MICROSOFT C5 NYHEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MICROSOFT C5 NYHEDER"

Transkript

1 Copyright 2004 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDER Vedbæk November 2004 Microsoft Business Solutions C5 Nyheder Version 3.0 SP3

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Funktionsnyheder Forbedret dokumentstyring Brevflet Print2Office Opsætning til brug af udskriftsmuligheden til Word og Excel Forbedringer i Projektmodulet Kreditorbetalinger Integration til Krak Debitorindbetalinger Varesporing Andre implementerede ændringer/forbedringer Opret indkøb Samlefakturering i Indkøb Se tildelt bilagsnummer efter fakturaopdatering Check på kreditmax Dynamisk opdatering af ordrestatistik-billedet Kopiering af felter i projektkladden Opdatering af feltet Modtag nu/lever nu Budgetkolonner tilføjet i statistik s kan sendes som vedhæftede filer Ny debitor-/kreditor-statistik SQL-optimeringer Alle Ønsker...23 Side 2 af 25

3 1. Generelt Visionen for Microsoft C5 er, at produktet fortsat skal være en tidssvarende løsning der følger udviklingen indenfor teknologi men også andre funktions muligheder. Blandt de nye features kan nævnes forbedret dokumentstyring og mulighed for brevfletning, således at man på en nem og overskuelig måde kan holde styr på de dokumenter man sender til debitorer/kreditorer, f.eks. tilbudskampagner, julebrev osv.. Direkte udskrivning til Word, der giver mulighed for let opbygning af egne rapporter og formularer ved brug af skabeloner, samt udskrivning til Excel, der giver mulighed for at analysere og viderebearbejde data. Hermed kan man printe sine fakturaer direkte ud i Word og dermed kunne tilpasse layout som det ønskes, f.eks. logo. Der er på kreditor og debitor kartoteket tilknyttet Web-service via Krak, hvor brugeren har mulighed for at opdatere eller oprette debitor- og kredtitor adresser. Ydermere er det muligt at få en rute beskrivelse eller et kort hen til én given kreditor/debitor, hvis man fx. skal på kundebesøg. Af øvrige ændringer kan nævnes forbedringer i Projekt Modulet, hvor der har været fokus på igangværende arbejde og en forbedret integration fra Projekt Modulet til Løn Modulet og omvendt. Der er udviklet nye muligheder, når det drejer sig om bankformater og for kreditorbetalinger, samt opbygning af debitor indbetalingsfil. Endvidere er der udarbejdet en række nyheder og ændringer i Løn. For yderligere oplysninger henvises der til dokumentet Microsoft C5 Nyheder-Lon. Microsoft C5 er desuden opdateret med en række SQL optimeringer, se afsnittet herom i dette dokument. Udover dette er der indarbejdet en del ønsker fra markedet, herunder Opret indkøb fra Ordre, Sammenlægning af indkøb mv. De største ændringer er beskrevet uddybende i nærværende dokument, og bagest er der en oversigt over samtlige behandlede ønsker. Såfremt der ønskes en mere nøjagtig oversigt over ønsker og fejl, henvises der til Fixlisten Fixliste C5.pdf, som ligger under mappen \dokumentation i C5 installationen. Ydermere henvises der til dokumentet Factsheet om Sikkerhed.pdf der ligger under mappen \dokumentation i C5 installationen, hvori der gives en vejledning i hvorledes man beskytter sin Microsoft C5 installation og data. Side 3 af 25

4 2. Funktionsnyheder 2.1 Forbedret dokumentstyring Der er sket en forbedring af dokumentstyringen, således at opsætningen nu er nemmere for brugeren. Selve dokumentstyringsbilledet er omdesignet, således at det er mere enkelt og overskueligt, ligesom der er tilføjet ny funktionalitet til brevfletning se afsnittet herom nedenfor. 2.2 Brevflet Det er nu muligt at foretage brevfletning direkte fra Dokumenstyrings funktionaliteten. Dermed kan man nu f.eks udsende standardskrivelse så som flyttemeddelelser, julekort, tilbud m.v. Den enkelte meddelse kan let tilpasse ved at ændre i den standard leverede skabelon. Såfremt nye ønskes kan dette også oprettes (se mere herom i Hjælpen). I dokumentstyringsbilledet er der tilføjet en knap Brevflet. Ved hjælp af knappen Brevflet ledes brugeren frem til selve brevfletningen, hvor der kan udvælges blandt posterne I det aktuelle kartotek. Herefter kan brugeren redigere i sine poster. Side 4 af 25

5 Når dokumentet gemmes, sker det som ét dokument, med et link til hver af de udvalgte referencer. Se mere i dokumentet Factsheet om dokumentstyring, brevflet og print2office 2.3 Print2Office Det har været et ønske fra mange brugere at det var muligt at udskrive direkte til Word og Excel. Denne mulighed er nu en realitet i Microsoft C5. Med installationen af Microsoft C5 følger en Word standardskabelon C5normal.dot. Denne skabelon ligger i mappen Dokstyr i C5-mappen Opsætning til brug af udskriftsmuligheden til Word og Excel. Eneste krav for udskrift til Word og Excel, er at der oprettes brugerprintere til henholdsvis Word og Excel. Under Generelt/Tilpasning/ Brugerkonfiguration/Applikation, oprettet 2 nye felter Wordskabelon og Excelskabelon. Såfremt man lader disse 2 felter stå blanke, vil Microsoft C5 anvende standardskabelonen C5normal.dot, når der udskrives til Word. Udskrives der til Excel, vil Microsoft C5 åbne et standard-regneark, hvori data udlæses. Hvis man ønsker at opbygge og anvende en anden skabelon, skal denne ligge lokalt på maskinen, i samme mappe som øvrige skabelon filer. Navnet på denne skabelon skal så tilføjes i felterne under Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation. Se mere i dokumentet Factsheet om Dokumentstyring, Brevflet og Print2Office 2.4 Forbedringer i Projektmodulet (kræver koder til projektmodulet) I projektmodulet er der sket forbedringer omkring slutfakturering, og automatisk tilføjelse af tidligere acontolinier. På projektets linier er der tilføjet en knap Kopier acontoposter. Ved hjælp af denne knap, kan man kopiere tidligere acontoposter til linierne. De kopierede acontoposter lægges på linierne med modsat fortegn. Ved kopieringen er der mulighed for at angive om man vil oprette en slutlinie. Såfremt der svares Ja, vil Microsoft C5 oprette en slutlinie og hente prisen fra feltet Pris på projektkartotekets projekt-fane. Når der vælges fakturering, er der mulighed for at vælge om det er en alm. faktura, en acontofaktura, eller aconto + driftsføring. Side 5 af 25

6 Ved valg af aconto+driftsføring, får brugeren mulighed for at angive en driftsførings%, evt. 100 %, hvis projektet er helt afsluttet. Eventuelle tidligere driftsførte beløb vil blive modregnet. Projektmodulet er samtidig udvidet med 2 nye rapporter Igangværende arbejde og Igangværende specifikation. Rapporten Igangværende arbejde giver et samlet overblik over projekternes værdi og eventuelt driftsførte beløb. Rapporten Igangværende specifikation udskriver specifikation pr. art på det enkelte projekt. Ydemere er der sket en forbedring af integration med Løn Modulet, se venligst nyhedsbrevet Microsoft C5 Nyheder Lon.pdf. 2.5 Kreditorbetalinger (kræver kode til fuldt Kreditormodul) Under Kreditor/Tilpasning/betalingsmåder er der tilføjet en række yderligere betalingsmåder som Bankdata BEC BGONLINE DanskeBank JyskeBank Nordea Desuden er der sket en opdatering af PBS-formatet, således at det følger PBS nyeste format. Bankdata-formatet anvendes i dag af en lang række banker, herunder Sydbank SYD-Invest Vestfyns Bank Finansstyrelsen Alm. Brand Bilkredit Alm. Brand Bank S E B Merchant Bank Sparekassen Sjælland Nordfyns Bank Djurslands Bank Hadsten Bank Østjydsk Bank Nørresundby Bank Nordjyske Bank Bonusbanken Ringkjøbing Landbobank Skjern Bank VB Finans Kreditbanken Tønder Bank Side 6 af 25

7 Kreditorkartotek/Adresser er udvidet med felter til SWIFTadresse, IBANnummer og bankkode. Ved anvendelse af de nye betalingsmåder, kan der naturligvis benyttes de kendte overførselsmetoder som FIK og bankoverførsler, ligesom der ved bankoverførsel er mulighed for at angive en adviseringstekst. De nye betalingsmåder giver også ekstra muligheder ved udenlandske bankoverførsler. Ved denne type overførsler, ledes man gennem skærmbilleder, hvor der er mulighed for at angive både betalingstype, adviseringstekst. Slutteligt skal der angives oplysninger til Nationalbankmeddelelse, såfremt beløbet overstiger DKK Side 7 af 25

8 2.6 Integration til Krak Med integrationen til Krak er det nu muligt, nemt og effektivt at sikre sig de rigtige firmadata ved oprettelse af en debitor eller kreditor. Det er naturligvis også muligt at anvende funktionen til vedligeholdelse af eksisterende data. Derudover er der også muligheden for at benytte Krak kort eller Krak rute for at se enten debitor/kreditors geografiske placering eller få en kørselsvejledning til debitor/kreditor ud fra én indtastet fra adresse. Ydermere er der også et link til VIRK.DK, hvor man vil kunne få informationer om den valgte debitor/kreditor. Side 8 af 25

9 Sidst nævnte kan kun lade sig gøre for data der enten er blevet oprettet eller opdateret via krak, idet denne funktion gør brug af én unik nøgle som fås fra Krak. Bemærk! Funktionaliteten er en betalings service. Med Microsoft C5 følger en gratis prøvetid på 2 måneder fra registreringsøjeblik. Derefter skal der betales et abonnement direkte til Krak. Hvordan virker det? På debitor- og kreditorkartoteket er der tilføjet en ny undermenu i knappen Services. Her kan brugeren vælge Krak*C5, og herunder at oprette nye poster, eller opdatere eksisterende poster. Man kan også vælge at se kort eller ruteplan, eller slå op på VIRK.DK. Side 9 af 25

10 Første gang denne service benyttes vil man blive bedt om at registrere sig selv hos Krak: Klik på knappen Tilmeld. Internet Explorer vil nu blive åbnet og man vil blive dirigeret videre til Krak registrerings side. Man vil herefter få tilsendt brugernavn og password fra Krak og disse tastes efterfølgende ind i samme skærmbillede. Krak service vil nu være klar til brug. Bemærk! At hvis man efterfølgende ændre password/brugernavn til noget forkert og derefter retter dette, vil der gå op til 30 mn. før end at ændringen slår igennem og Krak kan benyttes igen. Side 10 af 25

11 Opdatering af debitor/kreditor Stå på en debitor/kreditor og vælge \services\krak\opdater. Nedenstående skærm vil nu åbne sig med de kendte data omkring debitor/kreditor indsat. Der er mulighed for at søge i 2 databaser, idet Krak skelner mellem Firma og personer. Hvis der er sat kryds i begge, vil søgning først løbe igennem samtlige emner i Firma databasen og derefter gennemløbe Person databasen. Tryk på Søg Side 11 af 25

12 Og man vil nu blive præsenteret for de emner der er fundet. Såfremt man ønsker at opdatere sin debitor med en anden information. Markeres posten i listen og der trykkes på Opret/Opdater. Informationen vil nu bliver ført over i Kartoteket. Bemærk at der også her kan vælges Krak kort, Krak rute eller VIRK og slå direkte på på den udpegede debitor/kreditor. Oprettelse af debitor/kreditor Tryk på Opret i menuen Services\Krak Indtast telefon nummer eller Navn og tryk på Søg. De fundne resultater vil nu fremgå af listen nedenunder. Bemærk at såfremt der findes mere end 24 resultater vil man blive rådet til at uddybbe søgningen, idet der kun overføres 25 resultater fra Krak. Man kan herefter vælge at oprette ud fra listen ved at trykke på Opret/Opdater. Der vil nu blive spurgt om man ønsker at oprette debitor/kreditor med angivet konto nummer. Dette vil typisk være telefon nummeret. Side 12 af 25

13 Side 13 af 25

14 2.7 Debitorindbetalinger (kræver kode til fuldt Debitormodul) Det er nu muligt selv at opbygge record formatet, d.v.s. det format som filen skal have i forbindelse med import af debitor indbetalinger. For at benytte denne mulighed skal kaldet til XAL kørslen for den enkelte indbetalingsmåde ændres til XAL-kørslen DebDiskFælles. Dette gøres på følgende måde: Debitor/Tilpasning/Indbetalingsmåder: 1. Stå på den ønskede indbetalingsmåde og gå til fanebladet Opsætning og ændre XAL-kørslen til XAL=DebDiskFælles - se nedenstående skærmbillede 2. Derefter aktiveres fanebladet Generelt igen og knappen Opsætning vælges. Herefter skal filen opsættes efter den recordbeskrivelse, som brugeren har fået udleveret af sin bankforbindelse. Der er mulighed for at importere to filformater nemlig kommasepareret og fastlængde. Nedenstående forklares de to typer. Kommasepareret Nedenstående skærmbilledet viser hvordan det kan være sat op hvis det drejer sig om import af indbetalinger fra Danske Bank (Komma separeret format for Fælles Indbetalingskort pr ) Side 14 af 25

15 FilType: FeltType: Felt: Feltnr: Skal være Komma fil Her kan felttypen vælges, følgende kan vælges: Blankt Beløb i kr. Beløb i øre Dato Tekst Her kan feltet i kassekladden vælges, følgende kan vælges: Blankt Dato Betalings ID (bliver delt op til kontonr. samt udligningen foretages) Beløb Valuta Gebyr Gebyr Valuta Notat Her tælles linierne op Hvis ovenstående skærmbillede gennemgås kan man se følgende: Felt nr. 1-5 i komma filen indeholder ikke noget vi skal have med over i C5. Felt nr. 6 indeholder betalingsid et Felt nr. 7 indeholder beløbet angivet med kkk,øø Ect. Side 15 af 25

16 Nedenstående viser et eksempel på hvordan komma filen kan se ud: "CMM", , , , , , , , "CMM", , , , , , , , "CMM", , , , , , , , Fastlængde Nedenstående skærmbilledet viser hvordan det kan være sat op hvis det drejer sig om import af indbetalinger fra Danske Bank (Finanssektorens standardformat for Fælles Indbetalingskort pr ) FilType: Recordtype: Posttype: Record: Posttype: PostV: FeltType: Felt: Skal være Fastlængde Position: hvilken position starter recordtypen i Længde: hvor mange tegn fylder recordtypen Position: hvilken position starter posttypen i Længde: hvor mange tegn fylder posttypen Her kan afgrænses på recordtypens værdi Her kan kun vælges Betaling Her kan afgrænses på posttypens værdi Her kan felttypen vælges, følgende kan vælges: Blankt Beløb i kr. Beløb i øre Dato Tekst Her kan feltet i kassekladden vælges, følgende kan vælges: Blankt Dato Betalings ID (bliver delt op til kontonr.og fakturanummer samt udligningen foretages) Beløb Valuta Gebyr Side 16 af 25

17 Position: Længde: Feltnr: Gebyr Valuta Notat Hvilken position starter feltet i Hvilken længde har feltet Her tælles linierne op Hvis ovenstående skærmbillede gennemgås kan man se følgende: Recordtypen starter i felt 1 og er 2 tegn langt Posteringstypen starter i felt 3 og er 3 tegn langt For at posteringen/recorden i filen overføres til C5 skal recordtypen altså være FI og efterfølgende 030, 040 eller 041. Desuden kan ses at hvis recorden starter med FI030 så findes betalingsid et i position 16 og 19 tegn frem. Ect. Nedenstående viser et eksempel på hvordan fastlængde filen kan se ud: FI CMM P FI FI CC N FI CC N FI FI CMM Varesporing Pr. 1/ er det ifølge Europa-Parlamentets og rådets forordning nr. 178/2002 lovpligtigt at kunne spore oprindelse på vartyper brugt specifikt inden for fødevarer eller som indgår/kan indgå i fødevarer. Se venligst direktivet for en definition af fødevarer. Det er et krav at man kan opgøre og spore sine varer et led tilbage og et led frem. Der er derfor implementeret ny funktionalitet i Microsoft C5, der sætter brugerne i stand til at foretage denne sporing, der sker v.h.a. serie- eller batchnummerstyring. Under Lager/Tilpasning/Sporingsgrupper skal brugeren opsætte sine sporingsgrupper, d.v.s. angive navne på grupper og ønsket bilagsserie. Der kan også opsættes et Pre-fix og Post-fix for gruppen. D.v.s. en fast værdi før og efter serienummeret. På Lagerkartotekets opsætningsfaneblad er der tilføjet 2 felter til angivelse af Varesporing og Sporingsgruppe. Feltet Varesporing anvendes til angivelse af hvilken type styring man ønsker, d.v.s. om det er batchnummer, serienummer eller ingen styring. I feltet Sporingsgruppe angives som navnet siger en sporingsgruppe. Opslag til kartoteket Sporingsgrupper sker med ALT+H. Batchnummer-styring vælges såfremt brugeren ønsker at angive samme nummer på samme parti, dermed kan antal være forskellig fra 1. Vælges derimod serienummerstyring kan antal kun være -1 eller 1. Side 17 af 25

18 Hvis en vare er sat til Batch- eller serienummer er det ensbetydende med at ordrer-, projekt-, lagerkladde- eller indkøbslinier på varenummeret skal behandles efter den valgte styring. D.v.s. at batch- eller serienummer skal angives på linien, og såfremt brugeren har valgt serienummerstyring skal linien kunne splittes til angivelse af serienummer på hver enkelt enhed. Dertil er der på linierne oprettet en knap Split linie, hvor brugeren får mulighed for at angive et antal linier og mængde pr. linie. Ved opdatering af styklister, vil batch- eller serienummer blive tildelt automatisk ud fra den angivne sporingsgruppe. Når brugeren indtaster en varelinie med batch- eller serienummerstyring, vil der i feltet serienummer være mulighed for at lave opslag til Varesporingsbilledet med ALT+H. Dette giver mulighed for at se hvilke serienumre, der er beholdning på. Ordre-, Projekt-, Lagerkladde- eller Indkøbslinier indeholder også en knap Varesporing. Ved opslag til Varesporingen får brugeren mulighed for at vælge mellem Åbne/Alle, d.v.s. valg mellem batch- eller serienumre med beholdning og alle batch- eller serienumre. Fra samme billede har brugeren mulighed for at danne en udskrift over bevægelserne på det enkelte batch- eller serienummer. Udskriften kan også dannes fra Lager/Rapporter/Periodisk/Varesporing. 2.9 Andre implementerede ændringer/forbedringer Opret indkøb (kræver koder til Indkøbsmodul samt Disponering/Behovsberegning) Sti: Ordre/Kartotek/Opret indkøb Når man har oprettet sin ordre med linier, er det muligt at få dannet et indkøb på de varer, der er angivet på linien. Indkøbet kan dannes ved at aktivere knappen Opret indkøb, hvorefter der fremkommer nedenstående skærmbillede Side 18 af 25

19 Det er muligt at ændre i det angivne antal, og ved markering i feltet V og aktivering af knappen Overfør, vil der blive dannet et indkøb på den angivne leverandør med det angivne antal Samlefakturering i Indkøb (kræver koder til Indkøbsmodul) Sti: Indkøb/Periodisk/Masseopdatering/Massefakturering Det er blevet muligt at foretage samlefakturering i Indkøbsmodulet. Samlefakturering sker ved at vælge Kreditor I feltet Fakturaenhed Derved dannes een faktura til hver kreditor, dog vil der, hvor der er tale om forskelle i den faste rabatsats eller i valuta, blive dannet en faktura pr. kreditor, pr. rabatsats, pr. valuta Se tildelt bilagsnummer efter fakturaopdatering Sti: Kreditor/Dagligt/Købsfaktura Indkøb/Kartotek/Købsfaktura Ordre/Kartotek/Faktura Side 19 af 25

20 Debitor/Dagligt/Faktura Ved opdatering af faktura på køb eller salg, er der tilføjet et felt, hvor der kan markeres, hvis man ønsker at få vist det tildelte fakturanummer Check på kreditmax Der har været et ønske om ændring af check på kreditmax, således at det blev muligt at foretage en dellevering, så længe kreditmax ikke blev overskredet. Check på kreditmax er ændret således at der chekkes på debitorsaldo + summen af det leverede, og ikke som tidligere på debitorsaldo + hele ordresummen Dynamisk opdatering af ordrestatistik-billedet Sti: Ordre/Linier/Ordretotaler Der er tilføjet en knap Ordretotaler på Ordrelinie-billedet, således at man løbende kan indtaste sine linier og ved aktivering af knappen Ordretotaler, vil man få vist en opdateret ordretotal Kopiering af felter i projektkladden Sti: Projekt/Dagligt/Indtastning i kladde Ved indtastning af projektlinier og oprettelse af ny linie med SHIFT+F2, kopieres nu både dato, projektnummer og medarbejder fra den foregående linie Opdatering af feltet Modtag nu/lever nu Sti: Ordre/Kartotek/Vareafsendelse Indkøb/Kartotek/Varemodtagelse Ved varemodtagelse/varelevering opdateres feltet Modtag nu / Lever nu til antal minus leveret, uanset valgt metode ved opdatering. D.v.s. at feltet nedskrives til antal minus leveret antal, uanset om der opdateres med metode bekræft, lever nu, eller med fakturaopdatering uden forudgående varemodtagelse/varelevering. Side 20 af 25

21 2.9.8 Budgetkolonner tilføjet i statistik (Visse rapporter under statistik, kræver koder til Statistikmodulet) Sti: Debitor/Rapporter/Statistik Kreditor/Rapporter/Statistik Der er i flere rapporter tilføjet en kolonne med budget. Det drejer sig om følgende rapporter: Debitor Salgsstatistik, Debitor Salgsstatistik top, Kreditor Købsstatistik s kan sendes som vedhæftede filer Sti: Generelt/Tilpasning/Brugeropsætning/Applikation Der er tilføjet et nyt felt i skærmbilledet Rapporter vedhæftes. Dette betyder at udskrifter der sendes til , generelt sendes som vedhæftede filer. Såfremt brugeren ønsker at angive et subject/emne, er dette muligt ved at vælge Parametre under udskrift af den enkelte rapport. Når modtageren åbner den tilsendte , kan de forekomme at visningen ikke er optimal. Det anbefales at sætte skrifttypen i Outlook til Courier, og skriftstørrelsen til Ny debitor-/kreditor-statistik (kræver koder til Statistik- og Budgetmodulet) Sti: Debitor/Rapporter/Statistikker Kreditor/Rapporter/Statistikker Der er tilføjet en ny rapport under debitor og kreditor. Rapporterne findes i menuen under henholdsvis Salg budgetopfølgning og Køb budgetopfølgning. Side 21 af 25

22 2.10 SQL-optimeringer (kræver koder til MSSQL) Det har i længere tid være et udtrykt ønske fra markedet at der blev kigget på applikationen med henblik på at omskrive mod SQL platformen. Ved at udvælge en række mest brugte kørsler/beregninger er der sket forbedring af systemet hos kunder der kører SQL databasen, de vil opnå tidsbesparelser og hurtigere response fra deres system. Der er foretaget optimeringer i følgende punkter: Efterberegning finans Afgiftsberegninger Efterberegn lagerbeholdninger Beregning af gennemsnitlig kostpris Debitor/Kreditor rabat forms Reindex af database Finans balance på afdelinger Finans kontospecifikation Side 22 af 25

23 2.11 Alle Ønsker FINANS DEBITOR Ønsker: Under Konsolidering, advarsel om Efterberegning efter sletning af postering Knap med Slet beløb indføres i stående kladder Meddelse på afdeling i finanskladde Mulighed for at benytte koder i beholdningskonti i skærmbilledet Checkbox centreret Prompt for om nul skal med ved export af råbalance Ønsker: Udskrift uden tomme debitor i Statistik Ny rapport og felt i statistik Salgbudgetopfølgning Mulighed for manuel defintion ifm. Indlæsning af indbetalingsfil Mulighed for angivelse ved print til om det skal være som body eller vedhæftning. Defineres på brugerkonfiguration profil, så det gælder alle rapporter. Sti: Sti: Finans/Periodisk/Efterberegn Periode Finans/Dagligt/Kassekladde Finans/Dagligt/Kassekladde Finans/Dagligt Finans/Dagligt/Kassekladde Finans/Periodisk/Udfyld Årsregnskab Debitor/Rapporter/Statistik Debitor Salgsstatistik Debitor/Periodisk/Budgettering Debitor/Periodisk/Indbetaling Debitor/Rapporter/Ekstern/Kontodudtog Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation Akkumleret saldo Debitor/Rapporter/Periodisk Side 23 af 25

24 KREDITOR LAGER ORDRE Mulighed for at se tildelt bilagsnr. Efter fakturaopdatering Nye rapporter under statistik Ønsker: Betalingsmåde Mulighed for at se tildelt bilagsnr. Efter fakturaopdatering. Ønsker: Forbedring af indlæsning fra Brdr. Dahl Tilføjet felt hvori der kan angives om behovsprofil skal slettes inden igangsætning Ønsker: Ved ændring af debitor på ordre med ordrelinier bevares moms en prompt box vil nu komme og advare om at man skal huske at checke sine momskoder. (også på Indkøb, Projekt) Danne indkøb fra Ordre Ordre sammenlægges ikke hvis Valuta og Rabat er forskellig, men afbryder ikke Debitor/Dagligt/Fakturering Ordre/Kartotek/Fakturering Debitor/Rapporter/statistik Sti: Kreditor/Tilpasning Kreditor/Dagligt/Købsfaktura Sti: Lager/Tilpasning/Vedligehold/Import Lager/Periodisk/Disponering Sti: Ordre/Kartotek/Ordre Ordre/Kartotek Ordre/Kartotek/Ordre Prompt ved ændring af leverings dato og licens har rabataftaler Blok for oven på ordrelinier indført (som på finkladde) Ordre/Kartotek/Ordre Ordre/Kartotek/Ordre Side 24 af 25

25 INDKØB PROJEKT Kreditmax tager højde for dellevering Ønsker: Masse fakturering/indkøb Ønsker: ProKladde med linie uden varenummer kan bogføres uden modkonto Finansafstemning på afdelingsniveau A contofaktura modregnes i slutfakturering Kopier felter i Projektkladde Ordre/Kartotek/Faktura Sti: Indkøb/Periodisk/Massefakturering Sti: Projekt/Dagligt/Indtast kladde Projekt/Rapporter/Finansafstemning Projekt/Kartotek Projekt/Dagligt/Kladde Side 25 af 25

Microsoft C5. Nyhedsbrev

Microsoft C5. Nyhedsbrev Copyright 2005 Microsoft Corporation NYHEDSBREV Vedbæk November 2005 Microsoft C5 Version 4.0 Nyhedsbrev Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Nye funktionaliteter... 6 2.1 Implementering af labels...

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en Microsoft Navision C5 Microsoft Business Solutions introducerer en ny og forbedret udgave af C5 - C5 version 3.0. Blandt nyhederne er forbedret installation og opsætning, et lønsystem baseret på det velafprøvede

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO. 76247218, All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012..det har aldrig været lettere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012..det har aldrig været lettere Velkommen Microsoft Dynamics C5 version 2012.det har aldrig været lettere Momsgrupper m.m. Generelle nyheder Sortering vha. overskriftsfelter Højrekliks-funktion Infocenter udskrivning af Excel rapporter

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012 Velkommen Microsoft Dynamics C5 version 2012 Agenda: Seminar start kl 13.00 Pause ca kl 14.00 Seminar slut 15.00 15 16 Mulighed for spørgsmål på 2 mandshånd Generelle nyheder Sortering vha. overskriftsfelter

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

C5 Produktion. Produktion. Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret

C5 Produktion. Produktion. Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret Produktion Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret 28-03.2014 1 Ordrelinier Typisk udspringer en produktionsordre fra ordrelinierne i ordremodulet. Der er derfor indlagt funktionalitet

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Service/Kontrakt. C5 Service/Kontrakt

Service/Kontrakt. C5 Service/Kontrakt Service/Kontrakt Service/Kontrakt modulet fra PentaCon A/S er udviklet på baggrund af eksisterende C5 funktionalitet, således at vedligeholdelse og selve arbejdet med modulet ikke kræver nye brugerfærdigheder.

Læs mere

AirBOSS Nyt. Version 17

AirBOSS Nyt. Version 17 AirBOSS Nyt Version 17 Administrationssystem Tilbageblik I version 15 og 16 kom der mange nye funktioner bl.a. nedenstående funktioner og et hav af små-forbedringer og rettelser: Version 15: MobileExchange

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

MANUAL. Debitorrykkere

MANUAL. Debitorrykkere MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes.

Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes. Anlægsmodulet er placeret i egen kolonne i menuen. Anlæg / Kartotek Her oprettes og vedligeholdes de enkelte anlæg. Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere