Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1"

Transkript

1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417) Referat af provstiudvalgsmøde Bylderup Præstegård gavl sendt til PU medlemmer Sag: Bylderup præstegårds gavl (653) - Bylderup Sogn Fugtskader i præstegårdens yderrmure. Pris iht. overslag kr ,75 at provstiets reservefond dækker de uforudsete udgifter. Når regningerne er betalt fremsendes kopi til provstikontoret. Beløbet vil herefter blive overført til Bylderup kirkekasse. Bylderup Præstegård gavl sendt til PU medlemmer Sendt til Provstiudvalget til godkendelse Bylderup præstegårds gavl, afvente provstiudvalgets godkendelse 4 Større faglig viden om kirkegårdsdrift Sag: Alle kirkegårde (561) Ingen interesse Større faglig viden om kirkegårdsdrift Tilbud om abonnement for hele provstiet på videnblade om kirkegårde for kr det første år. 5 Grøn kirke. Kursusinvitation Sag: Provstiudvalg - diverse (414) Ingen interesse Grøn kirke. Kursusinvitation 6 Provsternes årsmøde Brugerbetaling kr. 350,00 Dagsorden, Side: 1

2 Mødepunkt 7 Haderslev stift. Ansættelse af personalekonsulent Sag: Udvidet personalerådgivning til stiftets menighedsråd! (190) Indstilling Medtages til behandling på budgetsamråd 1. september 2011 på Folkehjem. Haderslev stift. Ansættelse af personalekonsulent Udkast til vedtægt til provstiudvalgets behandling 8 Provstisekretærernes årsmøde 2011 Sag: Provstisekretær (487) Provstisekretærernes årsmøde 2011 Årsmødet finder sted i Viborg oktober Pris kr. 4000,00 9 Ravsted vedr. køb af ejendom Sag: Ravsted vedr. køb af ejendom (661) - Ravsted Sogn Købsaftale for Ravsted Kirkevænge 2, 6372 Bylderup-Bov. Købspris i alt kr Ravsted vedr. køb af ejendom Menighedsrådet overvejer hvorvidt ejendommen skal nedrives eller ombygges til sognehus. Ravsted ejendomshandel. Købsaftale 10 Hellevad kirke. Borebiller i træværk Sag: Hellevad kirke (663) - Hellevad Sogn Der er konstateret borebiller i træværket i kirken. Rapport fra arkitekt Hans Lund Hellevad kirke. Borebiller i træværk at forundersøgelsen iværksættes. Økonomien er ikke behandlet, men det er nødvendigt at forundersøgelsen igangsættes, hvorefter overslag udarbejdes og et forslag til udbedring indsendes til de kirkelige myndigheder. Dagsorden, Side: 2

3 Mødepunkt 11 Tyverialarm til kirkene. Eventuelt fælles indkøb Sag: Alle menighedsråd orienteringer m.m. (19) Der har været udsendt forespørgsel til alle menighedsråd i provstiet om eventuelt interesse for fælles indkøb af alarmsystemer til provstiets kirker med henblik på rabatter. 9 menighedsråd har svaret på vores henvendelse. Kun 6 menighedsråd har svaret, at de måske er interesserede. Bylderup: svar på forespørgsel: Tyverisikring af kirke. Det oplyses at tyverisikring/brandalarm af kirken koster 30928,75 incl. moms Nedgravning af kabel koster 4750 incl. moms Indstilling Interesse for fælles indkøb af tyverialarm er for lille. Provstiudvalget besluttede, at anmode menighedsrådene om at tjekke, at bokse til opbevaring af sølvtøj er godkendt og tyverisikret. I henhold til tidligere udsendt pjece fra det kriminalpræventive råd, anmodes menighedsråden om også at registrere og fotografere deres værdigenstande. Såfremt der er behov for indkøb af nye godkendte bokse, kan dette eventuelt gøres i et fælles indkøb. Der udsendes breve til alle menighedsråd herom. 12 Budget 2012 Sag: BUDGET 2012 (637) Budgetgennemgang Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Aabenraa Kommune Landskirkeskat og udligningstilskud 2012.DOC Provstiudvalget foreslår at kirkeskatteprocenten på 0,95 % fastholdes. Der foreslås derfor besparelser på ca.kr. 3. mill. Oversigtsskemaer med besparelsesforslag udsendes til provstiets menighedsråd. Dagsorden for budgetsamrådet d. 1. september 2011 kl. 19,00: 1.Budgetgennemgang 2.Stiftets personalerådgivning: ændring af ansættelsesforhold for stiftets personalerådgiver. Udkast til vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Aabenraa provsti om provstikonsulent for alle provstiets menighedsråd. Vedlagt som bilag. 3.Opfølgning fra Visionsaften 18. maj 2011 kl. 19,00 på Folkehjem ved konsulent Per Søgaard. 4.Gennemgang af ensartede kirkegårdstakster i provstiet ved kordegn Thore Jensen. 5.Eventuelt Dagsorden, Side: 3

4 13 Bov lån i stiftsmidlerne udbetalingsbudget Sag: Bov (514) - Bov Sogn Bov lån i stiftsmidlerne udbetalingsbudget 14 Bov ansættelsesbrev gartneriarbejder Sag: Bov gartnermedhjælpere (456) - Bov Sogn Bov ansættelsesbrev gartneriarbejder 15 Hellevad lån i stiftsmidlerne udbetalingsbudget Sag: Hellevad (329) - Hellevad Sogn Hellevad lån i stiftsmidlerne udbetalingsbudget 16 Hellevad frigivelse af beløb til graverfaciliteter. Sag: Hellevad (329) - Hellevad Sogn Hellevad frigivelse af beløb til graverfaciliteter. 17 Kliplev lån i stiftsmidlerne udbetalingsbudget Sag: Kliplev: (400) - Kliplev Sogn Kliplev lån i stiftsmidlerne udbetalingsbudget Kliplev: Godkendelse af frigivelse af midler Dagsorden, Side: 4

5 18 Kliplev kirke - restaurering. Konsulentudtalelser, lånebevilling og godkendelse Sag: Kliplev kirke (309) - Kliplev Sogn Kliplev kirke - restaurering. Konsulentudtalelser, lånebevilling og godkendelse Udtalelser fra Kgl. bygningsinspektør, Nationalmuseet og stiftsøvrigheden. Godkendelse af lån. Kliplev kirke - restaurering. Honorar til varmekonsulent Kliplev reservefond udbetalt Kliplev. Udbetaling af midler fra 5% puljen Der er udbetalt kr til kirkekassen fra reservefonden i henhold til provstiudvalgets beslutning af 5. april Kliplev præstegård - renovering af trappe ved præstegård Sag: Kliplev præstegård (357) - Kliplev Sogn Kliplev præstegård - renovering af trappe ved præstegård Rapport og billeder 20 Løjt, Øster Løgum, Genner Notat fra opfølgningsmødet vedr. konfirmandundervisning Sag: Konfirmandundervisning (542) Løjt, Øster Løgum, Genner Notat fra opfølgningsmødet vedr. konfirmandundervisning 21 Ravsted kirke - istandsættelse af tårn. Opsummering Sag: Ravsted Projekt: istandsættelse af tårn (137) - Ravsted Sogn Ravsted kirke - istandsættelse af tårn. Opsummering Dagsorden, Side: 5

6 22 Rise Egeparken indflyningssyn 21/ Sag: Rise præstegård Egeparken (106) - Rise Sogn Rise Egeparken indflyningssyn 21/ Tinglev kirke - arbejder på tårn. Forhøjet lån godkendt Sag: Tinglev kirketårn (170) - Tinglev Sogn Tinglev kirke - arbejder på tårn. Forhøjet lån godkendt Tinglev - lånedokument 24 Tinglev lån i stiftsmidlerne udbetalingsbudget Sag: Tinglev kirkekasse (366) - Tinglev Sogn Tinglev lån i stiftsmidlerne udbetalingsbudget 25 Uge Præstegård fastsættelse af husleje (varme og el) Sag: Uge præstegård: Nedsættelse af husleje (651) - Uge Sogn Uge Præstegård fastsættelse af husleje (varme og el) 26 Øster Løgum Forpagtning sendt til Søren Hansen til eftersyn Sag: Øster Løgum forpagtning (654) - Øster Løgum Sogn Øster Løgum Forpagtning sendt til Søren Hansen til eftersyn 27 Uge kirke - historisk inventar Sag: Uge kirke (264) - Uge Sogn Uge kirke - historisk inventar Besigtigelsesrapport fra Nationalmuseet Dagsorden, Side: 6

7 28 Øster Løgum Præstegård kontraktforslag Sag: Øster Løgum præstegård (645) - Øster Løgum Sogn Øster Løgum Præstegård kontraktforslag Øster Løgum Præstegård. Opdeling af arbejder Fra arkitekt Hans Lund Øster Løgum præstegård afleveringssyn Øster Løgum præstegård. Svennings kommentarer til rådgivningsaftale Øster Løgum præstegård - istandsættelse. Konsulentudtalelser Stiftsøvrigheden godkender projektet iht. konsulentudtalelse Øster Løgum Præstegård. Referat af byggemøde Aabenraa lån i stiftsmidlerne udbetalingsbudget Sag: Aabenraa (380) Aabenraa lån i stiftsmidlerne udbetalingsbudget 30 Aabenraa Nicolai kirke Vedr. klokkeringning. Stiftets svar Sag: Aabenraa, Sct. Nicolai kirke - klokkeringning (636) - Aabenraa Sogn Aabenraa Nicolai kirke Vedr. klokkeringning. Stiftets svar 31 Aabenraa Sct. Jørgen orgel og korpulpitur videresendt til konsulenternes udtalelse Sag: Aabenraa Sct. Jørgens kirke-nyt orgel og orgelpulpitur (502) - Aabenraa Sogn Aabenraa Sct. Jørgen orgel og korpulpitur videresendt til konsulenternes udtalelse Dagsorden, Side: 7

8 32 Aabenraa, Sct. Jørgens kirke - nyt orgel og korpulpitur. Kvittering Sag: Aabenraa Sct. Jørgens kirke-nyt orgel og orgelpulpitur (502) - Aabenraa Sogn Aabenraa, Sct. Jørgens kirke - nyt orgel og korpulpitur. Kvittering 33 Bliv bedre til at undgå arbejdsulykker det betaler sig Sag: Diverse vedr. funktionærer (499) Bliv bedre til at undgå arbejdsulykker det betaler sig 34 Lokalplaner Sag: Lokalplaner (282) Lokalplan Tillæg 18 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Lokalplan: RC Parken, Søgård Lokalplan boligområde ved Midtløkke - Kliplev Lokalplan: Boligområde ved Midtløkke - Kliplev Lokalplan: Butik på Ramsherred Aabenraa Lokalplan: Tillæg nr Ramme nr B - LP048 -Midtløkke Lokalplan: Tillæg nr. 23, Ramsherred, Aabenraa 35 Medlemstal Sag: Visionarbejde (119) Medlemstal Dagsorden, Side: 8

9 36 Menighedsrådsvalg 2012 Brev til Provstiudvalg Sag: Menighedsrådsvalg 2012 (656) Menighedsrådsvalg 2012 Brev til Provstiudvalg Orientering og oplæg fra Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer 37 Nyt fra Haderslev Stiftsråd juli-august 2011 Sag: Haderslev stift (94) - Haderslev Stift Nyt fra Haderslev Stiftsråd juli-august Provstidag torsdag d. 24. november Sag: Kurser i provsti, stift,m.m. (547) Provstidag torsdag d. 24. november Udsendt til alle menighedsråd og præster i provstiet 39 Rapport om personregistrering i Aabenraa provsti (marts - juni 2011) Sag: Rapport om personregistrering i Aabenraa provsti (marts - juni 2011) (655) Rapport om personregistrering i Aabenraa provsti (marts - juni 2011) 40 Specialkonfirmander Notat fra møde Sag: Handicapkonfirmander (351) Specialkonfirmander Notat fra møde Tak for opmærksomheden fra Margrethe Wind Sag: Provstiudvalg - diverse (414) Tak for opmærksomheden fra Margrethe Wind Dagsorden, Side: 9

10 42 Bylderup kirkegård -annulering af gravstedsaftale Sag: Bylderup kirkegård (428) - Bylderup Sogn Bylderup kirkegård -annulering af gravstedsaftale 43 Egvad kirke - tilgængelighed til kirken. Skaarups udtalelse Sag: Egvad kirke - tilgængelighed til kirken. Skaarups udtalelse (662) - Egvad Sogn Egvad kirke - tilgængelighed til kirken. Skaarups udtalelse Til orientering. Stiftet har efterfølgende skreve,t at det var en fejl, atder står at PU bedes udtale sig 44 Ravsted kirkegård - fredning af gravsteder Sag: Ravsted kirkegård (413) - Ravsted Sogn Ravsted kirkegård - fredning af gravsteder 45 Ravsted fredning gravsteder Sag: Ravsted kirkegård (413) - Ravsted Sogn Ravsted fredning gravsteder 46 Ravsted vedr. eventuelt salg af præstegård Sag: Ravsted præstegård (379) - Ravsted Sogn Ravsted vedr. eventuelt salg af præstegård 47 Rise ansættelsesbrev minikonfirmandlærer Sag: Rise ansættelser (332) - Rise Sogn Rise ansættelsesbrev minikonfirmandlærer Dagsorden, Side: 10

11 48 Rise ansættelsesbrev specialkonf. lærer Sag: Rise ansættelser (332) - Rise Sogn Rise ansættelsesbrev specialkonf. lærer 49 Tinglev ansættelsesbrev gartnerimedarbejder Sag: Tinglev ansatte (464) - Tinglev Sogn Tinglev ansættelsesbrev gartnerimedarbejder 50 Øster Løgum-Genner Møde vedrørende fælles organist og organistens ansættelsesforhold. Sag: Øster Løgum-Genner Møde vedrørende fælles organist og organistens ansættelsesforhold. (660) - Øster Løgum Sogn Øster Løgum-Genner Møde vedrørende fælles organist og organistens ansættelsesforhold. 51 Øster Løgum belægninger kirkegård. Konsulentudtalelser Sag: Øster Løgum kirkegård - belægning på kirkegården - reparation af indgangsparti (650) - Øster Løgum Sogn Øster Løgum belægninger kirkegård. Konsulentudtalelser Øster Løgum kirkegård belægninger: Mødenotat Øster Løgum kirkegård - belægning på kirkegården Mødereferat Dagsorden, Side: 11

12 52 Lønpolitik Haderslev stifts forslag til menighedsråd Sag: Diverse vedr. funktionærer (499) Lønpolitik Haderslev stifts forslag til menighedsråd Lønpolitik følgebrev 53 Biskoppen: Brev vedr. messefald og kirkegang Sag: Haderslev stift (94) - Haderslev Stift Biskoppen: Brev vedr. messefald og kirkegang 54 Nyhedsbrev mødereferat Sag: Nyhedsbrev (638) Nyhedsbrev mødereferat Eventuelt Intet 56 Kommende provstiudvalgsmøder 2. august 2011 kl. 16,00 Budgetmøde 1. september 2011 kl. 19,00 Budgetsamråd Folkehjem 6. september 2011 kl. 17,00 PU møde.godkendelse af budgetter 5. oktober 2011 kl. 17,00. PU møde. Bemærk: onsdag 1. november 2011 kl. 17,00 PU møde 2. november 2011: møde mellem stiftsråd og provstiudvalg i stiftet. Haderslev 6. december 2011 kl. 17,00 PU møde.julefrokost Torsdag d. 29. september kl. 14,00 arrangerer Henrik Alsted udflugt for provstiudvalget til Ribe. Mødested meddeles senere. Afbud fra Ib Krogh-Nielsen. Dagsorden, Side: 12

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud Anne Marie Laier Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering. Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere