YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ"

Transkript

1 YSoft SafeQ Accoutig software og termialer Applikatioer YSoft SafeQ

2 YSoft SafeQ, itroduktio YSoft SafeQ Komplet Accoutig og sikkerhed YSoft SafeQ er e serverløsig, som kotrollerer og fordeler udskrivige i etværk, der uderstøtter både MS Widows- og Liux-platforme. YSoft SafeQ-servere, som effektivt vurderer, fastlægger og fordeler hvert pritjob, sikrer fuld og komplet kotrol over hele dokumetudskrivigsprocesse i f.eks. store og mellemstore virksomheder, statslige istaser, uddaelsesistitutioer, baker eller forsikrigsselskaber. Eftersom det i stigede grad er blevet vigtigere at kue udskrive sikkert og effektivt i alle professioelle etværksmiljøer, er brugerkotrol og adgagssikkerhed ogle af kerefuktioere i dee itelligete kotostyrigsapplikatio. De komplette overvågig af alle pritjob uder udskrivige gør edvidere YSoft SafeQ til de ideelle løsig ved realiserig af udgiftsbesparelser samt miljøoptimerig. Som et elegat og billigere alterativ til de praktiske, ekstere YSoft SafeQ-termialer ka YSoft SafeQ evetuelt itegreres med Koica Miolta bizhub-paelere via best tekologie. YSoft SafeQ Istat Editio YSoft SafeQ Istat Editio er e etry-level pritløsig hevedt til små og mellemstore virksomheder. Med Istat Editio ka du realisere et ultra hurtigt afkast på di ivesterig - fra (1 til 6 måeder) og få fatastiske omkostigsbesparelser på helt op til 40 %. Istat Editio er begræset til at styre 7 eheder. YSoft SafeQ Eterprise Editio YSoft SafeQ Eterprise Editio er e pritløsig hevedt til virksomheder, der stiller store krav til systemadgag og -stabilitet. Dee versio ideholder alt, som e YSoft SafeQ-løsig ka tilbyde. Sammeliget med Professioal Editio ideholder Eterprise Editio f.eks. clusterig- og load balacig-fuktioer. YSoft SafeQ Professioal Editio YSoft SafeQ Professioal Editio er de mest avedte YSoft SafeQ-versio på det europæiske marked. De er ideel til mellemstore og store virksomheder, skoler og projektudvikligsvirksomheder. Produktet idbefatter stort set alt, som YSoft SafeQ ka tilbyde. 2

3 YSoft SafeQ, embedded YSoft SafeQ Embedded Effektiv paelitegratio YSoft SafeQ Embedded Platform er e praktisk og brugervelig løsig, som dækker alle grudlæggede aspekter og behov i modere pritmiljøer, og som er itegreret med de seeste Koica Miolta multifuktiospritere (MFP'ere). Løsige er brugervelig og em at istallere og vedligeholde for admiistratorer. YSoft SafeQ Embedded bliver leveret med: MFP paelitegreret brugergodkedelse (iklusiv kortadgag), differetieret brugerfuktiosadgag (prit, kopierig, scaig, farve), registrerig samt præcis accoutstyrig for alle brugere. Desude leveres de med fuktioer såsom pull-pritig med follow-me/skyprit (mulighed for at vælge og udskrive dokumetet på alle tilgægelige MFP'ere), foretruke/hot jobs eller ét-klik sca til . Løsige er veleget til alle virksomheder uaset størrelse, med e multifuktiosehed op til mage eheder fordelt over flere filialer. Fuktioer Godkedelse via MFP-pael eller med smart cards Komplet accoutstyrig for kopierig, scaig og prit med YSoft SafeQ-serverapplikatioe Viser joblister, forhådsvisig og pritjoboplysiger Udskriftsstyrig baseret på saldo Uderstøtter koterig direkte på projekter Cetral styrig af alle MFP'er Fordele Mere praktisk for brugere takket være paelitegreret betjeig Kræver ikke ekstere hardwaretermialer Nem accout vedligeholdelse takket være serverbaseret admiistratio Ka vedligeholdes ude yderligere træig eller brug af servicetekikere Erstatter yderligere ekster hardware til accoutstyrig, såsom kopitermialer 3

4 YSoft SafeQ, fuktioer YSoft SafeQ Uiversel Accoutstyrigsløsig Præcis omkostigsstyrig, høj sikkerhed, fleksibel adgag og brug er bladt de fordele SafeQ fra YSoft ka tilbyde. Dette styrigs- og distributiossystem er desiget til total kotrol af omkostiger ved prit, kopierig og scaig med fokus på de samlede Total Cost of Owership (TCO) og opkrævig for prittjeester. Dets uikke softwarearkitektur giver både bedre sikkerhed for prit workflow og øget produktivitet for alle forbude maskier. Systemadmiistratorer vil drage ytte af det brugervelige iterface, som giver et godt overblik over TCO. Produktet ka skaleres fra små kotorer over større virksomheder til de store iteratioale virksomheder. Fuktioer Pritregistrerig Korrekt olie koterig uder pritprocesse Hurtig og komplet fakturerig af leverede pritjobs til off-lie koterig Kopiregistrerig Automatisk blokerig af kopifuktio Effektiv kopi accoutig med hurtig fakturerig Fuld brugerbetalig på godkedelsestidspuktet med automatisk blokerig i tilfælde af udløb af tidsbegræsiger og opbrugt kredit Idividuelle begræsigsfuktioer til særlige maskier i pritmiljøet med hesy til oplag, farveopløsig, duplexkopierig og papirformater Istallatio Uderstøttelse af flere hudrede filialer med flere tuside MFP'ere Komplet, cetraliseret vedligeholdelse og admiistratio Automatisk sporig af tilgægelige MFP'ere Automatisk registrerig og statusrapporterig Miimale krav til systemressourcer Uderstøttelse til etværk med lav bådbredde Cluster support (Optio) Server clusterig og load balacig med 2 til 5 servere udgør e serverfarm for garateret tilgægelighed og kostat drift Cetralt rapporterigssystem Cetral server og dataidhetigsadmiistratio til virksomheder og orgaisatioer med et bredt etværk af filialer og afdeliger, som kræver tilslutig Relevate parametre (tid, maskie, afdelig, bruger, projekt) for praktisk udarbejdelse og brugertilpasig af rapporter Periodisk rapporterig takket være automatisk distributio via -fuktio til udvalgte brugere Grafisk oversigt over alle relevate lag- og kortsigtede statistikker (f.eks. idividuelle maskier, output-typer, oplag, prit, omkostiger) 4

5 YSoft SafeQ, fordele Arbejdsproces Kopimaskie med YSoft SafeQ-termial Arbejdsstatio Arbejdsstatio med lokal priter Netværkspriter Netværkspriter YSoft SafeQ server Økoomisk og statistisk system bizhub med YSoft SafeQ paelitegratio Priter/MFP med termial YSoft SafeQ tilbyder praktiske og overskuelige løsiger for bedre og mere effektiv udyttelse af kopi- og pritressourcer i mellemstore og store virksomheder. Fordele Mulighed for optimerig af pritmiljø Reducerede omkostiger ved etværksprit takket være effektiv udyttelse af kopi- og pritressourcer i virksomhede Komplet overblik over omkostiger ved kopi- og pritressourcer Reduktio af pritvolume Komplet overvågig over omkostigsreduktioer af pritvolume, både på kort og lag sigt Betydelig omkostigsregistrerig takket være brugerkotrol og adgagsikkerhed Overblik over omkostiger til kopi- og pritressourcer Detaljeret overblik over alle kotostyrigsomkostiger i hele processe fordelt på opgaver, omkostigseheder, brugere eller brugergrupper Sikker og fleksibel udskrivig Nem idividuel adgag ved godkedelse Mest sikre udskrivig og høj fleksibilitet med follow-me/skyprit Større effektivitet i pritmiljøet Effektiv kotrol af prit og kopierig baseret på cetral server med dataidsamligsadmiistratio 5

6 YSoft SafeQ, hardware YSoft SafeQ Termialer Kvalitet og fuktioalitet over ormal stadard SafeQ termialer, som er desiget, udviklet og fremstillet itert hos Ysoft som e itegreret del af løsige, leverer adskillige typer termialer, som opfylder forskellige krav til brugervelighed og fuktioalitet. Termialere fugerer som brugeridetifikatio på ehede, hvilket skaber sikkerhed for dokumetere. Brugere får desude adgag til yderligere tjeester som f.eks. follow-me/skyprit eller em og direkte adgag til de forskellige fuktioer. Termialere ka leveres med kortlæser til de forskellige korttyper, også de yeste typer. YSoft SafeQ Termial Professioal Uderstøttede fuktioer Pull pritig med follow-me/skyprit, valg af prit/ kopierig, vælg eller fjer pritjobs til udskrivig, koterig per opgave, godkedelse via PIN eller kort, pritjob datakrypterig, stort farveiterface, modere desig og fuktioalitet Diverse uderstøttede læsere Kotaktløse kort, kotaktkort med chip, smart cards, hybrid eller dobbelte kort, magetkort (pullthrough), optisk gekedelse (stregkodelæsere) YSoft SafeQ Termial UltraLight Uderstøttede fuktioer: Pull prit, follow-me/ Skyprit, kopi accoutig Vigtige fordele: Omkostigseffektiv, brugervelig, kompakt og robust, lille uiversal iterface, uderstøtter både PIN og kort. Termial iteraktio: 2 LED-fuktioskapper - prit, kopierig, 4 LED-status - Power, Ready, Workig, Error, 2 etheret-forbidelser, lås af hardwarepael, specielt tastatur (matrix 3 4), Prit eller Prit/Copyfuktio. 6

7 YSoft SafeQ, alsidighed Fatastisk alsidighed Licesmuligheder Istat Editio Professioal Editio Maks. atal hådterede eheder 7 ige begræsig Maks. atal tilladte brugere ige begræsig ige begræsig Maks. atal tilladte betaligstermialer 2 ige begræsig Eterprise Editio ige begræsig ige begræsig ige begræsig Platformsupport wi wi / liux wi / liux Fuktioer og egeskaber Pritoptimerig / kosoliderig Pull prit / Sikker prit Follow-me / Skyprit fuktio Foretruke jobs Sca Maagemet (ekstraudstyr) Kreditsystem Delt pritkø "Fail over" på operativsystem iveau (MS Cluster Server) "Fail over" og "server load balace" på applikatiosiveau Fuldautomatisk serveristallatio, brugeristallatio Nem eheds-, termial- og køhådterig Support af ekster MS SQL database Cetraliseret, webbaseret admiistrativ græseflade Søgefiltre til ehedshådterig, ehedsstatusovervågig Uderstøttelse af brugerdefierede ædriger efter behov Kompatible med alle adre applikatioer Sporig, kotostyrig og rapporterig MFP, etværkspriter og lokal priterovervågig O-lie (præcis) kotostyrig Kotostyrig, toer Kotostyrig per opgave Cetraliseret rapporterigssystem (CRS) Automatisk rapporterig Statistik og regskabsrapporterig Regler og begræsiger Rollebaseret pritadgag (ikl. farvebegræsiger) Rollebaseret kopierigs- og scaigsadgag Advarselssystem (ehedsovervågig) Regler for etværksprit (Force BW, Force Duplex) Regelbaseret udskrivig på etværkseheder Kvoter for prit og kopierig Brugeradmiistratio Basisitegratio med Active Directory (fuldautomatisk) Avaceret itegratio med AD, edirectory, LDAP, med brugerdefierede skemaer, kortdatabase itegreret med AD * Istat Editio er alt efter lices begræset til et specifikt atal eheder. Maks. atal tilsluttede MFP'er varierer fra område til område. Kotakt di lokale accout maager for flere oplysiger vedrørede dit område. 7

8 Tekiske specifikatioer Systemkrav: Miimum Itel Petium IV 1.4GHz 512 MB RAM 10 GB HDD med 5400 omdr./mi 100 Mbps etværk Abefalet Itel Petium IV 1.4 GHz 1 GB RAM 40 GB HDD med 7200 omdr./mi 100 Mbps etværk Operativsystemer Widows 2003/2008 Server, Advaced Server, Eterprise Server Active Directory servere Termial Widows 2003/2008 Server (Citrix) Liux: Red Hat Liux 9, Eterprise eller yere, Fedora Core Liux 1 eller yere, Debia Liux 3.1. Suse Liux eller SLES Databaser Microsoft SQL Server 2000 (iklusive segmeteret DB) Microsoft SQL Server 2000 Desktop Editio Microsoft SQL Server 2005 (iklusive Express Editio) PostgreSQL Server 8.0/8.1 Uderstøttede korttyper RFID 125 khz - (TE), Motorola/Idala W26 - (TE), Motorola/Idala W27 - (TE), Motorola/Idala ABA Track II - (TE), Motorola/Idala Lite - (TE), Motorola/Idala KANTECH - (TE), HID - (TE), HID UDF - (TE), HID iclass - (TE), MIFARE - (TE), Dual MIFARE + RFID 125 khz - (TE), LEGIC Advat - (TE), Uique - (TE), TIRIS 134 khz - (TE), COTAG - (TE), Magetkort - (TE), Stregkoder (swipe-through) - (TE) PostgreSQL og MS SQL Desktop Editio-databasere er e del af SafeQ Distributio-pakke Nogle af produktillustratioere viser systemere med ekstraudstyr. Koica Miolta garaterer ikke, at de aførte priser eller specifikatioer er fejlfri. Specifikatioer ka ædres ude forudgåede varsel. Microsoft, Widows og Widows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørede Microsoft Corporatio i USA og/eller adre lade. Alle adre mærke- og produktave ka være registrerede varemærker eller varemærker tilhørede deres respektive ejere og aerkedes hermed. Trykt i Damark på klorfrit, bleget papir. Di Koica Miolta Busiess Solutios-parter: Koica Miolta Busiess Solutios Demark a/s Stesmosevej Albertslud Hjulmagervej 4B 7100 Vejle Søre Frichs Vej 40A 8230 Åbyhøj Gøteborgvej Aalborg SV Tlf /2011

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Komplette indgangsløsninger til detail. ASSA ABLOY Entrance Systems

Komplette indgangsløsninger til detail. ASSA ABLOY Entrance Systems Komplette idgagsløsiger til detail ASSA ABLOY Etrace Systems "Vores kuder forveter at blive mødt med e imødekommede og tiltalede butik og det bedste fra vores medarbejdere og produkter. Med ASSA ABLOY

Læs mere

bizhub C25 A4-administrator i farve og sort/hvid Kontorsystem bizhub C25

bizhub C25 A4-administrator i farve og sort/hvid Kontorsystem bizhub C25 bizhub C25 A4-administrator i farve og sort/hvid Kontorsystem bizhub C25 bizhub C25, kontorsystem Alt-i-én farveenhed for alsidig administration Uanset om der er behov for en løsning til ordrebehandling,

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen Professioel IT-forudersøgelse og MUST-metode Jesper Simose simose@ruc.dk www.ruc.dk/~simose Datalogi, hus 42.1 Roskilde Uiversitetsceter Uiversitetsvej 1 4000 Roskilde Telefo: 4674 2000 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Multifunktionsprintere (A3), farve

Multifunktionsprintere (A3), farve bizhub C654/C754 Multifunktionsprintere (A3), farve Kontorsystemer bizhub C654/C754 bizhub C654/C754, kontorsystemer Morgendagens teknologi møder nutidens brugervenlighed Komfort og praktiske løsninger

Læs mere

Konica Minolta. Effektiv integreret dokumentbehandling. Document capture & distribution Unity Document Suite

Konica Minolta. Effektiv integreret dokumentbehandling. Document capture & distribution Unity Document Suite Konica Minolta Unity Document Suite Effektiv integreret dokumentbehandling Document capture & distribution Unity Document Suite Unity Document Suite, Document capture & distribution Strømlinede dokumentworkflows

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

bizhub C353P Udskrivning i sort/hvid og farve i overlegen stil Kontorsystem bizhub C353P

bizhub C353P Udskrivning i sort/hvid og farve i overlegen stil Kontorsystem bizhub C353P bizhub C353P Udskrivning i sort/hvid og farve i overlegen stil Kontorsystem bizhub C353P bizhub C353P, kontorsystem Avanceret teknologi, mere brugervenlighed Når der er travlt på kontoret og i afdelingen

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

JEG VIL HAVE EFFEKTIVE WORKFLOWS MED HØJ SIKKERHED

JEG VIL HAVE EFFEKTIVE WORKFLOWS MED HØJ SIKKERHED JEG VIL HAVE EFFEKTIVE WORKFLOWS MED HØJ SIKKERHED BEDRE BANKPROCESSER DEN KORTESTE VEJ TIL OPTIMEREDE PROCESSER Finansielle institutioner producerer enorme mængder dokumenter. Lånebehandlere, kundeserviceansvarlige,

Læs mere

JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK

JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK GRAFISK KOMMUNIKATION PRODUKTIONSPRINT FREMTIDEN ER LOVENDE MED DIGITALTRYK Konica Minolta gik med stor succes ind på produktionsprintmarkedet

Læs mere

En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning. you can

En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning. you can En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning you can Få større kontrol over og øget effektivitet i dit scannings- og kopieringsmiljø Hvad er uniflow? uniflow er en softwareplatform, der

Læs mere

bizhub C253 og bizhub C353 Mange kombinationer = skræddersyede løsninger Kontorsystemer bizhub C253 og bizhub C353

bizhub C253 og bizhub C353 Mange kombinationer = skræddersyede løsninger Kontorsystemer bizhub C253 og bizhub C353 bizhub C253 og bizhub C353 Mange kombinationer = skræddersyede løsninger Kontorsystemer bizhub C253 og bizhub C353 bizhub C253 og bizhub C353, kontorsystem Kombination af teknologi, funktionalitet og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Produktiv og profitabel storformatprinter til farveudskrivning KIP C7800 CAD-DESIGNET

Produktiv og profitabel storformatprinter til farveudskrivning KIP C7800 CAD-DESIGNET Produktiv og profitabel storformatprinter til farveudskrivning KIP C7800 CAD-DESIGNET KIP_C7800_CAD_Brochure.indd 1 2012-9-24 20:26:17 KIP C7800 CAD-DESIGNET Storformatprinter til teknisk og produktionsmæssig

Læs mere

DOKUMENTER, DER ER SIKRE OG OVERHOLDER COMPLIANCE, ER AFGØRENDE FOR MIG

DOKUMENTER, DER ER SIKRE OG OVERHOLDER COMPLIANCE, ER AFGØRENDE FOR MIG DOKUMENTER, DER ER SIKRE OG OVERHOLDER COMPLIANCE, ER AFGØRENDE FOR MIG FORBEDRING AF JURIDISKE WORKFLOWS FORBEDRING AF JURIDISKE WORKFLOWS 2 DEN KORTESTE VEJ TIL STØRRE EFFEKTIVITET Advokatfirmaer producerer

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Jeg vil have med personlige services, der gør

Jeg vil have med personlige services, der gør Jeg vil have UDDANNELSE med personlige services, der gør tingene ENKLERE Bedre SERVICEBASERET UDDANNELSE Den korteste vej til servicebaseret uddannelse Uddannelse er et af de mest afgørende succeskriterier

Læs mere

bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Kort og godt overbevisende Kontorsystemer bizhub C452/C552/C652 og bizhub C652DS

bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Kort og godt overbevisende Kontorsystemer bizhub C452/C552/C652 og bizhub C652DS bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Kort og godt overbevisende Kontorsystemer bizhub C452/C552/C652 og bizhub C652DS bizhub C452/C552/C652 og bizhub C652DS, kontorsystemer Overbevisende værdier fra inderst

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere