Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark"

Transkript

1 Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for at få flere i arbejde. Det svenske forbillede er dog misforstået. Det danske arbejdsmarked er blandt de meste velfungerende i EU og langt mere velfungerende end det svenske. I en normal konjunktursituation er der faktisk flere i befolkningen, der arbejder i Danmark end i Sverige. Lavere ydelser til grupperne på kanten af arbejdsmarkedet vil sandsynligvis ikke have store beskæftigelseseffekter. Til gengæld vil flere risikere at blive fattige, og uligheden i samfundet vil vokse. af chefanalytiker Erik Bjørsted. april 15 Analysens hovedkonklusioner DA har i en ny rapport peget på, at ydelserne til overførelsesmodtagerne bør sænkes markant, og at det svenske arbejdsmarked bør være et forbillede for Danmark. Det svenske arbejdsmarked klarer sig dog ikke bedre end det danske snarere tværtimod. Danmark har været hårdere ramt af krisen end Sverige, hvorfor det ikke giver mening at sammenligne de faktiske tal for beskæftigelsen, som DA gør i deres analyse. Man er nødt til at se på, hvordan beskæftigelsen ser ud i en normal konjunktursituation. Den strukturelle beskæftigelsesfrekvens, som er den andel af befolkningen, der i en normal konjunktursituation er i arbejde, er lavere i Sverige end i Danmark. I en normal konjunktursituation er der altså flere, der arbejder i Danmark end i Sverige. OECD forventer fremadrettet, at en større andel af befolkningen er i arbejde i Danmark end i Sverige. Den strukturelle ledighed i Sverige, som er den arbejdsløshed, man oplever i en normal konjunktursituation, er ligeledes højere i Sverige end i Danmark. Det vidner om, at det danske arbejdsmarked er sundere end det svenske arbejdsmarked. Lavere ydelser til personer på kanten af arbejdsmarkedet har en tvivlsom effekt og vil blot øge uligheden i samfundet. Kontakt Chefanalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal. 151 København V

2 Det danske arbejdsmarked klarer sig bedre end det svenske Dansk Arbejdsgiverforening har i en ny rapport peget på, at Danmark bør følge det svenske eksempel og gennemføre arbejdsmarkedsreformer for at øge beskæftigelsen. Bl.a. bør man sænke ydelserne til overførelsesmodtagerne. Der peges i rapporten på, at beskæftigelsesgraden i Sverige er højere end i Danmark. Det giver dog ikke mening at se på de faktiske beskæftigelsestal, når man skal sammenligne Danmark og Sverige. Danmark og Sverige har været igennem meget forskellige forløb de sidste tyve år. Mens Danmark bl.a. som følge af en boble på boligmarkedet har været hårdt ramt af den nuværende krise, er Sverige, som ikke har haft en boble på boligmarkedet, sluppet relativt billigt igennem krisen. Omvendt var Sverige hårdt ramt af en finansiel krise i 9 erne. I disse år var der flere danskere i den arbejdsdygtige alder, som var i arbejde, end tilfældet var i Sverige. Også i årene op til den nuværende krise var andelen af beskæftigede højere i Danmark end i Sverige. Det fremgår af figur 1a og 1.B, som viser beskæftigelsen i Danmark og Sverige, når man måler beskæftigelsen i forhold til befolkningen mellem 15 og år og i forhold til hele befolkningen over 15 år. Figur 1A. Beskæftigelsesfrekvens, 15- år Figur 1B. Beskæftigelsesfrekvens, over 15 år DK DK Anm.: Der ses på beskæftigelsen for de 15- årige i forhold til befolkningen mellem 15 og år. Kilde: AE pba. Eurostat. Anm.: Der ses på beskæftigelsen for alle over 15 år i forhold til befolkningen over 15 år. Kilde: AE pba. Eurostat Hvis man skal have et retvisende billede af, om Sverige eller Danmark klarer sig bedst, er det derfor nødvendigt at se på den strukturelle beskæftigelse, når man sammenligner Sverige og Danmark. Den strukturelle beskæftigelse måler netop, hvordan beskæftigelsen ser ud i en normal konjunktursituation og beregnes af OECD i Economic Outlook på baggrund af sammenlignelige data. OECD s beregninger af strukturelle niveauer er knyttet op på hele befolkningen over 15 år, hvorfor der i de næste figurer ses på beskæftigelsen i pct. af befolkningen over 15 år (svarende til aldersgruppen i figur 1b). Ser man på den strukturelle beskæftigelse i Danmark og Sverige i procent af befolkningen over 15 år, har Danmark iflg. OECD s tal en højere strukturel beskæftigelsesfrekvens end Sverige. Det fremgår af figur.

3 Som det fremgår, har den strukturelle beskæftigelsesfrekvens i Danmark de sidste tyve år været højere end i Sverige. I løbet af krisen er den strukturelle beskæftigelsesfrekvens herhjemme faldet, hvilket skyldes at befolkningen over 15 år er vokset mere, end den strukturelle beskæftigelse er vokset. De kommende år tager væksten i den strukturelle beskæftigelse dog til i takt med at de senere års reformer for alvor begynder at slå igennem. Figur. Strukturel beskæftigelsesfrekvens i Danmark og Sverige DK Anm.: Der ses på andelen af beskæftigede i pct. af hele befolkningen over 15 år. Kilde: AE på baggrund af OECD, Economic Outlook, No. 9. Den strukturelle beskæftigelsesfrekvens i Danmark er blandt de højeste i EU. Det fremgår af figur 3, og den er faktisk lidt højere end i Tyskland, som af mange også fremhæves som et forbillede. Figur 3. Strukturel beskæftigelsesfrekvens i EU SVK POL ITA GRC HUN ESP BEL FRA SVN POR EST FIN IRE CZE UK AUT DEU DEN NLD Strukturel beskæftigelsesgrad Anm.: Der ses på andelen af beskæftigede i pct. af hele befolkningen over 15 år. Kilde: AE på baggrund af OECD, Economic Outlook, No. 9. 3

4 Fremadrettet venter OECD i deres lange fremskrivninger, at en større andel af befolkningen i Danmark vil være i arbejde sammenlignet med Sverige og Tyskland. Det fremgår af figur, som viser den af OECD forventede strukturelle beskæftigelsesfrekvens i 3. Beskæftigelsesfrekvensen er i figur opgjort i procent af den samlede befolkning, da det er den samlede befolkning, der fremskives i OECD s lange fremskrivning. Derfor er beskæftigelsesfrekvensen i figur lavere end i de foregående figurer. Figur. Beskæftigelsesfrekvens i OECD s lange prognoser POL SVK BEL GRC FRA ITA SVN ESP FIN HUN EST IRE POR CZE UK DEU AUT DEN NLD 3 Anm.: Der ses på antallet af beskæftigede i procent af den samlede befolkning. Kilde: AE på baggrund af OECD, Long-term, projections, No. 95. Danmark har også lavere strukturel ledighed end Sverige Meget tyder på, at strukturerne på det danske arbejdsmarked faktisk er bedre end på det svenske arbejdsmarked. Den strukturelle ledighed, som måler arbejdsløsheden i en normal konjunktursituation, er i Sverige således højere end i Danmark, og har været det igennem en lang række år. Det fremgår af figur 5. Siden begyndelsen af 9 erne har Danmark haft en lavere strukturel ledighed end Sverige, og det gælder også i dag. I Sverige er den strukturelle ledighed således på 7, pct. mens den i Danmark er på, pct., iflg. OECD. Faktisk er der tegn på, at det i Sverige er blevet vanskeligere at få besat de ledige stillinger. Herhjemme besættes de ledige stillinger derimod mindst lige så effektivt, som før krisen (jf. appendiks A).

5 Figur 5. Strukturel ledighed i Danmark og Sverige DK Kilde: AE på baggrund af OECD, Economic Outlook, No. 9. Som det fremgår af figur, har Danmark en lavere strukturel ledighed end mange andre europæiske lande. Det vidner om, at Danmark sammenlignet med vores europæiske naboer har et meget velfungerende arbejdsmarked. Figur. Strukturel ledighed i Danmark og andre lande AUT NLD DEU DEN CZE UK FIN SVN BEL EST ITA FRA POL Euro HUN IRE POR SVK GRC ESP Strukturel ledighed Kilde: AE på baggrund af OECD, Economic Outlook, No. 9. Lavere ydelser til personer på kanten af arbejdsmarkedet har tvivlsom effekt Mange af de personer, som man ønsker at få i arbejde via lavere ydelser, slås ofte med andre problemer end ledighed. Der er flere, der kæmper med helbredsmæssige problemer herunder også psykiske, ligesom mange også har problemer med misbrug. Derfor er det også tvivlsomt, om disse personer vil reagere på ændrede økonomiske incitamenter. 5

6 Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) kunne f.eks. ikke påvise nogen statistisk signifikant effekt af det gamle kontanthjælpsloft, som VK-regeringen indførte. 1 Daværende beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen måtte da ligeledes i forbindelse med den store kuglegravning af kontanthjælpsområdet i erkende, at kontanthjælpsloftet kun havde haft en begrænset virkning. Derudover har beregninger foretaget af Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet vist, at en genindførsel af kontanthjælpsloftet blot vil øge beskæftigelsen med 1 personer. 3 I en ph.d.-afhandling fra 13, hvor man har set på unge kontanthjælpsmodtagere, er konklusionen også, at lavere ydelser kun har en beskeden effekt på beskæftigelsen. Det er ikke ønskværdigt at så mange er på kanten af arbejdsmarkedet, men vejen frem er ikke at skære i ydelserne. Det vil blot bringe folk tættere på fattigdom og øge uligheden til stor skade for den sociale arv. Man har de senere år taget nogle vigtige skridt dels med kontanthjælpsreformen og med beskæftigelsesreformen. Sigtet er bl.a. en målrettet uddannelsesindsats, som giver et reelt uddannelsesløft og udstyrer ufaglærte med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Derudover har mentorordningerne for de unge, som tidligere var placeret i match-gruppe, vist sig at have positive effekter i forhold til at få de unge i gang med en uddannelse. Derudover har der i de forgangne år ikke været nok fokus på virksomhedsrettede forløb, hvilket også er Carsten Koch-udvalgets hovedpointe. 1 Kilde: Loft over ydelser, evaluering af loftet over ydelser til kontanthjælpsmodtagere, Brian Krogh Graversen, Karen Tinggaard, SFI 5 Kilde: 3 Kilde: Beskæftigelsesudvalget 1-13, BEU Alm. Del endeligt svar på spørgsmål 9 samt Kilde: Regression Discontinuity Analyses of the Disincentive Effect of Increasing Social Assistance, ph.d.- afhandling, Anders Bruun Jonassen, 13 samt Samt

7 Appendiks A. De ledige stillinger i Sverige besættes mindre effektivt end tidligere Meget tyder på, at de ledige stillinger i Sverige i dag besættes mindre effektivt end tidligere. For at se på, hvor effektivt ledige stillinger besættes, kan man bl.a. se på en såkaldt Beveridge-kurve, som viser andelen af ledige stillinger i økonomien på y-aksen og arbejdsløshedsprocenten på x-aksen. Historisk har det været sådan, at jo højere arbejdsløsheden har været, jo lavere har andelen af ledige stillinger i økonomien været. Det skyldes, at når tiderne er dårligere, er det alt andet lige lettere at få besat de ledige stillinger end hvis det går godt og der er rift om arbejdskraften, som vi fx så det lige inden krisen satte ind i, hvor der var mangel på arbejdskraft og rekrutteringsvanskeligheder. Jo lavere andelen af ledige stillinger er for en given arbejdsløshed, jo mere effektivt bliver de ledige stil- linger besat. Jo tættere Beveridge-kurven derfor er på (,) i figuren jo mere effektivt fungerer ar- bejdsmarkedet. Figur A.1 viser Beveridge-kurven for Sverige, og noget tyder på, at kurven faktisk er rykket op mod Nord-Øst. Det er et tegn på, at de ledige stillinger i dag besættes mindre effektivt i Sverige end tidligere. Figur A.1. Beveridge-kurven for Sverige Kilde: AE på baggrund af OECD, Employment Outlook. I Danmark er der derimod ikke tegn på at de ledige stillinger besættes mindre effektivt måske tværtimod. Ser man på andelen af ledige stillinger sammenholdt med bruttoledigheden har Beveridge-kurven således forskudt sig ned mod Syd-Vest, hvilket faktisk er tegn på at de ledige stillinger besættes mere effektivt end tidligere. 7

8 Figur A. Beveridge-kurve for DK med bruttoledighed Andel ledige stillinger,9,.kvt.7,7, 1.kvt.,5,,3 1.kvt.9 kvt.13 1.kvt.5 1.kvt.,, Arbejdsløshed Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og Jobnet. Bruttoledigheden skal dog tolkes forsigtigt pga. udfaldet af dagpengesystemet og kontanthjælpsrefor- men, som kan have givet anledning til nogle kunstige fald i bruttoledigheden. Med AKU-ledigheden, som medregner alle, som ønsker et arbejde og som står til rådighed for arbejdsmarkedet, er der dog heller ikke umiddelbart tegn på nogen forværring. Figur A.3. Beveridge-kurve med AKU-ledighed Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og Jobnet.

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Kontanthjælpsloft Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Der er en økonomisk gevinst ved at arbejde i Danmark. Venstre vil dog indføre et såkaldt moderne kontanthjælpsloft

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske. Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere