Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem"

Transkript

1 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417) Referat Revisor, orientering Alice Juncker og Dorte Vesterager Nielsen fra PWC 4 Kollund Kirkegård fældning af træer i forbindelse med anlægsændringer Sag: Kollund omlægning af kirkegård (613) - Bov Provstiudvalget vil ikke gøre indsigelse mod fældning af de 6 træer, men anmoder menighedsrådet om at genoverveje kirkegårdskonsulent Preben Skaarups indsigelser mod fældning. Kollund Kirkegård fældning af træer i forbindelse med anlægsændringer Fældning af 6 store træer skal godkendes af provstiudvalget. De øvrige ændringer hører under Haderslev stift. Kollund kirkegård - anlægsændringer. Konsulentudtalelser 5 Visionsgruppe 2 Angående dataindsamling Sag: Visionarbejde (119) Anmodning om betaling for tidsforbrug til dataindsamling i forbindelse med ensretning af kirkegårdstakster i provstiet. Der bør indgås et rimelig kompromis vedrørende aflønning for dataindsamling til kirkegårdstakster. Forslag om aflønning og timeforbrug fremsendes til provstiudvalget til godkendelse. Visionsgruppe 2 Angående dataindsamling Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 6 Rise byggeplaner. Konsulentudtalelser foreligger Sag: Rise kirke - Byggeplaner (420) - Rise Rise byggeplaner. Skaarup sender udt. Rise kirke - ombygning af eksisterende sognegård Konsulenterne og stiftsøvrighedens udtalelse. Ombygning af sognegården er provstiudvalgets kompetence. 7 Provstikontor lejekontrakt Næstmark 19 Sag: Provstikontor (367) Beslutning Dispositionsforslaget til om- og tilbygning til Rise sognegård har været forelagt Kgl. Bygningsinspektør og kirkegårdskonsulenten. Provstiudvalget henholder sig til Kgl. Bygningsinspektør Niels Viums bemærkninger. Det er vigtig, at forhold vedrørende fredningerne undersøges og afklares med fredningsmyndighederne før man kommer for langt i projekteringen. Provstiudvalget kan ikke tage stilling til finansieringen før efter budgetsamrådet 1. september Provstikontor lejekontrakt Næstmark 19 8 Anmodning om lån til Holbøl Kirkekasse Sag: Reservefonden (440) Holbøl menighedsråd anmoder om et lån på kr. kr af 5% midlerne. Menighedsrådet har i efteråret 2010 haft en ekstraordinær udgift i forbindelse med renovering af trappe og støttemur på præstegården. Kirkekassens likviditet er ikke god og det foreløbige regnskab for 2010 udviser en negativ kassebeholdning på kr Med et midlertidigt lån gældende indtil december 2011 mener menighedsrådet, at de kan klare sig i Der bevilges kr til Holbøl kirkekasse fra provstiets reservefond, idet provstiudvalget skønner at der er tale om en uforudset udgift, Anmodning om lån til Holbøl Kirkekasse 9 Felsted henlæggelse af beløb til belægning omkring præstegården Sag: Felsted kirkekasse (633) - Felsted som ansøgt Felsted henlæggelse af beløb til belægning omkring præstegården Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 10 Egvad overflytning af henlagte midler til nyt pengeinstitut Sag: Egvad (384) - Egvad Beslutning som ansøgt Egvad overflytning af henlagte midler til nyt pengeinstitut 11 Aabenraa: anmodning om godkendelse af omlægning af afd. 13 på Aabenraa kirkegård Sag: Aabenraa kirkegård (519) - Aabenraa som ansøgt Aabenraa: anmodning om godkendelse af omlægning af afd. 13 på Aabenraa kirkegård Anmodning om omlægning af afd. 13, der har mange tomme gravsted. Gravstederne bliver ved ophør ændret til færre kvm og et større areal bliver græs. Der sker ingen ændring i gravstedsnummer men det bliver mere lyst og luftigt. Der bliver mulighed for både kistebegravelser og urnenedsættelser 12 Aabenraa krematorium: forslag til takster gældende fra 1. maj 2011 Sag: Aabenraa Krematoriet (362) - Aabenraa som ansøgt Aabenraa krematorium: forslag til takster gældende fra 1. maj Budget 2012 Nulvækst. Der kan justeres såfremt enkelte menighedsråd måtte have behov derfor. Anlægsramme efter prioriteringslisten 14 Nyt fra stiftsrådet v. Søren Hansen Sag: Stiftsråd (389) Stiftsrådsmøde referat Stiftsrådet: Indstilling af opfølgende initiativer efter fællesmøde med PU'er Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 15 PUK Regnskab 2010 Sag: PUK (76) Beslutning og underskrevet PUK Regnskab Reception i nye lokaler Der afholdes åbent hus i de nye lokaler sammen med Aabenraa menighedsråd fredag d. 29. april 2011 kl. 13,00-15,00 17 Planlægning af provstiudvalgsmøder resten af 2011 Budgetsamråd 18 Indkøb af layout program til nyhedsbrev m.m. 5. april 2011 kl. 17,00 3. maj 2011 kl. 17,00 7. juni 2011 kl. 17,00 2. august 2011 kl. 17,00 Budgetmøde 1. september 2011 kl. 19,00 Budgetsamråd 6. september 2011 kl. 17,00 Godkendelse af budgetter 4. oktober 2011 kl. 17,00 1. november 2011 kl. 17,00 6. december 2011 kl. 17,00 Pris ca. kr Revisor Nyt regnskabssytem: Assistance til åbningsbalance 2011 Sag: Nyt Regskabssystem (533) Godkendelse af kirkekassernes eventuelle anmodninger om brug af revisorhjælp til åbningbalance. Provstiudvalget godkender principielt, at de menighedsråd der måtte ønske det, kan få bistand fra provstirevisor til åbningsbalance Det er ikke nødvendigt at sende ansøgning til provstiudvalget. Kirkekasserne skal selv afholde udgiften til revisorbistand. Revisor Nyt regnskabssytem: Assistance til åbningsbalance 2011 Nyt regnskabssystem: Bistand til udarbejdelse af menighedsrådenes åbningsbalance 2011 Nyt regnskabssystem: Opgaver i forbindelse med menighedsrådenes åbningsbalancer Referat, Side: 4

5 20 Bjolderup præstegård skimmelsvamp. Hans Lund Sag: Bjolderup præstegård (630) - Bov Bjolderup præstegård skimmelsvamp. Hans Lund Bjolderup præstegård, skimmelsvamp analyse m.m. Bjolderup præstegård - mødenotat Bjolderup præstegård - mødenotat Uge præstebolig. Anmodning om vurdering epræsten flytter ind i Uge præstebolig, idet der skal iværksættes en undersøgelse af Bjolderup præstegård for eventuel skimmelsvamp. 21 Bjolderup-Uge forpagtning og jagtleje. Sag: Bjolderup-Uge forpagtning og jagtleje. (632) - Bjolderup Bjolderup-Uge forpagtning og jagtleje. 22 Bov præstegård - kirkeladen, Kirkevej 1. Lån godkendt i stiftet Sag: Bov Kirkeladen- renovering - nytækning af kirkeladen (629) - Bov Bov præstegård - kirkeladen, Kirkevej 1. Lån godkendt i stiftet Bov præstegård - renovering - nytækning af kirkeladen Anmodning om provstiudvalgets godkendelse Referat, Side: 5

6 23 Bov renovering af Kirkevj 1, Bov. PU Godkendelse af lån Sag: Bov, Kirkevej 1 (626) - Bov Bov renovering af Kirkevj 1, Bov. PU Godkendelse af lån Bov præstegård - Lånet godkendt i stiftet 24 Burkal udskiftning af menighedsrådsmedlem Sag: Burkal Menighedsråd (513) - Burkal Burkal udskiftning af menighedsrådsmedlem 25 Bylderup kirkegård - omlægning af kirkegård Sag: Bylderup kirkegård (428) - Bylderup Bylderup kirkegård - omlægning af kirkegård Udtalelse fra kirkegårdskonsulent Preben Skaarup 26 Ensted kirke - renovering af alterparti - gulv - placering af sognegård.konsulentrunde Sag: Ensted kirke - renovering/udskiftning af alterpartiet m.m. (388) - Ensted Ensted kirke - renovering af alterparti - gulv - placering af sognegård.konsulentrunde 27 Felsted præstegård. Referat Sag: Felsted præstegård (593) - Felsted Felsted præstegård. Referat Referat, Side: 6

7 28 Genner kirke - indvendig istandsættelse. Konsulentrunde Sag: Genner kirke (432) - Genner Kirkedistrikt Genner kirke - indvendig istandsættelse. Konsulentrunde 29 Kliplev kirke - restaurering af kirkeinventar - indvendig kalkning Sag: Kliplev kirke (309) - Kliplev Kliplev kirke - restaurering af kirkeinventar - indvendig kalkning Stiftets kommentarer til arkitektaftalen. Kliplev kirke - Ny arkitektaftale Svar til HS: Kliplev kirke - restaurering af kirkeinventar 30 Rise: Fraflytningssyn Egeparken 64, Rødekro Sag: Ravsted præstegård (379) - Ravsted Rise: Fraflytningssyn Egeparken 64, Rødekro 31 Rise kirke - udskiftning af gulv i kor m.m. Konsulentrunde Sag: Rise kirke (579) - Rise Rise kirke - udskiftninaf gulv i kor m.m. Konsulentrunde 32 Tinglev præstesekretær ansættelsesbrev. Sag: Tinglev ansatte (464) - Tinglev Tinglev præstesekretær ansættelsesbrev. Referat, Side: 7

8 33 Uge præsteembede - betinget overdragelsesaftale Sag: Uge grusgrav (505) - Uge Uge præsteembede - betinget overdragelsesaftale Sendt til gennemsyn hos Lanbosyd Uge præsteembede - ejendomshandel - matr.nr. 578 Uge Godkendelse sendt til Haderslev stigt 34 Uge kirke - altertavle - vinduer - prædikestol. Konsulentrunde Sag: Uge kirke (264) - Uge Uge kirke - altertavle - vinduer - prædikestol. Konsulentrunde 35 Varnæs Vandhulsprojekt aflyst Sag: Varnæs forpagtning (356) - Varnæs Varnæs Vandhulsprojekt aflyst 36 Aabenraa kirkegård - krematorium. Lån godkendt i stiftet Sag: Aabenraa Krematoriet (362) - Aabenraa Aabenraa kirkegård - krematorium. Lån godkendt i stiftet Aabenraa Krematoriet. Vedr. afdrag på lån. 37 Aabenraa sogn - Tjenestemandsstilling søges ændret til tjenestemandslignende Sag: Aabenraa: administrationschef (612) - Aabenraa Aabenraa sogn - Tjenestemandsstilling søges ændret til tjenestemandslignende Godkendelse videresendt til Haderslev stift Referat, Side: 8

9 38 Aabenraa: Menighedsrådets formand holder en kortere pause fra formandsposten Sag: Aabenraa menighedsråd (516) - Aabenraa Aabenraa: Menighedsrådets formand holder en kortere pause fra formandsposten 39 Aabenraa. Ændring af taksterne for legat 2. urners gravsted Sag: Aabenraa kirkegård (519) - Aabenraa Aabenraa. Ændring af taksterne for legat 2. urners gravsted Aabenraa kirkegårdsudvalg har vedtaget et nedsætte betalingen for legatgravsted for 2. urners pladser, da der er en åbenlys forskel i priserne på årsregning og legat på 10 år. 40 Lokalplaner Sag: Lokalplaner (282) Lokalplan Aabenraa Kommune område til boliger og offentlige formål ved Haderslevvej, Aabenraa Lokalplan: Boligområde ved Østergade - Engvej, Rødekro Lokalplan: Centerområde ved Østergade, Rødekro Lokalplan: Område til offentlige formål ved Egelund-Skedebjerggård Lokalplan: Sygehusområdet i Aabenraa Lokalplan: Tillæg nr 10 - rammeområde D Sygehusområdet, Aabenraa Referat, Side: 9

10 41 Provstikursus på Breklum i Sydslesvig Sag: Provstikonventer og kurser (173) Provstikursus på Breklum i Sydslesvig Invitation udsendt til alle præsterne Breklum reservering underskrevet 42 Kirkegårdstakster: Data vedr. takster i provstiet Sag: TAKSTER på gravstedsaftaler (368) Kirkegårdstakster: Data vedr. takster i provstiet Tove S. Bundgaard udtræder af udvalget grundet flytning. I stedet indtræder Thore Jensen. 43 Konsulentrunde og mødelister Sag: Konsulenternes møderække (6) - Haderslev Stift Konsulentrunde og mødelister 44 Referat af møde om fælles kasserer i Burkal Sag: Fælles kasserer: Mødereferat fra (617) Referat af møde om fælles kasserer i Burkal 45 Sorggrupper i provstiet, svar på ansøgning Sag: Sorggruppe i provstiet (625) Sorggrupper i provstiet, svar på ansøgning 46 Invitation til kirkelig mediekursus Sag: Kurser i provsti, stift,m.m. (547) Udsendt til alle menighedsråd og præster i provstiet Invitation til kirkelig mediekursus Referat, Side: 10

11 47 Stiftsbidrag Ind- og udlånsrenten 2012 Sag: BUDGET 2011 (550) Stiftsbidrag Ind- og udlånsrenten Fra kirkeministeriet: Notat vedr. gravminderegistrering Sag: Registrering af gravminder (5) Fra kirkeministeriet: Notat vedr. gravminderegistrering 49 Visionsgrupper: Møde Kirkernes Hus i Fredericia d. 11. april 2011 Sag: Visionarbejde (119) Visionsgrupper: Møde Kirkernes Hus i Fredericia d. 11. april Nyt fra Haderslev Stiftsråd marts 2011 Sag: Haderslev stift (94) - Haderslev Stift Nyt fra Haderslev Stiftsråd marts Anmodning om midler til indkøb af altersæt til plejehjemmet Lergaard Sag: Reservefonden (440) Anmodning om midler til indkøb af altersæt til plejehjemmet Lergaard Plejehjemmet har fået altersæt til låns. Anmodningen frafaldes derfor. 52 Eventuelt Intet Referat, Side: 11

12 53 Kommende møder 5. april 2011 kl. 17,00 PUmøde 11. april 2011 kl. 17,00 Visionsmøde i Kirkenes hus, Fredericia 3. maj 2011 kl. 17,00 PUmøde 7. maj 2011 kl. 9,00-16,00 Kirkeligt mediekursus. Nicolajhuset 18. maj ,00 - ca. 22,00 Visionsmøde. Folkehjem Med mindre andet er aftalt afholdes møderne på provstikontoret. Referat, Side: 12

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering. Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud Anne Marie Laier Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere