Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bylderup Kirke. Ansøgningsskema om diverse arbejder Sag: Bylderup Kirke. Diverse arbejder. (917) - Bylderup Sogn Anmodning om udskiftning af tag, udskiftning af varmeanlæg, indvendig kalkning og renovering af inventar. Arbejderne forventes udført i perioden Pris iht. overslag kr Der anmodes om 20 årigt lån i stiftsmidlerne med første afdrag i 2016 Godkendt, at der optages 10 årigt lån i stiftsmidlerne med første afdrag i juni 2016 Sagen videresendes til stiftet til konsulenternes udtalelse. Bylderup Kirke. Ansøgningsskema om diverse arbejder Bylderup kirke diverse arbejder. Ansøgningsskema sendt til MR Bylderup kirke. Rapport /projektbeskrivelse div. arbejder 4 Holbøl kirkegård anmodning om tilladelse til beskæring af træer. Sag: Holbøl kirkegård udvikling og træer. Kirkegårdskonsulentens udtalelse (1048) - Holbøl Sogn Godkendt. Provstiudvalget gør opmærksom på, at alle arbejder over kr skal i udbud Holbøl kirkegård anmodning om tilladelse til beskæring af træer. 5 Kliplev Præstegård - opdateret budget for istandsættelse Godkendt Referat, Side: 1

2 Sag: Kliplev Præstegård - Istandsættelse i forbindelse med præsteskifte (1058) - Kliplev Sogn Nyt overslag kr Provstiudvalget har på møde d. 3. juni 2014 godkendt, at Kliplev kirkekasses indestående midler i stiftet kr ,61 frigives til istandsættelse af Kliplev præstegård. Restbeløbet til istandsættelsen finansieres af provstiets 5 % midler. Kliplev Præstegård - opdateret budget for istandsættelse Kliplev -frigivelse af midler. sendt til HS Kliplev. Anmodning om frigivelse af midler i stiftet Indflytningssyn Kliplev Kliplev kirkekasse frigivelse af indestående midler 6 Varnæs. Anmodning om nedlæggelse af gravsteder Sag: Varnæs kirkegård: nedlæggelse af gravsteder og udvidelse af kirkegården. Konsulentrunde (1062) - Varnæs Sogn Godkendt Varnæs. Anmodning om nedlæggelse af gravsteder 7 Initiativpulje - behandling af ansøgninger Sag: Initiativfond 2014 (1041) Bjolderup. Ansøgning initiativpulje Børnekorarbejde uddannelse. Ansøgning initiativpulje Felsted ansøgning til provstiets initiativpulje Babysalmesang Bjolderup, pris ca : Afvist: Der er udelukkende tale om et lokalt arrangement og det bør derfor finansieres af den lokale kirkekasse Luthers nøgle: Rollespil for konfirmander om reformationen. Pris ca. kr. 250 pr. konfirmand + kørsel: Godkendt: Projektet afholdes i 2015 som et tilbud for alle konfirmander i provstiet. Herefter afgøres det, om det skal afholdes årligt. Der bedes indsendt et realistisk budget for arrangementet til provstiudvalget Gospelroots. Ansøgning initiativpulje Hellevad. Ansøgning initiativpulje Kirke på tværs. Tværkulturelt samarbejde på Høje Kolstrup. Pris ca : Godkendt: idet det faktisk er det eneste sted i Aabenraa provsti, der kan laves den type Referat, Side: 2

3 Hellevad-Hjordkær. Ansøgning til initiativpulje Kirke på tværs + Luthers nøgle. 2 ansøgninger initiativpulje Konfirmandarrangement. Provstikomite for mission. Ansøgning initiativpulje Skole-kirke samarnejdskoordinator. Ansøgning initiativpulje Udvikling af materialer til konfirmandundervisning.initiativfond Varnæs ansøgning initiativpulje Aabenraa. Ansøgningsskema til provstiets udviklingspulje - formidling af historiske gravsteder kværkulturelt samarbejde. Beløbet afholdes i første omgang af Aabenraa sogns kirkekasse. Samlet regning sendes herefter til provstiet Fælles arrangement for konfirmander. Fx musikarrangemet / musikworkshops. Pris ca Afvist: Provstiudvalget vælger at afholde ét stort konfirmand arragement, nemlig Luthers Nøgle (se ovenfor)sluttende med koncert: Kursus for organist i børnekorsarbejde, pris ca : Afvist: Der er udelukkende tale om et lokalt arrangement og det bør derfor finansieres af den lokale kirkekasse Deltidsansat Skole-kirke koordinator. Pris ca (løst anslået): Udsættes: Det undersøges om det er muligt at frikøbe en lærer (kombinationsstilling) til opgaven ca. 200 timer årligt. Sagen medtages igen på provstiudvalgsmøde i efteråret 2014 Fælles korweekend Hellevad Hjordkær. Pris ca : Afvist: Der er udelukkende tale om et lokalt arrangement og det bør derfor finansieres af den lokale kirkekasse Fælles korweekend Hellevad-Hjordkær. Pris ca : Afvist: Der er udelukkende tale om et lokalt arrangement og det bør derfor finansieres af den lokale kirkekasse Husstandsomdeling af Bibelen. Pris ca : Afvist: Der er udelukkende tale om et lokalt arrangement og det bør derfor finansieres af den lokale kirkekasse Musical - nyt musikalsk materiale. Pris ca : Afvist: der er tale om en forening og ikke udgifter der er knyttet til sognets kirkekasse Nyt inspirations - og undervisningsmateriale til konfirmandundervisning. Samarbejde med DSUK. Pris ca : Fornyet ansøgning indsendes: Der savnes en bedre beskrivelse af det materiale, der arbejdes hen imod. Ophold på Løgumkloster kan finansieres. Øvrige rejseudgifter kan ikke dækkes. Der skal indsendes et mere beskrivende materiale. Herefter vil provstiudvalget tage ansøgningen op til fornyet behandling. Felsted sogn: Knytte tættere bånd mellem kirke og menighed. Ansøgt : bevilget til projektet. Menighedsrådet bedes lave en beskrivelse af projektet, som kan være til Referat, Side: 3

4 inspiration for andre sogne. Endvidere opfordres menighedsrådet til at fremlægge/evaluere projektet på budgetsamrået i 2016 Informationsfoldere og QR koder til Aabenraa kirkegård. Kirkegården rummer mange historiske minder. Pris ca : Godkendt: på betingelse af, at der udarbejdes materiale, der formidler processen etc., idet der er tale om et pilotprojekt, der kan inspirere andre og udvikles til evt. at omfatte andre kirkegårde, kirker m.m. Beløbet afholdes i første omgang af Aabenraa sogns kirkekasse. Samlet regning sendes herefter til provstiet 8 Syn fra diverse sogne Sag: Syn 2014 (1072). De sogne, der endnu ikke har indsendt synsudskrifter rykkes. Burkal syn 2014 Ravsted syn 2014 Genner kirke syn 2014 Varnæs syn 2014 Hjordkær syn 2014 Holbøl syn Målsætning for provstiudvalget Målsætninger for Aabenraa Provstiudvalgs virke Provstiudvalget for Aabenraa er sat i verden fordi evangeliet skal forkyndes på de bedst mulige vilkår i Aabenraa Provsti og med den mangfoldighed som er et vilkår i et provsti med mange traditioner, flere sprog og kulturelle lag. Provstiudvalget og provst har et tilsyn med at denne opgave løses i sognene med den bedst mulige kvalitet. Det betyder for provstiudvalgets arbejde: At provstiudvalget både indadtil i forhold til egen sagsbehandling og udadtil i forhold til tilsynsopgaven, må stå for legalitet, seriøsitet og ordentlighed. At provstiudvalget må følge og sætte sig ind i politiske og kirkelige dagsordener og beslutninger som kan have betydning for sognenes forhold. Og At provstiudvalget må være opmærksom på og respektfuld overfor de lokale særpræg, særlige Referat, Side: 4

5 opgaver og historiske og kulturelle særpræg Provstiudvalget skal på denne baggrund støtte, vejlede og inspirere. Dette bør gøres på et forståeligt sprog, med konkrete tilbud i form af kurser og undervisning og med fokus på at bevare et folkeligt og lokalt engagement omkring sognenes kirker og evangeliets forkyndelse. 10 Evaluering af formandsmøde Sag: Alle menighedsråd 2014 (1080) Der afholdes fremover et årligt formandsmøde. Tidspunktet fastsættes senere Dagsorden til formandsmøde mandag d. 16. juni 2014 på Folkehjem 11 Møde med personalekonsulenten efter sommerferien Emner og dato fastlægges Personalekonsulenten indbydes til at deltege i provstiudvalgsmøde Der skal tales om holdninger, konkrete sager samt arbejdsfordelingen mellem Landsforening, stift og personalekonlent. 12 Tillæg til PU forretningsorden Tilføjelse til forretningsorden for Aabenraa provstiudvalg Tilføjelse til 7: Rutinemæssige ekspeditionssager kan uden videre behandles og underskrives af provsten. Det drejer sig om følgende typer af sager: Uproblematiske personaleansættelser: ansættelsesbreve, regulativer o. lign. Synsudskrifter, vand-varmeaftaler for embedsboliger o. lign. Endelige skøder for køb og salg af jord og bygninger, såfremt sagen forinden er godkendt af provstiudvalget. Tilføjelse til 10.: Referat af provstiudvalgsmøder udsendes til provstiudvalgets medlemmer snarest muligt efter mødets afholdelse og referatet godkendes og underskrives på næste møde. 13 Budget 2015 Sag: BUDGET 2015 (1053) Brev vedrørende budget KM - Sidste frist for indsendelse af budgetter er 15. juni. En del menighedsråd har indsendt for sent. Det henstilles til, at menighedsrådene overholder deadlines for indsendelse. - Det ligningsbeløb provstiudvalget har udmeldt gælder. Budgetter skal tilrettes efter det. - Enkelte sogne kontaktes vedr. deres indsendte budget. - Der tages stilling til ønsker på PU mødet Der udsendes indkaldelse til budgetsamråd til alle menighedsråd. De foreløbige beregninger vedhæftes. Referat, Side: 5

6 - På budgetsamrådet fremlægges dele af provstiprofilen - Der orienteres om initiativfonden m.m. 14 Bjolderup kirke - parkeringspladser Sag: Bjolderup kirke Parkeringsplads. (1066) - Bjolderup Sogn Bjolderup kirke - parkeringspladser Godkendt at der til Bjolderup-Uge menighedsråd, kan frigives midler indestående i stiftet til parkeringsplads ved Bjolderup kirke, når beløbet kendes. Der skal først indsendes revideret projektbeskrivelse i henhold til konsulenternes udtalelse. Bjolderup kirke - parkeringspladser. Museets udtalelse Bjolderup parkeringspladser. STØ godkendelse og konsulentudtalelser 15 Bjolderup-Uge Kirkegårdsvedtægt Sag: Bjolderup og Uge kirkegårde. Vedtægt (1057) - Bjolderup Sogn Der mangler stadig tilføjelse til 14. Menighedsrådet bedes indsende på ny Bjolderup-Uge Kirkegårdsvedtægt 16 Provstiprofil til Budgetsamrådet Fremlæggelse af provstiprofil til budgetsamrådet koster ca. kr Principbeslutning om låneafdragstid På Fuglsangmødet blev der talt om at låneafdragstiden højst skal være 10 år. Kirsten kontakter Marius Nørgaard og hører om de evt. sammen kan fremlægge provstiprofilen Lån skal fremover, så vidt muligt, kun have en afdragstid på 10 år. 18 Hellevad kirke. Notat vedr. diverse arbejder Sag: Hellevad kirke: tårn og borebiller (883) - Hellevad Sogn Det viser sig, at murværket måske er i betydelig værre stand end hidtil anslået. Sagen videresendes til HS til konsulenternes udtalelse. Såfremt det bliver nødvendigt, kan lånet forhøjes. Hellevad kirke. Div arbejder Hellevad Kirke. Notat om tårn juni 2014 Hellevad Kirke. Sagens stade Hellevad kirke. Sagens stade 4. juni 2014 Referat, Side: 6

7 Hellevad Kirke. Referat af byggemøde Hellevad ændring af lån Lånet ændres til et 10 årigt lån Ændring af lån fra 20 årigt til 10 årigt lån 20 Rise lån ændring af lån Lånet ændres til et 10 årigt lån Ændring af lån fra 15 årigt til 10 årigt lån Referat, Side: 7

8 Orientering 21 Genner kirke. Referat af byggemøde Sag: Genner kirke istandsættelse. (855) - Genner Sogn Genner kirke. Referat af byggemøde Ensted samlet regning for istandsættelse af låge Sag: Ensted kirkegård - udskiftning af låge. (868) - Ensted Sogn Er betalt af provstiet reservefond Ensted samlet regning for istandsættelse af låge 23 Hellevad kirke - fjernelse af kirkebænk. Mr bedes indsende billede Sag: Hellevad. Anmodning om fjernelse af kirkebænk (1083) - Hellevad Sogn Hellevad kirke - fjernelse af kirkebænk. Mr bedes indsende billede Hellevad kirke. Anmodning om at fjerne en kirkebænk Hellevad sogn - sag nr 14/3971. Billeder Hellevad. Anmodning om fjernelse af kirkebænk 24 Hellevad. Tinglysningspapirer ledningsanlæg for spildevand. Underskevet Sag: Hellevad menighedsråd. (1015) - Hellevad Sogn Hellevad. Tinglysningspapirer ledningsanlæg for spildevand. Underskevet 25 Kliplev præstegård - istandsættelse. STØ godkendelse og konsulentudtalelser Sag: Kliplev kirke: Restaurering (964) - Kliplev Sogn Kliplev præstegård - istandsættelse. STØ godkendelse og konsulentudtalelser Referat, Side: 8

9 Orientering Kliplev præstegård. Bilag til udbetaling 26 Varnæs kirke - evt. skift af varmekilde i kirken Sag: Varnæs kirke - evt. skift af varmekilde i kirken (1085) - Varnæs Sogn Varnæs kirke - evt. skift af varmekilde i kirken 27 Lokalplaner Sag: Lokalplaner 2014 (1039) Lokalplan: Fjernvarmeværk ved Skovbyvej i Løjt-Kirkeby Lokalplan: Sommerhusudstykning ved Skarrev Lokalplan: Tillæg nr. 41 Udvidelse af Løjt Fjernvarmeværk Lokalplan: Udvidelse af Løjt Fjernvarmeværk 28 Teologi for voksne - stilhed og fodbad - bibelvandring. Nyt fra Haderslev Stift Sag: Haderslev stift.orienteringer (851) Teologi for voksne - stilhed og fodbad - bibelvandring. Nyt fra Haderslev Stift 29 Provstesyn Aabenraa Sag: Provstesyn 2014 (1042) Callesensgade 8. Aabenraa provstesyn 2014 Fladholm. Aabenraa provstesyn 2014 Høje Kolstrup kirke. Aabenraa provstesyn 2014 Kirkebakken 1 aabenraa provstesyn 2014 Referat, Side: 9

10 Orientering Kirkegård, krematorie og fælleskontorkontor Aabenraa provstesyn 2014 Kirkeplads 4. Aabenraa provstesyn 2014 Kirkeplads 6. Aabenraa provstesyn 2014 Lergård 6. Aabenraa provstesyn 2014 Nicolaihuset. Aabenraa provstesyn 2014 Sct Jørgens Aabenraa provstesyn 2013 Sct. Nicolai. Aabenraa provstesyn Landsforeningens kursusudbud efteråret 2014 Sag: Provstiudvalget diverse 2014 (1031) Landsforeningens kursusudbud efteråret Eventuelt Intet 32 Kommende PU møder -Tirsdag d. 19. august Tirsdag d. 26. august 2014.kl. 19,00 - ca. 21,30. Budgetsamråd på Folkehjem (Afbud Anne Marie) -Tirsdag d. 2. september Endeligt budget 2015 vedtages -Tirsdag d. 7. oktober Tirsdag d. 4. november Onsdag den 5. november 2014 fra kl : fællesmøde for provstiudvalgsmedlemmerne i stiftet og stiftsrådet. -Tirsdag d. 2. december Efterfølgende julefrokost Referat, Side: 10

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud Anne Marie Laier Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere