TDC Call Center Supervisor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC Call Center Supervisor"

Transkript

1 TDC Call Ceter Supervisor Brugervejledig Release 21.0 Dokumetversio 1.0

2 Idholdsfortegelse Idholdsfortegelse Om dette dokumet Modtagergruppe Såda er vejledige opbygget Itroduktio til TDC Call Ceter Call ceter Supervisor Admiistrer ageter Vælg ageter, som skal overvåges Ageters telefo- og ACD-status Vis agetoplysiger Ædrig af ageters ACD-status Bryd id i e agets opkald Besvar agets opkald Admiistratio af opkald i kø Rude Kald sat i kø Vælg call cetre til overvågig Rediger det viste atal opkald Vis eller skjul call ceter-paeler Vis opkald i kø Gruppér opkald i kø Sortér opkald i kø Het opkald i kø Vis statistik i realtid Vis Køstatus Kø oplysiger Agetoplysiger Vælg oplysiger til visig Geerer rapporter Kør rapport Plalæg rapport Admiistrer plalagte rapporter Kofigurer TDC Call Ceter Idstilliger geerelt Koto Hotel-gæst Sprog Pop op-skærm Datoformat TDC A/S SIDE 2 AF 51

3 7.1.6 Tidsformat Arbejdsområde Idstilliger Applikatio Medlemskab af kø Aget politikker Bryd id og overvåg Idstilliger rapport Stadard græseværdier Stadardstartugedag Stadardberegig af servicemål Appediks I - Såda kommer du i gag Start TDC Call Ceter fra webportal Log på fra webbrowser Opsætig af TDC Call Ceter Appediks II - Udforsk arbejdsområdet Logorude Globalt meddelelsesområde Liks til adre elemeter og fuktioer Rude Kotaktpersoer Paelet Søg Paelet Ageter Paelet Køer Kotroller Opkaldshadligskapper Bilag A: Ordliste og defiitioer ACD-statusser Telefostatusser Opkaldstyper Bilag B: Tastaturgeveje TDC A/S SIDE 3 AF 51

4 1 Om dette dokumet Med dette dokumet får du e vejledig i avedelse af de fuktioer i TDC Call Ceter som avedes af supervisor. TDC Call Ceter ideholder fuktioer som ikke er beskrevet i dee vejledig me som vil kue fides i vejledige rettet mod ageter i TDC Call Ceter. 1.1 Modtagergruppe Dette dokumet er udarbejdet til supervisorer, som bruger kliete TDC Call Ceter samt medarbejdere som skal udarbejde rapporter og statistik til TDC Scale og TDC Erhverv Oe. 1.2 Såda er vejledige opbygget Følgede tabel agiver de afsit, der ideholder oplysiger om fuktioere i TDC Call Ceter. Afsit Itroduktio til TDC Call Ceter Admiistrer ageter Oversigt Dette afsit giver et overblik over TDC Call Ceter og de fuktioer, der er tilgægelige for ageter og supervisorer. I dette afsit beskrives det, hvorda supervisorer ka bruge TDC Call Ceter til at kotrollere de ageter, som de er asvarlige for. Admiistratio opkald i kø Vis statistik i realtid Geerer rapporter af I dette afsit beskrives det, hvorda du styrer opkald i kø. I dette afsit beskrives Køstatus, som supervisorer ka bruge til at kotrollere status for udvalgte call cetre og ageter. I dette afsit beskrives det, hvorda rapporter geereres og plalægges. Kofigurer TDC Call Ceter I dette afsit beskrives de idstilliger, som ka kofigureres og tilpasses for at gøre TDC Call Ceter mere brugerveligt. Appediks I - Såda kommer du i gag Appediks II - Udforsk arbejdsområdet Bilag A: Ordliste og defiitioer Bilag B: Tastaturgeveje I dette afsit beskrives det, hvorda ma logger id og ud af TDC Call Ceter, kofigurerer systemet, skifter adgagskode og fider hjælp. Dette afsit giver et overblik over brugergræseflade. Dette bilag ideholder defiitioer af termer avedt i TDC Call Ceter. I dette bilag beskrives de tastaturgeveje, som fides i TDC Call Ceter TDC A/S SIDE 4 AF 51

5 2 Itroduktio til TDC Call Ceter TDC Call Ceter er et professioelt kommuikatiosstyrigsprodukt til call ceterageter og supervisorer til brug samme med TDC Scale og TDC Erhverv Oe. TDC Call Ceter giver brugere og supervisore følgede fordele: Effektiv hådterig af opkald og automatisk fordelig af opkald og admiistratio af TDC Call Ceter-ageters status Itegratio af olie telefolister med "click-to-dial"-fuktio Overvågig i realtid af aget- og køaktiviteter for TDC Call Ceter-supervisorer Historisk rapporterig af aget- og køaktiviteter for TDC Call Ceter-supervisorer Følgede afsit giver et overblik over fuktioere i TDC Call Ceter Supervisor og heviser til adre afsit med flere oplysiger. 2.1 Call ceter Supervisor Kliete TDC Call Ceter Supervisor er udviklet til at uderstøtte call ceter-supervisor behov i ethvert miljø. Det uderstøtter overvågig af ageter, kø-styrig, rapporterig i realtid og historisk rapporterig samt adre fuktioer, som er ødvedige i store call cetre. I Figur 1 vises hovedgræseflade i TDC Call Ceter Supervisor. Figur 1 TDC Call Ceter Supervisor, hovedgræseflade Græseflade til TDC Call Ceter omfatter følgede arbejdsområder: Logorude I Logorude vises oplysiger om dig, og der er lik til adre sider og fuktioer. Opkaldspael Opkaldspael bruges til at vise og admiistrere die aktuelle opkald. Rude Kotaktpersoer I rude Kotaktpersoer ka du fide die telefolister samt opkalds- og ACD-status i realtid for de ageter, du overvåger. Rude Kald sat i kø Rude Kald sat i kø avedes til at admiistrere opkald i kø. Dialogbokse Opkaldshistorik Dialogbokse Opkaldshistorik ka bruges til at få vist tidligere opkald og foretage opkald ved hjælp af historikke. Køstatus Køstatus ideholder e oversigt over oplysiger i realtid om op til 50 køer og gør det muligt at overvåge vigtige øgletal for overvågede call cetre og ageter, du fører tilsy med TDC A/S SIDE 5 AF 51

6 Viduet Rapport Viduet Rapport, som åbes ved at trykke på liket Rapporterig, bruges til at geerere rapporter om aktivitetere og resultatere for de call cetre og ageter, som du leder. Sidere Idstilliger Sidere Idstilliger, som åbes ved at trykke på liket Idstilliger, bruges til at kofigurere forskellige aspekter af TDC Call Ceter. Du ka fide flere oplysiger i kapitel 9 Appediks II - Udforsk arbejdsområdet. Du ka fide oplysiger om de fuktioer i TDC Call Ceter, der skal udføres af supervisorer, i følgede afsit: Admiistrer ageter Admiistratio af opkald i kø Vis statistik i realtid Geerer rapporter Desude ka du fide oplysiger om adre tilgægelige fuktioer i følgede afsit: Kofigurer TDC Call Ceter Appediks I - Såda kommer du i gag Appediks II - Udforsk arbejdsområdet 2015 TDC A/S SIDE 6 AF 51

7 3 Admiistrer ageter Paelet Ageter bruges til at få vist de ageter du overvåger, og foretage hadliger i forbidelse med dem. Du ka også overvåge udvalgte ageters opkald og ACD-status og tilslutte eller fjere e aget fra e kø. Du ka fide oplysiger om valg af ageter til overvågig i afsit 3.1 Vælg ageter, som skal overvåges Paelet Ageter fider du i rude Kotaktpersoer: Figur 2 Paelet Ageter BEMÆRK: For at e Aget fremgår på dee liste skal di admiistrator tildele Agete til dig. 3.1 Vælg ageter, som skal overvåges TDC Call Ceter gør det muligt at overvåge udvalgte ageters opkald og ACD-status, me agetere overvåges ikke automatisk. Hvis du vil overvåge e agets status, skal du vælge agete. Såda vælges de ageter, der skal overvåges: 1) Klik på Rediger i paelet Ageter. Dialogbokse Rediger overvågede ageter åbes TDC A/S SIDE 7 AF 51

8 Figur 3 Dialogbokse Rediger overvågede ageter 2) Marker afkrydsigsfeltet ud for hver aget, der skal overvåges. Hvis e aget arbejder i flere call cetre, vælger du også at overvåge dem i alle de call cetre, de arbejder i, ved at markere de pågældede aget til overvågig i et call ceter. 3) Klik på Gem. De valgte ageters opkalds- og ACD-status vises. Status for ageter, som ikke overvåges, vises som ukedt (edtoet). Figur 4 Paelet Ageter overvågede ageter Liste gemmes og er tilgægelig i efterfølgede sessioer TDC A/S SIDE 8 AF 51

9 3.2 Ageters telefo- og ACD-status Overvågede ageters opkalds- og ACD-status vises. Agetes kombierede telefoog ACD-status vises med et ekelt iko til vestre for agetes av, som viser agetes kapacitet til at modtage opkald. Desude vises agetes ACD-status med tekst efter vedkommede av. Adre ageter status er agivet som "Ukedt". Figur 5 Paelet Ageter ageter vist med telefo- og ACD-status Ageter har følgede telefo- og ACD-status: Telefostatus ACD-status Iko Beskrivelse Ledig Ledig Røret på agetes telefo er lagt på, og agete ka foretage ACD-opkald. Riger Ledig Agetes telefo riger, og agete ka modtage opkaldet. Alle Optaget, Log på, Log af Agete ka ikke modtage ACD-opkald. Ledig, Riger Efterbehadlig Agete udfører arbejde efter, at opkaldet er afsluttet. Vedkommede ka muligvis ikke modtage opkald. Optaget Ledig, Efterbehadlig Røret på agetes telefo er taget af, hvilket betyder, at agete er i gag med et opkald. Opkald ka sedes til ageter afhægig af deres idstilliger for vetede opkald og call cetrets idstilliger for vetede opkald og afslutig. Vil forstyrres ikke Alle Agete har aktiveret tjeeste Vil ikke forstyrres. ACD-opkald sedes ikke til ageter med opkaldsstatus Vil ikke forstyrres. Dee status abefales ikke for TDC Call Ceter-ageter. Ageter bør avede statusse Utilgægelig ACD, hvis de har behov for at blokere ye idgåede opkald midlertidigt. Fast viderestillig Alle Agete har aktiveret tjeeste Fast viderestillig. Ukedt Alle Agete overvåges ikke aktuelt TDC A/S SIDE 9 AF 51

10 3.3 Vis agetoplysiger Hvis du klikker på e aget, udvides poste og viser alle køer, som de pågældede aget er tilkyttet, samt alle agetes aktuelle opkald i de rækkefølge, de modtages. Følgede oplysiger vises for hvert opkald: Opkaldsummer Opkaldsav (hvis det er relevat) og opkaldsummer (og lokalummer ved direkte opkald), f.eks. "Joe Smith " Opkaldets lægde i følgede format: "MM:SS" f.eks. "10:22" (eller "TT:MM:SS", hvis opkaldet varer mere ed e time). Følgede oplysiger vises for hver kø: Call ceter-id Om agete har tilsluttet sig køe 3.4 Ædrig af ageters ACD-status Du ka geemtvige e ædrig af ACD-status for e aget. Dee hadlig ka ku udføres på overvågede ageter. Såda skiftes agetes ACD-status: 1) Klik på agete i paelet Ageter, og klik derefter på kappe ACD-status. Figur 6 Paelet Ageter ageteres ACD-status 2) Vælg e y status fra rulleliste. 3.5 Bryd id i e agets opkald Bryd id for supervisorer gør det muligt at bryde id i e agets opkald. Dette er yttigt, år du øsker at bryde id i et allerede etableret opkald mellem to parter. Du ka ku bryde id i samtale hos ageter, hvis telefo- og ACD-status er udvalgt til overvågig. BEMÆRK: Dee fuktio er ku tilgægelig, hvis du har tjeeste Idividuel idtrækig med Bryd id. Samtidig skal de pågældede aget have deaktiveret tjeeste Blokerig af idbrydig. Kotakt di admiistrator, hvis du øsker dee mulighed TDC A/S SIDE 10 AF 51

11 Såda bryder du id i e agets opkald: 1) Udvid paelet Ageter i rude Kotaktpersoer, og vælg e aget. Agete skal have præcist ét aktivt opkald. 2) Klik på agete for at udvide poste, og klik derefter på Bryd id. Der oprettes et trepartstelefokoferece. 3.6 Besvar agets opkald Gruppesvar gør det muligt at besvare et ubesvaret opkald på vege af e aget. Dette er praktisk, år agete er ude eller optaget. NOTE 1: Dee fuktio er ku tilgægelig, hvis gruppe har tjeeste Gruppesvar. NOTE 2: Et opkald, der hetes med Gruppesvar, behadles i TDC Call Ceter-rapporter som et direkte idgåede opkald til de, der heter opkaldet, og ikke som et ACD-opkald, fordi det ikke blev besvaret af de valgte aget med ACD-processe. NOTE 3: Supervisor gruppesvar uderstøttes ku, hvis agete og supervisore befider sig i samme gruppe. Dee fuktio ka deaktiveres i virksomheder. Såda besvares et ubesvaret opkald for e aget: 1) Vælg e aget, hvis telefo riger, i paelet Ageter. 2) Hold muse over agete, og klik på Besvar. Du besvarer u opkaldet, og opkaldet vises i Opkaldspael TDC A/S SIDE 11 AF 51

12 4 Admiistratio af opkald i kø TDC Call Ceter gør det muligt at admiistrere opkald i kø i de valgte call cetre (op til fem) og overvåge opkald i realtid. Rude Kald sat i kø bruges til at admiistrere opkald i køer, du er asvarlig for. I afsit 4.1 Rude Kald sat i kø beskrives rude Kald sat i kø. De efterfølgede afsit beskriver de hadliger, du udfører i forbidelse med admiistratio af opkald i kø: Vælg call cetre til overvågig Vis eller skjul call ceter-paeler Vis opkald i kø Gruppér opkald i kø Sortér opkald i kø Het opkald i kø 4.1 Rude Kald sat i kø Du bruger rude Kald sat i kø til at admiistrere opkald i køer. I rude Kald sat i kø vises de overvågede call cetre samt opkald i kø i hvert call ceter. Du ka overvåge op til fem call ceter-køer ad gage. Du ka fide oplysiger om valg af call cetre til overvågig i afsit 4.2 Vælg call cetre til overvågig. Hvert call ceter vises i et separat pael. oplysiger og kotroller: Call ceter-av avet på call ceter. Call ceter-ummer call cetrets hovedummer. Paelets titellije ideholder følgede Figur 7 Rude Kald sat i kø Ikoet Bake på vises, hvis der er e eller flere resterede talebeskeder på call cetrets telefosvarer. Dette iko har samme fuktio som idikatore for vetede besked for call cetret. Forholdet mellem viste opkald og græseværdie er atallet af opkald i de viste kø i forhold til det maksimale atal opkald, der ka vises for køe. Forholdet mellem opkald i kø og køes lægde er atallet af opkald i køe i forhold til lægde på de viste kø. Når du udvider paelet for et call ceter, vises liste med opkald i kø for det pågældede call ceter TDC A/S SIDE 12 AF 51

13 Opkaldee er som stadard sorteret efter deres placerig i køe med det ældste opkald først. De ka grupperes efter prioritetsgruppe. Du ka fide flere oplysiger i afsit 4.6 Gruppér opkald i kø. Følgede oplysiger om hvert opkald vises: Ikoet Opkaldsstatus e grafisk visig af status for opkaldet i kø: Veter opkaldet står i kø og veter på at blive besvaret. Meddelelse der afspilles e velkomstmeddelelse eller musik for opkaldere. Videresedt opkaldet er videresedt. Opkaldets idetitet avet (hvis det foreligger) og telefoummeret på de, der riger. Opkaldstid opkaldets samlede varighed, heruder tide i de aktuelle kø (i pareteser). Hvis du klikker på et opkald, udvides det og viser følgede data: Positio opkaldets positio i køe. Destiatio avet (hvis det er tilgægeligt) og telefoummeret på det call ceter (hvis det foreligger), der er riget til. Når opkaldet udvides, hadligskappere for de hadliger, der ka foretages i forbidelse med opkaldet, vises. Du ka fide e liste over kappere i TDC Call Ceter i afsit Opkaldshadligskapper. 4.2 Vælg call cetre til overvågig Du ka vælge op til fem call cetre, som skal overvåges. De overvågede call cetre vises i rude Kald sat i kø. Såda vælges de call cetre, der skal overvåges: 1) Klik på Idstilliger i rude Kald sat i kø, og vælg idstillige Rediger favoritter i kø. Figur 8 Kald sat i kø idstilliger dialogbokse Rediger favoritter i kø 2015 TDC A/S SIDE 13 AF 51

14 Dialogbokse Rediger favoritkøer åbes. Figur 9 Dialogbokse Rediger favoritkøer 2) Marker afkrydsigsfeltere Overvåg i rækkere for de call cetre, der skal overvåges. 3) Klik på Gem. BEMÆRK: Hvis du klikker på kappe Luk i et call ceterpael i rude Kald sat i kø, lukkes paelet, me stopper ikke med at overvåge call cetret. Hvis du vil stoppe med at overvåge et call ceter, skal du fjere markerige af afkrydsigsfeltet Overvåg for call cetret i dialogbokse Rediger favoritkøer. Du ka fide oplysiger om at vise eller skjule et call ceter i rude Kald sat i kø i afsit 4.4 Vis eller skjul call ceter-paeler. 4.3 Rediger det viste atal opkald Du ka ædre det maksimale atal viste opkald for hvert call ceter, du overvåger. Det samlede atal viste opkald for et call ceter må ikke overstige 50. 1) Klik på Idstilliger i rude Kald sat i kø, og vælg idstillige Rediger favoritter i kø. Dialogbokse Rediger favoritkøer åbes. 2) Idstil det samlede atal viste opkald i hvert call ceter, du overvåger, uder Opkald i alt. BEMÆRK: Atallet af viste kald er uafhægig af hvor mage kald, der ka stå i kø i det ekelte call ceter TDC A/S SIDE 14 AF 51

15 4.4 Vis eller skjul call ceter-paeler Du ka vælge, at call ceter-paeler for overvågede køer skal vises eller være skjulte. Dette er ikke det samme som at vælge køer, der skal overvåges. Såda vises/skjules call ceter-paeler: 1) Klik på Idstilliger i rude Kald sat i kø. 2) Vælg Vis, og Marker eller fjer derefter markerige af ave på call cetree. Hvis alle call cetre skal vises eller skjules, skal du markere eller fjere markerige af Alle. Figur 10 Kald sat i kø Idstilliger Vis Alterativt ka du klikke på kappe Luk for at skjule et call ceter. Call cetret fjeres fra visige, me det overvåges stadig. 4.5 Vis opkald i kø Du ka vælge at udvide eller skjule call ceter-paeler for at skjule eller få vist opkald i de overvågede call cetre. Såda vises opkald i kø i et call ceter: Klik på kappe Udvid for det pågældede call ceter. Såda vises detaljere om et valgt opkald: Klik på opkaldet. 4.6 Gruppér opkald i kø Du ka gruppere opkald i kø efter deres prioritetsgruppe. Såda grupperes eller opdeles opkald i kø: 1) Klik på Idstilliger i rude Kald sat i kø. 2) Vælg Sorterig fra rulleliste, og Marker eller fjer derefter markerige af Grupper efter prioritet. Dee hadlig gælder for alle overvågede call cetre. Figur 11 Kald sat i kø idstilliger Gruppe 3) Fjer markerige af idstillige Grupper efter prioritet for at opdele opkald TDC A/S SIDE 15 AF 51

16 4.7 Sortér opkald i kø Opkald i kø ka sorteres efter deres samlede vetetid eller deres vetetid i de aktuelle prioritetsgruppe. Såda sorteres opkald i kø: 1) Klik på Idstilliger i rude Kald sat i kø. 2) Vælg Sorterig og derefter de øskede sorterigsmuligheder. Dee hadlig gælder for alle overvågede call cetre. Figur 12 Kald sat i kø Idstilliger Sorterig 4.8 Het opkald i kø Du ka hete opkald, der står i kø, fra køe til di telefo. Såda hetes et opkald fra e kø: Klik på opkaldet i rude Kald sat i kø, og klik derefter på Het opkald. for det pågældede Når du heter opkaldet, vises det i Opkaldspael og ka behadles som alle adre opkald. F.eks. ka du overføre det til et vilkårligt ummer eller e ade kø TDC A/S SIDE 16 AF 51

17 5 Vis statistik i realtid TDC Call Ceter giver dig som supervisor oplysiger om overvågede ageter og køer i realtid. Oplysigere vises i Køstatus. Du ka også avigere til e udvalgt aget eller kø direkte fra Køstatus. 5.1 Vis Køstatus Såda åbes Køstatus: Klik på liket Køstatus i øverste højre side af hovedviduet. Køstatus åbes i et separat vidue og ka være åbet samtidigt med adre viduer i TDC Call Ceter. Figur 13 Køstatus 5.2 Kø oplysiger I Køstatus vises hvert call ceter-kø på e separat lije og ideholder følgede oplysiger om hver kø: Id call cetrets tekiske avgivig (ormalt skjult). Nav avet på call cetret. Status Avedes ikke. Kald i kø viser atallet af opkald i kø som e procetdel af de samlede køkapacitet for det pågældede TDC Call Ceter. F.eks. betyder "6/10", at der er seks opkald i e kø med et maksimum på ti opkald. Vetetid (Aktuel) er vetetide for det opkald, som har været lægst i køe. Vetetid (Geemsit) er de forvetede vetetid for opkald i køe. Ekspeditiostid er de geemsitlige behadligstid for opkald i køe. Svartid er de tid, et opkald geemsitligt veter i køe, før opkaldet tilbydes til e aget. Bemadet er atallet af ageter ledet af dig med ACD-status Log på, Ledig, Optaget eller Efterbehadlig i forhold til alle ageter ledet af dig på dette call ceter. Ledig er atallet af ageter med ACD-status Ledig, som ikke er i gag med et opkald. Ikke tilgægelig er atallet af ageter, som er logget id på call cetret, me ikke ledige til at modtage opkald. Vis ageter år dette afkrydsigsfelt er markeret, vises de ageter, som er logget på call cetret, i området Ageter ederes i Køstatus viduet TDC A/S SIDE 17 AF 51

18 Følgede felter har visuelle idikatorer: Opkald i kø, Lægste Vetetid, Aslået vetetid, Geemsitlig hådterigstid og Geemsitlig svartid. 5.3 Agetoplysiger Køstatus ideholder oplysiger om agetere i de valgte køer. Såda vises agetoplysiger: 1) Marker feltet Vis ageter på lijere for køere i området Køer på Køstatus for at vælge de køer, for hvilke du vil se agetoplysigere. 2) Såfremt du ikke øsker at se de ageter, som ikke er logget på, så skal du markere feltet Skjul ageter som er logget ud. Følgede oplysiger vises om hver aget: Status er agetes kombierede telefo- og ACD-status. Du ka fide flere oplysiger i afsit 3.2 Ageters telefo- og ACD-status. Bemærk, at koloe Status ku er sorteret efter ACD-status og ikke tager hesy til telefostatus. Nav viser agetes av. Køer (total) er det samlede atal køer, som agete er tilmeldt. Dette tal er et lik, som åber e dialogboks med agetes køer, år der klikkes på det. Logi-tid er det tidspukt, agete seest loggede id. Logi-varighed viser de tid, agete har været logget på. Kaldsstatus (tid) viser det aktuelle opkalds status og varighed. Opkaldets status ka være Ledig, Riger eller optaget. Hvis agete deltager i flere opkald, afspejler opkaldstide det lægst varede opkald. Når et opkald frigives, afspejler opkaldstide tide på de resterede opkald. Agetstatus (tid) viser agetes ACD-status og -tid. Hvis agete er optaget, vises kode for optaget. % Tilgægelig viser de tid, agete var ledig til at modtage opkald som e procetdel af varighede af det aktuelle logi. Idkommede viser de geemsitlige tid, agete har brugt på et idgåede ACD-opkald. Udgåede avedes ikke. Efterbehadlig viser de geemsitlige tid, agete har brugt på afslutig efter et opkald. Køstatus er udviklet til brug samme med rude Opkald i kø og paelet Ageter pael i rude Kotaktpersoer. Køstatus giver et overblik over ageter og køer i realtid, mes paelet Ageter og rude Opkald i kø gør det muligt at foretage hadliger i forbidelse med overvågede ageter og ACD-opkald. Du ka fide flere oplysiger om de hadliger, du ka foretage for at admiistrere ageter og opkald i kø i afsit 3 Admiistrer ageter og 4 Admiistratio af opkald i kø. 5.4 Vælg oplysiger til visig TDC Call Ceter ideholder som stadard oplysiger om call cetre og ageter som beskrevet i afsit 5.2 Kø oplysiger og 5.3 Agetoplysiger. Du ka dog ædre de oplysiger, der skal vises på Køstatus. Såda vælges oplysiger til visig: 1) Højreklik på de første række i tabelle med opkald i kø eller ageter 2) Vælg Koloer i de viste meu TDC A/S SIDE 18 AF 51

19 3) Fjer markerige af de koloer, du vil skjule, på liste over tilgægelige koloer, og Marker de koloer, der skal vises. Figur 14 Køstatus vælg koloer til visig 4) Klik et vilkårligt sted på Køstatus ude for meue, år du er færdig TDC A/S SIDE 19 AF 51

20 6 Geerer rapporter TDC Call Ceter ideholder rapporterigsfuktioer til både ageter og supervisorer. Ageter ka ku geerere rapporter om deres ege aktiviteter, mes supervisorer har adgag til rapporter om ageters aktiviteter og resultater samt call cetree uder deres tilsy. Fuktioe Rapporterig gør det muligt at køre rapporter og plalægge fremtidige rapporter med foruddefierede skabeloer. Rapportere ka være af type Aget eller TDC Call Ceter. Liket Rapporterig øverst i hovedskærme giver adgag til sider som avedes til at geerere og plalægge rapporter Kør rapport Figur 15 Hovedvidue (øverst i viduet) Dette afsit ideholder et eksempel på e rapport. Såda køres e rapport: 1) Klik på liket Rapporterig i øverste højre side af hovedviduet. Viduet Rapport åbes. Figur 16 Viduet Rapport valgmuligheder 2) Vælg e rapportskabelo fra rulleliste. Rapportes iputparametre vises på side TDC A/S SIDE 20 AF 51

21 Figur 17 Rapporte Agetaktivitet 3) Idtast de ødvedige oplysiger. Hvilke oplysiger der skal afgives afhæger af de valgte skabelo og rapporttype. I edeståede tabel geemgås iputparametree for alle rapporter. Iputfelt Beskrivelse Tilladt værdi Omfag Det gør det muligt at specificere de ageter, der skal omhadles af rapporte i Agetrapporter. Du ka markere Alle ageter eller Aget. Hvis du markerer Ageter, skal du vælge ageter fra rulleliste. BEMÆRK: Dee parameter er deaktiveret, år e aget kører rapporte, da e aget ku ka køre e rapport om sig selv. Alle Aget ageter, Fuldførte kald Det specificerer de call cetre, der skal medtages i rapporte, i forbidelse med call ceter-rapporter. Du ka vælge Alle call cetre, Call ceter. Hvis du markerer Call ceter, skal du vælge call cetre fra rulleliste. Dee idstillig bruges til at tælle atallet af ACDopkald, e aget har geemført ide for det specificerede iterval. Serviceiveauet for afslutig af opkald ka idstilles fra "1" til "7200" sekuder. Alle call cetre, Call ceter 1 til TDC A/S SIDE 21 AF 51

22 Iputfelt Beskrivelse Tilladt værdi Tidsgræse korte kald for Dee idstillig avedes til at tælle atallet af ACDopkald med kort varighed geemført af e aget ide for et iterval. De maksimale lægde på opkald med kort varighed ka idstilles fra "1" til "7200" sekuder. 1 til 7200 Serviceiveau Dee idstillig gør det muligt at agive op til fem serviceiveauer, som avedes til at berege serviceiveauet for hvert call ceter. Hvert serviceiveau ka idstilles fra "1" til "7200" sekuder. 1 til 7200 Service Level Optios Iterval for opgive kald Disse idstilliger avedes til at afgøre, om bestemte typer opkald skal medtages i beregigere af serviceiveau: Marker Medtag kald, der er gået i overløb grudet tid for at medtage opkald overført pga. tidsudløb. Marker Medtag alle adre kald i overløb for at medtage opkald overført af adre årsager. Vælg e af følgede valgmuligheder for opgive opkald: Udeluk opgive kald for at udelukke alle opgive opkald Medtag alle opgive kald for at medtage alle opgive opkald Medtag alle opgive kald udtage ved ikke geemført velkomsthilse for at medtage alle opkald opgivet efter afspilig af velkomstmeddelelse Medtag alle opgive kald udtage idefor agivet tidsiterval for at medtage opkald opgivet efter de periode, der er specificeret af itervalparametere for opgive opkald. Hvis du vælger idstillige Medtag alle opgive kald udtage idefor agivet tidsiterval, skal du idtaste det øskede iterval i sekuder i dee tekstboks. Disse muligheder ka vælges eller fravælges. 1 til 7200 Serviceiveau procet i Dee idstillig gør det muligt at specificere servicemålet (udtrykt som e procetdel af opkald). Type Startdato Starttidspukt Slutdato Her ka vælges mellem Historisk, realtid eller plalagt. Historiske rapporter viser data fra de tildelte startdato til de tildelte slutdato. Aktuelle (Realtid) rapporter viser data fra de tildelte startdato til u, med det aktuelle iterval opdateret med realtidsdata. Plalagte rapporter giver mulighede for at få tilsedt rapporter med bestemte itervaller. Plalagte rapporter er beskrevet i Plalæg rapport. Aktuelle rapporter for idividuelle ageter ideholder data for hvert tidsiterval, hvor det seeste iterval afspejler aktuelle data, hvis det øskes (afhægig af opdaterigshastighede). Når itervallet skifter, registreres de edelige data for de seeste periode og vises som historiske data, og aktuelle data afspejles af det ye tidsiterval. De dato, hvorfra opkaldsdata skal medtages i rapporte. Dee ka idstilles ved idtastig i tekstfeltet eller ved at klikke på ikoet Kaleder. Dette er obligatorisk. De ældste historiske dato afhæger af det valgte iterval: 180 dages itervalstatistik hver halve time 365 dages itervalstatistik hver time 730 dages itervalstatistik hver dag Det tidspukt, hvorfra opkaldsdata skal medtages i rapporte. Tid ka ku avedes ved time- og miutitervaller. De dato, hvortil opkaldsdata skal medtages i rapporte. Dee ka idstilles ved idtastig i tekstfeltet eller ved at klikke på ikoet Kaleder. Dette er obligatorisk, hvis der vælges e historisk rapport. Historisk, realtid eller plalagt MMM DD, YYYY 00:00 til 23:59 MMM DD, YYYY 2015 TDC A/S SIDE 22 AF 51

23 Iputfelt Beskrivelse Tilladt værdi Sluttidspukt Det tidspukt, hvortil opkaldsdata skal medtages i rapporte. Tid ka ku avedes ved time- og miutitervaller. Dette er obligatorisk, hvis der vælges e historisk rapport. 00:00 til 23:59 Iterval Det valgte iterval afgør, hvorda oplysigere præseteres i rapporte. F.eks. ideholder e timerapport oplysiger om hver time i rapportes tidsramme. 15 miutter, 30 miutter, timelig, daglig, ugetlig, måedlig Output Format Dette gør det muligt at specificere det format, rapporte skal geereres i. Hvis du vælger HTML eller PDF, vises rapporte i viduet Rapport. Hvis du vælger XLS, oprettes der e fil, som du ka gemme på di computer. PDF, XLS, HTML 4) Klik på Kør rapport. Resultatere af rapporte vises i området Rapport-output i viduet. Se et eksempel på rapporte i det efterfølgede afsit. BEMÆRK: I Adobe Reader er idstillige Aktiver beskyttet tilstad ved opstart aktiveret som stadard. Hvis du vælger formatet PDF og bruger Adobe Reader eller yere (som har dee idstillig), skal du deaktivere dee idstillig, da rapportes resultater ellers ikke vises Rapportresultater (eksempel) Rapportresultatere ka ideholde følgede elemeter, afhægig af rapport type: Et cirkeldiagram, et søjlediagram, e tabel, e højvadsmærketabel og et lijediagram. Hvis du vælger formatet HTML eller PDF, år du amoder om e rapport, vises rapporte i viduet Rapport. Hvis du vælger XLS, oprettes der e fil, som du ka gemme på di computer. Dette afsit ideholder eksempler på uddrag fra: Call Ceter rapport. Resultatere af rapporte for et call ceter er vist med et søjlediagram og e tabel. Figur 18 Call Ceter Rapport søjlediagram 2015 TDC A/S SIDE 23 AF 51

24 Figur 19 Call Ceter Rapport table Plalæg rapport Såda plalægges e rapport: 1) Klik på liket Rapporterig i øverste højre side af hovedviduet. Viduet Rapport åbes. Figur 20 Viduet Rapport Rapportliste 2) Vælg e rapportskabelo fra rulleliste. Rapportes iputparametre vises på side TDC A/S SIDE 24 AF 51

25 Figur 21 Plalægig af rapport (rapport over aget aktivitet) 3) Vælg Plalagt for Type. 4) Agiv avet og beskrivelse af rapporte. 5) Agiv rapportes getagelsesmøster. Vælg e af følgede muligheder fra rulleliste Getagede: Aldrig, Dagligt, Ugetligt, Måedligt eller Årligt. Aldrig agiver, at dette er e egagsrapport. Hvis du vælger Dagligt, skal du agive getagelsesfrekvese i dage TDC A/S SIDE 25 AF 51

26 Figur 22 Plalagt rapport dagligt getagelsesmøster Hvis du vælger Ugetligt, skal du idtaste getagelsesfrekvese i uger og vælge de ugedag, hvor rapporte skal geereres. Figur 23 Plalagt rapport ugetligt getagelsesmøster Hvis du vælger Måedligt, skal du idtaste getagelsesfrekvese i måeder og vælge de dag, hvor rapporte skal geereres. Vælg e af følgede valgmuligheder: Hvis rapporte skal geereres e bestemt dag i måede, f.eks. de 27., skal du markere Dag <X> i måede og idtaste dage. Hvis rapporte skal geereres e bestemt ugedag i måede, f.eks. de ade madag i måede, skal du markere De <X> <Ugedag> i måede og vælge X og Ugedag fra rullelistere. Figur 24 Plalagt rapport måedligt getagelsesmøster Hvis du vælger Årligt, skal du idtaste getagelsesfrekvese i år, f.eks. hvert adet år, og specificere getagelsesdatoe for rapporte. Vælg e af følgede valgmuligheder: Hvis rapporte skal geereres på e bestemt dato på året, skal du markere Dag <X> i <Måed> og vælge dage og måede. Hvis rapporte skal geereres på e bestemt ugedag og i e bestemt måed, f.eks. de første sødag i jauar, skal du markere De <X> <Ugedag> i <Måed> og vælge X, Ugedag og Måed fra rullelistere. Figur 25 Plalagt rapport årligt getagelsesmøster 6) Agiv, hvorår rapporte skal køres TDC A/S SIDE 26 AF 51

27 I tilfælde af e ikke-tilbagevedede rapport skal du specificere datoe og tidspuktet, hvor rapporte skal geereres. Figur 26 Rapporttidspukt for ikke-tilbagevedede rapport Ved e tilbagevedede rapport skal du specificere, hvorår rapporte skal geereres første gag. Figur 27 Rapporttidspukt for tilbagevedede rapport BEMÆRK: Startdatoe og kørselstidspuktet (og for ugetlige rapporter ugedage) afgør, hvorår rapporte skal geereres første gag. De efterfølgede gage afgøres af getagelsesmøstret og -itervallet. 7) Ved e tilbagevedede rapport skal du specificere, hvorår rapporterige skal ophøre. Vælg mellem følgede valgmuligheder uder Getagelsesområde: Aldrig Efter <X> getagelser, og idtast atallet af getagelser Dato, og vælg datoe i kaledere Figur 28 Plalagt rapport Getagelsesområde 8) Agiv rapportes tidsramme, dvs. de periode, hvor du skal bruge rapporte. Ved e tilbagevedede rapport skal du idtaste datoere og tidspuktere. Figur 29 Rapporttidsramme for ikke-tilbagevedede rapport 2015 TDC A/S SIDE 27 AF 51

28 Ved e tilbagevedede rapport skal du vælge e tidsramme svarede til rapportes geererigstidspukt, f.eks. forrige måed, de sidste fem dage osv. Figur 30 Rapporttidsramme for tilbagevedede rapport BEMÆRK: E rapporttidsramme har altid e startdato og -tidspukt og e slutdato og - tidspukt. Ved e tilbagevedede rapport koverteres de relative tidsramme til de faktiske datoer og tidspukter, hvor rapporte køres. De faktiske tidsramme starter ved begydelse på time, dage, uge, måede eller året og er baseret på de valgte tidszoe og ugedag. Hvis e rapport f.eks. skal køre hver dag kl. 17:45 for de forgage to timer, er de reelle tidsramme for rapporte fra 15:00 til 17:00 på de dag, hvor rapporte køres. 9) Agiv iterval. Vælg e frekves fra rulleliste Iterval. 10) Agiv rapportes format. Vælg et format fra rulleliste Outputformat, f.eks. PDF. Figur 31 Rapportfrekves og outputformat 11) Idtast adressere på modtagere af rapporte. 12) Idtast de resterede parametre, hvis de er ødvedige. Du ka fide e beskrivelse af de resterede parametre i afsit Kør rapport. 13) Klik på Plalæg rapport. Rapporte er plalagt. De kører på de agive tidspukter og sedes til de modtagere, der er kofigureret i rapportplae Admiistrer plalagte rapporter Plalagte rapporter ka opstilles, ædres og slettes. Såda admiistreres plalagte rapporter: 1) Klik på liket Rapporterig i øverste højre side af hovedviduet. Viduet Rapport åbes TDC A/S SIDE 28 AF 51

29 2) Vælg Plalagte rapporter fra rulleliste. Dialogbokse Plalagte rapporter vises med de rapporter, der er plalagt. Figur 32 Dialogbokse Plalagte rapporter 3) Klik på kappe Idlæs i række for rapporte for at redigere e rapport, og rediger derefter rapporte efter behov. 4) Klik på kappe Slet i række ud for rapporte for at slette e rapport TDC A/S SIDE 29 AF 51

30 7 Kofigurer TDC Call Ceter Du bruger idstillige Idstilliger, som åbes ved hjælp af liket Idstilliger i øverste højre hjøre af hovedside, til at kofigurere forskellige aspekter af programmet TDC Call Ceter. Klik på liket Tilbage til program for at vede tilbage til hovedgræseflade. BEMÆRK: Brug ikke kappe Tilbage i iteretbrowsere for at vede tilbage til hovedskærme. Dette afsit ideholder oplysiger om de muligheder, du specifikt som supervisor ka bruge til at kofigurere TDC Call Ceter. Idstilliger geerelt Idstilliger Applikatio Idstilliger rapport BEMÆRK: Visse idstilliger er muligvis ikke tilgægelige, afhægig af di systemkofiguratio. I dee vejledig er ku medtaget idstilliger som er relevate for supervisorer TDC A/S SIDE 30 AF 51

31 7.1 Idstilliger geerelt Du bruger fae Geeral til at kofigurere forskellige idstilliger, der gør TDC Call Ceter edu mere brugervelig Koto Figur 33 Idstilliger geerelt I følgede uderafsit beskrives de idstilliger, der ka kofigureres på dee side. Du bruger dette område til at skifte adgagskode til TDC webportal og TDC Klieter (Heruder TDC Call Ceter). TDC Call Ceter bruger de samme logidata som TDC webportal. Så år du ædrer di adgagskode i TDC Call Ceter, skal du huske at bruge de ye adgagskode, år du skal logge id via webportale. BEMÆRK: De idtastede adgagskode skal opfylde de krav til adgagskoder, som stilles af TDC. Såda ædres di adgagskode: 1) Klik på liket Ædre adgagskode. Afsittet udvides, så du ka ædre di adgagskode. Figur 34 Koto skift adgagskode 2) Idtast de ye og gamle adgagskode, og klik på Ædre adgagskode TDC A/S SIDE 31 AF 51

32 Bemærk, at kappe Nulstil ikke ulstiller adgagskode. tekstboksee. De rydder ku Hotel-gæst Sprog Dee idstillig gør det muligt at kofigurere Free Seatig Vært. På dee måde er det ikke ødvedigt at idtaste disse oplysiger, hver gag du logger på TDC Call Ceter, hvis du bruger de samme Free Seatig Vært. Idtast det brugerav til Free Seatig Vært, som svarer til det skrivebord/det telefoapparat, du bruger, i tekstbokse Hotel-Gæst, f.eks. Sprogidstilligere gør det muligt at vælge sproget i brugergræseflade til TDC Call Ceter Pop op-skærm I rulleliste fides de sprog, som er tilgægelige i di versio af TDC Call Ceter. Hvis du vil skifte sprog, skal du vælge et yt sprog fra liste. Sykroiser sprog med mi profil år dette afkrydsigsfelt er markeret, sykroiserer TDC Call Ceter sproget med di TDC brugerprofil og igorer sprogvalget på dee side. Du bruger idstilligere for pop op-skærme til at kofigurere de URL-adresse, der ka laceres ved idgåede opkald. Idtast URL gør det muligt at idtaste adresse på de webside, som TDC Call Ceter åber med stadardbrowsere, år du klikker på kappe Web pop-url i pop op-viduet Opkaldsmeddelelse. Autopop for idgåede opkald år dee idstillig er markeret, starter TDC Call Ceter Web pop-url, ude at du behøver at klikke på kappe Web Pop URL i pop op-viduet Opkaldsmeddelelse for hvert idgåede opkald. URL-fuktioe ka pege på e vilkårlig URL-adresse, me peger typisk på et webprogram, som parser valgfrie opkaldsparametre og seder dem videre til et CRMprogram eller e ade database. For eksempel: Other=&whereStreet=&whereHouseNumber=&whereZip=&whereCity=&categor y=&keyword=&what= REMOTE_PHONE &where= Dee URL seder det idgåede opkaldsummer til hjemmeside Hjemmeside aveder data fra opkaldet og laver e søgig baseret på kudes ummer. Der er e række valgfrie parametre, som kliete ka sede til browsere. Disse parametre er opsummeret edefor: USER : Brugeres logi-id FIRST : Brugeres forav LAST : Brugeres efterav Brugeres adresse GROUP : Virksomheds-id tildelt af TDC (vkxxxxxx) TDC A/S SIDE 32 AF 51

33 PHONE : Brugeres telefoummer REMOTE_PHONE : De ekstere parts telefoummer REMOTE_NAME : De ekstere parts av (hvis det er relevat) CALL_TYPE : "Idgåede", "Udgåede" m.v Datoformat Dee idstillig gør det muligt at vælge formatet til visig af datoer i rapporter. Formatet gælder for alle datoer og ikluderes i de geerede rapporter. Valgmulighedere er: Tidsformat MM/DD/ÅÅÅÅ DD/MM/ÅÅÅÅ Dee idstillig gør det muligt at vælge formatet til visig af klokkeslæt i rapporter. Det gælder for alle klokkeslæt og ikluderes i de geerede rapporter. Det valgte tidsformat avedes også til visig af klokkeslæt i chatlogs. Valgmulighedere er: AM/PM 24 timer Bemærk, at dee idstillig ikke påvirker det format, som bruges til at rapportere hædelses varighed i geererede rapporter. Det er altid DD:HH:MM:SS Arbejdsområde TDC Call Ceter gør det muligt at brugertilpasse dele af arbejdsområdet, f.eks. viduets størrelse og placerig på skrivebordet. Systemet gemmer idstilligere mellem sessioer. Følgede elemeter ka brugertilpasses: Størrelse og placerige af det webbrowservidue, som ideholder brugergræseflade Ruderes størrelse (Opkaldspael, Kotaktpersoer og Opkald i kø) Størrelse og placerige af viduet Køstatus Størrelse og placerige af viduet Rapport NOTE 1: Dee fuktio fugerer ikke i Iteret Explorer på grud af Iteret Explorers tekiske begræsiger. Desude ideholder Firefox 7 og yere ikke e stadard-api til ædrig af størrelse på et vidue ude at åbe et yt vidue. Derfor er det ikke muligt at gemme arbejdsområdeidstilligere for hovedviduets størrelse i Firefox 7 og/eller yere. NOTE 2: Det browservidue, der kører TDC Call Ceter, skal have e størrelse på miimum 1024 x 768 pixels. NOTE 3: Når de vertikale størrelse på et vidue ædres, får rudere ikke altid e størrelse, som fylder viduet. Hvis du vil ædre størrelse på et vidue, skal du trække viduet fra ederste højre hjøre eller skjule og derefter udvide rudere efter tilpasige for at tilpasse dem til viduet. Gem arbejdsområde klik på dee kap for at gemme det aktuelle arbejdsområde TDC A/S SIDE 33 AF 51

34 Idlæs arbejdsområde klik på dee kap for at opstille arbejdsområdet efter de seest gemte kofiguratio. Nulstil til stadard klik på dee kap for at geskabe arbejdsområdet efter systemets stadardkofiguratio. Gem altid arbejdsområde, år du logger ud du bliver spurgt af TDC Call Ceter, om du vil gemme det aktuelle arbejdsområde, år du logger ud af kliete. Hvis du vil gemme arbejdsområdet automatisk ude at blive spurgt, år du logger ud, skal du markere afkrydsigsfeltet Gem altid arbejdsområde ved log ud. Såda brugertilpasses arbejdsområdet: 1) Opstil viduere som øsket. 2) Klik på kappe Gem arbejdsområde for at gemme de aktuelle kofiguratio. Hvis du vil gedae systemstadarde, skal du klikke på Nulstil til stadard. 3) Klik på kappe Idlæs arbejdsområde år som helst for at vede tilbage til de seeste gemte kofiguratio. 7.2 Idstilliger Applikatio Brug fae Applikatio til at kofigurere programidstilligere. Idstilligere er forskellige for ageter og supervisorer. De er beskrevet i følgede afsit. Figur 35 Idstilliger Applikatio Medlemskab af kø Disse idstilliger gør det muligt at vælge de call ceter-køer, du vil tilslutte dig. 1) Hvis du vil tilslutte dig e call ceter-kø, skal du markere lije med call cetret. 2) Hvis du vil tilslutte dig alle køer, skal du markere tekstbokse i toptekste. BEMÆRK: Hvis du ikke har rettigheder til at tilslutte dig/forlade e kø, er lije med de pågældede kø edtoet, og du ka ku se di deltagelsesstatus i køe. Hvis du vil ædre di deltagelsesstatus i e kø, og du ikke har rettigheder til at gøre det selv, skal du kotakte di admiistrator TDC A/S SIDE 34 AF 51

35 Som supervisor bør du i samarbejde med admiistrator fastsætte dee rettighed for die call cetre og ageter Aget politikker Du bruger idstilliger for agetpolitikker til at specificere di ACD-status efter logi, ACD-status efter opkald, afslutigstimer og udgåede CLID: ACD-status efter logi vælg e tilstad fra rulleliste Logistatus for at specificere di ACD-status efter logi. Di ACD-status idstilles automatisk til de valgte tilstad, år du logger på TDC Call Ceter. ACD-status efter opkald vælg e tilstad fra liste Status efter opkald for at kofigurere di ACD-status efter opkald, hvilket vil sige di ACD-status efter afslutig af et opkald. Når du vælger Efterbehadlig, skal du oftest kofigurere di afslutigstimer. Idstil timer for efterbehadlig til for at idstille di afslutigstimer efter opkald skal du markere feltet Idstil timer for efterbehadlig til <mm:ss> for køer ude e politik og idtaste tide i miutter og sekuder. Di ACD-status skifter automatisk fra Efterbehadlig til Ledig efter de specificerede periode. BEMÆRK: Idstillige af di afslutigstimer efter opkald tilsidesættes, hvis di admiistrator idstiller timere til e lavere værdi. Som supervisor bør du i samarbejde med admiistrator fastsætte dee værdi for die call cetre og ageter Bryd id og overvåg Som supervisor har du mulighed for at bryde id i e overvåget agets samtale. Her ka du idstille om agete skal høre e toe år du bryder id i e samtale. Figur 36 Idstilliger applikatio Brug advarselstoe år: Bryder id år dee idstillig er valgt, hører agete e advarselstoe, år du bryder id i vedkommedes opkald. (Kude vil ikke høre idbrydigstoe). Overvågig er ikke aktivt, så du ka ikke vælge dee fuktio TDC A/S SIDE 35 AF 51

36 7.3 Idstilliger rapport Fae Rapport bruges til at kofigurere værdier, der skal bruges som stadardiputparametre til geererig af rapporter. Hvis du ikke agiver oge værdier, avedes systemstadardere. Du ka ædre disse værdier efter behov, år du geererer rapporter. Figur 37 Idstilliger rapport Stadard græseværdier Disse idstilliger gør det muligt at kofigurere de græseværdier, der skal bruges som stadard, år du geererer rapporter, som kræver, at du agiver græseværdier. Dette er praktisk, hvis du ofte bruger de samme græseværdier. Du ka altid ædre e stadardværdi, hvis det er ødvedigt. Geemført kald kortere ed bruges til at tælle atallet af ACD-opkald, e aget har geemført med e varighed korte ed dee parameter. Tidsgræse for afslutig af opkald ka idstilles fra "1" til "7200" sekuder. Korte opkald avedes til at tælle atallet af ACD-opkald med kort varighed geemført af e aget ide for det specificerede iterval. De maksimale lægde på opkald med kort varighed ka idstilles fra "1" til "7200" sekuder. Service Level avedes til at tælle atallet af ACD-opkald, e aget besvarer ide for det specificerede iterval. Dee parameter ka idstilles fra "1" til "7200" sekuder. Se bort fra opgive kald uder avedes til at sortere opgive kald fra, hvis de har e kort varighed (eksempelvis et fejlkald, der lægger på år de hører e velkomsthilse). Dee parameter ka idstilles fra "1" til "7200" sekuder Stadardstartugedag Følgede idstillig giver dig mulighed for at kofigurere de ugedag, rapporte starter. Stadard Start-ugedag gælder for itervalbaserede rapporter, år de valgte prøveperiode er "ugetlig". De ka idstilles til e vilkårlig ugedag TDC A/S SIDE 36 AF 51

37 7.3.3 Stadardberegig af servicemål Følgede idstilliger gør det muligt at kofigurere de stadardidstilliger, der avedes til beregig af servicemål. Medtag kald, der er gået i overløb grudet tid Marker dette felt for at medtage opkald, som er overført på grud af tidsoverløb. Medtag alle adre kald i overløb Marker dette felt for at medtage opkald, som er overført af adre årsager ed tidsoverløb. Udeluk opgive kald Marker dette felt for at udelukke alle opgive opkald fra beregige af servicemål. Medtag alle opgive kald Marker dette felt for at medtage alle opgive opkald i beregige af servicemål. Medtag alle opgive kald udtage ved ikke geemført velkomsthilse Marker dette felt for at medtage opkald opgivet efter afspilig af velkomstmeddelelse. Medtag alle opgive kald udtage idefor agivet tidsiterval Marker dette felt for at medtage opkald opgivet efter de periode, der er specificeret af itervallet for opgive opkald. Defieret iterval for opgive opkald hvis du har valgt Medtag alle opgive kald udtage idefor agivet tidsiterval, skal du idtaste det øskede iterval i sekuder i dee tekstboks. Defieret iterval for opgive opkald ka idstilles fra "1" til "7200" sekuder TDC A/S SIDE 37 AF 51

38 8 Appediks I - Såda kommer du i gag TDC Call Ceter er hostet på TDC og åbes via iterettet ete fra webportale eller fra e webbrowser. TDC Call Ceter fugerer samme med agetes ormale telefo, og ka fugere både samme med IP-apparater og mobiltelefoer. Desude ka ageter logge på et TDC Call Ceter med Free Seatig-fuktio, dvs. logge på fra et tilgægeligt apparat/skrivebord, som er kofigureret til dette formål. Efter logi tilkyttes telefoe på et skrivebord med e bestemt aget og fugerer som de pågældede agets permaete telefo uder hele sessioe. Det gør det muligt for ageter at bruge et ekelt logi til at udføre deres arbejde, uaset hvor de er. Når agete logger ud af TDC Call Ceter, vil Free Seatig automatisk blive ophævet, og agete aveder ige sit eget apparat. NOTE 1: TDC Call Ceter kræver som miimum e skærmopløsig på 1024 x 768 pixels. NOTE 2: TDC Call Ceter uderstøtter ikke, at forskellige brugere logger id på de samme maskie samtidigt. NOTE 3: Sørg for, at Outlook kører, ide TDC Call Ceter startes, hvis fuktioe Outlookitegratio avedes samme med Microsoft Outlook 2010 eller Outlook 2013 (32- eller 64- bit-versio), da fuktioe ellers ikke fugerer. 8.1 Start TDC Call Ceter fra webportal TDC s olietjeester har e ekeltlogo-fuktio. Når du åber TDC Call Ceterkliete fra webportale, er det ikke ødvedigt at agive die legitimatiosoplysiger, da du allerede er logget på webportale. Såda startes TDC Call Ceter: 3) Log id på webportale scalelogi.tdc.dk 4) Vælg tjeeste TDC Call Ceter Supervisor fra rulleliste Start i øverste højre hjøre. Figur 38 TDC brugerwebportal Såda startes TDC Call Ceter som supervisor TDC Call Ceter starter, og du logges automatisk id TDC A/S SIDE 38 AF 51

39 8.2 Log på fra webbrowser Brug de samme legitimatiosoplysiger, som du bruger til at oprette forbidelse til webportale, til at logge på TDC Call Ceter-kliete. Såda logger du id på TDC Call Ceter: 5) Idtast TDC Call Ceter-klietes URL-adresse i webbrowsere. Side TDC Call Ceter-logi vises. Figur 39 Side TDC Call Ceter-logi 6) Idtast dit webportal-bruger-id i formatet og idtast di adgagskode. Kotakt di admiistrator, hvis du er i tvivl om dit bruger-id og di adgagskode. Du behøver ku at idtaste bruger-dele af dit id. Systemet tilføjer derefter stadarddomæet, ide du godkedes. Me hvis du bruger et adet domæe ed stadarddomæet, skal du idtaste bruger-id samme med domæeavet. Hvis dit system er kofigureret til at tillade det, ka du vælge at kofigurere dit domæeav. 7) Marker Forbliv logget på for at idstille kliete til automatisk at oprette forbidelse og logge på servere, år der registreres e etværksforbidelse. Dee idstillig bør ormalt være aktiveret for at løse problemer med ustabile iteretforbidelser. Hvis de er deaktiveret, logger kliete brugere af, år forbidelse mistes. 8) Klik på Vis muligheder for at kofigurere domæeavet eller vælge sprog i TDC Call Ceter. Området udvides og giver adgag til avacerede idstilliger. 9) Klik på Tilføj Bogmærk for at tilføje et bogmærke til dee side i di browser, og følg derefter istruktioere i di browser. 10) Klik på Log id. TDC Call Ceter starter, og du logges på TDC A/S SIDE 39 AF 51

40 BEMÆRK: I visse kombiatioer af browsere/operativsystemer vises der e tom side i stedet for hovedgræseflade i TDC Call Ceter, hvis du trykker på ENTER i stedet for kappe Log på. 8.3 Opsætig af TDC Call Ceter Første gag du logger på TDC Call Ceter, abefales det, at du kofigurerer følgede idstilliger: Kofigurer de ageter, du vil overvåge. Du ka fide flere oplysiger i afsit 3.1 Vælg ageter, som skal overvåges. Kofigurer de køer, du vil overvåge. Du ka fide flere oplysiger i afsit 4.2 Vælg call cetre til overvågig. Du ka fide flere oplysiger om de idstilliger, du ka kofigurere i TDC Call Ceter, i afsit 7 Kofigurer TDC Call Ceter TDC A/S SIDE 40 AF 51

41 9 Appediks II - Udforsk arbejdsområdet Når du logger på TDC Call Ceter, vises hovedside, hvor du udfører de fleste af die opkaldshådterigs- eller overvågigsopgaver. Desude fides der på hovedside liks til adre sider og viduer i TDC Call Ceter, hvor du udfører fuktioer som kofiguratio og geererig af rapporter. Figur 40 TDC Call Ceter hovedside for supervisorer. Mage visuelle aspekter af arbejdsområdet i TDC Call Ceter ka kofigureres. Du ka eksempelvis ædre størrelse og placerige af viduer på skærme. Du ka derefter gemme arbejdsområdet og hete det ige, æste gag du logger på. Du ka fide flere oplysiger om idstilligere for arbejdsområdet i afsit Arbejdsområde. Hvis du vil arbejde i fuld skærm, ka du klikke på liket Fuld skærm i øverste højre side af hovedviduet. Liket skifter til Afslut fuld skærm, som du skal klikke på for at afslutte visige af fuld skærm. NOTE 1: Hvis du vil arbejde i fuld skærm, ka du også klikke på F11, år hovedviduet er i fokus. NOTE 2: Hadligere Tilbage, Fremad og Opdater i webbrowsere uderstøttes ikke af TDC Call Ceter, og resultatere er ikosistete, hvis de avedes. NOTE 3: Når de vertikale størrelse på et vidue ædres, får rudere ikke altid e størrelse, som fylder viduet. Hvis du vil ædre størrelse på et vidue, skal du trække viduet fra ederste højre hjøre eller skjule og derefter udvide rudere efter tilpasige for at tilpasse dem til viduet. De fleste call ceter-kotroller er kotekstbaserede, så de ku vises, år det er muligt at udføre de hadlig, de repræseterer. Kotekstbaserede kotroller, som gør det muligt at foretage hadliger i forbidelse med opkald, kaldes hadligskapper. Du ka fide e liste over kotrollere i TDC Call Ceter i afsit 9.3 Kotroller. Hadligskappere er beskrevet i afsit Opkaldshadligskapper TDC A/S SIDE 41 AF 51

42 Græseflade i TDC Call Ceter ideholder følgede elemeter: Græsefladeelemet Logorude Opkaldspael Rude Kotaktpersoer Rude Kald sat i kø Viduet Opkaldshistorik Rapportviduer Køstatus Side Idstilliger Kotroller Beskrivelse I Logorude, som fides øverst i hovedgræseflade, vises globale meddelelser, oplysiger om de loggede bruger og liks til adre elemeter og fuktioer i TDC Call Ceter. Opkaldspael bruges til admiistratio af aktuelle opkald. Rude Kotaktpersoer ideholder die telefolister og giver dig mulighed for at admiistrere die kotaktpersoer og bruge dem til at foretage opkald eller hadliger med eksisterede opkald såsom at overføre til kotaktperso eller kø. Rude Kald sat i kø, som ku er tilgægelig for supervisorer, giver dig mulighed for at admiistrere opkald i kø på udvalgte call cetre, som du er asvarlig for. I viduet Opkaldshistorik, som er tilgægelig fra Opkaldspael via kappe Opkaldshistorik, vises die udgåede, idgåede og ubesvarede opkald, og det er muligt at foretage opkald fra historikke og slette kaldslogs. Rapportviduer, som er tilgægelige fra hovedside via liket Rapporterig, giver adgag til Udvidet rapporterig, som gør det muligt at geerere, plalægge og se rapporter. E aget ku ka geerere rapporter om sig selv. Køstatus, som er tilgægelig fra hovedside via liket Køstatus, ideholder e oversigt over oplysiger i realtid om de call cetre og ageter, du er asvarlig for (op til 50). Side Idstilliger, som er tilgægelig fra hovedside via liket Idstilliger, gør det muligt at kofigurere forskellige idstilliger på brugeriveau og programidstilliger. Du bruger kotroller såsom kapper og rullelister til at udføre hadliger i forbidelse med opkald, kotaktpersoer, køer osv. I dette afsit beskrives de forskellige elemeter af græseflade i TDC Call Ceter: Logorude Rude Kotaktpersoer Kotroller Du ka fide oplysiger om adre elemeter i følgede afsit: Rude Kald sat i kø afsit 4.1 Rude Kald sat i kø Rapportviduer afsit 6 Geerer rapporter Køstatus afsit 5 Vis statistik i realtid Sidere Idstilliger afsit 7 Kofigurer TDC Call Ceter 9.1 Logorude Hovedviduet i TDC Call Ceter ideholder e logorude med TDC Call Ceter-klietes logo, globale meddelelser, liks til adre elemeter eller fuktioer i TDC Call Ceter og oplysiger om de bruger, der er logget id. Figur 41 Logorude i TDC Call Ceter 2015 TDC A/S SIDE 42 AF 51

43 9.1.1 Globalt meddelelsesområde Globalt meddelelsesområde, dvs. midte af Logorude, avedes i TDC Call Ceter til at vise forskellige oplysiger, advarsler og fejlmeddelelser. E meddelelse vises i et par sekuder og forsvider derefter Liks til adre elemeter og fuktioer Logorude ideholder liks til viduere Rapport, sidere Idstilliger, Køstatus samt likee Hjælp og Log af TDC A/S SIDE 43 AF 51

44 9.2 Rude Kotaktpersoer Rude Kotaktpersoer ideholder die telefolister og giver dig mulighed for at admiistrere opkald ved hjælp af die kotaktpersoer. Du ka fide oplysiger om orgaiserig og admiistratio af die telefolister i afsit Fejl! Hevisigskilde blev ikke fudet. Fejl! Hevisigskilde blev ikke fudet.. Figur 42 Rude Kotaktpersoer Hvilke telefolister du har adgag til, afhæger af systemets kofiguratio samt de tildelte tjeester. Du ka få yderligere oplysiger ved at kotakte di admiistrator. Hvilke telefolister, der vises i rude Kotaktpersoer, afhæger også af opsætige. Når du klikker på e kotaktperso, udvides poste, og kotaktpersoes oplysiger såsom telefoumre og kappere for hadliger, du ka foretage dig i forbidelse med de pågældede kotaktperso, vises. Du ka ku se é kotaktpersos oplysiger ad gage pr. telefoliste. Hvis du klikker på e ade kotaktperso i de samme telefoliste, skjules oplysigere om de aktuelt udvidede kotaktperso automatisk. Figur 43 Paelet Virksomhed kotaktperso i fokus med hadligskapper 2015 TDC A/S SIDE 44 AF 51

45 Du ka fide e liste over hadligskapper i TDC Call Ceter i afsit Opkaldshadligskapper Paelet Søg Du bruger paelet Søg til at søge efter specifikke kotaktpersoer i telefolistere. Du ka via dee fuktio bl.a. vælge søge på tværs af alle telefolistere. Figur 44 Rude Kotaktpersoer paelet Søg Paelet Ageter Paelet Ageter avedes af supervisorer til at overvåge og admiistrere de ageter i Call Cetree, som de er asvarlig for. Du ka fide flere oplysiger i afsit 3 Admiistrer ageter. Figur 45 Rude Kotaktpersoer paelet Ageter Paelet Køer Paelet Køer er tilgægeligt for både ageter og supervisorer. Det ideholder e liste over de call cetre, ma som supervisor overvåger. Hovedformålet med dette pael er at gøre det hurtigt at viderestille opkald til køer. Figur 46 Rude Kotaktpersoer paelet Køer 2015 TDC A/S SIDE 45 AF 51

TDC Call Center Agent

TDC Call Center Agent TDC Call Ceter Aget Brugervejledig Release 21.0 Dokumetversio 1.00 Idholdsfortegelse Idholdsfortegelse... 3 1 Om dette dokumet... 7 1.1 Modtagergruppe... 7 1.2 Såda er vejledige opbygget... 7 2 Itroduktio

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer Pcouter effektiv styrig af omkostigere Pcouter-programmer Pcouter, Itro De cetrale udskrivigsstrategi Pcouter er software til registrerig og kotostyrig af prit, og som sætter virksomheder i stad til at

Læs mere

optipoint 500 Oplysninger og vigtige betjeningsprocedurer

optipoint 500 Oplysninger og vigtige betjeningsprocedurer optipoit 500 Oplysiger og vigtige betjeigsprocedurer PC (USB) Kommuikatiosplatform Hovedsæt Hådsæt optipoit sidemodul (f. eks. optipoit key module) optipoit adapter D Forklariger af tilslutigsmulighedere

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

BIKE COMPUTER. >> Kilometers. >> Heart Rate. >> Cadence. >> Altitude ROX 9.0 DANSK

BIKE COMPUTER. >> Kilometers. >> Heart Rate. >> Cadence. >> Altitude ROX 9.0 DANSK BIKE COMPUTER >> Kilometers >> Heart Rate >> Altitude >> Cadece ROX 9.0 Istallatios og betjeigsvejledig DANSK INDEHOLD 1 Emballage ideholder... 4 2 Moterig af SIGMA ROX 9.0 og des tilbehør... 5 2.1 Moterig

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Leica Lino. Præcise, selvnivellerende punkt- og linje-lasere

Leica Lino. Præcise, selvnivellerende punkt- og linje-lasere Leica Lio Præcise, selvivellerede pukt- og lije-lasere Opsæt, tæd, klar! Med Leica Lio er alt i lod og perfekt lige Leica Lios projekterer lijer eller pukter med milimeterøjagtighed, så du har hædere fri

Læs mere

Cisco Agent Desktop Browser Edition User Guide

Cisco Agent Desktop Browser Edition User Guide Cisco Aget Desktop Browser Editio User Guide Cisco Uified Cotact Ceter Eterprise ad Hosted Release 8.5 November 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Ic. 170 West Tasma Drive Sa Jose, CA 95134-1706

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

Diskrete og kontinuerte stokastiske variable

Diskrete og kontinuerte stokastiske variable Diskrete og kotiuerte stokastiske variable Beroulli Biomial fordelig Negativ biomial fordelig Hypergeometrisk fordelig Poisso fordelig Kotiuerte stokastiske variable Uiform fordelig Ekspoetial fordelig

Læs mere

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy Nuace ecopy ShareSca Dokumetbehadlig i de digitale verde Documet capture & distributio Nuace ecopy Nuace ecopy, documet capture & distributio Itegratio af papirdokumeter i digitale arbejdsgage Med Nuace

Læs mere

Kvikguide. TDC Call Center. Medarbejderfunktioner. TDC Call Center - Brugerflade

Kvikguide. TDC Call Center. Medarbejderfunktioner. TDC Call Center - Brugerflade Kvikguide TDC Call Center Medarbejderfunktioner TDC Call Center - Brugerflade Call center hoved-brugerfladen indeholder følgende elementer: Globalt meddelelsesområde vises til højre for Call center navnet.

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Softwarevejledig til Media Ceter De eeste garatier for HP-produkter og serviceydelser er aført i de udtrykkelige garatierklæriger, der følger med sådae produkter og serviceydelser. Itet heri skal tolkes

Læs mere

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6.

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6. enote 5 enote 5 Determiater I dee enote ser vi på kvadratiske matricer. Deres type er altså for 2, se enote 4. Det er e fordel, me ikke absolut ødvedigt, at kede determiatbegrebet for (2 2)-matricer på

Læs mere

HP Media Center PC Kom godt i gang

HP Media Center PC Kom godt i gang HP Media Ceter PC Kom godt i gag De eeste garatier for HP-produkter og serviceydelser er aført i de udtrykkelige erklæriger, der følger med sådae produkter og serviceydelser. Itet heri skal tolkes som

Læs mere

HÅNDBOG Fedtlagsføler FAU-104

HÅNDBOG Fedtlagsføler FAU-104 PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Fedtlagsføler FAU-104 ISO9001 De almee leverigsbetigelser for produkter og ydelser fra elektroikidustrie, der er udgivet af Zetralverbad Elektroidustrie (ZVEI) e.v. i de seeste

Læs mere

Undersøgelse af numeriske modeller

Undersøgelse af numeriske modeller Udersøgelse af umeriske modeller Formål E del af målsætige med dette delprojekt er at give kedskab til de begræsiger, fejl og usikkerheder, som optræder ved modellerig. I de forbidelse er følgede udersøgelse

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Lørdag de 20. jui 2015 Arr. Middelfart- og Fredericia Sejlklubber. 1 Regler 1.1 Sejladse sejles efter de i Kapsejladsreglere defierede regler ikl. Skadiavisk

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar 2008 1. Kombinatorik

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar 2008 1. Kombinatorik Noter om ombiatori, Kirste Roseilde, februar 008 Kombiatori Disse oter er e itrodutio til ombiatori og starter helt fra bude, så e del af det idledede er siert edt for dig allerede, me der ommer også hurtigt

Læs mere

antal gange krone sker i første n kast = n

antal gange krone sker i første n kast = n 1 Uge 15 Teoretisk Statistik, 5. april 004 1. Store tals lov Eksempel: møtkast Koverges i sadsylighed Tchebychevs ulighed Sætig: Store tals lov. De cetrale græseværdisætig 3. Approksimatio af sadsyligheder

Læs mere

HP Media Center PC Kom godt i gang

HP Media Center PC Kom godt i gang HP Media Ceter PC Kom godt i gag De eeste garatier for Hewlett-Packard-produkter og serviceydelser er aført i de udtrykkelige erklæriger, der følger med sådae produkter og serviceydelser. Itet heri skal

Læs mere

Dagens program. Estimation: Kapitel Eksempler på middelrette og/eller konsistente estimator (de sidste fra sidste forelæsning)

Dagens program. Estimation: Kapitel Eksempler på middelrette og/eller konsistente estimator (de sidste fra sidste forelæsning) Dages program Estimatio: Kapitel 9.4-9.7 Eksempler på middelrette og/eller kosistete estimator (de sidste fra sidste forelæsig) Ko desiterval for store datasæt kap. 9.4 Ko desiterval for små datasæt kap.

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ YSoft SafeQ Accoutig software og termialer Applikatioer YSoft SafeQ YSoft SafeQ, itroduktio YSoft SafeQ Komplet Accoutig og sikkerhed YSoft SafeQ er e serverløsig, som kotrollerer og fordeler udskrivige

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden.

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden. Vadtrasportmodel Formål For beregig af vadtrasporte i sadkasse er der lavet e boksmodel. Formålet med boksmodelle er at beskrive vadtrasporte i sadkasse. Herover er formålet at bestemme de hydrauliske

Læs mere

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken,

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken, SOMMER-, WEEKEND- & EFTERÅRSKURSER 2007 SOMMERKURSER AUGUST v. Margit Igtoft, María Muiz Auke, JUNI og / eller Sommer 2007 Jui (A) + August (B) Dato: 5/6 28/6 og eller 7/8 30/8: MUY BARATO: Pris pr. hold

Læs mere

Definition: Normalfordelingen. siges at være normalfordelt med middelværdi µ og varians σ 2, hvor µ og σ er reelle tal og σ > 0.

Definition: Normalfordelingen. siges at være normalfordelt med middelværdi µ og varians σ 2, hvor µ og σ er reelle tal og σ > 0. Repetitio: Normalfordelige Ladmåliges fejlteori Lektio Trasformatio af stokastiske variable - kkb@math.aau.dk http://people.math.aau.dk/ kkb/udervisig/lf13 Istitut for Matematiske Fag Aalborg Uiversitet

Læs mere

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 entry. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 entry. Betjeningsvejledning s HiPath 3000 HiPath AllServe Hicm 150 E/H ptipit 500 etry Betjeigsvejledig Om dee betjeigsvejledig Om dee betjeigsvejledig Dee betjeigsvejledig beskriver telefe ptipit 500 etry til HiPath 3000/HiPath

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS Ove Aderse xcalibur@cs.aau.dk Istitut for Datalogi Aalborg Uiversitet Harry Lahrma lahrma@pla.aau.dk Trafikforskigsgruppe Aalborg Uiversitet Kristia Torp torp@cs.aau.dk

Læs mere

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddaelse, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præseterer overordede cetrale begreber, teorier samt hadlemåder, der ka avedes

Læs mere

Motivation. En tegning

Motivation. En tegning Motivatio Scatter-plot at det mådelige salg mod det måedlige reklamebudget. R: plot(salg ~ budget, data = salg) Økoometri Lektio Simpel Lieær Regressio salg 400 450 500 550 20 25 30 35 40 45 50 budget

Læs mere

Generelle lineære modeller

Generelle lineære modeller Geerelle lieære modeller Regressiosmodeller med é uafhægig itervalskala variabel: Y e eller flere uafhægige variable: X,..,X k De betigede fordelig af Y givet X,..,X k atages at være ormal med e middelværdi,

Læs mere

29. januar Epidemiologi og biostatistik Forelæsning 2 Uge 1, torsdag 2. februar 2006 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik.

29. januar Epidemiologi og biostatistik Forelæsning 2 Uge 1, torsdag 2. februar 2006 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik Forelæsig Uge 1, torsdag. februar 006 ichael Væth, Afdelig for Biostatistik. Sammeligig af to middelværdier sikkerhedsitervaller statistisk test Sammeligig af to proportioer

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

13. februar Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat ˆ θ med en tilhørende se( ˆ θ )

13. februar Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat ˆ θ med en tilhørende se( ˆ θ ) 3. februar 003 Epidemiologi og biostatistik. Uge, torag d. 3. februar 003 Morte Frydeberg, Istitut for Biostatistik. Type og type fejl Nogle specielle metoder: Test i RxC tabeller Test i x tabeller Fishers

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft!

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft! Itelliget plalægig, styrig og geemførelse af di produktio Reducér virksomhedes omkostiger skab øget kokurrecekraft! Add-o moduler til alle produktiosvirksomheder med MS Dyamics NAV Maufacturig Målet er

Læs mere

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik.

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik. Forelæsig Uge, tirsdag. Niels Trolle Aderse, Afdelige for Biostatistik. Geerelt om kurset: - Formål - Forelæsiger - Øvelser - Forelæsigsoter - Bøger - EpiBasic: http://www.biostat.au.dk/teachig/software

Læs mere

Stikprøvefordelinger og konfidensintervaller

Stikprøvefordelinger og konfidensintervaller Stikprøvefordeliger og kofidesitervaller Stikprøvefordelige for middelværdi De Cetrale Græseværdi Sætig Egeskaber Ved Estimatore Kofidesitervaller t-fordelige Estimator og estimat E stikprøve statistik

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Hvad er e asymotote? Og hvorda fides de? 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Idhold 7.0 Idledig 7.1 Udsag

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens forordning (EU) /

BILAG. til. Kommissionens forordning (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, de XXX [ ](2015) XXX draft ANNEXES 1 to 8 BILAG til Kommissioes forordig (EU) / om fastsættelse af etregler om tilslutig af trasmissiossystemer med højspædigsjævstrøm og

Læs mere

Forslag til besvarelser af opgaver m.m. i ε-bogen, Matematik for lærerstuderende

Forslag til besvarelser af opgaver m.m. i ε-bogen, Matematik for lærerstuderende Forslag til besvarelser af opgaver m.m. i ε-boge, Matematik for lærerstuderede Dette er førsteudgave af opgavebesvarelser udarbejdet i sommere 008. Dokumetet ideholder forslag til besvarelser af de fleste

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar Kombinatorik

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar Kombinatorik Noter om ombiatori, Kirste Roseilde, februar 008 Kombiatori Disse oter er e itrodutio til ombiatori og starter helt fra bude, så e del af det idledede er siert edt for dig allerede, me der ommer også hurtigt

Læs mere

Konica Minolta 190f. Til almindelige kontorbehov. Kontorsystem Konica Minolta 190f

Konica Minolta 190f. Til almindelige kontorbehov. Kontorsystem Konica Minolta 190f Koica Miolta 190f Til almidelige kotorbehov Kotorsystem Koica Miolta 190f Koica Miolta 190f, kotorsystem Fra grudlæggede smart til ekstra itelliget Koica Miolta 190f har stort set alt, som det lille kotor

Læs mere

Resultatoversigt for Retten på Bornholm

Resultatoversigt for Retten på Bornholm Resultatoversigt for Rette på Borholm BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

30. august Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 3 Uge 2, torsdag d. 8. september 2005 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik.

30. august Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 3 Uge 2, torsdag d. 8. september 2005 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik. 30. august 005 Epidemiologi og biostatistik. Forelæsig 3 Uge, torag d. 8. september 005 Michael Væth, Afdelig for Biostatistik. Mere om kategoriske data Test for uafhægighed I RxC tabeller Test for uafhægighed

Læs mere

Analyse 1, Prøve maj 2009

Analyse 1, Prøve maj 2009 Aalyse, Prøve 5. maj 009 Alle hevisiger til TL er hevisiger til Kalkulus (006, Tom Lidstrøm). Direkte opgavehevisiger til Kalkulus er agivet med TLO, ellers er alle hevisiger til steder i de overordede

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3 WS101651W omska 18 12 2012 10 17 SEPBARCOE 0U121 Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 5 50 00 Kommues av og adresse Syddjurs Kommue Borgerservice Hovedgade 77 8410 Røde ' 8 K. 2012 Udfyldes

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Prisfastsættelse af digitale goder - Microsoft

Prisfastsættelse af digitale goder - Microsoft Iteretøkoomi: risfastsættelse af digitale goder Afleveret d. 9 maj 003 Af Julie ech og Malee Aja org risfastsættelse af digitale goder - Microsoft Af Julie ech og Malee Aja org.0.0 DIGITALE GODER....0.0

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Spørgsmål 3 (5 %) Bestem sandsynligheden for at et tilfældigt valgt vindue har en fejl ved listerne, når man ved at der er fejl i glasset.

Spørgsmål 3 (5 %) Bestem sandsynligheden for at et tilfældigt valgt vindue har en fejl ved listerne, når man ved at der er fejl i glasset. STATISTIK Skriftlig evaluerig, 3. semester, madag de 30. auar 006 kl. 9.00-3.00. Alle hælpemidler er tilladt. Opgaveløsige forsyes med av og CPR-r. OPGAVE Ved e produktio af viduer er der mulighed for,

Læs mere

Kapitel 10 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL

Kapitel 10 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL Kapitel 0 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL Torbe Obel Soeborg Hydrologisk afdelig, GEUS Nøglebegreber: Kalibrerigsprotokol, observatiosdata, kalibrerigskriterier, idetificerbarhed, etydighed, parameterestimatio,

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant F O A f a g o g a r b e j d e FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsetat 1 FORORD Dee pjece beskriver FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsetater om de støtte og uddaelse du ka forvete at få som tillidsvalgt

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

Teoretisk Statistik, 9. februar Beskrivende statistik

Teoretisk Statistik, 9. februar Beskrivende statistik Uge 7 I Teoretisk Statistik, 9 februar 004 Beskrivede statistik Kategoriserede variable 3 Kvatitative variable 4 Fraktiler for ugrupperede observatioer 5 Fraktiler for grupperede observatioer 6 Beliggeheds-

Læs mere

Estimation og test i normalfordelingen

Estimation og test i normalfordelingen af Birger Stjerholm Made Samfudlitteratur 07 Etimatio og tet i ormalfordelige Dee tekt ideholder et overblik over ogle grudlæggede pricipper for etimatio og tet i ormalfordelige i hyppigt forekommede ituatioer:

Læs mere

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler Udleverig af LER-oplysiger vedr. EergiMidt Eergi A/S og ekstere kuders vejbelysigskabler Kableres beliggehed og målsætig er ku vejledede. Plaere viser udelukkede kabeltracé. Hvis der øskes yderligere oplysiger

Læs mere

68 kg 17,6% 90 kg 15,8% 135 kg 12,3% 113 kg 14,1% Figur 1. Anbefalet Maks. Hældningsgrad

68 kg 17,6% 90 kg 15,8% 135 kg 12,3% 113 kg 14,1% Figur 1. Anbefalet Maks. Hældningsgrad Brugervejledig Flot Desig & Ultimativ Præstatio... til e favorabel pris Uit 106, Heyford Park Camp Road Upper Heyford Oxfordshire OX6-3HD www.pridemobility.com Iholdsfortegelse I. Itroduktio... 4 II. Sikkerhed...

Læs mere

Konfidens intervaller

Konfidens intervaller Kofides itervaller Kofides itervaller for: Kofides iterval for middelværdi, varias kedt Kofides iterval for middelværdi, varias ukedt Kofides iterval for adel Kofides iterval for varias Bestemmelse af

Læs mere

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504)

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Gamle eksamesopgaver Diskret Matematik med Avedelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Istitut for Matematik& Datalogi Syddask Uiversitet, Odese Alle sædvalige hjælpemidler(lærebøger, otater etc.), samt

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION.

GENEREL INTRODUKTION. Study Guide til Matematik C. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit - Geerel itroduktio. - Emeliste. - Eksame. - Bilag. Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik C. GENEREL INTRODUKTION.

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

10-TRINS-GUIDE. Danmarks største Dell partner. Dustin sikrer dig den bedste løsning 10 TRINS GUIDE. Hvorfor Dell og Dustin? www.dustin.

10-TRINS-GUIDE. Danmarks største Dell partner. Dustin sikrer dig den bedste løsning 10 TRINS GUIDE. Hvorfor Dell og Dustin? www.dustin. Dusti sikrer dig de bedste løsig I 25 år har Dusti haft succes som it-leveradør til virksomheder og de offetlige sektor. I de 25 år har it-løsiger udviklet sig til at være e afgørede del af de fleste virksomheders

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Løsninger til kapitel 7

Løsninger til kapitel 7 Løsiger til kapitel 7 Opgave 7.1 a) HpoStat giver resultatet: Pop. varias er ukedt, me 30, så Normalf. bruges approksimativt = 54,400 s 1.069,90 = 00,000 0,95 49,868 58,93 Dette betder, at med 95% sikkerhed

Læs mere

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger.

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. Eksamesspørgsmål mac7100 maj/jui 013. Spørgsmål 1: Ligiger Du skal redegøre for løsig af ligiger og heruder behadle omformigsreglere for ligiger. Giv eksempler på hvorda forskellige ligigstyper (lieære,

Læs mere