MICROSOFT C5 NYHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MICROSOFT C5 NYHEDER"

Transkript

1 Copyright 2004 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDER Vedbæk November 2004 Microsoft Business Solutions C5 Nyheder Version 3.0 SP3

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Funktionsnyheder Forbedret dokumentstyring Brevflet Print2Office Opsætning til brug af udskriftsmuligheden til Word og Excel Forbedringer i Projektmodulet Kreditorbetalinger Integration til Krak Debitorindbetalinger Varesporing Andre implementerede ændringer/forbedringer Opret indkøb Samlefakturering i Indkøb Se tildelt bilagsnummer efter fakturaopdatering Check på kreditmax Dynamisk opdatering af ordrestatistik-billedet Kopiering af felter i projektkladden Opdatering af feltet Modtag nu/lever nu Budgetkolonner tilføjet i statistik s kan sendes som vedhæftede filer Ny debitor-/kreditor-statistik SQL-optimeringer Alle Ønsker...23 Side 2 af 25

3 1. Generelt Visionen for Microsoft C5 er, at produktet fortsat skal være en tidssvarende løsning der følger udviklingen indenfor teknologi men også andre funktions muligheder. Blandt de nye features kan nævnes forbedret dokumentstyring og mulighed for brevfletning, således at man på en nem og overskuelig måde kan holde styr på de dokumenter man sender til debitorer/kreditorer, f.eks. tilbudskampagner, julebrev osv.. Direkte udskrivning til Word, der giver mulighed for let opbygning af egne rapporter og formularer ved brug af skabeloner, samt udskrivning til Excel, der giver mulighed for at analysere og viderebearbejde data. Hermed kan man printe sine fakturaer direkte ud i Word og dermed kunne tilpasse layout som det ønskes, f.eks. logo. Der er på kreditor og debitor kartoteket tilknyttet Web-service via Krak, hvor brugeren har mulighed for at opdatere eller oprette debitor- og kredtitor adresser. Ydermere er det muligt at få en rute beskrivelse eller et kort hen til én given kreditor/debitor, hvis man fx. skal på kundebesøg. Af øvrige ændringer kan nævnes forbedringer i Projekt Modulet, hvor der har været fokus på igangværende arbejde og en forbedret integration fra Projekt Modulet til Løn Modulet og omvendt. Der er udviklet nye muligheder, når det drejer sig om bankformater og for kreditorbetalinger, samt opbygning af debitor indbetalingsfil. Endvidere er der udarbejdet en række nyheder og ændringer i Løn. For yderligere oplysninger henvises der til dokumentet Microsoft C5 Nyheder-Lon. Microsoft C5 er desuden opdateret med en række SQL optimeringer, se afsnittet herom i dette dokument. Udover dette er der indarbejdet en del ønsker fra markedet, herunder Opret indkøb fra Ordre, Sammenlægning af indkøb mv. De største ændringer er beskrevet uddybende i nærværende dokument, og bagest er der en oversigt over samtlige behandlede ønsker. Såfremt der ønskes en mere nøjagtig oversigt over ønsker og fejl, henvises der til Fixlisten Fixliste C5.pdf, som ligger under mappen \dokumentation i C5 installationen. Ydermere henvises der til dokumentet Factsheet om Sikkerhed.pdf der ligger under mappen \dokumentation i C5 installationen, hvori der gives en vejledning i hvorledes man beskytter sin Microsoft C5 installation og data. Side 3 af 25

4 2. Funktionsnyheder 2.1 Forbedret dokumentstyring Der er sket en forbedring af dokumentstyringen, således at opsætningen nu er nemmere for brugeren. Selve dokumentstyringsbilledet er omdesignet, således at det er mere enkelt og overskueligt, ligesom der er tilføjet ny funktionalitet til brevfletning se afsnittet herom nedenfor. 2.2 Brevflet Det er nu muligt at foretage brevfletning direkte fra Dokumenstyrings funktionaliteten. Dermed kan man nu f.eks udsende standardskrivelse så som flyttemeddelelser, julekort, tilbud m.v. Den enkelte meddelse kan let tilpasse ved at ændre i den standard leverede skabelon. Såfremt nye ønskes kan dette også oprettes (se mere herom i Hjælpen). I dokumentstyringsbilledet er der tilføjet en knap Brevflet. Ved hjælp af knappen Brevflet ledes brugeren frem til selve brevfletningen, hvor der kan udvælges blandt posterne I det aktuelle kartotek. Herefter kan brugeren redigere i sine poster. Side 4 af 25

5 Når dokumentet gemmes, sker det som ét dokument, med et link til hver af de udvalgte referencer. Se mere i dokumentet Factsheet om dokumentstyring, brevflet og print2office 2.3 Print2Office Det har været et ønske fra mange brugere at det var muligt at udskrive direkte til Word og Excel. Denne mulighed er nu en realitet i Microsoft C5. Med installationen af Microsoft C5 følger en Word standardskabelon C5normal.dot. Denne skabelon ligger i mappen Dokstyr i C5-mappen Opsætning til brug af udskriftsmuligheden til Word og Excel. Eneste krav for udskrift til Word og Excel, er at der oprettes brugerprintere til henholdsvis Word og Excel. Under Generelt/Tilpasning/ Brugerkonfiguration/Applikation, oprettet 2 nye felter Wordskabelon og Excelskabelon. Såfremt man lader disse 2 felter stå blanke, vil Microsoft C5 anvende standardskabelonen C5normal.dot, når der udskrives til Word. Udskrives der til Excel, vil Microsoft C5 åbne et standard-regneark, hvori data udlæses. Hvis man ønsker at opbygge og anvende en anden skabelon, skal denne ligge lokalt på maskinen, i samme mappe som øvrige skabelon filer. Navnet på denne skabelon skal så tilføjes i felterne under Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation. Se mere i dokumentet Factsheet om Dokumentstyring, Brevflet og Print2Office 2.4 Forbedringer i Projektmodulet (kræver koder til projektmodulet) I projektmodulet er der sket forbedringer omkring slutfakturering, og automatisk tilføjelse af tidligere acontolinier. På projektets linier er der tilføjet en knap Kopier acontoposter. Ved hjælp af denne knap, kan man kopiere tidligere acontoposter til linierne. De kopierede acontoposter lægges på linierne med modsat fortegn. Ved kopieringen er der mulighed for at angive om man vil oprette en slutlinie. Såfremt der svares Ja, vil Microsoft C5 oprette en slutlinie og hente prisen fra feltet Pris på projektkartotekets projekt-fane. Når der vælges fakturering, er der mulighed for at vælge om det er en alm. faktura, en acontofaktura, eller aconto + driftsføring. Side 5 af 25

6 Ved valg af aconto+driftsføring, får brugeren mulighed for at angive en driftsførings%, evt. 100 %, hvis projektet er helt afsluttet. Eventuelle tidligere driftsførte beløb vil blive modregnet. Projektmodulet er samtidig udvidet med 2 nye rapporter Igangværende arbejde og Igangværende specifikation. Rapporten Igangværende arbejde giver et samlet overblik over projekternes værdi og eventuelt driftsførte beløb. Rapporten Igangværende specifikation udskriver specifikation pr. art på det enkelte projekt. Ydemere er der sket en forbedring af integration med Løn Modulet, se venligst nyhedsbrevet Microsoft C5 Nyheder Lon.pdf. 2.5 Kreditorbetalinger (kræver kode til fuldt Kreditormodul) Under Kreditor/Tilpasning/betalingsmåder er der tilføjet en række yderligere betalingsmåder som Bankdata BEC BGONLINE DanskeBank JyskeBank Nordea Desuden er der sket en opdatering af PBS-formatet, således at det følger PBS nyeste format. Bankdata-formatet anvendes i dag af en lang række banker, herunder Sydbank SYD-Invest Vestfyns Bank Finansstyrelsen Alm. Brand Bilkredit Alm. Brand Bank S E B Merchant Bank Sparekassen Sjælland Nordfyns Bank Djurslands Bank Hadsten Bank Østjydsk Bank Nørresundby Bank Nordjyske Bank Bonusbanken Ringkjøbing Landbobank Skjern Bank VB Finans Kreditbanken Tønder Bank Side 6 af 25

7 Kreditorkartotek/Adresser er udvidet med felter til SWIFTadresse, IBANnummer og bankkode. Ved anvendelse af de nye betalingsmåder, kan der naturligvis benyttes de kendte overførselsmetoder som FIK og bankoverførsler, ligesom der ved bankoverførsel er mulighed for at angive en adviseringstekst. De nye betalingsmåder giver også ekstra muligheder ved udenlandske bankoverførsler. Ved denne type overførsler, ledes man gennem skærmbilleder, hvor der er mulighed for at angive både betalingstype, adviseringstekst. Slutteligt skal der angives oplysninger til Nationalbankmeddelelse, såfremt beløbet overstiger DKK Side 7 af 25

8 2.6 Integration til Krak Med integrationen til Krak er det nu muligt, nemt og effektivt at sikre sig de rigtige firmadata ved oprettelse af en debitor eller kreditor. Det er naturligvis også muligt at anvende funktionen til vedligeholdelse af eksisterende data. Derudover er der også muligheden for at benytte Krak kort eller Krak rute for at se enten debitor/kreditors geografiske placering eller få en kørselsvejledning til debitor/kreditor ud fra én indtastet fra adresse. Ydermere er der også et link til VIRK.DK, hvor man vil kunne få informationer om den valgte debitor/kreditor. Side 8 af 25

9 Sidst nævnte kan kun lade sig gøre for data der enten er blevet oprettet eller opdateret via krak, idet denne funktion gør brug af én unik nøgle som fås fra Krak. Bemærk! Funktionaliteten er en betalings service. Med Microsoft C5 følger en gratis prøvetid på 2 måneder fra registreringsøjeblik. Derefter skal der betales et abonnement direkte til Krak. Hvordan virker det? På debitor- og kreditorkartoteket er der tilføjet en ny undermenu i knappen Services. Her kan brugeren vælge Krak*C5, og herunder at oprette nye poster, eller opdatere eksisterende poster. Man kan også vælge at se kort eller ruteplan, eller slå op på VIRK.DK. Side 9 af 25

10 Første gang denne service benyttes vil man blive bedt om at registrere sig selv hos Krak: Klik på knappen Tilmeld. Internet Explorer vil nu blive åbnet og man vil blive dirigeret videre til Krak registrerings side. Man vil herefter få tilsendt brugernavn og password fra Krak og disse tastes efterfølgende ind i samme skærmbillede. Krak service vil nu være klar til brug. Bemærk! At hvis man efterfølgende ændre password/brugernavn til noget forkert og derefter retter dette, vil der gå op til 30 mn. før end at ændringen slår igennem og Krak kan benyttes igen. Side 10 af 25

11 Opdatering af debitor/kreditor Stå på en debitor/kreditor og vælge \services\krak\opdater. Nedenstående skærm vil nu åbne sig med de kendte data omkring debitor/kreditor indsat. Der er mulighed for at søge i 2 databaser, idet Krak skelner mellem Firma og personer. Hvis der er sat kryds i begge, vil søgning først løbe igennem samtlige emner i Firma databasen og derefter gennemløbe Person databasen. Tryk på Søg Side 11 af 25

12 Og man vil nu blive præsenteret for de emner der er fundet. Såfremt man ønsker at opdatere sin debitor med en anden information. Markeres posten i listen og der trykkes på Opret/Opdater. Informationen vil nu bliver ført over i Kartoteket. Bemærk at der også her kan vælges Krak kort, Krak rute eller VIRK og slå direkte på på den udpegede debitor/kreditor. Oprettelse af debitor/kreditor Tryk på Opret i menuen Services\Krak Indtast telefon nummer eller Navn og tryk på Søg. De fundne resultater vil nu fremgå af listen nedenunder. Bemærk at såfremt der findes mere end 24 resultater vil man blive rådet til at uddybbe søgningen, idet der kun overføres 25 resultater fra Krak. Man kan herefter vælge at oprette ud fra listen ved at trykke på Opret/Opdater. Der vil nu blive spurgt om man ønsker at oprette debitor/kreditor med angivet konto nummer. Dette vil typisk være telefon nummeret. Side 12 af 25

13 Side 13 af 25

14 2.7 Debitorindbetalinger (kræver kode til fuldt Debitormodul) Det er nu muligt selv at opbygge record formatet, d.v.s. det format som filen skal have i forbindelse med import af debitor indbetalinger. For at benytte denne mulighed skal kaldet til XAL kørslen for den enkelte indbetalingsmåde ændres til XAL-kørslen DebDiskFælles. Dette gøres på følgende måde: Debitor/Tilpasning/Indbetalingsmåder: 1. Stå på den ønskede indbetalingsmåde og gå til fanebladet Opsætning og ændre XAL-kørslen til XAL=DebDiskFælles - se nedenstående skærmbillede 2. Derefter aktiveres fanebladet Generelt igen og knappen Opsætning vælges. Herefter skal filen opsættes efter den recordbeskrivelse, som brugeren har fået udleveret af sin bankforbindelse. Der er mulighed for at importere to filformater nemlig kommasepareret og fastlængde. Nedenstående forklares de to typer. Kommasepareret Nedenstående skærmbilledet viser hvordan det kan være sat op hvis det drejer sig om import af indbetalinger fra Danske Bank (Komma separeret format for Fælles Indbetalingskort pr ) Side 14 af 25

15 FilType: FeltType: Felt: Feltnr: Skal være Komma fil Her kan felttypen vælges, følgende kan vælges: Blankt Beløb i kr. Beløb i øre Dato Tekst Her kan feltet i kassekladden vælges, følgende kan vælges: Blankt Dato Betalings ID (bliver delt op til kontonr. samt udligningen foretages) Beløb Valuta Gebyr Gebyr Valuta Notat Her tælles linierne op Hvis ovenstående skærmbillede gennemgås kan man se følgende: Felt nr. 1-5 i komma filen indeholder ikke noget vi skal have med over i C5. Felt nr. 6 indeholder betalingsid et Felt nr. 7 indeholder beløbet angivet med kkk,øø Ect. Side 15 af 25

16 Nedenstående viser et eksempel på hvordan komma filen kan se ud: "CMM", , , , , , , , "CMM", , , , , , , , "CMM", , , , , , , , Fastlængde Nedenstående skærmbilledet viser hvordan det kan være sat op hvis det drejer sig om import af indbetalinger fra Danske Bank (Finanssektorens standardformat for Fælles Indbetalingskort pr ) FilType: Recordtype: Posttype: Record: Posttype: PostV: FeltType: Felt: Skal være Fastlængde Position: hvilken position starter recordtypen i Længde: hvor mange tegn fylder recordtypen Position: hvilken position starter posttypen i Længde: hvor mange tegn fylder posttypen Her kan afgrænses på recordtypens værdi Her kan kun vælges Betaling Her kan afgrænses på posttypens værdi Her kan felttypen vælges, følgende kan vælges: Blankt Beløb i kr. Beløb i øre Dato Tekst Her kan feltet i kassekladden vælges, følgende kan vælges: Blankt Dato Betalings ID (bliver delt op til kontonr.og fakturanummer samt udligningen foretages) Beløb Valuta Gebyr Side 16 af 25

17 Position: Længde: Feltnr: Gebyr Valuta Notat Hvilken position starter feltet i Hvilken længde har feltet Her tælles linierne op Hvis ovenstående skærmbillede gennemgås kan man se følgende: Recordtypen starter i felt 1 og er 2 tegn langt Posteringstypen starter i felt 3 og er 3 tegn langt For at posteringen/recorden i filen overføres til C5 skal recordtypen altså være FI og efterfølgende 030, 040 eller 041. Desuden kan ses at hvis recorden starter med FI030 så findes betalingsid et i position 16 og 19 tegn frem. Ect. Nedenstående viser et eksempel på hvordan fastlængde filen kan se ud: FI CMM P FI FI CC N FI CC N FI FI CMM Varesporing Pr. 1/ er det ifølge Europa-Parlamentets og rådets forordning nr. 178/2002 lovpligtigt at kunne spore oprindelse på vartyper brugt specifikt inden for fødevarer eller som indgår/kan indgå i fødevarer. Se venligst direktivet for en definition af fødevarer. Det er et krav at man kan opgøre og spore sine varer et led tilbage og et led frem. Der er derfor implementeret ny funktionalitet i Microsoft C5, der sætter brugerne i stand til at foretage denne sporing, der sker v.h.a. serie- eller batchnummerstyring. Under Lager/Tilpasning/Sporingsgrupper skal brugeren opsætte sine sporingsgrupper, d.v.s. angive navne på grupper og ønsket bilagsserie. Der kan også opsættes et Pre-fix og Post-fix for gruppen. D.v.s. en fast værdi før og efter serienummeret. På Lagerkartotekets opsætningsfaneblad er der tilføjet 2 felter til angivelse af Varesporing og Sporingsgruppe. Feltet Varesporing anvendes til angivelse af hvilken type styring man ønsker, d.v.s. om det er batchnummer, serienummer eller ingen styring. I feltet Sporingsgruppe angives som navnet siger en sporingsgruppe. Opslag til kartoteket Sporingsgrupper sker med ALT+H. Batchnummer-styring vælges såfremt brugeren ønsker at angive samme nummer på samme parti, dermed kan antal være forskellig fra 1. Vælges derimod serienummerstyring kan antal kun være -1 eller 1. Side 17 af 25

18 Hvis en vare er sat til Batch- eller serienummer er det ensbetydende med at ordrer-, projekt-, lagerkladde- eller indkøbslinier på varenummeret skal behandles efter den valgte styring. D.v.s. at batch- eller serienummer skal angives på linien, og såfremt brugeren har valgt serienummerstyring skal linien kunne splittes til angivelse af serienummer på hver enkelt enhed. Dertil er der på linierne oprettet en knap Split linie, hvor brugeren får mulighed for at angive et antal linier og mængde pr. linie. Ved opdatering af styklister, vil batch- eller serienummer blive tildelt automatisk ud fra den angivne sporingsgruppe. Når brugeren indtaster en varelinie med batch- eller serienummerstyring, vil der i feltet serienummer være mulighed for at lave opslag til Varesporingsbilledet med ALT+H. Dette giver mulighed for at se hvilke serienumre, der er beholdning på. Ordre-, Projekt-, Lagerkladde- eller Indkøbslinier indeholder også en knap Varesporing. Ved opslag til Varesporingen får brugeren mulighed for at vælge mellem Åbne/Alle, d.v.s. valg mellem batch- eller serienumre med beholdning og alle batch- eller serienumre. Fra samme billede har brugeren mulighed for at danne en udskrift over bevægelserne på det enkelte batch- eller serienummer. Udskriften kan også dannes fra Lager/Rapporter/Periodisk/Varesporing. 2.9 Andre implementerede ændringer/forbedringer Opret indkøb (kræver koder til Indkøbsmodul samt Disponering/Behovsberegning) Sti: Ordre/Kartotek/Opret indkøb Når man har oprettet sin ordre med linier, er det muligt at få dannet et indkøb på de varer, der er angivet på linien. Indkøbet kan dannes ved at aktivere knappen Opret indkøb, hvorefter der fremkommer nedenstående skærmbillede Side 18 af 25

19 Det er muligt at ændre i det angivne antal, og ved markering i feltet V og aktivering af knappen Overfør, vil der blive dannet et indkøb på den angivne leverandør med det angivne antal Samlefakturering i Indkøb (kræver koder til Indkøbsmodul) Sti: Indkøb/Periodisk/Masseopdatering/Massefakturering Det er blevet muligt at foretage samlefakturering i Indkøbsmodulet. Samlefakturering sker ved at vælge Kreditor I feltet Fakturaenhed Derved dannes een faktura til hver kreditor, dog vil der, hvor der er tale om forskelle i den faste rabatsats eller i valuta, blive dannet en faktura pr. kreditor, pr. rabatsats, pr. valuta Se tildelt bilagsnummer efter fakturaopdatering Sti: Kreditor/Dagligt/Købsfaktura Indkøb/Kartotek/Købsfaktura Ordre/Kartotek/Faktura Side 19 af 25

20 Debitor/Dagligt/Faktura Ved opdatering af faktura på køb eller salg, er der tilføjet et felt, hvor der kan markeres, hvis man ønsker at få vist det tildelte fakturanummer Check på kreditmax Der har været et ønske om ændring af check på kreditmax, således at det blev muligt at foretage en dellevering, så længe kreditmax ikke blev overskredet. Check på kreditmax er ændret således at der chekkes på debitorsaldo + summen af det leverede, og ikke som tidligere på debitorsaldo + hele ordresummen Dynamisk opdatering af ordrestatistik-billedet Sti: Ordre/Linier/Ordretotaler Der er tilføjet en knap Ordretotaler på Ordrelinie-billedet, således at man løbende kan indtaste sine linier og ved aktivering af knappen Ordretotaler, vil man få vist en opdateret ordretotal Kopiering af felter i projektkladden Sti: Projekt/Dagligt/Indtastning i kladde Ved indtastning af projektlinier og oprettelse af ny linie med SHIFT+F2, kopieres nu både dato, projektnummer og medarbejder fra den foregående linie Opdatering af feltet Modtag nu/lever nu Sti: Ordre/Kartotek/Vareafsendelse Indkøb/Kartotek/Varemodtagelse Ved varemodtagelse/varelevering opdateres feltet Modtag nu / Lever nu til antal minus leveret, uanset valgt metode ved opdatering. D.v.s. at feltet nedskrives til antal minus leveret antal, uanset om der opdateres med metode bekræft, lever nu, eller med fakturaopdatering uden forudgående varemodtagelse/varelevering. Side 20 af 25

21 2.9.8 Budgetkolonner tilføjet i statistik (Visse rapporter under statistik, kræver koder til Statistikmodulet) Sti: Debitor/Rapporter/Statistik Kreditor/Rapporter/Statistik Der er i flere rapporter tilføjet en kolonne med budget. Det drejer sig om følgende rapporter: Debitor Salgsstatistik, Debitor Salgsstatistik top, Kreditor Købsstatistik s kan sendes som vedhæftede filer Sti: Generelt/Tilpasning/Brugeropsætning/Applikation Der er tilføjet et nyt felt i skærmbilledet Rapporter vedhæftes. Dette betyder at udskrifter der sendes til , generelt sendes som vedhæftede filer. Såfremt brugeren ønsker at angive et subject/emne, er dette muligt ved at vælge Parametre under udskrift af den enkelte rapport. Når modtageren åbner den tilsendte , kan de forekomme at visningen ikke er optimal. Det anbefales at sætte skrifttypen i Outlook til Courier, og skriftstørrelsen til Ny debitor-/kreditor-statistik (kræver koder til Statistik- og Budgetmodulet) Sti: Debitor/Rapporter/Statistikker Kreditor/Rapporter/Statistikker Der er tilføjet en ny rapport under debitor og kreditor. Rapporterne findes i menuen under henholdsvis Salg budgetopfølgning og Køb budgetopfølgning. Side 21 af 25

22 2.10 SQL-optimeringer (kræver koder til MSSQL) Det har i længere tid være et udtrykt ønske fra markedet at der blev kigget på applikationen med henblik på at omskrive mod SQL platformen. Ved at udvælge en række mest brugte kørsler/beregninger er der sket forbedring af systemet hos kunder der kører SQL databasen, de vil opnå tidsbesparelser og hurtigere response fra deres system. Der er foretaget optimeringer i følgende punkter: Efterberegning finans Afgiftsberegninger Efterberegn lagerbeholdninger Beregning af gennemsnitlig kostpris Debitor/Kreditor rabat forms Reindex af database Finans balance på afdelinger Finans kontospecifikation Side 22 af 25

23 2.11 Alle Ønsker FINANS DEBITOR Ønsker: Under Konsolidering, advarsel om Efterberegning efter sletning af postering Knap med Slet beløb indføres i stående kladder Meddelse på afdeling i finanskladde Mulighed for at benytte koder i beholdningskonti i skærmbilledet Checkbox centreret Prompt for om nul skal med ved export af råbalance Ønsker: Udskrift uden tomme debitor i Statistik Ny rapport og felt i statistik Salgbudgetopfølgning Mulighed for manuel defintion ifm. Indlæsning af indbetalingsfil Mulighed for angivelse ved print til om det skal være som body eller vedhæftning. Defineres på brugerkonfiguration profil, så det gælder alle rapporter. Sti: Sti: Finans/Periodisk/Efterberegn Periode Finans/Dagligt/Kassekladde Finans/Dagligt/Kassekladde Finans/Dagligt Finans/Dagligt/Kassekladde Finans/Periodisk/Udfyld Årsregnskab Debitor/Rapporter/Statistik Debitor Salgsstatistik Debitor/Periodisk/Budgettering Debitor/Periodisk/Indbetaling Debitor/Rapporter/Ekstern/Kontodudtog Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation Akkumleret saldo Debitor/Rapporter/Periodisk Side 23 af 25

24 KREDITOR LAGER ORDRE Mulighed for at se tildelt bilagsnr. Efter fakturaopdatering Nye rapporter under statistik Ønsker: Betalingsmåde Mulighed for at se tildelt bilagsnr. Efter fakturaopdatering. Ønsker: Forbedring af indlæsning fra Brdr. Dahl Tilføjet felt hvori der kan angives om behovsprofil skal slettes inden igangsætning Ønsker: Ved ændring af debitor på ordre med ordrelinier bevares moms en prompt box vil nu komme og advare om at man skal huske at checke sine momskoder. (også på Indkøb, Projekt) Danne indkøb fra Ordre Ordre sammenlægges ikke hvis Valuta og Rabat er forskellig, men afbryder ikke Debitor/Dagligt/Fakturering Ordre/Kartotek/Fakturering Debitor/Rapporter/statistik Sti: Kreditor/Tilpasning Kreditor/Dagligt/Købsfaktura Sti: Lager/Tilpasning/Vedligehold/Import Lager/Periodisk/Disponering Sti: Ordre/Kartotek/Ordre Ordre/Kartotek Ordre/Kartotek/Ordre Prompt ved ændring af leverings dato og licens har rabataftaler Blok for oven på ordrelinier indført (som på finkladde) Ordre/Kartotek/Ordre Ordre/Kartotek/Ordre Side 24 af 25

25 INDKØB PROJEKT Kreditmax tager højde for dellevering Ønsker: Masse fakturering/indkøb Ønsker: ProKladde med linie uden varenummer kan bogføres uden modkonto Finansafstemning på afdelingsniveau A contofaktura modregnes i slutfakturering Kopier felter i Projektkladde Ordre/Kartotek/Faktura Sti: Indkøb/Periodisk/Massefakturering Sti: Projekt/Dagligt/Indtast kladde Projekt/Rapporter/Finansafstemning Projekt/Kartotek Projekt/Dagligt/Kladde Side 25 af 25

Microsoft C5. Nyhedsbrev

Microsoft C5. Nyhedsbrev Copyright 2005 Microsoft Corporation NYHEDSBREV Vedbæk November 2005 Microsoft C5 Version 4.0 Nyhedsbrev Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Nye funktionaliteter... 6 2.1 Implementering af labels...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer Microsoft Dynamics C5 2012 Nye funktioner, ændringer og forbedringer Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle nyheder og forbedringer... 6 Database størrelsen beregnes nu ens i Native og Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

C5 Light Kom nemt i gang

C5 Light Kom nemt i gang C5 Light Kom nemt i gang Kom nemt i gang med Microsoft Dynamics TM C5 Light Microsoft Dynamics TM C5 Version 2008 C5 Light Kom nemt i gang 1 Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 sdfsdfsd 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere