Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat af PU møde Sag: Dagsorden (912) Godkendt Referat af PU møde Evaluering af fælles regnskabsførere. Per Søgaard 4 Hjordkær, anmodning om 5 % midler. Det korrekte beløb Sag: Hjordkær. Anmodning om midler fra reservefond. Skimmelsvamp i præstegården (911) - Hjordkær Sogn Fra sidste PU møde. Hjordkær menighedsråd anmoder om kr af reservefonden til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med skimmelsvamp. Kirkekassen har i regnskab 2012 underskud på kr ,56 De 9 menighedsråd, der er tilknyttet de fælles regnskabsførere i Rise og Aabenraa er generelt meget tilfredse med ordningen. De geografiske afstande er ikke noget problem og der er alle steder aftalt procedurer for opgaverne. Menighedsrådene føler sig aflastede og godt hjulpne. Regnskabsførerne er proffesionelle og leverer høj kvalitet. Godkendt at der bevilges kr af provstiets reservefond til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med skimmelsvamp. Beløbet overføres til kirkekassen, når arbejdet er udført og regningerne foreligger. Såfremt det viser sig sidst på året, at kirkekassen ikke kan bære merudgiften, kan menighedsrådet søge reservefonden igen. Hjordkær, anmodning om 5 % midler. Det korrekte beløb Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 5 Tinglev konfirmandlokale. Projektforslag Sag: Tinglev konfirmandlokale. Projektforslag (927) - Tinglev Sogn Projektforslag til nyt menighedshus på 311 m2 udarbejdet af arkitekterne Blaavand og Hansson A/S Pris inkl. haveanlæg, p.plads og moms kr Beslutning Projektet kan først iværksættes når økonomien tillader det. Projektet medtages på provstiets prioriteringsliste til budgetsamrådet d. 27. august Tinglev konfirmandlokale. Projektforslag 6 Høring om procedure ved ansættelse i provstestillinger. Høringsfrist 31. maj 2013 Sag: Kirkeministeriet høringer (871) Ingen bemærkninger Høring om procedure ved ansættelse i provstestillinger. Høringsfrist 31. maj Kirkegårdstakster 2014 Kirkegårdstakster stigning 2014? 8 Provstestilling og bopæl. Forespørgsel til PU medlemmer Sag: Ny provst Aabenraa provsti (886) Aabenraa menighedsråd har accepteret, at Fladholm-boligen stilles til rådighed for den nye provst, forudsat at der gives skriftligt tilsagn om, at menighedsrådet kan leje en bolig, f.eks. i den sydlige bydel af Aabenraa, som kan stilles til rådighed som tjenestebolig for den kommende sognepræst, da denne præst ønskes " forankret" i Aabenraa sogn." Kirkegårdstaksterne i Aabenraa provsti for 2014 fremskrives med den almindelige fremskrivningsprocent (afrundes). Taksterne genberegnes inden oktober Godkendt Provstestilling og bopæl. Forespørgsel til PU medlemmer Provstestilling og bopæl. Aabenraa menighedsråds beslutning Vedr. leje af præstebolig til ny præst i Aabenraa sogn og bolig til den nye provst i Aabenraa provsti. Aabenraa. Delvist lokalfinansieret præst i provstestillingen. Menighedsrådets beslutning Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 9 Sv. Anker Petersen stopper som bygningssagkyndig Sag: Sv. Anker Petersen stopper som bygningssagkyndig (921) Beslutning Forslag til ny byggesagkyndig for Aabenraa provstiudvalg: arkitekt Reinhard O. Hansen Sv. Anker Petersen stopper som bygningssagkyndig 10 Aabenraa: Ansøgning om godkendelse af hensættelse/opsparing i forlængelse af regnskab 2012 Sag: Aabenraa: Ansøgning om godkendelse af hensættelse/opsparing i forlængelse af regnskab 2012 (922) - Aabenraa Sogn Med henvisning til menighedsrådets bemærkninger i regnskabet for 2012 ansøges hermed om, at overskuddet på driftsrammen i 2012 anvendes som følger: 1. Hensættelse til fremtidige investeringer i krematoriet: kr. 2. Opsparing til menighedsrådsvalg i 2016: kr. Godkendt. Hensættelsen til krematoriet indsættes på en bankkonto. Såfremt pkt. 1 kan godkendes, bedes Provstiet oplyse, hvordan hensættelsen til krematoriet ønskes placeret hos Provstiet på en konto i banken el. andet? Aabenraa: Ansøgning om godkendelse af hensættelse/opsparing i forlængelse af regnskab Ensted Kirkegård hovedlågen. Overslag fra arkitekten Sag: Ensted kirkegård - udskiftning af låge. STØ godkendelse (868) - Ensted Sogn Prisoverslag fra arkitekt Hans Lund på restaurering af hovedlågen på Ensted kirkegård ca inkl. moms Projekt og overslag videresendt til Kgl. bygningsinspektør Niels Vium til vurdering af prisen Det er tidligere godkendt, at der bevilges penge fra provstiets reservefond til restaurering af lågen. Ensted Kirkegård hovedlågen. Overslag fra arkitekten 12 Sekretær: Kursus: Folkekirkelig kommunikation, økonomi og personalejura På lukket dagsorden 13 IPad - hvad skal der ske når PUmedlemmer stopper På lukket dagsorden Referat, Side: 3

4 Mødepunkt Beslutning 14 Udbetaling af særlige feriedage På lukket dagsorden 15 Bov kirkegård. Vedr. slettet gravsted på Bov Kirkegård På lukket dagsorden 16 Ensted nyt kirkehus. Anmodning om forhøjelse af lån Sag: Ensted nyt kirkehus. (831) - Ensted Sogn Det oprindelig overslag på byggeriet var på Laveste tilbud ved licitation var på kr Der er sammen med håndværkere fundet besparelser på kr., som er godkendt af Niels Vium. Der er kommet krav fra kommunen, om at der skal etableres samletank og en udvidelse af det eksisterende nedsivnings anlæg, da der ikke mere må ledes overflade vand ud i grøften, som nu. Der er endvidere kommet krav om,at der skal være flugtvejdør og brand sikring af foldedør. Præste toilettet skal opdateres så det opfylder handikapkrav. Arkitekten skiver i sit brev af 19.april,2013 et beløb på og kr. til en ny belægningen fra det nuværende til kapellet. Godkendt at lånet forhøjes til kr Ensted nyt kirkehus. Anmodning om forhøjelse af lån Referat, Side: 4

5 Mødepunkt 17 Hellevad Kirke. Tagværk, tømmer og tårn. Overslag på indledende arbejder Sag: Hellevad kirke borebiller (883) - Hellevad Sogn Samlede indledende udgifter til afstivning m.m. iht. oversla g fra arkitekten kr inkl. moms Beslutning Godkendt at der optages et forskudslån på kr i stiftsmidlerne. Der betales ikke afdrag m.m. før det samlede lån til restaureringen er udbetalt Hellevad Kirke. Tagværk, tømmer og tårn. Overslag på indledende arbejder Hellevad kirke - borebiller i træværket - skader på tårnets murværk. Konsulentrunde: møde Hellevad Kirke. Afstivning af murværk Hellevad kirke - tårnets vestside. Sendt til konsulentudtalelse Referat, Side: 5

6 18 Bov. Ansættelsesbreve 3 gartneriarbejdere. Godkendt Sag: Ansættelsesbreve og regulativer 2013 (901) Bov. Ansættelsesbreve 3 gartneriarbejdere. Godkendt 19 Burkal kirke - jernankre i nordsiden + stenbelægning Sag: Burkal kirke - jerankre i nordsiden + stenbelægning. Medtages på næste konsulentrunde (919) - Burkal Sogn Burkal kirke - jerankre i nordsiden + stenbelægning 20 Bylderup kirke - murværket. Konsulentrunde: Møde Sag: Bylderup Kirke. Facader og vægge. Rapport 2005 (917) - Bylderup Sogn Bylderup kirke - murværket. Konsulentrunde: Møde Bylderup Kirke. Facader og vægge. Rapport 2005 Bylderup kirke. Rapporter fra 1980 og Bylderup kirkegård - sikring af kirken. Mødenotat Sag: Bylderup kirkegård - nedgravning afkabel langs dige (906) - Bylderup Sogn Bylderup kirkegård - sikring af kirken. Mødenotat Referat, Side: 6

7 22 Ensted nyt sognhus: licitationen af sognehus Sag: Ensted nyt kirkehus. (831) - Ensted Sogn Ensted nyt sognhus: licitationen af sognehus Ensted Kirkehus - forslag til besparelser i forbindelse med licitation. Til HS Ensted nyt kirkehuse. Udtalelse fra Kgl. Bygningsinspektør 23 Felsted menighedsrådsmedlem udtrådt På lukket dagsorden 24 Genner kirke. Referat af byggemøde Sag: Genner kirke istandsættelse. (855) - Genner Sogn Genner kirke. Referat af byggemøde Hellevad: Vedrørende matr. nr. 312 Hellevad Ejerlav, Hellevad. Svar fra menighedsformand Sag: Hellevad. Arealoverførsel: matr. nr. 312 Hellevad Ejerlav, Hellevad (902) - Hellevad Sogn Hellevad: Vedrørende matr. nr. 312 Hellevad Ejerlav, Hellevad. Svar fra menighedsformand 26 Hjordkær kirkegård. Anmodning om ændringer på kirkegård Sag: Hjordkær kirkegård. Anmodning om ændringer på kirkegård (928) - Hjordkær Sogn Hjordkær kirkegård. Anmodning om ændringer på kirkegård Hjordkær kirkegård. Anmodning om ændringer på kirkegård. Videresendt til HS Referat, Side: 7

8 27 Holbøl. Syn Godkendt Sag: Syn 2013 (910) Holbøl. Syn Godkendt 28 Rise. Ansættelsesbrev underviser babysalmesang. Godkendt Sag: Ansættelsesbreve og regulativer 2013 (901) Rise. Ansættelsesbrev underviser babysalmesang. Godkendt 29 Varnæs - ny kirkeværge Sag: Varnæs ny kirkeværge (913) - Varnæs Sogn Varnæs - ny kirkeværge Varnæs ny kirkeværge 30 Varnæs syn Godkendt Sag: Varnæs syn Godkendt (926) - Varnæs Sogn Varnæs syn Godkendt 31 Øster Løgum til Genner sogn sognegrænseændring.sendt fra HS til KM med anbefaling Sag: Øster Løgum til Genner sogn - ansøgning om sognegrænseændring (894) - Øster Løgum Sogn Øster Løgum til Genner sogn sognegrænseændring.sendt fra HS til KM med anbefaling Referat, Side: 8

9 32 Aabenraa tilmelding til konsulentrunde. Medtages på næste konsulentrunde Sag: Aabenraa anmodning om at komme med i konsulentrunde forår 2013 (918) - Aabenraa Sogn Aabenraa tilmelding til konsulentrunde. Medtages på næste konsulentrunde Aabenraa anmodning om at komme med i konsulentrunde forår Aabenraa. Sct. Jørgens Orgel. Konsulentudtalelser Sag: Aabenraa. Sct. Jørgens Orgel. Konsulentudtalelser (915) - Aabenraa Sogn Aabenraa. Sct. Jørgens Orgel. Konsulentudtalelser 34 Konsulentrunde - mødeliste 24. og 25. april 2013 Sag: Konsulentrunde - mødeliste 24. og 25. april 2013 (920) Konsulentrunde - mødeliste 24. og 25. april Lokalplaner Sag: Lokalplaner 2013 (841) Lokalplan 27 + tillæg 33 - boligområde ved Lergård. HS ingen indsigelser Lokalplan 27 + tillæg 33 - boligområde ved Lergård. Aabenraa mr. ingen indsigelser Lokalplaner: Område til erhverv og offentlige formål mellem Referat, Side: 9

10 36 Ny formand for skole-kirkeudvalget i Aabenraa provsti Sag: Ny formand for skole-kirkeudvalget i Aabenraa provsti (924) Ny formand for skole-kirkeudvalget i Aabenraa provsti 37 Research projekt. Videresendt til provstiets menighedsråd Sag: Haderselv stift.orienteringer (851) Research projekt. Videresendt til provstiets menighedsråd 38 Undersøgelse af træskulpturer og panel painting i kirker i Slesvig Holsten Sag: Haderselv stift.orienteringer (851) Undersøgelse af træskulpturer og panel painting i kirker i Slesvig Holsten 39 Ændrede regler vedrørende prohibering af anlægsopsparing Sag: BUDGET 2014 (896) Ændrede regler vedrørende prohibering af anlægsopsparing 40 Team øst kursus for menighedsrådsmedlemmer Marius Nørgaard planlægger at afholde kursus i den digitale arbejdplads for menighedsrådsmedlemmer i Team Øst. Det bliver sandsynligvis midt i juni måned. 41 Genner provstesyn 2013 Sag: provstesyn 2013 (887) Genner provstesyn 2013 Referat, Side: 10

11 42 Løjt sogn syn Godkendt Sag: Syn 2013 (910) Løjt sogn syn Godkendt 43 Løjt sogn syn Godkendt Sag: Syn 2013 (910) Løjt sogn syn Godkendt 44 Øster Løgum provstesyn 2013 Sag: provstesyn 2013 (887) Øster Løgum provstesyn Aabenraa sogn syn Godkendt Sag: Syn 2013 (910) Aabenraa sogn syn Godkendt 46 Debatoplæg fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Sag: Kirkeministeriet høringer (871) Debatoplægget udleveret til de tilstedeværende PU medlemmer Debatoplæg fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken 47 Eventuelt Intet Referat, Side: 11

12 48 Kommende provstiudvalgsmøder -Tirsdag d. 4. juni 2013 kl. 17,00: PU møde. Thore Jensen deltager. Evaluering af kirkegårdsplaner. -Søndag d. 23. juni 2013 kl. 14,00: Marlys afskedsgudstjeneste i Sct. Jørgens kirke og efterfølgende reception på Folkehjem. -Tirsdag d. 6. august 2013 kl. 16,30 (bemærk tidspunkt): PU møde. Budgetterne gennemgås. - Tirsdag d. 27. august 2013 kl. 19,00: Budgetsamråd på Folkehjem Referat, Side: 12

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering. Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud Anne Marie Laier Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ) Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Erling Mikkelsen Jens Peter Petersen Mette Rothmann Sørensen Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere