TR-topmøde, meldte drektør fra Teknq klart ud, man dne gang skulle af værne bestemmels rørprslst, d v tlbage ved udgangspunktet fra OK-handlngne hvs kravet fra Teknq lgeså ultmvt som sdst, så blv de kommde handlng rgtgt svære. Det så ldt svært stå Teknq s ndgang tl handlngne, når de samtdgt des Vson 2022 ønsk branch skal blve bedre tl tltrække de gode stærke arbejde?? Ank Danels KREDS SYDJYLLAND-FYN Tlf , Fax ****************************** Kredskontor: Stgårdsvej 1, 6000 Koldng Ckorevej 3, 5220 Odse SØ Hvdelse A-kass: Ckorevej 3, 5220 Odse SØ Kontortd kredskontorne: Hvdage mellem kl Telefontd: Mandag-torsdag fredag E-mal: Faglg sekretær/mand: Ank Danels Tlf Mobl: Faglg sekretær/næstmand: Nels Braaby Tlf Mobl: Faglg konsult/a-kasse: Ste Hans Tlf Mobl Faglg konsult/kass: Jørg Jakobs Tlf Mobl: Faglg konsult/opmål: Mette Jørgs Tlf Mobl: Faglg Konsult/opmål: Jm Lortz Tlf Mobl Kontorassstt: Me Haycock Mhas Tlf Kontorassstt: Helle Tkels Tlf

3 Vgtg Vgtg Vgtg!! Arbejdsskad Vgtg Vgtg Vgtg!! En arbejdsskade ulykke ell sygdom, d skyldes arbejdet Arbejdsska ell arbejdsholde. Det En kan arbejdsskade være et fald arbejdsplads, ulykke ell hvor sygdom, du brækk skyldes bet, arbejdet rygskade ell arbejdsholde. grund af dårlge pladshold, d osv. Det En kan skade, være d et fx fald sk arbejdsplads, vej tl ell fra arbejde, hvor du normalt brækk kke bet, arbejdsskade rygskade grund af dårlge pladshold, osv. En skade, d fx sk vej tl Ulykkestlfælde ell fra arbejde, kortvarge normalt kke skadelge arbejdsskade vrknng skal Ulykkestlfælde anmeldes arbejdsgvs kortvarge skadelge skrngsselskab, vrknng skal Møde anmeldes skal tl anmeldes arbejdsgvs alle tl arbejdsskadesty- skrngs- hvvssygdomme rels. selskab, hvvssygdomme skal anmeldes Vtlonsbranch Hvs arbejdsskadestyrels. arbejdsgv mod reglne kke skret, skal Hvs arbejdsgv anmeldes mod reg- skad Som tl lne arbejdsskadestyrels. skret, har vtlonsudvalget skal besluttet nvte jeg skrev kke sdste numm af OVERBLIK så alle En arbejdsgv skad d arbejd anmeldes tl arbejds- har vtlon Fyn Sydjylland plgt tl anmelde tl møde vtlonsbranch. skadestyrels. En arbejdsskade. arbejdsgv Mødet Plgt har gæld går: plgt tl d kke anmelde hvvssygdomme. arbejdsskade. Torsdag d 19. aprl 2012 Plgt gæld kl d kke Ulykkestlfælde hvvssygdomme. skal Odse anmeldels SØ. ske sest n dage På kredskontoret, Ckorevej 3, 5220 I ulykkestlfælde eft, Ulykkestlfælde skad sket. Indhold Når I du ulykkestlfælde har modtaget mødet: skal anmeldels fra dn ske arbejdsgv sest n Oplæg skal dage du kontakte om eft, goptmng skad kredskontoret sket. af Vtlonsan- få hjælp. Når du har modtaget anmeldelse fra dn arbejdsgv skal du kontakte kredskontoret læg V/ Claus Ødum fra NOVENCO. Hvor Erhvvssygdom få hjælp. være lem af fagng v/ næstmand En hvvssygdom Hrk W. sygdom Pets ell ldelse, Blk som Rørarbejdbundetdes arbejdet ell hold, som arbejdet har egået skyl- Erhvvssygdom En hvvssygdom sygdom ell ldelse, un som Det skyldes vl sge, arbejdet sygdomm ell de hold, opstået som arbejdet grund af vrknng har egået af un arbejdet, Det vl sge, sammhæng sygdomm mellem opstået vrknngne grund af vrknng sygdomm af arbejdet, kdt d me- dcnske sammhæng sknng. En mellem hvvssygdom vrknngne kan ankdes sygdomm kdt d cnske sknng. En som hvvssygdom arbejdsskade. kan ankdes som arbejdsskade. hvvssygdomme kan være: Eksempl Eksempl - tnsalbue hvvssygdomme kan være: - allg tnsalbue - høretab allg høretab - astma astma Arbejdsskad, Arbejdsskad, det det vl sge vl sge uheld uheld ell ell hvvsbetngede ldels, behandles det lovplgtge arbejdsskadesy- hvvsbetngede ldels, behandles det lovplgtge arbejdsskadesystem, såfremt betngelsne stem, tlstede, såfremt vl arbejdsskadestyrels betngelsne tlstede, ankde vl arbejdsskadestyrels anmeldt arbejdsskade ankde. anmeldt arbejdsskade. Hvorvdt arbejdsgv stnngsansvarlg de stnngskrav, de stnngskrav, d kke d dækkes kke dækkes af arbejdsskadeskrngslov (fx sve smtegodtgørelse, tabt arbejds- af arbejds- Kom få god snak dne kollega om nle spændde emn som røre sg nd 3 vtlonsbranch. Blk Rør vært tår drkke sandwch. tjeste dffcehvvsevnetab) afhæng af hvorvdt arbejdsgv har handlet ansvarsdragde.. En gnemgang af retsprakss vs arbejdsgvskadeskrngslov ansvar (fx sve arbejdsskade smtegodtgørelse, afhæng af tabt arbejdstjeste dffcehvvsevnetab) række afhæng momt af hvorvdt kan arbejdsgv vare fra et har meget hand-mldt stnngs let ansvarsdragde.. tl et meget En gnemgang strgt ansvar. af rets- Det af- gørde prakss vs, d skal arbejdsgvs konkret vurdng ansvar af uheldet ell arbejdsskade d vrknng, afhæng d af før række momt arbejdsbetnget kan vare fra et meget mldt stnngs ansvar tl ldelse, førd det kan fastslås, hvorvdt arbejdsgv et meget strgt ansvar. Det afgørde, d skal stnngsansvarlg konkret vurdng ell af uheldet fr ansvar. ell d vrknng, skal således d før slås fast Arbejdsskadestyrelss arbejdsbetnget ldelse, an- Det kdelse førd det af kan arbejdsskade fastslås, hvorvdt sbetydde arbejdsgv, stnngsansvarlg Ny d gæld skkhedspjece. et stnngsansvar ell fr ansvar. ov arbejdsgv. Det skal således slås fast Arbejdsskadestyrelss ankdelse af arbejdsskade kke Forbundets sbetydde, populære d gæld et stnngsansvar behandlng ov arbejdsgv. af ble- arbejdsskadesag skkhedspjece Om vet Man opdet. skal bede sg, d kan gå lang td, fra sag Man start, skal bede tl spørgsmålet sg, om d ankdelse kan gå lang af arbejds- td, Således Om behandlng afsntte arbejdsskadesag om vrksomhednes skadesag fra sag start, stnngsspørgsmål tl spørgsmålet om blv ankdelse skkhedsorganson afgjort. D lange af arbejdsskadesag sagsbehandlngstd stnngsspørgsmål skyldes, det nødvdgt blv ændret, afgjort. D lgesom lange de sagsbehandlngstd nye skyldes, krav det nvolve om nødvdgt årlg mange drøftelse skellge nvolve part. mange skellge af Det part. arbejdsmljøet vgtgt, al korrespondance myndghed supplde Det andre vgtgt, ekstne arbejdsmljøuddannelsjylland-fyhed andre det tl v ekstne kke alle kan part tage ansvaret går gnem udfaldet Blk af al part korrespondance går gnem Blk myndg- Rør Syd- arbejdsmljøorgansonet så udfaldet taget. af sag, hvor v kke kd alle Rør Sydjylland-Fyn det v kke kan tage ansva- sag, hvor v kke kd alle oplysnng. Så gør j/os d tjeste afleve alle de papr Endelg oplysnng. de nyeste krav måtte Så gør tl få j/os fra passde skellge d tjeste arbejdstempuskab måtte så snart få fra skellge modtag myndghed dem. V har set mange sk- ek- myndghed afleve alle skrngssel- de pap- særlg seml rngsselskab, vntbeklædnng man så snart får afgørelse modtag tl arbejdne fra dem. arbejdsskadestyrels som måske d opdede skulle havde vson været anket, af skkheds- m hvor V har set så mange ekseml, man får afgørelse fra taget arbejdsskadestyrels som måske skulle havde pjec. man været kke anket, har m nået hvor afleve man kke sag har tl nået os før afleve sag man I har har tl de 4 ugs Hvs frst brug os tl før anke de et 4 eksemplar, d ugs. Så frst af kan man sted d har afhtes tl sag/ afgørels anke kredskontoret d. så Så snart af sted man hholdsvs har fået sag/afgørels d!! Koldng Odse. så D Er snart kan man man lgeledes det har mndste fået d!! læses downloades fra bundets tvvl, så kontakt kreds. Er man hjemmesde. det mndste tvvl, så kontakt kreds. Jørg Jørg Jakobs Jakobs Dødsfald Preb Eml Js Enebærvej Dødsfald 33, Esbjg Død 28 august 2013, 74 år Svd-Aage Js Preb Eml Js Aastrup Allé 78, Hadslev Død Enebærvej 23. Dødsfald novemb 33, Esbjg 2011, 78 år Død Tonn Freddy 28 august llars 2013, 74 år Østpark Anton 156, Møll Fraugde, Hrks Odse Død Brunebjg 27 Tonn septemb Freddy 65, 2013, Lars Koldng 67 år Østpark Død 2. januar 156, Fraugde, 2012, 84 Odse år Død 27 septemb 2013, 67 år Ære Lars være Frs des Peds mnde Agsnapvej 17, Ølgod Død Æret 2. være januar des 2012, mnde 52 år En Ka Fahnøe Munke Mose Allé 4 B, st. 7, Odse C Død 24. januar 2012, 88 år

4 Nyt om kontngt dagpge De nye kontngt Kontngtss 2013: 2014: Afdelng: Ordnært Eftløns- Ordnært Eftløns- Afdelng: lem Ordnært bdrag Eftløns- m. eftløn Ordnært modtag Eftløns- Lærlnge Esbjg 933,00 lem kr. 467,00 bdrag kr. 1400,00 m. eftløn kr. 649,00 modtag kr. 130,00 kr. Fredca/Mddelfart 929,00 kr. 467,00 kr. 1396,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. Horss Esbjg 933,00 940,00 kr. kr. 467,00 475,00 kr. kr. 1400, ,00 kr. 649,00 640,00 kr. 130,00 140,00 kr. Koldng Fredca/Mddelfart 930,00 936,00 kr. kr. 467,00 475,00 kr. kr. 1397, ,00 kr. 649,00 640,00 kr. 130,00 140,00 kr. Søndborg Horss 929,00 940,00 kr. kr. 467,00 475,00 kr. kr. 1396, ,00 kr. 649,00 640,00 kr. 130,00 140,00 kr. Vejle Koldng 931,00 937,00 kr. kr. 467,00 475,00 kr. kr. 1398, ,00 kr. kr. 649,00 640,00 kr. 130,00 140,00 kr. Aabraa/Hadslev Søndborg 929,00 936,00 kr. kr. 467,00 475,00 kr. kr. 1396, ,00 kr. kr. 649,00 640,00 kr. 130,00 140,00 kr. Odse Vejle 929,00 938,00 kr. kr. 467,00 475,00 kr. kr. 1396, ,00 kr. kr. 649,00 640,00 kr. 130,00 140,00 kr. Syd/Vestfyn Aabraa/Hadslev 929,00 936,00 kr. kr. 467,00 475,00 kr. kr. 1396, ,00 kr. kr. 649,00 640,00 kr. kr. 130,00 140,00 kr. kr. Svdborg 929,00 kr. 467,00 kr. 1396,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. Odse 936,00 kr. 475,00 kr. 1411,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr. Skorstsfejne 954,00 kr. 467,00 kr. 1421,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. Syd/Vestfyn 936,00 kr. 475,00 kr. 1411,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr. Sdr.Jylland-Fyn Svdborg 936,00 kr. 475,00 kr. 1411,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr. Skorstsfejne Sdr.Jylland-Fyn 961,00 kr. 475,00 kr. 1436,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr. I det ordnære kontngt kontngtet tl: Forbund, Strejkekasse, Afdelng, Kreds, A-kass ATP I det ordnære kontngt ndeholdt kontngtet tl: Forbund, Strejkekasse, Afdelng, Kreds, A-kass ATP. Bemærk! D ng stgnng kontngtet tl Blk Rør. Når d samlede kontngt allgevel stg, dette skyldes A-kasse bdraget stg 6 kr., ATP. stg 1 kr. Eftlønsbdrag stg 8 kr. Dagpge stg 13,00 kr. pr. dag. Dagpge stg 14,00 kr. pr. dag. A-kassess fra 1. januar A-kassess fra 1. januar Dagpge: Eftløn: Dagpge: Eftløn: Normalss: Normalss: 801,00 815,00 kr. pr. kr. pr. dag. dag. 100% 100% 801,00 815,00 kr. kr. pr. pr. dag dag 4.050, ,00 kr. pr. kr. pr. uge. uge ,00 kr. kr. pr. pr. uge uge Dmttdss: Dmttdss: 657,00668,00 kr. pr. kr. pr. dag. dag. 91% 91% 729,00 742,00 kr. pr. pr. dag dag 3.285, ,00 kr. pr. kr. pr. uge. uge , ,00 kr. pr. pr. uge uge G-dage: G-dage: Arbejdsgv Arbejdsgv skal skal betale betale de de tre tre første ledghedsdage : : 815,00801,00 kr. pr. dag. kr. pr. dag. HUSK! Dagpge bndelse jul nytår Du Du skal skal ndtaste ndtaste dt dt ydelseskort ydelseskort elektronsk. elektronsk (dagpgekort/aktvng (dagpgekort/ aktvng eftlønskort) eftlønskort) gå gå nd nd va va Selvbetjng sest mandag morg 17/ , så vl sest mandag morg 16/ , så vl pge være tl udbetalng fredag 20/ pge være tl udbetalng fredag 21/ Ydelseskortet d kke ndtast sest mandag d 17/ Ydelseskort kl d vl først kke blve ndtastet udbetalt se. sest mandag d 16/ kl vl først blve udbetalt se. 4

5 Nu start Bllg fe?? udlejnng af sommhuse Houstrup Bork Havn Nu start udlejnng af vores 2 sommhuse Houstrup Bork Havn Huse stlles tl rådghed alle lemm af Kreds Sydjylland-Fyn tl meget rmelge prs, mod de d lej huse værn om huse klpp græsset hvs det nødvdgt. Huse stlles tl rådghed alle lemm af Kreds Sydjylland-Fyn tl meget rmelge prs, mod lejne pass Huset godt huse Houstrup klpp græsset 91 m2. hvs ( det 6 nødvdgt. voksne soveplads delt 3 sovum,) opvaskemaskne, Huset Houstrup vaskemaskne, 91 m2. tørretumbl ( 6 voksne soveplads sauna. Huset delt Bork 3 sovum) Havn opvaskemaskne, 65 m2 ( vaskemaskne, tørretumbl delt to sovum sauna. Huset Bork alkove,) Havn 65 opvaskemaskne, m2 ( 6 soveplads vaskemaskne delt to sovum tørretumbl. alkove) 6 soveplads opvaskemaskne, vaskemaskne tørretumbl. Hvor lgg Houstrup Bork Havn? Houstrup lgg ved vestkyst mellem Hne Strand Nymndegab kke Houstrup ret lang lgg fra Nr. ved Nebel. vestkyst Bork mellem Havn Hne lgg Strand d sydlge Nymndegab de kke af Rngkøbng ret lang fra Nr. Fjord Nebel. ca. 5 km. fra Nr. Nebel. Bork Havn lgg d sydlge de af Rngkøbng Fjord ca. 5 km. fra Nr. Nebel. Udlejnngs prs år 2012/13 følgde: Udlejnngs prs Uge 25 år /14 (begge nkl.) følgde: uge 42 prs pr. uge kr. Uge Øvrge ug (begge nkl.) uge 42 prs pr. uge prs pr uge kr kr. Weekd (torsdag kl søndag kl ) 800 kr. Øvrge ug prs pr. uge kr. Mellemdage (søndag kl torsdag kl ) 800 kr. Weekd (torsdag kl søndag kl ) 800 kr. Som nle Mellemdage måske bemærk, (søndag kl. prsne torsdag steget kl. ldt, 16.00) m lette admnstron 800 kr. alle part, prsne nu nkl. Elbrug, m I skal stadgvæk oplyse om bruget når sd nøgl retur. Prsne nkl. elbrug, m d skal d stadgvæk oplyses om bruget når sd nøgl retur. Ansøgnng D skftedag fredag sdes kl tl kontoret Weekd/mellemdage Odse kan sest kun lejes d hvs 15. huset januar kke lejet ud D hele etages ug lodtræknng blandt alle ansøge pod 1. februar 2012 tl 31. januar Ansøge Ansøgnng sdes skolesøgde tl kontoret børn Odse komm sest første d lodtræknngsrunde 15. januar de ug som dækk skolefne. D V etages sørg lodtræknng alle ansøge blandt vl alle få ansøge besked så hurtgt pod som mulgt 1. marts eft 2013 d tl februar, uanset om de har fået Ansøge huset ell skolesøgde ej. Ledge pod børn komm udlejes deft første lodtræknngsrunde eft først tl mølle prncppet. de ug som dækk skolefne. V sørg alle ansøge vl få besked så hurtgt som mulgt eft d 15. januar, uanset om de har fået huset D skftedag fredag kl Weekd kan kun lejes hvs huset kke lejet ud hele ug. ell ej. Ledge pod udlejes deft eft først tl mølle prncppet. 5 Huset Houstrup Huset Bork Huset Houstrup Huset Bork Ansøgnng om SOMMERHUS 2014/15. Ansøgnng om SOMMERHUS 2012/13. Undtegnede ønsk ønsk leje leje sommhuset sommhuset Houstrup Houstrup Bork Havn Bork Havn pod:. 1. ønske:.. 2. ønske: 2. ønske:.. Navn: Adresse: Post nr. By: Tlf. Tlf. nr. nr Skolesøgde børn børn und und 14 år: 14 (skrv år: (skrv antal antal ald) ald) Do:.. Undskrft: Undskrft:..

6 Nu start udlejnng Forbundskurs Nye tlldsmænd Er du du OK? OK? Det handl Det handl om ovs- om Er Er du du tvvl tvvl om om dn dn lønseddel korrekt korrekt så så kontakt kontakt kreds et løntjek. et løntjek. Er du OK? Det handl om Er du tvvl om dn Km lønseddel Juul Vesgaard, korrekt så hos kontakt kreds Slags- et af sommhuse TH. Js, Od- Kursne ovskomst lemm af Blk- faglge fællesskab. faglge Rørarbejdbundet, fællesskab. kreds ovskomst de faglge holdes fællesskab. Acceptér aldrg lønseddel fejl fejl ell ell mangl, mang- Metalskol Tjek dn lønseddel gem d fem Houstrup løntjek. Acceptér aldrg lønseddel Bork Havn Huse lunde. stlles tl år, rådghed før du smd d alle u lemm Acceptér Lønsedl aldrg af Rng Kreds Carst lønseddel tl kredskontoret Sydjylland-Fyn Esps, fejl ell hos 36 tl mangl, huse Rng Vggo 38 meget Clemms, rmelge prs, Tjek dn lønseddel gem d l, Rng tl kredskontoret Tjek Fælles dn lønseddel alle kurs: mod de d lej d huse gem este d værn dokumton, om du tl har, kredskontoret klpp Odse græsset hvs det nødvdgt. fem år, før du smd d u fem år, før Bredt du landsdækkde smd d u farngsudvekslng Lønsedl hvs d skulle opstå d problem este dokumton, om du du har har, fået hvs udbetalt d skulle rgtge opstå løn problem Lønsedl Huset Houstrup netværk d este dokuu har, maskne, hvs d Mød skulle vaskemaskne, opstå bundets problem tørretumbl daglge ledelse ell sauna. ov- Huset Blk Bork Havn 91 m2. ( 6 voksne soveplads Nye arbejdsmljørepræstant delt 3 sovum,) opvaske- f.eks. arbejde, fepge pson. Husk så gemme Blk Rør 65 Rør d m2 bedste ( 6 soveplads delt to det sovum rgtge løn alkove,) opvaskemaskne, vaskemaskne tørretumbl. f.eks. om du har fået udbetalt det rgtge løn m du har fået udbetalt kredse Blk Rør Martn Akte, d hos bedste Bys, Odse ell ovarbejde, fepge pson. Husk dn lønseddel, hvs du modtag d elektronsk. jobmdl bejde, fepge Psonlg pson. faglg Husk udvklng af deltagne jobmdl Erk Nss, hos Vggo Clemms, Odse så gemme dn lønseddel, hvs du modtag me dn Hvor Du skal lønseddel, lgg reage, Forståelse, Houstrup hvs lge så du respekt snart modtag du Bork opdag Havn? accept fejl ell mangl dn A-kassnes d Samvrke bedste har jobmdl lavet undsøgelse, d elektronsk. A-kassnes Houstrup af mneskets lang lgg Samvrke ved vestkyst har lavet mellem undsøgelse, Hne Strand Nymndegab kke ret sk. lønseddel. skellghed fra Nr. Nebel. Bork Havn d kke ovraskde vs, de faglge A-kass Kontakt dn arbejdsgv, d kke lgg hvs ovraskde d sydlge Kreds du A-kassnes vs, de Samvrke de af Rngkøbng ønsk tllykke faglge har A-kass Fjord ca. valge. 5 km. fra Nr. lavet undsøgelse, d Nebel. kke Du skal m reage, Tlladt lønseddel lge dumme opfyld så snart sg, krave du h opdag kost ell du fejl kke ell dem d bedst tl mlde job. e, lge så snart du opdag fejl ell dem det d kke får bedst kke tl ovraskde mlde job. vs, de faglge A-kass dem mangl net dn lønseddel. lære Kontakt dn arbejdsgv, Tlmeldng Det vs sg så Blk Rør, når arbejdsgvne mangl nye arbejd, så det tl Blk dn lønseddel. det du har Kontakt krav. dn arbejdsgkke m Du Det vs sg så d Blk bedst Rør, tl mlde når arbejdsgvne mangl nye -eftuddannelse arbejd, så det tl Blk job. Udlejnngs prs år 2012/13 følgde: hvs du kke m lønseddel opfyld krave ell lønseddel du selv kke ansvarlg opfyld får det du krave Tlmeldng Uge 25 egår 34 har holde (begge krav va øje dn nkl.). kreds dn uge eg 42 lønseddel, du har m krav du. Det vs Rør de sg hvd så Blk prs sg. pr. Rør, Det uge når uanset arbejdsgvne kr. om det får det Rør de hvd sg. Det uanset om det Deltagelse Øvrge kan altd ug få hjælp ell vejlednng af dn mangl frma nye nd grs arbejd, /Blk prs pr. så uge ell det skorstsfejfaget tl Blk kr. Rør de tlldsrepræstant Du selv ansvarlg ell kredskontoret. holde øje frma dn eg nd /Blk ell skorstsfejfaget nsvarlg holde Arbejdstab, Weekd øje fe- (torsdag dn eg SH-betalng kl søndag hvd som står sg. mangl Det uanset ny om arbejde. det frma nd lønseddel, m du kan altd få hjælp som ell står udbetales få Mellemdage eft hjælp gældde ell (søndag vejled- regl kl /Blk kl ) mass af valgmulg-80hed Rør vores A kr. vejlednng af dn tlldsrepræstant ell mangl ny arbejde. du kan altd Det ell kke skorstsfejfaget net nyt Blk som Rør står mangl vores A Det kredskontoret. - torsdag kke net kl ) nyt Blk 800 kr. lldsrepræstant kasse dem d har fng puls. V kd de kelte arbejdsløse des kompetc. Forbundet ell betal kredskonto- rejseudgft kasse bllgste dem d Brug har ny arbejde. fng dn ret tl puls. få nye V kompetc kd Som nle måske offtlge bemærk, transportmddel prsne steget de kelte ldt, m arbejdsløse Nye tlldsmænd Det lette V har kke net tag admnstron des god kontakt nyt eftuddannelse. kompetc. alle part, prsne nu nkl. Elbrug, m I skal stadgvæk tl Blk vores Rør arbejdsløse vores A kollega. d tl anste vores kasse V har oplyse god om kontakt bruget Nye tlldsmand dem For når har fng arbejdsløse sd vrksomhed, nøgl puls. kollega. Odse retur. som G-1 uge 6 - Fra mandag d 4. februar tl fredag V kd de kelte Nye Ansøgnng Mort Storm Hans - Glco A/S d tlldsmand 8. februar 2013 sdes tl kontoret Odse sest arbejdsløse lem V har d som 15. af regel des arbejdsgvorganson ng problem Teknq, d kurs skaffe, januar ng kompetc. problem D V har etages god skaffe, kontakt tl pson vores arbejdsløse som arbejdsgvne kollega. har eftspurgt. Steff Mort B. Storm Pets Hans - Bravda - Glco Odse, A/S V Odse Svce har som regel Storm lodtræknng Hans - Glco blandt A/S Odse alle ansøge pod G-2 uge 10 - Fra mandag d 4. marts de pson tl fredag som arbejdsgvne næst 1. februar hv 2012 har smag. tl eftspurgt. Faktsk 31. januar d knap skellge faglge Steff Mchael B. Pets S. Hans - Bravda - Carl W. Odse, Res Esbjg Svce V D har som regel god ng dal problem mellem os arbejdsgvne D god dal mellem os arbejdsgvne skaffe, de pson når som de rng, kurs. Pets Ansøge d - 8. Bravda marts 2013 Odse, skolesøgde Svce børn komm første lodtræknngsrunde arbejdsgvne de eftspørg ug vælge som dækk mellem har eftspurgt. bestemt skolefne. Mchael S. Hans - Carl W. Res når Esbjg de rng, eftspørg bestemt type hos branchs type l S. Hans Forbundet V sørg - Carl skal W. Res anmode alle ansøge Esbjg om, vl deltagne få besked tlmeldes huset så hurtgt D arbej som mulgt eftuddannelse. god dal V søg d 2. februar, mellem altd, os arbejdsgvne fnde uanset om de d har fået arbej V søg altd, fnde d når Ny tl begge ell arbejdsmljørepræstant kurs ej. Ledge pod gang. udlejes deft eft først profl Se tl hele de mølle eftspørg, udbuddet prncppet. af det kurs lykkedes hjemmesd allfleste profl de eftspørg, de rng, det lykkedes eftspørg de allfleste bestemt type arbej lejes D skftedag fredag kl tlfælde. Jes Nye Ré arbejdsmljørepræstant tlfælde. Weekd kan kun Brandt Mhes - Hybel Aps Arbejdsgvne V søg hvs huset d altd, vl kke de fnde oprettet, fleste lejet tlfælde ud d hele gve helst profl ug. vrksomhed arbejde et ovblk let ad- have de eftspørg, de fleste arbejdsmljørepræstant Arbejdsgvne vl farng, tlfælde lykkedes helst som kke de have allfleste har gået ledg tlfælde. Jes Carst Ré Kyed Brandt Lars Mhes - Fjnvarme - Hybel Fyn A/S Aps gang tl detaljet nmon om kursnes så længe, ndhold, né Brandt Mhes - Hybel Aps farng, Arbejdsgvne som kke har gået det kan v kke vl ledg længe de fleste så længe, Dødsfald hvornår de gnemføres tlfælde mødekomme, hvlke helst skol. have da vores Jannk Mahncke - Dansk Installons det Teknk kan v kke længe mødekomme, da vores Carst Kyed Frede Lars Helge - Fjnvarme Hans Fyn A/S farng, ledghed som nede kke har 5 %, ledghed nede 5 %, gået ledg så længe, det kan v Kyed Lars - Fjnvarme Fyn A/S Ønsk du ell dn arbejdsgv tlmelde dg et kke De længe blv nødt mødekomme, tl tage nle da vores af dem ledghed d nyuddannede, 5 %, ell har gået ledg længe pode. Hundslevgyd 43. Ktemnde De blv nødt tl ell tage fle nle kurs, af dem lnkes d du nyuddannede, 72 år ell har EftUddannelse.dk, gået ledg længe hvorfra pode. onlne tlmeldng kan automsk tl portal nede Jannk Kreds Mahncke ønsk - Dansk tllykke Installons valget Teknk ahncke - Dansk Død Installons 6. septemb Teknk 2012, Det vgtgt arbejdsgvne vs net ansvar Det vgtgt arbejdsgvne De ske. blv H nødt skal tl vs du tage net lgeledes nle ansvar af dem søge d om nyuddannedegodtgørelse. ud VEU- så v får de unge godt ud branch så, ells Kreds ønsk tllykke valget så v får de unge får de jo ell branch aldrg har n gået så, ledg farng. ells længe pode. Det n ønsk tllykke Ære valget være hans mnde får de jo aldrg n vgtgt farng. Læs me arbejdsgvne eftuddannels vs net ansvar Ste så Hans v får Huset Houstrup de unge godt ud branch Huset Ste Bork Hans så, ells får de jo aldrg n farng. Ste Hans Ansøgnng om SOMMERHUS 2012/13. Undtegnede ønsk leje sommhuset Houstrup Bork Havn. På afdelngs vegne Johannes Rnebg 1. ønske:.. 2. ønske:.. Navn: Adresse: Post nr. By: Tlf. nr Skolesøgde børn und 14 år: (skrv antal ald) Do:.. Undskrft:.. 6

7 Nyt fra afdelngne Nyt fra Afdelngne På På Fsketur Fsketur Afdelngne fskekonkurrce 2013 blev afvklet d 28. septemb rgtg Afdelngne flot eftårsdag fskekonkurrce Rødekro blev afvklet d 28. septemb rgtg flot eftårsdag Rødekro. Med ca. 65 deltage, var deltagels d bedre de, jeg tror alle Med ca. 65 deltage, var deltagels d bedre de, jeg havde god dag det dejlge solskn. Udbyttet var 18 ndvejede fsk tror alle havde god dag det dejlge solskn. Udbyttet var undkant, mange måtte gå tomhændede hjem. Gevnst var d tl 18 ndvejede fsk undkant, mange måtte gå tomhændede ggæld omkrng hjem. grll, Gevnst hvor var d d blev tl ggæld taget godt omkrng fra af de gode grll, grll-pøls. hvor d I fravær blev taget af Fnn godt Nordbag, fra af var de d gode s ny grll-pøls. grllmest I fravær jobbet, af nemlg Fnn Erk Nordbag, Kofod, som var klarede d s opgav ny grllmest bravur. jobbet, nemlg Erk Kofod, som fskekonkurrc klarede opgav På Selve blev vundet Fsketur bravur. af d stolte Prck Djf som h ses vndfsk, flot ørred 3240 Afdelngne Selve fskekonkurrc blev 2013 vundet blev afvklet d 28. septemb af d stolte rgtg flot Prck eftårsdag Djf som Rødekro. h g. udov vandrepokal var han hell kke utlfreds 1. præm 600 kr.. Med ses ca. 65 vndfsk, deltage, var deltagels flot ørred d bedre de, jeg Vnd af 2. præm var Km Hou tror 3240 alle havde g. udov god vandrepokal dag det dejlge solskn. Udbyttet var ørred 2520 g., 3. præm Dns var 18 han ndvejede hell kke fsk utlfreds undkant, 1. mange måtte gå tomhændede præm Nss hjem Gevnst kr.. g. Km Vnd var havde tl øvrgt af ggæld 2. omkrng grll, hvor d så præm blev ær taget af, var dnu Km godt Hou fra gang, af de lande gode ørred de grll-pøls. I fravær af Fnn Nordbag, fleste 2520 fsk, nemlg var g., d 4 s stk. 3. præm ny grllmest Dns jobbet, nemlg Erk Kofod, Alt Nss som alt klarede rgtg god 2380 opgav dag g. hvor Km snakk havde bravur. gk lystgt øvrgt blandt så kollegane. ær af, dnu Jeg håb gang, se Selve fskekonkurrc blev vundet alle lande deltagne fleste gne fsk, fle nemlg tl næste 4 stk. år. af d stolte Prck Djf som h Alt alt rgtg god dag hvor snakk gk lystgt blandt kollegane. ses vndfsk, flot ørred P.v.a. aktvtetsudvalget - Ank 3240 g. udov vandrepokal Jeg håb se alle deltagne gne fle tl næste år. var han hell kke utlfreds 1. P.v.a. aktvtetsudvalget - Ank præm Tur 600 tl kr.. Bln Vnd af 2. stor succes præm De syv afdelng var Km Hou det tdlge kreds ørred SydJylland, har g været studetur. Tur 2520 Tradton g., tl Bln 3. startede præm 1990 Dns tur stor tl IFÔ succes Svge sd Nss da, det blevet 2380 tl fle g. fne Km ture havde tl udlandet, dne var d 9. rækk. øvrgt Dne så gang ær gk tur af, dnu tl Bln, De gang, syv et af afdelng måle det tdlge tur, var kreds SydJylland, har g været studetur. blve lande kle de fleste det fsk, tyske nemlg arbejdsmarked 4 stk. stå hvlke problem Alt Tradton startede 1990 tur tl uddrng alt rgtg god d dag Tyske hvor fagbevægelse snakk IFÔ Svge sd d da, almndelge det blevet lønmodtag tl gk lystgt står ov! blandt IG-Metal kollegane. fle Bln fne ture gav tl os udlandet, fuld ståelse dne var, d Jeg det håb stadgvæk se alle meget deltagne traktvt 9. rækk. gne tysk fle Blkkslag tl næste år. / vvs arbejde Danmark. (Husk det Dne vgtgt gang gk holde tur samm tl Bln, som fag!!) et af P.v.a. aktvtetsudvalget - Ank Sammhold netop et andet måle tur, tur, det var nemlg blve sup kle vgtg Tur v står tl Bln snakke holde samm, det tyske stor det kunne arbejdsmarked bl.a. succes være om Løn stå hvlke problem uddrng d arbejdshold, hvor d arbejde hne osv. Vores arbejdsgve snakk Tyske fagbevægelse d almndelge lønmodtag står ov! IG-Metal nemlg De syv så afdelng Bln samm!! det tdlge kreds SydJylland, har gav g os været fuld ståelse studetur., det stadgvæk meget traktvt På d kæmpestore tysk Blkkslag restaurant / vvs Hofbräu Tradton startede 1990 tur arbejde Danmark. (Husk det vgtgt Münch IFÔ tl Svge holde blev samm d sd tæret som da, Resche fag!!) det blevet Haxe mt tl Sammhold netop et andet Krautsal fle mål fne ture drukket tur, tl udlandet, det øl store nemlg dne krus. sup var BMW d vgtg v står snakke motorcykelfabrkk 9. holde rækk. samm, det var kunne så bl.a. rgtgt være spænde Dne gang besøge. gk Trods tur tl Bln, pæn egbeta- et af om Løn arbejdshold, hvor d arbejde hne osv. Vores arbejdsgve snakk nemlg så samm!! På d kæmpestore restaurant lng, måle var Hofbräu buss Münch proppet tur, var tl blev taget!! blve kle det tyske arbejdsmarked d tæret stå Resche Haxe mt Krautsal Tak drukket god øl ro store ord, krus sup god hvlke problem uddrng d BMW motorcykelfabrkk var tur Tyske så tl Bln. rgtgt fagbevægelse spænde d besøge. almndelge Mette lønmodtag Trods pæn står egbetalng, ov! IG-Metal var buss Bln proppet gav os tl fuld taget!! ståelse, 7 det Tak stadgvæk god ro meget ord, traktvt sup tysk god Blkkslag tur tl Bln. - / vvs Mette arbejde Danmark. (Husk det vgtgt holde samm som fag!!) Nyt fra Afdelngne Odse afdelng: Afdelngne: Kontortd: Se kredskontoret and: Torb Nels HB lem ****************************** Odse Tlf. prv. afdelng: Kontortd: E mal: Se kredskontoret and: Torb Nels HB-lem Tlf. Syd/Vest prv Fyns afdelng: E-mal: Kontortd: 1. mandag måned kl v/3f Prorsgade 12A, Syd/vest Fyns afdelng: Fåborg, tlf Kontortd: 1. mandag måned kl. and: Pet Krstans v/3f Tlf. Prorsgade prv: A, Fåborg Tlf Odse and: Svdborg afdelng: Pet Krstans afdelng: Kontortd: Tlf. prv: 21 Se 76 Hv kredskontoret torsdag and: Torb Vestgade Nels 120, HB lem 5700 Svdborg Svdborg afdelng: Tlf. Kontortd: Kl. prv Hv torsdag Tlf E mal: Vestgade and: 120, Frank 5700 Claus, Svdborg Kl. Tlf prv: Tlf Syd/Vest and: Frank Fyns Claus, afdelng: Kontortd: Tlf. Skorstsfejnes prv: mandag måned kl Søndjylland/Fyns v/3f Prorsgade afdelng: 12A, Skorstsfejnes Fåborg, Søndjylland/Fyns and: tlf. 40 Johannes afdelng: Rnebg and: Rådyrløkk Johannes Pet 169, Krstans Rnebg 5210 Odse NV Tlf. Rådyrløkk Tlf. prv: prv Odse 40. NV Tlf. E mal: prv Svdborg E-mal: afdelng: Kontortd: Horss Hv afdelng: torsdag Vestgade Horss afdelng: Kontor: Robt 120, 5700 Holmsvej Svdborg 1, Horss Kontor: Robt Holmsvej 1, 8700 Horss Kl. and: and: Bt Bt V. Ands. V. Tlf. Ands and: Kontortd: Frank torsdag Claus, fra fra Tlf. Tlf. prv: prv: Skorstsfejnes Vejle afdelng: Søndjylland/Fyns and: and: Kaj Kaj Hans Hans afdelng: Tlf. prv: and: E-mal: Tlf. prv: Johannes Rnebg 60 Rådyrløkk E mal: 169, 5210 Odse NV Tlf. Fredca/Mddelfart prv afdelng: and: Fredca/Mddelfart Erk Kofod afdelng: E mal: Tlf. and: prv: Erk 20 Kofod Horss E-mal: Tlf. prv: afdelng: Kontor: E mal: Robt Holmsvej 1, Horss Koldng afdelng: and: Kontortd: Koldng Stgårdsvej Bt V. Ands. afdelng: 1, 6000 Koldng. Kontortd 1. onsdag torsdag måned fra Tlf. and: Kontortd: prv: Ncola 27 Stgårdsvej 50 Fredks , 6000 Koldng. Tlf. 1. prv: onsdag måned fra Vejle E-mal: and: afdelng: Ncola Fredks and: Tlf Kaj 84 Hans 16 Esbjg afdelng: Tlf. E mal: prv: Kontortd: Fredsgade 1, 6705 Esbjg Ø, E mal: mandag , ell eft aftale Esbjg afdelng: kredskontoret. Fredca/Mddelfart and: Kontortd: Mort Fredsgade Frøsg afdelng: 1, 6705 Esbjg and: Tlf. Ø, prv: mandag 26 Erk , Kofod ell eft aftale Tlf. E-mal: prv: kredskontoret E mal: and: Mort Frøsg Aabraa/Hadslev afdelng: Kontor: Tlf. prv: H.P.Hansss Gade 62 Koldng 21, st E mal: afdelng: Aabraa. (hos 3F) Kontortd: Kontortd: ulge Stgårdsvej ug ons 1, Koldng. 1. and: Aabraa/Hadslev onsdag Allan måned Petsfra Afdelng: and: Tlf. Kontor: prv: 61 Ncola H.P Hansss 53 Fredks Gade 21, st. Tlf. E-mal: Aabraa (hos 16 3F) E mal: Kontortd ulge ug onsdag Søndborg afdelng: and: and: Jacob Allan P. Nels Pets Esbjg Tlf. Tlf. prv: prv: afdelng: Kontortd: E-mal: E mal: Fredsgade 1, 6705 Esbjg Ø, mandag , ell eft aftale Søndborg kredskontoret afdelng: and: Mort Jacob Frøsg P. Nels Tlf. Tlf. prv: E mal:

8 8 Julearrangemt afdelngne Julearrangemt afdelngne Julearran learrangemt afdelngne Odse Odse afdelng ndbyd h alle lemm, ndbyd ndbyd h både h svde alle lemm, alle lærlnge lemm, tl Odse både afdelng både svde svde lærlnge lærlnge tl tl JUL JUL I FAGFORENINGEN JUL I I ndbyd h alle lemm, både svde lærlnge tl torsdag torsdag d 12. d fra kl. fra kl tl tl vore torsdag d 12. fra kl tl vore lokal torsdag lokal vore d lokal 12. dece Ckorevej Ckorevej 3, 5220 JUL 3, 5220 Odse I FAGFORENINGEN Odse SØ, tl SØ, julehygge tl julehygge faglg faglg snak. snak. Ckorevej 3, 5220 Odse SØ, tl julehygge faglg snak. Ckorevej 3, 5220 Od d Afdelng 12. Afdelng vært 2012 Afdelng ved vært fra vært ved ved kl. gang gang gang julepøls tl julepøls julepøls vore lokal tlhørde tlhørde tlhørde øl Afdelng øl van øl van van vært ve ej 3, 5220 Odse SØ, tl julehygge faglg snak. Du Du får får Du flaske får flaske rødvn flaske rødvn hjem rødvn tl julean hjem hjem tl julean tl julean D vært ved gang julepøls V V ses ses d V 12. d tlhørde ses! 12. øl van d! 12.! Du får flaske rødvn hjem tl julean NB: NB: tage dn kollega! NB: HUSK! HUSK! tage tage dn kollega dn kollega!! V ses d 12.! NB: HUSK! tage dn kollega! Esbjg afdelng Afdelng Esbjg Afdelng Jul Jul nærm nærm sg, sg, d d vl v gne vl v gne nvte nvte tl tl Jul nærm sg, julehygge julehygge afdelngs afdelngs Jul lokal nærm lokal sg, Fredsgade Fredsgade 1 Esbjg, sg, bjg, d mandag d vl mandag v gne vl 16. nvte gne 16. tl julehygge nvte fra kl. afdelngs tl fra kl tl lokal tl bjg, mandag Es- julehygge afdelnge rm e afdelngs lokal Fredsgade Julepos Julepos 1 Esbjg, 1 Esandag 16. mandag 16. fra kl fra kl. tl tl J Samtdg Samtdg d udlevng d udlevng af de af bømte de bømte julepos julepos Samtdg d udlev tl jes tl jes børn Julepos børn børnebørn( børnebørn( und und Julepos konfrmonsald ) tl jes ) børn børn Afdelng d udlevng Samtdg d udlevng af de bømte julepos tl jes børn børnebørn Afdelng vært af de ved vært bømte gløgg ved gløgg julepos æbleskv æbleskv mv., så mv., så tl de Afdelng tl som kke som kke vært ve børn skal børnebørn( hte skal hte julepos, julepos, und m konfrmonsald ( af und m praktske af praktske hsyn hsyn ) ) bestllng/tlmeldng skal hte julepos, Afdelng nødvdg. vært ved gløgg æbleskv mv., så tl de som kke skal hte julepos, nødvdg. vært ved gløgg æbleskv mv., så tl de som kke nødvdg. Dette skal m ske af sest praktske hsyn 12. bestllng/tlmeldng mand nødvdg. te julepos, Dette skal m ske af sest praktske 12. hsyn bestllng/tlmeldng mand Mort Mort Dette Frøsg Frøsg skal tlf. ske ses tlf. g Dette 74 62, skal 90 Ank 62, ske sest Ank ell tl 53 mand afdelngskontoret ell Mort Frøsg tlf , 62, Ank al ske åbnngst sest åbnngst 12. Ank tl 53 mand ell afdelngskontoret Mort Frøsg åbnngst tlf. åbnngst 62, PS: Ank Du PS: får Du 51 så får så 53 llle ell julehls llle afdelngskontoret julehls hjem hjem fra afdelng, fra afdelng, PS: som Du pass som får så pass l t godt PS: Du tl godt får julean så tl julean llle julehls hjem fra afdelng, som pass godt tl julean godt tl julean får så Samtdg Samtdg llle vl julehls v bytte vl v bytte lejlghed hjem lejlghed fra tl afdelng, ønske tl ønske dg som dg dn pass dn Samtdg vl v bytte lejlghed tl ønske dg dn famle god jul Samtdg et godt vl nytår. v bytt ulean famle famle god jul god jul et godt et nytår. godt nytår. famle god jul e vl v bytte lejlghed tl ønske dg dn Hls Hls Bestyrels n god jul et godt nytår. Bestyrels Hls Bestyrels NB Esbje

9 Psonst eftlønne kan samme dag afhte julesnaps som afdelngs julegave. Vejle Afdelng del g år julepos ud Vejle Afdelng del g år julepos ud vlglemhls Tradton tro uddel v julepos tl de af Med afdelngs m, d har børn und 14 år. Bestyrels Aabraa/Hadslev Afdelng Det du blot skaltrøre, v julepos bestlle tl posne hos Kaj lemm, Hans d tlf. har børn und 14 år. Tradton uddel de af afdelngs sest mandag Det du blot skal gøre, bestlle posne hos Posne kan afhtes: Kaj Hans tlf sest mandag Sdste udkald bestllng af Vejle Afdelng Frajulepos kl tl Torsdag 19. Fra kl tl Torsdag Posne kan afhtes: Ved kl Anlæget 20,(hos klvvejle (hos FOA) Ved Anlæget 20, FOA) Tradton trovejle uddel julepos tl de af afde- V byd nurlgvs tl far tl børne ved afhtnng. lngs dsodavand hartlbørn und 14 år. V byd nurlgvs øl tllemm, farøl sodavand børne ved afhtnng. Samtdg vl v vl bytte lejlghed tltl ønske dn dnfamle famle god jul et godt et godt Samtdg v bytte lejlghed ønske dg dg god jul nytår.nytår. Det du blot skal gøre, bestlle posne hos Kaj Hans tlf. Vejle Afdelng del årjulepos sest mandag 11. ud Medg vlghls Med vlg hls Bestyrels Bestyrels Tradton tro uddel v julepos tl de af afdelngs lemm, d har børn und 14 år. Det du blot skal gøre, bestlle posne hos Kaj Hans tlf sest mandag Posne kan afhtes: Posne afhtes: Vejle Torsdag Afdelng del g 2012, år julepos udtl fra kl Så det jul g, d td tl Julekomsamm Afdelng Julekomsamm Aabraa/-Hadslev Aabraa/-Hadslev Afdelng Så v det jul g, afdelngs dlemtd tl Tradton tro uddel julepos tl de af Ved Anlæget 20, kl Vejle (hos FOA) m, d hartorsdag børn und 14 år. Det du blot skal Fra gøre, bestlle kl tl 17.00posne hos Kaj Hans tlf. V byd nurlgvs øl tl far sodavand tl børne sest mandag 9. 20, kl Vejle (hos 12. FOA) fra kl. 11:00-13:00. Torsdag d, Posne Ved kan Anlæget afhtes: ved afhtnng. V byd nurlgvs øl tl far 12. sodavand tl børne ved afhtnng. Torsdag d, fra kl. 11:00-13:00. ndbyd h Psonst eftlønn, Torsdag Samtdg vl vafdelng bytte lejlghed tl ønske dg alle dn famle god jul et godt nytår. tl snak Samtdg vl v afdelngskontoret, bytte lejlghed tl eftlønn, ønske dggade dn famle Afdelng ldt julehygge H. P. Hansss 21. st. ( Hos ndbyd h alle Psonst Fra kl tl vlg god Aabraa. jul etmed godt nytår. 3F ) 6200 D hls parkng går snak FOA) afdelngskontoret, Bestyrels Ved tl Anlæget 20,ldt kljulehygge Vejle (hos BørgeH.sv varm gløgg ( Hos æbleskv, samt øl/vand hls eft ønske. PP. Hansss Gade 21. st. 3F ) 6200 Aabraa. Med V byd nurlgvs øl tl far sodavand tl børne ved vlg afhtnng. Bestyrels sonst eftlønne kan samme dag afhte julesnaps som afdesamtdg vl v bytte lejlghed tl parkng ønske dg dn famle god jul et godt nytår. Dg, går Så det jul d td tl lngs julegave. Børge sv varm gløgg æbleskv, samt øl/vand eft ønske. vlg hls Med vlg Med hls - Bestyrels Aabraa/Hadslev Afdelng Julekomsamm Aabraa/-Hadslev Afdelng Psonst eftlønne kan samme dagbestyrels afhte julesnaps som afdelngs julegave. Torsdag d, 12. fra kl. 11:00-13:00. Afdelng ndbyd h alle Psonst eftlønn, tl snak Medjulehygge vlgså hls Bestyrels Aabraa/Hadslev Afdelng ldt afdelngskontoret, H. P. Hansss Gade - det jul g, d td tl21. st. ( Hos 3F ) 6200 Aabraa. D parkng går Blk Rør Koldng Afdelng Invt tradton trosv tl juletræsfest egne børn børnebørn. Børge varm gløgg lemm æbleskv, samt øl/vand eft ønske. PJulekomsamm Aabraa/-Hadslev Afdelng sonst eftlønne kan samme dag afhte julesnaps som afdev mødes tl famlehygge søndag kl.14.00julegave. Torsdag d, 12. fra kl. 11:00-13: Parkhalllngs Fynsvej. Med vlg hls -leg Bestyrels Aabraa/Hadslev Afdelng tl snak Julemand nssepgne komm h børne, musafdelng ndbyd alle Psonst eftlønn, ldt julehygge afdelngskontoret, P. Hansss Gade 21. st. ( Hos k Karst Holdt sørg d rette julestemnng H. tryllekunstinvt tradton tro tltryll juletræsfest lemm egne børn børnebørn. 3F ) 6200 Aabraa. D parkng går n Rune undhold ballondyr. Blk Rør Koldng Afdelng V mødestlmeldng tl famlehygge søndag kl Parkhall Fynsvej. Bndde sk tl Bt Ole tlf eft kl Børge sv varm gløgg æbleskv, samt øl/vand eft ønske. PInvt tradtonså tro tl juletræsfest lemm egne børn børnebørn. sonst eftlønne kan samme dag afhte julesnaps som afdesest 4., skynd dg!! Julemand nssepgne komm leg børne, V mødes kost tl famlehygge søndag kl.14.00julegave. Juleposne 30lngs kr. Betalng samt afhtnng af bllett kontoret Stgårdsvej 1, Parkhall musk Fynsvej.Karst Holdt sørg d rette julestemnng Koldng 11. fra kl ell eft aftale Bt Ole. Med hls - Bestyrels Aabraa/Hadslev Afdelng Julemand nssepgne komm vlg leg børne, mus- tryllekunstn Rune undhold tryll ballondyr. k Karst Holdt sørg d rette julestemnng tryllekunstn Rune undhold tryll ballondyr. Alle velkomne Bndde tlmeldng sk tl Bt Ole tlf eft kl sest 4., så skynd dg!! Bndde tlmeldng sk tl Bt Ole tlf eft kl bestyrels Afdelng Koldng afdelng Hls Blk Rørsamt Koldng sest 4., så skynd dg!! Juleposne kost 30 kr. Betalng afhtnng af bllett kontoret Blk Rør Koldng Afdelng Juleposne kost 30 kr. Betalng samt afhtnng af bllett kontoret Stgårdsvej 1, Invt tro tl juletræsfest eft egne børndm børnebørn. Stgårdsvej 1, Koldng kl.11. ell fra kl.lemm aftale Bt Koldng 11. tradton fra eft aftale ell Bt Ole. Arrangemtet sk samarbejde 3F Ole. 9 V mødes tl famlehygge søndag kl.14.00alle Alle velkomne velkomne Parkhall Fynsvej. Julemand nssepgnehls komm leg børne, bestyrels Koldng afdelng musk Karst Holdt sørg d rette julestemnng tryllekunsthls bestyrels Koldng afdelng sk samarbejde DM 3F n Rune undholdarrangemtet tryll ballondyr. Bndde tlmeldng sk tl Bt Ole tlf eft kl Arrangemtet sk samarbejde DM 3F sest 4., så skynd dg!! Juleposne kost 30 kr. Betalng samt afhtnng af bllett kontoret Stgårdsvej 1, Koldng 11. fra kl ell eft aftale Bt Ole. Kon Tlf. Vej Tlf. E m Fre Tlf. E m Kol Kon 1.o Tlf. E m Esb Kon Ø, m 16.3 Tlf. E m Aab Kon Aab Kon Tlf. E m Søn Tlf. E m

10 Vson Vson orstsfejfaget. Vson Vson korstsfejfaget. fag har mange skorstsfejfaget. år konctret 25 års jublæum 25 års 25 års jublæum D 1. oktob 2013 Skorstsfejsvd D oktob års Klaus 2013 jublæum B. K. D 1. oktob 2013 Skorstsfejsvd Chrsts, D 1. oktob Nyborg Klaus 2013 kunne B. Skorstsfejsvd Klaus B. B. K. es kkde d fag Vores har fag har mange mange år K. Chrsts, 1. oktob 2013 Nyborg fej kunne st Vores fag har mange år ude- år K. Chrsts, Nyborg Nyborg kunne kunne lukkde det lovplgtge konctret arbejette det lovplgtge større ell stsfejsvd 25 d års 1. jublæum, oktob 2013 som fej skor-st d udelukkde konctret konctret sg om d 1. oktob 1. oktob 2013 fej 2013 st fej 25 års st om arbejdette grad blæum, som skorstsfejsvd 25 års jublæum, hos som skorstsfejmest skorstsfejsvd Lars ju- sg det lovplgtge om det lovplgtge arbejde, arbejde, opbrud dette 25 års jublæum, som skorstsfejsvd hos G. e større dette større dsse ell mndre større ell grad ell hos skorstsfejmest Nyborg. Mchels, skor- å dre kun grad ved hos skor-stsfejmest Lars G. mndre opbrud tlbyde opbrud grad dsse opbrud dsse år, så kun dsse Lars Lars G. G. M- ved så rne kun komplette Mchels, Nyborg. år, tlbyde så ved kun løsnnan v kundne komplette fastholde komplette vores Jams Klaus kundne ved tlbyde komplette løsnng kan v fastholde tlbyde chels, kom Nyborg. lære 1977 hos dne løsnnkan g v øge fastholde kan beskæftgel- han løsnn- Klaus Klaus Sørs kom kom lære Ørbæk, hos hvor hos Jams on v fastholde vores vores Jams blev Jams Sørs udlært Ørbæk, Ørbæk, hvor Klaus han hvor blev vores poston vores poston øge beskæftgel- øge beskæftgels vores vores fag. fag. har 32 været år. svd det 32 år. han udlært blev Klaus har været ton fag. har øge beskæftgel komm vores fag. langt større svce d d v Klaus har været svd god det loyal samme kollega, dstrkt d altd 32 bakk år. op han været blev svd udlært det samme Klaus dstrkt svd det 32 samme år. dstrkt Dtl komm langt langt svce svce d d d v kd d v Klaus Klaus god loyal d altd altd bakk bakk op bag op tl r komm dag, hvor v skal langt have større større svce fokus d vedldels dag, af hvor hele v fyrngsanlægget skal have større fokus kke blot kke bag d v Klaus sne kollega. god Klaus loyal kollega, faglg d dygtg altd bakk d op kd dag, hvor dag, v skal hvor have v skal større have fokus større vedlgeholdels fokus vedlgeholdels af hele fyrngsanlægget af hele fyrngsanlægget kke blot udføre det kke lovplg- blot kke så få kollega rundt omkrng Fyn, som kan bag sne kollega. Klaus faglg dygtg d d vedloldels det lovplgtge kollega rundt omkrng Fyn, som kan takke Klaus bag så sne få kollega. Klaus rundt Klaus faglg omkrng dygtg faglg dygtg Fyn, d som kke d så kan få e udføre af tge arbejde. det hele arbejde. takke lovplgtge fyrngsanlægget arbejde. kke blot kke Klaus takke så få Klaus kollega han har han rundt været har været omkrng des læresv des læresv Fyn, som kan re af det tng lovplgtge man fremadrettet arbejde. kunne sætte fokus Blk takke Klaus Rør han har været dne han des kollega har været læresv des Nyborg læresv ønsk Nle af de tng man fremadrettet kunne sætte fokus Blk Rør Blk Rør dne kollega dne kollega Nyborg Nyborg ønsk nne le af være: dg de kunne tng man være: fremadrettet kunne sætte fokus Blk tllykke dg tllykke Rør dt dne jublæum. dt kollega jublæum. Nyborg ønsk ønsk dg tllykke dt jublæum. unne Svce, være: - svce, Svce, svce, svce dg tllykke dt jublæum. - Engmålng, Svce, - Svce, Engmålng, svce, både svce, svce ole både bobrændsel ole bobrændsel Svdborg Afdelng - Skfte Engmålng, - paknng, Skfte paknng, skamol, automk mv. både skamol, både ole ole automk bobrændsel mv. - (skorstsfejnes Skfte (skorstsfejnes ctrallag) Skfte paknng, ctrallag) Svdborg skamol, automk mv. mv. tur tur tl tl Århus Afdelng Rsnng - Rsnng svce plleovne, bobrændselsfyr olefyr Afdelngs Afdelngs (skorstsfejnes svce ctrallag) plleovne, bobrændselsfyr Rsnng olefyr - Rsnng Lovplgtge svce ovne, plleovne, rsnng bobrændselsfyr af bobrænd- kedl Århus. Århus. ssommudflugt tur tur tl tl Århus gk gk år år tl tl d gamle - Lovplgtge selsfyr - olefyr ovne, Rådgvnng olefyr rsnng af kedl Afdelngs D var bestlt ssommudflugt rundvsnng som t udgangsnng D udflugt som gk år tl d gamle dokumton D Århus. var Afdelngs bestlt ssomm- rundvs- - Rådgvnng Lovplgtge - Lovplgtge Tæthedsprøvnng ovne, dokumton ovne, rsnng rsnng af af kedl punkt var bestlt t gk de gamle udgangspunknnværk. gamle som de Rundvs Århus. gamle t udgangs- hånd- talte år tl d hånd- - Tæthedsprøvnng rundvs- Rådgvnng - Rådgvnng Lækagemålng dokumton dokumton - Lækagemålng Tæthedsprøvnng - Tæthedsprøvnng Engoptmng værk. D var stor bestlt tusasme rundvsnng som t håndværk udgangs- om - Helhedsløsnng punkt Rundvs de gamle talte - Engoptmng håndværk. stor Rundvs tusasme talte om Lækagemålng Lækagemålng lvet - Svce / nstallon af sluknngsudstyr, - Helhedsløsnng Engoptmng - Engoptmng lvet sytt røgalarm, kulltealarm mv. punkt som stor håndværk tusasme de thundredtallet gamle håndværk. Rundvs om lvet købsta om - Svce Helhedsløsnng / nstallon af sluknngsudstyr, - Helhedsløsnng sytt Montage af alle typ aftræk ldsted lvet som thundredtallet D blev talt om hånd- talte - røgalarm, Svce - Svce / kulltealarm nstallon mv. håndværk Rsnng / nstallon af vtlon af sluknngsudstyr, sluknngsudstyr, røgalar- sytt om stor tusasme om værkslauge, lvet thundredtallet blev om talt købsta Montage røgalarm, af alle om gå m, kulltealarm kulltealarm typ aftræk mv. mv. ldsted D lvet som håndværk For kunne mplemte dette fremtd vl det vals, lvet lærlngehold om købsta håndværkslauge, - Rsnng Montage af være - Montage af vtlon alle nødvdgt af alle typ typ aftræk gøre aftræk op ldsted ldsted kultur vores D mm. sytt blev Alt talt thundredtallet om om var hånd- vals, gå det om lvet købsta t - kunne Rsnng branche, - mplemte Rsnng af vtlon hvor af det vtlon dette fremtd vl det mange sted, handl om ud-værkslaugeføre st mplemte arbejde gøre hurtgst op dette mulgt, kultur fremtd deft vores vl det køre rgtg D blev lærlngehold god talt tur rundt om håndværkslauge, d gå gamle by om d gå var val- det nødvdgt kunne mm. fneste vals, Alt alt vejr lærlngehold var tl det. det mm. Alt alt var det rgtg god tur he, e nødvdgt hvor hjem. For det kunne mange mplemte gøre sted, op handl dette kultur om fremtd vores ud-vt che, arbejde Samtdg være hvor nødvdgt det hurtgst skal mange Laugets mulgt, gøre sted, lemm op handl deft kultur se om ndad køre vores ud- bran- kke fneste rgtg Eft vejr god d frokost tl tur det. gamle rundt havde by var d deltagne d gamle td tl frokost by nle nde tm, d var by. hvor det det rgtg mm. Eft rundt god Alt d tur d alt gamle rundt var by by det d var d gamle var td det tl by frokost fneste d nde vejr var tl by. det. det st arbejde udelukkde che, hvor hurtgst det mange fokuse mulgt, sted, ndtjng, handl deft om m udføre køre beskæftgels. Eft st fneste d Eft kunne vejr gamle frokost tl gå det. by rundt havde var by d deltagne td nyde tl frokost nle det gode tm, nde vejr. hvor by. de dg arbejde hurtgst Skal mulgt, v skre deft vores fremtd køre hjem. det Det var d sdste dag af Århus festuge, så d rgtg. skal Laugets lemm se ndad kke Eft Eft kunne frokost d gå gamle rundt havde by by var deltagne d nyde td det tl nle frokost gode vejr. tm, nde hvor by. kkde væstlg faktor mestre vælg om de vl sse mange aktvtet gang hele mdtby. tdg Samtdg skal Laugets lemm se ndad kke skal fokuse kvaltet Laugets ell lemm ndtjng, kvanttet, man se m kan ndad kke begels. lukkde dele. udelukkde Skal fokuse v fokuse skre vores ndtjng, fremtd m det beskæf- be- få kke de Eft kunne begge På Det frokost vej var gå hjem d rundt sl sdste havde by v dag lge deltagne af et Århus nyde det smut b festuge, nle gode af så vejr. Danmarks tm, d rgtg hvor Det de var kunne største mange d gå aktvtet sdste Byggeplads, rundt dag by gang af Århus nemlg hele nyde festuge, mdtby. det det Ny gode så d Unvstets vejr. rgtg ntlg ftgels. faktor I tgels. sdste Skal Skal mestre de v v skre handl vælg vores det om fremtd om de tlbyde det vl sse det væstlg kundne mange Det Hosptal På var aktvtet vej d hjem ved sdste gang sl Skejby. v dag lge af hele et Århus mdtby. smut b festuge, af så Danmarks d rgtg altet tlg hele ell faktor palett kvanttet, mestre man vælg langt vælg kan om me de kke om vl professonel de få sse vl begge sse kvaltet På måde mange vej hjem største aktvtet sl lge Byggeplads, gang et smut nemlg hele b det mdtby. af Danmarks Ny Unvstets Hosptal hjem ved Skejby. sl v lge nemlg et smut det b Ny Unvstets af Danmarks V var nde spse aftsmad kro mellem kvaltet d ell ell kvanttet, tlfældet kvanttet, man mange kan man kke sted kan få begge kke dag, dele. få begge dved største På vej Byggeplads, Fredca te Koldng. Det var rgtg god mad. de øge I sdste handl d de samlede handl det arbejdsmængde om det om tlbyde tlbyde kundne kundne gavn hele Hosptal største ved mass V var Byggeplads, Skejby. nde af hygge spse aftsmad kollegal nemlg samvær. det kro Ny mellem Unvstets Fredca nde ved Koldng. Skejby. spse Det aftsmad var rgtg god mad kro mass mellem af dste palett de branch. palett handl langt langt det me me om professonel professonel tlbyde kundne måde måde d tlfældet V Hosptal var lfældet palett Afdelngsmand St om aft tlbage Svdborg, var alle deltagne nde mange mange langt sted sted me dag, dag, professonel dved dved måde øge d Fredca hygge kollegal samvær. Johannes Rnebg V var mætte, Koldng. både spse Det af aftsmad var rgtg oplevels mav god kro mad mellem tlfældet samlede samlede arbejdsmængde mange arbejdsmængde sted Skorstsfejne tl gavn dag, tl gavn Fyn / hele dved hele Sdr. branch. Jylland mass Fredca St af om hygge aft Koldng. kollegal tlbage Det samvær. Svdborg, var rgtg var god alle mad deltagne mætte, takk både alle af oplevels d delt mav. god dag. h. d samlede arbejdsmængde tl gavn Afdelngsmand hele Bestyrels mass hygge kollegal samvær. ch. Afdelngsmand St om aft tlbage Svdborg, var alle deltagne St mætte, om aft både tlbage af oplevels Svdborg, mav var alle delta- Johannes Rnebg Bestyrels takk alle d delt god dag. Johannes Afdelngsmand Rnebg Skorstsfejne 10 Johannes Rnebg Fyn / Sdr. Jylland Bestyrels gne mætte, takk både alle af d oplevels delt mav god dag. Skorstsfejne Fyn / Sdr. Jylland Bestyrels takk alle d delt god dag.

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010 Blad nr. 2 Årgang 2010 LEJLIGHEDEN Beboblad bolgkontoret Fredca S 23 Nyt hovedbestyrels ved mænne Ls Gregs Flemmng Lorz Else-Mare Gøhns Bt Klndt Ands Ghetto H eftåret dskusson regngs brug Landsbyggefonns

Læs mere

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25 " 37. Vi 38. Det 51. er 52 " 50. noget 62. i 63. vejen 64

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25  37. Vi 38. Det 51. er 52  50. noget 62. i 63. vejen 64 Holm 0 1 såmænd 2 så 3 snart 4 tl 5 salg 6 7 Samtdg 9 med 10 11 v 12 lær 13 vd 14 15 kde 16 17 lær 18 v 19 vores 20 første 21 spr 22 23 Fa 25 med 26 grønsag 27 rykkes 28 op 29 30 ovn 31 samtdg 32 med 33

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

Nr. 40. Juni 2013 Årg. 12. Kredsens arbejdsløshedskurve er på vej ned. Stillingsopslag. Stillingsopslag. OK at være fra udlandet

Nr. 40. Juni 2013 Årg. 12. Kredsens arbejdsløshedskurve er på vej ned. Stillingsopslag. Stillingsopslag. OK at være fra udlandet B L I K BLIK R Ø OG R RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Medlemsblad Blik & Rør for Blik Sydjylland-Fyn, & Rør Sydjylland-Fyn, d dækk d Blik & Rørs afdeling i Syddanmark i Nr. 40 Syddanmark. Juni 2013

Læs mere

OVERBLIK. Ny sæson for udlejning af kredsens sommerhuse. Læs om bl.a. Se side 5 og 6

OVERBLIK. Ny sæson for udlejning af kredsens sommerhuse. Læs om bl.a. Se side 5 og 6 BLIK OG RØR OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 38 December 2012 Årg. 11 Ny sæson for udlejning af kredsens sommerhuse Se side 5 6 Læs

Læs mere

Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark. Nr. 43. August 2014 Årg. 13.

Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark. Nr. 43. August 2014 Årg. 13. B L I K R Ø R OVERBLIK BLIK OG RØR Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blik & Rørs afdeling i Syddanmark. Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blik & Rørs afdeling i Syddanmark

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typr & brydnng Regørelse Typr & brydnng Opgav Blledtekst te fktv opgave, d består to opslag tre artkl d handl socale. Artklne fun rapport socale albranch. Dagrammet første opslag lavet Illustror, udgangspunkt

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi Danel Stn, hans teor des bydnng musktap Nels Kandd nbal Aalborg Psykrske musktap, Sygehus. Ph.d., lektor Desuden ved co-studeled Aalborg Unvst Musktapuddannelsen Musktapklnkken Aalborg Unvst. Mal: nbal@hum.aau.dk

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a.

OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a. BLIK OG RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 37 September 2012 Årg. 11 Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7.

Læs mere

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t!

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t! 10.-11. NOVEMBER 2012 Nyt regster skal stoppe fusk Små bler sælger bedst 12 2 0 R8 har fået en let ændret front med nye LED lys og lygter, der har drejefunkton. FOTO: AUDI Frygtndgydende dva Den nye supersportsvogn

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Blik og RørUngdom Billig ferie se bagsiden

Blik og RørUngdom Billig ferie se bagsiden BLIK OG RØR OVERBLIK overblik Medlemsblad for Medlemsblad & Rør for Sydjylland-Fyn, & Rør Sydjylland-Fyn, dækker dækker & Rørs afdelinger i Syddanmark i Nr. 42 Syddanmark. Marts Årg. 13 Nr. 42. Marts Årg.

Læs mere

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10 Nummer Oktober 1977 126. årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober 1977 126. årgang Nummer

Læs mere

OVERBLIK. Kredsen fik en danmarksmester i VVS og Energi Mike Dethlefsen, Vejen. Læs om bl.a.

OVERBLIK. Kredsen fik en danmarksmester i VVS og Energi Mike Dethlefsen, Vejen. Læs om bl.a. BLIK OG RØR OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 39 Marts 2013 Årg. 12 Kredsen fik en danmarksmester i VVS Energi Mike Dethlefsen, Vejen

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 147

GBFbladet Medlemsorientering nr. 147 GBFbladet Medlemorterng nr. 147 38. Årgang. Nr. 3 Augut 2013 ISSN 1903-0347 Ggtramte Børn Forældreng Indholdtegnele Formand ord Augut 2013 Dette nummer er redgeret af redaktonudvalget. Indlæg fra lemmerne

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Lovgivningen er en labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg på side 13 Værd at vide på side 15

Lovgivningen er en labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg på side 13 Værd at vide på side 15 www.virkmekvind.dk 44. årgang Nr. 1 arts 2011 Lovgivning labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg side 13 Værd vide side 15 Indhold Landsing VIRKSOE kvind Stift 11. novemb 1963. 14 lokaldeling i hele land.

Læs mere