DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, Følsomhed af Knapsack Problemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet"

Transkript

1 DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse. Opgave stilles fredag 16. februar 2007 og skal afleveres seest tirsdag 27. februar 2007 kl i DIKU s førstedelsadmiistratio. For at blive godkedt skal der være gjort et reelt forsøg på at løse samtlige spørgsmål. Besvarelse skal udarbejdes i grupper på to til tre deltagere. Grupper med é deltager kræver skriftlig accept fra istruktore midst e uge før opgave skal afleveres. Læs veligst hele opgaveformulerige igeem ide du går i gag. Hits til opgavere ka fås ved øvelsere, hvor der er afsat tid til at arbejde med projektopgave. Idledig Kapsack problemet har utallige avedelser idefor økoomi (budgetlægig) trasport (pakig, ladig), og som uderproblem ved løsig af mere komplekse problemer [4, 3]. Specielt bruges kapsack problemet til at separere lovlige uligheder i heltalsprogrammerigs-løsere og det opstår som pricig problem år ma løser bi-packig problemet ved Datzig-Wolfe dekompoerig. Kapsack problemet er et heltalsprogrammerigsproblem (IP-problem) som er NP-hårdt at løse. Formelt ka kapsack problemet defieres på følgede vis: Lad der være givet gestade som hver har e tilkyttet profit p j og vægt w j. Udvælg e delmægde af gestadee således at de samlede profit-sum bliver maksimeret ude at de tilhørede vægt-sum overstiger e give græse c, kaldet kapacitete. Hvis vi bruger biære variable x j til at agive om e gestad vælges eller ej, får vi følgede matematiske defiitio af problemet: maximize subject to p j x j (1) w j x j c, (2) x j {0,1}, j = 1,...,. (3) De optimale løsigsværdi vil blive beteget z. Det atages ormalt at alle koefficieter p j, w j og c er positive heltal. Se evt. Corme [2] afsit 16.2 for yderligere beskrivelse af problemet. Eksempel 1 I det følgede eksempel er c = 9 og der er givet = 7 gestade med følgede profitter og vægte: j p j w j De optimale løsig er at vælge gestadee 1 og 4 hvilket giver e optimal løsig på z = 15. 1

2 Løsig af det fraktioelle kapsack problem LP-relaxerige af (1) (3) svarer til det fraktioelle kapsack problem, hvor det er tilladt at medtage brøkdele af gestade: maximize subject to p j x j (4) w j x j c, (5) 0 x j 1, j = 1,...,. (6) Selv om problemet (4) (6) er et ormalt LP-problem, og derfor ka løses med Simplex algoritme, ka det bedre betale sig at løse problemet med e grådig algoritme. Først sorteres gestadee efter aftagede effektivitet p j /w j således at p 1 w 1 p 2 w 2 p 3 w 3... p w (7) hvorpå rygsække fyldes som følger: Elemetere 1, 2, 3,... lægges i rygsække idtil ma støder på de første gestad s, som der ikke er plads til. De optimale løsig er da at medtage de første s 1 gestade (dvs. x j = 1 for j = 1,...,s 1) mes e brøkdel af gestad s medtages således at hele de tilbageværede kapacitet udyttes: x s = c s 1 w j Ige af gestadee efter s medtages (dvs. x j = 0 for j = s + 1,...,). Det fraktioelle kapsack problem ka dermed løses i O( log ) tid, hvor de tugeste beregig er sorterige (7). Løsigsværdie til det fraktioelle kapsack problem beteges z LP z LP = s 1 Opgave 1 Fid z LP for istase fra eksempel 1. p j + p s c s 1 w j Grådig løsig Sorterige (7) ka bruges til at fide e lovlig (me ikke ødvedigvis optimal) løsig til kapsack problemet (1) (3). Vi geemløber gestadee i rækkefølge 1,2,3,..., og medtager gestad j (dvs. sætter x j = 1) hvis de ka tilføjes rygsække ude at overskride kapacitete c. De tilsvarede løsigsværdi vil blive beteget z G. Opgave 2 Fid z G for istase fra eksempel 1. 2

3 Duale problem Opgave 3 Opskriv (i geerel form) det duale problem af (4) (6). Lad y være de duale variabel svarede til begræsig (5) og y j for j = 1,..., være de duale variable svarede til begræsigere (6). Opgave 4 Agiv værdiere af y og y 1,...,y for istase fra eksempel 1. Opgave 5 Vis at der geerelt gælder at de duale værdi svarede til begræsig (5) er givet ved y = p s /. Opgave 6 Bestem i geerelt form de duale værdier y i svarede til begræsigere (6). LP-følsomhedsaalyse Ofte keder ma ikke profitter p j og vægte w j af gestadee med fuldstædig øjagtighed. Det ka derfor være relevat at bestemme hvor meget profitte eller vægte af e gestad j ka ædres ude at de optimale LP-løsig ædrer sig. Dette kaldes følsomhedsaalyse (sesitivity aalysis), jf. Taha [5] afsit 4.5. Opgave 7 Agiv for hver gestad j = 1,...,7 i eksempel 1 de midste og største værdi af profit p j således at LP-løsige er uædret. Det er tilstrækkeligt ku at redegøre for detaljere i udregige for de første gestad, og herefter at opstille alle resultater i tabel-form. Reduced-cost fixig Opgave 8 Vis at hvis vi øger/midsker kapacitete c af rygsække med, da er e øvre græseværdi U for det fraktioelle kapsack problem givet ved U(c + ) = z LP + y Atag at vi har fudet e LP-løsig til det fraktioelle kapsack problem (4) (6). Hvis der for e gestad j gælder at p p s j w j zlp z G (8) så vil x j i e IP-løsig (kapsack problemet) have samme værdi som x j i de tilhørede LP-løsig (fraktioelle kapsack problem). Opgave 9 Vis at oveståede påstad er korrekt. Metode kaldes reduced cost fixig og de ka avede til at formidske e istas af kapsack problemet idet de variable hvis IP-løsigsværdi er kedt ka fjeres fra problemet ([6] sectio 7.8 exercise 7). Opgave 10 Udreg værdie af p j w j p s / for j = 1,..., i istase fra eksempel 1, og aved reduced cost fixig til at bestemme de optimale IP-løsigsværdier for så mage variable som muligt. Opgave 11 Fjer de reducerede variable fra kapsack problem istase i eksempel 1 og opskriv det tilbageværede problem. Husk at reducere kapacitete c af rygsække med e passede værdi. 3

4 Dyamisk programmerig Bellma viste i 1957 at kapsack problemet ka løses med dyamisk programmerig [1] (se også Taha [5] afsit ). Lad f i (d) være e optimal løsig til (1) (3), hvor kapacitete er begræset til c = d og hvor ku de første i gestade tages i betragtig. Med adre ord har vi i i f i (d) = max{ p j x j : w j x j d, x j {0,1} for i = 0,..., og d = 0,...,c. For i = 0 ka ma aturligvis ku opå profit-summe 0 uaset værdie af d så der gælder f 0 (d) = 0 for d = 0,...,c (10) Hvis vi keder de optimale løsiger for f i 1 ka vi fide de optimale løsiger for f i ved brug af følgede rekursio { fi 1 (d) hvis d < w i f i (d) = { } (11) max f i 1 (d), f i 1 (d w i ) + p i hvis d w i De optimale løsigsværdi til (1) (3) fides dermed som z = f (c). Eksempel 2 Tabelle f i (d) for eksempel 1 løst med dyamisk programmerig bliver: d\ i } (9) IP følsomhedsaalyse Modsat følsomhedsaalyse af LP-problemer er det ikke emt at lave følsomhedsaalyse af IP-problemer. For kapsack problemet ka det dog lade sig gøre relativt effektivt ved brug af dyamisk programmerig. Betragt kapsack problemet fra eksempel 1 og de tilhørede dyamisk programmerigs tabel fra eksempel 2. Opgave 12 Atag at vi vil fide de midste og største værdi af p i således at IP-løsige er uædret. Vi betragter de sidste gestad = 7 i problemet. Betragt de sidste to koloer i dyamisk programmerigs tabelle, og agiv på basis af disse de midste og største værdi af p 7 så IP-løsige er uædret. 4

5 Dyamisk programmerigs rekursioe (11) fugerer uaset rækkefølge af gestadee. Vi ka derfor på skift lade hver gestad i være de sidste gestad i istase. Opgave 13 Beyt dee ide til for samtlige j = 1,...,7 at fide midste og største værdi af p j således at IP-løsige er uædret. Noter Det ka være hesigtsmæssigt at udvikle ogle små programmer til f.eks. at løse kapsack problemet med dyamisk programmerig. Dermed spares mage beregiger, og ma udgår at lave regefejl. Udskrifter af sådae programmer må godt vedlægges besvarelse, me besvarelse skal kue læses ude at kigge i programmet. Litteratur [1] R.E. Bellma (1957), Dyamic programmig, Priceto Uiversity Press, Priceto, NJ. [2] T.H. Corme, C.E. Leisersio, R.L. Rivest, C. Stei (2003), Itroductio to Algorithms, secod editio, MIT-Press, Cambridge, Eglad. [3] H. Kellerer, U. Pferschy, ad D. Pisiger (2004), Kapsack Problems, Spriger, Berli, Germay. [4] S. Martello ad P. Toth (1990), Kapsack Problems: Algorithms ad Computer Implemetatios, Wiley, Chichester, Eglad. [5] H.A. Taha (2003) Operatios Research, a itroductio, Pretice Hall, Lodo, Eglad. [6] L.A. Wolsey (1998) Iteger Programmig Wiley, Chichester, Eglad. 5

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk)

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) I det følgende gives et forslag til, hvordan en elev i 9. klasse med programmet VisiRegn til rådighed

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Meditation over Midterbinomialkoefficienten

Meditation over Midterbinomialkoefficienten 18 Juleeventyr Meditation over Midterbinomialkoefficienten En rusrejse fra en fjern juletid Frederik Ravn Klausen, Peter Michael Reichstein Rasmussen Ved juletid for ikke så længe siden faldt tre russer

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan Voksne skal vise respekt overfor de eksplosive børn, samarbejde og sammen finde holdbare løsninger. Udgangspunktet er, at børnene ikke selv vælger at være umedgørlige.

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere